Průvodce k putovní výstavě SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce k putovní výstavě SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ"

Transkript

1 Průvodce k putovní výstavě SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ

2 1 Úvod Putovní výstava Sláva krušnohorského hornictví byla vytvořena v rámci stejnojmenného přeshraničního projektu za podpory Programu Cíl3/Ziel 3, který je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti. Program Cíl 3/Ziel 3 podporuje přeshraniční projekty, které naplňují společné cíle Svobodného státu Sasko a České republiky. Nabízelo se tedy využití tohoto programu k vytvoření výstavy, která pojednává o společné hornické historii Saska a Čech. Výstava je věnována různým stránkám více než osmi staletí společné historie hornictví na obou stranách Krušnohoří. Připomínka hornické slávy Montanregionu Krušnohoří/Erzgebirge je představena na 20 panelech a podrobněji popsána dle jednotlivých témat v průvodcích v českém, německém a anglickém jazyce. Partnerem projektu je Ústecký kraj, který je již tradičně svázán s montánní historií a podporuje vznik kulturních i turistických sítí. Výstava je dílem Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, jehož zástupci jsou členy přípravného týmu pro nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO. Společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge, GmbH zajistila projekt vedením a organizací. Díky vřelé spolupráci vznikla nejen tato výstava, ale i další výstupy podporující propagaci a turistické aktivity v hornickém regionu Krušnohoří/Erzgebirge. Doufáme, že i Vy si rádi připomenete příběhy horníků, kteří od středověku přicházeli do našich hor, aby zde našli bohatství a slávu. Zároveň se zde plni naděje usídlili a žili často v krušných podmínkách, přesto svůj život spojili, tak jako my, s Krušnohořím. -2-

3 2 TRANSNACIONÁLNÍ SÉRIOVÝ STATEK UNESCO Vývoj Krušnohoří byl od 12. století rozhodujícím způsobem určován hornickou činností, která byla příčinou vzniku jedinečné kulturní krajiny na obou stranách česko-německé hranice. Četné dodnes zachovalé technické památky a originální pozůstatky hornické a hutnické činnosti poskytují svědectví o společné více než 800 leté historii Krušných hor. S hornictvím spojené tradice a zvyky, stejně jako typický technologický, vědecký a umělecký vývoj charakterizují tento region. Jedinečná kombinace materiálních a nemateriálních aspektů a rozmanitost nerostného bohatství potvrzují spolu s časovou kontinuitou mimořádnou univerzální hodnotu této kulturní montánní krajiny. Kulturní krajinu Krušnohoří/ Erzgebirge reprezentuje 14 hornických oblastí, které v současnosti usilují o společný zápis na prestižní seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na české straně je nominováno 6 oblastí: Hornická kulturní krajina Krupka, Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy Horní Blatná Boží Dar, vrch Mědník, vápenka s lomem v Háji u Loučné pod Klínovcem a objekt národní kulturní památky Rudá věž smrti ve Vykmanově. Na saské straně je nominováno 8 oblastí zahrnujících 500 objektů z hornické oblasti Altenberg, Freiberg, Marienberg, Annaberg, Schneeberg, Schwarzenberg a oblasti uranové a uhelné těžby. Podzemní komora ve štole Tiefen Bünau na hranicích mezi saským Zinnwaldem a českým Cínovcem. -3-

4 UNESCO 3 ČESKÁ HORNICKÁ KRAJINA VÝCHODNÍHO A STŘEDNÍHO KRUŠNOHOŘÍ Českou stranu Krušnohoří reprezentují soubory montánních památek sdružených v následující kulturní krajiny i samostatné montánní objekty. Hornická krajina Krupka Oblast okolo Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří. Tento celoevropsky hodnotný cínový revír zažil dobu největšího rozkvětu ve století. K nejvýznamnějším montánním památkám patří štola Starý Martin. Otevírá kasiteritovou žílu zvanou Lukáš, nejdelší cínovou žílu ve střední Evropě. Historický význam hornického města připomínají dnes dobře zachovalé stavby z období gotiky a renesance. Vrch Mědník Vrch Mědník je klíčovou montánní památkou oblasti středního Krušnohoří, která zcela jedinečně v rámci jednoho místa dokládá způsob těžby rud mědi a stříbra od 14. do 20. století. Vrch Mědník je zcela unikátní množstvím v terénu patrných reliktů po dolování (cca 70 pozůstatků). Mimořádně hodnotné jsou štoly uvnitř této hory s autentickými doklady způsobů historické těžby, veřejnosti přístupné štoly Marie Pomocná Země zaslíbená. Historickou dominantou vrchu a jedním ze symbolů této části Krušných hor je barokní kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie z roku 1674 ve tvaru rotundy. Vápenka a lom v Háji u Loučné pod Klínovcem Na katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem se nacházelo ložisko krystalického vápence. V prvních desetiletích 19. století zde byla postavena vápenka pro zpracování vytěženého materiálu pro stavební a hutní účely. V polovině 19. století pak přestavbou vznikla architektonicky velmi cenná podoba vápenky, která se dochovala jako jedna z mála technických památek v české části Krušnohoří. -4-

5 UNESCO 4 ČESKÁ HORNICKÁ KRAJINA ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ Hornická krajina Jáchymov Jáchymov měl jako stříbrná metropole renesančních Krušných hor mimořádný význam. Město je považováno za rodiště důlních věd, protože již v roce 1716 zde byla založena první hornická škola na světě. Město je známé především díky dobývání stříbra a uranové rudy, která se zde začala systematicky těžit na šachtě Svornost již v 19. století. Navíc v Jáchymově v roce 1906 vznikly první radonové lázně na světě. Hornická krajina Abertamy Horní Blatná Boží Dar Památky v montánní krajině Hřebečná osvětlují 400letou historii dobývání cínovce ze strmých chodeb v zrnité křemenné hornině. Podzemní sloje významného dolu Mauritius náleží k největším svého druhu na celém světě. Horní Blatná je vynikajícím příkladem plánovité výstavby krušnohorského hornického města na počátku 16. století. Šachovnicový půdorys města byl inspirován hornickým městem Marienberg. Od 16. století se v místních dolech těžila cínová ruda, později pak křemen a železné i manganové rudy. Blatenský vodní příkop je jako nejdelší a nejvýznamnější umělý příkop v české části Krušných hor svědkem vývoje montánního systému získávání energie, a to již od 16. století. Montánní krajinu Boží Dar reprezentují pozůstatky po dobývání stříbrné a kobaltové rudy a polymetalických rud od 16. do 19. století. Nejvýraznějším dokladem jsou dochovaná unikátní rýžoviště (sejpy) na západním okraji Božího Daru dokládající obrovský rozsah rýžování cínovce v nejvyšších partiích Krušných hor. Svou velikostí se řadí k největším v České republice. Národní kulturní památka Rudá věž smrti je připomínkou těžby uranu v Československu padesátých let 20. století. Pro neustálý nedostatek pracovní síly v uranovém hornictví byly zřízeny v okolí Jáchymova tábory nucených prací. Na Jáchymovsku byla zvlášť nebezpečným pracovištěm tzv. Rudá věž (Věž smrti) pracoviště lágru ve Vykmanově s krycím označením L elko. -5-

6 UNESCO 5 SASKÁ HORNICKÁ KRAJINA VÝCHODNÍHO A STŘEDNÍHO KRUŠNOHOŘÍ Saskou stranu Krušnohoří reprezentují soubory montánních památek sdružených v následujících oblastech: Hornická oblast Altenberg Nejvýchodnější báňský revír Montanregionu Erzgebirge/Krušnohoří, reprezentují hornické krajiny Altenberg a Zinnwald, zámek a městský kostel v Lauensteinu, technické památky dokládající výrobu hodinek v Glashütte a středověké stříbrné doly v Dippoldiswalde. Důležitá horní města Altenberg, Glashütte a Dippoldiswalde byla sídlem samostatných báňských úřadů. Zatímco kolem Dippoldiswalde a Glashütte se těžilo především stříbro, v okolí Altenbergu a Zinnwaldu dominovala těžba cínu. Hornická oblast Freiberg Báňský revír Freiberg je nejstarší a zároveň i největší a nejvýznamnější báňský revír v Sasku. Vytěžily se zde více než dvě třetiny všeho krušnohorského stříbra a kromě toho se zde dobývaly i rudy mědi, olova a dalších kovů. K hornické oblasti Freiberg patří hornické krajiny Gersdorf, Brand-Erbisdorf, Himmelfahrt Fundgrube a Zug, dále historické jádro města Freibergu, hutní provoz v Muldenhütten, okolí Halsbrücke s vodním příkopem a doly v revíru Freiberg Sever. Klášter Altzella a dědičná štola Rothschönberger Stolln. Hornická oblast Marienberg Hornická oblast Marienberg patří k mladším revírům hornického regionu Krušnohoří. Důležitými surovinami byly stříbro, cín a železo. Kromě toho se v této oblasti vyskytovala významná naleziště kamenů a zemin, např. vápence nebo mramoru. Marienbergská hornická oblast je reprezentována loveckým zámkem Augustusburg, vápenkou Lengefeld, historickým starým městem Marienberg, důlní krajinou u Lauty, lokalitou Grüner Graben Pobershau, památkovým komplexem Saigerhütte (Saigerova huť) v Olbernhau a muzeem hraček Spielzeugdorf Seiffen. Hornická oblast Annaberg Centrem hornické oblasti Annaberg bylo stejnojmenné horní město, které za své založení koncem 15. století vděčí bohatým nalezištím stříbra. Oblast dále reprezentuje hornická krajina Frohnau, Pöhlberg, Buchholz, Ehrenfriedersdorf a železná huť v Jöhstadtu s panským domem a vysokou pecí. V annaberském revíru probíhala těžba mnoha surovin od stříbra, mědi a cínu přes železo, bizmut nebo kobalt až po různé druhy kamene a zemin. -6-

7 UNESCO 6 SASKÁ HORNICKÁ KRAJINA ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ Hornická oblast Schneeberg V báňském revíru Schneeberg se dobývaly především rudy stříbra, mědi, bizmutu, kobaltu a niklu. Těžil se zde však i kaolin využívaný pro výrobu porcelánu. Součástí nominace na Seznam světového dědictví je vlastní město Schneeberg, které bylo založeno koncem 15. století a stalo se prvním významným horním městem v západním Krušnohoří. V okolí Schneebergu jsou památky dokládající historii hornictví u Aue, hornické krajiny Bad Schlema, Schneeberg a Hoher Forst u Kirchbergu a rovněž důl Weißer Hirsch. Tyto objekty doplňuje 15 km dlouhý schneeberský plavební kanál a někdejší výrobna Schindlers Werk ve Zschorlau, která je památníkem výroby krušnohorské kobaltové barvy. Hornická oblast Schwarzenberg Báňský revír Schwarzenberg je nejzápadnější báňský revír v saské části Montanregionu Erzgebirge/Krušnohoří. Stejnojmenný zámek je dokladem vrchnostenské správy těžby cínu a železné rudy a jejího úzkého propojení s hornickými oblastmi Horní Blatná a Boží Dar na české straně. Dalšími nominovanými objekty jsou sejpy a pinky v hornické krajině Eibenstock, železná huť Erlahammer u Schwarzenbergu, geotop Scheibenberg a papírna Niederzwönitz. V revíru Schwarzenberg se dobývala ložiska různého charakteru, obsahující především rudy stříbra, cínu a železa, ale také bizmutu, kobaltu nebo niklu. Těžba uranové rudy a černého uhlí v saském Krušnohoří Těžbu uranové rudy ve 20. století diktovaly závody v jaderném zbrojení v období studené války. Významné byly především důlní revíry v západním Krušnohoří jako například Johanngeorgenstadt, Schneeberg a Schlema. Dokladem této hornické epochy jsou provozní objekty dolu 371 u Bad Schlema, renaturovaná halda dolu 366 u Aue a hlavní správa společnosti Wismut v Chemnitz, sociální politiku tohoto období pak dokládá bývalá hornická nemocnice v Erlabrunnu. Černouhelný revír Lugau-Oelsnitz začal být dobýván jako poslední ze tří velkých ložisek černého uhlí v Sasku. Těžba černého uhlí vytvořila od poloviny 19. století důležitý základ pro industrializaci této země. -7-

8 7 ŠTOLY A ŠACHTY Historie Ruda se v počátcích těžby získávala povrchovým dobýváním z nejsnáze dostupných ložisek na výstupech rudních žil. V krajině po tomto způsobu dolování zůstávají jámy neboli pinky. Dále se ruda získávala rýžováním v náplavech potoků. Pozůstatkem rýžování jsou skládky hlušiny, tzv. sejpy, které jsou dochovány například v okolí Božího Daru. Jejich plocha zabírá zhruba m 2. Rýžování je doloženo také v Krupce. Po vyčerpání povrchových ložisek se přistupovalo k nákladnější hlubinné těžbě. Ta byla prováděna podle situace na lokalitě systémem ražených vodorovných štol, později systémem svislých šachet. Šachty byly raženy svisle nebo po úklonu žíly, štoly byly vedeny napříč nebo po žilním systému. Kutací práce postupovaly rychleji při využití sestupkového způsobu, při němž se mezi dvěma patry vyrubala shora dolů řada sestupků, na nichž se pracovalo souběžně. V Krušnohoří byla nejrozšířenější technika těžby štolami o délce m, vedenými od výchozu na svahu směrem po žíle. S postupem těžby docházelo k prodlužování štol až na několik kilometrů a rozšiřování šachtami vertikálním směrem. To postupně vedlo k vytváření několikapatrových důlních děl. Na hlavní štoly navazovaly v různých patrech sledné chodby a dobývky. Potíže s pronikající spodní vodou vedly k ražení dědičných štol, kterými se odvodňovala důlní díla. Velikost prostorů se různila, v některých chodbách musel horník pracovat v sedě nebo dokonce jen v leže, jsou ale známy i několik desítek metrů široké a desítky metrů vysoké vyrubané prostory. Příkladem jsou podzemní komory pro osazení vodních kol, která poháněla důlní stroje, nebo prostory, které sloužily jako kaple pro horníky. -8-

9 8 NEJEN ŽELÍZKEM A MLÁTKEM Historie Horník při těžbě pracoval s tzv. želízkem a mlátkem. Želízko bylo na jedné straně špičaté, to se za pomocí mlátku zaráželo do skály a odsekávalo tak části horniny. Podle typu horniny se používaly různé velikosti želízek a mlátků. Měkká hornina byla dobývána špičákem, nástrojem podobným krumpáči ale s dlouhým ostrým hrotem. Narubaný materiál, tzv. rubanina, byla odklízena trojhrannou ostrou motykou zvanou kopáč. Ruční způsob těžby byl značně pracný a pomalý. Za šestihodinovou směnu postoupil horník na ploše 2 1 m o zhruba 2,5 cm, za rok se odhaduje postup o m v tvrdých horninách a zhruba m v měkčích horninách. Pokud to podmínky dovolovaly, používala se metoda žárového dobývání, zvaná také sázení ohněm. Žárem ohně skála rozpraskala a dala se snáze dobývat. Narubaná hornina byla přemisťována v dřevěných neckách. V některých dolech se používaly také proutěné koše nebo měchy z volské kůže, v pozdějších obdobích pak vozíky. Pokud to šlo, byla narubaná hornina tříděna ještě v dole pomocí žlabů s tekoucí vodou a vytříděná hlušina použita ke zpevnění stěn, nebo zasypání dotěžených míst. Podzemní prostory byly osvětlovány pomocí kahanců, což byly ve starším období keramické misky s lojem nebo olejem, do nichž byl zasazen knot. Kahance byly upevňovány na skálu pomocí jílu a zanechávají typická opálená místa na stěnách šachet. Hornina obsahující rudu pak byla dopravována na povrch pomocí ručních vrátků, které byly u rozsáhlejších důlních děl nahrazovány žentoury poháněnými koňskou silou. U důlních děl dosahujících několika set metrů hloubky bylo nutné používat zařízení o větším výkonu poháněná pomocí vodního kola. Ta byla využívána především k čerpání vody a odvětrávání spodních pater. Podzemní prostory byly osvětlovány pomocí kahanců. Hliněný kahánek z expozice k těžbě cínu v Krupce, sbírka Regionálního muzea v Teplicích. -9-

10 9 TRANSPORT Historie V počátcích byla ruda na povrch dopravována za pomoci dřevěných vrátků (hašplů) na ruční pohon. Nejpozději od druhé poloviny 15. století byly pro transport z dolu využívány velké těžní stroje, tzv. žentoury, poháněné koňskou či volskou silou. Kde to terén umožňoval, využívala se vodní síla, pomocí velkých dřevěných kol s dvojími lopatkami (tzv. vratné kolo Kehrrad ) byla umožněna doprava v obou směrech. V roce 1551 byla v Jáchymově poprvé na světě postavena mihadla, zařízení v podobě táhel, která přenášela pohybovou energii z vodního kola na písty vodních čerpadel. Tento vynález se brzy rozšířil nejen po Krušnohoří, ale získal věhlas i v ostaních evropských hornických revírech. Voda byla stále nejdůležitějším zdrojem energie. V Krušnohoří se kontinuálně používala pro nejrůznější zařízení, například mlýny, hamry, rudní úpravny, hutě a továrny, která vznikaly v údolích podél vodních toků. Protože se většina dolů nenacházela v blízkosti vodních toků, bylo nutné ji k místu využití přivést pomocí vodních příkopů. Vodní příkopy existovaly ve všech důlních revírech a některá z těchto zařízení přivádějí vodu dodnes. Součástí vodohospodářských systémů byly také vodní nádrže (báňské rybníky). Stroj sloužící k čerpání vody, pístová pumpa vyvinutá v Ehrenfriedersdorfu. Kolorovaný dřevoryt otištěný v díle Georga Agricoly Díla De re metallica libry XII. -10-

11 10 ÚPRAVNICTVÍ RUD Historie Během 16. století kvalitativním vývojem prošlo úpravnictví rud, které bylo důležitým meziprocesem před jejich hutněním. Jeho účelem bylo rudy podle jakosti vytřídit, rozdrtit a propíráním ve vodním proudu zbavit nežádoucích příměsí a po rozdrcení na malé zrno připravit rudní koncentrát pro ekonomickou tavbu. Úprava vytěžené rudniny se děla v úpravnách, které se skládaly ze stoupoven a plavíren. Stoupovny byly s mokrými nebo suchými stoupovými soupravami, k plavírnám patřily splavy. Jáchymovský revír byl zkušebním střediskem, kde se od počátku 16. století ověřovaly technické novinky z celé Evropy. Roku 1519 zde byl zaveden tyrolský způsob propírání koncentrátu na nakloněných žlabech (splavech) přes plachtovinu, aby byly sníženy ztráty na kovu. Ke stejnému účelu byla zavedena saská úprava stoupy na drcení rud, aby nahradila stoupy se suchým drcením, byla zlepšena stálým přívodem vody a pomocí přisazených separačních žlabů se zabraňovalo úniku jemných kovových částic rozprachem. Důl Wolfgang Maßen u Schneebergu, objekt se zděnou komorou pro vodní kolo pohánějící stoupu. -11-

12 Síť objektů světového dědictví hornického regionu Krušnohoří Seznam plánovaných objektů světového dědictví na saské straně: Hornická oblast Altenberg 1 Montánní krajina Altenberg 2 Montánní krajina Zinnwald 3 Zámek a městský kostel Lauenstein 4 Památky spojené s hodinářským průmyslem Glashütte 5 Vrcholně středověké stříbrné doly Dippoldiswalde Hornická oblast Freiberg 6 Montánní krajina Brand-Erbisdorf 7 Historické staré město Freiberg 8 Hornická krajina - důl Himmelfahrt 9 Hornická krajina Zug 10 Komplex hutí Halsbrücke s kanálem pro plavení rudy a šachtami v severním revíru Freiberg 11 Komplex hutí Muldenhütten 12 Rothschönberská štola 13 Revírní ústav pro správu vodních toků Freiberg 14 Hornická krajina Gersdorf s klášterem Altzella Hornická oblast Annaberg 15 Historické staré město Annaberg 16 Montánní krajina Frohnau 17 Hornická krajina Buchholz s kostelem sv. Kateřiny 18 Hornická krajina Pöhlberg 19 Hornická krajina Ehrenfriedersdorf 20 Hamr Schma lzgrube Hornická oblast Marienberg 21 Lovecký zámek Augustusburg 22 Historické staré město Marienberg 23 Hornická krajina Lauta 24 Vápenka Lengefeld 25 Komplex vycezovacích hutí Grünthal 26 Vesnice hraček Seiffen 27 Zelený příkop Pobershau Hornická oblast Schne 28 Památky montánn 29 Schneeberský pla 30 Hornická krajina 31 Historické staré m 32 Důl Weißer Hirsch 33 Montánní krajina 34 Schindlerova tová 35 Hornická krajina Hornická oblast Schw 36 Hornická krajina 37 Hamr u Schwarzen 38 Zámek Schwarzen 39 Geotop Scheibenb 40 Papírna Niederzw Oblast uranového hor 41 Wismut - hlavní s 42 Hornická krajina d -12- Oblast uhelného horn 43 Šachta Karla Liebk 44 Hornická krajina

13 ětového dědictví na saské straně: Hornická oblast Annaberg 15 Historické staré město Annaberg 16 Montánní krajina Frohnau 17 Hornická krajina Buchholz s kostelem sv. Kateřiny 18 Hornická krajina Pöhlberg 19 ppoldiswalde Hornická krajina Ehrenfriedersdorf 20 Hamr Schma lzgrube Hornická oblast Schneeberg 28 Památky montánní historie v Aue 29 Schneeberský plavební příkop 30 Hornická krajina Bad Schlema 31 Historické staré město Schneeberg 32 Důl Weißer Hirsch 33 Montánní krajina Schneeberg 34 Schindlerova továrna na výrobu kobaltových barev 35 Hornická krajina Hoher Forst Hornická oblast Marienberg Hornická oblast Schwarzenberg 21 Lovecký zámek Augustusburg 36 Hornická krajina Eibenstock 22 Historické staré město Marienberg 37 Hamr u Schwarzenbergu 23 Hornická krajina Lauta 38 Zámek Schwarzenberg 24 Vápenka Lengefeld 39 eiberg Geotop Scheibenberg 25 Komplex vycezovacích hutí Grünthal 40 Papírna Niederzwönitz 26 Vesnice hraček Seiffen na české straně: 27 Zelený příkop Pobershau Freiberg Hornická oblast Schneeberg Oblast uranového hornictví 28 Památky montánní historie v Aue Hornická krajina Krupka m Altzella Wismut - hlavní správa Chemnitz 29 Schneeberský plavební příkop Vrch Hornická Mědník krajina dobývání uranu 30 Hornická krajina Bad Schlema 47 Vápenka a lom v Háji Oblast 31 Historické staré město Schneeberg u Loučné uhelného pod hornictví Klínovcem Důl Weißer Hirsch Hornická Šachta Karla krajina Liebknechta, JáchymovOelsnitz / Krušné hory Montánní krajina Schneeberg Hornická Hornická krajina krajina Horní Oelsnitz Blatná / Krušné hory 34 Schindlerova továrna na výrobu kobaltových barev 50 Hornická krajina Boží Dar na české straně: 35 Hornická krajina Hoher Forst 51 na Hornická české krajina straně: Hornická oblast Schneeberg Abertamy Hřebečná Hornická Hornická Památky oblast oblast montánní Schneeberg Schwarzenberg historie v Aue Rudá Hornická věž smrti krajina ve Vykmanově Krupka Hornická Schneeberský Památky montánní krajina plavební historie Eibenstock příkop v Aue Vrch Hornická Mědník krajina Krupka em Hamr Hornická Schneeberský u Schwarzenbergu krajina plavební Bad Schlema příkop Vápenka Vrch Mědník a lom v Háji em Zámek Historické Hornická krajina Schwarzenberg staré město Bad Schlema Schneeberg u Vápenka Loučné a pod lom Klínovcem v Háji Geotop Důl Historické Weißer staré Scheibenberg Hirsch město Schneeberg u Hornická Loučné krajina pod Klínovcem Jáchymov f Papírna Montánní Důl Weißer Niederzwönitz krajina Hirsch Hornická krajina Jáchymov Schneeberg Hornická krajina Horní Blatná f 34 Schindlerova Montánní krajina továrna Schneeberg Hornická krajina Horní Blatná na výrobu kobaltových barev 50 Hornická krajina Boží Dar Oblast Hornická Schindlerova uranového krajina továrna hornictví Hoher na Forst výrobu kobaltových barev Hornická krajina Boží Dar Hornická krajina Hornická krajina Hoher Forst Abertamy Hornická krajina Hřebečná 41 Wismut - hlavní správa Chemnitz 52 42Hornická oblast krajina Schwarzenberg Rudá Abertamy věž smrti Hřebečná ve Vykmanově dobývání uranu Hornická 36 Hornická oblast krajina Schwarzenberg Rudá věž smrti ve Vykmanově Eibenstock Oblast 37 Hamr Hornická uhelného u Schwarzenbergu krajina hornictví Eibenstock Šachta Zámek Hamr Karla u Schwarzenberg Schwarzenbergu Liebknechta, Oelsnitz / Krušné hory Hornická Geotop Zámek Schwarzenberg Scheibenberg krajina Oelsnitz / Krušné hory al al 40 Papírna Geotop Scheibenberg Niederzwönitz Papírna Niederzwönitz na české straně Hornická krajina K Vrch Mědník Vápenka a lom v H u Loučné pod Klín Hornická krajina J Hornická krajina H Hornická krajina B Hornická krajina Abertamy Hřeb Rudá věž smrti ve -13-

14 11 HUTNICTVÍ Historie Hutnění byl proces, kterého se účastnili specializovaní dělníci, kteří rudu vážili, pražili a připravovali do pecí spolu s přísadami k tavbě a následné rafinaci. Zpracování rud probíhalo zpočátku v malých hutích, které byly samostatné, nebo patřily k dolům. Od 16. století docházelo ke koncentraci hutních provozů do několika málo lokalit. Hutnění stříbra Stříbro bylo většinou vázáno na rudy, především na galenit, sfalerit a chalkopyrit. Obsah stříbra byl v těchto rudách v řádu desetin procenta. Pro získání čistého stříbra bylo nutné tyto rudy nejdříve roztřídit, rozdrtit a proplavit, následně byly praženy a přidávány do roztaveného olova. Z výsledného hutního olova se stříbro získávalo sháněním. Do pece byl za pomoci měchů vháněn vzduch, olovo na povrchu oxidovalo a protože je při této teplotě tekuté, odtékalo. Stříbro se postupně koncentrovalo na dně pece, kde se vytvářela čistá tavenina. Významným objevem v hutnictví bylo vycezování (ságrování) mědi, které umožňovalo vyloučit ze stříbronosných rud mědi stříbro. Tavenina, tzv. černá měď, byla po utuhnutí narovnána spolu s potřebným množstvím dřevěného uhlí do ságrovací pece (Saigernofen), kterou tvořily dvě měděné desky na zděném podstavci, skloněné proti sobě do tvaru V. Uprostřed byla ponechána mezera pro odtok olova. Z ingotů se vycedilo olovo obsahující stříbro a na dně pece zůstala měď. Černá měď se vyráběla například v huti v Hoře Svaté Kateřiny, odkud byla dodávána do Jáchymova. V 18. století byla prodávána do Saigerhütte v saském Grünthalu. Hutnění železa Zásadní změny ve výrobě železa nastaly po polovině 15. století, kdy začaly být zaváděny vysoké pece a namísto četných železorudných hamrů vznikaly větší a výkonnější hutě s vlastní produkcí surového železa. Kolem míst zpracování železa utvářely samostatné komunity (Schwarzenberg, Jöhstadt, Potůčky, Gabrielina Huť). -14-

15 12 HORNICKÉ PROFESE Historie V nejstarších latinsky psaných pramenech jsou horníci doloženi jako fossores, tedy jamníci či kopáči. Hutníci jsou nazývání ferrarri neboli železníci. Na dolech se postupem času rozdělily jednotlivé činnosti na specializované důlní profese. Běhači či obíhači dopravovali rubaninu k hašplům. Hašplíři vytahovali náklad vzhůru za pomoci vrátků. Pohaněči koňů na žentourech se nazývali trejvíři. Žabříži se starali o čištění odtokových stružek, žlabů a jímek. Latrošníci zajišťovali údržbu větracích šachtic. Důlní tesaři (cimrmani) zhotovovali výdřevu do štol, žebříky a další dřevěné vybavení dolu. I další obecné profese se vlivem hornictví specializovaly, například horničtí kováři vyrábějící především nástroje, nebo kování k důlním strojům. Na povrchu se rubanina musela roztlouct, roztřídit a proprat. Tuto práci prováděly zpravidla ženy a děti horníků. Ruda se dále zpracovávala hutněním, zde byli další specialisté, kteří ji vážili, pražili a připravovali pece k tavbě. Technologické procesy zpracování byly řízeny prubíři. Ti prověřovali jakost mincovního kovu a připravovali jeho slitiny. Dozor při vlastní těžbě zajišťovali důlní dozorci, tzv. štajgři. Rozhodovací pravomoci a organizace těžby byly svěřeny v kutnohorském revíru hormistrovi, v jáchymovském revíru tuto funkci zastával šichtmistr. Hospodářskou agendu těžby měl na starosti horní písař, urburník. Všichni pak byli podřízeni nejvyššímu mincmistrovi království. Běhač dopravující rubaninu k hašplům. Dřevoryt otištěný v díle Georga Agricoly De re metallica libri XII. -15-

16 13 HORNICKÝ ODĚV Historie Pracovní oděv horníka byl zcela ovlivněn praktičností a snahou se co nejvíce ochránit před následky práce ve studených a mokrých štolách. Pracovní oděv byl složen z kalhot a plátěného kabátce, tzv. perkytle či kytlice, který sahal po kolena a v pase byl přepásán řemenem. Perkytle byla zakončena kápí chránící horníka před špínou a mokrem. Na opasku nosili horníci zpravidla na levé straně koženou brašnu tašvici v níž měli uloženy potřeby na zapalování kahance, knot a nůž. Součástí výstroje byl i náhradní mlátek a kladívko, které nosili horníci na zádech provlečené páskem. Kožená zástěra, tzv. flek, se začala používat v 16. století. Horníci na ní sedali, když sjížděli žlabem v dole, nebo si ji podkládali při práci pod kolena. Zhruba od začátku 16. století jsou horní úředníci, rudokupci a představitelé hornictví vesměs zobrazováni v módních bohatých oblecích s kožešinou podšitými plášti a klobouky. V této době se z hornických sekerek zvaných švancara stává odznak nejvyšších horních představitelů. Původně tesařské náčiní se tak změnilo na symbolické sekerky s topůrky, které byly reliéfně zdobeny v barvách zlaté, stříbrné a černé a vyjadřovaly postavení nositele. Život v uzavřeném hornickém společenství vedl k postupnému sebeuvědomění horníků jako zvláštní společenské skupiny. Výrazem jejich zvyšujícího se sebevědomí se stalo používání pracovního oděvu jako slavnostního kroje. Ten vytvořil základ dnešních hornických uniforem. Součástí slavnostního šatu byla kytlice s kápí, hornická čepice, kožená zástěra, brašna a pouzdro na nůž (tesák). Nezbytným doplňkem byl kahan a hornická sekerka. V průběhu 19. století došlo k transformaci kroje ve slavnostní uniformu s kodifikovanými předpisy a náležitostmi. Plastika horníka z kostela Panny Marie v Marienbergu. -16-

17 14 SLÁVA krušnohorských rud Sláva Krušné hory jsou jedinečné množstvím dobývaných a zpracovávaných surovin, nejvýznamnější z nich bylo stříbro. Dále byly těženy rudy cínu, železa, olova, mědi, kobaltu, niklu, uranu, bizmutu, wolframu a zinku. Stříbro Slávu Krušnohoří přinesla těžba stříbra, které se v revírech objevuje v podobě čistého kovu, ale také jako součást především sulfidických rud, např. argentitu, proustitu a pyrargyritu. V menší míře je stříbro vázáno i v rudách barevných kovů, jako byl třeba galenit. Stříbro je spojeno se vznikem mnoha měst jako je Freiberg, Annaberg, Jáchymov nebo Marienberg. Cín Díky snadné tavitelnosti a opracovatelnosti byl samostatně využíván především pro výrobu nádobí. Jako výchozí materiál pro výrobu bronzu měl samozřejmě ještě širší využití. Historicky je těžba cínu doložena od 13. resp. 14. století v Ehrenfriedersdorfu a v Krupce. Hlavní cínovou rudou byl cínovec (kasiterit). Olovo Hlavní olověnou rudou býval galenit. Olovo se spotřebovávalo zejména v místních hutích při výrobě stříbra metodou tzv. shánění a podobně i ve vycezovacích hutích. Měď Rudy mědi se nacházejí na ložiscích různých typů ať jde o žilná ložiska (Freiberg, OT Zug, Annaberg, Schlema, Kirchberg, Hora Svaté Kateřiny) nebo plošná (Měděnec, Zlatý Kopec). Rozvoj těžby stříbronosných měděných rud nastal po zavedení vycezovacích hutí od 15. století. Bizmut Patří celosvětové k poměrně vzácným kovům. Byl dobýván společně s rudami stříbra, kobaltu a později uranu, například ve Schneebergu, Schneebergu Neustädtelu či v Jáchymově. Kromě toho se rudy vyskytují i na krušnohorských ložiscích cínu. Od 20. století byly získávány jako vedlejší produkt (v Krupce, Altenbergu a Zinwaldu/ Cínovci). -17-

18 15 SLÁVA krušnohorských rud Sláva Kobalt Od poloviny 16. století stoupal i význam bismutu a kobaltu, které se těžily v okolí Jáchymova a Horní Blatné pro výrobu barev a ů. Krušnohorské kobaltové barvy nacházely rozsáhlé světové uplatnění při výrobě benátského a českého skla, delftské keramiky i míšeňského či českého porcelánu. Nikl Nikl byl známý už ve středověku, v této době však byl považován za bezcenný, čemuž vděčí i za svůj název (nickel = něm. ničema). Těžba niklových a spolu s nimi i kobaltových rud následovala po těžbě stříbra v hlavních revírech, jako byl Schneeberg či Jáchymov. Železo Těžba a zpracování železných rud je ve středním Krušnohoří doložena už ve 13. století. Nejvydatnější ložiska byla odkryta v západní části hor mezi Schwarzenbergem, Eibenstockem a Schneebergem, v české části hor pak především v okolí Měděnce, Kovářské a Přísečnice, v okolí Horní Blatné a na Nejdecku. Uran, polonium, radium, radon Dobývání uranových rud začalo až na konci 18. století, poté uran utvářel dějiny krušnohorského hornictví jako snad žádná jiná surovina. Většina ložisek uranu je vázána na žíly, z nichž mnohé byly známé již z dřívější těžby stříbrných, kobaltových a niklových rud. Od 19. století se uranové sloučeniny používaly k barvení skla a porcelánové glazury, později také při výrobě fotografií. Stoupající poptávka po uranových barvách vedla v roce 1854 k výstavbě továrny na uranové barvy v Jáchymově. Z odpadu po jejich výrobě separovali na začátku 20. století Marie a Pierre Curieovi nové prvky polonium a radium. Z jáchymovského revíru bylo po druhé světové válce vydobyto přes tun uranu. -18-

19 16 Sláva krušnohorských měst Sláva Vznik městského osídlení v Krušných horách v souvislosti s intenzivní těžbou rud lze i v kontextu Evropy považovat za jeden z největších lidských kulturních výkonů. Proměna hornických osad ve stabilní města probíhala v první fázi krušnohorské stříbrné horečky poměrně rychlým způsobem. Prvním městem byl Christiansdorf, záhy přejmenovaný na Freiberg již na sklonku 12. století, na české straně to byla Krupka, doložená od počátku 14. století. Druhá vlna vzniku horních měst pak nastala v 16. století. Šlo například o Abertamy, Altenberg, Annaberg, Boží Dar, Buchholz, Ehrenfriedersdorf, Glashütte, Horu Svaté Kateřiny, Horu Svatého Šebestiána, Horní Blatnou, Jáchymov, Marienberg, Oloví, Scheibenberg, Schneeberg a další. Do 17. století dala důlní činnost impulz k založení více než 30 horních měst na saské straně Krušných hor a více než 20 na straně české. Horní města byla obdařena zvláštními právy, která přispívala k jejich rychlému hospodářskému rozvoji. Zatímco v první vlně vznikaly aglomerace živelně, a zpravidla byly tvořeny hornickými osadami soustředěnými kolem jednotlivých důlních děl, v období století již probíhalo jejich plánovité zakládání. Typickými urbanistickými prvky měst budovaných na zelené louce je náměstí pravidelného čtvercového půdorysu a pravoúhlá uliční síť. Tento vzor byl použit v Krušnohoří poprvé při založení Marienbergu a následně zopakován na české straně například v Horní Blatné, v Hoře Sv. Šebestiána nebo ve Výsluní. Během historického vývoje tak vznikla v českém a saském Krušnohoří největší souvislá koncentrace hornických měst na světě. -19-

20 17 SLÁVA KRUŠNOHORSKÝCH OBJEVŮ Sláva V Krušných horách existuje řada míst, kde se rodily nové vědecké poznatky a technické a technologické novinky. Doly, úpravny a hutě patřily po dlouhou dobu k nejmodernějším montánním zařízením. Rostoucí hloubka důlních prací vedla k nasazování stále nových technik a technologií. Stroje sloužící k čerpání vody, jako například jáchymovská mihadla, nebo pístová pumpa vyvinutá v Ehrenfriedersdorfu, se z Krušných hor rozšířily do celého světa. Rovněž v oblasti úpravy a zpracování rud stály Krušné hory v popředí vývoje. Za zmínku stojí zejména úpravárenská technologie drcení rud za mokra, která byla vyvinuta v 16. století. K tavení vytěžených rud byly vynalezeny nové typy pecí s nižší spotřebou paliva. Do oblasti hutních technologií patří i první průmyslové nasazení amalgamačního procesu, ke kterému došlo v Halsbrücke na konci 18. století a kterému předcházela intenzivní vědecká příprava na freiberské Bergakademii. Za nejstarší dílo na světě pracující na principu vertikálního zvedání lodí je považováno zařízení pro zdvihání člunů s rudou (Kahnhebehaus) v Halsbrücke z konce 80. let 18. století, jehož tvůrcem byl odborník J. F. Mende. Objev radia vedl ke hledání zdrojů radioaktivní vody a ke vzniku nového léčebného odvětví radiobalneologie. V roce 1906 byly v Jáchymově založeny první radonové lázně na světě. V Sasku byly radioaktivní prameny objeveny u Schlemy, čímž byl dán od roku 1911 impulz k výstavbě lázní v Niederschlemě. Jáchymov, čerpání radioaktivních pramenů pro současné lázeňské účely na dole Svornost. -20-

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví. 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví. 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů 1 Pohled na horní město Annaberg-Buchholz a horu Pöhlberg

Více

cesta ke svetovému dedictví UNESCO

cesta ke svetovému dedictví UNESCO Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke svetovému dedictví UNESCO Výsledky projektu Ziel 3 / Cíl 3 1 Obsah Předmluva Společně ke světovému dědictví pohled do historie

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Těžba rudných nerostů v Čechách

Těžba rudných nerostů v Čechách Těžba rudných nerostů v Čechách Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM Ing. Zdeněk Kunický T 5 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM 1. Úvod Kovohutě Příbram pokračují v tradici výroby stříbra a olova z příbramských rud,

Více

Historie těžby nerostných surovin

Historie těžby nerostných surovin Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě Historie těžby nerostných surovin miniprojekt ZŠ Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace 16.4.2015 1. Úvod Nerostné suroviny jsou lidstvu známy od počátku

Více

V popředí činný lom Babí Hřebínek na bazaltandezit, vzadu Vraní hory rovněž s činným lomen na ryolit (vlevo od nejvyššího vrcholu) foto: Petr Toman

V popředí činný lom Babí Hřebínek na bazaltandezit, vzadu Vraní hory rovněž s činným lomen na ryolit (vlevo od nejvyššího vrcholu) foto: Petr Toman Obsah Úvod: str. 1 Cíl práce: str. 1 Jak jsme na to šli str. 1 Nerostné suroviny kolem nás:str. 1 Těžba jednotlivých surovin str. 2 Zlato na Rýchorách str. 5 Závěr: str. 5 Literatura str. 5 Nerostné suroviny

Více

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Michal Gelnar V muzeu v Nejdku byly v roce 2005 v regionální expozici vystaveny reprodukce dvou map. První je nedatovaná

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra

11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra 11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra Těžba, úprava a zpracování rudy na Starých Horách 1. Prospekce 3. 1. Třídění 7. ražba mince 2.

Více

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Urbanistické hodnoty ÚAP Kadaň popis jevů zpracoval Bc. Jan Hanzlík, NPÚ ú. o. p. Ústí nad Labem Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Blov Dochované urbanistické

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Surovinové bohatství Krušných hor

Surovinové bohatství Krušných hor Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení Surovinové bohatství Krušných hor Bundesrepublik Deutschland Most 29. 11. 2012 Česká republika Manfred Hellmich, Most 29. 11. 2012 1 Surovinová

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Nerostné suroviny miniprojekt

Nerostné suroviny miniprojekt Nerostné suroviny miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 16.4.2014 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 3. Vypracování... 2 3.1. Teoretická část... 2 3.1.1. Geologická stavba...

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,

Více

Důl Sauersack. Krušné hory a Podkrušnohoří. Dědičná štola sv. Jiří. těžil důl Sauersack, bylo od-

Důl Sauersack. Krušné hory a Podkrušnohoří. Dědičná štola sv. Jiří. těžil důl Sauersack, bylo od- Důl Sauersack http://podzemi.myotis. info/rolava/rolava.htm Důl Sauersack nebyl v širším okolí jediný. Asi 1,5 km jihozápadně od Přebuzi můžete na kraji lesa najít podobný, byť výrazně menší, areál cínového

Více

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 2014 Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 14.4.2014 Obsah Obsah... 0 Úvod... 1 Cíl....1 Nerostné suroviny. 2 Lomy v okolí a jejich těžba.3 Fluoritové jeskyně v severních Čechách..4

Více

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava Tradice hornictví pracovní listy ke stejnojmenné expozici Technického muzea v Petřvaldě, pobočce Muzea Těšínska, jsou

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Co Vám nabízíme jako rozříření a zpestření kroužků?

Co Vám nabízíme jako rozříření a zpestření kroužků? Co Vám nabízíme jako rozříření a zpestření kroužků? - výlety pro Vás, žáky základní školy, kteří se zapojíte do kroužků, spojené s návštěvou historických památek a muzeí - vše zorganizujeme, naplánujeme,

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV 2014

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV 2014 LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV 2014 Město Jáchymov a jeho historie Jáchymov, lázeňské městečko s necelými třemi tisíci obyvatel, leží na severozápadním okraji Čech a je součástí Karlovarského kraje. Nedaleko města

Více

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 Maturitní Skleničky KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 HISTORIE SKLA? Sklářství je staré výrobní odvětví známé již od starověku. O jeho vzniku se

Více

Drahé kovy vzácné nerosty

Drahé kovy vzácné nerosty Drahé kovy vzácné nerosty Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.03 Vzdělávací oblast: Přírodověda - vzácné kovy Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Regionálního podzemního výzkumného centrum URC Josef

Regionálního podzemního výzkumného centrum URC Josef Centrum experimentální geotechniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef Regionálního podzemního výzkumného centrum URC Josef 26.3.2014 Ing. Šťástka Jiri.stastka@fsv.cut.cz

Více

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Michal Gelnar Tato první studie, resp. sonda, je zaměřena na typologii sklářských

Více

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová Doba bronzová Před 5500 lety (v Evropě před 3000 lety) Kámen je nahrazen kovem = BRONZ Cu -měď Sn cín 20% BRONZ Spojením dvou relativně měkkých kovů vzniká

Více

manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998)

manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) Čím blíže je povrchu, tím bohatší je stříbro ve zlatě, jak také žíly v teplých krajinách všeobecně jsou bohatší na zlato, než v těchto studených zemích nebo Sudetách, kde většinou se láme železo, cín,

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

Přednáška XII. Vliv člověka na H.P. klíčová slova: historická těžba, stará důlní díla, registr SDD, využívání vytěžených prostor

Přednáška XII. Vliv člověka na H.P. klíčová slova: historická těžba, stará důlní díla, registr SDD, využívání vytěžených prostor Přednáška XII. Vliv člověka na H.P. klíčová slova: historická těžba, stará důlní díla, registr SDD, využívání vytěžených prostor 1 Historie těžby v ČR V počátečním období vývoje lidské společnosti používal

Více

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Radonový program Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Co to je? Program prevence ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program prevence rakoviny plic Kdo ho vyhlásil?

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Jídelní nůž až do nástupu tovární výroby vyráběli jako všechny ostatní nože nožíři.

Jídelní nůž až do nástupu tovární výroby vyráběli jako všechny ostatní nože nožíři. Jídelní příbory. Pavel Formánek st., NOŽE-CZ Jídelní nůž až do nástupu tovární výroby vyráběli jako všechny ostatní nože nožíři. Do 16. století nebyl nůž jídelním příborem. Při stolování byl na stole jeden

Více

Střet středověku a novověku

Střet středověku a novověku Proboha, co tu budov a jak velikých! Pokrývají jednak celé údolí, jednak jsou jakoby přilepeny na horských svazích v takovém množství, jako kdyby se jedna budova o druhou opírala. Myslím, že se dívám na

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Historie těžby nerostných surovin v České republice

Historie těžby nerostných surovin v České republice Historie těžby nerostných surovin v České republice Zpracovali: Eliška Kladňáková, Nikol Mikulíková, Adéla Eliášová, Petra Hoduláková, Kamila Vránová, Šárka Borsíková, Michaela Šimková pod vedením M. Teplé

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás Termíny konání: 10. 13. června 2014 Cíle exkurze: Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás žáci se seznámí s metodami, pomocí kterých se využívaly životní živly (voda, vítr) poznají moderní způsob získávání

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

Ing. Petr Bohdálek T 10 STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ - HORNICKÝ REGION EVROPSKÉHO VÝZNAMU. HORNICKÁ HISTORIE A MONTANISTICKÁ SOUČASNOST

Ing. Petr Bohdálek T 10 STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ - HORNICKÝ REGION EVROPSKÉHO VÝZNAMU. HORNICKÁ HISTORIE A MONTANISTICKÁ SOUČASNOST Ing. Petr Bohdálek T 10 STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ - HORNICKÝ REGION EVROPSKÉHO VÝZNAMU. HORNICKÁ HISTORIE A MONTANISTICKÁ SOUČASNOST Uzavřením dolu Měděnec v roce 1997 skončila staletá těžba rud a nerudních

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Těžba stříbra a historie hornictví na Příbramsku

Těžba stříbra a historie hornictví na Příbramsku Těžba stříbra a historie hornictví na Příbramsku Tomáš Straka Daniel Rys Historie Moc stříbrné mince Pravděpodobně nejvýznamnějším výrobkem ze stříbra byly mince. Uvědomme si, že ve středověké společnosti

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT. Téma: Horniny a nerosty. Foto: Filip Seiler 2013

Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT. Téma: Horniny a nerosty. Foto: Filip Seiler 2013 Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT Téma: Horniny a nerosty Vypracovali: žáci ZŠ Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora Filip Seiler, Jiří Janata, Ondřej Culek (všichni 6.A), Anna Karešová,

Více

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ Cílem projektu předloženého projektu MŽP v Praze je přehodnocení oblasti známých výskytů arzénového zrudnění

Více

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy Nejdůležitější a pro celé toto horstvo nejvýznačnější jsou právě žíly a shluky rudy cínové; různotvarná tato ložiska bývají převahou poutána k žule, která tu, jsouc živce skoro zcela zbavena, tvoří zvláštní

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Řeka Odra v horním Poodří

Řeka Odra v horním Poodří -405-84 SRPEN 2013 Řeka Odra v horním Poodří Předkládáme Vám článek inspirovaný referátem o horním Poodří předneseným zástupci města Oder a Historicko-vlastivědného spolku dne 25. 6. 2011 při příležitosti

Více

Historie těžby nerostných surovin

Historie těžby nerostných surovin Historie těžby nerostných surovin Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 3 Historie až současnost...

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad železo vyrábí Surové železo se zpracovává na litinu a ocel

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr.

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr. Úvod do knihařství 1. Historie.isspolygr.cz Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Ing. Petr Rezek, Alois Rittig T 1. Krupka a cín

Ing. Petr Rezek, Alois Rittig T 1. Krupka a cín Ing. Petr Rezek, Alois Rittig T 1 Krupka a cín Krušné hory jsou v podvědomí nejen jako severozápadní hranice Čech, ale jako pohoří bohaté na nerudy a rudy barevných kovů, zvláště na cín a stříbro, v menší

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

Zmizelé Košťany. Po stopách starých Košťan

Zmizelé Košťany. Po stopách starých Košťan Po stopách starých Košťan 1. Mírové náměstí dříve Tržní náměstí Zachovaly se jen budovy v pravé části obrázku. obě budovy nalevo byly zbourány v průběhu 50.let 20. století Víte proč? 2. Mírové náměstí

Více

Ing. Josef Kovář T 10 DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram OBNOVA ŠTOLY ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO V JÍLOVÉM U PRAHY

Ing. Josef Kovář T 10 DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram OBNOVA ŠTOLY ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO V JÍLOVÉM U PRAHY Ing. Josef Kovář T 10 DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram OBNOVA ŠTOLY ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO V JÍLOVÉM U PRAHY Zlato na Jílovsku, tak jako na mnoha dalších místech v Čechách, bylo nalezeno již před více než

Více

Historie českého hornictví

Historie českého hornictví Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Historie českého hornictví Tunelářské odpoledne Praha 12.11.2014 Historie českého hornictví 1. Počátky hornické činnosti v Evropě a její vliv na civilizační

Více

Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve

Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve Co ukázalo 22 let sledování vývoje? Josef Zeman Masarykova univerzita, Brno Rosicko-oslavanská pánev Dobývací prostor Historie modrá 1. sloj červená 2. sloj Grycz

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon (odvětvová studie č. 22) Zpracováno v rámci projektu Posilování

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

ArchaeoMontan 2014. Výsledky a výhledy

ArchaeoMontan 2014. Výsledky a výhledy 3. mezinárodní montánněarcheologická konference v rámci projektu ArchaeoMontan programu Cíl 3 ArchaeoMontan 2014 Výsledky a výhledy 23. 25. října 2014 Kulturzentrum Parksäle, Dr.-Friedrichs-Straße 25,

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Ing.Tomíček Rudolf Bc.Loskot Jiří

Ing.Tomíček Rudolf Bc.Loskot Jiří UČesko-bavorský Geopark a jeho aktivity v Karlovarském kraji. Ing.Tomíček Rudolf Bc.Loskot Jiří UObsah: 1 Presentace Česko-bavorského Geoparku. 2 Přiblížení jedné z lokalit z projektu Informační tabule.

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. CHORVATSKO Makarska. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. CHORVATSKO Makarska. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 CHORVATSKO Makarska Medjugorje celodenní výlet Medjugorje je malé město v Bosně a Hercegovině asi 20 km od hranic s Chorvatskem. Jedná se o nejvýznamnější poutní místo současnosti.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

územní jednotka -Severozápad

územní jednotka -Severozápad Mgr.J.Mareš Ústecký,Karlovarský EU-OP VK VY_32_INOVACE_719 územní jednotka -Severozápad Ústecký kraj naše hlavní a velká energetická základna.těţbou, tepelnými elektrárnami a těţkým průmyslem bylo v minulosti

Více

ČESKY. Ozubená kola v historii TECHNICKÉ PAMÁTKY SOKOLOVSKA

ČESKY. Ozubená kola v historii TECHNICKÉ PAMÁTKY SOKOLOVSKA ČESKY 16 Ozubená kola v historii TECHNICKÉ PAMÁTKY SOKOLOVSKA 1 Kutání pod Krudumem Na Sokolovsku je hojnost technických zajímavostí spoje- Rudné ných s hornictví těžbou, na energetikou, Sokolovsku má

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

České podzemí. odborný seminář o montánních památkách a cestovním ruchu

České podzemí. odborný seminář o montánních památkách a cestovním ruchu České podzemí odborný seminář o montánních památkách a cestovním ruchu Odborný seminář je primárně určen studentům oborů cestovní ruch a souvisejících, odborným pracovníkům destinačních společností, pracovníkům

Více