Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24"

Transkript

1 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: Plán činnosti na rok 2015

2 A. Úvod 1. Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace. 2. Poskytovaná sociální služba: Domov pro seniory s kapacitou 104 míst, z toho 27 mužů. 3. Počet a struktura zaměstnanců: V přehledu je uveden počet fyzických osob, v závorce jsou přepočtené stavy zaměstnanců. Proti předchozímu roku dochází ke zvýšení celkově o 1,0 úvazku (sociální pracovník a sestra). Schválený přepočtený počet zaměstnanců 86 je však nenaplněn. Profese Počet zaměstnanců Sociální pracovník 6 (5,5) Pracovník v sociálních službách 38 (38,0) Sestra 9 (8,75) Ergoterapeut 2 (2,0) Fyzioterapeut 2 (1,075) Nutriční terapeut 1 (1,0) Správa organizace 5 (3,85) Provozní dělnické profese (kuchyně, prádelna, úklid, údržba, vrátnice) 25 (23,5) celkem 88 (83,675) Bližší údaje viz přiložené organizační schéma. B. Zabezpečení provozu 1. Financování provozu Provoz je financován na základě schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015: Položka Částka (tis. Kč) Náklady osobní ostatní odpisy movitý majetek svěřený 99 odpisy nemovitý majetek 426 Vlastní výnosy úhrady pobyt a strava úhrady za péči úhrady od zdrav. pojišťoven ostatní 265 odpisy 426 Neinvestiční příspěvek SMO na provoz Příspěvek SMO na odpisy 99 Domov podal žádost o státní dotaci ve výši tis. Kč. Informace dosud nejsou k dispozici. 2

3 2. Elektricky polohovatelné postele V dřívějších letech jsme postupně vyměňovali poškozené mechanické postele za elektricky polohovatelné. Doposud jsme obnovili 66 postelí. V projektu pro přístavbu je navrhováno 26 elektricky polohovatelných postelí. V současnosti je akutní potřeba tří nových postelí. Náklad asi 100 tis. Kč bude hrazen z RF organizace. T.: Vnitřní vybavení nové přístavby Projekt vnitřního vybavení pokojů, společenských místností a koupelen vypracovává ing. arch. Žufanová (fy OSA) na základě našich požadavků. Vlastní výběr dodavatelů vzejde z výběrových řízení, které bude organizovat IO MMO. Financování zajistí dle ústního sdělení rovněž IO MMO. Vše je samozřejmě závislé na postupu stavby. 4. Obnova počítačové techniky Část zastaralých počítačů již byla vyměněna v minulých letech. S rozšiřováním využívání vyšších verzí programů (např. Cygnus, Gordic) roste nutnost obnovy počítačové techniky. Předpokládaný rozsah vybavení v ceně 70 tis. Kč bude upřesněn a hrazen z RF organizace. 5. Výměna van sprchových lůžek Sprchová lůžka Concerto, pořízená v minulosti, jsou stále funkční, ale je nutné opětovně vyměnit jejich plastové vany. Náklad 50 tis. Kč bude hrazen z rozpočtu organizace. T.: Obnova služebního auta Organizace již obdržela investiční dotaci 500 tis. Kč. Smlouva je platná do S ohledem na provozní požadavky bude zakoupen víceúčelový automobil s bočními posuvnými dveřmi. Ve výběrovém řízení byly posuzovány vozy tohoto typu od šesti výrobců a byl vybrán Ford Tourneo Conect s termínem dodání 03/15. T.: Systém značení prádla Dlouhodobé nevyhovující značení prádla ručními popisy bude nahrazeno systémem termoprintu (zažehlovací lis, termotiskárna, etikety) pro ložní prádlo, oděvy zaměstnanců a osobní prádlo klientů. Náklad asi 100 tis. Kč bude hrazen z IF organizace, popřípadě z externích zdrojů (např z výnosů loterií). 8. Úpravy prosklení bočních schodišť A a B Úpravy byly plánovány v loňském roce, ale neprovedeny pro zahájení přístavby a nedohody s projektantem. Odhadované náklady 150 tis. Kč budou hrazeny z IF organizace, popřípadě z externích zdrojů. 9. Zvýšené energetické nároky S ohledem na zvýšení počtu pokojů, koupelen a výtahů budou náklady na energie zcela jistě vyšší a při přípravě rozpočtu na rok 2016 musí být zohledněny. V současnosti není možné operovat s reálnými čísly. T.:

4 10. Opravy omítek stěn Stěny bočních schodišť A a B nebyly v roce 2014 opravovány, protože vchody slouží jako náhradní zásobování po dobu přístavby. Je předpoklad, že v roce 2015 bude přístavba dokončena tak, aby nový zásobovací vchod byl již funkční a opravy by bylo možno provést. Náklady 25tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu organizace, popřípadě z RF. C. Naplňování hlavních cílů organizace 1. Řešení intimity klientů Koncepční řešení spočívající ve změně třílůžkových pokojů na ménělůžkové bude zřejmě realizováno letos, protože přístavba objektu začala v říjnu Zhotovitelem je fy Bystroň Group, investorem investiční odbor MMO. 2. Příprava nového sazebníku úhrad za služby a vypracování dodatků ke smlouvám o poskytování péče Počátkem roku (v návaznosti na zvýšení důchodů) jsme zvážíli, ve kterých oblastech budou platby zvýšeny. Poté bylo zvýšení úhrad projednáno s klienty (zákonnými zástupci) a byly vypracovány dodatky ke smlouvám. T.: Zavedení konceptu bazální stimulace do praxe V předešlých letech jsme proškolili čtyři zaměstnance v základech metody a dva z nich absolvovali nástavbový kurz v Institutu bazální stimulace. Dobré zkušenosti s konceptem, ale problémy s přenosem informací ostatním zaměstnancům nás vedou k organizaci základního vzdělání pro všechny zaměstnance v přímé péči a následném zavedení metody do praxe celého Domova. 4. Biografický model péče Se základy konceptu se seznámili vedoucí zaměstnanci na přednáškách, konferencích a návštěvami, především však konzultacemi s PhDr. Procházkovou. Několikaletý projekt se pokusíme letos zavádět pod jejím vedením jen na jednom pracovišti. 5. Změny v organizaci práce V souvislosti s odchody do důchodu (zástupce ředitele, ekonoma a personalisty v jedné osobě a hlavního účetního) bude změněna organizační struktura a dojde ke změnám pracovních náplní, včetně sociálního úseku. T.: Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům Předběžná dohoda s DTO a Střediskem vzdělávání umožní zajištění praktické části rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách. Počet bude upřesněn. 7. Stáže studentů středních a vysokých škol Na základě rámcových smluv bude také v roce 2015 umožněno studentům VOŠ sociální, VOŠ zdravotní, OU a Opavské univerzity absolvování praxe. Počet bude upřesněn. 4

5 8. Dobrovolnictví Domov dlouhodobě spolupracuje s dobrovolnickým centrem Adra. Na smluvním základě bude spolupráce pokračovat, včetně školení nových zájemců a supervizí. 9. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Organizace již zaměstnává čtyři osoby se zdravotním postižením, přesto nesplňuje povinný podíl na celkovém počtu zaměstnanců. V roce 2015 bude organizace spolupracovat s organizací Čtyřlístek při zaměstnávání těchto osob na vhodných pozicích. D. Lidské zdroje vzdělávání 1. Základní kurz bazální stimulace Odborné školení (Institut bazální stimulace) proběhne přímo v organizaci. Bude proškoleno celkem 41 zaměstnanců v přímé péči. Náklady 160 tis. Kč budou hrazeny z RF organizace. T.: Biografický model péče Se základy konceptu se seznámili vedoucí zaměstnanci na přednáškách a konferencích. Zásadním impulzem byly předběžné konzultace s PhDr. Procházkovou. Dlouhodobý projekt začneme letos zavádět pod jejím vedením jen na jednom pracovišti. Proběhne úvodní školení pro všechny zaměstnance v přímé péči a nástavbové vzdělávání pro vybrané zaměstnance jednoho oddělení, kde se systém bude zavádět. S principy budou podrobně seznámeni rovněž zdravotničtí zaměstnanci (NCO NZO Brno). V rozšířeném tematickém vzdělávání budou pokračovat dva vedoucí úseků. Náklady asi 100 tis. Kč budou hrazeny sponzorem. 3. Projekt Další vzdělávání pracovníků soc. služeb v krajích Moravskoslezském a Jihomoravském (Educo centrum Krnov) Organizace se projektu účastnila již loni a letos bude vzdělávání pokračovat. 4. Pracovně - právní předpisy Dalším okruhem vzdělávání budou odborná školení v účetnictví, personalistice, FKSP, odměňování a hygieně. Účast zaměstnanců dle odbornosti a výběru témat. Náklady budou hrazeny z rozpočtu organizace. 5. Výměnné stáže, supervize, GDO Pátou oblastí vzdělávání zaměstnanců budou povinná školení PSS a sociálních pracovnic, výměnné stáže v jiných domovech, zajištění supervize, účast na GDO apod. Náklady budou hrazeny z rozpočtu organizace. E. Vnitřní kontrolní systém 1. Směrnice Vnitřní kontrolní systém je dlouhodobě zaveden. Směrnice pro provádění interních kontrol (Int. předpis č. 2/09), Směrnice o postupech v účetnictví (Int. předpis č. 8/11) a Směrnice o účtování majetku klientů (Int. předpis č. 2/14) stanovují způsob provádění 5

6 kontrol, jejich četnost a evidenci. Kontrolní činnost je písemně dokumentována ve třech kontrolních knihách (ředitel, VSZÚ, dietní sestra). T.: průběžně, Řídící kontroly Schvalovací postup předběžné řídící kontroly je prováděn na formuláři Schvalovací postup účetní doklad, který podepisuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. T.: průběžně, F. Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let 1. Přístavba objektu Přístavba objektu začala v říjnu Umožní změnu třílůžkových pokojů na jednolůžkové a dvoulůžkové v celém objektu, vyřeší nedostatek soukromí a v neposlední řadě zlepší požární bezpečnost (evakuační výtahy). Zhotovitelem je fy Bystroň Group, investorem investiční odbor MMO. S ohledem na skutečnost, že termín ukončení je 01/16, zařazuji akci také zde do výhledu. T.: 01/16 2. Vybavení pokojů v nové přístavbě Projekt vnitřního vybavení pokojů, společenských místností a koupelen vypracovává ing. arch. Žufanová (fy OSA) na základě našich požadavků. Vlastní výběr dodavatelů vzejde z výběrových řízení, které bude organizovat IO MMO. Financování zajistí dle ústního sdělení rovněž IO MMO. Vše je samozřejmě závislé na postupu stavby, přístavba objektu začala v říjnu S ohledem na skutečnost, že termín ukončení stavby je 01/16, zařazuji akci také zde do výhledu. T.: 06/16 3. Zavádění biografického modelu péče Ve druhé polovině letošního roku bychom toto pojetí péče o klienty chtěli aplikovat na jednom oddělení. V dalších letech plánujeme postupné rozšiřování projektu na další oddělení. T.: 12/17 4. Zahradní úpravy Plán obnovy osazení zahrady stromy a keři je stále aktuální, ale s ohledem na plánovanou přístavbu se odkládá do roku T.: 12/16 Zpracoval: RNDr. Šeremek Ostrava, leden

7 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Příloha č. 3 k Domácímu řádu SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD Vyhláškou stanovené úhrady 1.1 Vyhláška č. 389/2013 Sb. stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 210,- Kč denně a za stravování na 170,- Kč denně. 1.2 Úhrada za pobyt v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 120, , ,- dvoulůžkový pokoj 130, , ,- jednolůžkový pokoj 140, , ,- 1.3 Úhrada za stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů strava normální, šetřící a diabetická 157, , ,- Úhrada za stravování se skládá z provozních nákladů a z nákladů na potraviny, tj. stravovací jednotky ve výši 80,- Kč pro všechny druhy připravovaných diet. Na snídani připadá 20,- Kč, na oběd 27,- Kč, na odpolední svačinu 10,- Kč a na večeři 23,- Kč. 1.4 Celková úhrada za ubytování a stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 277, , ,- dvoulůžkový pokoj 287, , ,- jednolůžkový pokoj 297, , ,- 7

8 2. Úhrady za nabízené služby (fakultativní činnosti) Služby, které Domov nabízí klientům za úhradu, se nazývají fakultativní činnosti. Tyto služby klienti mohou využívat dle svého uvážení. 2.1 Výběr finanční hotovosti v bance na okamžitou žádost klienta 2.2 Doprovod klienta na jeho žádost po domluvě s vedoucí oddělení závisí na provozních možnostech Domova (neakutní lékařská vyšetření, úřady, zdravotní pomůcky) 2.3 Drobné opravy osobních oděvů na žádost klienta (náklady na materiál jsou hrazeny dle skutečnosti) zkracování, prodlužování rozšiřování, zužování, všití uzávěrů 50,- Kč 50,- Kč/hodina 20,- Kč 50,- Kč 2.4 Použití služebního vozidla na žádost klienta 10,- Kč/km 2.5 Zajištění digitálního příjmu programu TV (STA) 10,- Kč/měsíc 2.6 Zhotovení fotografií 5,- Kč/kus 2.7 Zhotovení fotokopií dokumentů na žádost uživatele 2,- Kč/A4 2.8 Provedení okamžitého úklidu ubytovacích a společných prostor po úmyslném znečištění nebo znečištění v opilosti 50,- Kč/úkon 3. Úhrady za zprostředkované služby 3.1 Telefonní hovory jsou účtovány dle skutečných nákladů. 3.2 Koncesionářské poplatky jsou účtovány dle zákonem stanovených tarifů. 3.3 Provádění pedikúry, holičské a kadeřnické služby účtuje dodavatel služby. 3.4 Doplatky za léky účtuje dodávající lékárna. Ostrava, RNDr. Oldřich Šeremek ředitel 8

9 Organizační schéma Domova pro seniory Iris s uvedením počtu zaměstnanců (přepočtený stav v závorce) Ředitel 1(1,0) Ekonomicko provozní Stravovací Sociální úsek úsek úsek vedoucí * vedoucí ** vedoucí 1(1,0) Sociálně - zdravotní úsek vedoucí 1(1,0) personalista nutriční PSS oddělení A2 oddělení A4 oddělení B1 oddělení B3 zdravotnická a rozpočtář 1(1,0)* terap.1(1,0)** instruktor 1(1,0) vedoucí **** vedoucí ***** vedoucí *** vedoucí ***** péče finanční refer. 1(1,0) skladní 1(1,0) sociální pracovník v pracovník v pracovník v pracovník v sestra pracovník 4(3,5) soc. službách soc. službách soc. službách soc. službách 9 (8,75)***** účetní 1(0,45) kuchař 6(6,0) (důvěrník) (důvěrník) (důvěrník) (důvěrník) 5(5,0) 7 (7,0) 7 (7,0)*** 6 (6,0) fyzioterapeut mzdový účetní 1(0,4) uklízeč 1(1,0) 2(1,075) **** uklízeč 6(6,0) pracovník pracovník pracovník pracovník ergoterapeut v sociálních v sociálních v sociálních v sociálních 2(2,0) vrátný, topič 5(4,5) službách službách službách službách 4 (4,0) 2 (2,0) 3 (3,0) 3 (3,0) dělník prádelny 4(4,0) údržbář, topič 2(1,0) metodické vedení *** kum. funkce vedoucí oddělení a pracovník v sociálních službách (1 osoba) * kumulované funkce ved. ekonomicko-prov. úseku a rozpočtář a personalista (1 osoba) **** kum. funkce vedoucí oddělení a fyzioterapeut ( 1 osoba) ** kum. funkce vedoucí stravovacího úseku a nutr. terapeut (1 osoba) ***** kum. funkce vedoucí oddělení a sestra (2 osoby)

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více