NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: , ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: , , Laboratorní napájecí zdroj s vysokým výkonem. Ideální pro laboratoře, dílny a školy. Tato nová série přístrojů se vyznačuje následujícími charakteristikami: Robustní konstrukce v lineární technice Jednoduchá obsluha Odolnost vůči zkratu Regulace napětí a proudu oddělenými hrubými a jemnými regulátory Digitální zobrazení na displeji (LCD) napětí (U) a proudu (I) Výjimečná odolnost vůči poruchám a rušení Možné vypínání výstupu Nastavení napětí a proudu i bez zátěže k ochraně spotřebičů Chlazení pomocí větráku Nízké zbytkové zvlnění Odnímatelný montážní třmen pro 19-palcové panelové rámy pro zásuvné desky. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

2 Obsah Strana Úvod...3 Účel a možnosti použití přístroje...4 Bezpečnostní předpisy...4 Součásti přístroje a ovládací (indikační) prvky...6 Uvedení napájecího zdroje do provozu...7 A PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE K SÍTI A JEHO ZAPNUTÍ... 7 B PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K NAPÁJECÍMU ZDROJI... 7 C NASTAVENÍ POŽADOVANÉHO VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ... 7 D NASTAVENÍ OMEZENÍ VÝSTUPNÍHO PROUDU... 8 E SÉRIOVÉ PROPOJENÍ VÍCE NAPÁJECÍCH ZDROJŮ (ZVÝŠENÍ VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ)... 9 F PARALELNÍ PROPOJENÍ VÍCE NAPÁJECÍCH ZDROJŮ (ZVÝŠENÍ VÝSTUPNÍHO PROUDU)... 9 Čištění a údržba napájecího zdroje...10 Výměna pojistky...10 Poruchy přístroje a jejich odstranění...11 Technické údaje...11 TOLERANCE ZOBRAZENÍ NA DISPLEJÍCH

3 Úvod Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup výrobku s chráněnou značkou Voltcraft. Koupí tohoto napájecího zdroje jste získali vysoce přesný přístroj, který odpovídá nejnovějšímu stavu techniky.. Voltcraft - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblastí měřící techniky, techniky nabíjení akumulátorů, jakož i z oblasti síťové techniky, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať už se bude jednat o pouhé kutily či profesionály, všichni vždy naleznou ve výrobcích firmy Voltcraft optimální řešení. A ještě něco navíc: Vyzrálou techniku a spolehlivou kvalitu našich výrobků nabízíme za velice výhodné ceny. A tím jsme si absolutně jisti: Naše série napájecích zdrojů a jiných přístrojů vytvářejí základnu pro dlouhodobou, dobrou a úspěšnou spolupráci s Vámi. Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft. U síťových napájecích zdrojů série 36xx lze provádět plynulé nastavení výstupního napětí (omezení napětí) a také plynulé nastavení výstupního proudu (omezení proudu). Všechny přístroje mají kromě různých rozměrů stejné zapojení. Výjimku tvoří pouze přístroj 3635, který je navíc vybaven bezpečnostním nadproudovým vypínačem (jističem). Tyto přístroje můžete podle potřeby použít k různým aplikacím. U přístroje typu 3635 zajišťuje omezení náběhového proudu, že se při jeho zapnutí nepřepálí pojistka ve spínací skříni. Modely 3620 a 3635 jsou vybaveny dvoustupňovým teplotně ovládaným ventilátorem, který zajišťuje jejich chlazení. U modelu 3610 je tento ventilátor pouze jednostupňový a není teplotně ovládán. Konstrukce napájecích zdrojů odpovídá normě EN Přístroje byly dále přezkoušeny na elektromagnetickou slučitelnost a splňují tak požadavky platných evropských a národních směrnic. U výrobků byla doložena shoda s příslušnými normami, odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba, abyste si tento návod k obsluze přečetli a dodržovali všechny pokyny a bezpečnostní předpisy, které jsou v tomto návodu k obsluze uvedeny. 3

4 Účel a možnosti použití přístroje Model 3610 : Napájení nízkonapěťových spotřebičů stejnosměrným napětím 0 až 36 V. Odběr proudu připojeného spotřebiče může být maximálně 10 A (krátkodobě tj. po dobu < 10 minut: 13 A). Omezení proudu lze nastavit v rozsahu od 0,01 do 10 A (max. 13 A). Model 3620 : Napájení nízkonapěťových spotřebičů stejnosměrným napětím 0 až 36 V. Odběr proudu připojeného spotřebiče může být maximálně 20 A (krátkodobě tj. po dobu < 10 minut: 22 A). Omezení proudu lze nastavit v rozsahu od 0,01 do 20 A (max. 22 A). Model 3635 : Napájení nízkonapěťových spotřebičů stejnosměrným napětím 0 až 36 V. Odběr proudu připojeného spotřebiče může být maximálně 35 A (krátkodobě tj. po dobu < 10 minut: 40 A). Omezení proudu lze nastavit v rozsahu od 0,01 do 35 A (max. 40 A). Překročení těchto hodnot znamená přetížení a tím zničení příslušného přístroje. Síťové napájecí zdroje jej připojit pouze do síťových zásuvek se střídavým napětím 230 V / Hz. Používání přístroje v nepříznivých podmínkách okolí není dovoleno. Mezi nepříznivé okolní podmínky patří: - vlhkost (mokro) nebo příliš vysoká vzdušná vlhkost, - prach nebo hořlavé plyny, výpary či ředidla rozpouštědla, - silné vibrace. Jiný způsob používání, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k poškození tohoto přístroje. Kromě jiného by toto mohlo být spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby (přepojování)! Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Tento přístroj opustil výrobní závod v bezvadném technickém stavu. Abyste tento stav zachovali a zajistili bezpečné používání přístroje, dodržujte prosím všechny pokyny, které se nacházejí v tomto návodu k obsluze. Přístroj odpovídá ochranné třídě 1. Ochranný vodič (nulový vodič) nesmí být s ohledem na Vaši bezpečnost odpojen (přerušen) ani v síťovém vedení ani uvnitř 4

5 přístroje. Dojde-li k přerušení této ochrany, může dojít v případě poruchy k ohrožení života elektrickým proudem (síťové napětí na krytu přístroje). Dejte pozor na to, aby nedošlo k porušení nebo ke zničení izolace přístroje, pojistkového pouzdra, k přístroji připojených kabelů a síťového kabelu. Přístroj nesmí být používán přímo k nabíjení akumulátorů. Přístroj není vybaven dlouhodobou ochranou vůči přetížení nebo zkratu na výstupu. Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky a nepatří tak do dětských rukou! V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Ve školách, v učňovských zařízeních a amatérských dílnách by mělo být kontrolováno zacházení s měřícími přístroji odpovědným odborným personálem. Nezapínejte přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Váš přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí. Při práci se síťovými napájecími zdroji je zakázáno nošení kovových nebo vodivých ozdob, jako jsou šperky, řetízky, kovové náramky, prsteny atd. Tyto přístroje nelze používat k pokusům na lidech a zvířatech. Při sériovém zapojení více těchto napájecích zdrojů dejte pozor na nebezpečí zvýšeného výstupního napětí.. Přístroj se za provozu zahřívá. Zajistěte dostatečné větrání. Větrací mřížky přístroje nesmějí být zakrývány. Zapnutý přístroj a k němu připojené spotřebiče musejí být po stálým dozorem. V případě poruchy může být na výstupu větší napětí než 35 V, které může být pro člověka nebezpečné. Při používání přístroje musíte mít naprosto suché ruce, boty a oděv. Přístroj ani podlaha nesmějí být vlhké. Při práci pod napětím je dovoleno používat pouze odpovídající nástroje. Nepoužívejte nikdy k propojení holé kovové vodiče. Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno přístroj upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení). Pokud předpokládáte, že by se použití přístroje neobešlo bez nebezpečí, vypněte přístroj a zajistěte jej proti náhodnému použití (zapnutí). Vezměte na vědomí, že přístroj již nelze bezpečně používat tehdy, když: - přístroj vykazuje viditelná poškození, - přístroj nepracuje (nefunguje) a - jestliže byl přístroj delší dobu uskladněn v nevhodných podmínkách nebo - byl vystaven těžkému namáhání při přepravě. Dodržujte bezpečnostní předpisy a pokyny, které jsou uvedeny v příslušných návodech k obsluze přístrojů a zařízení, které budete tímto zdrojem napájet. 5

6 Součásti přístroje a ovládací (indikační) prvky [1] Spínač zapnutí a vypnutí přístroje I/O [2] Kontrolka (LED) indukující zapnutí přístroje [3] Regulátor (otočný knoflík) COARSE hrubé nastavení výstupního napětí [4] Regulátor (otočný knoflík) FINE jemné nastavení výstupního napětí [5] Displej (LCD) zobrazení výstupního napětí (voltmetr) [6] Displej (LCD) zobrazení výstupního proudu (nastavení jeho omezení) [7] Regulátor (otočný knoflík) COARSE hrubé nastavení výstupního proudu [8] Regulátor (otočný knoflík) FINE jemné nastavení výstupního proudu [9] Spínač PRESET přepnutí zobrazení momentální proudu zátěže (odběru proudu spotřebičem) NORM a zobrazení nastaveného omezení proudu C-LIMIT [10] Spínač OUTPUT zapnutí (ON) a vypnutí (OFF) výstupu přístroje [11] Žlutá kontrolka (LED) OFF indikující vypnutí výstupu [12] Žlutá kontrolka (LED) TEMP indikující nadměrnou teplotu (přetížení) [13] Zelená kontrolka (LED) CV indikující konstantní výstupní napětí [14] Červená kontrolka (LED) CC indikující konstantní proud [15] Zdířka uzemnění 4 mm s přímým spojením s ochranným síťovým vodičem [16] Červená zdířka 4 mm pro připojení (+)-kontaktu spotřebiče [17] Modrá zdířka 4 mm pro připojení (-)-kontaktu spotřebiče Zadní strana přístroje (bez vyobrazení) [18] Držák síťové pojistky (nadproudový vypínač neboli jistič u modelu 3635 ) [19] Zásuvka pro připojení síťového napájení [20] Chladící otvory s ventilátorem (nouzové chlazení) 6

7 Uvedení napájecího zdroje do provozu A Připojení napájecího zdroje k síti a jeho zapnutí Zapojte do zásuvky (na zadní straně) při vypnutém přístroji příslušnou zástrčku síťového kabelu. Druhou jeho zástrčku zapojte do síťové zásuvky 230 V. Zapněte přístroj přepínačem [1] (poloha I ). Podle nastavení potenciometrů [3] a [4] se na displeji [5] (voltmetru) zobrazí příslušné nastavené výstupní napětí. B Připojení spotřebiče k napájecímu zdroji Při připojování spotřebiče dejte pozor na to, aby byl vypnutý. Propojte plus kontakt napájecího kabelu spotřebiče s červenou svorkou (zdířkou) + [16] na předním panelu napájecího zdroje. Propojte minus kontakt napájecího kabelu spotřebiče s modrou svorkou (zdířkou) - [17] na předním panelu napájecího zdroje. Připojený spotřebič zapněte až po provedení všech nastavení. Maximální přípustný odběr proudu připojeného spotřebiče závisí na modelu napájecího zdroje: 10 A 3610, 20 A 3620 a 35 A Tyto hodnoty nesmějí trvale překračovány. Při delším použití napájecího zdroje s jmenovitým příkonem (podle modelu cca 360 až 1260 VA) se povrch jeho krytu silně zahřívá. Dejte pozor na popáleniny! Zajistěte v tomto případě dostatečnou cirkulaci okolního vzduchu v blízkosti přístroje a za žádných okolností přístroj částečně nebo úplně nezakrývejte! Dejte prosím pozor na to, že spotřebič, který s napájecím zdrojem propojíte, musí zůstat při propojování vypnutý. Zapnutý spotřebič může při zapojení na svorky přístroje vytvořit jiskru, která by mohla tyto svorky a připojované kabely poškodit. Pokud nebudete napájecí zdroj používat, odpojte jej od síťového napájení. C Nastavení požadovaného výstupního napětí Požadované výstupní napětí nastavíte následujícím způsobem: 1. Zkontrolujte, zda je spínač vypnutí a zapnutí výstupu OUTPUT [10] v poloze OFF (vypnuto, spínač nesmí být stisknutý) a zda není ke zdroji připojen žádný zapnutý spotřebič a dále zda jsou otočeny knoflíky nastavení omezení proudu COARSE [7] a FINE [8] zcela do pravé polohy. 2. Zapněte napájecí zdroj přepínačem [1] (poloha I ). 3. Nastavte regulátory hrubého a jemného nastavení výstupního napětí COARSE [3] a FINE [4] ( VOLTAGE ) požadované výstupní napětí (jejich otáčením doprava), jehož hodnotu odečtete na levém displeji [5] (voltmetru). Výstupní stejnosměrné napětí můžete na síťovém napájecím zdroji nastavit plynule v rozmezí 0 až 36 V (na studeno až 37,5 V). 4. Zapněte výstup stisknutím spínače OUTPUT [10]. 5. Nastavené výstupní napětí bude nyní na výstupních zdířkách (červené [17] = plus a modré [18] = minus) a přístroj bude přepnut do režimu konstantního výstupního napětí a na jeho předním panelu se rozsvítí zelená LED CV [13]. 7

8 D Nastavení omezení výstupního proudu Požadované výstupní napětí nastavíte následujícím způsobem: 1. Zkontrolujte, zda je spínač vypnutí a zapnutí výstupu OUTPUT [10] v poloze OFF (vypnuto, spínač nesmí být stisknutý). 2. Zapněte napájecí zdroj přepínačem [1] (poloha I ). 3. Stiskněte spínač PRESET [9]. Nastavte regulátory hrubého a jemného nastavení omezení výstupního proudu COARSE [7] a FINE [8] ( VOLTAGE ) požadované omezení výstupního proudu (jejich otáčením doprava), jehož hodnotu odečtete na pravém displeji [6] (ampérmetru). 4. Zapněte výstup stisknutím spínače OUTPUT [10]. 5. Na ampérmetru [6] se po této akci zobrazí nulová hodnota proudu, neboť je připojený spotřebič vypnutý a neodebírá žádný proud. Pokud dojde po zapnutí spotřebiče k překročení takto nastavené hodnoty, provede přístroj vynulování výstupního napětí. Přístroj je nyní přepnut do režimu konstantního výstupního proudu a na jeho předním panelu se rozsvítí červená kontrolka (LED) CC [14]. Spínač OUTPUT [10] nesmíte za určitých okolností stisknout. Toto platí při zátěžovém proudu 3 A u modelu 3610, 6 A u modelu 3620 a 8 A u modelu Provedete-li toto stisknutí pří zapnutém spotřebiči při vyšším proudu (než je výše uvedeno), který tento spotřebič odebírá, můžete tímto poškodit nebo zcela zničit napájecí zdroj. Rozsvítí-li se žlutá kontrolka (svítivá dioda) TEMP [12], která indikuje tepelné přetížení přístroje, musíte napájecí zdroj vypnout. Odpojte připojený spotřebič od napájecího zdroje (vypněte jej) a nechte napájecí zdroj vychladnout alespoň 10 minut. Po této přestávce zapněte napájecí zdroj bez zapnutého (připojeného) spotřebiče. 8

9 E Sériové propojení více napájecích zdrojů (zvýšení výstupního napětí) Pro zvláštní aplikace, jako je například napájení koncových zesilovačů MOSFET, můžete propojit do série více napájecích zdrojů, avšak pouze stejného typu (dva nebo více modelů 3610, dva nebo více modelů 3620 atd.). Stejné typy (modely) z toho důvodu, aby se zabránilo vedlejším efektům, jako jsou vyrovnávací proudy nebo překmity (oscilace) či teplotní problémy atd. Propojení přístrojů do série proveďte následujícím způsobem: 1. Postavte vypnuté přístroje na sebe nebo vedle sebe tak, aby propojovací kabely mezi nimi byly co nejkratší (dodržte průřez propojovacích vodičů minimálně 6 mm 2 ). 2. Propojte nyní plus kontakt + [16] (červená zdířka) jednoho přístroje s minus kontaktem - [17] (modrá zdířka) druhého přístroje (atd.). 3. Nastavte na takto propojených přístrojích stejné omezení výstupního proudu (pokud toto neučiníte, bude docházet mezi přístroji k efektu takzvaných vyrovnávacích proudů). 4. Výstupní napětí můžete nyní nastavit od 0 V až do 36 x X V, kde X značí počet takto do série propojených napájecích zdrojů. Tento součet napětí bude na volných (nepropojených) výstupních zdířkách příslušných přístrojů ( + a - ). K těmto volným zdířkám připojíte spotřebič. POZOR! Stejnosměrné napětí vyšší než 35 V může za jistých okolností být pro člověka velice nebezpečné, dotknete-li holých vodičů nebo nekrytých spínačů atd. F Paralelní propojení více napájecích zdrojů (zvýšení výstupního proudu) Pro zvláštní aplikace, jako je například napájení stejnosměrných (obráběcích) strojů (s odběrem proudu vyšším než 10, 20 A nebo 35 A), můžete mezi sebou propojit paralelně více napájecích zdrojů, avšak pouze stejného typu (dva nebo více modelů 3610, dva nebo více modelů 3620 atd.). Paralelní propojení přístrojů proveďte následujícím způsobem: 1. Postavte vypnuté přístroje na sebe nebo vedle sebe tak, aby propojovací kabely mezi nimi byly co nejkratší (dodržte průřez propojovacích vodičů minimálně 10 mm 2 ). 2. Propojte nyní plus kontakt + [16] (červená zdířka) jednoho přístroje s plus kontaktem + [16] (červená zdířka) druhého přístroje (atd.). 3. Propojte stejným způsobem minus kontakt - [17] (modrá zdířka) jednoho přístroje s minus kontaktem - [17] (modrá zdířka) druhého přístroje (atd.). 3. Nastavte na takto propojených přístrojích stejné výstupní napětí (pokud toto neučiníte, projeví se na takto propojených přístrojích nesymetrie napětí). 4. Omezení výstupní proudu můžete nyní nastavit až max. 10 x X A ( 20 x X A či 35 x X A podle modelu propojených přístrojů), kde X značí počet takto paralelně propojených napájecích zdrojů. 9

10 Čištění a údržba napájecího zdroje Kromě příležitostného čištění, nevyžaduje přístroj žádnou údržbu. K čištění přístroje nebo okénka displejů používejte čistý, antistatický a suchý čistící hadřík bez žmolků a chloupků. Pravidelně kontrolujte přístroj, zda nedošlo k poškození jeho krytu nebo k poškození izolace síťového kabelu. K čištění nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky, benzín, alkohol nebo podobné látky. Mohli byste tak porušit povrch přístroje. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění též nepoužívejte nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod. Výměna pojistky Na zadní straně přístroje se nachází pojistka (u modelu 3625 jistič). Pokud dojde k přepálení pojistky a přístroj nebudete moci zapnout, vyměňte ji za pojistku se stejnou proudovou hodnotou. Pojistku nikdy sami neopravujte (například pomocí drátků). Po výměně pojistky (zapnutí jističe) zkontrolujte nejprve funkci přístroje bez zatížení. Dojde-li k opětovnému přepálení pojistky (vypnutí jističe), je přístroj vadný. V tomto případě jej nechte opravit v autorizovaném servisu. Při výměně pojistky postupujte následujícím způsobem: Vypněte přístroj a vytáhněte ze zásuvky přístroje zástrčku síťového kabelu. Vhodným plochým šroubovákem uvolněte kryt (držák) pojistky na zadní straně přístroje (nad zásuvkou pro připojení síťového kabelu) jeho pootočením o cca 45 doleva (bajonetový uzávěr) a vyndejte držák pojistky společně s přepálenou pojistkou. Vyndejte z držáku vadnou pojistku a nahraďte ji novou pojistkou stejného typu a stejné proudové hodnoty: Model 3610 : pomalá pojistka 4 A / 250 V; obvyklé označení T4/250V Model 3620 : pomalá pojistka 8 A / 250 V; obvyklé označení T8/250V Model 3635 : pomalý jistič 10 A / 250 V Nyní opět zašroubujte držák s pojistkou jeho opatrným otočením doprava o cca 45. U modelu 3625 se najedná o žádnou pojistku, nýbrž o jistič. 10

11 Poruchy přístroje a jejich odstranění Tento přístroj byl zkonstruován podle nejnovějšího stavu techniky. Přesto se však mohou objevit problémy nebo závady. Z tohoto důvodu popisujeme v následující tabulce, jak některé z těchto poruch sami a poměrně snadno odstraníte. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Závada Přístroj nefunguje: Nefungují připojené spotřebiče: Možná příčina a její odstranění Zkontrolujte síťové napětí (nedošlo k přepálení síťové pojistky nebo u modelu 3635 k vypnutí jističe?). Nastavili jste správné napětí? Připojili jste spotřebič správnou polaritou? Nedošlo k přetížení přístroje (žlutá kontrolka)? Zkontrolujte technické údaje připojeného spotřebiče. Nelze nastavit omezení proudu: Je stisknutý spínač OUTPUT? Jiné opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci (v autorizovaném servisu). Pokud provedete na přístroji vlastní změny (úpravy) nebo opravy, zanikne nárok na záruku. Při otvírání krytů nebo vyjímání dílů, i když je to možné provést pouhou rukou, mohou být uvolněny součásti a díly, které zůstávají pod napětím. Kondenzátory v přístroji mohou zůstat nabity, i když byl přístroj odpojen ode všech zdrojů napětí a měřících okruhů. Technické údaje Typ přístroje: Jmen. vstupní napětí: 230 V AC (-6/+10 %) / Hz Příkon max: 730 VA 1500 VA 1850 VA Výstupní napětí: Regulovatelné 0 až 36 V (37,5 V) Výstupní proud: 0,01 10 A 0,01 20 A 0,01 35 A Výstupní proud: max. 13 A 22 A 40 A Jmenovitý výkon 360 W 720 W 1260 W Pojistka: 4 A 8 A Jistič 10 A Zbytkové zvlnění: 1 mv ef 2 mv ef 2 mv ef Regulační odezva při 100 % změny zátěže (napětí): 0,01 % + 1 mv 0,03 % + 5 mv 0,05 % + 10 mv Regulační odezva při 100 % změny zátěže (proud): 0,1 % + 20 ma 0,2 % + 30 ma 0,2 % + 30 ma Rozměry [š x v x h] v mm: 483 x 105 x x 105 x x 145 x 455 Hmotnost: 8,3 kg 13 kg 20 kg Provozní teplota: + 5 C až + 40 C Rel. vlhkost vzduchu: Max. 85 %, nekondenzující 11

12 Tolerance zobrazení na displejích Přesnost se uvádí v ± (% odečtení + počet míst = digit(s) = dgt(s)) Přesnost při teplotě + 23 C ± 5 K, při relativní vlhkosti vzduchu menší než 85 %. Zahřívací doba přístroje činí 1 minutu. Měřící rozsah Přesnost Rozlišení Voltmetr 199,9 V ± (0,5 % + 1 dgt) 100 mv (= 0,1 V) Ampérmetr 199,9 A ± (1,0 % + 1 dgt) 10 ma (= 0,01 A) 12

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: 12 88 00 Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd.

Více

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500 Obj. č.: 27 59 91 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití fontány (čerpadla)...3 2. Technické údaje...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Rozsah

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 41 Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení...

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení... OBSAH 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe 2. Užití nabíječe... 3 3. Princip činnosti... 4 4. Další možnosti nabíjení... 5 5. Instalace... 6 6. Signalizace a nastavení... 7 7. Zapnutí a

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC Modelová řada CAR-series: výstupní napětí tvaru modifikované sinusovky Modelová řada P-series: čistě sinusový průběh výstupního napětí Uživatelská příručka Obsah

Více

Návod k obsluze. METRAport 40S 3-349-412-14 5/2.14. Digitální mutimetr

Návod k obsluze. METRAport 40S 3-349-412-14 5/2.14. Digitální mutimetr Návod k obsluze METRAport 40S Digitální mutimetr 3-349-412-14 5/2.14 1 3 13 12 11 10 9 8 7 2 3 4 5 6 4 5 6 Ovládací prvky 1 LCD displej 2 Víčko přihrádky na baterie 3 Připojovací zdířka ma, A pro přímé

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I

VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I VDP575SC8M2 8-KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvod. Parametry. VDP575SC8M2 8KANÁLOVÝ SCANNER AERON 575 I Pokyny pro všechny občany EU Důležité informace týkající se vlivu tohoto produktu

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 12 18 07 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte ne to, i když tento produkt

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Sada Raveland Green Force I Power Package. Obj. č.: 37 24 66. 1. Účel použití. 2. Vysvětlení symbolů. 3. Bezpečnostní pokyny

Sada Raveland Green Force I Power Package. Obj. č.: 37 24 66. 1. Účel použití. 2. Vysvětlení symbolů. 3. Bezpečnostní pokyny 1. Účel použití Výrobek Raveland Power Package 1 je určen pro zesílení slabých audiosignálů a následné přehrávání ve vozidlech. Zesilovač se připojuje pouze do elektrické sítě vozidla 12 V, zároveň musí

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte

Více