58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014"

Transkript

1 PROGRAM SJEZDU KONEČNÁ VERZE 58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014 Aktualizace k 15. září 2014 Společenská záštita Záštitu nad 58. výročním sjezdem českých a slovenských revmatologů převzali: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové prof. MUDr. et RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové, UK v Praze prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, UK v Praze plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., děkan Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, University obrany v Brně prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D., přednostka II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., přednosta Katedry interních oborů LF UK v Hradci Králové Organizační a vědecký výbor sjezdu prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP a předseda sjezdu prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., předseda SRS SLS prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP a koordinátor odborného programu, doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc. prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Jana Schwarzová Jana Korandová Certifikace Účast na sjezdu je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání a garantována ČLK. Samostatná konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí a sociálních lig je zařazena jako vzdělávací akce do kreditního systému Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků. Pasivní a aktivní účast je ohodnocena příslušným počtem kreditů. Certifikáty obdrží registrovaní účastníci v registračním centru 20. září od hodin (účastníci s jednodenní účastí denně od do hodin). PROGRAM SJEZDU Úterý 16. září 18:00 23:00 Instalace doprovodné výstavy I. část Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí

2 Středa 17. září 10:00 22:00 Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 08:00 11:00 Instalace doprovodné výstavy II. část Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 14:00 20:00 Instalace posterů Výstavní síň, KC Aldis, 1. poschodí 12:00 13:00 Společný oběd pro účastníky Setkání Center biologické léčby podporovaný společností EGIS Praha, s.r.o. KC Aldis, Eliščin sál, přízemí 13:00 14:30 Setkání Center biologické léčby Moderátoři: Vencovský J, Pavelka K (účast na programu Setkání CBL je možná na základě pozvánky Sekretariátu ČRS ČLS JEP) 14:30 14:45 Občerstvení s kávou pro účastníky Setkání Center biologické léčby Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 14:45 15:45 Schůze výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP Společné setkání výborů České revmatologické společnosti ČLS JEP a Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS. Salonek KC Aldis Restaurant, přízemí 15:50 16:50 Satelitní symposium firmy Roche Moderátoři: Pavelka K, Mann H Nová subkutánní forma přípravku ROACTEMRA SUMMACTA, BREVACTA (12 min.) Mann H, Revmatologický ústav, Praha Proč monoterapie revmatoidní artritidy biologickým DMARD? Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha Switch z ANTI TNF na biologický lék s jiným mechanismem účinku (12 min.) Procházková L, Interní odd., FN u sv. Anny, Brno Právo a úhrada zdravotních služeb (12 min.) Dostál O, D&D Health s.r.o., Praha 16:50 17:10 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 17:10 18:10 Slavnostní přednášky České revmatologické společnosti a Slovenské revmatologické společnosti Moderátoři: Vencovský J, Lukáč J Alkaptonúria a ochronóza (30 min.) Rovenský J, NÚRCH, Piešťany

3 Klinická úskalí u vaskulitid v revmatologii (30 min.) Hrnčíř Zb., II. interní gastroenterologická klinika FN, Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové 19:00 23:00 Uvítací sjezdový večer Grill Restaurant Duran, Hradec Králové Čtvrtek 18. září 07:00 18:00 Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 08:00 17:30 Doprovodná výstava Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 08:00 17:30 Posterová sekce prezentace posterů Výstavní síň, KC Aldis, 1. poschodí 17:15 18:00 Výdej certifikátů za jednodenní účast - Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 08:00 08:35 Slavnostní zahájení sjezdu Malý sál KC Aldis, 1. poschodí 08:35 08:50 Moderátor: Pavelka K Přednáška čestného hosta Nové přístupy k očkování dospělých Prymula R, FN, Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové 08:50 10:15 Gastrointestinální problematika revmatických chorob 1. programový blok Moderátoři: Kopáčová M, Bureš J, Rybár I Enteropatie z nesteroidních antiflogistik v klinické praxi a experimentu Kopáčová M, II. interní gastroenterologická klinika, FN, Hradec Králové Muskuloskeletálne manifestácie idiopatických črevných zápalov Huorka M, V. interná klinika LF UK, Bratislava Whippleova choroba systémové onemocnění s revmatickými a gastrointestinálními projevy Bureš J, II. interní gastroenterologická klinika, FN, Hradec Králové Gastrointestinálne komplikácie pri vrodených chorobách spojiva Rybár I, NÚRCH, Piešťany, Vavrečka A, Bratislava 08:50 10:20 Odborný program Konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí 1. programový blok Moderátoři: Korandová J, Nováková M CAZR aktivity zdravotníků nelékařů Vránová H, Revmatologický ústav, Praha Spoznávajme reumatické ochorenia Pagetova choroba Nováková M, Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany Osteoporóza aplikace Prolia Kráslová E, Kvítková J, Revmatologický ústav, Praha Funkční metody v diagnostice gastrointestinálních manifestací systémové sklerodermie Staníčková D, Tachecí I, Cyrany J, Zimandlová D, Soukup T, Kopáčová M, Bureš J, II. interní gastroenterologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové

4 Gastrointestinální manifestace Behcetovy nemoci Tomš J, Soukup T, Bradna P, Tachecí I, Douda T, II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové Využití kapslové endoskopie v diagnostice enteropatie z nesteroidních antiflogistik Tachecí I, Douda T, Bradna P, Kopáčová M, Bureš J, II. interní klinika gastrointestinální klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 10:15 10:30 Přestávka s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 10:30 11:30 Spondyloartritidy 2. programový blok Moderátoři: Pavelka K, Žlnay M Reaktivní artritida v novém konceptu spondyloartritid Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha Yersíniové reaktívne artritídy v kontexte spondyloartritíd Žlnay M, Žlnay D, NÚRCH, Piešťany Jsme schopni ovlivnit rentgenovou progresi u pacientů s ankylozující spondylitidou? Tošovský M, II. interní gastroenterologická klinika, FN, Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové Účinnost anti-tnfα léčby u pacientů s nonradiografickou a radiografickou axiální spondyloartritidou. Výsledky z registru ATTRA Forejtová Š, Závada J, 1/ Uher M, 1/ Hejduk K, Pavelka K; Revmatologický ústav, Praha, 1/ IBA Masarykova univerzita, Brno Postřehy z kongresu EULAR 2014, Paříž (20 min.) Korandová J, Revmatologický ústav, Praha Využití kapilaroskopie v diagnostice časné systémové sklerodermie Štilcová H, Bláhová A, Soukup T, II. interní gastroenterologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 10:20 10:40 Přestávka s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 10:40 11:25 Odborný program Konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí 2. programový blok Moderátoři: Vondřičková K, Zinková I Kvalita života pacientů na biologické léčbě dotazníky a realita Vondřičková K, Revmatologický ústav, Praha Jak optimalizovat práci studijní koordinátorky a sestry v ambulantním nestátním zdravotnickém zařízení Janáčková L, Čapková P, ARTHROMED s.r.o., Pardubice Pohybová aktivita jako součást fyzioterapie u revmatických onemocnění Zinková I, Revmatologický ústav, Praha 11:30 12:30 Satelitní symposium firmy UCB Moderátoři: Vencovský J, Rovenský J Doporučení EULAR pro zobrazování u SpA (15 min.) Gatterová J, Revmatologický ústav, Praha Jaké jsou rizikové faktory progrese choroby SpA? 11:30 12:00 Edukační přednášky 1. blok Moderátoři: Bečvář R, Jansa P Epidemiologie digitálních ulcerací u systémové sklerodermie v ČR. Vlastní zkušenosti s léčbou bosentanem Bečvář R, Revmatologický ústav, Praha a DUO centra v České republice

5 Šenolt L, Revmatologický ústav, Praha Certolizumab pegol v léčbě SpA Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha Update biologické léčby RA a postavení certolizumab pegolu Mičeková D, NÚRCH, Piešťany 12:30 13:30 Přestávka s obědem podporovaná firmou UCB KC Aldis, Eliščin sál, přízemí 13:30 14:30 Satelitní symposium firmy Merck Sharp & Dohme Moderátoři: Vencovský J, Fojtík Z, Pavelka K Remicade 15 let v klinické praxi Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha 5 let s golimumabem (SIMPONI) v léčbě psoriatické artritidy Štolfa J, Revmatologický ústav, Praha Infekce herpes zoster u nemocných s revmatoidní artritidou a možnosti prevence Fojtík Z, IHOK, FN Brno Bohunice Extraartikulární manifestace u spondyloartritid možnosti jejich ovlivnění Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha 14: Osteoporóza 3. programový blok Moderátoři: Štěpán J, Palička V, Killinger Z Klinická klasifikace plicní hypertenze 2014 (5 min.) Jansa P, II. interní klinika VFN a FN UK, Praha Skríning PAH u systémové sklerodermie v ČR stav do roku 2013 Votavová R, II. interní klinika VFN a FN UK, Praha Přednášky podporované firmou Actelion Pharmaceuticals CZ 12:30 13:30 Přestávka s obědem KC Aldis, Jednací sál, přízemí 13:30 14:30 Odborný program Konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí 3. programový blok Moderátoři: Šmucrová H, Vincová G Spolupráce ruku v ruce Šmucrová H, Vincová G Revmatologický ústav, Praha Spolupráce ruku v ruce Vincová G, Šmucrová H Revmatologický ústav, Praha Funkce ruky u systémové sklerodermie Špiritović M, Stejskalová M, Revmatologický ústav, Praha Skupinové cvičení a další vhodné pohybové aktivity pro pacienty s osteoporózou Rathouská A, Revmatologický ústav, Praha Perspektivy léčby osteoporózy Palička V, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum, FN, Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové Remodelace kosti a periostální novotvorba kostní hmoty u pacientů léčených pro osteoporózu Štěpán J, Revmatologický ústav, Praha Význam hodnotenia kvality kosti u sekundárnej osteoporózy Killinger Z, Jackuliak P, Kužma M, Payer J,

6 V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava Osteoporóza u chronických plicních chorob Žurek M, Horák P, FN a LF UP, Olomouc Hladina vitamínu D u pacientov před a po osteoanabolickej limbe Brázdilová K 1/, Čierny D 1/, Killinger Z 1/, Vaňuga P 2/, Tomková S 3/, Masaryk P 4/, Letkovská A 4/, Kmečová Z 5, Payer J 1/, 1/ V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava, 2/ NEDÚ, Ľubochňa, 3/ Interná klinika nemocnice Košice Šaca a.s., Košice, 4/ NÚRCH, Piešťany, 5/ II. interná klinika FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica 15:50 16:10 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 16:10 17:10 Satelitní symposium firmy Amgen Denosumab v dlouhodobé léčbě osteoporózy Moderátoři: Pavelka K, Štěpán J Význam kortikalis pro pevnost kosti (20 min.) Rosa J, Osteocentrum, Mediscan, Praha Klinické aspekty účinnosti při dlouhodobé léčbě osteoporózy (20 min.) Horák P, III. interní NRE odd. FN a LF UP, Olomouc Klinické aspekty bezpečnosti při dlouhodobé léčbě osteoporózy (20 min.) Štěpán J, Revmatologický ústav, Praha 19:30 23:00 Kulturní večer Státní hrad Kunětická hora Pátek 19. září 07:30 18:00 Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí, 08:00 17:00 Doprovodná výstava Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí, 08:00 17:00 Posterová sekce prezentace posterů Výstavní síň, KC Aldis, 1. poschodí 17:00 17:30 Výdej certifikátů za jednodenní účast - Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí,

7 08:00 09:25 Sklerodermie 4. programový blok Moderátoři: Bečvář R, Lukáč J Doporučení ČRS k diagnostice systémové sklerodermie Bečvář R, Soukup T 1/, Štork J 2/, Suchý D 3/, Němec P 4/, Fojtík Z 5/, Jansa P 2/, Horák P 6/, Němcová D 2/, Revmatologický ústav, Praha; 1/ II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové; 2/ Kožní klinika, VFN a FN UK, Praha; 3/ FN, Plzeň; 4/ FN U svaté Anny, Brno; 5/ FN, Brno; 6/ FN a LF UP, Olomouc Liečba systémovej sklerózy: súčasnosť a perspektívy Lukáč J, NÚRCH, Piešťany Aplikace DETECT algoritmu v detekci rizika plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií (data screeningu PAH Východočeského regionu) Soukup T 1/, Pudil R 2/, Hromádková L 3/, Tomš J 1/, Tošovský M 1/, Bradna P 1/, Hrnčíř Z 1/ ; 1/ II. gastroenterologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové; 2/ I. interní kardioangiologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové; 3/ Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Syndrom bakteriálního přerůstání detekovaný vodíkovým a metanovým dechovým testem u nemocných se systémovou sklerodermií Cyrany J, Soukup T, Kopáčová M, Bureš J II. interní gastroenterologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové Plazmatické koncentrace HSP90 u pacientů se systémovou sklerodermií korelují s aktivitou nemoci, plicním postižením a kožním skóre Tomčík M 1/, Štorkánová H 1/, Hulejová H 1/, Prajzlerová K 1/, Skácelová S 1/, Bečvář R 1/, Distler JHW 2/, Šenolt L 1/, 1/ Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha, 2/ Department of Internal Medicine III and Institute for Clinical Immunology, University of Erlangen- Nuremberg, Erlangen, Germany 08:00 08:50 Paraneoplastické syndromy 5. programový blok Moderátoři: Vencovský J, Macejová Ž Máme vyšetřovat pacienty s revmatickými chorobami na přítomnost maligního onemocnění Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha Paraneoplastické prejavy v reumatológii Macejová Ž, I. interná klinika LF UPJŠ, Košice Autoprotilátky u paraneoplastické myozitid Mann H, Pleštilová L, Chinoy H, Cooper R, Dani L, Lundberg I, Betteridge Z, Vencovský J Revmatologický ústav, Praha, ČR, The University of Manchester, Manchester, VB, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, Royal National Hospital, Bath, VB Polyserositida jako paraneoplastický syndrom Olejárová M 1,2/, Henyšová V 2/, Večeřová A 3/, Lubanda H 3/, Kodetová D 4/, 1/ Revmatologický ústav Praha, 2/ 1. lékařská fakulta UK Praha, 3/ IV. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha, 4/ Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha Edukační přednášky 2. blok Moderátoři: Horák P, Štolfa J Stroncium ranelát současné možnosti léčby Horák P, III. interní NRE klinika, FN a LF UP, Olomouc Přednáška podporovaná firmou Servier Nový způsob, jak zlepšit mikrocirkulaci možnosti BEMER terapie u starších pacientů Klopp RC, Horváth I, Bemer East Europe, Budapest Přednáška podporovaná firmou BEMER Medicintechnika, Budapest Echokardiografické parametry u pacientů se systémovou sklerodermií smíšeným onemocněním pojiva ve screeningu plicní hypertenze

8 Vymětal J, Huty M, Smržová A, Zadražil J, Horák P, III. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN Olomouc 09:25 10:25 Edukační přednášky 3. blok Moderátoři: Rovenský J, Horák P From pharmacology to clinical practice: Evidence of the structure-modifying effects of pharmaceutical-grade chondroitin sulfate Chevalier X, Hopital Henri Mondor, Créteil, France Přednáška podporovaná firmou IBI Teriparatid v léčbě osteoporózy v ČR a jeho role v terapii glukokortikoidy indukované osteoporózy Palička V, Pavlíková L, Centrum osteologie, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové Systémový lupus ERYTHEMATODES z pohledu různých specializací liší se pohled nefrologa a revmatologa na management diagnostiky a léčby SLE? (30 min.) Ryšavá R, Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha Horák P, III. interní klinika NRE, LF UP a FN, Olomouc Přednášky podporované firmou GlaxoSmithKline 10:25 10:45 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 10:25 10:45 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 10:45 12:00 Edukační přednášky 4. blok Moderátoři: Němec P, Suchý D, Bradna P Biosimilars v léčbě zánětlivých revmatických onemocnění současný stav problematiky Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha Přednáška podporovaná firmou EGIS Praha Update léčby revmatoidní artritidy abataceptem Němec P, FN u sv. Anny, Brno Přednáška podporovaná firmou Bristol-Myers Squibb Jak racionální je switch v rámci skupiny TNFalfa blokátorů v léčbě pacientů s RA? 10:40 11:20 Imunopatologické podklady revmatických onemocnění 6. programový blok Moderátoři: Šenolt L, Blažíčková St. T-regulační lymfocyty u revmatoidní artritidy Šenolt L, Revmatologický ústav, Praha Úloha neutrofilov v patogenéze SLE Blažíčková St, NÚRCH, Piešťany a FZ a SPTU, Trnava Dendritické buňky a jejich role u revmatoidní artritidy Heřmanová Z, Horák P, Smržová A, Skácelová M, III. interní NRE oddělení, FN, Olomouc

9 Suchý D, Uhlíř J 1/, FN Plzeň; 1/ BMS Přednáška podporovaná firmou Bristol-Myers Squibb Kontrola hyperurikemie šetří funkci ledvin Pavelka K, Závada J, Revmatologický ústav, Praha Přednáška podporovaná firmou Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika Nové léky u PsA Štolfa J, Revmatologický ústav, Praha Přednáška podporovaná firmou Janssen-Cilag 12:00 13:00 Satelitní symposium firmy Pfizer Moderátoři: Vencovský J, Horák P Zobrazovací metody při hodnocení sakroileitidy Gatterová J, Revmatologický ústav, Praha Etanercept v léčbě non-radiografické axiální spondyloartritidy Mann H, Revmatologický ústav, Praha Setrvání v dlouhodobé léčbě biologickými přípravky Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha Hodnocení imunogenicity biologik v klinické praxi Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha 11:20 12:45 Varia 7. programový blok Moderátoři: Hrnčíř Zb, Mičeková D Problematika liečby nediferencovaných artritíd Mičeková D, Mlynáriková V, NÚRCH, Piešťany Fyzická disabilita a kvalita života chorých s hypermobilným syndrómom Magyar R 1,2/, Rybár I 2/, 1/ Klinika reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany, Slovensko, 2/ IV. Interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice Prognóza nemocných s časnou a velmi časnou artritidou. Zkušenosti z ambulance pro časnou artritidu Bradna P, Baštecká D, Soukup T, Tošovský M, Tomš J, Kodeda M, Brtková J, Subkatedra revmatologie, II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové Syndrom aktivovaných makrofágů nová kritéria Jarošová K, Revmatologický ústav, Praha Neobvyklý případ panikulitídy Bělobrádková M, Bureš J, Soukup T, Tomš J II. interní gastroenterologická klinika FN, Hradec Králové Idiopatická granulomatózní mastitis má se revmatolog zajímat o prsa? Bradna P 1/, Jandík P 2/, Hadži Nikolov D 3/, Laco J 3/, Urminská H 4/, Žižka J 4/ ; 1/ Subkatedra revmatologie, II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové, 2/ Chirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové, 3/ Fingerlandův ústav patologie, Hradec Králové, 4 Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové Dobré vzdělání v muskuloskeletální sonografii, klíč ke správné diagnóze Hánová P, Revmatologický ústav, Praha Kardiovaskulární příhody u SLE Smržová A, Horák P, III. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN, Olomouc a LF UP, Olomouc 13:00 14:00 13:00 14:00

10 Přestávka s obědem podporovaná firmou Pfizer KC Aldis, Eliščin sál, přízemí 14:00 14:30 Diskuse u posterů za přítomnosti 1. autora Výstavní síň KC Aldis, 1. poschodí Přestávka s obědem KC Aldis, Jednací sál, přízemí 14:00 14:30 Diskuse u posterů za přítomnosti 1. autora Výstavní síň KC Aldis, 1. poschodí 14:30 15:30 Satelitní symposium firmy AbbVie Moderátoři: Pavelka K, Vencovský J Synergie mezi MTX a anti TNF u RA (studie Concerto). Existuje ideální dávkování MTX? (12 min.) Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha Vliv UZ dg na terapeutické možnosti revmatoidní artritidy. Hodnocení RA za pomoci UZ (12 min.) Hánová P, Revmatologický ústav, Praha Porovnání časných SpA mezi neradiografickou a radiografickou SpA (12 min.) Fojtíková M, Revmatologický ústav, Praha Zobrazovacie metódy pri diagnostike spondyloartritíd (12 min.) Žlnay M, Žlnay D, NÚRCH, Piešťany Update léčby axiálních spondyloartritid (12 min.) Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha 14:30 15:20 Revmatochirurgie 8. programový blok Moderátoři: Vavřík P, Švec A Současné možnosti a problémy náhrad loketního kloubu Vavřík P, I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha Špecifiká implantácie TEP kolena u reumatikov Švec A, Orava R, Maslenová M, I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN, Bratislava Rekonstrukce revmatické nohy Bek J, I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha Úskalí implantace totální endoprotézy kolenního kloubu u revmatiků Šponer P, Kučera T, Ortopedická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 15:30 15:50 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 15:50 16:50 Antifosfolipidový syndrom 9. programový blok Moderátoři: Horák P, Tuchyňová A Antifosfolipidový syndrom klinické manifestace, diagnostika a léčba Horák P, III. interní klinika nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP, Olomouc Katastrofický antifosfolipidový syndróm (15 min.) Tuchyňová A, NÚRCH, Piešťany Antifosfolipidový syndrom a gravidita (10

11 min.) Tegzová D, Andělová K 1/, Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha, 1/ ÚPMD, Praha 20:00 00:30 Sjezdová společenská večeře ČRS ČLS JEP Nové Adalbertinum, Hradec Králové Sobota 20. září 08:00 13:00 Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí, 08:00 12:00 Doprovodná výstava Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí, 08:00 12:00 Posterová sekce prezentace posterů Výstavní síň, KC Aldis, 1. poschodí 12:15 13:15 Výdej certifikátů - Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí, 08:30 10:55 Farmakoterapie revmatických chorob 10. programový blok Moderátoři: Němec P, Lukáčová O Současné možnosti léčby revmatické polymylagie Němec P, Interní klinika FN U sv. Anny, Brno Malé molekuly v liečbe reumatických chorôb Lukáčová O, Lukáč J, Rovenský J, NÚRCH, Piešťany Súčasné možnosti farmakoterapie dnavej artritidy Rybár I, Ursínyová U, Čaničová A, Klinika reumatológie LF SZU a NÚRCH Piešťany Prospektivní, randomizované, jednoduše zaslepené, multicentrické klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby metotrexátem a kortikoidy oproti léčbě pouze kortikoidy u nemocných s polymyozitidou a dermatomyozitidou (studie PROMETHEUS) Tomasová Studynková J 1/, Mann H 1/, Jarošová K 1/, Blumhardt S 2/, Maurer B 2/, Dastmalchi M 2/, Danko K 4/, Świerkocka K 5/, Olesinska M 5/, Distler O 2/, Lundberg IE 3/, Vencovský J 1/ 1/ RÚ, Praha, Česká republika, 2/ Fakultní nemocnice Zurich, Zurich, Švýcarsko, 3/ Rheumatology Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, 4/ University of Debrecen, Debrecen, Maďarsko, 5/ Revmatologický ústav, Varšava, Polsko Aktuální trendy v léčbě neuropatické bolesti v revmatologii Šléglová O, Revmatologický ústav, Praha Metotrexát v terapii revmatoidní artritidy Svobodová R, Revmatologický ústav, Praha

12 Polymorfizmy C677T a A1298C genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu jsou spojeny se změnou léčebné odpovědi na metotrexát v populaci revmatoidní artritidy Východočeského regionu Soukup T 1/, Doseděl M 2/, Pávek P 3/, Nekvindová J 4/, Tošovský M 1/, Vlček J 2/, Bradna P 1/, 1/ II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové; 2/ Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie; 3/ Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie; 4/ Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 11:00 11:20 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 11:20 12:00 Varia 11. programový blok Moderátoři: Kryštůfková O, Soukup T Vztah calprotectinu (S100A8/9) s klinickými, laboratorními a ultrazvukovými parametry aktivity revmatoidní artritidy Hurňáková J 1,2/, Závada J 1,2/, Hánová P 1,2/, Hulejová H 1,2/, Klein M 1,2/, Mann H 1,2/, Šléglová O 1,2/, Olejárová M 1,2/, Forejtová Š 1,2/, Růžičková O 1,2/, Komarc M 2,3/, Pavelka K 1,2/, Šenolt L 1,2/, 1/ Revmatologický ústav, Praha; 2/ LF UK, Praha, 3/ Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK, Praha Asociační studie polymorfismu genu pro BAFF ve dvou nezávislých kohortách nemocných s idiopatickou zánětlivou myopatií Kryštůfková O 1,2/, Svitálková T 1,2/, Světlá M 1/, Hulejová H 1/, Pleštilová L 1,2/, Pecha O 3/, Mann H 1,2/, Notarnicola A 4/, Venalis P 4/, Padyukov L 4/, Novota P 1/, Lundberg IE 4/, Vencovský J 1,2/ 1/ Revmatologický ústav a 2/ Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha, 3/ Ústav biofyziky a informatiky, 1. LF UK, Praha, 4/ Rheumatology Unit, Department of Medicine, Karolinska University Hospital in Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Revmatologie a personalizovaná medicína Tomš J, II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové Kmenové buňky v terapii osteoartrózy Kubínová K, II. interní gastroenterologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 12:00 12:15 Závěr sjezdu 12:15 13:15 Závěrečný oběd KC Aldis, Eliščín sál - přízemí POSTERY PŘEHLED POSTEROVÝCH SDĚLENÍ (Výstavní síň KC Aldis, 1. poschodí) 1. Riziko vzniku Non-Hodgkinova lymfomu u Sjögrenova syndromu kazuistika Bělobrádková M, Soukup T, Belada D, Bradna P, Kopáčová M, II. interní gastroenterologická klinika FN, Hradec Králové 2. Kompozitní indexy aktivity (DAS-28, CDAI, SDAI) u pacientů s revmatoidní artrititidou a konkomitující fibromyalgií

13 Tomš J, Daňková M, Blahova A, Bradna P, Hrnčíř Zb, II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 3. Familiárna stredomorská horúčka v ambulancii reumatológa kazuistika Čierny D, Hrubišková K, Killinger Z, Payer J, V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava 4. CMV infekcia u pacientky liečenej antitnf Miklošková E, Kmečová Z, Škamlová M, Dlhopolček P, Mazal J, 2. interná klinika SZU, FNSP FDR, Banská Bystrica 5. Revmatická polymyalgie paraneoplastické příčiny kazuistika Franeková L 1/, Makešová M 2/, Interní klinika ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, 1/ Interní klinika revmatologická a osteologická ambulance, 2/ Interní klinika oddělení všeobecných interních lůžek, ÚVN, Praha 6. Důvody switchování nemocných s biologickou léčbou na našem pracovišti Brabcová H, Suchý D, Zeman J, Fakultní nemocnice, Plzeň 7. Vplyv jednotlivých typov biologickej liečby na kostný metabolizmus u pacientov s reumatoidnou artritídou Sterančáková L, Killinger Z, Payer J, V. interná klinika LF UK a UN Ružinov, Bratislava 8. Proteomika a jej využitie v diagnostike reumatologických ochorení Brúsiková K, Macejová Ž, I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice 9. Morfologické zmeny n. medianus u pacientov s novodiagnostikovanou, autoimunitne podmienenou hypotyreózou Holováčová D, Kužma M, Killinger Z, Payer J, V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava 10. Charakteristika a výsledky sledování nemocných s ANCA asociovanou vaskulitidou (AAV) v České republice, data z celorepublikového registru Jančová E, Hrušková Z, Lánská V, Šedová L, Kodeda M, Šrámková S, Němec P, Jelinek D, Menšíková R, Svojanovský J, Klaboch J, Hanzal V, Žamboch K, Palásek I, Bohm M, Milota T, Krátká K, Petránová K, Tesař V, Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha 11. Pregnancy outcome in adult juvenile idiopathic arthritis patients treated with biologic agents Jarošová K, Hejduk K 1/, Uher M 1/, Vencovský J, Institute of Rheumatology Prague, 1/ Institute of Biostatistics and Analyses, Brno 12. Těhotenství u SLE. Výsledky 20ti letého sledování Tegzová D, 1/ Andělová K, 1/ Kučerová I, 1/ Madar J, 3/ Stejskal J, 2/ Vlasáková V, 1/ Figurová E, 1/ Kovařík J, Dostál C, Revmatologický ústav, Praha, 1/ ÚPMD, Praha, 2/ Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, 3/ Patologicko-anatomický ústav 1. LF UK, Praha 13. Vliv anti-tnf terapie na únavu u pacientů s ankylozující spondylitidou výsledky z českého národního registru ATTRA Forejtová Š, 1/ Uher M, 1/ Hejduk K, Pavelka K, Revmatologický ústav Praha, 1/ Institut Biostatistiky a Analýz, Masarykova universita, Brno 14. The efficacy of the treatment with intravenous ibandronate in common population Růžičková O, Flanderová M, Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, 1 st Medical faculty, Charles University Prague 15. Účinnost léčby capsaicinem u pacientů se syndromem karpálního tunelu

14 Šléglová O, Revmatologický ústav, Praha 16. Effect of biological therapy on fatigue in patients with rheumatoid arthritis Šedová L 1/, Štolfa J 1/, Hejduk K 2/, 1/ Institute of Rheumatology Prague, 1 st Medical Faculty department of rheumatology, Charles University, Praha, 2/ IBA MU, Brno

58. SBORNÍK VÝROČNÍHO PROGRAMOVÝ. A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS

58. SBORNÍK VÝROČNÍHO PROGRAMOVÝ. A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS PROGRAMOVÝ SBORNÍK 58. VÝROČNÍHO S J E Z D U Č E S K Ý C H A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS Pořadatelé: Organizátor: Česká revmatologická

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 30. 7. 2012 Úterý 18. září 18:00 23:00 Instalace doprovodné výstavy I Kongresové foyer, NH Congress, 1. poschodí

Více

PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 6. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 7. ledna 07.30

Více

REVMATOLOGICKÉ DNY 2015

REVMATOLOGICKÉ DNY 2015 TŘEB ŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2015 7. 9. ledna, Třeboň I Konferenční centrum Lázně Aurora Programový sborník (Vydán s partnerskou podporou firmy AbbVie) Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP,

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013 TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013 9. 11. ledna Třeboň www.revma.cz/crs2013 Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Lázně Aurora Třeboň Organizace:

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost.

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost. PROGRAMOVÝ SBORNÍK 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín Pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou Organizace Congress Prague

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 16. května 2014 od 10.00 hod. v Revmatologickém ústavu, Praha Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci SPOLKEM LÉKAŘŮ JEP V OLOMOUCI a III. INTERNÍ KLINIKOU NEFROLOGICKOU,

Více

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII Karel Pavelka, Petr Arenberger, Milan Lukáš, Tomáš Zima, Tomáš Doležal, Marta Olejárová, Petra Cetkovská

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 7. ledna 2015 od 14:45 hod. v Kongresovém sále, lázní Aurora v Třeboni Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.,

Více

Někdy není obraz jasný.

Někdy není obraz jasný. 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26.. 20 Program GE Healthcare Někdy není obraz jasný.

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov 7. 9. října 0 PROGRAM PARTNEŘI REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 7. 0. 0 4.00 0.00:

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

PROGRAM. Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny a Lázně Luhačovice, a.s. si Vás dovolují pozvat na

PROGRAM. Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny a Lázně Luhačovice, a.s. si Vás dovolují pozvat na PROGRAM Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny a Lázně Luhačovice, a.s. si Vás dovolují pozvat na XVIII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY který se koná ve dnech 13. 14. května

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Liberec 3. 6. 10. 2012 Finální informace www.bos-congress.cz/cpk2012 První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním Očkujte vakcínou

Více