Entomopatogenní houby asociované s lýkožroutem smrkovým Ips typographus L. (Coleoptera, Scolytidae) v oblasti NP a CHKO Šumava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Entomopatogenní houby asociované s lýkožroutem smrkovým Ips typographus L. (Coleoptera, Scolytidae) v oblasti NP a CHKO Šumava"

Transkript

1 AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s Srní dubna 2001 Entomopatogenní houby asociované s lýkožroutem smrkovým Ips typographus L. (Coleoptera, Scolytidae) v oblasti NP a CHKO Šumava Zdeněk Landa 1, Petr Horňák 1 & Eva Bursová 2 1 Katedra rostlinné výroby, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 13, CZ České Budějovice, Česká republika 2 Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, CZ Vimperk, Česká republika Úvod Distribuci a abundanci entomopatogenních mikroorganizmů asociovaných s populacemi lýkožrouta smrkového byla doposud věnována jen poměrně malá pozornost. V populacích lýkožrouta I. typographus byly detekovány převážně entomopatogenní mikrosporidie Chytridiopsis typographi a Nosema typographi a jen výjimečně byly zaznamenávány i jiné skupiny a druhy entomopatogenních mikroorganizmů (Malamoeba scolyti, entomopoxvirus) (WEGEN- STEINER & WEISER 1995; WEGENSTEINER & al. 1996). Ojediněle byl v asociaci s lýkožroutem I. typographus zaznamenán i výskyt entomopatogenních hub, zejména široce polyfágních druhů vláknitých hub Beauveria bassiana a Paecilomyces farinosus (VAUPEL & ZIMMERMANN 1996). Následující studie byla zaměřena na plošný monitoring výskytu vláknitých entomopatogenních hub (Deuteromycotina, Hyphomycetes, Moniliales) asociovaných s populacemi lýkožrouta smrkového v oblasti NP a CHKO Šumava. Materiál a metodika V období let byl plošně monitorován výskyt entomopatogenních hub přímo nebo potenciálně asociovaných s dospělci lýkožrouta I. typographus. v následujících experimentálních systémech: 1. populace dospělců odchycených feromonovými lapači izolace entomo-patogenních hub rostoucích na povrchu těla dospělců po týdenní expozici ve vlhkých komůrkách sterilní petriho misky s 2 % agarem 2. populace dospělců ve vzorcích kůry odebraných z různých zdrojů izolace entomo-patogenních hub rostoucích na povrchu těla dospělců po týdenní expozici ve vlhkých komůrkách sterilní plastikové kontejnery s vlhčenou buničitou vatou 3. půdní vzorky odebírané v lokalitách souvisejících s výskytem lýkožrouta I. typographus izolace entomopatogenních hub získaných metodou živých pastí využívající expozice larev zavíječe voskového Galleria mellonella testovanému vzorku půdy po dobu dní a následnou izolací entomopatogenních hub rostoucích na povrchu těla infikovaných larev (ZIMMERMANN 1986) 124

2 Tabulka 1. Výskyt entomopatogenních hub v populacích dospělců lýkožrouta Ips typographus odchycených feromonovými lapači (pozitivní vzorky rok 2000) Lokalita Specifikace Datum Počet imág I. typographus Celkem Infikováno České Žleby Medvědice 112, 24E3, lapač České Žleby Medvědice 112, 24E3, lapač České Žleby Medvědice 112, 24E3, lapač Strážný Kunžvart 99, 4H3, lapač Železná Ruda Plesná 19, 9A2, lapač Modrava Sokol 71, 23B8, lapač Rejštějn Buzošná 80, 160D6, lapač Srní Tmavý potok 31, 95B3, lapač Rejštejn Pěnivý potok 82, 148B Srní Tmavý potok 31, 95A3, lapač Srní Tmavý potok 31, 95B3, lapač Modrava Novoh. močály 49, 68G5, lapač Modrava Novoh. močály 49, 74D Modrava Novoh. močály 49, 68G5, lapač Tabulka 2. Výskyt entomopatogenních hub v populacích dospělců lýkožrouta Ips typographus ve vzorcích kůry (pozitivní vzorky odběry v roce 1999) Lokalita Zdroj Datum Izolovaný druh Kmen entomopatogenní houby Modrava polom, odkorňovaný strom Paecilomyces farinosus CH 1 Modrava les, čerstvý zlom P. fumosoroseus CH 2 Modrava paseka, stará kůrovcová souš Beauveria bassiana CH 3 Stožec stará kůrovcová souš P. fumosoroseus CH 4 Modrava polom, stará kůrovcová souš P. farinosus CH 5 Modrava strom před odkorněním B. bassiana CH 6 Strážný stará kůrovcová souš Beauveria sp. CH 7 Modrava stará kůrovcová souš P. farinosus CH 8 Kvilda stromový lapák Verticillium lecanii CH 9 Kvilda stará kůrovcová souš P. fumosoroseus CH 10 Kvilda stromový lapák B. bassiana CH 11 Kvilda stará kůrovcová souš B. bassiana CH 12 Modrava stromový lapák B. bassiana CH 13 Modrava polom, stará kůrovcová souš Beauveria sp. CH 14 Modrava stromový lapák P. farinosus CH 15 Modrava stromový lapák P. fumosoroseus CH 16 Kvilda stará kůrovcová souš Paecilomyces sp. CH 17 Stožec skládka Beauveria sp. CH 18 Všechny kmeny entomopatogenních hub získané v průběhu monitoringu byly imobilizovány do alginátových pelet (PEREIRA & ROBERTS 1991) a uloženy do samostatné sekce mykologické sbírky KRV ZF JU v Českých Budějovicích. 125

3 Výsledky V průběhu monitoringu bylo vyhodnoceno celkem 124 vzorků (26 vzorků populací imág lýkožrouta smrkového získaných odchytem pomocí feromonových lapačů na 19 lokalitách, 56 vzorků kůry odebraných z různých zdrojů na 24 lokalitách a 42 půdních vzorků odebraných na 22 lokalitách. V populacích dospělců I. typographus odchycených feromonovými lapači byla přítomnost entomopatogenních hub prokázána v 53,8 % vzorků (14 z 26) (Tabulka 1.). Z infikovaných imág byla získána sada 17 kmenů, ve které průkazně dominovalo zastoupení houby Verticillium lecanii (13 kmenů). Ostatní druhy hub byly zastoupeny pouze ojediněle (Beauveria bassiana 1 kmen, Paecilomyces fumosoroseus 1 kmen, Paecilomyces sp. 2 izoláty). Při odběrech v roce 1999 byla přítomnost entomopatogenních hub na dospělcích lýkožrouta smrkového prokázána v 18 z 27 hodnocených vzorků kůry (66,7 %) (tabulka 2). Z povrchu infikovaných imág bylo odizolováno 18 kmenů 4 druhů entomopatogenních hub (B. bassiana 5 kmenů, P. farinosus 4 kmeny, P. fumosoroseus 4 kmeny, Baeuveria sp. 3 kmeny, V. lecanii 1 kmen a Paecilomyces sp. 1 kmen). Selektivní izolací s využitím larev G. mellonella bylo ze 42 půdních vzorků odizolováno Tabulka 3. Výskyt entomopatogenních hub v půdních vzorcích monitorovaný metodou živých pastí (larvy zavíječe Galleria mellonella, odběry v období září listopad 2000) Lokalita specifikace (1) Infestace larev Odběr (den expozice) Izolovaný druh vzorku entomopatogenní houby Rejštejn Zhůřská Slať 83, 9F1 ZS + Tolypocladium niveum Modrava Novo. močál 49, 74C4 NKS + T. niveum Plešný Trojmezná 124, 71B2 NKS + Paecilomyces farinosus Plešný Trojmezná 124, 72A1 NKS + T. niveum Plešný Trojmezná 124, 72A1 NKS + P. javanicus Plešný Trojmezná 124, 72A1 NKS + P. fumosoroseus Plešný Kaliště 134, 52B1 SKS + P. javanicus Plešný Kaliště 134, 52B1 OS + P. fumosoroseus Č. Žleby Medvědice 112, 25G2 OS + T. nubicola Strážný Častá 97, 18A5 SKS + T. niveum Modrava Modr. stráň 64, 37D8 SKS + T. nubicola Modrava Modr. stráň 64, 37D8 SKS + P. fumosoroseus Modrava Modr. 64, 37D8 (KS) SKS + P. fumosoroseus Strážný Kunžvart 99, 4H3 NKS + + T. niveum Strážný Kunžvart 99, 4H3 NKS + + T. cylindrosporum Strážný Kunžvart 99, 10A4 NKS + P. fumosoroseus Modrava Sokol 71, 23B2 SKS + P. fumosoroseus Modrava Sokol 71, 23B2 NKS + T. niveum Kvilda Nad Vlt. cestou 59, 64F5 OS + Beauveria bassiana Kvilda Nad Vlt. cestou 59, 64F5 OS + P. fumosoroseus 126

4 34 kmenů entomopatogenních hub. V tomto sortimentu měly nejvýznamnější zastoupení kmeny hub rodů Paecilomyces (P. fumosoroseus 8, P. farinosus 2 a P. javanicus 3) a Tolypocladium (T. niveum 6, T. nubicola 2 a T. cylindrosporum 1), B. bassiana byla zastoupena 1 kmenem a 8 kmenů doposud nebylo určeno. Za zcela unikátní lze považovat přítomnost 3 kmenů P. javanicus. Tento druh doposud nebyl v Evropě zaznamenán. U dospělců I. typographus odebraných se vzorky kůry (odběry 2000) byla v 16 vzorcích z 29 (55,2 %) zjištěna proliferace mycelia hub na povrchu těla (tabulka 4). V sortimentu izolovaných druhů byly poměrně zastoupeny houby Beauveria bassiana (3 kmeny), Paecilomyces farinosus (3 kmeny), P. fumosoroseus (2 kmeny) a další zástupci rodu Paecilomyces (2 izoláty) a Beauveria (1 izolát). Závěry Monitoring prokázal významnou asociaci širokého sortimentu druhů entomopatogeních hub s dospělci lýkožrouta I. typographus. V sortimentu entomopatogenních hub byly zjištěny jak běžné, kosmopolitně rozšířené polyfágní druhy (např. B. bassiana, P. fumosoroseus, P. farinosus, V. lecanii ), tak i druh, který doposud na území ČR zaznamenán nebyl (P. javanicus). Významná dominance byla prokázána v případě široce polyfágní houby V. lecanii (asociace s dospělci lýkožrouta odchycených feromonovými lapači), která implikuje možnosti účinného šíření. Autodiseminace houby B. bassiana (dospělci nalákáni do feromonových lapáků, kontaminace povrchu těla a následné šíření virulentních konidií) již byla v praxi odzkoušena (Vaupel & Zimmermann 1996). Standardní biopreparáty konstruované na bázi hub V. lecanii, B. bassiana, P. fumosoroseus i V. lecanii jsou již v zahraničí komerčně dostupné a jsou Tabulka 4. Výskyt entomopatogenních hub v populacích dospělců lýkožrouta Ips typographus ve vzorcích kůry (pozitivní vzorky odběry v roce 2000) Lokalita Specifikace Zdroj 1 Datum Počet imág I. typographus Celkem Infikováno Borová Lada Buková slať 91, 53E1 KS Borová Lada Buková slať 91, 53E1 KS Strážný Kužvart 99, 10A4 KS České Žleby Medvědice 112, 24E3 SP Plešný Trojmezná 124, 47A2 NN Plešný Trojmezná 124, 47A2 NN Železná Ruda Plesná 19, 16D2 AS Borová Lada Buková slať 91, 53B5 SL Modrava Novohuť. močály 49, 68F3 SL Borová Lada Buková slať 91, skládka SL Borová Lada Buková slať 91, skládka SP Rejštejn Pěnivý potok 82, 148B1 SL Modrava Sokol 71, skládka SL Rejštejn Pěnivý potok 82, 148B1 SL Modrava Novohuť. močály 49, 74C4 NN Modrava Novohuť. močály 49, 74C4 KS Zdroj 1 : SL stromový lapák, NN nový nálet, SP strom v polomu, KS kůrovcová souš, AS čerstvě asanovaný strom 127

5 využívány v programech biologické ochrany různých zemědělských plodin a kultur. Praktické zkušenosti s využíváním těchto bioagens by jistě bylo možné využít i v programech biologické regulace četnosti populací lýkožrouta smrkového. Tento výzkumný projekt byl realizován s podporou grantu CEZ: J06/98: /2, grantu MŽP ČR a s finanční podporou Správy NP a CHKO Šumava. Literatura PEREIRA R. M. & ROBERTS D.W., 1991: Alginate and cornstarch mycelial formulations of entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. Journal of Econ. Entomology, 84,6: VAUPEL O. & ZIMMERMANN G., 1996: Preliminary trials on the combination of pheromone traps with the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals) Vuill against the bark beetle species Ips typographus L (Col, Scolytidae). Anzeiger fur Schadlingskunde Pflanzenschuts Umweltschutz, 69, 8: WEGENSTEINER R. & WEISER J., 1995: A new entomopoxvirus in the bark beetle Ips typographus (Coleoptera: Scolytidae). Journal of Invertebrate Pathology, 65: WEGENSTEINER R., WEISER J. & FUHRER E., 1996: Observations on the occurence of the pathogens in the bark beetle Ips typographus L. (Col., Scolytidae). ZIMMERMANN G., 1986: The Galleria bait method for detection of entomopathogenic fungi in soil. Journal of Applied Entomology, 102:

Teorie vers. praxe citování

Teorie vers. praxe citování Citování literatury v odborné práci Teorie vers. praxe citování bibliografická citace = norma ISO 690, resp. ČSN 010197 Bibliografické citace obsah, forma a struktura používá se prakticky pouze v oblasti

Více

Záměrnévyužíváníautochtonních kmenůvybranýchdruhůentomopatogenníchhub

Záměrnévyužíváníautochtonních kmenůvybranýchdruhůentomopatogenníchhub JihočeskáuniverzitavČ.Budějovicích Zemědělskáfakulta Katedrarostlinnévýroby,sekcerostlinolékařství Záměrnévyužíváníautochtonních kmenůvybranýchdruhůentomopatogenníchhub autoři: ZdeněkLanda AndreaBohatá

Více

Národní park Šumava a lýkožrout smrkový historie, současnost a budoucnost. Petr ZAHRADNÍK Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Národní park Šumava a lýkožrout smrkový historie, současnost a budoucnost. Petr ZAHRADNÍK Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Národní park Šumava a lýkožrout smrkový historie, současnost a budoucnost Petr ZAHRADNÍK Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Velkoplošná chráněná území Ptačí oblasti Území NATURA

Více

Na jehličnanech se vyskytují nejobávanější škůdci lesního hospodářství.

Na jehličnanech se vyskytují nejobávanější škůdci lesního hospodářství. Škůdci na smrku Rozsáhlé monokultury jehličnanů pěstované v nepřirozených podmínkách, často ve špatném zdravotním stavu, poskytují škůdcům bohatou nabídku potravy a příhodné podmínky k rozsáhlým gradacím

Více

Hypocreales další anamorfy

Hypocreales další anamorfy Hypocreales další anamorfy Další významné anamorfy řazené do ř. Hypocreales: Beauveria, Cladobotryum, Geosmithia, Gliocladium, Chaunopycnis, Isaria, Metarhizium, Mycogone, Myrothecium, Sepedonium, Tolypocladium,

Více

Vývoj a využití feromonu lýkožrouta vrcholkového Ips acuminatus. Milan Švestka. Úvod

Vývoj a využití feromonu lýkožrouta vrcholkového Ips acuminatus. Milan Švestka. Úvod THAYENSIA (Znojmo) 2001, 4: 153-159 Vývoj a využití feromonu lýkožrouta vrcholkového Ips acuminatus Milan Švestka Úvod Předmětný výzkumný námět a záměr řešit daný problém v česko - kanadské spolupráci

Více

Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení

Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Správa NP a CHKO Šumava OBSAH PREZENTACE Základní

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN a. Souhrn V roce 2011 byl ukončen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Žirovnice

Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Autor: Mgr. Veronika Koukalová Vytvořeno: 20.5.2012 Název: VY_32_INOVACE_6.2.17_zoologie Téma: Lýkožrout smrkový Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1204

Více

Proč chránit ekosystémy horských smrčin?

Proč chránit ekosystémy horských smrčin? Proč chránit ekosystémy horských smrčin? Jaroslav Vrba a kol. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Biologické centrum AV ČR, v.v.i Protože jsou jedinečné! Zelená střecha,

Více

POROSTŮ PROTI PLOSKOHŘBETCE VAJÍČEK A PRVÝCH INSTARŮ

POROSTŮ PROTI PLOSKOHŘBETCE VAJÍČEK A PRVÝCH INSTARŮ Projekty Grantové služby LČR Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu STUDIUM VYUŽITELNOSTI ENTOMOPATOGENNÍCH HUB (DEUTEROMYCETES)

Více

Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR

Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Tereza Zichová 1,2, Jitka Stará 1, Vladan Falta 1, František Kocourek 1, Pavel Ryšánek 2, Jiban Kumar Kundu 1 1 Výzkumný ústav rostlinné výroby,

Více

Zhodnocení napadení individuálního stromu a v okolí stromu navnazeného feromonem

Zhodnocení napadení individuálního stromu a v okolí stromu navnazeného feromonem Zhodnocení napadení individuálního stromu a v okolí stromu navnazeného feromonem Metodika hodnocení regionální početnosti kůrovců je zacílena k jednoduchému zjištění aktuálního ohrožení lesních porostů.

Více

Srovnání odchytů kůrovců do feromonových lapačů se skutečnou četností ve vybraných modelových územích

Srovnání odchytů kůrovců do feromonových lapačů se skutečnou četností ve vybraných modelových územích Srovnání odchytů kůrovců do feromonových lapačů se skutečnou četností ve vybraných modelových územích Úvod V roce 1977 byl izolován a začal být uměle vyráběn agregační feromon, kterým lýkožrout smrkový

Více

Vybraná ustanovení lesního zákona a vyhlášky ve vztahu k ochraně lesa

Vybraná ustanovení lesního zákona a vyhlášky ve vztahu k ochraně lesa Vybraná ustanovení lesního zákona a vyhlášky ve vztahu k ochraně lesa Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Vymezení některých

Více

Využití tabulkového procesoru (MS Excel)

Využití tabulkového procesoru (MS Excel) Semestrální práce Využití tabulkového procesoru (MS Excel) Licenční studium Archimedes Jaroslav Holuša ČZU v Praze 2010 1 Úloha 1: Zpracování brouků chytaných do lapačů Zadání: Do feromonových lapačů byli

Více

Entomopatogenní houba Beauveria bassiana využití v biologické ochraně rostlin

Entomopatogenní houba Beauveria bassiana využití v biologické ochraně rostlin JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Katedra rostlinné výroby Vedoucí

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FEROMONOVÝCH ODPARNÍKŮ

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FEROMONOVÝCH ODPARNÍKŮ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor bezpečnosti krmiv a půdy a Národní referenční laboratoř regionální oddělení Brno Hroznová 2, 656 00 BRNO HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FEROMONOVÝCH ODPARNÍKŮ

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Vyuţití uţitečných hub v ochraně rostlin Mgr. Eliška Ondráčková Integrovaná ochrana

Více

František Sehnal Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice

František Sehnal Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice Biotechnologie bez fanfár promarněné i dosud aktuální František Sehnal Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice Stupně vývoje a využití biotechnologií 1. Objev s charakterem vynálezu 2. Prověření

Více

ZPRÁVA O STAVU ŘEŠENÍ A VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI

ZPRÁVA O STAVU ŘEŠENÍ A VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ZPRÁVA O STAVU ŘEŠENÍ A VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI Zhodnocení šíření lýkožrouta smrkového z NP Šumava do sousedních lesních porostů v ČR 21 (aktualizováno 212) 1 Obsah strana 1) Úvod 3 2) Lokalizace 7 3) Analýza

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Srovnání počtu zahubených brouků Ips typographus pomocí otrávených navnazených lapaků ve tvaru trojnožek a systému TRINET na LS

Více

Lýkožrout smrkový Ips typographus (L.)

Lýkožrout smrkový Ips typographus (L.) Lýkožrout smrkový Ips typographus (L.) Lesnický význam a rozšíření Lýkožrout smrkový patří v Evropě, s výjimkou Středomoří a Britských ostrovů, k nejvýznamnějším škůdcům. V případě smrkových porostů je

Více

Nové poznatky k problematice běloklasosti trav

Nové poznatky k problematice běloklasosti trav projekt NAZV č.: QI111C016 Nové poznatky k problematice běloklasosti trav Zdeněk BOTH, Miroslava STREJČKOVÁ Zemědělský výzkum, s. r. o. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn Rok 2009 byl druhým rokem dvouletého monitorovacího období (2008-2009) nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON".

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Ochrana lesa proti lýkožroutu smrkovému

Ochrana lesa proti lýkožroutu smrkovému Ochrana lesa proti lýkožroutu smrkovému Lýkožrout smrkový Ips typographus (L.) je jedním z nejnebezpečnějších hmyzích škůdců smrkových porostů, který stále způsobuje značné škody v našich lesích. Svým

Více

Růstová dynamika smrkových výsadeb na degradovaných stanovištích v extrémních polohách NP Šumava

Růstová dynamika smrkových výsadeb na degradovaných stanovištích v extrémních polohách NP Šumava AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 153 157 Srní 2. 4. dubna 2001 Růstová dynamika smrkových výsadeb na degradovaných stanovištích v extrémních polohách NP Šumava Jiří Remeš & Iva Ulbrichová Katedra pěstování

Více

II. Informační seminář FRAMEADAPT Dálkový průzkum země (DPZ) pro podporu adaptačního managementu

II. Informační seminář FRAMEADAPT Dálkový průzkum země (DPZ) pro podporu adaptačního managementu II. Informační seminář FRAMEADAPT Dálkový průzkum země (DPZ) pro podporu adaptačního managementu Peter Surový Ceska Zemědělská univerzita Praha 21.5.2015 Prezentace: Cíle aktivity Přehled výsledků k prvnímu

Více

Škodlivý činitelé a ochrana lesa

Škodlivý činitelé a ochrana lesa Škodlivý činitelé a ochrana lesa Škodliví činitelé Abiotické faktory Hmyzí škůdci Choroby Poškození zvěří Antropogenní vlivy U nás podle pořadí vítr>poškození zvěří > podkorní hmyz > houbové choroby (václavka)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2016 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2016 PŘISPĚLY

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2016 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2016 PŘISPĚLY PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2016 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2016 PŘISPĚLY PLZEŇSKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ, MIKROREGION ŚUMAVA ZÁPAD OBSAH:

Více

Výskyt bakterií Pectinatus v prostředí pivovaru

Výskyt bakterií Pectinatus v prostředí pivovaru Výskyt bakterií Pectinatus v prostředí pivovaru Dagmar Matoulková, Karel Kosař Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. 24. Pivovarsko-sladařské dny Brno, 8.-9.9.2011 2 Obsah prezentace 1) Rod Pectinatus

Více

Metoda hlavních komponent v klasifikaci shluků patogenů lýkožrouta smrkového (Ips typographus; Coleoptera: Curculionidae)

Metoda hlavních komponent v klasifikaci shluků patogenů lýkožrouta smrkového (Ips typographus; Coleoptera: Curculionidae) Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Metoda hlavních komponent v klasifikaci shluků patogenů lýkožrouta smrkového (Ips typographus; Coleoptera: Curculionidae) Závěrečná

Více

Šumava a kůrovec. Něco málo o Lýkožroutu smrkovém

Šumava a kůrovec. Něco málo o Lýkožroutu smrkovém Šumava a kůrovec Malý brouček, ale velký škůdce našich horských dřevin. Článek popisuje Lýkožrouta smrkového, a jak lze zmírnit jeho působení v lesích. Nejprve se pár slovy zmíním o malém broučkovi, který

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Ing. Anna Cidlinová, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Zdena Podolská, MUDr. Jan Melicherčík, CSc. Státní zdravotní ústav v Praze Česká zemědělská univerzita

Více

Správa NP a CHKO Šumava 1.máje 260,38501,Vimperk Strana 1 Strom pracovních míst k datu 30.9.2014 -

Správa NP a CHKO Šumava 1.máje 260,38501,Vimperk Strana 1 Strom pracovních míst k datu 30.9.2014 - Správa NP a CHKO Šumava 1.máje 260,38501,Vimperk Strana 1 1 - [97001] Ředitel 2 - [97901] Vedoucí Oddělení kanceláře ředitele-personalista 3 - [34801] Referent BOZP, PaM 3 - [97111] Tiskový mluvčí 3 -

Více

Škůdci na smrku. Škůdci jehlic, pupenů a výhonů. 1) Korovnice (zelená, šišticová)

Škůdci na smrku. Škůdci jehlic, pupenů a výhonů. 1) Korovnice (zelená, šišticová) Škůdci na smrku Škůdci jehlic, pupenů a výhonů 1) Korovnice (zelená, šišticová) Mšice, jejichž vývoj probíhá na různých lesních dřevinách. Jehlice a výhony jsou deformovány v důsledku sání larev tvorba

Více

Výsledky letní návštěvnické ankety u pramenů Vltavy v NP Šumava

Výsledky letní návštěvnické ankety u pramenů Vltavy v NP Šumava Výsledky letní návštěvnické ankety u pramenů Vltavy v NP Šumava Anketu organizovalo Hnutí DUHA a Správa NP a CHKO Šumava na zastávce turistické stezky u Pramenů Vltavy v NP Šumava. Probíhala od 1. července

Více

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PLZEŇSKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ 1 OBSAH: ZELENÉ AUTOBUSY Vyhodnocení

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká

Více

Cvičení z mykologie (pro učitele) 8. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota

Cvičení z mykologie (pro učitele) 8. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota Cvičení z mykologie (pro učitele) 8. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota přezky teliospory hymenofor - rourky Program 1) Vyhodnocení plesnivých obrázků 2) Inokulace půdy a potravin na

Více

Použití feromonových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému

Použití feromonových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému Použití feromonových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému Certifikovaná metodika doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. Ing. Marie Zahradníková Strnady 2016 1 Lesnický průvodce 1/2016 Výzkumný ústav

Více

Soubor map vybraných prvk ů a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Soubor map vybraných prvk ů a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) KARLOVY VARY Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: Z.Wittlingerová, I.Landa, M.Zimová, P.Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Biologické přípravky na bázi mykoparazitických hub od vývoje po výrobu Mgr. Eliška

Více

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová, A.Hlavová, P.Neumannová Česká zemědělská

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Jaromír Bláha. Působení kůrovce: srovnání asanačního a bezzásahového managementu v různých podmínkách

Jaromír Bláha. Působení kůrovce: srovnání asanačního a bezzásahového managementu v různých podmínkách Jaromír Bláha Působení kůrovce: srovnání asanačního a bezzásahového managementu v různých podmínkách Jaromír Bláha Působení kůrovce: srovnání asanačního a bezzásahového managementu v různých podmínkách

Více

METODY CHOVU LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO IPS TYPOGRAPHUS (L.) PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POŽEROVÉ TOXICITY TESTOVANÝCH LÁTEK ABSTRACT ÚVOD METODIKA

METODY CHOVU LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO IPS TYPOGRAPHUS (L.) PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POŽEROVÉ TOXICITY TESTOVANÝCH LÁTEK ABSTRACT ÚVOD METODIKA METODY CHOVU LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO IPS TYPOGRAPHUS (L.) PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POŽEROVÉ TOXICITY TESTOVANÝCH LÁTEK SPRUCE BARK BEETLE IPS TYPOGRAPHUS (L.) BREEDING METHODS FOR SUBSTANCES FEEDING TOXICITY ASSAYS

Více

Lýkožrouti na smrku a sucho

Lýkožrouti na smrku a sucho Lýkožrouti na smrku a sucho Petr Zahradník, Miloš Knížek Kůrovcové ohnisko Dlouhodobý srážkový deficit negativně ovlivňuje vitalitu lesních porostů, zejména pak smrkových (mají plochý kořenový systém,

Více

Nabídka materiálu pro boj s kůrovci v roce 2016

Nabídka materiálu pro boj s kůrovci v roce 2016 L.E.S. CR spol. s r.o. Nabídka materiálu pro boj s kůrovci v roce 2016 V nabídce naleznete: feromony insekticidy insekticidní sítě lapače a příslušenství aplikační techniku ...když Vám na lese záleží...

Více

Mapy obsahu 210 Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2010

Mapy obsahu 210 Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2010 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 210 Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2010 Zpráva SÚRO č. 24 / 2011 Autoři Helena Pilátová

Více

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Skladištní škůdci- rizika a detekce Václav Stejskal Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Rizika skladištních škůdců Rizika medicinální a pro bezpečnost potravin - fyzikální kontaminace

Více

Prezentace vlastní přednášky v Power-Pointu

Prezentace vlastní přednášky v Power-Pointu Semestrální práce Prezentace vlastní přednášky v Power-Pointu Licenční studium Archimedes Mgr. Karolina Lukášová 2010 ČZU v Praze Semestrální práce Využití tabulkového procesoru jako laboratorního deníku

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 101/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 28. března 1996, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže Změna: 236/2000 Sb.

Více

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 39 43 Srní 2. 4. dubna 2001 Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě Tomáš Kvítek, Renata Duffková & Jana Peterková Výzkumný ústav meliorací

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Září 2011

OBOROVÁ SPECIFIKACE Září 2011 OBOROVÁ SPECIFIKACE Září 2011 Praní - Odborné ošetření hotelového prádla OS 80-03 Předmluva Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo odsouhlaseno

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

ROZHODNUTÍ. Správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk, IČ: 00583171 (dále jen Správa ), ukládá:

ROZHODNUTÍ. Správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk, IČ: 00583171 (dále jen Správa ), ukládá: Oblastní inspektorát České Budějovice U Výstaviště 16, P.O.Box 32, 370 21 České Budějovice tel.: 386 109 111, fax: 386 357 581 IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@cb.cizp.cz, www.cizp.cz Dle rozdělovníku Naše

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Katedra rostlinné výroby ZF JU

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Katedra rostlinné výroby ZF JU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Katedra rostlinné výroby Diplomová práce OPTIMALIZACE MALOOBJEMOVÉ SUBMERZNÍ KULTIVACE VYBRANÝCH DRUHŮ ENTOMOPATOGENNÍCH HUB Autorka DP: Michala

Více

Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy

Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace se sídlem Vimperk, 1. máje 19/260, PSČ 385 01, IČO 00583171 organizační jednotka ÚP 85 - České Žleby, České Žleby 3, 384

Více

Monitoring stavu lesů v Národním parku Šumava - zpracování dat do roku 1999

Monitoring stavu lesů v Národním parku Šumava - zpracování dat do roku 1999 Zpráva o řešení úkolu Monitoring stavu lesů v Národním parku Šumava - zpracování dat do roku 1999 Karel Matějka IDS, Praha 1999 Obsah Úvod... 2 Metodika... 5 Metodika terénního šetření... 5 Metodika zpracování

Více

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách QH71273 Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách Podprogram 1 Efektivní postupy v agrárním sektoru Výzkumný směr 12 - Ochrana zdraví rostlin a zvířat

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Ochrana proti pilatce jablečné v integrované a ekologické produkci ovoce

Ochrana proti pilatce jablečné v integrované a ekologické produkci ovoce Ochrana proti pilatce jablečné v integrované a ekologické produkci ovoce Jan Lukáš lukas@vurv.cz Výzkumný ústav rostlinné výroby ÚVOD Pilatka jablečná, Hoplocampa testudinea (Klug, 1814) ÚVOD ÚVOD ÚVOD

Více

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Zpráva SÚRO č. 26 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan

Více

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Zuzana Mašková Správa NP a CHKO Šumava, Sušice Jan Květ Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav systémové

Více

Penicillium, řád Eurotiales

Penicillium, řád Eurotiales Penicillium, řád Eurotiales Druhově bohatý rod: více než 250 druhů V přírodě jedna z nejčastějších hub (půda, ovzduší) významný rozkladač rostlinných zbytků V prostředí člověka častý kontaminant potravin

Více

Vladislav Rašovský vladislav.rasovsky@ukzuz.cz. REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANIZMY vázané na DOM Brno, 24.2.2016

Vladislav Rašovský vladislav.rasovsky@ukzuz.cz. REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANIZMY vázané na DOM Brno, 24.2.2016 Vladislav Rašovský vladislav.rasovsky@ukzuz.cz REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANIZMY vázané na DOM Brno, 24.2.2016 Anoplophora glabripennis - kozlíček Coleoptera, Cerambycidae - Asia long-horn beetle - 36 druhů

Více

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

Zápis z monitoringu výskytu komářích larev v řešených lokalitách na území Jihočeského kraje

Zápis z monitoringu výskytu komářích larev v řešených lokalitách na území Jihočeského kraje KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 349, 158 e-mail: khscb@khscb.cz, ID:

Více

Historická variabilita režimu disturbancí v lesích střední Evropy. Doc. Ing. M. Svoboda, Ph.D.,ČZU v Praze,

Historická variabilita režimu disturbancí v lesích střední Evropy. Doc. Ing. M. Svoboda, Ph.D.,ČZU v Praze, Historická variabilita režimu disturbancí v lesích střední Evropy Doc. Ing. M. Svoboda, Ph.D.,ČZU v Praze, svobodam@fld.czu.cz Obsah prezentace A. Disturbance efekt na dynamiku lesa B. Horské lesy a lesy

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ HÁĎÁTKO BOROVICOVÉ BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS Odbor ochrany proti škodlivým organismům Ing. Petr Kapitola Ing. Martina Jurášková Ztracená 1099, Praha 6, PSČ

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

Aleš Vorel & kol. katedra ekologie FŽP ČZU v Praze

Aleš Vorel & kol. katedra ekologie FŽP ČZU v Praze Aleš Vorel & kol. katedra ekologie FŽP ČZU v Praze Projekt MGSII-38 Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a odhad vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení

Více

Státní veterinární ústav Praha. Odd. bakteriologie. Černý Tomáš

Státní veterinární ústav Praha. Odd. bakteriologie. Černý Tomáš Trendy vývoje antimikrobiální rezistence vybraných zoonotických bakterií v České republice v letech 2008-2015 a jejich srovnání s daty publikovanými EFSA Státní veterinární ústav Praha Odd. bakteriologie

Více

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants EEA Grants Norway Grants Monitoring přirozených lesů České republiky Mykologie (monitoring lignikolních hub) Jan Běťák, VÚKOZ, v.v.i. 28.4.2015 Proč lignikolní houby? lignikolní houby: ideální modelová

Více

Vliv lesních ekosystémů na odtokové poměry krajiny

Vliv lesních ekosystémů na odtokové poměry krajiny AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 75 79 Srní 2. 4. dubna 2001 Vliv lesních ekosystémů na odtokové poměry krajiny František Křovák & Petr Kuřík KVH a KBÚK, Lesnická fakulta, ČZU v Praze, Kamýcká 129, CZ 165

Více

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti.

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti. Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti. Sýček obecný (Athene noctua) patří v současnosti v ČR k velmi vzácným druhům sov zemědělské krajiny, přestože

Více

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i.

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i. Ing. Věra Jelínková Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i. OBSAH Zkoušení DČOV ve VÚV Legislativa DČOV Zkouška účinnosti čištění DČOV, legislativa a výsledky Mikrobiologie odtoků z DČOV,

Více

Příloha Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Příloha Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Příloha Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Výsledky pokusů Ovocné dřeviny. Tetčice, 3. prosince Václav Psota. Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ

Výsledky pokusů Ovocné dřeviny. Tetčice, 3. prosince Václav Psota. Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ Výsledky pokusů 2013 Ovocné dřeviny Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ1210209 Tetčice, 3. prosince 2013 Václav Psota STRUPOVITOST JABLONĚ (VENTURIA INAEQUALIS) ZAČLENĚNÍ PŘÍPRAVKU ALGINURE

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, , Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, , Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 12381/16-SEB-600/16-327 VYŘIZUJE:

Více

Škůdci osiv obilovin: zdroje infestace a biologická ochrana. Václav STEJSKAL Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.

Škůdci osiv obilovin: zdroje infestace a biologická ochrana. Václav STEJSKAL Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv. Škůdci osiv obilovin: zdroje infestace a biologická ochrana Václav STEJSKAL Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Zdravá osiva jako determinant zdravých porostů Zdravá osiva jako

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) KROMĚŘÍŽ Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: Z.Wittlingerová, M.Zimová, I.Landa, A.Hlavová, P.Neumannová, A.Petruželková Česká

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 12 14.6. 2011 24. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 74-75

Více

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více