Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky"

Transkript

1 Věstník Bossard Vydání 674, únor 2006 Bossard CZ s.r.o Nováčkova Brno Phone Fax Technika Elektrická vodivost podrobena zkoušce... Nepřítomnost šestimocného chromu dává nulový odpor Nákup Novinky v sortimentu pro rychlé upínání a připevňování... matice pro T-drážky Logistika Spolehlivá organizace projektu a rychlá realizace v tom není sporu!

2 Nákup Mi lá čtenářko, milý čtenáři je možné, že jste se při své činnosti již setkal/a s pojmem RoHS nebo " bez obsahu šestimocného chrómu", případně jste byl/a požádán/a o odborné stanovisko. Možná, že ve Vašem podniku byly spojovací prvky s dosavadní povrchovou úpravou pozinkováním na žluto chromátovaných povrchů nahrazeny spojovacími prvky s povrchovou úpravou pozinkováním na modro chromátovaných povrchů a pokud ano, vyhovuje tato skutečnost nové směrnici RoHS. Že nutný přechod povrchové úpravy má i některé méně očividné aspekty, vyplývá z příspěvku o elektrické vodivosti (strana 4/5). Tento příklad dokládá, že se naši pracovníci zabývají také periferií vlastního šroubového spojení. Jen takto jsme totiž schopni poskytovat svým zákazníkům poradenství v celé jeho šíří a společně s nimi hledat a nacházet optimální řešení. Dovedete si představit, jak široké znalosti z periferních oblastí spojovací techniky si naši inženýři v průběhu času osvojí? Samozřejmě, že tento rozsah nelze přesně kvantifikovat. I když nové předlohy zákonů přinášejí nové podněty pro reorganizaci, může Vám technické přezkoumání odbornými pracovníky společnosti Bossard pomoci přijmout příslušná a tedy správná opatření. Od našich odborníků jsou velmi často vyžadovány analýzy škod na šroubových spojeních, definice příslušných řešení a posudky na plánované konstrukce, aby mohla být zvolena správná spojení. Správná ve smyslu nároku na kvalitu, bezpečnost, snadnou montáž, atd. Ne vždy však lze přes veškerou snahu problém s normovanými spojovacími prvky vyřešit. Souhrn nároků na spojení často vyžaduje řešení ušité na míru a tedy výrobu dílů jen pro jednotlivý aktuální případ. Využijte rozsáhlé zkušenosti společnosti Bossard, získané v průběhu nespočetných obchodů se speciálními díly, které tvoří zhruba 40% celkového obchodu. Zároveň neustále rozšiřujeme a aktualizujeme náš sortiment. Postrádáte v něm některé díly? Přivítáme každý Váš podnět. Peter Furrer Novinky v sortimentu matic pro T-drážky Matice pro T-drážky jsou vhodné pro připevňovací prvky, které musejí být po montáži posuvné, pružné a přesto pevné. Jejich jednoduché a rychlé použití nabízí řadu možností v konstrukci, výrobě a montáži. Nový sortiment zahrnuje 5 různých BN Matice pro T-drážky Ocel 8, M5 M16 BN Matice pro T-drážky INOX , M5 M16 BN Matice pro T-drážky Ocel 10 černá, M5 M16 provedení ve 34 velikostech a dodává se ze skladu v Zugu. BN Matice pro T-drážky, dlouhé provedení Ocel 10 černá, M5 M16 BN Kosočtvercové matice pro T-drážky Ocel 10 černá, M6 M16

3 175 let firmy Bossard Inteligentní řešení pro vysokou produktivitu Jubilejní rok firmy Bossard je nejlepším okamžikem pro novou prezentaci značky. zpráva z nákupního trhu Nové logo Zůstala slovní známka v charakteristické modré barvě Bossard. Název tak tvoří výrazné a dominantní popředí. Jednoduchá a jasná linka s grafickým prvkem - písmenem O - naznačuje pohyb a dynamiku a symbolizuje jedinečnou a na celém světě úspěšnou třístupňovou koncepci služeb «Produkt, inženýring a logistika». Nový slogan Slogan reprezentuje to, za co firma Bossard ručí: Inteligentní řešení pro výrobky, inženýring a logistiku, která vedou k výraznému nárůstu produktivity u zákazníka. Tento slogan - který může stát sám o sobě nebo ve spojení s logem - posiluje a podporuje značku Bossard a potvrzuje ústřední hodnoty všech služeb firmy Bossard. Tendence růstu V zásadě pozitivní konjunkturální prostředí v Evropě a Asii vedlo prozatím k mírně zvýšené poptávce po spojovacích prvcích v průmyslu. Předpokládáme, že se tato tendence v průběhu příštích měsíců ještě posílí. Dodací termíny Tažírny oceli a drátů jsou v současné době dobře vytíženy. Dodací termíny jsou pevné s výjimkou nerezavějící oceli, u níž se termíny mírně prodlužují. Dosažitelnost našich výrobků se trvale přizpůsobuje trendům v jednotlivých segmentech. Ceny Vývoj cen surovin je v Evropě nejistý. Někteří výrobci předpokládají mírné zvýšení, jiní jsou toho názoru, že ceny zůstanou příštích šest měsíců nezměněné. V sektoru nerezavějící oceli se ceny surovin po menším snížení v mezidobí poněkud překvapivě opět navýšily. Dlouhodobá prognóza je v tomto sektoru trhu velice obtížná. Vysoká míra dosažitelnosti výrobků zůstává zajištěna. A od roku 2006: «Jasná orientace na potřeby zákazníka». Skupina Bossard Zug První výsledky Skupina Bossard působící v celém světě dosáhla v uplynulém obchodním roce obratu 515 mil. CHF. S přihlédnutím ke změnám v konsolidačním rámci to odpovídá navýšení obratu o 6,8 %. Hospodářský výsledek koncernu tvoří zisk v řádu okolo 21 mil. CHF a odpovídá tak očekáváním oznámeným v říjnu Valná hromada se koná ve středu, 19. dubna 2006 v sále ronomovaného divadelního kasina «Casino» v Zugu.

4 Technika Co musíte mít na paměti při přechodu na technologie bez šestimocného chromu Elektrická vodivost je podro Nové normy pro elektrické výrobky a nové směrnice RoHS a WEEE kladou na výrobce elektrických přístrojů a komponent nové požadavky. Spojovací prvky s osvědčenými povrchy, jako např. pozinkování, žluté chromátování nebo Dacromet, se již nesmí používat. Jak se ale chovají nové antikorozní technologie neobsahující šestimocný chrom ve vztahu k elektrické vodivosti? Výchozí situace Pomocí funkčního vzorku se zkoumají možné dopady různých povrchů na elektrickou vodivost. Průzkum prováděný společně firmami Bossard a Electrosuisse probíhá v ústředí firmy Electrosuisse v Fehraltorfu. Tak je možné vzít v potaz vysoké požadavky na zdroje elektrického proudu a měřicí postupy a nezbytné specifické znalosti norem (elektro a spojovací technika). Aplikace 1 Elektrické připojení se zjevnou funkcí místa elektrického kontaktu Šroubové spojení vytváří potřebný kontaktní tlak, který vede k plynotěsnému spojení dvou povrchů. Elektrický proud se přenáší kontaktní plochou, elektrická vodivost spojovacích prvků (a jejich povrchu) přitom nehraje žádnou nebo jen podřadnou roli. Je nutné respektovat konstrukční uspořádání v souladu s relevantními normami. Díly vedoucí elektrický proud by měly mít za patřičných podmínek dostatečnou mechanickou pevnost, elektrickou vodivost a odolnost vůči korozi. Aplikace 2 Elektrické připojení se skrytou funkcí Šroubový spoj upevňuje na jedné straně mechanickou součást (zjevná funkce) a na druhé straně zajišt'uje elektrické propojení (skrytá funkce). Protože požadavek na elektrickou vodivost není zjevný, vyžaduje kontrolu pro zajištění základního požadavku na bezpečnost. Přitom je třeba konstatovat, že spojovací prvky představují jako jediné členy vedoucí proud speciální aplikaci. Přehled norem k tématu Aplikace Dílčí oblast Odkaz na normu Výroba přístrojů Domácí spotřebiče SN EN Přípojky ochranných vodičů Lékařské přístroje SN EN v přístrojích Laboratorní a měřicí přístroje SN EN Kancelářské a IT přístroje SN EN Elektrické komponenty «Zařezávací» konektory SN EN Šroubové svorky SN EN Řadové svorky SN EN Řadové svorky ochranných vodičů SN EN Elektrická zařízení Kombinace spínacích přístrojů a SN EN elektrické stroje podle EN Ochrana proti blesku Ochrana budov a zařízení SN EN Elektrické instalace Uzemnění SN SEV 1078 Nízkonapět'ové instalace Ochranné vodiče SEV 1000

5 Všechny služby z jedné ruky bena zkoušce ÚSTŘEDÍ Povrchy podrobené zkouškám Průměrné naměřené hodnoty v mω při 6 měřeních na kontaktní místo Poradenství ohledně norem a směrnic EU EMS a elektrická bezpečnost 1 Analýza a zhodnocení rizik Funkční vzorek s vedením elektrického proudu přes šroub Nejvyšší elektrotechnické požadavky (viz odkaz na normu) jsou stanoveny pro spojení ochranných vodičů (ochrana osob a věcí). Spojení mezi svorkou/kontaktem ochranných vodičů a uzemněných kovových dílů musí mít malý vnitřní odpor. K prozkoumání vnitřního odporu v závislosti na použitých technologiích povrchové ochrany byl funkční vzorek speciálně připraven. Plochy kontaktu s hliníkovou tyčí byly izolovány tak, aby se šroub stal elektrickým vodičem (viz aplikace 2). Šrouby byly kontrolovaně utahovány a použité měřicí přístroje byly zkalibrovány. 0.1 Zkušebna pro bezpečnostně technické zkoušky a orgán certifikace pro elektrické výrobky Proud (25 A/50 A) ze zdroje o napětí naprázdno max. 12 V je veden z jednoho kontaktního místa na druhé. Oba šroubové spoje jsou od kontaktního povrchu izolovány. Proud tedy nuceně protéká oběma šrouby a podkladovým materiálem (hliníkem). Měří se pokles napětí mezi oběma měřenými místy. Odpor vypočtený z proudu a poklesu napětí nesmí překročit 100 mω. Pozink žluté chromátování ~ 0.28 mω Pozink modrá pasivace * ~ 0.25 mω Pozink modrý s uzavíracím povrchem* ~ 0.26 mω Tloušt'ka vrstvy * ~ 0.38 mω Dacromet ~ 3.31 mω Geomet * ~ 3.36 mω * odpovídá RoHS Shrnutí Všechny zkoumané kombinace kontaktů na funkčním vzorku splňují s rezervou relevantní bezpečnostní požadavky. Výsledky měření se pohybují v oblasti ~1 % (u galvanických povrchů podle ISO 4042) do ~ 5 % (u povlaků ze zinkových mikrolamel podle ISO 10683) přípustného limitu. Zmíněné povrchy odpovídající RoHS mohou být podle zmíněných norem označeny jako vodivé. Typová zkouška a expertízy Certifikace výrobků po celém světě Electrosuisse Luppmenstrasse 1 CH-8320 Fehraltorf Tel

6 Logistika Dokonalá historie úspěchu Spolehlivá organizace projektu a rychlá realizace v tom není rozpor! Výchozí situace 284 výrobků od 15 dodavatelů v hodnotě franků. 483 skladových položek na 4 místech. Integrace těchto dílů v jednotném dvoukontejnerovém systému během jednoho měsíce. Nemožné? Ale vůbec ne. Příklad ukazuje, jak rychle a efektivně je možné zavést systém managementu C-dílů. Úterý, 11. listopadu Projektové týmy firem Tornos a Bossard projednávají projekt zavedení 284 výrobků vybraných firmou Tornos a 15 dodavateli. Firma Tornos se rozhodla po vyhodnocení konkurenčních firem - pro systém Bossard. Nyní se plánují nejbližší aktivity. Projektový tým Tornos se skládá z členů oddělení strategického a operativního nákupu, z oddělení výroby a logistiky. Firma Bossard má již velké zkušenosti s doprovázením a prováděním logistických projektů a přebírá vedení a koordinaci. Společně budou stanoveny termíny a odpovědnosti. Úterý, 18. listopadu Důležitým faktorem úspěchu realizace projektu je zapojení dodavatelů. Tak jsou všichni dodavatelé, s výjimkou těch, kteří již spolupracují v jiných projektech s BIM, informováni o systému společně na zahajovacím setkání ve firmě Tornos. Zpětná vazba je vesměs pozitivní. Dodavatelé dostanou bez počáteční aktivity možnost umístit své díly do kanban systému. To zvýší efektivitu u zákazníka a ta zase konkurence schopnost dodavatelů. Všichni dodavatelé obdrží projektovou složku, která bude obsahovat obecné informace, kontrolní seznam projektu a příslušný sortiment upravený firmou Bossard. Pátek, 28. listopadu Všichni dodavatelé dodali chybějící údaje o sortimentu. Podle spotřeby firmy Tornos a podle zvoleného cyklu dodávek vypočítá Bossard pro každý výrobek a stanoviště obsah a velikost kontejneru. Poté se provedou návrhy regálů. Klasifikace bude provedena podle kritérií zvolených firmou Tornos. Firma Bossard vytiskne logistické etikety pro popisky kontejnerů a regálů. V projektu Tornos budou integrovány stávající regály a kontejnery firmy Tornos. Nákup dalších kontejnerů a popisky kontejnerů zařídí rovněž firma Bossard. To je Tornos Firma Tornos se vrací k období kolem roku 1880, kdy se v regionu Moutier začala rozvíjet výroba obráběcích strojů pro hodinářský průmysl. V šedesátých a sedmdesátých letech se sjednotily tři místní společnosti do jednoho podniku. Dnes je firma Tornos výrobcem soustružnických automatů se světovým jménem. Výrobní program zahrnuje jedno- a vícevřetenové soustružnické automaty a podavače tyčí. Jsou na nich plně automaticky a nepřetržitě vyráběny drobné součástky s vysokými parametry přesnosti. Firma Tornos vyvíjí jednoduché, moderní a do prostředí Windowst' integrované produkty, které jsou po celém světě nabízeny ve velmi zajímavém poměru ceny/výkonu. Nejméně dvě novinky ročně zajišt'ují trvale atraktivní nabídku. Zákazníci působí ve všech oblastech přesné mechaniky. Tornos Obrat 220 mil. CHF (2005) Zaměstnanců 700 (po celém světě) «Klíčové body úspěšného zavádění systému managementu C-dílů:

7 Pátek, 19. prosince Dnes byly dodány kontejnery firmě Tornos a regály opatřeny popisky. První naplnění kontejnerů se provádí ze skladu firmy Tornos. Od nynějška: Dodávka každý druhý týden Od nynějška bude firma Bossard vybírat ve firmě Tornos každé dva týdny prázdné kontejnery. Ty budou dodávány na sběrné místo BIM u firmy Bossard. Objednávky jsou rozesílány různým dodavatelům, jejich dodávky docházejí během pěti dnů na sběrné místo v Zugu, přitom dodavatelé zaručují 100% dostupnost výrobků. Kontejnery jsou plněny zaměstnancem firmy Bossard a u firmy Tornos jsou přímo dodávány do výroby. Mimořádné výzvy Rychlá realizace projektu managementu C-dílů může ztroskotat na: chybějící podpoře ze strany vedení firmy, nedostatečných kapacitách, obtížném výběru sortimentu a dodavatelů, nedostatku místa ve výrobě, nedostatečném zapojení dodavatelů... a mnoha dalších faktorech, které vám jsou jistě známé. Rozhodnutí vedení Rozhodnutí bylo učiněno vedením, realizací byl pověřen a uvolněn projektový tým a skladba sortimentu provedena krok za krokem ve spolupráci oddělení nákupu a výroby. Pro 1. fázi byla použita hodnota kusu jako kritérium výběru. Již je plánováno rozšíření ve 2. fázi. Protože v projektovém týmu je zastoupena také výroba, změny zajišt'ují uživatelé. Také dodavatelé byli obsáhle informováni. Nacházejí v systému jak administrativní, tak strategické výhody a jsou ochotni spolupůsobit v systému Bossard Inventory Management. «Náš» projekt BIM Z pohledu firmy Tornos Nabídku služeb chceme trvale přizpůsobovat potřebám našich zákazníků a trhu, proto považujeme změny v organizaci a logistice za nevyhnutelné. Jako logický důsledek organizace doplňování výrobků řízeného spotřebou budeme uplatňovat systém managementu C-dílů «BIM». Požadavky na nového logistického partnera Potřebná kritéria byla jasně stanovena na začátku projektu: Velmi rychlá realizace Tržní ceny Vysoká úroveň servisu Firma Bossard má jako autor systému «BIM» velké zkušenosti s logistickými systémy. Okamžitě byly určeny naše potřeby a důležitost rychlé realizace projektu. Prezentované řešení odpovídalo našim představám a výběr firmy Bossard, jako logistického partnera, nám nepřipadlo těžké. Některé významné vrcholy: Prezentace služeb «BIM» Zvládnutí projektových fází Rychlost Doprovod a transparentní integrace dalších dodavatelů Účinný tok informací Rychlá a zdařilá integrace Odborné znalosti a velká porce uspokojení z tohoto projektu u firmy Tornos i Bossard ukázaly, že se trvale zlepšujeme. Děkujeme touto cestou všem spolupracovníkům za zdařilou a rychlou integraci «BIM». Henri Cortat Supply Chain Manager Proxy Tornos Didier Maillard Logistique / Organisation montage Tornos Jasné cíle definovaná odpovědnost dobrá komunikace»

8 Zajímavé katalogové produkty Tyto a mnoho dalších produktů najdete v katalogu Bossard a online v e-shopu Bossard na adrese Speciální produkty Nakupujte speciální zboží jednoduše! Firma Bossard denně nabízí speciální produkty. Šrouby a matice s okem Pomocí šroubů a matic s okem lze bezpečně zavěšovat nejrůznější břemena. Umožňují např. bezproblémovou dopravu obráběcích strojů na místo jejich použití. (Katalogové skupiny 4 a 11) Kloubové hlavy s vysokým výkonem DURBAL Kloubové hlavy spojují rotující a pohyblivé osy a montážní díly, aniž by tím byla omezena volnost jejich pohybu, např. v balicích strojích, robotech, zemědělských přístrojích apod. (katalogová skupina 8). Šestihranné šrouby VERBUS RIPP Žebrovaná příruba zajišt'uje šroub u tuhých spojů (tzn. upínací délka jako 3násobek průměru šroubu) proti vyšroubování - a to i u silných vibrací (katalogová skupina 2). Ochranné zátky Vnitřní a vnější závity u potrubí, závitových tyčí, hydraulických bloků apod. jsou chráněny trvale nebo dočasně. At' je to ochranná zátka nebo uzavírací víko, firma Bossard má vždy vhodný prvek. (Katalogová skupina 13.) DELTA-PT Geometrie závitu dimenzovaná zvláště na chování termoplastických umělých hmot při toku umožňuje spolehlivé a trvalé přímé šroubové spojení v plastech - a to při maximální procesní bezpečnosti. (Katalogová skupina 9.) Šroubové svorníky se zeslabeným dříkem Vynikající plastická tvárnost pružných spojovacích šroubů zaručuje vysokou míru bezpečnosti při utahování, a to dokonce i nad mez průtažnosti. Pružné spojovací šrouby nacházejí uplatnění ve výrobě motorů, u chemických zařízení apod. (Katalogová skupina 2.)

Vrtací šrouby Přímá montáž v jednom pracovním kroku

Vrtací šrouby Přímá montáž v jednom pracovním kroku Vrtací šrouby Přímá montáž v jednom pracovním kroku Bossard vrtací šrouby Přímé sešroubování v jednom pracovním kroku Racionální montáž a demontáž Univerzální možnosti využití Bossard univerzální možnosti

Více

ecosyn -fix Spolehlivost a efektivita

ecosyn -fix Spolehlivost a efektivita ecosyn -fix Spolehlivost a efektivita «šrouby ecosyn -fix kombi nují mnoho funkcí a jsou vysoce efektivní» ECOSYN -FIX Spolehlivost a efektivita Šrouby ecosyn fix zkracují dobu montáže, snižují celkové

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. nově v sortimentu: Díly strojů a zařízení

Věstník Bossard. Nákup. Technika. Logistika. nově v sortimentu: Díly strojů a zařízení Věstník Bossard Vydání 673, únor 2006 Bossard CZ s.r.o Nováčkova 11 614 00 Brno Phone +420 545 214 346-7 Fax +420 545 212 315 www.bossard.cz Nákup nově v sortimentu: Díly strojů a zařízení Technika Hliníkové

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Věstník. Nákup. Nákup. Technika. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz

Věstník. Nákup. Nákup. Technika. Nováčkova 11. Fax +420 545 212 315 614 00 Brno. www.bossard.cz Věstník Vydání 677, únor 2007 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Nákup SmartBin inteligentní logistické řešení s přesvědčivými čísly....

Více

On-line datový list. M20S-04130A222, M20E-04130A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20S-04130A222, M20E-04130A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE Online datový list M20S04130A222, M20E04130A222 M2000 Kaskádovatelný M20S04130A222, M20E04130A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Systémový díl Výrobek č. Vysílač M20S04130A222 10121

Více

Speciální povlaky. Integrovaná bezpečnost

Speciální povlaky. Integrovaná bezpečnost Speciální povlaky Integrovaná bezpečnost Speciální povlaky integrovaná bezpečnost Integrovaná bezpečnost Vysoký jistící účinek Integrovaná bezpečnost Povlak je nezbytnou součástí spojovacího prvku. Bezpečnost

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Skříňky GA z hliníkového odlitku 8 4 7 1 5 6 3 2 Extrémní odolnost při provozu spektrum využití této zvlášť robustní skříňky z hliníkové litiny nemá žádná

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Bimetalový teploměr Model 55, verze z nerezové oceli

Bimetalový teploměr Model 55, verze z nerezové oceli Mechanické měření teploty Bimetalový teploměr Model 55, verze z nerezové oceli Údajový list WIKA TM 55.01 další schválení viz stranu 7 Použití Všeobecné procesní vybavení v chemickém a petrochemickém průmyslu,

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola Odbočná-DS přímá na dřevěné sloupy druhu A ve venkovním vedení VN pro holé a jednoduché izolované vodiče. Typový podklad

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE / ŘADOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 VŠEOBECNÉ INFORMACE Řadové svorky jsou na základě technického vývoje neustále zdokonalovány a jejich vlastnosti odpovídají nejpřísnějším požadavkům současného stavu techniky.

Více

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

EB TNI MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP)

EB TNI MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP) MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP) Anotace Tento dokument řeší problematiku připojování hliníkových vodičů do základní svorkové řady, jejichž výrobcem

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

IRIS regulační a měřící clona

IRIS regulační a měřící clona IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax:

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

Bezpečný a spolehlivý přenos energie a dat

Bezpečný a spolehlivý přenos energie a dat Bezpečný a spolehlivý přenos energie a dat Trolejová vedení PRB0800-0002e-CZ Jednopólově izolovaná trolejová vedení Program 0812 Typ 081217 081211 081212 Jmenovitý proud [A] 25 80 140 Impedance 1) [Ω/m]

Více

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM)

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Professionals in Cooperation www.ismm.cz ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. Platnost: 17. 12. 2015 Úvod Naše dodavatele považujeme

Více

RF1 G4, G 6. Domovní membránový plynoměr. Základní vlastnosti. Použití. Metrologie. Provedení. Kvalita. Tlaková ztráta

RF1 G4, G 6. Domovní membránový plynoměr. Základní vlastnosti. Použití. Metrologie. Provedení. Kvalita. Tlaková ztráta RF1 G4, G 6 Domovní membránový plynoměr Základní vlastnosti Kompaktní velikost 2 dm3 cyklického objemu rozsah G1,6 G2,5 G4, G 6 V souladu s EN 1359 a OIML Provedení Robustní konstrukce Nezávadný Dlouhodobá

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální STŘEŠNÍ stavebnicový systém ocelových konstrukcí KONSTRUKCE na šikmou střechu pro FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola typ 3xIZVE a 6x IZVE svislá nosná, kotevní a rohová na betonové sloupy pro venkovní vedení VN s jednoduchými izolovanými

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

RYCHLOUPÍNKY. Probezpečnéupínánídílců.

RYCHLOUPÍNKY. Probezpečnéupínánídílců. RYCHLOUPÍNKY Probezpečnéupínánídílců www.moss-express.cz Rychloupínky Pro bezpečné upínání dílců Dodání následující den Rychloupínače s posuvnou tyčí je možno aretovat v otevřené i zavřené poloze rukojeti.

Více

Technický katalog svorkovnicových skříněk KL

Technický katalog svorkovnicových skříněk KL Technický katalog svorkovnicových skříněk KL 1 4 6 5 3 7 2 Skříňka s mezinárodními certifikáty, která je sériově připravena k dodání ze skladu v mnoha standardních rozměrech. Díky praktickému systémovému

Více

Nová generace nerezové oceli: Ekonomicky úsporná trubka Viega Sanpress 1.4521.

Nová generace nerezové oceli: Ekonomicky úsporná trubka Viega Sanpress 1.4521. Nová generace nerezové oceli: Ekonomicky úsporná trubka Viega Sanpress 1.4521. Více hospodárnosti pfii plánování a kalkulaci: Trubka Viega Sanpress 1.4521. Odpověď firmy Viega na kolísající ceny nerezové

Více

Věstník. Nákup. Logistika. Technika. Vydání 675, číslo 2006

Věstník. Nákup. Logistika. Technika. Vydání 675, číslo 2006 Věstník Vydání 675, číslo 2006 Bossard CZ s.r.o Phone +420 545 214 346-7 Nováčkova 11 Fax +420 545 212 315 614 00 Brno www.bossard.cz Nákup Nejrychlejší cesta nová koncepce Bossard: přesně vyrobené a rychle

Více

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost:

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost: Zajišťování závitů Zajišťování závitových spojů Proč používat zajišťovače závitů Loctite? Produkty Loctite pro zajišťování závitů brání samovolnému povolování a chrání veškeré závitové spoje před působením

Více

PŘÍSTROJOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY

PŘÍSTROJOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY REGULACE AUTOMATIZACE BOR, spol. s r.o Dělnická 264 473 01 Nový Bor tel. : +420 487 727 443 fax : +420 487 726 320 e-mail : rab@clnet.cz http://www.regulace.cz Katalog výrobků : PŘÍSTROJOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY

Více

KONTROLNÍ PŘÍPRAVKY K 3 POHLEDOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

KONTROLNÍ PŘÍPRAVKY K 3 POHLEDOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 3 POHLEDOVÉ KONTROLNÍ PŘÍPRAVKY doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod WATERFLUX 3000 Stručný návod Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE Obsah WATERFLUX 3000 1 Bezpečnostní

Více

Modernizace skladu v praxi. Závěr managementu

Modernizace skladu v praxi. Závěr managementu Modernizace skladu v praxi Závěr managementu Obsah 1. Úvod...3 2. Průběh studie...3 3. Účastníci studie...3 4. Status quo ve skladech...4 5. Cíl modernizace vybavení...5 6. Přesné seřízení v dílčích oblastech...8

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:36 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Prestabo s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:36 15 Systémové trubky a

Více

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

2016 TOOL TRADE s.r.o. All rights reserved

2016 TOOL TRADE s.r.o. All rights reserved SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO 3osé OBRÁBĚNÍ KVALITA DYNAMIKA SPOLEHLIVOST portálové 3osé CNC centrum deskové materiály výroba jaderníků, modelů a matric hliníkové slitiny Kompaktní tříosé obráběcí centrum BR A

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ IZVE - DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN pro jednoduché izolované vodiče Typový podklad č.3 / 2006

Více

Objímky pro těžké upevnění HD500 a HD1501

Objímky pro těžké upevnění HD500 a HD1501 walraven.com Objímky pro těžké upevnění HD500 a HD1501 Dávají sílu vašim instalacím! Snadné upevnění Vysoké bezpečné zatížení Pro vnitřní i vnější použití BIS Objímky pro těžké upevnění Snadné upevnění

Více

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov tel. : 724 056 930 e-mail : KOVÁNÍ PRO KONSTRUKCE ZE DŘEVA 1 OBSAH ÚVOD STR. 3 ÚHELNÍKY 90 TYP 1 4 ÚHELNÍKY 90 TYP 2 5 ÚHELNÍKY 90 TYP 3 6 ÚHELNÍKY 90 TYP

Více

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení,

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady 9000. Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, uvedení do provozu a dodání, servis po prodeji... a dále

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78512 Strana 1 Celkem stránek:

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

Celkový seznam technické dokumentace

Celkový seznam technické dokumentace Celkový seznam technické dokumentace Část Název výkresu Počet FA4 0. 1. 2. Seznam technické dokumentace Technická zpráva Dispoziční schéma rozvodu hromosvodu 1 6 2 Celkový počet A4 9 Vypracoval Navrhl

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT-DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN Typový podklad č.1 / 2006 druhé vydání Nahrazuje TPč.2/2001

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

Kování pro posuvné dveře univerzální skříňová konstrukce. TopLine M

Kování pro posuvné dveře univerzální skříňová konstrukce. TopLine M Kování pro posuvné dveře univerzální skříňová konstrukce. TopLine M TopLine M Rozmanitost designu. Nové kování TopLine M bylo speciálně vyvinuto s ohledem na design posuvných dveří skříní menších rozm

Více

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů milestone in laser cutting ByVention Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů ByVention nejvyšší efektivita a vše, co k tomu patří Neobyčejný systém pro řezání laserem ByVention zaručuje

Více

Snímač vodivosti Aplikace při vysokých teplotách ConduMax W CLS 12

Snímač vodivosti Aplikace při vysokých teplotách ConduMax W CLS 12 Technical Information TI 082C/07/cs/10.03 50059349 Snímač vodivosti Aplikace při vysokých teplotách Snímače se dvěma elektrodami s konstantou vodivého článku k = 0.01 cm -1 nebo k = 0.1 cm -1 Použití Vodivý

Více

Monoblokové uzavírací šoupátko

Monoblokové uzavírací šoupátko VODA ODPADNÍ VODA Světová novinka od HAWLE: Monoblokové uzavírací šoupátko Určeno pro generace první měkce těsnící uzavírací šoupátko v monoblokovém konstrukčním provedení na světě 1958: 1967: 2003: Hawle

Více

ZEMNICÍ SYSTÉM RE-DI-GO

ZEMNICÍ SYSTÉM RE-DI-GO ZEMNICÍ SYSTÉM RE-DI-GO Katalog zemničů a náhradních dílů Katalog zemničů RE-DI-GO - 1/14 OBSAH Kompletní zemniče:...3 Zemnič k montáži na otevřenou rotorovou soustavu 10...3 08 Zemnič k montáži do uzavřených

Více

Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma

Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma Kalibrace, opravy a prodej měřidel Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma 2014/2015 Kontaktní údaje: Telefon: +420 476 700 095 Pekárenská 24 Mobil: +420 603 984 699 434 01 Most - Velebudice E-mail:

Více

TRAPÉZOVÉ ŠROUBY. Naše prodejcem

TRAPÉZOVÉ ŠROUBY. Naše prodejcem TRAPÉZOVÉ ŠROUBY Naše prodejcem Via G. Leopardi, 28-23890 BARZAGO (LC) - ITALY Telefon +39 031850.310 - Telefax +39 031850.737 E-mail: info@contigroup.it - www.contigroup.it TRAPÉZOVÉ ŠROUBY KATALOG 2013-CZ-01

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB řady CLA a CLB Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 2500 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních

Více

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 Díly kruhového ocelového potrubí jsou trouby, oblouky, přechody a rozbočky. Užívají se jako samostatné

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ZELTWANGER GRUPPE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MAURO DE SIMON ZELTWANGER AUTOMATION GMBH LISTOPAD 2016 DATA & FAKTA SKUPINA ZELTWANGER Založení 1982 Společnosti ve skupině 5 Zaměstnanci 340 Skupinový obrat

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ OCHRANA PROTI KOROZI PROSTŘEDKY PRO TVÁŘENÍ CHLADICÍ A MAZACÍ PROSTŘEDKY VÁŠ KOMPETENTNÍ PARTNER Společnost Wilhelm Dietz GmbH & Co. KG byla založena před více

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 60110 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Ceník Otáčivé křídlové brány 2008

Ceník Otáčivé křídlové brány 2008 Ceník Otáčivé křídlové brány 2008 MEA otáčivé křídlové brány s páskovou výplní: Stabilní, bezpečné a s dlouhou životností. Osvědčená kvalita pro soukromé i průmyslové využití. Barevné a robustní: brány

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Průmyslové vidlice a zásuvky Produkty pro náročné použití Vynikající pro práci

Průmyslové vidlice a zásuvky Produkty pro náročné použití Vynikající pro práci Průmyslové vidlice a zásuvky Produkty pro náročné použití Vynikající pro práci Průmyslové vidlice a zásuvky Ideální volba Průmyslové vidlice a zásuvky od ABB jsou součástí výroby komplexního programu kvalitních

Více

Normované prvky pro profilové systémy

Normované prvky pro profilové systémy Normované prvky pro profilové systémy Standard Machine Elements Worldwide Normované prvky pro profilové systémy Sortiment produktů ELESA+GANTER zahrnuje mnoho normovaných prvků pro funkční doplnění profilových

Více

Protokol o údržbě Transformer Compact Station

Protokol o údržbě Transformer Compact Station Protokol o údržbě Transformer Compact Station Název projektu: Zákazník: Adresa, místo instalace FV systému: Sériové číslo stanice Transformer Compact Station: Výrobní verze stanice Transformer Compact

Více

Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma

Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma Kalibrace, opravy a prodej měřidel Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma 2015/2 Kontaktní údaje: Telefon: +420 476 700 095 Pekárenská 24 Mobil: +420 603 984 699 434 01 Most - Velebudice E-mail:

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

TRP akumulátory Spolehlivý optimální výkon a dlouhá životnost

TRP akumulátory Spolehlivý optimální výkon a dlouhá životnost TRP akumulátory Spolehlivý optimální výkon a dlouhá životnost TRP vzduchová a elektrická spirálová Díly TRP nabízí kompletní řadu vzduchových a elektrických spirálových vinutí i spirálových vinutí EBS

Více

Produktové novinky. Lisovací nástroje IV / 2015. E 5660 Vyrovnávací jednotka. CD-Katalog 5.9.1.0 Online-katalog

Produktové novinky. Lisovací nástroje IV / 2015. E 5660 Vyrovnávací jednotka. CD-Katalog 5.9.1.0 Online-katalog Produktové novinky Lisovací nástroje IV / 2015 CD-Katalog 5.9.1.0 Online-katalog S novým rozšířením produktů v tomto roce reagujeme na Vaše přání a podněty. Jako systémový dodavatel Vám tímto nabízíme

Více

Bolt securing system

Bolt securing system Systém jištění šroubových spojů Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli Vhodné i pro obzvlášť náročné provozní podmínky Zaručuje maximální bezpečnost Řešení pro profesionály Systém NORD LOCK je založen na principu

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

KATALOG. automatické pohony bran. www.automaticgates.cz. E-mail: Info@automaticgates.cz www.automaticgates.cz

KATALOG. automatické pohony bran. www.automaticgates.cz. E-mail: Info@automaticgates.cz www.automaticgates.cz KATALOG automatické pohony bran KOVÁRNA SVOBODA s.r.o. Komenského 674, 281 61 Kouřim Tel. : +420 721 862 600 E-mail: Info@automaticgates.cz www.automaticgates.cz www.automaticgates.cz Úvod Úvod OBSAH 1

Více

Magazín pro řemeslníky SHK

Magazín pro řemeslníky SHK 5/2010 Magazín pro řemeslníky SHK Test: Takto řemeslníci SHK posuzují předstěnové elementy. Test: Tak to vidí řemeslníci SHK! Téma předstěnové elementy. SHK Report zveřejňuje výsledky reprezentativního

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více