bezpečnost jaderných zaŕízem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bezpečnost jaderných zaŕízem"

Transkript

1 bezpečnost jaderných zaŕízem

2 Kategorie ediční řady "Bezpečnost jaderných zařízení" Modrá obálka s červeným pruhem: - obecně závazné právní předpisy a mezinárodní smlouvy z oblasti mírového využívání jaderné energie Modrá obálka se zeleným pruhem: - dokumenty z oblasti jaderné bezpečnosti, které mají charakter doporučení a návodů, jež obsahově navazují a konkretizují požadavky obecně závazných právních předpisů vydávaných v oblasti jaderné bezpečnosti; dokumenty této kategorie nejsou závazné, jejich dodržování však napomáhá realizaci právních norem na úseku jaderné bezpečnosti Modrá obálka bez barevného označení: - ostatní dokumenty z oblasti jaderné bezpečnosti informativního charakteru

3 Bezpečnost jaderných zařízeni' 6/1994 NAVOĎ K ZÍSKANÍ A UDRŽOVANÍ KVALIFIKACE A ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ JADERNÝCH ELEKTRÁREN K VÝKONU PRACOVNÍ ČINNOSTI Ústav jaderných informací Zbraslav, a. s.

4 Bezpečnost jaderných zařízení NÁVOD K ZÍSKÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ KVALIFIKACE A ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ JADERNÝCH ELEKTRÁREN K VÝKONU PRACOVNÍ ČINNOSTI Překlad dokumentu MAAE: "IAEA TECDOC Guidebook on Training to Establish and Maintain the Qualification and Competence of Nuclear Power Plant Personnel", Vídeň 1989 Přeložil: Dr. Vratislav Nechuta Editoval: Ing. Pavel Kovář Ediční řadu "Bezpečnost jaderných inspektora státního dozoru SÚJB zařízení" řídí úsek hlavního Vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost v nakladatelství NUKLIN v Ústavu jaderných informací Praha - Zbraslav Publikace bez jazykové úpravy 01875

5 Předmluva Vydávaný překlad publikace MAAE TECDOC č. 525 je z hlediska zajišťování bezpečnosti a spolehlivosti jaderných elektráren stěžejním materiálem Agentury v oblasti přípravy personálu, vytváření jeho kvalifikace a kompetence. Velký počet mimořádných událostí na JE, počínaje menšími poruchami, přes havárie s velmi vážnými (TMI) až katastrofálními následky (Černobyl), je způsobován selháním lidí při řízení složitých procesů probíhajících v jaderné elektrárně. Je jasné, že tato selhání jsou v menší či větší míře způsobena nedostatečnou přípravou ke kvalifikovanému a kompetentnímu jednání člověka ve vztahu k reálnému technologickému zařízení JE. Vydávaná publikace vychází z moderních zásad vzdělávání dospělých, které jsou aplikovány na podmínky jaderné energetiky a její bezpečnosti. Je zde popsána metoda systematického přístupu k základnímu i opakovacímu výcviku (SAT), ověřená ve vyspělých západních zemích a doporučovaná k důslednému zavedení i v České republice. Některé části SAT u nás již fungují, ale chybí ucelenost, zejména v oblasti rozborů pracovní činnosti spojené s plněním pracovních úkolů a následné tvorby účinných a ekonomicky výhodných výcvikových programů a jejich hodnocení. Jinými slovy, ověřená metoda SAT otevírá perspektivu dokonalejší a efektivnější přípravy personálu JE. Překlad materiálu MAAE TECDOC č. 525 do českého jazyka byl zkrácen o přílohy uváděné v originálu. Podobně bez příloh byla Agenturou v březnu t.r. vydána i 1. revize TECDOC č. 525, která je v textu doslovně shodná s původním originálem. Důvodem k vypuštění příloh, které obsahovaly přístupy některých členských zemí, byla skutečnost, že nedokladovaly vždy to, co je v materiálu Agentury doporučováno. Odvolávky v textu překladu na anglické přílohy originálu TECDOC č. 525 (1989) byly však pro orientaci čtenáře zachovány. Editor

6 OBSAH Kapitola 1 - ÚVOD DŮLEŽITOST VÝCVIKU PRO BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ÚLOHA KVALIFIKOVANÉHO PERSONÁLU V BEZPEČNÉM VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE DOPORUČENÉ OBLASTI PRO ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO A OPAKOVACÍHO VÝCVIKU SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K VÝCVIKU ÚLOHA VEDENÍ PODNIKU VE VÝCVIKU A KVALIFIKACI ZÁVĚR LITERATURA 17 Kapitola 2 - ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ÚVOD PRINCIPY ORGANIZACE JADERNÉ ELEKTRÁRNY HLAVNÍ FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ORGANIZACI JADERNÝCH ELEKTRÁREN ORGANIZACE A FUNKCE NEZBYTNÉ PRO PROVOZ ELEKTRÁRNY ORGANIZACE ELEKTRÁRNY V DOBĚ ODSTÁVKY ORGANIZACE JADERNÉ ELEKTRÁRNY V HAVARIJNÍCH SITUACÍCH ORGANIZACE JADERNÉ ELEKTRÁRNY V PRŮBĚHU SPOUŠTĚNÍ ORGANIZACE VÝCVIKU POČET PRACOVNÍKŮ V ELEKTRÁRNĚ POUŽITÍ SLUŽEB DODAVATELŮ ROZHODNUTÍ VEDENÍ, KTERÁ OVLIVŇUJÍ VÝCVIK SOUHRN LITERATURA 37 Kapitola 3 - VÝCHOVA, NÁBOR A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ ÚVOD VZDĚLÁVACÍ SYSTÉMY Inženýři a vědečtí pracovníci Technici Řemeslníci POŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ PRO OBSLUHU JADERNÝCH ELEKTRÁREN NÁBOR VHODNÝCH KANDIDÁTŮ VÝBĚR KVALIFIKOVANÝCH KANDIDÁTŮ Vzdělání Praktické zkušenosti Osobní historie Pohovory Testy ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU ROZVOJ KARIÉRY SOUHRN LITERATURA 50

7 Kapitola 4 - SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K ZÁKLADNÍMU VÝCVIKU 4.1. PŘEHLED SYSTEMATICKÉHO PŘÍSTUPU K VÝCVIKU Úvod Analýza (viz kap. 4.2.) Analýza potřeb výcviku Analýza pracovní činnosti a výběr úkolů (viz kap ) Analýza úkolu (viz kap ) Návrh výcvikového programu (viz kap. 4.3.) Standardy výkonu (viz kap ) Místo (prostředí) výcviku (viz kap ) Vstupní úroveň frekventanta (viz kap ) Cíle výuky (viz kap ) Jednotlivé položky zkoušek a zkoušky (viz kap ) Plán výcviku (viz kap ) Sestavování programu výcviku (viz kap. 4.4.) Výukové činnosti (viz kap ) Metody výcviku (viz kap ) Materiály a pomůcky pro výcvik (viz kap ) Plán výuky (lekcí) (viz kap ) Přehled materiálů a jejich zlepšování (viz kap ) , Realizace výcvikového programu (viz kap. 4.5.) Realizace plánu výcviku Realizace výcviku (viz kap ) Zhodnocení výkonu frekventanta (viz kap ) Záznamy o výcviku (viz kap ) Udržování a zlepšování efektivnosti výcvikového programu Hodnocení výcvikových programů ze strany elektrárenské společnosti Hodnocení výcvikových programů externími organizacemi Náprava označených problémů Souhrn Bibliografie URČENÍ POŽADAVKU ZPŮSOBILOSTI ÚVOd Znalosti, intelektuální schopnosti a požadavky na dovednosti Analýza pracovní činnosti a výběr úkolů Analýza úkolu Zkušenosti a omezující faktory v aplikaci analýzy pracovní činnosti spojené s plněním úkolů Všeobecný výcvik zaměstnanců Souhrn Bibliografie NÁVRH VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Úvod, Stanovení výkonnostních standardů posluchačů Výběr prostředí pro výcvik 78

8 Výběr nejlepšího prostředí pro výcvik Výcvik na učebně Výcvik v laboratoři a v dílně Stážování Výcvik na trenažéru Samostudium Určení vstupní úrovně posluchačů Příprava a řazení cílů výuky Tvorba položek zkušebních testů a jej ich sestavování Sestavování výcvikového plánu Souhrn TVORBA VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Úvod Určení výukových činností Výběr výcvikových metod Sestavování výcvikových materiálů Písemné materiály Audiovizuální pomůcky Výuka pomocí počítače Modely a makety Plány lekcí Materiály pro stážování Hodnocení výcvikových materiálů Souhrn Bibliografie PROVÁDĚNÍ VÝCVIKU A HODNOCENÍ VÝKONU FREKVENTANTA Úvod Příprava způsobilých instruktorů Kvalifikace instruktora Získání inštruktorské způsobilosti Certifikace Programy opakovačího výcviku instruktorů Předběžné testování frekventantů Příprava instruktora pro výcvik Výcvik na učebné Stážování Výcvik v laboratoři a v dílně Samostudium Výcvik na trenažéru Stručná instruktáž před cvičením Cvičení na simulátoru Diskuse po cvičení, Použití ostatních simulátorů Výcvik personálu nepracujícího v dozorně na plnorozsahovém simulátoru Hodnocení výkonu účastníka výcviku Metody hodnocení Zpětná vazba Výkony pod požadovaným standardem Záznamy o výcviku Shrnutí Bibliografie

9 4.6. UDRŽOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Úvod Shromažďování informací o účinnosti výcvikového programu a měnících se požadavcích na výcvik Zpětná vazba ze zkušeností z provozu elektrárny Provozní zkušenosti z průmyslu Zprávy a hodnocení z inspekcí elektrárny Změny (technická řešení) realizovaná na elektrárně a zmény v provozních předpisech Zpětná vazba od inspektorů práce Zpětná vazba od absolventů programu Hodnocení výcvikových programů frekventanty Zpětná vazba od instruktorů Zpětná vazba z výkonu operátorů na simulátoru Analýza informací o efektivnosti výcvikového programu Opravné akce Shrnutí Bibliografie, VÝCVIK ÚDRŽBY 142 Kapitola 5 - SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K OPAKOVACÍMU VÝCVIKU ÚVOD ROZSAH PROGRAMU OPAKOVACÍHO VÝCVIKU Udržování pracovních kompetencí Zvyšování pracovních kompetencí Zlepšování možností pro vývoj kariéry ANALÝZA NUTNÉHO VÝCVIKU Rozbor témat základního výcviku Rozbory provozu Změny na elektrárně a změny pracovních postupů Vývoj kariéry Předměty nevhodné pro opakovací výcvik Výsledek z analýzy nezbytnosti výcviku Speciální faktory vztahující se k opakovacímu výcviku různých skupin a zaměstnanců Manažeři Personál blokové dozorny Personál údržby Technické zabezpečení a monitorující personál SESTAVOVÁNÍ A VÝVOJ PROGRAMŮ OPAKOVACÍHO VÝCVIKU Výcvikové metody Výuka na učebnách Schůzky vyhrazené rozborům provozu Výcvik na simulátoru Havarijní cvičení Všeobecný výcvik zaměstnanců 159 8

10 5.5. REALIZACE PROGRAMU OPAKOVACÍHO VÝCVIKU Pracovní výkon ve směně Pracovní výkon pod požadovanými standardy Záznam opakovacího výcvikového programu HODNOCENÍ A ZPĚTNÁ VAZBA Z OPAKOVACÍHO VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU SHRNUTÍ Bibliografie 165 Kapitola 6 - PRVNÍ JADERNÁ ELEKTRÁRNA, PROBLÉMY A POŽADAVKY NA PERSONÁL A VÝCVIK ÚVOD KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL INFRASTRUKTURY Průmyslová infrastruktura Vzdělávací a výcvikové infrastruktury SOCIOLOGICKO-EKONOMICKÝ FAKTOR A JINÉ FAKTORY ÚLOHA VLÁDY PŘI PODPOŘE ZAVÁDĚNÍ JADERNÉ ENERGETIKY A VÝCVIKU KVALIFIKOVANÉHO PERSONÁLU VYŠKOLENÍ KVALIFIKOVANÉHO PERSONÁLU POVOLOVACÍHO ORGÁNU SPECIÁLNÍ ÚVAHY PRO PROVOZNÍ ORGANIZACE PODMÍNKY A OMEZENÍ VÝCVIKU PODPŮRNÉ ZDROJE PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PRVNÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY Podpora od dodavatelů reaktorů Kooperace s dalšími jadernými elektrárenskými společnostmi Pomoc od konzultačních společností Pomoc od MAAE SHRNUTÍ Bibliografie 190 GLOSÁŘ 191

11 Kapitola 1 ÚVOD 1.1 DŮLEŽITOST VÝCVIKU PRO BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN Od doby, kdy MAAE publikovala v roce 1984 "Návod 0 kvalifikaci pracovníků provozu jaderných elektráren" (Guidebook on the Qualification of Nuclear Safety Power Plant Operations Personnel) (Ref.l), došlo k výraznému vývoji v této oblasti, který byl pozitivně akceptován mnoha provozovateli JE v řadě zemí. Tyto organizace si uvědomily pokračující dopad, který byl způsoben nedostatečnými znalostmi a dovednostmi pracovníků při těch nehodách, při kterých selhání lidského faktoru bylo hlavní příčinou (Ref. 2). Vzaly do rukou iniciativu se snahou prověřit a zlepšit tvorbu a používání základních i opakovacích výcvikových programů. Tento Návod representuje přístup, který není jenom úplný a systematický, ale je při svém zavedení 1 ekonomicky výhodný. Důležitost účinného školení a výcviku při zajišťování bezpečnosti a spolehlivosti jaderných elektráren není nikdy dostatečně doceňována. Mezinárodní poradní skupina pro bezpečnostní otázky (International Safety Advisory Group) při MAAE ve zprávě z roku 1988 (viz Ref.3 a Dodatek A) zahrnula mezi hlavní bezpečnostní principy pro jaderné elektrárny následující zásady: - jedna z největších zkušeností z hlediska výskytu mimořádných událostí, počínaje malými incidenty až po vážné nehody je, že velmi často byly důsledkem nesprávného jednání lidí - provozující organizace si musí uvědomovat mimořádně složitý technický aspekt, existující v případě jaderných elektráren a musí zajistit, aby jejich pracovníci byli schopni si s tímto aspektem poradit - složka lidského selhání v průběhu mimořádných událostí a nehod byla v minulosti až příliš významná; řešením je dokonalejší konstrukce, včetně automatizace a optimální využití lidského důmyslu v případě výskytu neobvyklých okolností - provozující organizace zodpovídá za zajištění všeho potřebného zařízení, pracovníků, postupů a způsobů vedení, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz, včetně ochrany životního prostředí; z tohoto hlediska je bezpečnost považována za jeden z nejdůležitějších faktorů a je předmětem osobní zodpovědnosti všech zaměstnanců - může se zdát, že přílišný důraz na bezpečnostní aspekt 10

12 může být protichůdný k požadavku docílení vysokého koeficientu využití a k požadavku na splnění všech podmínek potřebných pro výrobu elektrické energie. Tento rozpor je spíše zdánlivý než reálný a může být nanejvýš přechodného rázu, neboť faktory z oblasti konstrukce, stavby a způsobu řízení, které mají zvýšit bezpečnost, jsou obvykle i faktory zvyšující spolehlivost provozu. Spolehlivost pojatá dlouhodobě nemůže být řešena krátkodobými kompromisy na úkor bezpečnosti. - výcvik pracovníků údržby je mimo oblast výuky základních dovedností za účelem zvýraznění potenciálních bezpečnostních důsledků v případě technického nebo procedurálního selhání. Výcvik a kvalifikace pracovníků údržby odráží fakt, že tam, kde prokazatelně došlo k projevům provozní nespolehlivosti a k chybné, či falešné nebo náhodné aktivaci bezpečnostních systémů v minulosti, byly také zaznamenány chyby v údržbárskych postupech a praxi. Výcvik a školení pracovníků údržby s takovými incidenty počítá. Zkoušky pracovníků údržby ověřují jejich obeznámenost s těmito principy. Několik studií zabývajících se nehodami a haváriemi, které se přihodily v jaderných elektrárnách ukázalo, že lidské selhání bylo velmi významným faktorem, který k těmto nehodám přispěl. Byl to důsledek nedostatečného výcviku nebo znalostí personálu (viz Dodatek B). Vysoce kompetentní pracovníci provozu a údržby jsou nejdůležitější složkou ve strategii "hloubkové ochrany" směřující k zajištění bezpečnosti jaderných elektráren a ochrany životního prostředí. Vzhledem k tomu, že zajištění bezpečnosti elektrárny a kompetence jejích pracovníků je záležitostí provozujících organizací, je tento Návod určen vedení a školícím útvarům těchto organizací. Je určen jak rozvojovým zemím, tak i zemím s dobře rozvinutým programem využití jaderné energie. Přijmutí systematického přístupu k výcviku a kvalifikaci pracovníků tak, jak je popsáno v tomto Návodu, se doporučuje pro všechny provozující organizace. Koncepce je založena na zkušenostech a úsudku těch, kteří prosazovali nebo prosazují tento přístup a jsou jim známy výhody, které může poskytnout ÚLOHA KVALIFIKOVANÉHO PERSONÁLU V BEZPEČNÉM VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE Kvalifikace a výcvik personálu jaderné elektrárny jsou životně důležité z hlediska bezpečného využívání jaderné energie. Proto by na jejich získání a průběžné zlepšování mělo být vynaloženo značné úsilí. Na světě je obecně velký zájem o zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti jaderných elektráren. To je ovšem také závislé na kompetentnosti jejich pracovníků. Pro zemi, která zamýšlí zahájit, nebo již využívá jaderný 11

13 program k výrobě elektrické energie, je nedostatek kvalifikovaného personálu se schopností provádět klíčové operace a plnit funkce při obsluze jaderné elektrárny, jakož i provádět údržbu, jedním z hlavních problémů a omezení. Speciální problémy, před kterými stojí země zavádějící jadernou energii poprvé, jsou popsány v kap. 5. Hlavní zodpovědnost, kterou provozující organizace má je zajištění bezpečného a spolehlivého provozu jaderné elektrárny. Tato zodpovědnost spočívá plně na provozující organizaci, ať již je to elektrárenský podnik, úřad pro atomovou energii, nebo jiná instituce. Každá země tedy musí zahájit a provádět účinný výcvik personálu v rámci jaderného programu tak, aby převzala tuto zodpovědnost a akceptovala i cíle pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti svých zařízení a činností. Kvalifikovaný a kompetentní personál sehrává význačnou roli v prevenci jaderných nehod a havárií a je současně i zárukou, že je správně zvládne i v případě, že k nim dojde. Požadovanou kvalifikaci a způsobilost je možno docílit pouze při správném vzdělání, výcviku a zkušenostech. V oblasti jaderné energie neexistují kompromisy co se týká bezpečnosti; vysoké bezpečnostní a kvalitativní standardy je třeba zavést a striktně dodržovat, což může být dosaženo jen se správně kvalifikovaným personálem. I když existují různé cesty k docílení požadované úrovně a kompetence pracovníků, je třeba, aby v každé zemi, která provozuje jadernou elektrárnu byla dosažena stejná úroveň. Prakticky v každé fázi a činnosti jaderného programu je zahrnuta moderní technologie, která vyžaduje kvalifikovaný personál schopný porozumět, přijmout a používat danou technologii. V zemi, která nemá jaderný průmysl, je technologie obvykle získána od více vyvinuté země, schopné a ochotné tuto technologii poskytnout. Má-li však být dodávka technologie úspěšná, musí být příjemce schopný tuto technologii absorbovat; klíč k tomu opět spočívá v dostupnosti kvalifikované pracovní síly. Je nezbytné, aby si obsluha osvojila a udržovala základní znalosti a praktické dovednosti pomocí příslušného, prakticky orientovaného vzdělání a výcviku, pomocí odpovídajícího výcviku na pracovišti - stážování a pomocí opakovacího výcviku. Některé země mají problémy v zajišťování praktického výcviku a předávání zkušeností profesionálním inženýrům a technikům na vysoké úrovni, kteří jsou třeba pro provoz jaderných elektráren. Je nutno si uvědomit, že cena vzdělání a výcviku k získání kvalifikovaného personálu představuje jen malý zlomek ze všech nákladů na jaderný projekt. Navíc jsou tyto náklady na vzdělání a výcvik personálu nesmírně nízké ve srovnání s ekonomickými, finančními a jinými náklady, které se objeví, jestliže musí být jaderná elektrárna zastavena, byť i na krátkou dobu, z důvodu 12

14 nesprávných činností nedostatečně kompetentního nebo málo kvalifikovaného personálu. Dobré vzdělání a výcvik jsou nejen nezbytnou, ale i dobrou investicí do bezpečného a ekonomického provozu jaderných elektráren. Z tohoto důvodu by mělo vzdělání a výcvik, včetně opakovacího výcviku, být nedílnou součástí činností v jaderných elektrárnách. Všechno toto jsou důležité úkoly a problémy k řešení procesu získání a udržování kompetencí a kvalifikací obsluhy jaderných elektráren. Aby tyto úkoly byly úspěšně splněny, je zapotřebí zdrojů, úsilí a kooperace vlády, veřejných služeb, průmyslu a příslušných vzdělávacích, výcvikových a výzkumných institucí státu DOPORUČENÉ OBLASTI PRO ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO A OPAKOVACÍHO VÝCVIKU Klíčová koncepce a požadavky, které charakterizují podstatu a zaměření úspěšného provozu jaderné elektrárny jsou: zodpovědnost, kvalita a kompetentnost celé organizace, jakož i schopnost splnit každý oprávněný požadavek. Odpovědnost, kvalita a způsobilost k provedení práce jsou vyžadovány zejména u těch, kteří se zabývají provozem a údržbou elektrárny, řízením a výcvikem provozního personálu a údržby. Mise OSART objevily při své činnosti některé nedostatky ve výcviku: neadekvátnost základního a opakovacího výcviku provozního a jiného personálu elektrárny; nedodržování a malý důraz na zavedené pracovní postupy; nedostatečná kultura bezpečnosti práce a bezpečnostní povědomí; přílišné sebevědomí pracovníků pokud jde o znalosti elektrárny a jejich schopnosti ji řídit; problémy v komunikaci mezi člověkem a strojem; nedostatky ve vedení, v organizaci a v provozních postupech (Ref. 2). Ve vztahu k těmto problémům bylo pozorováno, že řídicí a kontrolní pracovníci často nedostatečně motivovali nebo řídili ostatní pracovníky, přičemž ani oni sami nebyli dostatečně angažováni ve výcviku a v kvalifikačním procesu směřujícímu k dosažení a zachování vysokého pracovního standardu a k tomu, aby personál dodržoval zavedené pracovní postupy. Některé z opakovaně se vyskytujících problémů ve vývoji, kvalifikaci a hodnocení pracovníků a v příslušných výcvikových programech vedly k následujícím doporučením: - výcvikové programy by měly zahrnovat všechny důležité předměty, včetně principů řízení jakosti, administrativních procedur, odezvy k haváriím, které jdou 13

15 i za rámec konstrukčních možností; zvládání stresových stavů; diagnostiky; týmového výcviku a provozní zkušenosti seznam úkolů specifických pro jadernou být kompletní a aktuální elektrárnu by měl naučené zásady by měly poskytnout měřitelné požadavky a standardy pro hodnocení úspěšnosti posluchačů výukové programy by měly obsahovat detailní plány jednotlivých lekcí v nichž by byly zřetelně vyznačeny cíle, kterých má být dosaženo a písemné pokyny, které by specifikovaly jakým způsobem provádět výuku; tím by se zajistila konsistentní kvalita výuky výcvikové výuky metody a materiály by měly být úměrné cílům měly by být poskytnuty dostatečné podrobnosti o význačných mimořádných událostech (hlavní příčina události, ponaučení z ní vyplývající, aplikovatelnost na místní podmínky) a tyto zahrnuty do výcviku stážování by mělo být řízeno a hodnoceno adekvátním způsobem směrnice a kvalifikační kontrolní záznamy by měly být použity k tomu, aby se zajistila jednotnost výcviku v průběhu stážování kontrolní a řídící pracovníci by měli absolvovat odpovídající výcvik ve vedení, komunikaci, zvládání stresů, motivaci, kontrolní potřebných dovednostech činnosti a v dalších standardy používané pro hodnocení výkonu pracovníka při výcviku na simulátoru by měly být dostatečně specifické a měly by poskytovat dostatečnou bázi pro smysluplné ohodnocení individuálních i týmových výkonů zodpovědní pracovníci by měli být hodnoceni podle požadavků na jejich výkon z hlediska výcviku; kvalifikační a výcvikové vymezeny potřeby těchto pracovníků by měly být jasně odezva po výcviku by měla být formálně shromažďována a použita dále ke zlepšení výcviku instruktoři by měli udržovat a znalosti a dovednosti zlepšovat svoje technické zodpovědní pracovníci by měli dostat samostatnou práci až po absolvování požadovaného svoji funkci kvalifikováni výcviku a měli by být pro opakovací výcvik by měl zahrnovat oblasti, ve kterých byly pozorovány nedostatky ve výkonu, změny v elektrárně nebo změny postupů a také nácvik úkolů, které se provádějí zřídka a jsou obtížné průběžný výcvik by měl být považován významnou část provozní činnosti za nedílnou a výcvikové programy by měly zahrnovat periodická cvičení, aby se zajistilo, že personál je schopen reagovat na poplachové situace např. při odstavení elektrárny s evakuací blokové dozorny. 14

16 1.4 SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K VÝCVIKU Systematický přístup k výcviku (SAT - Systematic Approach to Training) tak, jak je popsán v tomto Návodu, skýtá řadu výhod ve své konsistentnosti, účinnosti, ekonomické efektivnosti, řízení a zodpovědnosti za výcvik a kvalifikaci provozního a údržbárskeho personálu. SAT zahrnuje také určitou flexibilitu ve své schopnosti přijímat a přizpůsobovat se novým trendům, vedoucím ke zlepšení kvality lidské složky při provozování elektrárny, např. trend směřující k využití postupů založených na symptomech. SAT také poskytuje vedení elektrárny možnost monitorovat výkon a způsobilost pracovníků na všech úrovních, včetně hodnocení tohoto výkonu a tak zajistit odpovídající kvalifikaci personálu. Systematický přístup k výcviku v sobě zahrnuje činnosti založené na hodnocení výkonu a zadávání úkolů, které, j sou-li správně aplikovány, mohou vytvořit a udržet příslušnou způsobilost a kvalifikaci provozního personálu. Takový výcvikový program by měl být definován a aplikován pro každou skupinu pracovníků. Hlavní složky a činnosti SAT v sobě zahrnuj í: - určení kompetencí: využívání analýzy potřeby výcviku, analýzy pracovní činnosti a pracovních úkolů - návrh výcvikového programu: stanovení výkonových standardů posluchačů a definování cílů výuky - vývoj výcvikového programu: vývoj plánů výuky; specifikování výcvikových činností; příprava materiálů - vlastní provádění výcvikového programu: provádění výcviku a hodnocení výkonu posluchačů - hodnocení a zlepšování výcvikového programu. Celá řada nejlepších výcvikových programů je založena na výuce cílů, které byly definovány pomocí analýzy pracovní činnosti a pracovních úkolů. Tyto jsou průběžně zlepšovány např. vyžadováním zpětné odezvy od dřívějších posluchačů a jejich školitelů. Nejlepší programy berou v úvahu provozní zkušenosti nejen z dané jaderné elektrárny, ale také z jiných elektráren a jejich výcvik zahrnuje i reakci na podmínky vážné havárie. Výcvikové materiály, jako např. zjednodušené popisy systémů a bloková schémata (nákresy zařízení a procesů) by měly být ve výuce uplatňovány tak, aby se zajistilo porozumění činnosti elektrárny a funkci jednotlivých systémů. Výcvikové materiály by měly co nejvěrněji odrážet skutečné podmínky v elektrárně. Základní a opakovací výcvik na simulátoru, určený pro osádky blokové dozorny, by měl být prováděn na simulátoru, který je replikou panelů na dozorně a který je vybaven softwarem schopným pokrýt celou oblast normálních, abnormálních a nouzových provozních scénářů. Účinnost poznatků získaných ve třídě by měla být dále zvýšena použitím vizuálních pomůcek, 15

17 jako jsou videozáznamy, filmy, diapozitivy a grafy, které by věrně demonstrovaly podmínky v jaderné elektrárně. Výcvik směřující ke specifické činnosti a kvalifikační programy pro každou skupinu pracovníků by měly rozvíjet a zlepšovat znalosti a dovednosti potřebné k provádění pracovních úkolů a funkcí za všech podmínek. Výcvikové programy pro vedoucí pracovníky a manažery by měly být navrženy tak, aby rovněž rozvíjely jejich dovednosti v oblasti kontroly a managementu. Vedoucí personál v dozorně by měl být cvičen k zvládnutí stresových situací a k sebeovládání. Navíc by měli být cvičeni k provádění kontroly, řízení a komunikace s lidmi. Systematický přístup k opakovacímu výcviku je také velmi důležitý, zejména pro provozní a údržbársky personál, neboť by měl zachovat a aktualizovat jejich úroveň kvalifikace a schopností. Tito pracovníci by měli pravidelně absolvovat cílený opakovací výcvik a čas, který je k tomu zapotřebí, by měl být zohledněn při sestavování pracovních programů. Výcvik na simulátoru pro operátory by měl být systematicky plánován a měl by odrážet jejich pracovní zkušenosti. Zpětná odezva od posluchačů a jejich vedoucích, výsledky zkoušek a známkování a provozní zkušenosti získané jak v jaderné elektrárně samotné, tak i v oblasti jiných služeb a průmyslu, by měly být vzaty v úvahu a měly by být použity ke zlepšení všech těchto výcvikových programů. Instruktoři musí být dobře kvalifikovaní z hlediska jejich technické a pedagogické způsobilosti. Mělo by na nich být požadováno, aby si udržovali své technické a pedagogické znalosti a kvalifikaci, jakož i svou znalost pracovních požadavků, změn systémů elektrárny, současné praxe a provozních postupů ÚLOHA VEDENÍ PODNIKU VE VÝCVIKU A KVALIFIKACI Vedení jaderné elektrárny musí zajistit, aby personál byl odpovídajícím způsobem školen a cvičen, a musí dostatečným způsobem dbát na to, aby byla věnována pozornost kvalitě a podrobnostem zavedených pracovních postupů, pro které má být personál cvičen. Někteří vedoucí pracovníci podceňují důležitost systematického výcviku personálu a také důležitost vytváření a efektivního zavádění programů pro opakovací výcvik. Vedoucí pracovníci mají důležitou roli zejména v oblasti zajišťování kvalifikovaného a kompetentního provozního personálu (viz také Ref. 4). Vedení provozu by mělo být angažováno při určování potřeb opakovacího výcviku a při zajišťování základního i opakovacího výcviku na trenažéru tak, aby odrážel provozní praxi. Vedoucí provozní pracovníci (manažeři a supervisoři) by měli zajistit, aby obsluha byla cvičena k dodržování zavedených postupů a aby tak činila i v praxi. Management organizace by měl hodnotit kvalitu 16

18 výcviku poskytovaného jak v rámci elektrárny, tak i v příslušném výcvikovém středisku, využívaném pro výcvik obsluhy jaderné elektrárny. Vrcholové vedení elektrárny by mělo pěstovat správný postoj pracovníků elektrárny k jejich práci tím, že se osobně zúčastní provozních a výcvikových činností ZÁVĚR Aby se zajistila bezpečnost a spolehlivost provozu jaderných elektráren, měl by provozovatel uvolnit příslušné prostředky a věnovat se zajištění výcviku a kvalifikace obsluhy elektrárny. Kompetence pracovníků jaderných elektráren do značné míry určuje úspěch celého jaderného programu. Je široce akceptovaným faktem, že systematický přístup k výcviku tak, jak jej naznačuje tento Návod, je nejúčinnější a nejefektivnější metoda k docílení požadované kompetence provozních a údržbárskych pracovníků LITERATURA (1) Qualification of Nuclear Power Plant Personnel: A Guidebook, Technical Report Series No. 242, IAEA,Vienna (1984) Kvalifikace personálu jaderných elektráren (2) The Human Factor Information Feedback in Nuclear Power: Implications of Operating Experience on System Analysis, Design and Operation (Lidský faktor a jeho informační zpětná vazba v jaderné energetice: Důsledky provozní zkušenosti na analýzu systému, konstrukci a provoz) Proč. of IAEA-NPPCI Specialists Meeting in R i so, Denmark, May 1987, R i so National Laboratory, Roski 1 de, Denmark (1987) (3) Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants: A Report by International Nuclear Safety Advisory Group (Základní bezpečnostní principy pro jaderné elektrárny: Zpráva mezinárodní poradní skupiny pro nukleární bezpečnost. Safety Series No. 75-INSAG-3, IAEA, Vienna (1988). (4) OSART RESULTS: A Summary of the Results of Operational Safety Review Team Missions During the Period August 1983 to May 1987 (Výsledky OSART: Souhrn výsledků misí OSART v průběhu srpna 1983 až května 1987) IAEA-TECDOC-458 (1988). 17

19 Kapitola 2 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2.1 ÚVOD Provozní personál v jaderné elektrárně by měl mít odpovídající znalosti a dovednosti, aby byl schopen plnit všechny úkoly potřebné k zajištění bezpečného provozu elektrárny. Jak popisuje kapitola 4, znalosti a dovednosti požadované k plnění určitých funkcí a pracovních úkolů lze odvodit z výsledků analýzy pracovní činnosti a zodpovědností na daném pracovním místě. Je tedy nezbytné, aby tyto byly jasně definovány pro každou funkci v rámci organizace celé jaderné elektrárny. Takové definice musí pokrývat všechny fáze provozu elektrárny (výstavbu, uvedení do provozu, normální i abnormální provoz, a havarijní situace) a specifikovat zodpovědnost a úkoly, které náleží každému hospodářskému pracovníkovi. Smyslem této kapitoly je popsat některé hlavní charakteristiky organizace jaderných elektráren s důrazem na ty rysy, které ovlivňují výcvik a kvalifikaci personálu elektrárny, což je předmětem tohoto Návodu. Vytvoření organizačního schématu je nezbytným krokem, který je třeba učinit dříve, než se provede analýza a vymezení kvalifikačních požadavků pro danou činnost. V této kapitole však nebudeme diskutovat všechny oblasti, které jsou nezbytné pro vytvoření a zvládnutí organizace elektrárny. 2.2 PRINCIPY ORGANIZACE JADERNÉ ELEKTRÁRNY Aby provozní personál jaderné elektrárny prováděl efektivně svoji činnost je zapotřebí, aby existovalo dobré organizační schéma, jak z hlediska struktury, tak i z hlediska funkce. To znamená vytvořit: - dobře definovanou strukturu pracovních míst, která by umožňovala takový systém příkazů a komunikací, aby celá organizace fungovala - definice funkcí, které je nutno plnit v rámci každého pracovního zařazení: (zodpovědnost, úkoly a pravomoce náležející každé funkci), což by ve svém spojení mělo pokrýt všechny činnosti nezbytné pro zajištění bezpečného a přitom efektivního provozu elektrárny - monitorovací systém, který zajistí, aby činnosti v elektrárně směřovaly k zajištění jejího poslání a aby tyto činnosti byly prováděny tak, jak bylo původně zamýšleno Je zřejmé, že organizace jaderné elektrárny musí mít 18

20 takovou strukturu, která by umožňovala její nepřetržitý provoz (tzn. 24 hodinovou směnovou práci pro základní provoz a požadované podpůrné útvary). Provozující organizace musí mít také takovou strukturu, aby mohla plnit nouzové funkce a další funkce, které je nezbytné plnit při závažných opravách a odstávkách z důvodu výměny paliva. 2.3 HLAVNÍ FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ORGANIZACI JADERNÝCH ELEKTRÁREN Vzhledem k tomu, že hlavní úkoly a problémy spojené s provozem všech jaderných elektráren jsou si podobné, je možno nalézt mnoho společných rysů mezi organizačními strukturami různých elektráren. Rozdíly je však možno nalézt v následujících oblastech: - konstrukce elektrárny a její technologie: typ reaktoru, výkon elektrárny, dispozice elektrárny, počet komponent, úroveň automatizace, existence jednoho nebo několika bloků v dané lokalitě - rozsah pomocných služeb: existence hlavní správy, která by elektrárně zajistila určité činnosti, jako jsou velké údržbárske práce, dodávky náhradních dílů, dodávky paliva, bezpečnostní a jiné analýzy, komerční a finanční záležítosti aj. - dopad organizace práce v dané zemi: to může ovlivnit organizační strukturu i specifikaci výcvikových požadavků - vedení elektrárny a personální politika: využití některých jaderných elektráren jako zdroje pracovní síly pro budoucí elektrárny, plánování personálního obsazení a přijímání dalších zaměstnanců do některých klíčových funkcí za účelem kompenzace odchodu některých pracovníků - dosažitelnost pomoci ze strany externích dodavatelů pro potřeby elektrárny. velká údržba v průběhu odstávek, modifikace systémů a komponent, konstrukční a analytické práce - požadavky vyplývající z předpisů a nařízení: činnosti, funkce nebo pracovní místa vyžadovaná povolujícími orgány (např. požadování směnových technických poradců v některých zemích) 2.4 ORGANIZACE A FUNKCE NEZBYTNÉ PRO PROVOZ ELEKTRÁRNY Dobrá organizační struktura jaderné elektrárny zaručuje, že na svých místech bude kvalifikovaný personál, který bude provádět všechny práce nezbytné pro bezpečnou, spolehlivou a efektivní činnost elektrárny. Organizace jaderné elektrárny zahrnuje jednotlivá pracovní místa, která v souhrnu pokrývají celé spektrum požadovaných činností. V typickém organizačním schématu jaderné elektrárny jsou 19

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY bezpečnostní návod JB-1.7 SÚJB Prosinec 2010 Jaderná bezpečnost

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Kategorie ediční řady "Bezpečnost jaderných zařízení"

Kategorie ediční řady Bezpečnost jaderných zařízení Kategorie ediční řady "Bezpečnost jaderných zařízení" Modrá obálka s červeným pruhem: - obecně závazné právní předpisy a mezinárodní smlouvy z oblasti mírového využívání atomové energie Modrá obálka se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA 193/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2005 o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností

Více

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Obsah Význam vigilance u zdravotnických prostředků (ZP) Právní předpisy pro oblast vigilance v EU Právní předpisy pro oblast vigilance v ČR Význam vigilance

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Chemická služba B (T-CHS B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

KONTROLA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

KONTROLA. Zpracoval Ing. Jan Weiser Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU

Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU Č.j.: UST - 15/2009 Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU I. ÚČEL STATUTU Ústav pro studium totalitních režimů STATUT

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více