Prohlášení k probíhající debatě. o práci a hospodaření Rodinného centra Kaštánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení k probíhající debatě. o práci a hospodaření Rodinného centra Kaštánek"

Transkript

1 Prohlášení k probíhající debatě o práci a hospodaření Rodinného centra Kaštánek Dobrý den. Útoky a polopravdy na zastupitelstvu i na facebooku mě donutily reagovat. Ráda bych se k celé věci vyjádřila a dala možnost také všem, kteří využívají tento moderní komunikační prostředek, k tomu, aby si mohli udělat svůj samostatný úsudek. Rodinné centrum Kaštánek je spolek, který vznikl podle platných zákonů a byl řádně registrován na Ministerstvu vnitra v roce Spolek funguje dle pravidel daných pro spolky (dříve občanské sdružení) 6 let. Cílem spolku je poskytovat odborné a další sociální služby rodinám ve Valašských Kloboukách a okolí. Činnost RC se rok od roku rozvíjí a přibývá množství služeb i klientů. V současné době máme v evidenci 332 rodin. Denní provoz centra např. v roce 2014 zahrnoval 233 dnů. Počet vstupů do Kaštánku za rok 2014 byl 9650 klientů. Průměrně v tomto roce navštívilo Kaštánek 41 klientů denně. Návštěvnost našich webových stránek je dnešním dnem shlédnutí, pro srovnání jen 22x méně než veřejný portál města Valašské Klobouky, který existuje přibližně stejnou dobu. Srovnání s místními i vzdálenějšími organizacemi podobného typu si můžete zjistit sami. Toto je jen odpověď těm, kteří označují klienty Kaštánku jako úzkou skupinu lidí nebo bezvýznamnou menšinu, která není hodná podpory. Není také bezvýznamné, že v roce 2015 RC poskytuje pracovní příležitosti sedmi zaměstnancům. To je např. jeden z měřitelných ukazatelů kvality činnosti organizace. Odborné služby, které Kaštánek poskytuje jsou psychologické poradenství, psychoterapie, poradenství při hledání zaměstnání, logopedickou poradnu, fyzioterapeutické konzultace, konzultace porodní asistentky, laktační poradenství, aj. kurzy finančního vzdělávání, předporodní kurzy, kurzy osobnostního rozvoje, kurzy zdravého vaření, kurzy komunikace v rodině atd., přednášky a besedy. Dále provozujeme půjčovnu odborné literatury a pomůcek (odsávačky mateřského mléka, šátky a nosítka, cestovní židle, postýlky, atd.) Organizujeme setkání svépomocných skupin rodičů dvojčat, rodičů dětí se spec. potřebami, vícečetných rodin, sólo rodičů, rodičů dětí s individuálním

2 vzděláváním atd. Poskytujeme vzdělávání pro pěstouny a odlehčovací služby pro pěstounské rodiny klub pro děti v pěstounské péči, pobyty atd. Dle zákona je povinnost úřadu vzdělávání pěstounům v rozsahu 24 hodin za rok zajistit. Poskytovat vzdělávání může pouze ta organizace, která má Pověření k sociálně právní ochraně dětí z Krajského úřadu. Toto pověření má Kaštánek od roku Díky tomu můžeme také mnohem více spolupracovat se Sociálním odborem města VK a s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí celého ORP Valašské Klobouky. Pověření se uděluje na základě stanov organizace a vzdělání pracovníků organizace. V rámci SPOD poskytujeme vedení případových konferencí, péči o rodiny v agendě SPOD a asistované kontakty rodičů s dítětem (např. po rozvodu rodičů atd.). Spolupracujeme také s OSPOD Vsetín a Zlín, s Azylovým domem pro ženy a matky Vsetín, se Střediskem rané péče Zlín, s terénní asistenční službou VK, a dalšími institucemi (DD Smolina, Speciální škola Horní Lideč, atd.) Práce v RC má preventivní charakter. Prevence je špatně měřitelná veličina, nedá se snadno zjistit, co by se stalo, kdyby se nedělala, jinými slovy kdyby se rodiče nescházeli, kdyby se nevzdělávali, kdyby si nemohli nechat pohlídat dítě a brali ho s sebou k zubaři, gynekologovi atd., kdyby se nemohli svěřit se svými problémy a nenašli včas řešení nebo se včas neodreagovali, kdyby jim nikdo neposkytl krizovou intervenci a potřebné informace adekvátní jejich situaci. Vyspělost společnosti se pozná taky podle toho, zda na prevenci myslí, aktivně ji dělá a má rozvinutou síť sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel. Kromě odborných služeb Kaštánek nabízí volnočasové aktivity pro rodiny, kroužky, tvořivé dílny, výlety, příměstské tábory, pobyty pro rodiny s dětmi, jednorázové akce, táboráky, divadélka, pohádkový les, dětský den, karneval, drakiádu, fašankový průvod, den otevřených dveří, vození dětí na poníkovi, podzimní a jarní bazar, živý betlém atd. Z těchto akcí jsou zpoplatněné pouze kroužky, příměstské tábory a pobyty. Jinak vstupné pro rodinu je 30 Kč na den. (standartní nebo spíše podprůměrná cena vzhledem k jiným RC) RC Kaštánek je členem Sítě mateřských center, což je zastřešující organizace v ČR, která sdružuje cca 400 rodinných a mateřských center. Tato Síť MC informuje všechna centra o možnostech grantů a o dotační politice státu resp. MPSV. Tato zastřešující organizace organizuje vzdělávací semináře a některé projekty, kterých se účastní i dílčí centra po celé ČR.

3 Podporu činnosti Rodinných center (Kaštánek, Malenka Brumov, Centrum pro rodinu při farnosti VK) schválilo zastupitelstvo v dokumentu Komunitní plán sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku. Tento dokument je tvořen odborníky tak, aby pasoval tzv. na míru potřebám lidí, kteří v ORP (obec s rozšířenou působností) Valašské Klobouky žijí. Jako například územní plán řeší koncepci stavebních parcel, komunikací, zeleně atd., tak komunitní plán obsahuje to, jaké sociální služby region potřebuje a jaké potřebovat v budoucnu bude podle demografického vývoje, statistik, vyjádření odborníků a praxe v této oblasti. Myšlenka založit v Kloboukách rodinné centrum vznikla v roce 2009, kdy dva zástupci sdružení prezentovali tento projekt na zastupitelstvu s žádostí o podporu v začátcích. Nebyli jsme vyslyšeni a odešli jsme s tím, že město nepovažuje tento záměr za důležitý. Nevzdávali jsme se a začali jsme bez jakékoli podpory ze strany města i ministerstva. (Na MPSV mohou žádat pouze organizace, které mají za sebou minimálně rok činnosti.) Ve spolupráci s DDM a s ZŠ jsme se byli podívat na nabízené prostory. Ty nebyly vhodné z hlediska prostoru ani časového rozvrhu. Např. na DDM nám bylo nabídnuta 3x týdně jedna místnost, kde bychom mohli být dopoledne pár hodin. Také nás omezovalo to, že bychom nemohli nechávat naše vybavení v místnosti na stálo atd. Přesto tímto DDM děkuji. Vzhledem k tomu, že všichni členové spolku předpokládali větší rozvoj centra, raději jsme pro náš záměr zvolili pronájem samostatného objektu. Shodou okolností v domě p. Šobáně v té době právě končil nájemník, který po půl roce snahy o vybudování pizzerie v tomto objektu, to nakonec vzdal. Rok 2009 pan Šobáň (v současné době můj manžel) nepočítal občanskému sdružení žádný nájem a pojal to jako sponzorský dar do začátku. První vybavení nám darovala ZŠ Valašské Klobouky ze skladu vyřazeného nábytku a první grant jsme dostali od tehdejší nadace Děti-kultura- sport na základní vybavení pro děti do 3 let. V roce 2010 jsem v organizaci pracovala na VPP přes ÚP a potom půl roku dobrovolně. Od dubna 2012 zde pracuji dosud. V roce 2011 jsme dostali první dotaci od MPSV Kč a první podporu Města. Každý rok se pak podpora zvyšovala až na současných Kč od MPSV na rok 2015 a podpora města každý rok průměrně kolem Kč (plošná podopra, grant a mimořádná dotace).

4 Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí jsou koncipovány tak, že MPSV dává 70% nákladů na celoroční projekt, který je nutno napsat přesně dle metodiky MPSV a odevzdat do konce září předešlého roku. Do přílohy této žádosti se přikládá tzv. dobrozdání od města či obce, že projekt podpoří a jakou částkou. Stejné dobrozdání se přikládá od Krajského úřadu, který také přislíbí finanční spoluúčast na projektu. Dále se dokládá potvrzení o pověření sociálně právní ochrany dětí a vyjádření místního OSPOD o spolupráci s organizací. Pak má žádost mnohonásobně vyšší úspěšnost. Toto dobrozdání od města o příspěvku na Kč na rok 2015 existuje od září 2014 a stejné bude organizace potřebovat na rok Připomínám, že Kč je 4,6% našeho rozpočtu z roku Pro srovnání město Vsetín podpořilo své rodinné centrum Sluníčko v roce 2014 částkou cca Kč, což je cca 27% jejich rozpočtu. Jejich činnost je srovnatelná s činností naší. Vsetín má 5x více obyvatel než Klobouky a 8x větší podporu pro RC. Stejně jako ostatní sociální služby charita, nízkoprah atd. tak také my dlouho čekáme než se MPSV vyjádří, jestli a nakolik projekt podpoří. Bodové ohodnocení projektu se dozvíme koncem února (kdy už od ledna bez koruny projekt realizujeme), konkrétní výšku dotace nám MPSV sdělí do konce března a na účet nám pošle peníze v květnu nebo až v červnu. Tím nechci odrazovat místní mladé kandidáty od zakládání neziskovek a snadného získávání půl miliónů od státu. Nezapomeňte, že z toho půl miliónu si šmahem hned odečtete 34% na sociální a zdravotní pojištění, pokud tedy zmíněný půlmilión jde celý na mzdy, jako že v roce 2014 to tak bylo. Období od ledna do června bez prostředků se snažíme vždy nějak překlenout, díky mým osobním půjčkám sdružení a díky tomu, že tunelář Šobáň nám pokaždé půl roku počká s nájmem, jsme schopni tuto krizi pokaždé zvládnout a nezatěžovat tím město ani klienty. Pokud nám město nebo nějaký jiný bohatý sponzor nabídne své prostory, kde bude alespoň 200 m čtverečních, minimálně 2 herny, multisenzorickou místnost Snoezelen, kterou RC svépomocí členů a zaměstnanců a díky sponzorům a práci VPP vybudovali, poradenskou místnost, kancelář, wc pro děti i dospělé, přebalovací pult, kuchyň, přístřešek pro kočárky, bezpečnou oplocenou zahradu na rovině, sklad pomůcek, sklad vybavení zahrady, případně několik parkovacích míst a stáj pro poníka, a to v režimu od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin plus některé víkendy, pak neváhám a vybídnu členy spolku k zvážení této možnosti a brzkému stěhování. Spolek

5 nebude přeci muset platit nájem a můj muž bude moci konečně začít opravdu podnikat, což je v této zemi ještě myslím také povoleno. Hospodaření Kaštánku je k nahlédnutí ve výročních zprávách. Pro zájemce vyvěsíme na webu Kaštánku. To, že město podpoří Kaštánek Kč, je jako když plivne do moře z hlediska rozpočtu města, kde nejde ani jeden milion korun součtově na sociální služby. Bohužel pro některé odpůrce se časy mění a brzy budou kraje a stát přímo určovat míru, jakou se mají města a obce podílet na sociálních službách pro své občany. To je současná politika státu a kvóty stojí už za dveřmi. Stejně jako bylo už mnohokrát řečeno, je z principu úplně jedno jakou fakturu vytáhnu z kupy faktur a účetně doložím, na co šla dotace. Pokud to nemá být nájem, z důvodu nepochopitelných, není žádný problém doložit ostatní provozní náklady vypsané ve veřejnoprávní smlouvě. Z právního hlediska je vše v pořádku i v případě nájmu v této zemi je dle platných právních předpisů zcela nezávadné, že spolek jehož jedním z členů je Šobáňová, si pronajme objekt od Šobáňe, který je jejím manželem. Dokonce jsem to konzultovala před časem, zda to jako střet zájmů nevidí MPSV, ale není tomu tak. To, že to na městě nikdo nevěděl, není pravda, leží tam několik faktur na nájemné z minulých let, kterými naše organizace dokládala dotaci a všechny naše výroční zprávy. V roce 2015 tam místo jedné nebo dvou faktur na nájemné budou kontrolovat x paragonů na materiál a dalších faktur. Co se týká nekonečné debaty ohledně skladby klientů Kaštánku a údajné úzké skupině alternativních ne-li otrhaných a smradlavých či zavšivených klientů, chci říct tolik, že Kaštánek je otevřený všem bez rozdílu a také jej všichni tak užívají a někteří dojíždějí za našimi odbornými službami z velké dálky. Ve městě také nechají své peníze v obchodech, účastní se kulturního života atd. V Kaštánku si na své příjdou ti alternativní, ale i ti nealternativní. Předesílám, že je mi toto kastování na úrovni středověku krajně odporné. Viz výše, spolupracujeme s OSPODem, tak možná ne všichni klienti patří do určité sociální skupiny tzv. normálních klobučanů. Možná také ti si zaslouží mít možnost přijít a zapojit se do některých aktivit a třeba potřebují zrovna oni pomoc. To, že někdo do Kaštánku nechodí a chodit nechce, je jeho problém. Domnívám se, že nabízíme opravdu pestrý program. O klienty nemáme žádnou nouzi. Spíše by se nám opravdu hodily větší prostory. Ve městě mohou být také klidně dvě nebo tři rodinná centra a každé může být zaměřené jinak a poskytovat jiné služby nebo

6 program. Do Klubu důchodců myslím taky nechodí všichni důchodci nebo se mýlím? V Kaštánku například také provozujeme školení pro učitele a ředitele mateřských škol, schází se tam komise SPOD, vedou se případové konference, probíhají mediace, pracovala tam psycholožka z Centra poradenství ve Zlíně, které si půjčovalo více než rok poradenskou místnost zcela zdarma, protože Dům sociálních služeb, který se bude za 14 dní otevírat, byl v přestavbě. To bylo také po dohodě s městem, že si nebudeme nárokovat nájem, protože na to nebyly prostředky. Mohl kdokoliv jiný tyto prostory nabídnout zcela zdarma, poskytnout klíče atd. Nemám ve zvyku chodit a vykládat, co všechno dělám a taky na to ani nemám čas. Tato situace mě ale přiměla k tomu, že jednou za čas by se to asi udělat mělo. Například to, že na setkání Rodinných center se zástupci kraje mě jako jednoho ze tří pozvali, abych přednesla příklady dobré praxe z našeho RC v Kloboukách a tím jsem Klobouky taky tak trochu reprezentovala, protože co se týká sociálních služeb jsou většinou na jedné z posledních příček ve srovnání s jinými městy. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří za mnou a za Kaštánkem stojí a dávají mi sílu ustát všechny překážky, které musíme překonávat a snášet neoprávněnou kritiku z řad těch, kteří neuznávají a nerozumí naší práci. Děkuji také všem členům spolku za jejich nezištnou práci a všem zaměstnancům, že se na ně můžu naprosto spolehnout a že často pracují usilovně i ve svém volném čase pro dobrou věc. Markéta Šobáňová

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

ZAKLÁDÁME RODINNÉ CENTRUM

ZAKLÁDÁME RODINNÉ CENTRUM ZAKLÁDÁME RODINNÉ CENTRUM Domeček Hořovice podpořeno z fondu Česko - Švýcarského partnerství Město Hořovice Úvod Středisko volného času -Domeček Hořovice získal grant z Fondu Partnerství na vybudování

Více

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013. Reforma? Mapujeme první zkušenosti

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013. Reforma? Mapujeme první zkušenosti Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013 Reforma? Mapujeme první zkušenosti Obsah TEnTO ČAsOPis je TišTěn na EKOlOgiCKéM PAPířE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Trpělivost.

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Diplomová práce 2009 Bc. Marie Muroňová Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. MARIE MUROŇOVÁ V. ročník

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé občanského sdružení Romodrom,

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé občanského sdružení Romodrom, Výroční zpráva 2012 Obsah 1. Úvodní slovo............................................ 1 2. Základní informace o sdružení.............................. 2 3. Z historie sdružení........................................

Více

Lokální koncepce. předškolního vzdělávání pro město Tábor

Lokální koncepce. předškolního vzdělávání pro město Tábor Lokální koncepce předškolního vzdělávání pro město Tábor Lokální koncepce předškolního vzdělávání pro město Tábor 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 9 Výchozí stav 10 Popis plánování 22 Karty potřeb a opatření

Více

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod Obsah 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE ------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE CZ.1.04/2.1.01/63.00031 Stránka 2 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Zdeněk

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 7. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2013 květen 2014 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více