Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny B"

Transkript

1 Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny B 1) Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - kontrola poškození karoserie (ostré hrany, poškozená skla...) - kontrola úniku provozních kapalin (benzín, nafta, olej motorový, olej převodový, olej hydraulický, brzdová kapalina, chladící kapalina) - kontrola funkce stěračů, ostřikovačů, klaksonu - kontrola osvětlení - funkčnost jednotlivých druhů vnějšího osvětlení -poškození jednotlivých světlometů - kontrola pneumatik - zda nejsou opotřebené pod přípustnou mez 1,6mm v létě a 4mm na zimních pneumatikách při povinné zimní výbavě - jejich nahuštění - zda nejsou poškozené (zpuchřelé, proražené...) - kontrola povinné výbavy vozidla a lékárny - kontrola množství motorového oleje (pomocí měrky, olej musí být mezi ryskami) - kontrola napnutí klínového řemenu (nesmí být příliš volný - neměl by se promáčknout o více než 1,5cm) - kontrola množství chladící kapaliny ( dolévat destilovanou vodu nebo nemrznoucí směs) - kontrola množství brzdové kapaliny ( v případě častého úbytku je nutné provést odbornou kontrolu brzdové soustavy) - doplnění kapaliny v ostřikovačích - kontrola platnosti známek STK a měření emisí - doklady pro řidiče občanský průkaz nebo pas řidičský průkaz doklad o zdravotní způsobilosti pro řidiče nad 60let - doklady k vozidlu osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz nepoužívat!) zelená karta (povinné ručení, neboli zákonné pojištění) 2) Popište kontrolu tlaku v pneumatikách a hloubku dezénu - tlak huštění pneumatik stanovuje výrobce vozidla a pneumatiky a je uveden v návodu k obsluze vozidla - před měřením tlaku odšroubujeme kryt ventilku - na ventilek nasadíme tlakoměr a přitlačíme - ručička tlakoměru ukáže hodnotu tlaku v pneumatice - podle potřeby upravíme tlak v pneumatice upuštěním nebo dohuštěním - hloubku měříme hloubkoměrem, nebo dle měrných bodů na pneumatice značka TWI s malým trojúhelníkem na bočnici pláště těsně pod vzorkem dezénu - minimální hloubka dezénu pro osobní vozidla je 1,6mm v nejnižším místě hlavních dezénových drážek (týká se pouze letních pneumatik) - za dopravní značkou Povinná zimní výbava je nutné v období od 1.listopadu do 31.března použít zimní pneumatiky - minimální hloubka dezénu zimních pneumatik je 4mm pro vozidla do 3,5t (podmínka zimních pneumatik a minimální hloubky dezénu může být nahrazena použitím sněhových řetězů) 3) Popište obsah kontroly kol a pneu. a faktory ovlivňující jejich životnost -kontrolujeme nahuštění, hloubku dezénu, poškození pláště (proražení, zpuchřelost ), utažení kola -podhuštěná pneu. se opotřebuje na krajích a špatně drží stopu -přehuštěná pneu. se opotřebuje uprostřed a odskakuje -poškozená pneu. se může během jízdy roztrhnout a způsobit tak dopravní nehodu -povolené kolo se může během jízdy zcela uvolnit a může upadnout -mezi hlavní faktory ovlivňující životnost pneumatik patří styl jízdy, povrch vozovky po které jezdíme, technický stav vozidla, přetěžování vozidla Technickým stavem vozidla se rozumí: - stav tlumičů poškozené tlumiče poznáme podle toho, že pneumatika se nesjíždí rovnoměrně po obvodu, ale jsou na pneumatice plošky (vypadá jako hlava šroubu)

2 - geometrie řídící nápravy nestejnoměrné sjíždění pneumatiky k jedné straně (součástí geometrie řídící nápravy je sbíhavost a odklon kol, záklon a příklon rejdového čepu) 4) Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneu. a jejich projevy - propíchnutí nebo proražení - pneu. uchází - podhuštění - opotřebování na krajích běhounu - přehuštění - opotřebování uprostřed běhounu - proražení vnitřních vrstev při neopatrném najetí na obrubník - vyboulení pneu. 5) Popište postup při výměně kola - že máme prázdnou pneumatiku poznáme za jízdy podle toho, že vozidlo bude "táhnout k jedné straně", při průjezdu zatáčkou bude "plavat"..., na stojícím vozidle prázdnou pneumatiku vidíme - pokud dojde k defektu pneumatiky během jízdy, je zapotřebí bezpečně zastavit na krajnici (příp. u kraje vozovky) - vypneme motor a zajistíme vozidlo proti pohybu (a to i na rovině) zařazením rychlostního stupně, zatažením ruční brzdy, příp. s použitím klínů (cihla, dlažební kostka, kámen, poleno...) - pokud po zastavení nestojíme na parkovišti nebo odpočívadle zapneme varovná směrová světla a umístíme v předepsané vzdálenosti od vozidla výstražný trojúhelník - z vozidla vyndáme zvedák, klíč na kola a rezervní kolo - u prázdného kola sejmeme ochranný kryt kola ( poklici) - povolíme všechny šrouby na kole (dokud vozidlo stojí na zemi) - řádně umístíme zvedák a zvedáme dokud se prázdné kolo nezvedne nad vozovku ( pokud musíme vozidlo zvedat na nezpevněné komunikaci je vhodné zvedák podložit pevnou podložkou, např. prknem, aby nedošlo k zatlačení zvedáku do země) - po zvednutí kola vyšroubujeme všechny šrouby a provedeme výměnu kola - kolo zajistíme všemi šrouby a šrouby lehce dotáhneme křížovým způsobem - vozidlo spustíme ze zvedáku opět na zem - křížovým způsobem dotáhneme pevně všechny šrouby na kole - preventivně přeměříme tlak v rezervní pneumatice a případně jej upravíme na předepsaný tlak - uklidíme zvedák, prázdné kolo, poklici a nezapomeneme na výstražný trojúhelník - po ujetí cca 20km (na bezpečném místě) opět křížovým způsobem dotáhneme všechny šrouby na kole a nasadíme ochrannou poklici - nezapomeneme v co nejkratší době nechat opravit prázdné kolo - pokud se ve vozidle používá jako rezerva kolo zvláštní konstrukce nesmíme zapomenout dodržet pokyny výrobce rezervního kola (např. omezená rychlost) a u prvního pneuservisu raději opravíme normální kolo a namontujeme jej zpět na vozidlo 6) Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá - zážehový motor s karburátorem palivo = BENZIN - benzín dopravuje do karburátoru membránové čerpadlo přes odkalovací nádobku - v karburátoru se udržuje v plovákové komoře konstantní hladina benzínu - karburátor směšuje v přesně daném poměru benzín se vzduchem - v závislosti na ovládání pedálu plynu se reguluje množství směsi dodávané sacím potrubím do motoru - pro studené starty je karburátor vybaven sytičem, který připravuje směs mnohem bohatší na benzín - zážehový motor se vstřikováním palivo = BENZIN - elektronicky řízený vstřikovač dávkuje palivo v jeho optimálním množství do sacího potrubí nebo přímo do spalovacího prostoru válců - vznětový motor palivo = NAFTA - nízkotlaký a vysokotlaký okruh - podávací čerpadlo čerpá naftu z nádrže přes hrubý a jemný čistič do vstřikovacího čerpadla - nízkotlaký okruh - vstřikovací čerpadlo má stejný počet pístků jako motor pracovních válců - vstřikovací čerpadlo dávkuje v přesně stanovený okamžik přesně dané množství nafty vysokotlakým potrubím k jednotlivým vstřikům (obdobná funkce jako u karburátoru a rozdělovače dohromady) - nafta je do spalovacího prostoru rozptýlena tryskou pod velkým tlakem - do válce přichází sacím ventilem jen čistý vzduch

3 7) Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu - vytáhneme měrku oleje a otřeme jí - měrku vrátíme a opět vytáhneme - nyní můžeme provést kontrolu množství oleje (hladina musí být mezi ryskami) - pokud je oleje málo dolijeme olej (nalévá se víčkem ventilů) -po dolití opět zkontrolujeme popsaným způsobem množství oleje - po ujetí stanoveného počtu kilometrů ( cca km ) je nutná výměna olejové náplně a olejového filtru výměnu provádí autoservis - interval pro výměnu oleje je závislý na typu motoru (benzin x nafta), pracovní režim a prostředí (dálnice x kamenolom) 8) Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných poruch - mazání červený symbol olejničky - svítí před nastartováním, po naskočení motoru musí zhasnout, pokud se rozsvítí během jízdy, je nutné okamžitě zastavit a hledat závadu(nejčastěji je málo oleje) - dobíjení - červený symbol akumulátoru - svítí před nastartováním, po naskočení motoru a zvýšení otáček musí zhasnout, pokud se rozsvítí během jízdy je potřeba zastavit a hledat závadu (volný nebo přetržený klínový řemen, uvolněný kontakt ) 9) Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru - stav teploty chladící kapaliny signalizuje řidiči teploměr na přístrojové desce optimum je cca C ( může být doplněn červenou kontrolkou se symbolem teploměru,která se rozsvítí při přehřátí ) -údržba spočívá v kontrole množství chladící kapaliny a udržování kapaliny v potřebné hustotě proti zamrznutí - pokud došlo k přehřátí, v žádném případě neotevíráme víčko chladiče nebo tlakové vyrovnávací nádobky - hrozí opaření kapalinou a párou, která má teplotu větší než 100 C a) nesvítí žádná jiná kontrolka červené barvy a1) - došlo k úniku chladící kapaliny - v motoru není dostatek chladící kapaliny - zjistíme pohledem na tlakovou vyrovnávací nádobku, kde má být hladina mezi ryskami - počkáme až dojde k úplnému vychladnutí motoru a teprve poté otevíráme tlakovou vyrovnávací nádobku (otevíráme nadvakrát - pootočit a teprve po úniku tlaku otevřít ) - dolijeme destilovanou vodu do studeného motoru ( pokud nalijeme studenou vodu do horkého motoru, dojde k poškození motoru teplotním rázem) - zkontrolujeme, zda nedochází k viditelnému úniku chladící kapaliny a pokud ne, pokračujeme v jízdě se zvýšenou opatrností (kontrolujeme teplotu) - pokud dochází k viditelnému úniku kapaliny pokusíme se závadu odstranit (utažení spony na hadici...) a pokud se nám nepodaří závadu odstranit, nepokračujeme v jízdě a zavoláme technickou pomoc - vozidlo necháme zkontrolovat, příp. opravit a2) - nedošlo k úniku chladící kapaliny 1) - pokud je v motoru dostatek chladící kapaliny, došlo zřejmě k poškození termostatu, nebo vodního čerpadla - tuto závadu na silnici sami neodstraníme (pokud nejste automechanik) 2) - došlo k přehřátí vlivem jízdy v koloně - vozidlo nemá potřebný nápor vzduchu pro chlazení - ručně zapneme ventilátor chladiče (pokud je namontován), příp. ventilátor topení - zařadíme optimální převodový stupeň a pokusíme se o snížení teploty správnou jízdou (pokud toto nepomůže, nepokračujeme v jízdě kolonou a čekáme na vychladnutí vozidla) b) svítí kontrolka dobíjení - došlo k uvolnění klínového řemene (nebo k jeho přetržení) - klínový řemen napneme, nebo nasadíme nový 10) Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost - katalyzátor redukuje jedovaté zplodiny vzniklé spalováním paliva

4 - je součástí výfukového potrubí - vozidla s katalyzátorem jezdí na bezolovnatý benzín -životnost lze negativně ovlivnit např. použitím olovnatého benzínu, nebo roztahování vozidla v zimním období - k poškození dojde spalováním paliva až v katalyzátoru místo ve spalovacím prostoru motoru -!!! katalyzátor je během jízdy rozpálen na několik set stupňů celsia hrozí vzplanutí hořlavých materiálů, pokud zastavíte např. nad slámou na poli!!! 11) Popište, jakou funkci plní u automobilu spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost - umožňuje plynulý rozjezd automobilu a krátkodobé přerušení hnací síly od motoru do převodovky = umožňuje řazení převodových stupňů a neutrálu - během provozu dochází k opotřebení spojkového obložení a proto je nutné po určitém čase nechat seřídit spojku a promazat spojkové ložisko - spojce škodí příliš dlouhé vystavení a dlouhé prokluzování způsobené ponecháním nohy na pedálu spojky ( proto je lepší při delším čekání v křižovatce zařadit neutrál ) 12) Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace - umožňuje využívat sílu motoru v jeho optimálních otáčkách řazením rychlostních stupňů - je tvořena soustavou hřídelů, ozubených kol a synchronizačních spojek - vzhledem k rozdílným rychlostem otáčení hřídelů se těsně před zařazením rychlostního stupně pomocí synchronizačních spojek rychlost hřídelů vyrovná a tím se usnadní řazení - v závislosti na postavení ozubených kol na různých hřídelích jede automobil rychle s malou silou nebo pomalu s maximální silou, nebo couvá, nebo stojí s neutrálem - při nesprávném řazení rychlostních stupňů může dojít k poškození převodovky 13) Popište, jakou funkci plní tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav a bezpečnosti jízdy - slouží k tomu, aby se nerovnosti vozovky nepřenášely přímo na ostatní části vozidla - pérování zvyšuje komfort cestování, tlumiče zabraňují rozkmitání per a odskakování kol od vozovky - tlumiče pérování časem ztrácejí svou účinnost a proto je nutné nechat tlumiče pravidelně kontrolovat - snížená funkce tlumičů ovlivňuje bezpečnost jízdy ( zejména vliv na řízení, brždění a životnost pneumatik ) - poškozené tlumiče se projeví na pneumatikách vytvořením plošek na obvodu pláště (nesjíždí se stejnoměrně, ale vypadá to jako například matice nebo hlava šroubu s mnoha plochami) a dále se poškozené tlumiče projevují houpáním vozidla např. při brzdění nebo průjezdu nerovností vozovky - poškozené pérování se projeví přenosem nárazů na karoserii (drncá to) 14) Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce - množství brzdové kapaliny zjišťujeme pohledem na nádobku v prostoru motoru, kde se hladina musí pohybovat mezi ryskami - pokud je pod ryskou MIN, musíme kapalinu dolít ( nesmí se míchat různé druhy!!! ) - druhá možnost je pomocí plováku, který při poklesu hladiny rozsvítí kontrolku červené barvy se symbolem! 15) Popište účel posilovače brzd a proč se nesmí za jízdy vypínat motor - posilovač brzd zvětšuje brzdnou sílu vyvolanou tlakem nohy na pedál brzdy - pracuje na podtlaku vzniklým v sacím potrubí, takže když vypneme motor, přestane fungovat - při vypnutém motoru vozidlo brzdí i zatáčí, ale řidič musí vynaložit mnohem větší sílu na pedál brzdy nebo na volant 16) Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou, jejich výhody a nevýhody - u kotoučových brzd se na rotující kotouče brzd přitlačují z obou stran brzdové destičky - u bubnových brzd se v rotujícím bubnu rozpínají proti stěnám bubnu brzdové čelisti

5 - přední kola automobilu jsou zpravidla kotoučové, mají vyšší účinnost, ale obtížně se řeší parkovací brzda - zadní kola jsou většinou bubnové, jsou méně účinné, ale lépe a méně nákladně se řeší parkovací brzda - výhoda kotoučových brzd je jejich lepší odvod tepla jsou otevřené, ale zároveň je to jejich nevýhoda, protože může dojít k poškození brzd nánosem bláta nebo kamínků ze silnice - výhoda bubnových brzd je jejich uzavření, takže se do nich nedostanou nečistoty, ale zároveň tím dochází k jejich přehřívání a pokud se dovnitř dostane nečistota, nemůže se dostat ven 17) Popište účel ABS a jeho kontrolu - u nových automobilů se stále častěji využívá systém ABS (anti-blok-systém) který zabrání zablokování kol při intenzivním brždění a umožní tak stálou ovladatelnost vozidla - kontrolu provádíme pouze pohledem na přístrojovou desku, zda nesvítí výstražná kontrolka s nápisem ABS 18) Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy - geometrie řídící nápravy je vzájemné postavení kol vozidla proti vozovce, vozidlu samotnému a sobě navzájem - projevem nesprávné geometrie je nestejnoměrné sjíždění pneumatik, špatná stabilita vozidla na vozovce - nejznámější prvky geometrie řídící nápravy je sbíhavost kol, odklon kol, záklon rejdového čepu a příklon - na správnou geometrii mají vliv nejen popsané prvky, ale také uchycení nápravy na karoserii, převod řízení, stav tlumičů a také stav disků kol 19) Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost - základní údržba akumulátoru spočívá v kontrole množství elektrolytu, v upevnění a čistotě kontaktů a kontrole správného nabití - jakákoli odchylka od správného stavu ovlivňuje negativním způsobem životnost akumulátoru 20) Popište funkci pojistek v el. soustavě vozidla a jejich umístění - pojistky chrání el. soustavu při zkratu před shořením tak, že dojde k přetavení drátku uvnitř pojistky a tím se přeruší el. obvod - ve většině vozidel se nachází pod přístrojovou deskou nebo v prostoru motoru 21) Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla - odstraníme kryt žárovky - sejmeme konektor el. vodičů z kontaktů žárovky - uvolníme žárovku v objímce a vyndáme ji ven - opačným postupem dáme novou žárovku a zapojíme el. konektor - nesmíme sahat na skleněnou baňku žárovky, protože jinak po rozsvícení praskne 22) Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla - mazání - červená - symbol olejničky - svítí před nastartováním, po naskočení motoru musí zhasnout, pokud se rozsvítí během jízdy, je nutné okamžitě zastavit a hledat závadu(nejčastěji je málo oleje) - dobíjení - červená - symbol akumulátoru - svítí před nastartováním, po naskočení motoru a zvýšení otáček musí zhasnout, pokud se rozsvítí během jízdy je potřeba zastavit a hledat závadu(volný nebo přetržený klínový řemen) - brzdová kapalina - červená - symbol brzdový buben a vykřičník - pokud se rozsvítí během jízdy, je nutné okamžitě zastavit a hledat závadu(nejčastěji je málo brzdové kapaliny, pokud se závada opakuje okamžitě provést odbornou kontrolu a opravu) - přehřátí motoru - červená - symbol teploměru - pokud se rozsvítí během jízdy, je nutné okamžitě zastavit a hledat závadu(nejčastěji je málo vody, nebo volný klínový řemen) - parkovací světla - zelená - symbol žárovičky - potkávací světla - zelená - symbol světel se skloněnými paprsky

6 - dálková světla - modrá - symbol světel s vodorovnými paprsky - přední mlhovky - zelená - zadní mlhovky - oranžová - směrové ukazatele - zelené - varovná světla - červená - symbol trojúhelníku - vyhřívání zadního skla - oranžová - palivoměr oranžová 23) Popište postup při připojení tažného lana - odkryjeme oka pro uchycení lana ( pokud jsou zakrytá ) - lano pomocí háků na obou koncích upevníme do tažných ok - umístíme červený praporek - při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h-1 - motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy - motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost vlečného vozidla - při vlečení motorového vozidla musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m; užije-li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2,5 m, a užije-li se tyče, nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena (tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm) - řidiči vlečného a vlečeného vozidla jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy - u vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za sklem, na zadním čele korby 24) Popište postup při připojování přívěsu - nasadíme tažné zařízení a odkryjeme kryt koule ( pouze pokud je odnímatelné tažné zařízení ) - zmáčkneme pojistku spojovacího zařízení a otevřeme spojovací zařízení do maximální polohy - na tažné zařízení nasadíme spojovací zařízení a zavřeme ho - zajistíme pomocí zámečku - zapojíme el. kabel a provedeme kontrolu funkce osvětlení - max. rychlost jízdy je stanovena na zádi vozíku označením v kilometrech za hodinu ( 80, 100) 25) Vyjmenujte povinné vybavení vozidla - náhradní el. pojistky, pokud jsou na vozidle používány, po jedné od každého druhu (jsou odlišeny barevně a navíc je na každé napsána hodnota v ampérech 5, 10, 15, 20, 50) - po jedné náhradní žárovce od každého druhu používané pro vnější osvětlení (na každé žárovce je uvedena její hodnota ve voltech a watech) - pokud má vozidlo xenonové světlomety, není nutné vozit náhradní xenonovou výbojku, protože řidič ji na silnici stejně sám nevymění a při případné poruše může řidič pokračovat v jízdě i s nefunkčním světlometem - příruční zvedák schváleného typu - klíč na matice kol - náhradní kolo - lékárna - výstražný trojúhelník - nářadí - od je povinný oděvní doplněk z reflexního materiálu (oranžová nebo zelená vesta) - u nových vozidel není nutná rezerva, pokud je vozidlo vybaveno jiným systémem pro nouzové dojetí - pneumatiky se zesílenou bočnicí - automatická kontrola tlaku v pneumatikách - bezdemontážní sada na opravu pneumatiky

7 Airbag Neboli vzduchový vak. Systém se aktivuje při silnějším nárazu vozidla, vzduchový vak se ve zlomcích vteřiny naplní hnacím plynem a rozprostře se před řidičem nebo spolujezdcem. Správnou ochranu poskytuje pouze při současně zapnutých bezpečnostních pásech. Kontrolka se na okamžik rozsvítí po zapnutí klíčku a zhasne. Pokud nezhasne, nebo pokud se rozsvítí za jízdy, signalizuje závadu v systému a je nutné okamžitě vyhledat odborný servis. Akustická houkačka Symbolu bývá užito na spínači, tlačítku akustické houkačky, např na volantu. Brzdové obložení Bržděním dochází k opotřebení brzdového obložení. Po čase je nutné brzdové obložení (brzdové čelisti, brzdové destičky) vyměnit za nové. Po čase je individuální pojem a závisí na způsobu jízdy, kvalitě brzdového obložení, kvalitě brzdových kotoučů, brzdových bubnů apod. Na nutnost výměny brzdového obložení mohou upozornit mechanici v odborném servisu při pravidelných prohlídkách předepsaných výrobcem vozidla. V horším případě se nutnost výměny brzdového obložení projeví akusticky. Při brždění slyšíme dření kov na kov. Pokud špatně slyšíme jsme na nutnost výměny brzdového obložení u některých chytrých vozidel upozorněni preventivně kontrolkou. Dálková světla Kontrolka signalizuje rozsvícení dálkových světel, respektive přepnutí z potkávacích na dálková světla. Světla užíváme za snížené viditelnosti zpravidla mimo obec k lepšímu osvětlení vozovky v delším úseku před vozidlem. Těchto světel je nutné užít především při vyšší rychlosti vozidla. Při potkávání s protijedoucími vozidly je nutné tato světla ztlumit, tzn. přepnout na světla potkávací, abychom řidiče protijedoucích vozidel ani jiné účastníky provozu neoslnili. Dobíjení akumulátoru Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy signalizuje závadu v systému dobíjení. Znamená to, že akumulátor, jako zásobní zdroj elektrické energie, není dobíjen alternátorem, tedy provozním zdrojem elektrické energie. Situace je vážná, ale není tak dramatická jako při rozsvícení kontrolky mazání motoru. V našich silách obvykle může být zjištění zda nepraskl, nebo zda neprokluzuje klínový řemen pohánějící alternátor. Pokud se nám závadu nepodaří odstranit, můžeme v nouzi pokračovat v jízdě do doby, dokud zcela nevybijeme v důsledku závady nedobíjený akumulátor. Při takovém nouzovém dojetí se snažíme omezit spotřebu elektrické energie, autorádio, ventilátor topení apod. Velké zatížení pro akumulátor je startování. Imobilizér Kontrolka se rozsvítí na několik sekund, čímž po zapnutí zapalování potvrzuje správnost použitého klíčku ve spínací skříňce. Pokud by použitý klíček byl nesprávný, např. padělek, bude kontrolka trvale blikat a vozidlo nebude možné uvést do provozu. Mazání motoru (tlak motorového oleje) Asi úplně nejdůležitější kontrolní světlo na vozidle. Po zapnutí klíčku do první polohy se na okamžik rozsvítí a my víme, že kontrolka je funkční. Pokud nezhasne po nastartování motoru nebo pokud se rozsvítí za jízdy, znamená rozsvícení kontrolky závadu v mazacím systému. Abychom nezadřeli motor, musíme ho okamžitě vypnout a hledáme závadu. V našich silách je pouze kontrola dostatečného množství oleje v motoru. Pokud je oleje v motoru dostatek, nezbývá nám nic jiného než volat odborný servis a vozidlo necháme odtáhnout. V žádném případě nesmíme nechat motor v chodu, a to ani na volnoběžné otáčky. Pozor, kontrolku mazání motoru nemůžeme chápat jako kontrolku správného množství oleje v motoru. Na kontrolu množství oleje v motoru slouží kontrolní měrka, byť by se někomu mohl zdát tento způsob jako potupný. Obrysová světla Rozsvícená kontrolka signalizuje rozsvícení obrysových světel. Na zadní části vozidla svítí dvě červená světla a osvětlení registrační značky. V předních světlometech svítí slabé žárovičky, kterými si moc neposvítíme. Slouží především k tomu, aby stojící vozidlo bylo vidět ostatními účastníky provozu. Za jízdy pouze obrysová světla nesmíme užít. S obrysovými světly svítí také přístroje na přístrojové desce.

8 Ostřikovač zadního skla Symbolu bývá užito na páčce, spínači, kterým zapínáme ostřikovač zadního skla. Ostřikovače předního skla Symbolu bývá užito na páčce, spínači, kterým zapínáme ostřikovač předního skla. Parkovací brzda Svítí-li tato kontrolka máme zabržděnu parkovací, neboli ruční brzdu. Pokud stojíme, je vše v pořádku. Pokud jedeme, je to horší. Ruční brzda může být zabržděna více či méně. Za určitých okolností vozidlo jede i se zabržděnou ruční brzdou. Vozidlo špatně akceleruje, je líné, jedeme stále jakoby do kopce. Pokud nereagujeme na tyto příznaky, po několika kilometrech dojde k nebezpečnému zahřátí brzd. Později se zahřeje celé kolo, vlivem teploty může z ložiska kol vytékat mazací tuk a ložisko zadřeme. Pokud bych chtěl situaci ještě víc zdramatizovat, může dojít k požáru celého vozidla. Raději nezapomeňme ruční brzdu odbrzdit. Potkávací světla Kontrolka nás upozorňuje na rozsvícená potkávací světla. Tato světla užíváme běžně za jízdy. Potkávací se jmenují proto, že se s těmito světly potkáváme s protijedoucími vozidly, aniž bychom je oslnili. Rozsvícená kontrolka ještě nemusí znamenat, že nám potkávací světla skutečně svítí. Kontrolka může svítit ale ve světlometu s potkávacím světlem může být vadná žárovka. Přední světla do mlhy Kontrolka signalizuje rozsvícení předních mlhovek. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Přední stírače Symbolu bývá užito na páčce, spínači, kterým zapínáme přední stírače. Rezerva paliva Oranžová kontrolka se rozsvítí pokud zásoba paliva v nádrži klesne na rezervu. Toto množství paliva může být u různých vozidel různé. Orientačně bychom na toto množství paliva měli ujet ještě asi km. Pozor, palivoměr nemusí ukazovat zcela přesně a ani kontrolka se nemusí rozsvítit ve zcela přesném okamžiku. Servořízení - posilovač řízení Kontrolka se rozsvítí při závadě v systému, např. při nedostatku hydraulické kapaliny v servořízení nebo při závadě elektroniky. Při závadě v systému zůstává vozidlo plně řiditelné, ale při otáčení volantu je nutné vynaložit větší sílu. Směrová světla Levá či pravá kontrolka signalizuje rozsvícení levých či pravých směrových světel. Kontrolka, stejně jako směrová světla, svítí přerušovaně. Signalizace kontrolky neznamená, že všechny směrovky, přední, zadní i boční skutečně svítí. V případě vadné žárovky v jedné ze směrovek by se ale obvykle frekvence blikání kontrolky zvýšila. Kontrolka by tedy blikala rychleji a pro nás je to pokyn zastavit, vystoupit a jít se přesvědčit, zda nám během jízdy nepraskla žárovka v některé ze směrovek na té straně vozidla, na které kontrolka bliká rychleji. Směrová světla vozidla s přívěsem Kontrolka je funkční pouze pokud je k vozidlu připojen přívěs a používá se současně pro levou i pravou směrovku. Kontrolka bliká při zapnuté levé nebo pravé směrovce, pokud na vozidle nebo přívěsu jsou všechna směrová světla na danou stranu funkční. Pokud všechna směrová světla na danou stranu na vozidle i přívěsu funkční nejsou, kontrolka nebliká. Sytič (benzinové, zážehové motory) V dnešní době motorů se vstřikováním benzinu lze tuto kontrolku považovat za zastaralou. Sytič, pokud je jím ještě vozidlo vybaveno, obohacuje směs benzinu se vzduchem o vyšší množství benzinu a usnadňuje tím start i chod studeného zážehového motoru. Při zapnutém sytiči a tedy při směsi bohatší na benzin se výrazně

9 zvyšuje spotřeba paliva a zvyšuje se také opotřebení motoru. Svítící kontrolka nás pak může vybízet k tomu, abychom sytič co nejdříve vypnuli a kontrolku tím zhasli. Teplota chladicí kapaliny Kromě kontrolky se tento symbol užívá také na teploměru chladicí kapaliny na přístrojové desce, obvykle v bílé barvě. Pokud dojde k přehřátí chladicí kapaliny v motoru, signalizuje nám tento stav ručička teploměru. Protože bychom si ručky teploměru nemuseli všimnout, jsou navíc některá vozidla vybavena výstražnou červenou kontrolkou chladicí kapaliny. Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, signalizuje nám přehřátí chladicí kapaliny v motoru, respektive nedostatek chladicí kapaliny v chladicím systému motoru. Je pravidlem, že pokud došlo k přehřátí motoru, půjde téměř vždy o nedostatek chladicí kapaliny v motoru. Nedostatek chladicí kapaliny je buď příčinou, nebo následkem přehřátí. V každém případě budeme muset kapalinu doplnit. Při otevírání víčka chladiče nebo vyrovnávací nádržky dáváme pozor, abychom se neopařili. Chladicí systém je pod tlakem. Ventilátor topení nebo klimatizace Symbolu bývá užito na spínači ventilátoru topení nebo klimatizace. Ventilátor má zpravidla několik rychlostí. Vyhřívání zadního skla Pokud kontrolka svítí, je zapnuté vyhřívání zadního skla. Stejný symbol v barvě bílé bývá užit též na elektrickém spínači vyhřívání zadního skla. Spínač použijeme např. za deště, když z vnitřní části skla dojde k jeho zamlžení. Vyhřívání zadního skla má velkou spotřebu elektrické energie, proto je dobré nenechat vyhřívání zbytečně dlouho v činnosti. Včasné vypnutí nám připomíná rozsvícená kontrolka. Výstražná světla Při zapnutí výstražných světel blikají současně směrovky na levé i pravé straně vozidla, současně bliká i tato kontrolka. Toto výstražné světelné zařízení užíváme, je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo. Zadní stírač Symbolu bývá užito na páčce, spínači, kterým zapínáme stírač zadního skla. Zadní světlo do mlhy Kontrolka signalizuje rozsvícení zadních mlhovek. Zadní světlo do mlhy jsme povinni za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. Zapnutí bezpečnostních pásů Kontrolka upozorňuje na nutnost připoutání řidiče bezpečnostními pásy. V případě neuposlechnutí této výstrahy může zaznít i zvuková výstraha. Závada v brzdovém systému Příčinou či následkem závady v brzdovém systému je nedostatek brzdové kapaliny. Rozsvícení kontrolky tedy znamená závadu v brzdovém systému či nedostatek brzdové kapaliny. Úbytek brzdové kapaliny není běžnou záležitostí. Opotřebením brzd dochází pouze k nepatrnému, téměř neznatelnému úbytku. Zjistíme-li výraznější úbytek brzdové kapaliny, jsme ve střehu. S velkou pravděpodobností tento stav může ukazovat na netěsnost brzdového systému, což je vlastně závada brzdového systému. Kapalinu doplníme a pro jistotu necháme brzdy vozidla zkontrolovat v odborném servisu. Za těchto okolností můžeme při brždění počítat s prodlouženým krokem brzdového pedálu a sníženým účinkem brzd. Žhavení (dieselové, vznětové motory) Vznětové motory jsou obvykle vybaveny žhavicím zařízením pro usnadnění nastartování studeného motoru. Po pootočení klíčku ve spínací skříňce se kontrolka rozsvítí, čímž signalizuje, že žhavicí zařízení je v činnosti. Svítí několik vteřin, my čekáme. Po dosažení potřebné startovací teploty kontrolka zhasne a my okamžitě otočíme klíček dále do polohy startování. Při startování zahřátého motoru na provozní teplotu se kontrolka nerozsvítí, nebo se rozsvítí jen na nepatrný okamžik.

Konstrukce a údržba skupina B

Konstrukce a údržba skupina B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit stejný motorový olej ) - množství chladící kapaliny v expanzní nádobce > mezi ryskami

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik),

Více

Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny C

Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny C Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny C 1) Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - kontrola poškození karoserie (ostré hrany, poškozená skla...) - kontrola úniku provozních kapalin (benzín,

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatik

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatik 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - stav pneumatik (pohledem,tlakoměrem) hloubka vzorku,praskliny,trhliny - vnější osvětlení (parkovací,potkávací,dálková,směrová,brzdová,koncová,mlhová světla,osvětlení

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B

Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B 1.Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit

Více

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (skupiny B, B+E a podskupiny B1)

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (skupiny B, B+E a podskupiny B1) Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (skupiny B, B+E a podskupiny B1) 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. a) vnější prohlídka vozidla zda nebylo vozidlo poškozeno během parkování zda

Více

Závěrečné otázky z nauky o konstrukci a údržbě. Skupina B

Závěrečné otázky z nauky o konstrukci a údržbě. Skupina B Závěrečné otázky z nauky o konstrukci a údržbě Skupina B 1.Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru (měrkou) hladina max. min. - množství chladící kapaliny v přetlakové nádobce

Více

1. Kontrola před výjezdem (soupravy):

1. Kontrola před výjezdem (soupravy): 1 1. Kontrola před výjezdem (soupravy): Kola a pneumatiky dotažení matic kol, neporušenost ráfků kol, tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu; Motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení,

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Úplné znění otázek a odpovědí ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla pro řidičské oprávnění skupin B. B+E a podskupiny B1

Úplné znění otázek a odpovědí ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla pro řidičské oprávnění skupin B. B+E a podskupiny B1 Úplné znění otázek a odpovědí ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla pro řidičské oprávnění skupin B. B+E a podskupiny B1 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu

Více

Otázky pro skupinu B 1. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? Zážehový motor pracovní

Otázky pro skupinu B 1. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? Zážehový motor pracovní Otázky pro skupinu B 1. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? Zážehový motor Nasává směs paliva se vzduchem. Po stlačení je palivo v pracovním

Více

Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1:

Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. a) Pohled na pneu není-li podhuštěná, poškozená + přítomnost cizích těles ve vzorku, hloubku drážek

Více

Otázky z údržby pro sk. B

Otázky z údržby pro sk. B Otázky z údržby pro sk. B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při obchůzce kontrolujeme: - samovolný nežádoucí únik oleje, paliva, chladící nebo brzdové kapaliny - závady na kolech a pneumatikách

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Odpovědi na otázky z techniky

Odpovědi na otázky z techniky Odpovědi na otázky z techniky 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Pod kapotou kontrola množství oleje kontrola stavu chladící kapaliny kontrola brzdové kapaliny kontrola průhybu klínového řemene

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA B

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA B OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA B 1.Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo obejdeme a zkontrolujeme celkový stav včetně čistoty osvětlení,všech skel, zrcátek, registrační značky apod. Pozornost

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Závěrečná zkouška z předmětu Ovládání a údržba vozidla se skládá ústně. Zkušební otázky jsou stanoveny právním předpisem. Pro získání řidičského oprávnění skupiny B je stanoveno 25 otázek, z nichž náhodné

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA Otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk. B

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA Otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk. B OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA Otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk. B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou a) motorový prostor - množství - chladící kapaliny - brzdové kapaliny - oleje v motoru - kapaliny

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. - vozidlo obejdeme a pohledem zkontrolujeme celkový stav, včetně čistoty - pohledem pod vozidlo zjistíme, zda nám neunikají žádné provozní kapaliny nebo jestli

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky :

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky : Příprava pro úspěšné složení zkoušky z předmětu Základy ovládání a údržby vozidla ( pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1 ) 1. Kontrola vozidla před jízdou : Novelizované znění k 1.10.2009

Více

www.schroter.cz - otázky ke zkoušce pro skupinu B

www.schroter.cz - otázky ke zkoušce pro skupinu B Stránka 1 Závěrečná zkouška z předmětu Ovládání a údržba vozidla se skládá ústně. Zkušební otázky jsou stanoveny právním předpisem. Pro získání řidičského oprávnění skupiny B je stanoveno 25 otázek, z

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT VZOR Klient: Klientské číslo: 14017734 Jméno a přímení: Telefon: Email: Blanka Uličná 604 000 XXX b.ulicna@neeistuje.aa Za AUTOTÝM zpracoval: Jméno a přímení: Telefon: Email:

Více

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Autoškola Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Křižovatky křižovatky: nerozlišené dopravními značkami rozlišené dopravními značkami s řízeným provozem řízení provozu světelnými

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla skupiny B.

Otázky a odpovědi ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla skupiny B. Otázky a odpovědi ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla skupiny B. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo nejprve obejdeme a pohledem zkontrolujeme jeho celkový stav. Přesvědčíme se, že

Více

Kde najdete VIN... 16 Výrobní štítek... 16 Datový štítek... 16 Číslování motorů... 17. Dětské pojistky zámků dveří... 29 Zabezpečovací zařízení...

Kde najdete VIN... 16 Výrobní štítek... 16 Datový štítek... 16 Číslování motorů... 17. Dětské pojistky zámků dveří... 29 Zabezpečovací zařízení... Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem.......................................... 11 Technický popis vozidla..............................................

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla

Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla autoskolaeasy.cz Otázky pro skupinu B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Pod kapotou kontrola množství oleje kontrola stavu chladící kapaliny

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA v1.1 listopad 2009, za AUTOŠKOLU HANUŠOVÁ vypracoval Jan Hübner ml., zdroje: OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA - otázky a odpovědi ke zkoušce pro skupinu B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_17_ZAVADY MAZACI SOUSTAVY. Opravárenství a diagnostika. Kontrola, údržba, oprava závad mazací soustavy

CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_17_ZAVADY MAZACI SOUSTAVY. Opravárenství a diagnostika. Kontrola, údržba, oprava závad mazací soustavy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_17_ZAVADY MAZACI SOUSTAVY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

1. Kontrolní úkony před jízdou

1. Kontrolní úkony před jízdou 1. Kontrolní úkony před jízdou Před jízdou kontrolujeme provozní náplně a součásti vozidla, které mají vliv na bezporuchový chod vozidla a na naši bezpečnou jízdu. PROVOZNÍ NÁPLNĚ: provozní náplně se nacházejí

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem............................................. 11 Všeobecný technický popis..........................................

Více

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2014

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2014 S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Nabídka platí do 31. 12. 2014 AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie pro nastartování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti Protokol kontroly motorového vozidla Škoda Yeti Datum kontroly 15.1.015 Cena 360 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 011 Počet 85 850 Motor.0 TDI Výkon 103 kw Převodovka DSG VIN TMBLD75L1B6035711

Více

Otázky z údržby pro sk. A

Otázky z údržby pro sk. A Otázky z údržby pro sk. A 1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou. Kontrola provozních kapalin -motorový olej ( u čtyřdobého motoru) -převodový olej -brzdová kapalina (u hydraulických brzd) -chladicí

Více

1. Kontrolní úkony před jízdou

1. Kontrolní úkony před jízdou 1. Kontrolní úkony před jízdou Před jízdou kontrolujeme provozní náplně a součásti vozidla, které mají vliv na bezporuchový chod vozidla a na naši bezpečnou jízdu. PROVOZNÍ NÁPLNĚ: provozní náplně se nacházejí

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

KONSTRUKCE A ÚDRŽBA VOZIDLA 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY MOTOCYKLU PŘED JÍZDOU

KONSTRUKCE A ÚDRŽBA VOZIDLA 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY MOTOCYKLU PŘED JÍZDOU 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY MOTOCYKLU PŘED JÍZDOU Před jízdu na motocyklu kontrolujeme jeho části, které se týkají zachování bezporuchového chodu motocyklu během jízdy a věci související s bezpečnou jízdou.

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Všeobecný technický popis... 13 Rozměry vozidla... 15 Hmotnostní a váhové parametry... 17. Vlastní jízda se Škodou Octavia... 32 Technika jízdy...

Všeobecný technický popis... 13 Rozměry vozidla... 15 Hmotnostní a váhové parametry... 17. Vlastní jízda se Škodou Octavia... 32 Technika jízdy... Obsah Úvod...................................................... 9 Seznámení s vozidlem................................... 11 Všeobecný technický popis................................ 13 Rozměry vozidla............................................

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky

1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou Před každou jízdou věnujeme několik minut kontrole provozních náplní a funkčnosti základních ovládacích prvků a systémů motocyklu. Kontrolujeme: stav motorového

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Autosalon Klokočka Centrum a.s. Nabídka platí do 31. 12.

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Autosalon Klokočka Centrum a.s. Nabídka platí do 31. 12. S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Nabídka platí do 31. 12. 2014 Autosalon Klokočka Centrum a.s. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie

Více

Motorový vůz řady 831

Motorový vůz řady 831 Motorový vůz řady 831 Technický nákres Technické údaje Typ spalovacího motoru Vrtání Zdvih Trvalý výkon SM Zásoba paliva Olejové hospodářství Vodní hospodářství 6 S 150 PV 2A (má opačné číslování válců!)

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

KONSTRUKCE A ÚDRŢBA VOZIDLA 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU

KONSTRUKCE A ÚDRŢBA VOZIDLA 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU Při denním používání vozidla není nutné provádět tak podrobnou kontrolu jako při jeho občasném použití. Po delším stání nebo v případě, že se na vozidle střídá

Více

Kapitola 2A 8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového řemenu 1 Obecné informace 2 Test komprese 3 Sestava motoru a značky pro časování ventilů

Kapitola 2A 8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového řemenu 1 Obecné informace 2 Test komprese 3 Sestava motoru a značky pro časování ventilů Obsah Vaše příručka pro Citroën Xsara Picasso... 12 Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 14 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 14

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina A)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina A) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina A) Obsah 1 Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky... 3 3 Jakým způsobem

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 749

1/9 Číslo protokolu: csob cr 749 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

Znalecký posudek č.0540/139/2014

Znalecký posudek č.0540/139/2014 Znalecký posudek č.0540/139/2014 o ceně motorového vozidla 3S2 9725 ev.číslo: 5000081 Počet stran: 10 Počet předaných vyhotovení: O Úvod v Žadatel o znalecký posudek Znalecký posudek je vypracován s využitím

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

Kompletní zimní kola pro dodávky

Kompletní zimní kola pro dodávky Zima 2014/2015 Kompletní zimní kola pro dodávky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA.

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA. OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA. 1.POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU. Kontrola dokladů potřebných k provozu vozidla (osvědčení o registraci vozidla + zelená karta) včetně

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 2406

1/11 Číslo protokolu: csob cr 2406 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo

Více

Pomůcka pro technika STK Část I

Pomůcka pro technika STK Část I DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část I Výtah nových ů závad Závady bez ekvivalentů k původní závadě S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část I Pomůcka pro technika STK (výtah

Více

Diagnostika vozidel mechanické části

Diagnostika vozidel mechanické části Diagnostika vozidel mechanické části Pro zjištění technického stavu vozidla slouží kontroly jednotlivých částí automobilu z hlediska jejich funkce nebo opotřebení. Mezi základní kontroly patří kontroly

Více

Poškození pneumatik Stárnutí pneumatik Opotřebení pneumatik Opravy pneumatik

Poškození pneumatik Stárnutí pneumatik   Opotřebení pneumatik Opravy pneumatik Poškození pneumatik Většina poškození pneumatik vzniká v důsledku nesprávného tlaku vzduchu. Proto doporučujeme kontrolovat tlak v pneumatikách každé dva týdny. Při jízdě se tlak v pneumatikách vlivem

Více

Ovládání a Údržba Vozidla

Ovládání a Údržba Vozidla Ovládání a Údržba Vozidla O vyučovacím předmětu OÚV Předmět není důležitý jen proto, že se z tohoto předmětu skládá ústní závěrečná zkouška. Každé vozidlo, aby mohlo bezpečně sloužit, vyžaduje údržbu.

Více

Pomůcka pro technika STK Část II

Pomůcka pro technika STK Část II DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část II Převáděcí tabulka - listy závad Řazení podle původních ů závad S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část II Pomůcka pro technika STK

Více

1/14 Číslo protokolu: csob cr 1376

1/14 Číslo protokolu: csob cr 1376 1/14 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96 Pravý světlomet včetně ovládacího motůrku pro naklápění světel. Světlomet je bez skla a bez naklápěcích prvků.. V případě zájmu zašlu větší fotografie. V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na email

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/21 Číslo Expertízy: csobl crg 584

1/21 Číslo Expertízy: csobl crg 584 1/21 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 Naše široká nabídka řezaček spár zahrnuje výkonné pily na podlahy, příjezdové

Více

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon:

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon: AUTOTÝM REPORT Číslo osvědčení: 150000 Datum: 17. 3. 2015 Celkové hodnocení vozidla 29 z 30 bodů Tovární značka: Ford Model: Mondeo VIN: WFOEXXGBBXXXXXXXX Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo

Více

Nabídka platí do 31. 12. 2015. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o.

Nabídka platí do 31. 12. 2015. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2015 Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie pro nastartování motoru a slouží zároveň jako úložiště energie vyrobené alternátorem

Více

PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA

PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA Doporučení CITROËN - cesta k dokonalé údržbě vozidla PNEUMATIKY JSOU ZÁKLADNÍMI PRVKY BEZPEČNOSTI A PODMÍNKOU DOBRÝCH JÍZDNÍCH

Více

1/11 Číslo protokolu: csob banka 80

1/11 Číslo protokolu: csob banka 80 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Vše, co musíte vědět o TLUMIČÍCH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o TLUMIČÍCH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o TLUMIČÍCH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O TLUMIČÍCH Tlumiče v dobrém stavu zvyšují Vaši bezpeč nost. Přirozené opotřebení tlumičů je velmi postup - né. Tomuto opotřebení nevědomky

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více