Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1"

Transkript

1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Tvar dílu ks Číslo Tvar dílu ks Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Vlastnosti Jednoduchá montáž na střešní nosič (s max. šířkou 75 mm a max. výškou 45 mm) Menší výška pro zlepšení pohodlí cestování a vyšší bezpečnostní standard Jednodušší přístup ke kolu v porovnání s tradičními nosiči kol Zabezpečení proti krádeži

2 Instalace lišt základny nosiče na střechu auta Důležité! Správné fungování nosiče lze zajistit pouze za předpokladu, že lišty nosiče jsou nainstalovány navzájem rovnoběžně a vytváří základnu, ke které lze nainstalovat nosič, jak ukazuje obrázek 1. Lišty namontujte ve stejné vzdálenosti od pevně označených bodů střechy auta, např. od okrajů předního a zadního okna, okraje dveří, apod. Vzdálenost mezi lištami základny musí být v rozmezí 68 až 90 cm (obr. 1). Pokyny k montáži Z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme instalovat nosič kol na stranu, kde sedí spolu spolujezdec (vedle řidiče), abyste mohli kola naložit a sundat ze strany, která směruje k chodníku. Montáž základny na lišty Šrouby (9) zašroubujte seshora do otvorů v destičkách (1h). V případě lišt, které jsou vyšší než 32 mm, použijte dlouhé šrouby (1). Destičky (12) zachyťte zespodu podložkami (6) a pevně utáhněte křídlové matice (14), (obr. 7). Když chcete vyrovnat polohu vodících lišt, uvolněte křídlové matice (14) a po vyrovnání je znova utáhněte. Dříve než utáhnete kroužkové matice (1e), ještě se přesvědčte, že trubky, na nichž jsou namontovány, jsou uprostřed mezi bočními vodícími lištami (obr. 8). Plastové ochranné části (13) vložte na destičky (12) a na destičky pod lištami základní jednotky (1h), (obr. 2). Pomocí klíče (19) uvolněte kroužkové matice (1e) na základní, resp. nosné jednotce (1), aniž byste je zcela odšroubovali. Základnu montujte a uvolňujte tak, aby se přizpůsobila lištám základny. Pozor, abyste nepřekročili max. úroveň rozevření, která je vyznačena značkou STOP (obr. 3). Montáž opěry držáku kol na základní část Nosnou část položte na lišty opěrnými válečky (1g) směrem dolů a k osobě, která provádí montáž. Nainstalujte ji podle následujících vodítek: 1. Upínací šrouby opěrných válečků (1g) se musí dotýkat vnitřní části lišt základny (obr. 4) 2. Opěrné válečky (1g) musí být zarovnány s vnějším koncem střechy, aby se trubky základní části nedotýkaly karoserie auta (obr. 5). 3. Boční strany vodičů se musí umístit do stejné vzdálenosti od podélné osy auta (obr. 6).

3 Klíčem (20) uvolněte šrouby v koncovkách vodiče (1i) na stranách základní části (1), aniž byste je zcela vyšroubovali a koncovky posuňte až na konec vodiče. (obr. 9). Uvolněte kruhové matice (2c), aniž byste je zcela vyšroubovali. Uchopte opěrnou část (2), aby prodloužený profil směroval dolů k zemi. Rameno označené písmenem L by měla být vlevo a rameno se značkou R by mělo být vpravo. Opěrnou část (2) položte tak, aby ramena (2a) zapadly do otvorů ve vodicích lištách základní části (1d), (obr. 10). Utáhněte, resp. povolte trubky na pravé a na levé straně, aby opěra držáku kol (2) seděla zcela přesně na základně (1). Dejte pozor, abyste nepřekročili max. úroveň rozevření, která je vyznačena značkou STOP (obr. 11). Uvolněte knoflíkový šroub základny (1f), aniž byste jej zcela vyšroubovali. Šrouby (10) zastrčte do otvorů z vnitřní strany základny. Mezi základnu a opěru držáku kol (2) dejte podložky (15) a základnu s podložkami seřiďte vedle opěry držáku. Podložky (5) nasaďte na vnější část opěry držáku a utáhněte je postupně a střídavě klíčem (19) a maticemi (11). Pokud jsou podložky utaženy, trubky držáku musí směrovat svisle k vodícím lištám základní části. Utáhněte knoflíkové šrouby (1f), (obr. 12). Koncové pojistky (1l) ve vodících lištách potáhněte až na konec trubek a šrouby utáhněte klíčem (20), (obr. 14). Když jste zmontovali výše uvedené části, Měla by být hlavní část připravena. Montáž držáků kol Držáky kol (3) namontujte podle obrázku 15. aniž byste je zcela utáhli. Nasazení smontovaných držáků kol na hlavní část nosiče Vodící lišty je nutné montovat, když je hlavní část ve spodní poloze, opřena na boku auta. Než ji opřete, očistěte pěnový obal a místo, kde se dotýká auta. Uvolněte matici (1f), aniž ji sundáte. Uchopte oběma rukama hlavní část na obou stranách (L, R) vedle pěnového obalu a prsty sklopte bezpečnostní ramena (2a), (obr. 16). Zatáhněte za hlavní část, aby byly přední posuvné válečky (1c) na úrovni otvorů ve vodící liště (1d). Zvedněte hlavní část, až se válečky uvolní (obr. 17). Trubku, která je obalena pěnovou ochranou (2b) nastavte doprostřed opěry držáku a utáhněte kruhové matice (2c), obr. 13. Zatáhněte hlavní část (obr. 18) až na doraz a pomalu ji sklopte, aby spočívala pěnovým obalem na boku auta.

4 Smontované držáky nechte ležet na trubkách hlavní části (obr. 19). Zarovnejte délku držáků, aby byly otvory v držácích na úrovni otvorů v trubkách. Pozor, vytažené části držáků z trubek hlavní části musí být na obou stranách stejně dlouhé, aby nenarušovaly rovnováhu. Nasaďte seshora šrouby (8) do podložek (6), držáků kol a do otvorů v trubkách hlavní části. Ze spodní strany přiložte také podložky (5) a klíčem (19) přišroubujte matice (11), (obr. 20). Naložení kol Dříve než naložíte kolo na nosič, otočte řídítka o 90 stupňů, aby byla vodorovně s kostrou kola (obr. 25). Je to důležité, aby se o řídítka nepoškrábala střecha vozu, když se zvedne hlavní část nosiče. Klíč na řídítka je součástí dodávky (21). Uvolněte šroub krátkého upínacího ramena (1b), aniž byste jej zcela odšroubovali. Položte kolo do držáku vedle auta a se sedlem na stejné straně jako je rameno. Řídítka kola nesmí být natočena proti autu (obr. 26). Kontrola funkčnosti nosné části nosiče Uchopte nosnou část oběma rukama po stranách (L, R) pěnového obalu (2b) a zvedněte ji (obr. 21). Když dostanete nosič do vodorovné polohy, zatlačte na nosnou část, aby se zarovnaly přední posuvné válečky (1c) s vodícími lištami (obr. 22). Úchyt nosného ramena dejte na trubku, která drží sedlo kola a pevně přišroubujte šroub (obr. 27). Nosnou část lehce nadzvedněte a zatlačte, až přední posuvné válečky (1c) zapadnou do otvorů ve vodících lištách (1d), (obr. 23). Zatlačte hlavní část ještě dále, aby bezpečnostní ramena (2a) automaticky zapadly do otvorů ve vodících lištách (1d), (obr. 24) a poté utáhněte šrouby (1f). Naložte na nosič druhé kolo a zajistěte jej delším zajišťovacím ramenem (1a). Dejte přitom pozor, aby si navzájem nepřekážely pedály kol. Kola v držácích pevně zabezpečte utahovacími páskami (16). Pozor! Pásky umístěte, jak ukazuje obrázek č. 28. Montáž nosiče je dokončena. Nosnou část, včetně kol, zvedněte na střechu auta a dejte pozor, aby bezpečnostní ramena (2a) zapadly současně. Jestliže si při posunu hlavní části všimnete přílišného tření, nebo když bezpečnostní ramena nezapadnou současně, povolte šrouby (14) a kruhové matice ((1e - 2c) zarovnejte konstrukci a šrouby znova utáhněte.

5 Demontáž a údržba nosné části nosiče kol Nosnou část můžete sundat z auta i s přichycenými koly. Dejte dolů nosnou část a s pomocí další osoby ji odpojte (zvedněte ji ze strany, na které je otevírání ve vodící liště. Pomocí háků, destiček, šroubů a hmoždinek (17 18) můžete držák i s koly pověsit na zeď a ušetřit tak místo pro uskladnění (obr ). Recyklace Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Bezpečnostní pokyny 1. Při montáži jednoho kola doporučujeme umístit jej na vnější držák, aby bylo možné použít zabezpečení proti krádeži a nemuseli jste otáčet řídítka. 2. Může se stát, že při použití nízkého nosiče bude potřebné otočit řídítka kola i ve vnějším držáku. 3. Dejte pozor, aby se kola navzájem nedotýkala. Pokud se tak stane, opravte jejich umístění (sedla, řídítka, pedály, atd.). 4. Dejte pozor, aby se řídítka nikdy nedotýkala karoserie. 5. Pokud nepřevážíte kola, uvolněte šrouby a nasměrujte ramena (1a 1b) tak, aby při zvedání nosné části nedošlo ke kontaktu s karoserií. 6. Dejte pozor, abyste si před zvednutím nosné části ověřili, jestli jsou jízdní kola pevně upevněna v ramenech (1a 1b) a jejich kola zabezpečena bezpečnostní páskou (16). 7. Před upevněním na nosič z něj odstraňte všechno příslušenství, jako např. brašnu, dětskou sedačku, bočné kryty kol, držák map, pumpičku, svítilnu, zámek s řetězem, atd. Tyto předměty by se mohly za jízdy uvolnit a způsobit škodu, nebo úraz. 8. Nosič kol a kola nesmí přesahovat obrysy auta. 9. Před jízdou s nosičem kol zkontrolujte, jestli jsou všechny matice, šrouby a bezpečnostní pásky pevně utaženy a správně umístěny. 10. Po 10 km a poté v pravidelných intervalech zkontrolujte všechna připevnění a polohu kol. 11. Způsob jízdy přizpůsobte danému způsobu přepravy kol. Vyhněte se ostrým zatáčkám a prudkému brždění. Při jízdě s nosičem kol se může dynamické chování auta značně měnit, a proto doporučujeme, abyste nepřekračovali rychlost 130 km/hod. V případě silného větru nebo nekvalitní vozovky jeďte ještě pomaleji. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku nepřiměřeně rychlé jízdy nebo nebezpečných manévrů. 12. Pokud kola nepřevážíte, odstraňte nosnou část nebo nosič demontujte. 13. Podle pravidel silničního provozu je řidič zodpovědný za správné upevnění přepravovaného nákladu. 14. Hmotnost nosiče kol je 12 kg. Maximální transportní zátěž dvou kol je 30 kg. 15. Přísně dodržujte maximální povolenou zátěž střešního nosiče a zátěž, kterou povoluje výrobce auta přepravovat na střeše. 16. Věnujte pozornost zvýšení celkové výšky vozidla (asi o 70 cm), obzvlášť při vjezdu do garáže nebo podzemního parkoviště a do podjezdů. 17. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nakládat a sundávat kola z té strany auta, která je u krajnice. 18. Náhradní klíč uchovávejte na bezpečném místě. 19. Za předpokladu přesného dodržování pokynů, zaručujeme jeho maximální provozní bezpečnost. Záruka Na střešní nosič jízdních kol Evolution poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/11/2014

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. NÁVOD K POUŽITÍ Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Obrázek 1 1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

LCD mikroskop Bresser. Obj. č.: 81 58 89. Popis částí (viz obrázky 1 až 5):

LCD mikroskop Bresser. Obj. č.: 81 58 89. Popis částí (viz obrázky 1 až 5): Popis částí (viz obrázky 1 až 5): LCD mikroskop Bresser Obj. č.: 81 58 89 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup LCD mikroskopu Bresser. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA. Casa Med II. Se systémem řízení DEWERT

NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA. Casa Med II. Se systémem řízení DEWERT NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA Casa Med II Se systémem řízení DEWERT Úvod Všechna polohovací lůžka společnosti DMA Praha s.r.o. jsou vyrobena s pomocí nejmodernějších technologií, aby bylo zajištěno co největší

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU FYS-13

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU FYS-13 DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU FYS-13 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Tento návod k obsluze je třeba považovat za součást drtiče a měl by být stále u něj. Než uvedete přístroj do provozu, přečtěte si všechny pokyny a řiďte

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

panda futura Návod k použití C Z 05.2010 rev. 004

panda futura Návod k použití C Z 05.2010 rev. 004 panda futura TM Návod k použití 2009 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Panda Futura chairs are registered trademarks of R82 /S. 05.2010 rev. 004 OSH ezpečnost... 4 áruka... 4 Sedadla...

Více