MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015"

Transkript

1 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015 R 851/15 R 852/15 R 853/15 R 854/15 Změna finančního a výrobního plánu 2015 korporace Městské lesy Doksy a) bere na vědomí zprávu o činnosti korporace Městské lesy Doksy k , b) schvaluje změny finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2015 dle návrhu, c) bere na vědomí zápis z jednání dozorčí rady Městských lesů Doksy, s. r. o., ze dne , d) ukládá navýšit nájemné o Kč za rok Rozpočtové opatření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Doksy schvaluje organizaci Městské kulturní středisko Doksy, příspěvková organizace, Valdštejnská 251, Doksy, přesuny mezi položkami rozpočtu o tis. Kč na straně výdajů a o tis. Kč na straně příjmů dle přílohy. Rozpočtové opatření příspěvkové organizace Mateřská škola Pražská Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace Mateřská škola Doksy Pražská příspěvková organizace, IČ: , o prostředky z Grantového fondu města výši Kč na akci MŠ a zapojení těchto prostředků do výdajů rozpočtu na celkovou výši ,01 Kč, b) ukládá finančnímu odboru zpracovat změnu v limitech a ukazatelích příspěvkové organizace na rok Rozpočtové opatření příspěvkové organizace ZŠ K. H. Máchy Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa příspěvková organizace, Doksy, IČ: , o poskytnuté dotace a granty ve výši ,00 Kč a zapojení rezervního fondu ve výši ,00 Kč dle návrhu na celkovou výši rozpočtu ,00 Kč, b) ukládá finančnímu odboru zpracovat změnu v limitech a ukazatelích příspěvkové organizace na rok R 855/15 Žádost o splátkový kalendář firmy HENIG security servis, s. r. o. neschvaluje firmě HENIG security servis, s. r. o, splátkový kalendář k fakturám a na nájem z pozemku a faktuře na úroky z prodlení v celkové výši Kč dle návrhu a ukládá finančnímu odboru předložit splátkový kalendář s úhradou do doby ukončení nájemní smlouvy. 1

2 R 856/15 R 857/15 R 858/15 R 859/15 R 860/15 Finanční dar schvaluje darovací smlouvu a finanční dar na pokrytí provozní ztráty vzniklé provozem prázdninového turistického cyklobusu na trase Mšeno Doksy - Bělá pod Bezdězem a zpět v roce 2015 do výše Kč. Přesun položek rozpočtu poskytnutého grantu schvaluje přesun položek v rozpočtu poskytnutého grantu Sportovnímu klubu dětí i dospělých v Doksech na akci Otevřený turnaj ve vybíjené v Doksech z řádku 38 spotřeba materiálu na řádek 48 - služby ve výši 765 Kč. Přiznání odměny ředitelce příspěvkové organizace Domov pro seniory Doksy schvaluje přiznání odměny ředitelce Domova pro seniory Doksy dle důvodové zprávy. Přiznání odměny ředitelům škol a) schvaluje přiznání odměny ředitelce Mateřské školy Doksy Libušina 838 dle důvodové zprávy, b) schvaluje přiznání odměny ředitelce Mateřské školy Doksy Pražská 836 dle důvodové zprávy, c) schvaluje přiznání odměny ředitelce Základní školy a Mateřské školy Doksy Staré Splavy dle důvodové zprávy, d) schvaluje přiznání odměny řediteli Základní školy Karla Hynka Máchy dle důvodové zprávy, e) schvaluje přiznání odměny ředitelce Základní umělecké školy Doksy dle důvodové zprávy. Odpovídá: ref. soc. věcí a šk. Termín: Petice za zamítnutí vydávání výjimek pro Chatovou osadu Bílý kámen a) bere na vědomí znění petice proti vydávání výjimek na hudební produkci v osadě Bílý kámen, b) pověřuje místostarostu města Bc. Pavinského jednáním s provozovatelem o realizaci vhodných opatření k omezení hluku z hudební produkce v osadě Bílý kámen a ukládá předložit výstup z jednání radě města k projednání, c) ukládá tajemnici MěÚ informovat petiční výbor. Odpovídá: tajemnice Termín: R 861/15 Změna smlouvy s Českou poštou, s. p. a) schvaluje ukončení smlouvy s Českou poštou č , včetně dodatků 1-3 a jejich příloh k , b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování certifikačních služeb s Českou poštou na dobu neurčitou Odpovídá: tajemnice Termín: R 862/15 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2013 Exit 25 Club a) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 panu M. P., bytem Doksy, k pořádání hudební produkce (vnitřní) převážně oslavy narozenin v Exit 25 Clubu v Doksech, v období od do , pouze pátek a sobota od 24:00 do 04:00 hodin následujícího dne, 2

3 b) pověřuje vnitřní a správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. Odpovídá: tajemnice Termín: R 863/15 Povolení vstupu pro Povodí Ohře, s. p. a) souhlasí se vstupem státního podniku Povodí Ohře na pozemky p. p. č. 109, 110, 111, 901, 3304/1 v majetku města Doksy, b) pověřuje stavební úřad a životní prostředí kontrolou pozemku po ukončení těžby. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: R 864/15 Uzavření dodatku č. 1 se společností Bes renova, s. r. o. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě na údržbu veřejné městské zeleně se zhotovitelem Bes renova, s. r. o. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: R 865/15 R 866/15 R 867/15 R 868/15 Smlouva o poskytnutí podpory Revitalizace sídelní zeleně v Doksech VII. etapa náves Zbyny, kino, parčík U kapličky schvaluje uzavření smlouvy č se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí podpory na projekt Revitalizace sídelní zeleně v Doksech VII. etapa - náves Zbyny, kino, parčík U Kapličky, Rozhodnutí o veřejné zakázce Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy a) bere na vědomí výsledek jednání hodnotící komise veřejné zakázky Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy, b) schvaluje přidělení veřejné zakázky Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy, Část 1 Opravy a údržba silnic a komunikací s živičným krytem uchazeči s nejvhodnější nabídkou, tj. INGSTAV Doksy, s. r. o., Klůček 878, Doksy, IČ: , a schvaluje uzavření rámcové smlouvy s uvedeným uchazečem v předloženém znění, c) schvaluje přidělení veřejné zakázky Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy, Část 2 Oprava a údržba silnic a komunikací s dlážděným povrchem uchazeči s nejvhodnější nabídkou, tj. INGSTAV Doksy, s. r. o., Klůček 878, Doksy, IČ: , a schvaluje uzavření rámcové smlouvy s uvedeným uchazečem Veřejná zakázka Přístavba šaten MŠ a ZŠ Staré Splavy schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky Přístavba šaten MŠ a ZŠ Staré Splavy a ukládá na jejím základě zahájit zadávací řízení veřejné zakázky. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice ve Starých Splavech schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s předmětem Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice ve Starých Splavech s dodavatelem Stavební firma KULT, s. r. o., Kotlaska 555/18, Praha 8, IČ: , 3

4 R 869/15 R 870/15 R 871/15 R 872/15 R 873/15 R 874/15 Stanovisko k povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (raka bahenního) Pobřeží Staré Splavy schvaluje vydání souhlasného stanoviska k povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (raka bahenního) v rámci stavby Revitalizace pobřeží Staré Splavy, k. ú. Doksy u Máchova jezera Molo 1, Molo 2, demolice stávajícího mola a SO 01 Komunikace větev 6. Revitalizace pobřeží Staré Splavy smlouva o právu provést stavbu schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Revitalizace pobřeží Staré Splavy na p. č. 2516/1, 2526/6, 2510, 2511, 2514/1, 2514/4, 2319, 2397/2, 2397/3, 2613/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, část obce Staré Splavy s vlastníkem Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 4 Chodov, IČ: , Zpracování projektové dokumentace zámek příjezdové komunikace, nádvoří schvaluje uzavření smlouvy o dílo s předmětem zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby: obnova asfaltové a mlatové komunikace kolem zámku obnova povrchu nádvoří zámku s dodavatelem CR PROJECT, s. r. o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, IČ: , dle návrhu Odpovídá: ved. ORM Termín: Zpracování projektové dokumentace odvodnění zámeckého areálu schvaluje vystavení objednávky s předmětem zpracování projektové dokumentace areálových rozvodů dešťové kanalizace u zámku v Doksech s dodavatelem Ing. Jaroslava Marková, Libušinka 214, Trutnov, IČ: , Rozhodnutí o veřejné zakázce Oprava terasy východního křídla zámku a) bere na vědomí výsledek jednání hodnotící komise veřejné zakázky Oprava terasy východního křídla zámku, b) schvaluje přidělení veřejné zakázky Oprava terasy východního křídla zámku dodavateli Jiřímu Heierovi, Obora 13, Doksy, IČ: , a uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem Rozhodnutí o veřejné zakázce Správa a provozování veřejných pohřebišť města Doksy a) bere na vědomí výsledek jednání hodnotící komise veřejné zakázky Správa a provozování veřejných pohřebišť města Doksy, b) schvaluje vyloučení uchazeče Lubomír Kouba - realitní kancelář, Karla Poláčka 2230, Česká Lípa, IČ: , ze zadávacího řízení veřejné zakázky Správa a provozování veřejných pohřebišť města Doksy, 4

5 c) schvaluje přidělení veřejné zakázky Správa a provozování veřejných pohřebišť města Doksy dodavateli Bes renova, s. r. o., 5. května 344, Doksy, IČ: , d) schvaluje uzavření smlouvy o správě a provozování pohřebiště s dodavatelem Bes renova, s.r.o., 5. května 344, Doksy, IČ: , v předloženém znění. R 875/15 R 876/15 R 877/15 Veřejná výzva vlastníkům hrobových míst a hrobových zařízení schvaluje veřejnou výzvu k odstranění nevyužívaných hrobových míst a hrobových zařízení na veřejném pohřebišti v obci Kruh v Podbezdězí, Odpovídá: ved. ORM Termín: Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016 s Libereckým krajem, zastoupeným hejtmanem panem Martinem Půtou, v plné moci panem Vladimírem Mastníkem, členem rady kraje pověřeným vedením resortu dopravy, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, ve výši Kč, Odpovídá: ved. ORM Termín: Projektová dokumentace na ulice Panská, Husova a studie ulice Zámecká v Doksech a) bere na vědomí nabídky na projektovou činnost ul. Husova, Panská a Hálkova, parkoviště Zámecká, b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení kompletních projekčních prací včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení ulice Husova za Kč včetně DPH s firmou NE2D Projekt, s. r. o., Prokopa Holého 2007, Most, IČ: , c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení kompletních projekčních prací včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení ulice Panská a Hálkova za Kč včetně DPH s firmou NE2D Projekt, s. r. o., Prokopa Holého 2007, Most, IČ: , d) schvaluje vystavení objednávky na zhotovení studie parkoviště s ohledem na stávající inženýrské sítě, odvodnění a majetkové poměry v ulici Zámecká za Kč včetně DPH firmě NE2D Projekt, s. r. o., Prokopa Holého 2007, Most, IČ: Odpovídá: ved. ORM Termín: R 878/15 Opravy pozemních komunikací v majetku města Doksy na r schvaluje plán oprav pozemních komunikací pro rok etapa Odpovídá: ved. ORM Termín: R 879/15 Dílčí smlouvy o dílo k Rámcové smlouvě ze dne se společností INGSTAV Doksy, s. r. o. schvaluje uzavření dílčích smluv o dílo k Rámcové smlouvě schválené usnesením rady města č. R 183/12 ze dne , podepsané , na stavební práce Úprava prostranství před bytovými domy v Lidické ulici v Doksech s firmou INGSTAV Doksy, s. r. o. 5

6 R 880/15 R 881/15 R 882/15 R 883/15 R 884/15 R 885/15 Parkování U Myslivny a) schvaluje cenu za zákaznické parkování v lokalitě Myslivna pro rok 2016 na částku Kč/automobil, b) ukládá vyzvat žadatele k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě dle schváleného vzoru. Odpovídá: ved. ORM Termín: Pronájem části pozemku p. č. 107/7 v k. ú. Kruh v Podbezdězí a) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 107/7 - trvalý travní porost o výměře 484 m 2 v k. ú. Kruh v Podbezdězí za cenu 2,20 Kč/m 2 /rok, za účelem sekání píce, na dobu neurčitou, b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem P. K., bytem Praha 8, Dohoda o skončení nájmu a záměr pronájmu na části p. p. č. 11 v k. ú. Obora v Podbezdězí a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s panem D. M., bytem Obora a paní I. M., bytem Okna, na pronájem části pozemku p. č zamokřená plocha, vodní plocha o výměře 370 m 2 v k. ú. Obora v Podbezdězí, ke dni , b) schvaluje záměr pronájmu části p. p. č zamokřená plocha, vodní plocha o výměře 370 m 2 v k. ú. Obora v Podbezdězí. Uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě a dodatku č. 1 k mandátní smlouvě s Městskými lesy Doksy, s. r. o. a) schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě mezi městem Doksy a Městskými lesy Doksy, s. r. o, ze dne , v předloženém znění, b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ze dne , Předkupní právo 3056 nabídka na odkoupení nemovitostí RS ARTES a) nedoporučuje odkoupení nemovitostí stojících na p. p. č. 2608/ a 2608/ v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) ukládá nabídku k odkoupení nemovitostí na p. p. č. 2608/ a 2608/ v k. ú. Doksy u Máchova jezera předložit k projednání v Zastupitelstvu města Doksy. Prodej p. p. č. 1024/3 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) neschvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 1024/3 - trvalý travní porost o výměře 35 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1024/3 - trvalý travní porost o výměře 35 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera za cenu 600 Kč/m 2. 6

7 R 886/15 R 887/15 R 888/15 R 889/15 Záměr pronájmu části p. p. č. 1066/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1066/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera Záměr prodeje p. p. č. 1428/5 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1428/5 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 115 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera Zřízení věcného břemene na části p. p. č. 151/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) bere na vědomí opětovnou žádost o prodej p. p. č. 151/1 - zastavěná plocha, nádvoří, zbořeniště o výměře 161 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) ukládá odboru rozvoje a majetku zahájit řízení o věcném břemeni s vlastníky dotčených nemovitostí. Žádost o vydání souhlasu správce vodní cesty souhlasí, jako správce vodní cesty, dle nájemní smlouvy č. PO-17/SEKO/ /SOPK/2012, s provozováním přístavišť dle 8 a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, umístěných na částech p. p. č. 727/1, p. p. č. 2327, p. p. č. 2516/1, p. p. č. 2613/1, p. p. č. 2600/13, p. p. č. 2613/8 v k. ú. Doksy u Máchova jezera společností Regata Máchovo jezero, a. s., se sídlem U Jezera 393, Doksy, na dobu do R 890/15 Souhlas s uspořádáním ohňostroje na části pozemku p. č. 2400/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera souhlasí s uspořádáním novoročního ohňostroje dne v 00:30 h na části pozemku p. č. 2400/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera Sborem dobrovolných hasičů Staré Splavy, zastoupeným panem J. C., s tím, že organizátor akce zodpovídá za bezpečnost, pořádek, za způsobené škody a za uklizení pozemku neprodleně po ukončení akce, nejdéle do 17 hodin dne Odpovídá: ved. ORM Termín: R 891/15 R 892/15 Souhlas s umístěním sídla schvaluje umístění sídla Sboru dobrovolných hasičů Doksy, IČ: , do nemovitosti na adrese Valdštejnská 153, Doksy, za účelem zapsání do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze. Odpovídá: ved. ORM Termín: Revokace usnesení rady města č. R 834/15 ze dne a schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Doksy Kruh Statické zajištění skalní stěny na p. p. č. 725 a) bere na vědomí odstoupení zhotovitele HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE, s. r. o., IČ: , se sídlem Moskevská 532/60, 101 Praha 10 Vršovice, od plnění veřejné zakázky DOKSY - KRUH - Malá skalní stěna na p. p. č. 725 v k. ú. Kruh v Podbezdězí, b) revokuje - zrušuje usnesení rady města číslo R 834/15 ze dne v rozsahu bodu b), c) schvaluje zrušení veřejné zakázky DOKSY - KRUH - Malá skalní stěna na p. p. č. 725 v k. ú. Kruh v Podbezdězí ze dne , 7

8 d) ukládá odboru rozvoje a majetku uveřejnit zadávací dokumentaci DOKSY - KRUH - Malá skalní stěna na p. p. č. 725 v k. ú. Kruh v Podbezdězí na webových stránkách zadavatele. R 893/15 R 894/15 R 895/15 R 896/15 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne na rekonstrukci rozvodů topení objektu čp. 46 v Doksech schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem Plynoservis PEDAP, spol. s r. o., IČ: , se sídlem Dubická 1956, Česká Lípa, Schválení veřejné zakázky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města schvaluje veřejnou zakázku na zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města. Přenechání nájmu bytové jednotky č. 001 v objektu čp. 191, nám. Republiky v Doksech a) schvaluje uzavření Dohody o skončení nájmu bytové jednotky č. 001 o výměře 158,86 m 2 s panem M. D., b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 001 o výměře 158,86 m 2 v objektu čp. 191 panu R. F., bytem Doksy, za stanovenou cenu pronájmu Kč, na dobu neurčitou od Malovaný obraz do restaurované kapličky Bezdězská odkládá rozhodnutí o vystavení objednávky malířce Ireně Gosmanové na zhotovení a osazení malovaného obrazu do nově restaurované kapličky Bezdězská za cenu Kč. Odpovídá: ved. ORM Termín: R 897/15 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 46, 48/1, 396/1, 9/1, 457, 181, 158, 157/1, 395/1, 150, 112, 32/1, 72/1, 74, 90, 639, 43 v k. ú. Zbyny a) schvaluje vydání souhrnného stanoviska města Doksy k projektové dokumentaci CL_Zbyny - rekonstrukce vedení NN pro rekonstrukci vedení nízkého napětí na pozemcích p. č. 46, 48/1, 396/1, 9/1, 457, 181, 158, 157/1, 395/1, 150, 112, 32/1, 72/1, 74, 90, 639, 43, vše v k. ú. Zbyny, b) schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s žadatelem ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , na pozemcích p. č. 46, 48/1, 396/1, 9/1, 457, 181, 158, 157/1, 395/1, 150, 112, 32/1, 72/1, 74, 90, 639, 43, vše v k. ú. Zbyny, R 898/15 Stanovisko ke stavbě plynovodní přípojky na pozemku p. č. 3269/11 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje vydání souhrnného stanoviska města Doksy k projektové dokumentaci Plynovodní přípojka pro objekt k bydlení /OB/ č. p. 986, Valdštejnská - Doksy na pozemku p. č. 3269/11 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. 8

9 R 899/15 Zápis z jednání komise pro dopravu a pořádek ze dne bere na vědomí zápis z jednání komise pro dopravu a pořádek ze dne a pověřuje tajemnici MěÚ koordinací úkolů vyplývajících ze zápisu z jednání rady města dne Odpovídá: tajemnice Termín: R 900/15 Revokace usnesení R 768/15 ze dne revokuje - zrušuje usnesení číslo R 768/15 ze dne v plném rozsahu. vzala na vědomí: - zápis pracovního z jednání k projektu přeshraniční spolupráce mezi městem Doksy a městem Bad Muskau, - zápis z jednání sportovní komise ze dne , - doplňující informace ředitelky MěKS ke koupi pódia včetně osvětlení a kolekce obrazů malíře Bohuslava Mikeše. Ing. Eva Burešová v. r. Bc. Josef Pavinský v. r. starostka města místostarosta 9

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 R 78/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 02. 2016, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 R 744/14 R 745/14 R 746/14 R 747/14 Rozpočtové opatření ZUŠ Doksy a) schvaluje organizaci Základní umělecká škola Doksy - příspěvková organizace,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 R 563/15 Žádost o snížení ročního nájemného Regata Máchovo jezero, a. s. a) bere na vědomí stanovisko právního zástupce města k žádosti společnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 R 760/16 R 761/16 R 762/16 R 763/16 R 764/16 Plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 R 278/16 R 279/16 R 280/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 02. 05. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 R 532/15 R 533/15 R 534/15 R 535/15 R 536/15 R 537/15 R 538/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016 R 667/16 R 668/16 R 669/16 R 670/16 R 671/16 R 672/16 R 673/16 Žádost Sociálních služeb města Doksy, p. o., o odložení na neurčito schválené snížení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 R 623/16 Výjimka z limitu rozpočtu Sociální služby města Doksy na rok 2017 a) schvaluje výjimku ze stanovené výše limitu rozpočtu příspěvkové organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 MĚSTO DOKSY RM 30.05.2012 USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 R 288/12 Vybudování tůňky souhlasí s vybudováním tůňky v NPP Swamp na pozemku p. č. 2864 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016 R 525/16 R 526/16 R 527/16 R 528/16 R 529/16 R 530/16 Zhodnocení portfolia města a) bere na vědomí nabídky na zhodnocení finančních aktiv města,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015 R 388/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 06. 2015, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013 R 397/13 Plnění usnesení rady města bere na vědomí přehled plnění usnesení ke dni 22.07.2013 a souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015 R 593/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 07. 09. 2015, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 R 687/15 R 688/15 R 689/15 R 690/15 R 691/15 Rozpočtové opatření Městského kulturního střediska Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015 R 649/15 R 650/15 R 651/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 05. 10. 2015, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016 R 403/16 Revokace usnesení č. R 381/16 bod c) a d) z 30. 05. 2016 a schválení uzavření nájemních smluv na pronájem p. p. č. 752/2 a 753/1 v k.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016 R 730/16 Rozpočtové opatření za r. 2016 příspěvkové organizace Sociální služby města Doksy a) schvaluje snížení rozpočtu organizace Sociální

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 R 120/14 Pronájem části p. p. č. 2807/1, p. p. č. 2807/27, části p. p. č. 2626/1, p. p. č. 2626/82, p. p. č. 2626/41, p. p. č. 2626/133 a části

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017 R 2/17 Změna rozpočtů schválených grantů z Grantového fondu na rok 2017 Sportovní klub dětí i dospělých v Doksech a) revokuje zrušuje část usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 R 574/11 Žádost o finanční kompenzaci MŠ Pražská a) neschvaluje navýšení provozního příspěvku zřizovatele jako finanční kompenzaci Mateřské

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 R 262/11 Zapojení prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy a) schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016 R 352/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 30. 05. 2016, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015 R 90/15 R 91/15 R 92/15 R 93/15 R 94/15 R 95/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 16.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012 R 162/12 Plnění usnesení rady města bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 28.03.2012 a souhlasí s prodloužením termínů plnění

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

131/2015/RM 142/2015/RM)

131/2015/RM 142/2015/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2015 (č. usnesení 131/2015/RM 142/2015/RM) usnesení č. 131/2015/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová)

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová) MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová) Z 10/16 Prodej pozemků zahrádkářská kolonie Staré Splavy

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 R 534/14 R 535/14 R 536/14 R 537/14 R 538/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 01. 09.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015 R 201/15 Společenská smlouva obchodní korporace Městské lesy Doksy, s. r. o. ukládá předložit návrh Společenské smlouvy obchodní korporace Městských

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 R 447/12 Navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013 o míru inflace 1,9 % schvaluje navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 8. června Přítomno 13 členů zastupitelstva města, omluveni 2 (Bc. Krenický, MVDr.

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 8. června Přítomno 13 členů zastupitelstva města, omluveni 2 (Bc. Krenický, MVDr. MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 8. června 2016 Přítomno 13 členů zastupitelstva města, omluveni 2 (Bc. Krenický, MVDr. Hrušková) Z 52/16 Komunitní dům seniorů schválení záměru a) schvaluje

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne (č. usnesení 165/ /2011) XXX XXX XXX XXX

U S N E S E N Í. z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne (č. usnesení 165/ /2011) XXX XXX XXX XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 21. 11. 2011 (č. usnesení 165/2011 177/2011) usnesení č. 165/2011 Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu tajemnice

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 Z 10/16 Prodej pozemků zahrádkářská kolonie Staré Splavy a) schvaluje prodej pozemku p. č. 3732/1 - trvalý travní porost o výměře 527

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Usn.č. 56/02 1) ukládá tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit vypracování znaleckého ocenění předmětného bytu

Usn.č. 56/02 1) ukládá tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit vypracování znaleckého ocenění předmětného bytu USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 56. zasedání konaného dne 21. 12. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016)

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 10. 2016 (č. usnesení 756/2016-766/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4450/2013 spisová značka 4448/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 85. zasedání dne 9. října 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/85/13 program zasedání

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

62. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod O. Pronájem bytu (4.7).

62. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod O. Pronájem bytu (4.7). ZÁPIS USNESENÍ 26. ÚNORA 2013 RADA MĚ STA N EJDKU 62. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 92. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.11.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016 č. 183/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 2/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více