MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016"

Transkript

1 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016 R 667/16 R 668/16 R 669/16 R 670/16 R 671/16 R 672/16 R 673/16 Žádost Sociálních služeb města Doksy, p. o., o odložení na neurčito schválené snížení kapacity lůžek v domově pro seniory revokuje usnesení č. 499/16 ze dne v rozsahu bodu a). Odpovídá: ref. soc. věcí Termín: Žádost Úřadu práce ČR o vyjádření k doplatku na bydlení na ubytovně v Zámecké ul. čp. 828, Doksy a) po posouzení kritérií uděluje Úřadu práce ČR souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení M. F., trvale Česká Lípa, jedná se o ubytovací zařízení Ubytovna v Doksech, Zámecká 828, Doksy, provozovatel: Petr Zelenka, b) po posouzení kritérií uděluje Úřadu práce ČR souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení J. K., trvale Doksy, jedná se o ubytovací zařízení Ubytovna v Doksech, Zámecká 828, Doksy, provozovatel: Petr Zelenka. Odpovídá: ref. soc. věcí Termín: Veřejnosprávní kontrola MŠ Pražská Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v organizaci Mateřská škola Doksy Pražská příspěvková organizace, Pražská 836, Doksy, IČ: Veřejnosprávní kontrola MŠ Libušina Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v organizaci Mateřská škola Doksy Libušina příspěvková organizace, Libušina 838, Doksy, IČ: Veřejnosprávní kontrola ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa příspěvková organizace, Doksy, IČ: Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy schvaluje protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, Jezerní 74, okres Česká Lípa příspěvková organizace, IČ: Veřejnosprávní kontrola ZUŠ Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Doksy příspěvková organizace, Sokolská 299, Doksy, IČ:

2 R 674/16 R 675/16 R 676/16 R 677/16 Veřejnosprávní kontrola MěKS Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Doksy příspěvková organizace, Valdštejnská 251, Doksy, IČ: Veřejnosprávní kontrola Sociální služby města Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace, Panská 199, Doksy, IČ: Rozpočtové opatření ZUŠ Doksy a) schvaluje organizaci Základní umělecká škola Doksy - příspěvková organizace, Sokolská 299, Doksy, IČ: , navýšení rozpočtu o úplatu za vzdělávání a přesuny mezi položkami rozpočtu dle přílohy na celkovou výši rozpočtu Kč, b) ukládá finančnímu odboru zpracovat změnu v limitech a ukazatelích příspěvkové organizace na rok Rozpočtové opatření ZŠ K. H. Máchy Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa příspěvková organizace, Doksy, IČ: , o prostředky z rezervního fondu ve výši ,00 Kč a investičního fondu ve výši ,00 Kč na celkovou výši rozpočtu ,00 Kč a zapojení těchto prostředků na nákladové položky, b) ukládá finančnímu odboru zpracovat změnu v limitech a ukazatelích příspěvkové organizace na rok R 678/16 Výjimka z limitu rozpočtu MěKS Doksy na rok 2017 a) odkládá rozhodnutí ve věci výjimky ze stanovené výše limitu rozpočtu Městského kulturního střediska Doksy na rok 2017, b) ukládá ředitelce Městského kulturního střediska Doksy zpracovat detailní seznam pracovních činností a náplní zaměstnanců této organizace (mimo pomocných a úklidových prací) včetně tarifních zařazení, stupňů, osobních ohodnocení a dalších příplatků, c) ukládá ředitelce Městského kulturního střediska doložit rozpis dohod o provedení práce a pracovní činnosti zaměstnanců organizace na rok Odpovídá: řed. MěKS Termín: R 679/16 Kompenzace nákladů MŠ Pražská Doksy a) schvaluje finanční kompenzaci vynaložených nákladů v rámci rekonstrukce 1. pavilonu MŠ Pražská ve výši Kč organizaci Mateřská škola Doksy Pražská příspěvková organizace, IČ: , b) ukládá pokrýt kompenzaci ve výši Kč na vrub uložené sankce dodavateli stavby, c) ukládá po schválení dohody o zápočtu pohledávek a závazků navýšit provozní příspěvek zřizovatele organizaci o Kč. 2

3 R 680/16 R 681/16 R 682/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za III. čtvrtletí r a) souhlasí s navýšením rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2016 o prostředky na platy ze státního rozpočtu za III. čtvrtletí v celkové výši ,00 Kč takto: Mateřská škola Doksy Libušina 838 na ,00 Kč Mateřská škola Doksy Pražská 836 na ,00 Kč Základní školy a Mateřské školy Doksy Staré Splavy na ,00 Kč Základní školy K. H. Máchy Doksy na ,00 Kč Základní umělecké školy Doksy na ,00 Kč b) ukládá finančnímu odboru zpracovat změnu v limitech a ukazatelích Přijetí investičního úvěru na financování projektu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko Od Valdštejna k Pücklerovi knížecí kvalita služeb pro naše hosty do výše 20 mil. Kč a) bere na vědomí, že se jedná o zakázku malého rozsahu do výše 320 tis. Kč bez DPH s možností uplatnění výjimky dle 31 zákona 137/2006 Sb., b) schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 3/2015, čl. 8, o zadávání veřejných zakázek, c) schvaluje záměr přijetí investičního úvěru na financování projektu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko od Valdštejna k Pücklerovi knížecí kvalita služeb pro naše hosty do výše 20 mil. Kč s dobou čerpání do tří let od podpisu smlouvy a splacení do šesti let od ukončení čerpání, d) schvaluje podání žádosti o úvěr do výše 20 mil. Kč poskytovateli úvěru Českomoravské záruční a rozvojové bance, a. s. (rozvojová banka České republiky), pobočka Praha, se sídlem Jeruzalémská 4, Praha 1, s cenou plnění ,37 Kč bez DPH, e) ukládá předložit návrh úvěrové smlouvy ke schválení na jednání zastupitelstva města do konce roku Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Odpis a prominutí nedobytné pohledávky za o. s. KLIK a přijďte k nám schvaluje odpis a prominutí nedobytné pohledávky ve výši Kč za služby spolku Klik a přijďte k nám, z. s. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: R 683/16 Ceník kopírování 2016 schvaluje ceník pro poskytování služby kopírování na MěÚ Doksy Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: R 684/16 Harmonogram termínů zpracování návrhu rozpočtu na rok 2016 schvaluje harmonogram termínů zpracování návrhu rozpočtu na rok Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: R 685/16 Vedlejší hospodářská činnost města na rok 2017 odkládá rozhodnutí ve věci rozpočtu činností VHČ města na rok Odpovídá: ved. fin. odb. Termín:

4 R 686/16 R 687/16 R 688/16 R 689/16 R 690/16 R 691/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni , b) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení rady města č. R 562/15 ze dne v rozsahu bodů A5), A9, A10, A16, D1), č. R 94/16 ze dne v rozsahu bodů b) až n), č. R 362/16 ze dne , č. R 423/16 ze dne v rozsahu bodů d), f), g) a č. R 451/16 ze dne v rozsahu bodů a), b) dle důvodové zprávy. Odpovídá: tajemnice Termín: Zámek Doksy smlouva o poskytnutí dotace schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko s partnerským městem Bad Muskau, Odpovídá: ved. ORM Termín: Zámek Doksy příkazní smlouva na poskytování poradenství při realizaci projektu v rámci Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytování projektového poradenství při realizaci projektu v rámci Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko paní Ing. Ivou Hübnerovou, se sídlem Vysoká 70, Jablonec nad Nisou, IČ: , Odpovídá: ved. ORM Termín: Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok s Libereckým krajem, zastoupeným hejtmanem panem Martinem Půtou, v plné moci panem Vladimírem Mastníkem, členem rady kraje pověřeným vedením resortu dopravy, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, ve výši Kč za kalendářní rok, Nákup prostředků požární ochrany schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 3/2015 o zadávání veřejných zakázek pro dodávku prostředků požární ochrany a schvaluje uzavření kupních smluv mezi s firmou PRORO-NB, s. r. o., na nákup prostředků požární ochrany v celkové částce max Kč bez DPH, Odpovídá: ved. ORM Termín: Zámek Doksy zpracování projektové dokumentace obnovy vstupních portálů a) schvaluje vystavení objednávky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby Obnova vstupních portálů zámku Doksy dodavateli p. Martinu Volejníkovi, Plzeňská 445/215, , Praha, IČ: , dle nabídky v předloženém znění, b) bere na vědomí informaci o možnostech dotační podpory akce. 4

5 R 692/16 Rozhodnutí o veřejných zakázkách Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro odstranění stavby tělocvična u zámku a Projektová dokumentace parkoviště v areálu zámku Doksy a) bere na vědomí výsledek jednání hodnotící komise veřejných zakázek Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro odstranění stavby tělocvična u zámku a Projektová dokumentace parkoviště v areálu zámku Doksy, b) schvaluje přidělení veřejné zakázky Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro odstranění stavby tělocvična u zámku dodavateli Ing. Jiří Machač, Zámecká 50, Česká Lípa, IČ: , a uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem v předloženém znění, c) schvaluje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky Projektová dokumentace parkoviště v areálu zámku Doksy. R 693/16 Rekonstrukce rozvodů MŠ Pražská, pravý pavilon nároky města uplatňované na zhotoviteli a) schvaluje zápočet nároků města z titulu smluvní pokuty, způsobené škody a dalších souvisejících nákladů proti faktuře zhotovitele, b) bere na vědomí náklady na zhotovení znaleckého posudku pro posouzení výše nároku z nestandardního provedení díla, c) neschvaluje zpracování znaleckého posudku dle bodu c). R 694/16 R 695/16 R 696/16 R 697/16 Rozhodnutí o veřejné zakázce Demolice kotelny v ul. Pražská, Doksy a) bere na vědomí výsledek jednání hodnotící komise veřejné zakázky Demolice kotelny v ul. Pražská, Doksy, b) schvaluje přidělení veřejné zakázky dodavateli p. Milanu Baránkovi, Na Kohoutě 334/5, Ústí nad Labem, IČ: , a uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem Vodovod a kanalizace Obora studie schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace stavby kanalizace a vodovodu Obora ve stupni studie s dodavatelem panem Ing. Josefem Folbrechtem, Žižkova 205, Nový Bor, IČ: , dle nabídky Odpovídá: ved. ORM Termín: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na odvodnění komunikace Zátiší schvaluje uzavření dodatku č. 1 na méněpráce ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou JOSTAV, spol. s r. o., se sídlem Studánecká 47, Stráž nad Nisou, IČ: , na realizaci prací Doksy Zátiší úprava odvodnění komunikace ze dne ve výši ,40 Kč bez DPH. Odpovídá: ved. ORM Termín: Dílčí smlouva o dílo na opravy povrchů komunikací včetně odvodnění hlavní pláž Doksy schvaluje uzavření dílčí smlouvy o dílo č. 1261_09/16 na Opravy povrchů dlážděných komunikací a odvodnění v majetku města Doksy opravy 5

6 povrchů komunikací hlavní pláž s firmou INGSTAV Doksy, s. r. o., Klůček 878, Doksy, IČ: , za cenu Kč včetně DPH, v předloženém znění. R 698/16 R 699/16 R 700/16 Dílčí smlouvy o dílo - autobusová zastávka ve Zbynech schvaluje v rámci akce zastávka BUS Zbyny uzavření dílčí smlouvy o dílo č. 1260_07/16 na Opravy a rekonstrukce komunikací s živičným povrchem za cenu Kč včetně DPH a dílčí smlouvy o dílo č. 1291_10/16 na Opravy povrchů dlážděných komunikací a odvodnění v majetku města Doksy za cenu Kč včetně DPH, s firmou INGSTAV Doksy, s. r. o., Klůček 878, Doksy, IČ: , Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/0564/2001/S s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., o zařazení osvětlení parku na Lipovém náměstí v Doksech schvaluje uzavření dodatku č. 2 na správu veřejného osvětlení s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ: , dle smlouvy č. 3/0564/2001/S, Vánoční osvětlení a výzdoba smlouva o dílo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vánoční výzdobu 2016 s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ: , dle rámcové smlouvy č. 3/0564/2001/S, za cenu Kč včetně DPH, Odpovídá: ved. ORM Termín: R 701/16 Plán zimní údržby 2016 schvaluje operační plán zimní údržby komunikací v majetku města Doksy pro období zima 2016, R 702/16 Prodej nemovitostí u čp. 440, ul. Máchova Doksy a) bere na vědomí doručené nabídky na prodej pozemku p. č. 482/2 - zastavěná plocha o výměře 70 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, jehož součásti je stavba garáže, b) nedoporučuje prodej pozemků p. č zahrada o výměře 357 m 2, p. p. č. 472/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m 2, p. č. 477/25 - trvalý travní porost o výměře 89 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera panu P. E., bytem Doksy, za nabídkovou cenu Kč. R 703/16 Revokace usnesení č. R 376/15 ze dne revokuje zrušuje usnesení č. R 376/15 ze dne v plném znění. 6

7 R 704/16 R 705/16 R 706/16 R 707/16 Revokace usnesení č. R 838/15 bod a), záměr uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej p. p. č. 2588/9 v k. ú. Doksy u Máchova jezera revokuje zrušuje usnesení č. R 838/15 ze dne v rozsahu bodu a). Pronájem části p. p. č. 2600/15, části p. p. č. 2601/1, 2601/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 36/2015 ze dne s paní T. T., bytem Doksy, v předloženém znění, b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 37/2015 ze dne s paní J. J., bytem Brniště, v předloženém znění, c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 37/2016 na pronájem části p. p. č. 2600/15 - ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha o výměře 72 m 2 za cenu 14 Kč/m 2 /rok a p. p. č. 2600/15 o výměře 18 m 2 na umístění obytné buňky za cenu 36 Kč/m 2 /rok, na dobu určitou od do , s paní J. J., bytem Brniště, Pronájem p. p. č. 2626/154 a části p. p. č. 2626/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a předkupní právo 3056 zákona č. 89/2012 Sb. a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 2626/1 - lesní pozemek o výměře 103 m 2 a p. p. č. 2626/154 - lesní pozemek zastavěný rekreačním objektem č. e. 490 o výměře 345 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera s panem P. J., bytem Praha 6, v předloženém znění, b) nedoporučuje využití předkupního práva dle 3056 zákona č. 89/2012 Sb. jako vlastník pozemků p. č. 2626/58-64, 2626/154 k objektům rodinné rekreace č. e. 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 490, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, c) ukládá předložit nabídku předkupního práva k projednání v zastupitelstvu města. Pronájem části p. p. č. 2626/1 a p. p. č. 2626/97 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 2626/1 - lesní pozemek o výměře 24 m 2 a p. p. č. 2626/97 - lesní pozemek zastavěný rekreační chatou o výměře 49 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, s paní K. R., bytem Liberec IV, na dobu neurčitou od , za cenu 21 Kč/m 2 /rok bez DPH, R 708/16 Dohoda o skončení nájmu a záměr pronájmu části p. p. č a 1654/4 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje dohodu o skončení nájmu se firmou Lineta, a. s., U Arborky 696, Praha 9 - Satalice, na pronájem části p. p. č lesní pozemek o výměře 38 m 2 a p. p. č. 1654/4 - lesní pozemek zastavěný rekreační chatou č. e. 209 o výměře 37 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, ke dni , v předloženém znění, b) schvaluje záměr pronájmu části p. p. č lesní pozemek o výměře 38 m 2 a p. p. č. 1654/4 - lesní pozemek zastavěný rekreační chatou č. e. 209 o výměře 37 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera. 7

8 R 709/16 Dohoda o skončení nájmu a záměr pronájmu části p. p. č. 2166/1, 2168, 2170 a p. p. č. 2166/3-32 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje dohodu o skončení nájmu se paní E. Z., bytem Teplice, na pronájem částí p. p. č. 2166/1, 2168, ostatní plocha o výměře 4488 m 2 a p. p. č. 2166/13 32 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 994 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, ke dni , v předloženém znění, b) schvaluje záměr pronájmu částí p. p. č. 2166/1, 2168, ostatní plocha o výměře 4488 m 2 a p. p. č. 2166/ zastavěná plocha, nádvoří o výměře 994 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera. R 710/16 R 711/16 R 712/16 R 713/16 Záměr pronájmu části p. p. č. 2688/4 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 2688/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 275 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) schvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 2688/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 413 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Záměr pronájmu části p. p. č. 2526/6 v k. ú. Doksy u Máchova jezera neschvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 2526/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Záměr prodeje pozemku p. č. 1674/10 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1674/10 - lesní pozemek pod rekreační chatou e. č o výměře 68 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) ukládá odboru rozvoje a majetku prověřit vlastnické vztahy k p. p. č. 1674/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Záměr prodeje části p. p. č a p. p. č. 1721/6 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) neschvaluje záměr prodeje části p. p. č trvalý travní porost a p. p. č. 1721/6 - zastavěná plocha, nádvoří o výměře 47 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) ukládá záměr prodeje části p. p. č trvalý travní porost a p. p. č. 1721/6 - zastavěná plocha, nádvoří o výměře 47 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera předložit k projednání v Zastupitelstvu města Doksy. R 714/16 Revokace usnesení č. R 659/16 část b) ze dne revokuje - zrušuje usnesení číslo R 659/16 ze dne v rozsahu bodu b). R 715/16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce bytové jednotky ve 4. NP objektu 5. května 437, Doksy, se zhotovitelem VERSANA, s. r. o., IČ: , se sídlem Kytlice 11, Kytlice, 8

9 R 716/16 R 717/16 R 718/16 Projektová dokumentace na stabilizaci skalního útvaru Doksy Staré Splavy Jarmilina skála schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace Doksy Staré Splavy Jarmilina skála s panem Ing. Jiřím Peterou, (JIP) soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost, se sídlem Pouchovská ev. č. 79, Hradec Králové, IČ: , za cenu Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. Odpovídá: ved. ORM Termín: Rekonstrukce kanalizace na pozemku p. č. 2166/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje vydání stanoviska k rekonstrukci kanalizace na pozemku p. č. 2166/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, Odpovídá: ved. ORM Termín: Stanovisko k projektové dokumentaci Výstavba požární stanice Doksy a smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí do pozemků p. č. 1554/2, 1555/13, 481/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje vydání stanoviska k projektové dokumentaci Výstavba požární stanice Doksy na pozemku p. č. 3942/2, katastrální území Doksy u Máchova jezera, zpracované v období 08/2016 společností Arplan, s. r. o., se sídlem Ječná 505/2, Praha 2 Nové Město, v předloženém znění, b) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s žadatelem Česká republika Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, na pozemcích p. č. 1554/2, 1555/13 a 481/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, v předloženém znění, c) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s žadatelem Česká republika Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec a společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, na pozemcích p. č. 1554/2, 1555/13, 481/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, Odpovídá: ved. ORM Termín: R 719/16 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 679/1 v k. ú. Obora v Podbezdězí a) schvaluje vydání stanoviska ke stavbě elektrické přípojky na pozemku p. č. 679/1 v k. ú. Obora v Podbezdězí, v předloženém znění, b) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s žadatelem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, na pozemku p. č. 679/1 v k. ú. Obora v Podbezdězí, Odpovídá: ved. ORM Termín: R 720/16 Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene na pozemku p. č. 3268/1 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - věcného břemene na pozemku p. č. 3268/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, zastoupeným hejtmanem kraje panem Martinem Půtou, 9

10 R 721/16 Pronájem sociálních bytů v objektu Nerudova čp. 19 a) schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu bytové jednotky č. 8 o výměře 42,04 m 2 v objektu čp. 19 s paní P. F., trvale bytem Doksy, ke dni , b) schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu ubytovací jednotky č. 1, 2 s paní K. Č. na ubytovně města Doksy Nerudova čp. 19, ke dni , c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 8 o výměře 42,04 m 2 v objektu čp. 19 s paní K. Č., trvale bytem Doksy, za cenu Kč/měsíc bez energií a služeb, na dobu určitou od do R 722/16 R 723/16 Pronájem tělocvičny v objektu čp. 47, ul. Komenského schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem tělocvičny v objektu čp. 47 se Základní školou a mateřskou školou Okna, příspěvková organizace, se sídlem Okna 3, Okna, na dobu určitou od do , Odpovídá: ved. ORM Termín: Záměr pronájmu náměstí Republiky za účelem konání trhů schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 18 o výměře 7320 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera za účelem konání trhů v roce 2017, R 724/16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o výměře 76,59 m 2 v objektu čp. 191 na pozemku p. č. 5/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o výměře 76,59 m 2 v objektu čp. 191 na pozemku p. č. 5/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera s Městským kulturním střediskem Doksy, se sídlem Valdštejnská 251, Doksy, IČ: , R 725/16 R 726/16 Mateřská škola Pražská Doksy informace o výsledku výběrového řízení Rekonstrukce ploch před vchodem do budovy MŠ ze zahrady (2 plochy) a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení Mateřské školy Pražská Doksy na veřejnou zakázku Rekonstrukce ploch před vchodem do budovy MŠ ze zahrady (2 plochy), b) schvaluje přidělení veřejné zakázky Rekonstrukce ploch před vchodem do budovy MŠ ze zahrady (2 plochy) zhotoviteli 4SOFT, s. r. o., Krkonošská 625, Tanvald, IČ: , a uzavření příslušné smlouvy o dílo za cenu ve výši ,78 Kč vč. DPH. Odpovídá: ved. ORM Termín: Stanovení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu, organizační změny a) stanoví, že celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu (na dobu neurčitou) činí 32 osob, b) zřizuje oddělení technické správy v rámci odboru rozvoje a majetku MěÚ Doksy s účinností od , c) zřizuje místo vedoucího vnitřního a správního odboru s účinností od , d) ukládá tajemnici MěÚ připravit změnu organizačního řádu. Odpovídá: tajemnice Termín:

11 R 727/16 R 728/16 R 729/16 Jmenování vedoucí vnitřního a správního odboru souhlasí se jmenováním Bc. Lenky Lebedové vedoucí vnitřního a správního odboru od Odpovídá: tajemnice Termín: Smlouva o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI se společností Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ: , od za cenu Kč bez DPH/rok, Odpovídá: tajemnice Termín: Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy, které se koná dne 9. listopadu Odpovídá: starostka Termín: Ing. Eva Burešová v. r. Bc. Josef Pavinský v. r. starostka místostarosta 11

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 R 78/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 02. 2016, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 R 760/16 R 761/16 R 762/16 R 763/16 R 764/16 Plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015 R 649/15 R 650/15 R 651/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 05. 10. 2015, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 R 563/15 Žádost o snížení ročního nájemného Regata Máchovo jezero, a. s. a) bere na vědomí stanovisko právního zástupce města k žádosti společnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016 R 525/16 R 526/16 R 527/16 R 528/16 R 529/16 R 530/16 Zhodnocení portfolia města a) bere na vědomí nabídky na zhodnocení finančních aktiv města,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 R 278/16 R 279/16 R 280/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 02. 05. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 R 623/16 Výjimka z limitu rozpočtu Sociální služby města Doksy na rok 2017 a) schvaluje výjimku ze stanovené výše limitu rozpočtu příspěvkové organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 R 532/15 R 533/15 R 534/15 R 535/15 R 536/15 R 537/15 R 538/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015 R 593/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 07. 09. 2015, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 R 744/14 R 745/14 R 746/14 R 747/14 Rozpočtové opatření ZUŠ Doksy a) schvaluje organizaci Základní umělecká škola Doksy - příspěvková organizace,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017 R 2/17 Změna rozpočtů schválených grantů z Grantového fondu na rok 2017 Sportovní klub dětí i dospělých v Doksech a) revokuje zrušuje část usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 R 687/15 R 688/15 R 689/15 R 690/15 R 691/15 Rozpočtové opatření Městského kulturního střediska Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016 R 403/16 Revokace usnesení č. R 381/16 bod c) a d) z 30. 05. 2016 a schválení uzavření nájemních smluv na pronájem p. p. č. 752/2 a 753/1 v k.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 MĚSTO DOKSY RM 30.05.2012 USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 R 288/12 Vybudování tůňky souhlasí s vybudováním tůňky v NPP Swamp na pozemku p. č. 2864 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013 R 397/13 Plnění usnesení rady města bere na vědomí přehled plnění usnesení ke dni 22.07.2013 a souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015 R 851/15 R 852/15 R 853/15 R 854/15 Změna finančního a výrobního plánu 2015 korporace Městské lesy Doksy a) bere na vědomí zprávu o činnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012 R 162/12 Plnění usnesení rady města bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 28.03.2012 a souhlasí s prodloužením termínů plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015 R 90/15 R 91/15 R 92/15 R 93/15 R 94/15 R 95/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 16.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 R 574/11 Žádost o finanční kompenzaci MŠ Pražská a) neschvaluje navýšení provozního příspěvku zřizovatele jako finanční kompenzaci Mateřské

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016 R 730/16 Rozpočtové opatření za r. 2016 příspěvkové organizace Sociální služby města Doksy a) schvaluje snížení rozpočtu organizace Sociální

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 8. června Přítomno 13 členů zastupitelstva města, omluveni 2 (Bc. Krenický, MVDr.

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 8. června Přítomno 13 členů zastupitelstva města, omluveni 2 (Bc. Krenický, MVDr. MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 8. června 2016 Přítomno 13 členů zastupitelstva města, omluveni 2 (Bc. Krenický, MVDr. Hrušková) Z 52/16 Komunitní dům seniorů schválení záměru a) schvaluje

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 R 120/14 Pronájem části p. p. č. 2807/1, p. p. č. 2807/27, části p. p. č. 2626/1, p. p. č. 2626/82, p. p. č. 2626/41, p. p. č. 2626/133 a části

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová)

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová) MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová) Z 10/16 Prodej pozemků zahrádkářská kolonie Staré Splavy

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015 R 388/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 06. 2015, b) souhlasí s prodloužením

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016 R 352/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 30. 05. 2016, b) souhlasí s prodloužením

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 R 262/11 Zapojení prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy a) schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016 č. 1042 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015 R 201/15 Společenská smlouva obchodní korporace Městské lesy Doksy, s. r. o. ukládá předložit návrh Společenské smlouvy obchodní korporace Městských

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne 9.1.2017 Rada města po projednání RM/80/1562 program jednání 80. schůze Rady města Bílovec, konané dne 9.1.2017 RM/80/1563 plnění ukládacích usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 24. 6. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/7/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016)

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 10. 2016 (č. usnesení 756/2016-766/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více