Přírodní prostředí Země. Mgr. Jana Felcmanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodní prostředí Země. Mgr. Jana Felcmanová"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/ Název: Přírodní prostředí Země Autor: Mgr. Jana Felcmanová Rok vydání: 2011

2 Obsah Obsah... 2 Pracovní list: Vesmír a hvězdy... 3 Řešení - Pracovní list: Vesmír a hvězdy... 5 Pracovní list: Slunce a Sluneční soustava... 6 Řešení - Pracovní list: Slunce a Sluneční soustava... 8 Pracovní list: Měsíc Řešení - Pracovní list: Měsíc Pracovní list: Země Řešení - Pracovní list: Země Pracovní list: Glóbus Řešení - Pracovní list: Glóbus Pracovní list - Trvání dne i noci Řešení Pracovní list - Trvání dne i noci Pracovní list: Roční období Řešení - Pracovní list: Roční období Pracovní list: -Určování zeměpisné polohy Řešení - Pracovní list:určování zeměpisné polohy Pracovní list: Mapy Řešení - Pracovní list: Mapy Pracovní list: Obsah Map Řešení - Pracovní list: Obsah Map

3 Pracovní list: Vesmír a hvězdy 1. úkol: Vyber kladnou odpověď. Zakrouţkuj správnou verzi. A) 10 miliard let B) 15 miliard let C) 25 miliard let 2. úkol: Kolik teorií vzniku vesmíru znáš? Vypiš je úkol: Z jakých druhů galaxií se skládá vesmír. Vyber kladnou odpověď. A) eliptické, spirálové, nepravidelné B) eliptické, kulovité, spirálové C) kulovité, spirálové, nepravidelné 4. úkol: Vyber správné tvrzení a to podtrhni. Hvězdy: - mají kulovitý tvar - je to ţhavá koule, ţhavých plynů - existuje na ní ţivot - vyzařuje tepelné a světelné záření - je to sféra zabývající se vodou 5. úkol: Kolik souhvězdí je známo: A) 88 B) 98 C) 78 3

4 6. úkol: Co skrývá doplňovačka? 1. Východní soused České republiky. 2. Druhý nejmenší světadíl. 3. Severní soused České republiky. 4. Stát nacházející se ve střední Evropě. 5. Listnatý strom. 6. Planeta Sluneční soustavy. Vybarvi, jak se po splnění všech úkolů cítíš: 4

5 Řešení - Pracovní list: Vesmír a hvězdy 1. úkol: Vyber kladnou odpověď. Zakrouţkuj správnou verzi. D) 10 miliard let E) 15 miliard let F) 25 miliard let 2.úkol: Kolik teorií vzniku vesmíru znáš? Vypiš je. 1) Velkým třeskem 2) Stvořil jej Bůh 3. úkol: Z jakých druhů galaxií se skládá vesmír. Vyber kladnou odpověď. A) eliptické, spirálové, nepravidelné B) eliptické, kulovité, spirálové C) kulovité, spirálové, nepravidelné 4. úkol: Vyber správné tvrzení a to podtrhni. Hvězdy: - mají kulovitý tvar - je to žhavá koule, žhavých plynů - existuje na ní ţivot - vyzařuje tepelné a světelné záření - je to sféra zabývající se vodou 5. úkol: Kolik souhvězdí je známo: A) 88 B) 98 C) úkol: Co skrývá doplňovačka? S L O V E N S K O 1. Východní soused České republiky. E V R O P A 2. Druhý nejmenší světadíl. P O L S K O 3. Severní soused České republiky. 4. Stát nacházející se ve střední Evropě. M A Ď A R S K O L Í P A 5. Listnatý strom. M A R S 6. Planeta Sluneční soustavy. 5

6 Pracovní list: Slunce a Sluneční soustava 1. úkol: Z přeházených písmen sloţ vhodnou odpověď na otázku. a) Jméno hvězdy, kolem které obíhají planety? CNULSE... b) Planeta, na které vznikl ţivot? EMĚZ.. 2. úkol: Pojmenuj planety 3. úkol: Zaškrtni pravdivost výroku: Slunce je středem sluneční soustavy. Saturn je planetou zemského typu. Čím jsou planety od Slunce vzdálenější, tím déle ho obíhají. Sluneční soustavu tvoří pouze Slunce a devět planet. 4. úkol: Vybarvi stejnou barvou políčka, která k sobě patří. Slunce Merkur Měsíc Neptun Obíhá kolem Slunce, Země, své osy Vyzařuje tepelné a světelné záření Teplota na této planetě kolísá od - 180ºC do 420 ºC Poslední planeta Sluneční soustavy Přirozená družice Země První planeta od Slunce Planeta Hvězda 6

7 5. úkol: Roztřiď planety do dvou sloupečků. Planety zemského typu (vnitřní Planety) Planety vnější Vybarvi, jak se po splnění všech úkolů cítíš: 7

8 Řešení - Pracovní list: Slunce a Sluneční soustava 1. úkol: Z přeházených písmen sloţ vhodnou odpověď na otázku. a) Jméno hvězdy, kolem které obíhají planety? CNULSE... Slunce. b) Planeta, na které vznikl ţivot? EMĚZ. Země.. 2. úkol: Pojmenuj planety Řešení: Slunce, Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun 3. úkol: Zaškrtni pravdivost výroku: Slunce je středem sluneční soustavy. Saturn je planetou zemského typu. Čím jsou planety od Slunce vzdálenější, tím déle ho obíhají. Sluneční soustavu tvoří pouze Slunce a devět planet 8

9 4. úkol: Vybarvi stejnou barvou políčka, která k sobě patří. Slunce Merkur Měsíc Neptun Obíhá kolem Slunce, Země, své osy Vyzařuje tepelné a světelné záření Teplota na této planetě kolísá od - 180ºC do 420 ºC Poslední planeta Sluneční soustavy Přirozená družice Země První planeta od Slunce Planeta Hvězda 5. úkol: Roztřiď planety do dvou sloupečků. Planety zemského typu ( vnitřní Planety) Merkur Venuše Země Mars Planety vnější Jupiter Saturn Uran Neptun 9

10 Pracovní list: Měsíc 1. úkol: Vylušti tajenku. Doplňovačka skrývá téma dnešní hodiny. 1. Nejbližší planeta ke Slunci. 2. Jediná planeta ve Sluneční soustavě na níž je život. 3. Žhavá koule. Vyzařuje teplo a světlo. 4. Měto v jižních Čechách. 2. úkol: Zaškrtni správnou odpověď: Planeta Země má: a) pouze jeden Měsíc b) 2 Měsíce c) ţádný Měsíc 5. Zvíře podobné člověku. K zatmění Slunce dochází, kdyţ: a) zastíní Měsíc Slunce. b) se ocitne Měsíc ve stínu Země. c) nikdy K zatmění Měsíce dochází, kdyţ: a) zastíní Měsíc Slunce b) se ocitne Měsíc ve stínu Země c) nikdy 3. úkol: Zaškrtni pravdivost výroku. - Měsíc obíhá pouze kole Země a ne kolem své osy. - Měsíc je přirozená druţice. - Prvním člověkem na Měsíci byl Neil Armstrong. - Jeho loď se jmenovala Apollo Působením Měsíce a Slunce na Zemi dochází k přílivu a odlivu. Vybarvi, jak se po splnění všech úkolů cítíš: 10

11 Řešení - Pracovní list: Měsíc 1. úkol: Vylušti tajenku. Doplňovačka skrývá téma dnešní hodiny. M E R K U R 1. Nejbližší planeta ke Slunci. 2. Jediná planeta ve Sluneční soustavě na Z E M Ě níž existuje život. S L U N C E 3. Žhavá koule. Vyzařuje teplo a světlo. P Í S E K 4. Měto v jižních Čechách. O P I C E 5. Zvíře podobné člověku. 2. úkol: Zaškrtni správnou odpověď: Planeta Země má: a) pouze jeden Měsíc b) 2 Měsíce c) ţádný Měsíc K zatmění Slunce dochází, kdyţ: a) zastíní Měsíc Slunce. b) se ocitne Měsíc ve stínu Země. c) nikdy K zatmění Měsíce dochází, kdyţ: a) zastíní Měsíc Slunce b) se ocitne Měsíc ve stínu Země c) nikdy 3. úkol: Zaškrtni pravdivost výroku Měsíc obíhá pouze kole Země a ne kolem své osy. NE Měsíc je přirozená druţice. ANO Prvním člověkem na Měsíci byl Neil Armstrong. ANO Jeho loď se jmenovala Apollo 13. NE Působením Měsíce a Slunce na Zemi dochází k přílivu a odlivu. ANO 11

12 Pracovní list: Země 1. úkol: Opakování Země (Tajenka.) lze zjednodušeně popsat jako těleso, omezené vzhledem k ovzduší střední klidnou hladinou oceánů a moří, která myšlena probíhá i pod kontinenty. Střední hladina oceánů a moří není v tomto případě zvlněná působením větru či mořskými proudy. 1. Autor první myšlenky o kulovitém tvaru Země. 2. Ţhavá koule. Vyzařuje tepelné a světelné záření. 3. Země obíhá kolem své. 4. Jednou za máme přestupný rok 5. Na Zemi se střídá noc a 2. úkol: Dle učebnice na str. 10 zařaď do prvního sloupku v tabulce základní pojmy. Do druhého sloupku přiřaď odpovídající údaje. Počet měsíců Země, Doba oběhu kolem Slunce, Poloměr zeměkoule, Obvod rovníku, Povrch, Průměrná vzdálenost od Slunce, Doba otočení kolem své osy, 1, 150 milionů kilometrů, 365 dní 5 h 48 min = 1 rok, km², m, km, 23h 56 min 4s = 1 den Základní údaje o Zemi Vybarvi, jak se po splnění všech úkolů cítíš: 12

13 Řešení - Pracovní list: Země Opakování Země Geoid lze zjednodušeně popsat jako těleso, omezené vzhledem k ovzduší střední klidnou hladinou oceánů a moří, která myšlena probíhá i pod kontinenty. Střední hladina oceánů a moří není v tomto případě zvlněná působením větru či mořskými proudy. P Y T H A G O R A S S L U N C E 1. Autor první myšlenky o kulovitém tvaru Země. 2. Ţhavá koule. Vyzařuje tepelné a světelné záření. O S Y 3. Země obíhá kolem své. Č T Y Ř I 4. Jednou za máme přestupný rok D E N 5. Na Zemi se střídá noc a 13

14 2. úkol: Dle učebnice na str. 10 zařaď do prvního sloupku v tabulce základní pojmy. Do druhého sloupku přiřaď odpovídající údaje. Základní údaje o Zemi Průměrná vzdálenost od Slunce 150 milionů kilometrů Doba oběhu kolem Slunce 365 dní 5 h 48 min = 1 rok Doba otočení kolem své osy 23h 56 min 4s = 1 den Poloměr zeměkoule km Obvod rovníku m Povrch km² Počet měsíců Země 1 14

15 Pracovní list: Glóbus 1. úkol: Vhodně pospojuj: Poledníky Rovnoběţky Glóbus Rovník zmenšený model Země nejdelší rovnoběţka stejně dlouhé polokruţnice kruţnice vedené souběţně s rovníkem 2. úkol: Zakrouţkuj správnou odpověď: K velkému rozvoji tvorby globusů dochází především od: d) 12. stol. e) 14. stol. f) 16. stol. Vedle zemského glóbu se vyráběly také globusy znázorňující: a) nebeskou sféru b) ţádné jiné se nevyráběly c) povrch jiných planet Směrem od rovníku k pólům se rovnoběţky a) prodluţují b) zkracují c) zůstávají stejné 3. úkol: Vypiš, co vše můţeme na glóbech vysledovat: 1) 2) 3) 4) Vybarvi, jak se po splnění všech úkolů cítíš: 15

16 Řešení - Pracovní list: Glóbus 1. úkol: Vhodně pospojuj: 1. Poledníky 3.zmenšený model Země 2. Rovnoběţky 4.nejdelší rovnoběţka 3. Glóbus 1.stejně dlouhé polokruţnice 4. Rovník 2.kruţnice vedené souběţně s rovníkem 2. úkol: Zakrouţkuj správnou odpověď: K velkému rozvoji tvorby globusů došlo především od: g) 12. stol. h) 14. stol. i) 16. stol. Vedle zemského glóbu se vyráběly také globusy znázorňující: a) nebeskou sféru b) ţádné jiné se nevyráběly c)povrch jiných planet Směrem od rovníku k pólům se rovnoběţky a) prodluţují b) zkracují c) zůstávají stejné 3. úkol: Vypiš, co vše můţeme na glóbusech vysledovat: 1) měřítko glóbusu nám udává 1 cm na glóbu, kolik je to centimetrů ve skutečnosti. Díky měřtku umíme vypočítat vzdálenost jednotlivých míst od sebe 2) různé barvy např. modrou barvou jsou znázorněny vodní plochy, zelenou barvou níţiny, hnědou barvou vysočiny a pohoří 3) různé odstíny barev - čím jsou odstíny barev sytější a tmavší, tím vyjadřují v případě pevniny vyšší nadmořskou výšku, v případě vodstva větší hloubku 4) díky poledníkům a rovnoběţkám zvládneme určit zeměpisnou polohu jakéhokoliv místa na světě. 16

17 Pracovní list - Trvání dne i noci 1. úkol: Z přeházených písmen sloţ vhodná slova. Probíhá li na severní polokouli léto, na jiţní je: A M I Z.. Na jiţní polokouli je obratník: O R H A Z O K O... Na severní polokouli je obratník: A K R A.. 2. úkol: Zaškrtni pravdivost výroku: Nejdelší den je při letním slunovratu. Na severní polokouli je nejkratší den o zimním slunovratu. Při dnech rovnodennosti trvá den stejně dlouho jako noc. Po celý rok jsou den i noc, stejně dlouhé jenom na rovníku. 3. úkol: Vyhledej v učebnici na str. 16, jak dlouho trvá den, jestliţe je den rovnodennosti a dále zjisti z textu, jak dlouho trvá den, jestliţe je den letního slunovratu. Nacházíš se na severní polokouli. Den trvá při rovnodennosti... Den trvá při letním slunovratu.. Vybarvi, jak se po splnění všech úkolů cítíš: 17

18 Řešení Pracovní list - Trvání dne i noci 1. úkol: Z přeházených písmen sloţ vhodná slova. Probíhá li na severní polokouli léto, na jiţní je: A M I Z ZIMA Na jiţní polokouli je obratník: O R H A Z O K O KOZOROHA Na severní polokouli je obratník: A K R A RAKA úkol: Zaškrtni pravdivost výroku: Nejdelší den je při letním slunovratu. Na severní polokouli je nejkratší den o zimním slunovratu. Při dnech rovnodennosti trvá den stejně dlouho jako noc. Po celý rok jsou den i noc, stejně dlouhé jenom na rovníku. 3. úkol: Vyhledej v učebnici na str. 16, jak dlouho trvá den, jestliţe je den rovnodennosti a dále zjisti z textu, jak dlouho trvá den, jestliţe je den letního slunovratu. Nacházíš se na severní polokouli. Den trvá při rovnodennosti 12. hodin Den trvá při letním slunovratu 16. hodin 18

19 Pracovní list: Roční období 1. úkol: Doplň do tabulky poţadované údaje. Jarní rovnodennost Letní slunovrat Kdy většinou nastává? Uveď datum. V tento den na naší severní polokouli začíná? Doplň roční období. Jaká je délka dne a délka noci? Podzimní rovnodennost Zimní slunovrat 2. úkol: V moři písmen zakrouţkuj ty, které ti pomohou sloţit vhodné slovo. V kterém podnebném pásu se opakují čtyři roční období? OÍ L D N L S M Š R K G É V N A M H I 3. úkol: Napiš na následující řádek proč na Zemi dochází ke střídání dne a noci. 4. úkol: Urči, zda je pravda tvrzení. Zakrouţkuj kladnou odpověď Ano Ne. Probíhá-li na jiţní polokouli léto, je na severní polokouli zima. Probíhá li na jiţní polokouli zima, je na severní polokouli léto. Vybarvi, jak se po splnění všech úkolů cítíš: 19

20 Řešení - Pracovní list: Roční období 1. úkol: Doplň do tabulky poţadované údaje. Kdy většinou nastává? Uveď datum. V tento den na naší severní polokouli začíná? Doplň roční období. Jaká je délka dne a délka noci? Jarní jaro stejná rovnodennost Letní slunovrat léto den nejdelší noc nejkratší Podzimní podzim stejná rovnodennost Zimní slunovrat zima den nejkratší noc nejdelší 2. úkol: V moři písmen zakrouţkuj ty, které ti pomohou sloţit vhodné slovo. V kterém podnebném pásu se opakují čtyři roční období? MÍRNÉM OÍ L D N L S M Š R K G É V N A M H I 3. úkol: Napiš na následující řádek proč na Zemi dochází ke střídání dne a noci. Na Zemi dochází ke střídání dne a noci, protože se Země otáčí kolem své osy. 4. úkol: Urči, zda je pravda tvrzení. Zakrouţkuj kladnou odpověď Ano Ne. Probíhá-li na jiţní polokouli léto, je na severní polokouli zima. Probíhá-li na jiţní polokouli zima, je na severní polokouli léto. 20

21 Pracovní list: -Určování zeměpisné polohy 1. úkol: Jak se jmenují polokruţnice spojující severní a jiţní pól? 2. úkol: Podle mapy světa doplň, ve kterém světadílu leţí místa, která mají tuto zeměpisnou polohu: 40ºs.š.,100ºz.d 20ºj.š.,60ºz.d.. 20ºj.š., 20ºv.d. 40ºs.š.,80ºv.d.. 3. úkol: Na mapě České republiky najdi města leţící Při rovnoběţkách 49ºs.š 50ºs.š Na polednících 13ºv.d 15ºv.d 17ºv.d 18ºv.d 4. úkol: Podle vysvětlivek v atlase nakresli barevně, jak se na mapách znázorňuje: Jezero Vodopád, peřeje pěstování pšenice Písečná poušť vodní nádrţ s přehradou těţba ropy Hlavní město státu chov velbloudů těţba mědi Přístav chov ovcí těţba zlata Letiště pěstování banánovníku těţba uranu 5. úkol: Rejstřík:V rejstříku velkého školního atlasu světa vyhledej (podle abecedy) město LAGOS Najdeš: Lagos, Nig. 37 F5 21

22 Znamená to, ţe město Lagos (ve státě Nigérie) se nachází v atlase na straně 37 v políčku F5. Vyzkoušej si to! 6. úkol: Černě vyznač políčka B3 a D4. Vybarvi pastelkami políčka C2,B2,D1 a A A B C D 7. úkol: Najdi v rejstříku atlasu světa co nejrychleji tyto názvy: Ohňová země Kalahari Ještěd Zambezi Kaspické moře Viktoriino jezero Vybarvi, jak se po splnění všech úkolů cítíš: 22

23 Řešení - Pracovní list:určování zeměpisné polohy 1. úkol: Jak se jmenují polokruţnice spojující severní a jiţní pól? poledníky 2. úkol: Podle mapy světa doplň, ve kterém světadílu leţí místa, která mají tuto zeměpisnou polohu: 40ºs.š.,100ºz.d S. Amerika - USA 20ºj.š.,60ºz.d J.Amerika Paragua 20ºj.š., 20ºv.d Namíbie - Afrika 40ºs.š.,80ºv.d Čína - Asie 3. úkol:na mapě České republiky najdi města leţící Při rovnoběţkách 49ºs.š Mariánské Lázně, Beroun, Praha, Kutná Hora, Chrudim 50ºs.š Praha Na polednících 13ºv.d Stříbro 15ºv.d Liberec, Kouřim, Pacov 17ºv.d Šumperk, Vyškov 18ºv.d Nový Jičín 4. úkol: Podle vysvětlivek v atlase nakresli barevně, jak se na mapách znázorňuje: viz vysvětlivky v atlase na předních stranách. Jezero vodopád, peřeje pěstování pšenice Písečná poušť vodní nádrţ s přehradou těţba ropy Hlavní město státu chov velbloudů těţba mědi Přístav chov ovcí těţba zlata Letiště pěstování banánovníku těţba uranu 5. úkol: 23

24 Rejstřík:V. rejstříku velkého školního atlasu světa vyhledej (podle abecedy) město LAGOS Najdeš: Lagos, Nig. 37 F5 Znamená to, ţe město Lagos ( ve státě Nigérie) se nachází v atlasu na straně 37 v políčku F5. Vyzkoušej si to! 6. úkol: Černě vyznač políčka B3 a D4. Vybarvi pastelkami políčka C2, B2, D1 a A A B C D 7. úkol: Najdi v rejstříku atlasu světa co nejrychleji tyto názvy: Ohňová země Kalahari Ješťed (o. 47 O 16) (poušť 36 I 7) (h. 98 B 3,4) Zambezi Kaspické moře Viktoriino jezero (ř. 36 H 7) (64 F,E 6) ( jezero Ukerewe 36 G 8) 24

25 Pracovní list: Mapy 1. úkol: Zakrouţkuj správnou odpověď. Co představují mapy? a) Mapy zobrazují zemský povrch v rovině. Jsou různého měřítka. b) Mapy jsou zmenšené, zkreslené a stejného měřítka. c) Mapy jsou nezkreslené, nezmenšené modely země. 2. úkol: Zakrouţkuj správnou odpověď. Co to je atlas? a) Atlas je soubor map. b) Atlas je soubor knih. c) Atlas je seskupení glóbů. 3. úkol: Rozděl pojmy do tabulky. (mapy středního měřítka, Rozdělení podle měřítka: mapy malého měřítka, mapy velkého měřítka, není proto na nich moţné měřit vzdálenosti, mají velké zkreslení, malé zkreslení, moţné měřit vzdálenosti) Vybarvi, jak se po splnění všech úkolů cítíš: 25

26 Řešení - Pracovní list: Mapy 1. úkol: Zakrouţkuj správnou odpověď. Co představují mapy? a) Mapy zobrazují zemský povrch v rovině. Jsou různého měřítka. b) Mapy jsou zmenšené, zkreslené a stejného měřítka. c) Mapy jsou nezkreslené, nezmenšené modely země. 2. úkol: Zakrouţkuj správnou odpověď. Co to je atlas? a) Atlas je soubor map. b) Atlas je soubor knih. c) Atlas je seskupení glóbů. 3. úkol: Rozděl pojmy do tabulky. Rozdělení podle měřítka: Mapy malého měřítka Mapy středního měřítka mají velké zkreslení malé zkreslení není proto na nich moţné měřit vzdálenosti moţné měřit vzdálenosti Mapy velkého měřítka 26

27 Pracovní list: Obsah Map 1. úkol: Doplň správnou odpověď. A) Co vyjadřuje výškopis? B) Co slouţí k jeho vyjádření? a) b) úkol: Doplň správnou odpověď. A) Co vyjadřují vrstevnice? 3. úkol: Zakrouţkuj správnou odpověď. Jestliţe jsou vrstevnice od sebe vzdálené, tak se jedná o.. a) mírný svah b) příkrý svah c) rovina 4. úkol: Zakrouţkuj správnou odpověď. Jestliţe jsou vrstevnice hustě u sebe tak se jedná o.. a) mírný svah b) příkrý svah c) rovina 5. úkol: Co zachycuje polohopis na mapách? Podle přiloţených map některé zakrsli do pracovního listu Vybarvi, jak se po splnění všech úkolů cítíš: 27

28 Řešení - Pracovní list: Obsah Map 1. úkol: Doplň správnou odpověď. A) Co vyjadřuje výškopis? B) Co slouţí k. jeho vyjádření? a) vyjádření výškových poměrů v krajině b) slouţí k. tomu vrstevnice a kóty 2. úkol: Doplň správnou odpověď. Co vyjadřují vrstevnice? Vrstevnice: spojují místa se stejnou nadmořskou výškou. 3. úkol: Zakrouţkuj správnou odpověď. Jestliţe jsou vrstevnice od sebe vzdálené, tak se jedná o a) mírný svah b) příkrý svah c) rovina 4. úkol: Zakrouţkuj správnou odpověď. Jestliţe jsou vrstevnice hustě u sebe tak se jedná o.. a) mírný svah b) příkrý svah c) rovina 5. úkol: Co zachycuje polohopis na mapách? Podle přiloţených map některé zakrsli do pracovního listu. Zachycuje v mapách různé značky, jeţ znázorňují jednotlivé objekty v krajině vodní toky, města, silnice, ţeleznice atd 28

29 Použitá literatura a další zdroje: 1. PaedDr. Pavel Červinka, Mgr. Václav Tampír, Přírodní prostředí Země, Praha:Nakladatelství České geografické společnosti,87s., ISBN Smart Notebook clipart 29

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_32_INOVACE_377 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zeměpis (Geografie)

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zeměpis (Geografie) STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zeměpis (Geografie) Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Planeta Země, svět na mapě - povrch V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o časových

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Vzdálený i blízký vesmír

Vzdálený i blízký vesmír PLANETA ZEMĚ Vzdálený i blízký vesmír Ten, kdo viděl planetu Zemi z vesmíru, ji přirovnává k oáze na poušti. Naše Země je živá planeta. Ona je jediná nositelka života v planetární soustavě. Planeta Země

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou)

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) 1 OBSAH Měření poloměru Země... 4 Měření kvadrantu zemského... 7 Stanovení délky

Více

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka 1 5,5 bodů Nejvyšší úhrn srážek na Zemi za 24 hodin činí 1 869,9

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ PŘÍRUČKA k učebnici zeměpisu PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ Pavel Červinka Josef Herink Milan Holeček Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1 tel.: 224 933 996, 603

Více

ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1

ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 2 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE 1.) jeden z nejstarších vědních

Více

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země  Slunce Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou nazýváme Slunce. Součástí tohoto systému je i naše planeta Země a dalších 7 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. kolonie, jsou 19 j. š. a 47 v. d. Jedná se o jeden ze dvou

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. kolonie, jsou 19 j. š. a 47 v. d. Jedná se o jeden ze dvou Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa, Školní atlas Česká republika (Kartografie Praha, a. s.), pravítko, psací potřeby, kalkulačka 1 15

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj pracovní listy Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Význam astronomie

Více

Sluneční soustava. Drahoslava Rybová

Sluneční soustava. Drahoslava Rybová Sluneční soustava Drahoslava Rybová Obsah 1 Úvod...3 2 Historie...3 3 Slunce...4 3.1 Charakteristika...4 3.2 Složení...4 3.3 Rotace...5 3.4 Mytologie...5 4 Merkur...6 4.1 Charakteristika...6 4.2 Složení...6

Více