Zpravodaj města Blanska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Blanska"

Transkript

1 Seriál: Program: Hybatelé blanenských dějin Den pro dě str. 6 str. 5 ČÍSLO 13 I 24. SRPNA 2016 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA Úpravy středu města Blanenští hodlají řešit komplexně. Schody k zámku se prozatím stavět nebudou Propojení od nám. Svobody směrem k zámku za bývalou hasičkou mělo být hotovo už loni. Došlo však ke změně z důvodu odvolání účastníka řízení v přípravné fázi projektu. Celá akce se tak posunula na letošní podzim. Rada města Blanska se však rozhodla s budováním nových schodů k zámku počkat. K obratu oproti původnímu plánu došlo v souvislosti s projednáním tohoto záměru v Investiční komisi při Radě města Blanska. Ta měla na programu úpravy veřejných prostranství středu města kolem bývalého hotelu Dukla, oblasti podzámčí, řešení parkování, dopravy a zeleně. Využil jsem svého práva účastnit se jednání komise, protože se domnívám, že úpravy středu města je nutné provést s rozvahou a komplexně. V tom jsem se také shodl i se členy komise. S výstavbou schodů z Rožmitálovy ulice k zámku tedy počkáme s tím, že nyní se zaměříme na revitalizaci míst ve středu města, kterých se nedotknou případné úpravy města jako komplexu. Začali jsme proto s opravou chodníku na západní straně nám. Republiky, kde se vyměnila stará a nevyhovující čtvercová dlažba za zámkovou, pokračovat budeme na ulici Seifertově pod gymnáziem, vysvětluje starosta Ivo Polák. Otázka, co s budovou bývalé hasičky a vůbec celého podzámčí, bude předmětem dalších jednání. Foto: J. Franchi V příštím roce pak chceme dát do rozpočtu prostředky na rekonstrukci budovy ZUŠ Blansko, která má kromě potřeby nové fasády značné problémy s vlhkostí. S tím pak souvisí i řešení, co s budovou bývalé hasičky a vůbec celého podzámčí. To bude předmětem dalších jednání. Komplexních úprav středu města se úzce dotýká i řešení dopravy, především pak dosažení maximální plynulosti, upřesnil starosta. Investiční komise při Radě města Blanska tak na základě studie městského architekta doporučila zohlednit v rámci úprav veřejných prostranství středu města zachování parkování pro autobus, posunout východní část vozovky ulice Rožmitálovy, odstranit vjezd na parkoviště z ulice Rožmitálovy, prověřit kapacity odbočovacího pruhu v ulici Seifertově a případně i jeho existenci. Předmětem diskuze byla rovněž městská zeleň. Ta je podle starosty Poláka v současné době ve středu města nedostačující. Oprav se dočkaly základní i mateřské školy. Rekonstrukcí projde i dopravní hřiště Oprava vozovky a chodníků v ulici Těchovské Prázdniny jsou vhodným obdobím pro inves ční akce většího charakteru, drobné opravy a pravidelnou údržbu na školských zařízeních ve městě. Kromě akcí v rámci základních a mateřských škol dojde na výměnu pě buněk na dopravním hřiš, zrekonstruuje se rovněž část dětského hřiště na sídliš Podlesí. V rámci stavby na ul. Těchovské dojde k výměně a sanaci podloží, se kterým se původně nepočítalo. Současně probíhají jednání o vzájemné koordinaci staveb, jejichž investorem není město. Letos provádí Blanenští dvě zásadní akce. Na první z nich město uvolnilo ze svého rozpočtu zhruba jeden milion Kč bez DPH. Jde o výměnu nevyhovující elektroinstalace na ZŠ Erbenově. Opravy se provádějí etapově po jednotlivých patrech budovy školy. Letošní, druhá etapa je již v plném proudu, to byl ostatně také důvod, proč žáci školy letos nastoupili na prázdniny s předstihem, vysvětluje místostarosta Jiří Crha. Výměna otvorových výplní za 2,2 milionu Kč bez DPH Revitalizace ZŠ a MŠ Dvorské proběhla v loňském roce. Letos se škola dočkala nové fasády pro nevzhledný přístřešek u branky vedoucí k přístavbě školy. Foto: J. Franchi se realizuje na ZŠ T. G. M. na Rodkovského ulici. Kompletní výměnou všech oken a dveří dosáhneme stavu, kdy všechny blanenské školy budou splňovat požadavky z hlediska energetické náročnosti. První zásadní revitalizací prošla ZŠ a MŠ Salmova před dvěma lety, vloni došlo na ZŠ a MŠ Dvorskou a ZŠ Erbenovu, připomněl blanenský místostarosta. Další dva miliony Kč půjdou z rozpočtu města na akce menšího rozsahu. ZŠ a MŠ Salmo» pokračování na straně 2 Jedná se o stavby společnosti E.ON a RWE. Tyto stavby se původně neměly realizovat současně se stavbou města, ale vzhledem k tomu, že se nakonec podařilo tyto stavby zařadit do plánu investic daných společností, bylo přistoupeno k danému řešení. Pro společnost E.ON je v současné době již vydáno územní rozhodnutí, které je v procesu» pokračování na straně 3 Bilancování v poločase mandátu Uplynula polovina volebního období a po dvou letech je tedy čas vyhodno t, co vedení města Blanska splnilo, a co nikoli. Začal bych souhrnným číslem: investovali jsme 218 mil. Kč, z toho 107 mil. Kč jsme získali na dotacích. Nejvíce se investo» pokračování na straně 2 Se strategií parkování pomůže městu odborná studie Analýzu parkování, využi parkovišť ve městě a směrový průzkum přinese studie Centra AdMaS VUT v Brně. Týdně projede městem přes 80 tisíc aut. Město však nemá relevantní informace o tom, kolik z nich se v Blansku zastaví a kolik jich jím pouze projíždí. K výsledkům studie přihlédne rada města v závěru roku a rozhodne o tom, která parkoviště budou zpoplatněna a v jaké výši. Předmětem šetření bude rovněž parkování v sídlištích. Hlavním impulsem pro zadání této zakázky bylo podle jednatele městské společnosti Služby Blansko Jiřího Charváta získání relevantních údajů o využití parkovišť ve městě, o počtu aut, která Blanskem pouze projíždějí a o tom, zda je třeba budovat nová parkovací místa a ve kterých místech. Studie tak má městu přinést ucelený materiál o potřebách a současných možnostech parkování v Blansku. S pracovníky Centra AdMaS VUT v Brně jsme se dohodli na následujícím postupu: v rámci dopravního průzkumu byly během května umístěny v pěti různých lokalitách při vstupu do obce statistické radary, které zaznamenaly v rám» pokračování na straně 2 Divadlo, či kavárna? Jasno bude koncem září Výběrové řízení na zhotovitele stavby je u konce. Čeká se na doběh zákonné lhůty, ve které se ještě neúspěšní uchazeči mohou odvolat. Úpravy prostoru po zbouraném hotelu Dukla vybraná firma zahájí v druhé půlce srpna, hotovo má být do konce listopadu. S dopravním omezením v centru města se nepočítá. Jedinou změnou oproti původnímu projektu bylo vyjmutí objektu plánované kavárny. V těchto místech by totiž už příští rok mohla stát stálá divadelní scéna. S nápadem vybudovat v suterénu bývalého hotelu i v nadzemní TELEVIZE BLANSKO 9,'(2æ851É/ ON-LINE Velký dechový orchestr Základní umělecké školy Letovice zahrál v rámci letní přehlídky promenádních koncertů na nám. Svobody početnému publiku řadu známých klasických či muzikálových skladeb, nechyběly však ani swingové či jazzové party. Foto: J. Franchi Blanenská TV vysílá na internetu. NalaĊte si Blanenský videoçurnál na části nově vzniklého prostranství divadlo přišlo občanské sdružení Circulus. Na základě rozhodnutí rady města jsme se jim rozhodli dát šanci s tím, že do konce září» pokračování na straně 3

2 2 I ČÍSLO SRPNA 2016 Z usnesení rady města č. 37 ze dne Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Rada souhlasí s tím, aby se Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 zapojila jako partner s finanční účastí do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji, jehož realizátorem bude Jihomoravský kraj. Rada souhlasí se zapojením Města Blanska coby partnera do projektu tzv. mikrojeslí, jehož realizátorem v případě přidělení dotace ze strany MPSV bude Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s., se sídlem K. J. Mašky 1413/2, Blansko, IČO: za předpokladu, že před vlastní realizací projektu: bude městu předložena k prostudování dotační smlouva mezi příjemcem a poskytovatelem dotace a město bude s jejím obsahem týkajícím se povinností partnera souhlasit, Z usnesení rady města č. 38 ze dne Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 17/16 Stavební úpravy na oddělení radiodiagnostiky Nemocnice Blansko do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Nemocnici Blansko na projekt Dodávka a instalace CT pro oddělení RDG Nemocnice Blansko ve výši Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Nemocnici Blansko. Rada schvaluje smlouvu o umístění terminálu Ticketpro v Blanenské informační kanceláři Blanka. Rada schvaluje uzavření smluv o dílo na natočení dalších tří filmových dokumentů z cyklu Živá paměť města. Rada souhlasí s odpovědí na petici proti prodeji pozemků se skleníky na výstavbu nákupního centra v Blansku. Rada souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy na litinovou plastiku blanenské Venuše vytvořenou při příležitosti Ceny města Blanska za kulturu mezi Městem Blansko a Muzeem Blanenska, příspěvková organizace. Rada neschvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 pro sérii hudebních akcí v prostorách venkovní zahrádky Starobrněnské pivnice VELVET ve dnech , a Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Sportuj s námi, z. s. v průběhu konání akce Půlmaraton Z usnesení rady města č. 39 ze dne Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Rada souhlasí se zveřejněním záměrů prodeje volných bytů dle materiálu odboru. Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č IN- V-Poz-S097/Výp-Ne ze dne Se strategií parkování pomůže městu odborná studie» pokračování ze strany 1 ci týdenního měření intenzitu dopravy. Dalším krokem bude analýza parkovišť a směrový průzkum dopravy, uvedl Charvát. V rámci analýzy parkování budou v blanenských ulicích umístěny kamery, které snímají posledních pět znaků SPZ. Ty mají podle Radky Matuszkové z Centra AdMaS VUT Brno mezi městem a mateřským centrem bude uzavřena smlouva o partnerství, v níž budou jasně vymezeny a popsány parametry spolupráce, zejména skutečnost, že město se nebude žádným způsobem podílet na finančním krytí projektu, nebude bezplatně poskytovat prostory pro realizaci projektu nebo zajišťovat jiné vhodné prostory ve vlastnictví třetích osob, ani nebude zajišťovat administrativu spojenou s projektem. Rada souhlasí s přijetím dotace ve výši Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 na projekt Tělo svoje procvičíme, naše vztahy utužíme za podmínek vzorové smlouvy. Rada stanovuje příspěvek od rodičů na akce v rámci projektu Dobrodružství, a to na letní tábor 500 Kč včetně dne v době od 12:00 do 22:00 hodin v prostorách nám. Republiky. Rada ukládá 2. místostarostovi zajistit přípravu zpracování Územní studie krajiny pro území ORP Blansko prostřednictvím Pořizovatele ÚPD. Rada ukládá 2. místostarostovi zajistit přípravu jednání o zpracování Územní studie veřejných prostranství pro participující obce území ORP Blansko prostřednictvím Pořizovatele ÚPD. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitého majetku mezi Městem Blansko a TJ ASK Blansko, z. s., IČO: Rada schvaluje závazný návrh Smlouvy o dílo na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pro akci Blansko, sídliště Sever, IV. etapa (závěrečná). Rada vymezuje pro umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství v rámci předvolebních kampaní konaných do konce roku 2016 výhradně severovýchodní prostor části pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko (terasy mezi parkovištěm a schodištěm v severovýchodní části nám. Republiky směrem k ul. Seifertově) a z pozice Města Blansko jako vlastníka pozemků, které jsou veřejným prostranstvím, dává souhlas s umisťováním těchto reklamních zařízení pouze na výše vymezené části uvedeného pozemku. Rada stanoví, že pro případy, kdy subjekt užívá veřejné prostranství na pozemcích ve vlastnictví Města Blanska a toto užívání je zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, nebude na užívání veřejného prostranství uzavírána nájemní smlouva. odhalit, odkud řidiči do města přijíždějí, jaká je průměrná délka jejich stání a co je jejich nejčastějším cílem. V nejvýznamnějších lokalitách, jako například u hlavního nádraží, u nemocnice nebo u základních škol, hodláme navíc s lidmi, kteří využívají parkování v těchto místech, osobně mluvit, jejich názory a zkušenosti s parkováním ve městě pro DPH s účinností od Rada bere na vědomí zprávu o stavu přípravy koncepce sociálního bydlení. Rada souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 350 tisíc Kč (bez DPH) na provedení opravy střešního pláště objektu přístavby v areálu Technických služeb Blansko, s. r. o. na ulici Komenského 2453, Blansko. Rada schvaluje závazný návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce pro akci Stezka pro chodce a cyklisty na sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část B. Rada bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2015 a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada schvaluje návrh Kupní smlouvy na veřejnou zakázku Dětské dopravní hřiště v Blansku dodávka modulů. Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě žádosti č. j. JMK 59116/2016 pořízení montovaného systému pro vybavení dětského dopravního hřiště v Blansku. Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku 2016, mezi Jihomoravským krajem a Městem Blanskem. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup rodinného domu Růžová č. p. 20, stavba na pozemku p. č. st. 55/1 a výkup pozemků p. č. st. 55/1 a parc. č. 54 vše v k. ú Blansko, dle nabídky insolvenčního správce Mgr. Michala Grubera a pana Jana Kafky ze dne za cenu 1,4 mil. Kč, jako prostředku k novému využití nemovitosti v rámci koncepce zadních traktů a propojení ul. Dvorská a předprostoru Zámku Blansko, naznačenou v Regulačním plánu Blansko Střed města, jakožto atraktivní příležitost pro přirozenou turistickou trasu mezi kulturními a klidovými atraktivitami v zámku a v podzámčí a pohybovými atraktivitami na sportovním ostrově. Rada odvolává z komise dopravní následující členy: Ing. Karel Kraus, Pavel Šich, Ing. Petr Hrazdíra, Emanuel Svěrák, Karel Vyskočil, por. Ing. Jiří Tesař. Rada odvolává ze členství v komisi pro investice a územní rozvoj pana Radima Zahradníka a jmenuje za člena této komise pana Romana Kyselu. uzavřenou se společností S.M.K., a. s., Skalní mlýn 96, Blansko, IČO: jako vypůjčitelem, uzavřenou na dobu určitou do , přičemž změna bude spočívat ve změně doby výpůjčky prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou o pět let, tj. do a ve změně účelu výpůjčky (původně vybudování dětského hřiště, nově provozování dětského hřiště a údržba pozemku), (pozemek v k. ú. Těchov naproti hotelu Skalní mlýn). nás mohou být velmi cenné, upřesnila Matuszková. Ukončení jednotlivých fází projektu je stanoveno na závěr listopadu. Během prosince tak blanenští radní přihlédnou k výsledkům studie, jejíž součástí bude rovněž několik variant řešení situace parkování ve městě. Nová strategie parkování v Blansku se tak promítne od 1. ledna Bilancování v poločase mandátu» pokračování ze strany 1 valo do zateplení škol a školek v celkové hodnotě 55 mil. Kč, do veřejného osvětlení, cyklostezek, ale také do zeleně hřbitova i rekonstrukce a vybavení dětského dopravního hřiště, zamýšlí se starosta Ivo Polák, ze středu města také konečně zmizel hotel Dukla. Ještě během letošního roku dojde k vybudování parku na jeho místě, dodal. Spektrum investic je velmi široké od obnovy litinových soch, Oprav se dočkaly základní i mateřské školy. Rekonstrukcí projde i dopravní hřiště» pokračování ze strany 1 va se dočká nového plotu, na jejím pracovišti v Dolní Lhotě se opravuje krytina na balkoně. ZŠ a MŠ Dvorská získala novou fasádu pro přístřešek u vchodu do kuchyně školy, kam přibude rovněž nový konvektomat, MŠ na Těchově čeká na zateplení jedné stěny, na MŠ Rodkovského dojde na rekonstrukci sociálního zařízení u zahrady a předláždění vstupu, na MŠ Dvorské instalují nové vstupní dveře. Po prázdninách zde děti najdou také nové pískoviště. průtahu Lažánkami, regenerace sídliště Sever až po rekonstrukci fotbalového hřiště a vybudování stezky pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Kromě škol jsme asi nejvíce pyšní na výstavbu parkoviště, vylepšení IT technologií a pořízení CT pro naši nemocnici, ale samozřejmě nezapomínáme ani na podporu rozvoje cyklistiky v úseku Blansko Ráječko a podporu hasičů. Získali jsme dotace jak na opravy požárních zbrojnic, tak na požární techniku, výstroj i výzbroj hasičů, doplňuje Polák. Ve druhé polovině funkčního období se počítá s dotacemi a investicemi do komplexního řešení středu města. Je to totiž prostor, který si zaslouží tu největší pozornost, na tom teď pracujeme. Jde o centrum města, tedy místo pro setkávání, trávení příjemných chvil po práci i v době volna, uzavírá starosta. Město Blansko obdrželo od Jihomoravského kraje dotaci ve výši 500 tisíc Kč na druhou etapu rekonstrukce dopravního hřiště. Celkové náklady se pohybují okolo 837 tisíc Kč, rozdíl tak pokryjí finance z městského rozpočtu. V závěru loňského roku se provedla první etapa, kdy došlo na pořízení toaletní kabiny, skladového kontejneru, kanceláře a dílny v rámci čtyř stavebních buněk, opravu povrchu, opravu vodorovného a svislého dopravního značení, pořízen byl rovněž zabezpečovací GSM systém. Letos máme v plánu pořízení pěti nových modulů na uskladnění kol, upřesnil Crha. Rekonstrukce nevyhovujícího dětského hřiště se Blanenští dočkají na sídlišti Podlesí: Jsme si vědomi, že kvalitní dětské hřiště v této lokalitě dosud chybí. Celkové náklady odhadujeme na jeden milion Kč, zatím dojde na doplnění herních prvků a pískoviště včetně drobného mobiliáře v hodnotě 500 tisíc Kč. Právě tak velká část je vyhrazena na tuto akci v městském rozpočtu na letošní rok, dodal. Výběrové řízení na funkci strážník Městské policie Blansko Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: strážník Městské policie Blansko. Zákonné podmínky: státní občan ČR věk min. 21 roků bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů zdravotní způsobilost střední vzdělání s maturitní zkouškou Další požadované předpoklady: komunikativní osobnost organizační schopnosti schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů znalost práce na PC řidičský průkaz sk. B praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou zbrojní průkaz skupiny D výhodou znalost cizího jazyka výhodou Způsob a termín nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody. Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb., a nařízením vlády 222/2010 Sb. Lhůta pro podání písemné přihlášky: do do 12:00 hodin. Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, , datum a podpis strukturovaný životopis originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru, v rámci kterého doloží písemný závěr odborného vyšetření psychologického pracoviště o způsobilosti uchazeče o přijetí do pracovního poměru strážníka MP. Odborné vyšetření hradí uchazeč, přibližná cena je Kč. Bližší informace na telefonním čísle , Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou MP NEOTVÍRAT na adresu: Městská policie Blansko Ing. Martin Lepka, ředitel Sadová Blansko Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

3 24. SRPNA 2016 ČÍSLO 13 I 3 Divadlo, či kavárna? Jasno bude koncem září» pokračování ze strany 1 musí prokázat životaschopnost svého projektu, uvedl místostarosta Jiří Crha. Pokud nepředloží námi požadovaný materiál, ještě letos na podzim zveřejníme záměr na pronájem podzemních prostor a na jaře příštího roku pak přistavíme kavárnu podle původního plánu, upřesnil Crha. Úprava prostranství se nedotkne okolní dopravy. S omezeními radnice nepočítá, a to ani v případě stavebních prací v souvislosti s budováním divadla. Nově upravená plocha nabídne travnatý pás s vodním prvkem, víceúčelové schodiště/tribunu, hrací prvky, pergolu a bezbariérový nájezd. Zasazeny budou středně vzrostlé stromy, efekt změny by tedy měl být okamžitý. Připravená plocha čeká na zahájení úprav. Ty mají začít v druhé polovině srpna. ZŠ Erbenova letos slaví 60 let od založení Při této příležitos byli osloveni žáci a žákyně školy, aby se podíleli na oslavách. Dě tak ve výtvarné a literární soutěži ztvárnily své zážitky ze školních lavic i zajímavých ak vit. Žáci napsali či namalovali, co je ve škole nejvíce baví, jak probíhá vyučování ve třídě, v tělocvičně, na hřišti. Někteří využili i vzpomínky svých rodičů či prarodičů na jejich školní léta. Z velkého množství odevzdaných prací byli ti nejlepší oceněni. Nejzdařilejší práce poslouží k výzdobě a prezentaci ZŠ Erbenovy při oficiálních oslavách. Ty proběhnou letos na podzim. Jedna z oceněných prací v rámci výtvarné soutěže. Foto: J. Cinkl, ZŠ Erbenova Knihovna představuje projekt GENEALOGIE II Již ve chvíli, kdy končil projekt GENEALOGIE, jsme avizovali, že vzhledem k setrvalému velkému zájmu veřejnos připravíme jeho prak čtěji zaměřené pokračování. Slib nabyl reálné obrysy, a na podzim tak odstartuje projekt GENEALOGIE II. Jedná se o cyklus čtyř jednohodinových seminářů s převažující náplní čtení starých textů a sestavení modelového rodokmenu pod opětovným lektorským vedením člena Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně Jana Kose. Maximální počet účastníků byl stanoven na čtyřicet s tím, že frekventanti budou rozděleni do dvou pracovních skupin po dvaceti. Vlastní rozdělení je v kompetenci organizátora a účastníci o něm budou informováni před zahájením projektu em, respektive SMS. Cyklus bude zahájen ve čtvrtek 22. září 2016 a bude probíhat od září do prosince 2016 vždy jednou za měsíc (převážně ve středu) tak, že skupina 1 od 16:00 do 17:00 hodin a skupina 2 od 17:30 do 18:30 hodin. Poplatek za celý projekt ve výši 300 Kč bude uhrazen společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratný. Místem, kde je nutno odevzdat přihlášku (včetně provedení platby), je studovna a čítárna Městské knihovny Blansko (v provozní době). Projekt garantuje ředitel instituce ), který poskytne veškeré další informace. Přihlášku (včetně anotace) je možno stáhnout z webu knihovny Pavel Přikryl ředitel Městské knihovny Blansko Oprava vozovky a chodníků v ulici Těchovské» pokračování ze strany 1 nabytí právní moci. Na základě pravomocného rozhodnutí bude možné zahájit stavbu Obnovy NN v ul. Těchovská, která spočívá v obnově sítě nízkého napětí z venkovního do zemního kabelového vedení. Současně probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Pro společnost RWE je momentálně podána žádost u stavebního úřadu na vydání územního souhlasu. Dodavatel stavby, který bude provádět rekonstrukci plynovodního řadu a přípojek pro společnost RWE, je již znám. Jedná se o společnost Moravský Plynostav a. s. Nejprve proběhne sanace podloží, budou provedeny zkoušky únosnosti pláně, poté nastoupí firma Moravský Plynostav, a. s. k provedení rekonstrukce plynu. Dodavatel stavby opravy vozovky a chodníků Ekostavby Přerušení dodávky elektřiny (bez záruky) Blansko , 08:30 11:30 h Areál bývalé Metry mezi ul. Poříčí a Pražskou na jejich vlastní žádost. Horní Lhota , 07:00 15:00 h V Horní Lhotě bude vypnuta severní část obce od domu č. 123 po konec obce směrem na Ráječko. Skalní mlýn, Lažánky, Těchov , 06:30 09:00 h Punkevní jeskyně napájené z odběratelské trafostanice Suchdol - Punkevní jeskyně (č ), hotel Skalní mlýn a lokalita vedle něj, oblast kolem rybárny, domů č. p. 54, 140, 35, 161 u řeky Punkvy za ČKD směr Skalní Mlýn. Blanenské Gulášobraní podruhé ovládli Vařmeni. Podařilo se jim obhájit první příčku z roku Loni obsadili druhé místo. I přes nepřízeň počasí na akci přišly stovky diváků, velkým lákadlem letošního ročníku byla i účast Marcela Ihnačáka, ten také zasedl do čela poroty. Součás soutěžního dne byl i doprovodný program. Foto: P. Meluzín Blansko , 07:30 14:00 h Areály firem M H Míča a Harašta Bustec production napájené z odběratelských trafostanic Blansko Agrostav (č ) a Blansko Bustec (č ), areál čistírny odpad. vod na konci Blanska směr Šebrov napájený z odběratelské trafostanice Blansko Kanalizace (č ), areál fy ČKD Paulínka napájený z odběratelské trafostanice Blansko - Paulínka (č ), areál ČD na konci Blanska směr Šebrov napájený z odběratelské trafostanice Blansko - ČD Kiosek (č ). Brno, a. s. provede závěrečnou úpravu povrchu vozovky a chodníku. Ukončení stavby se předpokládá k Toto řešení je pro občany bydlící v dané lokalitě nepříjemné, ale na druhou stranu se jedná o konečné řešení, takže v dalších cca dvaceti letech nebude nutné (mimo mimořádné události, např. typu havárie) do nové vozovky a chodníku zasahovat.» odbor komunální údržby Dostupnost v lokalitě je proza m velmi omezená. S ukončením stavby se počítá ke konci října tohoto roku. AKCE MĚSTSKÉHO KLUBU DŮCHODCŮ na měsíc září 2016 pro členy MKD Blansko pátek pátek :00 h Klas pro aktivní seniory 15:00 h Jiřinková slavnost s programem souboru Radost K tanci a poslechu hraje pan Nesrsta pondělí 13:30 h Kroužek deskových a společenských her čtvrtek 14:00 h Klub přátel Nordic Walkingu pátek 15:00 h K tanci a poslechu hraje Melodie pondělí 13:30 h Kroužek deskových a společenských her pondělí 15:30 h Další pokračování cyklu autorského čtení s paní Květou Pokornou pátek 15:00 h K tanci a poslechu hraje Lidunka pondělí 13:30 h Kroužek deskových a společenských her pátek 13:00 h KLAS pro aktivní seniory pátek 15:00 h K tanci a poslechu hraje Propast pondělí 13:30 h Kroužek deskových a společenských her pátek 15:00 h K tanci a poslechu hraje Lidunka Dne 8. září se uskuteční první setkání Klubu přátel Severské chůze, tzv. Nordic Walkingu. Zveme Vás na vycházku do přírody s instruktorkou. Pro zájemce o tuto dynamickou chůzi, kteří hole k tomu určené nevlastní, jsou tyto připraveny zdarma k zapůjčení v MKD Blansko. Sraz účastníků je v MKD ve 14:00 hodin. Firma NADĚJE Jarmily Podhorné v Brodku u Konice (jednodenní zájezd) Termín: , odjezd v 07:45 h od RA, v 07:50 h od MKD, v 08:00 h od Svazarmu Prohlídka arboreta, zahrady, přednáška s poradenstvím, možnost zakoupení výrobků, návštěva dílny uměleckého kováře, prohlídka litovelského pivovaru s ochutnávkou piva, návštěva loštického muzea tvarůžků a specializované prodejny. Cena zájezdu 170 Kč + vstupné, ochutnávka piva a večeře. Santiniho stavby na Žďársku a Nové Město na Moravě (jednodenní zájezd) Termín: , odjezd v 07:30 h od RA Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou (komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého), Žďár nad Sázavou (prohlídka baziliky Nanebevstoupení Panny Marie), Nové Město na Moravě (prohlídka Vratislavova náměstí s kostelem sv. Kunhuty), Zvole (komentovaná prohlídka kostela sv. Václava). Cena zájezdu: 150 Kč + vstupné. Zájemci o oba zájezdy se mohou přihlásit u paní Simony Maulisové v kanceláři MKD nebo na tel. čísle

4 4 I ČÍSLO SRPNA 2016 Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsíci září Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla datum stanoviště Lažánky, u hasičky Lažánky, Kamnárna (komunikace ke hřbitovu začátek) Klepačov, u spodní zastávky MHD Na Vyhlídce Jasanová Husova, u hotelu nebo křižovatka Těchovská Hybešova, u parkoviště Žižkova Kollárova Čapkova L. Janáčka Těchov, u kulturního domu Obůrka, točna MHD Češkovice, u zastávky MHD (tenisový kurt) 9. května, u kotelny Nad Žlíbkem Erbenova FIT KLUB BLANSKO NABÍZÍ VE ŠKOLNÍM ROCE OA Písečná po út st čt Lektor Pomalé formy s prvky pilates Renata Kabrhélová Pomalé formy s prvky pilates Renata Kabrhélová 20:00 FIT ball Ivana Koudelná Bossu od začátku Romana Měšťanová Bossu 20:00 Romana Měšťanová SOU Bezručova po út st čt Lektor Kondiční cvičení Jiřina Jourová ZŠ Erbenova po út st čt Lektor Cvičení rodičů a dětí ve věku 16:30 Zdena Hájková 3 5 let 17:30 17:30 Cvičení dětí ve věku 6 8 let Zdena Hájková 18:30 18:30 18:30 Renata Kabrhélová, P- CLASS 19:30 19:30 Mirka Brůžová ZŠ T. G. M. po út st čt Lektor Lady cvičení Marie Lvová Step aerobic Iveta Kuklínková 20:00 AE pro nejmenší od 4 let 15:30 16:30 a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad. Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10 do 17 hod., v pátek od 10 do18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hod. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení: 1. velké domácí spotřebiče (ledničky, mrazáky, pračky, sušičky...) 2. malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, mixéry, fritézy...) 3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, notebooky, mobilní telefony, telefony...) 4. spotřebitelská zařízení (video technika, audio technika, hudební nástroje...) 5. osvětlovací zařízení (žárovky, Iveta Kuklínková PŘIHLÁŠKY PŘÍMO V TĚLOCVIČNÁCH informace , Zahájení cvičení: pondělí 5. září, cvičení dětí: úterý 13. září. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů. datum stanoviště Podlesí Purkyňova B. Němcové Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, točna autobusu Dolní Lhota, u pomníku Křížkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u Horových Hořice, u požární nádrže trubicové a úsporné zářivky i výbojky...) 6. elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika...) 7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. vláčky, autíčka, počítače pro sport...) SSO Horní Lhota tel SSO v ul. Na Brankách tel » odbor komunální údržby Volné byty nabízené k prodeji Průkazy energe cké náročnos budov jsou k nahlédnu na Odboru komunální údržby MěÚ Blansko. Město Blansko zveřejňuje záměry odprodat: 1) byt č. 30 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1174/30 na pozemku parc. č. st zast. plocha v k.ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2780/112720: kuchyň 8,30 m2, pokoj 14,00 m2, předsíň 2,95 m2, koupelna s WC 2,55 m2, sklep 2,10 m2 Bytový dům 9. května 3, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 30 byl městem uhrazen. Nový vlastník nebude splácet úvěr revitalizace. Žádost o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, Odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem 9. května 3 byt č. 30 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. 2) byt č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1157/9 na pozemku parc. č. st zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2785/90470: kuchyň 8,30 m2, pokoj 14,40 m2, předsíň 2,70 m2, koupelna s WC 2,45 m2, sklep 3,50 m2 Bytový dům 9. května 14, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 9 byl městem uhrazen. Nový vlastník nebude splácet úvěr revitalizace. Žádost o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, Odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem 9. května 14 byt č. 9 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. 3) byt č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1157/18 na pozemku parc. č. st zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2805/90470: kuchyň 8,50 m2, pokoj 14,20 m2, předsíň 2,85 m2, koupelna s WC 2,50 m2, sklep 1,65 m2 Bytový dům 9. května 14, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 18 byl městem uhrazen. Nový vlastník nebude splácet úvěr revitalizace. Žádost o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, Odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem 9. května 14 byt č. 18 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. 4) byt č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1161/11 o výměře 28,30 m2 na pozemku parc. č. st. 1321/1 zast. plocha a 1321/4 zast. plocha vše v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemků o velikosti 2830/68110: kuchyň 8,75 m2, pokoj 14,10 m2, předsíň 2,95 m2, koupelna s WC 2,50 m2, sklep 2,90 m2 Bytový dům 9. května 18, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 11 byl městem uhrazen. Nový vlastník nebude splácet úvěr revitalizace. Žádost o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit ,- Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, Odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem 9. května 18, byt č. 11 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. 5) byt č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1163/7 na pozemcích parc. č. st. 1319/1, parc. č. st. 1319/3 vše zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemků o velikosti 2845/68550: kuchyň 8,70 m2, pokoj 14,35 m2, předsíň 2,90 m2, koupelna s WC 2,50 m2, sklep 2,85 m2 Bytový dům 9. května 20, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 7 byl městem uhrazen. Nový vlastník nebude splácet úvěr revitalizace. Žádost o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, Odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem 9. května 20 byt č. 7 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. 6) byt č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1163/23 na pozemcích parc. č. st. 1319/1, parc. č. st. 1319/3 vše zast. plocha v k. ú. Blansko se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemků o velikosti 2830/68550: kuchyň 8,65 m2, pokoj 14,10 m2, předsíň 2,95 m2, koupelna s WC 2,60 m2, sklep 2,90 m2 Bytový dům 9. května 20, Blansko je po revitalizaci. Podíl nákladů připadající na byt č. 23 byl městem uhrazen. Nový vlastník nebude splácet úvěr revitalizace. Žádost o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, Odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem 9. května 20 byt č. 23 NEOTVÍRAT do do 16:00 hodin. StreetArt Jam 2016 vol. 15 V prostorách blanenského skateparku se v sobotu 3. září 2016 uskuteční od 13 do 21 hodin již patnáctý ročník happeningu s názvem StreetArt Jam Jedná se o prezentaci výtvarného umění StreetArt malování na sololitové desky, spojené s reprodukovanou hudbou, vystoupením DJ, skateovými závody, turnajem ve stolním fotbálku a dalšími soutěžemi. Pro blanenskou mládež tuto akci pořádají NZDM v Blansku (Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko), Sektor 23 a Basstronic soundsystems. Tradičně se akce stane předskokanem celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne od 19. do 25. září Česká asociace streetwork, Nadace Vodafone ČR a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež připravily informační kampaň Týden nízkoprahových klubů. Cílem kampaně je upozornit na práci a význam nízkoprahových zařízení: v jednotlivých regionech se budou odehrávat dny otevřených dveří, divadelní představení, turnaje, koncerty a další akce. NZDM v Blansku (PVC klub) bude prezentovat své aktivity prostřednictvím happeningu StreetArt Jam, na jehož organizaci se budou podílet bývalí i současní klienti klubu. Jako doprovodný program proběhne turnaj ve stolním fotbale a prezentace NZDM v Blansku (PVC klub). Vstup je zdarma.

5 24. SRPNA 2016 ČÍSLO 13 I 5 Zachránil dva lidské životy. Dostalo se mu poděkování od vedení města Miroslav Havelka je dobrovolným hasičem na Těchově. Před časem si udělal zdravotnický kurz a nabyté znalos vzápě využil. Díky jeho pohotovému zásahu žijí dva lidé. U dobrovolných hasičů pracuje jako strojník a obsluha motorové pily. V listopadu loňského roku byl požádán, aby absolvoval kurz základní znalosti zdravotníka. Kurz nebyl jednoduchý. Školitelé se snažili nastavit podmínky jako u skutečného případu. Společně s dalšími účastníky se musel se vypořádat s křikem, zmatkem a shonem, provádět ošetření správně pod velkým tlakem. To vše se ale hodilo už v březnu, kdy při malování pokoje po- stihla jeho otce náhlá srdeční příhoda. Po přehodnocení situace poskytl pohotově první pomoc a do příjezdu záchranné služby prováděl úspěšně resuscitaci. Další záchranu života si Miroslav Havelka připsal v úterý 21. června 2016 na silnici směrem na Šošůvku. Při výkonu svého povolání se ocitl u autonehody osobního automobilu, v němž se nacházela osoba v bezvědomí. Kolem už postávalo několik lidí, ale nikdo se neměl k akci. Viditelně se jim ulevilo, když se dozvěděli, že na místo dorazil záchranář. Podílel se na vyproštění osoby z automobilu a společně s motorkářem, který zastavil, aby pomohl, prováděli první pomoc a střídavě následnou resuscitaci až do příjezdu záchranné služby. Za výše zmíněné skutky a vzornou reprezentaci těchovských dobrovolných hasičů se Mirku Havelkovi dostalo vřelého poděkování od vedení města. Odvahu a obětavost mladého těchovského dobrovolného hasiče ocenili starosta Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha. První ročník open air fes valu Morava Park Fest rozhýbal 2. července zámecký park v Blansku. Program se rozjel už hodinu po poledni se skupinou RESERVOAR DOGZ. Další hvězdy jako MANDRAGE, MAREK ZTRACENÝ, OLYMPIC, MŇÁGA A ŽĎORP aj. se pak na pódiu střídaly až do půlnoci. Závěr fes valu patřil vystoupení Dary Rolins. Spřátelený švédský folklorní soubor z Lundu se krátce zastavil za tanečníky Drahánku ze Soukromé umělecké školy v Blansku při cestě na mezinárodní fes val ve slovenském Kežmaroku. Při této příležitos vystoupil pro veřejnost na blanenské Palavě. Foto: Z. Zukal

6 6 I ČÍSLO SRPNA 2016 Hybatelé blanenských dějin František Xaver a Jaroslav Bakešovi Malí lidé tvoří velké dějiny malými činy. V rámci seriálu, připraveného Galerií a an kvariátem Jonáš Blansko, společně poznáme ty osobnos, které tvořily dějiny Blanska. Seriál je připraven v rámci oslav 880 let od první zmínky o Blansku. Stará škola. Vydejte se s námi na toulky blanenskou minulostí a v pravidelném seriálu se seznamte s událostmi a významnými osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do dějin našeho města. František Xaver Bakeš se narodil 7. prosince 1833 v Šaraticích u Brna. V říjnu 1866 byl vybrán jako nadučitel a ředitel školy v Blansku. Od obce převzal přidělený naturální byt ve školním stavení na Starém Blansku č. p Zde Bakeš pracoval nejen jako učitel, ale i jako místní politik. Od roku 1867 byl společně s MUDr. Jindřichem Wanklem, svým pozdějším tchánem, členem obecního výboru. Na výborových schůzích se Bakeš zasazoval hlavně ve prospěch rozšíření blanenské školy. Za něho ve škole přibyla třetí a čtvrtá třída. Na tehdejší dobu měl nejvyšší vzdělání a způsobilost pro výuku. Foto: archiv autora Byl prvním blanenským učitelem, který vedle trivia, tedy čtení, psaní a počtů, učil bez učebnic, a za pomoci vlastivědných vycházek i reáliím, do nichž byl počítán zeměpis, dějepis, fyzika, přírodopis, kreslení, zpěv a tělocvik. V Blansku se František Bakeš seznámil s Lucií Wanklovou a ože- Dům útěchy. nil se s ní 17. srpna září 1871 se jim narodil v Blansku syn Jaroslav, později vyhlášený chirurg a zakladatel dnešního Masarykova onkologického ústavu v Brně. Jaroslav Bakeš vystudoval medicínu na vídeňské univerzitě, doktorát získal v roce Své první lékařské místo nastoupil ve Všeobecné nemocnici ve Vídni. V roce 1902 byl jmenován primářem nemocnice v Třebíči a v roce 1909 převzal jako primář nově vybudovaný chirurgický pavilon Zemské nemocnice v Brně. V roce 1922 se ujal řízení moderně upraveného chirurgického oddělení Zemské nemocnice na Žlutém kopci. Inspirován příkladem řady evropských a amerických měst (Turín, Madrid, Paříž, Mineapolis a další) i Jedličkova Československého spolku pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů začal se Bakeš na podnět své matky zabývat myšlenkou vy- Foto: archiv autora Po stopách významných osobností Blanenska se lze vydat na blanenském zámku Od 1. července si návštěvníci zámku v Blansku mohou zpestřit své prohlídky. Muzeum Blanenska pro ně a zejména jejich dě připravilo zábavný doplněk standardních prohlídek stálých expozic. Dě se prostřednictvím jednoduchých úkolů seznámí s osobnostmi, které na Blanensku žily, setkají se s vynálezci, šlech ci, spisovatelem i malířem a s objeviteli Moravského krasu. Trasa, po které se návštěvníci vydají, vede přes stálé expozice muzea. Na začátku prohlídky děti dostanou pážecí pas, se kterým prohlídku absolvují. V místnostech, které se k osobnostem působícím na Blanensku váží, děti objeví tajnou schránku. V tajné schránce na ně bude čekat úkol nebo hádanka. Když hádanku nebo úkol splní, získají razítko do svého pasu a na konci prohlídky za vyplněný pas dostanou diplom. Úkoly v truhličkách nejsou jen o vědomostech, snažíme se děti i aktivně zapojit, proto jsou v truhličkách úkoly jako zkouška zadržení dechu, jako při podvodních objevech jeskyní, nebo poznávání parafínu čichem, popisuje úkoly muzejní pedagožka Daniela Pietraszová. Na děti v zámku tak čeká celkem deset tajných schránek a v nich někdy jeden, někdy i více jednoduchých úkolů. Svoji schránku na zámku mají Žalkovští, jeho stavebníci, Jindřich Wankel i Karel Absolon, Hugo František Salm a pro něj pracující vědci Karel Ludvík baron von Reichenbach nebo Eduard Bartelmus, umělci Ferdinad von Saar a Josef Mánes, žena s pohnutým osudem Karolina Meineke a v neposlední řadě významný technik, vynálezce a blanenský podnikatel Erich Roučka. Prohlídky zámku bývají pro děti často náročné, spousta informací a vjemů najednou. Jedno- duchá, zábavná forma a aktivní zapojení do děje dětem přinese příjemně strávené chvíle v muzeu a spíše si zapamatují i osobnosti, se kterými se setkají, uvedla důvody vzniku interaktivního prvku prohlídek ředitelka muzea Pavlína Komínková. Putování je určeno pro návštěvníky, kteří zaplatí rodinné vstupné nebo dětskou vstupenku, pro ně je putování obsaženo v ceně vstupenky. Během prázdnin bude k dostání také leporelo, které dětem stručně představí jednotlivé osobnosti, se kterými se během putování setkávají. Jedná se o projekt, který nabízí zábavné prohlídky, vzdělávací programy i přednášky o významných osobnostech z různých historických období, které v regionu působily. Své si tak najdou děti, ale i dospělí. Přednášky v muzeu probíhají od května až do prosince, s výjimkou prázdnin, chronologicky podle období, ve kterých osobnosti Blanenska žily. Do projektu je zařazen i odborný seminář zejména pro učitele, který se zabývá neustále se rozvíjejícím tématem muzejní pedagogiky a zážitkem jako prostředkem prezentace muzejních sbírek. Projekt je z velké části financován Ministerstvem kultury ČR. Více informací k dalším vzdělávacím programům najdete na informace o aktuálním dění v muzeu jsou k dispozici na Dě se po otevření tajné schránky seznámí s osobnostmi, které na Blanensku žily. Foto: archiv muzea budovat v Brně ústav, který by se komplexně zabýval problematikou onkologických onemocnění. Doktor Bakeš se svou matkou dokázali kolem sebe soustředit okruh zdravotnických pracovníků i laických nadšenců. Založena byla Bakešova nadace a v roce 1928 se po složitých organizačních přípravách ustavil Spolek k vybudování Domu útěchy. Prvním starostou byl jednomyslně zvolen MUDr. Bakeš. V poválečném Československu to byl ojedinělý projekt jak po stránce odborné, tak svým zaměřením na nemajetné pacienty. Spolku se podařilo získat pro své záměry podporu řady významných osobností z kruhů politických, kulturních, společenských a ekonomických. Morální přízeň hrála samozřejmě důležitou roli, hlavní ale byla konkrétní pomoc materiální, pro kterou Spolek vyvíjel řadu důležitých osvětových i společenských propagačních aktivit. V roce 1929 vydal MUDr. Bakeš samostatný tisk Jak čelit vzrůstajícímu nebezpečí rakoviny s přehledem výskytu a úmrtnosti na toto onemocnění v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde nechyběla informace o struktuře připravovaného ústavu. Spolek, zejména jeho součást Dámský spolek, ve kterém se významně angažovala Bakešova dcera Věra (provdaná Lesná), pořádal přednášky, dobročinné večery, koncerty, výstavy, plesy. Tak získával finanční dary. Projekt zaujal i prezidenta Masaryka, který Bakešovi přislíbil pomoc. Splněný slib představoval částku 2,5 milionu korun, kterou Masaryk poskytl z jubilejního fondu. Finanční podmínky pro zahájení stavby Domu útěchy byly naplněny v roce 1933, kdy se také Primář MUDr. Jaroslav Bakeš. Foto: archiv autora začalo stavět. Jako staveniště byly po mnoha peripetiích a konkurenčních bojích s obdobným projektem u Sv. Anny určeny pozemky v sousedství Zemské chirurgické nemocnice na Žlutém kopci. Jaroslav Bakeš, iniciátor myšlenky vybudování moderního specializovaného onkologického pracoviště v Brně, se zahájení stavby nedočkal. Zemřel náhle v zahraničí na zápal plic. Ve své poslední vůli ustanovil Spolek Domu útěchy svým hlavním dědicem a dal zřídit fond určený k financování vědeckého výzkumu v oblasti zhoubných nádorů. Kromě své lékařské odbornosti byl Jaroslav Bakeš také uznávaným sběratelem minerálů. Svou světově známou sbírku odkázal Moravskému zemskému muzeu v Brně. V knize Zlatá rodina charakterizuje MUDr. Bohdan Hejduk Jaroslava Bakeše takto: Lékař byl prostřední, vzpřímené postavy, svalstva zoceleného sportem, světlovlasý, s tváří zdravě růžovou, oživenou bystrým, modrým okem, vystupoval Bakeš sebevědomě a impulsivně a rozhovory jeho s nemocnými měly v sobě cosi originálního, takže jim dlouho utkvěly v paměti. Často po desítiletí opakovali pacienti doslova, co jim kdysi řekl. Houževnatost a pracovitost, kterou zdědil po své ušlechtilé matce, paní Lucii Bakešové, a spolu s takřka anglickým smyslem pro sport a fair play stala se základním rysem jeho povahy a pramenem jeho životního úspěchu. Příště : František Kretz sběratel, národopisec, novinář Použitá literatura: KLADIVO, B.: Zlatá rodina. Blansko, Masarykova měšťanská škola v Blansku, 1936, 88 s. Zdroj: Internet» Pavel Svoboda Galerie a an kvariát Jonáš Blansko Proběhne druhá etapa ohniskové deratizace V období září listopad 2016 bude provedena druhá etapa ohnisková dera zace pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření. Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, na prostranství a to zejména do nor, stezek a podobně. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic. Upozorňujeme občany, aby v průběhu celé akce věnovali zvýšenou pozornost zejména malým dětem, volně pobíhajícím psům a kočkám tak, aby nedošlo k vyhrabávání nástrah a jejich náhodnému požití. Je třeba zdůraznit, že všechny nastražené objekty budou řádně označeny a nástrahy nebudou nikdy volně položeny na přístupných místech a prostranstvích. Z bezpečnostních důvodů bude pracovní doba deratizérů omezena dobou vyučování na školách. V případě náhodného požití nástrah jak člověkem, tak i zvířetem, vyhledejte lékařskou nebo veterinární pomoc a podávejte vitamín K1 (přípravek KANAVIT). V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Dále žádáme ze- jména firmy, pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této deratizaci vlastní deratizací svých areálů. V případě dotazů kontaktujte Město Blansko, telefon: Harmonogram prováděných prací: 2. etapa podzimní: proběhne v období září listopad Kontrola a doplnění nástrah bude provedena po deseti až čtrnácti dnech od základního položení, v problematických místech tři až čtyřikrát.» odbor komunální údržby Během natáčení filmu o Janu Bobrovi Pořízkovi. Další tři snímky v rámci cyklu Živá paměť města vzniknou na základě schválení Rady města Blanska: o Janu Bobrovi Pořízkovi, o historických proměnách blanenských ulic a o čás města Obůrka. Premiéra filmu Teta Jana o Janě Kratochvílové proběhne 30. září v Kině Blansko. Do konce měsíce října je v plánu ještě premiéra filmu o Evě Kupové. Foto: studio Audiovisual

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Starosta města Blansko v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BLANSKO O DOBĚ

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta města Blansko podle 14a, 14c a 14d zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince 2018 4a/2018/RM I. RM bere na vědomí 4a.2018/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne 2. 12. 2008 Usnesení č. 54/1093/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 1182-08-P1 Usnesení

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 66

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 66 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 66 DNE: 09.05.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1056/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace SPORTIS ANOTACE: Rada města vyhlašuje výběrové

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta města Blansko v souladu se zákonem č. 2/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých

Více

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Chemiků 128, 530 09 Pardubice Z á p i s z 69. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 6. 2018 v 16:30 hodin v budově Úřadu

Více

OZNÁMENÍ. byt Č. 30 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko MĚSTO BLANSKO BLANSKO. Město Blansko

OZNÁMENÍ. byt Č. 30 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko MĚSTO BLANSKO BLANSKO. Město Blansko čestné - žádost v souladu se zákonem č. 12812000 Sb. O obcích podle (obecní zřízeni) * 39, odst. 1, byt Č. 30 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 14. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 06.11.2017 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 310/17: RaM schválila program jednání

Více

Příloha k usnesení. ze 49. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. ze 49. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce 49/02/2018- RO-U Příloha k usnesení ze 49. zasedání rady obce konané dne 5. 2. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Ing. Pavla Novosadová

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 11.04.2019 1/2/ZM/2019 Zahájení, schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 2/2019 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

Výpis usnesení Rady města Hrušovany nad Jevišovkou konané dne poř. číslo 9 / 2018

Výpis usnesení Rady města Hrušovany nad Jevišovkou konané dne poř. číslo 9 / 2018 Výpis usnesení Rady města Hrušovany nad Jevišovkou konané dne 18.06.2018 poř. číslo 9 / 2018 1/ 09/2018 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM 5/2018 ze dne 25.04.2018, ze zasedání RM 6/2018

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Letovice konané 09. 10. 2018 2018-RM-93-1 Rada města bere na vědomí plnění úkolů technického odboru k 9.10. 2018. 2018-RM-93-2 Rada města bere na vědomí plnění úkolů

Více

Usnesení. schvaluje legislativní kroky ke zřízení městské policie města Němčice nad Hanou,

Usnesení. schvaluje legislativní kroky ke zřízení městské policie města Němčice nad Hanou, Usnesení ze 111. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 11.06.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/01/RM konané dne 14. ledna 2019

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/01/RM konané dne 14. ledna 2019 USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2019/01/RM konané dne 14. ledna 2019 1/2019/01/RM Program zasedání Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje program schůze dle předloženého návrhu. 2/2019/01/RM

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Město Jeseník. Usnesení

Město Jeseník. Usnesení Město Jeseník Usnesení přijatá na 24. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 25.7.2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. K.Čapka 1147 v Jeseníku 1072. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově USNESENÍ z 39. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice v Uničově UR01/39/2016 Schválení programu 39. schůze Rady města Uničova program 39.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu 2017 26/2017/RM I. RM schvaluje 26.2017/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne 20. 03. 2019 Č.j.: 8039/2019 132/2019 Program zasedání Rada města Čáslavi schvaluje svým usnesením č. 132/2019 program zasedání.

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

OZNÁMENĺ. byt č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko. Město Blansko

OZNÁMENĺ. byt č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko. Město Blansko způsob - zašle v souladu se zákonem č. 12812000 Sb. O obcích podle (obecní zřízení) * 39, odst. 1, byt č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko - dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 DNE: 11. 2. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 110/2019/ŠKS NÁZEV: Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky PO ZŠ Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou. ANOTACE: Vyhlášení konkursního

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k ) Odbor rozvoje města

PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k ) Odbor rozvoje města PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k 31.12.2013) Odbor rozvoje města P.č. Název projektu Popis projektu Dotační program Typ projektu Období realizace zahájení*

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne 18. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 3902/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 547/2015 Rada města Jablonné

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města Žacléř, konané dne 2. září 2015

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města Žacléř, konané dne 2. září 2015 U S N E S E N Í z 21. schůze rady města Žacléř, konané dne 2. září 2015 Program: 1. 7. zasedání zastupitelstva města. 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 3. Žádost ČČK. 4. Žádosti o pokácení stromů. 5.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 11. září /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 11. září /2017/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 11. září 2017 19/2017/RM 19.2017/37RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis a usnesení č. 11 ze zasedání Rady města Loštice konaného (volební období )

Zápis a usnesení č. 11 ze zasedání Rady města Loštice konaného (volební období ) Zápis a usnesení č. 11 ze zasedání Rady města Loštice konaného 29. 04. 2019 (volební období 2018 2022) Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Mgr. Pavel Kuba, Mgr. Blanka Zdráhalová Omluven:

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

A Rozpočtová část 1. Kapitálové výdaje na majetku města (uvedeno v tis. Kč)

A Rozpočtová část 1. Kapitálové výdaje na majetku města (uvedeno v tis. Kč) OF241801R_P2 Příloha č. 2 Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet A Rozpočtová část 1. Kapitálové výdaje na majetku města (uvedeno v tis. Kč) ORJ Název Částka 01 02 města Milevska na rok INVESTICE

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E

M Ě S T O I V A N Č I C E M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 32. schůze rady města konané dne 20.12.2017 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Výpis usnesení. 2. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn.

Výpis usnesení. 2. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne v 9:00 hodin v kanceláři místostarostky. čísl. usn. Rada města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:11216/2018 VV/NChal *MUVPX0093VHN* Výpis usnesení 2. schůze Rady města Vrbna pod Pradědem, konané dne 28.11.2018 v 9:00 hodin v kanceláři

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 83

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 83 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 83 DNE: 12. 2. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1401/2018/ŠKS NÁZEV: Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ky PO ZŠ Švermova 4 a PO ZŠ Komenského 2 ANOTACE: Vyhlášení konkursního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTO HOSTINNÉ. Náměstí 69, Hostinné, IČO:

MĚSTO HOSTINNÉ. Náměstí 69, Hostinné, IČO: MĚSTO HOSTINNÉ Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908 ID: dgsbd5f Město Hostinné v souladu s ust. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici

Usnesení. ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.07.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici Rada města schvaluje: 3781/R/090718: předložený

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února 2006 1/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 1.2006/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 60 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 60 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 60 ze dne 25. 1. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 243/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1243 /2017 Rada

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období Městský úřad Vysok Středa, 06 Únor :18

Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období Městský úřad Vysok Středa, 06 Únor :18 Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období 2018 2022 Městský úřad Vysok Rada města Vysokého Mýta vydala programové prohlášení na volební období 2018-2022. Programové prohlášení vychází

Více

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení ŠTĚPNICE, jih (z FBV) 400,00 300,00 Projektová příprava

Více

U S N E S E N Í ze 41. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2016

U S N E S E N Í ze 41. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2016 U S N E S E N Í ze 41. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2016 Program: 1. Restaurování Fingerova kříže. 2. Nový knihovní systém. 3. Nové webové stránky. 4. Rekonstrukce náměstí SOD. 5. Technické

Více

VOLEBNÍ PROGRAM BLANSKO

VOLEBNÍ PROGRAM BLANSKO 1 ŘÍZENÍ MĚSTA Analýza fungování městského úřadu a restrukturalizace jeho organizační struktury vedoucí k zefektivnění jeho činnosti Vytvoření uživatelsky přijatelnějšího webu města Blanska pro občany

Více

Usnesení. 1.2 Zápis z 11. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou konaného dne Tisk 1841/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis z 11. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou konaného dne Tisk 1841/ /RM Usnesení ze 116. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 20.08.2018 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Oživení zámeckého parku Šenov

Oživení zámeckého parku Šenov Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Oživení zámeckého parku Šenov Zadavatel: Město Šenov sídlo Radniční náměstí 300 739 34 Šenov Statutární zástupce: Ing. Jan Blažek Kontaktní osoba: Ing.

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2018

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2018 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2018 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 26.3.2018, v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

POŘAD 92. schůze rady města konané dne

POŘAD 92. schůze rady města konané dne POŘAD 92. schůze rady města konané dne 25.06.2018 1. Prodej nepotřebného majetku Prodej nepotřebného majetku 2. Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách a příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga.

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2019

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2019 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2019 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 16/2015 Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 31. srpna 2015 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání záměru na nájem pozemku 3. Projednání

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 1.8.2017 271/2017 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Českým rybářským svazem, MO Rožmitál pod Třemšínem na pronájem rybníku

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Č.j.: 204/2019/Poř ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE 12.3.2019 Přítomno: Nepřítomni: 14 zastupitelů MUDr. Roman Mrva (neomluven) Hosté: - Občanů: 10 občanů Program: 1. Zpráva

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město TANVALD. Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne

Město TANVALD. Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne Město TANVALD usnesení č. 149/10/2019 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 05.06.2019 Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 787/13 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře 1509

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2013 č. 110 u p r a v e n á v e r z e pro školní rok 2013/2014 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kynšperk nad

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více