ZPRAVODAJ OBSAH PŘÍLOHY. Ústřední automotoklub České republiky. leden 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBSAH PŘÍLOHY. Ústřední automotoklub České republiky. leden 2012"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Ústřední automotoklub České republiky leden 2012 OBSAH 1. Úvodní slovo výkonného ředitele ÚAMK ČR 2. Členské záležitosti ÚAMK ČR v roce Vyplňování karet členů a klubů a sportovních akcí 4. Současný stav slevových programů Show your card! a Recommended 4. Informace o FIA CONFERENCE WEEK 2012 v Praze 6. Státní podpora sportu pro rok Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 8. Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu pro rok Kolektivní smlouva mezi OSA a Sdružení sportovních svazů ČR o veřejném provozování hudebních děl (Smlouva s INTERGRAM bude podepsána také) 10. Získávání přímých členů formou prodeje klubových karet 11. Kontakty na sekretariát ÚAMK ČR PŘÍLOHY Karta členů a klubu Karta sportovních akcí klubu Přihláška člena AMK Slevový program ÚAMK-ABA Recommended Sekretariát Ústředního automotoklubu České republiky

2 Vážení kolegové, zdravím Vás ze sekretariátu ÚAMK ČR. Dovolte mi, abych Vám všem popřál v novém roce hodně zdraví, a těším se na spolupráci v roce Rok 2012 nebude rokem lehkým, nýbrž náročným, a to zejména ekonomicky! V červnu 2012 pořádá ÚAMK ČR FIA CONFERENCE WEEK neboli konferenční týden, který je jedním z nejvýznamnějších zasedání všech klubů FIA. Takové akce vždy znamenají významné posílení pozic hostitelského klubu v rámci mezinárodního společenství FIA a sekretariát ÚAMK ČR soustředí nemalé úsilí na úspěšné završení celé akce. V roce 2011 jsme zavedli nové členské karty ÚAMK s platností na 12 měsíců. V letošním roce pokračujeme v nově připraveném způsobu evidování členů. Dovolím si Vám připomenout, že výše počtu členské základny a HIM je rozhodujícím ukazatelem při dělbě finančních prostředků, které případně obdrží i Sdružení sportovních svazů od Ministerstva financí ČR a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Proto ještě jednou žádáme, aby všichni, kteří tak již loni neučinili, vykázali sportovní zařízení, které kluby mají ve vlastnictví, ale i ve výpůjčce nebo dlouhodobém pronájmu. Prosím o úzkou součinnost. V neposlední řádě žádám o zaslání dalších případných dat uvedených rovněž v příloze tohoto zpravodaje, zejména dostupných e- mailových adres, hlavně na představitele klubu. Těším se na úzkou spolupráci v roce S přátelským pozdravem JUDr. Jaroslav Růžička

3 Členské záležitosti ÚAMK ČR v roce 2012 V roce 2011 zůstává stávající stav, tj.: Členství nebude i nadále svázáno s kalendářním rokem, ale vztahuje se na období 12-ti po so bě následujících měsíců od okamžiku zaplacení členského příspěvku. Pro členy AMK zůstávají v platnosti následující druhy členství: 1. Základní členství členský příspěvek 250,- Kč, 2. Členství zdravotně postižených a neslyšících motoristů, a seniorů nad 70 let členský příspěvek 100,- Kč, 3. Členství mládeže do 18-ti let (Stanovy čl. 7, odst. 2) a rodinných příslušníků členský příspěvek 50,- Kč, 4. Čestné členství. Všichni členové, kteří mají platné členství, mohou využívat výhody specifikované ve Stanovách (čl. 9, odst. 1, písm. a) až d)). Dále (pokud mají zavedenou v členské evidenci platnou ovou adresu) jim bude em zasíláno upozornění na nově vycházející čísla elektronického klubového časopisu ÚAMK-Autostyl, který vychází na internetové adrese Členové, kteří mají zaplacený základní členský příspěvek (250,- Kč), zlevněný členský příspěvek (100,- Kč) nebo čestní členové (Stanovy čl. 16, Odst. 2, písm. f) ), mohou navíc využívat následující asistenční služby (stejné jako v roce 2011): 1.) Opakovaná NON-STOP pomoc dispečinku při organizování asistenčních služeb ZDARMA 2.) Silniční služba v České republice (příjezd, odjezd + 30 minut práce, (např. doprava PHM, nastartování přes kabely, pomoc při defektu pneu, atd.) ZDARMA. Vlastní PHM, náhradní díly a další materiál HRADÍ KLI- ENT vždy sám. 3.) Organizace silniční služby v zahraničí ZDARMA, vlastní služba je za úhradu. 4.) Organizace odtahové služby, uložení a zabezpečení vozidla, zajištění náhradního vozidla v České republice i v zahraničí ZDARMA, vlastní služba je za úhradu. 5.) Poskytnutí dopravních informací ZDARMA. 6.) Možnost využívání klubového programu slev a výhod Show your card!. Program byl založen v roce 1999 kluby, sdruženými v rámci společnosti ARC Europe. V současnosti je v programu celkem 33 evropských klubů ze 32 zemí celého světa. Další informace a seznam partnerů je aktualizován na: -> Slevové programy ÚAMK -> Show your card.

4 7.) Možnost využívání slevového program ÚAMK Recomended, který je určen pro všechny majitele klubových karet ÚAMK. Držitelé těchto karet získávají při předložení karty na místech označených ÚAMK RECOM- MENDED slevu z ceny poskytovaných služeb. Jedná se zejména o ubytovací a stravovací zařízení, autoservisy, autoškoly a další subjekty. Seznam partnerů je aktualizován na: -> Slevové programy ÚAMK -> ÚAMK Recomended. Pro hladkou aktualizaci klubové a členské evidence, zpracovávané v sekretariátu Ústředního automotoklubu ČR bude nutné zabezpečit v roce 2012 následující kroky: 1.) Každý AMK zaslal v roce 2011 členské příspěvky v jiném měsíci podle toho, kdy končí členství jeho členů. Některé AMK platily členské příspěvky v různých obdobích podle toho, jak se jim hlásili noví členové. Na začátku roku 2012 obešle sekretariát ÚAMK ČR všechny loni aktivní AMK kartami jeho členů s daty, do kdy mají platné členství. Součástí budou i souhrnné kontakty na AMK a jeho představitele (Karty členů, klubu a odborností). 3.) Po aktualizaci (přírůstku nových a úbytku odešlých) členů a kontaktů, vrátí AMK evidenční karty zpět na sekretariát Ústředního automotoklubu ČR, kde bude podle nich aktualizovaná Klubová evidence a vystavené klubové karty pro nové členy. Stávajícím členům, kterým byla vystavená nová Klubová karta v loňském roce tato platí i v roce letošním. 4.) AMK zaplatí za své členy členský příspěvek na dalších 12 měsíců. Členské příspěvky se platí na účet u ČSOB Praha 1, číslo /0300 s variabilním symbolem: <rok začátku platnosti>0<registrační číslo AMK bez úvodních nul>, např. AMK se sedmimístným registračním číslem má v roce 2011 variabilní symbol: Na Klubových kartách členů je vytisknuté šestimístné číslo, začínající 94, které je potřeba při jednání s dispečinkem ÚAMK ČR při požadavku na asistenční službu, jméno a příjmení člena a příslušnost ke klubu. Karta má neomezenou platnost, prodlužuje se automaticky zaplacením dalšího členského příspěvku v následujících letech. Proto při ukončení členství člena v klubu je nutné členskou kartu vrátit do klubu a následně do sekretariátu ÚAMK ČR, kde bude znehodnocena tak, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití. 5.) Sekretariát zabezpečí export aktualizovaných dat členské evidence do evidence silniční služby, odkud bude v případě čerpání asistenční služby, ověřována platnost a rozsah asistence. V ostatních případech platnost členství svých členů ověřuje předsednictvo AMK ve spolupráci se sekretariátem.

5 Vyplňování karet klubu, členů a sportovních akcí: Aktualizace karet klubů a členů: Stejně jako v minulých letech Vám zasíláme všechny informace, které máme souhrnně podchycené o členské základně Vašeho klubu. Žádáme Vás o doplnění údajů a vyznačení změn, které nastaly u Vašeho AMK v loňském roce a o jejich vrácení em na adresu faxem na telefonní číslo , případně poštou na adresu Ústřední automotoklub ČR, Na strži 9, Praha 4. Zkontrolujte a doplňte prosím hlavně ovou adresu a telefonní spojení na klub, přes které bude probíhat komunikace se sekretariátem ÚAMK. Budou použity vždy, když jimi bude možné nahradit poštovní styk. Zkrátíte a zjednodušíte tím komunikaci mezi sekretariátem ÚAMK ČR a Vaším AMK. Dále prosím zkontrolujte a doplňte ové adresy všech členů klubů. Na tyto adresy bude zasíláno upozornění na nově vycházející čísla elektronického klubového časopisu ÚAMK-Autostyl.! ZÁKON 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů Pro naplnění zákona 101/2000 Sb., který upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání, je třeba aby AMK, které shromažďují osobní údaje pro svoji a svazovou evidenci! dodržely tyto zásady: Všichni členové musí být podle 11 seznámeni s tím, jaké údaje se o nich vedou, komu jsou poskytovány a jak je s nimi nakládáno. Toto je třeba dát do zápisu z členské schůze a doložit prezenční listinou. U nových členů je třeba dát tuto klauzuli do přihlášky a člen ji podepíše. Vzor přihlášky, která splňuje požadavky 11 pro nového člena je uveden v příloze. O členech AMK jsou v evidenci sekretariátu ÚAMK ČR vedeny údaje uvedené v Kartě členů v příloze tohoto zpravodaje. Jedná se o jméno, rodné číslo, adresu členů a kontaktní . U představitelů AMK jsou tyto údaje z důvodu potřebné komunikace doplněny o telefonní čísla. Oznamovací povinnost o tom, že subjekt zpracovává osobní data se podle 18, písm c) nevztahuje na občanská sdružení. Sportovní akce v roce 2012 Žádáme kluby, které v letošním roce pořádají sportovní akce, aby jejich seznam uvedli na přiložené kartě sportovních akcí a vrátili do sekretariátu Ústředního automotoklubu ČR v termínu do Tento seznam usnadní i sjednání pojištění vůči třetím osobám a dále urychlí vytváření Kalendáře vybraných sportovních akcí pro rok 2011.

6 Současný stav slevových programů Show your Card! a Recomended Každý člen ÚAMK může na základě předložení své platné členské karty čerpat výhody plynoucí z mezinárodního slevového programu Show your Card! a národního slevového programu RECOMENDED. Tyto výhody vám mohou ušetřit nemalé náklady při vašich cestách, proto doporučuji každému členovi v jeho vlastním zájmu: Pozorně si přečíst tyto informace a pokud možno si přečíst i další informace na webové adrese: ve složce slevové programy na levé liště, aktuální seznam firem, které patří do obou uvedených slevových programů s popisem nabízených výhod seznam firem je strukturovaný podle druhu činnosti (hotely, restaurace, autokempy, kultura atd) i podle prostoru (kraj Vysočina, Jihomoravský kraj atd.). Národní manažér programu Show your Card! Ing. Zdeněk Růžička Aktuální počet automobilových klubů v programu Show your Card! : 35 zakladatelské akcionářské kluby: 1) AA - Velká Británie 5) ÖAMTC - Rakousko 2) ACI Itálie 6) RACE - Španělsko 3) ADAC Německo 7) TCS - Švýcarsko 4) ANWB Nizozemí 8) TCB - Belgie licenční kluby 9) AA Irl Irsko 23) HAK - Chorvatsko 10) ACAFA (dřívější ACA+) Francie 24) KNAC - Nizozemí 11) ACL Lucembursko 25) LAMB - Lotyšsko 12) ACP Portugalsko 26) LAS - Litva 13) ACR Rumunsko 27) M - Švédsko 14) AL Finsko 28) MAK - Maďarsko 15) AMSM Makedonie 29) MEMS - Izrael 16) AMSS Srbsko 30) NAF - Norsko 17) AMZS - Slovinsko 31) PZM - Polsko 18) BIHAMK - Bosna & Hercegovina 32) RMF - Malta 19) BKA Bělorusko 33) RAMC - Rusko 20) EAK Estonsko 34) UAB - Bulharsko 21) FDM Dánsko 35) UAMK Česká republika 22) FIB Island

7 Celkový počet členů ARC Europe: ( ke konci minulého roku). Databáze SYC má 594 partnerů se stálou nabídkou v Evropě tzn. klienti mohou čerpat slevy na 8000 místech. Celosvětově dalších 22 partnerů (Spojené státy, Kanada), což představuje dalších zhruba míst možného čerpání slevy. Upozornění: Pro uplatňování výhod v rámci programu v USA s odlišným názvem Show yopur Card and Save!, je doporučeno mít doplňující kartičku k členské kartě tuto doplňkovou kartu je možné si stáhnout s logem a kódem klubu ÚAMK na webových stránkách Důvodem pro vystavení této doplňkové kartičky při cestách do USA je fakt, že někteří američtí partneři nechtěli uznávat logo Show your Card!, které je v současné době odlišné od loga Show your Card and Save! Všechny evropské nabídky v anglickém jazyce propojené s mapou naleznete na internetových stránkách (vše je zde řazeno do kategorií ubytování, doprava, nákupy, restaurace, turistická místa, volnočasové aktivity, ostatní služby). Parametrem pro vyhledávání může být název země, města nebo průběh zadané trasy. Databáze je neustále aktualizována a vylepšována. Důležité!!!: při uplatnění výhody uvést kód klubu ÚAMK (je 453), obsluha by ho od vás měla vyžadovat (výjimkou je firma Hertz půjčovna vozů, kde kód ÚAMK činí ). Seznam aktuálních partnerů v ČR Síť hotelů Orea: Garantovaná sleva 10% z ceny pobytu Jedná se o 10 hotelů umístěných většinou v nejkrásnějších místech republiky Český Krumlov, Vysočina, Špindlerův Mlýn atd. Black light theatre (Černé divadlo Jiřího Srnce): Garantovaná sleva 30 % ze vstupného - top nabídka: Jedná se o světoznámou scénu černého divadla, využívají hlavně cizinci. Hotely Fontána, Panorama, Oasa ubytovací zařízení patřící ÜAMK u přehrady Lipno, u přehrady Orlík a u města Opava. Garantovaná sleva 15% z ceny pobytu. Ostatní pan-evropští partneři v ČR: Hertz: půjčovna aut, 10% sleva Hard Rock Cafe: speciální typ kavárny, 10% sleva Best Western: síť hotelů střední kategorie, 10% sleva Golden Tulip: síť hotelů lepší kategorie, 5% sleva

8 Starwood: síť hotelů nejvyšší kategorie (Sheraton, Westin, Le Meridien, Luxury Collection, St. Regis) slevy 5 15% z nejlepší aktuálně existující ceny. Národní slevový program ÚAMK Recommended ÚAMK RECOMMENDED je slevový systém provozovaný společností ÚAMK a.s. využitelný na území České republiky. V rámci této nabídky a tohoto slevového programu mají držitelé klubových i asistenčních karet ÚAMK možnost čerpat a využívat velkého množství slev a výhod z různorodých oblastí každodenního života, které pro ně nabízíme prostřednictvím našich partnerů po celé České republice. Držitel klubové a asistenční karty ÚAMK má právo čerpat slevy u obchodníka (v jehož provozovně je vylepená nálepka s logem ÚAMK RECOM- MENDED) po předložení této karty. Využívat těchto výhod a slev může nejen držitel karty, ale i jeho rodinní příslušníci, se kterými slevu na danou službu uplatňuje. Při rodinných cestách a výletech se tak dá uspořit velice zajímavá finanční částka. Více informací a přesný seznam provozoven a služeb najdete na internetových stránkách Vybrané exkluzivní nabídky slevového systému ÚAMK Recommended: Slevy na produkty a služby sítě BestDrive Nabízí držitelům asistenčních karet slevu ve výši: 5% na pořízení nových pneumatik 10% z ceny autodílů 20% na služby pneuservisu 10% na služby autoservisu Slevy na nákup zájezdů CK Autoturist Držitelé asistenčních karet ÚAMK mají slevu na nákup zájezdu u CK Autoturist nebo zájezdu u jiné cestovní kanceláře, zprostředkovaného CK Autoturistem ve výši 7% z ceny zájezdu pro každého člena rodiny.

9 Informace o FIA CONFERENCE WEEK 2012 v Praze Ve dnech června 2012 pořádá Ústřední automotoklub ČR v Praze FIA - CONFERENCE WEEK, neboli Konferenční týden, který je vedle Generálního shromáždění nejvýznamnějším zasedáním všech členských klubů FIA. Každoročně se koná v různých světových metropolích. V předchozích letech se konalo například v Marseille, Kapském Městě, Buenos Aires, Kolíně nad Rýnem nebo naposledy letos v malajském Kuala Lumpur. Akce se obvykle účastní delegátů z celého světa. Organizací tohoto zasedání pověřují nejvyšší orgány FIA vždy takové kluby, které hrají v rámci celé federace významnou roli a u nichž je záruka, že zasedání proběhne na vysoké úrovni. Na rok 2012 byla tato role vedením FIA svěřena ÚAMK ČR. Akce se bude se konat v Praze. Na programu bude kromě Plenárního zasedání i jednání celé řady odborných komisí FIA (turistická, marketingová, právní a technická komise, Komise campingu a caravaningu, Komise pro bezpečnost silničního provozu a mobilitu). Během tohoto týdne se uskuteční i zasedání nejvyšších orgánů FIA. Za přítomnosti všech delegátů se zúčastní nejvýznamnější představitelé Mezinárodní federace v čele s Prezidentem FIA Jeanem Todtem, prezidenti a členové vedení jednotlivých klubů a řada dalších zahraničních osobností spjatých s problematikou automobilismu. Na těchto podnicích počítáme, jak bývá každoročně zvykem, i s bohatou účastí našich významných osobností a to nejen těch, kteří mají přímý vztah k motorismu, turismu, mobilitě či bezpečnosti silničního provozu. Akce tohoto typu, vždy znamená významné posílení pozic hostitelského klubu v rámci mezinárodního společenství jak FIA, tak i ARC Europe, Nadace FIA a všech dalších organizací a orgánů působících v této oblasti. V neposlední řadě by měla posílit náš kredit nejen vůči naším státním orgánům ale i vůči naším obchodním partnerům a vytvořit tak příznivější negociační podmínky pro finanční zajištění realizace našich plánů.

10 Státní podpora sportu pro rok 2012 Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem a s usnesením vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Od roku 2012 dochází k totální absenci finančních prostředků z výtěžkzu Sazka, a.s. pro oblast sportu. Současně od roku 2012 dochází k rozšíření státní podpory v oblasti sportu o nový Program V.-Organizace sportu. Struktura státních dotací směřuje na podporu samotné sportovní činnosti jak v oblasti sportovní reprezentace, včetně sportovně talentované mládeže, tak na podporu všeobecné sportovní činnosti, včetně provozu a údržby sportovních zařízení. Případně poskytnutá státní dotace Programu IV-Údržba a provoz sportovních zařízení je vázaná na sportovní zařízení, které klub-sdružení má ve vlastnictví, ale i ve výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu. Sportovním zařízením se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. Vlastník nebo provozovatel s platnou dlouhodobou nájemní smlouvou musí využívat zařízení pro sportovní činnost na dobu minimálně 10 let s platností od roku podání žádosti. Podpora se týká i udržování technických prostředků, strojů a zařízení, sloužících ke sportovní činnosti ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu. Žádame proto kluby, aby (v případě že mají nemovitosti, pozemky, sportovní zařízení nebo stroje a zařízení nejenom ve vlastnictví, ale i v dlouhodobém pronájmu a v loňkém roce tak ještě neučinili) je rovněž vykázali. Formuláře jsou ke stažení na -> Zpravodaj -> Zpravodaj ÚAMK ČR, leden Případný požadavek na dotační titul je nutno JASNĚ a deklarativně předložit výsledky roku 2011, včetně dokumentace a záměry v roce Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Vzhledem k tomu, že mimo aktivity určené Strategií konkrétním subjektům probíhá každoročně v rámci České republiky mnoho dalších významných akcí, které přímo se Strategií souvisí, obracíme se na Vás se žádostí o poskytnutí informací o Vašich klubových činnostech na místní úrovni, které měly vztah k bezpečnosti silničního provozu v roce Žádáme Vás proto o zaslání seznamu všech akcí, které se týkaly bezpečnosti silničního provozu, kterých se zúčastnili členové Vašeho klubu nebo je Váš klub organizoval v roce 2011 ve struktuře: termín akce, téma a počet účastníků akce. Abychom mohli všechny činnosti zpracovat do souhrnu za rok 2011 je nezbytné, aby Vaše akce došly do sekretariátu nejpozději 6. února 2012.

11 ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Na Strži 9, Praha 4 všem klubům ÚAMK VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA JUDr. Růžička VĚC: Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu č , účinná pro rok 2012 Vážení přátelé, Ústřední automotoklub ČR má s platností od uzavřenou pojistnou smlouvu TREND s pojišťovnou KOOPERATIVA a.s. pod číslem: na dobu neurčitou. Smlouva byla na rok 2012 opětovně prodloužena a zaplacena. Pojistná částka je do maximální výše ,- Kč se spoluúčastí ,- Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost. Tato pojistná smlouva se vztahuje na činnost UAMK a jednotlivých místních automotoklubů registrovaných v ÚAMK ČR. Pojistné podmínky této smlouvy jsou uzavřeny na škody způsobené třetím osobám v případě neúmyslného zavinění a to i sportovním motorovým vozidlem na uzavřené trati. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené provozem motorového vozidla s platnou registrační značkou, mimo uzavřenou trať. Tyto škody je třeba uplatnit z pojistky odpovědnosti za provoz motorového vozidla. Dále se nevztahuje na škody způsobené podnikatelskou činností Automotoklubů a na škody způsobené na zdraví, nebo na životě aktivním účastníkům organizované sportovní soutěže (akce). O každé pojistné události je třeba neprodleně sepsat záznam s podpisy zainteresovaných stran, popřípadě pořídit fotodokumentaci. V případě pojistné události se neprodleně obraťte na sekretariát UAMK ČR (tel.: , ; fax: ). S pozdravem JUDr. Jaroslav Růžička TELEFON: Účet ČSOB Praha a.s. IČO DIČ FAX: / CZ

12 OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. se sídlem Čs. armády 20, Praha 6 zastoupený ing. Romanem Strejčkem, předsedou představenstva a Mgr. Lubošem Tesařem MBA, členem představenstva IČ: DIČ: CZ reg. MV ČR ze dne č.j.:ii/s-os/l /96-R (dále jen OSA) a Sdružení sportovních svazů České republiky se sídlem U Pergamenky 1511/3, Praha 7 zastoupený předsedou JUDr. Ing. Zdeňkem Ertlem IČ: DIČ: CZ (dále jen provozovatel) u z a v í r a j í na základě 46 a 101 odst. l zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) k o l e k t i v n í s m l o u v u o veřejném provozování hudebních děl Čl. 1 OSA prohlašuje, že je na základě smluv o zastupování s českými hudebními skladateli a textaři, na základě licence udělené Ministerstvem kultury a na základě recipročních dohod a smluv s obdobnými ochrannými hudebními organizacemi v zahraničí a v souladu s autorským zákonem oprávněn udělovat souhlas k veřejnému užití hudebních děl s textem nebo bez textu za české a zahraniční skladatele, autory zhudebněných textů, jejich právní nástupce a dědice a vybírat za takovéto užití autorské odměny. Sdružení sportovních svazů České republiky je dobrovolným svazem samostatných občanských sdružení, v současné době sdružuje 16 svazů, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Čl. 2 OSA uděluje Sdružení sportovních svazů České republiky včetně jeho svazů uvedených v příloze smlouvy souhlas k užití tuzemských i zahraničních hudebních děl s textem nebo bez textu, případně jejich částí, a to: a) při sportovních akcích všeho druhu s výjimkou akcí uvedených v čl. 4 této smlouvy, ať jsou pořádány na stadionech či ostatních tělovýchovných zařízeních a nezávisle na tom, zda se platí vstupné či nikoliv nebo zda je vstupné dobrovolné,

13 b) při živém provozování hudebních děl podle 19 autorského zákona a nebo provozování hudebních děl ze záznamu prostřednictvím technických zařízení (reprodukovaná hudba) nebo při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání podle 20 a 23 autorského zákona nesledující komerční cíle. Čl. 3 Sdružení sportovních svazů České republiky se zavazuje, že zaplatí autorskou odměnu sjednanou touto smlouvou bez ohledu na počet produkcí, dobu jejich trvání a na počet provozovaných děl. Za udělení souhlasu k užití děl podle či. 2. této smlouvy se sjednává ve výši ,- Kč. Tato cena představuje cenu včetně DPH. Provozovatel se zavazuje tuto autorskou odměnu zaplatit ve splátkách): Základ Částka DPH Sazba DPH Částka s DPH splatnost var. symbol: ,-Kč ,-Kč 20% ,00Kč ,-Kč ,-Kč 20% ,00Kč Autorské odměny uhradí Sdružení sportovních svazů České republiky na účet OSA vedený u Komerční banky v Praze pod č /0100. spec. symbol: V případě nedodržení termínu je OSA oprávněn účtovat úrok z prodlení podle obecných právních předpisů. Tím není dotčen nárok na náhradu škody. Faktura s daňovou rekapitulací pro rok 2011 bude zaslána nejpozději z OSA do a faktura s daňovou rekapitulací pro rok 2012 bude zaslána nejpozději z OSA do V případě nedodržení termínu je OSA oprávněn účtovat úrok z prodlení podle obecných právních předpisů. Tím není dotčen nárok na náhradu škody. V případě, že by roční inflace za rok 2011 byla vyšší než 10%, bude autorská odměna pro rok 2012 změněna v souvislosti s průměrnou výší inflace za Poskytnutí licence k užití hudebních děl se z hlediska zákona o DPH považuje za dílčí plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den, ke kterému OSA přijme příslušnou část autorské odměny. Čl. 4 Tato smlouva se nevztahuje na užití hudebních děl s textem nebo bez textu a) při výrobě zvukových a zvukově obrazových záznamů, b) při kulturních akcích, které se vymykají specifickému sportovnímu a tělovýchovnému vymezení podle či. 2 písni, a) této smlouvy (koncerty, estrády, taneční zábavy, diskotéky apod.), sledující vedle sportovních a tělovýchovných záměrů i další, zejména kulturní, osvětové, komerční cíle apod., pořádané v tělovýchovných zařízeních či mimo ně a nezá-

14 visle na tom, zda se platí vstupné či nikoliv nebo zda je vstupné dobrovolné. c) na provozovny poskytující stravovací a ubytovací služby výhradně sloužící k podnikatelské činnosti. Čl. 5 Sdružení sportovních svazů České republiky včetně jeho svazů je vždy povinno umožnit pověřeným pracovníkům OSA přístup na veřejné hudební produkce a umožnit kontrolu, zda jsou plněny řádně a včas povinnosti uložené autorským zákonem nebo touto smlouvou ( 100 odst. 4 autorského zákona). Čl. 6 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od do Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami s účinností od Obě smluvní strany smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouvaje sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. O případném právním nástupnictví jsou obě strany povinny se vzájemně informovat. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možno činit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. V Praze dne 9. března za OSA za Sdružení sportovních svazů České republiky Seznam svazů, které jsou členy Sdružení sportovních svazů České republiky, se sídlem v Praze 7, U Pergamenky 3,170 00, IČO : Aeroklub České republiky, Česká asociace akademických technických sportů, Český kynologický svaz, Český radioklub, Český svaz biatlonu, Moravskoslezský kynologický svaz, Svaz branně technických sportů ČR, Svaz českých potápěčů, Svaz modelářů České republiky, Svaz potápěčů Moravy a Slezska, Svaz vodáků ČR, Svaz vodáků Moravy a Slezska, Svaz vojáků v záloze ČR, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Ústřední automotoklub ČR, Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě.

15 Získávání přímých členů formou prodeje klubových karet členem místního klubu ÚAMK ČR Pro zvýšení členské základny ÚAMK ČR a příjmů místních klubů ÚAMK a jejich členů je od roku 2010 připraven způsob prodeje klubových asistenčních karet ÚAMK PLUS - Klubová karta s roční platností na území celé Evropy. Tímto způsobem si může např. člen ÚAMK ČR uhradit svůj členský příspěvek a navíc získat zajímavý finanční příjem. Také tím přispěje ke zvyšování členské základny ÚAMK ČR. V klubech mohou tímto způsobem obohacovat klubovou pokladnu. Systém prodeje se provádí formou tzv. doporučení člena klubů. Člen místního klubu ÚAMK ČR může prodávat klubovou asistenční kartu i když není jejím vlastníkem. Prodej probíhá podle následujícího schématu: 1. Člen místního klubu oznámí ÚAMKu ve formuláři umístěném na webu, tyto údaje: číslo své členské karty a číslo účtu, na které chce zasílat odměnu, nebo že ji chce zasílat poštovní poukázkou. Také stvrdí, že chce prodávat klubové asistenční karty a souhlasí s obchodními podmínkami. Na základě toho úkonu mu ÚAMK zašle vzorek klubové asistenční karty, aby mohl kupujícím produkt lépe dokumentovat. 2. Prodejce navede kupujícího k vyplnění objednávky na internetu na adrese: kde ho upozorní na nutnost vyplnit i kolonku: číslo karty prodávajícího, tj. členské číslo člena místního klubu, který mu kartu doporučil ke koupi. 4. Kupující obdrží klubovou asistenční kartu poštou na dobírku na základě vyplněné objednávky na webu a po přijetí a uhrazení zásilky od kupujícího a následné identifikaci této platby zašle ÚAMK prodávajícímu odměnu ve výši 350 Kč. 5. Přímou podporou prodeje je cena karty pro kupující v tomto případě a to je sleva ve výši 90,- Kč. Konečná cena klubové asistenční karty ÚAMK PLUS pro kupujícího s doporučením je 1800,- Kč. Pořízením klubové karty se stává její držitel členem ÚAMK ČR a opravňuje ho k bezplatnému čerpání asistenčních služeb a to opakovaně po celou dobu trvání členství. Případné limity v čerpání jsou uvedena v obchodních podmínkách. Klub, který bude prodávat karty prostřednictvím svých členů, a jeho členové prodají za šest měsíců více, jak 10 karet, získá jednorázovou odměnu ve výši 1500,- Kč.

16 Kontakty na sekretariát Ústředního automotoklubu ČR Sekretariát Ústřední automotoklub ČR Registrováno u MVČR pod číslem VSP/1-1730/90-R ze dne Poštovní adresa: Na Strži 1837/9, Praha 4, Telefon: Fax: IČO: Číslo účtu: /0300 Telefony a y na pracovníky sekretariátu V současné době je možné využívat následující spojení na sekretariát Ústředního automotoklubu ČR. JUDr. Jaroslav Růžička, výkonný ředitel Ing. Zdeněk Růžička, klubové záležitosti a 274 Libuše Tomečková, ekonomické oddělení Ing. Ivan Stočes, správa IT JUDr. Miroslav Fiřt, vedoucí zahraničních vztahů PhDr. Jitka Mádrová, zahraniční záležitosti Obecné y Klubová evidence: Sekretariát ÚAMK ČR:

Nabídka využívání slevových programů ÚAMK pro pracovníky Městské části Prahy 2

Nabídka využívání slevových programů ÚAMK pro pracovníky Městské části Prahy 2 Nabídka využívání slevových programů ÚAMK pro pracovníky Městské části Prahy 2 Obsah 1 STRUČNĚ O ÚAMK... 3 1.1 SLEVY VLASTNÍ PRODUKTY SKUPINY FIREM ÚAMK... 3 SLUŽBY CESTOVNÍ KANCELÁŘE AUTOTURIST... 4 ASISTENČNÍ

Více

Cestovní kancelář NATUR TRAVEL, s.r.o., Dr. Janského 1045, Černošice

Cestovní kancelář NATUR TRAVEL, s.r.o., Dr. Janského 1045, Černošice Všeobecné smluvní podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 89/2012 Sb., Občanského

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Obchodní podmínky společnosti Invia.cz a.s.

Obchodní podmínky společnosti Invia.cz a.s. Obchodní podmínky společnosti Invia.cz a.s. "Společnost Radmila Fridrichová CA FANTAZIE, IČ 87754037 je výlučným obchodním zástupcem společnosti INVIA.CZ, a.s., IČ 26702924, se sídlem v Praze, Senovážné

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů C/02/01 Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů A.SPOLEČNÁ ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto VOP podrobně upravují vztahy a vzájemná práva a povinnosti společnosti Sodexo a Klienta

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění antivirové a antispamové ochrany Ministerstva financí a Daňové správy Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011 Čestné prohlášení Předkládám

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 14932/2009 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Dotační program Rodina

Dotační program Rodina Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 18/2015 Dotační program Rodina Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STUDENT AGENCY, k.s. platné ode dne 25. 10. 2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STUDENT AGENCY, k.s. platné ode dne 25. 10. 2013 Všeobecné obchodní podmínky společnosti STUDENT AGENCY, k.s. platné ode dne 25. 10. 2013 1. Společná ustanovení 1.1. Společnost STUDENT AGENCY, k.s., IČO: 253 17 075, sídlem v Brně, nám. Svobody 86/17,

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více