AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY"

Transkript

1 AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY se zaměřením na výuku cizích jazyků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Školní rok 2015/2016 Základní informace o kurzech Kvalifikační programy Metodické kurzy Jazykové kurzy Mezinárodní jazykové zkoušky Spolupráce se školami Informace o instituci

2

3 Vážení kolegové, dovolte nám představit nabídku vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky základních i středních škol, které organizuje Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. v Českých Budějovicích. Od svého založení v roce 2011 se naše instituce soustředí na popularizaci jazykového vzdělání, administraci mezinárodních jazykových zkoušek a rozšiřování jejich portfolia. Dále organizujeme přípravné jazykové kurzy na základních i středních školách a akreditované kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Naše činnost se zaměřuje i na budování sítě našich partnerských škol. V současné době je jednou z našich priorit prosazování kvalitního vzdělávání učitelů cizích jazyků s cílem prohloubit jejich didaktické i cizojazyčné kompetence k výuce cizích jazyků. Naší vizí je vytvoření prostoru pro profesní rozvoj pedagogů, kde by měli možnost se vzdělávat, sdílet své praktické zkušenosti a vzájemné rady. Budeme velice rádi, pokud se naše instituce stane Vaším partnerem při vzdělávání pedagogů. Mgr. David Schaffelhofer ředitel a jednatel

4 Základní informace o kurzech Vzdělávací programy a kurzy jsou svým zaměřením určeny pro učitele cizích jazyků i pro pedagogy, kteří zapojují cizí jazyk do své výuky. Všechny nabízené kurzy jsou akreditovány na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a dále vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Na akreditované programy a kurzy mohou tak ředitelé škol čerpat finanční prostředky vyčleněné na DVPP. Místo konání kurzů Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Mlýnská 172/ České Budějovice Kontakt E- mail: Tel Webové stránky Jak se registrovat a přihlásit na kurz 1. Registrace posluchače do kurzu na metodika.elec.eu. 2. Na základě registrace bude posluchači em zaslána závazná přihláška. 3. Zaslání správně vyplněné a podané závazné přihlášky do kurzu s přílohami. 4. Řádná a včasná úhrada poplatku na základě zaslané faktury. Doklad o ukončení akreditovaných kurzů Posluchač, který absolvuje vzdělávání s podmínkou min. 75% účasti na vzdělávání a prokáže nabytí předepsaných dovedností, obdrží Osvědčení o absolvování programu v souladu s 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Harmonogram Aktuální harmonogram termínů naleznete na Kurzy se konají od října do prosince 2015 a od ledna do června 2016 v pracovních dnech. Většina kurzů se koná v odpoledních hodinách (kromě jednodenních kurzů). Nabídka vzdělávacích kurzů je platná od

5 Kvalifikační programy Doplňující didaktické studium anglického jazyka Číslo akreditace MSMT / Časová dotace prezenční studium 60 vyučovacích hodin závěrečná zkouška 4 vyučovací hodiny Cena 4.390,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na metodika.elec.eu Dotazy Tel.: E- mail: Určeno komu Kurz je především určen neaprobovaným učitelům angličtiny, kteří si chtějí doplnit odbornou kvalifikaci ve znění 12 zák. č. 563/2004 Sb. a 6b Vyhl. č.329/2013 Sb. Popis kurzu a výstup Absolvováním tohoto programu získá posluchač kvalifikaci učitele cizího jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (společně s dokladem o vykonání jazykové zkoušky minimálně na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti didaktiky cizího jazyka. Program je zaměřen na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Posluchači si budou během studia vést své portfolio v anglickém jazyce, které bude obsahovat např. praktické domácí úkoly a reflexi ze své pedagogické práce. Výuka proběhne v anglickém jazyce. Požadavky pro přijetí Jazyková úroveň min. B2. Ukončené magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání (např. Ing.) doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu, nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole zaměřeného na přípravu učitelů (nebo doklad o studiu). Způsob zakončení Zkouška proběhne v anglickém jazyce formou kolokvia nad danou problematikou a prezentací portfolia posluchače.

6 CELTA Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages Číslo akreditace MSMT / Časová dotace prezenční studium 160 vyučovacích hodin Cena aktuální cenu naleznete na training.eu Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na training.eu Dotazy Darren Perrett Tel.: E- mail: training.eu Určeno komu Program je určen pro začínající i zkušené učitele anglického jazyka, kteří chtějí získat mezinárodně uznávanou učitelskou kvalifikaci a jedinečnou příležitost k profesnímu rozvoji. Popis kurzu a výstup Kurz Cambridge CELTA přispívá k rozvoji učitelské kvalifikace výuky angličtiny. Je založen na výukové metodice univerzity v Cambridge a úspěšní absolventi získávají mezinárodně uznávanou kvalifikaci, která je na stupnici britské národní soustavy kvalifikací (NQF) umístěna na stupních 5 a 6, tj. odpovídající bakalářskému stupni studia metodiky. Způsob zakončení Posluchač, který absolvuje vzdělávání a úspěšně projde hodnocením, obdrží Osvědčení o absolvování programu v souladu s 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň obdrží mezinárodní certifikát z University of Cambridge (Cambridge English Language Assessment). Účastníci musí v zadaném termínu odevzdat 4 písemné práce spojené s problematikou vyučování v rozsahu slov. Požadavky pro přijetí jazyková úroveň min. C1

7 Jazykové učení a vyučování Číslo akreditace MSMT- 2405/ Časová dotace prezenční studium 20 vyučovacích hodin Cena 1.900,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Dotazy Tel.: E- mail: Přípravný kurz k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English TKT Module 1 Určeno komu Kurz je určen pro vyučující ZŠ (I. a II. stupně), SŠ a gymnázií, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol předmětu cizí jazyk (angličtina). Tento kurz je určen pro nové i stávající učitele anglického jazyka, kteří chtějí zkvalitnit výuku anglického jazyka nebo se připravit k mezinárodní zkoušce Cambridge English TKT. Popis kurzu a výstup Hlavním vzdělávacím cílem tohoto kurzu je příprava k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English TKT (Teacher Knowledge Test), která má být výrazným posunem ve vzdělávání učitelů a umožní jim získat a dále rozvíjet kompetence směřující ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Hlavním cílem je dosáhnout dostatečné znalosti jazyka a jeho funkcí, dovedností, které musí studenti rozvíjet proto, aby se postupně stali samostatnými uživateli jazyka, a celé škály metod, s jejichž pomocí je žádoucí se studenty pracovat. Tento cíl v sobě zahrnuje i podmínku podrobně porozumět procesu učení se cizímu jazyku a studentům, jejich potřebám, převažujícímu učebnímu stylu a motivačním činitelům. Požadavky pro přijetí jazyková úroveň min. B1.

8 Plánování vyučovacích hodin a materiály pro jazykové vyučování Přípravný kurz k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English TKT Modul 2 Určeno komu Časová dotace prezenční studium 8 vyučovacích hodin Cena 750,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Kurz je určen pro vyučující ZŠ (I. a II. stupně), SŠ a gymnázií, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol předmětu cizí jazyk (angličtina). Tento kurz je určen pro nové i stávající učitele anglického jazyka, kteří chtějí zkvalitnit výuku anglického jazyka. Popis kurzu a výstup Hlavním vzdělávacím cílem tohoto kurzu je příprava k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English TKT (Teacher Knowledge Test), která má být výrazným posunem ve vzdělávání učitelů a umožní jim získat a dále rozvíjet kompetence směřující ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na plánování a přípravu vyučovací hodiny či delšího vyučovacího celku. Půjde především o vytýčení si cíle a rozplánování jednotlivých kroků ve výuce tak, aby tyto byly dostatečně propojeny. Dalším cílem bude maximální využití učebnice a veškerých dostupných zdrojů a pomůcek k rozvoji jazykové kompetence studentů a sebezdokonalování jejich učitelů. Dotazy Tel.: E- mail: Požadavky pro přijetí jazyková úroveň min. B1

9 Organizace procesu učení a vyučování Přípravný kurz k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English TKT Module 3 Časová dotace prezenční studium 8 vyučovacích hodin Cena 750,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Dotazy Tel.: E- mail: Určeno komu Kurz je určen pro vyučující ZŠ (I. a II. stupně), SŠ a gymnázií, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol předmětu cizí jazyk (angličtina). Tento kurz je určen pro nové i stávající učitele anglického jazyka, kteří chtějí zkvalitnit výuku anglického jazyka. Popis kurzu a výstup Hlavním vzdělávacím cílem tohoto kurzu je příprava k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English TKT (Teacher Knowledge Test), která má být výrazným posunem ve vzdělávání učitelů a umožní jim získat a dále rozvíjet kompetence směřující ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na efektivní organizaci vyučovací hodiny, používání vhodného jazyka a interakce, dodržování disciplíny a poskytování zpětné vazby. Požadavky pro přijetí jazyková úroveň min. B1

10 Metodické kurzy Zkoušky Cambridge English: Young Learners Starters Vedení přípravných kurzů ke zkouškám Určeno komu Číslo akreditace MSMT / Kurz je určen pedagogům (aprobace cizí jazyk) na ZŠ (I. a II. stupně), nižších ročníků gymnázií a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky pracujícím s žáky či připravujícím žáky ke zkouškám Cambridge English: Young Learners Starters. Popis kurzu a výstup Časová dotace prezenční studium 8 vyučovacích hodin Cena 750,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Cílem akreditovaného kurzu je, aby účastníci získali přesný obraz požadavků, které musí žáci zvládnout, aby mohli úspěšně vykonat zkoušku YLE STARTERS a věděli, jaké je přesné zařazení této zkoušky v celém systému zkoušek Cambridge English. Dále se naučí pracovat s výukovými materiály určenými pro přípravu ke zkouškám, navrhovat a plánovat kurzy pro žáky a rozvíjet všechny nezbytné dovednosti, které žáci k úspěšnému vykonání zkoušky potřebují. Důraz bude kladen na praktické osvojení si způsobu práce s žáky. Požadavky pro přijetí jazyková úroveň min. B1 Dotazy Tel.: E- mail:

11 Zkoušky Cambridge English: Young Learners Movers Vedení přípravných kurzů ke zkouškám Určeno komu Číslo akreditace MSMT / Kurz je určen pedagogům (aprobace cizí jazyk) na ZŠ (I. a II. stupně), nižších ročníků gymnázií a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky pracujícím s žáky či připravujícím žáky ke zkouškám Cambridge English: Young Learners Movers. Popis kurzu a výstup Časová dotace prezenční studium 8 vyučovacích hodin Cena 750,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Cílem akreditovaného kurzu je, aby účastníci získali přesný obraz požadavků, které musí žáci zvládnout, aby mohli úspěšně vykonat zkoušku YLE Movers a věděli, jaké je přesné zařazení této zkoušky v celém systému zkoušek Cambridge English. Dále se naučí pracovat s výukovými materiály určenými pro přípravu ke zkouškám, navrhovat a plánovat kurzy pro žáky a rozvíjet všechny nezbytné dovednosti, které žáci k úspěšnému vykonání zkoušky potřebují. Důraz bude kladen na praktické osvojení si způsobu práce s žáky. Požadavky pro přijetí jazyková úroveň min. B1 Dotazy Tel.: E- mail:

12 Zkoušky Cambridge English: Young Learners Flyers Vedení přípravných kurzů ke zkouškám Číslo akreditace MSMT / Časová dotace prezenční studium 8 vyučovacích hodin Cena 750,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Dotazy Tel.: E- mail: Určeno komu Kurz je určen pedagogům (aprobace cizí jazyk) na ZŠ (I. a II. stupně), nižších ročníků gymnázií a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky pracujícím s žáky či připravujícím žáky ke zkouškám Cambridge English: Young Learners Flyers. Popis kurzu a výstup Cílem akreditovaného kurzu je, aby účastníci získali přesný obraz požadavků, které musí žáci zvládnout, aby mohli úspěšně vykonat zkoušku YLE Flyers a věděli, jaké je přesné zařazení této zkoušky v celém systému zkoušek Cambridge English. Dále se naučí pracovat s výukovými materiály určenými pro přípravu ke zkouškám, navrhovat a plánovat kurzy pro žáky a rozvíjet všechny nezbytné dovednosti, které žáci k úspěšnému vykonání zkoušky potřebují. Důraz bude kladen na praktické osvojení si způsobu práce s žáky. Požadavky pro přijetí jazyková úroveň min. B1

13 CLIL - kurz metodiky pro vyučující ZŠ a SŠ Určeno komu Číslo akreditace MSMT / Časová dotace prezenční studium 30 vyučovacích hodin Cena 2.760,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Kurz je určen pro vyučující anglického jazyka i učitelům jiných předmětů, kteří ovládají anglický jazyk, a chtějí zapojit metodu CLIL do výuky na ZŠ (I. a II. stupně), SŠ a gymnáziích, středních odborných učilištích a vyšších odborných školách. Popis kurzu a výstup Cílem tohoto kurzu je výrazný posun ve vzdělávání učitelů, který jim umožní získat a dále rozvíjet kompetence směřující ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na výuku jiného školního předmětu v angličtině. Účastníci kurzu poznají základní principy, aktivity a zdroje, budou vědět, za jakých podmínek je toto vyučování pro žáky přínosné, jak vybrat a adaptovat vhodné materiály, jak naplánovat hodiny, poskytovat žákům dostatečnou podporu, zpětnou vazbu i jak žáky hodnotit tak, aby dosáhli maximálního rozvoje kognitivních dovedností také v cizím jazyce. Tento kurz je také přípravou k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge ESOL TKT: CLIL (Teacher Knowledge Test: CLIL). Požadavky pro přijetí jazyková úroveň min. B1 Dotazy Tel.: E- mail:

14 CEFR praktická implementace pro vyučující cizích jazyků Určeno komu Číslo akreditace MSMT / Časová dotace prezenční studium 25 vyučovacích hodin Cena 2.380,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Dotazy Tel.: E- mail: Kurz je určen pro pedagogy (aprobace cizí jazyk anglický, německý) na ZŠ (I. a II. stupně), SŠ a gymnáziích, středních odborných učilištích, vyšších odborných školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Popis kurzu a výstup Vzdělávání je voleno formou cyklus seminářů", kdy každý posluchač projde nejprve první společnou obecnou částí semináře a poté si vybere druhou část semináře, která je rozdělena dle jazyků se zaměřením na anglický jazyk nebo německý jazyk. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého cyklu, tj. obou seminářů. Vzdělávací cíl: 1. seminář Hlavním cílem semináře je, aby se účastníci podrobně seznámili s deskriptory popisujícími jednotlivé úrovně CEFR do té míry, že budou schopni je aplikovat ve své pedagogické praxi při rozřazování studentů do skupin, přímém i nepřímém vyučování, formativním i sumativním hodnocení, posuzování jejich úrovně dle standardizovaných měřítek, a uměli studentům různých věkových kategorií pomoci zvolit vhodné cíle a nacházet způsoby, jak jich dosáhnout. Měli by tudíž umět posoudit úroveň svých studentů a připravovat výukový a testový materiál, který bude studenty na dané úrovni správně rozvíjet. Vzdělávací cíl: 2. seminář Předpokladem je, že se posluchači podrobně seznámili s deskriptory popisujícími jednotlivé úrovně CEFR v 1. semináři a nyní se je naučí aplikovat ve své pedagogické praxi při rozřazování studentů do skupin, přímém i nepřímém vyučování, formativním i sumativním hodnocení, posuzování jejich úrovně dle standardizovaných měřítek. Budou umět studentům různých věkových kategorií pomoci zvolit vhodné cíle a nacházet způsoby, jak jich dosáhnout. Naučí se posoudit úroveň svých studentů a připravovat výukový a testový materiál, který bude studenty na dané úrovni správně rozvíjet.

15 Jazykové kurzy Přípravný kurz pro pedagogické pracovníky k mezinárodním jazykovým zkouškám na úrovni C1 Číslo akreditace MSMT / Časová dotace prezenční studium 170 vyučovacích hodin Cena ,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Určeno komu Kurz je určen pro pedagogy ZŠ (I. a II. stupně), SŠ a gymnázií, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň, a dále zájemcům o složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (Cambridge English: Advanced CAE). Popis kurzu a výstup Absolvováním akreditovaného programu získá posluchač dostatečné jazykové dovednosti k možnému absolvování mezinárodní jazykové zkoušky (CAE) na úrovni C1. Složení jazykové zkoušky na úrovni C1 společně s absolvováním programu Doplňující didaktické studium cizího jazyka vede k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Po ukončení kurzu lze volitelně absolvovat standardizovanou jazykovou zkoušku Cambridge English: Advanced CAE. Požadavky pro přijetí Kurz je určen posluchačům, jejichž jazyková úroveň se nachází na přibližné úrovni B2 podle CEFR. Posluchač bude do kurzu zařazen na základě ověření jeho jazykové úrovně pomocí on- line testu. Dotazy Tel.: E- mail: Ověření Vaší jazykové úrovně znalostí anglického jazyka Evropské centrum jazykových zkoušek poskytuje možnost důkladného ověření úrovně znalostí posluchačů/kandidátů vůči nárokům jednotlivých zkoušek pomocí vlastního pretestingového portálu Testfest na

16 Doplňkový přípravný kurz pro pedagogické pracovníky k mezinárodním jazykovým zkouškám na úrovni C1 Určeno komu Číslo akreditace MSMT / Časová dotace prezenční studium 80 vyučovacích hodin Cena 7.300,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Kurz je určen pro pedagogy ZŠ (I. a II. stupně), SŠ a gymnázií, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň, a dále zájemcům o složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (Cambridge English: Advanced CAE). Popis kurzu a výstup Absolvováním akreditovaného programu získá posluchač dostatečné jazykové dovednosti k možnému absolvování mezinárodní jazykové zkoušky (CAE) na úrovni C1. Složení jazykové zkoušky na úrovni C1 společně s absolvováním programu Doplňující didaktické studium cizího jazyka vede k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Po ukončení kurzu lze volitelně absolvovat standardizovanou jazykovou zkoušku Cambridge English: Advanced CAE. Požadavky pro přijetí Kurz je určen posluchačům, jejichž jazyková úroveň se nachází na přibližné úrovni B2+/C1- podle CEFR. Posluchač bude do kurzu zařazen na základě ověření jeho jazykové úrovně pomocí on- line testu. Dotazy Tel.: E- mail: Ověření Vaší jazykové úrovně znalostí anglického jazyka Evropské centrum jazykových zkoušek poskytuje možnost důkladného ověření úrovně znalostí posluchačů/kandidátů vůči nárokům jednotlivých zkoušek pomocí vlastního pretestingového portálu Testfest na

17 Přípravný kurz pro pedagogické pracovníky k mezinárodním jazykovým zkouškám na úrovni B2 Určeno komu Číslo akreditace MSMT / Časová dotace prezenční studium 170 vyučovacích hodin Cena ,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Dotazy Tel.: E- mail: Kurz je určen pro pedagogy ZŠ (I. a II. stupně), SŠ a gymnázií, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň, a dále zájemcům o složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge English: First (FCE). Popis kurzu a výstup Absolvováním akreditovaného programu získá posluchač dostatečné jazykové dovednosti k možnému absolvování mezinárodní jazykové zkoušky (FCE) na úrovni B2. Po ukončení kurzu lze volitelně absolvovat standardizovanou jazykovou zkoušku Cambridge English: First (FCE). Požadavky pro přijetí Kurz je určen posluchačům, jejichž jazyková úroveň se nachází na přibližné úrovni B1 CEFR. Posluchač bude do kurzu zařazen na základě ověření jeho jazykové úrovně pomocí on- line testu. Ověření Vaší jazykové úrovně znalostí anglického jazyka Evropské centrum jazykových zkoušek poskytuje možnost důkladného ověření úrovně znalostí posluchačů/kandidátů vůči nárokům jednotlivých zkoušek pomocí vlastního pretestingového portálu Testfest na

18 Doplňkový přípravný kurz pro pedagogické pracovníky k mezinárodním jazykovým zkouškám B2 Číslo akreditace MSMT / Časová dotace prezenční studium 80 vyučovacích hodin Cena 7.300,- Harmonogram aktuální harmonogram kurzů naleznete na Dotazy Tel.: E- mail: Určeno komu Kurz je určen pro pedagogy ZŠ (I. a II. stupně), SŠ a gymnázií, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň, a dále zájemcům o složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge English: First (FCE). Popis kurzu a výstup Absolvováním akreditovaného programu získá posluchač dostatečné jazykové dovednosti k možnému absolvování mezinárodní jazykové zkoušky (FCE) na úrovni B2. Po ukončení kurzu lze volitelně absolvovat standardizovanou jazykovou zkoušku Cambridge English: First (FCE). Požadavky pro přijetí Kurz je určen posluchačům, jejichž jazyková úroveň se nachází na přibližné úrovni B1+/B2- CEFR. Posluchač bude do kurzu zařazen na základě ověření jeho jazykové úrovně pomocí on- line testu. Ověření Vaší jazykové úrovně znalostí anglického jazyka Evropské centrum jazykových zkoušek poskytuje možnost důkladného ověření úrovně znalostí posluchačů/kandidátů vůči nárokům jednotlivých zkoušek pomocí vlastního pretestingového portálu Testfest na

19 Spolupráce se školami Dotazy Tel.: E- mail: pracujte- s- nami Evropské centrum jazykových zkoušek nabízí školám a školským zařízením široké možnosti vzájemné partnerské spolupráce v několika oblastech. Mezinárodní jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka Možnost složení některé z mezinárodních jazykových zkoušek přináší studentům škol i školám samotným množství pozitiv, jako např. aplikační výhody pro student při přijímacích řízeních na školy vyšších stupňů, zvýšení dynamiky výuky jazyků a standardizace jejích výstupů, rozšíření vzdělávacích služeb školy a kladné vnímání školy ze strany veřejnosti. Jazykové zkoušky pro žáky a studenty základních i středních škol lze pořádat i přímo v prostorách škol. Předtestování Studenti a vyučující partnerských škol mají přístup k předtestovacímu portálu testfest on- line, ve kterém lze zdarma absolvovat zkrácené verze zkouškových jazykových testů z angličtiny a němčiny. Výsledky jsou přístupné jak studentům, tak vyučujícím. Přípravné jazykové kurzy Přípravné jazykové kurzy lze inkorporovat přímo do ŠVP školy. Evropské centrum jazykových zkoušek pomáhá školám s touto integrací a zároveň poskytuje školení vyučujícím jazyků. U škol, které nechtějí zavádět zkouškovou přípravu přímo do výuku, lze dodat přípravné kurzy formou kroužku, a to po celé republice. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vyučující spolupracujících škol získávají zvýhodněné nabídky na akreditované akce DVPP pořádané Evropským centrem jazykových zkoušek, ať již se jedná o jazykové nebo metodické kurzy. Konference a semináře Součástí aktivit Evropského centra jazykových zkoušek je i pořádání vzdělávacích konferencí a seminářů, na kterých vystupují přední zahraniční odborníci v oblasti metodiky výuky jazyků. Spolupracující školy mají na tyto akce přístup zdarma nebo se slevou. Výukové materiály Partnerským školám jsou poskytovány konzultační služby při výběru jazykových učebnic a možnost jejich dodání s cenovým zvýhodněním oproti maloobchodním podmínkám. Prezentace pro studenty a rodiče Evropské centrum jazykových zkoušek pořádá motivační prezentace o významu jazykového vzdělání pro studenty a jejich rodiče. Tyto prezentace jsou spolupracujícím školám poskytovány bezplatně.

20 Mezinárodní jazykové zkoušky Dotazy Tel.: E- mail: Evropské centrum jazykových zkoušek je autorizováno k realizaci mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English a CaMLA z angličtiny, ÖSD z němčiny a Státních jazykových zkoušek z angličtiny, němčiny a ostatních jazyků. Jazykové zkoušky Cambridge English Tyto prestižní mezinárodní zkoušky tvoří celosvětový standard jazykové úrovně. Zkoušky Cambridge English, původně nazývané Cambridge ESOL, jsou uznávané jak globálně na všech světových kontinentech, tak v České republice, kde jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách, a slouží tedy jako uznávaný doklad o jazykové pokročilosti pedagogických pracovníků. Přehled zkoušek Cambridge English pro žáky a studenty Cambridge English: Young Learners Je série motivačních zkoušek z anglického jazyka pro žáky základních škol od 7 do14 let na třech úrovních: Starters (základní úroveň), Movers (úroveň A1) a Flyers (úroveň A2). Cambridge English: Key (KET) for Schools Zkouška je vhodná pro žáky II. stupně základních škol. Složení zkoušky potvrzuje žákovu jazykovou úroveň A2. Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools Zkouška je vhodná pro žáky II. stupně a studenty nižších ročníků střední školy. Potvrzuje jazykové dovednosti na úrovni B1. Cambridge English: First (FCE) for Schools Zkouška je vhodná pro žáky II. stupně a studenty střední školy. Potvrzuje jazykové dovednosti na úrovni B2. Certifikáty FCE jsou uznávány na vysokých školách a u mnoha zaměstnavatelů. Přehled zkoušek Cambridge English (všeobecný anglický jazyk) Cambridge English: Key (KET) Ověřuje dovednost prakticky používat anglický jazyk v základním rozsahu. Potvrzuje jazykové dovednosti na úrovni A2. Cambridge English: Preliminary (PET) Tato zkouška prověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B1. Cambridge English: First (FCE) Tato zkouška z anglického jazyka na úrovni B2 je všeobecně uznávaná např. pro státní správu i firmy jak v České republice, tak i v zahraničí. Cambridge English: Advanced (CAE) Je zkouška z anglického jazyka na pokročilé úrovni C1 a je dokladem velmi dobré znalosti anglického jazyka uplatnitelným na většině britských vysokých škol. Cambridge English: Proficiency (CPE) Tato nejprestižnější zkouška potvrzuje znalost na nejvyšší úrovni pokročilosti C2 a je uznávaná u zaměstnavatelů a vysokých školách po celém světě.

21 Jazykové zkoušky CaMLA Jazykové zkoušky CaMLA jsou vyvíjeny ve spolupráci University of Michigan a University of Cambridge. Část zkoušek tvoří mutace zkoušek Cambridge English pro americkou angličtinu (YLTE, ECCE, ECPE), druhou částí jsou pak zkoušky určené pro prokázání dostatečné jazykové úrovně pro kandidáty, kteří plánují studium zejména na amerických (ale i některých evropských) vysokých školách (zkouška MELAB) a pro prokázání jazykové úrovně zejména z profesních důvodů (zkouška MET). Zkouška MELAB Zkouška MELAB (Michigan English Language Assessment Battery) má formou diagnostického testu, tzn. není vázána na ověření jedné jazykové úrovně, ale postupně prověřuje kandidáta přes celou škálu úrovní. Zkouška má nepovinnou ústní část, která však nemůže být absolvována samostatně, ale vždy následně po písemné části. MELAB, vzhledem ke svému určení, je zkouška se striktním zabezpečením, proto registrace probíhá jinak než u ostatních zkoušek. Výsledky zkoušky mohou být předány akceptujícím vysokým školám pouze prostřednictvím Evropského centra jazykových zkoušek. Jazykové zkoušky ÖSD Jazykové zkoušky z němčiny Österreichisches Sprachdiplom Deutsch patří mezi tři (Rakousko, Německo, Švýcarsko) hlavní zkouškové systémy s uznatelností ve všech německy mluvících zemích, a to jak u zaměstnavatelů, tak u státních institucí a ve školství. Zkoušky ÖSD jsou zařazeny do vyhlášky o standardizovaných jazykových zkouškách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tudíž jsou akceptovány jako doklad o jazykové kvalifikaci v němčině státní správou a ve školách všech stupňů. Jazykové zkoušky ÖSD pořádáme ve všech zkouškových lokalitách v České republice. Přehled zkoušek ÖSD pro žáky Kompetenz in Deutsch A1 Kompetenz in Deutsch A1 (úroveň CEFR A1) je zábavná motivační zkouška ze základů němčiny pro žáky a žákyně ročníků základních škol. Hlavním účelem zkoušky je přivést děti k mezinárodnímu standardu dané jazykové úrovně a akcelerovat tak studium jazyka. Kompetenz in Deutsch A2 Kompetenz in Deutsch A2 (úroveň CEFR A2) je zábavná motivační zkouška pro mírně pokročilé žáky a žákyně ročníků základních škol. Hlavním účelem zkoušky je přivést děti k mezinárodnímu standardu dané jazykové úrovně a akcelerovat tak studium jazyka. Přehled zkoušek ÖSD pro studenty a dospělé ÖSD Zertifikat A1 ÖSD Zertifikat A1 (úroveň CEFR A1) je zkouška němčiny pro pokročilé začátečníky od 14 let věku. Zkouška je akceptována některými státními institucemi, podniky a školami. ÖSD Zertifikat A2 ÖSD Zertifikat A2 (úroveň CEFR A2) je zkouška němčiny pro mírně pokročilé od 14 let věku. Zkouška je akceptována některými státními institucemi, podniky a školami. ÖSD Zertifikat B1 ÖSD Zertifikat B1 (úroveň CEFR B1) je zkouška němčiny pro středně pokročilé. Zkouška prokazuje schopnost komunikace v základních situacích, může být vyžadována některými státními institucemi a akceptována podniky a školami.

22 ÖSD Zertifikat B2 ÖSD Zertifikat B2 (úroveň CEFR B2) je zkouška z němčiny pro vyšší středně pokročilé. Zkouška prokazuje schopnost komunikace v každodenních situacích v osobním i pracovním životě, může být vyžadována některými státními institucemi a akceptována podniky a školami. ÖSD Zertifikat C1 ÖSD Zertifikat C1 (úroveň CEFR C1) je zkouška z němčiny pro pokročilé. Zkouška prokazuje schopnost komunikace v široké škále osobních a profesních situací, je vyžadována jako doklad o jazykové kvalifikaci při přijímacím řízení na německé, rakouské a švýcarské vysoké školy, může být vyžadována některými státními institucemi a akceptována podniky a školami. ÖSD Zertifikat C2 ÖSD Zertifikat C2 (úroveň CEFR C2) je zkouška z němčiny pro velmi pokročilé. Zkouška prokazuje schopnost komunikace na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího, je akceptována jako doklad o jazykové kvalifikaci na vysoké profesní posty mnoha podniky a institucemi. Státní jazyková zkouška Evropské centrum jazykových zkoušek je oprávněno pořádat státní jazykové zkoušky ve všech vyučovaných jazycích na všech úrovních, tj: Státní jazyková zkouška základní (CEFR: B2) Státní jazyková zkouška všeobecná (CEFR: C1) Státní jazyková zkouška překladatelská a tlumočnická (CEFR: C2)

23 Informace o instituci Webové stránky ID datové schránky thx4unp Podatelna/studijní odd. Tel: / E- mail: Informace k organizaci akreditovaných kurzů DVPP Tel.: E- mail: Garance kvality školy Škola je zapsaná v rejstříku škol jako Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (IZO ); je oprávněná realizovat Státní jazykové zkoušky z angličtiny, němčiny a ostatních jazyků. Akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Na základě Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT- 2964/2015 je škola zapsaná do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou. Autorizované centrum pro pořádání mezinárodních zkoušek Cambridge English z angličtiny. Autorizované centrum pro pořádání mezinárodních kurzů metodiky Cambridge CELTA, akreditovaných MŠMT. Autorizované centrum pro pořádání mezinárodních zkoušek CaMLA z angličtiny. Autorizované centrum pro pořádání mezinárodních zkoušek ÖSD z němčiny. Údaje o instituci Dotazy Tel.: E- mail: Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Mlýnská 172/2; České Budějovice IČ: IZO: Číslo jednací akreditace instituce: MSMT /2014-1

24 2015 Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Zkoušky Cambridge Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Proč skládat zkoušky Cambridge ESOL? Uznávané certifikáty nové možnosti Přípravné materiály a podpora pro učitele Nové možnosti Certifikáty

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Můžeš být čím chceš, ale

Můžeš být čím chceš, ale Můžeš být čím chceš, ale Cesta vpřed Ke zkouškám Cambridge English K přípravě Ke zkouškám ÖSD Proč se nesnažit? Cambridge English Mezinárodní zkoušky Cambridge English University of Cambridge Celosvětová

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

YES, I DO. Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023

YES, I DO. Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 YES, I DO Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 GLOBÁLNÍ CÍL PROGRAMU YES, I DO Zvýšit úroveň angličtiny obyvatel Moravskoslezského kraje STRATEGICKÝ CÍL 1 STRATEGICKÝ CÍL 2 STRATEGICKÝ

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Úvodní slovo. Děkujeme Vám za přízeň a přejeme úspěšný vstup do nového školního roku. Tým jazykové školy Hello

Úvodní slovo. Děkujeme Vám za přízeň a přejeme úspěšný vstup do nového školního roku. Tým jazykové školy Hello Bulletin pro období Září 2014 Úvodní slovo Rádi bychom Vás uvítali v novém školním roce 2014/2015, který s sebou přináší nejen spoustu práce, ale také změn. O těch bychom Vás rádi informovali na následujících

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Hromadná. přihláška na cambridgeské zkoušky 2013. University of Cambridge ESOL Examinations

Hromadná. přihláška na cambridgeské zkoušky 2013. University of Cambridge ESOL Examinations University of Cambridge ESOL Examinations Tento dokument by měla vyplňovat pouze osoba pověřená Vaší školou/společností k přihlašování kandidátů na cambridgeské zkoušky. Nedílnou součástí hromadné přihlášky

Více

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy Senta Shandová British Council Prague Seminář se jmenuje Než vyrazím za studiem do Evropy ale lze říci do světa, protože Cambridgeské zkoušky můžete využít

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VÁŠ CESTOVNÍ PAS PRO ÚSPĚCH (NEJEN) V EVROPĚ od nejvýznamnější instituce zabývající se odborným vzděláváním ve Velké Británii CITY & GUILDS City & Guilds je jednou z největších

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 563/2004 ve znění 82/2015 (účinnost května 2015) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů Projekt T.I.M.E. Tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0018 Cílem je nastavení systému profesního vzdělávání učitelů

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

č. j. 10 640/2008-23 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech

č. j. 10 640/2008-23 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech č. j. 10 640/2008-23 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech Č.j. 10 640/2008 23 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE) MASARYKŮVÚSTAVVYŠŠÍCHSTUDIÍČVUTVPRAZE Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT vpraze vyhlašuje mimořádné kolopřijímacíhořízeníprobakalářskýstudijníprogramspecializacevpedagogice, studijní obor

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 24. srpna 2011 Č.j. 17575/2011-23 Rozhodnutí Ministerstva

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více