Dárcovství orgánů důležité otázky a odpovědi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dárcovství orgánů důležité otázky a odpovědi"

Transkript

1 Dárcovství orgánů důležité otázky a odpovědi S průkazem dárce orgánů na zadní straně!

2 Dárcovství orgánů důležité rozhodnutí Otázka dárcovství orgánů a tkání je pro všechny důležitou výzvou je to rozhodnutí, které musí učinit každý za sebe. Špatná či dobrá rozhodnutí zde neexistují. Existují však argumenty pro a proti, které můžete zvážit. Pro mnoho velmi vážně nemocných je transplantace orgánu jedinou nadějí. Transplantace cizího orgánu znamená život a budoucnost, umožňuje příjemci další život, zvyšuje jeho kvalitu, umožňuje mu znovu se účastnit rodinného a pracovního života. Tato šance a naděje ale existuje pouze díky dárcovství orgánů. Pomineme-li transplantaci orgánů žijících dárců kdy například příbuzný daruje členu rodiny ledvinu to znamená, že člověk musí být ochoten po své smrti darovat své orgány cizímu člověku. Pokud sami tyto argumenty zvážíte, ušetříte Vašim příbuz ným v těžké chvíli velmi obtížné rozhodnutí. Rádi bychom Vám při zvažování Vašeho osobního rozhodnutí poskytli rozsáhlou podporu. Vědci z univerzity v Hamburku sestavili společně s odborníky přehled odpovědí na otázky týkající se darování orgánů, najdete je na internetové stránce pojišťovny AOK: V této brožurce jsme pro Vás nejdůležitější témata shrnuli.

3 Co je to dárcovství orgánů? Dárcovství orgánů znamená, že orgány jednoho člověka (dárce) jsou přeneseny do těla jiného člověka (příjemce). Při dárcovství orgánů žijících dárců daruje člověk jeden ze svých orgánů. Při dárcovství po smrti daruje člověk své orgány poté, co u něj byla potvrzena mozková smrt. V této brožurce jde výlučně o dárcovství orgánů a tkání po smrti. Jaké jsou vyhlídky na úspěšnost transplantace orgánů? Úspěch transplantace se většinou poměřuje skutečností, zda přenesený orgán v těle příjemce funguje. Například po roce funguje ještě přibližně 70 ze 100 transplantovaných jater a přibližně 90 ze 100 transplantovaných ledvin. Po pěti letech funguje ještě přibližně 55 ze 100 transplantovaných jater a ještě přibližně 70 ze 100 transplantovaných ledvin. Úspěch transplantace závisí na různých faktorech. Platí, že čím je kratší časový úsek mezi odběrem orgánů z těla dárce a transplantací orgánu do těla příjemce, tím větší jsou šance na úspěch. Čím více se tkáň dárce shoduje s tkání příjemce, tím menší je riziko, že tělo příjemce orgán nepřijme. Rovněž zdravotní stav a stáří příjemce hrají roli. Jaký velký je přínos plynoucí z darování orgánu pro příjemce? Přínos transplantace pro příjemce se dá posoudit podle prodloužení délky života na jedné straně a straně druhé podle zlepšení kvality života. Po úspěšné transplantaci orgánu může příjemce vést zpravidla téměř normální život. Prodloužení délky života se různí podle orgánu. Po transplantaci jater žije 75 ze 100 pacientů dalších pět let, 25 z nich zemře. Bez transplantace jater by všichni pacienti zemřeli do 72 hodin po úplném selhání funkce jater. Při úplném selhání ledvin je míra přežití u transplantací vyšší než u dialýzy. Po transplantaci ledvin žije dalších pět let 87 ze 100 pacientů, 13 z nich zemře dřív. Při dlouhodobé léčbě dialýzou žije dalších pět let 38 ze 100 pacientů, 62 pacientů zemře.

4 Jaké vedlejší účinky může mít transplantace orgánu pro příjemce? Jako u všech operací se mohou i při transplantaci orgánu vyskytnout nečekané komplikace, jako je uzávěr cév nebo infekce operační rány. Aby se zabránilo nepřijetí orgánu, musí příjemce užívat po zbytek života léky. Tyto léky mohou mít vedlejší účinky a jejich dlouhodobé užívání mohou pacienti pociťovat jako zátěž. Také se mohou objevit duševní problémy, pacienti mohou mít strach, že jejich tělo orgán nepřijme nebo jej bude považovat za cizí těleso. Pacient, který přijal orgán, musí s rizikem výskytu vedlejších účinků žít. Alternativně se pacient může rozhodnout transplantaci orgánu nepodstoupit. Bude mi v případě nemoci nebo nehody poskytnuta optimální péče, pokud jsem vyslovil souhlas s dárcovstvím orgánů? Cílem lékařských opatření v případě nehody nebo těžkého onemocnění je záchrana života pacienta. Otázka dárcovství orgánů je zvažována teprve po potvrzení mozkové smrti. Jakou roli hraje v případě dárcovství orgánů náboženská víra? Přikázání pomoci a solidarity existuje v křesťanství, islámu, judaismu a jiných náboženských směrech. Z toho však nevyplývá žádná povinnost orgány darovat, toto rozhodnutí je na každém jednotlivci. Z křesťanského hlediska neexistují žádné zásadní pochybnosti, které by hovořily proti odběru orgánů. Rovněž Ústřední rada Muslimů v Německu nemá za předpokladu, že budou dodrženy určité islámské předpisy, proti dárcovství výhrady. Část židovské obce má vůči dárcovství výhrady, jelikož mozková smrt zastavení fungování mozku není považována za smrt. Vrchní rabinát Izraele však kritérium mozkové smrti v souvislosti s transplantacemi schválil. V buddhismu neexistují vůči trans - plantaci orgánů námitky.

5 Jak je při odběru orgánů zaručena lidská důstojnost? K vyjádření úcty umírajícímu náleží pomoc umírajícímu a důstojné zacházení s ostatky, což je zaručeno i při dárcovství orgánů. V mnoha případech členové rodiny vychází z toho, že i při dárcovství orgánů mohou u smrtelné postele prožít smrt svého blízkého vnímatelnou smysly. To však u mozkové smrti není možné, protože opatření intenzivní medicíny uměle pomocí přístrojů udržují kardiovaskulární systém a dýchaní. Darování orgánů je však možné pouze za těchto podmínek. Jak doložím své rozhodnutí a vůli stát se dárcem orgánů nebo naopak? Své rozhodnutí můžete dokumentovat v průkazu dárce orgánů. Pokud jste své rozhodnutí dokumentovali prostřednictvím prohlášení pacienta (tzv. institut dříve projevených přání pacienta), doporučuje se i přesto nosit průkaz dárce orgánů u sebe, protože je možné, že ve vážném případě bude rychleji nalezen. Kromě toho je dobré informovat o svém rozhodnutí rodinu. Pokud máte Rozhoduji já

6 průkaz dárce orgánů a zároveň jste vyjádřili své rozhodnutí prostřednictvím prohlášení pacienta (tzv. institut dříve projevených přání pacienta), měla by tato dvě prohlášení být shodná. V opačném případě nebude vaše vůle jednoznačná. O rozhodnutí mohou být případně požádáni Vaši nejbližší příbuzní. Aby se předešlo rozporům v interpretaci, je nutné používat v prohlášení jasné formulace. Ministerstvo spravedlnosti Spolkové republiky Německo pro tyto účely navrhuje formulace na internetové stránce: Mohou lidé mladší 18 let vyplnit vlastní průkaz dárce orgánů? Také nezletilí mohou vyjádřit své přání týkající se dárcovství orgánů, pokud jim bylo 16 let mohou vyjádřit souhlas s dárcovstvím, svůj nesouhlas mohou vyjádřit od ukončeného 14 roku. Kdo rozhoduje o dárcovství orgánů v případě, že jsem za života nevyplnil průkaz dárce orgánů? V tomto případě budou dotázáni Vaši nejbližší příbuzní. Nejbližší příbuzný může být manžel/manželka, partner/partnerka v registrovaném partnerství nebo plnoleté dítě. Hierarchie je stanovena právními předpisy. Pokud se názory několika příbuzných, jež jsou podle práva na stejné úrovni, různí, má každý z nich právo odebrání orgánů odmítnout. Při rozhodování se vychází z vůle či domnělé vůle zemřelého. Pokud jeho vůli nelze zjistit, je o rozhodnutí požádán nejbližší příbuzný. Pokud příbuzní neučiní žádné rozhodnutí, má se za to, že se jedná o nesouhlas s darováním orgánů. Pokud jsem svou vůli nedokumentoval, musí rozhodnout pozůstalí. Mohu po nich toto rozhodnutí požadovat? Rozhodování o odebrání orgánů probíhá v emocionálně vypjaté, výjimečné situaci. Pozůstalí mohou být v této chvíli přetíženi. Pokud zemřelý ještě za života jasně vyjádřil přání darovat své orgány nebo naopak, může to být pro pozůstalé velké ulehčení. Ovšem i rozhodnutí, které zemřelý za života učinil, může pozůstalé psychicky zatěžovat, pokud oni sami zastávají opačný názor.

7 Vyšetření provádějí dva lékaři, a to nezávisle na sobě Jaké jsou předpoklady pro darování orgánů? Před odebráním orgánů pro účely transplantace musí být splněny dva základní předpoklady: jednoznačná diagnóza mozkové smrti úplné zastavení mozkové činnosti a zadruhé souhlas s odebráním orgánů. Za jakých okolností je darování orgánů vyloučeno? Při určitých onemocněních dárce se odběr orgánů pro účely transplantace zpravidla neprovádí, jelikož by jejich transplantace znamenala pro příjemce vysoké riziko. K těmto chorobám se řadí např. infekce HIV, neléčené těžké otravy krve a neléčitelné formy rakoviny. Věk dárce není důvodem pro odmítnutí orgánů pro transplantaci. Co je to mozková smrt? Mozková smrt znamená, že celý mozek ztratil zcela a na vždy svou schopnost fungovat. Důvodem je vždy těžké poškození mozku, například při těžkých nehodách nebo těžkých onemocněních. Mozek je do té míry poškozen, že mozkové funkce nemohou být obnoveny. Aby bylo možné konstatovat smrt, musí

8 existovat jisté příznaky, že smrt nastala. Mezi ty patří mimo jiné ztuhlost těla a posmrtné skvrny. Smrt člověka je rovněž možné potvrdit diagnózou mozkové smrti. Jak se diagnostikuje mozková smrt? Stanovení mozkové smrti se provádí v několika krocích. Nejdříve je nutné vyloučit faktory, které mohou mozkovou smrt simulovat. Poté je nutné zjistit, zda skutečně došlo k úplné a nevratné ztrátě funkcí celého mozku. Pro stanovení mozkové smrti jsou nutná různá vyšetření, která musí provést vždy nezávisle na sobě dva lékaři. Pokud existují jakékoli pochyby, není diagnóza mozkové smrti možná. Co se stane, pokud je po provedení diagnostiky mozkové smrti rozhodnuto, že orgány odebrány nebudou? V tomto případě jsou veškerá opatření sloužící k udržování orgánů, např. udržování dýchání pomocí přístrojů, ukončena. Podle jakých kritérií probíhá rozdělování darovaných orgánů? Pro zaručení rovnosti šancí probíhá přidělování darovaných orgánů podle stanovených kritérií jako je naléhavost a vyhlídky na úspěch transplantace. Tato kritéria jsou stanovena Spolkovou lékařskou komorou. Pro přidělování orgánů existuje centrální pořadník. Tohoto řízení se účastní pouze lidé, kteří jsou zde registrováni. Tento pořadník vede zprostředkovatelská nadace Eurotransplant. Kdo organizuje odebrání orgánů? Pokud jsou splněny všechny předpoklady pro darování orgánů, následují lékařské a logistické korky, které jsou řízeny a organizovány Německou nadací pro transplantaci orgánů (Deutsche Stiftung für Organtransplantation). Které orgány je možné darovat? Poté, co byla konstatována mozková smrt, je možné transplan - tovat především následující orgány: ledviny, slinivku břišní, játra, srdce, plíce, tenké střevo.

9 Můžu spolurozhodovat o tom, které orgány a tkáně budou odebrány, resp. které odebrány nebudou? Ano. Podle německého zákona o transplantacích může poten - ciální dárce bez udání důvodu rozhodnout o tom, které orgány/ tkáně smí být odebrány a které nikoli. V průkazu dárce orgánů jsou pro tyto informace vyhrazeny odpovídající kolonky. Obvykle je souhlas nebo nesouhlas s odběrem orgánů/tkání dokumento - váno zároveň. Kdo souhlasí pouze s darováním tkáně a nikoli orgánu, nebo naopak, musí druhou možnost proškrtnout. Co znamená darovat tkáň? Kromě orgánů je možné po smrti darovat také tkáně, jako např. oční rohovky, kosti, šlachy, srdeční chlopně a krevní cévy. Odběr tkání je možné provést do tří dnů po smrti dárce. Transplantáty se zpravidla nepřenášejí na příjemce přímo. Nejdříve jsou speciálně upraveny v tkáňových bankách, zde dále uchovávány a na žádost vydány. Jaké jsou rozdíly mezi darováním orgánů a darováním tkáně? Na rozdíl od darování orgánů, kdy jsou přenášeny celé orgány v nezměněné podobě, je darovanou tkáň nutno upravit ve speciálních tkáňových bankách. Vysoce komplexní technické postupy kromě toho umožňují z lidských tkání vyrábět léky. Stačí vyplnit, odtrhnout a nosit u sebe!

10 Máte další otázky? Další informace získáte na na naší bezplatné telefonní lince v naší obsáhlé poradně pro potenciální dárce online na internetové stránce Rozhodli jste se? Vyplňte jen průkaz dárce orgánů, vytrhněte jej a noste stále u sebe, například v peněžence. wdv GmbH & Co. OHG. Stand: März Bestell-Nr.: 022/676. Z 493_Broschüre_Organspende_tschechisch