Uživatelský manuál. Připojení přístroje A4300 VA3 k aplikaci DDS2000/DDS2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál. Připojení přístroje A4300 VA3 k aplikaci DDS2000/DDS2007"

Transkript

1 Uživatelský manuál Připojení přístroje A4300 VA3 k aplikaci DDS2000/DDS2007 Aplikace: Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4300 Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4300 Vlastnosti: Komunikace programu s přístrojem přes standardní RS232 rozhraní Automatické vyhledání přístroje připojeného na sériový port Správa pochůzek a mimopochůzkových měření Ref: MK2

2 2

3 Obsah: Připojení přístroje A4300 k aplikaci DDS Připojení přístroje k PC...4 Vytvoření pochůzky...4 Přenos naměřených dat z přístroje do DDS...5 Ukládání a načítání pochůzky ze souboru...6 Mazání pochůzky...6 Práce se snímači...7 Definice snímačů ve starých databázích...10 Definice měřících podmínek...11 Vyvažování...17 Přenesení dat vyvažování z přístroje do DDS Zobrazení záznamů vyvažování...18 Lokální menu datové buňky vyvažování...19 Spolupráce s aplikací A4300 BDL...21 Standardní postup při použití A4300 BDL interface a samostatné aplikace A4300 BDL..21 3

4 Připojení přístroje A4300 k aplikaci DDS2000 Připojení přístroje k PC V sestavě přístroje je dodán sériový komunikační kabel, sloužící k přenosu dat mezi počítačem a měřícím přístrojem. V počítači připojte kabel na kterýkoliv sériový port, který není používán systémem. Na měřícím přístroji připojte kabel na konektor označený RS232. Vytvoření pochůzky V hlavním menu zvolte příkaz Nástroje / Připojit přístroj / A4300. Objeví se prázdné komunikační okno A4300. V okně se stromem DDS uchopte myší požadovanou větev stromu (např. stroj, tj. položku s ikonou M) a přemístěte ji do seznamu v okně A4300. V seznamu se objeví soupis všech přenesených měřících bodů. Dvojitým klikem myši nebo pomocí klávesy Enter lze každou položku rozvinout do tvaru, kdy je zobrazen seznam všech v ní obsažených položek (strojů, měřících míst a datových buněk). Zobrazení je velmi podobné tomu, které je ve stromu DDS. Obr.1. Interface přístroje A4300 v aplikaci DDS2000 4

5 V okně A4300 je textové pole, kde je vždy oznamován stav komunikace s přístrojem. Před vlastním přenesením pochůzky do přístroje nebo dat z přístroje je nutné, aby aplikace DDS s přístrojem navázala komunikaci. To se děje stiskem tlačítka Vyhledat, přístroj musí být zapnutý a musí se nacházet v hlavním menu. Pokud je spojení navázáno, DDS to oznamuje hlášením Přístroj připojen. Jsou-li se spojením problémy, zkontrolujte nejdříve správnost výběru sériového rozhraní a správné propojení kabelem. Po připojení k aplikaci přechází přístroj do komunikačního módu, který je v případě nutnosti možno opustit stiskem klávesy ESC na přístroji. Po přenesení pochůzky do přístroje je komunikační mód ukončen automaticky a přístroj se vrací do hlavního menu. Stiskem tlačítka Přenést do A4300 se vyvolá dialog pochůzek. Protože přístroj umožňuje vytvořit až nezávislých 30 pochůzek, je nutné nejprve vytvořit požadovanou pochůzku nebo zvolit již existující. V dialogu pochůzek k vytvoření nové pochůzky slouží tlačítko Nová pochůzka, po jehož stisku uživatel zadá požadované jméno pochůzky a po stisku tlačítka OK se již přenesou soubory definice měření do přístroje, přístroj opustí komunikační mód a je připraven k měření. V případě, že byla zvolena již existující pochůzka zobrazí se v DDS2007 dialog s potvrzením zda si opravdu přejete přepsat pochůzku. Aplikace DDS po úspěšném přenosu hlásí OK. Obr.2. Dialog manažera pochůzek Přenos naměřených dat z přístroje do DDS Otevřete komunikační okno A4300 stejným způsobem jako při vytváření pochůzky (Nástroje / Připojit přístroj / A4300). Tlačítkem Vyhledat se naváže spojení s přístrojem (přístroj musí být v hlavním menu). Stiskem tlačítka Přenést z A4300 se načte seznam všech souborů vytvořených v přístroji, tj. jak pochůzek, tak mimopochůzkových měření, a zobrazí se výběrový dialog. Po výběru jedné položky ze seznamu se načtou změřená data do paměti počítače - přenos je v aplikaci DDS indikován výpisem počtu přenesených bajtů v okně přístroje. Pro důkladnější prohlídku naměřených dat použijte pravé tlačítko myši na požadovaném prvku. V následném informačním okně jsou již obsaženy informace o naměřených hodnotách. Je-li vše v pořádku, stiskněte tlačítko Uložit do databáze a dojde k uložení naměřených dat do databáze (platí pouze pro pochůzková data). Pochůzková i mimopochůzková data je také možné přetahovat z okna přístroje individuálně myší do databáze do zvolené položky stromu. 5

6 Ukládání a načítání pochůzky ze souboru Pochůzku zobrazenou v okně přístroje lze uložit do souboru tlačítkem Uložit pochůzku. Pomocí tlačítka Otevřít pochůzku lze dříve uloženou pochůzku nahrát do okna přístroje. Soubory se ukládají s příponou *.route. POZOR, do souboru se ukládají pouze informace o pochůzce, ne naměřená data. Mazání pochůzky Je-li potřeba v přístroji smazat pochůzku či mimopochůzková měření, pak ve výběrovém dialogu pochůzky před uložením dat z/do přístroje je možné vybrat položku určenou ke smazání a stisknout tlačítko Smazat. Následně jsou v paměti přístroje nevratně smazána jak naměřená data, tak struktury měření vybrané položky. 6

7 Práce se snímači DDS2000 umožňuje definici snímačů celkem na třech úrovních stromu. Nejvyšší úrovní je kořen stromu, následován strojem a měřícím místem. Strojem zde rozumíme prvek stromu, který má nastavený příznak stroj, a měřícím místem prvek stromu s nastaveným příznakem měřící místo. Definice snímače na jiném prvku stromu není přístupná. Velice užitečnou vlastností VA3 prvku stromu je možnost definovat typ snímače. Seznam obsahuje následující typy: - ACC zrychlení (pravděpodobně nejpoužívanější snímač), - VEL rychlost, - DISP posunutí, - Otáčky (pro tacho snímač), - Volt AC (jakýkoliv střídavý voltový signál, který může uživatel v DDS2000 konvertovat do kvantity), - Volt DC (jakýkoliv typ stejnosměrného voltového signálu), - DC uživatelský (podobný jako Volt DC, ale uživatel může definovat jednotku, která je zobrazována v přístroji A4300-VA3) - Nedefinován (žádný snímač není definován - implicitní výběr). Jestliže je definován typ snímače a vedle jeho tlačítka Definice snímače je zatrženo pole Použít, pak všechny datové buňky pod ním používají tento snímač. V dané větvi stromu může být definován více než jeden snímač, v takovém případě datová buňka vždy použije nejbližší snímač. Jedná se o stejný způsob dědění, jakým DDS přiřazuje datové buňce informací o otáčkách, ložiscích a kritických hodnotách. Podívejme se na zaškrtávací políčko Použít, které je velmi důležité. Uživatel může definovat snímač, ale bez zaškrtnutého políčka Použít nebude tato definice použita! Shrnutí: Při ukládání pochůzky do okna přístroje DDS zpracovává použití snímače následovně: 1) je-li zatrženo políčko Použít na měřícím místě, je použito nastavení snímače z měřícího místa, v opačném případě 2) je-li zatrženo políčko Použít na stroji, je použito nastavení snímače ze stroje, v opačném případě 3) je-li zatrženo políčko Použít na kořenu stromu, je použito nastavení snímače z kořenu stromu, v opačném případě 4) datové buňky nebudou přeneseny do přístroje, protože pro ně není definován žádný snímač. Kořen Použít stroj 1 Použít měřící. místo 1 Použít Dat. buňka Dat. buňka Dat. buňka měřící. místo 2 Použít Dat. buňka Dat. buňka stroj 2 Použít Příklad použití definice snímačů 7

8 Dialog definice snímače zobrazíme z dialogu editace prvku stromu kliknutím na tlačítko Definice snímače (viz obr. níže - definice položky stromu). Vedle tohoto tlačítka se nachází zaškrtávací políčko Použít, které říká, zda je daný snímač používán. Při přenosu pochůzky do přístroje se použije ten snímač, který je na cestě mezi datovou buňkou a kořenem stromu co nejblíže k datové buňce a má zatrhnuté políčko Použít. Není-li použit na cestě žádný snímač, je uživatel upozorněn, že datová buňka nebude přenesena do přístroje. definice příznaku měřícího místa definice příznaku stroje definice snímače v místě stromu definice příznaku použití snímače Implicitně je při vytváření prvku stromu nastaven snímač typu nedefinován. Tento snímač nelze použít a proto je políčko Použít nepřístupné. Pro nastavení snímače klikneme na tlačítko Definice snímače. 8

9 Typ snímače Jednotka snímače Citlivost snímače Offset snímače Rozsah snímače Info o nadřazeném snímači Seznam Typ je přístupný jenom v případě, když datové buňky pod tímto prvkem stromu neobsahují data. Nahraje-li jednou uživatel data do datových buněk pod tímto prvkem stromu, pak je nemožné změnit typ snímače. Když uživatel vytváří nový prvek stromu, implicitní snímač tohoto prvku je Nedefinován. Tento snímač nemůžeme použít, proto je zaškrtávací políčko Použít nepřístupné. Každý typ snímače má tzv. skupinu jednotek, které jsou kompatibilní s přístrojem. Proto máme na výběr pouze jednotky z této skupiny. VA3 snímač pochůzky povolen zaškrtneme toto políčko, jestliže chceme použít VA3 snímač pochůzky. Tento snímač je definován v přístroji. Když povolíme jeho použití, pak není vyžadována citlivost snímače (např. můžeme mít definováno 100mV/g v DDSu a VA3 používá 50mV/g snímač, pak přístroj A4300-VA3 automaticky použije 50mV/g a nebude uživatele vyzývat k výměně snímače). Nadřazený snímač jestliže je definován snímač na vyšší úrovni stromu se zaškrtnutým políčkem Použít, pak se v okně objeví informace o daném snímači, v opačném případě se vypíše do okna zpráva "Není definován" (viz obr. výše). 9

10 Dialog výběru jednotky snímače Výběr jednotek podle typu Výběr konkrétní jednotky Výběr prefixu jednotky Definice snímačů ve starých databázích Když uživatel přetahuje pochůzku do okna přístroje, pak je každá datová buňka testována, má-li snímač korektně definován. Všechny nalezené chyby se zobrazí v okně poznámkového bloku. Datové buňky se špatnou definicí snímačů nebudou přeneseny do přístroje. V případě, že má uživatel starou databázi, pak se objeví tento seznam chybných definic. Protože většina uživatelů pravděpodobně používala snímač zrychlení, pak je možno definovat tento typ snímače pouze na kořenovém prvku stromu a všechny pochůzkové funkce začnou pracovat korektně. Nezapomeňte po definování snímače zatrhnout políčko Použít. 10

11 Definice měřících podmínek Pro A4300 existují v DDSu dva základní typy datových buněk 1. předdefinované STATIKY (ISO, BEARING, L-BEARING, RPM, DC) 2. definovatelné (přístupná editace měřících podmínek) - STATIKY (GENERAL, MANUAL), TIME, SPECTRA, ORDER ANALYSE Předdefinované měřící podmínky datových buněk jsou dány DDSem, nemohou být změněny, jsou jenom ke čtení. Podívejte se do A4300 manuálu, jak jsou tyto měřící podmínky definovány. U definovatelných měřících podmínek datových buněk může uživatel specifikovat parametry měření. Každý datový typ má svůj vlastní dialog pro editaci měřících podmínek. Nejdůležitější věcí je použitá měřící cesta, která závisí na nastavení snímače a datové buňky, konkrétně na typu a jednotce snímače a jednotce datové buňky. Z této závislosti můžeme určit cestu, která může být: 1) přímá - typ snímače je shodný s typem jednotky datové buňky (např. snímač zrychlení a jednotka zrychlení datové buňky, snímač rychlosti a jednotka rychlosti datové buňky,...) 2) přes 1 integrátor - jednotka datové buňky je první integrací jednotky snímače (např. snímač zrychlení a jednotka rychlosti dat. buňky, snímač rychlosti a jednotka posunutí dat. buňky..) 3) přes 2 integrátory - jednotka datové buňky je druhou integrací jednotky snímače (např. snímač zrychlení a jednotka posunutí dat. buňky) 4) přes 1 derivaci - jednotka datové buňky je první derivací jednotky snímače (např. snímač rychlosti a jednotka zrychlení dat. buňky, snímač posunutí a jednotka rychlosti dat. buňky..) 5) přes 2 derivace - jednotka datové buňky je druhou derivací jednotky snímače (např. snímač posunutí a jednotka zrychlení dat. buňky) Poznámka: Cesta přes 1 a 2 derivace je nepřípustná a datové buňky nebudou přeneseny do přístroje. 11

12 Editace měřících podmínek spektra maximální hodnota rozsahu frekv. basebandu minimální hodnota rozsahu frekv. basebandu počet čar vzork. frekvence (needitovatelná) nastavení envelope bandu zapnutí triggeru minimální hodnota env. frekvenc maximální hodnota env. frekvence zapnutí otáčkové sondy počet průměrů Přímá cesta: U přímé cesty můžeme použít buď frekvenční baseband, kde min. rozsah je 0,8Hz a je needitovatelný, nebo envelope frekvenční band s frekvenčním rozsahem od 20 do 19200Hz. 1 integrace: Zde nemůžeme použít envelope frekvenční band (ten je použitelný jenom u přímé cesty). U frekvenčního basebandu však máme na výběr mezi min. rozsahem 1Hz nebo 10Hz, což má za následek použití 1Hz integrátoru nebo 10Hz integrátoru. 2 integrace: Použitelný je jenom frekvenční baseband jako u 1 integrace, ale min. rozsah je 10Hz bez možnosti editace. Nastavení počtu čar, triggeru, otáčkové sondy a počtu průměrů nezáleží na typu cesty a jsou vždy přístupná. 12

13 Editace měřících podmínek časového záznamu vzorkovací frekvence počet vzorků minimální hodnota rozsahu frekv. basebandu maximální hodnota rozsahu frekv. basebandu (needitovatelná) nastavení frekvenčního bandu zapnutí triggeru minimální hodnota frekvenčního bandu maximální hodnota frekvenčního bandu použít envelope cestu zapnutí otáčkové sondy počet průměrů U časového záznamu můžeme použít frekvenční baseband nebo frekvenční band bez závislosti na cestě, ale zaškrtávací políčko ENV je přístupné pouze pro přímou cestu. Frekvenční baseband je definován vzorkovací frekvencí, ze které vyplývá maximální hodnota rozsahu, a minimální hodnotou rozsahu, která je pro přímou cestu 0,8Hz, pro 1 integraci 1Hz nebo 10Hz a pro 2 integraci 10Hz. Frekvenční band je definován od 20 do 19200Hz. Počet průměrů je přístupný pouze v případě, že je zatrhnuté políčko Trigger ON. 13

14 Editace měřicích podmínek ACMT počet dvojic ACMT záznamu za sekundu celkový počet dvojic ACMT záznamu skutečný frekv. rozsah měřeného signálu celková délka ACMT záznamu použít envelope cestu pro ACMT Skutečný frekvenční rozsah měření se zadává v sekci Frekvenční band. Maximální rozsah je od 20Hz do 19200Hz. Základní parametry ACMT se definují v položkách Vzorkovací frekvence a Počet vzorků. - Vzorkovací frekvence definuje, kolik vzorků (dvojic maximum / minimum) za sekundu bude obsahovat ACMT záznam. Minimální hodnota je 8Hz, maximální je 8000Hz (DDS standardně nabízí hodnoty vzorkovací frekvence od 64 do 8000, chcete-li nastavit nižší hodnotu nebo hodnotu neobsaženou v nabídce, vepište ji do pole z klávesnice). - Počet vzorků definuje, kolik vzorků (dvojic) bude obsahovat celý ACMT záznam. Minimální počet vzorkú (dvojic) v jednom záznamu je 256, maximální je Délka signálu je pouze informativní položka, která závisí na nastavení předchozích položek a informuje uživatele o celkové délce ACMT záznamu v sekundách. Metodou ACMT lze změřit až 1024 sekund dlouhý záznam (při nastavení Vzorkovací frekvence = 8 a Počet vzorků = 8192). Časové vzorky před kompresí do dvojic maximum / minimum jsou vždy vzorkovány s frekvencí 48000Hz. 14

15 Editace měřicích podmínek Řadové analýzý U měřicích podmínek řadové analýzy lze definovat čtyři parametry: Počet řad definuje, kolik čar amplituda + fáze bude graf řadové analýzy obsahovat. Minimum jsou tři čáry (otáčková frekvence a první dvě harmonické). Maximum je deset čar (otáčková frekvence a prvních devět harmonických). Šířka čáry [Hz] definuje, jak široká bude čára řadové analýzy. Lze zadat hodnoty ±0,5 až ±10Hz. Pozn. Hodnota ±10Hz značí, že do vyhodnocení jedné čáry řadové analýzy budou zahrnuty všechny čáry odpovídajícího spektra, jejichž frekvence je maximálně o 10Hz větší resp. menší, než je centrální frekvence čáry řadové analýzy. Počet průměrů zapíná/vypíná průměrování a definuje počet průměrů. Maximální počet průměrů je 100. Rozsah od [Hz] Tato položka je závislá na zvolené měřicí cestě, tedy na zvolené jednotce měření a jednotce použitého snímače. Jsou možná tato nastavení: - přímá cesta: pole je needitovatelné, měření od 0,8Hz, - 1x integrace: měření volitelně od 1Hz nebo od 10Hz, - 2x integrace: pole je needitovatelné, měření od 10Hz. 15

16 Editace měřících podmínek statik minimální hodnota rozsahu frekv. basebandu minimální hodnota frekv. bandu Metoda vyhodnocení maximální hodnota rozsahu frekv. basebandu délka signálu maximální hodnota frekv. bandu zapíná envelope modulátor pro měření přímé cesty (bez integrace vstupního signálu) Tento dialog je editovatelný pouze pro statické datové typy GENERAL a MANUAL. Pro datové typy ISO, BEARING a L-BEARING je dialog zpřístupněn pouze pro čtení a pro datové typy DC a RPM je nepřístupný. Nastavení je podobné jako u předcházejících typů. Jestliže jsme na přímé cestě, můžeme si navíc v metodě vyhodnocení zapnout envelope modulátor. 16

17 Vyvažování Přenesení dat vyvažování z přístroje do DDS z menu Nástroje / Připojit přístroj vyberte přístroj A4300, - v dialogu A4300 vyberte sériový port, ke kterému je přístroj připojen k PC a klikněte na tlačítko Vyhledat, - je-li přístroj nalezen, zpřístupní se tlačítko Přenést z A4300. Obr.3. Dialog přístroje A po kliknutí na tlačítko Přenést z A4300 se zobrazí v okně pochůzek seznam pochůzek a mimopochůzkových měření, ze kterého vybereme některý projekt vyvažování (je uložen stejně jako mimopochůzkové měření) a klikneme na tlačítko OK. Upozornění: V seznamu pochůzek a mimopochůzkových měření se neobjevuje informace o typu měřených dat, proto je vhodné pojmenovat pochůzky a projekty vyvažování tak, aby bylo z názvu jasné, o jaké měření se jedná (viz Obr.5. co je TEST? Pochůzka nebo projekt vyvažování?). Obr.4. Okno manažeru pochůzek po načtení seznamu pochůzek 17

18 Obr.5. Přenesení dat vyvažování pomocí drag&drop do DDS po načtení pprojektu s daty vyvažování můžeme pomocí funkce drag&drop přenést tato data do DDS2000. Po přenesení do vybrané větve stromu se vytvoří nová datová buňka typu vyvažování. Zobrazení záznamů vyvažování Rozviňte strom DDS až na úroveň obsahující datovou buňku s daty vyvažování. Tři možnosti, jak zobrazit data z této buňky, jsou: - dvojitý stisk levého tlačítka myši na zvolené datové buňce, - aktivace datové buňky a stisk klávesy Enter, - aktivace datové buňky a příkaz lokálního menu (pravé tlačítko myši) Zobrazit data. Na obrazovce se nyní zobrazí protokol vyvažování z této buňky. 18

19 Obr.6. Protokol vyvažování Z dialogu protokolu můžeme kliknutím na dané tlačítko použít následující příkazy: Tisk - příkaz pro vytištění protokolu na tiskárnu. Po volbě se zobrazí standardní okno pro tisk. Otevřít prohlížeč - příkaz otevře program internet explorer a zobrazí v něm protokol o vyvažování. Zavřít - zavře otevřený dialog s protokolem vyvažování. Lokální menu datové buňky vyvažování Jestliže klikneme pravým tlačítkem myši na datovou buňku vyvažování, můžeme z lokálního menu použít následující příkazy: 19

20 Obr.7. Lokální menu pro datovou buňku vyvažování Přidat datovou buňku - přidání nové datové buňky do aktuální větve stromu. Zrušit datovou buňku - odstranění datové buňky vyvažování. Zobrazit data - zobrazení protokolu vyvažování. Editovat data - otevření dialogu pro editaci záznamu vyvažování. Editace poznámky Vymazání záznamu Zobrazení protokolu Obr.8. Dialog editace záznamů dat pro vyvažování Uložit do schránky jako bitmapu - uloží do schránky kopii stromového okna databáze jako bitmapu. 20

21 Spolupráce s aplikací A4300 BDL Pro přenos pochůzek a dat do/z přístroje A4300 není nezbytně nutné připojovat přístroj přímo k aplikaci DDS. Data mohou být přenášena nepřímo, pomocí samostatné aplikace A4300 Binary Downloader (dále A4300 BDL). Samozřejmě, pro tyto účely je potřeba mít pochůzkovou (DataCollector) modifikaci přístroje A4300. Pochůzky a data jsou přenášeny jako soubory. Pochůzkové soubory mají příponu.a4300r, datové soubory mají příponu.a4300d. Pro přenos těchto souborů potřebujete licenci na interface A4300 BDL pro DDS a osoba zodpovědná za měření potřebuje licenci na samostatnou aplikaci A4300 BDL (viz též uživatelská příručka A4300 BDL). Pokud máte v DDS zpřístupněn interface A4300 BDL, objeví se v okně připojení přístroje A4300 dvě další tlačítka. BDL Export exportuje pochůzku A4300 do souboru s příponou.a4300r. Tento soubor může být načten do přístroje pomocí samostatné aplikace A4300BDL. BDL Import importuje datový soubor. Je to soubor s příponou.a4300d, uložený aplikací A4300BDL. Standardní postup při použití A4300 BDL interface a samostatné aplikace A4300 BDL 1. V DDS otevřete okno pro připojení přístroje A Vytvořte pochůzku podle kapitoly Vytvoření pochůzky. 3. Klikněte na tlačítko BDL Export. 4. Otevře se standardní dialog pro uložení souboru, jméno souboru je předvyplněné jménem pochůzky (doporučujeme ponechat toto jméno). 5. Klikněte na tlačítko Uložit. 6. Uložený pochůzkový soubor pošlete osobě, která bude provádět měření. Pracovník pověřený měřením pochůzkový soubor načte do přístroje (pomocí samostatné aplikace A4300 BDL) a, změří pochůzku. Poté uloží změřená data do souboru a ten pošle zpět. 7. V DDS otevřete okno pro připojení přístroje A Klikněte na tlačítko BDL Import. 9. Objeví se standardní dialog pro otevření souboru. 10. Vyberte datový soubor a klikněte na tlačítko Otevřít. Tlačítko Uložit to databáze se tím zpřístupní. 11. Klikněte na tlačítko Uložit to databáze a naměřená data se přenesou do DDS. 21

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4101! Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4101 Vlastnosti

Více

Uživatelský manuál. Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000

Uživatelský manuál. Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000 Uživatelský manuál Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000 Aplikace : Přenos a archivace dat naměřených přístrojem SDT170 Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje SDT170 Vlastnosti

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Začínáme Ref: 24112004 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků...

Více

Uživatelský manuál. Připojení měřící stanice A3200 k aplikaci DDS2000

Uživatelský manuál. Připojení měřící stanice A3200 k aplikaci DDS2000 Uživatelský manuál Připojení měřící stanice A3200 k aplikaci DDS2000 Aplikace : Sběr a archivace dat z testovacího zařízení A3200 Výběr a zobrazení dat - rozběhů, procesních veličin a spekter Výběr a sledování

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Uživatelský manuál. Aplikace A4300-Loader

Uživatelský manuál. Aplikace A4300-Loader Uživatelský manuál Aplikace A4300-Loader Aplikace: Nahrání firmware do přístroje A4300 Diagnostické funkce Vlastnosti: Komunikace přes rozhraní RS232 Ref: 09032007 KM Obsah Připojení přístroje A4300 k

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

A4900 Vibrio M kapesní průvodce

A4900 Vibrio M kapesní průvodce A4900 Vibrio M kapesní průvodce A4900 Vibrio M kapesní průvodce Základní informace 4 Zapnutí / Vypnutí 5 Obsluha přístroje 6 Základní menu 7 Měřící obrazovky 8-9 Ukládání naměřených dat 10 Light - Světlo

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A Dodatek k manuálu Analyzátor vibrací Adash 4102/A (Dodatek k manuálu pro přístroj Adash 4101) Aplikace: Diagnostika mechanických poruch strojů nevyváženost, nesouosost Diagnostika ventilátorů, čerpadel,

Více

Verze Verze Verze Verze Verze 03.04

Verze Verze Verze Verze Verze 03.04 Verze 03.00 VA3 Loader 1.39 + Firmware - položka hlavního menu Při použití nové verze programu VA3 Loader 1.39 je možné uložit FW také do datové paměti. V hlavním menu FW je vytvořena nová položka Firmware,

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13 TransKlim v.1.0 Program pro zaznamenávání a vyhodnocování hodnot z měření teplot a vlhkosti v objektech kulturních památek s přenosem po síti nn 230V/50Hz. Uživatelská příručka pro verzi 1.13 Uživatelská

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

Analyzátor vibrací Adash VA3 Multi FW upload

Analyzátor vibrací Adash VA3 Multi FW upload ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Multi FW upload FW 03.04 BETA Ref: 23112004 KM Obsah Odkazy... 3 FW moduly pro přístroje řady Adash 4300-VA3... 4 Rozdělení přístrojů podle typu

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál REMARK Perfektně popsaný záznam Uživatelský manuál áudified AUDIFIED REMARK Uživatelský Manuál 2 Obsah Úvod 3 Prostředí programu 3 Nastavení programu 4 Karta Audio 4 Karta Export a přenos 5 Karta Obecné

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2 Návod k obsluze Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx Verze 1.0 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 1.1 Obsluha programu 2 1.2 Licenční podmínky 2 1.3 Registrace programu

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření FW 03.07 BETA Ref: 18022005 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Indikace slabých napájecích článků... 3 Odkazy...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

MeaSoft v1.0. Návod k použití. OPROX, a.s. Břenkova 3 613 00, Brno Tel.: +420 545 215 449 Fax: +420 545 215 407

MeaSoft v1.0. Návod k použití. OPROX, a.s. Břenkova 3 613 00, Brno Tel.: +420 545 215 449 Fax: +420 545 215 407 MeaSoft v1.0 Návod k použití OPROX, a.s. Břenkova 3 613 00, Brno Tel.: +420 545 215 449 Fax: +420 545 215 407 Leden 2005 Obsah: 1. POPIS PROGRAMU...3 2. INSTALACE OVLADAČŮ MĚŘICÍ KARTY...3 2.1 INSTALACE

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou :

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou : Audiotéka 2002 - manuál Úvod AUDIOTÉKA Popis obecných funkcí VYTVOŘENÍ NOVÉ DATABÁZE OTEVŘENÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE UZAVŘENÍ DATABÁZE ULOŽENÍ NOVÉ DATABÁZE ODSTRANĚNÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc MemoryMaker Popis ovládání Strana 1 (celkem 16) Nástroje Možnosti Pomoc Ukončení Strana 2 (celkem 16) Načtení konfiguračního souboru z disku Smazání datové paměti NEPOUŽÍVAT!!! Nastavení data a času Vyčtení

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

MIDAM Simulátor Verze 1.5

MIDAM Simulátor Verze 1.5 MIDAM Simulátor Verze 1.5 Simuluje základní komunikační funkce modulů Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600. Umožňuje změny konfigurace, načítání

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více