Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_D6_01 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Téma: PROČ SE UČÍME DĚJEPIS? Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

2 VY_12_INOVACE_D6_01 Anotace: Pomocí diskuse nad předloženým textem žáci vyvodí odpověď na otázku Proč se učíme dějepis?. Ve druhé části obsahuje pracovní list dva úkoly, které žáci samostatně vypracují. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: porozumí tomu, že bez znalosti historie je obtížné vyznat se v současnosti Klíčová slova: příčiny, následky, souvislosti Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

3 VY_12_INOVACE_D6_01 PROČ SE UČÍME D Ě J E P I S? To je důležitá otázka, protože když člověk ví, proč něco dělá, pracuje se mu mnohem lépe. To, co se naučíte například v českém jazyce nebo matematice, můžete hned použít v běžném životě. S dějepisem je to složitější, proto s ním také začínáte až na druhém stupni. V něčem vám bude i dějepis ku prospěchu hned dozvíte se, jak člověk vznikl a jak se vyvíjel a seznámíte se s důležitými událostmi v dějinách lidstva. Postupně se také naučíte určitému způsobu myšlení budete umět hledat příčiny různých událostí a naučíte se chápat následky a dávat vše do souvislostí. To, abyste pochopili, proč k určitým událostem došlo, je velmi důležité. Budete moci události hodnotit a vzájemně srovnávat. To jsou dovednosti, které využijete nejen v dějepise a v jiných předmětech, ale a to především v životě. Dějiny totiž netvoří svými rozhodnutími jen panovníci nebo politici, ale v dnešní době všichni občané. Až vyrostete, získáte volební právo a budete rozhodovat, která politická strana bude naši zemi řídit. Tím, komu dáte svůj hlas, se budete podílet na dějinách naší země. Je to velká zodpovědnost; abyste mohli volit moudře, musíte být schopni odhadnout, jaké důsledky vaše rozhodnutí může mít. V dějepise se setkáte s mnoha příklady důsledků různých rozhodnutí a budete se z toho moci poučit. Když lidé zapomenou na zkušenosti předcházejících generací, pak mohou opakovat chyby, které jednotlivcům i celé společnosti způsobí strádání, utrpení i ztrátu životů. Jedním z příkladů může být první světová válka. Díky dějepisu také postupně pochopíte příčiny některých problémů a konfliktů současného světa a zjistíte, že jejich počátky často leží ve velmi dávných dobách. Proto je tak složité tyto problémy řešit a bez znalosti historie je to téměř nemožné. Naučíte se také vážit si svých předků, kteří žili v mnohem obtížnějších podmínkách než my, a bez jejichž objevů, vynálezů a nápadů bychom dneska zdaleka nebyli tam, kde jsme. Je důležité, aby lidé uměli rozlišovat, co může prospět a co ublížit. Jenže bez znalosti historie je obtížné vyznat se v současnosti. Kdo zná minulost, je schopen lépe hájit a podporovat myšlenky a úmysly dobré. A být odpůrcem toho, z čeho nejspíš nic dobrého nevzejde.

4 VY_12_INOVACE_D6_01 Úkoly: 1/ Souhlasíš se zásadou Co děláme rádi a s chutí, to se nám i daří.? 2/ Zatrhni tvrzení, o kterých si myslíš, že jsou cílem výuky dějepisu: Budu si muset pamatovat spoustu letopočtů. Pochopím, proč došlo k určitým událostem. Dozvím se, jak lidé před mnoha a mnoha lety žili. Budu muset umět zpaměti odříkávat články z učebnice. Budu moci události hodnotit a vzájemně srovnávat. Naučím se dobře pracovat s historickými mapami a časovou přímkou. Poznatky z dějepisu budu moci využít i v jiných předmětech (a naopak).

5 VY_12_INOVACE_D6_02 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Téma: OBDOBÍ DĚJIN LIDSTVA, HISTORICKÉ PRAMENY Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

6 VY_12_INOVACE_D6_02 Anotace: Žáci si procvičí pojmenování a chronologické řazení jednotlivých období, na které členíme dějiny lidstva. Ve druhé části pracovního listu se naučí rozlišovat hmotné a písemné historické prameny a uvědomí si, kde všude je mohou najít. Žáci pracují individuálně. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: pojmenuje v chronologickém sledu jednotlivá historická období, roztřídí historické prameny Klíčová slova: dějiny lidstva, historické prameny, archiv, muzeum Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

7 VY_12_INOVACE_D6_02 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1/ STŘEDOVĚK, MODERNÍ DOBA, STAROVĚK, NOVOVĚK, PRAVĚK Seřaď správně všechna období dějin lidstva: 2/ HISTORICKÉ PRAMENY čerpáme z nich informace o dějinách lidstva HMOTNÉ PRAMENY PÍSEMNÉ PRAMENY Urči druh historického pramene = napiš do správného sloupečku: KRONIKA, NÁDOBA, BÁSEŇ, SOŠKA, NÁSTROJE, POVĚSTI, STAVBY, ZBRANĚ, SPISY, CESTOPISY, ŠPERKY, OBLEČENÍ, MINCE, NÁBYTEK, ŠKOLNÍ SEŠIT, OBRAZY, SOCHY, ÚŘEDNÍ SPISY, HOSPODÁŘSKÉ ZÁZNAMY, PEČEŤ, KOSTRA, NÁPISY NA STAVBÁCH MUZEUM GALERIE ARCHIV KNIHOVNA HRAD, ZÁMEK

8 VY_12_INOVACE_D6_03 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Téma: DATOVÁNÍ V DĚJEPISE Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

9 VY_12_INOVACE_D6_03 Anotace: Materiál obsahuje pracovní list pro žáky. Žáci si osvojí základní pojmy z historické chronologie; za pomoci učitele zvládnou orientaci na časové přímce (první čáru promění v časovou přímku, na níž popíší hlavní zásady pro zápis letopočtů), zvládnou způsob zápisu časových údajů na časovou přímku, pracují se zkratkami př. n. l., př. Kr., n. l., po Kr. Z druhé čáry vznikne časová přímka, na kterou žáci zaznamenávají letopočty uvedené ve spodní části pracovního listu. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: orientuje se na časové přímce Klíčová slova: datum, letopočet, časová přímka Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

10 VY_12_INOVACE_D6_03 DATOVÁNÍ V DĚJEPISE den+ měsíc + rok = rok, století, tisíciletí =. Časová přímka př. n. l. př. Kr. n.l. po Kr př. n. l př. n. l. 863 n.l. 44 př. Kr př. Kr př. n. l př. Kr po Kr.

11 VY_12_INOVACE_D6_04 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Téma: ČASOVÁ PŘÍMKA Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

12 VY_12_INOVACE_D6_04 Anotace: Tento materiál je pracovním listem pro žáky k procvičování orientace na dějepisné časové přímce. Žáci si procvičí zápis letopočtů na časovou přímku, vysvětlí způsob tohoto zápisu. Poté se žáci pokusí definovat pojmy století a tisíciletí. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: zdokonalí se v orientaci na časové přímce Klíčová slova: letopočet, časová přímka, století, tisíciletí Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

13 VY_12_INOVACE_D6_04 Časová přímka a) Na časovou osu zaznamenej tyto letopočty: 3252 př. n. l. 776 n. l př. n. l. 222 po Kr př. n. l. 79 n. l. 753 př. n. l n. l. 444 př. Kr př. Kr př. n. l b) U všech roků NAŠEHO LETOPOČTU urči, do kterého patří století a tisíciletí.

14 VY_12_INOVACE_D6_05 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Téma: URČOVÁNÍ STALETÍ A TISÍCILETÍ Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

15 VY_12_INOVACE_D6_05 Anotace: Při vypracování úkolu na pracovním listu si žáci ujasní pojmy století a tisíciletí, čímž si rozvíjejí časové představy, které jim umožní lépe pochopit historické jevy a děje. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: orientuje se v dějepisném datování Klíčová slova: století, tisíciletí Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

16 VY_12_INOVACE_D6_05 Určování století a tisíciletí procvičování: U všech letopočtů urči, do kterého patří století a tisíciletí, nakonec je všechny zaznamenej na časovou osu: 863 n. l po Kr n. l n. l. 313 po Kr n. l n. l

17 VY_12_INOVACE_D6_06 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Téma: HISTORIE, DĚJEPIS, VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

18 VY_12_INOVACE_D6_06 Anotace: Materiál obsahuje pracovní list, sloužící k evaluaci žáků. Může být využit dvěma způsoby: 1/ žáci pracují samostatně, následuje společná kontrola ve třídě; 2/ žáci pracují samostatně a jejich práce je součástí klasifikace (je ohodnocena známkou). Žáci si procvičují porozumění pojmům jejich správným doplňováním do textu, uvedou příklady získávání informací o minulých dobách. Dají si do souvislosti stáří planety Země, vznik života na ní a stáří lidského rodu. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: užívá s porozuměním pojmy: historie, archeologie, prameny; porovnává a posuzuje různé teorie o vzniku Země a života na ní Klíčová slova: historie, dějepis, dějiny lidstva, archeologie, prameny, vznik života na Zemi Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

19 VY_12_INOVACE_D6_06 Věda, která zkoumá dějiny lidstva, se jmenuje. nás seznamuje s tím, co historie jako věda vybádala. Dějiny lidstva dělíme na pět období:,,,. a.. Věda, která na základě hmotných pramenů zkoumá nejstarší období dějin lidstva, se nazývá. Latinské slovo Homo znamená. Prameny, které informují o dobách minulých, dělíme na. a.. Uveď tři příklady každého druhu pramenů: Prohlížet si historické prameny můžeme např. v. Údajům o dni, měsíci a roce nějaké události říkáme. Rok, století nebo tisíciletí se nazývá. Náš letopočet se počítá od.... Existuje několik teorií o vzniku života na Zemi. Většina vědců se kloní k názoru, že se život patrně zrodil v.. přibližně před 3,8 let. Hlavní vývoj člověka začal patrně před 2,5.. let.

20 VY_12_INOVACE_D6_07 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: PRAVĚK, DĚLENÍ PRAVĚKU Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

21 VY_12_INOVACE_D6_07 Anotace: Pracovní list obsahuje část textovou (pět hlavních pojmů a jmen na doplnění) i úkoly. Žáci si procvičí názvy jednotlivých období pravěku. Uvedou jména českých autorů spisovatele a malíře, kteří se tematikou pravěku zabývali a proslavili. Na základě svých vlastních zkušeností a poznatků z českého jazyka doplní názvy knih Eduarda Štorcha. Materiál lze využít pro práci individuální i skupinovou. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: argumentuje, na základě čeho dostala jednotlivá období pravěku svůj název; uvede jméno nejznámějšího českého ilustrátora knih o pravěku a obrazů rekonstrukcí pravěkých krajin a zvířat Klíčová slova: pravěk, doba kamenná, doba bronzová, doba železná, E. Štorch, Z. Burian Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

22 VY_12_INOVACE_D6_07 PRAVĚK = první a zároveň nejdelší období lidských dějin ZAČÁTEK: objevení se prvních předchůdců člověka současného typu KONEC: vznik psaných pramenů a prvních států Podle materiálu převažujícího při zhotovování nástrojů, dělíme pravěk na: I. DOBA II. III. Úkoly: 1/ Zkus odhadnout, ze kterého materiálu (kámen, bronz, železo) se dochovalo nejvíc výrobků. Svůj názor se pokus obhájit co nejvíce argumenty. 2/ Uveď konkrétní předměty, které mohli archeologové najít z nejstaršího období dějin. Tematikou pravěku se zabývalo mnoho autorů (jak spisovatelů, tak malířů). Mezi nimi vynikají dva: Učitel a spisovatel; z historie ho zajímal hlavně pravěk. V povídkách a románech poutavě zachytil život v pravěku. Žil v letech JMENOVAL SE.. Napsal např.: Malíř a ilustrátor; jeho ilustrace zdobí historické romány, ale maloval také obrazy rekonstrukcí pravěkých krajin a zvířat, které slouží i ve školách jako názorná pomůcka. Žil v letech JMENOVAL SE Úkol: Znáš film Cesta do pravěku? Odhadni, kdo s režisérem Karlem Zemanem spolupracoval po výtvarné stránce?

23 VY_12_INOVACE_D6_08 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ, ČLOVĚK ZRUČNÝ, ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

24 VY_12_INOVACE_D6_08 Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými informacemi pro individuální práci žáků (popřípadě práci ve dvojicích). Žáci s pomocí učebnice do textu informace doplňují. Žáci si procvičují práci s učebnicí práci s textem a vyhledávání údajů; dbají na vhodné vyjádření a gramatickou správnost doplňovaných výrazů. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: pojmenuje správně způsob obživy člověka ve starší době kamenné; uvede dva nejstarší vývojové typy člověka Klíčová slova: starší doba kamenná, sběr a lov, tlupa, člověk zručný, člověk vzpřímený, pěstní klín Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

25 VY_12_INOVACE_D6_08 Nejstarší období lidských dějin = Nejdelším obdobím pravěku je.... První předchůdci člověka se objevili ve.. době kamenné. Živili se... a První nástroje a zbraně vyráběli především z..; kromě něj používali k jejich výrobě také,.. a.. Samotný člověk by v drsných přírodních podmínkách nepřežil, a proto se pravěcí lidé spojovali do skupin neboli... Později byly tyto skupiny lidí tvořeny jen pokrevně příbuznými jedinci, a proto jim říkáme. Nejstarším druhem rodu Homo (člověk) byl.. Dokázal vyrobit první nástroje, byly to kamenné (vyráběl je tak, že tloukl kamenem do valounu, až se z něho kus odštípl a na valounu tak vznikla ostrá hrana, kterou mohl. a. ). Tlupy přecházely z místa na místo, úkryt jim poskytovaly... a husté... Pozůstatky člověka zručného byly nalezeny pouze v... Dalším (druhým) druhem rodu Homo byl... Od člověka zručného se odlišoval vyvinutějším., byl vyšší a výrazně. Dokázal už ulovit i velká zvířata, například.,,,....,.. K lovu patrně používal i dřevěný. Naučil se dokonaleji opracovávat kámen. Důkazem je nástroj a zároveň zbraň zvaná.. Rozdělat oheň sice ještě nedokázal, ale z nalezených zbytků ohnišť lze usuzovat, že jej používal. Získával ho například při.. a pak ho udržoval. Člověk vzpřímený žil ve větších tlupách ( - členů). Členové tlupy si mezi sebou rozdělovali. Z Afriky se člověk vzpřímený rozšířil i do.. a.

26 VY_12_INOVACE_D6_09 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: ČLOVĚK ROZUMNÝ, ČLOVĚK SOUČASNÉHO TYPU Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

27 VY_12_INOVACE_D6_09 Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými informacemi. Žáci individuálně informace do textu doplňují - pracují s učebnicí, procvičují si vyhledávání údajů v textu. Dbají přitom na správné používání termínů z oboru historie i gramatickou správnost. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: uvede vývojové typy člověka; porovná, v čem se jednotlivé vývojové typy člověka zdokonalovaly Klíčová slova: člověk rozumný, člověk současného typu, rod, venuše Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

28 VY_12_INOVACE_D6_09 Zhruba před lety se objevil ČLOVĚK... Lovil určitý druh zvěře ten, který se v místních podmínkách vyskytoval; u nás ve střední Evropě to byli například.. nebo.... Ulovená zvířata mu poskytovala kromě masa i.. na jednoduchý oděv. Člověk rozumný vyráběl dokonaleji opracované nástroje z kamene, např. š. nebo n K dřevěným oštěpům připevňoval kamenné nebo kostěné... Pravděpodobně už také uměl rozdělat... Lidé v této době žili v početnějších tlupách v. nebo v jednoduchých přístřešcích (ze slabých., a ). Poslední vývojový druh ČLOVĚK, se už svým vzhledem nelišil od dnešních lidí. Vyvinul se asi před. lety. Z Afriky se rozšířil po celém.. a postupně se přizpůsoboval odlišným.. podmínkám jednotlivých částí světa. (V důsledku toho se začaly postupně rozlišovat lidské ) Obživu lidem současného typu poskytoval hlavně..... Usnadňovala jim ho nová zbraň -..a. Při výrobě kamenných nástrojů začali používat novou techniku, která se nazývá... Lidé té doby se naučili maso uchovávat do zásoby (.., ). V souvislosti se zakládáním stálejších tábořišť vznikaly pravděpodobně. (=velká skupina pokrevně příbuzných lidí). O tom, že svým zemřelým projevovali úctu a také přemýšleli, co bude s člověkem po smrti, svědčí..; z nálezů víme, že mrtvé pohřbívali a do hrobu jim dávali tzv. milodary (= zbraně, šperky, jídlo). O vyspělosti tohoto lidského druhu svědčí mimo jiné i první.. ; k nejstarším patří. z vypalované hlíny (zvířata nebo sošky žen =.). Kromě sošek se dochovaly i kresby a malby zvířat na stěnách jeskyní a také rytiny (=obrázky, např. zvířat, ryté do kostí). Projevem víry v nadpřirozené síly byly.. konané před lovem (cíl = zajistit úspěšný lov; šaman).

29 VY_12_INOVACE_D6_10 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: VÝVOJ ČLOVĚKA Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

30 VY_12_INOVACE_D6_10 Anotace: Pracovní list obsahuje šest úkolů různého typu a stupně obtížnosti na téma pravěk, starší doba kamenná, vývojové druhy člověka. Žáci si tímto způsobem testují své znalosti, opakují, procvičují a upevňují probrané učivo. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: uvede základní okolnosti způsobu života lidí ve starší době kamenné; chronologicky seřadí vývojové typy člověka Klíčová slova: pravěk, druhy člověka, pojmy Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

31 VY_12_INOVACE_D6_10 1/ Které období dějin lidstva začíná objevením se prvních předchůdců člověka současného typu a končí vznikem prvních států a psaných pramenů? Je to. O tomto nejstarším období se dozvídáme pouze z pramenů. 2/ Archeologie člení pravěk podle převažujícího při zhotovování nástrojů takto: / Ve starší době kamenné se naši předchůdci živili jen tím, co poskytovala..... různé plody, části rostlin, ptačí vejce. ryby a zvěř. Jedinec sám by v těžkých přírodních podmínkách.., proto pravěcí lidé žili ve skupinách -., později. 4/ Ke každému otazníku napiš druh člověka, který v uvedeném období žil: př.n.l. př.n.l. př.n.l. př.n.l.???? 5/ Doplň typ člověka, který: - lovil jen malá zvířata, která se mu podařilo dostihnout: - vyráběl pěstní klín: - lovil už určitý druh velké zvěře, který se vyskytoval v jeho okolí:.. - vyráběl luk a šípy: - používal oheň, ale sám ho neuměl rozdělat:. - pohřbíval své mrtvé a do hrobu jim dával milodary:. 6/ Rozlušti pojmy z pravěku: UTLAP = OBAD NAMÁNEK = KAPĚVR = CITONĚVKÁS ŠUENEV = TAMUM = RAKEPOUZ =

32 VY_12_INOVACE_D6_11 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ, KONEC DOBY KAMENNÉ Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

33 VY_12_INOVACE_D6_11 Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými informacemi, které žáci do textu doplňují s použitím textu v učebnici. Procvičují si orientaci v textu a vyhledávání potřebných údajů. Dbají přitom na vhodné vyjádření a gramatickou správnost doplňovaných informací. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: popíše zásadní změny ve způsobu života lidí Klíčová slova: doba ledová, Blízký východ, zemědělství, hradiště Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

34 VY_12_INOVACE_D6_11 MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ Přibližně před lety skončila zatím poslední doba. Severský ledovec roztál, postupně se... Se změnou podnebí se začal měnit i způsob života.. Hlavními zdroji obživy se postupně stalo. a.. Nejlepší podmínky pro vznik zemědělství (teplé podnebí a dostatek.) byly na Blízkém východě, v oblasti tzv.... (Dnes jsou tam tyto státy: ) Díky zemědělství se lidé (žijící v., v čele každého rodu byl ) začali usazovat na.. místě, budovali si první stálé příbytky a vznikaly první. Lidé vyráběli dokonale opracované nástroje z kamene. Kámen dokázali b a v.. Úplně novou technikou bylo zasazování do rukojetí ze. nebo.. Ve střední Evropě nebyly přírodní podmínky tak příznivé jako na Blízkém východě, proto se zde zemědělství šířilo až od... Při zakládání políček museli lidé nejprve vykácet stromy a vypálit porost. Tomuto způsobu přípravy půdy se říká. Na kypření půdy lidé používali kamenné., později.. Klasy žali.; mouku získávali. zrní mezi dvěma. V té době se lidé také naučili využívat len a ovčí vlnu. Tyto materiály se zejména ženy naučily.. na nitě a z nich na jednoduchých... tkaly... Od mladší doby kamenné je také známá výroba hliněných nádob, v nichž lidé začali uchovávat zrní a pokrmy do zásoby. Řemeslo, které zpracovává hlínu, a vytváří z ní hlavně nádoby, se nazývá.. Hotovým hliněným nádobám se říká... Půda i dobytek nepatřily jednotlivcům, ale byly ve společném vlastnictví celého.. Společně se všichni o úrodu starali a také se o ni rovným dílem.. KONEC DOBY KAMENNÉ Na Blízkém východě se zemědělství i společnost vyvíjely nejrychleji a to i díky vynálezům, které usnadňovaly pravěkým zemědělcům práci; byly to:... Lidé se také naučili získávat a zpracovávat (tavit) kovové rudy; prvním zpracovávaným kovem byla. Ve střední Evropě ale nejdůležitější surovinou zůstával stále.. Lidé si zakládali. v rovinách, kde byly zdroje.. a úrodná... V této době se objevují i první ohrazené osady (příkopy, hradby z kamení, hlíny, dřeva) i na vyvýšeninách. Takovým osadám říkáme.. Naleziště z mladší a pozdní doby kamenné u nás:...

35 VY_12_INOVACE_D6_12 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: ŘEMESLA V PRAVĚKU Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

36 VY_12_INOVACE_D6_12 Anotace: Pracovní list obsahuje stručný popis několika činností. Ke každé z nich žáci doplní pojmenování pro popisované řemeslo a také správné označení člověka, který dané řemeslo vykonává. Dále odpoví na doplňující otázky o jednotlivých řemeslech. Pracovní list lze využít jak pro individuální, tak pro skupinovou práci. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: uvede různé druhy řemesel, které vznikly v pravěku Klíčová slova: řemeslo, řemeslník Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

37 VY_12_INOVACE_D6_12 Řemesla, která vznikla nejdříve: 1/ Vyrábí z hlíny nejrůznější nádoby =. Řemeslník = Co všechno potřebuje hrnčíř ke své práci? Co je to keramika? 2/ Vyrábí tkaním z vláken (len, vlna) látky = Řemeslník = Kde a jak lidé v pravěku získávali materiál vhodný k výrobě látek? Věděl bys, co je to vřeteno? Jakou pomůcku potřebuje tkadlec k tomu, aby vyrobil látku? Řemesla, která vyrábí kovové nástroje, zbraně, ozdoby apod.: 3/ Zpracovává kovovou rudu, taví ji v peci, aby získal čistý kov = Řemeslník = Věděl bys, jak se jmenuje nejdůležitější zařízení v dnešních hutnických provozech? 4/ Zpracovává kov tak, že ho roztaví a tekutý lije do forem =. Řemeslník = V pravěku používali kovolijci techniku lití na ztracenou formu. Zkus odhadnout, proč se technice právě tak říká vyber z nabízených možností: Každá forma se vždy záhadně ztratila. Aby kovový výrobek řemeslníci dostali z formy ven, museli ji rozbít. Forma na jakýkoliv výrobek po nalití kovu vždy praskla, tj. sama se zničila.

38 VY_12_INOVACE_D6_12 5/ Vyrábí výrobky z kovu tak, že kus kovu kladivem rozklepává na potřebný tvar = Řemeslník = 6/ Vyrábí výrobky z kovu tak, že kus kovu nahřeje ve výhni a pak zpracovává kováním =... Řemeslník = Jak se říká základní pomůcce kováře (kromě kladiva), na níž kov zpracovává? 7/ Významným řemeslem v pravěku bylo i kolářství. Co vyráběl kolář?. Jaký materiál zpracovával?

39 VY_12_INOVACE_D6_13 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: DOBA BRONZOVÁ, DOBA ŽELEZNÁ Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

40 VY_12_INOVACE_D6_13 Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými informacemi, které žáci doplňují s použitím textu v učebnici. Údaje se snaží žáci doplňovat věcně i gramaticky správně. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: popíše změny, které lidem přineslo používání kovů Klíčová slova: bronz, platidlo, železo Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

41 VY_12_INOVACE_D6_13 DOBA BRONZOVÁ ( př. n. l.) Jakmile lidé zjistili, že se v přírodě vyskytují ložiska rud, naučili se je.a vyrábět z nich kovové nástroje a.. Prvním takovým kovem byla. Kamenné nástroje ale nahradil až další kov -., který vznikne slitím. a Tyto dva kovy se vyskytovaly jako rudy v přírodě, lidé je získávali., tavili je a. Tento kov = byl.. než měď, a zároveň pružný. Naleziště mědi a cínu se nacházela daleko od sebe. I to přispělo k tomu, že se v té době rozvinul místní i dálkový... Jako platidlo začaly sloužit některé druhy zboží, např.:. (mince se totiž v této době ve střední Evropě ještě ). Z bronzu se vyráběly:.. (sekeromlaty, dýky, hroty kopí ) nástroje (...) šperky (..) později i.. Technika používaná při výrobě bronzových předmětů se nazývá.. V té době se rozvíjí a zdokonalují řemesla: hrnčířství, tesařství a také: h., k.., k V době bronzové lidé věřili v mnoho a. Své zemřelé buď pohřbívali pod náspy z kamenů a hlíny = ; nebo pak později těla.. a ukládali do nádob, které archeologové nazývají. DOBA ŽELEZNÁ (700 př. n. l. - 0) Nejvhodnějším a zároveň levným kovem na výrobu nástrojů bylo... V této době zcela převážil při výrobě nástrojů.. nad. Pro své vlastnosti, hlavně. a se železo používá k výrobě nástrojů a strojů i v dnešní době. Novým řemeslným oborem se tehdy stalo. = po nahřátí ve výhni se železo zpracovává kováním. Dalším důležitým řemeslem bylo. = vyrábí kola z ohýbaného dřeva. Železné nástroje se vyrábí pro zemědělce ( ), bojovníky ( ), kováře (. ), ale taky na ozdobu.

42 VY_12_INOVACE_D6_14 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: KONEC PRAVÉKU Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

43 VY_12_INOVACE_D6_14 Anotace: Formou doplňování pojmů do textu si žáci upevní základní poznatky o mladší době kamenné, době bronzové a době železné a o hlavních změnách v životě tehdejších lidí. Tento pracovní list lze využít jak pro individuální práci žáků (včetně možnosti ohodnocení práce známkou), tak pro skupinovou práci, v níž si své znalosti zhodnotí žáci navzájem. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: posoudí význam využití kovů pro lidskou společnost Klíčová slova: doba kamenná, doba bronzová, doba železná Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

44 VY_12_INOVACE_D6_14 KONEC PRAVĚKU V mladší době kamenné se hlavní obživou lidí stalo a.. Lidé se začali usazovat na jednom místě, stavěli si..(hlavní materiály na jejich stavbu byly. a ); začaly vznikat první Zemědělci ještě používali nástroje z.. Lidé se v té době naučili vyrábět nádoby z a zhotovovat oděvy na jednoduchých stavech (materiál na výrobu látek pocházel buď z nebo ze ). Na konci doby kamenné začaly (nejdříve na. východě) usnadňovat zemědělcům práci dva vynálezy, a to a Lidé na konci doby kamenné také poznali a naučili se využívat některé kovy. Prvním kovem využívaným člověkem byla.. U nás ve střední Evropě byl ale nadále nejdůležitější surovinou.. hlavně. Časem lidé přišli na to, že slijí dohromady dva kovy, které se vyskytují v přírodě, a to a.. Vyrobili tak kov nový -.. Ten už dokázal n kamenné nástroje. Proto se po něm nazývá i jedna část pravěku, doba... Z tohoto kovu se vyráběly nejen zbraně a nástroje, ale i š.; dokonce začal sloužit i jako platidlo (ve formě b h.). Poslední období pravěku se nazývá doba... Ze všech kovů se totiž nejvíc osvědčilo., které se používá dodnes. Zpracováním kovů se zabývali řemeslníci: h.., k.., k., k... Místo plných dřevěných kol se v té době začala vyrábět kola. (řemeslník vyrábějící tato kola se nazývá..).

45 VY_12_INOVACE_D6_15 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: NAŠE ZEMĚ V DOBĚ ŽELEZNÉ Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

46 VY_12_INOVACE_D6_15 Anotace: Žáci do pracovního listu, který obsahuje text s chybějícími informacemi, doplňují potřebné údaje, aby získali ucelený přehled o daném tématu. Jako pomůcku pro jejich získání mohou používat učebnici. V závěru pracovního listu žáci odpoví na sedm otázek, které tvoří osnovu tématu. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: zhodnotí přínos Keltů pro naše země Klíčová slova: Keltové, oppidum, Germáni Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

47 VY_12_INOVACE_D6_15 NAŠE ZEMĚ V DOBĚ ŽELEZNÉ V době železné se ve střední Evropě usadily kmeny.. Byli prvními obyvateli naší oblasti, jejichž jméno známe ze starověkých.. zpráv (Římané Keltům říkali ). V Čechách se usídlil keltský kmen..; podle nich vznikl latinský název pro Čechy,. Keltové byli výborní řemeslníci, hlavně pokud jde o zpracování kovů. Právě jejich zásluhou se i u nás rozšířilo používání. Razili také mince ze. a.. (protože se při nálezech v pozdějších dobách na slunci duhově leskly, byly nazvány ). Keltové stavěli opevněná hradiště, zvaná. Hliněné nádoby vyráběli pomocí. Dřevěné rádlo keltští zemědělci vylepšili ž. r.. Základem keltské společnosti byla. a... Důležitou úlohu v životě Keltů hrálo n.; kromě mnoha bohů uctívali z., s.a r ; keltští kněží jsou nazýváni. Hospodářsky a kulturně vyspělé Kelty v prvním století před našim letopočtem na našem území vystřídaly méně vyspělé.. kmeny. V Čechách a na Moravě se usadily dva germánské kmeny, a to. a... Žili v malých.; jejich domy archeologové nazývají (protože byly částečně zahloubené do.). Germáni se na našem území udrželi do století našeho letopočtu. V této době (při tzv. stěhování národů) přišli na naše území Slované.

48 VY_12_INOVACE_D6_15 Úkoly odpověz na otázky? Které kmeny byly prvními obyvateli střední Evropy, o kterých máme písemné zprávy? Používání kterého kovu se u nás díky nim rozšířilo? Jak se nazývá pomůcka, kterou používali při výrobě hliněných nádob? Jaký název (původem latinský) se používá pro pojmenování keltských opevněných sídlišť? Jaké kmeny vystřídaly Kelty na našem území? Které kmeny pak natrvalo zůstaly na našem území? Shrň, kdo všechno se postupně na našem území usadil:.

49 VY_12_INOVACE_D6_16 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: PORTFOLIO ANEB CO UMÍM Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

50 VY_12_INOVACE_D6_16 Anotace: Materiál obsahuje pracovní list, který má dvě části. První část pracovního listu obsahuje osm úkolů, jejichž prostřednictvím si žáci procvičují základní znalosti o orientaci na časové ose, o pravěku a jeho dělení, o rozdílných způsobech obživy lidí ve starší a mladší době kamenné, o vývojových typech člověka a řemeslech v pravěku. Ve druhé části každý žák zhodnotí své znalosti o pravěku vyplní tabulku. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: utřídí si základní pojmy z dějin pravěku Klíčová slova: pravěk, kámen, kov, portfolio Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

51 VY_12_INOVACE_D6_16 1/ Zaznamenej letopočty na časovou osu: př.n.l. 44 n.l př. Kr po Kr př. Kr př.n.l př.n.l. 2/ První období lidských dějin = Druhé období lidských dějin =.. Nejdelší období lidských dějin =. 3/ Doplň text: Pravěk se dělí podle. převažujícího při výrobě. na tyto části: dobu..,. a. Knihy s příběhy pravěkých lidí psal náš spisovatel.. maloval pravěk. 4/ Nejdelší částí pravěku byla doba. Hlavní materiál na výrobu nástrojů byl.. Toto období dělíme na starší a mladší. Výrazně se lišily ve způsobu obživy lidí. Pro starší dobu.. byly způsobem obživy.. a. V mladší době se už lidé naučili mnoho nových věcí a způsobem obživy se stalo a... 5/ Ve starší době kamenné se vyvíjel člověk. Vypiš všechny druhy člověka tak, jak následovaly za sebou: 6/ Doplň typ člověka, který: - používal pěstní klín = - je nejstarším druhem rodu Homo = - tvořil sošky zvířat a žen = - už patrně dokázal rozdělat oheň = - pohřbíval své mrtvé = - používal luk a šípy = 7/ Skupina lidí v pravěku, která žije a loví spolu = Velká skupina pokrevně příbuzných lidí =

52 VY_12_INOVACE_D6_16 8/ Vykácení stromů a vypálení porostu = První kov využívaný člověkem = Vynález usnadňující práci zemědělcům = Vynález umožňující snadnější přepravu jakéhokoliv materiálu = Ohrazená osada = Slitina mědi a cínu = Řemeslo, vyrábí nádoby z hlíny = Řemeslo, vyrábí loukoťová kola = Řemeslo, železo nahřeje ve výhni a pak ho tvaruje kováním = Řemeslo, kov roztaví a nalije ho do připravených forem = MOJE OSOBNÍ PORTFOLIO ANEB CO UMÍM Zamysli se nad svými znalostmi! Orientuji se na časové přímce. Umím vysvětlit pojmy: historie, dějepis, prameny. Umím pojmenovat (ve správném sledu) jednotlivá historická období. Umím vysvětlit názvy jednotlivých období pravěku. Chronologicky seřadím jednotlivé vývojové typy člověka. Dokážu porovnat, v čem se vývojové typy člověka postupně zdokonalovaly. Umím správně pojmenovat způsob obživy lidí ve starší i mladší době kamenné. Umím vysvětlit pojmy: tlupa, rod, Věstonická Venuše, žďáření, hradiště. Dokážu zhodnotit význam využití kovů pro lidskou společnost. Umím zhodnotit přínos Keltů pro naše země. DOBŘE UMÍM MUSÍM JEŠTĚ PROCVIČIT

53 VY_12_INOVACE_D6_17 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: PRAVĚK Téma: OPAKOVÁNÍ Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

54 VY_12_INOVACE_D6_17 Anotace: Formou plnění pěti úkolů s různým stupněm obtížnosti si žáci ověřují své znalosti a dovednosti: práci s časovou přímkou, znalost základních pojmů z historie a základních údajů o pravěku (utvořením dvojic pojmů, které k sobě významově patří). Úkoly na pracovním listu plní žáci individuálně; lze je využít samozřejmě i ke klasifikaci. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: orientuje se v historickém datování; užívá s porozuměním základní pojmy Klíčová slova: čas v historii, dějiny lidstva, druhy člověka Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

55 VY_12_INOVACE_D6_17 1/ Zaznamenej letopočty na časovou osu: 3252 př.n.l. 776 n.l př.n.l. 222 po Kr př.n.l. 79 n.l. 753 př.n.l n.l. 444 př. Kr př.kr. U všech letopočtů z období našeho letopočtu urči století a tisíciletí: 2/ Vypiš chronologicky všechna období dějin lidstva: 3/ Doplň pojem: Čerpáme z nich informace o dějinách lidstva = Věda, která zkoumá a popisuje dějiny lidstva = Věda, která na základě hmotných nálezů zkoumá nejstarší období dějin = Den+ měsíc+ rok = Rok, století, tisíciletí = Nejdelší období lidských dějin = 4/ Vypiš druhy člověka tak, jak následovaly ze sebou: 5/ Utvoř dvojice: Pěstní klín A - hrnčířský kruh Bronz B mladší doba kamenná Keramika C naše země v Století Tkalcovství D nástroj a zbraň Zemědělství E keltské hradiště Oppidum F doba železná Slované G len a vlna Keltové H slitina

56 VY_12_INOVACE_D6_18 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: STAROVĚK Téma: ÚVOD DO STAROVĚKU Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

57 VY_12_INOVACE_D6_18 Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými informacemi, které žáci na základě svých znalostí probraného učiva doplňují. Mohou při tom využít učebnici jako pomůcku k vyhledávání vhodných a gramaticky správných výrazů. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: vysvětlí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních států Klíčová slova: starověk, stát, písmo, staroorientální stát, antický stát Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

58 VY_12_INOVACE_D6_18 Vypiš všechna období dějin lidstva: Druhé období dějin se vyznačuje třemi charakteristickými rysy, a to : 1. vznikaly 2. bylo vynalezeno 3. rozvíjela se. První státy se mohly vytvořit až tehdy, když se lidé trvale. na jednom místě, když se hlavním způsobem jejich obživy stalo. a.. Nejstarší oblasti, kde vznikly státy, neležely u nás v., ale v místech s příznivějšími. - na B v Druhou podmínkou vzniku prvních států bylo lidí podle množství Toto dělení lidí začalo v době, kdy člověk začal využívat. Zemědělci v té době vypěstovali už tolik úrody, že měli i přebytek, který mohli poskytnout lidem, kteří se začali věnovat pouze řemeslu. Tak začala d p. = část obyvatel se mohla věnovat jen. a. (většina se dál zabývala zemědělstvím). Hlavně kvůli hospodářským záznamům vzniklo písmo. Díky písmu mohly státy lépe fungovat. Znalost písma je prvním předpokladem rozvoje v. a c.. Vědomosti o starověku tedy získáváme nejen z hmotných, ale už i.. pramenů. U nás, ve střední, se s obdobím starověku nesetkáme!!! Nejstarší státy dělí historikové podle místa a doby vzniku na:. =...., vznikly v povodí velkých řek, zdrojem vláhy byly hlavně pravidelné.; vznikly v A a severní... vládl v nich. člověk s pomocí,.. a.. hlavní pracovní silou byly nižší. Orient znamená a státy =. vznikly v Evropě, v méně příznivých přírodních podmínkách způsoby obživy:.,.., různé typy vlády (d, r, c..) hlavní pracovní silou v nich byli. antický znamená

59 VY_12_INOVACE_D6_19 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: STAROVĚK STAROORIENTÁLNÍ STÁTY Téma: STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

60 VY_12_INOVACE_D6_19 Anotace: Pracovní list obsahuje osm úkolů, které žáci vyřeší na základě svých znalostí z probraného učiva o starověké Mezopotámii a o starověku obecně. Lze využít i pro skupinovou práci. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: umí na mapě ukázat oblasti staroorientálních států; pohovoří o životě lidí ve starověké Mezopotámii Klíčová slova: Mezopotámie, civilizace, výměnný obchod, závlahové zemědělství Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

61 VY_12_INOVACE_D6_19 1/ Ke každé velké řece dopiš název státu nebo oblasti, kterou protéká: Nil Eufrat Ganga Chuang-che Indus Jang-c-tiang Tigris 2/ Jak zní český název Mezopotámie? 3/ Jaké přírodní materiály nejvíc využívali lidé v Mezopotámii a proč? 4/ Ve které části Mezopotámie vznikla první vyspělá civilizace? Který národ ji vytvořil? 5/ Vysvětli, co znamená pojem civilizace : 6/ Co je to výměnný obchod? 7/ Jak dokázali lidé v Mezopotámii uchránit pole a úrodu na nich před jarními záplavami? 8/ Nakresli jednoduché schéma závlahového systému:

62 VY_12_INOVACE_D6_20 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: STAROVĚK STAROORIENTÁLNÍ STÁTY Téma: ŽIVOT NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

63 VY_12_INOVACE_D6_20 Anotace: Pracovní list obsahuje rozšiřující učivo informace o způsobu života lidí ve starověké Mezopotámii (domácí zvíře, užitečnost datlovníku, sumerská škola) a také několik úkolů, které vedou žáky ke kritickému uvažování a rozvíjí jejich logické myšlení. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: posoudí a ocení přínos starověké Mezopotámie světu a to, co používáme dodnes i my Klíčová slova: rádlo, datle, škola, kalendář, šedesátková soustava Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

64 VY_12_INOVACE_D6_20 a/ Většina obyvatel starověké Mezopotámie se zabývala zemědělstvím a k orbě používali rádlo (hák) s nálevkou. V nálevce měli: A) Vodu na občerstvení B) Krmivo pro dobytek C) Zrní na setí A teď trochu matematiky. Kolik mužů muselo pracovat na poli při setí obilí?. b/ Historikové napočítali asi osmdesát zemědělských činností, takže v Mezopotámii byli: oráči, rozsévači, ženci, mlatci, čističi zrní, nosiči obilí, správci sýpek, čeleď při dobytku, pohůnci, pasáci, nosiči nebo čerpači vody. Drobný zemědělec ale musel všechnu práci zastat sám, nejvýše za pomoci rodiny. Víš, co dělali?: Rozsévač Mlatec Pohůnek c/ Domácím zvířetem byla mangusta, šelma podobná kuně, chovaná k hubení hadů. Viděl jsi někdy mangustu (v ZOO nebo třeba jen na obrázku)? Pokud ne, vyhledej si o ní informace. d/ Nejužitečnějším stromem byl datlovník. Byl prohlašován za krále stromů, prý se dal využívat na 360 způsobů. Např. čerstvé a dušené plody jako běžná strava, ze šťávy se připravoval med, pila se i míza, sušenými peckami se topilo, nabobtnalými se krmil dobytek. Z lýka se vyráběly provazy a rohožky, z listů pletivo, dřevo se používalo jako stavební materiál. Jedl jsi někdy plody datlovníku? Jak vypadají a chutnají? e/ A ještě něco o sumerské škole. Do školy chodili chlapci, žákům se říkalo školní synové, učitel byl velký bratr, v čele školy byl ředitel, nazývaný školní otec. Žáci museli ovládat klínopis, měli obsáhlé znalosti z botaniky, zoologie, mineralogie, učili se sumerštinu, ale později i babylónštinu nebo asyrštinu. Důležitým předmětem byla matematika aritmetika i geometrie. Pokus se co nejlépe vysvětlit: proč se v oblasti Sumeru říkalo škole dům tabulek? f/ Popletený slovník utvoř správné dvojice: epos reliéf korec píď, sáh sýpka zákoník délková míra soubor zákonů objemová míra výpravná báseň vytesaný výjev do kamene sklad obilí

65 VY_12_INOVACE_D6_20 g/ Věděl bys, které počítání nám zůstalo od Sumerů? Co tak počítáme ještě dnes? Napovím oblasti, kterých se dotyčný způsob počítání týká: KALENDÁŘ: ŠEDESÁTKOVÁ SOUSTAVA:

66 VY_12_INOVACE_D6_21 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: STAROVĚK STAROORIENTÁLNÍ STÁTY Téma: STAROVĚKÝ EGYPT Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

67 VY_12_INOVACE_D6_21 Anotace: Pracovní list obsahuje text s vynechanými údaji, které žáci na základě probraného učiva a svých znalostí doplňují. Jako pomůcku mohou použít učebnici, dějepisný atlas nebo své zápisky v sešitě. Při doplňování žáci dbají na věcnou i gramatickou správnost textu. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: popíše život a náboženství lidí ve starověkém Egyptě Klíčová slova: faraon, Nil, mumie, pyramida, skalní hrobka, hieroglyfy Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

68 VY_12_INOVACE_D6_21 STAROVĚKÝ EGYPT Doplň informace do textu: Titul panovníka ve starém Egyptě zněl... Prohlašoval se za syna nebo vtělení boha. Faraon měl nad svou zemí.. moc. Patřila mu všechna..v zemi. Propůjčoval ji a pronajímal. (ti za to museli odevzdávat část.. jako ). V době záplav (= když se vylil ze břehů a pole byla zaplavena vrstvou bahna) museli rolníci pracovat na stavbách = stavba p, ch., z.. z... Důležité pro všechny Egypťany bylo náboženství; uctívali mnoho bohů. Egypťané věřili, že pozemský život je vlastně jen přípravou na šťastnější.. život. Aby se duše zemřelého dostala do říše mrtvých, musel člověk na zemi konat jen dobro a navíc jeho tělo po smrti muselo být uchováno. Proto Egypťané své zemřelé.. (..). pak byla uložena do rakve bohatí lidé měli i několik do sebe vložených rakví (dřevo, zlato ). Rakev se vkládala do kamenné schránky = s. v hrobce. Prostí lidé byli pohřbíváni ve. hrobkách. Faraoni si nechávali budovat zvláštní hrobky -..Později byly pro panovníky (ale i významné úředníky a kněze) hrobky vytesané přímo do. Stěny hrobek (včetně rakví a sarkofágů) byly popsány a pomalovány - výjevy ze života zemřelých, ale i z každodenního života Egypťanů včetně přírodních výjevů. Do hrobů se zemřelým dávaly předměty, které budou v posmrtném životě.. PYRAMIDY =.. Mají tvar, jsou postaveny z.. Uvnitř pyramid je spleť ; hlavní částí je.. komora. Největší egyptská pyramida =. SKALNÍ HROBKY = chodby a pohřební komora jsou vytesané hluboko ve. CHRÁM - byl Egypťany chápán jako obydlí příslušného. = vysoký čtyřboký kamenný sloup s vytesanými záznamy historických událostí Egyptské písmo Nejstarší egyptské písmo se nazývá., je to v podstatě písmo Používalo se hlavně pro do kamene. Zjednodušené písmo se běžně psalo na materiál vyrobený z jednoho druhu rákosu, který rostl na březích Nilu, a to. Ze stonků se vyráběly archy v podobě... Z důvodu lepší skladovatelnosti byly tyto pásy uchovávány v podobě Psalo se pisátkem namáčeným do.. Hieroglyfy rozluštil Francouz Jean Francois Champollion...

69 VY_12_INOVACE_D6_22 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: DĚJEPIS Tematický okruh: STAROVĚK STAROORIENTÁLNÍ STÁTY Téma: ZNALOSTI STARÝCH EGYPŤANŮ Materiál byl vytvořen ve školním roce 2011/2012

70 VY_12_INOVACE_D6_22 Anotace: Pracovní list obsahuje pět různých úkolů. V prvním z nich žáci popíší složení egyptské společnosti formou schématu (tzv. společenská pyramida). Druhý úkol obsahuje klasický test (s výběrem ze tří možností), třetí úkol obsahuje rozšiřující informaci o egyptském náboženství a žáci v něm zábavnou formou nalézají informace o posvátných zvířatech. V úkolu čtvrtém si žáci rozšiřují informace o využití rostliny papyru; pátým úkolem si připomenou jméno rozluštitele egyptských hieroglyfů. Autor: Mgr. D. Jelínková Jazyk: čeština Očekávaný výstup: umí nakreslit formou schématu složení egyptské společnosti Klíčová slova: společenská pyramida, náboženství, papyrus Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák (VI. ročník) Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

71 VY_12_INOVACE_D6_22 1/ Pokud se řekne starověký Egypt, každý si určitě vybaví nádherné stavby pyramidy. Do pyramidy můžeme vepsat i složení egyptské společnosti. Nakresli si pyramidu (stačí jako rovnostranný trojúhelník) a rozděl ji na šest řádků. Na každý řádek napiš správné pojmy. kněží a vojáci (podtrhni oranžovou barvou) otroci (podtrhni fialovou barvou) řemeslníci (podtrhni zelenou barvou) faraon (podtrhni červenou barvou) zemědělci (podtrhni modrou barvou) úředníci (podtrhni žlutou barvou) Vyšla ti krásná duha? 2/ Souboj s pamětí: Sarkofág je a) hlavní město Egypta Sfinga je a) královská hrobka b) schránka k uložení mumie b) socha lvice s lidskou hlavou c) správce daní c) socha lidské tělo se lví hlavou Mumie je a) bohyně smrti b) rostlina c) nabalzamované mrtvé tělo 3/ Egypťané byli velmi zbožní. Po celé zemi budovali chrámy a svatyně, uctívali mnoho bohů, věřili v posmrtný život. Každý kraj měl své božstvo, které bylo uctíváno ve své pozemské podobě jako určité zvíře, rostlina nebo předmět. Některá božstva byla znázorněna podobou zvířecí, jiná lidskou, nejčastěji ale jako lidské tělo se zvířecí hlavou. Mezi posvátná zvířata patřilo i těch šest ukrytých v tabulce (najdi je, vybarvi políčka s písmeny tak, aby byl název zřetelný). M O H A D E L N K O L A P A S K A R A B E U S E L K R O K O D Ý L E M N É R U P E Z E D O B Ý K L A T A B E R K O Ć K A S E T A S I S O K O L A V I P E L O 4/ Mnohé z toho, co víme o starých Egypťanech, jsme se dozvěděli z písemných pramenů. Důležité texty se tesaly do kamene, ale také se psaly nejrůznější zprávy a záznamy na. Rostlina papyrus byla pro Egypťany velice důležitá. Z jeho stonků vázali lehké č., pletli r.., a zhotovovali s.. Hlízy této rostliny také jedli. Ze stonků vyráběli materiál na psaní. 5/ Egyptské písmo hieroglyfy vyluštil Francouz

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce Život v pravěku Základní pojmy Přisvojovací hospodářství sběr plodin a lov zvěře Výrobní hospodářství pěstování rostlin a chov dobytka Přirozená dělba práce dělba práce mezi mužem a ženou Společenská dělba

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ŘEŠENÍ. Helena Mandelová. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

ŘEŠENÍ. Helena Mandelová. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OPAKOVÁNÍ DĚJIN PRAVĚKU A STAROVĚKU ŘEŠENÍ Helena Mandelová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Opakování dějin pravěku a starověku ÚVODEM K SEŠITU OPAKOVÁNÍ DĚJIN ŘEŠENÍ Milí žáci, studenti,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Antropogeneze člověka PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Byl jednou jeden člověk https://www.youtube.com/watch?v=zwzxpiessxk Sledujte film, vytvořte myšlenkovou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy:

Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy: Pravěk Pravěk je nejdelší období ve vývoji člověka. Stáří planety je 4,5 miliardy let, živá příroda je stará 1,5-2 miliardy let. Z hlediska geologického řadíme pravěk do období třetihor - čtvrtohor. V

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Čísla a letopočty Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je naučit se pracovat s velkými čísly a základními dějepisnými pojmy jako je

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

VY_32_INOVACE_01_I./15._Dějepis Doba železná II.

VY_32_INOVACE_01_I./15._Dějepis Doba železná II. VY_32_INOVACE_01_I./15._Dějepis Doba železná II. Doba železná (700 0 př. Kr.) Mgr. Renata Chromíková Dějepis pro 6. roč. ZŠ ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Starší doba železná (700 400 př. Kr.) Doba

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM: Autor materiálu:

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Dějepis, devátý ročník. Předmět: Číslo DUM: Autor materiálu: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i

Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i lépe si zapamatovat fakta. Praxe nás naučila, že čím

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

TÉMA: POJMY PRAVĚK STAROVĚK, RISKUJ. VYTVOŘILA: MGR. JITKA JAKEŠOVÁ Dne: 29. 9. 2011 VY_32_Inovace/4_193

TÉMA: POJMY PRAVĚK STAROVĚK, RISKUJ. VYTVOŘILA: MGR. JITKA JAKEŠOVÁ Dne: 29. 9. 2011 VY_32_Inovace/4_193 TÉMA: POJMY PRAVĚK STAROVĚK, RISKUJ VYTVOŘILA: MGR. JITKA JAKEŠOVÁ Dne: 29. 9. 2011 VY_32_Inovace/4_193 1 ANOTACE: INTERAKTIVNÍ PREZENTACE ZOPAKUJE FORMOU HRY POJMY Z KAPITOL PRAVĚKU A STAROVĚKU JAZYK

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901 V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 1. SADA interní kód školy UDE_1901 Vzdělávací předmět: DAŇOVÁ EVIDENCE Tematická oblast: DE CHARAKTERISTIKA

Více

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG MUZEJNÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY OBSAH DÍLNY A ANIMACE VÝUKOVÉ SEMINÁŘE A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PREZENTACE A PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESLNÝCH TECHNIK VARIABILNÍ PROGRAMY KONTAKTY str.

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

DŽUNGLE. Anotace. Mgr. Marie Lamcheová. Jazyk. český. Očekávaný výstup:

DŽUNGLE. Anotace. Mgr. Marie Lamcheová. Jazyk. český. Očekávaný výstup: DŽUNGLE Anotace Autor: Jazyk Očekávaný výstup: Specifické vzděl. potřeby Klíčová slova: Druh učeb. materiálu: Druh interaktivity Cílová skupina Žák vyhledává v textu informace. Zařazuje, jmenuje slova,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Průřezové téma Výchova demokratického občana

Průřezové téma Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana 1 Základní informace: Projektový formulář (VDO) Název projektu: Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Nedemokratická

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Celoroční plán školní družiny Školní rok 2014/2015

Celoroční plán školní družiny Školní rok 2014/2015 Celoroční plán školní družiny Školní rok 2014/2015 Úvod: Každému dítěti je dána příležitost k účelnému naplňování volného času. Je nutné nabídku činnosti stále rozšiřovat, doplňovat a zdokonalovat. Při

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 6. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více