Skutečnost-plnění k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skutečnost-plnění k 31.12.2014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč.) Schválený rozpočt Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Skutečnost-plnění k Třída 1 - Daňové příjmy 2 473, , ,63 115,55 Třída 2 - Nedaňové příjmy 174,40 500,38 674,78 678,79 100,59 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace 54,40 540,55 594,95 594,94 100,00 Příjmy celkem 2 701, , , ,36 110,38 Třída 5 - Běžné výdaje 3 093,66-44, , ,99 74,58 Třída 6 - Kapitálové výdaje 950,00 812, , ,57 62,77 Výdaje celkem 4 043,66 768, , ,56 70,26 SALDO : (příjmy - výdaje) ,86 272, ,09 750,80-70,23 Prostředky minulých let 1 341, ,09-750,80 Financování celkem 1 341,86-272, ,00-750,80 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, (rozbor čerpání příjmů a výdajů) % plnění k UR Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a v Příloze účetní závěrky. Všechny uvedené výkazy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce a rovněž k nahlédnutí na OÚ Lupenice (výkaz FIN 2-12 M, Rozvaha, Výsledovka, Příloha k ) vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

2 Závěrečný účet obce Lupenice za rok 2014 Strana č. 2 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled přijatých dotací v roce 2014 za státního rozpočtu ÚZ Označení účelového transferu Přiděleno Vyčerpáno rozdíl Položka Volby do Evropského parlamentu ČR , , , Volby do senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva , , , Projekt Revitalizace zeleně a alejí , , Celkem ze státního rozpočtu , , ,00 Částka 7.106,-- byla vrácena na účet poskytovatele dne Částka ,-- byla vrácena na účet poskytovatele dne Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů ÚZ Označení účelového transferu Přiděleno Vyčerpáno rozdíl Položka SFŽP projekt Revitalizace zeleně , ,72 469, Celkem od státních fondů , ,72 469,11 Projekt bude pokračovat ještě v r Dále přijaté neinvestiční transfery : KÚ HK dotace na státní správu , , Dotace na státní správu byla shodná s dotací roku 2013 Dotace do rozpočtu obce ze rok 2014 činily celkem ,11 Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován ve výše uvedených tabulkách.

3 Závěrečný účet obce Lupenice za rok 2014 Strana č. 3 Poskytnuté neinvestiční transfery z rozpočtu obce: položka Městu RK - příspěvek na žáky MŠ Klíček , , Obec Synkov-Slemeno - příspěvek na žáky MŠ , Městu RK - příspěvek na žáky ZŠ leden-prosinec , , Svazu měst a obcí , , , ,20 Kultura s.r.o. Rychnov nad Kněžnou-Knihovna , ,00 Městu Vamberk - vyřizování přestupkové agendy , , , ,00 Městu Rychnov nad Kněžnou - VPS evidence obyvatel ,00 150,00 Mikroregionu RK , , , ,00 Mysliveckému sdružení Štědrá Tutleky , , , ,00 TJ Sokol Lupenice , , ,00 Povodně - Veřejná sbírka ,00 - Občanské sdružení Babybox Pha 10 - na BabyBox ,00 Oblastní nemocnice Náchod a.s. na na RTG přenosný RTG ,00 C e l k e m neinvestiční dotace , , , ,20 Porovnání daňové příjmy Název Položky rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 (FO, práv.osob, z přidané hodn.) Sdílené daně ,12,13, , , , ,25 poplatek ze psů Místní poplatky , , , ,00 Správní poplatky ,00 250,00 550,00 250,00 Daň z nemovitosti , , , ,42 odvod z loterií Ostatní daňové , , ,78 Celkem daňové , , , ,45 Nedaňové příjmy 2111, , , , ,68 Porovnání nedaňové příjmy (pronájmy pozemků, nebyt. a byt.prostor, svoz odpadu od občanů,úroky, zpět.odběr EKO-KOM) Nedaňové příjmy za rok 2014 se navýšily v důsledku ekologické pokuty D+D Metal (ochrana životního prostředí) o částku ,-- Kapitálové příjmy ,00 -

4 Přijaté dotace , , ,11 Celkem příjmy , , ,24 Závěrečný účet obce Lupenice za rok 2014 Strana č. 4 VÝDAJE Název rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Běžné výdaje , , , ,58 Kapitálové výdaje , , , ,80 Výdaje celkem , , , ,38 Komentář Běžné výdaje roku 2014 navýšeny o tyto akce Tělocvična čp.62 OÚ ,73 Byt čp. 62 Pleyer Jakub ,00 čp.21 Perníkárna ,31 Celkové výdaje ,04 Kapitálové výdaje roku 2014 činily Chodník PD + spr.poplatek ,20 3 ks nových stožárů VO ,00 Revitalizace centra obce ,60 Plynofikace byt čp.62 OÚ ,00 Investiční příspěvek na RTG ,00 Revitalizace zeleně a alejí , ,80 STAV NA ÚČTECH K Účet Název počáteční stav zůstatek k

5 Základní běž.účet ÚSC; KB / , , Základní běž.účet ÚSC; ČNB / / , ,45 Celkem , ,35 Závěrečný účet obce Lupenice za rok 2014 Strana č. 5 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC LUPENICE, IČO : za rok 2014 Přezkoumání hospodaření vykonala Danuše Součková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání a kontrolor - Ing. Monika Jančová z KÚ HK a to na základě písemné žádosti obce Lupenice v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územ.samospráv.celků a dobrovol.svazků obcí v termínu Závěr zprávy : nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.). Při přezkoumání hospodaření-obec Lupenice-za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně na Obecní úřad v Lupenici nejpozději do , nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne od hodin v budově čp hospoda v Lupenici. v Lupenici dne Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :

6 Předkládá : Ing. Ivo Muthsam - starosta obce razíko razítko

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Závěrečný účet obce Bělá za rok 2009.

Závěrečný účet obce Bělá za rok 2009. Závěrečný účet obce Bělá za rok 2009. 1./ Údaje o plnění příjmů a výdajů za 2009. -Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009 jsou v plném členění podle rozpočtové skladby obsaženy v příloze 1

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Závěrečný účet tvoří:

Závěrečný účet tvoří: Závěrečný účet za rok 2013 Mikroregion Radbuza Závěrečný účet tvoří: Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2013 Účetní uzávěrka Závěrečný inventurní soupis Přehled dotací Přehled aktivit za rok 2013 Zpráva

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 se bude schvalovat na jednání veřejného zastupitelstva města dne 10. prosince 2014.

Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 se bude schvalovat na jednání veřejného zastupitelstva města dne 10. prosince 2014. Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel.: 315739811 ústředna fax: 315723479 e-mail: mesto@mestokralupy.cz Město

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více