Mestská hromadná doprava v Košiciach na prelome storočí, súčasnosť a plány do budúcnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestská hromadná doprava v Košiciach na prelome storočí, súčasnosť a plány do budúcnosti"

Transkript

1 Rozvoj železničnej, mestskej a ostatnej koľajovej dopravy na Slovenku Mestská hromadná doprava v Košiciach na prelome storočí, súčasnosť a plány do budúcnosti Ing. Juraj Krempaský, konateľ ORID, s.r.o. Košice

2 Charakteristika MHD v Košiciach obsluhované územie: 243, 8 km 2 (rozloha Košíc) počet zamestnancov / vodičov: 1117 / 534 prevádzkovaná trakcia / prevádzkované linky: električková 117 električiek / 15 liniek trolejbusová 27 trolejbusov / 2 linky autobusová 208 autobusov / 45 liniek dĺţka dopravnej siete / dĺţka liniek: električková 33,7 km / 177 km trolejbusová 13,1 km / 25,1 km autobusová 174,3 km / 739,7 km

3 Výkony MHD v Košiciach Dopravné výkony v roku 2010 (tis. vozkm) Prepravené osoby v roku 2010 (tis. osôb) Autobusová doprava Trolejbusová doprava Električková doprava Autobusová doprava Trolejbusová doprava Električková doprava

4

5 Míľniky koľajovej dopravy v Košiciach začiatok prevádzky osobnej koľajovej dopravy (konky), kombinácia konského a parného pohonu, začiatok prevádzky nákladnej električkovej dopravy, začiatok prevádzky osobnej električkovej dopravy, obnovenie premávky na prvých dvoch vojnou zničených úsekoch, dodávky nového typu električky z ČKD typu T1, začiatok pravidelnej dopravy na rýchlodráhe, - zavádzanie električky typu T3 do prevádzky, prevádzka prvých kĺbových električiek typu KT8D5.

6 Električková doprava v Košiciach napájanie: 600 V jednosmerných rozchod: 1435 mm celková dĺţka siete: 34 km celková dĺţka koľají: 80,743 km priemerná prepravná rýchlosť: 17,08 km/h počet prevádzkovaných vozidiel: 117 električiek Mimomestská električková rýchlodráha: jediná rýchlodráha na území Slovenskej republiky spája mesto Košice s hutníckym komplexom U. S. Steel dĺţka rýchlodráhy: 13 km maximálna rýchlosť na rýchlodráhe: 60 km/h

7

8 Typ Štruktúra električkového parku Počet ks Skutočný priem. vek Korigovaný priem. vek T ,70 23,79 T6A ,27 18,27 T3MOD 1 26,95 8,19 KT8D ,99 20,99 KT8D5.RN2 8 20,55 4,39 Spolu ,49 20,70

9 Súčasný stav dopravnej cesty Stav električkových koľajových tratí v jej úsekoch: posledné rekonštruované úseky: - trať most pri VSS OC Branisko, - trať ţelezničná stanica Senný trh, trate rekonštruované po roku 1991 sú prevaţne vo vyhovujúcom stave, vykazujú však zvýšenú hlučnosť z dôvodu opotrebovania koľajníc, pre ostatné trate je potrebná rekonštrukcia, povrch tratí v prevaţnej miere panelová trať BKV, v niektorých úsekoch voľné štrkové lôţko, kocky alebo asfalt.

10 Súčasný stav dopravnej cesty Stav električkových koľajových tratí v križovatkách: posledné rekonštruované úseky: - kriţovatka Čsl. Armády Kuzmányho (športová Hala), - kriţovatka Tr. SNP Bardejovská, prevaţná časť kriţovatiek si vyţaduje rekonštrukciu.

11 Súčasný stav dopravnej cesty Stav električkových koľajových tratí v obratiskách: posledné rekonštruované úseky: - obratisko pri hotely Strojár, - obratisko U. S. Steel vstupný areál, prevaţná časť obratísk si vyţaduje rekonštrukciu. Stav cestno - koľajových prejazdov: váţny stav: pri MMK na Tr. SNP, na Juţnej triede, pri FNsP na Tr. SNP, Moyzesova Štúrova, pri amfiteátri, ostatné prejazdy sú vo vyhovujúcom stave.

12 Investičné zámery DP MK v rámci koľajovej dopravy plánuje zrealizovať nasledujúce investičné zámery: rekonštrukcia koľajových tratí na nám. Osloboditeľov a v úseku nám. Osloboditeľov Senný trh (spojitosť s výstavbou Au-parku), rekonštrukcia trolejového vedenia na rýchlodráhe a v úseku Tr. SNP Dunajská, rekonštrukcia cezkoľajových prejazdov na Sídlisku nad jazerom, na Tr. SNP a v slučke pri Amfiteátri, modernizácia električiek T3 a električky KT8D5, generálna oprava električky T3MOD.

13 Košická Osobná Regionálna Integrovaná Doprava predstavuje budovaný systém verejnej prepravy osôb v Košickom regióne. V uvedenom systéme má svoje zastúpenie aj koľajová doprava, pre ktorú bol spracovaný projekt Integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v Košickom regióne. Podstatou projektu je prepojenie električkových a ţelezničných tratí na území mesta Košice.

14 Integrovaná koľajová doprava Ciele: zefektívnenie, zrýchlenie a zvýšenie kvality prepravy cestujúcich, zníţenie zaťaţiteľnosti ţivotného prostredia, zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu, podpora rozvoja cestovného ruchu prepojením koľajových prepráv s autobusovou dopravou na prestupných termináloch. Spôsob prepojenia: sú 2 moţnosti: - systém hrana hrana - systém tram train

15 Integrovaná koľajová doprava Rozvoj IKD na území mesta Košice je podmienený postupným realizovaním nasledujúcich projektov: projekt výstavby terminálu IKD Košice sever, projekt trate IKD na sídlisko Ťahanovce, projekt prepojenia siete IKD a ţelezničnej trate na Staničnom námestí, projekt trate IKD Terminál Sever Nám. Maratónu mieru s napojením na sieť ŢSR, projekt prepojenia siete IKD a ţelezničnej trate v Krásnej nad Hornádom.

16 Schéma integrovanej koľajovej dopravy

17 Riešenie IKD na Staničnom námestí

18 Ďakujem za pozornosť

Náhradná autobusová doprava

Náhradná autobusová doprava Náhradná autobusová doprava Náhradnú dopravu vo vylúčených električkových úsekoch budú okrem bežných autobusových liniek zabezpečovať aj linky x6, X7 a x9: linka x6 po trase: Staničné námestie Amfiteáter

Více

FÓRUM O DOPRAVE. Ing. Peter Janus Prešov

FÓRUM O DOPRAVE. Ing. Peter Janus Prešov FÓRUM O DOPRAVE VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV Ing. Peter Janus Prešov 2. 6. 2009 Mestská hromadná doprava -trolejbusová -autobusová Prímestská autobusová doprava Taxislužba Železničná doprava

Více

IKD Košice, úsek Staničné námestie Námestie Maratónu mieru

IKD Košice, úsek Staničné námestie Námestie Maratónu mieru DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 IKD Košice, úsek Staničné námestie Námestie Maratónu mieru JIŘÍ PELC Abstract Součástí integrovaného dopravního

Více

D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o Z A R O K

D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o Z A R O K D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K 2 0 0 6 ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA SPOLOČNOSTI V roku 2006 spoločnosť pokračovala v pozitívnom trende vývoja prevádzkovania

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017 Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie 2017 10. októbra 2017 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť Žilina bola založená

Více

Pôsobnosť - Kompetencie - Koordinácia dopravy - IDS - Logistika

Pôsobnosť - Kompetencie - Koordinácia dopravy - IDS - Logistika Úrad Košického samosprávneho kraja Odbor dopravy Pôsobnosť - Kompetencie - Koordinácia dopravy - IDS - Logistika Ing. Ladislav Olexa, PhD. vedúci odboru dopravy Košice 8. 3. 2012 www.vucke.sk Kompetencie

Více

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY DOPRAVNÉ SYSTÉMY

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY DOPRAVNÉ SYSTÉMY 109 0 DOPRAVNÉ SYSTÉMY 1. Úvod do predmetu. Rozdelenie dopravných prostriedkov, porovnanie dopravných systémov. História dopravy. 2. Infraštruktúra železničnej. dopravy. 3. Infraštruktúra cestnej dopravy.

Více

VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN

VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN Váţení cestujúci, VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN z dôvodu výlukovej činnosti správcu ţelezničnej dopravnej cesty (ŢSR) na trati prichádza v dňochod11. mája 19. júna 2015k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK.

Více

Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor. Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o.

Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor. Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o. Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o. Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor Medias promotion Spoločnosť Medias promotion bola založená v novembri

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Prievidza sa nachádza hneď vedľa autobusovej stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by

Více

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a podporovaných aktivít

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA Prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a podporovaných aktivít OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014-2020 Prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a podporovaných aktivít OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014-2020 Globálny cieľ OP II: podpora

Více

Linkové vedenie električiek, trolejbusov a autobusov MHD v Košiciach

Linkové vedenie električiek, trolejbusov a autobusov MHD v Košiciach DOPRAVNÝ PODNIIK MESTA KOŠIICE,, A..S.. Linkové vedenie električiek, trolejbusov a autobusov MHD v Košiciach platné od 2. augusta 2008 Úvodom Novinky nás dnes stretávajú na každom kroku. Na mnohé sa už

Více

Projekt ChemLog a perspektívy železničnej. nej dopravy. Ing. Jaroslav Čermák koordinátor projektu ChemLog

Projekt ChemLog a perspektívy železničnej. nej dopravy. Ing. Jaroslav Čermák koordinátor projektu ChemLog Projekt ChemLog a perspektívy železničnej nej dopravy Ing. Jaroslav Čermák koordinátor projektu ChemLog Projekt ChemLog spracované materiály: SWOT analýza Best Practices Príručka najlepšej praxe Štúdia

Více

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD VÝLUKA NA TRATI PÚCHOV BYTČA DOLNÝ HRIČOV a PÚCHOV LÚKY pod MAKYTOU Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v železničných staniciach Púchov, Bytča a na

Více

CNG v ťažkej nákladnej doprave. Miroslav Kollár Branch Manager Yusen logistics (Czech) s.r.o.

CNG v ťažkej nákladnej doprave. Miroslav Kollár Branch Manager Yusen logistics (Czech) s.r.o. CNG v ťažkej nákladnej doprave Miroslav Kollár Branch Manager Yusen logistics (Czech) s.r.o. 1 používaním ťahačov s pohonom na CNG (1) Typ vozidla a parametre : Ťahač návesov Iveco Stralis 440S33 T/P CNG

Více

ZA ROK Obsah. DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, akciová spoločnosť. Príhovor predsedu predstavenstva. Charakteristika akciovej spoločnosti.

ZA ROK Obsah. DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, akciová spoločnosť. Príhovor predsedu predstavenstva. Charakteristika akciovej spoločnosti. DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, akciová spoločnosť V Ý R O Č N Á ZA ROK 2010 S P R Á V A Obsah Príhovor predsedu predstavenstva Charakteristika akciovej spoločnosti Vybrané ukazovatele spoločnosti Súvaha

Více

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Mgr. Marek Modranský vedúci Odboru rozvoja a informatiky Základné údaje o spoločnosti Počet zamestnancov:

Více

Logistické centrá ako prostriedok pre rozvoj intermodálnych prepráv a logistickú obslužnosť miest. Ing. Ivan Gavora Bc.

Logistické centrá ako prostriedok pre rozvoj intermodálnych prepráv a logistickú obslužnosť miest. Ing. Ivan Gavora Bc. Logistické centrá ako prostriedok pre rozvoj intermodálnych prepráv a logistickú obslužnosť miest. Ing. Ivan Gavora Bc. Michal Dorčík Aktuálne problémy deľba prepravnej práce nedostupnosť terminálov a

Více

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA Vážení cestujúci, z dôvodu predĺženia výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na úseku trate Ladce Púchov (), Púchov - Považská Bystrica () a Považská

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

NÁVOD NA POUŽITIE INTERNETOVEJ APLIKÁCIE NABÍJANIA KREDITU NA DOPRAVNÚ KARTU A PREDAJ ČASOVÉHO PREDPLATNÉHO LÍSTKA NA MHD TRENČÍN

NÁVOD NA POUŽITIE INTERNETOVEJ APLIKÁCIE NABÍJANIA KREDITU NA DOPRAVNÚ KARTU A PREDAJ ČASOVÉHO PREDPLATNÉHO LÍSTKA NA MHD TRENČÍN NÁVOD NA POUŽITIE INTERNETOVEJ APLIKÁCIE NABÍJANIA KREDITU NA DOPRAVNÚ KARTU A PREDAJ ČASOVÉHO PREDPLATNÉHO LÍSTKA NA MHD TRENČÍN 1. Zadajte internetovú stránku dopravcu www.sadtn.sk 2. Kliknite na e-predaj

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25.06.2015 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry,

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

Vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických, E 9 Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy

Vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických, E 9 Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy 1 por. č. 03/2013 ============================================================ č.j.: 323/2013-ÚRŽD-E/Ck Evidenčné číslo: E 03 /2013 Vykonávanie TTS Martin, s.r.o. Príbovce 343, PSČ: 038 42 IČO: 36 394

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE

ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE Riešenia na mieru s využitím čiarových kódov v logistike Ondrej Galko, SAP konzultant Agenda 1 Automatizovaná evidencia výroby evidencia výroby pomocou čítačiek čiarových

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald Tento projektový záměr představuje studii možností a příležitostí za účelem zanalyzovat a posoudit možnosti zajištění

Více

CESTOVNÝ PORIADOK VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY MOLDAVA NAD BODVOU

CESTOVNÝ PORIADOK VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY MOLDAVA NAD BODVOU CESTOVNÝ PORIADOK VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY MOLDAVA NAD BODVOU PLATÍ OD 13.12.2015 DO 10.12.2016 1 CESTOVNÝ PORIADOK Obsah strana Vysvetlivky stálych značiek 2 Kalendár prevádzky počas dni školského vyučovania

Více

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Zelenáa čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., listopad 2015 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2013 : 297 421 Rozloha:

Více

STRATÉGIA, ROZVOJ, Bratislava 26 Február Railways of the Slovak Republic, General Directorate ŽSR, Bratislava, Klemensova 8, Slovakia

STRATÉGIA, ROZVOJ, Bratislava 26 Február Railways of the Slovak Republic, General Directorate ŽSR, Bratislava, Klemensova 8, Slovakia STRATÉGIA, ROZVOJ, Bratislava 26 Február 2008 Railways of the Slovak Republic, General Directorate ŽSR, Bratislava, Klemensova 8, Slovakia www.zsr.sk Od 1. Jan. 2002 ŽSR pôsobí ako Infraštruktúrny manažér,

Více

PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV

PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. Ing. Juraj Čamaj, PhD. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV Žilina 2011

Více

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Predkladá Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku Na rokovanie dňa 09.06.2014 K bodu programu 3 Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku na

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 6a zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Více

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11 DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE Zadanie č.11 Dopravné nžinierstvo 1. PREPÍSANIE VÝSLEDKOV DO TABUĽKY Dopravné inžinierstvo 1. ov MS Excel si študent vytvorí formát, do ktorého vpíše hodnoty

Více

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí.

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí. 3. VEŘEJNÁ DOPRAVA Základní charakteristiky veřejné dopravy Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí je zajišťována Integrovanou dopravou Plzeňska (IDP). Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do

Více

PPP D4/R7 Predstavenie výstupov Aktualizovanej analýzy hodnoty za peniaze

PPP D4/R7 Predstavenie výstupov Aktualizovanej analýzy hodnoty za peniaze Predstavenie výstupov Aktualizovanej analýzy hodnoty za peniaze 16. Február 2016 Obsah 1. Metodický postup a vstupné predpoklady 4 Aktualizácia hodnoty za peniaze 4 Predpoklady finančných modelov 5 Výdavky

Více

Mesto Vysoké Tatry poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké Tatry tento prehľad plánovaných a pripravovaných projektov:

Mesto Vysoké Tatry poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké Tatry tento prehľad plánovaných a pripravovaných projektov: : Pripravované projekty Mesta Vysoké 2013 2020 (Návrh zástupcov Mesta Vysoké, odborné pracovné skupiny) Mesto Vysoké poskytlo v rámci podkladov pre aktualizáciu PHSR Mesta Vysoké 2015 2023 tento prehľad

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január marec 2009.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január marec 2009. Materiál 29/09 - MsR 21.4.2009 - MsZ 28.4.2009 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január marec 2009. Prievidza, apríl 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Výkaz ziskov a stráv

Více

Česká republika. / INFORMÁCIE:

Česká republika.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Česká republika Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcov na linke. Mená dopravcov, ktorí zabezpečujú linky

Více

Kvalitná a cenovo dostupná ţelezničná infraštruktúra predpoklad pre rozvoj ţelezničnej osobnej a nákladnej prepravy v SR

Kvalitná a cenovo dostupná ţelezničná infraštruktúra predpoklad pre rozvoj ţelezničnej osobnej a nákladnej prepravy v SR Kvalitná a cenovo dostupná ţelezničná infraštruktúra predpoklad pre rozvoj ţelezničnej osobnej a nákladnej prepravy v SR Ing. Ján Simčo, PhD. Železnice Slovenskej republiky PSKD, OBSAH Ţelezničná infraštruktúra

Více

Územnoplánovacia dokumentácia

Územnoplánovacia dokumentácia Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou Rozvoj miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy, Trnava 29-30.1.2015 Územnoplánovacia dokumentácia - riadiaca dokumentácia v komplexnom procese zmierňovania

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

IČO NÁZOV ORGANIZÁCIE:... Dop 6-01 železničná doprava. pre TEVRŽ. staršie ako 15 rokov

IČO NÁZOV ORGANIZÁCIE:... Dop 6-01 železničná doprava. pre TEVRŽ. staršie ako 15 rokov IČO NÁZOV ORGANIZÁCIE:... Dop 6-01 železničná doprava 67. RUŠNE, MOTOROVÉ VOZNE I. r. Počet Výkonnosť spolu z toho (v tis. kw) Uveďte len dopravné prostriedky, ktoré vlastníte a majú pridelenú VKM (vlastník

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku Peter Ševce, E.ON Slovensko Obsah Pozícia ZSE a stratégia spoločnosti E.ON Energie AG Výhody bioplynových staníc Pilotné projekty E.ON Slovensko

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa...2015 Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 16-16/237/2016 Dátum predloženia: 8. marec 2016 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi Žilinským samosprávnym

Více

Tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave. Čl. I

Tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave. Čl. I Príloha č. 2a Tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave Čl. I Košický samosprávny kraj a dopravca ARRIVA Michalovce, a.s./eurobus, a.s. v súlade s 17 a 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z.

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí.

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí. 3. VEŘEJNÁ DOPRAVA Základní charakteristiky veřejné dopravy Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí je zajišťována Integrovanou dopravou Plzeňska (IDP). Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

GENEREL DOPRAVY MESTA TRENČÍN. Koncept návrhu

GENEREL DOPRAVY MESTA TRENČÍN. Koncept návrhu GENEREL DOPRAVY MESTA TRENČÍN Koncept návrhu ÚVOD Mesto Trenčín je významným centrom urbanizácie nielen na Považí, ale aj v rámci celého Slovenska. Trenčín je centrom kraja, ktorý mal v roku 2001 605 582

Více

Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji. Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji. Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Od roku 2006 objednávají regionální osobní dopravu autobusovou i ţelezniční kraje

Více

TARIFA PRÍMETSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY. ARRIVA Michalovce, a.s.

TARIFA PRÍMETSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY. ARRIVA Michalovce, a.s. TARIFA PRÍMETSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY ARRIVA Michalovce, a.s. ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1 071 80 Michalovce Slovenská republika www.arriva.sk IČO: 36 214 078 IČ DPH: SK2020041111 Čl. I Košický

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

ZÁZNAM. Ing. Rudolf John, tajemník OST

ZÁZNAM. Ing. Rudolf John, tajemník OST Drahobejlova 6/2215, 190 00 Praha 9 ODBORNÁ SKUPINA T R A M V A J E SDP-ČR ZÁZNAM z 39. zasedání odborné skupiny TRAMVAJE při SDP ČR, konaného ve dnech 28. 29. dubna2010 v hotelu Clarion Congress Hotel

Více

Vážení cestující, - poblíž benzinového čerpadla AGIP v ulici U Trati bude výstupní a nástupní zastávka linek 4, 6, 12, 13, 19

Vážení cestující, - poblíž benzinového čerpadla AGIP v ulici U Trati bude výstupní a nástupní zastávka linek 4, 6, 12, 13, 19 Vážení cestující, Dne 18. září 2011 bude z důvodu pořádání Ústeckého 1/2 maratonu omezen provoz linek MHD. Centrum města bude uzavřeno pro veškerou dopravu od cca 6 hodin do cca 18 hodin linky MHD pojedou

Více

VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1

VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Žilinského samosprávneho kraja číslo 24/2010 o dani z motorových vozidiel Žilinský samosprávny kraj na

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA přednáška z předmětu 12ZADI Základy dopravního inženýrství ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com

Více

KONCEPCIA ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE NA ROKY

KONCEPCIA ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE NA ROKY KONCEPCIA ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE NA ROKY 2013-2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí + DOPLNOK 1 BRATISLAVA,

Více

11. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017

11. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017 11. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017 HARMONOGRAM JEDNÁNÍ 1. Přivítání, seznámení s programem 2. Aktuální informace k

Více

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta GEOTERMÁLNA ENERGIA Perspektívne riešenie enie pre vybrané regióny Ing. OTO HALÁS Galanta 23.6.2010 1 Úvod Slovensko krajina s nadpriemernými geotermálnymi podmienkami Vysoký stupeň poznania a preskúmanosti

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE ing. Jiří Vodrážka, DPP PREFERENCE MHD základní údaje Projekt preference městské hromadné dopravy v Praze Na základě schváleného programu preference MHD

Více

Základné údaje o lokalite

Základné údaje o lokalite BREZNO 2006 PONUKA NA INVESTOVANIE Základné údaje o lokalite Lokalizácia: periféria, východne od mesta vpravo pri ceste II/529 Výmera lokality: 143,1 ha Zelená plocha: 125,06 ha Hnedá plocha: 16,24 ha

Více

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, 076 35 Somotor Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia;

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; www.vodarne.eu A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A/ 1.1 Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z: a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; b) dodávky

Více

Memorandum o spolupráci pre vyvolané investície

Memorandum o spolupráci pre vyvolané investície Memorandum o spolupráci pre vyvolané investície uzatvorené medzi SIRS Development, a.s. so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina IČO: 36 751 804 DIČ: IČ DPH: zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27.06.2013 Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22.05.2014 Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v

Více

NÁKUP BEZKONTAKTNEJ ČIPOVEJ KARTY PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU

NÁKUP BEZKONTAKTNEJ ČIPOVEJ KARTY PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU NÁVOD NA POUŽITIE INTERNETOVEJ APLIKÁCIE PREDAJA BEZKONTAKTNÝCH ČIPOVÝCH KARIET, PLNENIA ELEKTRONICKEJ PEŇAŽENKY A PREDAJA ČASOVÝCH PREDPLATNÝCH LÍSTKOV NA MHD TRENČÍN 1. Zadajte internetovú stránku dopravcu

Více

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín. Vyhodnotenie projektu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Pilotný projekt čistenia a zabezpečenia protipovodňovej funkcie vodnej nádrže Ružín Vyhodnotenie projektu Záverečný seminár Košice 25.02.2016 Príprava projektu rok

Více

Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu. Konference SMART CITY

Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu. Konference SMART CITY Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu Konference SMART CITY 23. 3. 2017 Doprava v Praze - východiska Dělba přepravy: 57% veřejná doprava, 43% individuální automobilová doprava Stupeň motorizace:

Více

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny 1. strana 33 03 1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá a) jazdí na bicykli alebo tlači bicykel alebo motocykel,

Více

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH KOĽAJOVÝCH TRATÍ KOŠICE

MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH KOĽAJOVÝCH TRATÍ KOŠICE MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH KOĽAJOVÝCH TRATÍ KOŠICE Návrh dopravno-inžinierskych technických opatrení V súčasnosti je stav električkových tratí v meste Košice okrem niektorých úsekov (Južná trieda, trať

Více

Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV. Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11.

Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV. Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11. Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11.2012 Obsah Poslanie Ponuka služieb Nákladné vozne Hnacie dráhové

Více

Plán verejného obstarávania Mesta Ružomberok na rok 2015 k Suma s DPH v (suma Suma bez Názov zákazky. rezervovaná v DPH rozpočte mesta)

Plán verejného obstarávania Mesta Ružomberok na rok 2015 k Suma s DPH v (suma Suma bez Názov zákazky. rezervovaná v DPH rozpočte mesta) Oddelenia mestského úradu Odd. vnútornej správy Odd. investícií a nákupu Plán verejného obstarávania Mesta Ružomberok na rok 2015 k 1.4.2015 Suma s DPH v (suma Suma bez Názov zákazky rezervovaná v DPH

Více

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny

Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny Cvičné skúšobné testy pre všetky skupiny 12 1. strana 1. Motorovým vozidlom sa rozumie a) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom, b) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla,

Více

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA V srdci Európy V srdci Slovenska ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o meste Banská Bystrica Rozloha mesta: 103, 38 km 2 Počet obyvateľov: 77 375 Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km 2 Narastajúce

Více

GENERÁLNI PARTNERI HLAVNÍ PARTNERI PARTNERI

GENERÁLNI PARTNERI HLAVNÍ PARTNERI PARTNERI GENERÁLNI PARTNERI HLAVNÍ PARTNERI PARTNERI Integrovaný dopravný systém Odborná medzinárodná konferencia Cieľ konferencie Prezentovať riešenia pri budovaní udržateľného integrovaného dopravného systému

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

ENERGETIKA S E R E 0

ENERGETIKA S E R E 0 / ENERGETIKA S E R E 0 MESTSKÝ ÚRAD SER E Ď Dátum: o -03-. 7 Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10 926 01 Sereď Pod:tcie /'.é1 J;" ~ r 1()14 i~lu Čl\I

Více

Pracovisko: Žiar nad Hronom. KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HHSNN

Pracovisko: Žiar nad Hronom. KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HHSNN Pracovisko: Žiar nad Hronom KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HHSNN 1. cesta I/50 (km 200,750 201,160) Janova Lehota extravilán 2. cesta I/50 (km 202,200 202,250) Janova Lehota extravilán 3.

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 14.9.2016 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

NÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ SR. Národné dopravné informačné centrum

NÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ SR. Národné dopravné informačné centrum NÁRODNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ SR Národné dopravné informačné centrum Jozef Polčic Alica Szebényiová Cestná konferencia, Bratislava, 25. 26.3.2010 1 Národný systém dopravných informácií SR NSDI -

Více

Základní přehled intervalů jednotlivých linek:

Základní přehled intervalů jednotlivých linek: Změny systému městské hromadné dopravy od 9. prosince 2012 - podrobné informace DOPRAVNÍ PODNIK měst u a Litvínova, a.s., připravuje optimalizaci městské hromadné dopravy. Veškeré změny vstoupí v platnost

Více

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA cvičení z předmětu 12MKDP ZS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com

Více