Kdy se to jenom stalo?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdy se to jenom stalo?"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Kdy se to jenom stalo? (Ne)dokonalost paměti na osobní a veřejné události Aleš Neusar Brno 2011

2 Vydání publikace bylo podpořeno výzkumným záměrem MŠMT Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny: vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti. Eva Literáková byla podpořena projektovým účelovým stipendiem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. U podkapitol 7.3 Doba trvání události, 7.4 Vlastní události a události druhých, 7.10 Téma události a celé kapitoly 9 Případové studie jsou autory Eva Literáková a Aleš Neusar. Recenzent: Doc. PhDr. Petr Kulišťák, CSc. Vědecký redaktor: Mgr. Stanislav Ježek, PhD Aleš Neusar 2011 Eva Literáková 2011 Masarykova univerzita MSD Brno ISBN:

3 Mé rodině a rodičům

4 Setkání s medvědem na Velké Fatře. Událost byla hodnocena jako důležitá, jasná a jedinečná. Chyba datace: +12 měsíců. (Kresba R. Čák)

5 Stručný obsah Předmluva 8 1 Úvod 12 2 Datace veřejných událostí z let 2005 až 2008 (kvíz) 17 3 Popis výzkumných studií 19 4 Datace jedinečných událostí 24 5 Přesnost datace a co ji ovlivňuje 49 6 Kdo přesněji určuje datum událostí 53 7 Jaké charakteristiky mají události, které datujeme přesněji 74 8 Jak se ptát na časový aspekt událostí Případové studie Souhrn zdrojů (prediktorů) přesnosti datace Možnosti zlepšení paměti na data 175 Souhrn 182 Summary 183 Literatura 184 O autorech 194 Přílohy 195

6 Obsah Předmluva 8 1 Úvod K čemu je dobré pamatovat si data osobních a veřejných událostí Základní pojmy a zkratky 16 2 Datace veřejných událostí z let 2005 až 2008 (kvíz) 17 3 Popis výzkumných studií 19 4 Datace jedinečných událostí Paměť na jedinečné události 24 Událost a její reprezentace v paměti 25 Sémantická paměť u jedinečných událostí Časová reprezentace událostí Jak si ukládáme a vybavujeme časový aspekt událostí 30 Uložení časového aspektu v paměti 30 Jak lidé určují datum u jedinečných událostí 32 Temporální schémata Vzorce chyb datace v různých časových jednotkách 38 Chyba ve dnech 39 Chyba ve dnech v týdnu 40 Chyba v týdnech 42 Chyba v měsících (pouze měsíc) 42 Chyba v měsících (měsíc a rok dohromady) 44 Chyba v letech 47 5 Přesnost datace a co ji ovlivňuje 49 6 Kdo přesněji určuje datum událostí Věk Gender 58 Výsledky Úroveň vzdělání Paměť na data 63 Výsledky Osobnost Životní styl Aktuální stav 71 7 Jaké charakteristiky mají události, které datujeme přesněji Stáří události Typičnost, pravidelnost a frekvence Doba trvání události 79 Výsledky Vlastní události a události druhých 80 Výsledky Časový průběh mediálního pokrytí události Temporální schémata 83 Výsledky Fenomenologie vzpomínek 85

7 Výsledky Jistota ve správnost odhadu data 94 Výsledky Asociace s jinými událostmi Téma události 98 Výsledky 99 Ukázka kategorizace událostí podle délky, účastníka a tématu 99 Obsahové kategorie u starších událostí (Studie II) 100 Obsahové kategorie u nedávných událostí (Studie III) Jak se ptát na časový aspekt událostí Proces odpovídání Výběr vhodných časových jednotek Časové hranice Jak pomáhat při vybavení událostí 115 Facilitace motivace 115 Facilitace vybavení Kalendária 122 Možnosti zahrnutí kalendária do interview 126 Vliv kalendária na přesnost datace starších událostí 128 Vliv kalendária na přesnost datace nedávných událostí 130 Potenciální problémy spojené s použitím kalendária Případové studie Výborná paměť, přesná datace, správný odhad chyb [KLÁRA] Vliv jedné špatně datované události [MICHAL] Vůbec nic si nepamatuju [TOMÁŠ] Je to těžké. Já bych kolikrát ani nezařadila ty události, jak jdou po sobě. [MARKÉTA] Souhrn zdrojů (prediktorů) přesnosti datace Možnosti zlepšení paměti na data Dobrá a špatná paměť Možnosti jak zlepšit schopnost datace 177 Externí paměť 177 Mnemotechniky 179 Souhrn 182 Summary 183 Literatura 184 O autorech 194 Přílohy 195 P 1: Vyhodnocení kvízu: veřejné události z let 2005 až P 2: Kritéria výběru veřejných událostí ve Studii I 200 P 3: Popis 35 událostí, které byly datovány ve Studii I 201 P 4: Popis 4 veřejných událostí, které byly datovány ve Studii III 207 P 5: Popis proměnných (Studie I, II, III) 208 P 6: Ukázka kalendária ze Studie II 212 P 7: Ukázka kalendária a kalendáře ze Studie III 213

8 PŘEDMLUVA Mnoho z nás si ze základní školy pamatuje letopočet 1212 a mnozí jistě i to, že tento letopočet souvisí se Zlatou bulou sicilskou. Pokud jsou to ovšem jediné dvě informace o dané události, tak nám k ničemu moc nejsou. 1 Podobné je to i s událostmi v této knize. Datum i název události samy o sobě obvykle nepřináší mnoho užitku, pokud si s nimi nevybavíme i obsah události co se dělo, kdo byl přítomen, jak jsme se přitom cítili, jaký to na nás mělo dopad. Z tohoto pohledu je možné říci, že datum je tou nejméně zajímavou charakteristikou události vůbec a je vlastně záhadou, proč hodiny dějepisu věnovaly správné dataci historických událostí tolik prostoru. 2 Druhým důvodem nezajímavosti časového aspektu událostí je patrně fakt, že většině lidí (včetně mě) odhadování data událostí moc nejde. A co nám nejde, to máme tendenci podceňovat jako nedůležité. Jak ale ukáže úvodní kapitola, v mnoha životních situacích je dobré znát datum alespoň některých veřejných i osobních událostí (například u lékaře, při rozhovoru o historii či při vyprávění osobního příběhu). Tato kniha si klade za cíl připomenout, že znalost časového aspektu událostí může být přínosná i v dnešní době, kdy máme možnost si události zapisovat do různých elektronických hraček. Kniha je určena jak laické veřejnosti, kterou téma z nějakého důvodu zajímá, tak i profesionálům (lékařům, sociologům, psychologům, antropologům, žurnalistům, sociálním pracovníkům, policejním vyšetřovatelům atd.), kteří se na časový aspekt událostí doptávají. Lidem v těchto profesích se totiž často stává, že nemají možnost si datum, které získají od lidí, nijak ověřit, a nezbývá jim, než ho považovat za přesné. Kniha těmto lidem nabízí nejen vhodné způsoby, jak se na datum doptávat a jak lidem pomoci s jeho vybavením, ale také přehled prediktorů, které mohou zvyšovat či snižovat důvěru v to, že je časový aspekt událostí správně. Hned v kapitole 2 najdete znalostní kvíz, který se týká dat známých veřejných událostí z let 2005 až Udělat si kvíz Vám pomůže zjistit, jak často jste se téměř trefili i tehdy, kdy o události mnoho nevíte což bývá pro mnoho lidí pozitivní zjištění, a také zjistíte, jak těžký úkol měli respondenti ve výzkumné Studii I, která je součástí této monografie. Třetí kapitola popisuje tři výzkumné studie, které doplňují tuto monografii o reálné příklady a dále prohlubují poznatky načerpané z literárních zdrojů. Někdy jsou výsledky těchto výzkumů zařazeny přímo do textu k jiným výzkumům (pak označení Studie I, II nebo III znamená, že 1 Listina, která za vlády Přemysla Otakara I. definitivně potvrdila dědičnost královského titulu. 2 Jelikož jsem také učitel, tak tomu samozřejmě rozumím zkoušet data je mnohem jednodušší než ptát se po smyslu a dá se také jednoduše udělat test pro celou třídu zároveň. Navíc znát některá data je opravdu užitečné (viz dále). 8

9 jde o výsledky mých studií) a někdy, pokud je výsledků více, jde o samostatnou podkapitolu s názvem výsledky. V knize je také několik obrázků, které popisují události ze Studií II a III. Kapitola 4 nabízí vhled do problematiky datace a odpovídá například na otázky: Jak si pamatujeme události? Jak lidé přicházejí na datum? Je stejně pravděpodobné udělat měsíční chybu jako dvouměsíční? Kapitoly 5 až 8 dále prohlubují poznatky o dataci událostí a soustředí se zejména na prozkoumávání prediktorů přesnosti datace (tj. například zdali důležitost události předpovídá přesnou dataci). Kapitola 6 se zabývá tím, kdo si pamatuje datum lépe, a odpovídá na otázky, zdali jsou lidé určitého věku přesnější či ženy opravdu datují osobní události lépe než muži, což odpovídá známému stereotypu. Kapitola 7 zase prozkoumává, které události lidé datují přesněji. Jsou to ty emotivní? Jsou to ty, které jsme zažili ve volném čase, v práci nebo při studiu? A co když lidé řeknou, že jsou si opravdu jisti? Pletou se někdy? Pokud ano, jak často? Kapitola 8 se zabývá způsoby, jakými je možné se na časový aspekt doptávat, neboť i samotný způsob dotazování může mít v některých situacích poměrně velký vliv na přesnost datace. Kapitola 9 obsahuje čtyři případové studie zachycující, jak si lidé ve Studii II a III vybavovali datum, a s kolegyní Evou Literákovou zde popisujeme různé zajímavé jevy, které by při souhrnné prezentaci výsledků všech respondentů mohly snadno uniknout pozornosti. Kapitola 10 shrnuje poznatky o prediktorech přesnosti datace do stručné tabulky. Poslední kapitola 11 se věnuje možnostem zlepšování paměti na data. Dobrou zprávou je, že to jde (i mně se to trošku povedlo). Špatnou, že to stojí určité úsilí. 9

10 Poděkování A. N. Během výzkumu i sepisování této knihy mi drželo palce a všemožně pomáhalo několik lidí, kterým chci nyní poděkovat. Kvůli Stanislavu Ježkovi jsem se tématem vůbec začal zabývat. Standa mne již léta inspiruje nejen na poli vědy, ale také literatury či tenisu. Wander van der Vaart, konzultant mé disertace, z níž tato kniha z velké části vychází, mi poskytl mnoho cenných rad a vděčím mu také za příjemné a inspirativní chvíle v Holandsku. Eva Literáková je mou hlavní spolupracovnicí. Podílela se na sběru dat a jejich úpravě i na sepsání několika kapitol této knihy. Bez ní bych byl úplně v háji. Danu Šimkovou jsem označil ve své disertaci jako anděla strážného a podobnou úlohu sehrála i při vzniku této knihy. Jan Vančura mne provázel skoro po celou dobu a dodával mi smysl, když jsem ho ztrácel. Také bych chtěl poděkovat své ženě a dětem, kteří se mnou měli mnoho trpělivosti, neboť mi vše trvalo o několik let déle, než bylo optimální, a rodině mé ženy, která nám, když bylo potřeba, poskytovala azyl a pomáhala s dětmi. Dále bych rád poděkoval všem respondentům, pro které jsem si nevymyslel jednoduchý úkol. Následuje seznam lidí, kteří také nějakým způsobem ovlivnili vznik této knihy či mě nějak inspirovali. Děkuji vám! Hans Tenwolde Petr Macek Martin Dolejš Ivo Plšek Petr Kulišťák Irena Smetáčková Šárka Hanáková Jana Hoferková Jan Mareš Martin Glogar Miroslav Charvát Tomáš Flašar Jana Glogarová Jessica Merrill Martin Fišr Vladimír Smékal Lars Kaczmirek Monika Zamazalová Natalja Menold Annie Trapp Zdeněk Neusar Alena Němcová Radek Čák Lenka Mohrová Ivo Čermák Hana Hoblová Bohumila Baštecká Douglas Bernstein Peter Reddy Josef Kundrát Gabriela Jiskrová Albert Kšiňan Daniel Hastík Tomáš Holub Tomáš Rubín Přeji inspirativní čtení. Aleš Neusar Olomouc, prosinec

11 Poděkování E. L. Ráda bych poděkovala Alešovi za jedinečnou možnost podílet se na jeho výzkumném projektu a také za to, že mě seznámil s výjimečnými lidmi a vzal mě podívat se do Evropy. Díky této spolupráci pro mě získalo mé studium smysl. Děkuji také Tomášovi za jeho trpělivost i netrpělivost, které mi pomáhají při práci a zároveň upozorňují na to, co je doopravdy důležité. Eva Literáková Praha, prosinec

12 1 ÚVOD 1.1 K čemu je dobré pamatovat si data osobních a veřejných událostí 12 Vybavení si osobní události se jeví jako neúplné bez alespoň částečného tušení, kdy k této události došlo. Ve vzácných případech, když nejsme vůbec schopni autobiografickou událost časově zařadit, je to pro nás znepokojivé (...) (Friedman, 2004, s. 591). Když se ptám lidí, jak důležité je pro ně vědět, kdy se staly různé události z jejich života, obvykle mi odpovídají: Nijak zvlášť. Pro mě je mnohem důležitější vědět, co se dělo a s kým. To se projevuje i tím, že čas, kdy se událost stala, je pro většinu lidí sám o sobě obvykle tou nejméně užitečnou nápovědou k vybavení si konkrétní vzpomínky. Když se například vyšetřovatel ptá po několika týdnech či měsících svědka: Co jste dělal 16. března 2012?, málokterý svědek to bez pomoci nějakých dokumentů zvládne, protože by si nejspíše vůbec nebyl schopen vybavit konkrétní den. Pokud by ovšem svědkovi vyšetřovatel napověděl, co se mělo daný den dít nebo kde se nacházel či s kým se setkal, nejspíše by si svědek daný den alespoň částečně vybavil, protože tyto nápovědi obvykle fungují mnohem lépe (Wagenaar, 1986). Svědek by potom nejspíše také přidal i některé nové detaily, které vyšetřovatel neznal. Právě forenzní oblast je jednou z mála oblastí, kde je přesnost datace či vybavení vzpomínek opravdu klíčové. To je také důvod, proč mnoho výzkumů provádějí právě odborníci ve forenzní oblasti (například aféra Watergate či proces s Demjanjukem, viz Neisser, 1981; Wagenaar, 1988). Také řada postupů, jak co nejlépe vést rozhovor o vzpomínkách (jak vést rozhovor nesugestivně a přitom co nejvíce podpořit schopnost lidí vybavit si vzpomínky), vychází z forenzní praxe (například Fisher & Geiselman, 2010; Roberts & Horney, 2010; Yoshihama, Clum, Crampton, & Gillespie, 2002). Pro forenzní oblast je také klíčové vědět, do jaké míry je možné lidem věřit. Wise a Safer (2004) například zjistili, že 36 % amerických soudců věří tomu, že míra jistoty a přesnost ve vybavení jsou přímo úměrné. Jinými slovy, že pokud nám bude člověk tvrdit, to se určitě stalo 16. března 2012 a dělo se to a to, měli bychom mu věřit. Soudci mají jistě pravdu v tom, že lidé, kteří jsou si jisti svými vzpomínkami, bývají opravdu přesnější (viz kapitola 6), ale to neznamená, že se nepletou (Shum, 1998; Wagenaar, 1986). Studie II a III poukazují na to, jak často se lidé pletou v datu i v situaci, kdy by byli ochotni přísahat u soudu. Tím nechci říci, že nemáme paměti věřit obvykle nám dělá dobrou službu. Nicméně pokud jde o něco velmi důležitého, není špatné si ji prověřit. To dokládá i výše zmíněný výzkum Wiseho a Safera (2004), kteří zjistili, že z 239 obžalovaných, kteří byli na základě DNA testů propuštěni, bylo 75 % usvědčeno

13 mimo jiné i na základě nepřesného, ale jistého svědectví (obvykle šlo o očité svědectví). U datace veřejných událostí obvykle tento problém nenastává, protože přesné datum je známo. Nicméně u některých lokálních či starších událostí se také může stát, že musíme věřit očitému svědkovi a jeho schopnosti si událost a její datum přesně vybavit. V několika výzkumech jsem se zabýval i určováním data u veřejných událostí a reakce na mou úvodní otázku o důležitosti byly ještě negativnější než u osobních událostí. Někteří lidé mi dokonce říkali, že podobné otázky by se vůbec neměly klást, protože jsou příliš těžké. Nelze se jim nijak divit. Lidé nemají otázky typu kdy moc rádi 3 (já ostatně také ne). Důvodem obvykle je, že časové určení událostí bývá často obtížné, a to nejen u veřejných událostí, ale i u důležitých osobních událostí. Druhým důvodem je, že to opravdu většinou není důležité a v běžném životě si mnohdy vystačíme s přibližným časovým zařazením našich vzpomínek. Nicméně, jak už to bývá, mnoho životních situací po nás vyžaduje něco, co neděláme rádi či nepovažujeme za důležité, a schopnost alespoň přibližně určit správné datum událostí z našeho života mezi ně patří. Jednou z mnoha historek, která to dokládá, je diskuse mých přátel během výletu na chatu mého strýce pod Považským Inovcem, kam jezdíme pravidelně každý rok. Byl jsem na chatě pouze dvakrát. Naposledy v roce Ne, v roce 2004 jsem zrovna dokončil magistra a ty jsi tu nebyl. Počkej... Pak to muselo být rok předtím. Nebylo. Tehdy jsme jeli dvěma auty, obě byla plná a ty jsi v nich nebyl. Ne, ne... Určitě jsem tu byl v roce Musel ses splést. Podobná konverzace trvala několik dlouhých minut a nakonec do ní vstoupily i naše drahé polovičky, které spolu s hlavními aktéry diskuse napomohly tomu, že se dospělo k nějakému konsenzu, jak to doopravdy bylo. Ačkoliv v tomto případě nešlo o nic důležitého, příhoda ukazuje, jak může být datace důležitá i v naprosto běžných životních situacích. Důvodem této důležitosti je, že svůj životní příběh (či v tomto případě kolektivní příběh) vyprávíme obvykle chronologicky a k tomu je nutné znát datum alespoň některých mezníků a sekvencí událostí (Čermák, 2004; Scholl- Schneider, Schneider, & Spurný, 2010). 4 V jiných případech může jít o něco důležitějšího. Například několik účastníků mého výzkumu osobních událostí špatně určilo datum tak významných událostí, jako je narození vlast- 3 Pokud ovšem nejde o známá historická data, jejichž znalost je oblíbená u mnoha lidí. 4 Navíc se životní příběh neustále proměňuje, a datum je tak jedním z mála pevných bodů různých příběhů. 13

14 ních dětí nebo vlastní svatba. A co je překvapivé, někdy si byli datem i absolutně jisti a až následně zjistili, že se spletli. Takové nesprávné určení může zabolet, neboť v podobných případech očekáváme, že datum musí být přece správně. V dnešní době se může zdát, že schopnost něco si přesně zapamatovat není důležitá, protože máme Facebook, Google kalendář, chytrý mobil, který je synchronizován s počítačem, či alespoň diář. Nicméně když jsem si zkušebně ověřoval věrohodnost těchto zápisů, zjistil jsem, že spousta z těchto zdrojů obsahuje také nepravdivé údaje či události, které se vůbec nestaly. Například u událostí na Facebooku, kde lidé píší, že na ni půjdou, bylo u některých lidí až 50 % událostí, jichž se tito lidé nakonec nezúčastnili (a někdy si toho ani nebyli vědomi). Problémem elektronických diářů, ů atd. je také to, že se poměrně často stává, že si data nechtěně smažeme nebo nám spadne operační systém a část dat ztratíme nebo přejdeme na nový produkt, který není kompatibilní s předchozím, a tak se ztrátou svých elektronických hraček často ztrácíme i kus své paměti. I když tedy v současné době máme spoustu možností, jak evidovat naše životy, pamatovat si je i dnes stále důležité alespoň schopnost odlišit, co se stalo a co nikoliv, či zapamatování si událostí, které jsme si do svých hraček nezapsali. Někdy se také stává, že datum je klíčovou charakteristikou události, která událost pomáhá odlišit od jiné podobné události. Příkladem mohou být Volby 2010 a Volby 2006 či Vánoce 2007 a Vánoce Další oblastí, kde může být důležité vědět, kdy se co stalo, je lidské zdraví. Například pro určení diagnózy může být důležité vědět, kdy symptom začal a jak postupoval. Nedávným příkladem, který jsem zažil sám, bylo, když jsme jeli s dcerou na pohotovost a doktorka ve fakultní nemocnici se mne ptala na různé příznaky a také na to, kdy Matylda brala naposledy antibiotika. Snažil jsem se, ale i přesto jsem pak po rozhovoru s manželkou zjistil, že jsem datum i sekvenci některých událostí určil naprosto špatně. V tomto případě se nestalo nic zásadního, ale dovedu si představit situaci, kdy by to mohlo konečnou diagnózu více ovlivnit. Literatura ukazuje, že nejsem jediný, kdo se u událostí souvisejících se zdravím plete. Někteří autoři považují za problematické, že doktoři často informacím svých pacientů příliš důvěřují přičemž by bylo často vhodnější dát pacientům čas na rozmyšlenou či některá rozhodnutí dělat až se zpožděním (Means, Mingay, Nigam, & Zarrow, 1988; Schwarz, 2007). 5 V mnoha oborech se odborníci běžně retrospektivně 6 ptají na data různých událostí svých informátorů či klientů. Tito profesionálové (například žurnalisté, sociologové, psychologové, demografové, historici, etnografové) často nemají žádný objektivní zdroj potvrzující datum, a proto se musí spolehnout na to, že jim lidé řekli pravdu a moc se nespletli. Pro tyto pro- 5 Velmi zajímavou oblastí je výzkum dopadu různých událostí na životní spokojenost či zdraví (viz například kapitola 4.2 in Baštecká & Goldman, 2001). 6 Tzn. zpětně, až po nějaké době. 14

15 fesionály je důležité vědět, jak moc mají lidem věřit a zdali mohou pro přesnost datace něco udělat. I znalost některých stěžejních veřejných událostí může být důležitá, minimálně proto, že to patří ke všeobecnému vzdělání, či z důvodu, že k některým událostem odkazujeme a slouží nám jako referenční body, ke kterým se časově vztahujeme (Greenway, 1999) říkáme například, že to bylo ještě před revolucí, po teroristických atacích na NY nebo během předsednictví EU České republiky. Pokud nevíme, kdy k těmto událostem došlo, můžeme se nejen cítit hloupě, ale zároveň můžeme špatně zařadit také mnohé související události, protože je rozdíl, zdali se mluví o devadesátých letech či prvním desetiletí 21. století. 7 Samozřejmě je možné data těchto událostí dohledat, nicméně je mnohem příjemnější je rovnou znát, a navíc se nám tak i lépe vytváří příběh (historie) naší země, který pak není příběhem oddělených událostí, které na sebe nenavazují (Boyer & Wertsch, 2009; White, 1997). V tomto směru by se měly naše základní i střední školy více věnovat také nedávné historii, neboť se stále ještě stává, že mnozí učitelé, pokud se vůbec dostanou za období po druhé světové válce, tak je to opravdu jenom pár jmen, pár dat nezasazených do nějakého kontextu, jak řekl v rozhovoru pro Český rozhlas 6 Karel Strachota, ředitel projektu Jeden svět na školách. 8 Můj výzkum se těmto starším historickým událostem přímo nevěnuje a zaměřuje se na nedávné události či události staré několik let (události z roku ). Pokud byste chtěli zjistit, jak těžký úkol měli respondenti v mém výzkumu (ve Studii I), tak si můžete vyzkoušet kvíz týkající se 35 událostí z let , který je uveden v kapitole 2. Vyhodnocení kvízu se nachází v příloze 1 a ve výsledcích Studie I, které jsou roztroušeny v kapitolách 6 a 7. 7 Vzpomínám si, jak mi bylo trapně, když jsem byl na své první zahraniční konferenci ve Velké Británii, procházel se s americkým psychologem Robertem Bjorkem z UCLA a povídal si s ním zasvěceně o naší revoluci a dalších milnících české historie, a brzy bylo jasné, že toho vím mnohem méně o Alexandru Dubčekovi i dalších lidech než on. Od té doby jsem potkal mnoho amerických profesorů a ani u jednoho se mi nestalo, že by českou historii neznal, což mi přijde až překvapivé, protože proč by zrovna měli vědět něco o České republice, když je to ta malá země za tím oceánem, kam se většina Američanů nikdy nepodívá. Důvodem je patrně to, že k dobrému vzdělání patří i zájem o věci, které se mnou (mou zemí) přímo nesouvisí. Znalost některých dat je také důležitá pro porovnání příběhů více zemí. Datum tak poskytne objektivní kotvu, pomocí které můžeme porovnat, co se v různých obdobích dělo v jiných zemích

16 1.2 Základní pojmy a zkratky Chyba datace = chyba datace v absolutní hodnotě (chyba tedy nemá znaménko plus nebo minus). Signovaná chyba datace či signovaná chyba = chyba datace, kde znaménko určuje směr zkreslení data. Minus: událost byla datována jako starší. Plus: událost byla datována jako nedávnější (mladší), než ve skutečnosti byla. Facilitace = usnadnění, pomoc. DVT = den v týdnu. KAL = Ve Studii II a III datovala polovina respondentů za pomoci kalendária. KAL označuje tuto skupinu respondentů. Bez-KAL označuje skupinu respondentů, která datovala události bez kalendária. N = počet lidí či událostí. n = počet lidí či událostí (výběr ze souboru). Nedávné události = události staré 14 dní až tři měsíce (Studie III). Starší události = události ze Studie I nebo II (události z let ; zejména události z let 2006 a 2007). Prediktor = v této knize proměnná, která předpovídá přesnost datace. Referenční (sledované) období = doba, ze které pocházejí události, které jsou datovány. Temporální mezník = událost, kterou si lidé velmi dobře pamatují a vědí, kdy se stala. Temporální schéma = některé události se typicky dějí v určitý den či měsíc. Temporální schémata popisují právě tuto typičnost. Jestliže člověk ví, že chodí na tenis každé úterý, bude datovat den v týdnu každého tenisu správně (bude znát týdenní schéma této události). Nebo v případě lyžování je jasné, že šlo o zimu (roční schéma či sezónní). Více o schématech v kapitole 4.3 a

17 8 JAK SE PTÁT NA ČASOVÝ ASPEKT UDÁLOSTÍ Subjektivní dojem, který řada z nás pociťuje, když se pokoušíme poskytnout přesná data autobiografických událostí, je, že se jedná o velmi obtížný úkol. Tuto osobní subjektivní zkušenost potvrzuje i naše pozorování respondentů ve studiích datace událostí. Respondenti často spontánně projevují zděšení (někdy velmi důrazně), když jsou požádáni, aby poskytli přesná data svých autobiografických událostí (Skowronski, et al., 1994, s. 217). Určovat datum je často vyčerpávající a obtížné, především když se ptáme na události, jež nejsou tak zapamatovatelné jako narozeniny či datum svatby (které naštěstí bývá vyryto na svatebním prstenu). Prvním úkolem člověka, který se ptá na temporální aspekt událostí (zejména otázky typu kdy ), je tedy zjistit, zda není obtížnost úkolu příliš vysoká. Dříve zmíněné charakteristiky událostí a respondentů by měly v tomto zhodnocení pomoci. Patrně nejdůležitějším faktorem je samotná příčina (důvod), proč člověk datum zjišťuje. V běžném životě lidé hledají data, protože je z nějakého důvodu potřebují nebo proto, že se na ně někdo ptá. Příčina hledání data úzce souvisí s očekávanou přesností datace, protože když lidé (či tazatelé) potřebují zjistit velmi přesné datum, budou se je snažit rekonstruovat mnohem pečlivěji než v situacích, kdy přesný odhad není potřeba. Jak již bylo zmíněno dříve, hlubší a náročnější strategie rekonstrukce data mohou zvyšovat přesnost datace. V situaci, kdy tazatelé potřebují přesné datum, a respondenta to zároveň příliš nezajímá (nebo nepřesnost nijak neovlivní jeho či její další život), měli by udělat vše pro zvýšení respondentovy motivace a pro minimalizaci kognitivní zátěže (cognitive burden) spojené s úkolem. (To samozřejmě platí i v případě, že je respondent motivovaný a pečlivě se snaží data odhadovat.) V dalším textu se nejprve zaměřím na proces odpovídání na otázky typu kdy, poté pojednám o možnostech zvyšování respondentovy motivace a o charakteristikách samotného úkolu a závěrem se budu věnovat postupům, které by měly pomáhat při vybavování. 8.1 Proces odpovídání Pro zodpovězení otázky kdy potřebuje respondent otázce porozumět; vybavit si relevantní materiál; zhodnotit úplnost, vyvodit závěry; integrovat získané informace; a konečně odpovědět ve vybraných časových jed- 108

18 notkách (Tourangeau, et al., 2000). 98 Podle autorů se jedná o idealizovaný proces a v reálných situacích lidé často některé fáze přeskočí, vrátí se k dřívějším fázím nebo informace nezpracují důkladně a namísto toho odpoví například první myšlenkou, která jim přijde na mysl, a je pravděpodobné, že uspokojí výzkumníka (viz obrázek 8.1). Obrázek 8.1 Schematický proces odpovědi na otázku Poznámka: Schematický proces odpovědi na otázku (upraveno podle Tourangeau, et al., 2000). Šipky nad schématem zdůrazňují, že respondent se může vracet k dřívějším fázím nebo i postupovat v jiném pořadí. Pod schématem jsou graficky naznačeny zkratky, kdy respondent určitou fází úplně přeskočí a dostane se rovnou k odpovědi. Přestože se první část (porozumění) může zdát u otázek typu kdy zřejmá, nemusí tomu tak být vždy. Význam otázky Kdy jste začal/a pracovat v současném zaměstnání? Buďte, prosím, co nejpřesnější je zřejmý, a pokud jsou zároveň poskytnuty časové jednotky, může si být tazatel poměrně jistý, že si respondent význam otázky vyloží stejně, jak jej tazatel zamýšlel. Méně zřejmé je, jakým způsobem si respondent vyloží přesnost očekávanou tazatelem. I kdyby byla očekávaná přesnost zmíněna explicitně když tazatel požaduje co nejpřesnější odpovědi, bude respondent vyvozovat očekávanou přesnost z kontextu samotného rozhovoru a obtížnosti úkolu (Grice, 1975; Tourangeau, et al., 2000). Grice (1975) nazývá tyto často implicitní informace konverzační implikaturou (conversational implicature). Respondent se například může cítit oprávněn poskytnout méně přesné odpovědi a snažit se méně při online rozhovoru než při rozhovoru tváří v tvář. Důvodem může být fakt, že respondent v online prostředí sám vyvozuje, že záleží pouze na něm/ní, jak moc se bude snažit, a bude proto pracovat s menším úsilím. Tento jev může být zintenzivněn, jestliže je požadováno mnoho odhadů dat, a také tím, že osobní investice tazatele je v anonymním online způsobu dotazování menší proč by se měl respondent snažit být důkladný, když si na něj/ni výzkumník ani neudělá osobní 98 Tento model dotazování vychází z tzv. CASM přístupu (Cognitive Aspects of Survey Methodology). V češtině způsob tohoto uvažování důkladně popisuje Ježek (2007) či Vinopal (2009) a na názorném příkladu představuje Neusar (2009). 109

19 čas? Konverzační maximy kvantity a kvality se tak mohou u online rozhovorů a rozhovorů tváří v tvář lišit. U rozhovorů tváří v tvář má tazatel navíc možnost motivovat respondenta k vyšší výkonnosti i v situacích, kdy je obtížnost úkolu vysoká a je třeba více odhadů. Vhodnějším a přívětivějším módem by měl být také telefonní rozhovor, avšak i u tohoto módu lze často nalézt nižší kvalitu dat ve srovnání s rozhovory tváří v tvář (viz například Aquilino & Lo Sciuto, 1990). Existují dva způsoby, jak se na data dotazovat. Prvním je výše zmíněná otázka typu kdy : Kdy jste nastoupil/a do vašeho současného zaměstnání? Druhým způsobem je dotaz ve formátu relativního času: Před jakou dobou jste nastoupil/a do vašeho současného zaměstnání? 99 V každodenní konverzaci lidé často používají relativní časový formát, například před měsícem nebo před týdnem namísto v červenci či 21. července. Formát relativního času je rovněž upřednostňován při dataci nedávných či méně relevantních (například veřejných) událostí (viz Janssen, et al., 2006). Oba způsoby položení otázky evokují mírně odlišné strategie odhadu, jež mohou vést za určitých okolností k odlišným vzorcům chyb (Gaskell, et al., 2000). Lidé mohou například při použití formátu relativního času častěji využívat zaokrouhlování stalo se to před měsícem, dvěma měsíci atd. Formát absolutního času zaokrouhlení tolik nepodporuje. Huttenlocherová et al. (1990) zjistili, že v popisu uplynulého času (elapsed time) (formát relativního času) lidé často používají prototypické hodnoty jako před sedmi dny (týden), před čtrnácti dny (2 týdny) atd. Toto zjištění potvrzuje také studie Janssena et al. (2006), v níž bylo zjištěno, že průměrná chyba datace byla v absolutním časovém formátu menší. 100 Oba časové formáty trpí podobnými problémy, ale zdá se, že formát relativního času (přestože jej lidé často preferují, protože jim přijde jednodušší) vede k vyšším chybám datace (Janssen, et al., 2006). Kvůli problémům se zaokrouhlováním jsem v empirických Studiích I až III používal formát absolutního času a otázky typu kdy. Vybavení události stejně jako časových údajů s událostí souvisejících může být nejsložitější částí celého procesu, obzvlášť pokud jde o méně důležité události. Obtížnost rozvzpomínání zažil i významný holandský výzkumník Wagenaar (1986), jenž testoval svoji vlastní paměť v několik let trvající studii autobiografické paměti: Vybavení se nečekaně ukázalo být poměrně mučivé. Většina událostí již byla v době vybavení triviální a musel jsem použít značné motivace, abych prohledával svou paměť kvůli takovým nicotnostem. Bylo téměř nemožné vybavit si více než pět událostí v jeden den, což vysvětluje, 99 Formát relativního času může využívat také další referenční body než jen současnost (například jak dlouho poté/před nějakou další událostí či obdobím; viz kapitola 4.2). 100 Autoři našli rozdíl u starších událostí (> dnů) a u nedávných událostí ( dnů). U ještě nedávnějších událostí rozdíl nebyl nalezen. 110

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst STRATEGIE ČTENÍ Přemýšlení o tom, jak číst METAKOGNICE Uvažování myšlení Než budeš schopen opravdu zvýšit svoje dovednosti při čtení, potřebuješ rozumět tomu, co se děje v mysli dobrého čtenáře, když čte.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

WEBOVÝ PORÁL PRO DĚTI VE VĚKU 6 AŽ 15 LET A JEJICH RODIČE, KTERÝ NABÍZÍ MOŽNOST ROZVÍJET DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ PRO ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.

WEBOVÝ PORÁL PRO DĚTI VE VĚKU 6 AŽ 15 LET A JEJICH RODIČE, KTERÝ NABÍZÍ MOŽNOST ROZVÍJET DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ PRO ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT. WEBOVÝ PORÁL PRO DĚTI VE VĚKU 6 AŽ 15 LET A JEJICH RODIČE, KTERÝ NABÍZÍ MOŽNOST ROZVÍJET DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ PRO ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT. Webový portál DRUHÁ NOHA vytvořila společnost Scio především

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA. Jan Strnad. Třída: 5.třída

VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA. Jan Strnad. Třída: 5.třída Výsledky testu Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA Jan Strnad Třída: 5.třída Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

KAMARÁDI V OLOMOUCI. Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína

KAMARÁDI V OLOMOUCI. Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína KAMARÁDI V OLOMOUCI MPV4 Olomouc, 29.11.2012 Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína 1 A takto náš výzkum začal

Více

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice)

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví Detailní výsledky celostátního průzkumu BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Daniel

Více

Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX

Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX 1. krok identifikace důležitých oblastí života 2. krok ohodnocení oblastí života 3. krok přidělování bodů Prosím Vás

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického vyplňování dotazníku 5) Seznam tabulek, grafů a schémat 1)

Více

Vliv reklamy na studenty

Vliv reklamy na studenty Vliv reklamy na studenty Tématem našeho statistického průzkumu byla reklama. Rozhodli jsme se vytvořit několik jednoduchých otázek a prostřednictvím internetové ankety získat kýžené odpovědi z řad studentů.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výsledky a prezentace české vědy z pohledu

Více

Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumu Dotazníkové šetření, standardizovaný rozho

Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumu Dotazníkové šetření, standardizovaný rozho Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumu Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní výzkum)

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb je prvním krokem jak v systému, tak i v plánu a v projektu vzdělávací akce. Jde to soubor metod, které umožňují určit vzdělávací potřeby

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

ČÁST 1. Rozhodující koncepce odhadů. Co je Odhad? 25

ČÁST 1. Rozhodující koncepce odhadů. Co je Odhad? 25 Stručný obsah Část 1: Rozhodující koncepce odhadů 23 Kapitola 1 Co je Odhad? 25 Kapitola 2 Jak dobré odhady děláte? 37 Kapitola 3 Hodnota přesných odhadů 43 Kapitola 4 Odkud se berou chyby v odhadech?

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Psychologie práce a organizace v ČR

Psychologie práce a organizace v ČR Psychologie práce a organizace v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze 20. 21. 9. 2012 TACITNÍ ZNALOSTÍ MANAŽERŮ A ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ doc. PhDr. ing. Aleš Gregar, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní Průzkum rozhodování žáků devátých tříd Studie Než zazvoní 26. září 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Rozhodování o volbě školy:

Rozhodování o volbě školy: Rozhodování o volbě školy: Deváťaci a webové stránky škol Studie Než zazvoní 28. června 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

TRADERS MEETING. Na téma: Jak zlepšit svoje výsledky na Forexu. Praha, 12.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. www.colosseum.cz

TRADERS MEETING. Na téma: Jak zlepšit svoje výsledky na Forexu. Praha, 12.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. www.colosseum.cz TRADERS MEETING Na téma: Jak zlepšit svoje výsledky na Forexu Praha, 12.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. KDO JE KDO mezi námi Kdo jsem? Jak dlouho obchoduji Forex? Jakým způsobem obchoduji? Jak se

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY)

PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY) Návrh uživatelského rozhraní (A4M39NUR) Analýza tématu Autoři: Janovský Roman, Roubalová Eliška Cvičící:

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 Dovednosti potřebné pro práci s informacemi Nalézt informace

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John V současné době existuje široký rozsah asistivních technologií a na nich postavených řešeních

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Hana Huntová výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR V Praze, 22.7.2015 Věc: informace k projektu Bořislavka Vážená paní ředitelko, reaguji bezprostředně na Vaše otázky

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více