Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1:"

Transkript

1 Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. a) Pohled na pneu není-li podhuštěná, poškozená + přítomnost cizích těles ve vzorku, hloubku drážek vzorku pneumatiky b) V motorovém prostoru: množství chladící kapaliny, brzdové kapaliny, oleje v motoru a kapaliny v ostřikovačích, elektrolytu v baterii je-li údržbová,kapalinu do posilovače řízení ( servo) c) Kontrola vnějšího osvětlení vozidla, d) Pohled pod vozidlo, zda nevytékají některé z výše uvedených kapalin e) v kabině zapnu zapalování. na přístrojové desce musí svítit tyto tři červené kontrolky: ( mazání, dobíjení, parkovací brzda ) Kontrolky mazání a dobíjení baterie po nastartování motoru zhasnou (jde jen o kontrolu zda jsou kontrolky funkční), kontrolka ruční brzdy zhasne po jejím vypnutí. f) Povinnou výbavu ( náhradní kolo, výstražný trojúhelník, klíč na matice či šrouby kol, zvedák, lékárničku, žárovky a pojistky a nářadí na drobné opravy ) g) Doklady potřebné k vozidlu ( osvědčení o registraci vozidla tj. malý technický průkaz, doklad o povinném ručení - zelená karta, kartičku od měření emisí ), známku STK a ME na zadní registrační značce vozidla. 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky. Pneumatiky kontrolujeme pohledem, zda-li nejsou viditelně podhuštěny, při pochybnostech přeměříme tlakoměrem a případně sjednáme nápravu. Tlak v pneumatikách musí vykazovat parametry doporučené výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik asi 2 bary. Nesprávný tlak má za následek jejich nadměrné opotřebení a negativně působí na jejich jízdní vlastnosti. Dále kontrolujeme, zda-li hlavni dezénové drážky mají po celém obvodu a celé šíři běhounu hloubka alespoň 1,6 mm (v zimním období se doporučuje hloubka přes 4 mm). 3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost. Při kontrole pneumatik nezapomeneme zkontrolovat, zda-li nejsou mechanicky poškozeny. Pláště pneumatik nesmějí mít na svém obvodu (oblast koruny, ramene a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kovovou kostru nebo ji narušují (vyboulení je jíž známkou narušení). Nezapomeneme současně zkontrolovat neporušenost disku (způsobí ji i kontakt s obrubníkem při relativně nízké rychlosti jízdy). Narušený disk může upozorňovat na narušení geometrie nápravy a tím způsobovat nepřiměřené opotřebení pneumatik a současně výrazné. zhoršení jízdních vlastností vozidla. Faktory ovlivňující životnost pneumatiky: a) podhuštěná pneumatika nebezpečná jízda, rychlé opotřebení (sjíždění okraje) 1

2 b) přehuštěná pneumatika sjíždí se středem, trpí ložiska kol, jízda je nebezpečná a hrozí exploze kol c) poškozený disk nebezpečí narušení geometrie nápravy a následné nepřiměřené opotřebování pneumatiky 4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy. Nesprávný tlak má za následek jejich nadměrné opotřebení a negativně působí na jejich jízdní vlastnosti. Pláště pneumatik nesmějí mít na svém obvodu (oblast koruny, ramene a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kovovou kostru nebo ji narušují (vyboulení je již známkou narušení). Naražený disk může upozorňovat na narušení geometrie nápravy a tím způsobovat nepřiměřené opotřebení pneumatik a současně výrazné zhoršení jízdních vlastností vozidla. 5. Popište postup při výměně kola. Zjistím-li závadu na pneumatice; vozidlo plave v zatáčkách a táhne do strany, a) ihned zastavím, hrozí zničení pneumatiky, duše i disku, b) zapnu varovná světla, c) postavím trojúhelník, - obec do 50 m, mimo obec m, dálnice 100m a více d) připravím náhradní kolo, klíč a zvedák, e) zajistím vozidlo proti pohybu; ruční brzda, podložím kolo, zařadím 1 rychlostní stupeň f) uvolním matice či šrouby, g) zvednu vozidlo, vyšroubuji matky či šrouby, h) vyměním kolo, ch) našroubuji a dotáhnu matky či šrouby a to tak, že do kříže, i) spustím vozidlo na kola a znovu dotáhnu rukou řádně šrouby do kříže, uložím do vozidla použité věci a co nejdříve nechám poškozené kolo opravit. 6. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá. U zážehového motoru je směs ve válci zapálena zapalovací svíčkou pomocí elektrické jiskry. 2

3 Pohonnou látkou je benzín, proto se mu také někdy říká benzínový. U vznětového motoru dochází ke kompresi vzduchu, který se následkem rychlého stlačení zahřeje až na C, následně je vstříknuto palivo, které se vznítí. Palivem je nafta, proto se také nazývá naftový. 7. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu. Motorový olej měníme po ujetí km, dle doporučení výrobce (u vznětových motorů km). Spolu s olejem musíme vyměnit i olejový filtr. Množství oleje kontrolujeme olejovou měrkou kterou vytáhneme z motoru a zkontrolujeme hladinu podle rysek min. a max. Hladinu oleje udržujeme těsně pod horní ryskou nikdy nesmíme přes. 8. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla. Pří zasunutí klíčku do zapalování, do polohy zapnuto, se na přístrojové desce objeví tyto kontrolky: kontrolka dobíjení, kontrolka mazání Po nastartování motoru musí obě kontrolky zhasnout. V případě, že jedna nebo obě kontrolky svítí dál (i při delším sešlápnutí plynu zvýšení otáček) nebo dojde-li k jejich rozsvícení během jízdy, je to signál poruchy. Rozsvícená kontrolka mazání signalizuje, že motor je nedostatečně promazáván pokles tlaku oleje hrozí jeho zadření. Může to být způsobeno pouhým nedostatkem oleje, kdy stačí jeho doplnění. Není-li toto příčnou, je závada vážnější a nelze s vozidlem pokračovat v jízdě, neboť hrozí možnost poškození motoru. Pokud nezhasne nebo se během jízdy rozsvítí kontrolka dobíjeni, znamená to, že vozidlo pro chod motoru, odebírá el. energii z baterie, která ale není zároveň dobíjena (to platí i pro všechny spotřebiče, které jsou v chodu např. autorádio, reflektory atd.). Hrozí vybití baterie a následně zastavení vozidla. Může to být způsobeno prasknutým klínovým řemenem pohonu akumulátoru. Je-li závada způsobena poruchou akumulátoru, regulačního relé či v elektroinstalaci, je třeba se obrátit na servis. V případě dobře nabité baterie je možno dojet do blízké opravny. 9. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla, signalizaci teploty chladicí kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvaní nebo popojíždění v koloně apod.). Kontrolu chladícího systému zaměřujeme na optimální množství vody v expanzní nádobě, stav a napnutí klínového, případně plochého drážkového řemene a správnou funkci ventilátoru chladiče ( zjistím tak že nechám běhat motor na volnoběh a venku zkontroluji poslechem nebo pohledem jeho činnost zapíná a vypíná automaticky po zahřátí chladící kapaliny v chladiči. Množství chladící kapaliny bývá okolo pěti litrů, dle doporučení výrobce vozidla. Nemrznoucí směs ponecháváme v chladícím systému celoročně, jelikož kromě 3

4 rezistence proti mrazu chrání motor proti korozi. Vždy před zimní sezónou je doporučeno nechat změřit hustotu chladicí kapaliny a tím stupeň mrazu, do kterého bude ochrana účinná Životnost nemrznoucí směsi je zhruba dva roky, po této době by měla být nahrazena novou, protože ztrácí schopnost ochrany proti korozi. 10. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost. Součástí výfuku moderních vozidel je katalyzátor, který má za úkol odstranit z výfukových plynů škodlivé zplodiny, které mají negativní vliv na životní prostředí. Katalyzátor je zařízení, které má za úkol vyčistit výfukové plyny od škodlivých zplodin, vznikajících při hoření palivové směsi a výrazně tak přispívá k ochraně životního prostředí. Životnost ovlivníme tankováním správného paliva natural( BA), správně seřízeným spalováním motoru a neroztahovat vozidlo na delší vzdálenost ( ne více jak 50 m). 11. Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost. Spojka slouží k plynulému rozjezdu, řazení a zastavení vozidla. Přenáší točivý moment motoru do převodovky a na další pohybové ústrojí automobilu. Životnost ovlivníme správným používáním spojkového pedálu ( nenechávat při jízdě nohu na pedálu, používat neutrál a uvolňovat pedál spojky když je vozidlo v klidu a nerozjíždět se za vysokých otáček motoru a dlouhém držení spojky. 12. Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace. Převodovka umožňuje využití optimálního výkonu motoru při optimálních otáčkách, v každé rychlosti vozidla a rozmanitosti terénu při nízké spotřebě čím více budu řadit, tím menší spotřeba bude. Synchronizace vyrovnává otáčky hnaného a hnacího ozubeného kola, takže převod je plynulý a tichý. Životnost ovlivníme správným řazením ( došlapávat spojku, rychlostní stupně zasouváme neházíme, při podřazování nejprve snížíme rychlost jízdy a pak řadíme). 13. Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy. Tlumiče pérování zajišťují nepřetržitý styk pneumatiky s vozovkou. V případě vadného či poškozeného tlumiče pneumatika od vozovky odskakuje a tím dochází ke značnému snížení kvality jízdních vlastností (vozidlo se stává nestabilním, zejména v zatáčkách nebo na nerovném povrchu). Dále dochází k poškození pneumatik (na dezénu vznikají tzv. plošky) a nadměrnému zatěžování nápravy. 4

5 14. Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče. Množství brzdové kapaliny kontrolujeme pohledem na nádržku brzdové kapaliny kde jsou rysky min. a max. Zátka nádržky je opatřena spínačem, který na palubní desce aktivuje pokles hladiny pod přípustnou mez.výměny brzdové kapaliny provádíme v intervalu doporučeném výrobcem vozidla, ovšem obecně po nejvýše dvou sezónách. Brzdová kapalina je značně hydroskopická a časem stárne (přejímá vzdušnou vlhkost a tím její koncentrace a někdy i spolehlivou klesá). Nová kapalina má bod varu okolo 260 C Brzdová světla se rozsvěcují při sešlápnutí pedálu brzdy o 10, nejvýše 15 mm. 15. Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor. Posilovače brzd a řízení umožňují řidiči použít menší silu při brždění a točení volantem. Zejména posilovač řízení má význam pro fyzicky slabší jedince nebo ve větších vozidlech. Tyto zařízení jsou závislá na chodu motoru, při jeho vypnutí se stávají nefunkční. Proto je třeba být připraven na snížený efekt brzd i řízení např. při odtahování vypnutého vozidla. 16. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody. Kotoučová brzda se skládá z brzdového kotouče, na jehož boky jsou přitlačovány třecí bloky (segmenty). Předností kotoučové brzdy je hlavně kratší brzdná dráha, lepší odvod tepla, (které při brždění vzniká), větší činná plocha, snadná údržba (rychlá výměna opotřebovaných segmentů a kromě toho zabírá také méně místa). Nevýhodou je snížená odolnost vodou, která se do brzd může dostat například při jízdě za deště. Je třeba brzdu několikrát lehce sešlápnout, aby se vysušila. Bubnová brzda se skládá z brzdového bubnu, ke kterému jsou pomocí brzdového válečku přitahovány brzdové segmenty (čelisti). Mají menší brzdovou účinnost než brzdy kotoučové. Jsou náchylné k přehřívání, zejména při delším souvislém brždění, při jízdě z kopce, které dále snižuje jejich účinnost. Také výměna čelistí je složitější než u kotoučových segmentů. Kotoučové brzdy se obvykle montují pouze na hnanou nápravu, automobily vyšší třídy nebo automobily s pohonem obou náprav, mají instalované kotoučové brzdy na obě nápravy. 17. Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce. Přednost ABS se projeví zejména na kluzkém povrchu (voda, sníh, led, ale i písek ap.), kola se ani při intenzivním brždění nezablokují a vozidlo zůstává stále řiditelné (nedochází tak 5

6 snadno k nekontrolovatelnému smyku) a do brzdového pedálu jdou v pravidelných intervalech zpětné rázy. ABS na kvalitním suchém asfaltu by mohlo naopak brzdnou dráhu poněkud prodloužit. Kontrolu jeho správné funkce zjistíme při zapnutí klíčku zapalování, kdy se rozsvítí kontrolka na palubní desce, která po chvilce zhasne. Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy musím počítat s tím že ABS je mimo provoz. ABS je aktivní po celou dobu jízdy. 18. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla. Nasušení geometrie nápravy způsobuje nepřiměřené opotřebení pneumatik a současně výrazné zhoršení jízdních vlastností vozidla (nevracení volantu při jízdě do zatáčky, tendence odchylovat se od směru jízdy při puštění volantu, nepravidelné sjíždění pneumatik z jedné nebo druhé strany ). Narušení geometrie nastane vjetím na obrubník, nebo do veliké díry vyšší rychlostí a nebo následkem dopravní nehody. 19. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost. Zdrojem elektrické energie v motorovém vozidle za klidu motoru je akumulátor, který má napětí 12 V (6 článků po 2 V). Je nutný pro nastartování vozidla, za klidu motoru může zásobovat po jistou dobu nejnutnější osvětlení (např. porouchaného vozidla) nebo spotřebiče s malým odběrem (autorádio, mobilní telefon ap.). Akumulátor udržujeme v čistotě a kontakty opatříme slabou vrstvou mazacího tuku, aby neoxidovaly. Pokud zjistíme úbytek elektrolytu, doléváme pouze destilovanou vodu nad úroveň desek v článcích. Nezapomeneme zkontrolovat řádné upevnění akumulátoru, jeho převržení by mohlo způsobit zkrat a následný požár. Po nastartování motoru se uvede do činnosti alternátor, který je poháněn klínovým nebo plochým drážkovým řemenem od klínového hřídele motoru a vyvíjí napětí asi 13,8 V. Tato energie přes regulátor napětí zásobuje celý elektrický okruh a také dobíjí akumulátor. 20. Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění. Pojistky slouží k ochraně elektrického vedení automobilu před zkratem nebo přetížením. Jedná se ve své podstatě o zařízení podobné pojistkám, které můžeme nalézt v každé domácnosti. Umístění pojistek je dáno výrobcem automobilu. V minulosti byly pojistky umístěny v motorovém prostoru, v dnešní době se obvykle nalézají v prostoru palubní desky. Pojistky jsou barevně odlišeny dle velikosti proudu, který jimi může protékat. Při výměně pojistek se nesmí nahradit stará pojistka novou pojistkou s jinou barvou! 21. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla. 6

7 Obvykle se výměna žárovek provádí z vnitřní strany vozidla, z prostoru motoru a zavazadlového prostoru. Důležitým pravidlem při výměně žárovek je nedotýkat se prsty skla žárovky, ale držet je za objímku (platí pro halogenové žárovky, které se mohou jediným dotykem nenávratně zničit).ostatní žárovky mají bajonetový závit či nožovou patici. Tyto žárovky bez dotyku za sklo baňky nevyměníme. 22. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla. Viz příloha 23. Popište postup při připojení tažného lana. Tažné lano je nutno zapojit za hák k tomu určený - jestliže ovšem vozidlo tímto hákem nedisponuje je nutno uvázat lano za něco jiného, je ovšem nutno dbát na to, aby se lano neodvázalo nebo aby se nepoškodila část auta. Dle vyhlášky je nutno dodržovat vzdálenost mezi vozidly 2,5-6 metrů a opatřit lano červeným praporkem o rozměrech minimálně 300x300 mm. Majitelé vozidla si musí předem domluvit trasu cesty a signály pro dorozumívání během jízdy. Tažený vůz musí mít za zadním sklem výstražný trojúhelník, tahací vůz musí mít rozsvícena potkávací světla.jízdní souprava smí jet max. rychlostí 60 km/h. 24. Popište postup při připojování přívěsu. Přívěs připojujeme na hák (kouli) a zajišťujeme pojistkou - nutno zkontrolovat upevnění před každou jízdou. Dále musí být zapojeno bezpečnostní lanko, které zajišťuje alespoň minimální řiditelnost vozíku, pokud by došlo k jeho odpojení. Dále je nutno zabránit upadnutí oje přívěsu do vozovky. Elektrický kabel se zapojuje do elektrické zásuvky u tažného zařízení vozidla a dlouží k přenosu elektr. energie do zařízení přívěsu. Před každou jízdou je nutno zkontrolovat všechny funkce přívěsu, zda fungují identicky a současně jako stejné funkce na automobilu (osvětlení, brzdy, atd.), také kola, doklady a platnost STK. 25. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla. Náhradní pneumatika (rezerva), lékárnička schváleného typu, výstražný trojúhelník, náhradní žárovky do osvětlení, náhradní pojistky, nářadí pro výměnu kola (klíč na šrouby kol, zvedák) a údržbu automobilu. 7

8 Otázky z konstrukce Sk. B 8

9 Kontrolky a ovladače Mezinárodní Symboly : Dobíjení Akumulátoru ( červená ) Obrysová světla ( zelená ) Mazání motoru ( červená ) Potkávací světla ( zelená) Parkovací brzda (červená ) Dálková světla ( Modrá ) Brzdový systém ( červená ) Varovná světla ( červená ) Brzdové obložení ( červená) Zadní mlhová světla ( oranžová ) Chladící kapalina ( červená ) Přední mlhové světlomety ( zelená ) Palivo ( oranžová ) Přední stěrače Sytič ( oranžová ) Přední ostřikovače Žhavení ( jen Diesel ) ( oranžová ) Zadní stěrač Směrová světla ( zelená ) Zadní ostřikovač Ventilátor topení Vyhřívání zadního okna ( oranžová ) Houkačka Bezpečnostní pás 9

10 ( červená ) 10

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

NOVINKA!!! Jak se správně připravit na zimu.

NOVINKA!!! Jak se správně připravit na zimu. NOVINKA!!! Jak se správně připravit na zimu. Všem vlastníkům automobilů se před zimou vyplatí kontrola zaměřená na nejtěžší roční období. A to i přesto, že dodržují intervaly servisních kontrol. V dnešní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

PODROBNÝ POPIS ZÁVAD 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA. Číslo KÚ v CIS STK 0.1.1 0.1.2.1. čitelnost. 0.1.2.2

PODROBNÝ POPIS ZÁVAD 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA. Číslo KÚ v CIS STK 0.1.1 0.1.2.1. čitelnost. 0.1.2.2 PODRONÝ POPIS ZÁVD 0. IDENTIFIKE VOZIDL Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. Číslo KÚ v IS STK Podrobný popis závady se stupněm hodnocení 0.1 Tabulka registrační značky (je-li

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 Ivan Hrdlička X-FLAME 2003 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení.

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Jindřichův Hradec 2010 Obsah : Kapitola Obsah Strana 1. Úvod technické požadavky 3 2. Konstrukce vozidla (karosérie/šasi) 4 3. Zasklení vozidel

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.1 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 4 SCHÉMA KOTLE 6 PARAMETRY 7 MONTÁŽ A INSTALACE

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více