Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky"

Transkript

1 Věstník Bossard Vydání 674, únor 2006 Bossard CZ s.r.o Nováčkova Brno Phone Fax Technika Elektrická vodivost podrobena zkoušce... Nepřítomnost šestimocného chromu dává nulový odpor Nákup Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky Logistika Spolehlivá organizace projektu a rychlá realizace v tom není sporu!

2 Nákup Mi lá čtenářko, milý čtenáři je možné, že jste se při své činnosti již setkal/a s pojmem RoHS nebo " bez obsahu šestimocného chrómu", případně jste byl/a požádán/a o odborné stanovisko. Možná, že ve Vašem podniku byly spojovací prvky s dosavadní povrchovou úpravou pozinkováním na žluto chromátovaných povrchů nahrazeny spojovacími prvky s povrchovou úpravou pozinkováním na modro chromátovaných povrchů a pokud ano, vyhovuje tato skutečnost nové směrnici RoHS. Že nutný přechod povrchové úpravy má i některé méně očividné aspekty, vyplývá z příspěvku o elektrické vodivosti (strana 4/5). Tento příklad dokládá, že se naši pracovníci zabývají také periferií vlastního šroubového spojení. Jen takto jsme totiž schopni poskytovat svým zákazníkům poradenství v celé jeho šíří a společně s nimi hledat a nacházet optimální řešení. Dovedete si představit, jak široké znalosti z periferních oblastí spojovací techniky si naši inženýři v průběhu času osvojí? Samozřejmě, že tento rozsah nelze přesně kvantifikovat. I když nové předlohy zákonů přinášejí nové podněty pro reorganizaci, může Vám technické přezkoumání odbornými pracovníky společnosti Bossard pomoci přijmout příslušná a tedy správná opatření. Od našich odborníků jsou velmi často vyžadovány analýzy škod na šroubových spojeních, definice příslušných řešení a posudky na plánované konstrukce, aby mohla být zvolena správná spojení. Správná ve smyslu nároku na kvalitu, bezpečnost, snadnou montáž, atd. Ne vždy však lze přes veškerou snahu problém s normovanými spojovacími prvky vyřešit. Souhrn nároků na spojení často vyžaduje řešení ušité na míru a tedy výrobu dílů jen pro jednotlivý aktuální případ. Využijte rozsáhlé zkušenosti společnosti Bossard, získané v průběhu nespočetných obchodů se speciálními díly, které tvoří zhruba 40% celkového obchodu. Zároveň neustále rozšiřujeme a aktualizujeme náš sortiment. Postrádáte v něm některé díly? Přivítáme každý Váš podnět. Peter Furrer Novinky v sortimentu matic pro T-drážky Matice pro T-drážky jsou vhodné pro připevňovací prvky, které musejí být po montáži posuvné, pružné a přesto pevné. Jejich jednoduché a rychlé použití nabízí řadu možností v konstrukci, výrobě a montáži. Nový sortiment zahrnuje 5 různých BN Matice pro T-drážky Ocel 8, M5 M16 BN Matice pro T-drážky INOX , M5 M16 BN Matice pro T-drážky Ocel 10 černá, M5 M16 provedení ve 34 velikostech a dodává se ze skladu v Zugu. BN Matice pro T-drážky, dlouhé provedení Ocel 10 černá, M5 M16 BN Kosočtvercové matice pro T-drážky Ocel 10 černá, M6 M16

3 175 let firmy Bossard Inteligentní řešení pro vysokou produktivitu Jubilejní rok firmy Bossard je nejlepším okamžikem pro novou prezentaci značky. zpráva z nákupního trhu Nové logo Zůstala slovní známka v charakteristické modré barvě Bossard. Název tak tvoří výrazné a dominantní popředí. Jednoduchá a jasná linka s grafickým prvkem - písmenem O - naznačuje pohyb a dynamiku a symbolizuje jedinečnou a na celém světě úspěšnou třístupňovou koncepci služeb «Produkt, inženýring a logistika». Nový slogan Slogan reprezentuje to, za co firma Bossard ručí: Inteligentní řešení pro výrobky, inženýring a logistiku, která vedou k výraznému nárůstu produktivity u zákazníka. Tento slogan - který může stát sám o sobě nebo ve spojení s logem - posiluje a podporuje značku Bossard a potvrzuje ústřední hodnoty všech služeb firmy Bossard. Tendence růstu V zásadě pozitivní konjunkturální prostředí v Evropě a Asii vedlo prozatím k mírně zvýšené poptávce po spojovacích prvcích v průmyslu. Předpokládáme, že se tato tendence v průběhu příštích měsíců ještě posílí. Dodací termíny Tažírny oceli a drátů jsou v současné době dobře vytíženy. Dodací termíny jsou pevné s výjimkou nerezavějící oceli, u níž se termíny mírně prodlužují. Dosažitelnost našich výrobků se trvale přizpůsobuje trendům v jednotlivých segmentech. Ceny Vývoj cen surovin je v Evropě nejistý. Někteří výrobci předpokládají mírné zvýšení, jiní jsou toho názoru, že ceny zůstanou příštích šest měsíců nezměněné. V sektoru nerezavějící oceli se ceny surovin po menším snížení v mezidobí poněkud překvapivě opět navýšily. Dlouhodobá prognóza je v tomto sektoru trhu velice obtížná. Vysoká míra dosažitelnosti výrobků zůstává zajištěna. A od roku 2006: «Jasná orientace na potřeby zákazníka». Skupina Bossard Zug První výsledky Skupina Bossard působící v celém světě dosáhla v uplynulém obchodním roce obratu 515 mil. CHF. S přihlédnutím ke změnám v konsolidačním rámci to odpovídá navýšení obratu o 6,8 %. Hospodářský výsledek koncernu tvoří zisk v řádu okolo 21 mil. CHF a odpovídá tak očekáváním oznámeným v říjnu Valná hromada se koná ve středu, 19. dubna 2006 v sále ronomovaného divadelního kasina «Casino» v Zugu.

4 Technika Co musíte mít na paměti při přechodu na technologie bez šestimocného chromu Elektrická vodivost je podro Nové normy pro elektrické výrobky a nové směrnice RoHS a WEEE kladou na výrobce elektrických přístrojů a komponent nové požadavky. Spojovací prvky s osvědčenými povrchy, jako např. pozinkování, žluté chromátování nebo Dacromet, se již nesmí používat. Jak se ale chovají nové antikorozní technologie neobsahující šestimocný chrom ve vztahu k elektrické vodivosti? Výchozí situace Pomocí funkčního vzorku se zkoumají možné dopady různých povrchů na elektrickou vodivost. Průzkum prováděný společně firmami Bossard a Electrosuisse probíhá v ústředí firmy Electrosuisse v Fehraltorfu. Tak je možné vzít v potaz vysoké požadavky na zdroje elektrického proudu a měřicí postupy a nezbytné specifické znalosti norem (elektro a spojovací technika). Aplikace 1 Elektrické připojení se zjevnou funkcí místa elektrického kontaktu Šroubové spojení vytváří potřebný kontaktní tlak, který vede k plynotěsnému spojení dvou povrchů. Elektrický proud se přenáší kontaktní plochou, elektrická vodivost spojovacích prvků (a jejich povrchu) přitom nehraje žádnou nebo jen podřadnou roli. Je nutné respektovat konstrukční uspořádání v souladu s relevantními normami. Díly vedoucí elektrický proud by měly mít za patřičných podmínek dostatečnou mechanickou pevnost, elektrickou vodivost a odolnost vůči korozi. Aplikace 2 Elektrické připojení se skrytou funkcí Šroubový spoj upevňuje na jedné straně mechanickou součást (zjevná funkce) a na druhé straně zajišt'uje elektrické propojení (skrytá funkce). Protože požadavek na elektrickou vodivost není zjevný, vyžaduje kontrolu pro zajištění základního požadavku na bezpečnost. Přitom je třeba konstatovat, že spojovací prvky představují jako jediné členy vedoucí proud speciální aplikaci. Přehled norem k tématu Aplikace Dílčí oblast Odkaz na normu Výroba přístrojů Domácí spotřebiče SN EN Přípojky ochranných vodičů Lékařské přístroje SN EN v přístrojích Laboratorní a měřicí přístroje SN EN Kancelářské a IT přístroje SN EN Elektrické komponenty «Zařezávací» konektory SN EN Šroubové svorky SN EN Řadové svorky SN EN Řadové svorky ochranných vodičů SN EN Elektrická zařízení Kombinace spínacích přístrojů a SN EN elektrické stroje podle EN Ochrana proti blesku Ochrana budov a zařízení SN EN Elektrické instalace Uzemnění SN SEV 1078 Nízkonapět'ové instalace Ochranné vodiče SEV 1000

5 Všechny služby z jedné ruky bena zkoušce ÚSTŘEDÍ Povrchy podrobené zkouškám Průměrné naměřené hodnoty v mω při 6 měřeních na kontaktní místo Poradenství ohledně norem a směrnic EU EMS a elektrická bezpečnost 1 Analýza a zhodnocení rizik Funkční vzorek s vedením elektrického proudu přes šroub Nejvyšší elektrotechnické požadavky (viz odkaz na normu) jsou stanoveny pro spojení ochranných vodičů (ochrana osob a věcí). Spojení mezi svorkou/kontaktem ochranných vodičů a uzemněných kovových dílů musí mít malý vnitřní odpor. K prozkoumání vnitřního odporu v závislosti na použitých technologiích povrchové ochrany byl funkční vzorek speciálně připraven. Plochy kontaktu s hliníkovou tyčí byly izolovány tak, aby se šroub stal elektrickým vodičem (viz aplikace 2). Šrouby byly kontrolovaně utahovány a použité měřicí přístroje byly zkalibrovány. 0.1 Zkušebna pro bezpečnostně technické zkoušky a orgán certifikace pro elektrické výrobky Proud (25 A/50 A) ze zdroje o napětí naprázdno max. 12 V je veden z jednoho kontaktního místa na druhé. Oba šroubové spoje jsou od kontaktního povrchu izolovány. Proud tedy nuceně protéká oběma šrouby a podkladovým materiálem (hliníkem). Měří se pokles napětí mezi oběma měřenými místy. Odpor vypočtený z proudu a poklesu napětí nesmí překročit 100 mω. Pozink žluté chromátování ~ 0.28 mω Pozink modrá pasivace * ~ 0.25 mω Pozink modrý s uzavíracím povrchem* ~ 0.26 mω Tloušt'ka vrstvy * ~ 0.38 mω Dacromet ~ 3.31 mω Geomet * ~ 3.36 mω * odpovídá RoHS Shrnutí Všechny zkoumané kombinace kontaktů na funkčním vzorku splňují s rezervou relevantní bezpečnostní požadavky. Výsledky měření se pohybují v oblasti ~1 % (u galvanických povrchů podle ISO 4042) do ~ 5 % (u povlaků ze zinkových mikrolamel podle ISO 10683) přípustného limitu. Zmíněné povrchy odpovídající RoHS mohou být podle zmíněných norem označeny jako vodivé. Typová zkouška a expertízy Certifikace výrobků po celém světě Electrosuisse Luppmenstrasse 1 CH-8320 Fehraltorf Tel

6 Logistika Dokonalá historie úspěchu Spolehlivá organizace projektu a rychlá realizace v tom není rozpor! Výchozí situace 284 výrobků od 15 dodavatelů v hodnotě franků. 483 skladových položek na 4 místech. Integrace těchto dílů v jednotném dvoukontejnerovém systému během jednoho měsíce. Nemožné? Ale vůbec ne. Příklad ukazuje, jak rychle a efektivně je možné zavést systém managementu C-dílů. Úterý, 11. listopadu Projektové týmy firem Tornos a Bossard projednávají projekt zavedení 284 výrobků vybraných firmou Tornos a 15 dodavateli. Firma Tornos se rozhodla po vyhodnocení konkurenčních firem - pro systém Bossard. Nyní se plánují nejbližší aktivity. Projektový tým Tornos se skládá z členů oddělení strategického a operativního nákupu, z oddělení výroby a logistiky. Firma Bossard má již velké zkušenosti s doprovázením a prováděním logistických projektů a přebírá vedení a koordinaci. Společně budou stanoveny termíny a odpovědnosti. Úterý, 18. listopadu Důležitým faktorem úspěchu realizace projektu je zapojení dodavatelů. Tak jsou všichni dodavatelé, s výjimkou těch, kteří již spolupracují v jiných projektech s BIM, informováni o systému společně na zahajovacím setkání ve firmě Tornos. Zpětná vazba je vesměs pozitivní. Dodavatelé dostanou bez počáteční aktivity možnost umístit své díly do kanban systému. To zvýší efektivitu u zákazníka a ta zase konkurence schopnost dodavatelů. Všichni dodavatelé obdrží projektovou složku, která bude obsahovat obecné informace, kontrolní seznam projektu a příslušný sortiment upravený firmou Bossard. Pátek, 28. listopadu Všichni dodavatelé dodali chybějící údaje o sortimentu. Podle spotřeby firmy Tornos a podle zvoleného cyklu dodávek vypočítá Bossard pro každý výrobek a stanoviště obsah a velikost kontejneru. Poté se provedou návrhy regálů. Klasifikace bude provedena podle kritérií zvolených firmou Tornos. Firma Bossard vytiskne logistické etikety pro popisky kontejnerů a regálů. V projektu Tornos budou integrovány stávající regály a kontejnery firmy Tornos. Nákup dalších kontejnerů a popisky kontejnerů zařídí rovněž firma Bossard. To je Tornos Firma Tornos se vrací k období kolem roku 1880, kdy se v regionu Moutier začala rozvíjet výroba obráběcích strojů pro hodinářský průmysl. V šedesátých a sedmdesátých letech se sjednotily tři místní společnosti do jednoho podniku. Dnes je firma Tornos výrobcem soustružnických automatů se světovým jménem. Výrobní program zahrnuje jedno- a vícevřetenové soustružnické automaty a podavače tyčí. Jsou na nich plně automaticky a nepřetržitě vyráběny drobné součástky s vysokými parametry přesnosti. Firma Tornos vyvíjí jednoduché, moderní a do prostředí Windowst' integrované produkty, které jsou po celém světě nabízeny ve velmi zajímavém poměru ceny/výkonu. Nejméně dvě novinky ročně zajišt'ují trvale atraktivní nabídku. Zákazníci působí ve všech oblastech přesné mechaniky. Tornos Obrat 220 mil. CHF (2005) Zaměstnanců 700 (po celém světě) «Klíčové body úspěšného zavádění systému managementu C-dílů:

7 Pátek, 19. prosince Dnes byly dodány kontejnery firmě Tornos a regály opatřeny popisky. První naplnění kontejnerů se provádí ze skladu firmy Tornos. Od nynějška: Dodávka každý druhý týden Od nynějška bude firma Bossard vybírat ve firmě Tornos každé dva týdny prázdné kontejnery. Ty budou dodávány na sběrné místo BIM u firmy Bossard. Objednávky jsou rozesílány různým dodavatelům, jejich dodávky docházejí během pěti dnů na sběrné místo v Zugu, přitom dodavatelé zaručují 100% dostupnost výrobků. Kontejnery jsou plněny zaměstnancem firmy Bossard a u firmy Tornos jsou přímo dodávány do výroby. Mimořádné výzvy Rychlá realizace projektu managementu C-dílů může ztroskotat na: chybějící podpoře ze strany vedení firmy, nedostatečných kapacitách, obtížném výběru sortimentu a dodavatelů, nedostatku místa ve výrobě, nedostatečném zapojení dodavatelů... a mnoha dalších faktorech, které vám jsou jistě známé. Rozhodnutí vedení Rozhodnutí bylo učiněno vedením, realizací byl pověřen a uvolněn projektový tým a skladba sortimentu provedena krok za krokem ve spolupráci oddělení nákupu a výroby. Pro 1. fázi byla použita hodnota kusu jako kritérium výběru. Již je plánováno rozšíření ve 2. fázi. Protože v projektovém týmu je zastoupena také výroba, změny zajišt'ují uživatelé. Také dodavatelé byli obsáhle informováni. Nacházejí v systému jak administrativní, tak strategické výhody a jsou ochotni spolupůsobit v systému Bossard Inventory Management. «Náš» projekt BIM Z pohledu firmy Tornos Nabídku služeb chceme trvale přizpůsobovat potřebám našich zákazníků a trhu, proto považujeme změny v organizaci a logistice za nevyhnutelné. Jako logický důsledek organizace doplňování výrobků řízeného spotřebou budeme uplatňovat systém managementu C-dílů «BIM». Požadavky na nového logistického partnera Potřebná kritéria byla jasně stanovena na začátku projektu: Velmi rychlá realizace Tržní ceny Vysoká úroveň servisu Firma Bossard má jako autor systému «BIM» velké zkušenosti s logistickými systémy. Okamžitě byly určeny naše potřeby a důležitost rychlé realizace projektu. Prezentované řešení odpovídalo našim představám a výběr firmy Bossard, jako logistického partnera, nám nepřipadlo těžké. Některé významné vrcholy: Prezentace služeb «BIM» Zvládnutí projektových fází Rychlost Doprovod a transparentní integrace dalších dodavatelů Účinný tok informací Rychlá a zdařilá integrace Odborné znalosti a velká porce uspokojení z tohoto projektu u firmy Tornos i Bossard ukázaly, že se trvale zlepšujeme. Děkujeme touto cestou všem spolupracovníkům za zdařilou a rychlou integraci «BIM». Henri Cortat Supply Chain Manager Proxy Tornos Didier Maillard Logistique / Organisation montage Tornos Jasné cíle definovaná odpovědnost dobrá komunikace»

8 Zajímavé katalogové produkty Tyto a mnoho dalších produktů najdete v katalogu Bossard a online v e-shopu Bossard na adrese Speciální produkty Nakupujte speciální zboží jednoduše! Firma Bossard denně nabízí speciální produkty. Šrouby a matice s okem Pomocí šroubů a matic s okem lze bezpečně zavěšovat nejrůznější břemena. Umožňují např. bezproblémovou dopravu obráběcích strojů na místo jejich použití. (Katalogové skupiny 4 a 11) Kloubové hlavy s vysokým výkonem DURBAL Kloubové hlavy spojují rotující a pohyblivé osy a montážní díly, aniž by tím byla omezena volnost jejich pohybu, např. v balicích strojích, robotech, zemědělských přístrojích apod. (katalogová skupina 8). Šestihranné šrouby VERBUS RIPP Žebrovaná příruba zajišt'uje šroub u tuhých spojů (tzn. upínací délka jako 3násobek průměru šroubu) proti vyšroubování - a to i u silných vibrací (katalogová skupina 2). Ochranné zátky Vnitřní a vnější závity u potrubí, závitových tyčí, hydraulických bloků apod. jsou chráněny trvale nebo dočasně. At' je to ochranná zátka nebo uzavírací víko, firma Bossard má vždy vhodný prvek. (Katalogová skupina 13.) DELTA-PT Geometrie závitu dimenzovaná zvláště na chování termoplastických umělých hmot při toku umožňuje spolehlivé a trvalé přímé šroubové spojení v plastech - a to při maximální procesní bezpečnosti. (Katalogová skupina 9.) Šroubové svorníky se zeslabeným dříkem Vynikající plastická tvárnost pružných spojovacích šroubů zaručuje vysokou míru bezpečnosti při utahování, a to dokonce i nad mez průtažnosti. Pružné spojovací šrouby nacházejí uplatnění ve výrobě motorů, u chemických zařízení apod. (Katalogová skupina 2.)

Věstník. Technika. Logistika. Nákup. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz. CresaCoat průmyslová černá

Věstník. Technika. Logistika. Nákup. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz. CresaCoat průmyslová černá Věstník Vydání 683, září 2008 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Technika CresaCoat průmyslová černá Logistika BIM- «Bossard to zvládne»

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů

Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského sociálního fondu č. CZ.1.07/2.2.00/07.0391

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace podniků Efficient purchasing, sales and business cooperation Milan Houdek Plzeň 2012 Zadání práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace podniku Effective purchase, sale and co-operation of the company Kateřina Hrbková Plzeň 2012 Zadání

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

Hodnocení dodavatelů firmy. Tomáš Ambrož

Hodnocení dodavatelů firmy. Tomáš Ambrož Hodnocení dodavatelů firmy Tomáš Ambrož Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje hodnocení dodavatelů v podniku. V teoretické části jsou definovány pojmy logistika, nákup, nákupní proces,

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výkonnosti strategického plánu organizace Performance Analysis of Strategic Plan of an Organization Bc. Tereza Bejčková Plzeň 2013

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová

Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová Návrh internetového obchodu pro společnost AVEX TRADE, spol. s r. o. Adéla Reptová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

T 1. Zásobovací logistika

T 1. Zásobovací logistika T 1. Zásobovací logistika A. Z hlediska jednoznačného chápání pojmu zásobovací logistika (opatřování) je nutné si vymezit jeho vztah k ostatním částem logistického řetězce [Obr.1 ]. Za objekty podnikové

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Skladové hospodářství konkrétního podniku Stock holding in concrete company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

55.000. produktů. Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů

55.000. produktů. Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů Žádné mazání, méně častá údržba, nižší náklady, delší životnost, vše k dispozici skladem a rychlé dodání - to je naše klíčová myšlenka

Více