Zdravotnícka štatistika Ročník 2003, ZŠ-12/2003. Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2002/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnícka štatistika Ročník 2003, ZŠ-12/2003. Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2002/2003"

Transkript

1 Zdravotnícka štatistika Ročník 03, ZŠ-/03 Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 02/03

2 Vývoj denného štúdia v SZŠ (podľa stavu k 1. 9.) Tabuľka 1 Školský rok Školy Tried y Poznámka: Od školského roku 94/9 vrátane cirkevných SZŠ Žiaci z toho dievčat á Novoprijat í žiaci do a Absolventi z predchá- dzajúceho školského roka Učitelia (interní) 88/ / / / / / / / / / / / / / / Vývoj počtu žiakov podľa študijných odborov denné štúdium v SZŠ (podľa stavu k 1. 9.) Žiaci v školskom roku Tabuľka 2 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/9 S polu V šeobecná Zdravotná Detská Ženská Diétna asistent výživy Rehabilitačný pracovník asistent Asistent hygienickej služby 2 62 Zdravotnícky laborant Rádiologický laborant asistent Zubný laborant technik Farmaceutický laborant O čný optik Ortopedický protetik technik Z dravotnícky záchranár D iplomovaný fyzioterapeut 87 D iplomovaná pôrodná asistentka D iplomovaná všeobecná 2 8 D iplomovaný rádiologický asistent D iplomovaný asistent hygieny a epidemiológie Z dravotnícky asistent M asér S anitár M asér pre zrakovo postihnutých (handicapovaných) 1/2

3 Vývoj domovov mládeže pri SZŠ v hlavných ukazovateľoch (podľa stavu k 3.) Tabuľka 7 Rok Domovy mládež e Posteľová kapacita Ubytovaní žiaci z toho dievčat á Poznámka: Od roku 94 vrátane cirkevných SZŠ Domovy mládeže pri SZŠ (podľa stavu k 3. 02) Tabuľka 8 Územie Posteľová kapacita žiakov Počet ubytovaných ztoho dievčat á 1) Vrátane riaditeľa DM, prípadne vedúceho vychovávateľa, okrem pomocných vychovávateľov iných osôb 1) P očet vychovávateľo v z toho ženy S lovenská republika Bratislavský kraj 2 6 Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj

4 Interní a externí učitelia v SZŠ (podľa stavu k ) Tabuľka 9 Územie z toho ženy Interní učitelia všeobecnovzdelávacie vyučujúci odborné z toho ženy Externí učiteli a všeobecnovzdelávacie vyučujúci odborné S lovenská republika Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj

5 Tabuľka Počet žiakov v štátnych a cirkevných SZŠ podľa študijných odborov denného štúdia SR (podľa stavu k ) 1/2 Úhrn Úplné stredné odborné vzdelanie štvorročné štúdium Všeobecná Asistent výživy Zdravotnícky laborant Farmaceutický laborant Ortopedický technik 14 Zdravotnícky asistent pre zrakovo handicapovaných Zubný technik 79 x x Očný optik x x cirkevné SZŠ Všeobecná Zdravotnícky asistent pomaturitné kvalifikačné štúdium Úplné stredné odborné vzdelanie nadstavbové štúdiu m 3. 2/2 Zubný technik x Očný optik x

6 Tabuľka 12 Počet žiakov v štátnych a cirkevných SZŠ podľa študijných odborov denného štúdia SR (podľa stavu k ) Vyššie odborné štúdium 3. Diplomovaný fyzioterapeut pôrodná asistentka všeobecná Diplomovaný rádiologický asistent Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie x cirkevné SZŠ všeobecná Tabuľka.1 Počet žiakov v štátnych a cirkevných SZŠ podľa študijných odborov štúdia popri zamestnaní SR (podľa stavu k ) Úhrn pomaturitné kvalifikačné štúdium Úplné stredné odborné vzdelanie nadstavbové štúdiu m 3. Zdravotnícky laborant x Farmaceutický laborant x Očný optik x Zdravotnícky záchranár x Zdravotnícky asistent x pre zrakovo handicapovaných x

7 Tabuľka.2 Počet žiakov v štátnych a cirkevných SZŠ podľa študijných odborov štúdia popri zamestnaní SR (podľa stavu k ) Vyššie odborné štúdium Stredné odborné štúdiu m Diplomovaný fyzioterapeut 73 psychiatrická detská pôrodná asistentka všeobecná operačná dentálna hygienička Diplomovaný zubný technik 3 Diplomovaný záchranár Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie 3 34 Diplomovaný medicínsko-technický laborant Sanitár cirkevné SZŠ všeobecná 2 18 Sanitár 0 1

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002

Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31.10.2002 52 Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003

Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 70 Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004

Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 61 Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou výsledky

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve v SR 2014 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve

Více

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2015

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2015 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve v SR 2015 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ 7.6. 2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KAM KRÁČÍŠ ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLSTVÍ?

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 31. března 1992,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.05.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek 8.9.2017 X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, jako zákon č. 201/2017 Sb., ze dne 8.6.2017 Novela zákona o nelékařských zdravotnických

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 5 17.8.2003 Pracovníci Zlínského kraje k 31.12.2002 Ve Zlínském kraji pracovalo k 31.12.2002

Více

O súčasnom stave legislatívy

O súčasnom stave legislatívy O súčasnom stave legislatívy V. ročník konferencie klinických fyzikov SR s medzinárodnou účasťou Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN 26.9.2013-27.9.2013 RNDr. Martin Jasenčak Obsah Prečo O súčasnom stave

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012 Ročník 2014 ZŠ-50/2014 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Stomatologická starostlivos v SR 2003

Stomatologická starostlivos v SR 2003 Stomatologická starostlivos v SR 2003 Zdravotnícka tatistika 2004 Stomatologická starostlivos v SR 2003 Zdravotnícka štatistika Ročník 2004, ZŠ-15/2004 Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. Bratislava

Více

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek 25.11.2017 Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, jako zákon č. 201/2017

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 128 Vládní návrh na vydání zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 37 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2012 Health care workers as of 31. 12. 2012 Ve zdravotnictví

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 64 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2011 Health care workers as of 31. 12. 2011 Ve zdravotnictví

Více

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Systém ASPI - stav k 4.11.2008 do částky 128/2008 Sb. a 29/2008 Sb.m.s. Obsah a text 96/2004 Sb. - poslední stav textu 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 Ročník 2006 ZŠ-26/2006 Obsah Úvod... 7 Dojčené deti... 9 Dojčené deti v Slovenskej republike (graf)... 9 Vyšetrenia (ošetrenia)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k... - znění dle 105/11 Sb. 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 10. 2014 23 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013 Health care workers as of 31. 12. 2013 Ve zdravotnictví

Více

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prináša výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti kardiologickej A (MZ SR) 17-01 za rok 2016 realizovaného

Více

Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 Bývajúce obyvateľstvo (podľa TP)

Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 Bývajúce obyvateľstvo (podľa TP) Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 Územie Bývajúce obyvateľstvo (podľa TP) 2011 2001 1991 1980 1970 Slovenská republika 5 397 036 5 379 455 5 274 335 4 991 168 4 537

Více

ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Jana Pultarová

ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Jana Pultarová ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Jana Pultarová dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví

Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví Schvalovací proces žádostí MZČR jako uznávací orgán vydává stanoviska pro akreditační řízení programům, které vedou

Více

SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, Vajnorská 1, Bratislava, Štatistika za rok 2015

SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, Vajnorská 1, Bratislava, Štatistika za rok 2015 SUMÁR Slovenská republika: Zamestnanci a mzdy v zdravotníctve (výkon práce vo verejnom záujme) 2015 7 160 1 357 2 323 2 395 2 sestra 16 682 651 990 997 3 pôrodná asistentka 889 636 934 938 4 zdravotnícky

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví

Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví Rok Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

Nariadenie vlády č. 296 / 2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,

Nariadenie vlády č. 296 / 2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, Nariadenie vlády č. 296 / 2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 (platí od 1. 97. 2017 do 31. 8. 2017) o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 1 z 8 29.08.2018 8:38 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k

Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k Mimořádný sběr dat Stav nelékařů poskytovatelů lůžkové péče dle stavu k 30.9.2015 Markéta Bartůňkova, Andrea Pokorná, Jan Mužík Sběr dat o stavu NLZP k 30.9.2015 PRACOVNÍ POMĚR (SKUTEČNOST) DPP, DPČ (SKUTEČNOST)

Více

PERSONÁLNE OBSADENIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH. Daniela Pochybová

PERSONÁLNE OBSADENIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH. Daniela Pochybová PERSONÁLNE OBSADENIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH Daniela Pochybová Brno 04. 05.03.2014 LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 10. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 10. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 10. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 333. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob

Více

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních Strana 5206 Sbírka zákonů č. 339 / 2008 Částka 109 339 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí ze dne 11. ledna 2010 jak vyplývá ze změn provedených

Více

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Pohlavné choroby v SR 2016

Pohlavné choroby v SR 2016 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2016 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom hlásených poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na území SR. Štatistické zisťovanie

Více

Realizácia projektu vzdelávania študentov SZŠ v oblasti vakcinológie

Realizácia projektu vzdelávania študentov SZŠ v oblasti vakcinológie Realizácia projektu vzdelávania študentov SZŠ v oblasti vakcinológie MUDr. Kollárová, MUDr. Ondicová, MUDr. Stašková, MUDr. Pompová, RNDr. Matušková RÚVZ so sídlom v Trnave, v Michalovciach, v Poprade,

Více

Pohlavné choroby v SR 2015

Pohlavné choroby v SR 2015 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2015 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v SR. V roku 2014 došlo kvôli zjednoteniu údajov k zmene metodiky zberu, po ktorej sa hlásenie

Více

Klasifikace zaměstnání a její využití ve zdravotnictví

Klasifikace zaměstnání a její využití ve zdravotnictví Klasifikace zaměstnání a její využití ve zdravotnictví Porada hlavních sester, MZ, 14. 12. 2010 Jakub Hrkal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Osnova prezentace Vymezení, předmět, struktura

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Pohlavné choroby v SR 2014

Pohlavné choroby v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Pohlavné v SR 21 Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov o pohlavných chorobách prenosných sexuálnym stykom. Od roku 21 sa hlásenie pohlavnej Z (MZ SR) 8-12 zasiela len

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

a) osvědčení o rekvalifikaci*)

a) osvědčení o rekvalifikaci*) ŽIVNOST Obchod se zvířaty určenými pro zájmové obory Vodní záchranářská služba POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na veterinární

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Vyplňte, prosím! Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Prehľad informuje o výsledkoch štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

HLAVA I Obecná ustanovení

HLAVA I Obecná ustanovení 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 po X. novele platné od

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 po X. novele platné od 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 po X. novele platné od 1. 9. 2017 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s

Více

HLAVA I Obecná ustanovení

HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k... - znění dle 284/2018 Sb. 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Současné výzvy ve vzdělávání

Současné výzvy ve vzdělávání Současné výzvy ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání Setkání lékařských fakult ČR a SR Brno, hotel Continental, 9. listopadu 2018 Andrea Pokorná Fakta o vzdělávání NLZP v ČR Vysoká škola,

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ČÁST PRVNÍ

96/2004 Sb. ZÁKON. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ČÁST PRVNÍ 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Novela zákona č. 96/2004 Sb.,

Novela zákona č. 96/2004 Sb., Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností

Více

Lekárske odborné špecializácie

Lekárske odborné špecializácie Nemocnica: Lekársky personál Kurz: Slovenčina pre zahraničných lekárov Tematická oblasť: 1. Nemocnica Časť:1.3. Lekársky personál Príloha Lekárske odborné špecializácie A - Lekár: 001 - vnútorné lekárstvo

Více

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové PŘÍLOHA č. 5 k zákonu č. 455/11 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

Vzdělávání v ošetřovatelství

Vzdělávání v ošetřovatelství Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Vzdělávání v ošetřovatelství Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Vzdělávací

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR I A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ Numerus clausus Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

b 1 a b Školský špeciálny pedagóg iný II. Študujúci v ostatných formách štúdia 2979 organizovaných školou počet

b 1 a b Školský špeciálny pedagóg iný II. Študujúci v ostatných formách štúdia 2979 organizovaných školou počet Cudzí jazyk z riadku 08 stĺpec 7 iný "živý " jazyk v tom v tom Náboženstvo, náboženská výchova Súhrnný výkaz o strednej škole Škol (MŠVVŠ SR) - 0 Kritériá výberu: Zber údajov podľa stavu: k 5. 09. 07 Územie

Více

Nefrologická starostlivos o dospelých - ambulantná v SR o deti - ambulantná v SR Zdravotnícka štatistika BRATISLAVA SLOVAKIA OBSAH

Nefrologická starostlivos o dospelých - ambulantná v SR o deti - ambulantná v SR Zdravotnícka štatistika BRATISLAVA SLOVAKIA OBSAH Nefrologická starostlivos o dospelých - ambulantná Nefrologická starostlivos o deti - ambulantná BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA 1998 Zdravotnícka štatistika Nefrologická starostlivos o dospelých - ambulantná

Více

Úmrtnost v České a Slovenské republice a jejich krajích v letech

Úmrtnost v České a Slovenské republice a jejich krajích v letech Úmrtnost v České a Slovenské republice a jejich krajích v letech 1996 2009 XLI. konference ČDS Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti Olomouc 26. 27. května 2011 Ivana

Více

Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu

Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu na potravinářskou chemii zemědělství a 3 roky praxe v oboru, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o odborné kvalifikaci --------------------- Výroba a zpracování paliv a) vysokoškolské vzdělání ve

Více

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava www.szsbaza.sk KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019 V súlade s 64, 65 a 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove

Více

Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019. Mgr. Martin Krause, DiS.

Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019. Mgr. Martin Krause, DiS. Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019 Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Vzdělávací soustava České republiky VZDĚLÁVÁNÍ - VŠEOBECNÁ SESTRA - Vzdělávání v ošetřovatelství

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9 Č.j.: MSMT-26181/214 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Příloha č. 9 Vzdělávací programy: *) 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Příloha č. 9 Č.j.: MSMT-1449/215 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Vzdělávací programy: *) 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent *) Uveden

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 2003

Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 2003 Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 3 BRATISLAVA ÚZI SLOVAKIA Zdravotnícka tatistika 4 Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 3 Zdravotnícka štatistika Ročník 4, ZŠ-3/4 Ústav zdravotníckych

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prezentuje výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Vychovávateľ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie.

Vychovávateľ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Vychovávateľ Charakteristika Vychovávateľ vychováva a vzdeláva žiakov v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času. Alternatívne názvy - Vychovávateľ v škole a v školskom

Více

**) 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 3/2005 Sb.

**) 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 3/2005 Sb. Příloha č. 2 Živnosti vázané Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka 1 2 3 Geologické práce *) osvědčení o odborné způsobilosti vydané *) s výjimkou geologických Ministerstvem životního

Více

Výkaz o strednej škole

Výkaz o strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Registrované ŠÚ SR č. Vk. 332/2014 z 12. 12. 2013 V rámci Programu štátnych štatist. zisťovaní schváleného na roky 2012-2014. Ochranu dôverných údajov upravuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu

Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu Ak mi niečo vysvetlíš zabudnem, ak mi to ukážeš zapamätám si, ale ak to urobím pochopím. Vzdelávací program Stupeň vzdelania : ISCED 1 ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více