ZPRAVODAJ OBSAH PŘÍLOHY. Ústřední automotoklub České republiky. leden 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBSAH PŘÍLOHY. Ústřední automotoklub České republiky. leden 2012"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Ústřední automotoklub České republiky leden 2012 OBSAH 1. Úvodní slovo výkonného ředitele ÚAMK ČR 2. Členské záležitosti ÚAMK ČR v roce Vyplňování karet členů a klubů a sportovních akcí 4. Současný stav slevových programů Show your card! a Recommended 4. Informace o FIA CONFERENCE WEEK 2012 v Praze 6. Státní podpora sportu pro rok Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 8. Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu pro rok Kolektivní smlouva mezi OSA a Sdružení sportovních svazů ČR o veřejném provozování hudebních děl (Smlouva s INTERGRAM bude podepsána také) 10. Získávání přímých členů formou prodeje klubových karet 11. Kontakty na sekretariát ÚAMK ČR PŘÍLOHY Karta členů a klubu Karta sportovních akcí klubu Přihláška člena AMK Slevový program ÚAMK-ABA Recommended Sekretariát Ústředního automotoklubu České republiky

2 Vážení kolegové, zdravím Vás ze sekretariátu ÚAMK ČR. Dovolte mi, abych Vám všem popřál v novém roce hodně zdraví, a těším se na spolupráci v roce Rok 2012 nebude rokem lehkým, nýbrž náročným, a to zejména ekonomicky! V červnu 2012 pořádá ÚAMK ČR FIA CONFERENCE WEEK neboli konferenční týden, který je jedním z nejvýznamnějších zasedání všech klubů FIA. Takové akce vždy znamenají významné posílení pozic hostitelského klubu v rámci mezinárodního společenství FIA a sekretariát ÚAMK ČR soustředí nemalé úsilí na úspěšné završení celé akce. V roce 2011 jsme zavedli nové členské karty ÚAMK s platností na 12 měsíců. V letošním roce pokračujeme v nově připraveném způsobu evidování členů. Dovolím si Vám připomenout, že výše počtu členské základny a HIM je rozhodujícím ukazatelem při dělbě finančních prostředků, které případně obdrží i Sdružení sportovních svazů od Ministerstva financí ČR a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Proto ještě jednou žádáme, aby všichni, kteří tak již loni neučinili, vykázali sportovní zařízení, které kluby mají ve vlastnictví, ale i ve výpůjčce nebo dlouhodobém pronájmu. Prosím o úzkou součinnost. V neposlední řádě žádám o zaslání dalších případných dat uvedených rovněž v příloze tohoto zpravodaje, zejména dostupných e- mailových adres, hlavně na představitele klubu. Těším se na úzkou spolupráci v roce S přátelským pozdravem JUDr. Jaroslav Růžička

3 Členské záležitosti ÚAMK ČR v roce 2012 V roce 2011 zůstává stávající stav, tj.: Členství nebude i nadále svázáno s kalendářním rokem, ale vztahuje se na období 12-ti po so bě následujících měsíců od okamžiku zaplacení členského příspěvku. Pro členy AMK zůstávají v platnosti následující druhy členství: 1. Základní členství členský příspěvek 250,- Kč, 2. Členství zdravotně postižených a neslyšících motoristů, a seniorů nad 70 let členský příspěvek 100,- Kč, 3. Členství mládeže do 18-ti let (Stanovy čl. 7, odst. 2) a rodinných příslušníků členský příspěvek 50,- Kč, 4. Čestné členství. Všichni členové, kteří mají platné členství, mohou využívat výhody specifikované ve Stanovách (čl. 9, odst. 1, písm. a) až d)). Dále (pokud mají zavedenou v členské evidenci platnou ovou adresu) jim bude em zasíláno upozornění na nově vycházející čísla elektronického klubového časopisu ÚAMK-Autostyl, který vychází na internetové adrese Členové, kteří mají zaplacený základní členský příspěvek (250,- Kč), zlevněný členský příspěvek (100,- Kč) nebo čestní členové (Stanovy čl. 16, Odst. 2, písm. f) ), mohou navíc využívat následující asistenční služby (stejné jako v roce 2011): 1.) Opakovaná NON-STOP pomoc dispečinku při organizování asistenčních služeb ZDARMA 2.) Silniční služba v České republice (příjezd, odjezd + 30 minut práce, (např. doprava PHM, nastartování přes kabely, pomoc při defektu pneu, atd.) ZDARMA. Vlastní PHM, náhradní díly a další materiál HRADÍ KLI- ENT vždy sám. 3.) Organizace silniční služby v zahraničí ZDARMA, vlastní služba je za úhradu. 4.) Organizace odtahové služby, uložení a zabezpečení vozidla, zajištění náhradního vozidla v České republice i v zahraničí ZDARMA, vlastní služba je za úhradu. 5.) Poskytnutí dopravních informací ZDARMA. 6.) Možnost využívání klubového programu slev a výhod Show your card!. Program byl založen v roce 1999 kluby, sdruženými v rámci společnosti ARC Europe. V současnosti je v programu celkem 33 evropských klubů ze 32 zemí celého světa. Další informace a seznam partnerů je aktualizován na: -> Slevové programy ÚAMK -> Show your card.

4 7.) Možnost využívání slevového program ÚAMK Recomended, který je určen pro všechny majitele klubových karet ÚAMK. Držitelé těchto karet získávají při předložení karty na místech označených ÚAMK RECOM- MENDED slevu z ceny poskytovaných služeb. Jedná se zejména o ubytovací a stravovací zařízení, autoservisy, autoškoly a další subjekty. Seznam partnerů je aktualizován na: -> Slevové programy ÚAMK -> ÚAMK Recomended. Pro hladkou aktualizaci klubové a členské evidence, zpracovávané v sekretariátu Ústředního automotoklubu ČR bude nutné zabezpečit v roce 2012 následující kroky: 1.) Každý AMK zaslal v roce 2011 členské příspěvky v jiném měsíci podle toho, kdy končí členství jeho členů. Některé AMK platily členské příspěvky v různých obdobích podle toho, jak se jim hlásili noví členové. Na začátku roku 2012 obešle sekretariát ÚAMK ČR všechny loni aktivní AMK kartami jeho členů s daty, do kdy mají platné členství. Součástí budou i souhrnné kontakty na AMK a jeho představitele (Karty členů, klubu a odborností). 3.) Po aktualizaci (přírůstku nových a úbytku odešlých) členů a kontaktů, vrátí AMK evidenční karty zpět na sekretariát Ústředního automotoklubu ČR, kde bude podle nich aktualizovaná Klubová evidence a vystavené klubové karty pro nové členy. Stávajícím členům, kterým byla vystavená nová Klubová karta v loňském roce tato platí i v roce letošním. 4.) AMK zaplatí za své členy členský příspěvek na dalších 12 měsíců. Členské příspěvky se platí na účet u ČSOB Praha 1, číslo /0300 s variabilním symbolem: <rok začátku platnosti>0<registrační číslo AMK bez úvodních nul>, např. AMK se sedmimístným registračním číslem má v roce 2011 variabilní symbol: Na Klubových kartách členů je vytisknuté šestimístné číslo, začínající 94, které je potřeba při jednání s dispečinkem ÚAMK ČR při požadavku na asistenční službu, jméno a příjmení člena a příslušnost ke klubu. Karta má neomezenou platnost, prodlužuje se automaticky zaplacením dalšího členského příspěvku v následujících letech. Proto při ukončení členství člena v klubu je nutné členskou kartu vrátit do klubu a následně do sekretariátu ÚAMK ČR, kde bude znehodnocena tak, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití. 5.) Sekretariát zabezpečí export aktualizovaných dat členské evidence do evidence silniční služby, odkud bude v případě čerpání asistenční služby, ověřována platnost a rozsah asistence. V ostatních případech platnost členství svých členů ověřuje předsednictvo AMK ve spolupráci se sekretariátem.

5 Vyplňování karet klubu, členů a sportovních akcí: Aktualizace karet klubů a členů: Stejně jako v minulých letech Vám zasíláme všechny informace, které máme souhrnně podchycené o členské základně Vašeho klubu. Žádáme Vás o doplnění údajů a vyznačení změn, které nastaly u Vašeho AMK v loňském roce a o jejich vrácení em na adresu faxem na telefonní číslo , případně poštou na adresu Ústřední automotoklub ČR, Na strži 9, Praha 4. Zkontrolujte a doplňte prosím hlavně ovou adresu a telefonní spojení na klub, přes které bude probíhat komunikace se sekretariátem ÚAMK. Budou použity vždy, když jimi bude možné nahradit poštovní styk. Zkrátíte a zjednodušíte tím komunikaci mezi sekretariátem ÚAMK ČR a Vaším AMK. Dále prosím zkontrolujte a doplňte ové adresy všech členů klubů. Na tyto adresy bude zasíláno upozornění na nově vycházející čísla elektronického klubového časopisu ÚAMK-Autostyl.! ZÁKON 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů Pro naplnění zákona 101/2000 Sb., který upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání, je třeba aby AMK, které shromažďují osobní údaje pro svoji a svazovou evidenci! dodržely tyto zásady: Všichni členové musí být podle 11 seznámeni s tím, jaké údaje se o nich vedou, komu jsou poskytovány a jak je s nimi nakládáno. Toto je třeba dát do zápisu z členské schůze a doložit prezenční listinou. U nových členů je třeba dát tuto klauzuli do přihlášky a člen ji podepíše. Vzor přihlášky, která splňuje požadavky 11 pro nového člena je uveden v příloze. O členech AMK jsou v evidenci sekretariátu ÚAMK ČR vedeny údaje uvedené v Kartě členů v příloze tohoto zpravodaje. Jedná se o jméno, rodné číslo, adresu členů a kontaktní . U představitelů AMK jsou tyto údaje z důvodu potřebné komunikace doplněny o telefonní čísla. Oznamovací povinnost o tom, že subjekt zpracovává osobní data se podle 18, písm c) nevztahuje na občanská sdružení. Sportovní akce v roce 2012 Žádáme kluby, které v letošním roce pořádají sportovní akce, aby jejich seznam uvedli na přiložené kartě sportovních akcí a vrátili do sekretariátu Ústředního automotoklubu ČR v termínu do Tento seznam usnadní i sjednání pojištění vůči třetím osobám a dále urychlí vytváření Kalendáře vybraných sportovních akcí pro rok 2011.

6 Současný stav slevových programů Show your Card! a Recomended Každý člen ÚAMK může na základě předložení své platné členské karty čerpat výhody plynoucí z mezinárodního slevového programu Show your Card! a národního slevového programu RECOMENDED. Tyto výhody vám mohou ušetřit nemalé náklady při vašich cestách, proto doporučuji každému členovi v jeho vlastním zájmu: Pozorně si přečíst tyto informace a pokud možno si přečíst i další informace na webové adrese: ve složce slevové programy na levé liště, aktuální seznam firem, které patří do obou uvedených slevových programů s popisem nabízených výhod seznam firem je strukturovaný podle druhu činnosti (hotely, restaurace, autokempy, kultura atd) i podle prostoru (kraj Vysočina, Jihomoravský kraj atd.). Národní manažér programu Show your Card! Ing. Zdeněk Růžička Aktuální počet automobilových klubů v programu Show your Card! : 35 zakladatelské akcionářské kluby: 1) AA - Velká Británie 5) ÖAMTC - Rakousko 2) ACI Itálie 6) RACE - Španělsko 3) ADAC Německo 7) TCS - Švýcarsko 4) ANWB Nizozemí 8) TCB - Belgie licenční kluby 9) AA Irl Irsko 23) HAK - Chorvatsko 10) ACAFA (dřívější ACA+) Francie 24) KNAC - Nizozemí 11) ACL Lucembursko 25) LAMB - Lotyšsko 12) ACP Portugalsko 26) LAS - Litva 13) ACR Rumunsko 27) M - Švédsko 14) AL Finsko 28) MAK - Maďarsko 15) AMSM Makedonie 29) MEMS - Izrael 16) AMSS Srbsko 30) NAF - Norsko 17) AMZS - Slovinsko 31) PZM - Polsko 18) BIHAMK - Bosna & Hercegovina 32) RMF - Malta 19) BKA Bělorusko 33) RAMC - Rusko 20) EAK Estonsko 34) UAB - Bulharsko 21) FDM Dánsko 35) UAMK Česká republika 22) FIB Island

7 Celkový počet členů ARC Europe: ( ke konci minulého roku). Databáze SYC má 594 partnerů se stálou nabídkou v Evropě tzn. klienti mohou čerpat slevy na 8000 místech. Celosvětově dalších 22 partnerů (Spojené státy, Kanada), což představuje dalších zhruba míst možného čerpání slevy. Upozornění: Pro uplatňování výhod v rámci programu v USA s odlišným názvem Show yopur Card and Save!, je doporučeno mít doplňující kartičku k členské kartě tuto doplňkovou kartu je možné si stáhnout s logem a kódem klubu ÚAMK na webových stránkách Důvodem pro vystavení této doplňkové kartičky při cestách do USA je fakt, že někteří američtí partneři nechtěli uznávat logo Show your Card!, které je v současné době odlišné od loga Show your Card and Save! Všechny evropské nabídky v anglickém jazyce propojené s mapou naleznete na internetových stránkách (vše je zde řazeno do kategorií ubytování, doprava, nákupy, restaurace, turistická místa, volnočasové aktivity, ostatní služby). Parametrem pro vyhledávání může být název země, města nebo průběh zadané trasy. Databáze je neustále aktualizována a vylepšována. Důležité!!!: při uplatnění výhody uvést kód klubu ÚAMK (je 453), obsluha by ho od vás měla vyžadovat (výjimkou je firma Hertz půjčovna vozů, kde kód ÚAMK činí ). Seznam aktuálních partnerů v ČR Síť hotelů Orea: Garantovaná sleva 10% z ceny pobytu Jedná se o 10 hotelů umístěných většinou v nejkrásnějších místech republiky Český Krumlov, Vysočina, Špindlerův Mlýn atd. Black light theatre (Černé divadlo Jiřího Srnce): Garantovaná sleva 30 % ze vstupného - top nabídka: Jedná se o světoznámou scénu černého divadla, využívají hlavně cizinci. Hotely Fontána, Panorama, Oasa ubytovací zařízení patřící ÜAMK u přehrady Lipno, u přehrady Orlík a u města Opava. Garantovaná sleva 15% z ceny pobytu. Ostatní pan-evropští partneři v ČR: Hertz: půjčovna aut, 10% sleva Hard Rock Cafe: speciální typ kavárny, 10% sleva Best Western: síť hotelů střední kategorie, 10% sleva Golden Tulip: síť hotelů lepší kategorie, 5% sleva

8 Starwood: síť hotelů nejvyšší kategorie (Sheraton, Westin, Le Meridien, Luxury Collection, St. Regis) slevy 5 15% z nejlepší aktuálně existující ceny. Národní slevový program ÚAMK Recommended ÚAMK RECOMMENDED je slevový systém provozovaný společností ÚAMK a.s. využitelný na území České republiky. V rámci této nabídky a tohoto slevového programu mají držitelé klubových i asistenčních karet ÚAMK možnost čerpat a využívat velkého množství slev a výhod z různorodých oblastí každodenního života, které pro ně nabízíme prostřednictvím našich partnerů po celé České republice. Držitel klubové a asistenční karty ÚAMK má právo čerpat slevy u obchodníka (v jehož provozovně je vylepená nálepka s logem ÚAMK RECOM- MENDED) po předložení této karty. Využívat těchto výhod a slev může nejen držitel karty, ale i jeho rodinní příslušníci, se kterými slevu na danou službu uplatňuje. Při rodinných cestách a výletech se tak dá uspořit velice zajímavá finanční částka. Více informací a přesný seznam provozoven a služeb najdete na internetových stránkách Vybrané exkluzivní nabídky slevového systému ÚAMK Recommended: Slevy na produkty a služby sítě BestDrive Nabízí držitelům asistenčních karet slevu ve výši: 5% na pořízení nových pneumatik 10% z ceny autodílů 20% na služby pneuservisu 10% na služby autoservisu Slevy na nákup zájezdů CK Autoturist Držitelé asistenčních karet ÚAMK mají slevu na nákup zájezdu u CK Autoturist nebo zájezdu u jiné cestovní kanceláře, zprostředkovaného CK Autoturistem ve výši 7% z ceny zájezdu pro každého člena rodiny.

9 Informace o FIA CONFERENCE WEEK 2012 v Praze Ve dnech června 2012 pořádá Ústřední automotoklub ČR v Praze FIA - CONFERENCE WEEK, neboli Konferenční týden, který je vedle Generálního shromáždění nejvýznamnějším zasedáním všech členských klubů FIA. Každoročně se koná v různých světových metropolích. V předchozích letech se konalo například v Marseille, Kapském Městě, Buenos Aires, Kolíně nad Rýnem nebo naposledy letos v malajském Kuala Lumpur. Akce se obvykle účastní delegátů z celého světa. Organizací tohoto zasedání pověřují nejvyšší orgány FIA vždy takové kluby, které hrají v rámci celé federace významnou roli a u nichž je záruka, že zasedání proběhne na vysoké úrovni. Na rok 2012 byla tato role vedením FIA svěřena ÚAMK ČR. Akce se bude se konat v Praze. Na programu bude kromě Plenárního zasedání i jednání celé řady odborných komisí FIA (turistická, marketingová, právní a technická komise, Komise campingu a caravaningu, Komise pro bezpečnost silničního provozu a mobilitu). Během tohoto týdne se uskuteční i zasedání nejvyšších orgánů FIA. Za přítomnosti všech delegátů se zúčastní nejvýznamnější představitelé Mezinárodní federace v čele s Prezidentem FIA Jeanem Todtem, prezidenti a členové vedení jednotlivých klubů a řada dalších zahraničních osobností spjatých s problematikou automobilismu. Na těchto podnicích počítáme, jak bývá každoročně zvykem, i s bohatou účastí našich významných osobností a to nejen těch, kteří mají přímý vztah k motorismu, turismu, mobilitě či bezpečnosti silničního provozu. Akce tohoto typu, vždy znamená významné posílení pozic hostitelského klubu v rámci mezinárodního společenství jak FIA, tak i ARC Europe, Nadace FIA a všech dalších organizací a orgánů působících v této oblasti. V neposlední řadě by měla posílit náš kredit nejen vůči naším státním orgánům ale i vůči naším obchodním partnerům a vytvořit tak příznivější negociační podmínky pro finanční zajištění realizace našich plánů.

10 Státní podpora sportu pro rok 2012 Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem a s usnesením vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Od roku 2012 dochází k totální absenci finančních prostředků z výtěžkzu Sazka, a.s. pro oblast sportu. Současně od roku 2012 dochází k rozšíření státní podpory v oblasti sportu o nový Program V.-Organizace sportu. Struktura státních dotací směřuje na podporu samotné sportovní činnosti jak v oblasti sportovní reprezentace, včetně sportovně talentované mládeže, tak na podporu všeobecné sportovní činnosti, včetně provozu a údržby sportovních zařízení. Případně poskytnutá státní dotace Programu IV-Údržba a provoz sportovních zařízení je vázaná na sportovní zařízení, které klub-sdružení má ve vlastnictví, ale i ve výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu. Sportovním zařízením se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. Vlastník nebo provozovatel s platnou dlouhodobou nájemní smlouvou musí využívat zařízení pro sportovní činnost na dobu minimálně 10 let s platností od roku podání žádosti. Podpora se týká i udržování technických prostředků, strojů a zařízení, sloužících ke sportovní činnosti ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu. Žádame proto kluby, aby (v případě že mají nemovitosti, pozemky, sportovní zařízení nebo stroje a zařízení nejenom ve vlastnictví, ale i v dlouhodobém pronájmu a v loňkém roce tak ještě neučinili) je rovněž vykázali. Formuláře jsou ke stažení na -> Zpravodaj -> Zpravodaj ÚAMK ČR, leden Případný požadavek na dotační titul je nutno JASNĚ a deklarativně předložit výsledky roku 2011, včetně dokumentace a záměry v roce Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Vzhledem k tomu, že mimo aktivity určené Strategií konkrétním subjektům probíhá každoročně v rámci České republiky mnoho dalších významných akcí, které přímo se Strategií souvisí, obracíme se na Vás se žádostí o poskytnutí informací o Vašich klubových činnostech na místní úrovni, které měly vztah k bezpečnosti silničního provozu v roce Žádáme Vás proto o zaslání seznamu všech akcí, které se týkaly bezpečnosti silničního provozu, kterých se zúčastnili členové Vašeho klubu nebo je Váš klub organizoval v roce 2011 ve struktuře: termín akce, téma a počet účastníků akce. Abychom mohli všechny činnosti zpracovat do souhrnu za rok 2011 je nezbytné, aby Vaše akce došly do sekretariátu nejpozději 6. února 2012.

11 ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Na Strži 9, Praha 4 všem klubům ÚAMK VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA JUDr. Růžička VĚC: Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu č , účinná pro rok 2012 Vážení přátelé, Ústřední automotoklub ČR má s platností od uzavřenou pojistnou smlouvu TREND s pojišťovnou KOOPERATIVA a.s. pod číslem: na dobu neurčitou. Smlouva byla na rok 2012 opětovně prodloužena a zaplacena. Pojistná částka je do maximální výše ,- Kč se spoluúčastí ,- Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost. Tato pojistná smlouva se vztahuje na činnost UAMK a jednotlivých místních automotoklubů registrovaných v ÚAMK ČR. Pojistné podmínky této smlouvy jsou uzavřeny na škody způsobené třetím osobám v případě neúmyslného zavinění a to i sportovním motorovým vozidlem na uzavřené trati. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené provozem motorového vozidla s platnou registrační značkou, mimo uzavřenou trať. Tyto škody je třeba uplatnit z pojistky odpovědnosti za provoz motorového vozidla. Dále se nevztahuje na škody způsobené podnikatelskou činností Automotoklubů a na škody způsobené na zdraví, nebo na životě aktivním účastníkům organizované sportovní soutěže (akce). O každé pojistné události je třeba neprodleně sepsat záznam s podpisy zainteresovaných stran, popřípadě pořídit fotodokumentaci. V případě pojistné události se neprodleně obraťte na sekretariát UAMK ČR (tel.: , ; fax: ). S pozdravem JUDr. Jaroslav Růžička TELEFON: Účet ČSOB Praha a.s. IČO DIČ FAX: / CZ

12 OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. se sídlem Čs. armády 20, Praha 6 zastoupený ing. Romanem Strejčkem, předsedou představenstva a Mgr. Lubošem Tesařem MBA, členem představenstva IČ: DIČ: CZ reg. MV ČR ze dne č.j.:ii/s-os/l /96-R (dále jen OSA) a Sdružení sportovních svazů České republiky se sídlem U Pergamenky 1511/3, Praha 7 zastoupený předsedou JUDr. Ing. Zdeňkem Ertlem IČ: DIČ: CZ (dále jen provozovatel) u z a v í r a j í na základě 46 a 101 odst. l zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) k o l e k t i v n í s m l o u v u o veřejném provozování hudebních děl Čl. 1 OSA prohlašuje, že je na základě smluv o zastupování s českými hudebními skladateli a textaři, na základě licence udělené Ministerstvem kultury a na základě recipročních dohod a smluv s obdobnými ochrannými hudebními organizacemi v zahraničí a v souladu s autorským zákonem oprávněn udělovat souhlas k veřejnému užití hudebních děl s textem nebo bez textu za české a zahraniční skladatele, autory zhudebněných textů, jejich právní nástupce a dědice a vybírat za takovéto užití autorské odměny. Sdružení sportovních svazů České republiky je dobrovolným svazem samostatných občanských sdružení, v současné době sdružuje 16 svazů, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Čl. 2 OSA uděluje Sdružení sportovních svazů České republiky včetně jeho svazů uvedených v příloze smlouvy souhlas k užití tuzemských i zahraničních hudebních děl s textem nebo bez textu, případně jejich částí, a to: a) při sportovních akcích všeho druhu s výjimkou akcí uvedených v čl. 4 této smlouvy, ať jsou pořádány na stadionech či ostatních tělovýchovných zařízeních a nezávisle na tom, zda se platí vstupné či nikoliv nebo zda je vstupné dobrovolné,

13 b) při živém provozování hudebních děl podle 19 autorského zákona a nebo provozování hudebních děl ze záznamu prostřednictvím technických zařízení (reprodukovaná hudba) nebo při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání podle 20 a 23 autorského zákona nesledující komerční cíle. Čl. 3 Sdružení sportovních svazů České republiky se zavazuje, že zaplatí autorskou odměnu sjednanou touto smlouvou bez ohledu na počet produkcí, dobu jejich trvání a na počet provozovaných děl. Za udělení souhlasu k užití děl podle či. 2. této smlouvy se sjednává ve výši ,- Kč. Tato cena představuje cenu včetně DPH. Provozovatel se zavazuje tuto autorskou odměnu zaplatit ve splátkách): Základ Částka DPH Sazba DPH Částka s DPH splatnost var. symbol: ,-Kč ,-Kč 20% ,00Kč ,-Kč ,-Kč 20% ,00Kč Autorské odměny uhradí Sdružení sportovních svazů České republiky na účet OSA vedený u Komerční banky v Praze pod č /0100. spec. symbol: V případě nedodržení termínu je OSA oprávněn účtovat úrok z prodlení podle obecných právních předpisů. Tím není dotčen nárok na náhradu škody. Faktura s daňovou rekapitulací pro rok 2011 bude zaslána nejpozději z OSA do a faktura s daňovou rekapitulací pro rok 2012 bude zaslána nejpozději z OSA do V případě nedodržení termínu je OSA oprávněn účtovat úrok z prodlení podle obecných právních předpisů. Tím není dotčen nárok na náhradu škody. V případě, že by roční inflace za rok 2011 byla vyšší než 10%, bude autorská odměna pro rok 2012 změněna v souvislosti s průměrnou výší inflace za Poskytnutí licence k užití hudebních děl se z hlediska zákona o DPH považuje za dílčí plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den, ke kterému OSA přijme příslušnou část autorské odměny. Čl. 4 Tato smlouva se nevztahuje na užití hudebních děl s textem nebo bez textu a) při výrobě zvukových a zvukově obrazových záznamů, b) při kulturních akcích, které se vymykají specifickému sportovnímu a tělovýchovnému vymezení podle či. 2 písni, a) této smlouvy (koncerty, estrády, taneční zábavy, diskotéky apod.), sledující vedle sportovních a tělovýchovných záměrů i další, zejména kulturní, osvětové, komerční cíle apod., pořádané v tělovýchovných zařízeních či mimo ně a nezá-

14 visle na tom, zda se platí vstupné či nikoliv nebo zda je vstupné dobrovolné. c) na provozovny poskytující stravovací a ubytovací služby výhradně sloužící k podnikatelské činnosti. Čl. 5 Sdružení sportovních svazů České republiky včetně jeho svazů je vždy povinno umožnit pověřeným pracovníkům OSA přístup na veřejné hudební produkce a umožnit kontrolu, zda jsou plněny řádně a včas povinnosti uložené autorským zákonem nebo touto smlouvou ( 100 odst. 4 autorského zákona). Čl. 6 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od do Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami s účinností od Obě smluvní strany smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouvaje sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. O případném právním nástupnictví jsou obě strany povinny se vzájemně informovat. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možno činit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. V Praze dne 9. března za OSA za Sdružení sportovních svazů České republiky Seznam svazů, které jsou členy Sdružení sportovních svazů České republiky, se sídlem v Praze 7, U Pergamenky 3,170 00, IČO : Aeroklub České republiky, Česká asociace akademických technických sportů, Český kynologický svaz, Český radioklub, Český svaz biatlonu, Moravskoslezský kynologický svaz, Svaz branně technických sportů ČR, Svaz českých potápěčů, Svaz modelářů České republiky, Svaz potápěčů Moravy a Slezska, Svaz vodáků ČR, Svaz vodáků Moravy a Slezska, Svaz vojáků v záloze ČR, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Ústřední automotoklub ČR, Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě.

15 Získávání přímých členů formou prodeje klubových karet členem místního klubu ÚAMK ČR Pro zvýšení členské základny ÚAMK ČR a příjmů místních klubů ÚAMK a jejich členů je od roku 2010 připraven způsob prodeje klubových asistenčních karet ÚAMK PLUS - Klubová karta s roční platností na území celé Evropy. Tímto způsobem si může např. člen ÚAMK ČR uhradit svůj členský příspěvek a navíc získat zajímavý finanční příjem. Také tím přispěje ke zvyšování členské základny ÚAMK ČR. V klubech mohou tímto způsobem obohacovat klubovou pokladnu. Systém prodeje se provádí formou tzv. doporučení člena klubů. Člen místního klubu ÚAMK ČR může prodávat klubovou asistenční kartu i když není jejím vlastníkem. Prodej probíhá podle následujícího schématu: 1. Člen místního klubu oznámí ÚAMKu ve formuláři umístěném na webu, tyto údaje: číslo své členské karty a číslo účtu, na které chce zasílat odměnu, nebo že ji chce zasílat poštovní poukázkou. Také stvrdí, že chce prodávat klubové asistenční karty a souhlasí s obchodními podmínkami. Na základě toho úkonu mu ÚAMK zašle vzorek klubové asistenční karty, aby mohl kupujícím produkt lépe dokumentovat. 2. Prodejce navede kupujícího k vyplnění objednávky na internetu na adrese: kde ho upozorní na nutnost vyplnit i kolonku: číslo karty prodávajícího, tj. členské číslo člena místního klubu, který mu kartu doporučil ke koupi. 4. Kupující obdrží klubovou asistenční kartu poštou na dobírku na základě vyplněné objednávky na webu a po přijetí a uhrazení zásilky od kupujícího a následné identifikaci této platby zašle ÚAMK prodávajícímu odměnu ve výši 350 Kč. 5. Přímou podporou prodeje je cena karty pro kupující v tomto případě a to je sleva ve výši 90,- Kč. Konečná cena klubové asistenční karty ÚAMK PLUS pro kupujícího s doporučením je 1800,- Kč. Pořízením klubové karty se stává její držitel členem ÚAMK ČR a opravňuje ho k bezplatnému čerpání asistenčních služeb a to opakovaně po celou dobu trvání členství. Případné limity v čerpání jsou uvedena v obchodních podmínkách. Klub, který bude prodávat karty prostřednictvím svých členů, a jeho členové prodají za šest měsíců více, jak 10 karet, získá jednorázovou odměnu ve výši 1500,- Kč.

16 Kontakty na sekretariát Ústředního automotoklubu ČR Sekretariát Ústřední automotoklub ČR Registrováno u MVČR pod číslem VSP/1-1730/90-R ze dne Poštovní adresa: Na Strži 1837/9, Praha 4, Telefon: Fax: IČO: Číslo účtu: /0300 Telefony a y na pracovníky sekretariátu V současné době je možné využívat následující spojení na sekretariát Ústředního automotoklubu ČR. JUDr. Jaroslav Růžička, výkonný ředitel Ing. Zdeněk Růžička, klubové záležitosti a 274 Libuše Tomečková, ekonomické oddělení Ing. Ivan Stočes, správa IT JUDr. Miroslav Fiřt, vedoucí zahraničních vztahů PhDr. Jitka Mádrová, zahraniční záležitosti Obecné y Klubová evidence: Sekretariát ÚAMK ČR:

ZPRAVODAJ Ústřední automotoklub České republiky

ZPRAVODAJ Ústřední automotoklub České republiky ZPRAVODAJ Ústřední automotoklub České republiky leden 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo výkonného ředitele ÚAMK ČR 2. Členská evidence ÚAMK ČR v roce 2011 3. Vyplňování karet klubů, členů, sportovních akcí a

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Nabídka využívání slevových programů ÚAMK pro pracovníky Městské části Prahy 2

Nabídka využívání slevových programů ÚAMK pro pracovníky Městské části Prahy 2 Nabídka využívání slevových programů ÚAMK pro pracovníky Městské části Prahy 2 Obsah 1 STRUČNĚ O ÚAMK... 3 1.1 SLEVY VLASTNÍ PRODUKTY SKUPINY FIREM ÚAMK... 3 SLUŽBY CESTOVNÍ KANCELÁŘE AUTOTURIST... 4 ASISTENČNÍ

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, Kamenice nad Lipou

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, Kamenice nad Lipou MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 2/2015 Pravidla podpory spolků, skupin, mládeže a jednotlivců Město Kamenice nad Lipou, se sídlem Kamenice

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva č _4_063_A _162 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2016

Smlouva č _4_063_A _162 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2016 Smlouva č. 502016_4_063_A _162 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2016 Název : Šachový svaz České republiky, z.s. Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Pro dotační titul Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a evidenční číslo smlouvy: GR II 12/2015 Čl. I. SMLUVNÍ STRANY Město Nymburk se sídlem Náměstí Přemyslovců 163,

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

N O N - S T O P A s i s t e n c e

N O N - S T O P A s i s t e n c e N O N - S T O P A s i s t e n c e P r o f e s i o n á l n í p o m o c p r o n á k l a d n í a u ž i t k o v á v o z i d l a o d 3, 5 t k d e k o l i v v E v r o p ě P r o k l i e n t y A X I G O N z a

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti ze dne 16. 7. 2013 č. 07/13 Čl. 1 Úvodní ustanovení Pravidla Rady Kraje

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l OBEC KOROZLUKY Došlo: 19. 02. 2015 Smlouva o poskytnutí dotace C.;.: 5q 17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l z Fondu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z. s. na podporu projektů vyhlášené pro členy HSRM dne 13. 1.

Více

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili.

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili. Smluvní podmínky PROPAGAČNÍ akce Dokonalý pár /Televize plus telefon Sony Xperia/ 1. Pořadatelem akce Dokonalý pár /Telefon plus televize/ ( Propagační akce ) je divize společnosti Sony Europe Limited,

Více

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, nám.w.churchilla 2, 113 59 Praha 3 AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání prostor v sídle Kraje Vysočina. ze dne č. 01/14

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání prostor v sídle Kraje Vysočina. ze dne č. 01/14 Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání prostor v sídle Kraje Vysočina ze dne 14. 1. 2014 č. 01/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato Pravidla vymezují prostory v sídle Kraje Vysočina,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

1. CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY BEZ SMLOUVY SE SERVIS 24 2

1. CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY BEZ SMLOUVY SE SERVIS 24 2 1. CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY BEZ SMLOUVY SE SERVIS 24 2 1.1. POPLATKY ZA ORGANIZACI ZÁSAHU 2 1.1.1. FLEET ASSIST PLUS 2 1.2. ČESKÁ REPUBLIKA PEVNÝ CENÍK ORGANIZOVANÝCH SLUŽEB 3 1.2.1. ČR TECHNICKÁ POMOC

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy objednatele: O/16/185 Číslo smlouvy zhotovitele: I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel: Teplárny

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Zásady členství v Českém svazu házené

Zásady členství v Českém svazu házené Zásady členství v Českém svazu házené červenec 2016 1 Článek 1 Úvodní ustanovení a definice 1.1 Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen ČSH ) jsou prováděcím předpisem upravujícím zásady členství

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I.

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I. Smlouva o výpůjčce Smluvní strany: Velocentrum - Voleský Miloš K Polabinám 1895 530 02 Pardubice IČ: 45513546 DIČ: CZ 6909140832 Tel.: 601 553 133 (dále jen Půjčitel ) a Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Druhý

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupen: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města IČ:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více