NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová"

Transkript

1 NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK MUDr. Jana Landsmanová

2 1. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství doporučený postup Laboratorní vyšetření ( ) Hematokrit, počet erytrocytů, leukocytů, trombocytů, hladina hemoglobinu Serologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis pouze výběrově (serologické vyšetření protilátek proti syfilis t.č. není zatím v souladu s vyhláškou MZ ČR, o změně se jedná)

3 2. Syfilis Nynější stav: Na základě vyhlášky MZ ČR číslo: 306/ část 3, je povinné screeningové vyšetření na syfilis s použitím jedné nespecifické a jedné specifické reakce u: Všech těhotných ve třetím a sedmém měsíci těhotenství Pupečníkové krve každého novorozence Každé ženy před provedením interrupce

4 Proto je navržena změna vyhlášky MZ ČR 306/2012 následujícím způsobem:,, příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnických zařízení a ústavech sociální péče ( 17 odst. 1. zákona) Lékař provádí klinické a serologické vyšetření na syfilis s použitím jedné nespecifické a jedné specifické reakce u: a) Všech těhotných ve třetím měsíci ( I. trimestr) nebo později při prvním vyšetření v těhotenství, v sedmém měsíci (III. trimestru), pokud to lékař považuje za odůvodněné (výběrově) a) Pupečníkové krve každého novorozence

5 U těhotných žen, kterým je v důsledku nedostatečné prenatální péče nebylo staveno BWR v I.trimestru, se nabírá krev k vyšetření kdykoliv v těhotenství, u rodičky s neznámým BWR statutem vyšetřujeme BWR za porodu

6 3. Testování na HIV Rutinní testování těhotných žen na HIV je v ČR povinné ze zákona (zákon č.258/2000 Sb., 71 odst.2, písmeno a) o vyšetřování na HIV bez souhlasu fyzické osoby platí i o těhotných ženách Vyšetření má provést lékař těhotenské poradny: při první návštěvě těhotné ženy této poradny v odůvodněných případech zvýšeného rizika i v posledním trimestru těhotenství ( Věstník MZ ČR 2003, částka 8, 2-13) Co nejčastější detekování infekce a následná aplikace kombinace antiretrovirové léčby těhotné ženě = výrazně ovlivní perinatální transmisi HIV

7 4. Screening hepatitidy B v těhotenství Poznání HBsAg statutu matky je zásadní pro včasnou imunizaci novorozence HBsAg pozitivita nemění management péče o těhotnou ženu HBsAg pozitivita nemá vliv na způsob a místo vedení porodu Pro diagnostiku virové hepatitidy B podle DP stačí pozitivita HBsAg, jiné markery VHB není třeba v těhotenství vyšetřovat ani při HBsAg pozitivitě

8 Screening HBsAg se provádí v I.trimestru těhotenství ( při event. předčasném porodu) U těhotných žen, kterým v důsledku nedostatečné prenatální péče nebyl stanoven HBsAg v I.trimestru, se nabírá krev: Kdykoliv v těhotenství U rodičky s neznámým HBsAg statutem vyšetřujeme HBsAg za porodu

9 U HBsAg pozitivních žen zjištěných v I.trimestru není nutný opakovaný odběr pro HBsAg ve III.trimestru (u více než 90% žen přetrvává nosičství HBV po celou dobu gravidity) U HBsAg negativních žen provádíme opakování odběru ve III.trimestru jenom v případech s vysokým rizikem infekce v průběhu těhotenství (i.v. drogy, rizikové sexuální chování) nebo u žen s podezřením na expozici

10 5. Informované souhlasy Referováno stanovisko právníků (Uher, Mach, Prudil) Od ,,Zákon o zdravotních službách - paragraf 34, odstavec 2, zákon č. 372/2011 Sb. Písemný souhlas se vyžaduje, pokud to stanoví zvláštní právní norma nebo pokud to stanoví poskytovatel vzhledem k charakteru výkonu Každá nemocnice je povinna vypracovat seznam výkonů, které vyžadují písemný informovaný souhlas (stanovuje zaměstnavatel), v ostatních případech se informovaný souhlas podává ústně + podpis

11 Akutní porodnické operace doporučeno vynětí z této povinnosti (akutní císařský řez, extrakční vaginální operace, zástava peripartální hemorrhagie) Akutní život zachraňující výkony jsou shrnuty v paragrafu 6 Evropské úmluvy o lidských právech a nevyžadují informovaný souhlas

12 6. Prenatální péče výběr z doporučení 2013 Antenatální steroidy od 23. týdne do ukončeného 34. týdne Druhá kůra antenatálních steroidů může být aplikována, když 1.kůra proběhla před 26.týdnem Antenatální steroidy mohou být zváženy u elektivních císařských řezů až do termínu těhotenství Elektivní císařský řez u nekomplikovaného těhotenství by neměl být prováděn před ukončeným 39.týdnem

13 7. Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu (Revize doporučeného postupu 2013) Screening Kultivační vyšetření ve týdnu gravidity Odběr vzorku - kombinovaný stěr vaginorektální jednou štětičkou z postranních stěn dolní třetiny pochvy a následně z rekta jedním tahem z vaginy přes perineum na anus Indikováno u všech žen Vyjímka: GBS pozitivní kultivace moči (bakteriurie více než 10 na 5) v průběhu stávajícího těhotenství

14 Bude-li kultivace screeningu GBS pozitivní, je lékař těhotenské ambulance povinen: Zaznamenat výsledek do těhotenské průkazky včetně zjištěné citlivosti a případné alergie na PNC Výsledek kultivačního screeningu GBS je validní 5 týdnů po jeho odběru Lékař je rovněž povinen o výsledku a přínosu i riziku intrapartální ATB profylaxe informovat pacientku Poučit ji o nutnosti příchodu k přijetí na porodní sál již při začátku porodní činnosti Možno provést peripartální ATB profylaxe v plném rozsahu

15 Odpovídající prepartální ATB profylaxe GBS Dostatečná profylaxe v případě, že k porodu došlo za více než 4 hodiny od ukončení aplikace 1. dávky ATB ATB profylaxe indikována: Pozitivní výsledek GBS screening v současné graviditě GBS bakteriurie zachycena kdykoliv v průběhu současného těhotenství Předchozí dítě s invazivní GBS infekcí v novorozeneckém věku Neznámý výsledek GBS screeningu při začátku porodu (kultivace neprovedena, není-li k dispozici, negativní výsledek >5 týdnů) a současně přítomný některý z RF:

16 Rizikové faktory: Porod před 37.t.t. PROM před > 18 hodinami Febrilie matky (teplota >38 C) Porod dítěte s časnou formou GBS onemocnění Pozitivní rychlotest na GBS (nenahrazuje kultivační screening)

17 ATB profylaxe není indikována: GBS screening negativní t.t. Porod per S.C. před nástupem porodní činnosti a zachované VP bez ohledu na výsledek GBS screeeningu Pozitivní GBS screening v předchozím těhotenství (pokud nejsou zároveň přítomny indikace i v této graviditě) GBS bakteriurie v předchozím těhotenství (pokud nejsou přítomny indikace i v této graviditě)

18 Lék 1. volby PNC G i.v. Iniciální dávka 5 mil. IU, dále 2,5 mil. IU po 4 hod Neporodí-li žena do 8 hodin od iniciální dávky, doporučujeme prodloužit interval podání na 2,5 mil. IU každých 6 hodin do porodu plodu (nebo do zjištění negativity screeningového vyšetření)

19 Možná alternativa AMP 2g i.v., dále 1 g po 6 hodinách do porodu Volba ATB při alergii na PNC řadu (pacienti s nízkým rizikem anafylaxe či nevěrohodnou alergickou anamnézou) Cefalosporiny 1.generace i.v. (cefazolin, cefalotin) iniciální dávka 2g i.v., dále 1 g i.v. v intervalu 8hod až do porodu plodu

20 Pacienti s vysokým rizikem anafylaxe (anafylaxe, angioedém, urtica, respirační distres po podání PNC v anamnéze) Klindamycin i.v. iniciální dávka 900 mg i.v., dále 900 mg i.v. v intervalu 8 hodin až do porodu Erythromycin 500 mg i.v. po 6 hodinách do porodu plodu Vankomycin (pouze jako,rezervní ATB pro pacientky s vysokým rizikem anafylaxe a prokázanou rezistencí k předchozím ATB) 500 mg i.v. po 6 hodinách do porodu, nebo 1g po 12 hodinách i.v.

21

22

23 Předčasný odtok vody plodové je definován: Odtok vody plodové více než 1 hodinu před začátkem porodu Rozlišujeme Předčasný odtok vody plodové v termínu - > 37.t.t. (termprom - TPROM) Předčasný odtok VP před termínem - < 37.t.t. (preterm PROM - PPROM)

24 Doporučená vyšetření při odtoku vody plodové hospitalizace markery infekce (KO + diff, CRP ev. cytokiny IL 6, prokalcitonin) odběr kultivace screening GBS CTG plodu vaginální vyšetření omezit na nejmenší možnou míru pro snížení rizika infekce USG vyšetření (poloha plodu, biometrii, mn. VP ev.flowmetrii při zn.iugr) Monitorace T a P matky

25 známky klinické chorioamniitis zvýšení teploty příznaků: nad 38C a přítomnost nejméně dvou z následujících tachykardie matky > 100/min tachykardie plodu > 160/min hnisavý vaginální fluor citlivost dělohy bolesti břicha a leukocytoza > / mm3

26 1. PROM u těhotenství gestačního stáří 37+0 týdnů a více Při nepřítomnosti klinické chorioamniitis a při negativitě GBS screeningu provokujeme porod za 24 hodin po odtoku vody plodové aplikace ATB po 18 hodinách po odtoku vody plodové nemá jasný benefit, rozhodnutí o jejich aplikaci je na ošetřujícím lékaři Při přítomnosti klinické chorioamniitis či pozitivitě GBS screeningu nasazujeme ATB terapii ihned a porod provokujeme

27 2. PPROM ve týdnu těhotenství Při nepřítomnosti klinické chorioamniitis, distresu plodu, abrupce placenty provokujeme porod u po konzultaci s pediatrem nejdříve však za 48 hodin U PPROM po 34+6 postupujeme jako u TPROM (provokace za 24 hodin ) kortikosteroidy do 34+6 tokolýza do 34+6 týdne po dobu maturace plic (při děložní činnosti) ATB léčba se řídí vlastním doporučením a doporučením pro GBS profylaxi

28 3. PPROM ve týdnu těhotenství transfer in utero do perinatologického centra nejsou li přítomny známky klinické chorioamniitis či distresu plodu, abrupce placenty podáváme kortikosteroidy do 34+6 aplikujeme preventivní tokolýzu do 34+6 profylakticky podáváme ATB dále volíme individuální postup ukončení těhotenství na podkladě vývoje laboratorních a klinických parametrů a konzultace s neonatology

29 Budoucnost v diagnostice Odběr plodové vody amniocentézou Stanovení IL-6 a bakteriální DNA v plodové vodě Alternativou by mohla být aerobní / anaerobní kultivace + PCR na genitální mykoplazmata v plodové vodě

30 Individualizovaný přístup k PPROM po ukončení plicní zralosti 1. Pokud má pracoviště možnosti, jsou splněny podmínky a vyloučeny kontraindikace: - odběr VP (AMC) - stanovení IL 6 a bakteriální DNA v VP - alternativa je aerobní/anaerobní kultivace + PCR na genitální mykoplazmata ve VP Podmínky: možnost odběru VP Kontraindikace: klinická chorioamniitis, známky hypoxie plodu, abrupce placenty, další mateřské a fetální kontraindikace k oddálení porodu

31 A) Konzervativní postup Hladina IL-6 < 1000 pg/ml a negativní bakteriální DNA ve VP - ATB terapie na 7 dní - kontrola CRP v pravidelných intervalech - při známkách hypoxie, krvácení a/nebo klinické chorioamniitis a/nebo vzestupu CRP - provokace porodu či ukončení těhotenství per s.c. dle aktuálního stavu - při nástupu děložní aktivity již netlumit porod - ukončení těhotenství po dokončení 34.týdne

32 B) Aktivní postup Hladina IL 6 > 1000pg/ml a/nebo pozitivní bakteriální DNA ve VP - provokace porodu či ukončení těhotenství per s.c. dle aktuálního stavu

33 2. Pokud pracoviště nemá možnost této diagnostiky, či nejsou splněny podmínky ukončení těhotenství: - dle individuálního postupu na podkladě vývoje laboratorních a klinických parametrů a konzultace s neonatology - transfer in utero, - kortikoidy - ATB - tokolýza

34 Indikace k zahájení empirické ATB terapie: 1. empirickou ATB terapii zahajujeme při odtoku VP ihned u: gravidity < týden gravidity > 37+0 týden a GBS pozitivitou či pozitivními zánětlivými markery gravidity > 37+0 týden s neznámými GBS statusem a přítomností RF př. febrilie matky teplota > 38C), pozitivní rychlotest pro GBS, ev. (podle rozhodnutí lékaře), PROM > 18 hodin

35 2. Empirickou ATB terapii nezahajujeme při odtoku VP u: Gravidity > 37+0 týden s negativní GBS kultivací (Aplikace ATB po 18 hodinách po odtoku vody plodové nemá jasný benefit) Rozhodnutí aplikace ATB je na ošetřujícím lékaři Při znalosti výsledků kultivací je nutné přejít z empirické léčby na léčbu cílenou dle kultivačního nálezu a citlivosti Při PPROM v pásmu těžké a extrémní nezralosti je vhodné individualizovat ATB terapii i strategii vedení porodu ve spolupráci s neonatology

36 Délka empirické ATB terapie Závisí na strategii péče - konzervativní přístup snaha o prolongaci těhotenství - nepřítomnosti děložní činnosti - negativitě (negativizaci) infekčních parametrů = indikováno ukončení ATB terapie - aktivní přístup - provokace porodu - ukončení per S.C. Na cílenou ATB terapii je povinnost přejít: Při známkách infekce, po zjištění výsledku kultivačních vyšetření a citlivosti, pokud nedošlo k porodu

37 Volba ATB Při negativitě klinických a/nebo laboratorních známek infekce - identická ATB s profylaxí GBS Při pozitivních klinických a/nebo laboratorních známkách infekce: - zahájení empirické terapie: - AMP v iniciální dávce 2 g i.v. a dále 1 g i.v. po 6 hodinách ve schématu shodném s peripartální profylaxí GBS - Gentamicin 240 mg i.v. v intervalu 24 hodin

38 Volba preparátu při známém výsledku kultivačního vyšetření (cílená terapie) - účinné ATB s co nejužším spektrem proti identifikovanému patogenu - v případě pozitivního záchytu atypických bakterií (ureaplazmata, mykoplazmata, chlamydie) je indikován: Azitromycin mg i.v. v intervalu 24 hodin - celková doba léčby 6-7 dnů

39 8. Prenatální péče o vícečetnou graviditu Pracovní neschopnost liberální přístup Preventivní hospitalizace u bi/bi není nutná, pouze při porodnické nebo jiné interní indikaci Cerclage pouze při insuficienci děložního hrdla u pacientek bez kontrakcí, PROM, krvácení, zánětu Závažné komplikace v graviditě řešit v Perinatologických centrech

40 Aplikace kortikosteroidů u dvojčat Indukci plicní zralosti posunuta do 34+6 týdne Je-li v tomto období PPROM po dohodě s neonatology ukončit těhotenství do 72 hodin (24 hodin od ukončené aplikace kortikosteroidů)

41 Kde vést předčasný porod? Předčasný porod do 32+6 perinatologické centrum intenzivní péče Předčasný porod perinatologické centrum intermediální péče > 37+0 standardní porodní sál, jedná se o bi/bi dvojčata

42 Bichoriální gemini Od 22.týdne sledovat v intervalu 2 týdnů včetně objektivního zhodnocení vaginálního nálezu Preventivní hospitalizace není nutná CTG od 36.týdne 1 x týdně Vedení porodu vaginálně nebo císařským řezem Těhotenství by mělo být ukončeno nejpozději 38+6

43 Monochoriální biamniální gemini Péče od 16.týdne v perinatologickém centru Hospitalizace nejpozději od 36.týdne CTG 1 x denně Pro vaginální porod informovaný souhlas, jinak s.c. Těhotenství ukončit do 36+6 týdne

44 Monochoriální biamniální gemini Kdy císařský řez? Při nezralých porodních cestách (CS <5) Při malpozici jednoho z plodů Při váhovém odhadu jednoho dvojčete menší než 1500g Při váhové diskrepanci mezi oběma plody a možným výskytem hypoxie intra partum

45 Kdy vaginální porod monochoriální biamniální gemini? Oba plody v poloze hlavičkou Cervix skóre vyšší než 7 Pokud oba plody větší než 1500g Není- li operace na děloze Fyziologický kontinuální monitoring obou plodů Informovaný souhlas s vaginálním porodem Cave 10% riziko twin to twin transfuze během porodu

46 Monochoriální monoamniální gemini Od 16.týdne v perinatologickém centru Hospitalizace nejpozději od 32.týdne CTG 1 x denně Těhotenství ukončit do 34+6 týdne vždy císařským řezem

47 Trigemini Dispenzarizace od 16.t.t. v perinatologickém centru Hospitalizace nejpozději od 32.t.t. CTG 1 x denně při hospitalizaci Porod vždy per S.C. Pokud nenastane porod dříve ukončit do 35+6 týdne Quadrigemini Porod u živých plodů vždy per s.c. v perinatologickém centru

48 Vaginální operativa u dvojčat V indikovaných případech forceps na 1. i 2. dvojče VEX pouze u plodů nad 2500g Interval mezi porody ne větší než 60 minut Při situs transversus 2.dvojčete buď obrat hmaty vnitřními nebo s.c. na druhé dvojče kombinovaný vaginoabdominální porod

49 9. Odborné stanovisko výboru ČGPS ČLS JEP a výboru sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP k porodům v domácnosti ČGPS označila plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení za postup v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tj. non lege artis

50 10. Doporučení k pomoci rodičce při tlačení ve II. době porodní přidržení hlavy rodičky ve flexi flexe dolních končetin v kolenních a kyčelních kloubech přidržení fundu děložního Indikace: Zkrácení II.doby porodní špatně prováděný břišní lis rodičkou, slabé kontrakce děložní, případně hrozící hypoxie plodu (již nastalá hypoxie je však kontraindikací)

51 Použití při hypoxii plodu Při hypoxii plodu lze popsané techniky použít pouze v době přípravy extrakční operace (forceps, vakuumextraktor) s cílem zlepšit podmínky při provádění extrakční operace Podmínky Podmínky odpovídají podmínkám pro použití břišního lisu ve II. době porodní

52 Absolutní kontraindikace Nejsou splněny podmínky Hrozící ruptura dělohy Děložní hypertonie nebo hypotonie Je kontraindikováno použití břišního lisu (u kardiopatií, kolostomie) Stavy po předchozí operaci dělohy a stavy po konzervativně řešené ruptuře dělohy (týká se pouze přidržení fundu)

53 Relativní kontraindikace Distres plodu popsané techniky lze použít pouze tehdy, lze-li očekávat, že ukončení porodu bude rychlejší než příprava extrakční operace, nebo během doby, kdy se extrakční operace připravuje Poloha podélná koncem pánevním (týká se pouze přidržení fundu)

54 Technika a) přidržení hlavy rodičky ve flexi Provádí se během kontrakce Přidržení hlavy rodičky může provádět doprovod rodičky Přidržení hlavy lze použít u každého porodu

55 b) Technika flexe dolních končetin Flexe dolních končetin v kolenech a kyčlích Končetiny mohou být přidržovány rodičkou nebo asistencí, s výhodou lze užít podpěry pro lýtka,,schauty Je li použita manuální podpora asistencí, zaujímá rodička polohu jen při kontrakci Jsou li použity podpěry, může v poloze zůstat i mimo kontrakce Tuto polohu lze použít při každém porodu

56 c) Přidržení fundu děložního Provádí se tlakem na fundus děložní, tlak se provádí předloktím nebo oběma dlaněmi, je nutno se vyhnout bodovému tlaku loktem, pěstí. Tlak je veden na fundus děložní Provádí se během kontrakce děložní a intenzita tlaku kopíruje kontrakční vlnu Rodička vždy současně používá břišní lis Přidržení fundu provádí pouze porodní asistentka nebo lékař a lze ho provádět pouze v přítomnosti a z indikace lékaře

57 11. Technizace a depersonalizace v porodnictví Rodičce se má představit lékař i porodní asistentka Rodička by měla vědět, kdo jí při porodu pomáhal Zajistit během jedné směny na porodním sále stabilní tým Lékaři a porodní asistentky by se neměli během porodu střídat Vyšetřuje pouze tým vedoucí porod, event. jeden medik nebo žákyně

58 Závěry 30.konference Sekce perinatální medicíny Perinatální mortalita se v posledních třech letech drží na stabilní úrovni, v roce 2012 byla podle tradiční definice 3,51 promile, resp. 4,9 promile (vezmeme-li všechny plody nad 500 g za rok 2012) 3x vyšší PÚ u vícečetných těhotenství Podíl vícečetných porodů na perinatální úmrtnosti je významný Frekvence císařských řezů je u vícečetných těhotenství téměř 80%

59 Frekvence císařských řezů stále narůstá V roce ,6 % Pokles počtu hysterektomií 58/rok Instrumentální vaginální porody se mírně zvyšují z 2,4 % na 2,6 % - nejnižší v Evropě V roce 2011 v ČR dle dostupných informací 11 případů mateřských úmrtí V roce 2012 zatím hlášeno 5 případů

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

Novinky v doporučených postupech. MUDr. Jana Landsmanová GPK FN Plzeň

Novinky v doporučených postupech. MUDr. Jana Landsmanová GPK FN Plzeň Novinky v doporučených postupech MUDr. Jana Landsmanová GPK FN Plzeň 1. Prenatální péče do 28. týdne gravidity včetně v intervalu 4-6 týdnů 29. 36. týden gravidity včetně v intervalu 3 4 týdnů od 37. týdne

Více

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti

Více

4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY

4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII 4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY Publikován v České gynekologii, 67, 2002, supplementum, s. 33 36 a v Moderní gynekologii a porodnictví, 16, 2007, č.

Více

DIAGNOSTIKA A LÉČBA STREPTOKOKŮ SKUPINY B V TĚHOTENSTVÍ A ZA PORODU REVIZE DOPORUČENÉHO POSTUPU 2013

DIAGNOSTIKA A LÉČBA STREPTOKOKŮ SKUPINY B V TĚHOTENSTVÍ A ZA PORODU REVIZE DOPORUČENÉHO POSTUPU 2013 DIAGNOSTIKA A LÉČBA STREPTOKOKŮ SKUPINY B V TĚHOTENSTVÍ A ZA PORODU REVIZE DOPORUČENÉHO POSTUPU 2013 A. Měchurová, J. Mašata, V. Unzeitig, P. Švihovec Screening: kultivační vyšetření ve 35. 37. týdnu grav.

Více

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Autoři: J. Macko, J. Zach Oponenti: Výbor České neonatologické společnosti I. Úvod, definice problému

Více

ATB V TĚHOTENSTVÍ. Mašata J. Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

ATB V TĚHOTENSTVÍ. Mašata J. Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha ATB V TĚHOTENSTVÍ Mašata J. Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Indikace k použití atb v graviditě Terapeutické Profylaktické Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost

Více

Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prof. MUDr. Z. Hájek 1. Charakteristika prenatální péče Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně

Více

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně ČESKÁ Gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě Specifika péče o pacientky s STI v graviditě M. Mojhová, I. Mikysková Gynekologicko porodnická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK Prof. MUDr. Michael Halaška, Csc. STI/STD V klasickém pojetí hovoříme

Více

I. Fyziologie těhotenství 8

I. Fyziologie těhotenství 8 Obsah I. Fyziologie těhotenství 8 1.1 Oplození a další vývoj oplozeného vejce 8 1.2 Období embryogeneze 8 1.3 Vývoj embrya 10 1.4 Vývoj placenty 11 1.5 Období fetální 12 1.6 Placenta 13 1.7 Fetoplacentámí

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 ANTIBIOTICKÁ LÉČBA A PROFYLAXE NĚKTERÝCH INFEKCÍ V TĚHOTENSTVÍ Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 2 ÚKLB, Antibiotické centrum,

Více

Informace pro těhotné. Prenatální péče

Informace pro těhotné. Prenatální péče Informace pro těhotné Prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc REDAKČNÍ RADA. As. MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc REDAKČNÍ RADA. As. MUDr. Petr Křepelka, Ph.D. redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně česká gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

Invazivní výkony. Indikace Kontraindikace Termíny Podmínky Přístrojové Personální. Český Krumlov 21. 23. Května 2004

Invazivní výkony. Indikace Kontraindikace Termíny Podmínky Přístrojové Personální. Český Krumlov 21. 23. Května 2004 Invazivní výkony Indikace Kontraindikace Termíny Podmínky Přístrojové Personální Český Krumlov 21. 23. Května 2004 Invazivní výkony Amniocentézy (AMC) Odběry choriových klků (CVS) Kordocentézy Intrauterinní

Více

Cost-benefit screeningového prenat. vyšetření plodu a pohled z pozice priv. gynekologa

Cost-benefit screeningového prenat. vyšetření plodu a pohled z pozice priv. gynekologa Cost-benefit screeningového prenat. vyšetření plodu a pohled z pozice priv. gynekologa Šantavý J., Dhaifalah I. Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FNOL a LF UP Olomouc Úspora nákladů při vyšší

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Infekční hepatitidy u těhotných

Infekční hepatitidy u těhotných Infekční hepatitidy u těhotných Rožnovský Luděk 6. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví Virové hepatitidy v graviditě Neobvyklá dvojice matka a plod (dítě) snaha ochránit matku

Více

Spontánní předčasný porod

Spontánní předčasný porod DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP Spontánní předčasný porod Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Pracovní skupina:

Více

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP

Očkování v těhotenství. T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Očkování v těhotenství T. Binder, B. Vavřinková Výbor SPaFMM ČGPS Revize R. Prymula, P. Kosina, ČVS JEP Obecná pravidla 1) K očkování těhotné ženy je třeba přistupovat individuálně. 2) Vždy je třeba zvážit

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka

Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka Gynekologicko porodnická klinika Masarykovy univerzity a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka Petr Janků XXII.

Více

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

Vliv typu anestezie u císařského řezu na sledované laboratorní hodnoty u novorozenců. Martina Kirchnerová, Zdeněk Mrozek KAR FN Olomouc

Vliv typu anestezie u císařského řezu na sledované laboratorní hodnoty u novorozenců. Martina Kirchnerová, Zdeněk Mrozek KAR FN Olomouc Vliv typu anestezie u císařského řezu na sledované laboratorní hodnoty u novorozenců Martina Kirchnerová, Zdeněk Mrozek KAR FN Olomouc Císařský řez Nejčastější porodnická operace (po ošetření běžných porodních

Více

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ Zajíc T. 1, Kamenická H. 2, Kuťková D. 2, Veselá I. 2, Bydžovská I. 3, Zemanová D. 3, Gavendová H. 3, Procházková R. 2 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 1 Oddělení

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

Současná prenatální péče je v České republice koncipována do třístupňové péče o těhotné ženy:

Současná prenatální péče je v České republice koncipována do třístupňové péče o těhotné ženy: Prenatální péče z publikace: Porodnická analgezie a anestezie autor: Antonín Pařízek a kolektiv Současná prenatální péče je v České republice koncipována do třístupňové péče o těhotné ženy: základní prenatální

Více

Příušnice v dospělosti

Příušnice v dospělosti Příušnice v dospělosti Věra Pellantová¹, Ilona Zimmerová ² ¹Klinika infekčních nemocí, LF UK a FN Hradec Králové ²Gynekologická ambulance, Hradec Králové XIII. Vakcinologické dny, Hradec Králové Symptomy

Více

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Okruh diferenciální diagnostika diagnostický algoritmus 1. Absence

Více

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Markéta Geleneky Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí.lfuk a Nemocnice Na Bulovce Praha Toxoplasmóza v graviditě Původce:

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

CHLAMYDIOVÁ UROGENITÁLNÍ INFEKCE

CHLAMYDIOVÁ UROGENITÁLNÍ INFEKCE CHLAMYDIOVÁ UROGENITÁLNÍ INFEKCE Jaromír Mašata Gynekologicko -porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha Chlamydiae Obligatorní intracelulární mikroorganizmy, blízké gram negativním, energetiční parazité

Více

Koncepce prenatální péče

Koncepce prenatální péče sloh a navrhl stavbu tvořenou šesti pavilóny s jedenácti trakty a s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Byla zde zřízena i dvě tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti porodit

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu anesteziologa. Petr Štourač. KDAR FN Brno a LF MU

Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu anesteziologa. Petr Štourač. KDAR FN Brno a LF MU Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu anesteziologa Petr Štourač Úvod Anestezie u emergentního císařského řezu Co říkají učebnice? Co říká další recentní literatura? Co říká

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník studia: Akademický rok:

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014

OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014 1. Prenatální péče z ohledu PA (charakteristika, cíl a význam, terminologie,

Více

Vyšetření těhotné před neuroaxiální blokádou

Vyšetření těhotné před neuroaxiální blokádou Vyšetření těhotné před neuroaxiální blokádou Petr Kříž strana 1 Standardní předoperační anesteziologické vyšetření OA + předchozí anestezie a případné komplikace Anamnéza stran krvácivých stavů v těhotenství

Více

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce v graviditě Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce přítomnost patogenních mikroorganizmů v moči nebo tkáni močových, resp. urogenitálních cest bakteriální specifické nespecifické mykotické

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Celkový počet porozených novorozenců členěných dle způsobu porodu a četnosti

Celkový počet porozených novorozenců členěných dle způsobu porodu a četnosti Rozhodnutí MZ dle 112 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování udělení statutu centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii (PCIP) na následujících

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Novorozenecká sepse a její diagnostická úskalí. Jan Hálek, Anna Medková Novorozenecké oddělení a Dětská klinika FNO

Novorozenecká sepse a její diagnostická úskalí. Jan Hálek, Anna Medková Novorozenecké oddělení a Dětská klinika FNO Novorozenecká sepse a její diagnostická úskalí Jan Hálek, Anna Medková Novorozenecké oddělení a Dětská klinika FNO Diagnostické problémy Klasická definice SIRS + průkaz původce (hemokultura) SIRS kritéria

Více

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 6 8 2 7 9 5 IČZ smluvního ZZ 9 3 2 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 3 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová

Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová 2014 2 Prenatální diagnostika GYNEKOLOGIE BIOCHEMIE USG 3 Základní reprodukční rizika Riziko, že manželství bude neplodné: 1:15 Riziko, že dítě

Více

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez )

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Úvod Těhotenství je

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Sviták R. 1,2, BosmanR. 2, Ondra V. 1 1 ZZS Plzeňského kraje 2 ARK FN Plzeň Charakteristika standardu PNP úvodní

Více

Doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření

Doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření SLG ČLS JEP verze 2.1. /22. 5. 2013 Společnost lékařské genetiky ČLS JEP vydává v souvislosti s přijetím zákonů 373/2011Sb. o specifických zdravotních službách a 372/2011 Sb. o zdravotních službách aktualizaci

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Rhesonativ 625 IU/ml, injekční

Více

Distres plodu. ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti.

Distres plodu. ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti. Distres plodu. ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti. A.Roztočil, M.Kučera Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava Katedra

Více

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Praze dne 13. 1. 2012 Přítomen předseda výboru: Přítomen místopředseda výboru: Přítomní členové výboru: Omluveni členové výboru: Nepřítomen

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat

Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat 1 VÝSKYT TĚHOTENSKÉ CUKROVKY SE STÁLE ZVYŠUJE Těhotenská cukrovka je porucha metabolismu sacharidů v těhotenství, která je způsobena negativním vlivem

Více

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA DO ROKU 2020 VYTVOŘIT PODMÍNKY, ABY VŠECHNY NAROZENÉ DĚTI A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU MĚLY LEPŠÍ ZDRAVÍ UMOŽŇUJÍCÍ JIM ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA Důležité komponenty tělesného a

Více

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví R. Hudeček, M. Petrenko, J. Chovanec, P. Ventruba Gynekologicko porodnická připravila pro gynekology a SZP program postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy vyhláška č. 306/2012 Sb. vyhláška č. 473/2008 Sb. Trestní

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D. Synlab genetics s.r.o. Molekulární

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ODDĚLENÍ RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník studia:

Více

Gynekologie Müller Jana Černá Datum: Vyšetřující lékař: Poslední menstruace: Početí: Týden: Datum porodu: Výška matky Váha matky BMI: Gravidita

Gynekologie Müller Jana Černá Datum: Vyšetřující lékař: Poslední menstruace: Početí: Týden: Datum porodu: Výška matky Váha matky BMI: Gravidita 12.07.2012 Dobry den, zpráva z Vašeho dnesního vyšetření. Pacient Testovací 65 Datum narození: 16.08.1975 RČ/ID: 825513/5689 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vyšetření Datum: Vyšetřující lékař:

Více

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky.

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Indikovanou a provedenou níže specifikovanou péči v odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky

Více

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci ANTIMIKROBNÍ PROFYLAXE Antibiotická profylaxe je aplikace vybraných antibakteriálních léčiv s cílem snížit výskyt infekcí v místě operačního výkonu. Použití profylaxe je indikováno nejen u kontaminovaných

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová. Prenatální diagnostika

Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová. Prenatální diagnostika Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová Prenatální diagnostika Obsah Prenatální diagnostika Úkoly a výsledky Metody prenatální diagnostiky Neinvazivní metody Invazivní metody Preimplantační

Více

Perimortální císařský řez

Perimortální císařský řez Perimortální císařský řez (traumatologické konsekvence) Kepák Jiří Definice perimortální císařský řez: - vybavení plodu po srdeční zástavě těhotné/rodičky (při závažném poranění), po zahájení kardiopulmonální

Více

Obezita a diabetes v graviditě. Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha

Obezita a diabetes v graviditě. Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha Obezita a diabetes v graviditě Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha procenta Epidemie obezity Obezita v ČR a ve světě 1975 vs 2014 80 70 69,2 66 60 50 50

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací?

Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Tereza Šmrhová-Kovács, Gynpraxe Tábor Pavel Calda, Centrum fetální medicíny 1.LF UK a VFN Praha

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

Tereza Hanketová Zuzana Hašková Veronika Hermanová Kateřina Hobzová

Tereza Hanketová Zuzana Hašková Veronika Hermanová Kateřina Hobzová Tereza Hanketová Zuzana Hašková Veronika Hermanová Kateřina Hobzová Prenatální screeningová vyšetření Možnosti prenatálních screeningových vyšetření v ČR Screening slouží k vyhledávání osob s významným

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI PORTFOLIO STUDENTA OBSAH 1. Strukturovaný životopis (+ členství v profesní organizaci) 2. Vzdělávání (kopie vysvědčení, diplomy absolvovaných škol) 3. Praxe (absolvovaná praxe = zaměstnání ve zdravotnickém

Více

DM v ordinaci VPL v ČR Shrnutí pro praxi. MUDr. Igor Karen Místopředseda SVL ČLS JEP pro profesní záležitosti Odborný garant pro diabetologii

DM v ordinaci VPL v ČR Shrnutí pro praxi. MUDr. Igor Karen Místopředseda SVL ČLS JEP pro profesní záležitosti Odborný garant pro diabetologii DM v ordinaci VPL v ČR Shrnutí pro praxi MUDr. Igor Karen Místopředseda SVL ČLS JEP pro profesní záležitosti Odborný garant pro diabetologii DM v ordinaci VPL v ČR - Shrnutí pro praxi Od 1.1.2010 byl vyhláškou

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Z. Hájek Gynekologicko- porodnická klinika 1.LFUK a VFN Praha

Z. Hájek Gynekologicko- porodnická klinika 1.LFUK a VFN Praha Předčasný porod- management předčasného odtoku plodové vody (PPROM) Z. Hájek Gynekologicko- porodnická klinika 1.LFUK a VFN Praha Preterm premature rupture of Předčasný předtermínový odtok pl.vody membranes

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka. Problematika potermínové gravidity

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka. Problematika potermínové gravidity VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka Problematika potermínové gravidity Bakalářská práce Autor: Markéta Roubíčková Vedoucí práce: Mgr. Marie Dočekalová Jihlava 2013 Anotace V této práci

Více

Pokyny pro pacienty a pro oddělení

Pokyny pro pacienty a pro oddělení Pokyny pro pacienty a pro oddělení 1. Odběr žilní krve Kompetence Odběr může provádět všeobecná sestra a porodní asistentka (s výjimkou novorozenců a dětí do 3 let) a lékař. Zdravotnický asistent, studenti

Více