Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. Obecné údaje: Název: Adresa: OBEC SLUP Slup 42, Jaroslavice Právní forma: Obec územně samosprávný celek Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb. IČO: Bankovní spojení: ČS a.s / 0800 ČNB /0800 Číslo úvěrového účtu: /0800 Počet obyvatel k : 459 obyvatel Rozvahový den : Obec není plátcem DPH, obec v roce 2013 neprovozovala hospodářskou činnost Organizační struktura: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Knihovna Počet zaměstnanců obce: HPP - 7 Zřízená příspěvková organizace: Mateřská škola Slup, sídlo Slup 55, Jaroslavice IČO: Bankovní spojení: /0800 Starosta neuvolněný: Ing. František Jeleček Místostarosta neuvolněný: Martin Feranec Kontrolní výbor: předseda Milan Novoměstský, počet členů 3 Finanční výbor: předseda Jaroslav Tomaštík, počet členů 3 Počet členů zastupitelstva: 7

2 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne , usnesením č.3/2013 rozpočet obce Slup na rok 2013 jako schodkový ve výši: příjmy Kč, financování tvoří : úspora z minulých let ,00 Kč a splátka úvěru ,00 Kč, výdaje ,00 Kč. Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od do Do doby schválení rozpočtu na rok 2013 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria schváleného dne zastupitelstvem obce Slup. Schválený rozpočet byl k upravován 4 rozpočtovými opatřeními v celkové částce v příjmech i výdajích ,00 Kč, rozpočtová opatření byla projednána a schválena starostou a zastupitelstvem obce. Přehled rozpočtových opatření k Rozpočtov Opatření číslo Datum schválení Číslo usnesení Příjmy Kč Výdaje Kč é období ZO 05/2013 1/ / , ,00 08/2013 2/ / , ,00 11/2013 3/ / , ,00 12/2013 4/ / , , , ,00 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k ( údaje jsou v Kč) a) Příjmy Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 1-Daňové příjmy , , ,66 98,41 2-Nedaňové příjmy , , ,49 86,23 3-Kapitálové příjmy , , ,00 95,75 4-Přijaté transfery , , ,00 12,32 Příjmy , , ,15 48,97 Příjmy po konsolidaci , , ,15 48,97 FIN 2-12 str.7,1, plnění po konsolidaci se liší o 1 000,- Kč (přesun prostředků do ČNB) b) Výdaje Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 5-Běžné výdaje , , ,07 72,98 6-Kapitálové výdaje , , ,43 13,61 Výdaje , , ,50 37,82 Výdaje po konsolidaci , , ,50 37,82 FIN 2-12 str.7,2, plnění po konsolidaci se liší o 1 000,- Kč (přesun prostředků do ČNB) c) Financování Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 8-Financování Přijaté půjčky Splátky úvěrů , , , Fond rezerv Fond sociální Prostř. z minulých let , , ,65-50,11 Financování , , ,65-81,39 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy FIN 2-12 d) Srovnání příjmů ve srovnání s roky předcházejícími Položky Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx) , , ,00 Místní popl. (Pol. 133x-134x) , , ,00 Správní popl.(pol. 136x) , , ,00 Daň z nemovitosti , , ,09

3 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích a) Výsledek hospodaření v Kč Náklady k ,41 Výnosy k ,24 Výsledek hospodaření před zdaněním ,00 Daň z příjmů k ,00 Výsledek hospodaření běžného období k ,83 Výkaz zisku a ztrát b) Stav finančních prostředků k v Kč Pokladna 0,00 Základní běžný účet, ČS a.s. č / ,35 Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č / ,98 Úvěrový účet ČS a.s. č / ,00 c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k v Kč Obec Slup pořídila v roce 2013: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl z vlastních zdrojů pořízen v celkové hodnotě 4 210,00 Kč, vyřazen pro nefunkčnost v částce 9 227,40 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl z vlastních zdrojů pořízen v celkové částce ,60 Kč, z dotace byl pořízen v celkové částce ,60 Kč a k vyřazení z důvodu nefunkčnosti došlo v celkové částce ,00 Kč. U staveb došlo k zařazení do majetku investiční projekt Sadové úpravy okolí hřbitova ve Slupi-Park vzpomínek v celkové částce ,08 s inv. č. 79/1, který je spolufinancován z dotace SFŽP v částce ,36,podíl obce činí ,72 Kč. K vyúčtování dojde v roce U pozemků došlo k významnému prodeji dle znaleckého posudku v částce ,00 Kč a následnému přeúčtování na reálnou hodnotu v celkové výši ,90 Kč, smlouva č. 19/13,účetní cena ,10 Kč. U nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku došlo k pořízení nového územního plánu v celkové výši ,00 Kč, z toho z dotace JMK bude v roce 2014 uhrazena částka ,00 Kč a podíl obce činí ,00 Kč. U nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku došlo k pořízení z vlastních zdrojů v částce ,00 Kč a z dotace SFŽP v celkové částce ,00 Kč.Dne došlo k bezúplatnému převodu nedokončené investice tlakové kanalizace-nové přípojky do majetku DSO Strachotice v částce 9 378,00 Kč. Nyní bude obec poskytovat investiční příspěvek 85 % z celkové ceny zařazeného majetku do DSO Strachotice dle schváleného usnesení na valné hromadě DSO Strachotice, Slup. Druh majetku Pořízeno v Kč Vyřazeno z důvodu v Kč Vlastní zdroje dotace bezúplatně Nefunkčnost Prodej účetní cena 018 DDNM 4 210, , DNM Dar,bezúplatně 021 Budovy a stavby , , Stroje 028 DDHM , , , Pozemky 7 525, , , , nedok.dnhm , , nedok.dhm , , ,00

4 Podrobný přehled pohybu majetku v roce 2013: Druh majetku Pořízeno v Kč Vyřazeno z důvodu v Kč 018 DDNM 4 210,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 SW office 2 032,00 SW komunik. PVS 2 178,00 SW ocenění pozem ,00 SW evidence hřbit ,00 SW registr pozemky 2 927, Sadové úpr.hřb.- Park vzpomínek , ,36 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 L.Komendová 6 300, , , ,00 L.Komendová 180,00 540,00 PROMEA s.r.o , , , ,36 PROMEA 6 097, ,80 NESS 63,60 190,50 PIONS 9 075, ,00 NESS 63,60 190,50 PROMEA 4 537, ,50 Ing.Šmiták 375, ,00 OK GARDEN , ,44 Ing.Riedlová 4 562, , Stroje 028 DDHM Zásuvková skříň 3 983,32 Skartovač YALE 4 223,00 Vánoč.svět.Anděl 7 939,43 Vánoč.svět.Sněhulák 6 918,78 Vánoč.svět.Vločka 6 623,79 Infovitrína 8 767,24 Infovitrína 8 767,24 Svolávací zařízení 9 201,50 Svolávací zařízení 9 201,50 Zásahová obuv 3502,00 Rozdělovač s ventil ,90 Zásah.žebřík Profi ,00 Zásah.žebřík Profi 4 582, ,10 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv ,00 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv ,80 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv 42, ,40 Zásahová obuv ,40 Zásahová obuv 44, ,40 Zásahová obuv ,40 Ochr.oblek SUNIT 4 483,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, ,00 0,00 0,00

5 028 DDHM , ,60 0, ,00 0,00 0,00 Ochr.oblek SUNIT 4 483,00 Ochr.oblek SUNIT 4 483,20 Zásah.oblek kompl ,00 Zásah.oblek kompl ,00 Zásah.oblek kompl ,00 Zásah.oblek kompl ,00 Ruční radiostanice 1 890, ,00 Jednon.nabíječ TPH 540, ,00 Savice 3 416,00 Savice Fire 3 416,00 PC I Cleron ,00 PC monitor 4 453, POZEMKY Vlastní zdroje dotace bezúplatně Nefunkčnost Prodej účetní cena Dar,bezúplatně 7 525,00 0, ,00 0, ,50, ,90 p.č. 1314/1,směna 11,90 p.č. 1290/1,směna 11,90 p.č.2759,poz.úřad 85,40 p.č.2814,poz.úřad 620,90 p.č.3037,poz.úřad 366,80 p.č ,20 p.č ,00 p.č.153/2 255,50 p.č.95/6 13,30 p.č.95/10 131,60 p.č.5817(32/13) 2 146,00 p.č. 5817(32/14) 846,80 p.č ,00 p.č.2602+přec.dle zn.pos ,60 p.č.2600+přec.dle zn.pos ,80 p.č.2606+přec.dle zn.pos ,90 p.č.2604+přec.dle zn.pos ,80 p.č ,00 p.č ,00 p.č ,00 p.č , , Územní plán Slup- Ing.arch.Brožek ÚP-SJ,rozpracov ,00 Návrh ÚP-SJ ,00 ÚP-veřejné projed , ,00 Uprav.návrh-VP , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Víceúčelové hřiště 6 120,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Územní souhlas 181/p 250,00 Závlahy Dyjákovice 191/p 5 270,00 Radka Jandová 198/p 600, Nové přípojky Presskan systém 00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

6 Inž.sítě pro RD Oleks ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geodézie Podyjí K65/ , Dražba pozem. Oleks ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Složení kauce 1 000,00 Gaute, a.s. Brno K147/ , Interakč.prv.-VĚTROLAM , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VZD INVEST s.r.o. K37/ , ,00 VZD INVEST s.r.o. K37/ , ,00 VZD INVEST s.r.o. K44/ , ,00 VZD INVEST s.r.o. K44/ , ,00 VZD INVEST s.r.o. K76/ , ,00 VZD INVEST s.r.o. K76/ , ,00 VZD INVEST s.r.o.k116/ , ,00 VZD INVEST s.r.o.k139/ , ,00 VZD INVEST s.r.o.k150/ , , Komunikace Pod Novom ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geodézie Podyjí K27/ , Lávka u mlýna ve Slupi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ing.Rehák,projekt K131/ , Vodní nádrž U sadu,kú Slup , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VZD INVEST s.r.o. K41/ , ,00 Mú Znojmo živ.pr. K67/5 750, ,00 VZD INVEST s.r.o. K76/ , ,00 ENVI-AQUA s.r.o. K84/ , ,00 viz příloha č. 5 Rozvaha e) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem Opravy : ,00 Paragraf, položka Kč Silnice 2212, ,00 Veřejné prostranství 3745, ,00 Požární ochrana- PO-JSDH 5512, ,00 Činnost místní správy 6171, ,00 f) INVENTARIZACE Majetek, závazky a pohledávky obce byly inventarizovány na základě Příkazu starosty k provedení inventarizace a Plánu inventur ze dne v období od do se stavem ke dni Školení členů inventarizační komise proběhlo dne Hlavní inventarizační komise konstatovala, že inventarizace byla provedena v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v souladu se Směrnicí Obce Slup o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků. Starosta obce byl seznámen s Inventarizační zprávou dne Zastupitelstvo obce tuto zprávu projednalo a schválilo dne , usnesením č.2/2014..

7 4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) Mateřská škola Slup, příspěvková organizace. V průběhu roku 2013 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši ,00 Kč. Dne byla schválena zastupitelstvem žádost o převod finanční částky ,00 Kč z rezervního fondu do fondu investičního z důvodu zakoupení univerzálního robotu RM-220H s příslušenstvím. Dne byl schválen zastupitelstem odpisový plán na univerzálního robota RM-220 H, který byl pořízený dne za pořizovací cenu ,00 Kč. Název fondu Mateřské školy Slup Stav k Fond kulturních a sociálních potřeb ,37 Rezervní fond ,42 Investiční fond 3 496,20 K PO vykázala v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši ,98 Kč a z doplňkové činnosti vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši ,34 Kč. Tento kladný výsledek v celkové částce ,32 Kč byl na základě žádosti PO rozdělen do rezervního fondu ve výši ,32 Kč. Rozdělení výsledku hospodaření,finanční vypořádání,inventarizace a roční účetní závěrku PO schválilo zastupitelstvo obce dne , usnesením č.2/ ) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně: Poskytovatel ÚZ, ORG Účel Položka Příjem Čerpáno % JMK 00551,2012 Neinvestiční dotace z 2012 na výstroj,výz. a opravu-dočerpání , , , , b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně Poskytovatel Položka Účel Příslib Příjem Čerpáno % ÚZ, ORG JMK Invest. Dot.Úz.plán,vyúčt ,00 0, ,00 0,00 JMK Údržba cykl.komunikací , , ,00 100,00 JMK PO-JSDH-oprava TATRA , , ,00 100,00 JMK PO-JSDH-JPO II , , ,00 100,00 JMK Slavnosti chleba , , ,00 100,00 JMK Obecní úřad-oprava fasády , , ,00 100,00 JMK PO-JSDH- akceschopnost , , ,00 100,00 JMK PO-JSDH- povodně , , ,00 100,00 JMK Volby prezid vyúč , , ,00 119,00 JMK Volby do PSČR -vyúč , , ,00 91,26 SR 4112 Dotace na výkon st.správy , , ,00 100,00 Vratky dotací JMK z roku 2012 Poskytovatel Účel Pol. datum Č.dokladu Kč ÚZ, ORG JMK Volby prezidenta ČR K 3/4 748,00 JMK Volby do kraj.zastup K 3/7 411,00 Položka Název projektu Projekt Celkem v Kč Neinvest. dotace Výměna oken 4113 II.NP budovy OU c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k Dotace Kč Příspěvek EU Příspěvek Nár. zdroje Podíl obce Uznat.náklady Neuznatelné náklady DPH , , , , , , ,00 Dotace byla schválena a proplacena SZIF na povinně zřízený účet u ČNB dne v plné výši.

8 d) Nevyúčtované finanční vztahy SFŽP pro rok Název investičního projektu: Sadové úpravy okolí hřbitova ve Slupi Park vzpomínek zařazeno do majetku ,stavba pod inv.č. 79/1,schváleno ZO dne Finanční zdroje Celkem v Kč v % Celkové výdaje na projekt ,08 0,00 0, ,08 Celkové nezpůsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje Podíl obce na projektu Dotace z ERDF Dotace SFŽP ,61 0,00 0, , ,47 0,00 0, , ,11 0,00 0, , ,93 0,00 0, , ,43 0,00 0, ,43 5 Název investičního projektu: Vodní nádrž U Sadu, k.ú. Slup , org 0002 Finanční zdroje Celkem v Kč v % Celkové výdaje na projekt Celkové nezpůsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje Podíl obce na projektu Dotace z ERDF , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,40 70 Dotace SFŽP , , , ,60 V roce 2014 dojde k úpravě rozpočt. částky dle rozhodnutí SFŽP a skutečných nákladů dle výběrového řízení. Název investičního projektu: Interakční prvek větrolam v k.ú. Slup , org Finanční zdroje Celkem v Kč v % Celkové výdaje na projekt Celkové nezpůsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje Podíl obce na projektu Dotace z ERDF , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 85 Dotace SFŽP , , , ,00 5 V roce 2014 dojde k úpravě rozpočt. částky dle rozhodnutí SFŽP a skutečných nákladů dle výběrového řízení.

9 e) Poskytnuté neinvestiční transfery: Veřejné rozpočty územní úrovně k Příjemce IČO Účel ORG Pol datum Č.dokl. Kč Město Znojmo Město Znojmo Přestupky k Náklady na žáky k Vyúčt , K 43/ ,00 Daníž Členské přísp K 47/ ,00 Svazek obcí Dyje Členské přísp K 44/ ,00 Kordis JMK Příspěvek na dopravní obsluž K 40/ ,00 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k Příjemce IČO Účel Datum Č.dokl. Pol Kč SMO Členský příspěvek K 27/ ,80 MAS Členský příspěvek K 27/ ,00 MAS Čl. příspěvek-mimoř K 61/ ,00 Skup.vinařů Slup Přísp.-cena starosty /p ,00 Charita Znoj Příspěvek na činnost K 67/ ,00 Klub RADOST Přísp.postiž.dětem K 87/ ,00 SFK Slup Přísp. na dětský den K 98/ ,00 SFK Slup Příspěvek na činnost K135/ ,00 Klub matek Příspěvek na činnost /p ,00 Příspěvkové organizace MŠ Slup Příspěvek na činnost MŠ ,00 1.čtvrtletí K 3/ ,00 2.čtvrtletí K 40/ ,00 3.čtvrtletí K 72/ ,00 4.čtvrtletí K112/ ,00 f) Poskytnuté investiční transfery k , pol Příjemce IČO Účel ORG Datum Č.dokl. Kč Obec Strachotice Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace K 32/ ,00 Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace K 69/ ,00 Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace K 109/ ,00 Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace K 147/ , ,00 Od 4. čtvrtletí 2012 obec již nehradí úrok z úvěru 2321, 6349 Příjemce IČO Účel ORG Datum Č.dokl. Kč DSO Strachotice % inv.podíl na celk.nákl.kanal K 129/ ,35 g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k Neinvestiční dary do rozpočtu obce Název poskytovatele Účel daru Paragraf, datum Č.dokladu Kč položka Josef Tkadlec PO-JSDH 5512, /p 1 000,00 Josef Tkadlec PO-JSDH 5512, /p 1 000,00 JUDr. Marie Cilínková PO-JSDH 5512, K 80/ ,00 MVDr. Libor Jurka PO-JSDH 5512, K 83/ ,00 JUDr. Marie Cilínková Slavnosti chleba 3319, K 80/ ,00 Pozemní stavby s.r.o. Slavnosti chleba 3319, /p ,00 Autodoprava KJ a KJ Slavnosti chleba 3319, /p 6 000,00

10 Investiční dary do rozpočtu obce Název poskytovatele Účel daru Paragraf, datum Č.dokladu Kč položka Kóta sady, s. r. o. Víceúčelové hřiště Slup 3412, /p 5 500,00 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slup za rok 2013 Přezkoumání hospodaření obce Slup za rok 2013 provedla dne auditorská společnost AUDIT CONSULT ABL s.r.o., zastoupená Ing. Bohumilou Lužovou jako vykonavatel přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Slup nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Slup tvoří přílohu č.10 7) Vedení účetnictví Obec Slup zpracovává účetní program KEO od firmy Alis, s.r.o., Česká Lípa. Obec Slup vedla v roce 2013 účetnictví v plném rozsahu. Obec Slup v roce 2013 neprovozovala hospodářskou činnost. Obec Slup nebyla v roce 2013 plátcem DHP. Obec Slup v roce 2013 neměla vytvořený žádný fond. Viz příloha č. 5 8) Projednání závěrečného účtu obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Slup projednalo na svém zasedání Závěrečný účet za rok 2013 a schvaluje celoroční hospodaření obce včetně zprávy auditorské společnosti AUDIT CONSULT ABL s.r.o., zastoupenou Ing. Bohumilou Lužovou jako vykonavatele přezkumu hospodaření obce za rok 2013 a to bez výhrad. Po projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce se tento návrh stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE SLUP. Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 byl řádně zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce v období od do Ve stejném období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve Slupi dne Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková Předkládá starosta obce, Ing. František Jeleček... Přílohy: Příloha č. 1 Rozpočtové provizorium na rok 2013 Příloha č. 2 Rozpočet na rok 2013 Příloha č. 3 Rozpočtové hospodaření za rok 2013 Příloha č. 4 Plnění příjmů a výdajů (Výkaz FIN 2-12 M) Příloha č. 5 Schválená účetní závěrka (Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát, výkaz Příloha) Příloha č. 6 Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2013 Příloha č. 7 Rozbor hospodaření za rok 2013 Příloha č. 8 Zpráva o výsledku inventarizace Příloha č. 9 - Schválená účetní závěrka MŠ (Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát, výkaz Příloha) Příloha č.10- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno na elektronické desce : v době od do Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě ve Slupi, nebo ústně na zasedání ZO konaného dne na obecním úřadě. Projednáno v zastupitelstvu obce dne... Schváleno zastupitelstvem dne usnesením č.

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Závěrečný účet tvoří:

Závěrečný účet tvoří: Závěrečný účet za rok 2013 Mikroregion Radbuza Závěrečný účet tvoří: Činnost Mikroregionu Radbuza v roce 2013 Účetní uzávěrka Závěrečný inventurní soupis Přehled dotací Přehled aktivit za rok 2013 Zpráva

Více

Závěrečný účet obce Bělá za rok 2009.

Závěrečný účet obce Bělá za rok 2009. Závěrečný účet obce Bělá za rok 2009. 1./ Údaje o plnění příjmů a výdajů za 2009. -Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009 jsou v plném členění podle rozpočtové skladby obsaženy v příloze 1

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více