BETA EVIDENCE DOCHÁZKY I. INSTALACE PROGRAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BETA EVIDENCE DOCHÁZKY I. INSTALACE PROGRAMU"

Transkript

1 BETA EVIDENCE DOCHÁZKY I. INSTALACE PROGRAMU

2 - 2 - OBSAH 1 ÚVOD OBECNÝ POPIS PROGRAMU TECHNICKÝ POPIS PROGRAMU OBSAH INSTALAČNÍHO CD INSTALACE PROGRAMU DOPORUČENÝ POSTUP UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ UPOZORNĚNÍ INSTALACE DATOVÉHO SERVERU INTERBASE INSTALACE NA LOKÁLNÍ POČÍTAČ INSTALACE DATOVÉHO SERVERU INTERBASE V POČÍTAČOVÉ SÍTI Server Pracovní stanice NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH HESEL A PRÁV K DATABÁZI SPRÁVCE UŽIVATELŮ LOKÁLNÍ POČÍTAČ spuštění a přihlášení otevření databáze výběr aplikace POČÍTAČOVÁ SÍŤ spuštění a přihlášení Otevření databáze volba databáze výběr aplikace SEZNAM PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV ZADÁNÍ NOVÉHO UŽIVATELE ZRUŠENÍ UŽIVATELE DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

3 - 3-1 ÚVOD OBECNÝ POPIS PROGRAMU Program BETA EVIDENCE DOCHÁZKY bezprostředně navazuje na předchozí aplikaci ALFA ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU a je tak v pořadí druhým článkem logického souboru programů s obchodním názvem ALFA SOFTWARE. Tyto programy řeší komplexním způsobem problematiku docházky zaměstnanců do zaměstnání, umí sledovat pohyb zaměstnanců v dané lokalitě, zaznamenávat jejich skutečné příchody a odchody do/ze zaměstnání a vypočítávat odpracované doby zaměstnanců. Výsledky jedné aplikace slouží jako vstupní údaje pro aplikaci logicky navazující. Významným koncovým efektem celého souboru aplikací je možnost kompletního zpracování personální a mzdové agendy zaměstnanců programem MZDY UNICOS nebo jakýmkoliv jiným programem pro zpracování mezd. Vstup podkladů pro výpočet mezd do jiného software lze zajistit formou databázových výstupů. ALFA ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU eviduje a řídí pohyb osob ve sledovaných objektech pomocí elektronických identifikačních karet (čipů) a získané údaje průběžně ukládá do jednotlivých záznamů. Záznamy jsou automaticky přenášeny do navazujícího programu BETA EVIDENCE DOCHÁZKY. Aplikace BETA EVIDENCE DOCHÁZKY přebírá záznamy o docházce jednotlivých zaměstnanců z ALFY a umožňuje s nimi dále pracovat. BETA Vám nabízí prohlížení docházky jednotlivých zaměstnanců nejen za aktuální, ale i za uplynulé měsíce, možnost kontroly a úprav načtených záznamů v aktuálním měsíci a současně i plánování směn na měsíce následující. K dispozici jsou také různé tiskové výstupy. Výsledky zpracované programem BETA slouží jako vstupní údaje pro navazující program MZDY UNICOS. 2 TECHNICKÝ POPIS PROGRAMU Vlastní program BETA EVIDENCE DOCHÁZKY je vytvořen jako 32 bitová aplikace pro prostředí operačních systémů WINDOWS 9x, WINDOWS 2000 a WINDOWS NT. Program pracuje s datovou strukturou CLIENT SERVER a pro správu dat využívá INTERBASE server. Licence pro užívání INTERBASE serveru je pro koncového uživatele aplikací ALFA SOFTWARE zdarma. Konstrukce programu umožňuje jak instalaci vlastního programu spolu s celou databází a správou této databáze na jednom lokálním PC, tak i používání programu na větším počtu lokálních stanic Vaší počítačové sítě s využitím jednoho samostatného databázového serveru. 3 OBSAH INSTALAČNÍHO CD Na Vašem instalačním CD naleznete následující adresáře: [Beta-uuu-nnn] v podadresáři [Disk 1] naleznete soubor Setup.exe, který provede instalaci SW DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM BETA. Číslo uuu je číslem uživatele, číslo nnn určuje rozsah zakoupené licence. 3

4 - 4 - [Client InterBase 6.0.1] instalace INTERBASE serveru pomocí Setup.exe [Server InterBase 6.0.1] instalace INTERBASE serveru pomocí Setup.exe [InterBase 6 0-2] novější verze INTERBASE serveru, instalace je možná spuštěním samorozbalovacího archivu InterBase6-0-2.exe. Poznámka: Všechny funkce aplikace BETA EVIDENCE DOCHÁZKY jsou v obou distribuovaných verzích INTERBASE serveru totožné. 4 INSTALACE PROGRAMU 4.1 DOPORUČENÝ POSTUP Program BETA EVIDENCE DOCHÁZKY nainstalujete z distribučního CD spuštěním souboru Setup.exe z adresáře [Beta-uuu-nnn]. Celou instalací Vás bude krok za krokem provázet instalační program. Při úspěšné instalaci vznikne ve Vaší programové nabídce Start Programy nová skupina s názvem AlfaSoftware, která bude obsahovat dva zástupce. Jeden je určen pro spouštění programu BETA EVIDENCE DOCHÁZKY, druhý pro spouštění pomocného programu SPRÁVCE UŽIVATELŮ. Popisu programu SPRÁVCE UŽIVATELŮ je věnována samostatná kapitola 7. Poznámka: Pokud jste již dříve na počítač instalovali aplikaci ALFA ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU, skupina s názvem AlfaSoftware v nabídce Start již existuje a pouze do ní přibude zástupce pro spouštění programu BETA EVIDENCE DOCHÁZKY. 4.2 UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ BETA EVIDENCE DOCHÁZKY je standardně instalován do dvou různých adresářů. Programová část je ve Vašem počítači umístěna do adresáře ALFASOFTWARE\ BETA, datový soubor naleznete v adresáři ALFASOFTWARE\IBDATA. Poznámka: Cílové adresáře lze v případě potřeby změnit hned při instalaci. 4.3 UPOZORNĚNÍ Pro zajištění funkčnosti programu je nezbytné mít na Vašem PC nainstalován datový INTERBASE server. Jeho instalace neprobíhá automaticky současně s instalací programového vybavení BETA EVIDENCE DOCHÁZKY. Pokud tento datový server dosud nepoužíváte, nainstalujete jej z distribučního CD podle návodu uvedeného v kapitole

5 - 5 - INSTALACE DATOVÉHO SERVERU INTERBASE 5.1 INSTALACE NA LOKÁLNÍ POČÍTAČ Budete-li používat modul BETA EVIDENCE DOCHÁZKY pouze na jednom samostatném počítači (nebo na více samostatných počítačích), budete potřebovat na tento počítač (počítače) nainstalovat jak uživatelský modul BETA EVIDENCE DOCHÁZKY, tak i databázový server. Na distribučním CD najdete v adresáři [Server InterBase 6.0.1] soubor Setup.exe. Po jeho spuštění se nechte vést instalačním programem. Potvrďte standardní nabídky, při výběru komponent vyberte první dvě řádky, tj. CLIENT a SERVER. 5.2 INSTALACE DATOVÉHO SERVERU INTERBASE V POČÍTAČOVÉ SÍTI SERVER Na Vašem databázovém serveru (případně na tom počítači, který bude databázový server představovat) budete kromě uživatelského programu instalovat obě základní části INTERBASE serveru, tedy CLIENT i SERVER (viz předchozí odstavec Instalace na lokální počítač) PRACOVNÍ STANICE Na jednotlivé pracovní stanice, které budou využívat databázi uloženou jinde, budete potřebovat kromě uživatelského programu nainstalovat z INTERBASE serveru pouze část CLIENT. Instalační soubor Setup.exe pro tuto část naleznete na distribučním CD v adresáři [Client InterBase 6.0.1]. Poznámka: Při instalaci INTERBASE serveru do počítačové sítě doporučujeme požádat o spolupráci Vašeho správce počítačové sítě. 6 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH HESEL A PRÁV K DATABÁZI Jednotlivé záznamy o docházce Vašich zaměstnanců jsou uloženy v databázi PRISTUPY.GDB. Aby s databází mohli jednotliví uživatelé pracovat, je potřeba jim umožnit k této databázi přístup, to znamená nadefinovat přístupová hesla a práva všem uživatelům, kteří budou danou databázi využívat ať už ke čtení, třídění nebo k dalším úpravám záznamů. Nastavení přístupů jednotlivých uživatelů k databázi PRISTUPY.GDB je realizováno prostřednictvím pomocného programu SPRÁVCE UŽIVATELŮ. Tento program je nainstalován automaticky spolu s programem BETA EVIDENCE DOCHÁZKY (viz kapitola 4. Instalace programu Doporučený postup) a jeho popis je uveden v následující kapitole. 7 5

6 - 6 - SPRÁVCE UŽIVATELŮ 7.1 LOKÁLNÍ POČÍTAČ SPUŠTĚNÍ A PŘIHLÁŠENÍ Pro snadné spuštění využijte zástupce, který vznikl při instalaci modulu BETA a je umístěn v programové nabídce Start Programy AlfaSoftware. Po kliknutí na zástupce Vám bude nabídnuto okno Přihlášení. Zde zadejte do kolonky Uživatelské jméno SYSDBA, do kolonky Heslo masterkey. Po přihlášení se zobrazí následující okno: obr OTEVŘENÍ DATABÁZE Pro nastavení přístupů na jedné konkrétní pracovní stanici ponechte zaškrtnuté okénko lokální server a potvrďte OK. V následujícím nabídce Správce uživatelů volbou Databáze Otevřít nastavte pomocí tlačítka Procházet cestu k místu na pevném disku, kde je uložena Vaše databáze PRISTUPY.GDB. (Pokud jste při instalaci ponechali nabízené umístění souborů, naleznete ji v adresáři ALFASOFTWARE\IBDATA.) Ponechejte zaškrtnutou přednastavenou volbu lokální a potvrďte stiskem OK. Další postup je podrobně popsán v následující podkapitole Nastavení přístupů. Poznámka: V případě, že potřebujete nastavit přístupy k databázi, která není uložena na počítači, na němž právě pracujete, přejděte ke kapitole 7.2. POČÍTAČOVÁ SÍŤ. 6

7 - 7 - obr VÝBĚR APLIKACE V následující nabídce Výběr aplikace je zobrazen seznam všech aplikací, které databázi PRISTUPY.GDB používají. Kliknutím myší na příslušný řádek vyberte BETA EVIDENCE DOCHÁZKY a volbu potvrďte stiskem OK. Zobrazí se Vám seznam již existujících uživatelů a jejich přístupových práv. Další postup je popsán v kapitole SEZNAM PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV. 7.2 POČÍTAČOVÁ SÍŤ SPUŠTĚNÍ A PŘIHLÁŠENÍ Pro snadné spuštění využijte zástupce, který vznikl při instalaci Docházkového systému a je umístěn v programové nabídce Start Programy AlfaSoftware. Po kliknutí na zástupce Vám bude nabídnuto okno Přihlášení. Zde zadejte do kolonky Uživatelské jméno SYSDBA, do kolonky Heslo masterkey. obr OTEVŘENÍ DATABÁZE V případě, že databáze PRISTUPY.GDB není uložena na Vašem lokálním PC, zrušte v okně Přihlášení Podrobnosti Zvolit jinou databázi přednastavenou volbu Lokální. Tím se Vám zpřístupní políčko Server. Sem zadejte IP adresu Vašeho databázového serveru, 7

8 - 8 - tj. toho počítače z Vaší počítačové sítě, na kterém jsou v databázi PRISTUPY.GDB uložena Vaše data. Poznámka 1: Databázový server nemusí být nutně shodný přímo se skutečným hlavním počítačem serverem Vaší počítačové sítě. Poznámka 2: Místo IP adresy můžete použít také logické jméno databázového serveru, pokud je toto jméno uvedeno v systémovém souboru HOSTS Vašeho počítače a je tak pro stanici známé. Po vyplnění políček Uživatelské jméno, Heslo a Server správnými údaji pokračujte tlačítkem OK. V následující nabídce Správce uživatelů volbou Databáze Otevřít nastavte správně umístění Vaší databáze PRISTUPY.GDB. Obdobně jako v předchozím kroku vyberte v položce Umístění serveru možnost Vzdálený a do volného pole zadejte opět IP adresu nebo logické jméno databázového serveru. V pravé části Protokol serveru ponechte nastaven typ protokolu TCP/IP. Ostatní přípustné možnosti se využívají jen ve speciálních případech vždy po konzultaci se správcem sítě VOLBA DATABÁZE V horním poli Zvolená databáze uveďte úplnou cestu k umístění souboru PRISTUPY.GDB na Vašem databázovém serveru. Vzhledem k tomu, že databázový soubor PRISTUPY.GDB není umístěn na Vašem lokálním PC, ale na jiném vzdáleném počítači, který slouží jako databázový server, nelze použít na tomto počítači funkci tlačítka Procházet a cestu k Vašim datům je potřeba zadat ručně. Pokud jste při instalaci na databázovém serveru ponechali instalačním programem standardní nabízené umístění souborů, úplná cesta k Vašim datům bude C:\ALFASOFTWARE\IBDATA\PRISTUPY.GDB, kde C:\ je pevný disk databázového serveru. Po zadání úplné cesty k Vašim datům stiskněte OK VÝBĚR APLIKACE V následující nabídce Výběr aplikace je zobrazen seznam všech aplikací, které databázi PRISTUPY.GDB používají. Kliknutím myší na příslušný řádek vyberte BETA EVIDENCE DOCHÁZKY a volbu potvrďte stiskem OK. Zobrazí se Vám seznam již existujících uživatelů a jejich přístupových práv. Další postup je popsán v kapitole SEZNAM PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV

9 - 9 - SEZNAM PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV V seznamu již existujících uživatelů a jejich přístupových práv je vždy vlevo před uživatelským jménem ikona, která Vám dává okamžitou informaci o aktuálním stavu nastavení práv jednotlivých uživatelů Mohou nastat tyto 3 varianty: 1. Červeně přeškrtnutá ikona uživatel není nadefinován v IB Serveru (na obr. 4 např. EKONOMICKE). 2. Ikona s červenou pomlčkou uživatel je nadefinován v IB Serveru, ale nemá nadefinována žádná práva pro přístup k vybrané aplikaci BETA (na obr. 4 např. NOVAK). 3. Černá ikona uživatel je nadefinován v IB Serveru a současně má nastavená práva pro práci s vybranou aplikací. Seznam povolených práv vidíte ve sloupci Práva vpravo od uživatelského jména (na obr. 4 např. ADMINISTRATIVA). obr ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV Upravovat (tj. přidávat nebo rušit dílčí přístupy) lze po dvojím kliknutí na konkrétní uživatelské jméno nebo volbou Uživatel z menu programu. 7.5 ZADÁNÍ NOVÉHO UŽIVATELE Zadání nového uživatele provedete snadno z menu programu volbou nabídky Uživatel Nový. Vyplňte jednotlivá políčka karty Osobní údaje uživatele. Všechny údaje vyplňujte bez použití české diakritiky, tedy bez háčků a čárek. Vyplněné údaje potvrďte stiskem OK. 9

10 obr. 5 Poznámka: Položky Jméno, 2. jméno a Příjmení nejsou povinné, nemusíte je vyplňovat. Slouží pro snazší orientaci při úpravách hesla nebo práv jednotlivých uživatelů. Uživatelské jméno se nemusí shodovat se skutečným jménem a příjmením uživatele. Program SPRÁVCE UŽIVATELŮ přidá Vámi zadaného nového uživatele do konkrétní vybrané aplikace (v našem případě do Docházkového systému) i do seznamu uživatelů INTERBASE serveru. 7.6 ZRUŠENÍ UŽIVATELE Zrušení uživatele provedete snadno z menu programu volbou nabídky Uživatel Zrušit. Program SPRÁVCE UŽIVATELŮ provede zrušení přístupů uživatele k vybrané aplikaci, na serveru bude uživatel zrušen jen v případě, že odpovíte kladně na otázku Má se zrušit uživatel také na serveru? 7.7 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Při instalaci INTERBASE serveru je automaticky správci databáze přiřazeno uživatelské jméno SYSDBA a heslo masterkey. Toto uživatelské jméno a heslo slouží správci databáze pouze pro první spuštění programu SPRÁVCE UŽIVATELŮ. Aby byla zajištěna důsledná ochrana Vašich datových záznamů v databázi, doporučujeme správci databáze změnit si své heslo nejlépe ihned při prvním spuštění programu SPRÁVCE UŽIVATELŮ, nejpozději však před předáním nainstalovaných a správně nastavených aplikací běžným uživatelům. Změnu hesla je možné provést v okně IB Console (volbou Start Programy InterBase Server IB console). 10

11 - 1 - BETA EVIDENCE DOCHÁZKY II. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1

12 - 2 - OBSAH3 1. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU, PŘIHLÁŠENÍ, OBECNÝ POPIS MENU ZMĚNA DATABÁZE ZMĚNA SEZNAMU NABÍZENÝCH DATABÁZÍ POHYB V NABÍDCE PROGRAMU POPIS MENU PROGRAMU NEŽ ZAČNETE PRVNÍ KROKY POUŽÍVANÁ TERMINOLOGIE ZÁKLADNÍ POJMY DODÁVANÉ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮ PROGRAMU DOPORUČENÝ POSTUP NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ O DOCHÁZCE, ZÁPOČTY SMĚN ÚPRAVY DOCHÁZKY V PŘÍKLADECH MENU POLOŽKA NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ SMĚNA Základní směna zadaná délkou pracovní doby přestávka v Základní směně ZÁKLADNÍ SMĚNA JAKO PRACOVNÍ DOBA S PEVNÝMI HRANICEMI Přestávka Příplatek mzdový kód SMĚNA definice nové směny úprava definice směny odstranění směny tisk NEPŘÍTOMNOSTI nový zaměstnanec - nástup do pracovního poměru v průběhu měsíce DŮVODY UDÁLOSTÍ PRACOVNÍ ROZVRHY VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI HESLA ZMĚNA VLASTNÍHO HESLA ZMĚNA HESLA JiNÉHO ZAMĚSTNANCE CESTA PRO EXPORT DAT VYTVOŘENÍ EXPORTNÍHO SOUBORU Popis exportního souboru: MENU POLOŽKA ZOBRAZENÍ MENU POLOŽKA ZOBRAZENÍ OKNO DRŽITELÉ KARET DRŽITELÉ KARET POPIS OKNA Držitelé karet třídění, výběry podmnožin ze seznamu Držitelé karet výběr podmnožiny ze seznamu držitelé karet ikona pracovní doba držitelé karet ikona vedoucí držitelé karet ikona Docházka držitelé karet ikona tisk PŘEHLED DOCHÁZKY MM/RRRR PŘEHLED DOCHÁZKY popis okna Docházka úprava události DOCHÁZKA nová událost DOCHÁZKA zrušení události DOCHÁZKA začátek a konec směny v různých dnech DOCHÁZKA směny DOCHÁZKA náhled DOCHÁZKA součet DOCHÁZKA uzavření zpracovaného výkazu

13 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU, PŘIHLÁŠENÍ, OBECNÝ POPIS MENU Program spustíte pomocí tzv. zástupce programu, který vznikl při instalaci. Pro rychlé a jednoduché spouštění je vhodné zástupce umístit přímo na pracovní plochu Vašeho počítače. Před zahájením práce s aplikací BETA se budete do programu přihlašovat následujícím způsobem: v nabídnutém okně Přihlášení vyplníte své Uživatelské jméno (přednastavené zůstává jméno uživatele, který aplikaci spouštěl z Vašeho počítače naposledy) a Heslo, zkontrolujete název nabízené databáze a údaje potvrdíte OK. Poznámka: Při zadávání hesla jsou rozlišována malá a velká písmena, proto pozor na omylem zapnutý přepínač CAPS LOCK na Vaší klávesnici! Obr ZMĚNA DATABÁZE Pokud chcete pracovat s jinou databází než je ta, která je Vám nabídnuta v poli Databáze, zobrazte si pomocí šipky na konci pole Databáze seznam databází a vyberte Vámi požadovanou databázi. Všimněte si políčka Podrobnosti označeného modrou šipkou (obr. 5). Toto pole slouží jednak jako informativní, tzn. popisuje kompletní cestu k vybrané databázi (viz položka Umístění), dále pomocí něj můžete upravovat seznam nabízených databází - viz následující kapitola ZMĚNA SEZNAMU NABÍZENÝCH DATABÁZÍ. Obr. 5 3

14 ZMĚNA SEZNAMU NABÍZENÝCH DATABÁZÍ Z předchozího obrázku je patrné, že v okně Přihlášení po stisku tlačítka Podrobnosti můžete snadno upravovat seznam databází. Vybranou databázi můžete jednoduše odstranit ze seznamu nabízených databází stiskem tlačítka Vyřadit ze seznamu. Tlačítko Zvolit jinou databázi Vám umožní pomocí okna Výběr databáze přidávat do seznamu nové databáze. Platí zde stejná pravidla pro práci s lokálním/vzdáleným serverem, jaká jsou popsána v kapitole NASTAVENÍ PŘÍSTUPŮ V POČÍTAČOVÉ SÍTI POHYB V NABÍDCE PROGRAMU V nabídce programu se můžete pohybovat klasickým způsobem pomocí klávesnice. Kurzorové šipky slouží pro pohyb směrem nahoru, dolů a do stran, klávesou Enter potvrzujete vybranou volbu. Aktuální nabídku opustíte kombinací kláves Ctrl-F4, kombinace kláves Alt-F4 ukončí práci s programem. Klávesnicí lze také zadávat tzv. zkracovací volby, což je kombinace klávesy Alt s písmeny podtrženými v jednotlivých položkách menu, například Alt-a pro volbu položky Nastavení apod. Rychlejším a pohodlnějším způsobem je zcela jistě pohyb myší a výběr položek menu stiskem levého tlačítka myši. Všechny činnosti jsou prováděny v tzv. oknech, hlavní okno programu má název Beta a jsou do něj vnořená další pracovní okna. Pro zavírání oken, jejich zmenšování nebo zvětšování, minimalizaci a opětovnou aktualizaci platí obecná pravidla společná pro všechny aplikace operačního systému Windows. Poznámka: Pracovní okno Přehled docházky má výhradní režim. Pokud zůstane okno otevřené, nelze ukončit práci s programem, otevřít nové okno nebo se přepnout do jiného okna. Při minimalizaci okna Přehled docházky na lištu je minimalizován celý program POPIS MENU PROGRAMU Po úspěšném přihlášení se otevře pracovní okno aplikace BETA, název pracovního okna programu je Beta. Hlavní menu programu je rozděleno na pět základních částí: ZOBRAZENÍ, VÝSTUPY, NÁSTROJE, NASTAVENÍ, O APLIKACI, KONEC. 4

15 NEŽ ZAČNETE PRVNÍ KROKY 1.5. POUŽÍVANÁ TERMINOLOGIE ZÁKLADNÍ POJMY V dalších kapitolách je nadále používána jednotná terminologie, jejíž pojmy korespondují s názvy jednotlivých položek v menu programu. Zavedení a používání této terminologie se nám osvědčilo jak při psaní této uživatelské příručky, tak při komunikaci s uživateli našeho programového vybavení. Držitel karty osoba, jejíž pohyb sledujeme. Základní směna je základní pracovní doba, která převažuje u většiny zaměstnanců dané organizace. Není potřeba ji jednotlivým zaměstnancům (držitelům karet) přiřazovat, program ji automaticky nastaví všem držitelům karet, kterým neurčíte jinou směnu, tj. jiný typ pracovní doby nebo jiný pracovní rozvrh. Směna jiná pracovní doba definovaná odlišně od základní směny. Pracovní rozvrh pravidelně se opakující cyklus pracovních směn, definovaný uživatelem. Událost záznam pořízený čtečkou karet (snímačem), skládá se ze dvou základních částí: časového údaje (čas události) a důvodu události. Eviduje pohyb držitele karty (např. příchod do zaměstnání, odchod k lékaři, odchod služebně, příchod od lékaře, odchod na přestávku, odchod ze zaměstnání apod.). Důvod události určuje charakter a způsob vyhodnocení úseku sledované doby (odpracovaná doba, omluvená doba, neomluvená doba). karty. Evidovaná doba, sledovaná doba celá doba, po kterou je sledován pohyb držitele Úsek časové intervaly, části sledované doby. Záznamy jednotlivých událostí (čas události + důvod události) rozdělují evidovanou dobu na úseky. Nepřítomnost specifický typ úseku, nevzniká skutečným záznamem pohybu sledované osoby. Je to časový interval menší nebo rovný délce příslušné pracovní směny, patří sem např. doba strávená u lékaře, doba nemoci, doba omluveného volna, doba dovolené apod. Plánovaná doba doba předpokládané přítomnosti, pracovním rozvrhem naplánovaná směna. Smluvní doba plánovaná doba, odpovídá předpokládané délce směny a délce příslušného fondu pracovní doby. Povinná doba část smluvní doby, kdy držitel karty musí být přítomen nebo řádně omluven. 5

16 - 6 - Omluvená doba omluvená nepřítomnost, v závislosti na důvodu nepřítomnosti placená zaměstnavatelem (dovolená, překážky), placená formou nemocenských dávek (nemoc, ošetřování) nebo neplacená (neplacené volno). Započítaná doba doba odpracovaná a doba evidovaná jako odpracovaná (např. služební cesta, školení) a doba omluvená. Neomluvená doba neomluvená nepřítomnost (absence). Uvedené základní pojmy nám poslouží k vysvětlení mechanismu, jakým způsobem jsou data o docházce programem vyhodnocována a zpracovávána. 6

17 DODÁVANÉ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮ PROGRAMU Aplikace BETA EVIDENCE DOCHÁZKY je používána v mnoha různých typech společností a firem, proto je potřeba nejprve nadefinovat tzv. základní nastavení programu. Toto nastavení ovlivní chování programu tak, aby výsledek odpovídal konkrétním požadavkům jednotlivých uživatelů, tzn. aby respektoval zvláštní ustanovení interních předpisů a současně aby byly dodrženy povinné principy zpracování plynoucí ze Zákoníku práce. Novým uživatelům je program dodáván pouze v nejjednodušším nastavení. Kromě základní směny je navíc na ukázku nastavena jedna další směna (viz menu Nastavení Směny) odlišná od základní směny, jeden pracovní rozvrh (viz menu Nastavení Pracovní rozvrhy) a několik standardních důvodů událostí (viz menu Nastavení Důvody událostí). Všechny části tohoto nastavení lze upravovat, přidávat libovolné množství dalších definic, případně již existující definice zcela zrušit. Výjimkou je přednastavená základní směna, jejíž definici sice lze upravit, ale nelze ji zrušit. Obecně platí, že údaje o pohybu jednotlivců (tj. jednotlivé události) jsou porovnávány s typem směny zadaným u konkrétního držitele karty. Pokud držitel karty nemá zadaný žádný specifický typ směny, potom jsou události jeho docházky porovnávány se základní směnou, jejíž definice je přístupná k editaci pomocí položky menu programu Nastavení Základní směna (viz obr.6). 7

18 DOPORUČENÝ POSTUP NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ Z výše uvedeného vyplývá, že použitím nabídky Nastavení (viz obr. 6) lze modifikovat základní nastavení programu tak, aby výsledky zpracovaných dat o docházce vyhovovaly všem Vašim požadavkům. 1. V menu programu Nastavení Základní směna zkontrolujte nastavení základní pracovní doby, případně toto nastavení upravte tak, aby splňovalo Vaše požadavky. Zde zadaná základní směna bude automaticky programem přidělena všem zaměstnancům, kterým neurčíte jiný typ směny. 2. V menu programu Nastavení Směny nadefinujte všechny varianty pracovních směn, které používáte. 3. V menu programu Nastavení Nepřítomnosti zkontrolujte, případně upravte a doplňte druhy možných nepřítomností. 4. V menu programu Nastavení Důvody událostí zkontrolujte, případně upravte a doplňte typy důvodů událostí. Zde zadané důvody budou dále používány při automatickém vyhodnocování jednotlivých úseků sledované doby i při ručních úpravách docházky jednotlivců. 5. V menu programu Nastavení Pracovní rozvrhy podle Vašich potřeb zapište jednotlivé pracovní rozvrhy. Pro definici pracovních rozvrhů použijte dříve zadané směny (viz bod 2.). 6. Jednotlivým držitelům karet přiřaďte konkrétní pracovní směny, případně pracovní rozvrhy a zkontrolujte, zda program vyhodnocuje údaje o docházce zaměstnanců správně. obr. 6 Poznámka: Podrobně jsou jednotlivé možnosti položky Nastavení popsány v kapitole 10. 8

19 ZPŮSOB VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ O DOCHÁZCE, ZÁPOČTY SMĚN Vyhodnocování jednotlivých událostí v rámci jedné pracovní směny a pracovní doby celkem se řídí přesně definovanými pravidly. Jednotlivé úseky evidované doby jsou vyhodnocovány každý zvlášť, začátek a konec úseku vznikne záznamem určité události. Charakter události je přímo závislý na použitém důvodu události. Důvod události tedy určuje, jak bude úsek evidované doby vyhodnocen. Při definování jednotlivých důvodů událostí je potřeba věnovat pozornost hodnotám zadávaným do položek přechod z a přechod na. Podle použitého důvodu události bude vyhodnocen příslušný úsek evidované doby a v konečném důsledku i celá evidovaná doba. Důvod poslední události evidované doby by měl mít ve své definici vždy přechod na konec evidované doby. Tím přestává být držitel karty veden v přehledu osob přítomných ve sledovaném objektu. Události Příchod návštěva a Odchod návštěva jsou pouze evidenční, návštěvy figurují v přehledu přítomných osob, doba jejich přítomnosti není nijak započítaná a při vyhodnocování docházky se k ní nepřihlíží. 9

20 ÚPRAVY DOCHÁZKY V PŘÍKLADECH V příkladech 1 4 jsou uvedeny některé možnosti, jak upravit zaměstnanci průběh konkrétní pracovní směny. Ke konkrétnímu dni a konkrétní pracovní směně jsou vázány události zaznamenané čtečkou, automatické vyhodnocení těchto údajů však uživateli nevyhovuje a potřebuje docházku upravit. Pro úpravy v rámci jedné směny se používají dříve nadefinované důvody událostí. Úprava směny je potom možná pomocí kláves F6 nebo F7 (nový příchod, nový odchod) nebo pomocí myši tak, jak je popsáno v kapitole DŮVODY UDÁLOSTÍ. Ručně vložené údaje jsou oproti údajům ze čtečky znázorněny modrou barvou (údaje ze čtečky černě). V příkladech 5 7 jsou ukázky, jak ošetřit nepřítomnost zaměstnance v případech, kdy na pracovišti chyběl celý den a přestože má plánovanou směnu, neexistují v tento den o pohybu zaměstnance žádné události zaznamenané čtečkou. Příklad 1: školení v rámci pracovní doby Zaměstnanec pracuje na denní 7,5 hodinové směny s pevnými hranicemi od 6.00 do hodin, doba před 6.00 hodinou není započítávaná, po hodině je započítávaná až po odpracovaných 30-ti minutách. Přestávka v délce 30-ti minut je generovaná automaticky po 4 odpracovaných hodinách. Dne 5.6. se zaměstnanec zúčastnil školení. Doba strávená na školení je vedená jako neodpracovaná omluvená (důvod události 207 Odchod na školení je nadefinován jako přechod na školení pracovní doba), výpočet mzdy za tuto dobu se řídí podle platných směrnic. Po příchodu ze školení zaměstnanec pokračuje ve své plánované směně důvod události 107 Příchod ze školení je nadefinován jako přechod na plánovanou dobu. 10

21 Příklad 2: školení mimo rámec pracovní doby (např. jazykový kurz ve sledovaných prostorách) Tentýž zaměstnanec jako v příkladě 1 se zúčastnil školení mimo rámec pracovní doby. Dne měl jazykový kurz. Ve odešel ze svého pracoviště (jeho plánovaná směna už skončila a zaměstnanec má řádně odpracováno 7,5 hodin), v se vrátil zpět na pracoviště a v opustil sledovaný objekt. Dne měl jazykový kurz již od hodin. Doba strávená na kurzu není započtená jako odpracovaná, protože důvod události 300 Odchod na školení-jazyky je definován jako přechod z jakékoliv doby na konec evidované doby. Po skončení kurzu se zaměstnanec v vrátil zpět na pracoviště (důvod události 301 Příchod ze školení-jazyky je definován jako přechod z jakékoliv doby na plánovanou dobu) a v opustil sledovaný objekt. Za tento den má odpracováno pouze 6,5 hodin a vznikl mu takto rozdíl mezi plánovanou a skutečně odpracovanou dobou -1:00 hodina. Dne proto zaměstnanec zůstal pracovat o 1 hodinu déle. 11

22 Příklad 3: návštěva lékaře během pracovní doby Zaměstnanec strávil u lékaře 40 minut času z pracovní směny. Tato doba je evidovaná jako omluvená neodpracovaná. 12

23 Příklad 4: odchod služebně zaměstnanec odešel služebně v 6.37 a vrátil se zpět do sledovaného objektu v Doba strávená mimo objekt je zaměstnanci plně započítána jako doba odpracovaná použitý důvod odchodu a příchodu je služebně. Poznámka: K tomuto dni již není potřeba vázat jako důvod nepřítomnosti S, nejedná se totiž o celodenní nepřítomnost a situace je ošetřena důvodem ochodu a příchodu. Poznámka: požadavky na způsob vyhodnocování jednotlivých úseků pracovní doby se u různých subjektů liší. Výše uvedené příklady jsou pouze ilustrační. Změnou definic v položce menu Nastavení lze nastavit vyhodnocování podle takových pravidel, která budou vyhovovat právě Vašim požadavkům. 13

24 Příklad 5: celodenní nepřítomnost na pracovišti služební cesta Zaměstnanec z příkladu 4 byl dne 5.6. na služební cestě, k tomuto dni nemá evidovány žádné události (čtečka nezaznamenala žádné průchody), zaměstnanci je za tento den započtena odpracovaná doba v délce plánované směny. Celodenní nepřítomnost jsme v tomto případě ošetřili přiřazením důvodu S k datu 5.6. Příklad 6: celodenní nepřítomnost na pracovišti dovolená Zaměstnanec z příkladu 4 měl den dovolené. K tomuto dni nemá evidovány žádné události (čtečka nezaznamenala žádné průchody), zaměstnanci je za den dovolené započtena délka plánované směny jako doba neodpracovaná omluvená. Celodenní nepřítomnost jsme v tomto případě ošetřili přiřazením důvodu D k datu 6.6. Příklad 7: celodenní nepřítomnost na pracovišti nemoc Zaměstnanec z příkladu 4 od onemocněl. Za dny, kdy měl plánovány směny, je zaměstnanci započtena délka plánované směny jako doba neodpracovaná omluvená. Celodenní nepřítomnost jsme v tomto případě ošetřili přiřazením důvodu N ke dnům Poznámka: Pokud je zatržena u definice Důvod nepřítomnosti volba Opakovat v dalších dnech, potom stačí písmeno N doplnit pouze k prvnímu dni nemoci a na další dny s chybějícími událostmi ze čtečky program doplní tentýž důvod nepřítomnosti sám. V záložce Součet se výše uvedené nepřítomnosti z příkladů 5 7 projeví takto: 14

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda WinZápočet 7.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 009 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4..

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Popis práce s evidencí docházky

Popis práce s evidencí docházky Popis práce s evidencí docházky Jednou z novinek v programu Mzdy Profi pro rok 2012 je nová evidence docházky, navázaná na evidenci pracovních neschopností a mzdové listy. V tomto textu se dozvíte, jak

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000 BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

APS Administrator.VIS

APS Administrator.VIS APS Administrator.VIS Evidence návštěv v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 253 00 Praha

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

DOCHÁZKA - Intraweb. Intrawebové rozhraní programu Docházka. Uživatelská příručka. 2013 RON Software, spol. s r.o. www.ron.cz

DOCHÁZKA - Intraweb. Intrawebové rozhraní programu Docházka. Uživatelská příručka. 2013 RON Software, spol. s r.o. www.ron.cz DOCHÁZKA - Intraweb Intrawebové rozhraní programu Docházka Uživatelská příručka 2013 RON Software, spol. s r.o. www.ron.cz OBSAH 1 1 Docházkový systém - modul Intraweb 2 Osobní údaje 3 Docházka zaměstnance

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM NEJJEDNODUŠŠÍ VERZE Modul Docházkový systém je velmi úzce spjat s personalistikou, proto základní verzi modulu Personalistika dodáváme zdarma spolu s ním. Docházkový systém řeší jednoduchým

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

PROGRAM EDK Control návod k použití

PROGRAM EDK Control návod k použití PROGRAM EDK Control návod k použití EDK Control je uživatelský program určený k evidenci příchodů a odchodů a předběžnému zpracování docházky a je přizpůsoben pro komunikaci s elektronickou docházkovou

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Pracovní dny. Pracovní doby

Pracovní dny. Pracovní doby Software Modul docházky - MDO Evidence a vyhodnocení docházky osob, verze 4 Rozšiřující modul Aktion Široké možnosti nastavení parametrů Tvorba pracovních kalendářů Definice různých typů pracovních dnů

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 POZOR! Celý postup je nutné aplikovat přímo na počítači, kde je nainstalován SQL server! 1. Vytvoření souboru s SQL scriptem 1.1. Vytvořte textový soubor

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Samostudium pedagogických pracovníků

Samostudium pedagogických pracovníků Samostudium pedagogických pracovníků 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

PROGRAM EDK Control návod k použití

PROGRAM EDK Control návod k použití PROGRAM EDK Control návod k použití EDK Control je uživatelský program určený k evidenci příchodů a odchodů a předběžnému zpracování docházky a je přizpůsoben pro komunikaci s elektronickou docházkovou

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více