Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne"

Transkript

1 Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na vědomí přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období, informace občanům o činnosti orgánů města - rady města, starosty O: OKS 310 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 4 bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne a bere na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k a bere na vědomí rozpočtová opatření vnitřní uvedená v příloze č. 2 a rozpočtová opatření vnější uvedená v příloze č. 1 O: FO T: / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 5 bere na vědomí hospodaření města Šternberka za 1. pololetí 2012 O: FO T: / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 6 bere na vědomí upřesněný seznam investic, velkých oprav a významných akcí města pro rok 2012 O: ORMI T: / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 7 podmínky výběrového řízení na pořadatele akce pro veřejnost Město v pohybu 2013 včetně příspěvku Kč z rozpočtu města dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a jmenuje výběrovou komisi dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a radu města ke schválení vítěze dle doporučení výběrové komise a ukládá výsledek výběrového řízení předložit zastupitelstvu města na vědomí O: OŠK T:

2 314 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 8 zvýšení příspěvků vybraným sportovním organizacím na činnost a provoz v roce 2012 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí příspěvků dle návrhů uvedených v důvodové zprávě: TJ Sokol Šternberk (činnost vč. extraligy volejbalu), Zahradní 23, Šternberk, IČ , o Kč Fotbalový klub Šternberk (činnost), Blahoslavova 15, Šternberk, IČ , o Kč Atletický klub Šternberk (činnost), Lidická 17, Šternberk, IČ , o Kč Tenisový klub Šternberk (činnost a provoz), Svatoplukova 15, Šternberk, IČ , o Kč a k podpisu dodatků 1. místostarostu O: OŠK T: / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 9 zvýšení příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Uničovská 51A, Šternberk, IČ , o Kč a k podpisu dodatku 1. místostarostu O: OSV T: / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.10 rozpočtové opatření č. 38 a zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Svatoplukova o Kč na financování služeb školního psychologa dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a rozpočtové opatření č. 39 a zvýšení příspěvku na provoz ZŠ nám. Svobody o Kč na dofinancování mzdy asistentky pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a rozpočtové opatření č. 40 a zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Dr. Hrubého o Kč na financování oprav školního hřiště a na vybudování záchranné sítě u školního hřiště dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a rozpočtové opatření č. 42 a zvýšení příspěvku na provoz MKZ o Kč (z toho Kč na spolufinancování projektu značení turistických cílů Expozice času; Kč náklady na zapůjčení výstavy k filmu Kuky se vrací; Kč na předvánoční programy pro veřejnost na Hlavním náměstí) dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a zvýšení příspěvku na provoz ZUŠ o Kč na zajištění koncertu Harmonie Šternberk dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě O: OŠK T:

3 317 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.11 záměr prodeje části pozemku parc. č. 4689/3 ost. plocha o výměře 2 m 2 a části pozemku parc. č. 4693/1 ost. plocha o výměře 5 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu 700 Kč/m / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 12 záměr prodeje části pozemku parc. č. 190/2 ost. plocha o výměře cca 250 m 2 v k. ú. Chabičov za cenu 98 Kč/m / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.13 záměr prodeje pozemku parc. č ost. plocha o výměře 22 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč 320 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.14 prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - část pozemku parc. č. 3698/2 zast. plocha o výměře 6 m 2 v k. ú. Šternberk společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín za cenu Kč a O: SMM T: / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.15 prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - část pozemku parc. č. 217/1 ost. plocha o výměře 7 m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín za cenu Kč a O: SMM T: / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.16 prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - část pozemku parc. č ost. plocha o výměře cca 75 m 2 v k. ú. Šternberk Společenství vlastníků jednotek pro dům Komenského 369/36, Šternberk, Komenského 369/36, Šternberk za cenu 150 Kč/m 2 a

4 323 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.17 směnu pozemků a dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům jejich reálným rozdělením mezi Městem Šternberk, Horní nám. 16, Šternberk, IČ: a Okresním stavebním bytovým družstvem Olomouc se sídlem v Uničově, Dukelská 1 144, Uničov, IČ: tak, že dle geometrického plánu č /2012 budou pozemky: 1. parc. č zahrada o výměře 520 m 2, parc. č ost. plocha o výměře m 2 a parc. č zahrada o výměře m 2, vše v k. ú. Šternberk, ve vlastnictví Okresního stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově; 2. parc. č. 4621/1 ost. plocha o výměře 23 m 2, parc. č. 4621/13 ost. plocha o výměře m 2, parc. č. 4643/1 zahrada o výměře m 2 a parc. č. 4643/3 ost. plocha o výměře m 2, vše v k. ú. Šternberk, ve vlastnictví Města Šternberk v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a k podpisu směnné smlouvy a dohody o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům jejich reálným rozdělením 1. místostarostu 324 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.18 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č orná půda o výměře cca m 2 v k. ú. Šternberk za min. cenu 450 Kč/m 2 a podmínky nabídky pozemku v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu O: SMM T: / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.19 bere na vědomí informace o projednání nabídek na využití pozemků v přednádražním prostoru v komisi rozvoje města a správy majetku a ukládá odboru správy majetku města a odboru rozvoje města a investic jednat s uchazeči o splnění podmínek města k zastavění přednádražního prostoru 326 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.20 ne žádost o koupi nemovitostí v podnikatelské zóně zaslanou společností FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o., Tleskačova 1 660, Kuřim, IČ: dne

5 327 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.20 prodej nemovitostí a uzavření kupní smlouvy takto: část pozemku parc. č. 217/130 ost. plocha a část pozemku parc. č. 217/80 zast. plocha o celkové výměře cca 950 m 2 ) za cenu 601,- Kč/m 2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka společnosti JM-PENTA s. r. o., Gen. Svobody 1 222, Uničov, IČ: v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a a prodloužení termínu úhrady kupní ceny za část pozemku parc. č. 217/130 v k. ú. Lhota u Šternberka dle usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 233/9 ze dne nově do / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.20 prodej nemovitostí a uzavření kupní smlouvy takto: - budovu bez č. p./č. e. - jiná stavba postavená na pozemku parc. č. 217/88 a pozemek parc. č. 217/88 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 944 m 2 za celkovou cenu ,- Kč, pozemek parc. č. 217/133 ost. plocha o výměře m 2 za cenu 600,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč, část pozemku parc. č. 217/141 ost. plocha o výměře cca 175 m 2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) a část pozemku parc. č. 217/1 ost. plocha o výměře cca 60 m 2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za cenu 550,- Kč/m 2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka, Ing. Davidu Charvátovi, Mladějovice 208, Šternberk v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a 329 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.20 prodej nemovitostí a uzavření kupní smlouvy takto: budovu bez č. p./č. e. jiná stavba postavená na pozemku parc. č. 217/103, pozemek parc. č. 217/103 zast plocha o výměře 101 m 2, část budovy bez č. p./č. e. jiná stavba postavená na pozemku parc. č. 217/89, část pozemku parc. č. 217/89 zast plocha o výměře cca 680 m 2 a část pozemku parc. č. 217/134 ost. plocha o výměře cca 919 m 2 ) (přesné výměry budou určeny geometrickým plánem) za cenu 550,- Kč/m 2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka, do podílového spoluvlastnictví p. Karlu Pávkovi, Na Křivou 439, Dlouhá Loučka, a to z id. 2/3 a pí. Lence Plotyciové, Na Křivou 439, Dlouhá Loučka, a to z id. 1/3 v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a

6 330 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.20 záměr odprodat nemovitosti v Podnikatelské zóně Šternberk v k. ú. Lhota u Šternberka takto: -budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/64, pozemek parc. č. 217/64 zast. plocha o výměře 321 m 2, budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/65, pozemek parc. č. 217/65 zast. plocha o výměře 500 m 2, pozemek parc. č. 217/125 ost. plocha o výměře m 2, vše za cenu 800,- Kč/m 2, pozemek parc. č. 217/126 ost. plocha o výměře m 2 za cenu 250,- Kč/m 2 -budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/69, pozemek parc. č. 217/69 zast. plocha o výměře 267 m 2, budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/71, pozemek parc. č. 217/71 zast. plocha o výměře 266 m 2, budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/73, pozemek parc. č. 217/73 zast. plocha o výměře 270 m 2, budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/75, pozemek parc. č. 217/75 zast. plocha o výměře 265 m 2, budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/67, pozemek parc. č. 217/67 zast. plocha o výměře 138 m 2 a budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/68, pozemek parc. č. 217/68 zast. plocha o výměře 165 m 2 a parc. č. 217/127 ost. plocha o výměře m 2 za cenu 1 500,- Kč/m 2 -budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/77 a pozemek parc. č. 217/77 zast. plocha o výměře 997 m 2 za celkovou cenu Kč, pozemek parc. č. 217/128 ost. plocha o výměře m 2 za cenu 750,- Kč/m 2 ; -část pozemku parc. č. 217/130 ost. plocha o výměře cca m 2 za cenu 600,- Kč/m 2 -budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/86 a pozemek parc. č. 217/86 zast. plocha o výměře 97 m 2 za celkovou cenu 550,- Kč/m 2, pozemek parc. č. 217/132 ost. plocha o výměře m 2 za cenu 550,- Kč/m 2 ; -část pozemku parc. č. 217/141 - ost. plocha o výměře cca 670 m 2 za cenu 550,- Kč/m 2, část pozemku parc. č. 217/1 - ost. plocha o výměře cca 700 m 2 za cenu 550,- Kč/m 2 a část pozemku parc. č. 217/134 ost. plocha o výměře cca m 2 za cenu 550,- Kč/m 2 pozemek parc. č. 224/1 - ost. plocha o výměře m 2 za cenu 550,- Kč/m 2 pozemek parc. č. 217/142 - ost. plocha o výměře m 2 za cenu 550,- Kč/m 2, ---- pozemek parc. č. 217/84 - ost. plocha o výměře 544 m 2 za cenu 550,- Kč/m 2, pozemek parc. č. 224/4 - ost. plocha o výměře m 2 za cenu 550,- Kč/m 2 -část pozemku parc. č. 224/3 - ost. plocha o výměře cca m 2 za cenu 400,- Kč/m 2 v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a ukládá zveřejnění tohoto záměru dle předloženého návrhu, žádosti a připomínky k tomuto záměru Města Šternberk se přijímají do do 12:00 hodin

7 331 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.21 bezúplatné nabytí části pozemku parc.č (zastávka Dolní Žleb) nově označené dle geometrického plánu č /2011 jako parc.č. 5639/4 ostatní plocha o výměře 524 m 2 v obci a k.ú. Šternberk z vlastnictví ČR příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ do vlastnictví Města Šternberka. Převod je uzavírán podle 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky ve znění pozdějších předpisů a za podmínek čl. III. a čl. V. předloženého návrhu smlouvy o bezúplatném převodu číslo UZSVM/OOL/2768/2012-OOLM a starostu k podpisu předložené smlouvy o bezúplatném převodu 332 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.22 bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 3394/1 (ul. Uničovská) nově označené dle geometrického plánu č /2012 jako parc.č. 3394/17 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 134 m 2 v obci a k.ú. Šternberk z vlastnictví ČR příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ do vlastnictví Města Šternberka. Převod je uzavírán podle 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky.., ve znění pozdějších předpisů a za podmínek čl. III. a čl. V. předloženého návrhu smlouvy o bezúplatném převodu číslo UZSVM/OOL/4629/2012-OOLM a starostu k podpisu předložené smlouvy o bezúplatném převodu 333 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.23 revokuje usnesení ZM Šternberka č. 759/21 ze dne a přijetí darovaných nemovitostí pozemků parc.č. 918/1 o výměře 574 m 2 a parc.č. 918/3 o výměře 264 m 2 vše ostatní plocha/ostatní komunikace (ul. Jívavská) v obci a k.ú. Šternberk z vlastnictví ČR příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IC: do vlastnictví Města Šternberka. Převod je uzavírán podle 22 odst. 3 h) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek čl. IV. bod 3-6 a čl. VI. bod 3-5 dle předloženého návrhu darovací smlouvy a starostu k podpisu předložené darovací smlouvy O: SMM T:

8 334 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.24 budoucí darování části pozemku parc.č. 6012/6 trvalý travní porost cca 155 m 2 v katastrálním území Šternberk z vlastnictví Města Šternberk do vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: za podmínek předloženého návrhu smlouvy o budoucí darovací smlouvě a starostu k podpisu předložené budoucí darovací smlouvy O: SMM T: / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.25 prodej bytového domu č. p. 93 ( Hlavní náměstí 5 ) postaveného na pozemku parc. č. 54 a pozemku parc. č. 54 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 335 m 2 a pozemku parc. č. 55 zahrada o výměře 61 m 2 vše v k.ú. Šternberk dle předloženého materiálu panu J.P., za ujednanou cenu Kč a 336 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.26 bere na vědomí žádost pana J.Š. ze dne a uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho splátkách mezi Městem Šternberkem a panem J.Š.,trvale bytem Šternberk, Olomoucká 1145/113 v předloženém znění a 1.místostarostu k podpisu této dohody O: SMM T: / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.28 bere na vědomí informace o plnění smlouvy o poskytování finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje a návrh dodatku č. 2 k této smlouvě a dodatek č. 2 smlouvy o poskytování finančního příspěvku právnické osobě Česká republika Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, IČ , podle předloženého návrhu a starostu k podpisu tohoto dodatku č. 2 O: OVV T:

9 338 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.29 záměr prodeje bytového domu č. pop postaveného na pozemku parcela číslo 1786/3 ( ulice U Vrby č. o. 12 ) a pozemku parcela číslo 1786/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 500 m 2 vše v k.ú. Šternberk dle zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů a dle Prohlášení vlastníka zpracovaného Jaroslavem Markem, Šternberk Komenského 332/6, IČ ze dne po níže uvedených bytových jednotkách s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech domu a výše uvedeném zastavěném pozemku parcela číslo 1786/3 takto: bytovou jednotku č. 2214/1 o velikosti 1+1 a podílem 473/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/2 o velikosti 1+0 a podílem 275/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/3 o velikosti 1+0 a podílem 275/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/4 o velikosti 1+1 a podílem 476/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/5 o velikosti 1+1 a podílem 476/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/6 o velikosti 1+1 a podílem 476/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/7 o velikosti 1+1 a podílem 481/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/8 o velikosti 1+1 a podílem 472/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/9 o velikosti 1+1 a podílem 472/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/10 o velikosti 1+1 a podílem 277/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/11 o velikosti 1+1 a podílem 474/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/12 o velikosti 1+1 a podílem 621/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/13 o velikosti 1+1 a podílem 472/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/14 o velikosti 1+1 a podílem 462/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/15 o velikosti 1+1 a podílem 471/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/16 o velikosti 1+1 a podílem 457/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/17 o velikosti 1+0 a podílem 278/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/18 o velikosti 1+1 a podílem 475/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/19 o velikosti 1+1 a podílem 479/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/20 o velikosti 1+1 a podílem 473/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/21 o velikosti 1+1 a podílem 472/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/22 o velikosti 1+3 a podílem 726/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/23 o velikosti 1+3 a podílem 733/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/24 o velikosti 1+2 a podílem 639/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/25 o velikosti 1+3 a podílem 728/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/26 o velikosti 1+3 a podílem 726/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/27 o velikosti 1+3 a podílem 729/ za cenu Kč bytovou jednotku č. 2214/28 o velikosti 1+3 a podílem 700/ za cenu Kč dle znaleckého posudku č /12 ze dne zpracovaného Jaroslavem Markem, Šternberk Komenského 332/6, IČ a dle důvodové zprávy a ukládá tento záměr zveřejnit a vzor smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v předloženém znění a vzor kupní smlouvy na zařizovací předměty v předloženém znění O: SMM T:

10 339 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č.30 vydání souhlasu za obec Šternberk s převodem vlastnického práva k částem pozemku parc. č. 6059/42 v k. ú. Šternberk z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví třetích osob (vlastníků pozemků parc. č. 6059/41, 60,59/49, 6059/63, 6059/62 a 6059/61 v k. ú. Šternberk) s podmínkou následného bezúplatného nebo úplatného převodu částí pozemku parc. č. 6059/42 v k. ú. Šternberk do vlastnictví Města Šternberk, za cenu 50 % kupní ceny, maximálně však do výše Kč, na základě předchozího písemného prohlášení jednotlivých vlastníků pozemků parc. č. 6059/41, 6059/49, 6059/63, 6059/62 a 6059/61 v k. ú. Šternberk dle předloženého vzoru prohlášení O: SMM T: Michal Oborný 1.místostarosta Ing. Stanislav Orság starosta

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 15.02.2012 218 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 15.02.2012 219 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 4 bere na vědomí

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 22 6. 2011 96 / 5 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 22.6. 2011 97 / 5 Zastupitelstvo města Šternberka č.4 bere na vědomí přehled

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 14. 9. 2011 132 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 14.9.2011 133 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka č.4 přehled usnesení

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 6. 4. 2011 59 / 4 Zastupitelstvo města Šternberka č.2 program zasedání ZM Šternberka dne 6.4. 2011 60 / 4 Zastupitelstvo města Šternberka č4 bere na vědomí

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 16. 2. 2011 38 / 3 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 15.12. 2010 39 / 3 Zastupitelstvo města Šternberka č.3 bere na vědomí

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 25.02.2015 27 / 3 č. 2 28 / 3 č. 3 program zasedání dne 25. 2. 2015 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.8.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 04. 2017 Číslo: 347/17 program zasedání dne 05.04.2017 Číslo: 348/17

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.6.2014 Číslo 2634 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.6.2014 program schůze dne 04.06.2014 Číslo 2635 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.6.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konaného dne 16.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIV/16: ZM schvaluje program

Více

Usnesení. přijatá na 31. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 31. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 31. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 24.4.2014 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1301. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 20.4.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 766. Zastupitelstvo města bere

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne

Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 22.06.2016 Volí 317 - Ověřovatele zápisu p. Jaroslavu Umnerovou a p. Jana Smolu. Určuje 318 - Zapisovatelku zápisu p. Ivanu Šusterovou. Bere

Více

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Číslo: 299/15 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program zasedání 07.12.2016 O: Mgr. I. Černocká T: 07.12.2016 Číslo: 300/15 přehled usnesení Rady města Šternberka

Více

Usnesení. přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 13.9.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 678. Zastupitelstvo města doporučuje radě města uzavřít se stávajícím provozovatelem

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 18. 09. 2019 Číslo: 137/6 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018 č. RM 238/2018 u p r a v e n á v e r z e 1. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne Zastupitelstvo města Horšovský Týn: Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne 24.6.2019 01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. 02. schvaluje program 6. jednání

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 18. září 2018, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 9. 2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2010 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Mohelnice

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více