EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012"

Transkript

1 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

2 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012

3 Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava Bratislava Tel.: Lazaretská 26 Fax: Internet: Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

4 Obsah Úvod...5 Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Úplné stredné odborné vzdelanie, denná forma k Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Pomaturitné štúdium kvalifikačné, denná forma k Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Vyššie (pomaturitné špecializačné) štúdium, denná forma k Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Stredné vzdelanie, externá forma k Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Vyššie (pomaturitné špecializačné) štúdium, externá forma k Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Pomaturitné štúdium kvalifikačné, externá forma k Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Nadstavbové štúdium, externá forma k Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Bratislavský kraj Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Trnavský kraj Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Trenčiansky kraj...12 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Nitriansky kraj...12 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Žilinský kraj...13 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Banskobystrický kraj Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Prešovský kraj Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Košický kraj...15 Vývoj počtu žiakov podľa študijných odborov denné štúdium v SZŠ (podľa stavu k )... 16

5 Vývoj počtu absolventov podľa študijných odborov denné štúdium v SZŠ (podľa stavu k ) Vývoj počtu žiakov podľa študijných odborov štúdium popri zamestnaní v SZŠ (podľa stavu k ) Vývoj počtu absolventov podľa študijných odborov štúdium popri zamestnaní v SZŠ (podľa stavu k )...21 Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách k denná forma Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách k externá forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy verejné, denná forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy súkromné, denná forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy štátne, denná forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy verejné, externá forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy súkromné, externá forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy štátne, externá forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy verejné, doktorandské štúdium, denná forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy súkromné, doktorandské štúdium, denná forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy štátne, doktorandské štúdium, denná forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy verejné, doktorandské štúdium, externá forma Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy súkromné, doktorandské štúdium, externá forma...30 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy štátne, doktorandské štúdium, externá forma...30 Druh študijného odboru...31

6 Úvod Publikácia informuje o štatistických ukazovateľoch stredných a vysokých zdravotníckych škôl v školskom roku 2011/2012. Štatistické informácie boli spracované z výkazov MŠ SR Škol (MŠ SR) 2-01 Výkaz o strednej škole a Škol (MŠVVŠ SR) Výkaz o vysokej škole, ktoré zverejňuje Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave. Sumarizované údaje prinášajú detailnejší pohľad na počet žiakov v študijných odboroch denného a externého štúdia na stredných a vysokých školách a štúdia popri zamestnaní. Údaje o počte žiakov na stredných školách v jednotlivých odboroch sú spracované i podľa krajov. V školskom roku 2011/2012 bolo na Slovensku 29 stredných zdravotníckych škôl dennej formy štúdia s počtom žiakov 7 439, najviac v Košickom kraji (1 646 žiakov) a Prešovskom kraji (1 189 žiakov). V externej forme štúdia bol počet žiakov na stredných zdravotníckych školách 3 562, najviac žiakov študovalo v Košickom kraji (841) a Prešovskom kraji (634). Do 1. ročníka bolo prijatých žiakov. Na vysokých školách dennej formy štúdia v odbore lekárske vedy študovalo v školskom roku 2011/ študentov a v odbore nelekárske vedy študentov. V externej forme v odbore nelekárske vedy študovalo študentov. 5

7 Vysvetlenie symbolov Ležatá čiarka ( ) jav sa nevyskytoval Nula (0; 0,0; 0,00) znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke Bodka (.) údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý Ležatý krížik (x) zápis nie je možný z logických dôvodov Veľké D (D) údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter Znak zlomu (~) prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov znamená neúplný výber položiek v tom znamená úplný výber položiek 6

8 T 1 Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Úplné stredné odborné vzdelanie, denná forma k Odbor Žiaci Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu štátne x asistent výživy zdravotnícky laborant farmaceutický laborant očný optik ortopedický technik zdravotnícky asistent zubný asistent /exp./ masér Spolu cirkevné x zdravotnícky asistent masér T 2 Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Pomaturitné štúdium kvalifikačné, denná forma k Odbor Žiaci Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu štátne x zubný technik očný optik zdravotnícky záchranár masér

9 T 3 Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Vyššie (pomaturitné špecializačné) štúdium, denná forma k Odbor Žiaci Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu štátne x diplomovaný fyzioterapeut diplomovaná všeobecná sestra diplomovaný rádiologický asistent Spolu cirkevné x diplomovaná všeobecná sestra T 4 Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Stredné vzdelanie, externá forma k Odbor Žiaci Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu x sanitár sanitár

10 T 5 Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Vyššie (pomaturitné špecializačné) štúdium, externá forma k Odbor Žiaci Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu štátne x diplomovaná dentálna hygienička diplomovaný optometrista T 6 Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Pomaturitné štúdium kvalifikačné, externá forma k Odbor Žiaci Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu štátne x očný optik ortopedický technik zdravotnícky záchranár zdravotnícky asistent zdravotnícky asistent Spolu cirkevné x zdravotnícky asistent zdravotnícky asistent

11 T 7 Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách Nadstavbové štúdium, externá forma k Odbor Žiaci Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu štátne x ortopedický technik 3 1 zdravotnícky asistent zdravotnícky asistent masér Spolu cirkevné x zdravotnícky asistent zdravotnícky asistent masér T 8.1 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Bratislavský kraj Študijný odbor Druh Počet žiakov Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu denná forma x diplomovaný fyzioterapeut 6V asistent výživy 3V zdravotnícky laborant 3V farmaceutický laborant 3V očný optik 3V zubný asistent /exp./ 3V masér 3V diplomovaná všeobecná sestra 6V zdravotnícky asistent 3V Spolu externá forma x diplomovaná dentálna hygienička 6V očný optik 5V ortopedický technik 4V 3 1 zdravotnícky záchranár 5V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 4V sanitár 2V sanitár 2V

12 T 8.2 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Trnavský kraj Študijný odbor Druh Počet žiakov Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu denná forma x zdravotnícky asistent 3V diplomovaný fyzioterapeut diplomovaná všeobecná sestra 6V V farmaceutický laborant 3V zdravotnícky asistent 3V masér 3V Spolu externá forma x zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 4V sanitár 2V sanitár 2V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 4V sanitár 2V sanitár 2V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 4V

13 T 8.3 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Trenčiansky kraj Študijný odbor Druh Počet žiakov Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu denná forma x zdravotnícky asistent 3V zdravotnícky laborant 3V farmaceutický laborant 3V masér 3V Spolu externá forma x zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 4V sanitár 2V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 5V T 8.4 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Nitriansky kraj Študijný odbor Druh Počet žiakov Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu denná forma x diplomovaná všeobecná sestra 6V zdravotnícky asistent 3V masér 3V Spolu externá forma x zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 4V zdravotnícky asistent 4V sanitár 2V sanitár 2V

14 T 8.5 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Žilinský kraj Študijný odbor Druh Počet žiakov Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu denná forma x zdravotnícky asistent 3V masér 3V diplomovaný fyzioterapeut diplomovaná všeobecná sestra 6V V zubný technik 5V asistent výživy 3V ortopedický technik 3V Spolu externá forma x zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 4V zdravotnícky asistent 5V sanitár 2V sanitár 2V ortopedický technik 5V zdravotnícky záchranár 5V

15 T 8.6 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Banskobystrický kraj Študijný odbor Druh Počet žiakov Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu denná forma x masér 5V zdravotnícky laborant 3V farmaceutický laborant 3V zdravotnícky asistent 3V masér 3V Spolu externá forma x zdravotnícky záchranár 5V masér 4V diplomovaná dentálna hygienička 6V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 4V sanitár 2V sanitár 2V T 8.7 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Prešovský kraj Študijný odbor Druh Počet žiakov Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu denná forma x zdravotnícky asistent 3V masér 3V diplomovaná všeobecná sestra 6V masér pre zrakovo hendikepovaných (zrakový), špeciálna trieda 3V Spolu externá forma x zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 4V sanitár 2V masér 4V

16 T 8.8 Počet žiakov na SZŠ podľa odboru a kraja k Košický kraj Študijný odbor Druh Počet žiakov Novoprijatí do 1. ročníka Absolventi za minulý Spolu denná forma x diplomovaná všeobecná sestra 6V zdravotnícky asistent 3V diplomovaný rádiologický asistent 6V zubný technik 5V očný optik 5V očný optik 3V zdravotnícky laborant 3V farmaceutický laborant 3V asistent výživy 3V diplomovaný fyzioterapeut 6V zdravotnícky záchranár 5V masér 3V Spolu externá forma x zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 5V zdravotnícky asistent 4V zdravotnícky asistent 4V sanitár 2V sanitár 2V zdravotnícky záchranár 5V diplomovaný optometrista 6V

17 T 9 začatie Vývoj počtu žiakov podľa študijných odborov denné štúdium v SZŠ (podľa stavu k ) Študijný odbor Žiaci v školskom roku 1994/ / / / /2008 Spolu Všeobecná sestra Detská sestra 627 Asistent výživy Farmaceutický laborant Rehabilitačný pracovník asistent 87 Zdravotnícky laborant Rádiologický laborant asistent 124 Zubný technik Očný optik Ortopedický technik Zdravotnícky záchranár Diplomovaný fyzioterapeut Diplomovaná pôrodná asistentka 231 Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný rádiologický asistent Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie 84 Zdravotnícky asistent Zubný asistent /exp./ Masér Sanitár 85 Masér pre zrakovo hendikepovaných

18 T 9 Vývoj počtu žiakov podľa študijných odborov denné štúdium v SZŠ (podľa stavu k ) dokončenie Žiaci v školskom roku 2008/ / / /2012 Študijný odbor Spolu Všeobecná sestra Detská sestra Asistent výživy Farmaceutický laborant Rehabilitačný pracovník asistent Zdravotnícky laborant Rádiologický laborant asistent Zubný technik Očný optik Ortopedický technik Zdravotnícky záchranár Diplomovaný fyzioterapeut Diplomovaná pôrodná asistentka Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný rádiologický asistent Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie Zdravotnícky asistent Zubný asistent /exp./ Masér Sanitár Masér pre zrakovo hendikepovaných 17

19 T 10 Vývoj počtu absolventov podľa študijných odborov denné štúdium v SZŠ (podľa stavu k ) Študijný odbor Absolventi k Spolu Všeobecná sestra Zdravotná sestra Detská sestra 626 Asistent výživy Farmaceutický laborant Rehabilitačný pracovník asistent 87 Zdravotnícky laborant Rádiologický laborant asistent 60 Zubný technik Očný optik Ortopedický technik Zdravotnícky záchranár Diplomovaný fyzioterapeut Diplomovaná pôrodná asistentka Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný rádiologický asistent Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie Zdravotnícky asistent Zubný asistent /exp./ Masér Sanitár Masér pre zrakovo hendikepovaných

20 T 11 začatie Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Vývoj počtu žiakov podľa študijných odborov štúdium popri zamestnaní v SZŠ (podľa stavu k ) Študijný odbor Žiaci v školskom roku 1995/ / / / /2008 Spolu Všeobecná sestra Ženská sestra Rehabilitačný pracovník asistent Zdravotnícky laborant 26 Rádiologický laborant asistent 19 Farmaceutický laborant Očný optik Ortopedický technik Zdravotnícky záchranár Diplomovaný fyzioterapeut Diplomovaná psychiatrická sestra Diplomovaná detská sestra Diplomovaná pôrodná asistentka 75 Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná operačná sestra Diplomovaná dentálna hygienička Diplomovaný zubný technik Diplomovaný zdravotnícky záchranár 86 Diplomovaný rádiologický asistent Diplomovaný optometrista Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie Diplomovaný medicínsko-technický laborant Zdravotnícky asistent Zubný asistent /exp./ Sanitár Masér Masér pre zrakovo hendikepovaných 19

21 T 11 Vývoj počtu žiakov podľa študijných odborov štúdium popri zamestnaní v SZŠ (podľa stavu k ) dokončenie Žiaci v školskom roku 2008/ / / /2012 Študijný odbor Spolu Všeobecná sestra Ženská sestra Rehabilitačný pracovník asistent Zdravotnícky laborant Rádiologický laborant asistent 95 Farmaceutický laborant Očný optik Ortopedický technik Zdravotnícky záchranár Diplomovaný fyzioterapeut Diplomovaná psychiatrická sestra Diplomovaná detská sestra Diplomovaná pôrodná asistentka Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná operačná sestra Diplomovaná dentálna hygienička Diplomovaný zubný technik Diplomovaný zdravotnícky záchranár Diplomovaný rádiologický asistent Diplomovaný optometrista Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie Diplomovaný medicínsko-technický laborant Zdravotnícky asistent 12 Zubný asistent /exp./ Sanitár Masér Masér pre zrakovo hendikepovaných 20

22 T 12 Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Vývoj počtu absolventov podľa študijných odborov štúdium popri zamestnaní v SZŠ (podľa stavu k ) Študijný odbor Absolventi k Spolu Všeobecná sestra Zdravotná sestra 25 Ženská sestra 33 Rehabilitačný pracovník asistent 13 Zdravotnícky laborant Rádiologický laborant asistent Farmaceutický laborant Očný optik Ortopedický technik Zdravotnícky záchranár Psychiatrická sestra Diplomovaný fyzioterapeut Diplomovaná psychiatrická sestra Diplomovaná detská sestra Diplomovaná pôrodná asistentka Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná operačná sestra Diplomovaná dentálna hygienička Diplomovaný zubný technik Diplomovaný zdravotnícky záchranár Diplomovaný rádiologický asistent Diplomovaný optometrista Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie Diplomovaný medicínsko-technický laborant Zdravotnícky asistent Sanitár Masér Masér pre zrakovo hendikepovaných 21

23 T 13 začatie Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách k denná forma Počet žiakov Stredné zdravotnícke školy Spolu v tom v ročníku Spolu zdravotnícke odbory vzdelávania dokončenie Stredné zdravotnícke školy Počet žiakov v tom v ročníku Absolventi za minulý Spolu zdravotnícke odbory vzdelávania T 14 začatie Počet žiakov na stredných zdravotníckych školách k externá forma Počet žiakov Stredné zdravotnícke školy Spolu v tom v ročníku Spolu zdravotnícke odbory vzdelávania dokončenie Stredné zdravotnícke školy Počet žiakov v tom v ročníku 3. Absolventi za minulý Spolu zdravotnícke odbory vzdelávania

24 T 15 Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy verejné, denná forma Študijný odbor Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci 51 Lekárske vedy všeobecné lekárstvo zubné lekárstvo Farmaceutické vedy farmácia zdravotnícke a diagnostické pomôcky /Bc./ Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo /Bc./ ošetrovateľstvo urgentná zdravotná starostlivosť /Bc./ verejné zdravotníctvo /Bc./ verejné zdravotníctvo pôrodná asistencia /Bc./ fyzioterapia /Bc./ fyzioterapia laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve /Bc./ laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve dentálna hygiena /Bc./

25 T 16 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy súkromné, denná forma Študijný odbor Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci 56 Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo /Bc./ verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníctve zubná technika /Bc./ T 17 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy štátne, denná forma Študijný odbor Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci Zdravotníctvo Lekárske vedy všeobecné lekárstvo Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo /Bc./ urgentná zdravotná starostlivosť /Bc./ verejné zdravotníctvo /Bc./ verejné zdravotníctvo pôrodná asistencia /Bc./ fyzioterapia /Bc./ rádiologická technika /Bc./

26 T 18 Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy verejné, externá forma Študijný odbor Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci 56 Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo /Bc./ ošetrovateľstvo urgentná zdravotná starostlivosť /Bc./ verejné zdravotníctvo /Bc./ verejné zdravotníctvo pôrodná asistencia /Bc./ pôrodná asistencia fyzioterapia /Bc./ fyzioterapia laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve /Bc./ laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve dentálna hygiena /Bc./ T 19 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy súkromné, externá forma Študijný odbor Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci 56 Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo /Bc./ ošetrovateľstvo verejné zdravotníctvo /Bc./ verejné zdravotníctvo laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve /Bc./ laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve zubná technika /Bc./

27 T 20 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch k Vysoké školy štátne, externá forma Študijný odbor Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci 56 Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo /Bc./ ošetrovateľstvo urgentná zdravotná starostlivosť /Bc./ verejné zdravotníctvo /Bc./ verejné zdravotníctvo pôrodná asistencia /Bc./ fyzioterapia /Bc./ fyzioterapia rádiologická technika /Bc./

28 T 21 Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy verejné, doktorandské štúdium, denná forma Študijný odbor, študijný program Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci Zdravotníctvo Lekárske vedy normálna a patologická fyziológia farmakológia (aj farmaceutické vedy) vnútorné choroby chirurgia gynekológia a pôrodníctvo pediatria neurológia psychiatria dermatovenerológia oftalmológia otorinolaryngológia klinická farmakológia (aj pre farmaceutické vedy) lekárska biofyzika ortopédia anestéziológia a resuscitácia anatómia, histológia a embryológia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia patologická anatómia a súdne lekárstvo zubné lekárstvo klinická biochémia lekárska, klinická a farmaceutická biochémia Farmaceutické vedy farmaceutická chémia farmakognózia lekárenstvo sociálna farmácia Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

29 T 22 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy súkromné, doktorandské štúdium, denná forma Študijný odbor, študijný program Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci 56 Nelekárske zdravotnícke vedy verejné zdravotníctvo T 23 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy štátne, doktorandské štúdium, denná forma Študijný odbor, študijný program Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci Zdravotníctvo Lekárske vedy vnútorné choroby chirurgia Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo verejné zdravotníctvo

30 T 24 Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy verejné, doktorandské štúdium, externá forma Študijný odbor, študijný program Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci Zdravotníctvo Lekárske vedy normálna a patologická fyziológia farmakológia (aj farmaceutické vedy) vnútorné choroby chirurgia röntgenológia a rádiológia gynekológia a pôrodníctvo pediatria neurológia psychiatria dermatovenerológia oftalmológia otorinolaryngológia toxikológia (aj pre farmaceutické vedy) klinická farmakológia (aj pre farmaceutické vedy) lekárska biofyzika urológia ortopédia anestéziológia a resuscitácia anatómia, histológia a embryológia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia patologická anatómia a súdne lekárstvo zubné lekárstvo klinická biochémia lekárska, klinická a farmaceutická biochémia Farmaceutické vedy farmaceutická chémia farmakognózia lekárenstvo sociálna farmácia Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo verejné zdravotníctvo laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

31 T 24 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy súkromné, doktorandské štúdium, externá forma Študijný odbor, študijný program Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci 56 Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo verejné zdravotníctvo T 25 Počet študujúcich v zdravotníckych odboroch Vysoké školy štátne, doktorandské štúdium, externá forma Študijný odbor, študijný program Študujúci slovenského štátneho občianstva 1. ročník novoprijatí Cudzinci Zdravotníctvo Lekárske vedy vnútorné choroby chirurgia Nelekárske zdravotnícke vedy ošetrovateľstvo verejné zdravotníctvo

32 P 1 Druh študijného odboru Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 1P zvlášť upravené učebné plány, pracovný zácvik (učilište, praktická škola) 2V stredné vzdelanie (záverečná skúška záverečné vysvedčenie, výučný list) 3G gymnázium úplné stredné vzdelanie (prvá maturita) 3V odborné 4- až 5-ročné úplné stredné vzdelanie (prvá maturita) 4V odborné nadstavbové štúdium (prvá maturita po získaní stredného vzdelania bez maturity) 5V pomaturitné štúdium kvalifikačné (druhá a ďalšia maturita) 6V vyššie (pomaturitné špecializačné) štúdium (absolventská skúška) 31

Zdravotnícka štatistika Ročník 2003, ZŠ-12/2003. Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2002/2003

Zdravotnícka štatistika Ročník 2003, ZŠ-12/2003. Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2002/2003 Zdravotnícka štatistika Ročník 03, ZŠ-/03 Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 02/03 Vývoj denného štúdia v SZŠ (podľa stavu k 1. 9.) Tabuľka 1 Školský rok Školy Tried y Poznámka: Od školského

Více

E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A. Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2008

E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A. Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2008 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2008 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť

Více

E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A. Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2007

E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A. Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2007 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2007 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Lekárske odborné špecializácie

Lekárske odborné špecializácie Nemocnica: Lekársky personál Kurz: Slovenčina pre zahraničných lekárov Tematická oblasť: 1. Nemocnica Časť:1.3. Lekársky personál Príloha Lekárske odborné špecializácie A - Lekár: 001 - vnútorné lekárstvo

Více

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2015

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2015 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve v SR 2015 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve

Více

Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 2003

Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 2003 Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 3 BRATISLAVA ÚZI SLOVAKIA Zdravotnícka tatistika 4 Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 3 Zdravotnícka štatistika Ročník 4, ZŠ-3/4 Ústav zdravotníckych

Více

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve v SR 2014 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve

Více

Pohlavné choroby v SR 2015

Pohlavné choroby v SR 2015 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2015 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v SR. V roku 2014 došlo kvôli zjednoteniu údajov k zmene metodiky zberu, po ktorej sa hlásenie

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

Stomatologická starostlivos v SR 2003

Stomatologická starostlivos v SR 2003 Stomatologická starostlivos v SR 2003 Zdravotnícka tatistika 2004 Stomatologická starostlivos v SR 2003 Zdravotnícka štatistika Ročník 2004, ZŠ-15/2004 Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky. Bratislava

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prináša výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti kardiologickej A (MZ SR) 17-01 za rok 2016 realizovaného

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012 Ročník 2014 ZŠ-50/2014 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Pohlavné choroby v SR 2016

Pohlavné choroby v SR 2016 Štatistické prehľady Pohlavné v SR 2016 Prehľad informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom hlásených poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na území SR. Štatistické zisťovanie

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Pohlavné choroby v SR 2014

Pohlavné choroby v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Pohlavné v SR 21 Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov o pohlavných chorobách prenosných sexuálnym stykom. Od roku 21 sa hlásenie pohlavnej Z (MZ SR) 8-12 zasiela len

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004

Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 61 Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou výsledky

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002

Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31.10.2002 52 Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 1 z 8 29.08.2018 8:38 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31

Více

O súčasnom stave legislatívy

O súčasnom stave legislatívy O súčasnom stave legislatívy V. ročník konferencie klinických fyzikov SR s medzinárodnou účasťou Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN 26.9.2013-27.9.2013 RNDr. Martin Jasenčak Obsah Prečo O súčasnom stave

Více

Nariadenie vlády č. 296 / 2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,

Nariadenie vlády č. 296 / 2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, Nariadenie vlády č. 296 / 2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí ze dne 11. ledna 2010 jak vyplývá ze změn provedených

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Posteľový fond v SR 2013

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Posteľový fond v SR 2013 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Posteľový fond v SR 2013 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Posteľový fond v SR 2013 Ročník 2014 ZŠ-49/2014 Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2014 811 09

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují.

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují. Strana 5652 Sbírka zákonů č. 470 / 2017 470 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003

Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 70 Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou

Více

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21041/2017-1 Úplné znění Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

je základný odbor, ktorý zaisťuje liečebno-preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu.

je základný odbor, ktorý zaisťuje liečebno-preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu. Všeobecné lekárstvo je základný odbor, ktorý zaisťuje liečebno-preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu. 1. Zahrňuje základné poznatky a prax rôznych lekárskych odborov, ktoré uplatňuje v preventívnych,

Více

E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A. Stomatologická starostlivosť v SR 2011

E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A. Stomatologická starostlivosť v SR 2011 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Stomatologická starostlivosť v SR 2011 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Stomatologická starostlivosť v SR 2011 Ročník 2012

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu Študijný program: zubné lekárstvo 1. rok S- skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie Anatómia 1 doc. Kubíková 48/36 HK - 6 Anatómia 2 doc. Kubíková - 48/60 S 9 Biológia

Více

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester OŠETROVATEĽSTVO bakalárske štúdium denná forma 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Ošetrovateľstvo I., 1 Lekárska biológia/genetika doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Zdravotná výchova a ochrana zdravia MUDr.

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den Zimní období: pondělí čtvrtek pátek Souvislá praxe Letní období: pondělí-pátek souvislá praxe

Více

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ 7.6. 2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KAM KRÁČÍŠ ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLSTVÍ?

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Hornopotočná 23, 918 43 Trnava ID: 5379 Odporúčaný študijný plán E1-LVMvZ - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Akademický

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví

Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví Schvalovací proces žádostí MZČR jako uznávací orgán vydává stanoviska pro akreditační řízení programům, které vedou

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 Ročník 2013 ZŠ-11/2013 Národné centrum zdravotníckych

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom História Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vo vzdelávaní známu pod názvom ISCED navrhlo UNESCO

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek 8.9.2017 X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, jako zákon č. 201/2017 Sb., ze dne 8.6.2017 Novela zákona o nelékařských zdravotnických

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 128 Vládní návrh na vydání zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k

Více

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového Titul () Časové obmedzenie 1 LF UK 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 2 LF UK 7.1.4. vnútorné choroby 3 LF UK 7.1.7. chirurgia 4 LF UK 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 5 LF UK 7.1.10. pediatria 6

Více

Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok

Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok Vysvetlivky: P - prednášky, C cvičenia, U (ukončenie): S - skúška, ZK - získanie kreditov predmet Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok ZS LS P C U P C U Anatómia

Více

Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019. Mgr. Martin Krause, DiS.

Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019. Mgr. Martin Krause, DiS. Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019 Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Vzdělávací soustava České republiky VZDĚLÁVÁNÍ - VŠEOBECNÁ SESTRA - Vzdělávání v ošetřovatelství

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11 Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Denní forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra předmětů/modulů 53-41-N/11

Více

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia 13 2 3z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika

Více

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích předmětů/modulů Diplomovaná všeobecná sestra 3-41-N/1

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 Ročník 2006 ZŠ-26/2006 Obsah Úvod... 7 Dojčené deti... 9 Dojčené deti v Slovenskej republike (graf)... 9 Vyšetrenia (ošetrenia)

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 6. 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-16 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prezentuje výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ

Více

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Štatistické prehľady Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 Prehľad informuje o výsledkoch štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A

Více

Počet kreditov. Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs. Jazyk anglický / nemecký 4 0 2z 0 2zs. Fyzikálna chémia * 8 3 3zs. Základy anatómie * 6 2 3zs

Počet kreditov. Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs. Jazyk anglický / nemecký 4 0 2z 0 2zs. Fyzikálna chémia * 8 3 3zs. Základy anatómie * 6 2 3zs I. rok Biofyzika 6 2 2zs Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2zs Biológia 7 2 2zs Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4zs Farmaceutická propedeutika 5 0 2zs Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs Jazyk

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

PERSONÁLNE OBSADENIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH. Daniela Pochybová

PERSONÁLNE OBSADENIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH. Daniela Pochybová PERSONÁLNE OBSADENIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH Daniela Pochybová Brno 04. 05.03.2014 LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Systém ASPI - stav k 4.11.2008 do částky 128/2008 Sb. a 29/2008 Sb.m.s. Obsah a text 96/2004 Sb. - poslední stav textu 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium 1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biochemie I. prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr. J. Kotyza, CSc. Biologie

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Posteľový fond v SR 2014

Posteľový fond v SR 2014 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Posteľový fond v SR 2014 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Posteľový fond v SR 2014 Ročník 2015 ZŠ-49/2015 národné centrum zdravotníckych

Více