OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol. IX. Závěr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol. IX. Závěr"

Transkript

1 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Ing. Ladislav Konopka ředitel školy září

2 OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie M/004 Obchodní akademie M/004 dálkové studium Ekonomické lyceum M/002 Agropodnikání M/001 Další aktivity školy Programy a projekty II. Vzdělání a výchova Základní cíle v oblasti výchovy a vzdělávání Plnění základních cílů v oblasti výchovy a vzdělávání Přijímací řízení Přehled o výsledcích výuky a výchovných opatřeních Maturitní zkoušky Mimoškolní aktivity, soutěže Příprava a organizování soutěží Dílčí záměry v oblasti výchovy a vzdělávání stanovené pro rok 2004/2005 a jejich plnění Stanovení záměrů pro školní rok 05/06 III. Zpráva o činnosti jednotlivých zařízení školy Zpráva o činnosti domova mládeže Dílčí záměry činnosti DM ve školním roce 2004/2005 a jejich plnění Stanovení záměrů na DM pro školní rok 2005/2006 Zpráva o činnosti školního hospodářství Dílčí záměry Školního hospodářství na rok 2004/2005 a jejich plnění Stanovení záměrů pro školní rok 2005/2006 Zpráva o činnosti školní jídelny Dílčí záměry Školní jídelny na rok 2004/2005 a jejich plnění Záměry ŠJ na školní rok 2005/2006 IV. Řízení školy Základní cíle v oblasti řízení školy Dílčí záměry v oblasti řízení školy na školní rok 04/05 a jejich plnění Stanovení dílčích záměrů v oblasti řízení školy pro školní rok 2005/06 V. Personální oblast Základní cíle v personální oblasti Dílčí záměry v oblasti personální stanovené pro rok 2004/2005 a jejich plnění Stanovení dílčích záměrů v personální oblasti pro školní rok 2005/2006 VI. Materiální vybavení Základní cíle v oblasti materiálního vybavení Dílčí záměry v oblasti materiálního vybavení stanovené pro rok 2004/2005 a jejich plnění Stanovení záměrů v oblasti materiálního vybavení pro školní rok 2005/2006 VII. Ekonomická oblast VIII. Výsledky kontrol IX. Závěr 2

3 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, nám. J. Žižky 10 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, příspěvková organizace, právní subjekt, IČO: CZ Ředitel: Ing. Ladislav Konopka, bytem Podlesí 4, Světlá Hora Základní cíle školy a jejich realizace Naším základním cílem je vytvoření vzdělávací instituce, která bude otevřená kvalitní trvale progresivní Otevření školy znamená otevření zevnitř směrem ven a zvenčí směrem dovnitř. Jde o zpřístupnění širšího poznání pro žáky naší školy (exkurze, praxe, kulturní vystoupení, besedy, kroužky, projekty, podíl žáků na řízení a činnosti školy), ale také o zpřístupnění školy a všech možností, které má veřejnosti (kontakty s firmami, institucemi, školami, vzdělávací kurzy, poradenství, zpřístupnění prostor, zařízení a lidského potenciálu). Tímto otevíráním školy dochází k většímu sblížení školy se životem a k vzájemnému obohacování všech zapojených stran. Odstranění bariéry mezi školou a skutečným životem je největším přínosem pro žáky a to přímo, rozšiřováním obzorů, podporováním pozitivních zájmů, i nepřímo, prostřednictvím pedagogů, kteří jsou širokospektrální činností školy obohaceni. Kvalitní vzdělávací instituce znamená především instituci s kvalitním pedagogickým sborem, účelnou výukou, jasnou koncepcí, dobrým řízením a špičkovým vybavením. Progresivní vzdělávací instituce znamená školu s trvalým rozvojem, nestrnulou, pružně reagující na měnící se společenskou poptávku. Jsme přesvědčeni, že taková škola nebude jen přípravou k maturitní zkoušce, ale povede k co nejlepší přípravě žáků pro život. Splnění těchto cílů je předpokladem pro splnění nejdůležitějšího cíle všestranného rozvoje osobnosti. Tato výroční zpráva Vám umožní posoudit, jak se tento záměr daří plnit. Základní údaje Součásti IZO Datum zařazení Kapacita Škola SZeŠ žáků OA Domov mládeže , zvýšení kapacity k lůžek Školní kuchyň jídel Školní hospodářství neuvádí se Stručná charakteristika zařízení Škola vznikla v roce 1960, jako Střední zemědělsko-technická škola. Obchodní akademie byla otevřena v roce Vzhledem k tomu, že sdružuje všechna potřebná zařízení (přímo v budově školy i domov mládeže a kuchyň a mimo školu školní hospodářství), vytváří vhodný prostor pro vzdělávání. Vybavení školy se neustále doplňuje a je na špičkové úrovni. Z důvodu otevření ekonomického lycea v roce 2004 jako nového studijního směru a předpokládanému otevření zemědělského učiliště v roce 2006 jsme požádali o zvýšení celkové kapacity školy a realizujeme postupné kroky k zajištění chodu středního zemědělského učiliště. 3

4 Studijní programy Obchodní akademie M/004 Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Čtvrté ročníky využívají ještě starý učební plán. Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Na naší škole je kladen důraz zejména na kvalitní ekonomické vzdělání, (znalost účtování, ekonomiky, daňového systému a důkladnou propojenost vědomostí). Dále je posílena výuka praxe. Škola využívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Rozšířená výuka výpočetní techniky, zaměřená na využívání kancelářského a odborného softwaru a znalost cizích jazyků. Přestože to není prvořadý úkol, připravujeme i ke studiu na vysokých školách. Obchodní akademie M/004 zaměření informatika Vychází ze schválených učebních dokumentů č. j / Zaměření na informatiku je vlastním programem školy, připraveným pod patronátem katedry informatiky VŠB Ostrava. Volitelné předměty byly nahrazeny předměty z oblasti informatiky. Absolventi se budou dobře orientovat v programovacích jazycích i softwarových aplikacích. Rozšířená výuka cizích jazyků, matematiky a zejména informatiky počítače, programování, aplikační software, práce s daty, sítě, internet, tvorba www stránek. Posílená výuka praxe. Škola využívá vlastní ověřený systém odborné i individuální praxe. Uplatnění v oblasti informatiky, zpracování dat, v ekonomické, řídící sféře, na VŠ. Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních sférách všech typů organizací. Přestože to není prvořadý úkol, připravujeme žáky ke studiu na VŠ. Ekonomické lyceum M/002 Vychází ze schválených učebních dokumentů č.j / Ekonomické lyceum vyhovuje současným nárokům na maximální prodloužení studia všeobecně vzdělávacích předmětů s odborným zaměřením až v posledních letech před praxí. Ekonomické lyceum stojí svou koncepcí mezi gymnáziem a OA. Absolventi tak získávají značný všeobecný přehled a tudíž i dobré předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách, a to i zahraničních VŠ, vzhledem k rozšířené výuce cizích jazyků. Současně získají odborné ekonomické znalosti a praktické dovednosti pro své uplatnění na trhu práce. Za samozřejmost je považována u absolventa počítačová gramotnost. Jedna třída prvního ročníku je otevřena ve školním roce 2005/06. Agropodnikání M/001 Vychází z učebních dokumentů schválených pod č. j / Vzdělání je zaměřeno na uplatnění absolventů v širokém spektru agrokomplexu výrobě, podnikání, službách, nákupních a obchodních organizacích, pojišťovnictví, ekonomické sféře, státní správě. Naše škola posiluje výuku hlavních zemědělských předmětů, ekonomiky, cizích jazyků a výpočetní techniky. Možnost volby zaměření na provoz a agroturistiku. Obchodní akademie M/004 dálkové studium Dálkové studium je uzpůsobeno tak, aby studenti během pěti let získali základní znalosti v odborné a všeobecně vzdělávací oblasti, které umožní úspěšné složení maturitní zkoušky. Pátý ročník ve škol. roce 2005/06 maturuje. Učební plán dálkové studium obchodní akademie Ročník Celkem OA Předmět / pololetí 1 2 celk 1 2 celk 1 2 celk 1 2 celk 1 2 celk 1 2 celk AJ Český jazyk a liter Dějepis Ekonomika Fyzika Hosp. výpoč. a statist Hospodářský zeměpis Chemie Matematika NJ/RUJ Občanská nauka Obchodní korespondence Právo Účetnictví Úvod do zbožíznalství Výpočetní technika Zbožíznalství Celkem

5 Učební plány denního studia - týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících PŘEDMĚTY Volitelné obchod. akademie OA - informatika agropodnikání ekonom. lyceum Ročník studia Cel Cel Cel Cel 1. CJ - anglický angličtináři CJ - anglický němčináři Angl. obch. kores. angličtináři němčináři 1 1 Agroturistika zaměř provoz Aplik. ekonomie volně volit. 2 2 Biologie a ekologie Český j. a liter Dějepis Ekonomická cvičení Ekonomika Fiktivní firma volně volit. 2 2 Fyzika Hospod. zeměpis Chemie Chov zvířat Inform. technologie Matematika Matem. cvičení volně volit Motorová vozidla cizí j. německý němčináři cizí j. německý angličtináři Něm. obchod. kor. němčináři Německá konverz. němčináři 1 1 Občanská nauka Pís. el. komunik Ochrana rostlin zaměř provoz Pěstování rostlin Právo Praxe (rozvrhová) Praxe odbor. ind Praxe prázdnin Px učeb.(bloková) Řízení mot. voz. Společ. seminář 1 1 Společenský styk Statistika Stroje a zařízení zaměř provoz 2 2 Tech. vybavení 2 2 Tělesná výchova Účetnictví Veterinářství zaměř provoz 1 1 Výpočetní tech Zákl. mechanizace Zbožíznalství Zoohygiena a prev. 2 2 Zprac. zem. výr. 1 1 Příprav. mat. sem Společen. kultura 2 1 Finanace 2 2 Marketing a man. 2 2 Programování 1 2 Přípr. na jaz. zk. 1 2 Psychologie 2 2 CELKEM Poznámka: praxe je počítána jako nedělená jen rozvrhová praxe. 5

6 Přehled aktivit školy v roce 2004/2005 Spolupráce s městem, obcí konkrétní aktivity Ředitel je členem školské komise, vedoucí PK TEV členem komise sportovní Podané ruce projekt Mládí na radnici Environmentální výchova monitorování využitelnosti sběrných nádob na tříděný odpad Malý filmový festival v rámci projektu Člověk v tísni pro bruntálské školy Spolupráce se zahraničními školami Spolupráce s profesními orgány Aktivity žáků (školní časopis, studentská rada, divadelní soubor, školní sbor atd.) Akce, prezentace školy, www stránky, dny otevřených dveří atd. Doplňkové vzdělávací aktivity pro studenty Další vzdělávací aktivity v rámci celoživotního vzdělávání Provozování doplňkových zařízení školy apod. ZSE Opole partnerská škola, sportovní utkání, reciproční výměny MZe spolupráce při pořádání zem. kurzů, poradenství, jsme Trvalou vzdělávací základnou Mze Agrární komora poradenské služby pro zemědělství ÚP ředitel členem poradního sboru ředitele ÚP, pořádání rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce RRRLZ ředitel je členem Regionální rady pro rozvoj lidských zdrojů Bruntálska a Opavska PRO-BIO členové - spolupráce přednášky, pomaturitní stáže žáků SCHZ (Svaz chovatelů zvířat) společně pořádáme výstavu zvířat v Bruntále Konkurz pro každého pro maturanty OSRAM, JANTAR, Úřad práce Sdružení Země děda Praděda agroturistika - členové Sdružení Země děda Praděda Škola je členem klubu ekologické výchovy Spolupráce s CEFIF ČR výuka fiktivní firmy Členství ve Sdružení chovatelů jelenovitých a ve Svazu chovatelů ovcí a koz Česká spol. pro informatiku a kybernetiku testovací středisko ECDL Asociace školních sportovních klubů - členství Studentské kolegium - poradní orgán ředitele Stravovací komise přenos požadavků do školní kuchyně Kulturní klub Anglický klub Sportovní hry (volejbal, florbal, aerobic, střelba) Školní klub jazyka německého Mehr für mein Deutsch Vánoční besídka - rozloučení se starým rokem kulturní program všech tříd Projekt USPI VEŠ 1. místo (ekologický projekt) Vydávání školního Zpravodaje Údržba a aktualizace webové stránky Dny otevřených dveří, individuální péče o každého návštěvníka Účast na přehlídkách středních škol v Krnově a Bruntále, prezentace na ZŠ Školní ples Student Martin Jančura vyhodnocen mezi nejlepšími studenty MSK Slavnostní vyřazení absolventů Provozování stále expozice obrazů Karla Adámka Vzpomínání na Karla Chmelová brigáda studentů Cyklistická vyjížďka kolem Slezské Harty Veřejné sbírky (Adra, Český paralympijský výbor) Cyklus přednášek pro žáky Fiktivní firmy žáků Maturita nanečisto Film. festival Jeden svět Soutěže, olympiády Školní studijní zájezd do Vídně (pro členy německého klubu) Školní studijní zájezd do Osvětimi a solných dolů Wieliczka (60. výročí osvobození) Zimní lyžařský kurz pro studenty 1. ročníků, školní exkurze tříd, výstavy Divadelní a filmová představení Invex, Gaudeamus Brno Výměnný pobyt polských studentů a minikurz polštiny Rekvalifikační kurzy počítače, účetnictví, zemědělství - akreditace MŠMT, MZe Jazykové kurzy - akreditace MŠMT (angličtina, francouzština, němčina otevřeno 9 kurzů) Hodiny Internetu - akreditace MI Počítačové vzdělávání učitelů - program SIPVZ Centrum volného času Klub Logos sloužící zároveň jako grafické studio Školní bufet Svačinka - skutečná firma žáků, vedená žáky v rámci praxe Sportovní a relaxační areál Sdružení rodičů na podporu vzdělávání Posilovna 6

7 Programy a projekty 2005 (případně 2004 s přesahem 2005, červeně přijaté, realizované projekty) PROGRAM PROJEKT ŽADATEL naše zapojení STADIUM 1. SROP Adaptace regionálního centra CV OA a SZeŠ autor přijato 2. Komunitní školy MSK partner před podáním 3. OP RLZ Síť agroenvironmentálních inf. a porad. center PRO-BIO spoluautor postoupil do 2. kola 4. Síť environmentálních inf. a porad. center OU OVA partner nerozhodnuto 5. Bilanční diagnostika Svět vzděl. spolurealizátor přijato 6. ICT klastr AIM partner nepřijat 7. PHARE 2003 Kurzy profesního VŠ vzdělávání pro MSK VŠB-TU partner nerozhodnuto 8. Comenius Ex-libris (společně s 20ti dalšími školami EU) OA a SZeŠ partner přijato - náhradníci 9. Asistent učitele angličtiny OA a SZeŠ autor nepřijat 10. SIPVZ Křižovatka informací OA a SZeŠ autor přijat 11. ICT centrum OA a SZeŠ autor přijat 12. MSK - sport Hurá do tělocvičny! OA a SZeŠ autor nepřijat CŽV 04 Rozšíření působnosti regionálních center CV VŠB-TU partner realizováno protidrog. p. Dobrý start OA a SZeŠ autor přijat, v realizaci ekologie USPI VEŠ Vita partner přijato, realizováno 16. MěÚ BR - sport Florbal OA a SZeŠ autor přijat, v realizaci 17. MěÚ BR - ekologie Monitorování sběrných nádob v Bruntále MěÚ partner realizován 18. OA a SZeŠ - vlastní Konkurz pro každého bez dotace autor realizován 19. Školní evaluační anketa bez dotace autor realizován 20. Studijní pobyt žáků ZSE Opole bez dotace spoluautor realizován 21. Mezinárodní sportovní den bez dotace autor realizován 22. Vzpomínání na Karla bez dotace autor realizován 23. Vypracování vzděl. programu EZ bez dotace spoluautor v realizaci Základní cíle v oblasti výchovy a vzdělávání II. VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA Přijmout v přijímacím řízení 3 třídy řádného studia, využít standardizovaných testů Dosáhnout co nejvyšší úrovně výchovně-vzdělávacího procesu Připravit studenty ke složení maturitních zkoušek, k zapojení do pracovního procesu a pro přijetí na VŠ Dbát na všestranný rozvoj osobnosti a umožnit rozvoj talentovaným žákům zejména podporou soutěží apod. Plnění základních cílů v oblasti výchovy a vzdělávání Přijímací řízení Přijmout v přijímacím řízení dostatek žáků a otevřít 3 třídy řádného studia Přijímací řízení proběhlo poprvé podle nového školského zákona. V 1. kole byli přijati žáci do všech oborů školy. Poprvé tak bylo otevřeno ekonomické lyceum, které je perspektivním oborem. Snížil se počet přijatých mimookresních žáků, hlavním důvodem je zřejmě pokles počtu absolventů ZŠ a tedy větší prostor pro přijetí na SŠ v místě bydliště. V 1. kole přijímacího řízení jsme u všech oborů, mimo agropodnikání, zadávali a vyhodnocovali přijímací testy SCIO z českého jazyka a matematiky, zapojili jsme se tak do programu KVALITA. Myšlenka je to dobrá, lepší by však bylo provádět toto objektivní testování jako povinné testování všech žáků ZŠ, každý absolvent ZŠ by tak získal jakýsi svůj základní rating s nímž by pak pracovaly SŠ. Výsledky přijímacích zkoušek znovu napověděly, že v porovnání s ostatními okresy MS kraje, jsou na tom žáci ZŠ nepříliš dobře a to je Moravskoslezský kraj mezi nejhoršími! To svědčí o tom, že už v rodinách je nedostatečná podpora a motivování dětí ke vzdělávání, často z důvodů sociálních. Na základních školách také neodvádí to, co se od nich očekává, často z objektivních důvodů, protože jejich práce je komplikována větším počtem slabých žáků. Situaci prohlubuje značný počet žáků, odcházejících na víceletá gymnázia (kterých je v okrese BR 5 a v samotném Bruntále 2!). Na střední školy pak přicházejí slabší, hůře připravení žáci, které mají střední školy připravit ke státní maturitě. Přijímací řízení bylo ukončeno až koncem srpna, kdy byla doplněna poslední volná místa. 7

8 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2005/2006 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2005/2006 přihlášeni 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Celkem zúčastnilo se přijati přij. na odvolání přihlášeni zúčastnilo se přijati přij. na odvolání přihlášeni zúčastnilo se přijati přij. na odvolání přihlášeni zúčastnilo se přijati přij. na odvolání přihlášeni zúčastnilo se přijati přij. na odvolání Celkem přijato Přestupy Celkem nastoupilo OA OA Informatika Agropodnikání Ekonom. lyceum CELKEM Přehled o výsledcích výuky a o výchovných opatřeních Dosáhnout co nejvyšší úrovně výchovně vzdělávacího procesu Z tabulky je patrný pokles počtu studentů s vyznamenáním i celkového průměru školy. Počet žáků proti školnímu roku 2003/04 je mírně větší. Je vidět zmenšení počtu vyznamenaných i prospívajících studentů a naopak zvýšení počtu propadajících a neklasifikovaných. Někteří studenti se snaží maximálně využít ustanovení nového školského zákona o neklasifikování v pololetí i na konci roku. Také možnost opravné zkoušky při dvou nedostatečných není zvlášť motivující. Kázeňská opatření (důtky, podmíněná vyloučení i vyloučení) jsou především v prvním a druhém ročníku oboru agropodnikání, kde kázeň některých studentů byla v rozporu se školním řádem. Je lépe sledovat a nepřehlížet tyto jevy hned na začátku studia, abychom lepší pracovní atmosféru zúročili v dalším průběhu studia. Přesto by bylo dobré využívat více kladnou motivaci pochval je méně než v minulém roce. Prospěch a chování ve školním roce 2004/2005: Stav žáků Prospěch Chování Přehled prospěchu a chování ve školním roce 2004/2005 k k Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Průměr třídy Důtka třídního uč. Důtka ředitele Podmíněné vyloučení Vyloučení Pochvala třídního uč. Pochvala ředitele Snížené známky z chování Třída A OA , B OA , A OA , B OA , A OA , B OA , A OA , B OA , A AP , A AP , A AP , A AP , Celkem / ,7 % 80,5 % 8,8 % 6,9 % 2, / ,7 % 84,6 % 7,1% 0,6% 2, Srovnání ,0 % -4,1 % +1,7 % +6,3 % +0,

9 Maturitní zkoušky Připravit studenty ke složení maturitních zkoušek, k zapojení do pracovního procesu a pro přijetí na VŠ Maturitní zkoušky OA byly realizovány stejně jako vloni, kdy byla zavedena zásadní změna povinná maturitní zkouška z cizího jazyka u OA s cílem zvýšit úroveň jazykové vybavenosti studentů a celkovou náročnost maturitní zkoušky a tím ji srovnat s rozsahem maturitní zkoušky u oboru agropodnikání. Změna se projevila jako jednoznačně pozitivní. Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka psaly všechny maturitní třídy Praktické odborné zkoušky skládali studenti ve dnech a Práci maturitních komisí pečlivě sledovali předsedové: 4.A OA Mgr. Martina Rožanská, 4.B OA Mgr. Hana Petrová, 4.A AP Ing. Jiří Janků. Ústní maturitní zkoušky tříd OA proběhly ve dnech Třídní učitelka 4.A Ing. Anděla Sedláčková k nim dovedla studenty v plném počtu 23 studentů. Dosáhli celkový průměrný prospěch 2,29. S vyznamenáním prospělo 5 studentů (Marta Juřenová 1,00, Marie Hladišová 1,00, Hana Kříbková 1,00, Lucie Chudobová a Martina Škrabanová), prospělo 16 a bohužel neprospěli dva studenti z jednoho předmětu. Z 26 studentů 4.B OA dovedla k ústním zkouškám třídní učitelka Mgr. Dana Juříčková 25 studentů a dosáhli celkový průměrný prospěch 2,21. S vyznamenáním prospělo 6 studentů (Anna Hajdíková 1,00, Ivana Vroblová 1,00, Miroslav Kuboš, Markéta Lehká, Soňa Šafářová a Petra Chlupová), prospělo 18, neprospěla 1 studentka. K ústním maturitním zkouškám třídnímu učiteli Ing. Vítu Sedláčkovi 4.A AP přistoupilo 20 studentů a dosáhli celkový průměrný prospěch 2,79. S vyznamenáním zkoušky složili 3 studenti (Václav Říha, Tomáš Skotnica a Roman Przybyla), prospělo 13, neprospěli 3 studenti z jednoho předmětu a jedna studentka nebyla ze zdravotních důvodů klasifikovaná. Slavnostní vyřazení absolventů proběhlo v pátek 10. června Všem absolventům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším studiu nebo v zaměstnání. Škola uděluje každoročně titul Absolvent roku studentu, který nejlépe odmaturoval a nejlépe prospíval během studia. Tento čestný titul při příležitosti slavnostního vyřazení získali Anna Hajdíková (OA) a Václav Říha (agropodnikání). Přehled výsledků maturitních zkoušek: obchodní akademie Počet studentů Počet maturantů Prospělo s vyznamenáním 9 Prospělo Neprospělo 1 předmět Neprospělo více předm. OA 2004/ OA 2003/ agropodnikání Počet studentů Počet maturantů Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1 předmět Neprospělo více předmětů AP 2004/ AP 2003/ Počet Počet Prospělo Neprospělo Neprospělo OAaSZeŠ studentů maturantů s vyznamenáním Prospělo 1 předmět více předm. 2004/ / Mimoškolní aktivity, soutěže Dbát na všestranný rozvoj osobnosti a umožnit rozvoj talentovaným žákům zejména podporou soutěží apod. Je to oblast pro kterou škola tradičně vytváří prostor, protože se jedná o jedinečnou možnost změřit odbornou zdatnost našich žáků s žáky jiných škol a podpořit tak rozvoj nadaných a tvořivých žáků. Přehled soutěží a ostatních akcí 2004/2005 (mimo projektů a vzdělávacích akcí) Název akce Pravidelné kroužky nadstandardní nabídka žákům FLORBAL JEZDECTVÍ STŘELECKÝ FILMOVÝ klub VOLEJBAL CK Letem světem, FIF - kroužek JÓGA Klub ANGLICKÉHO JAZYKA Klub JAZYKA NĚMECKÉHO KULTURNÍ klub Měsíc

10 Mezinárodní spolupráce Projekt spolupráce Francie-ČR, zemědělské školy Specializační studium VOŠ Dánsko - stáž 2 žáků Projekt Socrates: Ex-Libris Sportovní akce Atletický závod družstev - okresní přebor Fotbal - hoši Okresní přebor v přespolním běhu Basketbal - hoši, okresní přebor Basketbal - dívky, okresní přebor Florbal - hoši Florbal - hoši - pohár Gymnázia v Rýmařově Plavecký kurz pro 2. ročníky Olympijský den - ringo, fotbal, volejbal Soutěže a akce v cizích jazycích Školní kolo Olympiády ANJ. Literární soutěž v anglickém jazyce/celostátní Prezentace slovníků Longman Beseda Alfa Agency Brno Beseda s dvěma angličany/práce na ekofarmě Příspěvek do My Town Collection/práce o Bruntále Školní kolo Olympiády NEJ. Soutěže a akce z českého jazyka a literatury, výtvarné soutěže Školní kolo Olympiády v ČJ Okresní kolo Olympiády v ČJ Recitační soutěž v Krnově Literární a historická soutěž Daniel Náchodská prima sezóna Literární soutěž Život je jen sen Matematické soutěže Matematická olympiáda školní kolo, účast v okrsk. kole v kateg. B, C Matematická olympiáda okrsk. kolo v kateg. B,C Celostátní matematická soutěž středních škol Soutěže a přehlídky v ekonomických oborech Veletrh fiktivních firem Český Těšín Soutěže v psaní na klávesnici PC, editace textu apod. Šenovský datel ZAV Hodonín Internetová meziškolní soutěž ZAV Bruntál - pořadatelé celostátní soutěže Velikonoční datel Opava Krajská soutěž v psaní a korektuře textu v Orlové Krajská soutěž ve wordprocesingu v Orlové ZAV Orlová Zemědělské soutěže a akce Soutěž zručnosti - traktor a přívěs Pícninářský den - spolupořadatelé akce ve spolupráci s AK Setkání chovatelů masných plemen skotu BR - spolupořadatelé Nejvýznamnější odborné exkurze Jihočeské farmy VÍDEŇ - naučně poznávací exkurze Auschwitz - poznávací výlet k 60. výročí osvobození koncentračního tábora Ostatní ŠKOLNÍ AKADEMIE SVĚT PRÁCE - spolupráce a návštěva maturantů na Úřadu práce BESEDY JEDEN SVĚT - projekce pro naše žáky i jiné školy, minifestival OP SVÁTEK S EMILEM, ADRA - veřejná sbírka září říjen říjen listopad prosinec leden duben list.- leden červen leden březen prosinec květen květen květen prosinec prosinec březen březen prosinec únor, duben červen říjen - leden říjen - leden duben březen říjen listopad průběžně únor březen březen březen červen květen květen duben duben listopad duben prosinec leden - březen celoročně průběžně březen, květen 10

11 Dílčí záměry v oblasti výchovy a vzdělávání stanovené pro rok 2004/2005 a jejich plnění Organizačně zabezpečit snížení počtu učitelů při současné minimalizaci dopadu na úroveň vzdělávání Zvýšit počet besed a přednášek Pokračovat ve změnách v pojetí výchovně-vzdělávacího procesu Dále rozvíjet environmentální výchovu Realizovat dopady nového Školského zákona na vzdělávání Rozvíjet mimoškolní činnost a to i pro žáky na DM Rozvíjet celoživotní vzdělávání, jako cestu k vytvoření otevřené vzdělávací instituce Organizačně zabezpečit snížení počtu učitelů při současné minimalizaci dopadu na úroveň vzdělávání Byla provedena úprava učebního plánu a organizace výuky s cílem snížit počty dělených hodin a tím úvazky učitelů. Přes nárůst počtu žáků byl rozsah výuky snížen. Škola se dostala do souladu s normativem, bez zásadního dopadu na kvalitu vzdělávání. Zvýšit počet besed a přednášek Realizováno. Jejich rozsah se ustálil na současné úrovni, tj. cca 2 akce za měsíc. Pokračovat ve změnách v pojetí výchovně vzdělávacího procesu Realizováno, jelikož nejde o jednorázovou činnost, ale o činnost dlouhodobého charakteru, budeme dále pokračovat, zejména jde o rozvíjení v oblasti informatiky a přístupu k žákům. Dále rozvíjet environmentální výchovu Realizováno, úspěšně jsme se zapojili také do různých ekologických projektů s cílem vzbudit u žáků větší zájem o tuto oblast. Největší efekt měl projekt USPI VEŠ, realizovaný s Vita, ops. a projekt MěÚ, zaměřený na komunální odpad. Situace byla poněkud zkomplikována změnou obsazení funkce koordinátora EVV (místo Mgr. Carbové, která odešla ze školy převzal Mgr. Černý). Realizovat dopady nového Školského zákona na vzdělávání Realizováno. Nově byly upraveny základní školní dokumenty. Nově se postupuje v celé řadě oblastí, ve všech musela být přijata nová rozhodnutí. Mezi nejvýznamnější patří změny v přijímacím řízení, právě na tuto oblast jsme měli tématickou kontrolu ČŠI, která nezjistila pochybení. Rozvíjet mimoškolní činnost a to i pro žáky na DM Realizováno. Byl zvýšen počet kroužků, převážně vedených vychovatelkami na DM. Realizovat nové pojetí maturitních zkoušek OA Realizováno. Nejvýznamnější změnou bylo zařazení povinné maturitní zkoušky z cizího jazyka na OA. Nové maturity na naší škole se tak staly mezistupněm k přechodu ke státním maturitním zkouškám. Rozvíjet celoživotní vzdělávání, jako cestu k vytvoření otevřené vzdělávací instituce Realizováno. I přesto, že se začíná projevovat určitá nasycenost trhu vzdělávacími nabídkami, jsme realizovali historicky nejvyšší počet vzdělávacích kurzů pro veřejnost. V této oblasti připravujeme investiční záměry v rámci projektu SROP, které povedou k vytvoření důstojného materiálně technického zázemí. Jeho efektivní využití je podmíněno dalším rozvojem této oblasti, zaměřeným především na následné měkké projekty. Situaci nám výrazně zkomplikovala skutečnost, že jsme se stali plátci DPH, což znamená zvýšení cen kurzů, snížení konkurenční schopnosti a zisku. Přehled kurzů v kalendářním roce 2004/2005 (všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT příp. MZe) Název Počet účastníků Druh kurzu Účetnictví s využitím PC - 2x 18 rekvalifikační Obsluha osobního počítače 15 rekvalifikační ECDL 21 EU Jazykové kurzy: 49 DVPP Angličtina různá úroveň 5 kurzů Němčina různá úroveň 2 kurzy Francouzština různá úroveň 2 kurzy Informační gramotnost: 183 SIPVZ Z P0 P1 - počítačová grafika a digitální fotografie S - Základy tvorby www stránek - Základy počítačové grafiky - Zpracování digitální fotografie - Pokračovací kurz Excel - Využití PC v řízení školy - Vytváření databází v Access - Tvorba dokumentů v CorelDraw Kurz pro výkon obecných zem. činností 9 rekvalifikační 11

12 Stanovení záměrů pro školní rok 2005/06 Organizačně zabezpečit přechod školy na Centrum zemědělského vzdělávání (bude-li na naší škole zřízeno) Zabezpečit otevření nových zemědělských oborů Vytvoření podpůrných mechanizmů pro méně talentované a problémové žáky Udržovat vysokou nabídku mimoškolní činnosti Posílit sepětí školy se zemědělskou praxí Uzavřít patronátní smlouvu s významným podnikem s cílem navázat oboustranně prospěšnou spolupráci III. ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti domova mládeže Dílčí záměry činnosti DM ve školním roce 2004/2005 a jejich plnění Zavést výchovné skupiny a systematicky s nimi pracovat Studenti byli zařazeni do 2 výchovných skupin, se kterými bylo pracováno v úzké spolupráci se školou a rodiči. Zlepšit vybavenost domova mládeže Domov mládeže byl vybaven novým zařízením na 2 pokojích, celkem pro 7 studentů. Zlepšit personální situaci na DM Personální situace se stabilizovala přijetím 1 vychovatelky a 1 pomocné vychovatelky s tím, že při dlouhodobé nemocnosti pomocná vychovatelka byla schopna převzít výchovnou skupinu a vykonávat práci vychovatelky. Rozšířit nabídku mimoškolní zájmové činnosti Díky zlepšené personální situaci bylo možné na DM vytvořit pestrou nabídku kroužků a klubů (podmíněno možnostmi a rozsahem zájmů vychovatelek a kantorů), což se projevilo dopadem do celkové atmosféry na DM a do negativních projevů chování studentů. Zlepšit koordinaci školy a DM při řešení výchovných problémů Díky organizačnímu včlenění domova pod zástupce ředitele školy došlo k vyšší provázanosti školy a domova, k lepšímu přenosu informací především v oblasti prospěchu a chování, ale také ve výchově. Trvale klást důraz na odhalování a odstranění negativních jevů Plněno trvale. Stanovení záměrů na DM pro školní rok 2005/2006 Optimalizovat umístění posilovny, klubovny a botárny v návaznosti na realizaci projektu SROP školou Zakoupením nového knihovnického SW zlepšit chod knihovny a přizpůsobit jej lépe potřebám školy i DM Udržet nabídku mimoškolní zájmové činnosti V každodenním provozu se zaměřit na výchovu k pořádku Dbát na řádnou přípravu do školy řádně dodržovat dobu studijního klidu s průběžnou kontrolou, zaměřit se hlavně na studenty se studijními problémy Trvale klást důraz na odhalování a odstranění negativních jevů Zpráva o činnosti školního hospodářství Dílčí záměry školního hospodářství na rok 2004/2005 a jejich plnění Nadále vytvářet podmínky pro to, aby na školním hospodářství byla realizována co největší část praktického vyučování žáků oboru agropodnikání Na školním hospodářství proběhla rozhodující část praktického vyučování žáků oboru agropodnikání. Jedná se zejména o učební praxi, které je tu odučeno cca 90 %. Také zde probíhá prázdninová praxe studentů 2. ročníku a individuální praxe studentů 4. ročníku. Zbývající část praxe zajistit u smluvních partnerů Podařilo se zajistit všechnu zbývající praxi u smluvních partnerů. Na pozemcích ŠH zajistit dobré hospodaření s přihlédnutím k potřebám naplnění osnov Na pozemcích ŠH, kde z větší části pracují studenti naší školy, jsme dosáhli slabšího výnosu jarního ječmene. Hlavním důvodem bylo nepříznivé počasí a přemnožení hlodavců. Sklizeň brambor probíhá v současné době, výnos se jeví velice dobrý, ale je menší kvalita. Důvodem je počasí (hodně srážek v měsíci srpnu), ale stejné výsledky (větší výnos, ale ztráty vlivem napadení hnilobou) jsou u všech pěstitelů. Celkově lze uplynulý školní rok považovat za vydařený. 12

13 Většinu prací zajistit v rámci výuky studenty Většinu prácí na školních pozemcích jsme zajistili v rámci výuky praxe, jenom sklizeň obilnin a ochranu rostlin jsme zajistili dodavatelsky. I nadále věnovat pozornost ochraně rostlin s důrazem na ekologii Neustále se snažíme minimalizovat používání pesticidů. Provedli jsme jeden postřik proti plísni bramborové a jeden postřik proti plevelům u obilnin. Do budoucna považujeme za prioritní nákup podmítací techniky. Její zakoupení umožní snížit používání herbicidů u obilnin a ničit plevele mechanickou cestou. Zajistili jsme si dostatečné množství ekologicky certifikovaného hnoje, který bude aplikován na našich pozemcích, což nám umožní omezit používání umělých hnojiv. Zakoupení podmítacího stroje a zlepšit tak kvalitu životního prostředí V tomto roce se nám nepodařilo naplnit náš záměr na zakoupení podmítacího stroje. Důvodem je nedostatek finančních prostředků. Dokončit obměnu sadby brambor Pouze se nám nepodařilo dokončit obměnu sadby brambor, protože na trhu nebyla vhodná odrůda na doplnění (jednalo se o sadbu Marabel ). Další odrůdu jsme nepovažovali za vhodné koupit, protože by to v naší skladbě byla pátá odrůda. Stanovení záměrů pro školní rok 2005/06 Nadále vytvářet podmínky pro to, aby na ŠH proběhla největší část praktického vyučování žáků Zbývající část praxe zajistit u smluvních partnerů Zajistit dostatek pracovišť praxe pro připravované centrum zemědělského vzdělávání Zahájit přípravná jednání pro vytvoření školního závodu Na pozemcích ŠH zajistit dobré hospodaření s přihlédnutím k potřebám naplnění osnov Většinu prací zajistit v rámci výuky studenty a dodavatelsky pouze ochranu rostlin a sklizeň obilnin Provést vyhnojení pozemků hnojem, aby se nemusela aplikovat strojená hnojiva I nadále věnovat pozornost ochraně rostlin s důrazem na ekologii Vytvořit podmínky pro postupný přechod na ekologické hospodaření Zpráva o činnosti školní jídelny Dílčí záměry Školní jídelny na rok 2004/2005 a jejich plnění Zvýšit počet strávníků Nepodařilo se realizovat, přestože se stravenky prodávají po celý měsíc, je nabídnuta možnost bezhotovostní platby. Udržovat činnost stravovací komise Komise byla složena z žáků ubytovaných na DM, zástupců jednotlivých tříd a zaměstnanců školy. Pro malou účast a nezájem se komise sešla pouze dvakrát. Malý zájem byl zejména ze strany žáků, kteří mají pocit, že jejich připomínky nejsou akceptovány. To je částečně pravdou, ale na druhou stranu je potřeba vidět, že stravovací návyky jsou do značné míry individualizovány a je obtížné vyhovět všem. Dalším problémem je narůstající požadavky na jídla, která nejsou zdravá a jejich vaření by mělo být ve ŠJ minimalizováno (smažená masa, hranolky, kečup apod.) Zvýšit pestrost jídelníčku, zavádět nové výrobky zdravé výživy Byly vyhotoveny nové normy na rozšíření jídel z drůbeže, zeleniny apod. Přesto strava nedosahuje pestrosti požadované strávníky. Účast na akcích pořádaných na škole ŠJ připravovala stravu: listopad 47 obědů pro hosty z Polska, únor - 45 obědů Genoservis, 70 celodenní stravy při soutěži ZAV, občerstvení na školní ples, květen celý týden celodenní stravu pro 16 žáků z Polska. Záměry ŠJ na šk. r. 2005/2006 Nadále zvyšovat pestrost jídelníčku, zavádět nové výrobky zdravé výživy Zvýšit počet strávníků Účast na akcích a soutěžích pořádaných na naší škole Zajistit stavební úpravy vyplývající z vyhlášky č. 107 o hygienických požadavcích na stravovací služby 13

14 IV. ŘÍZENÍ ŠKOLY Základní cíle v oblasti řízení školy Vytvářet optimální podmínky pro dosažení výchovných a vzdělávacích cílů Hledat nové cesty pro všeobecný rozvoj školy Zefektivnit řízení školy Nadále všestranně rozvíjet kontakty školy s veřejností, samosprávou, podnikateli, školami a institucemi Vytvářet podmínky pro efektivní využívání materiálních a lidských zdrojů Rozvíjet demokratizaci v řízení školy Dílčí záměry v oblasti řízení školy stanovené pro rok 2004/05 a jejich plnění Realizovat výkon státní správy v souladu s platnou legislativou Pokračovat v rozvoji vnitřní kontrolní činnosti na všech úsecích Pokračovat v rozpracovaných rozvojových projektech a vypracovat nejméně 3 nové projekty Provést reorganizaci a zefektivnění činnosti školy i jednotlivých zařízení včetně doplňkové činnosti Zrekonstruovat pokyny k vnitřní organizaci školy zejména s ohledem na nový Školský zákon Realizovat výkon státní správy v souladu s platnou legislativou Žádné z vydaných rozhodnutí nebylo napadeno, ani se proti němu nikdo neodvolal. Správnost rozhodnutí potvrdila i ČŠI na své tématické inspekci zaměřené na přijímací řízení. Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí ke studiu na SŠ, včetně přestupů Přerušení studia 0 0 Přiznání a odnětí stipendia 15 0 Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia 15 0 Změna studijního oboru a žádost o opakování ročníku 7 0 Celkem Během školního roku začal platit od nový školský zákon č. 561/2004 Sb. a některé předpisy související, takže rozhodnutí ředitele od , zvláště např. přijímací řízení, se už řídily jinou metodikou. Rozvíjet úroveň vnitřní kontrolní činnosti na všech úsecích Byly zpracovány a vydány nové pokyny k vnitřní kontrolní činnosti. Nejvýznamnějším počinem však bylo zavedení systému četnosti, evidence a vyhodnocování kontrol. Pokračovat v rozpracovaných rozvojových projektech a vypracovat nejméně 3 nové projekty Úspěšně jsme realizovali všechny rozpracované projekty. Naše škola podala celkem 7 nových projektů, z nichž bylo přijato 5. Tato nebývalá úspěšnost je podtržena ještě zapojením do dalších 4 přijatých projektů, jako partneři a realizací 6 vlastních projektů, na něž jsme podporu nežádali. Tento úkol byl vysoce překročen! Provést reorganizaci a zefektivnění činnosti školy i jednotlivých zařízení včetně doplňkové činnosti Tento bod byl realizován ve všech součástech školy. Na škole došlo k soustředění výuky zemědělských předmětů do přízemí, což přinese vyšší stupeň využití loni vybudované nové víceúčelové laboratoře a lepší organizaci výuky zem. předmětů. Rekonstrukcí opuštěných prostor (kabinet ŽV, uč. 35, sklady) vznikne nová učebna informatiky. Byly provedeny změny v organizaci vyučování. Byl posunut nástup na praxi na 9:00 s ohledem na dopravní dostupnost Starého Města. Tomu byla podřízena i úprava výdejní doby ve školní jídelně. Z důvodu zpožďování studentů dojíždějících ze vzdálenějších oblastí, byl posunut začátek vyučování na 8:05. Byla zavedena jediná polední přestávka. Domov mládeže prošel reorganizací. Nově byly vytvořeny skupiny, každou má na starosti jeden z vychovatelů. Tím došlo k užšímu sepětí ubytovaných žáků a pedagogů. Toto je udržitelné jen za předpokladu, že bude na DM ubytováno více než 50 žáků. Nejvýznamnější změny nastaly také v personální oblasti. Ve školní jídelně mělo dojít ke snížení stavu kuchařek vzhledem k nižšímu počtu strávníků. To se neuskutečnilo z důvodu dlouhodobé nemoci vedoucí ŠJ, kterou zastupuje kuchařka Hedvika Kafurová. Byla zahájena jednání o možné přeměně školní jídelny na školní výdejnu. Na školním hospodářství se provádějí přípravy na organizační změny v souvislosti s vytvořením centra zem. vzdělávání. 14

15 Zrekonstruovat pokyny k vnitřní organizaci školy zejména s ohledem na nový Školský zákon Nový Školský zákon bylo nutno promítnout do vnitřních dokumentů školy, zejména do školního řádu. Nové systémy musely být nastaveny také v souvislosti se zavedením samostudia pedagogických pracovníků, kteří si dříve čerpali náhradní volno za činnosti vykonávané nad rámec svých povinností. Stanovení dílčích záměrů v oblasti řízení školy pro školní rok 2005/2006 Vytvořit podmínky pro efektivní fungování Školské rady Realizovat přijaté projekty Vypracovat nejméně 3 nové projekty, v nichž škola bude ve funkci žadatele, nebo partnera Vypracovat organizační postup sladění SŠ s SOU Organizačně a personálně zajistit vytvoření a fungování Centra zemědělského vzdělávání Základní cíle v personální oblasti V. PERSONÁLNÍ OBLAST Udržovat stabilitu pracovního týmu, zejména pedagogického sboru Využitím morálních a ekonomických nástrojů preferovat pracovitost a tvořivost jednotlivých pracovníků Podporovat rozvoj všestranného vzdělávání zaměstnanců se zaměřením na jazykové vzdělávání Zvyšovat pedagogickou a odbornou způsobilost sboru Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2004/2005 Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin dle vyhlášky č. 563/2004 Sb. Počet hodin dle vyhlášky č. 563/2004 Sb. v % Učitelé ,06 MOV (učitelé odborného výcviku) Vychovatelé 63,5 63,5 100 Škola celkem 653,5 631,5 96,63 Počty hodin uvedeny v souladu s vyhláškou č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Struktura pracovníků na škole (celkové počty pracovníků - osob/úvazků) Školní rok 2003/ /2005 Pedagogů 32/30,99 30/30,37 Nepedagogů 15/14,70 14/14,48 Zaměstnanců celkem 47/45,69 44/44,85 Odborná a pedagogická způsobilost (v %) 2002/ / / ,6 93,3 Aprobovanost výuky na škole Školní rok Týdenní poč. vyuč. h. z toho neaprobovaně Aprobovanost % 2003/ ,3 2004/ ,4 Věková struktura pedagogů (bez externích) Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem 2004/ /05 v % 2003/04 v % Rozdíl v % Do 20 let let ,33 18,75 4, let ,33 9,38-6, let ,37 5,63 nad 50 let ,33 37,5-4,17 Celkem

16 Počet pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2002/ / /2005 Nastoupili - pedagogové z toho absolventi Nastoupili - nepedagogové Odešli - pedagogové Odešli nepedagogové Přehled absolvovaného vzdělávání Název akce Počet účastníků Státní zákl. jazyková zkouška a ANJ 1 SIPVZ modul Z 8 SIPVZ modul P0 4 SIPVZ modul P1 2 SIPVZ modul S 4 DPS 2 Počítačová grafika 1 Tvůrčí psaní pro učitele 1 Chyby u státních zkoušek v psaní na počít. klávesnici 1 Manažerské dovednosti cyklus seminářů 3 FF UP Olomouc distanční vzdělávání 1 Ochrana člověka za mimořádných situací 1 Doktorandské studium FF OSU Ostrava 1 Personalistika FF UP Olomouc 1 Jeden svět Člověk v tísni cyklus seminářů 1 Mediální výchova 1 Nový školský zákon 1 Deutsche Gram. 1 Semináře a školení k projektům 5 Semináře k ANJ, NEJ 6 Centrum Internetu 1 Seminář zemědělské techniky 1 Školení lektorů ekonomiky 1 Veletrh FIF - seminář 2 Přehlídka projektů SIPVZ 1 Cizojazyčné vzdělávání (ANJ, FRJ, NEJ) různá znalostní úroveň 17 Dílčí záměry v oblasti personální stanovené pro rok 2004/2005 a jejich plnění Trvale podporovat všestranné vzdělávání zaměstnanců Stabilizovat personální situaci na DM Řešit generační problém v koordinaci informatiky (odchod ICT koordinátora do důchodu) Zapojit více zaměstnanců do managerského vzdělávání Přehodnotit počet a úvazky zaměstnanců s cílem snížit napětí v oblasti mezd Organizačně zabezpečit pomocné práce ve škole bez civilní služby Trvale podporovat všestranné vzdělávání zaměstnanců Realizováno viz přehled vzdělávacích aktivit. Velmi cenné je, že cca 70% pedagogického sboru se trvale jazykově vzdělává. Stabilizovat personální situaci na DM Realizováno přijetím nových vychovatelů a změnou vedoucího DM. Z domova odešla do důchodu vedoucí vychovatelka a jeden vychovatel (Soroka), který podával neuspokojivé pracovní výsledky. Novou vedoucí DM jsem jmenoval zástupkyni - Ing. Zuzanu Urbankovou, byly přijaty 2 nové vychovatelky. Řešit generační problém v koordinaci informatiky (odchod ICT koordinátora do důchodu) 16

17 Realizováno. Metodikem ICT byl jmenován Mgr. Tomáš Sokolář. Bylo to sice (vzhledem ke krátké pedagogické praxi) poněkud riskantní, ale v konečném důsledku (jak se ukázalo) dobré rozhodnutí. Zapojit více zaměstnanců do managerského vzdělávání Realizováno. Zapojeni všichni členové užšího vedení. Přehodnotit počet a úvazky zaměstnanců s cílem snížit napětí v oblasti mezd Realizována opatření na hranici, která ještě zabezpečuje kvalitní vzdělání. Organizačně zabezpečit pomocné práce ve škole bez civilní služby Realizováno některé práce byly převedeny na správce sítě, některé na sekretariát a část na vychovatele. Stanovení dílčích záměrů v personální oblasti pro školní rok 2005/2006 Trvale podporovat všestranné vzdělávání zaměstnanců Vytvořit personální podmínky pro zabezpečení Centra zem. vzdělávání, bude-li na naší škole zřízeno Řešit nově organizaci školy a součinnost SŠ a SOU v personální oblasti Pokračovat ve zpětnovazebních systémech hodnocení (anketa studentů, dotazníky apod.) Základní cíle v oblasti materiálního vybavení VI. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Špičkově vybavit školu, vytvářet co nejlepší podmínky pro výuku a vzdělávání Udržovat školu jako komplex sdružující všechny nezbytné součásti pro pobyt žáků Průběžná inovace zařízení a údržba budovy Vytváření příjemného pracovního prostředí Za každých okolností udržovat optimální poměr mezi vloženými prostředky a výsledným efektem Dílčí záměry v oblasti materiálního vybavení pro r. 2004/05 (rozvádějí a upřesňují základní cíle) a plnění: Nové vybavení DM (nábytek, přikrývky, povlečení) Realizováno. Nové vybavení 1 učebny (lavice + židle) Realizováno. V tomto roce byla nově nábytkem zařízena jazyková laboratoř NJ. Nákup nového automobilu Realizováno. Ekonomicky výhodný byl prodej starého Favorita jako protihodnotu ( Kč). Nový automobil zatím nelze přestavět na LPG, bude realizováno po skončení záruční doby. Realizace některé z velkých oprav budou-li přiděleny prostředky Nebylo realizováno, požadovali jsme prostředky, ale nebyly přiděleny. Úpravy a opravy soc. zařízení školy a DM dle nových norem Nebylo realizováno, protože byl přijat náš vlastní projekt SROP, v rámci kterého jsme se zavázali k dofinancování (cca 400 tis. Kč). Všechny prostředky tak jsou blokovány na realizaci tohoto projektu. Stanovení záměrů v oblasti materiálního vybavení pro školní rok 2005/2006 Rekonstrukce kuchyně v souladu s vyhláškou 137/2004 Vybavení 1 učebny novým nábytkem (lavice + židle) Zřízení nové počítačové učebny Zřízení nové počítačové multimediální posluchárny Dořešení reklamace na opadávající břidlicový obklad sokl a stavební řešení problému Úpravy a opravy soc. zařízení v souladu s vyhláškou 137/2004 Vyvážení topného systému s cílem zlepšit tepelnou pohodu při současném snížení nákladů Realizace některé z větších investičních akcí, které jsou podmíněny přidělením prostředků z MS kraje (viz požadavek) V letošním roce se budeme spolupodílet částkou 312 tis. Kč na financování projektu a další náklady, které nelze přesně vyčíslit, budou spojeny s úvěrem Adaptace regionálního vzdělávacího centra. Nejvýznamnějšími investicemi však budou úpravy spojené s případnou přeměnou školy na centrum zemědělského vzdělávání a rekonstrukce soc. zařízení a ŠJ spojené s vyhláškou 137/2004. Investiční požadavky na rok zaslané do návrhu rozpočtu Krajského úřadu MS kraje na akce v pořadí důležitosti 17

18 Pořadí Název akce tis. Kč. 1 Šatny - vybudování nových šaten pro žáky učebních oborů Rekonstrukce a rozšíření sociálního zařízení školy pro žáky učeb. oborů Rekonstrukce soc. zařízení školy dle Vyhl. 137/ Úprava školní kuchyně dle Vyhl.137/ Oprava kanalizace Oprava fasád Oprava střešní krytiny Rekonstrukce domova mládeže 5100 VII. EKONOMICKÁ OBLAST Tato zpráva byla předložena zřizovateli v únoru 2005 a zveřejněna na webových stránkách naší školy VIII. VÝSLEDKY KONTROL V uplynulém školním roce byla na pedagogickém úseku 1 kontrola ČŠI. Výpis z Protokolu České školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát Termín kontroly: Čj: n1-135/ Signatura: qn1zy541 Předmět kontroly: Státní kontrola dodržování právních předpisů prováděná ve smyslu ustanovení 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zaměření kontroly: Kontrola dodržování níže uvedených ustanovení právních předpisů při přijímacím řízení pro školní rok 2005/2006 ve studijních oborech M/001 Agropodnikání, M/004 Obchodní akademie a M/002 Ekonomické lyceum, k termínu kontroly. 1. Stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané do příslušného oboru a formy vzdělávání podle ustanovení věty první 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 2. Termín zaslání písemného rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci uchazeče podle ustanovení 60 odst. 7 zákona 561/2004 Sb. 3. Termín konání přijímacích zkoušek podle ustanovení 3 odst. 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 4. Termín zaslání pozvánky k vykonání přijímací zkoušky v řádném a náhradním termínu a náležitosti pozvánky podle ustanovení 3 odst. 7 vyhlášky č. 671/2004 Sb. 5. Stanovení náhradního termínu pro vykonání přijímací zkoušky podle ustanovení 3 odst. 8 vyhlášky č. 671/2004 Sb. Kontrolní zjištění: V bodech 1 až 5 nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedených právních předpisů. 18

19 IX. ZÁVĚR REKAPITULACE ŠKOLNÍHO ROKU 2004/05 Uplynulý školní rok byl (jak už se stává skoro pravidlem) mimořádně úspěšný. Nepodařilo se sice učinit zásadní posun ve vytváření vzdělávacích podmínek, ale to proto, že jsme vyhlásili úsporná opatření s cílem vytvořit finanční rezervu. Skutečně se nám podařilo ji vytvořit (cca 300 tis. Kč), to nám umožní investovat do vzdělávání podstatně víc. Prostředky použijeme na dofinancování projektu SROP, který škola úspěšně podala. Na škole tak vznikne v nejbližší době špičkové zázemí pro výuku informatiky (nová počítačová učebna a posluchárna). Naše škola vyniká vysokou úspěšností nejen v objemu podaných projektů, ale i v úspěšnosti přijetí. Nejvýznamnější pro školu však bylo udělení čestného statutu Informační centrum SIPVZ. To s sebou přináší i přístup k dalším mimorozpočtovým zdrojům, které budou využity na nákup nových PC sestav. Je potřeba zdůraznit, že špičkové vzdělávací zázemí, které škola poskytuje žákům i veřejnosti není náhodné, ale plyne ze špičkové práce řady mých kolegů. K jejich práci se nevyjadřuji jen já, ale i žáci v pravidelných anketách. Na předních místech jako tradičně figurovaly Ing. Radka Kotoučková a Mgr. Dana Juříčková. Překvapivě se k nim přidal Mgr. Tomáš Sokolář, který učí jen 2 roky. Díky své pracovitosti a rozvážnému vystupování se stal nejen jedním z nejoblíbenějších a nejváženějších učitelů u žáků, ale i velmi ceněným kolegou, podílejícím se tvůrčímu způsobem na rozvoji školy. Školní rok proběhl po všech stránkách úspěšně. MS krajem byl letos oceněn Martin Jančura, především díky mimořádným výsledkům v psaní na klávesnici, jde o další skvělý výsledek Ing. Sedláčkové, která k úspěchu dovedla řadu studentů. Úspěšně proběhlo také přijímací řízení. Poprvé bude otevřeno ekonomické lyceum. Kapacita školy i DM je dnes zcela naplněna. Průběh i výsledky maturit hodnotili předsedové jednoznačně kladně. Absolventy roku se stali Anna Hajdíková (loni vyhodnocena mezi nejlepšími studenty MSK) a Václav Říha. Vzdělávacích výsledků tak bylo plně dosaženo. Ne se vším však mohu být spokojen. V poslední době zaznamenáváme nárůst absence, vandalismu, vulgarity. To vše nám práci ztěžuje a v konečném důsledku vede ke snížení uplatnění těchto žáků v jejich dalším životě. Proto tuto oblast považuji za velmi významnou a určitě se jí budeme vážně věnovat. Byl proveden komplexní monitoring současného stavu, na základě kterého byly realizovány první kroky. Pro 1. ročníky jsme nově uspořádali adaptační kurz, zaměřený i na tuto oblast. Loni byli přijati noví učitelé, Mgr. Radek Černý a Mgr. Marta Havlíčková, a vychovatelé Jana Pethsová a Júlia Pinková, z jejich úspěšného působení mám opravdu radost. Letos do důchodu naopak odchází Ing. Anička Janečková, které patří poděkování zejména za to, že dokázala vést školu po dobu mé nepřítomnosti a za výkon funkce zástupce ředitele. Ve škole, kam byla přijata v souvislosti s otevřením obchodní akademie se postupně vypracovala na jednoho z nejlepších a také nejoblíbenějších učitelů. Ve školním roce 2005/06 však ještě bude pokračovat ve výuce. Také Mgr. Marta Carbová se rozhodla opustit školu. Místo ní byla přijata Mgr. Markéta Bystrická, absolventka UP Olomouc. Významný posun jsme učinili v záměru vytvořením skutečného centra celoživotního vzdělávání: - v září jsme získali akreditaci na školení učitelů Z a P - v říjnu jsme byli zařazeni do sítě informačních a vzdělávacích center MSK - v listopadu jsme získali akreditaci na 13 jazykových kurzů - v prosinci jsme získali akreditaci na dalších 7 vlastních kurzů informatiky - v únoru jsme získali osvědčení SIPVZ o způsobilosti vzdělávacího zařízení V předstihu jsme začali s plošnou přípravou učitelů. Zaměřujeme se zejména na vzdělávání v e-learningu, který má velkou budoucnost. Naši učitelé, kteří již mají dobré zkušenosti se vzděláváním dospělých, sbírají také zkušenosti s výukou vysokoškoláků, protože od září vyučují na VŠP. Tři učitelé získali certifikát školitelů MZe ČR. Pro Slezskou univerzitu jsme připravili přednášku o agroturistice. Uzavřeli jsme dohodu o spolupráci na úseku podpory ekologického zemědělství se svazem ekologických zemědělců PRO-BIO, UP Olomouc a Sdružením pro udržitelný rozvoj.všechny tyto zkušenosti se zpětně promítají do lepšího vzdělávání žáků. Protože se chceme orientovat i na vytvoření školy, která bude schopna přijímat žáky z jiných zemí EU, posilujeme mezinárodní kontakty. Našim loňským absolventům jsme pomohli získat grant na vyšší odborné zemědělské studium v Dánsku. Účastnili jsme se několika mezinárodních seminářů a konferencí. Učinili jsme řadu významných přípravných kroků k vytvoření centra zemědělského vzdělávání na naší škole. VÝHLED NA ŠKOLNÍ ROK 2005/06 Následující školní rok bude ve znamení rozsáhlých organizačních změn. Zejména jde o problematiku optimalizace. MS Kraj, který vytváří na území MSK 4 silná centra zemědělského vzdělávání, chtěl přesunout obor agropodnikání na bývalé SOU Město Albrechtice. Tím by došlo ke zrušení SZeŠ v Bruntále. Se záměrem nesouhlasila Agrární komora. Výbor pro vzdělávání poté doporučil, aby se zvážilo vytvoření centra zemědělského vzdělávání v Bruntále. Tento záměr podpořila i Města Bruntál a Rýmařov. Bude-li záměr zastupitelstvem schválen, staneme se nejen renomovanou obchodní akademií, ale i perspektivní zemědělskou školou, poskytující všechny stupně zemědělského vzdělání. S vytvořením takového centra je však spojeno nesmírné množství viditelné i neviditelné práce, které se však na naší škole nebojíme a jsem přesvědčen, že pro jeho fungování vytvoříme ty nejlepší podmínky. 19 Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy

20 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/05 byla schválena ve školské radě dne , což členové rady stvrzují svými podpisy: 20

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

1. Změnit filosofii školy a vytvořit pozitivní atmosféru pro žáky i zaměstnance.

1. Změnit filosofii školy a vytvořit pozitivní atmosféru pro žáky i zaměstnance. Koncepce rozvoje Koncepce rozvoje školy byla zpracována dle zadání konkurzního řízení na ředitele OA,SPgŠ a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Beroun. Koncepce vychází z dvacetiletého vývoje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více