INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA 14. ZÁŘÍ 2010 ČÍSLO 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 14. ZÁŘÍ 2010 ČÍSLO 14"

Transkript

1 Termíny prázdnin ve školním roce 2010/2011 str. 2 ANKETA: regenerace sídliště Blansko-Sever Změny v dopravě v okolí nemocnice str. 7 str. 8 Velkou křižovatku u pošty změní na malou a přehlednou Na konci stávajícího volebního období vyhodnocujeme, co a v jaké míře se z Programového prohlášení podařilo realizovat. Je třeba připomenout, že druhá polovina tohoto volebního období byla silně poznamenaná finanční krizí, což znamenalo výrazný pokles příjmů Města, které chyběly v městském rozpočtu. Nyní ke konkrétním bodům programového prohlášení. Rozvoj města Zahájení prací na novém územním plánu vyvolané novým stavebním zákonem Po schválení zastupitelstvem města v roce 2007 byly zahájeny práce na územně analytických podkladech. Po jejich zpracování proběhlo v roce 2010 výběrové řízení na zhotovitele územního plánu, který by měl být dokončen v roce Náklady na pořízení nového územního plánu se pohybují kolem částky 2,2 mil. Kč. Na zpracování územně analytických podkladů byl získán 1,1 mil. Kč z fondů EU. Pravidelný monitoring a aktualizace Strategického plánu města Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města, který je využíván jako důležitý nástroj řízení města, a to především při každoročním sestavování rozpočtu. Každý rok je zastupitelstvu města předložena monitorovací zpráva, jak je Strategický plán rozvoje města naplňován. Vyřešení využití výškové budovy v centru města Rada města se zabývala otázkou využití stavby výškové budovy, Smetanova 3 a vyhodnotila praktické i teoretické možnosti, přičemž nejreálnějším řešením byla nabídka jejího odprodeje. Na základě opakovaného výběrového řízení zastupitelstvo města rozhodlo o výběru zájemce. Jeho záměr představoval komplexní řešení nejen výškové budovy, ale celého přilehlého prostoru. Odklad realizace záměru byl způsoben problémy majetkového vypořádání části přilehlého pozemku. V současné době byl proto projekt rozdělen na dvě etapy a zahájena bude 1. etapa západního uzávěru Wanklova náměstí. Zpracování integrovaného plánu rozvoje města Původní záměr využití dalšího nástroje plánování integrovaného plánu rozvoje města, navazujícího na nadřazené dokumenty vyšších územních celků a provázaného s územním plánem města i strategickým plánem rozvoje, nemusel být realizován. Dle upřesněných metodických pokynů pro města pod 50 tisíc obyvatel tato podmínka nebyla stanovena. Velká a dopravně nepřehledná křižovatka před poštou dostává v těchto dnech nový tvar. Občané si dlouhodobě stěžovali na několik věcí. Jednak na špatné parkování, málo parkovacích míst a také na nepřehlednost a komplikovanost křižovatky. Projektanti nám doporučili celý úsek vyřešit jinak a křižovatku zrekonstruovat, uvádí důvody, které vedly k rozhodnutí křižovatku přestavět, místostarosta Jindřich Král. Rekonstrukce za celkem 1,8 mil. Kč má být hotová do konce září. Nově nebude křižovatka tolik protáhlá, ale mnohem menší. Bude tak zřejmé, kde odbočit i kde je možné zaparkovat. Městská policie měla v těchto místech hodně práce se špatně parkujícími řidiči. To by měla rekonstrukce pomoci vyřešit. V rámci této etapy vznikne pět parkovacích míst v bezprostřední blízkosti vstupu do pošty. Stavba neomezí příchozí zákazníky pošty nebo nedalekého baru, kam se dostanou po celou dobu trvání rekonstrukce. Ale kdo pojede vozem na poštu do dvorního traktu, musí přechodně použít vjezd z ulice Žižkovy. Změnila se také doprava na části ulice Hybešovy podél budovy pošty. Ta je nyní jednosměrná, a další parkovací místa tak vzniknou v této oblasti. Touto etapou úpravy v oblasti kolem pošty nekončí. Jak sdělil místostarosta Král, pro příští rok je připravena rekonstrukce části ulice Masarykovy, resp. jejího zeleného pásu, kde by měla vzniknout další parkovací místa. red Vyhodnocení splnění Programového prohlášení Rady města Blansko pro volební období Hospodaření města Zapojení finančních zdrojů (dotační tituly, strukturální fondy EU) do financování Města, proto se zvláště v prvním roce nového volebního období zaměřit na zpracování projektů využitelných pro čerpání finančních prostředků z fondů EU Na počátku volebního období jsme se zaměřili na zpracování projektů, u kterých bylo možné předpokládat získání finanční dotace z fondů EU v rámci plánovacího období Výběr investičních akcí byl do značné míry ovlivněn touto skutečností. V průběhu volebního období byly získány dotace i z dalších programů, např. z jednotlivých ministerstev, z Jihomoravského kraje. Na investiční akce byly získány finanční prostředky v celkové výši 160 mil. Kč, z toho 86,5 mil. Kč byly peníze z fondů EU. V roce 2010 ještě dalších 39 mil. Kč je pro projekty města přiděleno. Město bylo úspěšné i v získání finančních prostředků z tzv. Norských fondů, konkrétně se jednalo o 7,3 mil. Kč na opravu zámku. Na neinvestiční akce obdrželo město 22 mil. Kč. Z Otázek a odpovědí Vybrané odpovědi z webových stránek. Dotaz můžete odeslat na V nové školce nás zarazila jedna věc. Nějak se zapomnělo (nebo na to nezbylo) na vybavení školky hračkami atd. Myslím si, že takhle malé děti potřebují nějaké vyžití a také to usnadní práci učitelkám, které musí děti nějakým způsobem zabavit. Na Bydlení Podpora výstavby rodinných domů ve vybraných a k tomuto účelu vhodných lokalitách V souvislosti s přípravou nového územního plánu proběhla redukce dlouhodobě nevyužitých a problematicky využitelných návrhových ploch tak, aby návrhové plochy odpovídaly rozsahu skutečných potřeb výstavby v určitém časovém horizontu. Město Blansko v současné době již není vlastníkem rozsáhlejších pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domů, přesto připravilo k výstavbě tohoto typu zástavby území Pod Sanatorkou, podporovalo snahu developerů o scelení pozemků a jejich přípravu pro budoucí výstavbu (např. lokalita Luhy, nad sídlištěm Zborovce). S ohledem na stávající stagnující trh s realitami lze předpokládat, že v tomto směru nastane progresivnější vývoj po odeznění hospodářské krize. Město v uplynulém období poskytlo příspěvek na vybudování technické infrastruktury pro lokality s minimálně čtyřmi novými rodinnými domy do výše 25 % prokazatelných nákladů v celkové výši 1,3 mil. Kč v lokalitě: Na Slunku Těchov, Klepačov, Horní Lhota, Staré Blansko. (pokračování na str. 3) venkovním hřišti sice můžou být, ale to využijí pouze v přívětivém počasí. Na vybavení mateřské školy hračkami se samozřejmě nezapomnělo. Rozsah a skladba odpovídá požadavkům na zahájení jejího provozu (kočárky, stavebnice, dětské hry, nádobíčko, kombinované dětské kuchyňky, panenky, tříkolky, koloběžky, míče, puzzle, (pokračování na str. 4) Na konci prázdnin byly otevřeny dvě nové třídy mateřské školy v ZŠ Dvorské. Díky nim se podstatně rozšíří kapacita potřebná pro Blansko, neboť pojmou až 50 dětí. Děti mají kromě zmíněných dvou tříd k dispozici velkou chodbu a školní zahradu se spoustou nových prolézaček. Dle slov místostarosty Lubomíra Toufara je tak dnes již pokryta kapacita pro tříleté děti a podle vývoje počtu narozených dětí v Blansku by měla místa v mateřských školách dostačovat i v budoucnu. 210x40.indd 1 1/21/10 3:34:54 PM

2 2 z usnesení Z 79. usnesení rady města ze dne Rada jmenuje - za členku komise pro zahraniční styky paní Janu Navrátilovou. Rada bere na vědomí - hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí roku předloženou analýzu možnosti převodu sportovišť velkých tělovýchovných jednot do majetku města. - rozbor hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za 1. pololetí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada souhlasí - s přijetím peněžitého daru ve výši Kč, určeného k úhradě nákladů spojených se stáží pracovnic Nemocnice Blansko ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v září 2010, od společnosti BAXTER CZECH, spol. s r. o., IČ: , se sídlem Praha 5, Smíchov, K. Engliše 3201/6. - s přijetím daru infuzního dávkovače Technic v hodnotě Kč vč. DPH, který bude využit pro potřebu zlepšení vybavení lůžkového interního oddělení, od společnosti Pfizer, spol. s r. o., IČ: , se sídlem Praha 5, Stroupežnického s přijetím peněžitého daru ve výši Kč účelově určeného na nákup čtečky FCR CAPSULA pro radiodiagnostické oddělení od společnosti Amgen, IČ: , se sídlem Praha 1, Klimentská s doplněním (rozšířením) investiční akce č. 26/09 Jednodenní péče v plánu investic pro rok 2010 o myčku nástrojů, svářečku folií, ultrazvukovou čističku, termostat pro ohřev roztoků, pistoli pro vysokotlak voda+vzduch vč. úpravny demineralizované vody, EKG a defibrilátor. - se zařazením investiční akce č. 9/10 Temperovací systém pro uchování krevní plazmy na interní JIP Nemocnice Blansko do plánu investic pro rok s pronájmem nebytových prostor v budově Nemocnice Blansko k zabezpečení úklidových prací, kancelář místnost č. 3 o výměře 17,17 m² a pomocné prostory společnosti OL- MAN, spol. s r.o., Brno, zastoupené jednatelem Bc. Martinem Olejárem. - s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, a doporučuje zastupitelstvu její schválení. - s použitím částky v maximální výši Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 na financování vybavení 3 tříd základní školy výškově stavitelným nábytkem. - s tím, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města uzavřela smlouvu o pronájmu nebytových prostor místnosti č. 209 (malá klubovna) o výměře 35 m² v budově Galerie města, Dvorská 2099/2 za nájemné ve výši Kč/m²/rok (vč. DPH) s paní Lenkou Tajovskou, Stvolová a paní Alenou Suchánkovou, Blansko. - s vyrovnáním nájemného ve všech bytech, se kterými hospodaří město, na částku 56 Kč/ m²/měsíc, v bytech se sníženou kvalitou na částku 50,40 Kč/m²/měsíc, v termínech dle materiálu odboru. - s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. Komenského 4, Blansko jednotky č. 46/4 o výměře 50,95 m² včetně spoluvlastnického podílu id. 5095/48605 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 128/1 v k.ú. Blansko v pořadí: 1. paní Meišnerová, Brno, za kupní cenu Kč 2. Bc. Lizna, Blansko, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. - s odprodejem volného bytu č. 2 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko jednotky č. 1158/2 o výměře 28,65 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2865/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 žadatelům v pořadí: 1. manželé Blatovi, Blansko, za kupní cenu Kč 2. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu Kč 3. manželé Jágrovi, Blansko, za kupní cenu Kč 4. pan Bc. Lizna, Blansko, za kupní cenu Kč 5. pan Ing. Doležel, Jedovnice, za kupní cenu Kč - s odprodejem volného bytu č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko jednotky č. 1160/10 o výměře 28,10 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2810/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2810/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 žadatelům v pořadí: 1. paní Baďurová, Blansko, za kupní cenu Kč 2. manželé Dolákovi, Blansko, za kupní cenu Kč 3. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu Kč 4. manželé Jágrovi, Blansko, za kupní cenu Kč 5. manželé Blatovi, Blansko, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. - s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko jednotky č. 1160/13 o výměře 28,60 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2860/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2860/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 žadatelům v pořadí: 1. manželé Jágrovi, Blansko, za kupní cenu Kč 2. manželé Blatovi, Blansko, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. - s prodloužením podnájmu nebytových prostor kadeřnictví v OS Písečná nájemce M. Hejčová, Blansko pro paní Břouškovou, Blansko, IČ: , za účelem provozování kadeřnictví na dobu 1 roku. - s pronájmem nebytových prostor na nám. Svobody 6 nebytová jednotka č. 1817/106 o celkové výměře 66,59 m² na dobu neurčitou žadatelům v pořadí: 1. ESPERIENZA NP, s. r. o., Tylova 2, Blansko, IČ: za nájemné ve výši Kč/m²/rok za prvních 6 měsíců nájmů a poté Kč/m²/rok za účelem zřízení a provozování prodejny šperků a módních doplňků 2. Vladimír Kunc, Blansko, IČ: za nájemné ve výši Kč/m²/rok za účelem zřízení a provozování prodejny dárkového zboží. 3. Marie Stařecká, nám. Svobody 8, Blansko za nájemné ve výši Kč/m²/rok za účelem prodeje pánské obuvi a kožené galanterie. - s prodejem objektu čp. 78 (restaurace Sýpka) na pozemku parc. č. 58/2-zast. plocha o výměře 291 m² a pozemku parc. č. 58/2-zast. plocha o výměře 291 m² jedinému žadateli Ing. Chládkovi za cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. - se zvýšením úhrady za přenocování v noclehárně pro muže, a to na částku 40 Kč/noc s účinností od a ukládá odboru KOM v tomto smyslu vypracovat dodatek ke smlouvě č KOM-S144/Pe. - s návrhem textu Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí mezi Blanskem, Boskovicemi a K Brewery Trade, a. s. a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení této dohody. - na základě doporučení komise s poskytnutím účelové půjčky v celkové výši Kč z fondu rozvoje bydlení, Společenství vlastníků jednotek, Sadová 1329/5, Blansko společenství na rekonstrukci střechy bytového domu. Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelové půjčky ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. - aby město upřednostňovalo v rámci podpory rozvoje lokalit pro bydlení lokalitu RD Zborovce. - se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 79/15 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 240 m² za účelem zřízení dětského hřiště v rámci činnosti mateřského centra (pozemek u bývalé MŠ na ul. K. J. Mašky). Rada schvaluje - přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na vybudování schodiště do zpřístupněných sklepů blanenského zámku v části jeho východního křídla za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. - aby žádost o dotaci z projektu EU peníze školám podaly tyto příspěvkové organizace zřízené Městem Blansko: Základní škola Blansko, Erbenova 13, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova přijetí následujících dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Kulturní středisko města : a) Podpora kulturních hudebních akcí ve výši Kč b) Český videosalon Zlaté Slunce Blansko 2010 školní kategorie ve výši Kč c) Koncertní činnost a provoz Komorního orchestru města ve výši Kč. - přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR pro Kulturní středisko města ve výši Kč na projekt Výstavní činnost Galerie města. - Smlouvu o výpůjčce k zajištění sběru vyseparovaných složek komunálních odpadů (papír, plast) se společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: a pověřuje starostku města jejím podpisem. - změnu městské autobusové dopravy v Blansku, a to od Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, vzorovou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a Ceník pečovatelské služby s účinností od a souhlasí s tím, aby nadále byla ze strany starostky města pověřena zastupováním Města Blansko v těchto smluvních vztazích vedoucí odboru sociálních věcí. - předloženou směrnici Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko s účinností od uzavření smlouvy o účasti města na investiční akci a financování díla Blansko-zokruhování vodovodních řadů na sídlišti Zborovce - uzavření smlouvy o účasti města na investiční akci a financování díla Blansko- Dolní Lhota propojení vodovodu u školy - po úpravě předložený Organizační řád Městského úřadu Blansko. Rada revokuje - svoje usnesení č. 23 z 69. schůze rady konané dne , a to z důvodu nově doložených podkladů. - usnesení č. 24 z 77. schůze rady ze dne a nahrazuje je tímto zněním: Rada bere na vědomí podání přihlášky pohledávky za firmou DAK BLANSKO, s. r. o. do insolvenčního řízení, souhlasí s tím, aby Město Blansko bylo členem věřitelského výboru a pověřuje Mgr. Markétu Mikuláškovou jednáním ve věřitelském výboru jménem Města Blansko. - usnesení č. 39 z 58. rady města dne a usnesení č. 18 z 60. rady města dne Rada doporučuje - zastupitelstvu souhlasit s bezplatným členstvím Města Blansko v Okresní hospodářské komoře Blansko a jmenovat starostu zástupcem Města Blansko v orgánech OHK Blansko. - zastupitelstvu města k projednání revokaci usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne (usnesení č. 4) a z 9. zasedání dne (usnesení č. 2), kterými byl schválen odprodej částí pozemku parc. č. 301 orná půda v k. ú. Hořice u. - zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej pozemku parc. č. st. 301/2 zastavěná plocha, nádvoří o vým. 20 m² a části pozemku parc. č. 301/1 orná půda o vým. 970 m², oba v k. ú. Hořice u, a to společnosti SKI AREAL BK, s. r. o., IČ: , za cenu dle znaleckého posudku č /08, který bude aktualizován k současnému datu s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude zvýšena o částku daně z převodu nemovitostí. Případné splátky by byly navrženy až v materiálu do zastupitelstva. Rada neschvaluje - poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč Společnosti katolického domu v Blansku, občanské sdružení, Blansko, Komenského 341/15, poněvadž není v souladu s dohodou o využití finančních prostředků z prodeje městských bytů. Rada nedoporučuje - k projednání v zastupitelstvu města odprodej části pozemku p.č. 301/1 o výměře 970 m² a pozemku p. č. 301/2 zastavěná plocha, oba v k. ú. Hořice u fyzickým osobám na základě jejich žádosti ze dne , doručené městu dne a na základě žádosti paní Šmídkové ze dne Rada nesouhlasí - se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 342/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u o výměře cca 70 m² (příjezdová cesta před RD čp. 62 v Lažánkách). Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Plánované akce září 2010 Odbor INV zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů regenerace panelového sídliště Písečná, IV. etapa parkoviště před Nemocnicí Blansko křižovatka Masarykova Hybešova Odbor KOM oprava komunikace na ul. L. Janáčka v úseku ulic Sadová Chelčického oprava komunikace na ul. Žižkově v úseku ulic Havlíčkova Bartošova oprava chodníku na ul. Okružní oprava chodníku na ul. Žižkově před Dělnickým domem Termíny prázdnin ve školním roce 2010/2011 Organizace školního roku 2010/11 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Období školního vyučování ve školním roce 2010/11 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna Vyučování začne v pondělí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Blansko stanoveny na března Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

3 3 Vyhodnocení splnění Programového prohlášení Rady města Blansko pro volební období (pokračování ze str. 1) Podpora výstavby bytů se státní podporou startovací byty pro mladé rodiny V rámci prodeje pozemku na sídlišti Písečná pro výstavbu bytového domu je smluvně zajištěno vyčlenění tří bytů jako byty startovací. Pokračování v revitalizaci panelového sídliště Písečná Nyní probíhá poslední 4. etapa nákladem cca 4 mil. Kč se 70% dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Celkem je proinvestováno 27,7 mil. Kč. V současné době se připravuje projekt Regenerace panelového sídliště Sever. Dětská hřiště v sídlištních celcích a v městských částech Byl zpracován komplet 16 projektů na dětská hřiště ve vytypovaných lokalitách. Rozpočtové náklady dělají cca 50 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu nebylo vyhověno, realizují se jednotlivá hřiště postupně (např. v rámci revitalizace sídliště). Průběžně byla doplňována dětská hřiště v Lažánkách, Dolní Lhotě, Horní Lhotě, na Olešné, Těchově, Obůrce a Klepačově o další herní prvky v celkové výši cca 1 mil. 180 tis. Kč. Podpora modernizace a revitalizace stávajícího bytového fondu ve vlastnictví fyzických osob a bytových družstev prostřednictvím FRB a SFRB Modernizace a revitalizace bytového fondu prostřednictvím Fondu rozvoje bydlení i Státního fondu rozvoje bydlení pokračovala i v tomto volebním období. Celkem bylo poskytnuto 29 půjček v celkové výši 6,75 mil. Kč. Zaměstnanost a podnikání Pokračování ve spolupráci s úřadem práce Spolupráce s Úřadem práce v Blansku je na velmi dobré úrovni, zástupce města je členem poradního sboru ředitelky úřadu práce. Odbor sociálních věcí úzce spolupracuje s úřadem práce zejména v oblasti pomoci v hmotné nouzi. I když je propojení mezi oběma úřady elektronické, další spolupráce probíhá i na úrovni osobních kontaktů zaměstnanců. Město dlouhodobě zaměstnává nezaměstnané v rámci programu veřejně prospěšných prací (v r vytvořeno 18 pracovních míst, v r vytvořeno 15 pracovních míst, v r vytvořeno 37 pracovních míst, v r vytvořeno 31 pracovních míst, v r vytvořeno 34 pracovních míst). Podílejí se na úklidu města, údržbě zeleně, na zimním úklidu sněhu, menších opravách chodníků apod. Dokončení obsazení průmyslové zóny Vybudovaná průmyslová zóna má cca 120 tisíc m². Dnes je využito cca 50 tisíc m². Celosvětová ekonomická krize měla přímý dopad i na omezení či opuštění záměru investovat, např. firma Blata po několika letech vrátila městu blokovaný pozemek pro další rozšíření. Pokračování spolupráce s hospodářskou komorou Zástupci okresní hospodářské komory se setkávají s představiteli města. Pro činnost okresní hospodářské komory jsou Městem poskytnuty bezplatně prostory. Okresní hospodářská komora nabídla Městu čestné členství (rozhodne zastupitelstvo města). Podpora činnosti informačního centra pro podnikatele Během existence tohoto centra mu byla Městem bezplatně poskytnuta kancelář včetně vybavení. Zdravotnictví Zvyšování standardu zdravotní péče v městské nemocnici V roce 2007 byla ukončena certifikace dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 pro všechna lůžková a další oddělení. V současné době probíhá intenzivní příprava na akreditaci podle Spojené akreditační komise, cílem je další zlepšení podmínek pro pacienty. Jednotlivá oddělení byla průběžně vybavena novými přístroji a novým mobiliářem do lůžkových pokojů. Modernizace prostředí městské nemocnice Celkově bylo v tomto volebním období investováno tis. Kč. Investiční akce byly realizovány na základě radou města schváleného plánu investic. Finanční prostředky byly generovány přímo nemocnicí, získány od Města Blansko a z dotací jednak z regionálního operačního programu, jednak od ministerstva zdravotnictví. Nejvýznamnější akce: výměna sedmi výtahů, rekonstrukce INT, JIP, digitalizace I. a II. etapa, rekonstrukce topného kanálu, rekonstrukce rehabilitace. V současné době probíhá výstavba objektu pro jednodenní péči. Sociální oblast Udržení a zkvalitnění standardu poskytovaných sociálních služeb K udržení standardů kvality sociálních služeb jsou využívány projekty MPS, Evropského sociálního fondu a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Pracovníci sociálních služeb jsou zapojeni do systému celoživotního vzdělávání. Sociální služby jsou zastřešeny koncepcí komunitního plánování sociálních služeb, v rámci které byly zpracovány plány na roky a Byl vydán Informační průvodce sociálními službami na Blanensku, kde se případný zájemce seznámí se všemi nabídkami těchto služeb i kontakty. Úprava bezbariérových přístupů k usnadnění pohybu zdravotně postižených občanů Město využilo dotační program Mobilita pro všechny a realizovalo ve dvou etapách odstranění 220 bariér na přechodech, upraveno bylo 11 parkovišť, dále byla provedena bezbariérová úprava ZŠ Dvorské. Celkové náklady přesáhly částku 4 mil. Kč. Kontinuálně proběhla v nemocnici rekonstrukce výtahů na bezbariérové a také v Dělnickém domě byl vybudován bezbariérový výtah. Také na Blanenském zámku byl pořízen provizorní nájezd pro vozíčkáře, který zpřístupňuje přízemní prostory. Využití nezaměstnaných pro úklid ve městě Vedle programu veřejně prospěšných prací byla od zavedena tzv. veřejná služba. Je vykonávána osobami v hmotné nouzi. Dosud této možnosti využilo 16 osob. Podpora vytvoření koordinačního centra pro zdravotně postižené Projekt Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením je Ministerstvem práce a sociálních věcí připravován na rok V současné době poskytuje Město ministerstvu informace prostřednictvím dotazníků. Zachování činnosti Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy V průběhu posledního období došlo k nárůstu klientely, proto byl navýšen i úvazek manželského rodinného poradce. Poradna rozšířila činnost i pro skupinu seniorů v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května, nejvíce využit je program kurzu tréningu paměti. Poradna poskytuje také internetové poradenství, organizuje přednášky a besedy. Výdaje na provoz poradny jsou částečně dotovány z ministerstva práce a sociálních věcí. Školství Podpora rozšíření počítačové gramotnosti seniorů v rámci celoživotního vzdělávání V městské knihovně jsou pravidelně organizovány kurzy práce na počítači určené seniorům, nezaměstnaným, či matkám na rodičovské dovolené. Kurz je třítýdenní a určený vždy pro 8 10 zájemců. Snižování energetické náročnosti budov škol a školských zařízení Každý rok byly ve školských zařízeních realizovány akce vedoucí ke snižování energetické náročnosti jejich provozu, jako výměna oken: ZŠ Erbenova, ZŠ Dolní Lhota, MŠ Divišova, MŠ Těchov, MŠ Dvorská v celkové výši 4,8 mil. Kč. Byla provedena rekonstrukce kotelen na MŠ Rodkovského, MŠ Dvorská a ZŠ T. G. M. Byl zpracován projekt v rámci operačního programu životního prostředí. Projekt zahrnuje zateplení a výměnu oken u budov ZŠ Salmova, ZŠ Dvorská a MŠ Údolní. Projekt získal podporu ve výši 19,58 mil. Kč. Jeho případná realizace by mohla začít v roce Budování odborných učeben, učeben informačních technologií na ZŠ V roce 2007 proběhlo dovybavení počítačových učeben v ZŠ Dvorské. V roce 2009 byl realizován projekt Modernizace základního školství v Blansku, jehož cílem bylo vybudování odborných učeben na všech blanenských základních školách (učebna pracovního vyučování v ZŠ Erbenově a ZŠ T. G. M. Rodkovského, fyzikálně chemické učebny v ZŠ Dvorské a cvičné kuchyně v ZŠ Salmově) a skladu s keramickou pecí v MŠ Rodkovského. Z regionálního operačního programu byla získána dotace ve výši 4,1 mil. Kč. Modernizace školských zařízení Je každoročně zajišťována z rozpočtu Města s cílem zkvalitnit podmínky pro výchovně vzdělávací činnost našich škol. V roce 2007 bylo vybudováním bezbariérového sociálního zařízení (850 tis. Kč) v ZŠ Dvorské dokončeno vybavení školy pro výuku pohybově postižených žáků. Probíhá postupná výměna žákovského nábytku ve třídách základních škol (3,5 mil. Kč). Je realizována rekonstrukce sociálních zařízení, popř. umýváren v MŠ: ZŠ Salmova, MŠ Rodkovského, MŠ Dvorská, MŠ Těchov, MŠ Údolní, MŠ Dolní Lhota, MŠ Divišova celkové náklady cca 3,9 mil. Kč. V roce 2010 bylo realizováno navýšení kapacity pro předškolní vzdělávání vybudováním 2 tříd (50 dětí) v prostorách dvorního objektu v ZŠ Dvorské v celkové částce 6 mil. Kč. Podpora modernizace školních zahrad při MŠ Rozsahem a náklady nejvýznamnější akcí v této oblasti byla celková rekonstrukce školní zahrady MŠ Údolní, která proběhla v roce 2007 za 5,3 mil. Kč, 70 % celkových nákladů (3,7 mil. Kč) získalo město jako dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Na školní zahrady ostatních mateřských škol byly postupně instalovány nové herní prvky (pružinová houpadla, pískoviště se zastíněním, balanční prvky, skluzavkové konstrukce, závěsné houpačky, dvojhrazdy,...), které plně odpovídají požadavkům platné legislativy (náklady cca 1,8 mil. Kč). Kultura Podpora a rozvíjení činnosti městských kulturních institucí Provoz kulturních zařízení zřízených Městem Blansko byl v období financován částkou 87,647 mil. Kč. Z rozpočtu města jsou rovněž financovány významné celoměstské kulturní akce Historický jarmark, vítání nového roku, Majáles, letní kino, promenádní koncerty, předání Cen města za kulturu, Blanenské vítání Sv. Martina, rozsvícení vánočního stromu, od roku 2009 rovněž zemské kolo přehlídky mládežnických amatérských filmů Zlaté Slunce Blansko. Z odvodu za provoz výherních hracích přístrojů byly zakoupeny nové stoly do Dělnického domu a rekonstruováno sociální zařízení v Kině Blansko (821 tis. Kč), rozšířeno a zastřešeno mobilní podium (140 tis. Kč), financována 1. část digitalizace kronik (50 tis. Kč). V roce 2007 byla na budově Městského klubu důchodců (sídlo Galerie města ) provedena výměna oken (900 tis. Kč), v roce 2009 pak oprava střechy (500 tis. Kč). Z rozpočtu Města bude v letošním roce spolufinancováno společně s dotací z Jihomoravského kraje vybudování schodiště do zpřístupněných sklepních prostor Muzea Blansko. Další významné akce realizované na území města: Finále Miss junior SR (2006), mistrovství ČR ve stepu (2006), finále Miss internet ČR (2007), casting na Miss junior ČR (2008), Konference evropských turistických klubů (2008), Jihomoravský festival pohodových filmů (2008, 2009), odborná konference s mezinárodní účastí Česká umělecká litina v kontextu evropského železářství (2008), odborná konference k 50. výročí založení Muzea Blansko (2009), Světový běh Harmonie (2009), odhalení pamětní desky legionáře Zdeňka Klímy (2008). Pokračování v modernizaci Dělnického domu Modernizace byla zahájena v roce V průběhu letních měsíců 2008 byla dokončena oprava fasády včetně zateplení, rekonstruovány byly interiéry budovy, ve schodišťovém prostoru byla zabudována plošina pro osoby tělesně postižené, upravena dlážděná plocha před budovou na bezbariérový přístup náklady 8,5 mil. Kč. V roce 2009 byla provedena oprava střechy (500 tis. Kč), v letošním roce částečná izolace budovy a oprava elektroinstalace na jevišti (530 tis. Kč). Podpora ostatních kulturních aktivit ve městě Ostatní kulturní aktivity ve městě jsou podporovány především formou dotací z rozpočtu Města na projekty realizované kulturními neziskovými organizacemi. Tyto projekty byly v hodnoceném volebním období podpořeny částkou 920 tis. Kč. Další finanční prostředky byly poskytnuty na vybudování opěrné zdi u kostela Sv. Martina (125 tis. Kč) na výměnu oken v Katolickém domě (50 tis. Kč) a na restaurování ikon v dřevěném kostelíku (230 tis. Kč). Ke kulturnímu a společenskému vyžití seniorů významně přispívají akce organizované městským klubem důchodců, jehož provoz a činnost je rovněž financován z rozpočtu města. V prostorách městských kulturních zařízení je poskytováno zázemí pro činnost městské dechové hudby, Komorního orchestru města, Blanenského divadla a pěveckého sboru Rastislav. Sport Pokračování v modernizaci sportovišť a sportovních zařízení ve městě a jeho městských částech V rámci modernizace sportovišť bylo vedle sportovních zařízení na sportovním ostrově zrekonstruováno hřiště na Klepačově na hřiště víceúčelové s umělým povrchem. Analýza možnosti převodu sportovišť velkých tělovýchovných jednot do majetku Města Analýza je zpracována a její výsledky mohou být využity v dalším volebním období pro rozhodnutí zastupitelstva města o převodu sportovišť do majetku či správy Města. Postupné dobudování sportovního ostrova Na sportovním ostrově byla realizována největší investiční akce, která byla započata již v předchozím volebním období. Měla 3 etapy. Zatímco rekonstrukce areálu letního koupaliště proběhla v roce 2006, další etapa: ubytovna a restaurace, dostavba zimního stadionu byla dokončena v roce 2007, stejně tak rekonstrukce krytého bazénu. Dotace na celou akci činila 66,7 mil. Kč, což je více než 1/3 celkových nákladů. Za přispění dotace MPO bylo zrekonstruováno osvětlení na zimním stadionu, též byla provedena částečná rekonstrukce vzduchotechniky v městských lázních. Součástí sportovního ostrova jsou budované cyklostezky. Podpora protidrogové prevence prostřednictvím volnočasových aktivit Město podporuje kulturní, společenské a sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých viz jednotlivé kapitoly programového prohlášení. Životní prostředí Spolupráce s Povodím Moravy na vytvoření protipovodňových opatřeních V roce 2009 byla Povodím Moravy dokončena akce Úprava řeky Svitavy v rámci protipovodňových opatření. Při této významné akci poskytovalo Město součinnost, především při výkupu a směně dotčených pozemků, ale i při organizaci přípravy. Rozšíření sběru separovaného odpadu Separace odpadu je ve městě na velmi dobré úrovni. V průběhu volebního období byl navýšen počet sběrných míst o 17, takže současný stav je 91 sběrných míst pro separovaný odpad. Úspěšně spolupracujeme s firmou Asekol a EKO-KOM. Každý rok probíhají nákupy nových kontejnerů a obměna starých. Postavení kompostárny na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu Město uspělo se žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí a v květnu letošního roku byla zahájena realizace projektu Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů. Celkové náklady se pohybují v hodnotě 57 mil. Kč, dotace cca 19 mil. Kč. Pokračování v úpravách městského hřbitova V průběhu volebního období byla provedena údržba a výsadba stromů v částce 210 tis. Kč, opraveno schodiště. V obřadní síni bylo rekonstruováno plynové topení, elektroinstalace a rozvod vody a rekonstrukce sociálního zařízení v celkové částce 1,3 mil. Kč. Doprava a infrastruktura Opravy a rekonstrukce dalších komunikací a chodníků V tomto volebním období byly realizovány opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků v celkové částce cca 56 mil. Kč. Ty nejvýznamnější komunikace: Vodní, B. Němcové, Rodkovského, Erbenova, Žižkova, L. Janáčka, Chelčického, Zborovecká, Havlíčkova, Mahenova, 9. května, v Lažánkách, Češkovicích, Dolní Lhotě, Těchově, Horní Lhotě, Hořicích. V současné době probíhá rekonstrukce křižovatky u pošty. Byly opraveny a rekonstruovány chodníky např. Sadová, Komenského, Žižkova, Okružní, Rodkovského, v Lažánkách, Dolní Lhotě, na Olešné, Těchově. Je realizován chodník kolem SOU ke Kauflandu. Výstavba okružních křižovatek Významnou investiční akcí bylo zbudování okružní křižovatky Smetanova, Sadová, nám. Republiky s přispěním dotace 2,5 mil. Kč z Jihomoravského kraje. Je zpracován projekt okružní křižovatky u Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Podpora budování infrastruktury na podporu výstavby nových bytových a rodinných domů Město poskytlo příspěvek ve výši 25 % prokazatelných nákladů na vybudování technické infrastruktury ve výši 1,3 mil. Kč (lokalita Na Slunku Těchov, Klepačově, v Horní Lhotě a na Starém Blansku). Výstavba nových parkovacích míst především v exponovaných oblastech a sídlištních celcích Přehled nových parkovišť: parkoviště na ulici Okružní, 11 stání parkové parkoviště Dvorská, 59 stání parkoviště na Písečné, 190 stání Celkové náklady cca 11 mil. Kč. Dotace cca 7 mil. Kč. Zachování rozsahu městské hromadné dopravy Je zachován. Budování přístřešků na autobusových zastávkách Byly vybudovány na ulici 9. května a na Olešné. Projektově je připraveno k výstavbě 5 nových zastřešení. Podpora rekonstrukce komunikací v Lažánkách a Těchově Rekonstrukce komunikace Těchov byla zrealizována, Město provedlo vybudování nových chodníků. Pro rekonstrukci průtahu Lažánkami probíhá územní řízení. Úpravy přístupu do zahrádkářských lokalit V rámci Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II byla opravena přístupová komunikace na Češkovice, dále k zahrádkářské oblasti Bačina. Cestovní ruch Budování cyklostezek Cyklostezky jsou budovány zatím kolem sportovního ostrova a dále podél řeky. Při jejich financování je čerpáno z regionálního operačního programu cca přes 10 mil. Kč, což je 85 % z celkových nákladů. Rozvoj rekreační oblasti Palava V rámci Operačního programu životního prostředí uspěl projekt Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II. Byly odtěženy sedliny, provedeny opravy všech zařízení na obou nádržích, opraveny přístupové cesty, proběhla úprava zeleně, výměna písku, obnoveny a doplněny herní prvky. Celkové náklady 8,3 mil. Kč. Zvýšení atraktivity blanenského zámku oprava objektu za přispění finančních prostředků z fondů EU Na základě získané dotace z tzv. Norských fondů proběhly na zámku stavební práce zahrnující opravu omítky, novou fasádu, střešní krytinu, restaurátorské práce, izolace základů, nátěry oken apod. Celkové náklady dosáhly 11,4 mil. Kč. Byla přemístěna a zprovozněna zámecká kašna. V tomto roce probíhá odkrytí zazděných sklepů a jejich zpřístupnění. Dotace byla získána z Jihomoravského kraje. Vyhledávání atraktivit ve městě pro posílení cestovního ruchu V tomto období se zaměřilo úsilí Města ve snaze o zvýšení jeho atraktivity na jednu ze zajímavých osobností historie města Karolinu Meineke. Byl vybudován její památník a natočeny dva filmy. Byly vydány nové propagační materiály včetně reprezentativní fotografické publikace o městě, natočen nový propagační film o Blansku. Od roku 2007 je zavedena tradice Blanenského vítání sv. Martina. Blansko, Boskovice a Pivovar Černá Hora uzavřely trojdohodu o spolupráci v cestovním ruchu. Bezpečnost Pokračování v budování kamerového systému V současné době má městský kamerový systém 11 kamerových bodů. Z toho v posledním volebním období jich bylo nainstalováno 6. V roce 2009 bylo radikálně zmodernizováno monitorovací pracoviště městské police (nové monitory, záznamové zařízení). Náklady na pořízení nových kamer činily 3,33 mil. Kč, z toho 2,1 mil. Kč byly dotace. Pořízením kamerového dohlížecího systému došlo k útlumu trestné činnosti v daných lokalitách. Pokračování v programu prevence kriminality Jednou z komisí rady města je Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansku. Členy této komise jsou zástupci institucí zabývajících se prevencí kriminality, tak i zástupci Městské police a Police ČR. Výběr nejzajímavějších akcí: Nedej drogám šanci přednáškový blok týkající se drogové problematiky pro studenty a učně prvních ročníků středních škol a učilišť. Cykloběh za ČR bez drog akce pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ zaměřená na podporu protidrogové prevence prostřednictvím sportovních aktivit. Přednášky pro seniory zaměřené na problematiku bezpečného chování seniorů na veřejnosti, v dopravě, na ochranu jejich majetku. Přednášky na prvním stupni ZŠ zaměřené na bezpečné chování žáků základních škol na veřejnosti, v dopravě a volnočasových aktivitách. BESIP aktivní účast při pořádání a organizování soutěže mladých cyklistů. Výstavy a prezentace MP pořádání výstav (knihovna, kino) zaměřených na problematiku vandalismu a sprejerství ve městě Blansku, praktické ukázky vybavení a techniky městské policie při konání dětských dnů, akcí organizovaných školami a různých kulturních akcí. Každý rok jsou pořádány pobytové programy s názvem Dobrodružství určené dětem z rizikových skupin. Dotaci získáváme z Jihomoravského kraje. K bezpečnosti především starších občanů slouží Senior linka 156, do níž bylo v roce 2008 zakoupeno dalších 16 kusů sestav telefonických volačů. V současné době využívá této služby 23 klientů. Zvýšení četnosti monitorování problémových lokalit města a průběžné zavádění preventivních i represivních opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a pořádku v těchto částech města Městský kamerový dohlížecí systém byl rozšířen především v rizikových lokalitách. Probíhaly kontroly podávání alkoholu a prodávání alkoholu osobám mladším 18 let nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Bylo zavedeno pravidelné řízení provozu na frekventovaných přechodech u základních škol. Zahraniční styky Pokračování v rozvíjení vzájemného poznávání a předávání zkušeností občanů partnerských měst Bylo uzavřeno nové partnerství s francouzským městem Bouloc. Veřejná správa a komunikace s občany Zohledňování priorit jednotlivých městských částí při sestavování rozpočtu Města Bylo dodržováno. Využití dotačních prostředků na proškolení zaměstnanců Města Blansko s cílem rozvíjet příznivý úřad V roce 2007 získalo 11 měst grant z Evropského sociálního fondu na společný projekt Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků městských úřadů podpora zlepšování kvality služeb občanům. Pracovníci Města Blansko prošli v rámci tohoto projektu v letech 2007 a 2008 celou řadou školení. V roce 2009 jsme získali dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt vzdělávání v e-governmentu ORP Blansko. Projekt je zhruba v polovině. Zavedení modelu CAF ( Společný hodnotící rámec ) na MěÚ pro zkvalitnění řízení V letošním roce je zaváděn model CAF (Společný hodnotící rámec) na MěÚ pro zkvalitnění řízení. Akce je z 85 %, tj. 424 tis. Kč, hrazená dotací z Evropského sociálního fondu. PhDr. Jaroslava Králová

4 4 V Těchově se rozloučili s prázdninami Již mnoho roků prožívají spoluobčané Těchova závěr měsíce srpna ve znamení několika sportovně společenských akcí, které mají za úkol sdružit městskou část a rozloučit se s odcházejícím létem. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. V sobotu 21. srpna proběhl již 25. ročník turnaje v nohejbale trojic za účasti čtyř Dětský karneval na konci prázdnin. Léto, to je horké slunce, léto, to jsou prázdniny, léto, to jsou dobrodružství s kamarády, hry, les, koupání. Děti se při té představě nadchnou, dospělí zasní a taky jim trochu zatrne, protože doby, kdy se vnoučata z měst houfně sjížděla na vesnici za babičkami, jsou už dávno pryč, a tak se s blížícími prázdninami často vynoří otázka, kam s dětmi, zvlášť když jde o děti malé, které ještě není možné svěřit běžným táborům a nejrůznějším sportovním soustředěním. Záchranou rodičů se tak čím dál tím častěji stává báječný vynález jménem příměstský tábor tábor se vším hezkým, co k táboru patří, kde děti prožijí den, aby se navečer plné dojmů vrátily domů, odpočinuly si a ráno zase plné energie vyrazily do akce. Klub Ratolest při Centru Pro v rámci oblastní Charity Blansko letos uspořádal hned tři turnusy příměstského tábora, pro děti ve věku 3 6 let a 7 12 let. Děti se seznámily s krásami a pamětihodnostmi širokého okolí, jezdily na koních, prošly jeskyně, navštívily pštrosí farmu i Šiklův mlýn, hrály hry, vytvářely hudební nástroje, malovaly, zpívaly, batikovaly trička a navazovaly nová a utužovaly stará přátelství. Nechyběl nepostradatelný táborák, a o program bylo bohatě postaráno i ve dnech, kdy lilo jako z konve. Podle rozzářených výrazů dětí a jejich nadšeného vyprávění je jisté, že vzpomínky na tábor v Ratolesti budou jednou patřit mezi ty nejkrásnější. družstev domácích a šesti přespolních. Jaké bylo pořadí, není vůbec rozhodující, důležité je, že si všichni účastníci ve věku od 14 do 62 roků zahráli a přesvědčili se, že se dá rekreačně sportovat prakticky v každém věku. Večer se hodně spoluobčanů sešlo na sousedském posezení. Poslední prázdninovou sobotu, která Foto: autor připadla na 28. srpna se uskutečnilo již poosmé v řadě rozloučení s prázdninami pro děti i dospělé, opět v maškarním duchu. Tradiční skákací hrad, projížďky koněbusem, spousta her a atrakcí přilákaly téměř devadesát dětí, samozřejmě nejen těchovských, z toho 38 zamaskovaných. Na účastníky soutěží čekala sladká odměna, na všechny neodmyslitelný párek z udírny a zmrzlina, na nejzdařilejší masku pohádkový dort a pro dospělé byla připravena tombola. Pěkné odpoledne uteklo jako voda, stejně jako letošní prázdniny. Druhý den v neděli se sjelo do Těchova celkem 6 družstev mladších žáků a čtyři starší, aby se utkali v hasičských dovednostech v průběhu 19. ročníku o putovní pohár starosty SDH Těchov. Po bojích ve třech disciplinách si nakonec vítězství odvezli mladší žáci ze Sloupu a starší z Okrouhlé. Domácím v této soutěži nevyšlo vše podle představ a obsadili v mladší kategorii 3. a 5. místo. Den před tím skončili v Šošůvce také třetí. Všechny tři letní akce se v Těchově opravdu vyvedly a to nejen díky dobré připravenosti, ale také díky počasí bez letošního neustálého deště a také díky velkému zájmu spoluobčanů, za který pořadatelé, jimiž byl již tradičně sbor dobrovolných hasičů, velmi děkují. PB Ráno na tábor, večer domů Malování na trička. Zleva: Petra Herotová, Olga Hořavová, Lukáš Jasanský a Martin Polák při zahájení výstavy v Blansku. Foto: Klub Ratolest Pravidelná činnost Klubu Ratolest Od září Klub Ratolest rodičům a dětmi nabízí pravidelné kurzy. Např. cvičení rodičů s dětmi v pracovní dny dopoledne kromě úterý. V Mimiklubíku se zase setkávají rodiče s kojenci od 6 do 12 měsíců k pohybovým hudebním aktivitám. Klub Šikulka je zase zaměřen na výtvarné tvoření rodičů s dětmi. Ve všech výše uvedených klubech jsou ještě volná místa. Několik volných míst je také od měsíce října v Plavání rodičů s dětmi pro děti ve věku od 1 roku do 4 let a pro děti ve věku od 3 do 6 let. Pokročilé i začátečníky. Pro děti od 3 do 6 let je připraven smíšený program Malí umělci pohybových, hudebních, výtvarných a dramatických aktivit. Otevřena bude opět herna s internetovou kavárnou pro rodiče s dětmi a klub Mimináček setkávání rodičů s miminky od 2 do 6 měsíců. Setkávání vede laktační poradkyně a lektorka masáží kojenců paní Jitka Pokorná, která předá nejnovější informace z oblasti výživy kojenců. Pokračovat bude Cyklus Příprava na život s miminkem pro těhotné ženy od 16. týdne těhotenství a jejich partnery i laktační poradna. Od října začnou Masáže kojenců a batolat s lektorkou masáží Jitkou Pokornou. Informace vám podá v Klubu Ratolest provozovaném Oblastní charitou Blansko, Centrum PRO Blansko, Sladkovského 2b, paní Petra Veselá, tel , www. blansko.charita.cz. Klára Kučerová, red Nové vedení galerie Vernisáž výstavy fotografií Lukáše Jasanského a Martina Poláka se nesla i v duchu loučení s vedoucí galerie Petrou Herotovou, kterou její profese po tříletém působení v Blansku zavála na druhý konec republiky a pomyslné žezlo po ní převzala Olga Hořavová. Ta jí poděkovala za práci, kterou zde odvedla, za to, že blanenskou galerii opět znají umělci z celé republiky. Petra Herotová do přivedla společně s doktorem Štarhou autory zvučných jmen i mladé tváře. Za jejího vedení se tak galerie, která se do té doby zaměřovala především na regionální umělce a jejich tvorbu, stala galerií současného moderního umění. A koncept se měnit nebude. Olga Hořavová, rovněž umělkyně, míní navázat na tento směr, kterým se galerie v posledních letech vydala. Její příznivci se tak mohou těšit na autory a díla podobné úrovně i zaměření jako doposud, na tradiční dílny i speciální programy. sl AUTODOPRAVA-KONTEJNERY JIŘÍ HAVLÍČEK, mobil: Váženým zákazníkům nabízíme služby: odvoz stavebních odpadů sutí a zeminy dovoz sypkých materiálů: písky, štěrky, beton, recykláty dovoz veškerých stavebnin dovoz uhlí a dřeva přistavování kontejnerů odvoz směsného, objemného i jiného dopadu zajištění uložení odpadů Na spolupráci se těší Jiří Havlíček. Z Otázek a odpovědí (pokračování ze str. 1) vkládačky, plastové nářadí na pískoviště, plastová auta, bagry, atd.). Protože předškolní vzdělávání není pouze o hraní si s hračkami, mají paní učitelky pro usnadnění naplňování jeho cílů v každé třídě k dispozici i další vybavení (LCD televizor, DVD přehrávač, magnetické tabule, keyboard,...). Celkové náklady na uvedené vybavení přesáhly částku 120 tis. Kč. Dalších víc jak 580 tis. Kč bylo investováno na vybavení školní zahrady herními prvky. Vybavení mateřské školy se bude postupně doplňovat, jedním ze zdrojů budou i prostředky získané školou výběrem úplaty za předškolní vzdělávání. František Alexa, vedoucí odboru ŠKOL Před třemi roky jsme diskutovali o mongolských občanech v Blansku. Kolik jich je v Blansku nyní? V souvislosti s přijetím zákona č.227/2009 Sb.,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, nedisponuje úřad obce s rozšířenou působností Blansko již údaji o cizincích, a to od 1. července Poslední údaje, které máme k dispozici, udávají číslo 459 osob mongolské národnosti s pobytem na území města. Přesnější údaje Vám poskytne cizinecká policie. Radek Gajdošík, vedoucí odboru VNV Bude se ještě dál oplocovat již zrekonstruované hřiště na ulici Jasanové 4? Je oplocené pouze z jedné strany celé a z druhé částečně. Balóny létají přímo do nově postavených boxů na kontejnery a dělá to dost velký hluk a ještě to boxy ničí. Oplocení je ve finální podobě. Marek Štefan, vedoucí odboru INV Bude na již opraveném hřišti na ulici Jasanové znovu dětské pískoviště, které tu bylo dřív? Chybí tady spoustě maminek a hlavně malým dětem! Ano, bude. Marek Štefan, vedoucí odboru INV Nachází se mezi stavbami zastavenými novým ministrem dopravy i připravovaná rekonstrukce průtahu Lažánkami? Nemáme informaci, že by tomu tak bylo. Dle sdělení Správy a údržby silnic se na přípravě této akce dále pokračuje. V současnosti nabylo právní moci územní rozhodnutí. Marek Štefan, vedoucí odboru INV Uvažuje se o výstavbě bytových domů s mezonetovými byty? Pokud ano, v jaké části? Viz nový bytový dům na sídlišti Písečná. Nyní probíhá stavební řízení. Je možné, že by Vám byli schopni vyhovět. Marek Štefan, vedoucí odboru INV Jsem povinná nechat si vystavit nový OP, když jsem v červenci získala titul ke jménu? Pokud jste získala titul absolventa vysoké školy, jedná se ze zákona o občanských průkazech o nepovinný údaj. Je tedy na Vašem rozhodnutí zda si ponecháte stávající OP nebo požádáte na našem úřadě o vydání nového OP. K tomu budete potřebovat 1 fotografii a originál nebo ověřenou kopii dokladu, jímž prokazujete nabytí titulu. Výměna OP nepodléhá správnímu poplatku. Radek Gajdošík, vedoucí odboru VNV Upravuje vyhláška problém sekání trávy v neděli? V blízkém sousedství našeho domu majitel zahrady obtěžuje hlukem celý víkend. V neděli od rána až do pozdního odpoledne. Lze to nějak řešit? V kompetenci městské policie, která je orgánem obce, není řešení Vámi uvedeného případu, protože se nejedná o přestupek ani jiný správní delikt. Mohlo by se jednat o přestupek proti veřejnému pořádku podle 47 přestupkového zákona pouze v případě, že by docházelo k rušení nočního klidu (v době od 22:00 do 06:00 hodin). Problematiku obtěžování nadměrným hlukem nemůže obec řešit vydáním obecně závazné vyhlášky, neboť by to bylo mimo hranice zákonem vymezené věcné působnosti. Účelem a funkcí obecně závazných vyhlášek je samostatná správa vlastních záležitostí obce. V případech, kdy obec vystupuje jako subjekt určující pro občana povinnosti jednostrannými zákazy a příkazy, tj. jestliže vydává obecně závaznou vyhlášku, jejímž obsahem jsou právní povinnosti, může tak činit jen v případě výslovného zákonného zmocnění, neboť je vázána čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Základním zákonným zmocněním je pro obce v tomto směru 10 zákona o obcích. Podle tohoto ustanovení může obec obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti pouze v tam uvedených taxativně vymezených oblastech, anebo stanoví-li tak zvláštní zákon. Obec nemůže upravovat záležitosti, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě a které jsou již upraveny předpisy práva veřejného nebo soukromého. Problematika hluku je obecně řešena v zákoně č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví ( 30 a násl.) a v prováděcím předpise (nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Tato právní úprava ovšem není dost dobře použitelná na jednorázové činnosti fyzických osob (např. řezání dříví, sekání trávy a jiné používání hlučných strojů a nástrojů). Další právní normou, která se dotýká tohoto problému, je občanský zákoník, který v 11 stanoví, že fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Tohoto práva se lze domáhat občanskoprávní žalobou u věcně a místně příslušného soudu. Řešením Vašeho problému je tedy buď vzájemná dohoda na určitém režimu sousedského soužití ke spokojenosti obou stran, nebo tedy domáhání se svých práv u občanskoprávního soudu. Martin Lepka, ředitel MP Blansko Bude se něco dít s ruinou u pošty jedná se o část bývalé Metry. Nyní (už dlouho) je zde zbořeniště, ze kterého občas vypadnou části skel z oken. Jaká je situace? Na ploše tohoto objektu byla umístěna (zatím nepravomocně) stavba bytového domu. Petr Rizner, vedoucí stavebního úřadu

5 5 V sobotu 4. září se konala v obřadní síni blanenského zámku zlatá svatba manželů Ludvíka a Olgy Novohradských z Obůrky. Na fotografii jsou zleva: Karolína Novohradská (vnučka), Ondřej Mynařík (pravnuk), Olga Novohradská (nevěsta), Ludvík Novohradský (ženich), Jakub Novohradský (vnuk) a Simona Němcová (vnučka). Od našich čtenářů Do Kauflandu s trakařem...by měl jezdit řidič, který mně způsobil škodu na vozidle dne letošního roku. Byla jsem v šoku, když jsem to zjistila, přesně na den to bylo i loni. Letos byl ale řidič slušný a zanechal mně za stěračem číslo vozidla, které mi způsobilo škodu. Vozidlo šprýmaře z Letovic bylo ovšem odhlášeno ze silničního provozu. Věc jsem nechala prošetřit na policii a s nebývalou ochotou a vstřícností se jí ujal prap. Erik Crhák. Chci mu poděkovat. Já vím, je to jeho práce, ale k problému se postavil čelem a vše mně podrobně vysvětlil. Věc je stále v šetření. Celé parkoviště je sledováno, takže pachatel může být zjištěn. Čekala bych, že ten, kdo mi škodu způsobí, počká a vše vyřídíme a dáme do pořádku. Vždyť jde jen o trochu slušnosti a zodpovědnosti. Jako ZTP peněz nemám nazbyt jako jiní, ale kdyby se mně něco takového přihodilo, tak bych podobnou věc řešila. Na co máme povinné ručení, to ví každý. Dejte si pozor na to, kdo vedle vás parkuje. Příště by nemusel pořádně narazit jen do vašeho auta, ale i do vás. A tomu řidiči bych chtěla vzkázat, ať si zaplatí pár hodin v autoškole, nebo radši jezdí do Kauflandu s trakařem. MN Ulice Žižkova po mnoha letech dostane nový povrch V srpnu začaly práce na rekonstrukci komunikace na ulici Žižkově. Hotovo má být do konce září. Zrovna na tuto ulici se po dlouhou dobu zapomínalo a některé její části byly ve velmi špatném stavu. Opravována je v rámci projektu rekonstrukcí místních komunikací, které začaly v centru města a postupně jsou opravovány další komunikace směrem k sídlištním celkům. Silnice se dočká nových obrubníků, Úspěch blanenských jachtařů Zadařilo se jim v Tovačově na hladině místní štěrkovny. TJ Sokol Tovačov pořádal již tradiční Podzimní sokolskou regatu. Na start se v sobotu 4. září postavilo 12 posádek lodí třídy Vaurien a osm lodí třídy Optimist. Ačkoliv panovalo nevlídné počasí, podařilo se dokončit čtyři závodní rozjížďky. Nejúspěšnější byli manželé Kubíkovi, kteří zvítězili ve třídě Vaurien nejen v absolutním pořadí, ale také v kategorii Veterán. kompletně nového asfaltobetonového povrchu v celé délce od ulice Havlíčkovy po ulici Bartošovu. Před restaurací Dělnický dům bude vybudován nový chodník a nový povrch dostanou i parkovací stání naproti restauraci. Součástí investice byla i výměna kanalizace nákladem asi 800 tis. Kč. Celkové náklady rekonstrukce jsou vyčísleny na 1,8 mil. Kč. Stanislav Mrázek Druhá posádka Jar. Ircing a Lenka Prokopová skončila na devátém místě. V lodní třídě Optimist uspěli naši závodníci. Martin Šebek obsadil pěkné 2. místo a Libor Vrzal 3. místo. Oba si už podruhé vyzkoušeli, jaké to je stát na bedně. Viz foto. Za zmínku stojí i páté místo Marka Samce (všichni JO ČKD Blansko). Zvítězil Daniel Uberec z SK Lodní sporty Zlín. BV Šance pro mladé umělce Velké finále turnaje E.ON JUNIOR CUP 2010, který je určen pro hráče narozené po , se konalo ve Starém Městě u Uh. Hradiště. Zde se utkaly nejlepší týmy regionálních kol nejen o absolutní vítězství v poháru E.ON ČR Junior Cup 2010, ale především o možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodním halovém turnaji v německém Gilchingu. Los blanenským klukům do skupiny přidělil SKP České Budějovice, FK Slavoj Český Krumlov, Bohemians 1905, FK Tábor a 1. SK Prostějov. Myslím si, že osmé místo se dá v tak silné konkurenci považovat za úspěch, i když k lepšímu výsledku nebylo zas tak daleko. V závěru nám však tak trochu docházely síly, neboť většinu turnaje jsme odehráli na 8 až 9 hráčů. To se v konfrontaci s mužstvy, která střídala dvě vyrovnané sedmičky hráčů, muselo projevit, zhodnotil vystoupení na turnaji trenér Zdeněk Veselý. Podrobnosti na webu FK Apos Blansko. Celou akci vyšperkovala účast reprezentačního brankáře Petra Čecha a velkého talentu naší kopané Tomáše Kalase (před nedávnem podepsal profesionální smlouvu s FC Chelsea), kteří měli slavnostní výkop ve finále a v utkání o třetí místo, předávali ceny a po skončení turnaje se uskutečnila jejich autogramiáda. red Knihovna v Blansku otevírá dveře dokořán všem, jimž nechybí odvaha, nápad a nebojí se představit svá díla veřejnosti. Z malých okamžiků se skládá život. Ze střípků se slepí střep. Z amatéra se stává profesionál. Z profesionála mistr svého oboru... Výstavní koncepce, kterou nyní připravujeme pro rok 2011, je založena na třech základních pilířích: především chceme principiálně představovat mladé a začínající umělce. Za druhé bychom každý rok chtěli přinést do výstavní síně knihovny jednu až dvě výstavy špičkových výtvarníků regionu. A konečně za třetí bychom rádi prezentovali ob jeden rok blanenské výtvarníky na Salonu blanenských fotografů a Salonu blanenských výtvarníků. Naše výstavní činnost to nejsou jen výstavy v základním smyslu tohoto slova. Setkávají se na nich amatéři i profesionálové, mají možnost navázat přátelství, sledovat vývoj v umění a prohlubovat své schopnosti pozorováním děl ostatních. A my máme to potěšení a vzrušení představit práci někoho, kdo možná za dvacet, nebo třicet let nebude vystavovat v blanenské knihovně, ale třeba v Národní galerii, a ceny jeho prací na aukcích výtvarného umění budou dosahovat překvapivých výšek. Máte-li zájem začít právě u nás, kontaktujte Městskou knihovnu Blansko, Rožmitálova 2302/4, Mgr. Pavla Přikryla, ředitele Městské knihovny Blansko, resp. Pavla Svobodu, zástupce ředitele Městské knihovny Blansko. Pavel Svoboda Městská knihovna Blansko Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat: 1) byt č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1160/24: kuchyň 8,50 m², pokoj 14,50 m², předsíň 2,90 m², koupelna s WC 2,50 m², sklep 3,30 m² Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 15 byt č. 24 NEOTVÍRAT do do hodin. 2) byt č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1162/13: kuchyň 8,75 m², pokoj 14,55 m², předsíň 2,95 m², koupelna s WC 2,55 m², sklep 2,90 m² Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, ato ovza zalepené ené obálce s heslem Údolní 17 byt č. 13 NEOTVÍRAT do do hodin. 3) byt č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1166/23: kuchyň 8,80 m², pokoj 14,60 m², předsíň 2,90 m², koupelna s WC 2,60 m², sklep 2,90 m² Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem Údolní 21 byt č. 23 NEOTVÍRAT do do hodin. Prohlídka bytů se uskuteční v úterý dne v hod. Sraz zájemců před domem Údolní 17, Blansko. Individuální duální termín prohlídky je možné si domluvit na telefonních číslech , Žádosti o koupi bytu musí obsahovat: ovat: zájemce uvede adresu us svého trvalého oi skutečného hom místa ap pobytu a datum narození nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel atel není dlužníkem vůči Městu Zájemci o výběrová řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku: výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze občané ČR starší 18 let Z á j m o v é kroužky v DDM Více jak stovka zájmových kroužků je letos pro děti připravena v Domě dětí a mládeže v Blansku. Dům dětí a mládeže má i letos opravdu širokou nabídku zájmových činností. V sezoně si mohou děti vybírat ze 103 kroužků zaměřených na pohyb, výtvarné aktivity nebo hudební výchovu. Přizpůsobeny jsou také pro různé věkové skupiny. V široké nabídce nechybí např. kurzy sebeobrany, hry na kytaru, kurz tábornických dovedností, atletika, orientální tance, jazykové kurzy nebo keramická dílna. Vybere si zde opravdu každý. Kompletní nabídku kroužků, které probíhají od října 2010 do poloviny června 2011, najdete na stránkách Stanislav Mrázek Blanenská přípravka osmá Blanenský klub reprezentovali: Zdeněk Veselý, Petr Husnaj, Lukáš Farník, Jakub Boček, Alexandr Rek, Jakub Pačovský, Tomáš Műller, Richard Němec, Radek Souček, David Bartoš, David Prudil, Erik Meluzín, Martin Doležel, Radim Ševčík Přerušení dodávky elektrické energie , 7, h Blansko ul. Čapkova od nám. Míru po ul. Údolní, ul. Chelčického, ul. 9. května od nám. Míru po dům č. 63, ul. Havlíčkova od ul. Žižkovy po ul. Wolkerovu kromě budovy výpočet. střediska, ul. L. Janáčka od ul. Chelčického po ul. 9. května, ul. Stařeckého, ul. Údolní domy č. 2, 4, 6 a lichá čísla na této ulici, ul. Wolkerova, ul. Erbenova domy 6, 8, 10, nám. Míru domy č. 2, 3, 4, 5 a prodejny Jednota , h Hořice Obec Hořice bude vypnuta celá obyvatelstvo i podnikatelská činnost. Dolní Lhota V obci Dolní Lhota bude vypnut areál pískovny MKZ napájený z odběratelské trafostanice Dolní Lhota MKZ (č ) Spešov V obci Spešov bude vypnuta zástavba při hlavní silnici od železničního přejezdu po konec obce směr Dolní Lhota včetně areálu fy Pyrotek napájeného z odběratelské trafostanice Spešov Pyrotek (č ), ulice odbočující od výše uvedené silnice po domy č , náměstíčko od domů č po d.č , podnikatelská činnost v areálu zemědělského podniku napájená z odběratelských trafostanic Spešov Steko (č ) a Spešov Družstvo (č ) TELEVIZE BLANSKO Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenští závodníci na stupních vítězů. Martin Šebek (2. místo) a Libor Vrzal (3. místo). Foto: autor Bližší informace k odprodeji podají M. Kučerová ( ) a I. Peterková ( ). Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy dlouhodobá výstava, muzeum Bydlení na blanenském zámku do , kino...z pravěku až k nám... Kresby, malby, grafika, tisky, kombinované techniky, kašírování. Zrcadlení / tříbarevný linoryt, tisk v jedné barvě. Práce žáků přípravného a výtvarného oboru ZUŠ Blansko, Zámek 3. Výstava je přístupná v otvírací době kina. do , Galerie města Lukáš Jasanský a Martin Polák: Barevná fotografie Jejich obvyklým médiem je černobílá fotografie. Pro blanenskou výstavu ale vybrali tzv. fotografické obrazy. Velkoformátové barevné fotografie nabízí pohledy do mnoha zátiší. Čistá fotografie této umělecké dvojice je delikatesou a obohacením galerijního programu s převážně malířskou nabídkou , knihovna Ondřej a Lucie Netíkovi Knihy a obrazy Výstava autorských knih a obrazů mladého blanenského spisovatele a ilustrátorky. Autor, Ondřej Netík, balancuje na pomezí různých žánrů: pohádky pro dospělé, cesty do zvláštního světa symboliky. Sám se označuje za filozofa i mága, optimistu i snílka, komedianta i vypravěče. Ilustrace ke knihám vytváří manželka Lucie a jsou většinou provázeny jistou a pevnou linkou, která čtenáře vrací zpět do reality všedního dne. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 17. září 2010 v 18 hodin v knihovně. Výstava bude otevřena v provozní době knihovny v h, Galerie Ve Věži Matěj Mrázek Obrazy Netradiční prodejní výstava obrazů (prstových barev) žáka Speciálního pedagogického centra Blansko. Vernisáž se uskuteční v neděli 19. září 2010 v 17 hodin před Galerií Ve Věži Blansko. Úvodní slovo Matějova babička Jitka Bílá. V kulturním programu vystoupí spolužačka Adélka. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v h, h, kino SHREK ZVONEC A KONEC Poslední kapitola. Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání. USA / 92 minut / přístupný / česká verze ve h, kino v h, h, kino ČARODĚJŮV UČEŇ Balthazar Blake je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem. Balthazar na to ale sám nestačí a proto vyhledá pomoc. Čaroděj svého nedobrovolného žáka v rychlosti zasvětí do základů tajného umění magie a kouzel a společně se tato neobvyklá dvojice pokouší s pomocí svých schopností postavit jedněm z nejagresivnějších a nejzákeřnějších čarodějů všech dob. Dobrodružná akční fantasy komedie, v hlavní roli Nicolas Cage. USA / 110 minut / přístupný v h, kino PRINCEZNA A ŽABÁK Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna políbí nevzhledného žabáka, ten se promění v krásného prince, s princeznou se ožení a pak spolu žijí šťastně až do smrti. Ve filmu Princezna a žabák k polibku mezi princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný. Walt Disney Animation Studios přichází s klasickou animovanou pohádkou od tvůrců filmu Malá mořská víla a Aladdin. USA / 91 minut / přístupný / česká verze ve h, kino DOSTAŇ HO TAM Aaron Green čelí urážkám, ponižování, alkoholu, drogám, lacinému sexu a samotnému Aldusovi, ale před očima má pouze příkaz, který zní: Dostaň ho tam!. Komedie o tom, jak dopravit během 72 hodin bývalou rockovou hvězdu z L. A. do Londýna. Uvidíte třeba Pink, Christinu Aguileru nebo bubeníka Metallicy Larse Ulricha, kterak hrají sami sebe. USA / 109 minut / do 15 let nepřístupný v h, kino v h, h, kino TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK Naši staří známí hrdinové se dostanou do školky plné rozjívených dětí, které se nemohou dočkat až dostanou tyhle nové hračky do svých malých, upatlaných ručiček. Přestože naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se musí držet pohromadě. USA/ 103 minut / přístupný / česká verze ve h, kino AGORA Píše se rok 391 po Kristu a Egypt se nachází pod nadvládou upadajícího římského impéria. Násilné, náboženské nepokoje pronikají ulicemi Alexandrie až za brány slavné městské knihovny. V jejích zdech zůstává uvězněna i vynikající astronomka a filozofka Hypatia (Rachel Weisz), která je i se svými věrnými stoupenci odhodlaná knihovnu bránit. Režie: Alejandro Amenábar (Hlas moře, Ti druzí). Španělsko / 126 minut / do 12 let nevhodný ve h, kino ŽENY V POKUŠENÍ Vášnivá komedie režiséra Jiřího Vejdělka (Účastníci zájezdu, Václav). Tři docela rozdílné ženy zjišťují, že pokud se má něco vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději. Film o ženách, ale také o vztazích, a tím pádem i o mužích. Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach. ČR / 118 minut/ přístupný / česká verze. Další akce v 9.00 h Výlet do Císařské jeskyně v Ostrově u Macochy Zájemci, hlaste se na tel. č nebo vyplňte a pošlete přihlášku z webu v sekci Klub Ratolest klub pro rodiče s dětmi s astmatem v h, Katolický dům Starý člověk v rodině O sociálních a duchovních aspektech stáří i o tom, jak šťastně stárnout, hovoří Mons. Jiří Mikulášek , Dělnický dům Taneční kurzy pro studenty škol zahájení Zahájení kurzů. Informace a přihlášky na tel v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Laktační poradna pro maminky s kojenci od 0 do 3 let Od 10 do 11 hodin pod vedením laktační poradkyně Jitky Pokorné v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Kurz moderních tanečních stylů Funky. Lekce pod vedením zkušené lektorky potrvá 1 hodinu a 30 minut a je vhodná především pro začátečníky. Pohodlné oblečení a dobré boty s sebou. Vstup zdarma v h, Dělnický dům Divadlo Mladá Boleslav Smím prosit Jeden všední večer se pro stárnoucí manžele, kteří se už občas nemohou vystát, stane večerem neobyčejným. Navštíví je záhadný host, díky němuž pochopí, že jsou vlastně spolu rádi, že potřebují jeden druhého. Zárukou dobré zábavy je nejen autorská, ale i herecká účast Oty Jiráka. Délka představení 110 minut ve h, vinárna Dukla Burčákový víkend Zveme všechny milovníky voňavého zlatavého moku a dobré hudby na Burčákový víkend v h, Dělnický dům Společné setkání křesťanů Rádi se s každým dělíme o radost z uzdravení a ze spasení, které Bůh dává a nabízí všem věřícím i nevěřícím. Přijďte se nezávazně podívat, naším přáním je, abyste se cítili dobře a našli jste odpovědi na otázky, které si každý nosí někde hluboko v sobě. Hosty jsou bratři a sestry z Kroměříže. Vezměte s sebou i svoje ratolesti, o ně se postarají naši služebníci s programem pro děti , Dělnický dům Taneční pro dospělé zahájení Informace a přihlášky na tel v h, Katolický dům Koncert dětského chrámového sboru ke 100 letům SKD Při příležitosti výročí 100 let od založení a 20 let od obnovení Společnosti katolického domu v Blansku vystoupí na svém dalším koncertu dětský chrámový sbor z kostela sv. Martina v Blansku. Zazní výběr z různých žánrů moderní křesťanské tvorby. Jako hosté v programu vystoupí P. Jiří Kaňa, Martin Sam Šob a Aleš Šnek Bláha v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Cesta do svobody 10 Prokletí. Jak nemoci, tak opakovaná selhání v různých oblastech života, mohou být důsledkem prokletí. Zdrojem prokletí ať osobních či rodových je rozhodnutí člověka: uctívat stvoření namísto Stvořitele. Ale Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Těžké ranní loučení? Povídání s psychologem Mgr. Miroslavem Šamalíkem o přechodu dětí z rodiny do kolektivu v MŠ nebo ZŠ v 9.00 h, Dělnický dům Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil Divadelní představení pro děti z MŠ a 1. roč. ZŠ a pro maminky s dětmi ve h, Senior centrum Putování po Slovensku Cestopisná beseda s manželi Habešovými spojená s promítáním fotografií z putování po krajině našich východních sousedů v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Laktační poradna pro maminky s kojenci od 0 do 3 let Od 10 do 11 hodin pod vedením laktační poradkyně Jitky Pokorné v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Konference zázraků Pátek od h, sobota od h. Ježíš žije, proto i dnes dává nový život, vysvobozuje, zachraňuje a uzdravuje. Přijďte zažít dotek Boží moci přinášející odpuštění a povzbuzení, uzdravení ducha, duše i těla, vztahů, rodiny i financí. Pořádá služba Moc vzkříšení, slouží pastor Jean Francois. Vstup zdarma. Více informací o službě Moc vzkříšení na Další shromáždění proběhnou 29.10, a ve h, restaurace Na pražci Taneční večer Hraje TOM SAWYER BAND ve h, Katolický dům Jiřinkový bál K tanci a poslechu hraje POHODA. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek + rezervace stolů: Oblastní charita Blansko, Komenského 19, od vždy v 8 15 hodin, tel v h, vinárna Dukla Retro magic večer Kouzelný večer k 4. výročí se světovým kouzelníkem ŠTĚPÁNEM ŠMÍDEM tři hodiny kouzel přímo u vašeho stolu, MAGICKÁ SHOW na parketu kofola stan se spoustou míchaček z toč. kofoly a skvělé slané pochoutky (super retro výhry za každou kofču) koktejly dle vaší chuti fondue zábava skutečných labužníků (nutné zamluvit stůl) disko všech generací s DJ Markem. Hoďte na sebe retro ohoz a přijďte slavit s námi! Nezapomeňte na rezervaci stolu! v 9.00 h Zájezd do kouzelné pohádkové země Vítězslavy Klimtové K vidění bude říše skřítků, víl, čertů, vodníků a jiných strašidýlek. Zakladatelkou této, již druhé pohádkové země, je Vítězslava Klimtová, spisovatelka, ilustrátorka a výtvarnice. Přihlášky přijímá: Helena Jalová, tel , Městská knihovna Blansko v h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Nedělní čaj o šesté Hraje TOM SAWYER BAND v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Cesta do svobody 11 Jak si udržet svobodu. Kristus nám vydobyl svobodu. Nedejte se proto znovu do otroctví zůstaňte v milosti. Byli jste povoláni ke svobodě, ale nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe v 9.00 h Na soukromé statky a farmy Další z cyklu vlastivědného putování po nejbližším okolí se uskuteční v sobotu 2. října Navštívíme (a také ochutnáme produkty) tyto provozovny: Včela pro Moravský kras o.s. ve Vilémovicích, Kozí farma v Šošůvce, Ovčí farma Hluboké Dvory (oběd, ovčí speciality) a Pivovar Černá Hora. Bližší informace podá a přihlášky přijímá: Pavel Svoboda, tel , studovna a čítárna knihovny v 9.00 h Výlet do Zoo Lešná Zlín Zájemci, hlaste se na tel. č nebo vyplňte a pošlete přihlášku z webu v sekci Klub Ratolest v h, Galerie města Fotografický workshop k výstavě Lukáše Jasanského a Martina Poláka: Barevná fotografie. Od do hodin. Workshop je určen pro dospělé a zájemce o tvorbu této dvojice umělců. Je nutné přihlásit se předem na tel nebo em: S sebou vlastní digitální fotoaparát. Sport v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Rájec Přípr. B, OP v h, tenisové kurty ASK TENISOVÁ ŠKOLIČKA pro kluky a holky od 5 let Od každou středu resp. čtvrtek v h pořádá tenisový oddíl ASK Blansko. Přihlášky: Bronislav Melichar tel (SMS). Vybavení: tenisovou raketu, obuv a dobrou náladu , herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: Krajský turnaj v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: TJ ČKD A Šumperk I. KL ženy v h, h, tělocvična obchodní akademie Volejbal: TJ ČKD Šlapanice B KP II muži Ztráty a nálezy klíče, ul. Bezručova dámské hodinky, u kina klíče od auta, nám. Svobody klíče, ul. Seifertova Vlastníci věcí si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a středu od 8 do 16 hodin v h, h, tělocvična obchodní akademie Volejbal: TJ ČKD Křenovice B KP II ženy v h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko Starý Lískovec Dorost A, KP dorost v h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko Ochoz u Brna Muži B, I.B třída v h, cvičiště agility na sportovním ostrově Šampionát psí dovednosti Kontakt: Hana Rajtšlégrová, tel Přihlášky a propozice na: v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Rudice Přípr. A, OP v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: TJ ČKD C Valtice Jm. divize muži v 8.00 h, ASK Blansko Aerobik: III. kolo Poháru federací Gymnastický aerobik, step aerobik, team aerobik. Od 8.00 h step aerobik a team aerobik; od h gymnastický aerobik od žáků až po seniory. Představí se vám československá špička v gymnastickém aerobiku. Těšit se můžete také na doprovodný program a vystoupení. Informace: Aerobic Team Orel Blansko, www. atb.unas.cz, Mgr. Iivana Klimešová, .cz, v 9.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Florbal: Jm. liga ml. žáci h v h, h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: 10 h TJ ČKD B Žirovnice, III. KL muži 13 h TJ ČKD A Ratiškovice, II. KL muži v h, h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Brno Líšeň Žáci A, KP žáci v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Pelhřimov v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko MKZ Rájec Jestřebí Žáci 7+1, OP v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko SK Jedovnice Přípr. A, OP v h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko Svratka Brno Dorost A, KP dorost v h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko Olešnice Muži B, I.B třída v 9.30 h, ASK Blansko Dopolední sportování s Fit Klubem Od 9.30 do hodin si můžete vyzkoušet různé formy cvičení a zhlédnout některá úspěšná vystoupení dětí DĚTSKÉ ŠKOLY AEROBI- KU. Informace na nebo tel Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. září 2010 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic a přístup ke kontejnerovým stáním jako v běžném termínu svozu.

7 7 ANKETA průzkum názorů obyvatel panelového sídliště Blansko-Sever Vážená paní, vážený pane, ve Vašem sídlišti probíhá zpracování podkladů k projektu Regenerace panelového sídliště Blansko-Sever. Nedílnou součástí těchto podkladů je i tento dotazník. Údaje v dotazníku uvedené poslouží k zohlednění Vašich připomínek při přípravě regenerace sídliště. Odpovědi označte křížkem ve čtverečku, případně doplňte svoji zkušenost. Vyplněné dotazníky odevzdejte prosím do v těchto sběrných místech: v budově radnice, nám. Svobody 3, v prostoru za hlavními dveřmi Po, St od 8.00 do hodin, Út, Čt, Pá od 8.00 do hodin nebo v budově České pošty, s.p., Dvorská 32, Po Pá v době od 8.00 do hodin a od do hodin. Formulář je také ke stažení na stránkách lze jej vyplněný zaslat na ovou adresu řádková inzerce PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , PRÁCE Z DOMU Informace na MUDr. Oldřich Jelínek, Ph.D. oznamuje od změnu ordinačních hodin ortopedie: Po: hodin, Út: hodin, St: hodin, Pá: 8 13 hodin, Objednání na tel.: (od 6.30 hod.) nebo Překlady z jazyka ukrajinského do řeči české a naopak. Tel NEMOVITOSTI Svobodná bezdětná nekuřačka bez domácích mazlíčků hledá dlouhodobý podnájem 1+1 nebo 1+kk v Blansku. Tel SOUKROMÁ Prodám použité plné pálené cihly očištěné, cca 750 ks. Cena 3 Kč/ks. Tel Prodám Fabia Combi 1,4 74 kw, Comfort červené barvy, r. v. 2001, km, servisní knížka, 15 kola + zimní sada s disky. STK srpen 2012, nehavarováno. Cena dohodou. Tel , Prodám dvě zimní kola včetně disků na FABII. Pneumatiky zn. MATADOR 165/70R14-81T. Vzorek hl. 5 mm. Tel Dětská tříkolka s tyčí, tříkolka, malé jízdní kolo, elektrická tříkolka a čtyřkolka. Informace na: nebo tel Nabídnou starší lidé možnost občasných víkendových pobytů na chatě v okolí? Možná výpomoc. Tel Prodám zachovalou sedací soupravu pohovka + dvě křesla, barva medový plyš. Levně. Tel INZERCE VE ZPRAVODAJI Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu Individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a neživočišných kuchyňských odpadů. Pozor! Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)! Žádáme občany, aby tento druh odpadu uložili do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a přistavili v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci, a to pouze v následující termíny. Svoz bude prováděn vždy v Blansku a městských částech v tyto dny: Ve městě Blansku v úterky: 21.9.; 5.10.; ; 2.11; ; V městských částech ve středu: 22.9.; 6.10.; ; 3.11.; (výjimečně ve čtvrtek kvůli svátku); Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Ostrova, kde není možné zpracování jakýchkoli příměsí z dřevin. Dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) můžete uložit v následném přistavení VOK v měsíci září nebo v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Na Brankách. odbor komunální údržby Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, točna autobusu Dolní Lhota, u pomníku Křižkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u Horových Hořice, u požární nádrže Kontejnery na odpad v září 2010 Občané města a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10 do 17 h, v pátek od 10 do 18 h a v sobotu od 8 do 12 h. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení. SSO Horní Lhota , SSO na ul. Na Brankách odbor komunální údržby

8 8 Zahájení letošního školního roku před základní školou Salmova 17. Prvňáčky i jejich rodiče zde společně s vedením školy přivítal také vedoucí Odboru školství MěÚ Blansko František Alexa. Kapitán Kid: Jsem víc spisovatel než muzikant Legenda trampské písně, spoluzakladatel Porty, ale především spisovatel, to je Jaroslav Velínský. Zahrát a zazpívat přijel v rámci každoročního letního festivalu Muzika pro Karolínku na nádvoří zámku v Blansku. Jak jste s k trampingu a muzice dostal? Podle přísloví Mezi slepejma jednokej králem. Začal jsem psát asi v osmnácti letech písničky. Neměly náboj nebo tématiku. Byly pořád o tom, jak ona někde je, já jsem tady a ona nepřijde apod. Na kytaru jsem se učil podle písniček Osvobozenýho divadla a pop music. Písničky tak neměly zpočátku směr nebo tvář. Dostaly ji až poté, co jsem se seznámil s trampskou partou od nás z ulice. Kdy se to zlomilo, že Vaše některé písně doslova zlidověly a stal jste se slavným? To já nevím. Možná to bylo až v době, kdy se reprodukční technika dostala tak daleko, že si ji moh leckdo dovolit. Ty prvotní písničky se šířily jenom ústním podáním a teprv, když přišly magnetofony, tak se to rozšířilo. Jste propagátorem trampského hnutí. Má i dnes lidem co říct? Myslím, že ano. To bude mít pořád co říct, protože tramping sám o sobě je ve svý podstatě takový umírněnější ekologický hnutí. Protože některý ty ekologický hnutí jsou opravdu dost jako drastický, určitý věci se přeháněj. Musíme myslet taky na to, že jsme lidi a určitej druh na této planetě a že nemůžem pořád ustupovat všemu. To nejde. Byl jste u zrodu festivalu Porta. Ten ve své původní podobě skončil... Neskončil. Porta existuje v takový formě, že má svoje český finále v Řevnicích rok co rok a u nás v Ústí, kde vlastně vznikla, má ještě o měsíc později finále mezinárodní, kde už letos hrály zahraniční kapely ze Slovenska, Polska nebo Maďarska. Myslím, že Porta nezahyne, že to bude pořád pokračovat dál. Vy nejste ale jen zpěvák a skladatel, ale také spisovatel... Já jsem hlavně spisovatel. Se mnou každej začne hovořit nejdřív o muzice, ale já jsem přitom diletant naprostej jako muzikant (smích) a myslím si, že jsem jako diletant i textař. Ale dejme tomu. Ty texty, to je v podstatě poezie. Žádnej velkej muzikant nejsem. V tomto případě to ale nevadí, u písniček tohoto druhu, ať už jsou to trampský, nebo tzv. folk, jak se tomu nepřesně říká. Když to tak vezmete, Karel Kryl taky nebyl žádný zvláštní muzikant a Vysockij taky ne. To prostě nebyli žádný zvláštní muzikanti. Oni prostě hráli tak, aby doprovodili svoje silný texty. A já se snažím o totéž, i když třeba neskládám věci, který by byly přímo angažovaný, dotýkaly se nějakejch problémů, protože v trampský písničce to není tak docela třeba. Já jsem vždycky chtěl bejt spisovatel a ne skladatel trampskejch písní. To osud ňák se mnou zamotal, že nakonec jsem se stal Kapitánem Kidem a že jsem tak pojmenoval i vlastní nakladatelství. V Blansku nehrajete poprvé... V Blansku hraju potřetí. Poprvé to bylo v roce 1972, kupodivu na Portě, když tady bylo krajský kolo Porty. Já jsem ho uváděl i zde hrál. A potom jsem hrál přímo tady na zámku asi před třinácti lety. Teď si uvědomuju, že jsem tady byl ještě jednou, v pořadu Karla Effy. Já ho uváděl a hrála tady zdejší kapela Poutníci, což byla tehdy velmi dobrá kapela, vedená kamarádem, kterej měl přezdívku Žanek. Viděl jsem, že máte dvě kytary. Jedna, zdá se, už hodně pamatuje. Je nějaká speciální? To je kytara, kterou jsem si nechal udělat v době, kdy jsem vůbec neměl kytaru. To jsem hrál na kytaru, o které mně zvukaři říkali, že bych její zvuk vylepšil, kdybych ji vylil betonem. Není zas tak stará, mám ji asi deset let. Radši ale hraju na tu novou černou, která není tak velká. Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek Změny v dopravě kolem nemocnice Připravovaná rekonstrukce parkovacích ploch před blanenskou nemocnicí přinese řadu dopravních omezení a změn. Policisté proto upozorňují pacienty a další návštěvníky zdravotnického zařízení v Blansku, aby pečlivě sledovali dopravní značení v době od 8. září do 15. října letošního roku. V souvislosti s realizovanou stavbou Parkoviště u Nemocnice Blansko ul. K. H. Máchy, jejíž součástí je rekonstruování stávajících a vybudování nových venkovních parkovacích stání a chodníků, obnova krytu stávající vozovky, zeleně a vyvolané přeložky a úpravy inženýrských sítí, dojde v průběhu výstavby k uzavírce ulice K. H. Máchy od křižovatky se silnicí Sadovou po křižovatku s místní komunikací ulice B. Němcové. Průjezd do areálu nemocnice bude zachován, s výjimkou jednoho dne, kdy z důvodu stavebních prací (obnova povrchu komunikace) nebude obslužnost nemocnice z tohoto místa možná. V tento den bude přístup zajištěn z ulice Pod Sanatorkou. Objízdná trasa bude vedena po ulici B. Němcové, ulicí Rodkovského a po ulici Sadové. Uzavírka bude označena patřičným dopravním značením. V ulici B. Němcové po křižovatku s ulicí Sladkovského bude zakázáno řidičům stát, protože by svými vozidly mohli bránit průjezdu sanitních vozů. Zákaz stání pak bude platit také v ulici Sladkovského od ulice B. Němcové po ulici Sadovou. Zbytek ulice B. Němcové bude po dobu rekonstrukce parkoviště jednosměrný, řidiči tam tedy budou moci parkovat po obou stranách komunikace, upozorňuje na změny dopravního značení tisková mluvčí Policie ČR v Blansku por. Mgr. Iva Šebková. Další možnost na zastavení a stání motorových vozidel budou mít návštěvníci a pacienti nemocnice na parkovišti u domova důchodců v ulici Pod Sanatorkou, odkud bude možnost přístupu do nemocnice od parkoviště ze zadní strany brankou. K přemístění autobusových zastávek na ulici Sadové nedochází. Po celou dobu výstavby bude umožněn přístup k nemovitostem v dané oblasti. Přístup do areálu nemocnice bude stávajícím hlavním vstupem z ulice Sadové, brankou z ulice Pod Sanatorkou a stávajícím vjezdem do areálu nemocnice z ulice K. H. Máchy, který bude dosažitelný po objížďkové trase. red Rekondiční pobyt diabetiků Organizace Svazu diabetiků v Blansku koná každoročně týdenní rekondiční pobyty pro diabetiky, příp. jejich partnery nediabetiky. Diabetes je zákeřná nemoc, která dlouho nebolí, ale jejíž zvládání je velmi náročné. Pokud diabetik svou nemoc dobře nekompenzuje léky, inzulínem, stravou a pohybem, čekají ho většinou těžké komplikace zdravotního stavu. Proto jsou rekondiční pobyty diabetiků za účasti zdravotní sestry velmi přínosné. Letos se pobyt uskutečnil na Českomoravské vysočině v hotelu Pavla u rybníka Sykovce. Kromě besed, soutěží a přednášek byl hlavní náplní pohyb. Délka vycházek se přizpůsobovala výkonnosti a zdravotnímu stavu pacientů, kteří byli pod denní kontrolou zdravotní sestry. Také strava obsahovala předepsané složky hodně zeleniny a bílkovin, méně příkrmů. Jen s omezením množství vynikajícího jídla měli občas někteří problémy. Všichni účastníci zvládli pobyt bez potíží. Navíc se seznámili s nejnovějšími metodami měření cukru a aplikace inzulínu a zopakovali si, jak se chovat při obtížích, které mohou ohrožovat dokonce jejich život. Pro mnohé z nich to byla jediná možnost strávit bezpečnou dovolenou beze strachu z nedostupnosti lékařské péče. Ke konci pobytu přijel na revizi předseda revizní komise z ústředí Svazu diabetiků. Závěr, který provedl na společném sezení při vyhodnocení sportovní olympiády, vyzněl více než kladně. Poděkování patří vedoucímu akce panu Janu Moravcovi, zdravotní sestře Marii Jalové a ostatním spolupracovníkům. Také sponzorům, kteří přispěli cenami do soutěží Informační kanceláři Blanka, lékárně U pošty, pí Hartmanové (prodejna skla) a prodejně Aktuell. MK Foto: p. Handl Z činnosti městské policie srpen 2010 Několik případů z činnosti městské policie v měsíci srpnu. Zadržení vandalové Dne kolem hodin zaznamenal strážník obsluhující kamerový systém MP Blansko podezřelý pohyb dvou mužů na náměstí Republiky. Tito začali manipulovat s konstrukcí kinematografu až došlo k odjištění lana a pádu celé konstrukce na zem. Poté se dali na útěk. Mezitím hlídka strážníků vyrazila na místo a muže ve věku 22 a 24 let z zadržela na ulici Krátké. Tito se k činu přiznali, provedená dechová zkouška na alkohol byla pozitivní. Dále bylo zjištěno, že ještě předtím muži poškodili kopáním skleněné výplně čekárny na zastávce autobusu na nám. Republiky, což rovněž zaznamenal kamerový systém. Vzhledem ke škodě, která přesáhne částku 5 tisíc korun, byla věc předána k dalšímu řízení Policii ČR pro podezření ze spáchání přečinu Poškozování cizí věci a přečinu Výtržnictví. Alkohol za volantem Dne kolem hodin si hlídkující strážníci všimli na ulici Komenského v Blansku pomalu jedoucího osobního vozidla, které kličkovalo po celé šíři komunikace. Vozidlo zastavili a následně zjistili, že ho řídí 41letý muž evidentně pod vlivem alkoholu, což prokázala i provedená dechová zkouška hodnotou 2,09 promile. Řidič byl předán Policii ČR pro podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky. Jaroslav Velínský Krádeže měděných okapů V poslední době zaznamenala Městská policie Blansko zvýšenou četnost krádeží měděných okapů a svodů a to zejména z rodinných domků. Ke krádežím dochází zpravidla v noční době a jsou páchány i v hustě obydlených částech města. Městská policie nabádá občany k větší všímavosti ve svém okolí a uvítá veškeré včasné informace, které mohou sdělit kdykoliv na telefonní lince 156. Mgr. Stanislav Sotolář, zástupce ředitele MP Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Foto: S. Mrázek, není-li uvedeno jinak. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více