Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky"

Transkript

1 Věstník Bossard Vydání 674, únor 2006 Bossard CZ s.r.o Nováčkova Brno Phone Fax Technika Elektrická vodivost podrobena zkoušce... Nepřítomnost šestimocného chromu dává nulový odpor Nákup Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky Logistika Spolehlivá organizace projektu a rychlá realizace v tom není sporu!

2 Nákup Mi lá čtenářko, milý čtenáři je možné, že jste se při své činnosti již setkal/a s pojmem RoHS nebo " bez obsahu šestimocného chrómu", případně jste byl/a požádán/a o odborné stanovisko. Možná, že ve Vašem podniku byly spojovací prvky s dosavadní povrchovou úpravou pozinkováním na žluto chromátovaných povrchů nahrazeny spojovacími prvky s povrchovou úpravou pozinkováním na modro chromátovaných povrchů a pokud ano, vyhovuje tato skutečnost nové směrnici RoHS. Že nutný přechod povrchové úpravy má i některé méně očividné aspekty, vyplývá z příspěvku o elektrické vodivosti (strana 4/5). Tento příklad dokládá, že se naši pracovníci zabývají také periferií vlastního šroubového spojení. Jen takto jsme totiž schopni poskytovat svým zákazníkům poradenství v celé jeho šíří a společně s nimi hledat a nacházet optimální řešení. Dovedete si představit, jak široké znalosti z periferních oblastí spojovací techniky si naši inženýři v průběhu času osvojí? Samozřejmě, že tento rozsah nelze přesně kvantifikovat. I když nové předlohy zákonů přinášejí nové podněty pro reorganizaci, může Vám technické přezkoumání odbornými pracovníky společnosti Bossard pomoci přijmout příslušná a tedy správná opatření. Od našich odborníků jsou velmi často vyžadovány analýzy škod na šroubových spojeních, definice příslušných řešení a posudky na plánované konstrukce, aby mohla být zvolena správná spojení. Správná ve smyslu nároku na kvalitu, bezpečnost, snadnou montáž, atd. Ne vždy však lze přes veškerou snahu problém s normovanými spojovacími prvky vyřešit. Souhrn nároků na spojení často vyžaduje řešení ušité na míru a tedy výrobu dílů jen pro jednotlivý aktuální případ. Využijte rozsáhlé zkušenosti společnosti Bossard, získané v průběhu nespočetných obchodů se speciálními díly, které tvoří zhruba 40% celkového obchodu. Zároveň neustále rozšiřujeme a aktualizujeme náš sortiment. Postrádáte v něm některé díly? Přivítáme každý Váš podnět. Peter Furrer Novinky v sortimentu matic pro T-drážky Matice pro T-drážky jsou vhodné pro připevňovací prvky, které musejí být po montáži posuvné, pružné a přesto pevné. Jejich jednoduché a rychlé použití nabízí řadu možností v konstrukci, výrobě a montáži. Nový sortiment zahrnuje 5 různých BN Matice pro T-drážky Ocel 8, M5 M16 BN Matice pro T-drážky INOX , M5 M16 BN Matice pro T-drážky Ocel 10 černá, M5 M16 provedení ve 34 velikostech a dodává se ze skladu v Zugu. BN Matice pro T-drážky, dlouhé provedení Ocel 10 černá, M5 M16 BN Kosočtvercové matice pro T-drážky Ocel 10 černá, M6 M16

3 175 let firmy Bossard Inteligentní řešení pro vysokou produktivitu Jubilejní rok firmy Bossard je nejlepším okamžikem pro novou prezentaci značky. zpráva z nákupního trhu Nové logo Zůstala slovní známka v charakteristické modré barvě Bossard. Název tak tvoří výrazné a dominantní popředí. Jednoduchá a jasná linka s grafickým prvkem - písmenem O - naznačuje pohyb a dynamiku a symbolizuje jedinečnou a na celém světě úspěšnou třístupňovou koncepci služeb «Produkt, inženýring a logistika». Nový slogan Slogan reprezentuje to, za co firma Bossard ručí: Inteligentní řešení pro výrobky, inženýring a logistiku, která vedou k výraznému nárůstu produktivity u zákazníka. Tento slogan - který může stát sám o sobě nebo ve spojení s logem - posiluje a podporuje značku Bossard a potvrzuje ústřední hodnoty všech služeb firmy Bossard. Tendence růstu V zásadě pozitivní konjunkturální prostředí v Evropě a Asii vedlo prozatím k mírně zvýšené poptávce po spojovacích prvcích v průmyslu. Předpokládáme, že se tato tendence v průběhu příštích měsíců ještě posílí. Dodací termíny Tažírny oceli a drátů jsou v současné době dobře vytíženy. Dodací termíny jsou pevné s výjimkou nerezavějící oceli, u níž se termíny mírně prodlužují. Dosažitelnost našich výrobků se trvale přizpůsobuje trendům v jednotlivých segmentech. Ceny Vývoj cen surovin je v Evropě nejistý. Někteří výrobci předpokládají mírné zvýšení, jiní jsou toho názoru, že ceny zůstanou příštích šest měsíců nezměněné. V sektoru nerezavějící oceli se ceny surovin po menším snížení v mezidobí poněkud překvapivě opět navýšily. Dlouhodobá prognóza je v tomto sektoru trhu velice obtížná. Vysoká míra dosažitelnosti výrobků zůstává zajištěna. A od roku 2006: «Jasná orientace na potřeby zákazníka». Skupina Bossard Zug První výsledky Skupina Bossard působící v celém světě dosáhla v uplynulém obchodním roce obratu 515 mil. CHF. S přihlédnutím ke změnám v konsolidačním rámci to odpovídá navýšení obratu o 6,8 %. Hospodářský výsledek koncernu tvoří zisk v řádu okolo 21 mil. CHF a odpovídá tak očekáváním oznámeným v říjnu Valná hromada se koná ve středu, 19. dubna 2006 v sále ronomovaného divadelního kasina «Casino» v Zugu.

4 Technika Co musíte mít na paměti při přechodu na technologie bez šestimocného chromu Elektrická vodivost je podro Nové normy pro elektrické výrobky a nové směrnice RoHS a WEEE kladou na výrobce elektrických přístrojů a komponent nové požadavky. Spojovací prvky s osvědčenými povrchy, jako např. pozinkování, žluté chromátování nebo Dacromet, se již nesmí používat. Jak se ale chovají nové antikorozní technologie neobsahující šestimocný chrom ve vztahu k elektrické vodivosti? Výchozí situace Pomocí funkčního vzorku se zkoumají možné dopady různých povrchů na elektrickou vodivost. Průzkum prováděný společně firmami Bossard a Electrosuisse probíhá v ústředí firmy Electrosuisse v Fehraltorfu. Tak je možné vzít v potaz vysoké požadavky na zdroje elektrického proudu a měřicí postupy a nezbytné specifické znalosti norem (elektro a spojovací technika). Aplikace 1 Elektrické připojení se zjevnou funkcí místa elektrického kontaktu Šroubové spojení vytváří potřebný kontaktní tlak, který vede k plynotěsnému spojení dvou povrchů. Elektrický proud se přenáší kontaktní plochou, elektrická vodivost spojovacích prvků (a jejich povrchu) přitom nehraje žádnou nebo jen podřadnou roli. Je nutné respektovat konstrukční uspořádání v souladu s relevantními normami. Díly vedoucí elektrický proud by měly mít za patřičných podmínek dostatečnou mechanickou pevnost, elektrickou vodivost a odolnost vůči korozi. Aplikace 2 Elektrické připojení se skrytou funkcí Šroubový spoj upevňuje na jedné straně mechanickou součást (zjevná funkce) a na druhé straně zajišt'uje elektrické propojení (skrytá funkce). Protože požadavek na elektrickou vodivost není zjevný, vyžaduje kontrolu pro zajištění základního požadavku na bezpečnost. Přitom je třeba konstatovat, že spojovací prvky představují jako jediné členy vedoucí proud speciální aplikaci. Přehled norem k tématu Aplikace Dílčí oblast Odkaz na normu Výroba přístrojů Domácí spotřebiče SN EN Přípojky ochranných vodičů Lékařské přístroje SN EN v přístrojích Laboratorní a měřicí přístroje SN EN Kancelářské a IT přístroje SN EN Elektrické komponenty «Zařezávací» konektory SN EN Šroubové svorky SN EN Řadové svorky SN EN Řadové svorky ochranných vodičů SN EN Elektrická zařízení Kombinace spínacích přístrojů a SN EN elektrické stroje podle EN Ochrana proti blesku Ochrana budov a zařízení SN EN Elektrické instalace Uzemnění SN SEV 1078 Nízkonapět'ové instalace Ochranné vodiče SEV 1000

5 Všechny služby z jedné ruky bena zkoušce ÚSTŘEDÍ Povrchy podrobené zkouškám Průměrné naměřené hodnoty v mω při 6 měřeních na kontaktní místo Poradenství ohledně norem a směrnic EU EMS a elektrická bezpečnost 1 Analýza a zhodnocení rizik Funkční vzorek s vedením elektrického proudu přes šroub Nejvyšší elektrotechnické požadavky (viz odkaz na normu) jsou stanoveny pro spojení ochranných vodičů (ochrana osob a věcí). Spojení mezi svorkou/kontaktem ochranných vodičů a uzemněných kovových dílů musí mít malý vnitřní odpor. K prozkoumání vnitřního odporu v závislosti na použitých technologiích povrchové ochrany byl funkční vzorek speciálně připraven. Plochy kontaktu s hliníkovou tyčí byly izolovány tak, aby se šroub stal elektrickým vodičem (viz aplikace 2). Šrouby byly kontrolovaně utahovány a použité měřicí přístroje byly zkalibrovány. 0.1 Zkušebna pro bezpečnostně technické zkoušky a orgán certifikace pro elektrické výrobky Proud (25 A/50 A) ze zdroje o napětí naprázdno max. 12 V je veden z jednoho kontaktního místa na druhé. Oba šroubové spoje jsou od kontaktního povrchu izolovány. Proud tedy nuceně protéká oběma šrouby a podkladovým materiálem (hliníkem). Měří se pokles napětí mezi oběma měřenými místy. Odpor vypočtený z proudu a poklesu napětí nesmí překročit 100 mω. Pozink žluté chromátování ~ 0.28 mω Pozink modrá pasivace * ~ 0.25 mω Pozink modrý s uzavíracím povrchem* ~ 0.26 mω Tloušt'ka vrstvy * ~ 0.38 mω Dacromet ~ 3.31 mω Geomet * ~ 3.36 mω * odpovídá RoHS Shrnutí Všechny zkoumané kombinace kontaktů na funkčním vzorku splňují s rezervou relevantní bezpečnostní požadavky. Výsledky měření se pohybují v oblasti ~1 % (u galvanických povrchů podle ISO 4042) do ~ 5 % (u povlaků ze zinkových mikrolamel podle ISO 10683) přípustného limitu. Zmíněné povrchy odpovídající RoHS mohou být podle zmíněných norem označeny jako vodivé. Typová zkouška a expertízy Certifikace výrobků po celém světě Electrosuisse Luppmenstrasse 1 CH-8320 Fehraltorf Tel

6 Logistika Dokonalá historie úspěchu Spolehlivá organizace projektu a rychlá realizace v tom není rozpor! Výchozí situace 284 výrobků od 15 dodavatelů v hodnotě franků. 483 skladových položek na 4 místech. Integrace těchto dílů v jednotném dvoukontejnerovém systému během jednoho měsíce. Nemožné? Ale vůbec ne. Příklad ukazuje, jak rychle a efektivně je možné zavést systém managementu C-dílů. Úterý, 11. listopadu Projektové týmy firem Tornos a Bossard projednávají projekt zavedení 284 výrobků vybraných firmou Tornos a 15 dodavateli. Firma Tornos se rozhodla po vyhodnocení konkurenčních firem - pro systém Bossard. Nyní se plánují nejbližší aktivity. Projektový tým Tornos se skládá z členů oddělení strategického a operativního nákupu, z oddělení výroby a logistiky. Firma Bossard má již velké zkušenosti s doprovázením a prováděním logistických projektů a přebírá vedení a koordinaci. Společně budou stanoveny termíny a odpovědnosti. Úterý, 18. listopadu Důležitým faktorem úspěchu realizace projektu je zapojení dodavatelů. Tak jsou všichni dodavatelé, s výjimkou těch, kteří již spolupracují v jiných projektech s BIM, informováni o systému společně na zahajovacím setkání ve firmě Tornos. Zpětná vazba je vesměs pozitivní. Dodavatelé dostanou bez počáteční aktivity možnost umístit své díly do kanban systému. To zvýší efektivitu u zákazníka a ta zase konkurence schopnost dodavatelů. Všichni dodavatelé obdrží projektovou složku, která bude obsahovat obecné informace, kontrolní seznam projektu a příslušný sortiment upravený firmou Bossard. Pátek, 28. listopadu Všichni dodavatelé dodali chybějící údaje o sortimentu. Podle spotřeby firmy Tornos a podle zvoleného cyklu dodávek vypočítá Bossard pro každý výrobek a stanoviště obsah a velikost kontejneru. Poté se provedou návrhy regálů. Klasifikace bude provedena podle kritérií zvolených firmou Tornos. Firma Bossard vytiskne logistické etikety pro popisky kontejnerů a regálů. V projektu Tornos budou integrovány stávající regály a kontejnery firmy Tornos. Nákup dalších kontejnerů a popisky kontejnerů zařídí rovněž firma Bossard. To je Tornos Firma Tornos se vrací k období kolem roku 1880, kdy se v regionu Moutier začala rozvíjet výroba obráběcích strojů pro hodinářský průmysl. V šedesátých a sedmdesátých letech se sjednotily tři místní společnosti do jednoho podniku. Dnes je firma Tornos výrobcem soustružnických automatů se světovým jménem. Výrobní program zahrnuje jedno- a vícevřetenové soustružnické automaty a podavače tyčí. Jsou na nich plně automaticky a nepřetržitě vyráběny drobné součástky s vysokými parametry přesnosti. Firma Tornos vyvíjí jednoduché, moderní a do prostředí Windowst' integrované produkty, které jsou po celém světě nabízeny ve velmi zajímavém poměru ceny/výkonu. Nejméně dvě novinky ročně zajišt'ují trvale atraktivní nabídku. Zákazníci působí ve všech oblastech přesné mechaniky. Tornos Obrat 220 mil. CHF (2005) Zaměstnanců 700 (po celém světě) «Klíčové body úspěšného zavádění systému managementu C-dílů:

7 Pátek, 19. prosince Dnes byly dodány kontejnery firmě Tornos a regály opatřeny popisky. První naplnění kontejnerů se provádí ze skladu firmy Tornos. Od nynějška: Dodávka každý druhý týden Od nynějška bude firma Bossard vybírat ve firmě Tornos každé dva týdny prázdné kontejnery. Ty budou dodávány na sběrné místo BIM u firmy Bossard. Objednávky jsou rozesílány různým dodavatelům, jejich dodávky docházejí během pěti dnů na sběrné místo v Zugu, přitom dodavatelé zaručují 100% dostupnost výrobků. Kontejnery jsou plněny zaměstnancem firmy Bossard a u firmy Tornos jsou přímo dodávány do výroby. Mimořádné výzvy Rychlá realizace projektu managementu C-dílů může ztroskotat na: chybějící podpoře ze strany vedení firmy, nedostatečných kapacitách, obtížném výběru sortimentu a dodavatelů, nedostatku místa ve výrobě, nedostatečném zapojení dodavatelů... a mnoha dalších faktorech, které vám jsou jistě známé. Rozhodnutí vedení Rozhodnutí bylo učiněno vedením, realizací byl pověřen a uvolněn projektový tým a skladba sortimentu provedena krok za krokem ve spolupráci oddělení nákupu a výroby. Pro 1. fázi byla použita hodnota kusu jako kritérium výběru. Již je plánováno rozšíření ve 2. fázi. Protože v projektovém týmu je zastoupena také výroba, změny zajišt'ují uživatelé. Také dodavatelé byli obsáhle informováni. Nacházejí v systému jak administrativní, tak strategické výhody a jsou ochotni spolupůsobit v systému Bossard Inventory Management. «Náš» projekt BIM Z pohledu firmy Tornos Nabídku služeb chceme trvale přizpůsobovat potřebám našich zákazníků a trhu, proto považujeme změny v organizaci a logistice za nevyhnutelné. Jako logický důsledek organizace doplňování výrobků řízeného spotřebou budeme uplatňovat systém managementu C-dílů «BIM». Požadavky na nového logistického partnera Potřebná kritéria byla jasně stanovena na začátku projektu: Velmi rychlá realizace Tržní ceny Vysoká úroveň servisu Firma Bossard má jako autor systému «BIM» velké zkušenosti s logistickými systémy. Okamžitě byly určeny naše potřeby a důležitost rychlé realizace projektu. Prezentované řešení odpovídalo našim představám a výběr firmy Bossard, jako logistického partnera, nám nepřipadlo těžké. Některé významné vrcholy: Prezentace služeb «BIM» Zvládnutí projektových fází Rychlost Doprovod a transparentní integrace dalších dodavatelů Účinný tok informací Rychlá a zdařilá integrace Odborné znalosti a velká porce uspokojení z tohoto projektu u firmy Tornos i Bossard ukázaly, že se trvale zlepšujeme. Děkujeme touto cestou všem spolupracovníkům za zdařilou a rychlou integraci «BIM». Henri Cortat Supply Chain Manager Proxy Tornos Didier Maillard Logistique / Organisation montage Tornos Jasné cíle definovaná odpovědnost dobrá komunikace»

8 Zajímavé katalogové produkty Tyto a mnoho dalších produktů najdete v katalogu Bossard a online v e-shopu Bossard na adrese Speciální produkty Nakupujte speciální zboží jednoduše! Firma Bossard denně nabízí speciální produkty. Šrouby a matice s okem Pomocí šroubů a matic s okem lze bezpečně zavěšovat nejrůznější břemena. Umožňují např. bezproblémovou dopravu obráběcích strojů na místo jejich použití. (Katalogové skupiny 4 a 11) Kloubové hlavy s vysokým výkonem DURBAL Kloubové hlavy spojují rotující a pohyblivé osy a montážní díly, aniž by tím byla omezena volnost jejich pohybu, např. v balicích strojích, robotech, zemědělských přístrojích apod. (katalogová skupina 8). Šestihranné šrouby VERBUS RIPP Žebrovaná příruba zajišt'uje šroub u tuhých spojů (tzn. upínací délka jako 3násobek průměru šroubu) proti vyšroubování - a to i u silných vibrací (katalogová skupina 2). Ochranné zátky Vnitřní a vnější závity u potrubí, závitových tyčí, hydraulických bloků apod. jsou chráněny trvale nebo dočasně. At' je to ochranná zátka nebo uzavírací víko, firma Bossard má vždy vhodný prvek. (Katalogová skupina 13.) DELTA-PT Geometrie závitu dimenzovaná zvláště na chování termoplastických umělých hmot při toku umožňuje spolehlivé a trvalé přímé šroubové spojení v plastech - a to při maximální procesní bezpečnosti. (Katalogová skupina 9.) Šroubové svorníky se zeslabeným dříkem Vynikající plastická tvárnost pružných spojovacích šroubů zaručuje vysokou míru bezpečnosti při utahování, a to dokonce i nad mez průtažnosti. Pružné spojovací šrouby nacházejí uplatnění ve výrobě motorů, u chemických zařízení apod. (Katalogová skupina 2.)

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Nedcon je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním, výrobou a instalací průmyslových regálových systémů. Slogan Storage meets inteligence, neboli

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Věstník. Technika. Logistika. Nákup. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz. CresaCoat průmyslová černá

Věstník. Technika. Logistika. Nákup. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz. CresaCoat průmyslová černá Věstník Vydání 683, září 2008 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Technika CresaCoat průmyslová černá Logistika BIM- «Bossard to zvládne»

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Marcopol. Tvůj obchodní partner

Marcopol. Tvůj obchodní partner Marcopol Tvůj obchodní partner Historie společnosti 1985 15. února; zahájení provozu výrobního závodu. 1986-2004 dynamický rozvoj společnosti: výstavba výrobní haly, výškového regálového skladu, otevření

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE Plováčkové průtokoměry jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, keramický nebo kovový měřicí kónus (příp. s výstelkou z PTFE), mohou být

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930 Katalog 2014 / 2015 Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura 01.2014 / T930 Software a služby RITTAL Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy Tel.: (+420) 234 099 000 Fax: (+420)

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Org@Tower. Vertikální členění na míru

Org@Tower. Vertikální členění na míru Vertikální členění na míru Telekomunikace a informační technologie stále výrazněji ovlivňují každodenní práci. Mobilita, kreativita a týmová práce dominují rychlým změnám v úspěšných firmách. Kancelář

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

trak systems Systémy trakční energie

trak systems Systémy trakční energie trak systems trak systems Systémy trakční energie trak Hoppecke - systémy trakční energie Žádný pohyb není možné uskutečnit bez energie. Materiál je třeba přepravovat z místa A do místa B. Trh vyžaduje

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Věstník. Nord-Lock. Zakázková výroba. Ze sortimentu. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz

Věstník. Nord-Lock. Zakázková výroba. Ze sortimentu. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz Věstník Vydání 688, Červen 2010 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Nord-Lock Dvojice klínových pojistných podložek Nord-Lock je čistě

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Produkty z nerezové oceli

Produkty z nerezové oceli Produkty z nerezové oceli Nerezová ocel individuální řešení Individuální požadavky individuální řešení Nároky na kvalitu dílů a modulů se neustále zvyšují. Široké portfolio výrobků společnosti MISUMI,

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com Dokonalé tlakové lití 2012 Tlakové lití TAK VZNIKAJÍ TVARY TLAKOVÉ LITÍ. Tlakové lití je účinný průmyslový postup lití pro masovou výrobu dílů. K tlakovému lití se zpravidla používají kovy jako zinek,

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

K ATALOG KOTEVN Í TECH N I KY. Dovozce pro ČR: S.T.C. a.s. Praha Koněvova 33, 130 00 Praha 3 www.stcnet.cz

K ATALOG KOTEVN Í TECH N I KY. Dovozce pro ČR: S.T.C. a.s. Praha Koněvova 33, 130 00 Praha 3 www.stcnet.cz K ATALOG KOTEVN Í TECH N I KY VÁ Š O D B O R N Ý P R O D E J C E Dovozce pro ČR: S.T.C. a.s. Praha Koněvova 33, 130 00 Praha 3 www.stcnet.cz - upevňovací systémy ve stavebnictví Kdo jsme? Trutek Fasteners

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění Tato prezentace představuje přehled našich praktických příkladů použití z oblasti průmyslu, který se zabývá výrobou zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU

DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU Rešení pro ochranu majetku SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Prední svetový dodavatel zabezpecení a ochrany v interiéru Skladování & ochrana majetku

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY Pro vybavení staveniště vám může společnost Cramo poskytnout efektivní dodávky technických zařízení v průběhu kompletního stavebního

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Nové normy v knihovně VÚBP

Nové normy v knihovně VÚBP Nové normy v knihovně VÚBP 1 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14040:2006. verze. Tato evropská norma

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

egger eurostrand osb 4 top PROFESSIONAL výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby

egger eurostrand osb 4 top PROFESSIONAL výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby PROFESSIONAL egger eurostrand osb 4 top výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby VÝKONNÁ A TRVANLIVÁ LEPENA 100 % BEZ FORMALDEHYDU SE SCHVÁLENÍM STAVEBNÍHO DOHLEDU

Více