Buď pánem svého prostoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buď pánem svého prostoru"

Transkript

1 Buď pánem svého prostoru Jak chránit sebe a své věci, když jste online Edice CZ.NIC Editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy

2 Buď pánem svého prostoru Jak sebe a své věci chránit, když jste online Editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy Vydal CZ.NIC, z. s. p. o. Americká 23, Praha 2 ISBN: Edice CZ.NIC

3

4 Autor i vydavatel postupovali pr i pr i pravě této knihy velmi pec livě, avs ak neposkytuji na jeji obsah žádnou vy slovnou ani pr edpokládanou záruku a nepr iji maji žádnou zodpovědnost za chyby ani nedostatky, které se v ni nacházi. Nepr iji máme žádnou zodpovědnost za náhodné ani následné s kody vzniklé v souvislosti s použiti m informaci nebo programu zde uvedeny ch, nebo z takového použiti plynouci. Hlavni editor: Denise Weldon-Siviy R i di ci editor: Linda McCarthy Ilustrace: Heather Dixon Sazba: Lucie Derzsiová Pr eložila agentura Šupito ve spolupráci s ty mem Smith Language Services. Pokud neni uvedeno jinak, je obsah této publikace licencován podle licence Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States, která je k dispozici na adrese 3

5

6 Věnování Tato kniha je věnována vs em dospi vaji ci m, kter i si udělaji c as na to, aby se něco dozvěděli o bezpec nosti a o tom, jak se chránit a chovat se chytr e pr i pohybu na Internetu. Také chceme poděkovat vs em dospi vaji ci m, kter i se do tohoto projektu zapojili, a dospi vaji ci m, kter i vznik této knihy inspirovali Ericu a Douglasovi. 5

7

8 Editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy Buď pánem svého prostoru Jak chránit sebe a své věci, když jste online Edice CZ.NIC

9

10 Pr edmluva vydavatele Předmluva vydavatele 9

11 10

12 Pr edmluva vydavatele Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky kniha, která vznikla jako reakce na stále c astějs i útoky zaměr ené proti domáci m uživatelu m a jejich poc i tac u m, mobilni m telefonu m, tabletu m a dals i m zar i zeni m pr ipojeny m k si ti si ti, tedy k Internetu. Kniha neni jen suchy m technicky m povi dáni m o jaky chsi virtuálni ch hrozbách, ale pr inás i konkrétni pr i klady skutec ny ch mlady ch lidi, kter i se v urc ité chvi li stali oběti poc i tac ové kriminality c i se na poc i tac ové kriminalitě dokonce podi leli. Zde se ostatně nalézá velmi du ležitá informace, která by měla by t pro vs echny uživatele str edobodem úvah o vlastni m pr i stupu k zabezpec eni jejich kr emi kového milác ka. Když totiž pomineme uživatele, kter i se rozhodli vstoupit na dráhu zloc inu dobrovolně, jsou zde stále ti, kter i se stali nedobrovolny mi pomocni ky poc i tac ového zloc inu a to kvu li svému laxni mu postoji k vlastni bezpec nosti. Je potr eba mi t stále na paměti, že i poc i tac, ktery neobsahuje žádná citlivá data a ktery neni použi ván k pr i stupu k takovy m datu m, mu že by t po jeho ovládnuti útoc ni kem zneužit k pácháni dals i trestné c innosti. Ta vs ak již mu že by t, minimálně na poc átku vys etr ováni, pr ipisována na vrub uživateli, ktery prostě jen opominul obranu pr ed možny mi riziky. Proto si každé zar i zeni se si ťovou konektivitou zaslouži pravidelnou péc i a pec livé nastaveni bezpec nostni ch opatr eni. My, kter i se poc i tac ovou bezpec nosti zaby váme každy den, si dobr e uvědomujeme, že pro mnohé uživatele mohou by t otázky spojené s poc i tac ovou bezpec nosti na prvni pohled komplikované. I proto vi tám c esky pr eklad této knihy, která k vám pr icházi prostr ednictvi m Edice CZ.NIC, jako skvělou pr i ležitost seznámit mladé uživatele Internetu a jejich rodic e s du ležity mi bezpec nostni mi pravidly jednoduchou, srozumitelnou a názornou formou. Pro c eského c tenár e má kniha jes tě jedno, možná nechtěné, kouzlo. Vzhledem k jeji mu zaměr eni na americky právni systém, normy a mi stni reálie, najde c tenár pr i c teni knihy pasáže, které jej pravděpodobně pobavi. Stejně jako se lidé bavi historkami o stars i dámě, která sus ila svého psa v mikrovlnce a pak žalovala vy robce mikrovlnky, neboť v návodu nebylo uvedeno, že mikrovlnka neni urc ena k sus eni psu, tak možná c tenár e této knihy pobavi právni du sledky některy ch nepromys leny ch c inu náctilety ch, které jsou v knize zmi něny. Těžko si napr i klad pr edstavit, že by u nás byla dospi vaji ci děvc ata potahována za s i r eni dětské pornografie kvu li por i zeni vlastni ch fotografii ve sportovni ch podprsenkách. Zrovna tak je potr eba upozornit na rozdi lny pr i stup amerického práva k problematice stahováni audiovizuálni ch děl, než jaky plati u nás v České republice. Samotné stahováni audio- 11

13 Pr edmluva vydavatele vizuálni ch děl neni u nás na rozdi l od USA nelegálni, zato zpr i stupňováni autorsky ch děl na Internetu bez souhlasu autora neni ani nas i m právni m r ádem tolerováno. Pr i c teni kapitoly o pirátstvi si pak pr emy s livy c tenár mu že zároveň udělat pr edstavu o schopnosti amerického záznamového pru myslu prosazovat pouze jeden správny názor. Ať už je to zpu sobeno schopnosti prosadit v americké spolec nosti celospolec ensky konsenzus, ktery zpětně pronikl do knihy, c i zda za ti m byl lobbing pr i mo u autoru této publikace, v uvedené kapitole zcela chybi jaky koliv oponentni názor. Tyto skutec nosti vs ak nemaji vliv na odbornou stránku knihy, která je obsáhly m a kvalitni m zdrojem informaci o poc i tac ové bezpec nosti a rizici ch spojeny ch s použi váni m Internetu, jak pro náctileté uživatele, tak pro jejich rodic e. Nevi m o žádné jiné knize dostupné v c eském jazyce, která by takto názorně a pr itom nekomplikovaně seznamovala uživatele s riziky, na která by měli by t pr i použi váni Internetu pr ipraveni. Závěrem bych chtěl c tenár u m této ojedinělé knihy popr át, aby jim pomohla proji ždět informac ni dálnici bez nehod a s pocitem bezpec i. Pavel Bašta bezpec nostni analytik, CZ.NIC Praha, 5. prosince

14 Obsah Obsah 13

15 14

16 Obsah Předmluva vydavatele 9 Předmluva 23 Komu je tato knížka určena Chraň si svůj prostor Výzkum malwaru Nachystej si prkno, než začneš surfovat! Poznej své přátele Proč malware existuje? Viry Jak se viry replikují Škodlivé payloady Nechvalně známé viry Červi Obzvláště zlí červi Variace a mutace Trojské koně Botnety Sociální inženýrství Jak se vyhnout malwaru Škodlivý ware Spyware Adware Licence pro koncové uživatele (EULA) Sítě Peer to Peer (P2P) Bezpečné stahování Keyloggery Falešné programy a scareware Ransomware Black Hat optimalizace pro vyhledávače Současné a budoucí hrozby 77 15

17 Obsah 4. Hackeři a crackeři Hackeři Kdo je to hacker? Černé, bílé a šedé klobouky Hackeři chtějí váš počítač Nástroje hackerů Skenovací nástroje Prolamování hesel Rootkit Voláme bílé klobouky! Jak poslat SPAM na věčnost a SPAM Co je to SPAM? Není SPAM protizákonný? Spoofing Falešné adresy SPAM proxy a relay Ťuk ťuk jak spammeři poznají, že jste doma Skryté sledování Scavengery a crawlery Je vaše ová adresa na prodej? Sociální inženýrství Aby se SPAM do příchozích zpráv nedostal SPIM Kyberšikana Šikana se přesouvá do digitálního světa Útoky na online reputaci Frontální útoky Útoky na identitu Ochrana reputace Vygooglujte se Pokud potřebujete, obraťte se na odborníky

18 Obsah 6.4 Jak se chránit před kyberšikanou Rhybaření pro peníze Co je to phishing? Jak běžné jsou phishingové útoky? Kdo se stává obětí phishingu? Jak poznat, že na vás útočí rhybáři Jak dobré podvody jsou? Jak poznám phishingový podvod? Phisheři vašich přátel Podfuk s katastrofou Nenechte se ulovit phishery Bezpečné nákupy v kyberprostoru Základy online nakupování Co si kupují? Potíže s nakupováním Sběrači dat Únosci Online podvod (Fraud) Jak nakupovat bezpečně Šifrování Secure Socket Layer (SSL) Digitální podpisy, certifikáty a hašování Bezpečnostní tokeny Prohlížeč přeje připraveným Aby soubory cookies pracovaly PRO vás Škodí mi soubory cookies? A co když nechci sdílet? Sbírání drobků Výběr prohlížeče Rozhodnutí pro Internet Explorer Mazání seznamu v panelu adresy

19 Obsah Čištění dočasných souborů, historie Internetu a souborů cookie Nastavení způsobu zacházení se soubory cookies Uchovávání citlivých dat Používání procházení a filtrování InPrivate Provádění antiphishingových kontrol Rozhodnutí pro Firefox Detekce zastaralých funkcí plug-in Vypnutí pokročilých možností JavaScriptu Vypnutí Javy Používání hlavního hesla Funkce add-on pro Firefox, které usnadňují život Rozhodnutí pro Google Chrome Pochopení problému s funkcemi plug-in Soukromé blogy ve veřejném prostoru Co je tedy blog? Blogy letí vzhůru To myslíš vážně?!!! Trvanlivost výrobku Bloggeři se požírají navzájem Útočné blogy Právní důsledky Myslet dopředu Jak správně blogovat Socializace Kde jsou přátelé Přátelé: skuteční a virtuální Skupiny Aplikace třetích stran Rhybáři přátel Zveřejňování příliš mnoha informací Pochybné fotografie Nebezpečné webkamery

20 Obsah YouTube Online rozchod Zapípej, ptáčku Tipy k zachovávání bezpečí na sociálních sítích Přátelé, slizouni a piráti Seznamování se na síti Kde se slizouni na síti zdržují Jak se chránit před slizouny Lháři, slizouni a kyberstalkeři Lháři Slizouni Kyberstalkeři Monitorování Internetu Monitorovací programy Bezplatné ové účty Pirátství na informační dálnici Jste pirátem? Ohrožujete své rodiče? Sportování s porty Co je to tedy síť? Jak sítě komunikují TCP/IP Adresy IP Datové pakety Potvrzení Volaný port Trochu více o šířce pásma Požární stěna Co je to tedy firewall? Překlad síťové adresy Jak mě firewally chrání? Nastavení firewallu Firewally zdarma

21 Obsah 14. Zkuste to bez drátů! Už žádné dráty Co je to bezdrátové připojení? Nejste sami Zamknutí sítě WLAN Stahování nejaktuálnějšího firmwaru Změna hesla a uživatelského jména k routeru Změna výchozího názvu sítě Aktivace šifrování Další kroky Veřejné hot spoty Mobilní zařízení Útoky na mobilní zařízení Sexting Stručně řečeno Jak získat pomoc Nezbytné bezpečnostní prvky Další vychytávky Souhrnná bezpečnostní řešení Zálohovací produkty a postupy Nástroje pro odstraňování škodlivého kódu Dodavatelé bezpečnostních programů Aktualizování programu Nastavení automatických aktualizací Kupte si novou verzi Buďte v obraze, co se týče bezpečnost Vyladění Přednostní nastavení firewallu Záplatování bezpečnostních děr Kdo hledá díry? Proč je dobré aktualizovat v úterý? Používání automatických aktualizací

22 Obsah 16.4 Vytváření uživatelských účtů Co je administrátorský účet? Proč jsou standardní uživatelské účty dobré? Jak se vytváří nový uživatelský účet? Ochrana účtů heslem Vytvoření možnosti pro resetování hesla Testování bezpečnosti, kterou jste nastavili 302 Poznámka pro rodiče 307 Poděkování 311 Přispěvatelé

23 22

24 Pr edmluva Předmluva 23

25 24

26 Pr edmluva Linda McCarthy byla inspirována k sepsáni prvni ho vydáni knihy Buď pánem svého prostoru, když dva dospi vaji ci c lenové jeji domácnosti znic ili domáci poc i tac ovou si ť, kterou do té doby považovala za docela bezpec nou. Dals i inspiraci bylo pro Lindu zjis těni, že Douglas s Ericem se nesnažili nic znic it ani na ni udělat dojem, když domáci si ť vyr adili z provozu. Prostě použi vali Internet tak, jak to dělaji normálni dospi vaji ci. Od té doby se tato kni žka stala spolec ny m projektem poskytuji ci m bezplatné vzděláni o bezpec nosti na Internetu dospi vaji ci m a jejich rodinám. Do vydáni z roku 2010 pr ispěla mimo jiné Denise Weldon-Siviy, matka c tyr děti, uc itelka a spisovatelka. K dals i m odborni ku m, o které se nás ty m rozru stá, patr i specialisté na firewally, a klasické i bezdrátové si tě, stejně jako pokroc ili uživatelé operac ni ho systému Mac OS X a prohli žec e Firefox. Nas i designér i a animátor i tyto koncepty spojuji a dávaji jim formu vhodnou pro dospi vaji ci c tenár e. Projektu se také úc astni několik dospi vaji ci ch a nové dospi vaji ci pru běžně pr idáváme, aby byl projekt neustále aktuálni a svěži. Bez zapojeni dospi vaji ci ch by tato kniha ani tento projekt nemohly existovat. Na teď a na později. Stejně jako malware, ktery se měni každy den, i my plánujeme aktualizovat tyto online verze podle potr eby, aby byli nas i c tenár i chráněni. Poc i tac ová bezpec nost je pohyblivy m ci lem. Formát elektronické kni žky nám umožňuje pohybovat se spolu s ni m. Velmi nám záleži na tom, aby byla tato kniha k dispozici pro VŠECHNY dospi vaji ci a vs echny rodiny, které se potr ebuji něco dozvědět o bezpec nosti. Z tohoto du vodu je tato kniha zdarma k dispozici online podle licence Creative Commons Licensing (creativecommons. org). Tento projekt by nemohl vzniknout bez sponzorsky ch spolec nosti a jejich podpory. Komu je tato knížka určena Tato kni žka je urc ena vs em dospi vaji ci m a je du ležity m zdrojem informaci pro vs echny rodic e a uc itele. Obzvlás tě je vs ak urc ena těm dospi vaji ci m, kter i si rozumi s poc i tac em, umi zacházet s klávesnici, Internet použi vaji každy den a chtěji vědět, jak zabezpec it své systémy, uchovat si svu j internetovy životni styl a chránit svá data. Tato kniha poskytuje du ležité podrobnosti umožňuji ci těmto dospi vaji ci m uchovat své soukromi, identitu a reputaci v kybersvětě v bezpec i. 25

27 Pr edmluva Zkrátka, je to kni žka pro normálni dospi vaji ci, jako jsi ty. Uvědomujeme si, že toho o poc i tac i ch hodně vi s, pravděpodobně o hodně vi c než tvoji rodic e. Také od svy ch dospi vaji ci ch vi me, v c em mohou spoc i vat tvé mezery ve znalosti poc i tac u. Tuto kni žku jsme napsali, abychom tyto mezery pomohli zaplnit. Protože vi me, že nemás moc c asu, pi s eme struc ně a snaži me se soustr edit na du ležité aspekty bezpec nosti pr i použi váni Internetu. Taky jsme se snažili, aby to bylo c teni zaji mavé, proto jsme zahrnuli pr i klady ze skutec ného života a pr i padové studie skutec ny ch dospi vaji ci ch, jako jsi ty. Tato kni žka je ti urc ena, i když jsi expert na poc i tac e! Mnoho z toho, c i m se zde zaby váme, budes urc itě znát. Pr esto se rádi vsadi me, že zde najdes mnoho informaci, které jsi dosud nevěděl. A urc itě najdes hodně podrobny ch informaci, které mu žes sdi let s pr áteli, sourozenci nebo rodic i, kter i toho nevědi tolik, co ty. Komu je tato kniha také určena, i když ne na 100 % I když je tato kni žka plná podrobnosti, neobsahuje oc i slované pokyny. Chtěli jsme napsat kni žku, se kterou by sis chtěl sednout a pr ec i st si ji, a ne dals i 400stránkovy technicky manuál. Vs em uživatelu m Mac OS se omlouváme, že uvádi me jen sni mky obrazovek z operac ni ho systému Microsoft Windows 7. Ac koli bychom rádi zahrnuli vs echny varianty, v tomto vydáni to nebylo z prakticky ch du vodu možné. Brzy vs ak pr idáme dodatek urc eny jen uživatelu m Mac OS. Pr esto se věts ina této knihy vztahuje stejně tak na uživatele Mac OS, jako na vs echny ostatni. Pr i c teni mějte na paměti, že hacker i neútoc i na Mac OS tak c asto, jako na osobni poc i tac e na platformě Windows, ale pokud k útoku dojde, je zrovna tak otravny a potenciálně nebezpec ny. Proto musi uživatelé Mac OS zachovávat stejné bezpec nostni postupy instalovat firewally, aktualizovat antivirovy program a podobně. Musi te jen použi vat programy urc ené pro Mac OS a ne programy pro jiné operac ni systémy, o ktery ch zde bude r ec. 26

28 Pr edmluva Co se dozvíte Tato kniha je urc ena vs em dospi vaji ci m, kter i se boji nechtěného staženi adwaru, spywaru a viru maji strach ze scarewaru a ransomwaru (viz dále) chtěji zu stat v bezpec i na sociálni ch si ti ch maji obavy z online útoc ni ku a zloděju identity vytrubuji své du věrné informace do světa na obli beny ch hot spotech pr i online nákupech nehledi na svou bezpec nost nejsou si vědomi rizik spojeny ch s použi váni m webové kamery c i provozováni sextingu nevědi, jak se vypor ádat s kybers ikanou doma nebo ve s kole bloguji o samotě a v s eru. Napadlo vás něco? Moc rádi se dozvi me, co si o této kni žce mysli te. Pošlete nám svůj názor na adresu Pomozte chránit lesy a zároveň pouc it vs echny ve své s kole. Dejte svy m pr átelu m, rodině a spolužáku m vědět, že je tato kniha k dispozici zdarma na mnoha stránkách sponzorsky ch spolec nosti, stejně jako na si ti ch MySpace (myspace.com/ownyourspace), Facebook (facebook.com/ownyourspace) a na adrese Buď pánem svého prostoru (ownyourspace.org). Česky pr eklad naleznete na webové stránce - knihy.nic.cz 27

29 28

30 Kapitola Chraň si svůj prostor 29

31 Obsah kapitoly 1. Chraň si svůj prostor Výzkum malwaru Nachystej si prkno, než začneš surfovat! 34 30

32 1. Chraň si svu j prostor 1. Chraň si svůj prostor Braden je typický 14letý kluk. Posledních 6 měsíců se vytáhl o 10 centimetrů, noha se mu zvětšila o dvě čísla a snědl skoro tunu pizzy. A taky už přesně 12krát neúmyslně zaviroval rodinný počítač. Napřed si stáhl nějaké cool emotikony, které chtěl používat v IM zprávách. Ty emotikony však bohužel obsahovaly i adware, který ho zahrnul vyskakovacími okny a zpomalil výkon celého počítače. Potom si Braden nainstaloval bezplatnou hru, která obsahovala trojského koně, program, který spammerům z Ruska umožnil převzít kontrolu nad jeho počítačem a používat ho k posílání nevyžádané pošty. O několik týdnů později Braden odpověděl na , který vypadal jako pravý, a žádal jej o potvrzení přihlašovacích údajů na Facebook. Tento phisher potom pomocí Bradenových přihlašovacích údajů posílal Bradenovým přátelům na Facebooku adware. Nedlouho poté Braden klikl na Ano pro instalaci bezpečnostního programu, když mu vyskakovací okno oznámilo, že je jeho počítač infikován adwarem. Jak asi tušíte, tento program instaloval další adware. Bradenova máma vyplýtvala tolik času a peněz na opravu rodinného počítače, že si začínala říkat, jestli za to Internet doopravdy stojí. Jistá si je tím, že internetová bezpečnost je nyní MNOHEM komplikovanější, než tomu bývalo Od vzniku Internetu koncem 70. let se poc et jeho uživatelu každy ch 9 až 14 měsi cu zdvojnásobil. Když si to spoc i táte, vyjde vám graf neuvěr itelného ru stu z 281 poc i tac e na Internetu v roce 1981 k oslňuji ci m 400 milionu m v roce Do roku 2009 pr ekroc il poc et netizenů 1,5 bilionu. Internetu v USA použi vaji již téměr vs echny domácnosti. Netizen Občan kyberprostoru (tj. Internetu) (z anglického Net síť a Citizen Občan). Netizen je každá osoba používající Internet k účasti v online sociálních komunitách. Když přijmete nového přátele na Facebooku, rozšiřujete si svou sociální skupinu. Jste dobrý netizen! I když použi váni Internetu mezi dospěly mi neustále roste, mezi mlady mi se jedná doslova o boom. V c ervnu 2009 žilo 90 % dospi vaji ci ch Americ anu v domácnostech s internetovy m pr ipojeni m. Pokud jste souc ásti těchto 90 %, je opravdu du ležité, abyste se nauc ili chránit svu j poc i tac pr ed s kodlivy mi kódy. Jak se dozvi te později, hrozi vas emu poc i tac i zvlás tni nebezpec i. Stránky s adwarem se soustr edi na dospi vaji ci, jako jste vy, zneuži váni m stránek, které obvykle navs těvujete. Na online fórech se pohybuji pedofilové pr edsti raji ci, že jsou dospi vaji ci. Dokonce i krádež 31

33 1. Chraň si svu j prostor identity, což je jiny potenciálni následek s kodlivého kódu, mu že by t obzvlás tě závažná pro dospi vaji ci, kter i si svou financ ni a obchodni identitu teprve buduji. Pokud použi váte poc i tac svy ch rodic u, mu žete ohrozit i jejich financ ni a osobni informace. Prozati m si pamatujte, že bezpec nost na Internetu vyžaduje daleko vi ce než jen zapnuty antivirovy program. A je také mnohem du ležitějs i, než si patrně uvědomujete. V následuji ci ch několika kapitolách budeme hovor it o tom, co potr ebujete vědět a dělat, abyste sebe, svu j poc i tac a možná dokonce i své rodic e lépe chránili pr i použi váni Internetu. 1.1 Výzkum malwaru Malware je obecny název pro s kodlivy kód. Jedná se o programovy kód speciálně vyvinuty k tomu, aby pos kodil poc i tac nebo data v něm. Pokud se uc i te s panělsky (nebo latinsky), asi vi te, že mal znamená s patny jako malfunkce (selháni funkce) nebo Darth Maul v Epizodě I hvězdny ch válek (ten zjevně záporny chlapi k v c erveném a s rohy na hlavě). Pr edponou mal nikdy nezac i ná nic dobrého. Malware je doslova s patny software. Malware Programový kód vyvinutý k tomu, aby poškodil počítač nebo data v něm. Protože s kodlivy kód a malware znamenaji totéž, pro zjednodus eni v celé kni žce použi váme vy raz malware. Ve světě malwaru existuje několik standardni ch typu záporny ch hrdinu. Vs emi se budeme v této kni žce zaby vat, ale hlavni mi kategoriemi jsou: viry c ervi trojské koně botnety keyloggery spyware 32

34 1. Chraň si svu j prostor adware scareware ransomware. Některé z těchto kategorii již pravděpodobně znáte. Napr i klad poc i tac ové viry jsou v populárni kultur e tak známé, že pr edstavuji velké finále sci-fi thrilleru z roku 1996 Den nezávislosti. Pokud se pamatujete, Will Smith zachránil svět ti m, že pomohl Jeffu Goldblumovi (ktery je známějs i jako Ian Malcolm z Jurského parku) nahrát poc i tac ovy virus na mater skou loď a tak vypnul silové pole vesmi rného plavidla mimozems ťanu. Ve skutec ném životě maji viry a c ervi na svědomi útoky na celé nechráněné si tě. V srpnu 2009 útoc ni ci zpu sobili odstávku Twitteru na téměr tr i hodiny a nechali tak 44 milionu tweetuji ci ch osob na celém světě mimo dosah. Zkuste si pr edstavit, že by celé odpoledne nefungovaly servery CNN a Fox News. Samozr ejmě znáte také antivirovy program. Věts ina novy ch poc i tac u (avs ak ne vs echny) je nyni pr i mo z továrny vybavena alespoň zkus ebni verzi jednoho z hlavni ch antivirovy ch programu. Obvykle se jedná o Norton AntiVirus, Trend Micro, McAfee nebo Webroot. Co se ty c e ochrany proti viru m, jsou vs echny z nich vynikaji ci produkty. Možná vs ak nevi te, že vás antivirovy program nemu že chránit pr ed všemi typy útoku. Řada lidi se domni vá, že když maji nainstalovany antivirovy program, jsou chráněni. Tak tomu neni, protože k ochraně potr ebujete několik bezpec nostni ch vrstev. Antivirovy program je jen jednou z nich. Než se podi váme na dals i vrstvy bezpec nosti, je du ležité pochopit, co antivirovy program mu že a nemu že dělat. Pr edstavte si svu j antivirovy program jako sérii oc kováni. Oc kováni proti obrně vás nechráni pr ed žloutenkou. Stejně tak antivirovy program nemusi nutně vás poc i tac chránit proti spywaru a adwaru. Pokud svu j antivirovy program pravidelně neaktualizujete, nemusi vás chránit ani pr ed novy mi typy viru. Obdobně jako jejich biologic ti bratranci, i poc i tac ové viry mutuji. Stejně jako potr ebujete nové oc kováni proti chr ipce každou zimu, abyste byli chráněni pr ed novy mi kmeny viru, musi te také pru běžně aktualizovat svu j antivirovy program. Proti dals i m typu m malwaru mu žete potr ebovat jiné typy ochrany. To si vysvětli me, až budeme mluvit o konkrétni ch typech malwaru. 33

35 1. Chraň si svu j prostor 1.2 Nachystej si prkno, než začneš surfovat! Když si koupi te poc i tac, neni bezpec ny. Nikdy byste neměli vybalit poc i tac z krabice a pr ipojit jej k Internetu, aniž byste podnikli kroky k jeho ochraně. Pr edstavte si svu j poc i tac jako světového cestovatele, ktery potr ebuje oc kováni, aby na cestách neonemocněl. Ve skutec nosti je vás poc i tac zr ejmě zamor en mnoha bezpečnostními dírami, což jsou chyby ve zpu sobu napsáni poc i tac ovy ch programu, které by mohly zpu sobit zranitelnost poc i tac e vu c i útoku m. Mi ra závažnosti těchto chyb v kódu definuje mi ru pr i stupu, kterou mu že útoc ni k nebo jeho malware zi skat. Varování! Nevzdělaní programátoři + chyby v programování = bezpečnostní díry! Pokud si r i káte, proc má vás poc i tac bezpec nostni di ry jes tě pr ed ti m, než jste ho zac ali použi vat, odpověď je následuji ci : poc i tac ové systémy běži na programech doslova desi tkách milionu r ádku kódu, ktery poc i tac i r i ká, jak interpretovat to, co chcete jako uživatel r i ci. Tyto r ádky poc i tac i r i kaji co dělat, když pr etáhnete nežádouci soubor do Kos e nebo uděli te programu Microsoft Outlook pokyn pr ihlásit se na Internet a podi vat se, zda vám někdo neposlal . Vs echny tyto r ádky kódu naprogramovali lidé. Když tito programátor i udělaji chybu, mohou ji hacker i využi t k zi skáni neautorizovaného pr i stupu do vas eho poc i tac e. Možná to zni divě, ale věts inu programátoru nikdo neuc il, jak psát bezpec né kódy. Navi c programátor i neuvažuji jako zloc inci. Ner i káme to c asto, ale když někdo záměrně krade nebo pos kozuje data někoho druhého je to zloc inec. Normálni programátor si nikdy ner ekl: Ju, tyhle r ádky kódu bych mohl použi t k tomu, abych se někomu vloupal do poc i tac e protože se ve skutec nosti NECHCE nikomu do poc i tac e vloupávat. Bezpečnostní díra Jakákoli chyba ve způsobu, jakým je počítačový program napsán nebo používán, kvůli které je počítač zranitelný při útoku. Odborníci na počítačovou bezpečnost jim také říkají bezpečnostní zranitelnost. Nedostatec né zaměr eni na bezpec nost v rámci vy voje se zac i ná měnit. Vi ce programátoru zac i ná auditovat (dvojitě kontrolovat) své kódy speciálni mi nástroji, které hledaji chyby v progra- 34

36 1. Chraň si svu j prostor mu, jež mohou vést k neautorizovanému pr i stupu k systému c i datu m. Než to zac ne dělat celá komunita programátoru, bude to jes tě chvi li trvat. Už vs ak vznikly miliony r ádku kódu, které vytvor ili programátor i programuji ci s dobry m úmyslem, ale malou schopnosti programovat bezpec ně. Protože vs echny poc i tac ové systémy maji bezpec nostni di ry, musi te se chránit a zalepit tyto di ry pr ed ti m, než zac nete surfovat po Internetu, stahovat hudbu nebo hrát hry. Varování! Nechráněný počítač připojený do sítě může podlehnout útoku již za 15 vteřin! Než začnete surfovat, chraňte svůj počítač! Proc tak rychle? Jakmile jste online, mu že trvat pouze 15 vter in, než se někdo pokusi na vás poc i tac zaútoc it. Pokud napr ed nenainstalujete bezpec nostni program, tento prvni útoc ni k mu že zi skat pr i stup na vás poc i tac, aniž byste o tom věděli! V nejhors i m pr i padě mu že útoc ni k zi skat dostatek vas ich osobni ch údaju, aby vám mohl ukrást identitu. Pokud použi váte internetové bankovnictvi ke sledováni úc tu, mějte na paměti, že vas e data nejsou jen informace. Mu že se jednat o Vas e finance. A aby to bylo jes tě zaji mavějs i, hacker mu že vás poc i tac použi t i k útoku m na jiné poc i tac e! Z těchto du vodu (a z mnoha dals i ch, které si r ekneme později) nikdy nesurfujte po Internetu bez bezpec nostni ch záplat, antivirového programu a instalovaného firewallu. Když jste si poc i tac kupovali, asi jste si dali dohromady seznam požadavku : velikost operac ni paměti a pevného disku, jakou grafiku budete potr ebovat pro své obli bené hry, jestli chcete DVD i vypalovat, nebo se na ně jen di vat. Než se poprvé pr ipoji te k Internetu, potr ebujete také seznam kroku, potr ebny ch k zajis těni poc i tac ové bezpec nosti. Tento seznam pr edstavuje úplny základ. Neměli byste z něj vynechat žádny bod. Na seznamu musi by t ochrana proti viru m. Musi te si ji nainstalovat a nastavit tak, aby poc i tac tento program pravidelně aktualizoval. Musi te také nainstalovat ves keré bezpec nostni záplaty, které byly vydány pro operac ni systém a programy, ktery chcete použi vat. Bezpečnostní záplata Oprava programu uzavírající bezpečnostní díru. Záplaty se pravidelně vydávají pro operační systémy (jako Windows 7) a internetové prohlížeče (jako je Internet Explorer a Firefox), stejně jako pro další softwarové aplikace. 35

37 1. Chraň si svu j prostor Internet je úplně super mi sto, ale je to také královsky soud upi ru z Volterry. Mysli me si, že by bylo skvělé se tam podi vat, ale museli bychom znát zákony Volturiu, pr edem vědět o schopnostech Ara a Jane a také pr ivést nas e vlastni nesmrtelné. Internet je pr esně takovy! Ději se tam úžasné, nové a vzrus uji ci věci ale opravdu byste tam neměli chodit, aniž poznáte rizika, pochopi te, jak se chránit a ozbroji te se správnou ochranou. Seznam pro bezpečnost na Internetu: Antivirus Antispyware Osobní firewall Bezpečnostní záplaty 36

38 Kapitola Poznej své nepřátele 37

39 Obsah kapitoly 2. Poznej své přátele Proč malware existuje? Viry Jak se viry replikují Škodlivé payloady Nechvalně známé viry Červi Obzvláště zlí červi Variace a mutace Trojské koně Botnety Sociální inženýrství Jak se vyhnout malwaru 58 38

40 2. Poznej své nepr átele 2. Poznej své přátele Seznamte se s Ericem z města Novato v Kalifornii. Je to normální dospívající, který rád vytváří webové stránky pro své přátele. Eric tráví spoustu času na Internetu. Hodně hraje počítačové hry, chodí na hodně různých stránek, kde hledá nové nápady a také rád stahuje bezplatné programy. Než si Eric pořídil svůj vlastní notebook, používal k surfování po Internetu a stahování bezplatných programů počítač své mámy. Počítač Ericovy mámy se nakonec tak zpomalil, že stahování čehokoli trvalo věčnost. Tak se Eric zeptal kamaráda, co má dělat. Tehdy také Eric zjistil, že měl mít firewall a stažené záplaty, aby do jeho systému nemohli hackeři nainstalovat spyware. Eric si myslel, že potřebuje jen antivirový program a nikdy neslyšel o drive-by malwaru. Eric se draze poučil o tom, že se mu do systému dostal hacker a bere si z něj důvěrné informace. Tedy, ne z Ericova systému. Byl to systém Ericovy mámy a její důvěrné informace. Oops...promiň, mami. Teď má Eric vlastní notebook s firewallem, aktuálními záplatami, antivirovým program a ochranou proti spywaru. Co se stalo Ericovi? Prostě neměl dostatec nou ochranu pro to, aby udržel nepr átele venku a nepustil malware dovnitr. Jako věts ina dospi vaji ci ch potr eboval o bezpec nosti vědět mnohem vi c, než věděl. I když je ochrana proti viru m du ležitá, neni to vs epokry vaji ci a vs emocná složka bezpec nosti. Malware se vám do systému mu že dostat mnoha zpu soby. Možná jste jen navs ti vili webovou stránku vytvor enou speciálně pro stahováni malwaru. 2.1 Proč malware existuje? Když vezmete v úvahu, kolik práce stoji napsáni programu, musi te se ptát, proc by se někdo tak moc snažil dostat se do poc i tac e někoho, koho ani nezná. Abyste pochopili, proc lidé pi s i malware, je dobré podi vat se nejdr i v na to, KDO ho pi s e. Malware pi s e pr ekvapivy poc et dospi vaji ci ch. Podle vy zkumnice Sarah Gordonové maji tito dospi vaji ci spolec ného hlavně to, že toho moc spolec ného nemaji. Jeji vy zkum ukazuje, že autor i malwaru se lis i věkem, mi rou pr i jmu, lokalitou, sociálni interakci /kontaktem s vrstevni ky, úrovni vzděláni, ti m, co se jim li bi a neli bi, i komunikac ni mi zpu soby. 39

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY OCHRANA DAT, POČÍTA TAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTA TAČOVÉ VIRY OBSAH VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACÍ POČÍTA TAČOVÉ VIRY ANTIVIROVÉ PROGRAMY SPAM PŘEHLED PRAVIDEL BEZPEČNOSTI 2 VÝZNAM OCHRANY DAT

Více

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Kapitola sedmá Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Mgr. Radek Hoszowski Učební text Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Bezpečnost počítače Za bezpečný počítač považujeme ten počítač, který

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

tiskněte levněji 13 pro Athlon 64 Jak správně vybrat tiskárnu i spotřební materiál CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA!

tiskněte levněji 13 pro Athlon 64 Jak správně vybrat tiskárnu i spotřební materiál CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA! CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník TESTOVALI JSME Hudební míchačka mixpult Hercules DJ Console notebook Sony Vaio GRT996VP volant Genius Speed

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Mechanismy fungování sociálních sítí

Mechanismy fungování sociálních sítí Mechanismy fungování sociálních sítí KAPITOLA 1 V této kapitole : Jak fungují sociální sítě Kdo jsou jejich uživatelé Jak se v sociálních sítích šíří informace Jak funguje virální efekt Co jsou to okruhy

Více

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) se řídí principem, že humánní a řízená migrace je prospěšná jak migrantům

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Jiří Hlavenka. Dělejte. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce

Jiří Hlavenka. Dělejte. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce Jiří Hlavenka Dělejte Dělejte byznys na na Internetu Internetu Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce Jiří Hlavenka Dělejte byznys na Internetu Computer Press Praha 1999 Jiří Hlavenka Dělejte

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Prosíme o šíření textu, ať už odkazem na článek, nebo e-mailem jako přílohu. Děkujeme! Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/jak-prezit-ekonomicky-kolaps/ Osnova:

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY Otcova rada do investování Před lety jsem se zeptal bohatého táty: Jakou

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Už jsem prohrál dost. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Už jsem prohrál dost. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Už jsem prohrál dost Příručka pro ty, kdo mají problém s hazardní hrou, kdo chtějí takovým lidem pomáhat, kdo chtějí problémům s hazardní hrou předcházet. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Sportpropag, Praha,

Více