OBSAH. Názvosloví: prodávající tzn. organizace nebo osoba, která dodává výrobek (může zahrnovat i výrobce výrobku nebo poskytovatele služby).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Názvosloví: prodávající tzn. organizace nebo osoba, která dodává výrobek (může zahrnovat i výrobce výrobku nebo poskytovatele služby)."

Transkript

1 OBSAH Titulní list Obsah TS-MOP Názvosloví, použité zkratky a souvisící citované dokumenty Kapitola 1 VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola 2 URČENÍ PRODUKTU Kapitola 3 TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA Kapitola 4 TECHNICKÝ POPIS Kapitola 5 DALŠÍ ÚDAJE Kapitola 6 POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL A ZKOUŠENÍ Kapitola 7 POKYNY PRO INSTALACI A UVEDENÍ PRODUKTU PROVOZU Kapitola 8 POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU Kapitola 9 SPOLEHLIVOST Kapitola 10 POKYNY PRO OPRAVY Kapitola 11 POKYNY PRO KONZERVOVÁNÍ A ODKONZERVOVÁNÍ Kapitola 12 POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVU A ZNAČENÍ Kapitola 13 POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI Kapitola 14 SPECIFIKACE POUŽITÉHO MATERIÁLU Kapitola 15 TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÉHO MATERIÁLU Kapitola 16 VELIKOSTNÍ SORTIMENT Kapitola 17 KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY Kapitola 18 TECHNICKÝ NÁKRES, FOTOGRAFICKÉ VYOBRAZENÍ Názvosloví, použité zkratky a souvisící citované dokumenty Názvosloví: Dodavatel Jakost Kontrola Odběratel Oprava prodávající tzn. organizace nebo osoba, která dodává výrobek (může zahrnovat i výrobce výrobku nebo poskytovatele služby). stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo srovnáváním. zákazník, kupující, objednatel tzn. organizace nebo osoba, která buď zadává vývoj výrobku, nebo vymezuje předmět výrobku, nebo výrobek přejímá. opatření provedené na dříve shodném produktu s cílem obnovit jeho používání. 2

2 Výrobek výsledek výrobního procesu, jehož význam je specifikován i v zákoně č. 309/2000 Sb. Smlouva Spolehlivost Udržovatelnost Zkouška Životnost závazkový vztah ve smyslu platného právního předpisu, uzavřený mezi odběratelem a dodavatelem. souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a faktorů, které ji ovlivňují: bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby. schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky. stanovení (hodnoty) jednoho nebo několika znaků podle určitého postupu. schopnost produktu plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání a údržby do dosažení mezního stavu. Použité zkratky: AČR ČOS ČSN KČM VZ 8521 SOJ TS-MOP RV NCAGE NSN RN Armáda České republiky Český obranný standard Česká technická norma Katalogové číslo majetku BrnoVojenské zařízení 8521 Brno Státní ověřování jakosti Technická specifikace materiálu osobního použití Referenční vzorek kód NATO přidělený výrobci dodavateli skladové číslo NATO referenční číslo Souvisící dokumenty: Zákon č. 40/1964 Sb., Zákon č. 513/1991 Sb., Zákon č. 137/2006 Sb., Zákon č. 219/1999 Sb., Zákon č. 309/2000 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 3

3 Zákon č. 634/1992 Sb., Zákon č. 22/1997 Sb., Zákon č. 102/2001 Sb., Zákon č. 185/2001 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MPO č. 92/1999 Sb., kterou se stanovuje způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MO č. 5/2001 Sb., kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů ČOS Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu. ČSN EN ISO 105-A01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení. ČSN EN A02 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993). ČSN EN A03 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A 03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění (ISO 105-A03:1993). ČSN EN ISO 9001 ISO 7771 : 1985 PNs /025/80/98 ČSN ČSN EN ISO 105-D01 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E01 Systémy managementu kvality - Požadavky Textiles Determination of dimensional changes of induced by cold-water icmersion (Textilie zjišťování změn rozměrů plošných textilií po ponoření do studené vody) Plošné textilie. Zkoušení změn rozměrů po namáčení ve studené vodě. Plošné textilie. Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část X12: Stálobarevnost v otěru Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část E04: Stálobarevnost v potu Textilie - Zkoušky stálobarevnosti Část E01: Stálobarevnost ve vodě ČSN EN ISO 105-B02 Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška xenonovou výbojkou ČSN EN ISO 105-X11 ČSN EN ISO 105-C06 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část X11: Stálobarevnost při žehlení Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část C06:Stálobarevnost v domácím a komerčním praní Textilie Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií Textilie Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení 4

4 ČSN EN ISO 3758 Textilie - Symboly pro ošetřování. ČSN Názvosloví vad tkanin. ČSN Lidské tělo. Oděvní názvosloví. ČSN Oděvní názvosloví. Střihy. ČSN Oblečení a doplňky oblečení. Terminologie. ČSN Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů. ČSN Oděvní názvosloví. Technologie. ČSN Textilie a textilní výrobky Značení. ČSN Názvosloví vzhledových konfekčních chyb. ČSN Oděvy. Společná ustanovení. ČSN Švy a šití. Názvosloví a označování. ČSN Oblečení a doplňky oblečení. Metoda měření rozměrů hotových výrobků. ČSN Šicí nitě. Společná ustanovení. ČSN EN Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků ČSN EN ISO Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip ČSN EN Textilie. Tkaniny. Konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO :1984) ČSN Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji ČSN EN ISO Textilie Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a doúpravě ČSN EN ISO Textilie Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu 5

5 KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1. Technická specifikace materiálu osobního použití (TS-MOP) je závazným technickým dokumentem ve vlastnictví resortu Ministerstva obrany, který vymezuje vlastnosti, úplnost a další jakostní znaky výrobku, jejich zachování a ovlivnění po celou dobu jeho životního cyklu. TS-MOP dále určuje podmínky pro výrobu, kontrolu, zkoušení, provoz, údržbu, opravy, revize, balení, přejímku, skladování, dopravu, značení a likvidaci výrobků. Ve smyslu 45 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách je technickými podmínkami. Ve smyslu čl. 6.3 ČOS vydání je dokumentem, který jednoznačně definuje příslušný výrobek. Je-li na výrobek vyžadováno SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, je TS-MOP dokumentací výrobku ve smyslu 20, odst. 3 tohoto zákona. 1.2 Pro potřeby provedení přejímky odběratel využije: referenční vzorky (RV), které schvaluje Vojenské zařízení 8521 Brno (VZ 8521). Schválené RV jsou uloženy u dodavatele i odběratele a platí do odvolání, číslo RV je uvedeno v kupní smlouvě, příslušnou Technickou specifikaci materiálu osobního použití se složkou Technická dokumentace (součást kupní smlouvy). KAPITOLA 2 - URČENÍ VÝROBKU 2.1 slouží k zateplení pláště, ochraně trupu těla před povětrnostními vlivy a je výstrojní součástkou pro příslušníky AČR. Plášť s vložkou nosí vojáci vojenských hudeb v zimním období. Nosí se při společných vystoupeních s čestnou stráží i při samostatných vystoupeních. KAPITOLA 3 - TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA 3.1 Technické parametry použitého materiálu jsou uvedeny v kapitole Kontrolní rozměry kalkulační velikosti jsou uvedeny v kapitole Počet velikostí, kalkulační velikost a rozsah velikostního sortimentu je uveden v kapitole 16. KAPITOLA 4 - TECHNICKÝ POPIS 4.1 (dále jen vložka) se vpíná pomocí zdrhovadel, je zhotovena ze dvou materiálů. Ve vrchní části předních dílů a zadního dílu je mezi podšívkové díly vloženo rouno a prošito do čtverců. Spodní část předního a zadního dílu je zhotovena z vlněného materiálu. Vložka je bez rukávů Přední díly jsou ze dvou druhů materiálu. Horní část vložky je z dvojité podšívky. Mezi podšívky je vloženo rouno. Přední podšívkové díly jsou ozdobně prošity do tvaru kosočtverce 10 x 6

6 10 cm. Prošitá horní část je následně sešita na speciálním stroji se současným obnitkováním se spodní částí. Přední díly jsou ve spodní části tvarovány. Délka předního podšívkového dílu je u kalkulační velikosti 45 cm (měřeno z místa průkrčníku) Zadní díly je ze dvou druhů materiálu. Horní část vložky je z dvojité podšívky. Mezi podšívky je vloženo rouno. Zadní podšívkové díly jsou ozdobně prošity do tvaru kosočtverce 10 x 10 cm. Prošitá horní část je následně sešita na speciálním stroji se současným obnitkováním se spodní částí. Na zadním dílu je zhotoven rozparek, který je v horní i spodní části tvarován do oblouku Boční část předních a zadního dílu jsou sešity na speciálním stroji se současným obnitkováním. Náramenicové švy jsou sešity s vložením keprovky. Vložka je po celém obvodu lemována kosmým proužkem z podšívky. Zadní díl má taktéž lemovaný rozparek. Pro vepnutí vložky do pláště je všita na pravý přední díl polovina zdrhovadla s jezdcem na levý přední díl druhá polovina zdrhovadla bez jezdce. V průkrčníku zadního dílu jsou přišity 2 knoflíky. V průramkové části u náramenicového a bočního švu předních dílů jsou vyšity dírky na vepnutí vložky Dírky 1,8 cm dlouhé vyšité prádlovým dírkovacím strojem V průramkové části předního dílu je vyšito po 2 dírkách: Po 1 2 cm pod náramenicovým švem a 2 cm od průramkem Po 1 2 cm pod průramkem a 2 cm od bočního švu Knoflíky knoflík o průměru 1,5 cm, UH průhledný čtyřdírkový: po 2 na každém rukávu uspodu, 3 v průkrčníku zadního dílu, po 6 knoflících u předních krajů, po 1 knoflíku v dolní části bočního švu Zpracování hustota stehů pro sešití montážních a namáhaných švů musí být volena tak, aby při použití vhodné šicí nitě byla zajištěna pevnost montážních a namáhaných švů ve směru příčném. Stříhání, šití a záložky jsou v souladu s ČSN mimo uvedené rozdíly: Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upošitím nejméně 10 cm dlouhým Předepsaný počet stehů na 1 cm: Při ozdobném prošití - 4 ±0,5 stehů Při strojovém šití stehů Hustota obšití dírek - min. 8 stehů do 1 cm Ručně přišité knoflíky přišít dvojitou knoflíkovou nití čtyřmi výpichy se zhotovením krčku. Upošití a přišití zajistit třemi stehy. Veškeré zadané rozměry v Kapitole 4 jsou stanovené pro kalkulační velikost, není li specifikováno na konkrétní velikosti, konstrukční řešení jednotlivých dílů musí být přizpůsobeno funkčnosti a nesmí omezovat účel použití výrobku. 7

7 KAPITOLA 5 - DALŠÍ ÚDAJE 5.1 Seznam položek výrobku a) Položky produktu, jejichž katalogizace je vyžadována při pořízení P.č. KČM NSN Název RN NCAGE TS-MOP II./1 9S14G TS-MOP II./ /88-92 B 164/88-92 B 9S14G 3 164/ A TS-MOP II./3 164/ A 9S14G 4 164/ B TS-MOP II./4 164/ B 9S14G 5 164/ A TS-MOP II./5 164/ A 9S14G 6 164/ B TS-MOP II./6 164/ B 9S14G 7 164/ A TS-MOP II./7 164/ A 9S14G 8 170/88-92 B TS-MOP II./8 170/88-92 B 9S14G 9 170/ A TS-MOP II./9 170/ A 9S14G / B TS-MOP II./10 170/ B 9S14G / A TS-MOP II./11 170/ A 9S14G / B TS-MOP II./12 170/ B 9S14G / A TS-MOP II./13 170/ A 9S14G / B TS-MOP II./14 170/ B 9S14G / A TS-MOP II./15 170/ A 9S14G /88-92 B TS-MOP II./16 176/88-92 B 9S14G / A TS-MOP II./17 176/ A 9S14G / B TS-MOP II./18 176/ B 9S14G / A TS-MOP II./19 176/ A 9S14G / B TS-MOP II./20 176/ B 9S14G / A TS-MOP II./21 176/ A 9S14G / B TS-MOP II./22 176/ B 9S14G / A TS-MOP II./23 176/ A 9S14G / A TS-MOP II./24 176/ A 9S14G 25 TS-MOP II./25 9S14G 8

8 P.č. KČM NSN Název RN NCAGE 182/88-92 B 182/88-92 B / A TS-MOP II./26 182/ A 9S14G / B TS-MOP II./27 182/ B 9S14G / A TS-MOP II./28 182/ A 9S14G / B TS-MOP II./29 182/ B 9S14G / A TS-MOP II./30 182/ A 9S14G / B TS-MOP II./31 182/ B 9S14G / A TS-MOP II./32 182/ A 9S14G / A TS-MOP II./33 182/ A 9S14G /88-92 B TS-MOP II./34 188/88-92 B 9S14G / A TS-MOP II./35 188/ A 9S14G / B TS-MOP II./36 188/ B 9S14G / A TS-MOP II./37 188/ A 9S14G / B TS-MOP II./38 188/ B 9S14G / A TS-MOP II./39 188/ A 9S14G / B TS-MOP II./40 188/ B 9S14G / A TS-MOP II./41 188/ A 9S14G / A TS-MOP II./42 188/ A 9S14G /88-92 B TS-MOP II./43 194/88-92 B 9S14G / A TS-MOP II./44 194/ A 9S14G / B TS-MOP II./45 194/ B 9S14G / A TS-MOP II./46 194/ A 9S14G / B TS-MOP II./47 194/ B 9S14G / A TS-MOP II./48 194/ A 9S14G / B TS-MOP II./49 194/ B 9S14G / A TS-MOP II./50 194/ A 9S14G / A TS-MOP II./51 194/ A 9S14G b) Položky produktu určené ke katalogizaci k zabezpečení životního cyklu NEVYUŽITO 9

9 5.2 Kompletační seznam P.č. KČM Název Množství TS-MOP TS-MOP KAPITOLA 6 - POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL A ZKOUŠENÍ 6.1 Výrobce musí mít v rámci svého systému managementu jakosti zaveden proces monitorování a měření, který musí být v souladu s normou ČSN EN ISO Tento proces musí být dokumentován včetně metodik pro monitorování a měření jednotlivých parametrů v průběhu výroby a při výstupní kontrole. Výrobce musí být schopen doložit splnění parametrů výrobku uvedených v kapitolách 4, 14, 15 a 17 této TS-MOP. KAPITOLA 7 - POKYNY PRO INSTALACI A UVEDENÍ PRODUKTU DO PROVOZU NEVYUŽITO KAPITOLA 8 - POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU 8.1 Ukazatele udržovatelnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny na textilní etiketě formou symbolů pro ošetřování viz Kapitola 12. KAPITOLA 9 - SPOLEHLIVOST 9.1 Bezpečnost výrobku je dána Prohlášením dodavatele o obecné bezpečnosti výrobku podle zákona 102/2001 Sb. KAPITOLA 10 - POKYNY PRO OPRAVY 10.1 Vady zboží, které se projeví během záruční doby, se řeší v souladu s Kupní smlouvou. KAPITOLA 11 - POKYNY PRO KONZERVOVÁNÍ A ODKONZERVOVÁNÍ NEVYUŽITO KAPITOLA 12 - POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVU A ZNAČENÍ 12.1 Balení - Výrobky (vložky) se dodávají vepnuté do výrobku (pláště), v případě samostatné dodávky se výrobky (spodní částí výrobku přeložené na polovinu směrem k náramenici) dodávají ve svazcích po 5-ti kusech. Svazek se převáže dvakrát tkanicí cca 10 cm od kraje. Každý výrobek a svazek je opatřen etiketou s údaji: výrobce, název výrobku, velikost, rok výroby, čárový kód a vojenský znak - zkřížené meče. Ve svazku musí být výrobky jedné velikosti. 10

10 12.2 Skladování - Výrobky musí být uskladněny v suchých, čistých a uzavřených skladovacích prostorách minimálně 1 m od topných těles a bez přímého vlivu slunečních paprsků, při teplotě 5-30 C a relativní vlhkosti maximálně 70 %. Sklady musí být zabezpečeny proti hmyzu a drobným hlodavcům. Doba skladovatelnosti je 10 let Doprava - Doprava výrobků se provádí na závěsné tyči. Ložná plocha přepravního prostředku musí být čistá, boční stěny musí být čisté, bez ostrých hran a výstupků. Při přepravě musí být výrobky řádně zavěšeny, aby nedošlo k poškození sáčků a znečištění výrobků. Na závěsné tyči dlouhé 1 m může být zavěšeno maximálně 15 kusů výrobků. Za výrobky během přepravy odpovídá dodavatel Značení výrobku se značí etiketou výrobce v barvě bílé (písmo černé), všitou do levého bočního švu vložky 1 cm pod průramkem s těmito údaji. Název výrobku Výrobce Velikost Materiálové složení v plném znění (viz Vyhláška MPO č.92/1999 Sb.) Symboly pro ošetřování ČSN EN ISO 3758 ( ) Datum výroby ve tvaru cm/rrrr (měsíc/rok, například 09/2009 Vojenský znak zkřížené meče Velikostní označení vyjadřuje: Vložky 182/ A výška postavy, sdružené obvody hrudníku a pasovou skupinu. Značení na textilní etiketě musí být stálobarevné a čitelné i po údržbě, po celou dobu životnosti. Velikost písma min. 0,3 cm. KAPITOLA 13 - POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI 13.1 Likvidace výrobků se provádí v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy v platném znění. KAPITOLA 14 - SPECIFIKACE POUŽITÉHO MATERIÁLU 14.1 Základní materiál Směsová tkanina vlna česaná / polyester ve standardním provedení viz kapitola

11 Podšívka 100% polyester, Taft plátnová vazba, barevný odstín musí odpovídat barvě základního materiálu. Plošná hmotnost 76 g/m² ±3 %, podšívka musí svým charakterem a hygienicko-fyziologickými vlastnostmi (prodyšnost, sráživost) odpovídat způsobu nošení a údržby Ostatní materiál Musí odpovídat charakteru a barvě základního materiálu. 1. Výplňová vložka rouno 100 g/m Drobná příprava: zdrhovadlo WS10 (šedé barvy spirálové) keprovka šířka 2,8 cm, kosmý proužek z podšívky (šířka 3,7 cm), šicí nitě 100% polyester, S 80 nitě knoflíkové, knoflík plastový 24 textilní etiketa. 12

12 KAPITOLA 15 - TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÉHO MATERIÁLU 15.1 Základní materiál Technické parametry materiálu Parametr Požadováno Zkušební norma *) Materiálové složení (%) 45 vlna, 55 polyester *) Barva tmavě šedá Plošná hmotnost (g/bm při šíři 150 cm) 410 ±5 % ČSN EN *) Vazba lomený cirkas tyfl *) Délková hmotnost příze osnova // útek (orientační) tex // tex Pevnost. v tahu (N) osnova / útek min. 631/565 ČSN EN ISO Dostava na 1 cm os./út. (orientační) 14,2/13 Žmolkovitost (st.) min. 4, 4, 3, 3 ČSN Změna rozměrů (%)osnova/útek max. - v chemickém. čištění - žehlením -2/-2-1/-1 Stálobarevnost (st.) min. - v suchém otěru - v potu kys./alk. - ve vodě - při praní 4 4/4 3-4/ /3-4 ČSN EN ISO ,2 ČSN ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E01 ČSN EN ISO 105-C06 13

13 15.2 Podšívka 100% polyester, Taft plátnová vazba, barevný odstín musí odpovídat barvě základního materiálu. Plošná hmotnost 76 g/m² ±3 %, podšívka musí svým charakterem a hygienicko-fyziologickými vlastnostmi (prodyšnost, sráživost) odpovídat způsobu nošení a údržby. Parametr Požadováno Zkušební norma *)Materiálové složení (%) 100 polyester *)Barva Tmavě šedá *)Délková hmotnost příze os./út (dtex) orientační 55 hladký/167 texturovaný Plošná hmotnost (g/m²) 76 ±3 % ČSN EN *)Vazba Taft (plátnová) Pevnost v tahu os./út. (N) min. 400/800 ČSN EN ISO *)Dostava osnova//útek na 1cm 43//26 ČSN EN orientační Změna rozměrů (%) osnova/útek max. - praním -2 / -2 - žehlením -2 / -2 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN Stálost vybarvení (st.) min. - v suchém otěru - v potu kys./alk. - v praní - v chem. čištění - na světle - ve vodě 4 3/3 3/3 3-4/ /3 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-C06 ČSN EN ISO 105-D01 ČSN EN ISO 105- B02 ČSN EN ISO 105- E01 Požadované hodnoty jednotlivých parametrů vychází z platných, popřípadě v průběhu času nahrazujících norem. Na parametry označené hvězdičkou *) nejsou požadovány zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře, postačuje aby byly parametry doloženy materiálovým listem. V případě, že materiálový list požadované parametry neobsahuje, je nutné je doložit protokolem zkušební laboratoře. 14

14 KAPITOLA 16 VELIKOSTNÍ SORTIMENT Počet velikostního sortimentu 50 Tabulka velikostí Výška postavy Obvod hrudníku Obvod pasu Velikost Klíč (cm) (cm) (cm) Výšková skupina 164/88-92B /96-100A do /96-100B od / A do / B 5 od / A do /88-92B /96-100A do /96-100B 9 od / A do / B 11 2 od / A do / B 13 od / A do /88-92B /96-100A do /96-100B 17 od / A do / B od / A do / B 21 od / A do / A do /88-92B /96-100A do /96-100B 26 od / A do / B od / A do / B 30 od / A do / A do /88-92B /96-100A do /96-100B od / A do / B 37 od 97 15

15 188/ A do 108 Výška postavy Obvod hrudníku Obvod pasu Velikost Klíč (cm) (cm) (cm) Výšková skupina 188/ B od / A do / A do /88-92B /96-100A do /96-100B 44 od / A do / B od / A do / B 48 od / A do / A do

16 KAPITOLA 17 KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY Požadovaná kalkulační: velikost182/ a 17.1 Tabulka kontrolních rozměrů Velikost/OH A B C E D Šířka zadního A dílu B Šířka A 16,7 17, ,9 19,5 nárameni B 16, ,6 18,3 ce Šířka zadního dílu pod průramky Šířka předního dílu pod průramky Délka vložky (výš. postavy) A 60,5 64,5 68,5 74,5 78,5 B 58,5 62,5 66,5 70,5 A 21,2 22,8 24,4 26,8 28,4 B 20, ,6 25, Tolerance (cm) ± 0,5 ± 0,3 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 Délka uzávěrů Výšková skupina Výška postavy Délka uzávěru Poznámka: : Uvedené rozměry jsou v cm Způsob a místo měření dle ČSN (technický nákres viz kapitola 18.1) 17

17 KAPITOLA 18 - TECHNICKÝ NÁKRES, FOTOGRAFICKÉ VYOBRAZENÍ 18.1 Technický nákres a místa měření 18

18 18.2 Fotografické vyobrazení 19

J ~CtM[b 16. 02. 2012

J ~CtM[b 16. 02. 2012 r - I~ZAKLADNA TS-MOP-30-12 NEOPRAVOVANEHO MATERIALU Stredisko vyvoje, vyzkurnu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000197129 TECHNICKA. SPECIFIKACE MATERIALU osonxtno POUZITI Pro

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU Příloha č. 2 k návrhu KS č. 112800xxx, Strana 1 (celkem 16) VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 8521 B R N O 1. vydání Srpen 2011 TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU TS-MOP-57-11 Nosiče vyznamenání

Více

MATERIALU OSOBNIHO v ~ ~ ~ POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM l. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. (funkce, jmeno a pffjmenf) vedecky pracovnfk

MATERIALU OSOBNIHO v ~ ~ ~ POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM l. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. (funkce, jmeno a pffjmenf) vedecky pracovnfk 1,~ z '~~. :~~ o i ~ " - ' """ ~~,~:!' ~ ~KLADNA ~ '\;1:"" NEOPRAVOVANEHO TECHNICKA SPECIFIKACE ~ ~ MATERIALU MATERIALU OSOBNIHO v ~ POUZITI Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf TS-MOP-186-11 Cislo

Více

TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá

TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá Provedení: TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá Košile pánská dlouhý rukáv je rovného střihu, zapínaná na 7 knoflíků. Pravý přední díl i levý přední díl mají střižen včetně záložky

Více

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PODNIKOVÁ NORMA srpen 2005 Textilní zkušební ústav, Brno PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PNJ 600-80-2005 Předmluva Tato norma je vydávána pro potřeby výroby a nákupu textilií pro zdravotnictví.

Více

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny praeovnfk (funkee, imeno a pifjrnenf) vedecky pracovnfk Be. Josef SINDELKA./

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny praeovnfk (funkee, imeno a pifjrnenf) vedecky pracovnfk Be. Josef SINDELKA./ / ;~TW. r;~ ~'~~.,....l...c~ /.l,'t 7:: (!;~I--"-' ~to -c ZAKLADNA --- -- NEOPRAVOVANEHO MATERrALU Stredisko vyvoje, vyzkurnu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000286023 Yak na

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Čepice a klobouky pro Celní správu Technická specifikace Čepice brigadýrka - viz příloha č. 1 technické specifikace Se skládá z čepicového vrchu, okolku, štítku, podbradníku

Více

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny pracovnfk (funkee, jmeno a pfijmenf) vedecky praeovnfk Be.

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny pracovnfk (funkee, jmeno a pfijmenf) vedecky praeovnfk Be. Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000197028 TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI Pro vyrobu v Cepice letni pro pffslusnfky inzenyrske letecke

Více

Rukavice kozene pro praporecnfky bile

Rukavice kozene pro praporecnfky bile Stfedisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000665215 TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIA.LU OSOBNIHO POUZITI Pro vyrobu Rukavice kozene pro praporecnfky bile TS-MOP

Více

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 8. část VZ

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 8. část VZ Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 8. část VZ Předmět: Kalhoty Softshell TECHNICKÉ PARAMETRY: Barva: černá Materiál: 94% PES 6% Elastan s membránou Specifické

Více

Specifikace pro část 1 Bundy, kalhoty, spodní prádlo

Specifikace pro část 1 Bundy, kalhoty, spodní prádlo Specifikace pro část 1 Bundy, kalhoty, spodní prádlo Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci PARKA 1. CPV kód - 35811200-4 2. Sloţení Bunda se skládá ze dvou částí vrchní parky a fleecové vložky, kterou lze

Více

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu ~~ 1 7_~ :;~~ ~' ~ -Z 1& TECHNICKA r'>.,~ ADNA ~ 't~_ OPRAVOVANEHO MATERIA-LV Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojni sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000844117,, SPECIFlKACE, MATERIALU OSOBNIHO

Více

Orientační zaměření na technické parametry použitých materiálů

Orientační zaměření na technické parametry použitých materiálů Orientační zaměření na technické parametry použitých materiálů Základní vrchový materiál, podšívkový materiál, kapsovina a oteplovací vložky orientační technická specifikace. Na parametry označené *) nejsou

Více

--V ~ ~ ~2/2 ~ YL~-P 2Z :'.,!" _. -t:,;: r~' t~.,. :1 III~) NS. _ ~~~8 S~~ Kalhoty odevu 2007 dvoudilneho pro vykonne letce

--V ~ ~ ~2/2 ~ YL~-P 2Z :'.,! _. -t:,;: r~' t~.,. :1 III~) NS. _ ~~~8 S~~ Kalhoty odevu 2007 dvoudilneho pro vykonne letce -- :'.,!" _. -t:,;: r~' t~.,. :1 III~) J: ~. ~..,.,.: ~1...:i..; iz~kl ADNA,. '~EOPRAVO VANEHO MATERIA.LU Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf. TECHNICKA SPECIFIKACE.-. MATERIALU OSOBNIHO v. POUZITI

Více

Specifikace pro část 6 Šátek, ponožky, bunda, triko, mikina

Specifikace pro část 6 Šátek, ponožky, bunda, triko, mikina Multifunkční šátek - 18443300-9 Specifikace pro část 6 Šátek, ponožky, bunda, triko, mikina - multifunkční antibakteriální šátek - pro ochranu hlavy, tváře nebo krku před vnějšími vlivy - musí být měkký,

Více

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová Ing. EVA VELÍKOVÁ Oděvní technologie III pro učební obor Krejčí, Krejčová PRAHA 2003 OBSAH 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZHOTOVOVÁNÍ KAPES TRUPOVÝCH PODŠITÝCH ODĚVŮ.................... 11 1.1 Druhy kapes...............................................

Více

\ \ ' r~w

\ \ ' r~w -'. 11\-.. ~,~ ;y.,.:,,~\\\~ -r.,""{w l'1\~\~),;'1 :t." ~~ " J... I ~Pif' -.!2.~"i1 _' ~ i;fl. KLADNA NEOPRAVOVANEHO MATERIALU Stfedisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G

Více

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. (funkee, jmeno a pffjmenf) vedecky praeovnfk Be. Marta PALA.SKOVA. (funkee, jmeno a pifjmenf)

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. (funkee, jmeno a pffjmenf) vedecky praeovnfk Be. Marta PALA.SKOVA. (funkee, jmeno a pifjmenf) I ~~ -.:'~ i ", ' "i\ : Jo < J I~ 'I.AKLADNA,, 1 0-" 5, MATERrALU "--- ~ _. NEOPRAVOVANEHO TECHNICKA SPECIFlKACE, MATERIALU OSOBNIHO v, POUZITI Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby

Více

Specifikace pro část 4 Trika, reflexní vesta a výšivky

Specifikace pro část 4 Trika, reflexní vesta a výšivky Specifikace pro část 4 Trika, reflexní vesta a výšivky Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci Triko DVI POLO - 18333000-2 - Tričko DVI POLO je tričko tmavě modré barvy tzv. polo límečkem s krátkým rukávem.

Více

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU osonxmo POUZITI. Pro vyrobu. vedecky praeovnfk Be. Marta PALAsKOVA 1, Z odpovedny praeovnfk

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU osonxmo POUZITI. Pro vyrobu. vedecky praeovnfk Be. Marta PALAsKOVA 1, Z odpovedny praeovnfk {6i~ ~ '~~ -- " ~ADNA NEOPRAVOVANEHO MATERIALU Stfedisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000196119 TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU osonxmo POUZITI Pro vyrobu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STEJNOKROJE LESY ČR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STEJNOKROJE LESY ČR TECHNICKÁ SPECIFIKACE STEJNOKROJE LESY ČR TP Lesy ČR/16 SAKO PÁNSKÉ Technické parametry - základní materiál P.č. Parametr Zkušební metoda Požadováno 1. Materiálové složení (%) Nařízení Evropského parlamentu

Více

Požadujeme dodržení rozměrů uvedených v příslušné tabulce velikostního sortimentu.

Požadujeme dodržení rozměrů uvedených v příslušné tabulce velikostního sortimentu. VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Generální ředitelství Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4 Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 530, ISDS: b86abcb Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci

Více

Specifikace pro část 3 Spodní prádlo, polokošile, trika

Specifikace pro část 3 Spodní prádlo, polokošile, trika Spodní prádlo - ohnivzdorné 1. CPV kód - 35811200-4 Specifikace pro část 3 Spodní prádlo, polokošile, trika Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci 2. Specifikace - Triko - Spodky - Jedná se o ochranné prádlo

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části Příloha č. 7 k č.j.:ppr-4710-38/čj-2012-0099ec Počet listů: 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části 1. NÁZEV MAJETKU KUKLA OHNIVZDORNÁ 2.NOMENKLATURNÍ ČÍSLO 120311430100 OZNAČENÍ KÓDU CPV 35811200-4 3.TECHNICKÝ

Více

TECHNICKA SPECIFIKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM 1. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. odpovedny pracovnik

TECHNICKA SPECIFIKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM 1. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. odpovedny pracovnik i 11':-.. f \ ~ ~.- l~ A ; KLADNA, ~~ EOPRAVOVANEHO MATERIA.LU Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf TECHNICKA SPECIFIKACE MATERIALU OSOBNIHO v, POUZITI TS-MOP-126-11 Cislo vydani: Pro vyrobu vystrojnf

Více

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR /ČJ EC Košile P ČR 2011

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR /ČJ EC Košile P ČR 2011 TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR-1136-6/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 15 Příloha: - Aktualizace k 5.4.2011 Praha 2011 1. NÁZEV MAJETKU Košile

Více

Pouzdro na služební průkaz KP Inventární výstroj

Pouzdro na služební průkaz KP Inventární výstroj TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky, čj.: PPR-6595-38/ČJ-2012-990640 Název VZ: Pouzdro na služební průkaz a pouzdro na průkaz KP-nákup pro roky 2012, 2013

Více

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí

Více

Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty HHS a PČR. Materiál

Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty HHS a PČR. Materiál - 1 - POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení PŘÍLOHA Č.2 K Č.j: PPR-10743-4/ČJ-2012- Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty

Více

TECHNICKÝ POPIS Halenka dámská krátký rukáv světle modrá Halenka dámská dlouhý rukáv světle modrá

TECHNICKÝ POPIS Halenka dámská krátký rukáv světle modrá Halenka dámská dlouhý rukáv světle modrá TECHNICKÝ POPIS Halenka dámská krátký rukáv světle modrá Halenka dámská dlouhý rukáv světle modrá Provedení: Halenka dámská krátký rukáv je polopřiléhavého střihu, zapínaná na 6 knoflíků. Pro krátký rukáv

Více

Technická specifikace zadávací dokumentace

Technická specifikace zadávací dokumentace Technická specifikace zadávací dokumentace Pracovní oděv pro provoz Oděv uniforma by měla být praktická, odolná a paropropustná. Barvy nesmějí být křiklavé, musí být vyvážené a pokud možno přírodní. Oděv

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 051625, 2. vydání, Oprava 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU 2. Oprava č. 3 Část č. 1 Původní verze

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

ESD oděvy značky CleverTex

ESD oděvy značky CleverTex MITO, RENTAL SERVICE s.r.o. ESD oděvy značky CleverTex Distributor: MITO, RENTAL SERVICE s.r.o. MITO, RENTAL SERVICE s.r.o. Sídlištní 818, 756 54 Zubří strana č. Pro oblast výroby elektroniky a elektrotechnického

Více

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, že nebyl pravomocně odsouzen pro

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, že nebyl pravomocně odsouzen pro MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 14801, Praha 414 Příloha č. 3 k č. j.:mv-11938-14/po-psm-2012 V Praze dne 21. května

Více

II. část. Popis výrobku

II. část. Popis výrobku II. část Dodávky vrchních oděvů stejnokrojů Vězeňské služby České republiky (dále jen stejnokroj ) a jeho doplňků zhotovovaných ze základních materiálů směsových ve složení vlna/polyester a zhotovovaných

Více

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1.1 Teoretická pevnost švu Za teoretickou hodnotu pevnosti švu F š(t), lze považovat maximálně dosažitelnou

Více

Textil ve zdravotnických zařízeních

Textil ve zdravotnických zařízeních Textil ve zdravotnických zařízeních Stav evropské normalizace CSK Poprad 24. 5. 2013 Textilní zkušební ústav, s. p. Brno Představení TZÚ Centrum technické normalizace Akreditace zkušební laboratoře č.1

Více

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG Řízený dokument Strana 1 (celkem 5) CERTIFICATE NO.: ZC-09-046/C01 BY EN ISO 9001:2001 A ZC-09-046/C02 BY EN ISO 14001:2005 Technické přejímací podmínky BELT-3/06 1. Všeobecně... 1 2. Technické požadavky...

Více

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 11 Mechanické vlastnosti materiálů (všeobecně) jsou jejich odezvou na mechanické působení od vnějších sil. Definice je shodná s mechanickými vlastnostmi vláken, přízí a nití.

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014 OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014 Prádlo pro hotely a restaurace Technické požadavky OS P 80-06-14 Předmluva Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo

Více

Pracovní a ochranné oděvy

Pracovní a ochranné oděvy Pracovní a ochranné oděvy competence Výrobní a technologická kompetence uvex safety group výrobce a poskytovatel systému pracovní ochrany V našich závodech vzniká více než 80 % z naší celkové produkce.

Více

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 1. část VZ

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 1. část VZ Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 1. část VZ Předmět: Rolák černý POPIS: - Rolák je zhotoven z jednolícního hladkého úpletu černé barvy; - v průkrčníku a

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Fólie z PVC-P druh 842

Fólie z PVC-P druh 842 PODNIKOVÁ NORMA PND 5-052-96 ML 2 Fólie z PVC-P druh 842 Účinnost od: 05.04.2014 Vydání č.: 8 1 Všeobecně Tato podniková norma platí pro dodávání fólie z PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) druh 842. Fólie

Více

Odborná část zadávacích podmínek

Odborná část zadávacích podmínek Strana 1 (celkem 16) ODDĚLENÍ VÝVOJE, VÝZKUMU A ZKUŠEBNICTVÍ VÝSTROJNÍ SLUŽBY Odborná část zadávacích podmínek Blůza maskovací ECWCS KČM 0120000897717 Kalhoty maskovací ECWCS KČM 0120000897818 Strana 2

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO PRAČKY A SUŠIČKY

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO PRAČKY A SUŠIČKY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 30. srpna 2010 Čj. 1586/2010-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 4 Přílohy: 13/13 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám 52_INOVACE_ZBO2_6464HO Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 6.

Více

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 12 c = l cos0,5θ *( 8* tgθ 1 3 ) STÁLOSTI A ODOLNOSTI: Odezva textilií na chemické a fyzikální namáhání při dalším zpracování : Stálosti tvaru sráživost po praní (může být také

Více

Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny

Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny Provedení obuvi pouze v 1. jakostní třídě v sortimentu. Obuv je určena pro běžný výkon služby příslušníků celní správy.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Základem

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění 1. NÁZEV MAJETKU " Bunda nepromokavá pánská zimní" Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany pro zadávání veřejné zakázky na nákup 85 ks bund nepromokavých pánských zimních v roce

Více

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO)

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD červen 2004 MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

STATUT OCHRANNÝCH ZNÁMEK

STATUT OCHRANNÝCH ZNÁMEK STATUT OCHRANNÝCH ZNÁMEK I. Všeobecně Činnost sdružení SOTEX je zaměřena zejména na zajišťování a rozšiřování trvalého označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků symboly údržby a prosazování tohoto

Více

Druhy stehů a švů. Spojovací proces

Druhy stehů a švů. Spojovací proces Druhy stehů a švů Spojovací proces Spojovací proces Tradiční spojování šití Steh vázaný Steh řetízkový Netradiční spojování Svařování lepení švů nýtování 2 Tradiční spojování šití Steh vázaný Steh řetízkový

Více

Návlek ručně oddělený kus niti dlouhý asi 60 cm, může být jednoduchý nebo dvojitý

Návlek ručně oddělený kus niti dlouhý asi 60 cm, může být jednoduchý nebo dvojitý 2. RUČNÍ ŠITÍ 2.1 Základní pojmy Steh základním prvkem šití, vzniká protažením niti od jednoho vpichu jehly k výpichu, od kterého se úkon opakuje Šířka stehu vzdálenost mezi dvěma vpichy jehly měřená kolmo

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2015

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2015 OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2015 Prádlo pro hotely a restaurace Technické požadavky OS 80-06 Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo odsouhlaseno na

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Specifikace pro část 12 Čepice

Specifikace pro část 12 Čepice Specifikace pro část 12 Čepice Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Čepice 1. CPV kód - 35811200-4 2. Specifikace - je pětipanelová, nízkoprofilová kšiltovka. Čelo mírně vyztužené s nízkým profilem. V přední

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 051625 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY

Více

Spodní prádlo. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové

Spodní prádlo. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové Spodní prádlo Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové SPODNÍ PRÁDLO Soubor oděvů zhotovených z prací textilie, určených pro každodenní nošení. Zhotovuje se především z pletenin

Více

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

Specifikace pro část 5 Boty zásahové, nepromokavý oblek, pláštěnka, holínky

Specifikace pro část 5 Boty zásahové, nepromokavý oblek, pláštěnka, holínky Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci Specifikace pro část 5 Boty zásahové, nepromokavý oblek, pláštěnka, holínky Boty zásahové 1. CPV kód - 18813000-1 Obuv se svrškem z usně 2. Specifikace - Boty zásahové

Více

Pracovního stejnokroje II

Pracovního stejnokroje II Příloha č. 2 k č.j.hspm-687-2/2012 ÚE Počet listů: 5 Technická specifikace předmětu smlouvy Pracovního stejnokroje II Technické podmínky pracovního stejnokroje II jsou stanoveny v příloze č. 6 vyhlášky

Více

Katalog 2015 reklamní textil

Katalog 2015 reklamní textil Katalog 2015 reklamní textil Vážení zákazníci, strana 03 Triko pánské T160 krátký rukáv strana 05 Triko pánské EXCUIVE strana 05 Triko pánské V - Neck strana 07 Triko pánské dlouhý rukáv pro tento rok

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Čistírenská technologie... 4 2. Čistírenská chemie... 5 3.

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO OPÉKAČE TOPINEK EL.

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO OPÉKAČE TOPINEK EL. VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení stravovací služby Ve Staré Boleslavi dne 6. prosince 20 Čj. 24/5/5/20-2280 Výtisk č. Počet listů: 3 Přílohy: 2/2 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Směrnice pro vytváření dokumentů NATO pro bezporuchovost a udržovatelnost, Praha Nová verze strana 5, kapitola 3 ČOS

Směrnice pro vytváření dokumentů NATO pro bezporuchovost a udržovatelnost, Praha Nová verze strana 5, kapitola 3 ČOS OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 666503, 1. vydání, Oprava 1 AUTOMATICKÉ SIGNALIZÁTORY BOJOVÝCH OTRAVNÝCH LÁTEK A PRŮMYSLOVÝCH ŠKODLIVIN 2. Oprava č. 2 Část č. 1

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

- pouze barva 05, 06, 07, 11 velikost XXXXL

- pouze barva 05, 06, 07, 11 velikost XXXXL 100 - Trika dětská Classic 160 Bavlněná trika Classic 160 dětské se vyrábějí s krátkým rukávem a mají kulatý výstřih. Trup triček je po stranách beze švů a díky tomu je zajištěna jejich tvarová stálost.

Více

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB50 Číslo materiálu 50 Autor Bc. Ivana

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH TEXTILNÍCH SEMINÁŘŮ PRO ROK Vaši kvalitu oceníme!

PŘEHLED ODBORNÝCH TEXTILNÍCH SEMINÁŘŮ PRO ROK Vaši kvalitu oceníme! PŘEHLED ODBORNÝCH TEXTILNÍCH SEMINÁŘŮ PRO ROK 2016 Vaši kvalitu oceníme! 1. Seminář Reklamace z pohledu výrobce, prodejce a soudního znalce... 4 2. Seminář Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek... 4

Více

Katalog reklamního textilu 2014

Katalog reklamního textilu 2014 Katalog reklamního textilu 2014 Obsah Trika pánská... 3 Triko pánské T160... 4 Triko pánské EXCLUSIVE... 5 Triko pánské V - Neck... 6 Triko pánské dlouhý rukáv... 7 Triko pánské bez rukávů... 8 Triko pánské

Více

POPIS VÝROBKU TECHNICKÝ POPIS

POPIS VÝROBKU TECHNICKÝ POPIS Příloha č. 2 POPIS VÝROBKU Blůza pracovní MISE letní, barva písková střih a funkčnost zachovat jako u blůzy SPS 92 (včetně suchých zipů na hrudi a zádech). Další suchý zip požadujeme na pravém rukávu o

Více

PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y

PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y 1 PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y Zpracováno podle přednášky č. 2 Ing. Bc. V. Glombíkové, Ph.D. Podšívkové materiály Podšívají se jimi některé druhy oděvů, buď kompletně nebo zčásti. Částečné podšívání se provádí

Více

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu:

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu: Průvodní dokumentace Prohlášení výrobce o bezpečnosti výrobku Výrobce ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ve znění následujících změn a doplňků prohlašuje, že výrobek

Více

1. Druhy pánských košil

1. Druhy pánských košil PÁNSKÁ KOŠILE 1. Druhy pánských košil Klasická košile - charakterizována límcem (dvoudílným nebo jednodílným) zapínaným ke krku, k němuž se nosí vázanka, přední díl je zpravidla celozapínací. Má 1 kapsu.

Více

Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (kód: M)

Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (kód: M) Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (kód: 31-057-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Oděvní technik Kvalifikační

Více

Katalog 2016 / 17 reklamní textil

Katalog 2016 / 17 reklamní textil Katalog 2016 / 17 reklamní textil strana 03 Triko pánské T160 krátký rukáv strana 05 Triko pánské EXCUIVE strana 05 Triko pánské V - Neck strana 07 Triko pánské dlouhý rukáv strana 09 strana 43 Triko pánské

Více

Předmětem veřejné zakázky je nákup koţených rukavic v letech v mnoţství a členění uvedeném v následující tabulce.

Předmětem veřejné zakázky je nákup koţených rukavic v letech v mnoţství a členění uvedeném v následující tabulce. Příloha č. 1 k čj.: PPR-5302-5/ČJ-2012-0099EC TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR-5302-5/ČJ-2012-0099EC Název VZ: RUKAVICE KOŢENÉ -

Více

Pánské společenské kalhoty s podkrytovým rozparkem na knoflíky Technický nákres

Pánské společenské kalhoty s podkrytovým rozparkem na knoflíky Technický nákres Pánské společenské kalhoty s podkrytovým rozparkem na knoflíky Technický nákres Ing. Daniela Veselá Ak. r. 2009/2010 1 Technický popis Pánské oblekové kalhoty s přehyby na předních a zadních dílech, v

Více

KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY

KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY KM 0057/04a Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 4 Speciální provedení zesílené vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) slouží k vestavbám

Více

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým KATALOGOVÝ LIST KM 12 0490d VLOŽKY TLUMIČE HLUKU Vydání: 8/07 a uspořádání vestavby pro tlumení hluku do čtyřhranného Strana: 1 potrubí skupiny I Stran: 6 Vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) jsou základní

Více

Specifikace pro část 1 Bundy, čepice, kalhoty

Specifikace pro část 1 Bundy, čepice, kalhoty PARKA s nápisem POLICIE 1. CPV kód - 35811200-4 2. Popis Specifikace pro část 1 Bundy, čepice, kalhoty Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci - je prodlouženého typu zapínaná na zdrhovadlo, kryté dvěma légami

Více

obrázek 12.1 Technický nákres dámských šatů

obrázek 12.1 Technický nákres dámských šatů 12 DÁMSKÉ ŠATY obrázek 12.1 Technický nákres dámských šatů 64 KONSTRUKCE DÁMSKÝCH ŠATŮ (literatura: Dokumentace základních střihových konstrukcí v NVS, VÚO Prostějov, 1979) Zobrazená konstrukce odpovídá

Více

Obchodní podmínky a technická specifikace - nárameníky navlékací a podložky s vyšitým hodnostním označením

Obchodní podmínky a technická specifikace - nárameníky navlékací a podložky s vyšitým hodnostním označením Příloha k č.j. : PPR-3348-4/ČJ-2012-0099EC Obchodní podmínky a technická specifikace - nárameníky navlékací a podložky s vyšitým hodnostním označením Česká republika, Ministerstvo vnitra, zastoupené vedoucí

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení,

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady 9000. Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, uvedení do provozu a dodání, servis po prodeji... a dále

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Trubice EKOflex je návleková trubice z lehčeného polyetylénu pro tepelnou izolaci potrubí.

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO SKŘÍNĚ CHLADÍCÍ

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO SKŘÍNĚ CHLADÍCÍ VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení stravovací služby Ve Staré Boleslavi dne 5. srpna 2011 Čj. 466/2011-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 5 Přílohy: 34/34 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008

Více

Znaky a domovenky mají stanovené provedení, které musí být zachováno. Odchylky nejsou přípustné.

Znaky a domovenky mají stanovené provedení, které musí být zachováno. Odchylky nejsou přípustné. Příloha č. 1 ZD Technická specifikace Náhled a popis textilních znaků a domovenek stejnokrojů Znaky a domovenky mají stanovené provedení, které musí být zachováno. Odchylky nejsou přípustné. Znak VS ČR

Více

CENÍK VÝMĚNY ZIPU. SUKNĚ, KALHOTY, HALENKY, POLOKOŠILE Uvedené ceny jsou bez cen zipu

CENÍK VÝMĚNY ZIPU. SUKNĚ, KALHOTY, HALENKY, POLOKOŠILE Uvedené ceny jsou bez cen zipu CENÍK VÝMĚNY ZIPU SUKNĚ, KALHOTY, HALENKY, POLOKOŠILE Uvedené ceny jsou bez cen zipu cena v Kč sukně bez podšívky 100,- sukně s podšívkou 110,- kalhoty bez podšívky 100,- kalhoty s podšívkou 110,- riflové

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více