Velvyslanec USA Richard Graber navštívil Kutnou Horu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velvyslanec USA Richard Graber navštívil Kutnou Horu"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 5 / 2008 :: vychází květen 2008 neprodejné Velvyslanec USA Richard Graber navštívil Kutnou Horu Vzácnou návštěvu uvítala historická Kutná Hora ve svých zdech ve středu 9. dubna Do města totiž přijel velvyslanec USA v České republice Richard W. Graber. Přiznal se, že do stříbrného města zavítal poprvé, přestože jeho manželka a syn zde již jako turisté byli a neskrývali své nadšení. Úvodní zastávka návštěvy patřila Gymnáziu Jiřího Ortena, s jehož studenty absolvoval velvyslanec hodinovou besedu v angličtině. V živé diskusi přišla řeč na všechna aktuální témata, včetně americké radarové základny, víz a Kosova. Vím, že máte negativní zkušenosti, protože vaše země byla dlouho okupována cizími vojsky. Ale je tu přece jeden podstatný rozdíl: USA žádají o povolení a pokud bude česká odpověď ne, zařídíme se jinak, řekl velvyslanec, podle něhož je radar důležitý pro obranu naší části světa před případným útokem raket. Zcela jasný postoj zaujal Richard Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně 4 Kutnohorská nemocnice na straně 5 Bioodpady na straně 6 Češi byli v Egeru úspěšní na straně 8 Cyklisté v Rytířském sále W. Graber v otázce víz: Často jsem tázán, zda je správné, že Češi potřebují k cestám do USA víza, zatímco Američané k cestám do Česka nikoli. Nemohu říci nic jiného, než že správné to rozhodně není. Tahle země je významným spojencem USA. Vaši vojáci dělají skvělou práci v Iráku i v Afghánistánu. Proto jsem rád, že se to v brzké době změní. Pro cestu do Ameriky bude stačit vyplnění online dotazníku. Hovořilo se také o nadcházejících prezidentských volbách. Podle velvyslance jsou velmi zvláštní, ale jako bývalý dlouholetý předseda republikánské strany ve Wisconsinu dodal, že pochopitelně podporuje senátora McCaina. Následoval přesun do Vlašského dvora, kde Richarda W. Grabera přijal starosta města Ivo Šalátek, který mu věnoval repliku pražského groše. Dalšími body programu byla prohlídka kutnohorských památek chrámu svaté Barbory, chrámu Nanebevzetí Panny Marie a Kostnice v Sedlci a pracovní oběd se starostou města. Krátké zastávky absolvoval Richard W. Graber na novém golfovém hřišti v Roztěži a v areálu Sdružení Dítě a kůň v Miskovicích. Po přibližně šesti hodinách ambasador světové velmoci Kutnou Horu opustil a přislíbil, že toto krásné město bude všude doporučovat a propagovat. jb Foto: Tomáš Kadečka Diplomatický vůz ambasády USA mohli obdivovat i obyvatelé a návštěvníci Kutné Hory. Při besedě na GJO, zleva místostarosta Václav Vančura, předseda komise pro mezinárodní spolupráci Jindřich Bartoň, velvyslanec Richard W. Graber a politická analytička americké ambasády Helena Markusová. Atmosféra besedy se studenty. Foto: Vladislav Slavíček Foto: Vladislav Slavíček

2 Zprávy z rady města květen 2008 strana 2 Dne 8. dubna 2008 se za přítomnosti osmi členů konalo šesté zasedání Rady města Kutná Hora. Prvním bodem programu byla prezentace projektu lokality Třešňovka, kde byli radní obeznámeni s vizualizací výstavby. Všechny technické podmínky byly splněny, a tak bude v brzké době požádáno o stavební řízení. Rada rozhodla také o tom, že na pomník T. G. Masaryka bude umístěn informační panel, ze kterého bude zřejmé, že se jedná o prvního prezidenta ČSR. Základní umělecké škole byly předány varhany z audienční síně Vlašského dvora v účetní hodnotě Kč. Sloužit budou především pro výuku ve hře na varhany a již po dvou dnech se těší zájmu dvaceti žáků. Prozatím byla odložena zápůjčka audienční síně pro konání mezinárodní konference Opatství cisterciátů v Sedlci kolem roku 1300 a 1700, ta by se měla konat v termínu Je nutné podrobněji projednat všechny náležitosti realizace. Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora tel.: Z ÚŘEDNÍ DESKY Záměry prodeje a pronájmu majetku města Pronájem: 1) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory kancelář č. 9 včetně společných prostorů v I. patře nemovitosti č. p v ul. Šultysova, Kutná Hora za min. roční nájemné ve výši ,- Kč. 2) Výběrové řízení č. SN 6/08 na pronájem garáže na pozemku p. č v k.ú. Kutná Hora nacházející se na dvoře domu č. p. 388 v ul. Tylova, o výměře 11,3 m 2. Vyhlašovací cena za pronájem nemovitosti je 350,- Kč/ m 2 /rok. Uzávěrka přihlášek je dne v hod. 3) Výběrové řízení č. SN 5/08 na pronájem komplexu následujících nemovitostí: nebytový prostor v č. p. 379, Palackého nám. o výměře cca 195 m 2, přístavek domu č. p. 379, Palackého nám. o výměře cca 157 m 2, park (p. č v k.ú. Kutná Hora) o výměře cca 1230 m 2 a sklepní prostory pod parkem o výměře cca 200 m 2. Prohlídky se uskuteční dne , a vždy od hod. Uzávěrka přihlášek je dne v hod. Vyhlašovací cena za pronájem komplexu nemovitostí není stanovena. Celá znění výběrových řízení včetně zvláštních podmínek jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: Kontakt: Ekonomický odbor - majetkové oddělení MěÚ Kutná Hora tel.: Prodej: Výběrové řízení č. M 3/08 na prodej nemovitosti č. p. 1-3 Čáslavská ul. s pozemky p. č. 2952, 2948/1 a 2949/4 o celkové výměře m 2 v k.ú. Kutná Hora. Zvláštní podmínky VŘ: žadatel předloží záměr na využití objektu, město zajistí pro nájemníky náhradní byty a nebytové prostory. Vyvolávací cena je ,- Kč. Prohlídka nemovitosti je možná po dohodě na majetkovém oddělení MÚ v Kutné Hoře. Uzávěrka výběrového řízení je dne 30. června 2008 v hodin. Ze záležitostí ekonomického odboru bylo schváleno několik věcných břemen, prodej pozemků a odkoupení komunikace v Malíně, zde se změna projeví pouze v modelu svítidel, kupní cena byla stanovena za symbolickou 1,- Kč. Z rozpočtu byla schválena dotace určená k zajištění nákladů spojených s pořádáním nejvyšší soutěže v kuželkářském sportu - Mistrovství ČR 2008 v kategorii mužů, ve výši ,- Kč a dotace pro Mateřskou školu Kutná Hora, Benešova 149 na rekonstrukci havarijního stavu střechy ve výši ,- Kč. Změnu očekává Základní škola Kamenná stezka, kde byla ke dni odvolána současná ředitelka Mgr. Lída Jůnová z důvodu odchodu do důchodu. Školu tak čeká nová volba ředitele školy. Za práci ve funkci ředitelky školy a ve školství vůbec paní Jůnové osobně poděkuje starosta města Ivo Šalátek spolu s místostarostou Václavem Vančurou. Dále rada města ukládá odboru investic MěÚ zajistit nákup nových parkovacích automatů z prostředků rezervy města a uzavřít s firmou ELTODO smlouvu o dodávce parkovacích automatů. Stávající automaty jsou zastaralé a často i rozbité. Z oblasti odboru správy majetku mimo jiná usnesení, týkající se především uzavírání nájemních smluv, rada nesouhlasí s návrhem komise pro revitalizaci sídliště Šipší. Zde mělo dojít ke zřízení osmi nových parkovacích míst na veřejné zeleni za obytným domem č. p. 108 v ulici 17. listopadu. Ve věci demolice komína mazutové kotelny, rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit s demolicí. Ing. Benada informoval o novém způsobu odstřelu firmou Mital a možnosti dočasně využít pláště komínu k reklamě. Úřad práce informuje Na konci 1. čtvrtletí roku 2008 evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 2332 osob (o 922 méně než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 5,44% (před rokem 7,95%). Evidováno bylo 1520 volných míst (před rokem 790). Věkový průměr všech uchazečů stoupl na 41,3 let. Za čtvrtletí se zaevidovalo celkem 1056 uchazečů a vyřazeno bylo 1268 uchazečů. Úřad práce umístil Jednalo se i o umístění prodejního automatu na mince v průjezdu Vlašského dvora. Vzhledem k tomu, že během 1. měsíce byly prodány veškeré pamětní mince, zdá se být automat pro turisty atraktivní. Otázkou ale zůstává jeho estetická podoba. Rada svými pěti hlasy usnesení schválila s tím, že ředitelka Průvodcovské služby nadále prověří možnost lepšího, estetičtějšího ztvárnění automatu. Při příležitosti návštěvy Ing. Vopálkové na jednání rady pan místostarosta Vančura udělil Průvodcovské službě poděkování za organizaci velmi zdařilé sobotní akce Probouzení Kutné Hory. Závěrem bylo projednáno setkání s DR KH Tebis, které proběhne při následujícím zasedání tj. dne Vladimír Zubov, člen rady města Výbory ZM a komise RM v období Výbory zastupitelstva a komise rady jsou tradičně významnými prvky samosprávy. Jsou to poradní a iniciativní orgány, které dávají širokému okruhu občanů možnost zapojit se do správy věcích veřejných. Zastupitelstvo zřizuje dle zákona výbory kontrolní a finanční, další pak dle svého rozhodnutí. Předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva. V Kutné Hoře tak v období pracuje výbor kontrolní (předseda Zdeněk Dvořák, KSČM), výbor finanční (Václav Zimmermann, ODS), výbor pro zdravotnictví (Jan Havlovic, Kutnohorská liga), výbor pro regeneraci památek (Dagmar Fundová, VPM) a výbor pro investiční akce města (Tomáš Benada, ODS). Komise jsou zřizovány radou města. V Kutné Hoře tak aktuálně působí komise pro tělovýchovu a sport (předseda Karel Ptáček), komise pro školství (Vladislav Tuček), komise pro kulturu (Miroslav Štrobl), komise pro rozvoj turistického ruchu (Mark Dzirasa), komise pro sociální záležitosti (Marie Štorková), komise pro dopravu a dopravní systémy (František Záleský), komise bytová (Miroslava Žáková), komise majetková (Miroslav Jurek), komise pro životní prostředí (Milan Krčík), komise pro rozvoj a investiční aktivity města (Karel Svoboda), komise pro regeneraci sídliště Šipší (Zdeněk Jirásek), komise státní památkové péče (Jaroslav Rezler), komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy (Jindřich Bartoň ml.) a komise rozvoje tepelného hospodářství (Tomáš Benada). Kutnohorské listy budou v následujících číslech svým čtenářům činnost jednotlivých výborů a komisí podrobně představovat. jb celkem 204 osob. Na dávkách státní sociální podpory bylo v měsíci březnu vyplaceno 23,6 mil. Kč. Před rokem to bylo 29,3 mil. Kč. Pracovnice Lékařské posudkové služby v březnu vypracovaly 168 posudků. Nevyřízeno zůstalo 253 žádostí z důvodu nedoložení lékařského nálezu ošetřujícím lékařem. Z našeho města bylo k evidováno 670 osob. Míra nezaměstnanosti 5,57%. (Před rokem 1148 osob, 8,29%.) hu

3 Pětihodinový jednací maratón čekal na 26 z celkového počtu sedmadvaceti kutnohorských zastupitelů v úterý 18. března. MEDISTYL o nemocnici V úvodu vystoupili zástupci společnosti Medistyl Pharma, která je novým majitelem společnosti Nemocnice Kutná Hora, s. r. o., Jaroslav Řehák a Ivan Vaněk. Ti informovali o prvních krocích, které firma v nemocnici podnikla. Bylo posíleno vedení a provedena ekonomická analýza, takže v současné době mají vše pod kontrolou. Měsíční ztráta byla snížena o 1 milion Kč. Chtějí vrátit nemocnici prestiž, aby obstála v konkurenci. Nyní se stále pohybuje na hranici funkční, medicínské i právní existence. Chybí zde např. ortopedie, mamograf, spousta lidí odchází na operace jinam. Snaží se nyní nakupovat odborníky, daří se spolupráce s VZP, ale je potřebná i pomoc města, které je vlastníkem nemovitostí. Zatím nemocnici chybí odborníci a odpovídající lůžkové zázemí. Chmurné předpovědi o spolupráci s pojišťovnami se nenaplnily. Poslední 3-4 roky ovšem neustále klesal objem prováděných prací, čímž se neustále snižoval objem úhrad od pojišťoven. Předseda výboru pro zdravotnictví Jan Havlovic (Kutnohorská liga) a následně i starosta Ivo Šalátek (ODS) poděkovali firmě za skvělou práci a vyjádřili důvěru v to, že společnými silami se podaří dostat nemocnici tam, kde si ji občané přejí mít. Trebišovská se bouří Blok připomínek občanů tentokrát zabral tolik času jako jedno fotbalové utkání a byl neobvykle bouřlivý. Důvodem byl údajný zá- květen 2008 strana 3 Zprávy ze zastupitelstva města měr přestěhovat problémové obyvatele z objektu v Čáslavské ulici (o který projevilo zájem několik podnikatelských subjektů) do bývalé mateřské školy v Trebišovské ulici. Návrh na odbydlení domu v Čáslavské ulici byl na starostův popud již před začátkem stažen z programu jednání. Ivo Šalátek uvedl, že tato varianta (přestěhování do Trebišovské) byla zmíněna pouze na jednom jednání, ale žádné rozhodnutí přijato nebylo a městem se šíří nepravdivé fámy. Místostarosta Václav Vančura (VPM) k tomuto tématu podotkl, že za celé své působení na radnici neslyšel o vybudování nástavby na budově bývalé školky. Řada obyvatel Trebišovské, Puškinské a přilehlých ulic (pánové Brzobohatý, Kropáček, Fídler, paní Ludwigová) přesto vystoupila s ostrými slovy na adresu radnice. Občané se obávají případných problémů s nepřizpůsobivými jedinci, zániku parku i poklesu cen bytů. V tomto bloku dále vystoupil p. Bažata se svým evergreenem - střelnicí na Žižkově, p. Starý se záměrem vybudování zvířecího hřbitova, p. Špaček, který vystupoval proti možné změně územního plánu v objektu bývalého ÚNS v Sedlci, p. Kalaš s opětovnou stížností na počínání orgánů státní správy vůči své osobě a p. Uhlíř s upozorněním na chybné informace na novém světelném panelu na Palackého náměstí. Jak dál s Foxconnem? Bez problémů byla přijata usnesení týkající se hospodaření města, rozpočtových opatření, prodejů pozemků a bytů a zápisů z jednání výborů zastupitelstva. Výjimku představoval předložený návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se v souladu s aktuálním zněním zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí 1) na celém území obce upravuje stávající daňová povinnost koeficientem 2 a 2) současně se u jednotlivých druhů staveb Zveme Vás do Rytířského sálu Vlašského dvora Letošní třetí jednání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v úterý dne 13. května 2008 od hodin. Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši účast. uvedených v 11, odst. 1, písm. b) (stavby pro individuální rekreaci) a písm.d) (stavby pro podnikatelskou činnost) zákona č. 338/1992 Sb. stanovuje v celé obci koeficient 1,5. Jiří Klečák (ČSSD) uvedl, že daňové zatížení je rozděleno nespravedlivě a doporučil snížení koeficientu u území Dolního Žižkova a Karlova na 1,4. Jeho protinávrh ovšem podpořilo pouze 10 přítomných zastupitelů, 14 jich schválilo návrh v původním znění. Očekávaný rozruch se dostavil při projednávání záležitostí, týkajících se výboru pro investiční aktivity a rozvoj města, jakož i dalších záležitostí týkajících se rozjezdu aktivit firmy Foxconn Technology CZ v Kutné Hoře, zejména pak možné výstavby satelitního městečka Na Rovinách. Nejprve 21 přítomných doplnilo zmíněný výbor o Jiřího Vojáčka (KDU-ČSL). Dále zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým pověřuje vedení města jednáním se společností Foxconn Technology CZ a dalšími investory a to v úzké součinnosti s výborem pro investiční aktivity a rozvoj města Kutná Hora. Dalším předloženým návrhem byl záměr na vytvoření společného projektu Rozvojová investiční agentura. Dlouhou diskusi zahájil starosta s tím, že souhlasí s ustavením agentury, ale mělo by se postupovat standardním způsobem a formou poptávkového řízení vybrat společnost, která bude v tomto městu partnerem. Marie Matyášová (ČSSD) uvedla, že poptávka je věc dobrá, ale čas kvapí, je třeba navržené usnesení přijmout. V této fázi jde jen o sepsání memoranda. Marie Štorková (KDU-ČSL) podpořila názor starosty. Místostarosta Václav Vančura doporučil materiál odložit a výboru nic nebrání v tom, aby schopnosti pana Koláře prověřil. Jiří Janoušek (ČSSD) namítl, že poptávka bude trvat dlouho, vše co je v návrhu vlastně již probíhá. Místostarosta Tomáš Benada (ODS) si stojí za vším, co je ve zprávě napsané. Foxconn na městu něco chce a město to nezvládá, takže se něco udělat musí. Jan Havlovic a Venuše Železná (ODS) formulovali alternativní znění usnesení, Vladimír Košárek (ODS) a Vladimír Zubov (SZ) navrhovali odložení. 15 hlasy bylo nakonec přijato usnesení, kterým ZM schvaluje spolupráci města Kutná Hora se společností European commercial bureau a.s. zal notářkou JUDr. Hájkovou dle NZ 17/2008 na záměru vytvoření podkladů k Memorandu o porozumění mezi Městem Kutná Hora a společnosti FOXCONN TECHNOLOGY CZ s.r.o. Předsedou výboru pro rozvoj a investiční aktivity města byl zvolen Tomáš Benada, když získal 24 hlasů. Bouřlivou a mnohdy emotivní diskusi vyvolal návrh na další doplnění výboru, do kterého se hlásili Michal Beneš, Karel Ptáček a Vladimír Košárek (všichni ODS), Václav Vančura a Petr Mayer (oba VPM) a Marie Štorková (KDU- ČSL). Vladimír Zubov (SZ) svou kandidaturu stáhl. Marie Matyášová vyjádřila podiv nad tím, že do výboru chtějí zastupitelé, kteří jeho vznik nepodpořili. Vladimír Košárek ujišťoval, že jeho zájem je veden snahou aktivně pracovat. Návrh na doplnění ale našel podporu u pouhých sedmi přítomných a výbor tak bude nadále devítičlenný. Na závěr o Lorci Unavení zastupitelé pak schválili deklaraci o spolupráci s Remeší, v úsměvné vložce odmítli zvýšení svých odměn o 50 až 120 korun měsíčně a schválili záměr na pronájem pozemků v Lorci, který by se tak snad konečně mohl dočkat zahájení rekonstrukce. Ve 21 hodin a 10 minut starosta jednání ukončil. Jindřich Bartoň, člen ZM Zajímáte se o Japonsko? Město Kutná Hora má možnost oslovit agenturu vysílající studenty z Japonska do celého světa. Studenti a dobrovolníci jsou ochotni a schopni předat nám své zkušenosti, dovednosti a umění. Touto anketou chceme zjistit váš případný zájem o kursy a přednášky - například : - japonština - výuka jazyka - origami - japonská kultura a životní styl - ikebana - gastronomie - jiné související s japonským životním stylem Svůj zájem můžete vyjádřit do konce května 2008 telefonicky a em Anketa probíhá i na webových stránkách cz.

4 květen 2008 strana 4 Studenti GJO září v jazycích Výuka cizích jazyků má na kutnohorském Gymnáziu Jiřího Ortena tradičně vysokou úroveň. Studenti této školy si již připsali řadu úspěchů v konverzačních soutěžích, tzv. jazykových olympiádách. Letošní rok však byl v tomto směru výjimečně úspěšný - reprezentanti GJO si totiž připsali vítězství na krajských kolech soutěží v angličtině, němčině i francouzštině! Letošní bilance má tedy následující podobu: Krajské kolo olympiády z francouzského jazyka: Tereza Nováková (C3B) - 1. místo, Zuzana Marvanová (V7A) - 3. místo. Krajské kolo olympiády z německého jazyka: Hana Čepová (V4A) - 1. místo, postup do celostátního kola, Kryštof Semelka (V7A) - 2. místo, náhradník do celostátního kola Krajské kolo olympiády z anglického jazyka: Hana Čepová (V4A) - 1. místo, postup do celostátního kola, Veronika Šaurová (V6A) - 5. místo. Hana Čepová pak dosáhla naprosto mimořádného výsledku vítězstvím v celostátním kole olympiády z německého jazyka a stala se tak ve své kategorii nejlepší němčinářkou v České republice. V soutěži Landesweiter Deutschwettbewerb zazářil i Tomáš Lebeda z V7A, který vyhrál třítýdenní stipendium v německém Marburgu. Prosadil se v konkurenci s němčináři z celé republiky, tedy včetně gymnázií s dvojjazyčným vyučováním a rozšířenou výukou německého jazyka. Další významný úspěch si škola připsala v soutěži Středoškoláci a filmová kritika. Šest našich studentů francouzštiny bylo vybráno Středočeským krajem do Francie, aby se utkali s reprezentanty ostatních zemí o účast na slavném filmovém festivalu v Cannes. To se jako jediné z České republiky podařilo Tereze Bílkové z C3B. Navázala tak na stejný úspěch Kristiny Labudové, která si účast v Cannes vybojovala loni. jb Město Kutná Hora v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích v y h l a š u j e konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Požadavky: Vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů Občanská a morální bezúhonnost Dobrý zdravotní stav K přihlášce do konkurzu je nutné doložit: úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, koncepci rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran strojopisu, strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení podle 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb., lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší než 2 měsíce). Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište). Přihlášku, která musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče datum a místo narození uchazeče státní příslušnost uchazeče místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu datum a podpis uchazeče zasílejte na adresu: Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství, kultury a tělovýchovy, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora v zapečetěné obálce označené textem: NEOTVÍRAT a Konkurzní řízení na ředitele ZŠ Kutná Hora,Kamenná stezka 40 v termínu do včetně. Kontaktní telefon: M.Nechojdomová Předpokládaný nástup do funkce: Na snímku úspěšní reprezentanti v jazykových soutěžích. Zleva Hana Čepová, Kryštof Semelka, Tereza Nováková a Veronika Šaurová Foto: Vladislav Slavíček Ivo Šalátek, starosta města Kutná Hora V Kutné Hoře, dne Vyvěšeno dne Kutnohorská nemocnice z pohledu Výboru pro zdravotnictví Po mnoha letech sporů, dohadů a vymýšlení způsobů fungování kutnohorské nemocnice došlo v říjnu 2007 na zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory k průlomovému rozhodnutí. Město Kutná Hora prodalo firmě Medistyl-Pharma s.r.o. provozování zdravotnických služeb v nemocnici. Movitý a nemovitý majetek zůstal ve vlastnictví města a byl této firmě na 10 let pronajat. Obrovský přínos tohoto rozhodnutí pro město spočívá v úspoře nejméně 40 mil. Kč ročně z rozpočtu města, které šly do provozu nemocnice. Naše nemocnice se odrazila ode dna ekonomického propadu. Kutnohorští občané, jako pacienti naší nemocnice, mají právo být ošetřováni v důstojném - hygienicky i provozně odpovídajícím zdravotnickém zařízení. Nemocnice musí být technicky, hygienicky, prostorově, ale i personálně tak vybavené zdravotnické zařízení, které obstojí v tvrdé konkurenci a do kterého půjdou pacienti s důvěrou. Již za čtyři měsíce vidíme první pozitivní změny - personální stabilizace, příchod renomovaného odborníka v oboru chirurgie - prof. MUDr. Ivana Vaňka, DrSc. na funkci lékařského ředitele nemocnice a primáře chirurgického oddělení, postupné zlepšení organizace práce podmíněné instalací propojené počítačové sítě všech oddělení, zavedení nových odborných postupů - metod, příprava investičních akcí v areálu nemocnice, atd. Kutnohorské zastupitelstvo města nesmí ale na svou nemocnici zapomínat. Po 15 letech poprvé rozpočet města na rok 2008 nezahrnoval provozní dotace do nemocnice. Propracovaný balík smluv zpracovaný pro přerod naší nemocnice do nového režimu obsahuje předplacení nájmu ze strany Medistylu na 10 let v částce 12,5 mil. Kč. Tuto částku zastupitelé rozhodli investovat v letošním roce do rekonstrukce budov nemocnice, ale z vlastního rozpočtu města už nepřidali ani korunu - návrh Výboru pro zdravotnictví na dalších 12 mil. Kč nepodpořili. Další závazek nového provozovatele z balíku smluv přinese do nemocnice nejmodernější přístrojové vybavení v ceně nejméně 9 mil. Kč během dvou let. Podle Výboru pro zdravotnictví je nutné z rozpočtu města vyčlenit každoročně částku alespoň 10 mil. Kč na investiční rozvoj nemocničních budov a zařízení, které jsou i nadále ve vlastnictví města. Nemůžeme dopustit, aby jeden extrém se 40 mil. roční dotací vystřídal druhý extrém s totálním vynecháním nemocnice mezi investičními náklady města. Jan Havlovic, výbor pro zdravotnictví ZM

5 květen 2008 strana 5 Bioodpady - kam s nimi? - No přece na kompostárnu Ministerstvo životního prostředí naplánovalo na rok 2010 povinný oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů. Copak jsou tráva, listí nebo větvě odpadem? Tuto otázku si jistě teď položilo nemálo Vás čtenářů. Správná odpověď zní, ano je. Copak na vesnici, tam se do příkopů podél cest nebo na nějaké ty černé skládky vždy bioodpad odveze a bez problému to zmizí. Můžeme ho také spálit (větve apod.), nebo ještě lépe zkompostovat na zahrádce. Tento způsob je pravděpodobně vůbec nejlepším co lze s bioodpady udělat. Přece nejsem nějaké ořezávátko a nebudu platit těm zahradnickým hypermarketům xxx korun za pytel kompostu nebo rašeliny, řeknete si. A máte pravdu, stejný a možná ještě kvalitnější substrát dokážete vyrobit sami. Co však mají dělat obyvatelé města, na malé zahrádce někde za domem si přece kompostiště nepostavím, tak šup s ním do popelnice. A jsme u toho. Velké množství biodopadů, ze kterých lze vyrobit kvalitní kompost, končí bez užitku na obrovských skládkách komunálních odpadů. Tato surovina (bioodpa- Páťáci ze Žižkova v přírodě Škola v přírodě patří mezi oblíbené akce na ZŠ Kremnická - Žižkov, kterou pravidelně absolvují žáci ročníků. Poslední březnové pondělí vyrazila, tentokráte na chatu Kara v Roudnici v Krkonoších, i 5. C, třída pro děti se zájmem o matematiku a informatiku. Probouzející se jarní slunce den ode dne ničilo stopy letošního sněhu, děti si ale přesto stihly vyzkoušet netradiční sportovní disciplíny, štafety, koulovačky, po kterých se vracely zpátky do chaty promočené jako po návštěvě plaveckého bazénu. dy), kterou lze dále zpracovat na hnojivo nebo substrát pro kytičky, si leží ve skládce, kvasí, tečou z něj různé nevábné šťávy, no zkrátka zahnívá si tam. Při tom však vedle toho vznikají skleníkové plyny, které přispívají k onomu tolikrát skloňovanému globálními oteplování. Nu což, však máme přece modrou planetu, ne zelenou? Ale co když je pravda, jak to tak bývá, někde uprostřed. Co když není naše planeta ani modrá, ani zelená, ale modrozelená. Právě proto je důležité s bioodpady, a nejen s nimi, nakládat rozumně. Toto si řeklo naše zelené ministerstvo a rozhodlo se, že se bioodpady budou třídit povinně. Jako každá povinnost shůry dána, i tento krok se samozřejmě setkal, setkává a bude setkávat s řadou emotivních reakcí, razantním odmítáním, radostným souhlasem odborných i laických diskuzí. Naše Kutná Hora je ale jedním z mála měst, která mají již dnes zajištěno správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V bývalém zemědělském areálu za městem, v nedalekých Neškaredicích, se rozhodla jedna malá kutnohorská firma vybudovat recyklační Jelikož se jim počasí v průběhu týdne aprílově měnilo, prokládali plánovanou výuku rozmanitými vycházkami, hrami a soutěžemi zaměřenými na osobnostní a sociální výchovu, při kterých šlo zejména o vzájemnou souhru mezi jednotlivými žáky. Myslím, že si školu v přírodě všichni výborně užili a pevně doufám, že se v příštím roce vydaří alespoň tak dobře, jako ta letošní. Monika Krejčová centrum, které vedle recyklace stavebních odpadů provozuje také kompostárnu. Na tuto kompostárnu naše město již druhým rokem odváží svůj bioodpad, který zejména při údržbě městské zeleně, (jen tak mimochodem má naše město přes 120 hektarů) vzniká. Z takové plochy vznikne nějaké množství bioodpadu, který je následně odvezen na kompostárnu a zde se z něj vyrábí průmyslový kompost - organické hnojivo. Je to běh na dlouhou trať naučit českého človíčka třídit. Naučit se třídit i bioodpady možná zabere dlouhou dobu. Proto naše společnost ZERS, která vlastní a provozuje kompostárnu v Neškaredících, nabízí všem občanům Kutné Hory, že jim vyrobí z jejich bioodpadů kompost. Kdo doveze svoje bioodpady na kompostárnu, tomu vyrobíme kompost, který si může zdarma odvést. Doufáme, že toto bude dostatečná motivace k tomu, aby bioodpady, které nutně na každé zahrádce vznikají, a které v popelnici přece skončit nemusí, budou u nás zpracovány na kompost. společnost ZERS Nejbližší svoz nebezpečných odpadů, při kterém svážíme též elektrozařízení, zejména lednice, mrazáky, televize atd. bude v květnu. Ve dnech 2. a 3. května (pátek a sobota) proběhne tradiční tzv. mobilní svoz NO. Jedná se o zastávkový svoz, při kterém projíždí sběrné vozidlo město a na určených Občané města Kutná Hora předávejte rostlinné odpady do kompostárny v Neškaredicích zdarma Rostlinný odpad bude od občanů města Kutné Hory převzat po prokázání nároku na tuto službu (doklad o úhradě místního poplatku za komunální odpady - do dokladem z roku 2007, poté dokladem pro r. 2008) a po prokázání své totožnosti. V kompostárně občan uvede svou adresu, č. OP a potvrdí množství odpadu a předání svým podpisem. Občané platící poplatek převodem z účtu si mohou vyžádat potvrzení o uhrazení poplatku v pracovních dnech v pokladně nebo na ekonomickém odboru Městského úřadu Kutná Hora - ve Vlašském dvoře. Termíny a čas, kdy lze odpady předat: a) celoročně každé pondělí od do hod. b) v období od do každou lichou sobotu od 8.00 do hod. Shyamoli Hájková, technické oddělení MěÚ Svoz nebezpečných odpadů v I. pololetí 2008 doplníme ještě o svoz v červnu zastávkách během půl hodiny odebere od občanů z blízkého okolí nebezpečné odpady. Další mobilní svoz pak proběhne až v září. Proto jsme se rozhodli, že sběr nebezpečných odpadů v I. pololetí doplníme ještě o tzv. sběr ze shromaždišť. Jedná se o známý sběr v blízkosti supermarketů. Doplňkový svoz NO v sobotu 14. června 2008 Místo Čas Doba čekání parkoviště u Penny marketu hodiny 30 min. parkoviště u Billy hodiny 30 min. parkoviště u Tabáku proti Kauflandu hodiny 30 min. Nezapomeňte si doklad o zaplacení místního poplatku! Žižkovská třída 5. C, žáci se zájmem o matematiku a informatiku. Foto: Monika Klečková Matematické třídy na ZŠ Kremnická 98 Máte rádi matematiku? Chcete se naučit pracovat s počítačem? Pro děti se zájmem o matematiku a práci s počítačem otevíráme od září 5. třídu a doplňujeme 6. třídu, zaměřenou na předměty matematika a informatika. Žáci mají k dispozici moderně vybavené počítačové pracovny s přístupem k internetu, tiskárnou, scannerem, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Naučí se ovládat operační systém WINDOWS, textové, tabulkové a grafické programy, tvořit prezentace a webové stránky, používat internet a elektronickou poštu. Výběrové řízení do 5. ročníku se uskuteční 6. května Přihlášky a další podrobné informace: ZŠ Kutná Hora, Kremnická 98, tel , kutnahora.cz, Šestá třída se doplňuje z důvodu vysokého počtu žáků odcházejících do primy gymnázia.

6 Češi byli v Egeru opět úspěšní Již v ranních hodinách na Velikonoční pondělí se vydala do Egeru skupina kulturních pracovníků a zástupců radnice, aby se společně zúčastnila dvoudenní konference na téma Evropa pro občany - rok kulturní konverzace v EU. Konference samotná byla zaměřena na aktivity, projekty a cíle v oblasti kultury a vzdělávání. Přednesené příspěvky i následná diskuse byla podnětná a zajímavá a právě příspěvek kutnohorského místostarosty Václava Vančury všechny zaujal tak, že ho pozvala k rozhovoru i maďarská televize. Neméně úspěšná byla prezentace našeho krásného historického města účastníci konference měli možnost o všech přestávkách navštívit propagační stánky jednotlivých partnerských měst Egeru a tak získat všechny potřebné informace k případným cestám nejen do České republiky, a na Slovensko, ale i do Německa, Polska, Rumunska či Itálie. Zdaleka nejúspěšnější však byli naši studenti. V rámci konference byl uspořádán i mezinárodní společenský večer, na kterém předvedli svá vystoupení zástupci jednotlivých partnerských měst. Téměř profesionálnímu předvedení dvou scénických tanců Umělecké školy v Egeru mohla konkurovat pouze naše folk-rocková skupina Sugar Beet pod vedením Mirka Řepy. Jejich vystoupení vyvolalo v sále velké nadšení. Zřejmě i proto dostali nabídku zahrát další večer v jedné z egerských hospůdek a tak sklidit další potlesk a chválu. Konference v Egeru poskytla i prostor k návštěvě Szilágyi Erszébet gymnázia a setkání nejen s jeho ředitelem Sándorem Gönczim a učitelem německého jazyka panem Peterem Nagyem, ale i se studenty, kteří právě aktivně prožívali projektový den, kdy si vyměnili své role s profesory. Szilágyi Erszébet gymnázium bude v dalších letech spolupracovat s naším Gymnáziem Jiřího Ortena. Všechny aktivity v Egeru pilně mapoval Michal Trnka z Českého rozhlasu radia Region a využil i přímého vstupu, aby posluchače v České republice informoval o aktivitách našeho města. Touto cestou chci ještě jednou poděkovat všem účastníkům za skvělou reprezentaci města a věřím, že další úspěšné akce budou následovat. Eva Hnátková květen 2008 strana 6 Remeš má novou starostku Pokud máte zájem o podzimní kurzy tance a společenské výchovy v KD Lorec Kutná Hora, nabízíme volná místa pro dívky. Infor- Největší a nejvýznamnější partnerské město Kutné Hory, francouzská Remeš, má od 21. b ř e z n a 2008 poprvé v historii ve svém čele ženu. Vý- Blahopřejeme V měsíci dubnu 2008 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Anna Miřijovská, Božena Kroutilová, Marie Novotná, Jiřina Pelcová, Marie Mohrová, Anna Šebková, Vlastislava Malimánková, Jiřina Taneční volná místa pro dívky sledky letošních komunálních voleb vynesly do této funkce Adeline Hazan. Třiapadesátiletá právnička je od roku 1995 tajemnicí francouzské Socialistické strany pro sociální záležitosti, od roku 1991 členkou remešského zastupitelstva a od roku 1999 poslankyní Evropského parlamentu. Starosta Kutné Hory Ivo Šalátek ji poslal blahopřejný dopis a pozval na návštěvu Kutné Hory. jb Foto: Nekolová, Marta Hamzová, Marie Gryčová, Anna Doležalová, Růžena Keltnerová, Marta Borková a pánové Zdeněk Polák, Miroslav Balík, Jiří Frajták, Jiří Čapek, Josef Komárek, Lubomír Langr, Otakar Fiala, Emanuel Zalužanský, Miroslav Jeřábek a Jiří Papoušek. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. mace na tel.: , nebo na www. tsnovak.cz Foto: Eva Hnátková Nově otevřené Muzeum marcipánu v Egeru představuje opravdové skvosty. Je až neuvěřitelné, co vše lze z této sladké hmoty vyrobit. Foto: Eva Hnátková Svou účastí obohatili prezentaci města i pánové (zleva) Michal Trnka, Miroslav Štrobl a Václav Vančura.

7 květen 2008 strana 7

8 Kutnohorský cyklistický tým Michelin Specialized MTB uspořádal tiskovou konferenci v Rytířském sále Vlašského dvora, kde jeden z manažerů týmu Ivan Sova přítomným novinářům představil kromě Jaroslava Kulhavého i nováčky: Ivu Pechoutovou, Ondřeje Zeleného a Robina Spatka. Jako poděkování Městu Kutná Hora za partnerství byl předán týmový dres, který si převzal místostarosta Václav Vančura. Jedničku týmu Jaroslava Kulhavého čekají na úvod sezony důležité závody, které rozhodnou o jeho účasti na olympiádě v Číně. Zima začala dobře, závody na Kypru se mi celkem povedly, hodnotil přípravu Jaroslav Kulhavý, kterého však po návratu postihly zdravotní problémy. Vrátil jsem se do špatného počasí, nemohl jsem si dovolit netrénovat a tělo to nevydrželo, vysvětloval. Trénoval jsem ale i s kašlem a rýmou. Nebylo na výběr. Zdravotní problémy se táhly a příprava tak nebyla úplně optimální, zdůraznil. Ze světového poháru Jaroslav Kulhavý plánuje tři první závody - v Houffalize (Belgie), Offenburgu (SRN) a Madridu (Španělsko). květen 2008 strana 8 Michelin Specialized MTB se představil v Rytířském sále Byli bychom rádi, kdyby navázal na loňské výsledky a v jednotlivých závodech dojížděl do dvanáctého, patnáctého místa, naplánoval další z manažerů stáje Jaroslav Žitný. Pokud nebudu mít žádný problém, jsme s Milanem Spěšným vyrovnaní a o olympiádu bychom měli bojovat spolu, naznačil Jaroslav Kulhavý a připustil: Teď jsem na tom možná trochu hůře psychicky, protože v posledních závodech v Itálii jsem nejel úplně ideálně. Sezóna ledního hokeje skončila O zhodnocení uplynulé sezóny ledního hokeje Kutnohorské listy požádaly hlavního sportovního manažera oddílu Sršni Kutná Hora Vladimíra Murase. Podle jeho slov před několika dny skončila sezóna, která byla pro Kutnou Horu zcela jistě výjimečná. Podařilo se splnit sen mnoha hokejových generací, vidět na našem stadionu ligový hokej. Jednání o převodu a schválení licence pro vstup do II. ligy na začátku sezóny se protahovalo, což mělo negativní vliv na začátek přípravy i sezóny. Nelze totiž závazně shánět posily a podepisovat hráčské smlouvy dříve, než je jistá účast v soutěži. Přesto vypadal vstup do prvních mistrovských utkání nadějně. Ale stále docházelo k hledání optimální sestavy, což vedlo k herní stagnaci. I z tohoto důvodu došlo před koncem základní části k výměně na trenérském postu. Na základě toho se tým stabilizoval a projevilo se to i zlepšeným herním projevem. Přes tyto klady se nepodařilo nové trenérské dvojici splnit základní úkol, udržet soutěž. Hlavní příčinou podle Murase byla výsledková a herní nevyrovnanost. Mužstvo získávalo body s papírově silnějšími Právě stav mysli hodně ovlivnil výsledky Jaroslava Kulhavého před několika lety. Nejhorší to je před prvním závodem, člověk nemá orientaci, jak na tom přes zimu je. První závod naznačí i průběh další sezony. Potřeboval bych impuls v podobě dobrého závodu, v Pardubicích nebo na světovém poháru, naplánoval biker, který zatím nepřemýšlí o politickém pozadí olympiády a demonstracích na podporu Tibetu. O tom zatím nepřemýšlím, Foto: Na snímku jednička týmu Michelin Specialized MTB Kutná Hora Jaroslav Kulhavý (vlevo) předává dres místostarostovi Kutné Hory Václavu Vančurovi. soupeři a ztrácelo s týmy ze spodu tabulky. Z hlediska celkového pohledu je ovšem nutno připomenout nádherné zápasy a hokejové momenty, které hráči předvedli především v závěru sezóny. Tyto výkony přiváděly do ochozů bohatou diváckou kulisu, v průměru se na každý zápas přišlo podívat přes 500 lidí. Kutná Hora měla jednu z nejvyšších návštěvností v celé II. lize. Ve světle všech těchto informací se celý výbor ledního hokeje ztotožňuje s myšlenkou, že hrát ligový hokej v Kutné Hoře byl krok správným směrem a s ohledem na získané zkušenosti se pokusí o udržení II. ligy v našem městě i v další sezóně. Napomoci by tomu mohlo také rozhodnutí hokejového svazu, který uvažuje o změně herního systému. Na závěr našeho rozhovoru Vladimír Muras zdůraznil velké poděkování všem hráčům, trenérům a celému realizačnímu týmu. Velký dík patří i divákům za jejich trvalou přízeň, velkou návštěvnost a vytvoření výborné sportovní atmosféry. Poděkování patří i všem sponzorům, protože bez nich by byla ligová soutěž i nadále pouhým přáním. Michal Beneš Od je v platnosti zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Kromě řady jiných ustanovení zákon obsahuje v 19 vymezení toho, co je na dálnicích, silnicích a místních komunikacích zakázáno. V odst. 2 pod písm. g.) je uvedeno, že na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou (resp. registrační značkou), nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Pro taková vozidla používá zákon termín vrak. V praxi to znamená, že na pozemních komunikacích nesmí být odstaveno vozidlo, které z technických nebo formálních důvodů nemůže odjet. Jedná se tedy nejen o vozidla, kterým v odjetí brání technický stav, ale i vozidla bez registrační značky (SPZ), resp. vozidla, která sice tuto značku mají, ale nemají na ní vylepeny známky o platné technické a emisní kontrole. Pokud je existence takových vozidel na komunikaci zjištěna, postupuje vlastník komunikace následujícími dvěma způsoby: 1) Je-li vlastník vozidla znám, zašle mu vlastník komunikace výzvu to je pro mě zatím vedlejší. Řeším svou nominaci a svou přípravu. Pokud se na olympiádu nominuji, možná o tom popřemýšlím, naznačil. A že by se - pokud se nominuje - olympiády kvůli politické situaci vzdal? Taková varianta asi neexistuje. Čtyři roky přípravy by byly k ničemu a to si kvůli sobě ani sponzorům nemůžu dovolit. Snad jen, že by hry bojkotoval celý olympijský výbor. A to se asi nestane, přemýšlel. Neokusí tak pocity například Jarmily Kratochvílové, která nemohla vycestovat na olympiádu do Ameriky. S tím žádné zkušenosti nemám a doufám, že mít ani nebudu, zakončil. Od dalších členů tým Michelin Specialized MTB očekává výsledky zejména v domácích závodech. S materiálem jsem si dost polepšil, doufám, že se to odrazí i na výsledcích v českém poháru, věří Ondřej Zelený. Na závodní trať se po roce vrací Iva Pechoutová. Není jednoduché se po roce vrátit do stejné výkonnosti, ze začátku to dost bolelo. Uvidíme, jak v závodech, řekla. Dobrou formu cítí Robin Spatek. Fyzicky jsem na tom nejlépe za poslední roky, Pardubice rozhodnou, uzavřel. jb Postup při odstraňování vraků motorových vozidel z pozemních komunikací k odstranění vozidla z komunikace. Vlastník vozidla je povinen vozidlo odstranit nejpozději do dvou měsíců od doručení výzvy. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník komunikace na náklady vlastníka vraku. 2) Pokud není vlastník vozidla znám, zveřejní vlastník komunikace výzvu k odstranění vozidla na úřední desce městského úřadu. Po marném uplynutí lhůty dvou měsíců od zveřejnění takové výzvy odstraní zlikviduje vrak na své náklady vlastník komunikace. Zjistí-li vlastník komunikace vlastníka vraku dodatečně, může na něm uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku. Důrazně upozorňujeme, že výše uvedený postup se vztahuje i na vozidlo, jehož registrační značky (SPZ) odevzdal jeho držitel na přechodnou dobu na registru vozidel do depozitu a tudíž nemusí po tuto dobu platit povinné pojištění odpovědnosti za jeho provoz. Takovéto vozidlo nesplňuje podmínky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a musí být odstaveno mimo pozemní komunikaci. František Tvrdík, technické oddělení MěÚ

Tomáš Garrique Masaryk 70. výročí úmrtí

Tomáš Garrique Masaryk 70. výročí úmrtí měsíčník :: číslo 10 / 2007 :: vychází 27. 9. 2007 říjen 2007 neprodejné Tomáš Garrique Masaryk 70. výročí úmrtí 14. září letošního roku jsme si připomněli 70. výročí úmrtí jedné z největších osobností

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu

Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné Frankfurt (Oder) oder Crossing the Border Úspěšné vystoupení na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže v Mělníku

Více

Chystá se další etapa zádlažby města

Chystá se další etapa zádlažby města měsíčník :: číslo 12 / 2008 :: vychází 27. 11. 2008 prosinec 2008 neprodejné Chystá se další etapa zádlažby města Dne 3. září 2008 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k financování

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

600. výročí vydání Dekretu kutnohorského

600. výročí vydání Dekretu kutnohorského měsíčník :: číslo 2 / 2009 :: vychází 29. 1. 2009 únor 2009 neprodejné 600. výročí vydání Dekretu kutnohorského Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Dekret kutnohorský na straně 4 Základní

Více

Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné

Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné Jezuitská kolej otevírá své brány Mnohaleté čekání je u konce. Jezuitská kolej, která společně s Chrámem Svaté Barbory neodmyslitelně

Více

Školy jsou v Kutné Hoře od středověku

Školy jsou v Kutné Hoře od středověku 2012/02 měsíčník www.kutnohorskelisty.cz neprodejné GLOSA Místní komunikace Nemyslím silnice a cesty, ale to, jak si rozumíme. Komunikace mezi námi vedou různě. Některé nás spojují a jiné končí jako slepé.

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 vyšlo 27. 3. 2014 www.tisnov.cz Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš Cvičení jihomoravských hasičů v Tišnově Foto: Aneta Nejezová Masopustní trhová slavnost

Více

Komunální a senátní volby 2010

Komunální a senátní volby 2010 měsíčník :: číslo 10 / 2010 :: vychází 29. 9. 2010 říjen 2010 neprodejné Komunální a senátní volby 2010 V pátek 15. a sobotu 16. října čeká Českou republiku další pokračování supervolebního roku 2010.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 2. jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM 21. 2. jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety

Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety měsíčník :: číslo 11 / 2009 :: vychází 29. 10. 2009 listopad 2009 neprodejné Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety Letos uplyne rovných 20 let od městem, ve kterém slavná minulost více než desetitisícový

Více

Do školních lavic 1. září usedlo 266 prvňáčků

Do školních lavic 1. září usedlo 266 prvňáčků ČÍSLO 9 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Do školních lavic 1. září usedlo 266 prvňáčků více na straně 11... foto: Nikola Adlerová Parkoviště u zámku... více str. 4 Dotazník k MHD ZR... více str.

Více

Přijďte s námi oslavovat Vážení přátelé,

Přijďte s námi oslavovat Vážení přátelé, měsíčník :: číslo 12 / 2005 :: vychází 30. 11. 2005 prosinec 2005 neprodejné Přijďte s námi oslavovat Vážení přátelé, srdečně Vás zveme ve čtvrtek 8. prosince 2005 od 17.00 hodin na Palackého náměstí v

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci 3 2014 ZDARMA Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. března 2014 Zápisy do mateřských škol 2 Rekonstrukce Smetanovy ulice 3 20. ročník Juniorfilmu 5 Podzvičinka slaví 60 let TJ prodala pozemky

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

Všechny body se podařilo splnit Starostka Blanska PhDr. Jaroslava Králová se poohlédla za uplynulým volebním obdobím

Všechny body se podařilo splnit Starostka Blanska PhDr. Jaroslava Králová se poohlédla za uplynulým volebním obdobím Půjčky na obnovu Rodinné pasy bytového fondu slevy v Blansku str. 3 Písečná první etapa regenerace str. 5 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R N ÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 13. Z Á Ř Í 2

Více

Starosta přivítal prezidenta Chorvatska

Starosta přivítal prezidenta Chorvatska měsíčník :: číslo 4 / 2011 :: vychází 31. 3. 2011 duben 2011 neprodejné Starosta přivítal prezidenta Chorvatska Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

Peníze z poplatků dostanou občané zpět

Peníze z poplatků dostanou občané zpět Školství Střední školy v Plzni a v Tachově připravují mezinárodní studentské výměny. strana 4 Kultura On-line odpovědi poskytuje Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. strana 7 Zdravotnictví Vzor

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více