PŘEDBĚŢNÉ PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŢNÉ PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU"

Transkript

1 Aktualizace k PŘEDBĚŢNÉ PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU STŘEDA 12. KVĚTNA 10:00 22:00 REGISTRACE Foyer recepce 08:00 19:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY Foyer recepce, foyer mezaninu, sál Conferenza 12:00 13:00 Společný oběd pro účastníky setkání Center biologické léčby Restaurant 13:00 14:30 Setkání Center biologické léčby Setkání se koná s partnerskou podporou firmy Bristol-Myers Squibb Sál Emporio 14:30 15:00 Občerstvení s kávou pro účastníky setkání Center biologické léčby Sál Emporio 15:00 16:30 Schůze výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP. Společné setkání výborů České revmatologické společnosti ČLS JEP a Slovenskej reumatologickej spoločnosti. Salonek Alto A 16:30 18:00 Postgraduální kurz České revmatologické společnosti ČLS JEP INFEKCE A REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ Předsedající: Vencovský J, Suchý D, Dejmková H 1. Koncept a klasifikace reaktivních artritid Pavelková A, Revmatologický ústav Praha 2. Diagnostika artritogenních agens I. Švecová M, Virologické oddělení Mikrobiologického ústavu FN v Plzni

2 3. Diagnostika artritogenních agens II. Valečková K, Oddělení serologie a parazitologie Mikrobiologického ústavu v Plzni 4. Terapie reaktivních artritid Suchý D, Oddělení farmakologie, FN Plzeň 5. Update lymeské artritidy Dejmková H, Revmatologický ústav Praha a Mediscan s.r.o. Praha 6. Význam stanovení procalcitoninu v diferenciální diagnóze mezi aktivním vzplanutím systémového onemocnění a infekcí Šléglová O, Dejmková H, Uhrová J 1/, Beláček J 2/, Revmatologický ústav Praha, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Praha 1/, Oddělení biostatistiky při 1. LF UK 2/ 18:00 19:00 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY BRISTOL-MYERS SQUIBB Předsedající: Pavelka K, Šedová L 7. Go upstream. Léčba časné revmatoidní artritidy Mann H, Revmatologický ústav Praha 8. Orencia (Abatacept ) v léčbě RA - dlouhodobá a setrvalá účinnost 20 min. Horák P, III. interní klinika FN a LF UP Olomouc 9. Orencia a léčba revmatoidní artritidy v ČR - analýza dat z registru ATTRA a kazuistika Šedová L, Revmatologický ústav Praha 19:30 23:00 Uvítací sjezdový večer Atrium a terasy Parkhotelu Plzeň Uvítací večer se koná s partnerskou podporou firmy Bristol-Myers Squibb ČTVRTEK 13. KVĚTNA 08:00 08:30 Slavnostní zahájení sjezdu 08:30 09:50 Odborný program sjezdu 1. programový blok OSTEOPORÓZA U REVMATICKÝCH PACIENTŮ Předsedající: Štěpán J, Payer J, Vyskočil V 10. Pathogenesis and management of Paget s disease of bone Poór G, ORFI Budapest 11. Kostná denzita u vybraných reumatických ochorení Masaryk P, Letkovská A, Lukáč J, Ţlnay D, Raffayová H, Rovenský J, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 12. Osteoporóza u spondylartitid

3 Růţičková O, Revmatologický ústav Praha 13. Benefit zajišťovací léčby u plicních pacientů léčených dlouhodobě glukokortikoidy Vyskočil V 1/2, Honnerová M 3/, Osteocentrum II. interní klinika FN Plzeň, 2/ Traumacentrum, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň, 3/ Plicní klinika FN Plzeň 14. Management glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy v Slovenskej republike Payer J, Killinger Z, Brazdilová K, V. interná klinika FNsP a LFUK Bratislava 15. Stanovisko k léčbě osteoporózy indukované glukokortikoidy Štěpán J, Revmatologický ústav Praha 09:50 10:15 10:15-11:15 Odborný program sjezdu 2. programový blok SYNTETICKÉ DMARD V LÉČBĚ REVMATOIDNÍ ARTRITIDY Předsedající: Pavelka K, Rybár I 16. Miesto jednotlivých syntetických DMARDs v súčasných guidelines Rybár I, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 17. Kombinace syntetických DMARD - jsou opravdu účinné? Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 18. Návrh klinických doporučení léčby metotrexátem u dětí s juvenilní artritidou Tuková J, Němcová D, Hoza J, Doleţalová P, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 19. Máme se bát intersticiálního plicního onemocnění při terapii DMARD? Svobodová R, Revmatologický ústav Praha 11:15 12:15 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ROCHE Předsedající: Vencovský J, Mann H 20. Tocilizumab (RoActemra) - přínos a postavení nového preparátu v léčbě RA Vencovský J, Revmatologický ústav Praha 21. Studie LITHE - klinická a radiologická remise po 2 letech léčby tocilizumabem Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 22. Zkušenosti z léčby RA rituximabem v evropském registru CERRERA Jarošová K, Revmatologický ústav Praha

4 12:15 13:15 Přestávka s obědem lunch box Partnerem oběda je firma Bristol-Myers Squibb 12:30 13:15 Diskuse u posterů (č. 1 12) v průběhu oběda za přítomnosti 1. autora Salonek Basso A-B 13:15 14:15 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY MERCK SHARP & DOHME IDEA SOUČASNOST A PERSPEKTIVY V BIOLOGICKÉ LÉČBĚ REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Předsedající: Pavelka K, Němec P, Ţlnay M 23. Nová EULAR/ACR diagnostická kritéria RA Vencovský J, Revmatologický ústav Praha 24. Strategie léčby RA na základě vyhodnocení prognostických faktorů Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 25. Golimumab v léčbě revmatoidní artritidy Němec P, Revmatologická ambulance, FN u sv. Anny Brno 26. Golimumab v léčbě ankylozující spondylitidy a psoriatické artritidy Ţlnay M, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 14:15 15:25 Odborný program sjezdu 3. programový blok REVMATICKÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI Předsedající: Vencovský J, Lukáč J 27. Jaký je osud pacientů se systémovými revmatickými chorobami, kteří vyţadují intenzivní péči? Vencovský J, Revmatologický ústav Praha 28. Infekčné komplikácie pri zápalových reumatických chorobách Lukáč J, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 29. Náhlé stavy v dětské revmatologii Doleţalová P, Němcová D, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 30. Rychle se vyvíjející gangréna dolních končetin u pacientky s RA - vaskulitida či akcelerovaná ateroskleróza Šedová L, Chochola M 1/, Vítek P 2/, Štolfa J, Pavelka K, Revmatologický ústav Praha, 1/ VFN Praha, 2/ Revmatologická ambulance Zlín 31. Závaţné stavy u systémové sklerodermie a vaskulitid vyţadující intenzivní péči Bečvář R, Jansa P 1/, Revmatologický ústav Praha, 1/ II interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK Praha

5 15:25 16:00 16:00 17:00 1. blok sponzorovaných přednášek Předsedající: Šenolt L, Štolfa J 32. Patogenetické mechanismy glukokortikoidy indukované kostní ztráty Skácelová S, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Novartis 33. Zoledronát v léčbě GIOP Růţičková O, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Novartis 34. Ankylozující spondylitida v kontextu nových ASAS kritérií pro SpA Šenolt L, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Abbott Laboratories 35. I revmatolog léčí lupénku Štolfa J, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Abbott Laboratories 17:00 18:00 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ELI LILLY Předsedající: Palička V, Payer J 36. Postmenopauzální osteoporóza a osteoporóza muţů aktuální výsledky osteoanabolické léčby Palička V, FN Hradec Králové 37. Forsteo (teriparatid) a glukokortikoidy indukovaná osteoporóza Payer J, V. interná klinika FNsP a LFUK Bratislava 38. Jaká je optimální délka léčby teriparatidem? Vyskočil V, Osteocentrum FN Plzeň 19:30 23:00 Divadelní večer Divadlo J.K.Tyla, Plzeň PÁTEK 14. KVĚTNA 08:15 09:15 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY PFIZER se snídaní CO PŘINÁŠEJÍ REGISTRY NOVÉHO O ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI ANTI TNF LÉČBY? Předsedající: Pavelka K, Jarošová K 39. EULAR doporučení pro léčbu RA Jarošová K, Revmatologický ústav Praha 40. Dlouhodobá účinnost a adherence k léčbě etanerceptem

6 v Evropských registrech Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 41. Nová analýza bezpečnosti léčby etanerceptem v registrech a kohortových studiích Vencovský J, Revmatologický ústav Praha 09:15 09:55 Odborný program sjezdu 4. programový blok AKTUÁLNÍ TÉMATA V REVMATOLOGII Předsedající: Bradna P, Oetterová M 42. Doporučení EULAR pro hodnocení kardiovaskulárního rizika u revmatických onemocnění Závada J, Revmatologický ústav Praha 43. Plazmaferéza a její vyuţití v revmatologii Skácelová M, Horák P, Kosatíková Z, Zadraţil J, Tichý T, Olomouc 44. Je střední objem destičky indikátorem úspěšné léčby revmatoidní artritidy biologickou léčbou? Bradna P, Baštecká D, Soukup T, Tomš J, Pecka M, Malý J, Revmatologické odd., II. interní klinika FN a LF Hradec Králové 45. Biologická liečba reumatoidnej artritídy vo východoslovenskom regióne Oetterová M, Macejova Ţ, Tomková S, Spišáková D, Lazúrová I, Interná klinika UPJŠ LF, Ústav biológie UPJŠ LF Košice 09:55 10:30 10:30 11:20 Odborný program sjezdu 5. programový blok SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVA Předsedající: Mičeková D, Tegzová D 46. Problémy v diagnostike a priebehu primárneho Sjögrenovho syndrómu Mičeková D, Rovenský J, Rybár I, Mlynáriková V, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 47. Těhotenství u pacientek se zánětlivým revmatickým onemocněním a systémovým onemocněním pojiva. Výsledky dvouletého sledování Tegzová D, Andělová K 1/, Kučerová I 1/, Revmatologický ústav v Praze a Revmatologická klinika 1. LF UK v Praze, 1/ Ústav péče o matku a dítě v Praze 48. Některé aspekty vaskulopatie u juvenilní dermatomyositidy Król P, Doleţalová P, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

7 49. Lupusová nefritída liečebné moţnosti Kmečová E, Lacková E, Dlhopolček P, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica 50. Ukazatelé relapsu u SLE Zeman J, Interní odd. FN Plzeň 11:20 12:20 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ABBOTT LABORATORIES Předsedající: Vencovský J, Šenolt L 51. T2T koncept v kontextu nových EULAR doporučení pro léčbu RA Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 52. Účinnost adalimumabu v klinických studiích potvrzená klinickou praxí Vencovský J, Revmatologický ústav Praha 53. Dlouhodobá bezpečnost léčby adalimumabem, metaanalýza klinických studií a data z registru Pavelková A, Revmatologický ústav Praha 12:20 13:20 Přestávka s obědem lunch box Partnerem oběda je firma Abbott Laboratories 12:35 13:20 Diskuse u posterů (č ) v průběhu oběda za přítomnosti 1. autora. Salonek Basso A-B 13:20 14:40 Odborný program sjezdu 6. programový blok AUTOINFLAMATORNÍ ONEMOCNĚNÍ V CELÉM VĚKOVÉM SPEKTRU Předsedající: Doleţalová P, Košková E 54. Autoinflamatorní onemocnění - přehled Doleţalová P, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 55. Chronická rekurentná osteomyelitída Košková E, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 56. Autoinflamatorní onemocnění kostí Němcová D, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 57. Schnitzler syndrom Šedivá A, Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol Praha 58. Ambulance pro periodické horečky na Karlově: naše zkušenosti

8 Król P, Doleţalová P, Klinika dětí a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 14:40 15:10 15:10 16:10 Odborný program sjezdu 7. programový blok NOVÉ MOŢNOSTI LÉČBY OSTEOPORÓZY Předsedající: Štěpán J, Horák P 59. Osteoprotegerin a denosumab v patofyziologii a farmakoterapii postmenopauzální osteoporózy Štěpán J, Revmatologický ústav a 1. LF UK, Praha 60. Výsledky komparativních studií 3. fáze hodnotící uţití denosumabu v léčbě osteoporózy Horák P, III. interní klinika, FN a LF UP Olomouc 61. Sníţení rizika fraktur při léčbě denosumabem Kutílek Š, Dětské a novorozenecké oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Univerzita Pardubice 16:10 17:10 2. blok sponzorovaných přednášek NOVINKY VE FARMAKOTERAPII Předsedající: Štolfa J, Rybár J 62. Leflunomid v léčbě psoriatické artritidy - OSPAL studie Štolfa J, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou sanofi-aventis 63. Metoject v léčbě RA Jarošová K, Revmatologický ústav Přednáška podporovaná firmou Medac 64. Farmakologický mechanismus účinku kyseliny hyaluronové s menší molekulovou hmotností (Hyalgan) a evidence účinnosti v klinických studiích u osteoartrózy Pavelka K, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Glynn Brothers Chemicals 65. Výsledky studie RESPOND - nová data v léčbě PsA infliximabem Štolfa J, Revmatologický Ústav Praha Přednáška podporovaná firmou MSD/Schering- Plough Sjezdový galavečer Měšťanská beseda, Plzeň Galavečer se koná s partnerskou podporou firmy Abbott Laboratories PÁTEK 14. KVĚTNA PARALELNÍ PROGRAM SJEZDU

9 09:30 10:40 Odborný program sjezdu 8. programový blok Sál Emporio REVMATOCHIRURGIE Předsedající: Koudela K, Pravda Ľ, Popelka S 66. Aloplastiky kolenního kloubu totální endoprotézou u pacientů s revmatoidní artritidou Koudela K, Ortopedická klinika FN Plzeň a LF Plzeň 67. Súčasné moţnosti riešenia reumatoidnej prednej nohy Pravda Ľ, Ortopedické odd., Nemocnica A. Wintera, Piešťany 68. Artrodéza vs. náhrada hlezna. Výhody a nevýhody Popelka S, Vavřík P, I. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK 69. Moderní moţnosti operačních řešení revmatických deformit nohy Bek J, I. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK 70. Radionuklidová synovektomie z pohledu nukleární medicíny Kolín T, Oddělení nukleární medicíny, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 10:40 11:00 Sál Emporio 11:00 13:00 3. blok sponzorovaných přednášek NOVINKY VE FARMAKOTERAPII Předsedající: Růţičková O, Jenšovský J 71. Problematika reaktivace virových hepatitid po biologické léčbě Šperl J, IKEM Praha Přednáška podporovaná firmou Bristol-Myers Squibb 72. Certolizumab pegol - nové poznatky v léčbě RA Vencovský J, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou UCB 73. Intravenózní reţim ibandronátu Růţičková O, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Roche 74. Význam stanovení biochemických kostních markerů v monitoraci léčby osteoporózy Skácelová S, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou Roche 75. Stroncium ranelát - hotlines ECCEO/IOF 2010 Florencie Jenšovský J, Osteocentrum Ústřední vojenské nemocnice Praha Přednáška podporovaná firmou Servier 76. Sinovial vs synvisc: randomizovaná, komparativní studie u osteoartrózy kolenních kloubů

10 Pavelka K, Revmatologický ústav Praha Přednáška podporovaná firmou IBI 77. Efektivní léčba bolesti v kaţdodenní praxi revmatologa 30 min. Suchý D, odd. farmakologie FN Plzeň Přednáška podporovaná firmou Grünenthal 13:00 14:00 Přestávka s obědem lunch box Bar na galerii Kongresového sálu Partnerem oběda je firma Abbott Laboratories 14:00 14:40 Odborný program sjezdu 9. programový blok Sál Emporio SYNOVITIDA V HISTOLOGICKÉM OBRAZE A PŘI ZOBRAZOVACÍCH VYŠETŘOVACÍCH METODÁCH Předsedající: Rovenský J, Šenolt L 78. Vplyv flavonoidov na klinické, morfologické a biochemické ukazovatele adjuvantnej artritídy Rovenský J, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 79. Moţnosti detekce a monitorování synoviálního zánětu u RA Šenolt L, Revmatologický ústav Praha 14:40 15:00 Sál Emporio SOBOTA 15. KVĚTNA 08:30 09:20 Odborný program sjezdu 10. programový blok REVMATISMUS MĚKKÝCH TKÁNÍ Předsedající: Hrnčíř Zb, Ţlnay M 80. Přínos dvaceti let exaktního studia fibromyalgie pro revmatologickou praxi Hrnčíř Zb, II. Interní klinika FN a LF UK Hradec Králové 81. Diferenciálne diagnostické aspekty entezopatií Ţlnay M, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 82. Konkomitantní fibromyalgie Tomš J, II. interní klinika FN a LF UK Hradec Králové 09:20 10:20 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ACTELION PHARMACEUTICALS Předsedající: Rovenský J, Bečvář R

11 83. Role endotelinu v patogeneze systémové sklerodermie a moţnosti jeho ovlivnění Rovenský J, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 84. Moderní diagnostika a terapie intersticiálního plicního onemocnění u systémové sklerodermie Vašáková M, Pneumologická klinika FTN Praha 85. Doporučení pro diagnostiku a léčbu vaskulárních manifestací systémové sklerodermie Soukup T, Bečvář R 1/, II. interní klinika FN Hradec Králové, 1/ Revmatologický ústav Praha a Klinika revmatologie 1.LF UK Praha 10:20 10:50 10:50 11:50 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY DACOM PHARMA KOLAGEN V LÉČBĚ REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Předsedající: Stančík R, Stančíková M 86. Kolagen při léčbě osteoartrózy (klinická studie) 30 min. Stančík R, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 87. Kolagen a revmatické onemocnění 30 min. Stančíková M, Rovenský J, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 11:50 12:40 Odborný program sjezdu 11. programový blok VARIA Předsedající: Brabcová H, Vencovský J 88. Přínos ultrazvukového vyšetření při diagnostice revmatického onemocnění ruky Gatterová J, Revmatologický ústav Praha 89. A49G polymorfizmus CTLA4 génu v slovenskej populácii pacientov s reumatoidnou artritídou - vzťah k tyroidálnej autoimunite Benhatchi K, Lazúrová I, Jochmanová I, Habalová V, Tomková S, Oetterová M, V. interná klinika UPJŠ LF, Ústav biológie UPJŠ LF Košice 90. Výskyt autoimunního a onkologického onemocnění u jednovaječných dvojčat Brabcová H, Ulčová-Gallová Z, Kokeš V, Novotný Z, Interní odd. revmatologie, FN Plzeň 91. Pyoderma gangrenosum fenomén více tváří: Koţní projev revmatoidní artritidy léčený anti-tnf-α, ale i moţný

12 neţádoucí účinek této léčby Hviščová K, Pavelka K, Revmatologický ústav Praha 92. Chlamydiová infekce - zákeřný nepřítel Polcarová D, Sanatoria Klímkovice 12:40 13:00 Závěr sjezdu 13:00 14:00 Závěrečný oběd lunch box

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

Konferenční sál 16.45 18.00 hod. Odborný program symposia 1. část POKROKY FARMAKOTERAPIE I Předsedající: Horák P, Bečvář R

Konferenční sál 16.45 18.00 hod. Odborný program symposia 1. část POKROKY FARMAKOTERAPIE I Předsedající: Horák P, Bečvář R Středa 7. ledna Foyer recepce Lázní Aurora 10.00 20.00 hod. Registrace Sponzorem registrace je firma Servier. Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je firma Pfizer, hlavní partner Třeboňských revmatologických

Více

(rehabilitace, revmatologie, revmatochirurgie),

(rehabilitace, revmatologie, revmatochirurgie), (rehabilitace, revmatologie, revmatochirurgie), ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO SYMPOSIA prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. prim. MUDr. Miloslav Kubíček prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř,

Více

PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze - aktualizace 12. 12. 2014, s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 6. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 7. ledna 07.30

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014

58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014 PROGRAM SJEZDU KONEČNÁ VERZE 58. sjezd českých a slovenských revmatologů 2014 Aktualizace k 15. září 2014 Společenská záštita Záštitu nad 58. výročním sjezdem českých a slovenských revmatologů převzali:

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 30. 7. 2012 Úterý 18. září 18:00 23:00 Instalace doprovodné výstavy I Kongresové foyer, NH Congress, 1. poschodí

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

Zápis. ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha

Zápis. ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb. Hrnčíř,

Více

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 16. května 2014 od 10.00 hod. v Revmatologickém ústavu, Praha Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

Přítomni: Program: Průběh jednání:

Přítomni: Program: Průběh jednání: Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012 od 16.00 hod. v salonku Hotelu Clarion, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013 TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013 9. 11. ledna Třeboň www.revma.cz/crs2013 Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Lázně Aurora Třeboň Organizace:

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

REVMATOLOGICKÉ DNY 2015

REVMATOLOGICKÉ DNY 2015 TŘEB ŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2015 7. 9. ledna, Třeboň I Konferenční centrum Lázně Aurora Programový sborník (Vydán s partnerskou podporou firmy AbbVie) Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP,

Více

58. SBORNÍK VÝROČNÍHO PROGRAMOVÝ. A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS

58. SBORNÍK VÝROČNÍHO PROGRAMOVÝ. A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS PROGRAMOVÝ SBORNÍK 58. VÝROČNÍHO S J E Z D U Č E S K Ý C H A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 17. 20. 9. 2014 Hradec Králové Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS Pořadatelé: Organizátor: Česká revmatologická

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost.

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost. PROGRAMOVÝ SBORNÍK 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín Pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou Organizace Congress Prague

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 7. ledna 2015 od 14:45 hod. v Kongresovém sále, lázní Aurora v Třeboni Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.,

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny HLAVNÍ TÉMATA Likvorologie Imunologie Farmakovigilance nových léčivých přípravků v léčbě RS Autoimunitní onemocnění periferního nervového systému, nervosvalového

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Martina Langová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Martina Langová Studijní obor:

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Nemoci svalové a kosterní soustavy

Nemoci svalové a kosterní soustavy Nemoci svalové a kosterní soustavy prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Senát ČR, duben 2009 Problematika posuzování revmatických onemocnění chronicita, vysoký výskyt heterogenita

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester 4. edukační sympozium "Novinky v diagnostice a terapii interních chorob pro nefrology" a 11 Jan Brod Memorial Lecture 22. - 23.

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

37. ŠERCLOVY DNY VĚDECKÝ PROGRAM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ.

37. ŠERCLOVY DNY VĚDECKÝ PROGRAM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ. NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ pořádá 37. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV HOTEL SVORNOST 6. 7. 0. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM 37. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel

Více

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny VE SPOLUPRÁCI S NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ 1 9. - 20. ŘÍJEN 201 2 ZAHÁJENÍ 19.10.2012 V 16.00 HOD UKONČENÍ 20.10.2012 VE 14.00 HOD HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR HRADEC KRÁLOVÉ JANA

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE Poznámka překladatele: V nově navrhovaném názvosloví dětských revmatických onemocnění Mezinárodní ligy proti revmatizmu (ILAR) jsou níže

Více

Biologická léčba revmatických chorob

Biologická léčba revmatických chorob 76 Biologická léčba revmatických chorob MUDr. Jiří Štolfa Revmatologický ústav Praha Neúčinnost chorobu modifikujících farmak u části pacientů se zánětlivými artropatiemi a nepřesvědčivé výsledky studií

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vývojové vady a ortopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vývojové vady a ortopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Vývojové vady a ortopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Doc.MUDr.Eva Kohlíková,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Tisková konference Biologická léčba v revmatologii - revoluce, ale zatím ne pro všechny... Praha, 20.6.2007, hotel Paříž

Tisková konference Biologická léčba v revmatologii - revoluce, ale zatím ne pro všechny... Praha, 20.6.2007, hotel Paříž TISKOVÁ ZPRÁVA (Praha, 26. června) Asi před deseti lety se k prvním českým pacientům dostala nová, doslova revoluční terapie chronických zánětlivých onemocnění kloubů tzv. biologická léčba. Ačkoliv nesmírně

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

14.00 14.15 Zahájení Poděkování partnerům České společnosti tělovýchovného lékařství Matoulek M. předseda ČSTL

14.00 14.15 Zahájení Poděkování partnerům České společnosti tělovýchovného lékařství Matoulek M. předseda ČSTL ODBORNÝ PROGRAM ČTVRTEK 8. ŘÍJNA 14.00 14.15 Zahájení Poděkování partnerům České společnosti tělovýchovného lékařství Matoulek M. předseda ČSTL 14.15 15.35 REVMATOLOGIE A POHYBOVÁ AKTIVITA I Předsedající:

Více

dialogem k reformě Občan v síti 09/2010 www.sdruzeniobcan.cz Co přináší biologická léčba? Karel Pavelka Radan Keil Jana Skoupá úhel pohledu Zuzana

dialogem k reformě Občan v síti 09/2010 www.sdruzeniobcan.cz Co přináší biologická léčba? Karel Pavelka Radan Keil Jana Skoupá úhel pohledu Zuzana dialogem k reformě Občan v síti Biologická neboli cílená léčba se snaží léčit nemocné zásahem do jejich vlastních obranných mechanismů a činí tak se slibnými výsledky za O BČAN www.sdruzeniobcan.cz hodně

Více