Pondělník 14. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pondělník 14. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013"

Transkript

1 Pondělník 14 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás čtrnáctým číslem Pondělníku v letošním akademickém roce a zároveň posledním v kalendářním roce Přeji Vám pokojné a spokojené prožití vánočních svátku a do nového roku 2013 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, spojenosti a také studijních a pracovních úspěchů. Irena Smolová proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Studijní záležitosti Studijní oddělení na přelomu roku 2012/2013 Studijní oddělení bude 19. prosince 2012 a od 27. prosince 2012 do 4. ledna 2013 uzavřeno. Pro letošní kalendářní rok je posledním dnem na vyřízení studijních záležitostí na studijním oddělení čtvrtek 20. prosince Přehled úředních hodin na studijním oddělení na přelomu roku 2012/2013: 18. prosince 2012 (úterý) 9:00-11:00 hod., 13:30 14:30 hod. 19. prosince 2012 (středa) není úřední den 20. prosince 2012 (čtvrtek) 9:00 11:00 hod. a 13:30 14:30 hod. 21. prosince 2012 (pátek) není úřední den 24. prosince 2012 (pondělí) Štědrý den + uzavřena budova 25. prosince 2012 (úterý) 1. svátek vánoční + uzavřena budova 26. prosince 2012 (středa) 2. svátek vánoční + uzavřena budova 27. prosince 2012 (čtvrtek) rektorské volno + uzavřena budova 28. prosince 2012 (pátek) rektorské volno + uzavřena budova 31. prosince 2012 (pondělí) rektorské volno + uzavřena budova 1. ledna 2013 (úterý) státní svátek + uzavřena budova 2. ledna 2013 (středa) není úřední den 3. ledna 2013 (čtvrtek) není úřední den 4. ledna 2013 (pátek) není úřední den 7. ledna 2013 (pondělí) 9:00 11:00 hod. a 13:30 14:30 hod. Provoz v budovách Přírodovědecké fakulty na přelomu roku 2012/2013 Z úsporných důvodů bude od 22. prosince 2012 do 1. ledna 2013 včetně přerušen veškerý provoz v objektech PřF UP - budovy nebudou vytápěny, garáže a nádvoří zůstanou uzavřeny!

2 Nová norma na UP Dnem 16. prosince 2012 nabývá účinnosti vnitřní norma UP: B3-12/12-RR - Ubytovací stipendia na UP na období leden červen V souladu s článkem 9 odst. 5 Stipendijního řádu UP v Olomouci byla vyhlášena výše ubytovacího stipendia na období od 1. ledna 2013 do 30. června 2013 ve výši 750,- Kč měsíčně. Nové žádosti o ubytovací stipendium se podávají prostřednictvím elektronického formuláře na Portále UP (Studium a výuka > Moje studium > Moje údaje) v termínu od 1. března 2013 do 31. března Student musí nejprve vyplnit bankovní spojení, pokud tak dosud neučinil. Studenti, kteří o ubytovací stipendium již v minulosti elektronicky požádali a jejichž žádost o ubytovací stipendium je v systému IS/STAG uložena, nemusí již elektronickou žádost o ubytovací stipendium podávat. Odkaz na normu: Kontrola osobních údajů v evidenční kartě!!!!!kontrola čísla účtu ve STAGu povinně pro všechny studenty!!!! Prosím všechny studenty o kontrolu čísel účtů, která máte zadaná ve STAGu, týká se bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů. Upozorňuji, že všechna stipendia jsou vyplácena prostřednictvím dat z osobní evidenční karty studenta. Proto je nezbytné aktualizovat si všechny osobní údaje, zejména korespondenční adresy, kontaktní telefony a také čísla účtu. Poplatky za nadstandardní dobu studia V souvislosti s poplatky za další studium nebo poplatky za překročení standardní doby studia o více než jeden rok připojuji následující informace: rozhodnutí o stanovení poplatku vydává rektor UP prostřednictvím úseku prorektora pro studijní záležitosti (prorektorem pro studijní záležitosti je doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.). Pokud je studentovi stanoven poplatek má právo se odvolat požádat o přezkoumání rozhodnutí, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Formulář pro Žádost o přezkoumání rozhodnutí je k dispozici na stránce: Důvodem pro odvolání žádosti o přezkum může být např.: - výborný či velmi dobrý studijní prospěch doporučuji doložit výpisem ze STAGu; - sociální důvody vždy řádně doložené (sirotčí důchod, pobírání dávek sociální péče či podpory, invalidita, samoživitelka apod.); - studijní důvody student je v kategorii tzv. čekatelů na státní závěrečné zkoušky, tj. má studium uzavřeno splněny všechny studijní povinnosti a chybí mu pouze obhajoba závěrečné práce či státní závěrečné zkoušky v takovém případě je obvykle částka snížena na ,- Kč; - zdravotní důvody dlouhodobější onemocnění znemožňující v řádném termínu úspěšně ukončit studium; - zahraniční studijní pobyt delší než 1 měsíc; - změna výpočtového vzorce do stávajícího navazujícího magisterského studia započítáno předchozí neúspěšné bakalářské studium.

3 Obhajoby projektů Hýčkejte svou Alma mater Poděkování patří všem studentům, kteří se zapojili do projektu "Hýčkejte svou Alma mater", a kteří realizací projektu přispěli nejen ke zlepšení prostředí na fakultě, ale i k její propagaci. Obhajoby projektů proběhly v pátek 14. prosince 2012 od 9:00 hodin. Projekt úspěšně obhájili: - Bc. Markéta Balatková, obor Regionální geografie projekt Islas afortunadas - výstava fotografií z Kanárských ostrovů - Bc. Lukáš Macek, obor Regionální geografie - projekt "Internetový průvodce vybraných míst Rumunska" - Bc. Miloš Čapek, obor Regionální geografie - projekt" Romania - paradise for students" Soutěže, granty, projekty, nabídky spolupráce Nabídka Francouzského velvyslanectví v ČR Francouzské velvyslanectví v České republice nabízí studentům VŠ české národnosti možnost obdržet stipendium francouzské vlády na uskutečnění: výzkumné stáže o délce 1 až 3 měsíců nebo doktorandských studií pod dvojím vedením (doctorat en cotutelle) v následujících přírodovědeckých oborech a souvisejících disciplínách: - věda a život na Zemi - exaktní inženýrské vědy - ekonomické a právní vědy - humanitní a společenské vědy - lékařství - literatura a jazykové vědy Výzkumná stáž by měla odpovídat potřebám žadatele na pobyt ve Francii: např. seznámit se i s výzkumnou technikou nebo přístroji, studium děl, která nejsou v České republice k dispozici, vypracovat studii týkající se Francie či absolvovat ve Francii speciální krátkodobé studium. Doktorát pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské univerzitě a po jeho ukončení obdrží student diplom uznávaný oběma univerzitami. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele. Po dobu tří let pobývá doktorand v každém roce střídavě na jedné z univerzit. Během tří pobytů ve Francii pobírá doktorand stipendium francouzské vlády na 5 měsíců. Doba trvání stipendia francouzské vlády na doktorát pod dvojím vedením je max. 3 roky, bez možnosti prodloužení. Pobyty začínají 1. října, 15. října nebo 1. listopadu. Kampaň na rok 2013 končí dnem 15. března Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách:

4 Leonardo da Vinci výzva pro předkládání žádostí Pro absolventy jsou určeny odborné stáže v rámci LLP programu Leonardo da Vinci. Aktuálně je výzva pro předkládání žádostí o grant s termínem předložení do 31. prosince Proč absolvovat odbornou stáž Leonardo da Vinci? aplikace stávajících teoretických znalostí a praktických dovedností vztažených k vystudovanému oboru v konkrétním pracovním prostředí; jejich rozšíření o nové odborné poznatky a schopnosti; získání dodatečných kvalifikací; posílení takových klíčových kompetencí jako je leadership, samostatnost, schopnost učit se, komunikace v cizích jazycích, interkulturní vnímání, flexibilita apod.; nabytí profesních zkušeností v zahraničí; lepší zaměstnatelnost, resp. snazší vstup a pohyb na trhu práce po ukončení stáže. Podmínky účasti/požadavky na žadatele a odbornou stáž jste absolventem/kou UP v Olomouci, MVŠO, UTB ve Zlíně, popř. dalších VŠ se sídlem v regionu Střední Morava (dle kapacity lze zapojit také absolventy VŠ mimo uvedenou škálu, kteří pochází z regionu); studium jste ukončil/a nejpozději před 1,5 rokem (rozhodující je datum uvedený na diplomu); doposud jste neabsolvoval/a odbornou stáž v rámci programu Leonardo da Vinci, mobility osob na trhu práce (PLM); odbornou stáž lze absolvovat pouze v těchto zemích: členské státy EU kromě ČR, členské státy ESVO, Turecko a Chorvatsko; odborná stáž musí být uskutečněna v podniku, školicím středisku, výzkumném centru či jiné organizaci (např. fakultní nemocnici); odbornou stáž si hledáte sám/a či za asistence vysílající instituce EDUTRAIN, která disponuje kontakty na ověřené hostitelské organizace, aktuálními nabídkami stáží apod.; délka trvání odborné stáže je minimálně 2 týdny a maximálně 26 týdnů; odbornou stáž je třeba chápat jako doplněk Vašeho ukončeného VŠ studia! Musí vykazovat úzkou souvislost mezi ním, Vaší další profesní dráhou a pracovním programem stáže. Granty budou přidělovány zpravidla do výše tříměsíčního stipendia (maximální sazba 700 EUR/měsíc), smlouvy ke stážím lze ale uzavírat až na uvedených 26 týdnů. Vedle grantu Leonardo da Vinci Vám může být poskytnuta také odměna ze strany hostitelské organizace. Nejbližší uzávěrky pro překládání žádostí o grant: 31. prosince 2012, 31. března Aktuální nabídky stáží: - Best Western Hotelreservierungs (Rakousko) - University of Birmingham/School of Cancer Sciences (Velká Británie) - Austrian Institute of Technology GmbH (Rakousko) - Exil.arte (Rakousko) a další Kontakt: Pro bližší informace k výzvě, příslušné formuláře žádosti či další tipy na vhodné zaměstnavatele prosím kontaktujte

5 Blížící se termíny uzávěrek do výběrových řízení na stipendijní pobyty Dovoluji si upozornit studenty na blížící se termíny uzávěrek přihlášek pro výběrová řízení na stipendijní programy/pobyty: do 31. prosince 2012: Belgie Francouzské společenství Lucembursko do 4. ledna 2013: Indie do 11. ledna 2013: Belgie - Vlámské společenství do 18. ledna 2013: Polsko Hýčkejte svou Alma mater projekty 2013 Máte nápad týkající se popularizace vašeho oboru, zviditelnění fakulty na veřejnosti, vylepšení prostředí na fakultě, vytvoření učební pomůcky, uspořádání výstavy fotografií, konkrétní spolupráce se středoškolskými studenty apod.? Požádejte o fakultní podporu! Nápad může být i přiměřeně šílený. Děkan PřF UP vyhlašuje výzvu na podávání projektů na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě na rok Projekt může podat kterýkoli student v prezenční formě bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Konkrétně, v době podání žádosti a v době vyhodnocení projektu (prosinec 2013) musí být žadatel/řešitel studentem PřF UP v prezenční formě studia. Úspěšní řešitelé získají odměnu, která bude vyplacena formou mimořádného stipendia. Jeden student může podat maximálně dva projekty za rok. Projekt může mít více spoluřešitelů, odměna však bude vyplacena pouze jednou, a to hlavnímu řešiteli. Řešitelé přijatých projektů obdrží bezprostředně částku 500,- Kč. Bude-li projekt úspěšně obhájen, dostane řešitel dalších 3500,- Kč, 4500,-Kč nebo 5500,- Kč. Žádosti v elektronické formě a v jednom podepsaném výtisku podávejte na adresu Ing. Dagmar Zlámalové (děkanát PřF UP, Žádosti lze podávat průběžně od prosince 2012, nejpozději však do 27. září Podrobné informace k výzvě: Kontakt Všechna předchozí čísla Pondělníků najdete na webové stránce fakulty, vytištěné aktuální číslo Pondělníku je na úřední desce studijního oddělení. Odkaz na webovou stránku Pondělníku je: Náměty a aktuality vhodné pro zařazení či další sdělení prosím zasílejte na adresu:

ubytovacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 27. dubna 2012. Případné dotazy zasílejte na adresu: koleje@upol.cz nebo petr.jasny@upol.cz.

ubytovacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 27. dubna 2012. Případné dotazy zasílejte na adresu: koleje@upol.cz nebo petr.jasny@upol.cz. Pondělník 23 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci LS 2011/2012 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 23. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 5. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 5. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 5 ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 5. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ Část první Základní ustanovení Článek 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole PŘÍRUČKA PRVÁKA

Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole PŘÍRUČKA PRVÁKA Přírodovědecká fakulta UK v Praze Výběr nejdůležitějšího pro přežití prvního ročníku na vysoké škole prirucka_fotky_final.indd 1 PŘÍRUČKA PRVÁKA 2012 2013 30.7.2012 18:07:08 VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, STUDENTI PRVNÍHO

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STUDIJNÍ PROGRAM V y š š í o d b o r n é s t u d i u m Z a h r a d n í a k r a j i n n á t v o r b a 2013/2014 Srpen 2013 Vydáno jen pro vnitřní potřebu školy. Studijní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2012 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Akreditace ACBSP 2009/2010. Cena prof. Milana Sojky. Akreditace. Zkouškové testy (leden 2010) Vyhrazené zkouškové termíny. Program ESC VŠEM (Bc.

Akreditace ACBSP 2009/2010. Cena prof. Milana Sojky. Akreditace. Zkouškové testy (leden 2010) Vyhrazené zkouškové termíny. Program ESC VŠEM (Bc. 2009/2010 vydání 01 akademický rok 2009/2010 Akreditace ACBSP Pracovníci a lektoři Vysoké školy ekonomie a managementu přejí všem studentům příjemné a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více