58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014"

Transkript

1 PROGRAM SJEZDU KONEČNÁ VERZE 58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014 Aktualizace k 15. září 2014 Společenská záštita Záštitu nad 58. výročním sjezdem českých a slovenských revmatologů převzali: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové prof. MUDr. et RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové, UK v Praze prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, UK v Praze plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., děkan Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, University obrany v Brně prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D., přednostka II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., přednosta Katedry interních oborů LF UK v Hradci Králové Organizační a vědecký výbor sjezdu prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP a předseda sjezdu prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., předseda SRS SLS prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP a koordinátor odborného programu, doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc. prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Jana Schwarzová Jana Korandová Certifikace Účast na sjezdu je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání a garantována ČLK. Samostatná konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí a sociálních lig je zařazena jako vzdělávací akce do kreditního systému Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků. Pasivní a aktivní účast je ohodnocena příslušným počtem kreditů. Certifikáty obdrží registrovaní účastníci v registračním centru 20. září od hodin (účastníci s jednodenní účastí denně od do hodin). PROGRAM SJEZDU Úterý 16. září 18:00 23:00 Instalace doprovodné výstavy I. část Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí

2 Středa 17. září 10:00 22:00 Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 08:00 11:00 Instalace doprovodné výstavy II. část Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 14:00 20:00 Instalace posterů Výstavní síň, KC Aldis, 1. poschodí 12:00 13:00 Společný oběd pro účastníky Setkání Center biologické léčby podporovaný společností EGIS Praha, s.r.o. KC Aldis, Eliščin sál, přízemí 13:00 14:30 Setkání Center biologické léčby Moderátoři: Vencovský J, Pavelka K (účast na programu Setkání CBL je možná na základě pozvánky Sekretariátu ČRS ČLS JEP) 14:30 14:45 Občerstvení s kávou pro účastníky Setkání Center biologické léčby Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 14:45 15:45 Schůze výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP Společné setkání výborů České revmatologické společnosti ČLS JEP a Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS. Salonek KC Aldis Restaurant, přízemí 15:50 16:50 Satelitní symposium firmy Roche Moderátoři: Pavelka K, Mann H Nová subkutánní forma přípravku ROACTEMRA SUMMACTA, BREVACTA (12 min.) Mann H, Revmatologický ústav, Praha Proč monoterapie revmatoidní artritidy biologickým DMARD? Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha Switch z ANTI TNF na biologický lék s jiným mechanismem účinku (12 min.) Procházková L, Interní odd., FN u sv. Anny, Brno Právo a úhrada zdravotních služeb (12 min.) Dostál O, D&D Health s.r.o., Praha 16:50 17:10 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 17:10 18:10 Slavnostní přednášky České revmatologické společnosti a Slovenské revmatologické společnosti Moderátoři: Vencovský J, Lukáč J Alkaptonúria a ochronóza (30 min.) Rovenský J, NÚRCH, Piešťany

3 Klinická úskalí u vaskulitid v revmatologii (30 min.) Hrnčíř Zb., II. interní gastroenterologická klinika FN, Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové 19:00 23:00 Uvítací sjezdový večer Grill Restaurant Duran, Hradec Králové Čtvrtek 18. září 07:00 18:00 Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 08:00 17:30 Doprovodná výstava Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 08:00 17:30 Posterová sekce prezentace posterů Výstavní síň, KC Aldis, 1. poschodí 17:15 18:00 Výdej certifikátů za jednodenní účast - Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí 08:00 08:35 Slavnostní zahájení sjezdu Malý sál KC Aldis, 1. poschodí 08:35 08:50 Moderátor: Pavelka K Přednáška čestného hosta Nové přístupy k očkování dospělých Prymula R, FN, Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové 08:50 10:15 Gastrointestinální problematika revmatických chorob 1. programový blok Moderátoři: Kopáčová M, Bureš J, Rybár I Enteropatie z nesteroidních antiflogistik v klinické praxi a experimentu Kopáčová M, II. interní gastroenterologická klinika, FN, Hradec Králové Muskuloskeletálne manifestácie idiopatických črevných zápalov Huorka M, V. interná klinika LF UK, Bratislava Whippleova choroba systémové onemocnění s revmatickými a gastrointestinálními projevy Bureš J, II. interní gastroenterologická klinika, FN, Hradec Králové Gastrointestinálne komplikácie pri vrodených chorobách spojiva Rybár I, NÚRCH, Piešťany, Vavrečka A, Bratislava 08:50 10:20 Odborný program Konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí 1. programový blok Moderátoři: Korandová J, Nováková M CAZR aktivity zdravotníků nelékařů Vránová H, Revmatologický ústav, Praha Spoznávajme reumatické ochorenia Pagetova choroba Nováková M, Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany Osteoporóza aplikace Prolia Kráslová E, Kvítková J, Revmatologický ústav, Praha Funkční metody v diagnostice gastrointestinálních manifestací systémové sklerodermie Staníčková D, Tachecí I, Cyrany J, Zimandlová D, Soukup T, Kopáčová M, Bureš J, II. interní gastroenterologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové

4 Gastrointestinální manifestace Behcetovy nemoci Tomš J, Soukup T, Bradna P, Tachecí I, Douda T, II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové Využití kapslové endoskopie v diagnostice enteropatie z nesteroidních antiflogistik Tachecí I, Douda T, Bradna P, Kopáčová M, Bureš J, II. interní klinika gastrointestinální klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 10:15 10:30 Přestávka s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 10:30 11:30 Spondyloartritidy 2. programový blok Moderátoři: Pavelka K, Žlnay M Reaktivní artritida v novém konceptu spondyloartritid Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha Yersíniové reaktívne artritídy v kontexte spondyloartritíd Žlnay M, Žlnay D, NÚRCH, Piešťany Jsme schopni ovlivnit rentgenovou progresi u pacientů s ankylozující spondylitidou? Tošovský M, II. interní gastroenterologická klinika, FN, Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové Účinnost anti-tnfα léčby u pacientů s nonradiografickou a radiografickou axiální spondyloartritidou. Výsledky z registru ATTRA Forejtová Š, Závada J, 1/ Uher M, 1/ Hejduk K, Pavelka K; Revmatologický ústav, Praha, 1/ IBA Masarykova univerzita, Brno Postřehy z kongresu EULAR 2014, Paříž (20 min.) Korandová J, Revmatologický ústav, Praha Využití kapilaroskopie v diagnostice časné systémové sklerodermie Štilcová H, Bláhová A, Soukup T, II. interní gastroenterologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 10:20 10:40 Přestávka s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 10:40 11:25 Odborný program Konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí 2. programový blok Moderátoři: Vondřičková K, Zinková I Kvalita života pacientů na biologické léčbě dotazníky a realita Vondřičková K, Revmatologický ústav, Praha Jak optimalizovat práci studijní koordinátorky a sestry v ambulantním nestátním zdravotnickém zařízení Janáčková L, Čapková P, ARTHROMED s.r.o., Pardubice Pohybová aktivita jako součást fyzioterapie u revmatických onemocnění Zinková I, Revmatologický ústav, Praha 11:30 12:30 Satelitní symposium firmy UCB Moderátoři: Vencovský J, Rovenský J Doporučení EULAR pro zobrazování u SpA (15 min.) Gatterová J, Revmatologický ústav, Praha Jaké jsou rizikové faktory progrese choroby SpA? 11:30 12:00 Edukační přednášky 1. blok Moderátoři: Bečvář R, Jansa P Epidemiologie digitálních ulcerací u systémové sklerodermie v ČR. Vlastní zkušenosti s léčbou bosentanem Bečvář R, Revmatologický ústav, Praha a DUO centra v České republice

5 Šenolt L, Revmatologický ústav, Praha Certolizumab pegol v léčbě SpA Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha Update biologické léčby RA a postavení certolizumab pegolu Mičeková D, NÚRCH, Piešťany 12:30 13:30 Přestávka s obědem podporovaná firmou UCB KC Aldis, Eliščin sál, přízemí 13:30 14:30 Satelitní symposium firmy Merck Sharp & Dohme Moderátoři: Vencovský J, Fojtík Z, Pavelka K Remicade 15 let v klinické praxi Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha 5 let s golimumabem (SIMPONI) v léčbě psoriatické artritidy Štolfa J, Revmatologický ústav, Praha Infekce herpes zoster u nemocných s revmatoidní artritidou a možnosti prevence Fojtík Z, IHOK, FN Brno Bohunice Extraartikulární manifestace u spondyloartritid možnosti jejich ovlivnění Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha 14: Osteoporóza 3. programový blok Moderátoři: Štěpán J, Palička V, Killinger Z Klinická klasifikace plicní hypertenze 2014 (5 min.) Jansa P, II. interní klinika VFN a FN UK, Praha Skríning PAH u systémové sklerodermie v ČR stav do roku 2013 Votavová R, II. interní klinika VFN a FN UK, Praha Přednášky podporované firmou Actelion Pharmaceuticals CZ 12:30 13:30 Přestávka s obědem KC Aldis, Jednací sál, přízemí 13:30 14:30 Odborný program Konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí 3. programový blok Moderátoři: Šmucrová H, Vincová G Spolupráce ruku v ruce Šmucrová H, Vincová G Revmatologický ústav, Praha Spolupráce ruku v ruce Vincová G, Šmucrová H Revmatologický ústav, Praha Funkce ruky u systémové sklerodermie Špiritović M, Stejskalová M, Revmatologický ústav, Praha Skupinové cvičení a další vhodné pohybové aktivity pro pacienty s osteoporózou Rathouská A, Revmatologický ústav, Praha Perspektivy léčby osteoporózy Palička V, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum, FN, Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové Remodelace kosti a periostální novotvorba kostní hmoty u pacientů léčených pro osteoporózu Štěpán J, Revmatologický ústav, Praha Význam hodnotenia kvality kosti u sekundárnej osteoporózy Killinger Z, Jackuliak P, Kužma M, Payer J,

6 V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava Osteoporóza u chronických plicních chorob Žurek M, Horák P, FN a LF UP, Olomouc Hladina vitamínu D u pacientov před a po osteoanabolickej limbe Brázdilová K 1/, Čierny D 1/, Killinger Z 1/, Vaňuga P 2/, Tomková S 3/, Masaryk P 4/, Letkovská A 4/, Kmečová Z 5, Payer J 1/, 1/ V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava, 2/ NEDÚ, Ľubochňa, 3/ Interná klinika nemocnice Košice Šaca a.s., Košice, 4/ NÚRCH, Piešťany, 5/ II. interná klinika FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica 15:50 16:10 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 16:10 17:10 Satelitní symposium firmy Amgen Denosumab v dlouhodobé léčbě osteoporózy Moderátoři: Pavelka K, Štěpán J Význam kortikalis pro pevnost kosti (20 min.) Rosa J, Osteocentrum, Mediscan, Praha Klinické aspekty účinnosti při dlouhodobé léčbě osteoporózy (20 min.) Horák P, III. interní NRE odd. FN a LF UP, Olomouc Klinické aspekty bezpečnosti při dlouhodobé léčbě osteoporózy (20 min.) Štěpán J, Revmatologický ústav, Praha 19:30 23:00 Kulturní večer Státní hrad Kunětická hora Pátek 19. září 07:30 18:00 Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí, 08:00 17:00 Doprovodná výstava Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí, 08:00 17:00 Posterová sekce prezentace posterů Výstavní síň, KC Aldis, 1. poschodí 17:00 17:30 Výdej certifikátů za jednodenní účast - Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí,

7 08:00 09:25 Sklerodermie 4. programový blok Moderátoři: Bečvář R, Lukáč J Doporučení ČRS k diagnostice systémové sklerodermie Bečvář R, Soukup T 1/, Štork J 2/, Suchý D 3/, Němec P 4/, Fojtík Z 5/, Jansa P 2/, Horák P 6/, Němcová D 2/, Revmatologický ústav, Praha; 1/ II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové; 2/ Kožní klinika, VFN a FN UK, Praha; 3/ FN, Plzeň; 4/ FN U svaté Anny, Brno; 5/ FN, Brno; 6/ FN a LF UP, Olomouc Liečba systémovej sklerózy: súčasnosť a perspektívy Lukáč J, NÚRCH, Piešťany Aplikace DETECT algoritmu v detekci rizika plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií (data screeningu PAH Východočeského regionu) Soukup T 1/, Pudil R 2/, Hromádková L 3/, Tomš J 1/, Tošovský M 1/, Bradna P 1/, Hrnčíř Z 1/ ; 1/ II. gastroenterologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové; 2/ I. interní kardioangiologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové; 3/ Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Syndrom bakteriálního přerůstání detekovaný vodíkovým a metanovým dechovým testem u nemocných se systémovou sklerodermií Cyrany J, Soukup T, Kopáčová M, Bureš J II. interní gastroenterologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové Plazmatické koncentrace HSP90 u pacientů se systémovou sklerodermií korelují s aktivitou nemoci, plicním postižením a kožním skóre Tomčík M 1/, Štorkánová H 1/, Hulejová H 1/, Prajzlerová K 1/, Skácelová S 1/, Bečvář R 1/, Distler JHW 2/, Šenolt L 1/, 1/ Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha, 2/ Department of Internal Medicine III and Institute for Clinical Immunology, University of Erlangen- Nuremberg, Erlangen, Germany 08:00 08:50 Paraneoplastické syndromy 5. programový blok Moderátoři: Vencovský J, Macejová Ž Máme vyšetřovat pacienty s revmatickými chorobami na přítomnost maligního onemocnění Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha Paraneoplastické prejavy v reumatológii Macejová Ž, I. interná klinika LF UPJŠ, Košice Autoprotilátky u paraneoplastické myozitid Mann H, Pleštilová L, Chinoy H, Cooper R, Dani L, Lundberg I, Betteridge Z, Vencovský J Revmatologický ústav, Praha, ČR, The University of Manchester, Manchester, VB, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, Royal National Hospital, Bath, VB Polyserositida jako paraneoplastický syndrom Olejárová M 1,2/, Henyšová V 2/, Večeřová A 3/, Lubanda H 3/, Kodetová D 4/, 1/ Revmatologický ústav Praha, 2/ 1. lékařská fakulta UK Praha, 3/ IV. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha, 4/ Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha Edukační přednášky 2. blok Moderátoři: Horák P, Štolfa J Stroncium ranelát současné možnosti léčby Horák P, III. interní NRE klinika, FN a LF UP, Olomouc Přednáška podporovaná firmou Servier Nový způsob, jak zlepšit mikrocirkulaci možnosti BEMER terapie u starších pacientů Klopp RC, Horváth I, Bemer East Europe, Budapest Přednáška podporovaná firmou BEMER Medicintechnika, Budapest Echokardiografické parametry u pacientů se systémovou sklerodermií smíšeným onemocněním pojiva ve screeningu plicní hypertenze

8 Vymětal J, Huty M, Smržová A, Zadražil J, Horák P, III. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN Olomouc 09:25 10:25 Edukační přednášky 3. blok Moderátoři: Rovenský J, Horák P From pharmacology to clinical practice: Evidence of the structure-modifying effects of pharmaceutical-grade chondroitin sulfate Chevalier X, Hopital Henri Mondor, Créteil, France Přednáška podporovaná firmou IBI Teriparatid v léčbě osteoporózy v ČR a jeho role v terapii glukokortikoidy indukované osteoporózy Palička V, Pavlíková L, Centrum osteologie, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové Systémový lupus ERYTHEMATODES z pohledu různých specializací liší se pohled nefrologa a revmatologa na management diagnostiky a léčby SLE? (30 min.) Ryšavá R, Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha Horák P, III. interní klinika NRE, LF UP a FN, Olomouc Přednášky podporované firmou GlaxoSmithKline 10:25 10:45 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 10:25 10:45 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 10:45 12:00 Edukační přednášky 4. blok Moderátoři: Němec P, Suchý D, Bradna P Biosimilars v léčbě zánětlivých revmatických onemocnění současný stav problematiky Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha Přednáška podporovaná firmou EGIS Praha Update léčby revmatoidní artritidy abataceptem Němec P, FN u sv. Anny, Brno Přednáška podporovaná firmou Bristol-Myers Squibb Jak racionální je switch v rámci skupiny TNFalfa blokátorů v léčbě pacientů s RA? 10:40 11:20 Imunopatologické podklady revmatických onemocnění 6. programový blok Moderátoři: Šenolt L, Blažíčková St. T-regulační lymfocyty u revmatoidní artritidy Šenolt L, Revmatologický ústav, Praha Úloha neutrofilov v patogenéze SLE Blažíčková St, NÚRCH, Piešťany a FZ a SPTU, Trnava Dendritické buňky a jejich role u revmatoidní artritidy Heřmanová Z, Horák P, Smržová A, Skácelová M, III. interní NRE oddělení, FN, Olomouc

9 Suchý D, Uhlíř J 1/, FN Plzeň; 1/ BMS Přednáška podporovaná firmou Bristol-Myers Squibb Kontrola hyperurikemie šetří funkci ledvin Pavelka K, Závada J, Revmatologický ústav, Praha Přednáška podporovaná firmou Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika Nové léky u PsA Štolfa J, Revmatologický ústav, Praha Přednáška podporovaná firmou Janssen-Cilag 12:00 13:00 Satelitní symposium firmy Pfizer Moderátoři: Vencovský J, Horák P Zobrazovací metody při hodnocení sakroileitidy Gatterová J, Revmatologický ústav, Praha Etanercept v léčbě non-radiografické axiální spondyloartritidy Mann H, Revmatologický ústav, Praha Setrvání v dlouhodobé léčbě biologickými přípravky Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha Hodnocení imunogenicity biologik v klinické praxi Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha 11:20 12:45 Varia 7. programový blok Moderátoři: Hrnčíř Zb, Mičeková D Problematika liečby nediferencovaných artritíd Mičeková D, Mlynáriková V, NÚRCH, Piešťany Fyzická disabilita a kvalita života chorých s hypermobilným syndrómom Magyar R 1,2/, Rybár I 2/, 1/ Klinika reumatológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany, Slovensko, 2/ IV. Interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice Prognóza nemocných s časnou a velmi časnou artritidou. Zkušenosti z ambulance pro časnou artritidu Bradna P, Baštecká D, Soukup T, Tošovský M, Tomš J, Kodeda M, Brtková J, Subkatedra revmatologie, II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové Syndrom aktivovaných makrofágů nová kritéria Jarošová K, Revmatologický ústav, Praha Neobvyklý případ panikulitídy Bělobrádková M, Bureš J, Soukup T, Tomš J II. interní gastroenterologická klinika FN, Hradec Králové Idiopatická granulomatózní mastitis má se revmatolog zajímat o prsa? Bradna P 1/, Jandík P 2/, Hadži Nikolov D 3/, Laco J 3/, Urminská H 4/, Žižka J 4/ ; 1/ Subkatedra revmatologie, II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové, 2/ Chirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové, 3/ Fingerlandův ústav patologie, Hradec Králové, 4 Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové Dobré vzdělání v muskuloskeletální sonografii, klíč ke správné diagnóze Hánová P, Revmatologický ústav, Praha Kardiovaskulární příhody u SLE Smržová A, Horák P, III. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN, Olomouc a LF UP, Olomouc 13:00 14:00 13:00 14:00

10 Přestávka s obědem podporovaná firmou Pfizer KC Aldis, Eliščin sál, přízemí 14:00 14:30 Diskuse u posterů za přítomnosti 1. autora Výstavní síň KC Aldis, 1. poschodí Přestávka s obědem KC Aldis, Jednací sál, přízemí 14:00 14:30 Diskuse u posterů za přítomnosti 1. autora Výstavní síň KC Aldis, 1. poschodí 14:30 15:30 Satelitní symposium firmy AbbVie Moderátoři: Pavelka K, Vencovský J Synergie mezi MTX a anti TNF u RA (studie Concerto). Existuje ideální dávkování MTX? (12 min.) Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha Vliv UZ dg na terapeutické možnosti revmatoidní artritidy. Hodnocení RA za pomoci UZ (12 min.) Hánová P, Revmatologický ústav, Praha Porovnání časných SpA mezi neradiografickou a radiografickou SpA (12 min.) Fojtíková M, Revmatologický ústav, Praha Zobrazovacie metódy pri diagnostike spondyloartritíd (12 min.) Žlnay M, Žlnay D, NÚRCH, Piešťany Update léčby axiálních spondyloartritid (12 min.) Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha 14:30 15:20 Revmatochirurgie 8. programový blok Moderátoři: Vavřík P, Švec A Současné možnosti a problémy náhrad loketního kloubu Vavřík P, I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha Špecifiká implantácie TEP kolena u reumatikov Švec A, Orava R, Maslenová M, I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN, Bratislava Rekonstrukce revmatické nohy Bek J, I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha Úskalí implantace totální endoprotézy kolenního kloubu u revmatiků Šponer P, Kučera T, Ortopedická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 15:30 15:50 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 15:50 16:50 Antifosfolipidový syndrom 9. programový blok Moderátoři: Horák P, Tuchyňová A Antifosfolipidový syndrom klinické manifestace, diagnostika a léčba Horák P, III. interní klinika nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP, Olomouc Katastrofický antifosfolipidový syndróm (15 min.) Tuchyňová A, NÚRCH, Piešťany Antifosfolipidový syndrom a gravidita (10

11 min.) Tegzová D, Andělová K 1/, Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha, 1/ ÚPMD, Praha 20:00 00:30 Sjezdová společenská večeře ČRS ČLS JEP Nové Adalbertinum, Hradec Králové Sobota 20. září 08:00 13:00 Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí, 08:00 12:00 Doprovodná výstava Kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí, 08:00 12:00 Posterová sekce prezentace posterů Výstavní síň, KC Aldis, 1. poschodí 12:15 13:15 Výdej certifikátů - Registrace Výstavní síň - kongresové foyer, KC Aldis, 1. poschodí, 08:30 10:55 Farmakoterapie revmatických chorob 10. programový blok Moderátoři: Němec P, Lukáčová O Současné možnosti léčby revmatické polymylagie Němec P, Interní klinika FN U sv. Anny, Brno Malé molekuly v liečbe reumatických chorôb Lukáčová O, Lukáč J, Rovenský J, NÚRCH, Piešťany Súčasné možnosti farmakoterapie dnavej artritidy Rybár I, Ursínyová U, Čaničová A, Klinika reumatológie LF SZU a NÚRCH Piešťany Prospektivní, randomizované, jednoduše zaslepené, multicentrické klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby metotrexátem a kortikoidy oproti léčbě pouze kortikoidy u nemocných s polymyozitidou a dermatomyozitidou (studie PROMETHEUS) Tomasová Studynková J 1/, Mann H 1/, Jarošová K 1/, Blumhardt S 2/, Maurer B 2/, Dastmalchi M 2/, Danko K 4/, Świerkocka K 5/, Olesinska M 5/, Distler O 2/, Lundberg IE 3/, Vencovský J 1/ 1/ RÚ, Praha, Česká republika, 2/ Fakultní nemocnice Zurich, Zurich, Švýcarsko, 3/ Rheumatology Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, 4/ University of Debrecen, Debrecen, Maďarsko, 5/ Revmatologický ústav, Varšava, Polsko Aktuální trendy v léčbě neuropatické bolesti v revmatologii Šléglová O, Revmatologický ústav, Praha Metotrexát v terapii revmatoidní artritidy Svobodová R, Revmatologický ústav, Praha

12 Polymorfizmy C677T a A1298C genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu jsou spojeny se změnou léčebné odpovědi na metotrexát v populaci revmatoidní artritidy Východočeského regionu Soukup T 1/, Doseděl M 2/, Pávek P 3/, Nekvindová J 4/, Tošovský M 1/, Vlček J 2/, Bradna P 1/, 1/ II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové; 2/ Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie; 3/ Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie; 4/ Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 11:00 11:20 Občerstvení s kávou Kongresové foyer, 1. poschodí 11:20 12:00 Varia 11. programový blok Moderátoři: Kryštůfková O, Soukup T Vztah calprotectinu (S100A8/9) s klinickými, laboratorními a ultrazvukovými parametry aktivity revmatoidní artritidy Hurňáková J 1,2/, Závada J 1,2/, Hánová P 1,2/, Hulejová H 1,2/, Klein M 1,2/, Mann H 1,2/, Šléglová O 1,2/, Olejárová M 1,2/, Forejtová Š 1,2/, Růžičková O 1,2/, Komarc M 2,3/, Pavelka K 1,2/, Šenolt L 1,2/, 1/ Revmatologický ústav, Praha; 2/ LF UK, Praha, 3/ Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK, Praha Asociační studie polymorfismu genu pro BAFF ve dvou nezávislých kohortách nemocných s idiopatickou zánětlivou myopatií Kryštůfková O 1,2/, Svitálková T 1,2/, Světlá M 1/, Hulejová H 1/, Pleštilová L 1,2/, Pecha O 3/, Mann H 1,2/, Notarnicola A 4/, Venalis P 4/, Padyukov L 4/, Novota P 1/, Lundberg IE 4/, Vencovský J 1,2/ 1/ Revmatologický ústav a 2/ Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha, 3/ Ústav biofyziky a informatiky, 1. LF UK, Praha, 4/ Rheumatology Unit, Department of Medicine, Karolinska University Hospital in Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Revmatologie a personalizovaná medicína Tomš J, II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové Kmenové buňky v terapii osteoartrózy Kubínová K, II. interní gastroenterologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 12:00 12:15 Závěr sjezdu 12:15 13:15 Závěrečný oběd KC Aldis, Eliščín sál - přízemí POSTERY PŘEHLED POSTEROVÝCH SDĚLENÍ (Výstavní síň KC Aldis, 1. poschodí) 1. Riziko vzniku Non-Hodgkinova lymfomu u Sjögrenova syndromu kazuistika Bělobrádková M, Soukup T, Belada D, Bradna P, Kopáčová M, II. interní gastroenterologická klinika FN, Hradec Králové 2. Kompozitní indexy aktivity (DAS-28, CDAI, SDAI) u pacientů s revmatoidní artrititidou a konkomitující fibromyalgií

13 Tomš J, Daňková M, Blahova A, Bradna P, Hrnčíř Zb, II. interní gastroenterologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN, Hradec Králové 3. Familiárna stredomorská horúčka v ambulancii reumatológa kazuistika Čierny D, Hrubišková K, Killinger Z, Payer J, V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava 4. CMV infekcia u pacientky liečenej antitnf Miklošková E, Kmečová Z, Škamlová M, Dlhopolček P, Mazal J, 2. interná klinika SZU, FNSP FDR, Banská Bystrica 5. Revmatická polymyalgie paraneoplastické příčiny kazuistika Franeková L 1/, Makešová M 2/, Interní klinika ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, 1/ Interní klinika revmatologická a osteologická ambulance, 2/ Interní klinika oddělení všeobecných interních lůžek, ÚVN, Praha 6. Důvody switchování nemocných s biologickou léčbou na našem pracovišti Brabcová H, Suchý D, Zeman J, Fakultní nemocnice, Plzeň 7. Vplyv jednotlivých typov biologickej liečby na kostný metabolizmus u pacientov s reumatoidnou artritídou Sterančáková L, Killinger Z, Payer J, V. interná klinika LF UK a UN Ružinov, Bratislava 8. Proteomika a jej využitie v diagnostike reumatologických ochorení Brúsiková K, Macejová Ž, I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice 9. Morfologické zmeny n. medianus u pacientov s novodiagnostikovanou, autoimunitne podmienenou hypotyreózou Holováčová D, Kužma M, Killinger Z, Payer J, V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava 10. Charakteristika a výsledky sledování nemocných s ANCA asociovanou vaskulitidou (AAV) v České republice, data z celorepublikového registru Jančová E, Hrušková Z, Lánská V, Šedová L, Kodeda M, Šrámková S, Němec P, Jelinek D, Menšíková R, Svojanovský J, Klaboch J, Hanzal V, Žamboch K, Palásek I, Bohm M, Milota T, Krátká K, Petránová K, Tesař V, Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha 11. Pregnancy outcome in adult juvenile idiopathic arthritis patients treated with biologic agents Jarošová K, Hejduk K 1/, Uher M 1/, Vencovský J, Institute of Rheumatology Prague, 1/ Institute of Biostatistics and Analyses, Brno 12. Těhotenství u SLE. Výsledky 20ti letého sledování Tegzová D, 1/ Andělová K, 1/ Kučerová I, 1/ Madar J, 3/ Stejskal J, 2/ Vlasáková V, 1/ Figurová E, 1/ Kovařík J, Dostál C, Revmatologický ústav, Praha, 1/ ÚPMD, Praha, 2/ Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, 3/ Patologicko-anatomický ústav 1. LF UK, Praha 13. Vliv anti-tnf terapie na únavu u pacientů s ankylozující spondylitidou výsledky z českého národního registru ATTRA Forejtová Š, 1/ Uher M, 1/ Hejduk K, Pavelka K, Revmatologický ústav Praha, 1/ Institut Biostatistiky a Analýz, Masarykova universita, Brno 14. The efficacy of the treatment with intravenous ibandronate in common population Růžičková O, Flanderová M, Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, 1 st Medical faculty, Charles University Prague 15. Účinnost léčby capsaicinem u pacientů se syndromem karpálního tunelu

14 Šléglová O, Revmatologický ústav, Praha 16. Effect of biological therapy on fatigue in patients with rheumatoid arthritis Šedová L 1/, Štolfa J 1/, Hejduk K 2/, 1/ Institute of Rheumatology Prague, 1 st Medical Faculty department of rheumatology, Charles University, Praha, 2/ IBA MU, Brno

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 6. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 7. ledna 07.30

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

Základní harmonogram programu. Symposium pořádají. Čestné předsednictvo. Vědecký program symposia sestavil. 9. prosince, hlavní program

Základní harmonogram programu. Symposium pořádají. Čestné předsednictvo. Vědecký program symposia sestavil. 9. prosince, hlavní program Program Aktualizace k 20.11.2009 (s výhradou další aktualizace a úpravy) Symposium pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Jáchymov a.s. Čestné předsednictvo

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

Odborný program Aktualizace 6.12.2010 (s výhradou dalších změn a úprav)

Odborný program Aktualizace 6.12.2010 (s výhradou dalších změn a úprav) Odborný program Aktualizace 6.12.2010 (s výhradou dalších změn a úprav) Sekce lékařů 4.1.2011 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I 5.1.2011 07.30 11.00 Stavba doprovodné výstavy II 10.00 20.00 Registrace

Více

PŘEDBĚŢNÉ PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU

PŘEDBĚŢNÉ PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU Aktualizace k 20. 4. 2010 PŘEDBĚŢNÉ PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU STŘEDA 12. KVĚTNA 10:00 22:00 REGISTRACE Foyer recepce 08:00 19:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY Foyer recepce, foyer mezaninu, sál Conferenza

Více

Konferenční sál 16.45 18.00 hod. Odborný program symposia 1. část POKROKY FARMAKOTERAPIE I Předsedající: Horák P, Bečvář R

Konferenční sál 16.45 18.00 hod. Odborný program symposia 1. část POKROKY FARMAKOTERAPIE I Předsedající: Horák P, Bečvář R Středa 7. ledna Foyer recepce Lázní Aurora 10.00 20.00 hod. Registrace Sponzorem registrace je firma Servier. Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je firma Pfizer, hlavní partner Třeboňských revmatologických

Více

58. SBORNÍK VÝROČNÍHO PROGRAMOVÝ. A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS

58. SBORNÍK VÝROČNÍHO PROGRAMOVÝ. A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS PROGRAMOVÝ SBORNÍK 58. VÝROČNÍHO S J E Z D U Č E S K Ý C H A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS Pořadatelé: Organizátor: Česká revmatologická

Více

PROGRAM SYMPOSIA. Vědecký program symposia sestavil prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

PROGRAM SYMPOSIA. Vědecký program symposia sestavil prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. PROGRAM SYMPOSIA Symposium pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP VLRZ p.o. Praha Vojenský rehabilitační ústav, Slapy na Vltavou Revmatologický ústav Praha Revmatologická klinika 1. LF UK Praha

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 30. 7. 2012 Úterý 18. září 18:00 23:00 Instalace doprovodné výstavy I Kongresové foyer, NH Congress, 1. poschodí

Více

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 16. května 2014 od 10.00 hod. v Revmatologickém ústavu, Praha Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

12.00 13.00 Restaurant Společný oběd pro účastníky Setkání center biologické léčby podporovaný firmou Abbott Laboratories

12.00 13.00 Restaurant Společný oběd pro účastníky Setkání center biologické léčby podporovaný firmou Abbott Laboratories PROGRAM SYMPOSIA Symposium pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP VLRZ p.o. Praha Vojenský rehabilitační ústav, Slapy na Vltavou Revmatologický ústav Praha Revmatologická klinika 1. LF UK Praha

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

(rehabilitace, revmatologie, revmatochirurgie),

(rehabilitace, revmatologie, revmatochirurgie), (rehabilitace, revmatologie, revmatochirurgie), ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO SYMPOSIA prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prim. MUDr. Miloslav Kubíček prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř,

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav) Středa 15. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 16. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy II 11.00

Více

PROGRAM SYMPOSIA. Středa 12. prosince ODBORNÝ PROGRAM. 12.00 13.00 Společný oběd pro účastníky setkání CBL Restaurant Ak. Běhounek

PROGRAM SYMPOSIA. Středa 12. prosince ODBORNÝ PROGRAM. 12.00 13.00 Společný oběd pro účastníky setkání CBL Restaurant Ak. Běhounek PROGRAM SYMPOSIA Středa 12. prosince 12.00 13.00 Společný oběd pro účastníky setkání CBL Restaurant Ak. 13.00 16.00 Setkání Center biologické léčby Společný oběd a setkání CBL se koná s podporou firmy

Více

Zápis. ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha

Zápis. ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb. Hrnčíř,

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí FINÁLNÍ INFORMACE Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí pořádá V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Organizační

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 7. ledna 2015 od 14:45 hod. v Kongresovém sále, lázní Aurora v Třeboni Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.,

Více

PROGRAMOVÝ 56. VÝROČNÍHO SJEZDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH. 19. 22. září 2012 Olomouc Kongresové centrum NH Congress ISBN 978-80-260-2901-1

PROGRAMOVÝ 56. VÝROČNÍHO SJEZDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH. 19. 22. září 2012 Olomouc Kongresové centrum NH Congress ISBN 978-80-260-2901-1 PROGRAMOVÝ S B O R N Í K 56. VÝROČNÍHO SJEZDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH R E V M A T O L O G Ů 19. 22. září 2012 Olomouc Kongresové centrum NH Congress Pořadatelé Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Slovenská

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Přítomni: Program: Průběh jednání:

Přítomni: Program: Průběh jednání: Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012 od 16.00 hod. v salonku Hotelu Clarion, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Pátek 23.5.2008 Kongresový sál A 09.00-09.20 Slavnostní zahájení kongresu 09.20 12.10 Svalové choroby I. Předsedající: Voháňka S., Špalek P. 1. Therapeutic Possibilities in

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII Karel Pavelka, Petr Arenberger, Milan Lukáš, Tomáš Zima, Tomáš Doležal, Marta Olejárová, Petra Cetkovská

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a oddělení nukleární medicíny Slezské nemocnice Opava Vás srdečně vítají na akci XXXV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

Více

Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006

Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006 Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006 Datum konání: 25.-26.října 2006 Místo konání: Patronát: Záštita: pavilon A- sál Rotunda, sál Morava Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Prezidium České lékařské

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM 7. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 24. SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

Více

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M.

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M. PROGRAM - LÉKAŘI Středa, 22. 4. 2015 sál DIAMANT 9.30 Zahájení I. Rychlík předseda ČNS T. Reischig vědecký sekretář ČNS P. Zonča děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Z. Pražák náměstek

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) PROGRAM KONGRESU Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) Středa 18. listopadu 18.00 22.00 Registrace 18.00 22.00 Příprava doprovodné výstavy Čtvrtek 19. listopadu 08.00

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010 Společnost pracovního lékařství ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií OU Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Státní zdravotní ústav Praha 1. Lékařská

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ 15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ Milí přátelé, je to neuvěřitelné, ale náš každoroční seminář v letošním roce dosáhne věku, ve kterém my, obyčejní smrtelníci,

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII Karel Pavelka, Petr Arenberger, Milan Lukáš, Tomáš Zima, Tomáš Doležal, Marta Olejárová, Petra Cetkovská

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

TELEMEDICÍNA BRNO 2007

TELEMEDICÍNA BRNO 2007 Radiologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice Brno Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s OSL ČLK Brno město pořádají III. mezinárodní kongres TELEMEDICÍNA

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více