Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS"

Transkript

1 Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum:

2 Obsah 1 Úvod Stažení a rozbalení off-line formuláře Popis prostředí klienta offline formuláře Nástrojová lišta offline formuláře Popis položek záložky Identifikační údaje Popis položek záložky Účastník Popis položek záložky Termíny Popis záložky Cíl Popis položek záložky Indikátory Popis položek záložky Parametry Popis položek záložky Finanční bilance Popis položek záložky Poznámky a komentáře Kontrola správného vyplnění formuláře Ukládání formuláře Tisk formuláře... 12

3 1 Úvod Tento dokument je průvodcem uživatele při vyplňování offline formuláře EDS. 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře Na internetové adrese klikněte na záložku Žádost o dotaci. Pro stažení off-line formuláře klikněte na soubor s názvem: Program_pro_otevreni_Vydajoveho_titulu.exe (SMVS) nebo Program_pro_otevreni_Dotacniho_titulu.exe (EDS). Po poklepání na položku se na obrazovce počítače zobrazí okno Stažení souboru upozornění zabezpečení. obrázek 1 Stažení souboru upozornění zabezpečení Vyberte volbu Uložit. Označte úložiště, kam chcete soubor uložit: Např. Plocha na Ploše poté naleznete tuto ikonu: obrázek 2 Instalační ikonka Po kliknutí na ikonu se zobrazí okno s cestou, kam se má příslušný formulář nainstalovat. obrázek 3 Cílová složka pro rozbalení Pro správnou funkci zadejte ještě dotační titul, nebo výdajový titul, který dostanete na příslušném rezortu. Např.: obrázek 4 Výdajový subtitul. Po spuštění Výdajového titulu (s koncovkou.smvs) nebo Dotačního titulu (koncovkou.eds) se zobrazí formulář pro vyplnění. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 1

4 2 Popis prostředí klienta offline formuláře Program spustíme poklepáním na soubor s dotačním titulem. Nástrojová lišta Offline formulář Manipulační ikony Stavová lišta obrázek 5 popis prostředí klienta offline formuláře 2.1 Nástrojová lišta offline formuláře Otevře, načte formulář. Uloží formulář. Vytiskne formulář. Nápověda k formuláři. Zjistí stav žádosti. Zkopíruje formulář. Ověří, zda je formulář správně vyplněn. Odešle formulář na MF. Informace o aplikaci. Otestuje spojení, pro odeslání formuláře na MF. Obrázek 6 ovládací prvky offline formuláře SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 2

5 2.2 Popis položek záložky Identifikační údaje Obrázek 7 záložka identifikační údaje Základní identifikační údaje pro katalogizaci dotace Kapitola Povinná needitovatelná položka. Úroveň výdaje Povinná needitovatelná položka. Dotační titul Povinná needitovatelná položka. Číslo žádosti Povinná needitovatelná položka. Identifikační číslo EDS Povinná needitovatelná položka. Identifikační číslo EDS se skládá z 9 míst 3+6 (kapitola+úroveň výdaje) a 4 míst. Název Tato položka je povinná. Musíte vyplnit název projektu, který zakládáte. Nejlépe vyplnit název, tak aby vystihoval záměr založení projektu. Název projektu se propisuje do hlavičky formuláře. Typ projektu Povinná needitovatelná položka (E0 Projekt na portálu EDS (seznam žádostí evidence). Kód priority Tato položka je povinná. Vyberte z rozbalovacího seznamu Kód priority projektu. Priorita správce titulu I Nepovinná editovatelná položka. Priorita správce titulu II Nepovinná editovatelná položka. Rok Tato položka je needitovatelná, načte se automaticky podle roku DB. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 3

6 Místo realizace projektu Stát Tato položka je povinná a automaticky se předvyplní stát s kódem CZ z číselníku států. Pokud místo realizace projektu není v ČR, vyberte z rozbalovacího seznamu jiný stát podle toho, kde je projekt realizován. Okres LAU Tato položka je povinná. Vyberte z rozbalovacího seznamu Okres z číselníku území. Položku Okres LAU, lze také vybrat pomocí třech teček, kde se po vyvolání této funkce zobrazí stromová struktura. Pokud je vybrán v položce Stát jiný stát než CZ, tuto položku nelze vyplnit. PSČ/Postcode Tato položka je povinná. Vyberte z rozbalovacího seznamu patřičné PSČ z číselníku PSČ a nebo napište do položky své 5místné PSČ, které v číselníku není. Pokud vyberete z rozbalovacího seznamu nějakou položku, vyplní se automaticky položka Doručovací pošta. Pokud je v položce Stát jiný stát než CZE, lze zadat jakékoliv PSČ. Obec Tato položka je povinná. Vyplňte patřičnou obec, kde je realizován projekt. Doručovací pošta Tato položka je nepovinná. Vyplňte patřičnou doručovací poštu. Pokud vyberete v položce PSČ z rozbalovacího seznamu, položka se vyplní automaticky podle číselníku PSČ. Ulice Tato položka je nepovinná. Vyplňte patřičnou Ulici podle toho, kde je projekt realizován. Č.e., č.p., č.o. Tyto položky jsou povinné. Vyplňte patřičné číslo evidenční, číslo popisné nebo číslo orientační. Liniová stavba Tato položka je defaultně nastavena na NE. Změňte tuto položku na ANO, pokud např. projekt nebude jen v místě realizace projektu. Doplňující údaje Forma poskytnutí dotace Tuto položku automaticky vyplní systém. Vypracováno Editovatelná položka, automaticky se vyplní podle data vypracování. Výchozí rok indikátoru, Cílový rok indikátoru Položka je povinná a editovatelná. Hodnota položky je automaticky načtena podle roku DB. Měna Tato položka je povinná. Vyberte měnu, ve které bude projekt financován. Hodnota je defaultně nastavena na CZK. Kurz Tato položka je povinná. Při zvolení měny CZK je položka needitovatelná, při zvolení jiné měny musíte zadat aktuální kurz měny v KČ/za 1měna. KSD Tato položka je nepovinná. Vyberte z rozbalovacího seznamu hodnotu podle toho, do jakého KSD váš projekt patří. KSD lze také vybrat pomocí třech teček, po vyvolání této funkce zobrazí stromová struktura. Dotace: Individuální Tuto položku zvolte, pokud jde o individuální projekt. Hodnota je nastavena defaultně na NE Systémová Tuto položku zvolte, pokud jde o systémovou dotaci. Hodnota je nastavena defaultně na NE. De minimis Dotace poskytnuté jednomu příjemci za dobu 3 let nesmí přesáhnout částku EUR. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 4

7 2.3 Popis položek záložky Účastník obrázek 8 záložka účastník Účastník žadatele dotace Obchodní jméno Je nepovinná editovatelná položka. Vyplňte příslušné obchodní jméno účastníka. Právní forma Povinná editovatelná položka. IČ Povinná editovatelná položka pokud nevyplníte rodné číslo a do položky stát nezadáte jiný stát než CZ. Pokud vyplníte IČ, je nutné vyplnit i obchodní jméno. Položka je kontrolována na správnost vyplnění tvaru IČ. Rodné číslo Povinná editovatelná položka pokud nevyplníte IČ nebo do státu nezadáte jiný stát než CZ. Pokud vyplníte rodné číslo, musíte vyplnit i položky jméno a příjmení. Položka je kontrolována na správnost vyplnění tvaru rodného čísla. Příjmení Nepovinná editovatelná položka pokud nevyplníte rodné číslo. Doplňte příjmení účastníka. Jméno Nepovinná editovatelná položka pokud nevyplníte rodné číslo. Doplňte jméno účastníka. Titul před Nepovinná editovatelná položka, vyplňte titul před jménem. Titul za Nepovinná editovatelná položka, vyplňte titul za jménem. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 5

8 Zahraniční účastník Povinná editovatelná položka, pokud do položky stát zadáte jinou hodnotu než CZ, znepřístupní se poté IČ, DIČ a rodné číslo. Adresa Ulice Nepovinná editovatelná položka, vyplňte patřičnou ulici účastníka. Č.e., č.p., č.o. Tyto položky jsou povinné. Vyplňte patřičné číslo evidenční, číslo popisné nebo číslo orientační. PSČ/Postcode Povinná editovatelná položka, vyberte z rozbalovacího seznamu patřičné PSČ z číselníku PSČ nebo napište do položky požadované 5místné PSČ, které v číselníku není. Pokud vyberete z rozbalovacího seznamu nějakou položku, vyplní se vám automaticky položka Obec. Pokud je v položce Stát jiný stát než CZ, lze zadat jakékoliv PSČ. Obec Povinná editovatelná položka, vyplňte patřičnou obec účastníka pokud zadáte PSČ vyplní se vám automaticky Obec podle číselníku PSČ. Okres LAU Povinná editovatelná položka, vyberte z rozbalovacího seznamu Okres z číselníku území. Položku Okres LAU, lze také vybrat pomocí třech teček, po vyvolání této funkce se zobrazí stromová struktura. Pokud je vybrán v položce Stát jiný stát než CZ, tuto položku nelze vyplnit. Doručovací pošta Nepovinná editovatelná položka, vyplňte patřičnou doručovací poštu. Stát Povinná editovatelná položka, automaticky se předvyplní stát s kódem CZ z číselníku států. Pokud účastník není v ČR, vyberte z rozbalovacího seznamu jiný stát. Pokud vyberete jiný stát než CZ, musíte vyplnit položku zahraniční účastník, a znepřístupní se vám položky IČ, Rodné číslo a DIČ. Kontaktní osoba Kontaktní osoba Povinná editovatelná položka, vyplňte jméno a příjmení kontaktní osoby. Telefon Povinná editovatelná položka, vyplňte telefonní číslo kontaktní osoby pokud ho má. Pokud ne, vyplňte např.: nemá nebo 0. Fax Nepovinná editovatelná položka, doplňte faxové číslo kontaktní osoby. Povinná editovatelná položka, vyplňte kontaktní osoby pokud ho má. Pokud ne vyplňte Statutární zástupce Statutární zástupce Povinná editovatelná položka, vyplňte jméno příjmení statutárního zástupce. Funkce Nepovinná editovatelná položka, vyplňte funkci statutárního zástupce. Telefon Povinná editovatelná položka, vyplňte telefonní číslo statutárního zástupce, pokud ho má. Pokud ne vyplňte např.: nemá nebo 0. Fax Nepovinná editovatelná položka, doplňte faxové číslo kontaktní osoby. Povinná editovatelná položka, vyplňte kontaktní osoby pokud ho má. Pokud ne vyplňte SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 6

9 Bankovní spojení Bankovní účet Nepovinná editovatelná položka, pokud vyplníte číslo účtu, musíte vyplnit i kód banky a naopak pokud vyplníte kód banky, musíte vyplnit i číslo účtu. Když vyplníte číslo účtu a kód banky, není možné vyplnit položky IBAN pro dotace EU a SWIFT kód pro dotace EU a tyto položky se znepřístupní. Položka Bankovní účet má kontrolu na správnost vyplnění bankovního účtu, a pokud ho špatně zadáte, nelze uložit projekt. IBAN pro dotace EU Nepovinná editovatelná položka, pokud vyplníte tuto položku, musíte vyplnit i položku SWIFT kód pro dotace EU a znepřístupní se položka Bankovní účet. SWIFT kód pro dotace EU Nepovinná editovatelná položka, pokud vyplníte tuto položku, musíte vyplnit i položku IBAN pro dotace EU a znepřístupní se položka Bankovní účet. 2.4 Popis položek záložky Termíny Do této záložky se vkládají záznamy o časovém plnění cíle, na který je požadována dotace ze státního rozpočtu. Žadatel doplní jednotlivé časové etapy realizace cíle z číselníku a k nim datum zahájení a ukončení. obrázek 9 záložka termíny Kód řádku Povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu kód řádku. Termín zahájení Povinná položka. Vyplňte termín, kdy byla určitá hodnota harmonogramu zahájena. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 7

10 Závaznost zahájení Automaticky vyplněna na hodnotu orientační. Vyplňte hodnotu podle toho, o jakou závaznost termínu zahájení se jedná. Termín ukončení Povinná položka. Vyplňte termín, kdy byla určitá hodnota harmonogramu ukončena. Závaznost ukončení Automaticky vyplněna na hodnotu MAX. Vyplňte hodnotu podle toho, o jakou závaznost termínu ukončení se jedná. 2.5 Popis záložky Cíl Do této záložky se píší záměry o realizaci projektu, na který je požadována dotace ze SR. 2.6 Popis položek záložky Indikátory Do této záložky se vkládají záznamy popisující, jaké indikátory budou změněny z plánovaných finančních prostředků. Žadatel doplní název realizovaného indikátoru (tzv. měřitelného cíle), měrnou jednotku, výchozí jednotku a cílovou hodnotu. Podle těchto hodnot bude provedena následná kontrola realizace schválených indikátorů projektu, který je zakládán. Př. indikátorů: Měřitelným cílem projektu je např. zvýšení průjezdnosti dálnice, snížení emisí z lokálních topenišť, udržení dostupnosti vodních zdrojů v dané oblasti atd. obrázek 10 záložka Indikátory Kód řádku Hodnota položky se automaticky generuje postupně od hodnoty 1 až po počet založených indikátorů. Název Indikátorů Povinná položka. Vyplňte název realizovaného indikátoru (tzv. měřitelného cíle) Typ Indikátorů Automaticky vyplněna hodnota podle toho, jestli se vyplňují Indikátory EDS nebo SMVS. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 8

11 Měrná jednotka Povinná položka. Vyplňte, v jakých jednotkách bude Indikátor realizován. Zdroj Automaticky vyplněna hodnota podle toho, jestli se vyplňují Indikátory EDS nebo SMVS. Výchozí hodnota Povinná položka. Automaticky vyplněna na 0,00. Vyplňte výchozí hodnotu Indikátoru. Cílová hodnota Povinná položka. Automaticky vyplněna na 0,00. Vyplňte cílovou hodnotu Indikátoru. Datum cílové hodnoty Povinná položka. Vyplňte datum cílové hodnoty indikátorů, do kdy se má splnit. 2.7 Popis položek záložky Parametry Do této záložky se vkládají záznamy popisující, jaké parametry budou změněny z plánovaných finančních prostředků pro dosažení měřitelného cíle (tzv. Indikátoru). Žadatel doplní název realizovaného parametru, měrnou jednotku, a hodnotu. Podle těchto hodnot bude provedena následná kontrola realizace schválených parametrů projektu. Příkladem mohou být: k indikátoru zvýšení průjezdnosti bude vybudováno x m2 silnice, osazeno x ks dopravního značení, k indikátoru snížení emisí bude přestavěno x typů kotelen, k indikátoru udržení dostupnosti vodních zdrojů bude opraveno a znovu vystrojeno x vodních zdrojů. obrázek 11 okno EDS záložka Parametry Kód řádku Hodnota položky se automaticky generuje postupně od hodnoty 1 až po počet založených parametrů. Název parametru Povinná položka. Vyplňte název realizovaného parametru. Měrná jednotka Povinná položka. Vyplňte, v jakých jednotkách bude Parametr realizován. Hodnota Povinná hodnota. Vyplňte hodnotu parametru. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 9

12 Závaznost Vyberte z rozbalovacího seznamu hodnotu závaznosti. Závaznost se vyplňuje vzhledem k položce Hodnota. Podle hodnoty závaznosti se dají vyplnit položky MIN a MAX. Hodnoty MIN a MAX lze vyplnitjen tehdy, je-li zvolena Závaznost interval. 2.8 Popis položek záložky Finanční bilance Do této záložky se vkládají záznamy popisující, jaké finanční potřeby a zdroje plánuje žadatel pro realizaci cíle, na který je požadována dotace ze státního rozpočtu. Žadatel doplní jednotlivé finanční etapy (kódy řádku) realizace cíle z číselníku a k nim jednotlivé plánované částky v milionech korun s rozpisem na jednotlivé roky realizace. V záložce finanční bilance se dá vyplnit jak neinvestiční tak i investiční bilance. Pro editaci Investiční nebo Neinvestiční bilance použijte tlačítko Přidat. Tímto tlačítkem přidáváte řádky bilance. Tlačítkem Přidat rok přidáte rok do Investiční nebo Neinvestiční bilance. Tlačítkem Smazat smažete celý řádek v bilanci. obrázek 12- záložka Finanční bilance Pořadí Hodnota položky se automaticky generuje postupně od hodnoty 1 až po počet založených řádků bilance. Kód řádku Povinná položka. Vyberte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud přidáte v bilanci (Investiční, Neinvestiční) potřebový řádek, musíte vybrat i zdrojový řádek a plánované částky navzájem vybilancovat. Návrh 200x Vyplňte sloupec návrhu patřičného roku. Sloupce 200x,2010 Tyto sloupce jsou plány na další roky. Celkem Needitovatelná položka, součet položek R -n, R-2, R-1, Řídící dokumentace R, SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 10

13 R +1, R +2, R+3, R +n... SVSR Do tohoto sloupce se vyplní automaticky hodnota A, Pokud je v položce Kód řádku zadaná hodnota, která má v Číselníku kódů bilance u položky Charakter řádku hodnotu Zdroj a také u položky Stanovení výdajů státního rozpočtu hodnotu Ano. 2.9 Popis položek záložky Poznámky a komentáře V této záložce jsou poznámky k projektu. obrázek 13 okno EDS záložka Poznámky a komentáře Poznámky a komentáře správce kapitoly Pokyny od Správce titulu pro vyplnění offline formuláře Poznámky a komentáře správce titulu Pokyny od Správce titulu pro vyplnění offline formuláře Osobní poznámky a komentáře Doplňte osobní poznámky a komentáře. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 11

14 3 Kontrola správného vyplnění formuláře Funkci Zkontrolovat formulář spustíte ikonou na nástrojové liště. Pomocí této funkce bude provedena celková kontrola vyplněných dat na formuláři. Je-li na formuláři detekována chyba, systém na ni upozorní. obrázek 14 varovné okno při kontrole formuláře Pokud bude dokončena kontrola formuláře a aplikace zjistí, že všechny požadované položky jsou správně vyplněné, budete upozorněni následujícím oknem. obrázek 15 okno při správném zkontrolování formuláře 4 Ukládání formuláře Pomocí ikony na nástrojové liště, lze formulář uložit na disk pro pozdější, prohlížení, editaci či tisk. Před uložením offline formuláře, proběhne kontrola správnosti vyplnění formuláře. 5 Tisk formuláře Formulář vytisknete pomocí ikony prvky:.v tisku formuláře naleznete tyto ovládací obrázek 16 ovládací prvky sestavy 01. Vyvolá okno tisku. 02. Vyexportuje sestavu do *.GIF, *.JPG, *.BMP, *.Emf, *.PDF, *.HTML, *.CSV a *.TXT. 03. Zobrazí obsah dokumentace. 04. Najde na sestavě hledaný výraz. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 12

15 05. Stiskem levého tlačítka posune sestavu. 06. Stiskem levého tlačítka myši libovolně zvětšuje a zmenšuje sestavu. 07. Zvětší sestavu. 08. Zmenší sestavu. 09. Přiblíží výběr. 10. Přizpůsobí velikost stránky velikosti okna. 11. Přizpůsobí šířku stránky šířce okna. 12. Zobrazí sestavu na 100%. 13. Zobrazí jednu stránku na okno. 14. Zobrazí sled stránek na okno. 15. Přejde na první stranu. 16. Přejde na předchozí stranu. 17. Přejde na následující stranu. 18. Přejde na poslední stranu. 19. Přejde zpět. 20. Přejde vpřed. obrázek 17 tisk formuláře SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 13

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Změny ve verzi 1.216

Změny ve verzi 1.216 Změny ve verzi 1.216 Obsah Obecné Účetnictví zjištění adresy obchodního partnera z databáze ARES přímo z internetu (on-line)na základě IČ nebo částečného názvu firmy Stahování denních kurzů ze serveru

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz na webových stránkách

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup

PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup REGISTRACE Registrovaní uživatelé. Geodetické firmy, které již dříve zpracovávaly geodetické zaměření pro JMP, a.s. obdrží před spuštěním Portálu JDTM JMP od správce

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

První rande s Kristýnou

První rande s Kristýnou První rande s Kristýnou aneb jak na to Barbora HLADIŠOVÁ Příloha č. 2. e k diplomové práci B. Hladišové (2009): Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu Kristýna-GIS prohlížečka 1.3 je freeware, to

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz Florbalová škola Jihlava, o.s. CESTOVNÍ PŘÍKAZY http://auto.fbsjihlava.cz OBSAH Obsah REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ / VSTUP DO APLIKACE... 5 ZADÁNÍ NOVÉHO PŘÍKAZU... 6 ODESLÁNO A CO DÁL... 7 ZMĚNA REGISTRACE...

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 7.12.2010 Verze: 5.0

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více