Využití produktu EMC Documentum xcp pro řízení a automatizaci procesů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití produktu EMC Documentum xcp pro řízení a automatizaci procesů"

Transkript

1 Využití produktu EMC Documentum xcp pro řízení a automatizaci procesů Vojtěch Havránek ARBES Finance Day, Bratislava,

2 Agenda Case Management EMC Documentum xcp Use Cases v xcp Business Process Management a xcp Enterprise Content Management a xcp Srovnání xcp a jiných přístupů řešení Use Case schválení úvěru

3 EMC Documentum xcp CASE MANAGEMENT NÁSTROJ BPM PLATFORMA ECM PLATFORMA

4 OBSAH PRAVIDLA SPOLUPRÁCE LIDÉ PROCESY DATA DOCUMENTUM xcp ALL INFORMATION IN CONTEXT

5 EMC Documentum xcp Automatizace procesů Monitoring & reporting procesů a obsahu Efektivní správa změn Delegování úkolů Bezpečnost S 5

6 Implementované technologie ECM na trhu Za poslední dva roky si platformu CM Documentum xcp zvolily tyto banky v ČR: Česká spořitelna Komerční banka Raiffeisenbank Equa bank Platforma EMC Documentum je rozšířená i v jiných odvětvích: RWE, EON Ministerstvo obrany ČR, Dopravní podnik Praha Volkswagen Zentiva Český Aeroholding

7 Use cases pro xcp VEŘEJNÁ SPRÁVA FINANČNÍ SEKTOR POJIŠŤOVNY ZDRAVOTNICTVÍ Nárok na sociální dávky Sociální služby Řízení soudních procesů Řešení sporů Hypotéky Úvěrové produkty Wealth management Akviziční procesy Zpracovaní pojistných událostí Akviziční procesy Zavádění nových produktů a produktových balíčků Evidence pacienta, řízení jednotlivých agend a vyšetření Zaměstnanecké procesy Zdravotní dokumentace, životní cyklus Archivace

8 Use cases pro xcp finanční sektor Finance Human Resources Customer Service Legal Corporate Services Depozitní účty Úvěrové účty Reklamace, pohledávky, Řízení dodavatelů Příkazy k úhradě Centrální nákup Administrace benefitů Nábor zaměstnanců Rušení zaměstnanců Hodnocení výkonnosti zaměstnanců Zákaznická korespondence Call centrum Delegování úloh Řízení smluv Řízení zákonných situací Audit a compliance Zdravotnictví a bezpečnost Správa majetku a budov Monitoring kvality a výkonnosti Cestovní ruch

9 CAPTIVA Enterprise Capture Enterprise Capture Platforma pro implementace CM a BPS řešení PARTNER SOLUTIONS IIG SERVICES PRODUCTIZED SOLUTIONS IN-HOUSE CUSTOMER SOLUTIONS Sample Sample Apps Apps (BPM) Reusable Reusable Components Components Design Tool Design Design Patterns Patterns (UI, Process, Design Data ToolModel, Reports) Best Practices Practices Process Engine Analytics Reporting (BPM) DOCUMENTUM xcp (UI, Process, Data Model, Reports) Best Customer Communications Customer Communications SCIENCES XPRESSION DOCUMENT Content, DOCUMENTUM Metadata, Library PLATFORM Services, Security Content, Metadata, Library Services, Security

10 xcp ve verzi 2.1 přináší Business process engine / Business templates provider Automatizace, správa a řízení procesů v celé společnosti B2B, B2C Verzování procesů Time to market / time to produkt Menší podíl programování Moderní GUI (Sencha, JavaScript) / wysiwyg nástroj xcp Designer Responzivní aplikace Re - použitelnost vytvořených komponent Rychlá aplikace změny v procesech řídí business (dny ne týdny) Integrované DMS Documentum D7 a jednoduchá (wysiwyg) integrace s 3 rd aplikacemi

11 xcp architektonické začlenění Call centrum Risk Management Finance a back/office Správa účtů Work-out Automatizovaný proces spojený s rozhodováním (výpočty, obchodní pravidla, scoring, apod.) Složité procesy vyžadují odpovědné řízení konzistence procesu a Documentum xcp Automatizované rozhodování celistvosti V průběhu procesu je potřeba maximálně využít existující klientská data Audit procesů a kontrola průběhu v Externí datové zdroje reálném čase jsou důležité pro jistotu a důvěryhodnost fungování Vizualizace a transparentnost nastavení úživatelů, přiblíží svět IT a obchodu

12 xcp modelování procesů Návrh procesu automatického a manuálního zpracování toku událostí, aktivit a informací Možnost kombinace různých procesů v jedné platformě Řízení přístupu uživatelů dle rolí a oprávnění k různým úlohám Výkonnost a průběh procesu je detailně zaznamenáván a monitorován (audit trail) Visualizace a transparentnost procesu včetně systémové kontroly před jeho spuštěním zajistí porozumění mezi IT a businessem

13 xcp modelování procesů a GUI Informační/datový Integrovaná Integrační Komplexní analytika model a a specifikace Flexibilní služby relacemetadat UI nastavení design a datově business řízené procesu UI

14 xcp Designer

15 Vytvoření formuláře objektu

16 Vytvoření statefull procesu

17 Uživatelská práce s xcp Personalizované Rich Všechny and flexibilní relevantní a na roli a závislé rozložení dostupné zobrazení pracovní informace pracovní plochy na analýzy plochy jednom místě Výkonné kontextové

18 xcp monitoring a reporting procesů

19 ECM - D7 - Ukládání a správa obsahu Různé typy obsahu (dokumenty, scan, XML, šablony, atd ) Data klientská, interní, rozpracovaná, archiv Management obsahu přístupy, životní cyklu, verzování, publikace, bezpečnost Řízení přístupu uživatelů dle rolí a oprávnění k různým úlohám Detailní audit Vizualizace, transparentnost a reporting všech proběhlých akcí na obsahem Transformace Automatické aktivity on action Obsah Atributy Číslo faktury: Zákazník: Datum splatnosti: Stav: Schváleno (kým): Adresa Fulltext Page 20

20 D7 - Řízení životního cyklu Řízení životního cyklu na základě obchodního procesu Automatické stavy od vzniku po skartaci Ruční a automatické workflow Dynamické přidělování práv, compliance, skartační podmínky Životní cyklus Tvorba Úprava Kontrola Schválení Zveřejnění Skartace Page 21

21 D7 -Bezpečnost a přístupová práva Zabezpečení obsahu Šifrované uložiště Elektronické podpisy Information Rights Management Definovaná přístupová práva Elektronická skartace Authentication Auditing Encryption Information rights Electronic signatures Digital shredding Single sign-on Page 22

22 D7 - Přístup k obsahu & úkolům D2 xcp Mobile apps SAP, ERP MS Office & Outlook SharePoint xcp runtime D2 nativní, konfigurovatelný klient Administrator administrátorská aplikace Klient pro Outlook, Integrace do MS Office Applikační Server iviews Web Parts & Web Services Přístup ze SAPu Přístup z MS SharePoint Mobilní aplikace SOA integrace EMC Documentum Platform Process Services Regulated Content Mgmt Records Mgmt Vyhledávání Advanced Content Services Business Process Management Auto klasifikace XML Servicy Integrace Řízení životních cyklů Správa digit.obsahu Oprávnění Transformace Trusted Content Svcs Integrovaný archiv Zálohování & Obnova Úložiště Page 23 Repository Services

23 Srovnání přístupů vývoje řešení KRABICOVÁ ŘEŠENÍ (BPM or ECM) Aplikace vyvinutá na míru EMC Documentum xcp Náklady na vývoj a údržbu Medium Přednastavené komponenty; Změny a úpravy jsou realizovány různými vývojářskými nástroji High Programování, customizace, bez užití frameworků Low Knihovny aplikací; xcelerators; znovupoužití komponent, jeden designový nástroj Uživatelská vybavenost odpovídá uživatelským očekáváním Low Slabá uživatelská přívětivost; dodané GUI nemusí vyhovovat všem, nelze změnit High Přizpůsobené uživatelské rozhraní High Standardní UI, moderní, výkonné s možností redesignu Rychlost rozvoje a nasazení nových verzí a změn Medium Možnost dovývoje kódováním dodatečných částí, nasazení prostřednictvím TI High Omezené kapacity rozvoje, zdlouhavý rozvoj, neexistence upgradů, závislost na 1 dodavateli Low 48 katalogových řešení; Nastavení, desgin a nikoliv hardcoding; Nástroje pro uživatelský release management Možnost filtrovat funkce a informace dle zdroje a uživatele Medium Omezený počet konektorů na externí systémy; omezené funkce ECM v rámci BPM Medium Možnost dovývoje konektorů na jakékoliv systémy; integrace je formou hardcodingu; omezená výkonnost a analytika High Možnost nastavit napojení na jakýkoliv ws orientovaný systém včetně analytiky Možnost jednoduše měnit/adaptovat řešení Low Omezeno jen na nabízené funkce a komponenty Low Jedna změna ovlivňuje celý systém. Nutnost použít dodavatele. High Možnost provádění změn kdykoliv, podpora verzování Možnost rychle vyvíjet a provozovat více řešení Medium Nemožné použít části existujícího řešení Low Každý systém je unikátní a jeho vývoj dlouhodobý High Přenos a znovupoužití komponent a existujících řešení podporováno v platformě Page 24

24 Ukázka praktické realizace implementace xcp pro případ schvalování retailového úvěru

25 Proces a informační složka automaticky vytvořena Metadata uložena do datové struktury procesu Zajištěna bezpečnost informací Karel Dvořák Žádá o úvěr Vyplní elektronickou žádost prostřednictvím internetu Žádost je vyplněna a odeslána Zahájen proces zpracování žádosti Documentum xcp CASE MANAGEMENT PLATFORM

26 Proces automaticky komunikuje s ostatními interními systémy a datovými sklady Počas procesu se udržuje auditní stopa Informační složka klienta je založena do databáze. Nad daty jsou vyhodnocena obchodní pravidla a kontroly (Decision engine) Komunikace Proces s externími zpracování datovými žádosti zdroji a systémy Documentum xcp CASE MANAGEMENT PLATFORM

27 Vícekanálová komunikace / různými technickými prostředky Veškerá komunikace (a komunikované dokumenty) jsou uloženy v informační složce Žadatel je požádán o zaslání doplňujících informací Veškerá komunikace je automaticky ukládána u procesu schvalování a v informační složce žadatele Phone SMS Obchodní pravidla a principy schvalování vyhodnotila požadavek na doplňující informace a dokumenty Vyhodnocení obdržených Komunikace dat žádosti se zákazníkema dat z externích zdrojů Documentum xcp CASE MANAGEMENT PLATFORM

28 Papírové dokumenty mohou být nascanovány Metadata automaticky získána a verifikována ze scanovaných dokumentů (OCR) jsou uložena do informační složky Žadatel posílá elektronické a papírové informace a dokumenty Doplňující dokumenty (poštou) Verifikace (faxem) Papírové dokumenty jsou scanovány (digitalizace) Všechny dokumenty jsou uloženy do informační složky Vytěžení metadat z digitalizovaných dokumentů Documentum xcp CASE MANAGEMENT PLATFORM

29 V rámci decision making procesu jsou zapojeni různé role uživatelů úvěrový analytik, call centrum (verifikace), fraud analytik, Data o žadateli a získané dokumenty jsou posouvány procesem dle nastavené logiky a pravidel k vyhodnocení schválení nebo zamítnutí žádosti. Business process management schvalování úvěru Documentum xcp CASE MANAGEMENT PLATFORM

30 Komunikace prostřednictvím mobilních prostředků, e- mailů, nebo poštou Proces schvalování žádosti může automaticky poslat welcome letter a případně prostřednictvím bankovního systému také peníze na účet žadatele Na základě schválení jsou Veškerá vygenerovány korespondence smluvní je uložena dokumenty informační a welcome letter se složky složenkami klienta k úhradě splátek úvěru a automaticky zaslány klientovi. Komunikace s klientsm Documentum xcp CASE MANAGEMENT PLATFORM

31 A Z auditní stopa je uložena do archivu s informační složkou klienta Automaticky jsou nastavena pravidla archivace a přístupů k informacím v rámci archivu Informační složka je uzavřena a je k ní nastaveno datum úplné či částečné skartace Compliance Docmumentum xcp CASE MANAGEMENT PLATFORM Compliance Documentum xcp CASE Storage MANAGEMENT Management PLATFORM Informační složka je přesunuta do nákladově nejúspornějšího úložiště dle nastavených IT pravidel

32 Monitoring průběhu, eskalace zpoždění úkolů, varování při problémech a vyjímkách Přístup k dashboard dle role každý uživatel může vidět různé statistiky Pohled na trendy a statistiky přes běžící a ukončené procesy Zaslání eskalací pokud jsou KPI/výkonnosti překročeny Zasílání varování v případě zjištění operačního rizika nebo podvodu. Dashboards Documentum xcp CASE MANAGEMENT PLATFORM

33

34 Díky za pozornost. Vojtěch Havránek ECM/BPM Department Director ARBES Technologies, s.r.o.

ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013

ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013 ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013 Agenda Představení ARBES a divize Proč potřebujeme DMS ve státní správě Práce s dokumenty od A do Z Zabezpečení obsahu pro

Více

Moderní přístup k návrhu produktové nabídky a schvalování úvěrových produktů v reálném čase.

Moderní přístup k návrhu produktové nabídky a schvalování úvěrových produktů v reálném čase. Moderní přístup k návrhu produktové nabídky a schvalování úvěrových produktů v reálném čase. Jan Denemark Konference ARBES FINANCE DAY, 19.6.2014, AUSTRIA TREND HOTEL, Bratislava www.arbes.com Situace

Více

ARBES přináší komplexní a moderní řešení pro finanční instituce

ARBES přináší komplexní a moderní řešení pro finanční instituce přináší komplexní a moderní řešení pro finanční instituce Tomáš Denemark Konference FINANCE DAY, 19.6.2014, Austria Trend Hotel, Bratislava. www.arbes.com Program prezentace Portfolio řešení u Produkty

Více

ARBES přináší komplexní a moderní řešení pro finanční instituce

ARBES přináší komplexní a moderní řešení pro finanční instituce přináší komplexní a moderní řešení pro finanční instituce Tomáš Denemark Konference FINANCE DAY, 5.6.2014, hotel Grandior, Praha. www.arbes.com Program prezentace Portfolio řešení u Produkty jednotlivých

Více

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č.1 - Popis architektury IISSP.doc Strana 1 z 35 Obsah: Definice pojmů a zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Co je informační systém Státní pokladny... 5 2.1 Integrovaný

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 2 Jsme česká profesionální internetová agentura. Certifikovaný Solution Partner Sitecore a Advanced Partner OpenText pro ČR a SR. Dodáváme řešení, technologie a služby, které vám v éře digitálního věku

Více

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Správa dokumentů Archivace Workflow Týmová spolupráce Správa životního cyklu dokumentu Management znalostí Správa a archivace e-mailů Web Content Management Software pro:

Více

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance Magazín Říjen 2014 Innovator BPM Biometrický podpis posouvá firmy k bezpapírovým procesům Finance Korporátní financování. Jak to je a jak to může být? Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Ostravská univerzita v Ostravě Projekt přípravy a realizace elektronické evidence klíčových dokumentů v DMS (Document Management System) Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 159/2006

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 2 je společnost založená v roce 2001 na základech spolupráce několika fyzických a právnických osob, podnikajících v oblasti českého internetu již od roku 1998. Motivem ke vzniku firmy byla touha představit

Více

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV Business Logic Provider for Firemní řešení ELO pro Microsoft Dynamics NAV Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV ELO Business Logic Provider (BLP) umožňuje

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení Radek Pospíšil Commerce Server 2002 Příručka pro rychlé seznámení Obsah Úvod...........................................................................5 Výhody a vlastnosti MS Commerce Serveru 2002........................................6

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky / Příloha č. 1 Smlouvy Specifikace předmětu plnění Stupeň důvěrnosti: Veřejné Specifikace předmětu

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 je společnost založená v roce 2001 na základech spolupráce několika subjektů, fyzických i právnických osob, podnikajících v oblasti českého internetu již od roku 1998. Motivem ke vzniku byla touha představit

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3 IT PRODUKT 2012 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN či virtuální desktopy. Současní

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3 Obsah Produkt IDFU...4 K čemu slouží...4 Komfortní nástroj pro uživatele...4 Řešení pro IT...4 Rozšíření...4 Aktuální moduly...4

Více

Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010

Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010 Semestrální práce Téma: Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) VŠE Praha, LS 2009/2010 Autoři: Jan Tyle, Jan Ullrich, Václav Hanuš Předmět: 4IT450

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více