Buď pánem svého prostoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buď pánem svého prostoru"

Transkript

1 Buď pánem svého prostoru Jak chránit sebe a své věci, když jste online Edice CZ.NIC Editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy

2 Buď pánem svého prostoru Jak sebe a své věci chránit, když jste online Editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy Vydal CZ.NIC, z. s. p. o. Americká 23, Praha 2 ISBN: Edice CZ.NIC

3

4 Autor i vydavatel postupovali pr i pr i pravě této knihy velmi pec livě, avs ak neposkytuji na jeji obsah žádnou vy slovnou ani pr edpokládanou záruku a nepr iji maji žádnou zodpovědnost za chyby ani nedostatky, které se v ni nacházi. Nepr iji máme žádnou zodpovědnost za náhodné ani následné s kody vzniklé v souvislosti s použiti m informaci nebo programu zde uvedeny ch, nebo z takového použiti plynouci. Hlavni editor: Denise Weldon-Siviy R i di ci editor: Linda McCarthy Ilustrace: Heather Dixon Sazba: Lucie Derzsiová Pr eložila agentura Šupito ve spolupráci s ty mem Smith Language Services. Pokud neni uvedeno jinak, je obsah této publikace licencován podle licence Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States, která je k dispozici na adrese 3

5

6 Věnování Tato kniha je věnována vs em dospi vaji ci m, kter i si udělaji c as na to, aby se něco dozvěděli o bezpec nosti a o tom, jak se chránit a chovat se chytr e pr i pohybu na Internetu. Také chceme poděkovat vs em dospi vaji ci m, kter i se do tohoto projektu zapojili, a dospi vaji ci m, kter i vznik této knihy inspirovali Ericu a Douglasovi. 5

7

8 Editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy Buď pánem svého prostoru Jak chránit sebe a své věci, když jste online Edice CZ.NIC

9

10 Pr edmluva vydavatele Předmluva vydavatele 9

11 10

12 Pr edmluva vydavatele Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky kniha, která vznikla jako reakce na stále c astějs i útoky zaměr ené proti domáci m uživatelu m a jejich poc i tac u m, mobilni m telefonu m, tabletu m a dals i m zar i zeni m pr ipojeny m k si ti si ti, tedy k Internetu. Kniha neni jen suchy m technicky m povi dáni m o jaky chsi virtuálni ch hrozbách, ale pr inás i konkrétni pr i klady skutec ny ch mlady ch lidi, kter i se v urc ité chvi li stali oběti poc i tac ové kriminality c i se na poc i tac ové kriminalitě dokonce podi leli. Zde se ostatně nalézá velmi du ležitá informace, která by měla by t pro vs echny uživatele str edobodem úvah o vlastni m pr i stupu k zabezpec eni jejich kr emi kového milác ka. Když totiž pomineme uživatele, kter i se rozhodli vstoupit na dráhu zloc inu dobrovolně, jsou zde stále ti, kter i se stali nedobrovolny mi pomocni ky poc i tac ového zloc inu a to kvu li svému laxni mu postoji k vlastni bezpec nosti. Je potr eba mi t stále na paměti, že i poc i tac, ktery neobsahuje žádná citlivá data a ktery neni použi ván k pr i stupu k takovy m datu m, mu že by t po jeho ovládnuti útoc ni kem zneužit k pácháni dals i trestné c innosti. Ta vs ak již mu že by t, minimálně na poc átku vys etr ováni, pr ipisována na vrub uživateli, ktery prostě jen opominul obranu pr ed možny mi riziky. Proto si každé zar i zeni se si ťovou konektivitou zaslouži pravidelnou péc i a pec livé nastaveni bezpec nostni ch opatr eni. My, kter i se poc i tac ovou bezpec nosti zaby váme každy den, si dobr e uvědomujeme, že pro mnohé uživatele mohou by t otázky spojené s poc i tac ovou bezpec nosti na prvni pohled komplikované. I proto vi tám c esky pr eklad této knihy, která k vám pr icházi prostr ednictvi m Edice CZ.NIC, jako skvělou pr i ležitost seznámit mladé uživatele Internetu a jejich rodic e s du ležity mi bezpec nostni mi pravidly jednoduchou, srozumitelnou a názornou formou. Pro c eského c tenár e má kniha jes tě jedno, možná nechtěné, kouzlo. Vzhledem k jeji mu zaměr eni na americky právni systém, normy a mi stni reálie, najde c tenár pr i c teni knihy pasáže, které jej pravděpodobně pobavi. Stejně jako se lidé bavi historkami o stars i dámě, která sus ila svého psa v mikrovlnce a pak žalovala vy robce mikrovlnky, neboť v návodu nebylo uvedeno, že mikrovlnka neni urc ena k sus eni psu, tak možná c tenár e této knihy pobavi právni du sledky některy ch nepromys leny ch c inu náctilety ch, které jsou v knize zmi něny. Těžko si napr i klad pr edstavit, že by u nás byla dospi vaji ci děvc ata potahována za s i r eni dětské pornografie kvu li por i zeni vlastni ch fotografii ve sportovni ch podprsenkách. Zrovna tak je potr eba upozornit na rozdi lny pr i stup amerického práva k problematice stahováni audiovizuálni ch děl, než jaky plati u nás v České republice. Samotné stahováni audio- 11

13 Pr edmluva vydavatele vizuálni ch děl neni u nás na rozdi l od USA nelegálni, zato zpr i stupňováni autorsky ch děl na Internetu bez souhlasu autora neni ani nas i m právni m r ádem tolerováno. Pr i c teni kapitoly o pirátstvi si pak pr emy s livy c tenár mu že zároveň udělat pr edstavu o schopnosti amerického záznamového pru myslu prosazovat pouze jeden správny názor. Ať už je to zpu sobeno schopnosti prosadit v americké spolec nosti celospolec ensky konsenzus, ktery zpětně pronikl do knihy, c i zda za ti m byl lobbing pr i mo u autoru této publikace, v uvedené kapitole zcela chybi jaky koliv oponentni názor. Tyto skutec nosti vs ak nemaji vliv na odbornou stránku knihy, která je obsáhly m a kvalitni m zdrojem informaci o poc i tac ové bezpec nosti a rizici ch spojeny ch s použi váni m Internetu, jak pro náctileté uživatele, tak pro jejich rodic e. Nevi m o žádné jiné knize dostupné v c eském jazyce, která by takto názorně a pr itom nekomplikovaně seznamovala uživatele s riziky, na která by měli by t pr i použi váni Internetu pr ipraveni. Závěrem bych chtěl c tenár u m této ojedinělé knihy popr át, aby jim pomohla proji ždět informac ni dálnici bez nehod a s pocitem bezpec i. Pavel Bašta bezpec nostni analytik, CZ.NIC Praha, 5. prosince

14 Obsah Obsah 13

15 14

16 Obsah Předmluva vydavatele 9 Předmluva 23 Komu je tato knížka určena Chraň si svůj prostor Výzkum malwaru Nachystej si prkno, než začneš surfovat! Poznej své přátele Proč malware existuje? Viry Jak se viry replikují Škodlivé payloady Nechvalně známé viry Červi Obzvláště zlí červi Variace a mutace Trojské koně Botnety Sociální inženýrství Jak se vyhnout malwaru Škodlivý ware Spyware Adware Licence pro koncové uživatele (EULA) Sítě Peer to Peer (P2P) Bezpečné stahování Keyloggery Falešné programy a scareware Ransomware Black Hat optimalizace pro vyhledávače Současné a budoucí hrozby 77 15

17 Obsah 4. Hackeři a crackeři Hackeři Kdo je to hacker? Černé, bílé a šedé klobouky Hackeři chtějí váš počítač Nástroje hackerů Skenovací nástroje Prolamování hesel Rootkit Voláme bílé klobouky! Jak poslat SPAM na věčnost a SPAM Co je to SPAM? Není SPAM protizákonný? Spoofing Falešné adresy SPAM proxy a relay Ťuk ťuk jak spammeři poznají, že jste doma Skryté sledování Scavengery a crawlery Je vaše ová adresa na prodej? Sociální inženýrství Aby se SPAM do příchozích zpráv nedostal SPIM Kyberšikana Šikana se přesouvá do digitálního světa Útoky na online reputaci Frontální útoky Útoky na identitu Ochrana reputace Vygooglujte se Pokud potřebujete, obraťte se na odborníky

18 Obsah 6.4 Jak se chránit před kyberšikanou Rhybaření pro peníze Co je to phishing? Jak běžné jsou phishingové útoky? Kdo se stává obětí phishingu? Jak poznat, že na vás útočí rhybáři Jak dobré podvody jsou? Jak poznám phishingový podvod? Phisheři vašich přátel Podfuk s katastrofou Nenechte se ulovit phishery Bezpečné nákupy v kyberprostoru Základy online nakupování Co si kupují? Potíže s nakupováním Sběrači dat Únosci Online podvod (Fraud) Jak nakupovat bezpečně Šifrování Secure Socket Layer (SSL) Digitální podpisy, certifikáty a hašování Bezpečnostní tokeny Prohlížeč přeje připraveným Aby soubory cookies pracovaly PRO vás Škodí mi soubory cookies? A co když nechci sdílet? Sbírání drobků Výběr prohlížeče Rozhodnutí pro Internet Explorer Mazání seznamu v panelu adresy

19 Obsah Čištění dočasných souborů, historie Internetu a souborů cookie Nastavení způsobu zacházení se soubory cookies Uchovávání citlivých dat Používání procházení a filtrování InPrivate Provádění antiphishingových kontrol Rozhodnutí pro Firefox Detekce zastaralých funkcí plug-in Vypnutí pokročilých možností JavaScriptu Vypnutí Javy Používání hlavního hesla Funkce add-on pro Firefox, které usnadňují život Rozhodnutí pro Google Chrome Pochopení problému s funkcemi plug-in Soukromé blogy ve veřejném prostoru Co je tedy blog? Blogy letí vzhůru To myslíš vážně?!!! Trvanlivost výrobku Bloggeři se požírají navzájem Útočné blogy Právní důsledky Myslet dopředu Jak správně blogovat Socializace Kde jsou přátelé Přátelé: skuteční a virtuální Skupiny Aplikace třetích stran Rhybáři přátel Zveřejňování příliš mnoha informací Pochybné fotografie Nebezpečné webkamery

20 Obsah YouTube Online rozchod Zapípej, ptáčku Tipy k zachovávání bezpečí na sociálních sítích Přátelé, slizouni a piráti Seznamování se na síti Kde se slizouni na síti zdržují Jak se chránit před slizouny Lháři, slizouni a kyberstalkeři Lháři Slizouni Kyberstalkeři Monitorování Internetu Monitorovací programy Bezplatné ové účty Pirátství na informační dálnici Jste pirátem? Ohrožujete své rodiče? Sportování s porty Co je to tedy síť? Jak sítě komunikují TCP/IP Adresy IP Datové pakety Potvrzení Volaný port Trochu více o šířce pásma Požární stěna Co je to tedy firewall? Překlad síťové adresy Jak mě firewally chrání? Nastavení firewallu Firewally zdarma

21 Obsah 14. Zkuste to bez drátů! Už žádné dráty Co je to bezdrátové připojení? Nejste sami Zamknutí sítě WLAN Stahování nejaktuálnějšího firmwaru Změna hesla a uživatelského jména k routeru Změna výchozího názvu sítě Aktivace šifrování Další kroky Veřejné hot spoty Mobilní zařízení Útoky na mobilní zařízení Sexting Stručně řečeno Jak získat pomoc Nezbytné bezpečnostní prvky Další vychytávky Souhrnná bezpečnostní řešení Zálohovací produkty a postupy Nástroje pro odstraňování škodlivého kódu Dodavatelé bezpečnostních programů Aktualizování programu Nastavení automatických aktualizací Kupte si novou verzi Buďte v obraze, co se týče bezpečnost Vyladění Přednostní nastavení firewallu Záplatování bezpečnostních děr Kdo hledá díry? Proč je dobré aktualizovat v úterý? Používání automatických aktualizací

22 Obsah 16.4 Vytváření uživatelských účtů Co je administrátorský účet? Proč jsou standardní uživatelské účty dobré? Jak se vytváří nový uživatelský účet? Ochrana účtů heslem Vytvoření možnosti pro resetování hesla Testování bezpečnosti, kterou jste nastavili 302 Poznámka pro rodiče 307 Poděkování 311 Přispěvatelé

23 22

24 Pr edmluva Předmluva 23

25 24

26 Pr edmluva Linda McCarthy byla inspirována k sepsáni prvni ho vydáni knihy Buď pánem svého prostoru, když dva dospi vaji ci c lenové jeji domácnosti znic ili domáci poc i tac ovou si ť, kterou do té doby považovala za docela bezpec nou. Dals i inspiraci bylo pro Lindu zjis těni, že Douglas s Ericem se nesnažili nic znic it ani na ni udělat dojem, když domáci si ť vyr adili z provozu. Prostě použi vali Internet tak, jak to dělaji normálni dospi vaji ci. Od té doby se tato kni žka stala spolec ny m projektem poskytuji ci m bezplatné vzděláni o bezpec nosti na Internetu dospi vaji ci m a jejich rodinám. Do vydáni z roku 2010 pr ispěla mimo jiné Denise Weldon-Siviy, matka c tyr děti, uc itelka a spisovatelka. K dals i m odborni ku m, o které se nás ty m rozru stá, patr i specialisté na firewally, a klasické i bezdrátové si tě, stejně jako pokroc ili uživatelé operac ni ho systému Mac OS X a prohli žec e Firefox. Nas i designér i a animátor i tyto koncepty spojuji a dávaji jim formu vhodnou pro dospi vaji ci c tenár e. Projektu se také úc astni několik dospi vaji ci ch a nové dospi vaji ci pru běžně pr idáváme, aby byl projekt neustále aktuálni a svěži. Bez zapojeni dospi vaji ci ch by tato kniha ani tento projekt nemohly existovat. Na teď a na později. Stejně jako malware, ktery se měni každy den, i my plánujeme aktualizovat tyto online verze podle potr eby, aby byli nas i c tenár i chráněni. Poc i tac ová bezpec nost je pohyblivy m ci lem. Formát elektronické kni žky nám umožňuje pohybovat se spolu s ni m. Velmi nám záleži na tom, aby byla tato kniha k dispozici pro VŠECHNY dospi vaji ci a vs echny rodiny, které se potr ebuji něco dozvědět o bezpec nosti. Z tohoto du vodu je tato kniha zdarma k dispozici online podle licence Creative Commons Licensing (creativecommons. org). Tento projekt by nemohl vzniknout bez sponzorsky ch spolec nosti a jejich podpory. Komu je tato knížka určena Tato kni žka je urc ena vs em dospi vaji ci m a je du ležity m zdrojem informaci pro vs echny rodic e a uc itele. Obzvlás tě je vs ak urc ena těm dospi vaji ci m, kter i si rozumi s poc i tac em, umi zacházet s klávesnici, Internet použi vaji každy den a chtěji vědět, jak zabezpec it své systémy, uchovat si svu j internetovy životni styl a chránit svá data. Tato kniha poskytuje du ležité podrobnosti umožňuji ci těmto dospi vaji ci m uchovat své soukromi, identitu a reputaci v kybersvětě v bezpec i. 25

27 Pr edmluva Zkrátka, je to kni žka pro normálni dospi vaji ci, jako jsi ty. Uvědomujeme si, že toho o poc i tac i ch hodně vi s, pravděpodobně o hodně vi c než tvoji rodic e. Také od svy ch dospi vaji ci ch vi me, v c em mohou spoc i vat tvé mezery ve znalosti poc i tac u. Tuto kni žku jsme napsali, abychom tyto mezery pomohli zaplnit. Protože vi me, že nemás moc c asu, pi s eme struc ně a snaži me se soustr edit na du ležité aspekty bezpec nosti pr i použi váni Internetu. Taky jsme se snažili, aby to bylo c teni zaji mavé, proto jsme zahrnuli pr i klady ze skutec ného života a pr i padové studie skutec ny ch dospi vaji ci ch, jako jsi ty. Tato kni žka je ti urc ena, i když jsi expert na poc i tac e! Mnoho z toho, c i m se zde zaby váme, budes urc itě znát. Pr esto se rádi vsadi me, že zde najdes mnoho informaci, které jsi dosud nevěděl. A urc itě najdes hodně podrobny ch informaci, které mu žes sdi let s pr áteli, sourozenci nebo rodic i, kter i toho nevědi tolik, co ty. Komu je tato kniha také určena, i když ne na 100 % I když je tato kni žka plná podrobnosti, neobsahuje oc i slované pokyny. Chtěli jsme napsat kni žku, se kterou by sis chtěl sednout a pr ec i st si ji, a ne dals i 400stránkovy technicky manuál. Vs em uživatelu m Mac OS se omlouváme, že uvádi me jen sni mky obrazovek z operac ni ho systému Microsoft Windows 7. Ac koli bychom rádi zahrnuli vs echny varianty, v tomto vydáni to nebylo z prakticky ch du vodu možné. Brzy vs ak pr idáme dodatek urc eny jen uživatelu m Mac OS. Pr esto se věts ina této knihy vztahuje stejně tak na uživatele Mac OS, jako na vs echny ostatni. Pr i c teni mějte na paměti, že hacker i neútoc i na Mac OS tak c asto, jako na osobni poc i tac e na platformě Windows, ale pokud k útoku dojde, je zrovna tak otravny a potenciálně nebezpec ny. Proto musi uživatelé Mac OS zachovávat stejné bezpec nostni postupy instalovat firewally, aktualizovat antivirovy program a podobně. Musi te jen použi vat programy urc ené pro Mac OS a ne programy pro jiné operac ni systémy, o ktery ch zde bude r ec. 26

28 Pr edmluva Co se dozvíte Tato kniha je urc ena vs em dospi vaji ci m, kter i se boji nechtěného staženi adwaru, spywaru a viru maji strach ze scarewaru a ransomwaru (viz dále) chtěji zu stat v bezpec i na sociálni ch si ti ch maji obavy z online útoc ni ku a zloděju identity vytrubuji své du věrné informace do světa na obli beny ch hot spotech pr i online nákupech nehledi na svou bezpec nost nejsou si vědomi rizik spojeny ch s použi váni m webové kamery c i provozováni sextingu nevědi, jak se vypor ádat s kybers ikanou doma nebo ve s kole bloguji o samotě a v s eru. Napadlo vás něco? Moc rádi se dozvi me, co si o této kni žce mysli te. Pošlete nám svůj názor na adresu Pomozte chránit lesy a zároveň pouc it vs echny ve své s kole. Dejte svy m pr átelu m, rodině a spolužáku m vědět, že je tato kniha k dispozici zdarma na mnoha stránkách sponzorsky ch spolec nosti, stejně jako na si ti ch MySpace (myspace.com/ownyourspace), Facebook (facebook.com/ownyourspace) a na adrese Buď pánem svého prostoru (ownyourspace.org). Česky pr eklad naleznete na webové stránce - knihy.nic.cz 27

29 28

30 Kapitola Chraň si svůj prostor 29

31 Obsah kapitoly 1. Chraň si svůj prostor Výzkum malwaru Nachystej si prkno, než začneš surfovat! 34 30

32 1. Chraň si svu j prostor 1. Chraň si svůj prostor Braden je typický 14letý kluk. Posledních 6 měsíců se vytáhl o 10 centimetrů, noha se mu zvětšila o dvě čísla a snědl skoro tunu pizzy. A taky už přesně 12krát neúmyslně zaviroval rodinný počítač. Napřed si stáhl nějaké cool emotikony, které chtěl používat v IM zprávách. Ty emotikony však bohužel obsahovaly i adware, který ho zahrnul vyskakovacími okny a zpomalil výkon celého počítače. Potom si Braden nainstaloval bezplatnou hru, která obsahovala trojského koně, program, který spammerům z Ruska umožnil převzít kontrolu nad jeho počítačem a používat ho k posílání nevyžádané pošty. O několik týdnů později Braden odpověděl na , který vypadal jako pravý, a žádal jej o potvrzení přihlašovacích údajů na Facebook. Tento phisher potom pomocí Bradenových přihlašovacích údajů posílal Bradenovým přátelům na Facebooku adware. Nedlouho poté Braden klikl na Ano pro instalaci bezpečnostního programu, když mu vyskakovací okno oznámilo, že je jeho počítač infikován adwarem. Jak asi tušíte, tento program instaloval další adware. Bradenova máma vyplýtvala tolik času a peněz na opravu rodinného počítače, že si začínala říkat, jestli za to Internet doopravdy stojí. Jistá si je tím, že internetová bezpečnost je nyní MNOHEM komplikovanější, než tomu bývalo Od vzniku Internetu koncem 70. let se poc et jeho uživatelu každy ch 9 až 14 měsi cu zdvojnásobil. Když si to spoc i táte, vyjde vám graf neuvěr itelného ru stu z 281 poc i tac e na Internetu v roce 1981 k oslňuji ci m 400 milionu m v roce Do roku 2009 pr ekroc il poc et netizenů 1,5 bilionu. Internetu v USA použi vaji již téměr vs echny domácnosti. Netizen Občan kyberprostoru (tj. Internetu) (z anglického Net síť a Citizen Občan). Netizen je každá osoba používající Internet k účasti v online sociálních komunitách. Když přijmete nového přátele na Facebooku, rozšiřujete si svou sociální skupinu. Jste dobrý netizen! I když použi váni Internetu mezi dospěly mi neustále roste, mezi mlady mi se jedná doslova o boom. V c ervnu 2009 žilo 90 % dospi vaji ci ch Americ anu v domácnostech s internetovy m pr ipojeni m. Pokud jste souc ásti těchto 90 %, je opravdu du ležité, abyste se nauc ili chránit svu j poc i tac pr ed s kodlivy mi kódy. Jak se dozvi te později, hrozi vas emu poc i tac i zvlás tni nebezpec i. Stránky s adwarem se soustr edi na dospi vaji ci, jako jste vy, zneuži váni m stránek, které obvykle navs těvujete. Na online fórech se pohybuji pedofilové pr edsti raji ci, že jsou dospi vaji ci. Dokonce i krádež 31

33 1. Chraň si svu j prostor identity, což je jiny potenciálni následek s kodlivého kódu, mu že by t obzvlás tě závažná pro dospi vaji ci, kter i si svou financ ni a obchodni identitu teprve buduji. Pokud použi váte poc i tac svy ch rodic u, mu žete ohrozit i jejich financ ni a osobni informace. Prozati m si pamatujte, že bezpec nost na Internetu vyžaduje daleko vi ce než jen zapnuty antivirovy program. A je také mnohem du ležitějs i, než si patrně uvědomujete. V následuji ci ch několika kapitolách budeme hovor it o tom, co potr ebujete vědět a dělat, abyste sebe, svu j poc i tac a možná dokonce i své rodic e lépe chránili pr i použi váni Internetu. 1.1 Výzkum malwaru Malware je obecny název pro s kodlivy kód. Jedná se o programovy kód speciálně vyvinuty k tomu, aby pos kodil poc i tac nebo data v něm. Pokud se uc i te s panělsky (nebo latinsky), asi vi te, že mal znamená s patny jako malfunkce (selháni funkce) nebo Darth Maul v Epizodě I hvězdny ch válek (ten zjevně záporny chlapi k v c erveném a s rohy na hlavě). Pr edponou mal nikdy nezac i ná nic dobrého. Malware je doslova s patny software. Malware Programový kód vyvinutý k tomu, aby poškodil počítač nebo data v něm. Protože s kodlivy kód a malware znamenaji totéž, pro zjednodus eni v celé kni žce použi váme vy raz malware. Ve světě malwaru existuje několik standardni ch typu záporny ch hrdinu. Vs emi se budeme v této kni žce zaby vat, ale hlavni mi kategoriemi jsou: viry c ervi trojské koně botnety keyloggery spyware 32

34 1. Chraň si svu j prostor adware scareware ransomware. Některé z těchto kategorii již pravděpodobně znáte. Napr i klad poc i tac ové viry jsou v populárni kultur e tak známé, že pr edstavuji velké finále sci-fi thrilleru z roku 1996 Den nezávislosti. Pokud se pamatujete, Will Smith zachránil svět ti m, že pomohl Jeffu Goldblumovi (ktery je známějs i jako Ian Malcolm z Jurského parku) nahrát poc i tac ovy virus na mater skou loď a tak vypnul silové pole vesmi rného plavidla mimozems ťanu. Ve skutec ném životě maji viry a c ervi na svědomi útoky na celé nechráněné si tě. V srpnu 2009 útoc ni ci zpu sobili odstávku Twitteru na téměr tr i hodiny a nechali tak 44 milionu tweetuji ci ch osob na celém světě mimo dosah. Zkuste si pr edstavit, že by celé odpoledne nefungovaly servery CNN a Fox News. Samozr ejmě znáte také antivirovy program. Věts ina novy ch poc i tac u (avs ak ne vs echny) je nyni pr i mo z továrny vybavena alespoň zkus ebni verzi jednoho z hlavni ch antivirovy ch programu. Obvykle se jedná o Norton AntiVirus, Trend Micro, McAfee nebo Webroot. Co se ty c e ochrany proti viru m, jsou vs echny z nich vynikaji ci produkty. Možná vs ak nevi te, že vás antivirovy program nemu že chránit pr ed všemi typy útoku. Řada lidi se domni vá, že když maji nainstalovany antivirovy program, jsou chráněni. Tak tomu neni, protože k ochraně potr ebujete několik bezpec nostni ch vrstev. Antivirovy program je jen jednou z nich. Než se podi váme na dals i vrstvy bezpec nosti, je du ležité pochopit, co antivirovy program mu že a nemu že dělat. Pr edstavte si svu j antivirovy program jako sérii oc kováni. Oc kováni proti obrně vás nechráni pr ed žloutenkou. Stejně tak antivirovy program nemusi nutně vás poc i tac chránit proti spywaru a adwaru. Pokud svu j antivirovy program pravidelně neaktualizujete, nemusi vás chránit ani pr ed novy mi typy viru. Obdobně jako jejich biologic ti bratranci, i poc i tac ové viry mutuji. Stejně jako potr ebujete nové oc kováni proti chr ipce každou zimu, abyste byli chráněni pr ed novy mi kmeny viru, musi te také pru běžně aktualizovat svu j antivirovy program. Proti dals i m typu m malwaru mu žete potr ebovat jiné typy ochrany. To si vysvětli me, až budeme mluvit o konkrétni ch typech malwaru. 33

35 1. Chraň si svu j prostor 1.2 Nachystej si prkno, než začneš surfovat! Když si koupi te poc i tac, neni bezpec ny. Nikdy byste neměli vybalit poc i tac z krabice a pr ipojit jej k Internetu, aniž byste podnikli kroky k jeho ochraně. Pr edstavte si svu j poc i tac jako světového cestovatele, ktery potr ebuje oc kováni, aby na cestách neonemocněl. Ve skutec nosti je vás poc i tac zr ejmě zamor en mnoha bezpečnostními dírami, což jsou chyby ve zpu sobu napsáni poc i tac ovy ch programu, které by mohly zpu sobit zranitelnost poc i tac e vu c i útoku m. Mi ra závažnosti těchto chyb v kódu definuje mi ru pr i stupu, kterou mu že útoc ni k nebo jeho malware zi skat. Varování! Nevzdělaní programátoři + chyby v programování = bezpečnostní díry! Pokud si r i káte, proc má vás poc i tac bezpec nostni di ry jes tě pr ed ti m, než jste ho zac ali použi vat, odpověď je následuji ci : poc i tac ové systémy běži na programech doslova desi tkách milionu r ádku kódu, ktery poc i tac i r i ká, jak interpretovat to, co chcete jako uživatel r i ci. Tyto r ádky poc i tac i r i kaji co dělat, když pr etáhnete nežádouci soubor do Kos e nebo uděli te programu Microsoft Outlook pokyn pr ihlásit se na Internet a podi vat se, zda vám někdo neposlal . Vs echny tyto r ádky kódu naprogramovali lidé. Když tito programátor i udělaji chybu, mohou ji hacker i využi t k zi skáni neautorizovaného pr i stupu do vas eho poc i tac e. Možná to zni divě, ale věts inu programátoru nikdo neuc il, jak psát bezpec né kódy. Navi c programátor i neuvažuji jako zloc inci. Ner i káme to c asto, ale když někdo záměrně krade nebo pos kozuje data někoho druhého je to zloc inec. Normálni programátor si nikdy ner ekl: Ju, tyhle r ádky kódu bych mohl použi t k tomu, abych se někomu vloupal do poc i tac e protože se ve skutec nosti NECHCE nikomu do poc i tac e vloupávat. Bezpečnostní díra Jakákoli chyba ve způsobu, jakým je počítačový program napsán nebo používán, kvůli které je počítač zranitelný při útoku. Odborníci na počítačovou bezpečnost jim také říkají bezpečnostní zranitelnost. Nedostatec né zaměr eni na bezpec nost v rámci vy voje se zac i ná měnit. Vi ce programátoru zac i ná auditovat (dvojitě kontrolovat) své kódy speciálni mi nástroji, které hledaji chyby v progra- 34

36 1. Chraň si svu j prostor mu, jež mohou vést k neautorizovanému pr i stupu k systému c i datu m. Než to zac ne dělat celá komunita programátoru, bude to jes tě chvi li trvat. Už vs ak vznikly miliony r ádku kódu, které vytvor ili programátor i programuji ci s dobry m úmyslem, ale malou schopnosti programovat bezpec ně. Protože vs echny poc i tac ové systémy maji bezpec nostni di ry, musi te se chránit a zalepit tyto di ry pr ed ti m, než zac nete surfovat po Internetu, stahovat hudbu nebo hrát hry. Varování! Nechráněný počítač připojený do sítě může podlehnout útoku již za 15 vteřin! Než začnete surfovat, chraňte svůj počítač! Proc tak rychle? Jakmile jste online, mu že trvat pouze 15 vter in, než se někdo pokusi na vás poc i tac zaútoc it. Pokud napr ed nenainstalujete bezpec nostni program, tento prvni útoc ni k mu že zi skat pr i stup na vás poc i tac, aniž byste o tom věděli! V nejhors i m pr i padě mu že útoc ni k zi skat dostatek vas ich osobni ch údaju, aby vám mohl ukrást identitu. Pokud použi váte internetové bankovnictvi ke sledováni úc tu, mějte na paměti, že vas e data nejsou jen informace. Mu že se jednat o Vas e finance. A aby to bylo jes tě zaji mavějs i, hacker mu že vás poc i tac použi t i k útoku m na jiné poc i tac e! Z těchto du vodu (a z mnoha dals i ch, které si r ekneme později) nikdy nesurfujte po Internetu bez bezpec nostni ch záplat, antivirového programu a instalovaného firewallu. Když jste si poc i tac kupovali, asi jste si dali dohromady seznam požadavku : velikost operac ni paměti a pevného disku, jakou grafiku budete potr ebovat pro své obli bené hry, jestli chcete DVD i vypalovat, nebo se na ně jen di vat. Než se poprvé pr ipoji te k Internetu, potr ebujete také seznam kroku, potr ebny ch k zajis těni poc i tac ové bezpec nosti. Tento seznam pr edstavuje úplny základ. Neměli byste z něj vynechat žádny bod. Na seznamu musi by t ochrana proti viru m. Musi te si ji nainstalovat a nastavit tak, aby poc i tac tento program pravidelně aktualizoval. Musi te také nainstalovat ves keré bezpec nostni záplaty, které byly vydány pro operac ni systém a programy, ktery chcete použi vat. Bezpečnostní záplata Oprava programu uzavírající bezpečnostní díru. Záplaty se pravidelně vydávají pro operační systémy (jako Windows 7) a internetové prohlížeče (jako je Internet Explorer a Firefox), stejně jako pro další softwarové aplikace. 35

37 1. Chraň si svu j prostor Internet je úplně super mi sto, ale je to také královsky soud upi ru z Volterry. Mysli me si, že by bylo skvělé se tam podi vat, ale museli bychom znát zákony Volturiu, pr edem vědět o schopnostech Ara a Jane a také pr ivést nas e vlastni nesmrtelné. Internet je pr esně takovy! Ději se tam úžasné, nové a vzrus uji ci věci ale opravdu byste tam neměli chodit, aniž poznáte rizika, pochopi te, jak se chránit a ozbroji te se správnou ochranou. Seznam pro bezpečnost na Internetu: Antivirus Antispyware Osobní firewall Bezpečnostní záplaty 36

38 Kapitola Poznej své nepřátele 37

39 Obsah kapitoly 2. Poznej své přátele Proč malware existuje? Viry Jak se viry replikují Škodlivé payloady Nechvalně známé viry Červi Obzvláště zlí červi Variace a mutace Trojské koně Botnety Sociální inženýrství Jak se vyhnout malwaru 58 38

40 2. Poznej své nepr átele 2. Poznej své přátele Seznamte se s Ericem z města Novato v Kalifornii. Je to normální dospívající, který rád vytváří webové stránky pro své přátele. Eric tráví spoustu času na Internetu. Hodně hraje počítačové hry, chodí na hodně různých stránek, kde hledá nové nápady a také rád stahuje bezplatné programy. Než si Eric pořídil svůj vlastní notebook, používal k surfování po Internetu a stahování bezplatných programů počítač své mámy. Počítač Ericovy mámy se nakonec tak zpomalil, že stahování čehokoli trvalo věčnost. Tak se Eric zeptal kamaráda, co má dělat. Tehdy také Eric zjistil, že měl mít firewall a stažené záplaty, aby do jeho systému nemohli hackeři nainstalovat spyware. Eric si myslel, že potřebuje jen antivirový program a nikdy neslyšel o drive-by malwaru. Eric se draze poučil o tom, že se mu do systému dostal hacker a bere si z něj důvěrné informace. Tedy, ne z Ericova systému. Byl to systém Ericovy mámy a její důvěrné informace. Oops...promiň, mami. Teď má Eric vlastní notebook s firewallem, aktuálními záplatami, antivirovým program a ochranou proti spywaru. Co se stalo Ericovi? Prostě neměl dostatec nou ochranu pro to, aby udržel nepr átele venku a nepustil malware dovnitr. Jako věts ina dospi vaji ci ch potr eboval o bezpec nosti vědět mnohem vi c, než věděl. I když je ochrana proti viru m du ležitá, neni to vs epokry vaji ci a vs emocná složka bezpec nosti. Malware se vám do systému mu že dostat mnoha zpu soby. Možná jste jen navs ti vili webovou stránku vytvor enou speciálně pro stahováni malwaru. 2.1 Proč malware existuje? Když vezmete v úvahu, kolik práce stoji napsáni programu, musi te se ptát, proc by se někdo tak moc snažil dostat se do poc i tac e někoho, koho ani nezná. Abyste pochopili, proc lidé pi s i malware, je dobré podi vat se nejdr i v na to, KDO ho pi s e. Malware pi s e pr ekvapivy poc et dospi vaji ci ch. Podle vy zkumnice Sarah Gordonové maji tito dospi vaji ci spolec ného hlavně to, že toho moc spolec ného nemaji. Jeji vy zkum ukazuje, že autor i malwaru se lis i věkem, mi rou pr i jmu, lokalitou, sociálni interakci /kontaktem s vrstevni ky, úrovni vzděláni, ti m, co se jim li bi a neli bi, i komunikac ni mi zpu soby. 39

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 27 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení

CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení Základní pojmy Rizika Devastace sítě Ztráta dat a důležitých informací Ztráta kontroly nad sítí Následnéčasové ztráty Krádež dat Ztráta identity (bankovní operace

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_19 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Bezpečnost počítače tače e a dat

Bezpečnost počítače tače e a dat Bezpečnost počítače tače e a dat Počítačová bezpečnost =odhalení a zmenšení rizik spojených s používáním počítače zabezpečení ochrany před neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informační a komunikační technologie. 1.5 Malware

Informační a komunikační technologie. 1.5 Malware Informační a komunikační technologie 1.5 Malware Učební obor: Kadeřník, Kuchař-číšník Ročník: 1 Malware ( malicius - zákeřný) Mezi tuto skupinu patří: Viry Červi Trojské koně Spyware Adware... a další

Více

Tematický celek: Základy hardware a sítí. Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy

Tematický celek: Základy hardware a sítí. Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_IKT_K_55 Autor: Jaromír Škrabal Tematický celek: Základy hardware a sítí Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy www.zlinskedumy.cz Stručná charakteristika Materiál

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Téma: PC viry I. Vytvořil: Vítězslav Jindra. Dne: 11. 1. 2012. VY_32_Inovace/1_057

Téma: PC viry I. Vytvořil: Vítězslav Jindra. Dne: 11. 1. 2012. VY_32_Inovace/1_057 Téma: PC viry I. Vytvořil: Vítězslav Jindra Dne: 11. 1. 2012 VY_32_Inovace/1_057 1 Anotace: Interaktivní prezentace seznamuje žáka s nejnebezpečnějšími typy PC virů a běžně dostupnými antiviry. Prezentace

Více

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Výhody řešení Kaspersky Internet Security 2013 - produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Chrání před všemi viry a internetovými hrozbami

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Bezpečnost a virová problematika

Bezpečnost a virová problematika Počítačový virus: Program, který se dokáže šířit sám a bez vědomí uživatele. Vznik již na přelomu 60. a 70. let 20. stol. Vkládá vlastní škodlivý kód do jiných spustitelných souborů, dokumentů. Musí se

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS

www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS Co je DLD a jaké výhody mohou mít bezdrátové přenosy? Remote Download Device (DLD ) je

Více

Název materiálu: Antivirová ochrana

Název materiálu: Antivirová ochrana Reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.1720 Příjemce: Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, přísp ěvková organizace Název projektu: Kvalitní podmínky kvalitní výuka Název materiálu:

Více

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů CHRAŇTE své soukromí; některé kontakty se mají zobrazit výhradně vám ZABEZPEČTE své kontakty, fotografie a soubory pro případ ztráty nebo zcizení telefonu NAJDĚTE

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Počítačové viry a jiné hrozby

Počítačové viry a jiné hrozby Počítačové viry a jiné hrozby Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT aktivity Vzdělávací oblast Počítačové

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

a další nebezpečí internetu

a další nebezpečí internetu a další nebezpečí internetu Veškeré nebezpečí, které hrozí uživateli z internetu je dílem člověka. Tvoří jej lidé, kteří chtějí druhým škodit nebo získat cenné informace. počítačový vir program, který

Více

umět popsat a rozlišit druhy počítačové havěti a infiltrace; schopni vyřešit problém napadení vašeho počítače havětí;

umět popsat a rozlišit druhy počítačové havěti a infiltrace; schopni vyřešit problém napadení vašeho počítače havětí; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 11 POČÍTAČOVÁ HAVĚŤ Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce

Více

Zabezpečení kolejní sítě

Zabezpečení kolejní sítě Zabezpečení kolejní sítě Informační a administrační systém P@wouk Bezpečnostní hrozby, základní zabezpečení a prevence Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Seminář o bezpečnosti a anonymitě na Internetu

Více

Pohledem IT experta. www.eset.cz

Pohledem IT experta. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií Modulární instalace Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně virů, rootkitů, červů a spyware.

Více

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Aktuální hrozby internetu 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Trojské koně Viz předchozí hodina. Škodlivý program, který v počítači vytváří podmínky pro přijímání dalších škodlivých programů.

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Téma: PC viry II. Vytvořil: Vítězslav Jindra. Dne: 11. 1. 2012. VY_32_Inovace/1_058

Téma: PC viry II. Vytvořil: Vítězslav Jindra. Dne: 11. 1. 2012. VY_32_Inovace/1_058 Téma: PC viry II. Vytvořil: Vítězslav Jindra Dne: 11. 1. 2012 VY_32_Inovace/1_058 1 Anotace: Interaktivní prezentace seznamuje žáka s nejběžnějšími typy PC virů a způsoby, jak se před nimi bránit. Prezentace

Více

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti Aktuální informace o elektronické bezpečnosti a digitální vydírání, fenomén současnosti? Jiří Palyza, Národní centrum bezpečnějšího internetu Konference Řešení kybernetické kriminality, KÚ Kraje Vysočina,

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Metodický plán workshopu pro zaměstnance. Jak se (ne)chovat ve firemní síti. SHIFTCOM s.r.o. Prokopova 498, Louny, 440 01 www.shiftcom.

Metodický plán workshopu pro zaměstnance. Jak se (ne)chovat ve firemní síti. SHIFTCOM s.r.o. Prokopova 498, Louny, 440 01 www.shiftcom. Metodický plán workshopu pro zaměstnance Jak se (ne)chovat ve firemní síti [1] Obsah: Strana: 1. Úvod. 3 2. Metodický plán workshopu.... 4 2.1 Co se událo v poslední době... 5 2.2 Počátky škodlivých sw

Více

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Řešení pro vaše e technologie, technologie pro vaše řešení Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Skupina PCS Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 SYSTÉM CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (CA HIPS) JE SPOJENÍM SAMOSTATNÉ

Více

Kaspersky Tablet Security

Kaspersky Tablet Security Kaspersky Tablet Security pro Android CHRAŇTE SVŮJ TABLET SE SYSTÉMEM ANDROID před krádeží, ztrátou a hrozbami z webu Pokročilá ochrana tabletů se systémem Android Ochrana před internetovými riziky v reálném

Více

Bezpečnost sítí, Firewally, Wifi. Ing. Pavel Píše

Bezpečnost sítí, Firewally, Wifi. Ing. Pavel Píše Bezpečnost sítí, Firewally, Wifi Ing. Pavel Píše Útoky na síť Z Internetu Ze strany interní sítě Základní typy síťových útoků Útoky na bezpečnost sítě Útoky na propustnost sítě (šířka pásma, záplavové

Více

s růstem závislosti na internetu rostou požadavky na její bezpečnost a spolehlivost; definovanou úrovní spolehlivosti a zabezpečení;

s růstem závislosti na internetu rostou požadavky na její bezpečnost a spolehlivost; definovanou úrovní spolehlivosti a zabezpečení; Michal Houda houda@kcr.zf.jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta s růstem závislosti na internetu rostou požadavky na její bezpečnost a spolehlivost; z pohledu uživatelů:

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

INFORMATIKA (INF1X, INF2X)

INFORMATIKA (INF1X, INF2X) INFORMATIKA (INF1X, INF2X) RNDr. Karel Hrach, Ph.D. (prac.17) Prezentace viz Studium / Studijní materiály (v menu nalevo) Konzultace viz INF1X Informace, prvky počítače, vstupní a výstupní zařízení, operační

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Bezpečnostní monitoring a detekce anomálií, případová studie botnet Chuck Norris. Petr Špringl springl@invea.cz

Bezpečnostní monitoring a detekce anomálií, případová studie botnet Chuck Norris. Petr Špringl springl@invea.cz Bezpečnostní monitoring a detekce anomálií, případová studie botnet Chuck Norris Petr Špringl springl@invea.cz INVEA-TECH Česká společnost, univerzitní spin-off, spolupráce CESNET a univerzity, projekty

Více

Úvod........................... Řešení .......... ............... .............. .......... ............ ...........

Úvod........................... Řešení .......... ............... .............. .......... ............ ........... Spyware.Canary Backdoor.Rustock.A Dialer.IEDisco.B W32.Lecna.A UpdateYour Account Hacktool.SpySharp Update Account. Adwar Instant reward survey Bot.igni.pif SBasic.Stardust.A!int W3 Spyware.MsnSniffer

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Jen technická ochrana nestačí. Ing. Jindřich Hlaváč, CISA hlavac@dcit.cz DCIT, a.s., http://www.dcit.cz

Jen technická ochrana nestačí. Ing. Jindřich Hlaváč, CISA hlavac@dcit.cz DCIT, a.s., http://www.dcit.cz Jen technická ochrana nestačí Ing. Jindřich Hlaváč, CISA hlavac@dcit.cz DCIT, a.s., http://www.dcit.cz Statistika nuda je Statistika technologií 98 % uživatelů PC používá antivirový program 70 % uživatelů

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics ndividu ln licence (CPU, NSL a zkušebn verze) instalace Po úspěšném vytvořen Access Accountu (Uživatelského účtu), n vod naleznete na odkazu n že: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

2. Thunderbird: jak ho získat 19

2. Thunderbird: jak ho získat 19 Obsah Úvod 9 Komu je určena tato kniha 10 Co v knize najdete 10 Verze Mozilla Thunderbirdu 11 Typografické konvence 11 Zvláštní odstavce 12 Kontakt na autora 12 Poděkování 12 1. Mozilla Thunderbird: co

Více

Webináře manuál OBSAH

Webináře manuál OBSAH Webináře manuál OBSAH CO je webinář?...2 PROČ webinář?...2 CO POTŘEBUJETE na webinář?...2 PŘIHLÁŠENÍ na webinář?...3 PRŮBĚH webináře?...3 POPIS učebny pro webinář...6 CO je webinář? Slovo WEBINÁŘ vzniklo

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Bezpečnost, rizika a soukromí v informačních technologiích

Bezpečnost, rizika a soukromí v informačních technologiích Bezpečnost, rizika a soukromí v informačních technologiích Karel Nykles nykles@cesnet.cz 6. 6. 2015-1 - CryptoFest, Praha CESNET Sdružení CESNET založily vysoké školy a Akademie věd České republiky v roce

Více

Poznámky k oficiálním cvičným testům pro modul M12

Poznámky k oficiálním cvičným testům pro modul M12 Poznámky k oficiálním cvičným testům pro modul M12 Testovací platforma Software o MS Word 2007 až 2010. o Operační systém Windows (XP, 7) o Antivirový program, v němž je možno provést test jedné konkrétní

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému affiliate.jasnaznacka.cz Vyplne ním registrac ního formulár e a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Základní bezpečnost. Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 23.2.2010, Ostrava. radomir.orkac@vsb.cz

Základní bezpečnost. Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 23.2.2010, Ostrava. radomir.orkac@vsb.cz Základní bezpečnost Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 23.2.2010, Ostrava radomir.orkac@vsb.cz Mě se to netýká... Proč by se chtěl někdo dostat do mého počítače?! Hrozba Šíření malware. Útoky na určitý

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 .CZ Základní informace RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 Základní informace k užívání služby e-zásilka.cz OBSAH Instalace... 1 První spuštění... 1 Odeslání souboru... 1 Nastavení programu... 1 Popis okna aplikace...

Více

Pro firmy s více než 26 zařízeními. www.eset.cz

Pro firmy s více než 26 zařízeními. www.eset.cz Pro firmy s více než 26 zařízeními www.eset.cz Pro každodenní používání bezpečnostního softwaru jsou nejdůležitější jeho vlastnosti. V ESETu si myslíme, že korporátní řešení má být rychlé a jednoduché.

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Volný program od www.dlouhy.info

Volný program od www.dlouhy.info Volný program od www.dlouhy.info Co je Digitální tresor a k čemu je dobrý? Tento program uschovává důležité informace, jako hesla, čísla účtů atd. na pevném či UDB disku, popř. na pamě tové kartě, zakódované

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Hudba, film, televize a internet Průvodce pro rodiče a pedagogy

Hudba, film, televize a internet Průvodce pro rodiče a pedagogy Hudba, film, televize a internet Průvodce pro rodiče a pedagogy Hudba, film a televize na internetu co byste měli vědět Existuje řada způsobů, jak užívat prostřednictvím internetu hudební, filmovou a televizní

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více