Průvodní a technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodní a technická zpráva"

Transkript

1 Průvodní a technická zpráva VÚ, ZÁMEK VIŠŇOVÉ - REKONSTRUKCE OBJEKTU k. ú. Višňové č. p. 1, okr. Znojmo Vypracovala: Ing. Roxana Jarošová AC - projekt Znojmo, Dobšická 12 Datum: XII/2006 1

2 A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje stavby a investora Název stavby: Zámek Višňové rekonstrukce objektu Místo stavby: k. ú Višňové, č. p. 1 Okres: Znojmo Investor: VÚ, Zámek 1, Višňové Projektant: Ing. Čeleda, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo, tel Základní údaje o stavbě Parcelní číslo : parc. č. 1, k. ú. Višňové Zastavěná plocha stavbou : 1400,0 m2, nově 0,0 m2 Obestavěný prostor : 1. PP 3. NP 19250,0 m3, půdní prostory 4350,0 m3 Obytná plocha celkem : 1. PP 0,0 m2, 1. NP 0,0 m2, 2. NP 195,8 m2, 3. NP 184,9 m2 Užitková plocha celkem : 1. PP 222,6 m2, 1. NP 1036,8 m2, 2. NP 1052,8 m2, 3. NP 425,9 m2 Potřeba energií - nárůst : kw ( topný výkon ) Instalovaný el. příkon (NN) : kw Vytápění plynem 2.1. Přehled podkladů - snímek pozemkové mapy - zaměření stávajícího stavu - architektonická studie 2.2. Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory Stavební objekt SO 1 - Vlastní objekt Zámek Višňové rekonstrukce objektu 2.3. Stručný popis stavebních objektů, kapacity A) Popis objektů Stávající objekt zámku Višňové je objekt památkově chráněný, zámek a přilehlý park byly prohlášeny za kulturní památky a jsou evidovány v seznamu kulturních památek, jedná se o bývalý barokní zámek s klasicistní přestavbou, což neumožňuje památkově nevhodné stavební úpravy a zároveň splňuje dlouhodobé požadavky a podmínky orgánů památkové péče při přestavbě či úpravě objektu. Objekt je obdélníkového uzavřeného půdorysného tvaru, s vnitřním nádvořím, dvoupodlažní až třípodlažní, částečně podsklepený. Stávající objekt zámku je zastřešen na úrovni 3. NP ( nad bočními křídly a zadním křídlem zámku ) atypickou asymetrickou sedlovou střechou, s deseti střešními vikýři tzv. volskými oky. Na úrovni 4. NP ( nad hlavním čelním křídlem a částečně nad bočními křídly zámku ) je objekt zastřešen atypickou asymetrickou mansardovou střechou, se dvěmi valbami, se čtyřmi střešními vikýři tzv. volskými oky a uprostřed mansardové střechy s cibulovitou věžičkou. Ve stávajícím objektu zámku již byla provedena kompletní výměna stávajícího dožilého střešního pláště, včetně souvisejících prvků krovu, střechy ap. Vnější plochy sedlové střechy s valbami se pohledově nezměnily, došlo pouze ke znovuobnovení zrušených střešních vikýřů na mansardové střeše a byla položena nová střešní krytina. 2

3 Ve stávajícím zámku Višňové je navržena celková rekonstrukce objektu, tj. všech čtyř podlaží ( 1. PP 3. NP ). Stávající dispoziční řešení i ubytovací provoz již funkčně neodpovídá a není v souladu s vyhláškou č. 137/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích a o zásadách osobní a provozní hygieny, není v souladu s vyhláškou č. 108/2001 Sb. a dále není v souladu s platností zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy atd., dochází k nutnosti přizpůsobení provozu a vytvoření i stavebně technických podmínek k provozu výchovných ústavů pro děti a mládež. Z těchto důvodů je nutné v souladu s uvedeným zákonem i pro Výchovný ústav Višňové vytvořit zákonné podmínky pro fungování výchovných skupin, a to včetně potřebného technického a hygienického zázemí. Záměrem provozovatele objektu je vestavba nových bytových jednotek pro jednotlivé výchovné skupiny. Nově navržená dispozice v zámku řeší ubytování tak, že chovanci budou rozděleni do 4 výchovných skupin po maximálně 8 chovancích, přičemž na jednom pokoji budou ubytováni maximálně 3 chovanci. Každá bytová jednotka bude sestávat z obytného prostoru s kuchyní nebo kuchyňským koutem, ze tří ložnic, z koupelny a ze dvou WC. Součástí přestavby bude kromě rekonstrukce ubytovacího provozu ve 2. NP a 3. NP rovněž celková rekonstrukce zbývajících nevyhovujících prostor objektu, zejména rekonstrukce stravovacího provozu v 1. NP ( kuchyně, jídelna, zázemí ), rekonstrukce vyučovacího provozu ve 2. NP( učebny, dílny, kabinety ), rekonstrukce kancelářských prostor v 1. NP a 2. NP a zázemí v 1. NP ( prádelna, žehlírna, údržbářská dílna apod. ) a v 1. PP ( kotelna, dílny apod. ), včetně rekonstrukce všech hygienických zázemí a doplnění chybějících hygienických zázemí. Nedílnou součástí rekonstrukce je také obnova stávajících vnějších i dvorních fasád zámku a nezbytná je rovněž výměna všech stávajících dožilých vnějších ( ne dvorních ) výplní okenních a dveřních otvorů, včetně výměny předokenních mříží. Kompletní výměna stávajícího dožilého střešního pláště, včetně všech souvisejících prvků krovu a střechy byla již provedena v rámci I. etapy rekonstrukce. Z hlediska požadavků orgánů památkové péče bude nezbytné odstranění nevzhledných novodobých přístavků k zadnímu ( jižnímu ) průčelí zámku. Dispoziční řešení: PP: - Do prostor 1. PP je navržena nová kotelna, zednická a keramická dílna a skladové prostory, včetně hrubé přípravy zeleniny. Bude znovuobnoveno spojující schodiště mezi 1. PP a 1. NP ve stravovacím provozu. 1. NP: - V 1. NP se nachází stravovací provoz ( kuchyně včetně skladovacího a hygienického zázemí, denní místnost personálu, jídelna ), kancelářské prostory ( ředitelna, kanceláře ), izolace, ošetřovna, šatny, sklady a ostatní zázemí ( prádelna, sušárna, žehlírna a údržbářská dílna ). Dále se zde nachází hygienická zázemí pro chovance ústavu a zaměstnance. 2. NP: - Ve 2. NP vzniknou 2 bytové jednotky pro jednotlivé skupiny chovanců, sestávající z obytného prostoru s kuchyní nebo kuchyňským koutem, ze tří ložnic, šatny vychovatele, koupelny a dvou WC. Bytová jednotka č. 1: užitná plocha 119,6 m2 3 Bytová jednotka č. 2: užitná plocha 131,9 m2 obytná plocha 89,0 m2 obytná plocha 106,8 m2 Ve 2. NP se nachází vyučovací provoz ( učebny, cvičná kuchyně, kabinety, sborovna ), kancelářské prostory, klubovna a kaple zasedací místnost. Dále se zde nachází rovněž hygienická zázemí pro chovance ústavu a zaměstnance. 3. NP: - Ve 3. NP vzniknou 2 bytové jednotky pro jednotlivé skupiny chovanců, sestávající z obytného prostoru s kuchyní nebo kuchyňským koutem, ze tří ložnic, šatny vychovatele nebo vychovatelny, koupelny a dvou WC. Bytová jednotka č. 3: užitná plocha 117,2 m2 Bytová jednotka č. 4: užitná plocha 156,0 m2 obytná plocha 80,1 m2 obytná plocha 104,8 m2 Součástí 3. NP je tělovýchovný prostor a stávající hygienické zázemí.

4 Stavební konstrukce: Řešení rekonstrukce ( přestavby ) zámku vychází z prostorových možností stávajícího objektu a jeho technického stavu. V maximální míře budou ponechány stávající konstrukce a prvky, využitelné pro daný účel přestavby. Stávající objekt zámku je proveden v tradiční technologii zděné pravděpodobně ze smíšeného zdiva ( kamenného + cihelného ). Stávající svislé nosné konstrukce jsou zděné, nepředpokládají se žádné větší zásahy do těchto nosných konstrukcí. Z dispozičních důvodů dojde v rekonstruovaných částech k vybourání částí některých stávajících vnitřních nosných zděných stěn a dělících příček. Případné dozdívky budou provedeny z cihel plných pálených CpP. Vnitřní dělící zdivo ve 3. NP bude zděné, z cihelných tvárnic Porotherm na MC. Vnitřní dělící příčky v nově rekonstruovaných prostorách v 1. NP 3. NP budou zděné, z cihelných příčkovek Porotherm na MVC. Jedna výztužná příčka ve 3. NP je navržena železobetonová, se zateplením PPS ze strany půdního prostoru. Nosnou částí stávajících stropních konstrukcí jsou v nižších patrech ( 1. PP a 1. NP ) cihelné klenbové stropy a ve vyšších patrech ( 2. NP a 3. NP ) stávající pravděpodobně dřevěné trámové stropy. Součástí přestavby je také oprava stávajících fasád ( vnějších a dvorních ) a výměna stávajících vnějších dožilých výplní otvorů, včetně předokenních mříží. Konstrukce krovu atypické sedlové střechy i atypické mansardové střechy s valbami, se střešními vikýři tzv. volskými oky, je stávající, v rámci I. etapy rekonstrukce došlo pouze k výměně některých stávajících dožilých dřevěných prvků krovu. Atypická sedlová střecha a atypická mansardová střecha nad objektem zámku je kryta novou keramickou pálenou střešní krytinou typu Bobrovka, v barevném odstínu: červená, včetně kompletní výměny nového laťování a rovněž všech souvisejících prvků ( oprava komínů, dřevěného podbití, oplechování apod. ). Nezbytné bude v 1. PP odstranění nevzhledných novodobých přístavků k zadnímu ( jižnímu ) průčelí zámku. B) Architektonické řešení: Stávající objekt zámku Višňové je objekt památkově chráněný, zámek a přilehlý park byly prohlášeny za kulturní památky a jsou evidovány v seznamu kulturních památek, jedná se o bývalý barokní zámek s klasicistní přestavbou, což neumožňuje památkově nevhodné stavební úpravy a zároveň splňuje dlouhodobé požadavky a podmínky orgánů památkové péče při přestavbě či úpravě objektu. Objekt je obdélníkového uzavřeného půdorysného tvaru, s vnitřním nádvořím, dvoupodlažní až třípodlažní, částečně podsklepený. Stávající objekt zámku je zastřešen na úrovni 3. NP ( nad bočními křídly a zadním křídlem zámku ) atypickou asymetrickou sedlovou střechou, s deseti střešními vikýři tzv. volskými oky. Na úrovni 4. NP ( nad hlavním čelním křídlem a částečně nad bočními křídly zámku ) je objekt zastřešen atypickou asymetrickou mansardovou střechou, se dvěmi valbami, se čtyřmi střešními vikýři tzv. volskými oky a uprostřed mansardové střechy s cibulovitou věžičkou. Stávající objekt se svým architektonickým výrazem nově navrženou rekonstrukcí vůbec nemění, v rámci I. etapy došlo pouze ke znovuobnovení některých zrušených střešních vikýřů na mansardové střeše. Střešní krytina atypická sedlová střecha, atypická mansardová střecha s valbami, včetně střešních vikýřů, je kryta novou keramickou pálenou střešní krytinou typu Bobrovka barevný odstín: červená. Komínová tělesa v nadstřešní části opatřena vnější vápennou štukovou omítkou, s krycím zhlavím. Fasáda průčelí zámku se středním rizalitem a kamenným portálem s pilastry a římsami již bylo dříve opraveno ( nutné nové silikátové nátěry ), omítky na zbývajících fasádách budou opraveny dle čelní fasády, aby vzhled vnějších fasád zámku byl v celém rozsahu jednotný ( v místech degradované omítky, nutno provést nové omítky se sgrafitovým dekorem ) barevný odstín fasády: v kombinaci světlý okr a lomená bílá. Kamenné ostění kolem oken bude provedena oprava silně narušených okenních ostění ( shodně jako u průčelí zámku ). Sokl nové sanační omítky omítky je nutné vzhledově sjednotit se stávající omítkou zámku se sgrafitovým dekorem. Balkon stávající narušená konstrukce balkonu na zadním průčelí zámku bude rovněž opravena. Truhlářské výrobky nové dřevěné okenní rámy ve střešních vikýřích barevný odstín: hnědá, opatřeny jsou drátěným pletivem. Stávající okna ve fasádách budou vyměněna za nová dřevěná špaletová dvojitá tzv. T okna, se členěním barevný odstín: bílá, včetně měděného oplechování. Stávající okna a vstupní dveře nádvorních arkád zůstanou zachována, budou pouze opravena barevný odstín: bílá. Stávající vstupní dveře a vrata budou vyměněna za nová dřevěná kazetová barevný odstín: přírodní. Zámečnické výrobky nové okenní tvarově jednoduché kované mříže barevný odstín: bílá, stávající kované zábradlí kolem balkonu ( dle potřeby opravit ). Klempířské výrobky stávající podokapní žlaby, žlabové kotlíky ( dle potřeby opraveno ) a svislé odpadní svody jsou provedeny z měděného plechu. Celoplošně bylo provedeno nové oplechování z měděného plechu. Bude vyměněno stávající dožilé oplechování z pozinkovaného plechu na věžičce s cibulovitou bání uprostřed 4

5 mansardové střechy za nové měděné oplechování. V rámci celkové rekonstrukce zámku je nezbytné v 1. PP odstranění nevzhledných novodobých přístavků k zadnímu ( jižnímu ) průčelí zámku. C) Napojení na sítě a technické vybavení: Při realizaci akce Zámek Višňové rekonstrukce objektu jsou zachovány veškeré stávající nápojné trasy inženýrských sítí ( vodovod, kanalizace, plynovod, elektr. vedení NN ). Veškeré vnitřní instalace jsou napojeny na stávající rozvodnou soustavu objektu zámku. D) Vlivy na životní prostředí: Realizací rekonstrukce stávajícího objektu zámku Višňové nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. B. Technická zpráva 5

6 Objekt SO1: - Vlastní objekt Zámek Višňové rekonstrukce objektu A) Základy: Základy zůstávají stávající beze změn. Snížená část podlahy v bývalé kotelně bude dosypána do úrovně vyšší části podlahy na jednotnou úroveň, a to např. štěrkopískem, který je nutno hutnit po vrstvách tl. 200 mm na nosnost 0,2 MPa. Skladba nové podlahové konstrukce je navržena z podkladní betonové mazaniny z prostého betonu tř. B 15 MPa tl. 150 mm. Následovat bude hydroizolace proti zemní vlhkosti, např. bitumenový asfaltový pás Sklobit, natavený na penetrovaný podklad 1 x ALP. Nad hydroizolací bude provedena krycí betonová mazanina z prostého betonu tř. B 15 MPa tl. 150 mm. B) Nosné, nenosné konstrukce: Řešení rekonstrukce ( přestavby ) zámku vychází z prostorových možností stávajícího objektu a jeho technického stavu. V maximální možné míře budou ponechány stávající konstrukce a prvky, využitelné pro daný účel přestavby. Stávající objekt zámku je proveden v tradiční technologii zděné pravděpodobně ze smíšeného zdiva ( kamenného + cihelného ). Stávající svislé nosné konstrukce jsou zděné, nepředpokládají se žádné větší zásahy do těchto nosných konstrukcí. Z dispozičních důvodů dojde v rekonstruovaných částech k vybourání částí některých stávajících vnitřních nosných zděných stěn pro nové dveřní otvory a k vybourání některých dělících příček ( uvolnění dispozice ). Případné dozdívky ( zazdění stávajících otvorů ) budou provedeny z cihel plných pálených CpP na MVC 2,5 MPa. Vnitřní dělící zdivo ve 3. NP bude zděné, z cihelných tvárnic Porotherm skl. tl. 300 mm na MC 5,0 MPa. Vnitřní dělící příčky v nově rekonstruovaných prostorách v 1. NP 3. NP budou zděné, z cihelných příčkovek Porotherm skl. tl. 150 mm na MVC 2,5 MPa. Překlady nad dveřními otvory v příčkách tl. 150 mm jsou navrženy z 1 x U č. 14, uložených naplocho. Jedna výztužná příčka ve 3. NP vedle stávajícího zdiva je navržena železobetonová tzv. monierka tl. 50 mm, je navržena z betonu tř. B 15 MPa, s výztuží 1 x svař. síť Kari 100/100/8 mm, se zateplením deskami z pěnového polystyrenu PPS tl. 100 mm ze strany půdního prostoru. V atypické sedlové střeše zámku se nachází osm komínových těles, v atypické mansardové střeše zámku se nachází čtyři komínová tělesa. Komínová tělesa jsou v nadstřešní části opatřena vnější vápennou štukovou omítkou a krycím zhlavím. Vnitřní dělící příčky v chodbových traktech jsou navrženy prosklené, s nosným ocelovým rámem z uzavřených profilů, skl. tl. 50 mm, v horní části je z bezpečnostních důvodů navržena ocelová mříž. V 1. PP je nezbytné odstranění nevzhledných novodobých zděných přístavků k zadnímu ( jižnímu ) průčelí zámku. C) Stropy, podhledy: Nosnou částí stávajících stropních konstrukcí jsou v nižších patrech ( nad 1. PP a 1. NP ) cihelné klenbové stropy a ve vyšších patrech ( nad 2. NP a 3. NP ) stávající pravděpodobně dřevěné trámové stropy. Zůstávají stávající beze změn. Výjimkou je pouze stropní konstrukce mezi 1. PP a 1. NP v místě, kde bude znovuobnoveno vnitřní spojující schodiště ve stravovacím provozu, část stropní konstrukce bude opětovně vybourána. Železobetonové schodiště je navrženo z keramických desek Hurdis 1 ( ztracené bednění ), uložených do schodnic z ocelových válcovaných U nosníků, v horní části opřených do vnitřního nosného zdiva a v dolní části zakotvených pod podlahovou konstrukcí. Nad deskami CSD Hurdis 1 bude následovat separační potěr z malty MVJ 1,0 MPa. Železobetonová schodišťová deska bude provedena z betonu tř. B 15,0 MPa a výztuže: svařované sítě Kari 5,00/100 x 5,00/100 mm ( výztuž bude přivařena k ocelovým U nosníkům schodnice ). Nad ŽB deskou budou provedeny monolitické betonové schodišťové stupně z betonu tř. B 10,0 MPa. D) Konstrukce krovu: Stávající objekt zámku je zastřešen na úrovni 3. NP ( nad bočními křídly a zadním křídlem zámku ) atypickou asymetrickou sedlovou střechou, s deseti střešními vikýři tzv. volskými oky. Na úrovni 4. NP ( nad hlavním čelním křídlem a částečně nad bočními křídly zámku ) je objekt zastřešen atypickou asymetrickou mansardovou střechou, se dvěmi valbami, se čtyřmi střešními vikýři tzv. volskými oky ( některé 6

7 střešní vikýře byly znovuobnoveny ) a uprostřed mansardové střechy s cibulovitou věžičkou. Nosnou konstrukci atypické asymetrické sedlové střechy ( nad bočními křídly zámku ) tvoří krov vaznicové soustavy, se střední vaznicí, podepírající rozpěry, které vynáší střešní krokve. Nosnou konstrukci atypické asymetrické sedlové střechy ( nad zadním křídlem zámku ) tvoří krov vaznicové soustavy, se dvěmi středovými vaznicemi a navíc s jednou střední vaznicí, podepírající rozpěry, které vynáší střešní krokve. Nosnou konstrukci atypické asymetrické mansardové střechy ( nad hlavním čelním křídlem zámku ) tvoří mansardový krov, se dvěmi středovými vaznicemi a navíc se dvěmi středními vaznicemi, podepírající rozpěry, které vynáší střešní krokve. Některé stávající dožilé ( ztrouchnivělé ) dřevěné prvky sedlové střechy a mansardové střechy byly již vyměněny za prvky nové, stejného tvaru a profilu. E) Střešní plášť: V atypické sedlové střeše zámku se nachází osm jednoprůduchových nebo dvouprůduchových komínových těles. V atypické mansardové střeše zámku se nachází čtyři jednoprůduchová nebo dvouprůduchová komínová tělesa. Nad stávající střešní krokve byly, namísto stávajících dožilých střešních latí, položeny nové dřevěné střešní latě a nová střešní krytina. Ve střešních vikýřích byla položena na dřevěné bednění pojistná hydroizolace 1 x střešní difuzní folie Tyvek. Stávající dožilé dřevěné podbití na mansardové střeše bylo vyměněno za nové, z dřevěných hoblovaných desek tl. 24 mm. Stávající dožilá keramická pálená střešní krytina Bobrovka byla celoplošně vyměněna za novou, rovněž keramickou pálenou střešní krytinu typu Bobrovka, v barevném odstínu: červená, varianta suché montáže. Stávající podokapní žlaby, žlabové kotlíky ( dle potřeby opraveny ) a svislé odpadní svody byly provedeny z měděného plechu. Celoplošně bylo vyměněno stávající dožilé oplechování z pozinkovaného plechu, nové oplechování kolem komínových těles, střešních vikýřů apod. bylo provedeno z měděného plechu tl. 0,6 mm. Bude vyměněno stávající dožilé oplechování z pozinkovaného plechu, na věžičce s cibulovitou bání uprostřed mansardové střechy, za nové měděné oplechování, dle potřeby včetně částečné výměny degradovaného dřevěného bednění báně. Ze všech čtyř stran věžičky budou do kruhových otvorů vsazeny dřevěné větrací lamely. F) Izolace Tepelná izolace stávajícího zdiva 3. NP ze strany půdního prostoru bude pomocí desek z pěnového polystyrenu PPS tl. 100 mm. Svislá hydroizolace objektu proti prosakující srážkové vodě v 1. PP a 1. NP ( terén ve svahu ) kolem obvodových nosných stěn celého objektu zámku je navržena z izolační nopové folie Platon P 6 do hloubky min. 1,2 m, dole v rýze bude uloženo drenážní potrubí včetně obsypu z kamen. valounků, drenážní potrubí bude napojené v nejnižší části objektu do vsakovacích štěrkových drénů. Hydroizolace proti zemní vlhkosti v bývalé kotelně v nové podlahové konstrukci je navržena z bitumenových asfaltových pásů např. Sklobit, natavený na penetrovaný podklad 1 x ALP. Hydroizolace proti vodě v hygienických zázemích, v případě dřevěných trámových stropů, je stěrková např. Knauf Flaechendicht apod. Ve střešních vikýřích byla položena na dřevěné bednění pojistná hydroizolace 1 x střešní difuzní folie např. Tyvek. G) Úpravy povrchů Vnitřní povrchy stávajících zděných nosných stěn a dělících příček jsou opatřeny štukovou omítkou na jádro z MVC. Povrchy stávajících stěn a stropů budou opraveny a opatřeny přeštukováním v nezbytném rozsahu stavebních zásahů. Vnitřní povrchy nových zděných stěn a příček ( nebo jejich částí ) budou opatřeny vápennou štukovou omítkou. na jádro z MVC. Fasáda průčelí zámku se středním rizalitem a kamenným portálem s pilastry a římsami již bylo dříve opraveno ( nutné nové silikátové nátěry ), omítky na zbývajících fasádách budou opraveny dle čelní fasády, aby vzhled vnějších fasád zámku byl v celém rozsahu jednotný ( v místech degradované omítky, nutno provést nové omítky se sgrafitovým dekorem ) barevný odstín fasády: v kombinaci světlý okr a lomená bílá. 7

8 Kamenné ostění kolem oken bude provedena oprava silně narušených okenních ostění ( shodně jako u průčelí zámku ). Nové sanační omítky na soklu je nutné vzhledově sjednotit se stávající omítkou zámku se sgrafitovým dekorem. Stávající narušená konstrukce balkonu na zadním průčelí zámku bude rovněž opravena, dle potřeby včetně zábradlí. U všech komínových těles byla provedena oprava stávajících degradovaných omítek a zhlaví v nadstřešní části. Podlaha v 1. PP v části stravovacího provozu je navržena z keramické protiskluzné brokované dlažby, v keramické dílně bude položena nová keramická dlažba. V 1. NP v kancelářských prostorách jsou navrženy podlahy s povrchovou úpravou z PVC podlahové krytiny, ve stravovacím provozu ( ve varně, přípravně, výdeji stravy a umývárně ) budou podlahy opatřeny keramickou protiskluznou brokovanou dlažbou. V zázemí objektu ( prádelna, sušárna ) budou podlahy rovněž z keramické protiskluzné brokované dlažby. V hygienických zázemích bude povrchová úprava podlahy z keramické dlažby. Ve 2. NP ve vyučovacím provozu je ve sborovně navržena podlaha s povrchovou úpravou z PVC podlahové krytiny. V hygienických zázemích bude povrchová úprava podlahy z keramické dlažby. Ve 2. NP a 3. NP v bytových jednotkách jsou navrženy podlahy převážně z PVC podlahové krytiny, v hygienických zázemích bude povrchová úprava podlahy z keramické dlažby. Veškeré ostatní povrchové úpravy podlah ve všech patrech objektu zůstávají stávající. Obklady stěn stravovacího provozu ( varna, přípravna ) a ubytovacího provozu ( hygienická zázemí ), včetně všech ostatních hygienických zázemích budou z keramických obkladů světlých odstínů do výšky 2,0 m. V denní místnosti zaměstnanců kuchyně a v jednotlivých bytových jednotkách bude v místě kuchyňské linky proveden keramický obklad od v. 800 do v mm. H) Výplně otvorů: Ve vnitřních prostorách 1. NP 3. NP budou užity některé nové atypické vnitřní dřevěné otevíravé dveře ( ze 2/3 prosklené a plné ), v barevném odstínu: bílá, osazené do dřevěných zárubní. Ve vnitřních chodbových traktech budou užity v nových dělících prosklených příčkách dveře prosklené s nosným ocelovým rámem, v barevném odstínu: bílá, osazené do ocelových zárubní, v horní části je z bezpečnostních důvodů navržena ocelová mříž. Stávající okna ve střešních vikýřích byla vyměněna za nové dřevěné okenní rámy, v barevném odstínu: hnědá, místo zasklení jsou opatřeny drátěným pletivem s malými oky. Stávající okna ve všech vnějších fasádách ( kromě menších oken, oválného okna a stěny s dveřmi a obloukovým nadsvětlíkem ) budou vyměněna za nová dřevěná špaletová dvojitá tzv. T okna, dvoukřídlá, otevíravá, s nadsvětlíkem, se členěním, v barevném odstínu: bílá, včetně měděného oplechování a měděného parapetního plechu. Nové předokenní tvarově jednoduché kované mříže, na nosném ocelovém rámu, budou v barevném odstínu: bílá. Stávající okna a vstupní dveře nádvorních arkád zůstanou zachována, budou pouze opravena, přetmelena, přebroušena a opatřena novými nátěry, v barevném odstínu: bílá. Stávající vstupní dveře a vrata budou vyměněna za nová dřevěná plná kazetová, jednokřídlá a dvoukřídlá, v barevném odstínu: přírodní. Dvoukřídlové vstupní dveře s nadsvětlíkem budou plné, kazetové, v barevném odstínu: bílá. I) Instalace: Veškeré nové vnitřní instalace v rekonstruovaných prostorách zůstanou převážně napojeny na stávající vedení a rozvodnou soustavu v objektu zámku, která však bude dle potřeby místně vyměněna a doplněna. Nové rozvody vody v prostorách stravovacího provozu a v hygienických zázemích budou napojeny na stávající vodovodní rozvody. Kanalizace bude vyžadovat v prostorách stravovacího provozu a v prostorách hygienických zázemích doplnění o nové kanalizační trasy, napojené na stávající kanalizační rozvody. Nutné je osazení lapače tuků na systém kanalizačních rozvodů kuchyně. Elektroinstalace bude rekonstruována v nezbytném minimálním rozsahu, dále pak doplněna v rekonstruovaném stravovacím provozu s ohledem na požadavky na nové vybavení zázemí kuchyně zařizovacími předměty nebo požadavky na vzduchotechniku. Vytápění všech prostor zámku je stávající, napojené na otopný systém celého objektu. Otopná tělesa a rozvody jsou uvažovány místy nové, dále se uvažuje případně pouze místně s výměnou nebo doplněním otopných těles ( 2. NP a 3. NP v bytových jednotkách ). 8

9 Nezbytně nutná je instalace potřebného výkonného vzduchotechnického zařízení v 1. NP v kuchyni ( varně ). Srážkové vody ze sedlových střech i mansardové střechy jsou sváděny ve stávajících trasách. J) Další pokyny a doporučení: Při provádění všech popsaných prací musí být dodrženy všechny předpisy na ochranu zdraví pracovníků, zvláště s ohledem na manipulaci s nosníky při usazování a při transportu ve výškách. Vypracovala: Ing. Roxana Jarošová 9

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 102 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 102 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 102 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU.

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU. STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ GAMA 1. ZÁKLADY OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH SE ZÁKLADOVOU SPÁROU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, STŘEDNÍ ZDI JSOU ZALOŽENY

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

KOUPELNA ,48 m2. LOŽNICE ,67 m2. CHODBA ,32 m OBYTNÝ PROSTOR ,62 m2 ZÁDVEŘÍ ,07 m2

KOUPELNA ,48 m2. LOŽNICE ,67 m2. CHODBA ,32 m OBYTNÝ PROSTOR ,62 m2 ZÁDVEŘÍ ,07 m2 4 345 755 2 3 * 14 x 214 = 3,000 m 3 1 020 2 300 1 2 030 1 360 1 590 * 4 980 2 1 11 880 5 260 1 950 1 360 1 950 5 260 2 1 3 4 301 800 14 x 214 = 3,000 m 2 3 379 * 11 880 1 2 2 190 880 2 190 3 520 3 320

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY technická zpráva - stavební část DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr Trávníček počet

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích Standardy Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích je řešen jako řadové rodinné domy o třech sekcích vždy po třech domech, celkem devět řadových domů. Řadové domy jsou buď třípodlažní (1-6)

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (stavební řízení)

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ Projektant: Ing.Petr Miláček Zahrádecká 951 584 01 Ledeč nad Sázavou www.ateliermilacek.cz petrmilacek@ateliermilacek.cz tel. + 420 604 852 764 Stavebník: Masařík Roman Mgr., Hněvkovská 1220/37, Chodov,

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení

Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení OPRAVA A VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ ZÁMKU, DOMOV U LESA TAVÍKOVICE, Zámek č. p. 2, parc. č. 1 Vypracovala: Ing. Roxana Jarošová AC - projekt Znojmo, Dobšická

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ PETRÁVEČ

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ PETRÁVEČ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ PETRÁVEČ RODINNÝ DŮM BC 01 Držitel certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 BUILDINGcentrum

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ

TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ TECHNICKÝ POPIS OBYTNÉHO AREÁLU BUDĚJOVICKÁ POPIS MATERIÁL/TYP/ZPRACOVÁNÍ REALIZACE ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU svislé konstrukce nosné cihelné zdivo svislé konstrukce nenosné (příčky) cihelné zdivo, tvárnicové

Více

Projektová dokumentace Dokumentace skutečného stavu dle přílohy č.3 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Projektová dokumentace Dokumentace skutečného stavu dle přílohy č.3 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Zákazník 3 PM - Projektant OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 23 028 100 1 z 7 0 Projektová dokumentace Dokumentace skutečného stavu dle přílohy č.3 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění

Více

D.0 Technická zpráva

D.0 Technická zpráva D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva

Více

D.1.1 Stavebně-architektonická část

D.1.1 Stavebně-architektonická část DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY REVITALIZACE KULTURNÍHO OBJEKTU č. p. 113 V OBCI DVORY TECHNICKÁ ZPRÁVA ČERVEN 2016 Vypracoval: Ing. Lukáš Návara Autorizováno: Ing. Lukáš Návara 1.1 Základní údaje o stavbě

Více

KVALITATIVNÍ STANDARDY

KVALITATIVNÍ STANDARDY KVALITATIVNÍ STANDARDY RODINNÝCH DOMŮ OBSAH Konstrukce a povrchové úpravy Stavební prvky Vybavení RD tel.: +420 724 812 010, e-mail: info@gapabuilding.cz Strana 1 z 5 KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy

Více

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO OPRAVA STŘECHY

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU ZÁKLADOVÁ DESKA Stavba bude založena na základových pasech šířky 400 mm, výšky 1200 mm. Vyrovnávací řada ze ztraceného bednění. Pokládka ležaté kanalizace. Pod takto provedené

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci Výměna oken ul. Veselá 8, Znojmo Vypracoval: Ing. Dan Malina AC-projekt Znojmo, Dobšická 12 Datum: IV/2016 1 A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

I N F O R M A C E. k nabídkovému řízení na P R O D E J objektu v k.ú. Frýdlant, v obci Frýdlant. Předmět prodeje:

I N F O R M A C E. k nabídkovému řízení na P R O D E J objektu v k.ú. Frýdlant, v obci Frýdlant. Předmět prodeje: I N F O R M A C E k nabídkovému řízení na P R O D E J objektu v k.ú. Frýdlant, v obci Frýdlant. Předmět prodeje: - p.p.č. 9 o výměře 886 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 46

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří Výřez z katastrální mapy Příloha č. 2 Informace z KN o pozemku p. č. 133/5 zahrada Výřez z katastrální mapy Příloha

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ PROSTĚJOV, WICHTERLOVA ULICE

STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ PROSTĚJOV, WICHTERLOVA ULICE STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ PROSTĚJOV, WICHTERLOVA ULICE 1. ZÁKLADY Obvodové stěny objektu budou založeny na železobetonových základových pasech se základovou spárou v nezámrzné hloubce.

Více

Informace k bytovým domům Bělehradská 234/120

Informace k bytovým domům Bělehradská 234/120 Informace k bytovým domům Bělehradská 234/120 SVJ Společenství vlastníků Bělehradská 234, Praha 2, Vinohrady předseda Bc. RADANA JAHODÁŘOVÁ Správce: MIVA PRAHA Facility Management, a.s., Havlíčkovo nám.

Více

PT = UT= -0,350 TABULKA MÍSTNOSTÍ OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI VYUSTĚNÍ DIGESTORU Ø125 MM NAD STŘECHU, UMÍSTĚNÍ DLE KUCHYŇSKÉ LINKY ZÁVĚTŘÍ LEGENDA MATERIÁLŮ

PT = UT= -0,350 TABULKA MÍSTNOSTÍ OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI VYUSTĚNÍ DIGESTORU Ø125 MM NAD STŘECHU, UMÍSTĚNÍ DLE KUCHYŇSKÉ LINKY ZÁVĚTŘÍ LEGENDA MATERIÁLŮ 00 7 300 Schiedel UNI***Plus UNI MYČKA * 8 00 00 3 00 CHODBA + SCHODIŠTĚ 3 00.0 0,0 m 300 0 0 000 0 00 0 00 (0) 3 9 000 00 000 00 900 30 7 300 7 00 900 () 900 () 00 (0) 00 900 300 7 00 00 00 00 00 0 3

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTU Písnice - Vrtilka OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka standard popis A) KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy Betonové

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

STAVEBNĚ TECHNICKÝ POSUDEK. Svémyslice č.p.1. Jenštejn - Dehtáry 17 tel.:

STAVEBNĚ TECHNICKÝ POSUDEK. Svémyslice č.p.1. Jenštejn - Dehtáry 17 tel.: STAVEBNĚ TECHNICKÝ POSUDEK Svémyslice č.p.1 Vypracoval: Ing. Aleš Moudrý Jenštejn - Dehtáry 17 tel.: 605 104 662 1. Účel posudku : Tento posudek byl vypracován na základě objednávky Obecního úřadu Svémyslice

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

BYTY KOUŘIM STANDARDY

BYTY KOUŘIM STANDARDY BYTY KOUŘIM STANDARDY 1 ZÁKLADY základové pasy z prostého betonu + betonové tvarovky ztracené bednění tl. 300 mm svislé zateplení soklu polystyren XPS tl. 100 mm výška zateplení soklu 600 mm SKLADBA PODLAHOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

F O T O D O K U M E N T A C E

F O T O D O K U M E N T A C E P R O J E K T O V Á N Í, S T A T I K A A D Y N A M I K A S T A V E B, I N Ž E N Ý R S K Á ČINNOST F O T O D O K U M E N T A C E Oprava fasády a střechy tělocvičny ZŠ Lidická Základní škola Lidická 31/18,

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE, VODA A ODPAD, TOPENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE, VODA A ODPAD, TOPENÍ Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 01 Hlinsko STAVBA: Komplexní zateplení objektu pro volnočasové aktivity seniorů PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 ÚPRAVA

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

Bc. Petr Málek Komenského 89, Plaňany IČO tel.:

Bc. Petr Málek Komenského 89, Plaňany IČO tel.: AKCE : Stavební úpravy domu čp.85 Par.č. 51/1 Starý Kolín STAVEBNÍK : Obec Starý Kolín Náměstí 117 281 23 Starý Kolín ČÁST : Architektonicko stavební část D.1.1a) Technická zpráva Revize R0 26.2.2018 Důvod

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ 2013 STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOBIG s.r.o., Lannova třída 32, 370 01 České Budějovice IČO: 260 34 751 DIČ: CZ26034751 NP Šumava - Borová Lada - Demolice objektů v areálu bývalé roty 3 Objekt psince pozemek č. 208/1, k.ú. Borová Lada

Více

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Oprava střechy nad 7.oddělením,oprava verandy 9. oddělení,oprava WC pro personál na 9. oddělení a oprava chodníku před budovou Ds Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

INPROJEKT, spol. s r.o.

INPROJEKT, spol. s r.o. INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba Místo Stavebník Část Obsah : Výměna

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 , Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček,

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 21, NA PARCELE Č. 700/27 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 21, NA PARCELE Č. 700/27

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 21, NA PARCELE Č. 700/27 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 21, NA PARCELE Č. 700/27 , Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček,

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 32 NA PARCELE Č. 700/38 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 32 NA PARCELE Č. 700/38

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 32 NA PARCELE Č. 700/38 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 32 NA PARCELE Č. 700/38 , Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček,

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 17 NA PARCELE Č. 700/23 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 17 NA PARCELE Č. 700/23

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 17 NA PARCELE Č. 700/23 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 17 NA PARCELE Č. 700/23 , Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček,

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA STAVEBNÍ ČÁST. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 DSP F.

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA STAVEBNÍ ČÁST. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 DSP F. STAVEBNÍ ČÁST 06/2009 F.1 Technická zpráva 06/2009 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 1. Účel objektu, architektonické řešení Do stávajícího objektu jsou navrženy 4 bytové jednotky.

Více