Návod k obsluze OPTEX ORT 8840-T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze OPTEX ORT 8840-T"

Transkript

1 Návod k obsluze DVB- T přijímač s vstupem USB 2.0 OPTEX ORT 8840-T REF :

2 Obsah Začínáme se zařízením strana 3 Popis zařízení strana 4 Přední část strana 4 Zadní část strana 4 Dálkový ovladač strana 5,6 Montážní schéma strana 7 Nahrávání strana 8,9,10 První spuštění strana 11 Popis jednotlivých menu strana 12 I) Menu Kanály strana 13,14,15,16,17 I.2) Menu Instalace strana 18 I.3) Menu Konfigurace strana 19,20,21,22,23,24 I.4) Menu Aktualizace strana 25,26, I.5) Menu Výrobní (tovární) nastavení strana 27 I.6) Menu Verze strana 27 II) Menu Filmy strana 28,29 III) Menu Hudba strana 30 IV) Menu Fotografie strana 31 V) Menu Hry strana 32 VI) Menu Podpora správce USB strana 33,34,35 VII) Další různé informace strana 36,37,38,39 VIII) Seznamy kanálů a vysílačů DVB-T ve Francii strana 40 IX) Technické potíže strana 40 X) Technické vlastnosti zařízení strana 41 2

3 Začínáme se zařízením Bezpečnostní pokyny Vážený zákazníku. Před spuštěním Vámi zakoupeného zařízení prosím věnujte svou pozornost následujícím bezpečnostním doporučením. Nezakrývejte digitální přijímač a ponechejte kolem něj dostatek prostoru, aby mohlo být zajištěno správné odvětrávání. V případě, že z přístroje vypadne jakákoli součástka nebo pokud z něj vyteče jakákoli kapalina, ihned jej vypněte. Za účelem čištění přístroje používejte lehce navlhčený hadřík. Nepřipojujte žádné kabely ani nijak jinak nepozměňujte zapojení kabelů, pokud je váš digitální přijímač připojený k síťovému napětí. Nevystavujte svůj digitální přijímač působení přímého slunečního záření, chladu nebo vlivu vlhkého prostředí. Jestliže digitální přijímač nepoužíváte delší dobu, odpojte jej od síťového napětí (např. pokud jedete na dovolenou apod.). Přístroj neotvírejte, jinak se vystavujete nebezpečí elektrického šoku. Digitální přijímač jsou oprávněny otvírat pouze k tomu kvalifikované osoby, jinak by došlo ke zrušení záruky na přístroj se vztahující. Technické vlastnosti zařízení 1 x tuner pro příjem pozemního signálu (1 vstup/1 výstup IEC 9,52 mm) 2 konektory pro připojení periferních zařízení (TV a video) 1 výstup S/PDIF koaxiálního typu 1 vstup/výstup USB 2.0 (přehrávání a nahrávání/zhotovení záznamu na USB nosič) kapacita 2000 kanálů Zobrazení menu v několika jazycích Automatické i manuální vyhledávání kanálů Funkce titulkování Funkce LCN (Automatické třídění kanálů) Funkce napájení 5 voltů pro vnitřní anténu prostřednictvím koaxiálního kabelu EPG (Elektronický průvodce programy) Rodičovská kontrola (blokace programů) Seznam oblíbených položek Aktualizace pomocí USB Funkce ZOOM Časovač 8 možných naprogramovaní Obsah balení 1. Přijímač digitálního pozemního signálu (DVB-T) 2. Návod k obsluze zařízení 3. Dálkový ovladač 4. Dvě baterie 1,5 V 3

4 Popis zařízení A. Přední část 1. Infračervený prvek pro fungování dálkového ovladače. 2. Display 7 digit. Slouží k zobrazování čísla kanálu. 3. USB vstup pro připojení USB flash disku nebo externího (pevného) disku. B. Zadní část 1. TV ANT IN Vstup tuneru vašeho přijímače digitálního pozemního signálu TNT. K tomuto vstupu připojte kabel antény. 2. LOOP OUT Tento vstup využijete k připojení televizoru nebo videorekordéru v případě, že potřebujete přijímat analogový signál (pokud vlastníte analogový dekodér C +). 3. TV Zástrčka k připojení periferních zařízení k této je třeba připojit televizor. 4. VCR Zástrčka k připojení periferních zařízení k této můžete připojit videorekordér nebo zařízení na vypalování DVD. 5. Kabel napájení proudem. 6. S/PDIF Umožňuje připojit digitální audio zesilovač slouží k příjmu digitálního zvuku. Připojení je koaxiálního typu. 4

5 Dálkový ovladač 5

6 Popisky : 1. Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí digitálního přijímače. 2. Tlačítko pro přímou volbu čísla kanálu. 3. Tlačítko umožňující zobrazit seznam oblíbených kanálů. 4. Tlačítko umožňující zobrazit údaje EPG (Elektronického průvodce programy), pokud jsou dostupné. 5. Tlačítko pro přístup do hlavního menu digitálního přijímače. 6. Tlačítko umožňující přemísťování nahoru a dolů v rámci nabídky menu a dále také změnu (přepínání) kanálů. 7. Tlačítko pro snížení / zvýšení hlasitosti digitálního přijímače. 8. Tlačítko umožňující zobrazení informací TELETEXTU, pokud jsou tyto k dispozici. 9. Tlačítko umožňující zobrazení jazyků pro funkci audio, jež jsou k dispozici pro zvolený kanál. 10. Tlačítko umožňující přejít z režimu TV kanál do režimu RADIO. 11. Tlačítko umožňující funkci zoom obrazu (s použitím tlačítek č. 18). 12. Tlačítko umožňující vypnutí nebo opětovné zapnutí vypnutého zvuku přijímače. 13. Tlačítko umožňující zobrazení titulků pro zvolený kanál (jestliže jsou titulky k dispozici). 14. Tlačítko umožňující zobrazení informačního pole (ve spodní části obrazovky) s údaji o zvoleném kanálu). 15. Tlačítko pro opuštění menu nebo pro návrat do předchozího menu. 16. Tlačítko umožňující potvrdit vaše změny v daném menu nebo také zobrazit seznam kanálu mimo menu. 17. Tlačítko umožňující návrat k předchozímu kanálu. 18. Tlačítko umožňující přecházení mezi jednotlivými stránkami. 19. Tlačítko funkce pauza na právě spuštěném kanále. 20. Tlačítko umožňující přímý přístup do menu pro volbu programování časovačů. 21. Tlačítko umožňující přepínání mezi režimem DVB-T (kanály DVB-T vysílané digitálním pozemním signálem) a režimem TV (analogově vysílané kanály). 22. Tlačítko umožňující zobrazení seznamu nahraných událostí na váš USB nosič. 23. Tlačítko umožňující rychlý pohyb (dopředu nebo nazpět) v režimu čtení/přehrávání souborů UBS. 24. Tlačítko pro funkci zastavení (PAUZA) nebo přehrávání aktuálně zobrazeného souboru. 25. Tlačítko umožňující nahrání programu přímo na váš USB nosič. 26. Tlačítko umožňující přímý přístup na samý začátek nebo konec nahraného programu. 27. Tlačítko pro zpomalení v průběhu přehrávání nahraného programu. 28. Tlačítko pro zastavení během přehrávání nahraného programu. 6

7 Montážní schéma Připojení k nahrávacímu zařízení nebo analogovému C+ dekodéru V případě, že připojíte dekodér kabelové televize Canal + (ve francouzském originále) k přípojce VCR pro periferní zařízení, bude nezbytné váš přijímač digitálního pozemního signálu přepnout do režimu spánku, aby bylo možné dekódovat analogově přenášené kanály Canalu +. Připojení k nahrávacímu zařízení a analogovému C+ dekodéru V tomto případě použijte k zapojení analogového dekodéru Canalu + druhý konektor určený pro připojení periferních zařízení náležející k vašemu videorekordéru nebo zařízení pro vypalování DVD. 7

8 Nahrávání Jak pomocí vašeho přijímače digitálního pozemního signálu (DVB-T) nahrávat? K nahrávání pomocí vašeho přijímače digitálního pozemního signálu jsou k dispozici dvě možnosti: Prostřednictvím připojení VCR k videorekordéru nebo zařízení na vypalování DVD - Posléze bude probíhat nahrávání signálu přicházejícího skrze připojení (zástrčku) pro periferní zařízení, nazývané VCR, vašeho přijímače digitálního pozemního signálu (TNT). Jelikož vámi zakoupený přijímače je typ jednoduchého tuneru, můžete provádět záznam pouze aktuálně sledovaného programu. Pozn.: To mimo jiné znamená, že pokud v průběhu nahrávání přepnete na jiný kanál, dojde k nahrání programu vysílaného na kanálu, na který jste přepnuli! Dále je třeba upřesnit v rámci nastavení vašeho nahrávacího zařízení (videorekordér, DVD nahrávač), že má zaznamenávat signál přicházející prostřednictvím připojení periferních zařízení. Daná volba nastavení má různé označení podle příslušných zařízení - může být označena např.: * AV * EXT * E1 Prostřednictvím USB připojení, a to na datový nosič (USB flash disk) nebo externí (pevný) disk Přijímač vám dovoluje, vedle možnosti přehrávat veškeré multimediální soubory (video, fotografické snímky, hudební soubory), nahrávat zvolený kanál přímo na váš USB nosič. Před použitím jakéhokoli USB nosiče s tímto přijímačem je vždy nezbytné provést naformátování daného nosiče. Z tohoto důvodu je přijímač vybaven funkcí formátování, jež umožňuje použití USB nosiče i bez nutnosti vlastnit počítač, neboť lze naformátovat nosič přímo prostřednictvím přijímače. Můžete používat jakýkoli typ nosiče připojitelného pomocí USB vstupu, od jednoduchého USB flash disku po externí (pevný) disk, ať už se jedná o zařízení s vlastním napájením (v případě disku 2,5 ) nebo s externím napájením (disk 3,5 ). Vlastní nahrávání 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko REC. V levé horní části obrazovky se může zobrazit červené kolečko. Jestliže neprovedete nadefinování doby nahrávání, bude přijímač nahrávat v maximální délce 2 hodin. 2. Pro seřízení doby nahrávání stiskněte ŽLUTÉ tlačítko, prostřednictvím numerické klávesnice dálkového ovladače nadefinujte dobu nahrávání a poté potvrďte stisknutím tlačítka OK. 8

9 Formátování USB nosiče Pro formátování USB datového nosiče se nabízejí dvě řešení: - Formátování prostřednictvím menu digitálního přijímače Rozhodnete-li se pro toto řešení, k tomu, abyste mohli používat váš USB datový nosič, vám stačí pouze použít funkci FORMÁTOVÁNÍ v nabídce menu vašeho digitálního přijímače. Formátování uplatněné digitálním přijímačem je tomuto zařízení vlastní, a tudíž neumožní zobrazení souborů na obrazovce počítače. Popis postupu 1) Zapojte USB datový nosič (flash disk nebo pevný disk). 2) V rámci menu přijímače zobrazte pozici Práce s nosičem USB a poté vyberte volbu Formátovaní nosiče a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 3) Pomocí výběru volby ANO potvrďte definitivně, že si přejete provést naformátování nosiče (V opačném případě zvolte z nabídky NE). 4) Jakmile bude formátování dokončeno, zobrazí se zpráva Formátování dokončeno. Poznámka: Poté, co bude formátování datového nosiče dokončeno, se může stát, v závislosti na kapacitě vašeho pevného disku (vyšší než 250 GB), že systém bude vyžadovat několik dalších minut navíc, než bude disk připraven k použití. - Formátování prostřednictvím počítače Rozhodnete-li se pro toto řešení, naformátování provedete použitím funkce formátovaní, již naleznete v sekci SPRÁVA DISKŮ vašeho počítače. Tato metoda umožňuje rozdělit pevný disk do různých složek velikosti 32 GB. Tyto složky budou následně zobrazeny v menu vašeho digitálního přijímače. Poznámka: V operačním programu Windows nelze vytvořit složku FAT32 přesahující svými rozměry 32 GB (32000 MB). Popis postupu formátování: 1) Připojte USB datový nosič (flash disk nebo pevný disk) k USB vstupu vašeho počítače. 2) Zobrazte pozici TENTO POČÍTAČ, klikněte napravo a vyberte volbu SPRÁVA. 3) Následně klikněte na ÚSCHOVA a SPRÁVA DISKŮ Posléze se před vámi zobrazí jednotlivé disky vašeho počítače včetně disku, jejž jste právě připojili (viz snímek). 9

10 4) Následně klikněte pravou stranou myši na polohu disku, jejž jste připojili (zpravidla se jedná o disk zobrazený v nejnižší části obrazovky), a zvolte z nabídky a poté postupujte podle jednotlivých kroků zobrazených na následujících snímcích. 5) Postupujte obdobně dále a vytvořte složky FAT 32 v množství podle své libosti. Chytrá rada: Jestliže budete mít na svém datovém USB nosiči vytvořeno několik složek FAT 32, budete moci zvolit složku určenou pro nahrávání. Jinak se bude k ukládání nahraných souborů automaticky využívat složka s názvem USB1. V případě, že si přejete ukládat soubory s nahrávkami do vámi zvolené složky, stiskněte nejprve tlačítko, prostřednictvím tlačítek CH vyberte danou složku a svou volbu potvrďte stisknutím OK. (Vyberte volbu ANO). Od tohoto okamžiku bude pro ukládání nahraných souborů používána tato vámi vybraná složka. 10

11 První spuštění Jestliže spustíte vámi zakoupený digitální přijímač poprvé, na obrazovce se zobrazí startovací schéma jako na následujícím obrázku: Zde můžete nastavit jazyk, v němž se bude zobrazovat menu vašeho digitálního přijímače, jakož i stát, kde přístroj používáte. Jednotlivé položky změníte pomocí tlačítek VOL, stisknutím tlačítka OK pak zobrazíte seznam disponibilních možností, jež se vám nabízejí. Jakmile budete mít dokončené své nastavení, potvrďte jej stisknutím tlačítka OK. Následně se zobrazí následující obrazovky: Nyní nezbývá než stisknout tlačítko OK, čímž potvrdíte spuštění automatického vyhledávání kanálů. V případě, že si automatické vyhledávání kanálů nepřejete spustit, umístěte prostřednictvím tlačítka VOL kurzor na NE a následně potvrďte stisknutím tlačítka OK. Jakmile bude automatické vyhledávání kanálů dokončeno, uloží váš digitální přijímač jejich seznam a zobrazí obraz prvního kanálu. 11

12 Popis jednotlivých menu 1. Hlavní menu Poté, co budete mít nainstalovánu a připojenu anténu k vašemu digitálnímu přijímači, budete moci pracovat s menu a provádět v něm jakýkoli úkon. Hlavní menu se skládá z šesti podmenu, jak je uvedeno na předchozím snímku. Jedná se o tato podmenu: I. Digitální TV II. Filmy III. Hudba IV. Foto V. Hry VI. Správce USB datového nosiče Jak používat tlačítka v rámci jednotlivých menu Prakticky ve všech menu mají níže uvedená tlačítka následující funkce: tlačítko OK slouží k zobrazení seznamu různých parametrů; tlačítka VOL slouží k zobrazení různých možností; tlačítka CH umožňují provádět změny parametrů; tlačítko MENU umožňuje návrat do předchozího menu; tlačítko EXIT umožňuje opustit menu. I.1) Kanály V rámci tohoto menu se nabízí možnost provést veškerá nastavení a úpravy seznamu TV kanálů a radiostanic. Toto menu se skládá u 5 podmenu: a) Organizace kanálů b) Třídění kanálů c) Tematické řazení d) Editování kanálů e) Smazat vše V tomto menu můžete provádět různé operace jako například umístění kanálů na seznam oblíbených, přesunování nebo vymazání kanálů apod. Jednotlivé úkony a funkce, které si přejete využívat, stačí určit pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovladači. 12

13 I.1) Menu Kanály I.1.a) Organizace kanálů Čemu odpovídají funkce jednotlivých tlačítek, zjistíte po stisknutí tlačítka INFO. Zelená barva (ZOOM) funkce vymazat (zrušit) Tato funkce umožňuje vymazat/zrušit kanály dle vašeho výběru. Přejete-li si ji použít, umístěte nejprve kurzor na kanál nebo kanály, které si přejete vymazat, a následně stiskněte ZELENÉ tlačítko. Naproti zvoleným kanálům se ve sloupci vymazat zobrazí příslušné logo. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK, následně přemístěte kurzor na pozici ANO a opět stiskněte tlačítko OK. Nyní dojde k definitivnímu vymazání zvolených kanálů. Přejete-li si potvrdit své změny, zvolte NE a poté potvrďte pomocí tlačítka OK. Modrá barva (PVR LIST) - funkce zamknout Tato funkce umožňuje zablokovat vámi vybrané kanály. Přejete-li si ji použít, umístěte nejprve kurzor na kanál nebo kanály, které si přejete zablokovat, a následně stiskněte MODRÉ tlačítko. Následně se objeví pole s výzvou k zadání hesla (není-li žádné nastaveno, zadejte kombinaci čtyř nul 0000). Poté prostřednictvím tlačítek CH vyberte kanály, které si přejete zablokovat, a svůj výběr potvrďte stisknutím modrého tlačítka. Vedle vybraného kanálu se následně zobrazí symbol zámku. Své úpravy potvrďte stisknutím tlačítka OK. Příslušné kanály budou dále blokovány (zamčeny), přičemž k jejich sledování bude potřeba nejprve zadat odpovídající heslo. Poznámka: Přejete-li si odblokovat jeden či více kanálů, vyberte nejprve zablokovaný kanál a poté stiskněte modré tlačítko. Dále zadejte příslušné heslo, přičemž odblokování bude signalizováno zmizením symbolu zámku u daného kanálu. Žlutá barva (RECALL) funkce přeskočit Tato funkce umožňuje přeskakovat jednotlivé kanály. Přejete-li si ji použít, umístěte nejprve kurzor na kanál nebo kanály, které si přejete přeskočit, a následně stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. Naproti každému ze zvolených kanálů se následně zobrazí symbol šipky. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Vámi provedené změny se projeví tak, že při přepínání kanálů pomocí tlačítek CH se kanály, jež jste vybrali s tím, aby byly přeskočeny, se vůbec nezobrazí. 13

14 Červená barva funkce přemístit Tato funkce umožňuje přemísťovat vybrané kanály. Přejete-li si ji použít, umístěte nejprve kurzor na kanál, který si přejete přemístit, a následně stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Naproti zvolenému kanálu se následně zobrazí symbol dvojité šipky. Nyní přesuňte pomocí tlačítek CH kurzor do pozice, do které si přejete umístit příslušný kanál, a danou volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Následně bude daný kanál přemístěn do nového umístění. Tlačítko FAV oblíbené Tato funkce umožňuje zařadit do seznamu oblíbených jednotlivé kanály dle vašeho přání. Přejete-li si ji použít, umístěte nejprve kurzor na kanál nebo kanály, které si přejete umístit do seznamu oblíbených, a následně tlačítko FAV. Naproti každému ze zvolených kanálů se následně zobrazí symbol ve tvaru srdce. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Vámi zvolené kanály budou následně zařazeny do seznamu oblíbených. Funkce přejmenování kanálu-tlačítko VOL Zvolte kanál, který si přejete přejmenovat, a poté stiskněte tlačítko VOL. Následně se zobrazí tabulka s různými tlačítky a znaky, jež slouží k přejmenování příslušného kanálu dle vašeho přání. Následně postupujte stisknutím tlačítek odpovídajících zvoleným znakům. Příklad: Přejete si přejmenovat kanál na TEST. Nejprve jednou stiskněte tlačítko 8, poté VOL, čímž umístíte kurzor napravo. Následně stiskněte dvakrát tlačítko 3, poté VOL, čímž umístíte kurzor napravo. Následně stiskněte čtyřikrát tlačítko 7, poté VOL, čímž umístíte kurzor napravo. Nakonec stiskněte jednou tlačítko 8. Změnu potvrďte stisknutím tlačítka OK, poté dojte k uložení nového jména do paměti. V tabulce se znaky odpovídají níže uvedeným tlačítkům tyto funkce: ČERVENÉ tlačítko: umožňuje přepínání mezi znaky alfabetické a numerické povahy. ŽLUTÉ tlačítko: umožňuje přepínání mezi velkými a malými písmeny. MODRÉ tlačítko: umožňuje vložit mezeru mezi dvě písmena. ZELENÉ tlačítko: umožňuje vymazat písmena směrem zprava doleva. Stejný postup platí i pro seznam radiostanic. 14

15 I.1.b) Třídění kanálů Kritéria pro třídění: Kanály ve svém seznamu můžete roztřídit různým způsobem, a sice na základě kritérií Stát, Typ kanálu nebo Typ klasifikace. Tato obrazovka s funkcemi je rozdělena do tří částí: 1) Levá část: Nabídka kritérií pro třídění, jež jsou k dispozici; 2) Pravá část: Možnosti voleb kritérií pro třídění, jež jsou k dispozici; 3) Spodní část: Zobrazení konečného výsledku třídění. 1. kritérium Stiskněte tlačítko VOL a dostanete se do 3. části obrazovky. Prostřednictvím tlačítek CH vyberte stát, pro který si přejete provést třídění kanálů, a svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Třídění stvrdíte dalším stisknutím tlačítka OK, po němž se před vámi zobrazí informace, již potvrdíte umístěním kurzoru na ANO a opětovným stisknutím tlačítka OK. Okamžitě pak dojde k roztřídění vašeho seznamu. 2. kritérium Umístěte kurzor na toto 2. kritérium a následně stiskněte tlačítko VOL, čímž se dostanete do 3. části obrazovky. Prostřednictvím tlačítek CH vyberte typ kanálů, pro který si přejete provést třídění, a svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Nabízené volby jsou následující: Vše, Bezplatné nebo Kódované. Vše umožňuje provést třídění všech kanálů seznamu; Bezplatné umožňuje provést třídění pouze v rámci seznamu bezplatně přijímaných kanálů; Kódované umožňuje provést třídění pouze v rámci seznamu kódovaných kanálů. Třídění stvrdíte dalším stisknutím tlačítka OK, po němž se před vámi zobrazí informace, již potvrdíte umístěním kurzoru na ANO a opětovným stisknutím tlačítka OK. Okamžitě pak dojde k roztřídění vašeho seznamu dle zvolených kritérií. 3. kritérium Umístěte kurzor na toto 3. kritérium a následně stiskněte tlačítko VOL, čímž se dostanete do 3. části obrazovky. Prostřednictvím tlačítek CH vyberte typ kanálů, pro který si přejete provést třídění, a svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Nabízené volby jsou následující: Vše, Od A do Z, Od Z do A, LCN+ a LCN-. 15

16 Volba Od A do Z umožňuje roztřídit seznam kanálů v abecedním pořadí A-Z. Volba Od Z do A umožňuje roztřídit seznam kanálů v opačném pořadí podle abecedy počínaje písmenem Z a konče písmenem A. Volba LCN+ umožňuje roztřídit seznam kanálů díky funkci LCN v pořadí od kanálu 1 po kanál 38. Volba LCN- umožňuje roztřídit seznam kanálů díky funkci LCN v pořadí od kanálu 38 po kanál 1. Třídění stvrdíte dalším stisknutím tlačítka OK, po němž se před vámi zobrazí informace, již potvrdíte umístěním kurzoru na ANO a opětovným stisknutím tlačítka OK. Okamžitě pak dojde k roztřídění vašeho seznamu dle zvolených kritérií. I.1.c) Tematické řazení V rámci tohoto menu můžete provést třídění svých kanálů na základě tematického hlediska. Stačí, když uvedete, do jaké kategorie si přejete zařadit příslušný kanál. Jednotlivé kanály můžete zařadit do sedmi různých kategorií, které se zobrazují v pravé části obrazovky. Jedná se o následující skupiny: 1. Žádné 2. Informace 3. Věda 4. Sport 5. Film 6. Děti 7. Hudba 8. Móda Vyberte kanály, jež si přejete zařadit do daných kategorií, poté stiskněte příslušné číselné klávesy odpovídající zvolenému seznamu (např. pro seznam kritéria Informace stiskněte tlačítko 2). Vedle názvu příslušného kanálu se zobrazí symbol odpovídající danému seznamu. V případě, že si budete přát zrušit nějaký kanál z nějakého seznamu, stačí umístit kurzor na daný kanál a stisknout tlačítko 1. Ke svým seznamům řazeným tematicky se následně dostanete stisknutím tlačítka OK mimo menu, výběr témat pak provedete prostřednictvím tlačítek. 16

17 I.1.d) Editování kanálů V rámci tohoto menu můžete upravovat jednotlivé kanály dle svého výběru. Konkrétně hodnoty PID audio, video apod. Přejete-li si této funkce použít, umístěte nejprve kurzor na kanál, u nějž si přejete provést úpravy, poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko a dostanete se do oddílu EDITACE. Další kanál přidáte stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Editace parametrů kanálu V tomto oddílu můžete provádět úpravy následujících parametrů: Název k přejmenování kanálu slouží tlačítko VOL. PID Audio k úpravě daných hodnot použije číselné klávesy. PID Video k úpravě daných hodnot použije číselné klávesy. PCR PID k úpravě daných hodnot použije číselné klávesy. Přidání nového kanálu V tomto oddílu můžete přidat nový kanál. Stát Stiskněte tlačítko VOL a zvolte příslušnou zemi. Vysílač - Stiskněte tlačítko VOL a zvolte příslušnou síť. Název - k přejmenování kanálu slouží tlačítko VOL. PID Audio k úpravě daných hodnot použije číselné klávesy. PID Video k úpravě daných hodnot použije číselné klávesy. PCR PID k úpravě daných hodnot použije číselné klávesy. I.1. e) Smazat vše V rámci tohoto menu můžete smazat veškeré kanály vašeho digitálního přijímače (ať už se jedná o televizní kanály či radiostanice). Vymazány budou pouze seznamy kanálů, a nikoli nastavení naladěná vaším digitálním přijímačem. Pokud máte v úmyslu vymazat všechny informace (kanály + naladěná nastavení), je třeba uvést zařízení do výrobního (továrního) nastavení, tj. nastavit tovární parametry. Abyste mohli aktivovat tuto funkci, musíte nejprve zadat své heslo (nebylo-li nastaveno, pak odpovídá sekvenci čtyř nul 0000). Poté vyberte buď možnost Všechny TV kanály nebo Všechny radiostanice. Operaci vymazání stvrdíte dalším stisknutím tlačítka OK, po němž se před vámi zobrazí informace, již potvrdíte umístěním kurzoru na ANO a opětovným stisknutím tlačítka OK. Upozornění: Následovně dojde definitivnímu vymazání kanálů. 17

18 I.2) Menu Instalace V rámci tohoto menu se vám nabízí možnost provádět operace jako vyhledávání kanálů, seřizování parametrů pro vyhledávání apod. Dané menu se skládá ze tří níže uvedených podmenu. Pro přístup do tohoto menu musíte nejprve zadat své heslo (nebylo-li nastaveno, pak odpovídá sekvenci čtyř nul 0000). Automatické vyhledávání Manuální vyhledávání Pokročilé vyhledávání Automatické vyhledávání Tato funkce umožňuje zahájit kompletní vyhledávání kanálů v rámci pozemního digitálního vysílání (TNT). Pro aktivaci tohoto vyhledávání stiskněte nejprve tlačítko OK. V průběhu tohoto nového vyhledávání vymaže digitální přijímač předchozí seznam kanálů a ten pak bude nahrazen seznamem novým. V jakémkoli okamžiku máte možnost vyhledávání zastavit stisknutím tlačítka EXIT na dálkovém ovladači. Po skončení procesu vyhledávání kanálu opustí zařízení automaticky funkci vyhledávání a systém se navrátí do hlavního menu. Manuální vyhledávání Pro aktivaci tohoto typu vyhledávání umístěte pomocí tlačítka CH kurzor na text indikující tuto funkci a následně stiskněte tlačítka OK. Poté se zobrazí obrazovka v této podobě. V rámci tohoto menu si můžete zvolit funkci vyhledávání kanálů, jež jste si vybrali. Kanál: Funkce umožňující výběr kanálu, pro nějž si přejete provést vyhledávání stanic. Prostřednictvím tlačítek VOL vyberte požadovaný kanál a potom stisknutím tlačítka OK aktivujte vyhledávání stanic na tomto kanále. Frekvence: Funkce umožňující zobrazení frekvence podle zvoleného kanálu. Tuto frekvenci nelze měnit nebo upravovat. Průběžné pásmo: V případě francouzských kanálů se používá pásem o šířce 8M (dostupné je rovněž pásmo o šířce 7M). Tuto položku nelze měnit nebo upravovat. Čáry (ukazatele) pro signál a kvalitu indikují, zda je příjem signálu vaším přístrojem dobrý či nikoli. Je-li to nutné, proveďte přeorientování vaší antény anebo připojte zesilovač, abyste docílili zvýšení kvality příjmu signálu. Vyhledávání stanic na příslušném zvoleném kanálu zahájíte stisknutím tlačítka OK. Pokročilé vyhledávání V rámci této nabídky můžete provést vyhledávání na základě počáteční nebo konečné frekvence a pásma. K úpravám frekvenčních hodnot použijte číselnou klávesnici dálkového ovladače. Pásmo upravíte prostřednictvím tlačítek VOL. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko OK, čímž zahájíte vyhledávání kanálů. 18

19 I.3) Menu Konfigurace V rámci tohoto menu se vám nabízí možnost nastavení parametrů vašeho digitálního přijímače, jako jsou datum, čas, jazyk, rodičovská kontrola aj. Dané menu se skládá z následujících šesti podmenu: a) Zobrazování/Menu b) TV c) Instalace systému d) Čas e) Programátor f) Rodičovský dohled (zamykání) Pro úpravy nebo výběr požadovaných voleb použijte tlačítek VOL. I.3 a) Zobrazování/Menu V rámci tohoto menu můžete provádět veškerá nastavení a úpravy vztahující se k zobrazování vašeho menu. Hlavní menu: Tato funkce umožňuje vybrat barvu pro zobrazování menu digitálního přijímače. Na výběr máte mezi volbami Téma 1 až Téma 5. Zobrazení času: Tato funkce umožňuje zvolit, zda si během sledování programů přejete zobrazovat průběžně čas, či nikoli. Na výběr máte mezi volbami ON a OFF. Rozhodněte se libovolně pro příslušné řešení dle vašeho přání. Doba zobrazování: Tato funkce umožňuje nastavit dobu, během níž se zobrazí informační pole, které se objevuje při každém přepnutí mezi kanály. Na výběr máte mezi možnostmi od 1 do 6 vteřin. Transparentnost: Tato funkce umožňuje nastavit úroveň transparentnosti vztahující se k zobrazování menu. Na výběr máte mezi možnostmi od 0 do 60 %. Jazyk menu: Tato funkce umožňuje nastavit jazyk, v němž se bude zobrazovat vaše menu. Pokud neprovedete žádné nastavení, bude menu automaticky zobrazeno ve francouzštině. Úpravy nastavení jazyka provedete stisknutím tlačítka VOL, přičemž k výběru požadovaného jazyka slouží tlačítka CH. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. Titulkování MP4: Tato funkce umožňuje nastavit jazyk, v němž se budou zobrazovat titulky. Pokud neprovedete žádné nastavení, budou se titulky automaticky zobrazovat ve francouzštině. Úpravy nastavení jazyka titulků provedete stisknutím tlačítka VOL, přičemž k výběru požadovaného jazyka slouží tlačítka CH. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. 19

20 1. jazyk audio: Tato funkce umožňuje nastavit jazyk číslo 1 pro vaše programy. Pokud neprovedete žádné nastavení, bude tímto jazykem automaticky francouzština. Úpravy nastavení jazyka provedete stisknutím tlačítka VOL, přičemž k výběru požadovaného jazyka slouží tlačítka CH. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. 2. jazyk audio: Tato funkce umožňuje nastavit jazyk číslo 2 pro vaše programy. Pokud neprovedete žádné nastavení, bude tímto jazykem automaticky francouzština. Úpravy nastavení jazyka provedete stisknutím tlačítka VOL, přičemž k výběru požadovaného jazyka slouží tlačítka CH. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. I.3.b) TV V rámci tohoto menu můžete provádět veškerá nastavení a úpravy vztahující se k vašemu televizoru, jako jsou například hodnoty normy, formátu obrazovky, kontrastu apod. Způsob zobrazování: Tato funkce umožňuje nastavit normu pro zobrazování. Na výběr máte mezi volbami PAL, NTSC a AUTO. Vámi vybranou možnost potvrďte prostřednictvím tlačítek VOL. Formát obrazovky: Tato funkce umožňuje nastavit formát obrazovky. Na výběr máte mezi volbami 4/3LB (Letter Box), 4:3PS (Pan and Scan) a 16:9. Vámi vybranou možnost potvrďte prostřednictvím tlačítek VOL. Výstup video: Tato funkce umožňuje nastavit typ signálu pro výstup videa. Na výběr máte mezi volbami RGB a CVBS. Vámi vybranou možnost potvrďte prostřednictvím tlačítek VOL. Světlost obrazu: Tato funkce umožňuje nastavit světlost obrazu. Na výběr máte hodnoty v rozmezí 0 až 100 %. Úpravy příslušné hodnoty provedete stisknutím tlačítka VOL, přičemž k nastavení požadované percentuální hodnoty světlosti obrazu dále slouží tlačítka CH. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. Kontrast: Tato funkce umožňuje nastavit kontrast obrazu. Na výběr máte hodnoty v rozmezí 0 až 100 %. Úpravy příslušné hodnoty provedete stisknutím tlačítka VOL, přičemž k nastavení požadované percentuální hodnoty kontrastu obrazu dále slouží tlačítka CH. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. Stupeň zabarvení obrazu: Tato funkce umožňuje nastavit stupeň zabarvení obrazu. Na výběr máte hodnoty v rozmezí - 6 až + 6. Úpravy příslušné hodnoty provedete stisknutím tlačítka VOL, přičemž k nastavení požadovaného stupně zabarvení obrazu dále slouží tlačítka CH. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. Nasycenost obrazu: Tato funkce umožňuje nastavit nasycenost obrazu. Na výběr máte hodnoty v rozmezí 0 až Úpravy příslušné hodnoty provedete stisknutím tlačítka VOL, přičemž k nastavení požadované hodnoty nasycenosti obrazu dále slouží tlačítka CH. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. Jakmile budete mít dokončena jednotlivá nastavení daných parametrů, nezapomeňte stisknout tlačítko OK a tím uložit do paměti veškeré provedené změny. 20

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština Návod k obsluze Ariva 102E Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220

Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Hybrid Hd Terrestrial Android Receiver SRT 2220 Picture similar user manual bedienungsanleitung manuel d utilisation manuale d uso návod k obsluze Használati útmutató Ръководство за употреба Посібник користувача

Více

TechniStar S2 International Edition

TechniStar S2 International Edition Stručný návod k obsluze TechniStar S2 International Edition Digitální HD přijímač se čtečkou karet CONAX, rychlým rozhraním pro integraci modulů CI/CI+, a také se záznamovou funkcí DVR přes USB rozhraní.

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. PCTV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. Například: PCTV Stereo tato karta nemá FM tuner, takže pro

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavení kanálů Základní nastavení

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ...

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ... OBSAH 0. ÚVOD... 5 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 5 2. JAK POUŽÍT TENTO MANUÁL... 6 2.1 Pohyb kurzoru... 6 2.2 Výběr položky... 6 2.3 Použití virtuální klávesnice... 6 3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 3.1. Pokročilé

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Více

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavení kanálů Základní nastavení

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Příručka e-manual Používání

Více

E-MANUAL. představte si své možnosti E-MANUAL BD-F8500/F8900 BD-F8500M/F8900M BD-F8500N/F8900N BD-F8500A/F8900A BD-F8509S/F8909S BD-F6900/F6909S

E-MANUAL. představte si své možnosti E-MANUAL BD-F8500/F8900 BD-F8500M/F8900M BD-F8500N/F8900N BD-F8500A/F8900A BD-F8509S/F8909S BD-F6900/F6909S BD-F8500/F8900 BD-F8500M/F8900M BD-F8500N/F8900N BD-F8500A/F8900A BD-F8509S/F8909S BD-F6900/F6909S E-MANUAL E-MANUAL představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

TX-50CX800E TX-55CX800E TX-65CX800E. e Nápověda. Česky

TX-50CX800E TX-55CX800E TX-65CX800E. e Nápověda. Česky TX-50CX800E TX-55CX800E TX-65CX800E e Nápověda Česky Nejprve si přečtěte enápověda Použití 13 Funkce Rozlišení 4K 14 Úvodní obrazovka 15 Info Frame 16 Dotykový ovladač 17 TV Anywhere 18 DVB přes IP 19

Více