Legislativní požadavky na technologii usmrcení živých ryb při průmyslovém zpracování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativní požadavky na technologii usmrcení živých ryb při průmyslovém zpracování"

Transkript

1 PRACOVNÍ POMŮCKA DO PRAKTICKÝCH CVIČENÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ KAPRA Inovace K1 (usmrcení, výtěžnost, filetace) H2THR Předmět Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazíren a mrazírenských výrobků Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/ , Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního Název projektu programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin Legislativní požadavky na technologii usmrcení živých ryb při průmyslovém zpracování Podle 5, odst. 4) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání může příslušný orgán veterinární správy při průmyslovém zpracování ryb povolit výjimku z odst. 3), pokud technologie umožňuje zpracování ryb ihned po jejich porážce. Osoby provádějící usmrcení zvířete jsou povinny přesvědčit se, že zvíře je podle prokazatelných příznaků mrtvé (odst. 6). Odst. 3) Porážení jatečných zvířat vykrvením může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. Jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením je zakázáno. Podle 5f, odst. 2) lze omráčení zvířete provést za předpokladu, že se bezprostředně provede vykrvení zvířete; to neplatí při průmyslovém zpracování ryb. Podle 5g, odst. 5) se u ryb při průmyslovém zpracování vykrvení provádět nemusí. Podle 7 odst. 6) vyhlášky č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování lze ryby při průmyslovém zpracování omračovat zařízením využívajícím střídavý elektrický proud o napětí 220 V, plyn CO 2 nebo jiný plyn nebo směs plynů schválené podle zvláštního právního předpisu. Podle 4 odst. 1) zákona č. 246/1992 Sb. se za týrání považuje a) zbavovat živé ryby šupin nebo ploutví b) vsouvat živým rybám prsty pod skřele do žáber c) vtlačovat prsty živým rybám do očnic d) násilně vytlačovat živým rybám jikry nebo mlíčí

2 Tab. 1 Průmyslová výroba nezpracovaných produktů OMRÁČENÍ živých ryb Technologický krok odšupinování kuchání odstranění hlavy odstranění nepárových ploutví půlení/krájení podkov porcování/ filetování prořezávání filetů s kůží mechanické oddělování masa z koster Finální produkt Vedlejší produkt jikry, mlíčí hlava půlky s kůží/podkovy PRANÍ v pitné vodě s podílem šupinového ledu části s kůží/ filety s kůží/bez kůže filety s kůží s prořezanými svalovými kůstkami kostry mechanicky oddělené maso CHLAZENÍ na teplotu tajícího ledu (-1 o C až + 2 o C) * s výjimkou leklých ryb, které jsou VŽP materiál 2. kategorie VŽP materiál 3. kategorie* šupiny krev, nepoživatelné orgány ploutve kůže, (kostry) kosti

3 Průmyslová výroba nezpracovaných produktů Část linky, kde probíhá omračování a odšupinování omračovací zařízení s mobilní sklopnou perforovanou nádrží odšupinovačka se skluzem na podávání ryb Zdroj: Merten M., Zpracování ryb. Informatorium Praha 2002, s Část linky, kde probíhá otevření dutiny tělní okružní pila s ochranným krytem pracovní stoly s postraním žlabem na odstraňování vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k výživě lidí Zdroj:

4 Průmyslová výroba nezpracovaných produktů Část linky, kde probíhá kuchání, odstranění hlavy, půlení a praní bubnová pračka ryb půlička ryb s formou na jejich fixaci sekačka hlav pracující na principu gilotiny Zdroj: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin Nezpracované produkty = produkty, které byly děleny, porcovány, odseknuty, plátkovány, vykostěny, rozsekány, zbaveny kůže, rozdrceny, nakrájeny, očištěny, ořezány, vyloupány, rozemlety, zchlazeny, zmrazeny, hluboce zmrazeny nebo rozmrazeny. Zpracované produkty = potraviny získané zpracováním nezpracovaných produktů. Zpracováním = jakákoli činnost podstatně měnící původní produkt včetně zahřívání, uzení, nakládání, zrání, sušení, marinování, extrahování, extrudování nebo kombinace uvedených postupů. Tepelné opracování: dosažení minimálního tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 o C po dobu 10 minut (vyhláška č. 169/2009 Sb.)

5 Průmyslová výroba nezpracovaných produktů Odšupinování Odstranění šupin z kůže ryb se provádí pomocí pitné vody, která je do vnitřního prostoru odšupinovačky vstřikována pomocí trysek pod tlakem, přičemž ryby se v odšupinovačce mechanicky otáčí. Doba odšupinování trvá od 3 do 6 minut. Je závislá na druhu zpracovávané ryby, typu ošupení a také na ročním období (v letním období se doba odšupinování z důvodu možného potrhání kůže ryb zkracuje). Účinnost odšupení je %. Poté následuje fyzická kontrola každého kusu ryby a v případě potřeby ruční dočištění pomocí elektrického ručního odstraňovače šupin nebo mechanicky pomocí ruční škrabky. Šupiny jsou shromažďovány jako vedlejší živočišný produkt materiál 3. kategorie. Mechanická ruční škrabka Zdroj: Elektrická ruční škrabka Zdroj: ZPRACOVEN/0/5/438-Rucni-odsupinovacka-bowdenovy-nahon-24x19x23-cm

6 Kuchání Další operací je naříznutí tělní stěny ryb v mediální rovině na ventrální části těla od močopohlavního otvoru směrem k hlavě tak, aby došlo k otevření tělní dutiny. Provádí se strojově pomocí okružní pily nebo ručně nožem. Následuje šetrné ruční vyjmutí vnitřních orgánů, nesmí dojít k poškození žlučového váčku a protržení střevního traktu. Z vnitřností se oddělí poživatelné orgány, jako jsou ovaria (jikry) a testes (mlíčí), které se vyperou v pitné vodě a předají do čisté části provozu ke zchlazení na teplotu tajícího ledu (-1 až +2 o C). Ostatní nepoživatelné orgány (ledviny, plynový měchýř, střeva, srdce, hepatopankreas, slezina, žlučník) jsou shromažďovány jako vedlejší živočišný produkt materiál 3. kategorie. Kuchání se provádí automaticky ve speciálních zařízeních nebo ručně na stole z netoxického materiálu, který je snadno umyvatelný, čistitelný a dezinfikovatelný. V průběhu směny musí být průběžně ze stolu mechanicky pomocí stěrek odstraňovány zbytky tkání nebo krve a jeho povrch oplachován pitnou vodou. Zdroj:

7 Odstranění hlavy Sekačka hlav je opatřena půlkruhovým nožem, mechanismus pracuje na principu gilotiny. Při zpracování velkého počtu ryb se nejčastěji k odstranění hlav používá rovný řez. Variantou rovného řezu je šikmý řez. K nejnižším ztrátám svaloviny dochází u kulatého řezu, který kopíruje skřele. Konturový řez je veden kolmo na páteř a potom se odklání v úhlu 45. Tento řez se používá zejména tehdy, pokud finálním produktem mají být filety. Hlava je v tomto případě odříznuta včetně prsních ploutví. Pro účely výživy lidí se těží pouze hlavy kaprů, které se vyperou v pitné vodě a předají do čisté části provozu ke zchlazení na teplotu tajícího ledu (-1 až +2 o C). Zdroj: Odstranění nepárových ploutví Po odstranění hlavy následuje odstranění nepárových ploutví (hřbetní, ocasní a řitní) z těla pomocí ručního sekáčku nebo zařízení, skládajícího se z rotujících diskových nožů s řezacími štěrbinami. Ploutve jsou shromažďovány jako vedlejší živočišný produkt materiál 3. kategorie.

8 Půlení V další operaci jsou těla ryb půlena podélným řezem těsně podél páteře na dvě nestejné poloviny (jedna polovina je s páteří, druhá bez páteře) nebo jsou půlena středem páteřního kanálu na dvě stejné poloviny. Způsob půlení ryb se provádí podle přání odběratele. Zdroj: pasova-pila-nerezove-provedeni-rychlost-rezu-od-16-m-sec-od-1300w-od-88-kg Krájení podkov Nepůlené trupy mohou být porcovány příčnými řezy přes páteř na tzv. podkovy. Na základě požadavku odběratele a podmínek zpracovatelského provozu je možno dodávat sladkovodní ryby i v jiném dohodnutém způsobu úpravy. V některých případech mohou být hlava i ploutve ponechány u těla a kuchané ryby nemusí být půleny a zůstávají vcelku. Zdroj:

9 Praní Praní je závěrečnou technologickou operací, jejímž účelem je odstranění mechanických nečistot a redukce počtu kontaminujících mikroorganismů z povrchu zpracovaných ryb. Výsledek této technologické operace závisí především na poměru mezi objemem vody použité k praní a hmotnosti praných ryb, intenzitě praní a kvalitě vody. Důkladným praním dochází k až 90 % redukci původní bakteriální kontaminace rybí suroviny. Během praní ryb se do prací vody přidává určitý objem šupinového ledu, takže současně s praním probíhá také chlazení zpracovávané ryby. V praxi je nejrozšířenější používání bubnových diskontinuálních praček, které mají kapacitu asi 150 kg ryb. Jeden prací cyklus trvá asi 2 až 3 minuty a po jeho ukončení dochází k výměně vody v pračce. Sprchování zpracovaných ryb pitnou vodou je hodnoceno z hlediska zachování kvality jako nejlepší způsob zchlazování, nevýhodou je však velká spotřeba vody. Po oprání se nechají ryby volně okapat a poté jsou předány do čisté části provozu do chladírny ke zchlazení na teplotu tajícího ledu (-1 až +2 o C). Zdroj:

10 Filetování Filet je hřbetní a břišní svalovina, která je odříznuta z obou stran těla ryby od páteře a žeberních kostí. Filety mohou zůstat s kůží nebo z nich může být kůže stažena. Filetování tržního kapra je zpravidla prováděno ručně. Při ručním filetování se dosahuje vyšší výtěžnosti (35 37 %) z hmotnosti ryby, než při strojním filetování (22 27 %). Obtížnost strojního filetování a jeho malá výtěžnost plyne z anatomického uspořádání kostry kapra. Technologický problém spočívá v klenutém tvaru žeber a úhlu jejich uchycení k páteři. Instruktážní video odšupinování, stahování z kůže a filetování kapra Zdroj: Prořezávání filetů s kůží Svalovina filetu obsahuje pouze drobné svalové kůstky, které mohou být u filetů s kůží prořezány na speciálním zařízení válci z kruhových nožů umístěných ve vzdálenosti 1-2 mm od sebe. Filet se položí kůží směrem na pohyblivý pás, který jej dopraví přes toto zařízení. Výsledkem je filet, který má až ke kůži rovnoměrně prořezanou svalovinu i s drobnými svalovými kůstkami a který může být celý konzumován, aniž by spotřebitel vnímal přítomnost kostic. Zdroj: Narezavac-Y-kustek-rucni-pohon-sirka-porce-30-cm RYBY-FILETY/0/5/116-Kapr-filet-s-kuzi g

11 Strojně oddělené maso Výchozí surovinou pro výrobu strojně odděleného masa bývají většinou kostry těžkých kaprů po filetaci, na kterých zůstává podél páteře a žeber značné množství kvalitního rybího masa a dále půlené ryby nižších kusových hmotností zbavené hlav, vnitřností a umyté v pitné vodě nebo obtížněji prodejné ocasní části. Strojní oddělení se provádí bez zbytečného odkladu po filetaci ryb nebo přípravě suroviny. Jednotlivé kusy ryb se pokládají kůží na speciální gumový pás, na kterém jsou dopravovány až do místa obroušení, kde je surovina pásem přitlačována na v protisměru se otáčející perforovaný buben (velikost otvorů 4 až 5 mm) z nerezového materiálu. Zdroj: Čerstvé strojně oddělené maso ryb je masová drť světle růžovobílé barvy, která vykazuje příjemný typický rybí pach. Z hlediska chemického složení si tato surovina ponechává v důsledku šetrného získávání původní vlastnosti rybí svaloviny a je z pohledu chemického složení velmi kvalitním surovinovým zdrojem. Nepoživatelný odpad, jehož hlavní součástí jsou kosti, šupiny a kůže, je shromažďován jako vedlejší živočišný produkt materiál 3. kategorie. Strojně oddělené maso musí být po výrobě neprodleně zpracováno do výrobků, nebo hluboce zmrazeno na teplotu -18 o C. V České republice se strojně oddělené maso ryb bezprostředně po výrobě vakuově balí, hluboce zmrazuje na teplotu -18 o C a distribuuje jako surovina pro přípravu rybí polévky.

12 PRACOVNÍ POMŮCKA DO PRAKTICKÝCH CVIČENÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ KAPRA Inovace (usmrcení, výtěžnost, filetace) H2THR Předmět Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazíren a mrazírenských výrobků Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/ , Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního Název projektu programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin Legislativní požadavky na technologii usmrcení živých ryb při sezóním stánkovém prodeji Podle 6) Péče o ryby před usmrcením vyhlášky č. 382/2004 o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování (k 5c odst. 6) a 7) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání: (1) Živé tržní ryby v zařízení používaném v rámci podnikatelské činnosti se před usmrcením přechovávají v kádích a příručních nádržích při neustálé výměně a přítoku vody, která neohrožuje jejich zdravotní stav, popřípadě při zajištění jiného účinného způsobu provzdušňování nebo okysličování vody. (2) Poměr hmotnosti živých tržních ryb a množství vody (hustota obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě v závislosti na teplotě vody, je uveden v příloze č. 1. Podle 5g. zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání: Vykrvování ryb při prodeji a pro vlastní potřebu se provádí po omráčení silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy přetětím žaberních oblouků nebo přetětím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou.

13

14 Postup při omračování Postup při vykrvování

15 Podle ČSN /1989 Sladkovodní tržní ryby jsou živé ryby do tržní sítě dodávány v různých třídách jakosti. Například kapr obecný je dodáván jako výběrový, v I., II. nebo III. třídě jakosti. Tabulka 2 Tržní třídy jakosti Minimální Kapr obecný hmotnost v g výtěžnost v % počet bodů stolní hodnoty výběr I II III Celková hmotnost ryby, hmotnost trupu, hlavy, obou filetů s kůží a gonád s určením pohlaví patří mezi tzv. plastické znaky uvedené ve Vyhl. Mze č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat v platném znění a jsou sledované při testování a posuzování plemenných ryb. Další parametry jsou z pohledu plemenářské a šlechtitelské práce považovány za objektivní kriteria hodnocení jakosti produkovaných ryb.

16 Výtěžnost jedlého podílu Odstranění hlavy obloukovitým řezem za skřelovou kostí tak, aby pletenec prsních ploutví zůstal u trupu Odstranění všech ploutví těsně při bázi těla

17 Výtěžnost jedlého podílu Kuchání Vyjmutí orgánů z dutiny tělní bez porušení střevního traktu a žlučníku

18 Vnitřní orgány samců (mlíčáků) střevní trakt hepatopankreas plynový měchýř ledviny slezina žlučník mlíčí Vnitřní orgány samic (jikernaček) střevní trakt hepatopankreas plynový měchýř žlučník ledviny slezina jikry

19 Tělo bez hlavy, šupin a ploutví oddělených těsně při bázi těla Filetace filet s kůží stahování kůže z filetu Kostra po filetaci, hlava, komplex vnitřních orgánů, ploutve

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Předmluva Důležitost potravin z hlediska každodenních potřeb nás všech, ale také ve vztahu ke zdraví každého jedince, pokládáme za

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona]

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona] 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 CS 01.06.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více