Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 20/2015, konané dne 25. listopadu 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 20/2015, konané dne 25. listopadu 2015"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 20/2015, konané dne 25. listopadu 2015 Přítomni: Ing. Dominik, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Předčasný odchod: Ing. Hrodek, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Jednání rady města bylo přítomno při zahájení 7 členů rady města. Tímto bylo zasedání rady města schopno usnášet se ve všech bodech programu. Zasedání rady města zahájila a dále řídila starostka Mgr. Lenka Mrzílková V 15:00 hod. osobní návštěva p. Dvořáčka zástupce společnosti Bioprofit, s. r. o. k mat. č. RM/20/30/15 V 15:30 osobní návštěva p. Chabady k mat. RM/20/04/15 1. Zahájení, schválení programu Rada města schválila program jednání rady města dne 25. listopadu 2015 se změnou, jako první projednat mat. č. 46. RM/20/44/15 Návrh odměny pro oba jednatele společnosti Plavecký bazén, s. r. o. Schváleno: (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 2. Kontrola usnesení, úkolů Kontrola úkolů byla provedena, rada města bere na vědomí kontrolu úkolů. Rada města vzala na vědomí zápis RM č. 19 ze dne 11. listopadu RM/20/44/15 Návrh odměny pro oba jednatele společnosti Plavecký bazén, s. r. o. příspěvkových organizací, organizačních složek města a společnosti Plavecký bazén, s. r.o., poskytnutí odměny za 2. pololetí roku 2015 pro jednatele společnosti Plavecký bazén, s. r. o. Neratovice, Ivanu Slabou dle návrhu předkladatele. Schváleno: (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) příspěvkových organizací, organizačních složek města a společnosti Plavecký bazén, s. r.o., 1

2 poskytnutí odměny za 2. pololetí roku 2015 pro jednatele společnosti Plavecký bazén, s. r. o. Neratovice, Ing. Františka Veselého. Schváleno: (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3, nehlasoval: 0) 3. RM/20/01/15 Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2015 (ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, ZŠ 28. října a Dům kněžny Emmy) Rada města bere na vědomí přijetí transferu pro ZŠ Ing. Miroslava Plesingera-Božinova Neratovice, ZŠ 28. října Neratovice a Dům kněžny Emmy-domov pro seniory Neratovice. 4. RM/20/02/15 Rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí roku 2016 Rada města bere na vědomí předložené rozpočtové provizorium pro první čtvrtletí roku 2016 a doporučuje jej předložit na jednání zastupitelstva. 5. RM/20/03/15 Dodatek smlouvy o úvěru Rada města bere na vědomí předložený Dodatek smlouvy o úvěru č a doporučuje předložit materiál na jednání zastupitelstva města. 6. RM/20/04/15 Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2015 Rada města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva města. 7. RM/20/05/15 Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2015 OSVŠ Rada města schvaluje navržené rozpočtové změny u odboru sociálních věcí a školství. Schváleno: (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 8. RM/20/06/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny panu Mgr. Jaroslavu Zikmundovskému, řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Neratovice, Vojtěšská 1219, okres Mělník za 2. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny panu Mgr. Jaroslavu Zikmundovskému, řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Neratovice, za 2. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. 2

3 9. RM/20/07/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny panu Mgr. Jaroslavu Kuželovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, okres Mělník za 2. pololetí roku 2015 příspěvkových organizací, organizačních složek města a společnosti Plavecký bazén, s r.o., poskytnutí odměny panu Mgr. Jaroslavu Kuželovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, za 2. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. 10. RM/20/08/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Mgr. Miloslavě Lamačové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník za 2. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny paní Mgr. Miloslavě Lamačové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Neratovice, ul. 28. října, okres Mělník za 2. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. 11. RM/20/09/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny panu Mgr. Ivanu Friedovi, řediteli příspěvkové organizace Společenský dům Neratovice, nám. Republiky 1399, okres Mělník za 2. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny p. Mgr. Ivanu Friedovi, řediteli příspěvkové organizace Společenský dům Neratovice, za 2. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. 12. RM/20/10/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Aleně Slámové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník za 2. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny Aleně Slámové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Harmonie Neratovice, za 2. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. 3

4 13. RM/20/11/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Miloslavě Hainové, ředitelce příspěvkové organizace města Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník za 2. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny paní Miloslavě Hainové, ředitelce příspěvkové organizace města Dům dětí a mládeže Neratovice, za 2. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. 14. RM/20/12/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Mgr. Heleně Pinkerové, vedoucí organizační složky Městská knihovna Neratovice, okres Mělník za 2. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny paní Mgr. Heleně Pinkerové, vedoucí organizační složky Městská knihovna Neratovice, za 2. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. 15. RM/20/13/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Mgr. Jaroslavě Vítové, ředitelce příspěvkové organizace Dům kněžny Emmy domov pro seniory, za 2. pololetí roku 2015 poskytnutí odměny paní Mgr. Jaroslavě Vítové, ředitelce příspěvkové organizace Dům kněžny Emmy domov pro seniory, za 2. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. 16. RM/20/14/15 Návrh poskytnutí - udělení odměny paní Věře Jirků, vedoucí organizační složky Sociální služby města Neratovice, za 2. pololetí roku 2015 příspěvkových organizací, organizačních složek města a společnosti Plavecký bazén, s r.o., poskytnutí odměny paní Věře Jirků, vedoucí organizační složky Sociální služby města Neratovice, za 2. pololetí roku 2015 dle návrhu předkladatele. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0) 17. RM/20/15/15 Plán prevence kriminality města Neratovice na období

5 Rada města bere na vědomí Plán prevence kriminality města Neratovice na období a doporučuje jej předložit na jednání zastupitelstva města. 18. RM/20/16/15 Návrh Akčního plánu pro období let v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních a návazných služeb v Neratovicích a spádových obcí na období let Rada města vzala návrh Akčního plánu na období let ve městě Neratovice realizovaného v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na vědomí a doporučuje předložit materiál ke schválení na jednání zastupitelstva města. 19. RM/20/17/15 Žádost o navýšení počtu zaměstnanců odboru sociálních věcí a školství MěÚ Neratovice Rada města souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců o dva zaměstnance pro odbor sociálních věcí a školství, odd. sociálních věcí, pro výkon státní správy v oblasti sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Rada města ukládá tajemníkovi provést a vydat příslušnou změnu organizačního řádu a vydat nové organizační schéma úřadu. Rada města stanovuje celkový počet tabulkových míst na 110,5 od RM/20/18/15 Dům kněžny Emmy - domov pro seniory - návrh 3. změny rozpočtu 2015 Rada města bere na vědomí 3. návrh změny rozpočtu 2015 Domu kněžny Emmy - domova pro seniory a doporučuje ho předložit na jednání zastupitelstva města. V tomto bodě odešel Ing. Hrodek 21. RM/20/19/15 Žádost pana Jana Kočvary o udělení výjimky z nočního klidu z důvodu pořádání akcí přístupných veřejnosti v restauraci Na Koupališti, Tyršova č. p. 359, Neratovice Rada města, ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Neratovice č. 3/2012, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 ač. 1/2014, schvaluje výjimku z nočního klidu na den z 22 : 00 hodiny do 04 : 00 hodin dne pro konání společenské akce v restauraci Na Koupališti, Tyršova 359, Neratovice. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 5

6 22. RM/20/20/15 Informace Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, okres Mělník o vyhlášení ředitelského volna Rada města bere na vědomí informaci Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, okres Mělník o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 21. a RM/20/21/15 Žádost Divadelního spolku Havlíček o souhlas s umístěním sídla spolku Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Divadelní spolek Havlíček na adrese Divadélka Lípa, Berty Pirunčíkové 10, okres Mělník. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 24. RM/20/22/15 Revize příplatku za vedení ředitelů školských příspěvkových organizací dle schválených postupů při odměňování Rada města na základě schválených postupů při odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Neratovice schvaluje s účinností od příplatek za vedení ředitelům školských příspěvkových organizací dle návrhu předkladatele. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 25. RM/20/23/15 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 příspěvkové organizace města Základní umělecká škola Neratovice, Vojtěšská 1219, okres Mělník Rada města bere na vědomí výroční zprávu a meziroční srovnání příspěvkové organizace města Základní umělecká škola Neratovice, Vojtěšská 1219, okres Mělník za školní rok 2014/ RM/20/24/15 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 příspěvkové organizace města Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Rada města bere výroční zprávu a meziroční srovnání příspěvkové organizace města Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník za školní rok 2014/2015 na vědomí. 27. RM/20/25/15 Žádost Společenského domu Neratovice, nám. Republiky 1399, okres Mělník o schválení úpravy rozpočtu na rok 2015 Rada města bere na vědomí žádost Společenského domu Neratovice o rozpočtové úpravy a doporučuje tento materiál předložit na jednání zastupitelstva města. 28. RM/20/26/15 Žádost organizační složky města, Městská knihovna Neratovice, nám. Republiky 400, okres Mělník, o souhlas s podáním žádosti o dotaci 6

7 Rada města souhlasí s podáním žádosti organizační složky města, Městská knihovna Neratovice, nám. Republiky č. p. 400, okres Mělník o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury, Odboru umění, literatury a knihoven pro rok 2016 v programu Veřejné informační služby knihoven na podporu upgrade automatizovaného knihovního systému z formátu UNIMARC na MARC21. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) V tomto bodě odešel Ing. Dominik 29. RM/20/27/15 Žádost TJ Neratovice o individuální dotaci Rada města bere na vědomí žádost TJ Neratovice o individuální dotaci a doporučuje ji předložit na jednání zastupitelstva města. 30. RM/20/28/15 Návrh na vyhlášení dotačního řízení pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok 2016 a návrh složení dotačního výboru Rada města bere návrh na vyhlášení dotačního řízení pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok 2016 a návrh složení dotačního výboru na vědomí a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva města. 31. RM/20/29/15 Naplňování strategického plánu města Neratovic za rok 2015 Zápis z jednání RM: Rada města bere na vědomí předložené shrnutí naplňování strategického plánu města Neratovic za rok 2015 a doporučuje předložit materiál na jednání zastupitelstva města. 32. RM/20/30/15 Strategický plán města Neratovice - Projektová studie investičního záměru výstavby kompostárny města Neratovice Zápis o jednání: Rada města bere na vědomí Projektovou studie investičního záměru výstavby kompostárny města Neratovice a informace o závěrech a doporučeních pro možnou realizaci kompostárny v Neratovicích. Rada města doporučuje tuto studii předložit členům zastupitelstva města pro informaci. 33. RM/20/31/15 Pořízení územního plánu Neratovice z vlastního podnětu Rada města bere informaci o pořízení územního plánu Neratovice z vlastního podnětu na vědomí a doporučuje návrh usnesení o pořízení územního plánu z vlastního podnětu předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města. 34. RM/20/32/15 Reklama nad 0,5 m 2 na nám. Republiky 400 okenní výlohy (rampa) 7

8 Materiál odložen na další jednání rady města. Rada města žádá o předložení výměry a ceny požadované reklamní plochy. V tomto bodě odešla Mgr. Mrzílková. Jednání dále vedla Bc. Rajchertová. 35. RM/20/33/15 Záměr města prodej části pozemku p. č. 614/1 o max. vým. 390 m 2 k. ú. Neratovice Zápis o jednání RM Rada města se seznámila s žádostí p. Petra Jeřely o prodej části pozemku p. č. 614/1 o max. vým. 388 m 2 k. ú. Neratovice. Rada města odkládá projednání tohoto materiálu. Rada města žádá o vyjádření druhého spoluvlastníka pozemku. 36. RM/20/34/15 Záměr města prodej pozemku p. č. 30/5, části o vým. 34 m 2 (dle nové GP p. č. 30/62) a části o vým. 6 m 2 (dle nové GP st. p. č. 3134) k. ú. Neratovice Rada města se seznámila s žádostí společnosti ČEZ Distribuce a. s. o prodej pozemku p. č. 30/5, části o vým. 34 m 2 (dle nového GP p. č. 30/62) a části o vým. 6 m 2 (dle nového GP st. p. č. 3134) k. ú. Neratovice a zároveň bere na vědomí vyvěšení tohoto záměru prodeje na úřední desky v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rada města doporučuje předložení tohoto materiálu na jednání zastupitelstva města. 37. RM/20/35/15 Kanalizace Mlékojedy Rada města bere návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování kanalizace Mlékojedy na vědomí a doporučuje tento materiál předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města. 38. RM/20/36/15 Žádost o snížení nájemného za pronajaté nebytové prostory v čp. 232 ul. Kpt. Jaroše Rada města se schvaluje paní Pavle Skružné odpuštění části nájemného za pronajaté nebytové prostory v čp. 232 a to ve výši Kč za 4. čtvrtletí RM/20/37/15 Žádost o souhlas k provedení úpravy vstupu do objektu čp. 400 klubovna Junáka 8

9 Rada města uděluje Oddílu Junák český skaut souhlas k provedení úpravy vstupu do objektu čp. 400, kde oddíl užívá nebytové prostory k činnosti oddílu a to dle předložené vizualizace a na náklady oddílu Junák. 40. RM/20/38/15 Žádost o povolení na rok 2016 k užívání veřejného prostranství Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství za účelem stání pojízdné prodejny s pečivem na parkovišti na nám. Republiky (v zadní části parkoviště u železniční trati) na rok 2016, prodej 5 x týdně, dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 o místních poplatcích a platného sazebníku této vyhlášky. 41. RM/20/39/15 Žádost o povolení k užívání veřejného prostranství na rok 2016 Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství za účelem stání pojízdného stánku s občerstvením v ul. Masarykova u novinového stánku (pozemek p. č. 243/2 k. ú. Neratovice) na rok 2016, dle obecně závazné vyhlášky č.5/2012 o místních poplatcích a platného sazebníku této vyhlášky. 42. RM/20/40/15 Stanovení oprávnění pro tajemníka úřadu užívat při významných příležitostech závěsný znak (pro případ přijímání státoobčanského slibu) Rada města stanovuje Ing. Petra Svobodu k užívání závěsného znaku pro případ přijímání státoobčanského slibu. 43. RM/20/41/15 - Určení oddávacích dnů MěÚ Neratovice na I. pol Rada města schvaluje oddací dny na I. pololetí 2016 takto: - leden 16, 22 - únor 06, 19 - březen 11, 19 - duben 01, 16 - květen 06, 21 - červen 03, 11, RM/20/42/15 - Prodej suvenýrů a keramických zvonků 9

10 Rada města schvaluje prodej 370 kusů suvenýrů města Neratovice za cenu 23 Kč/ks a 50 kusů keramických zvonků s motivem vesnice za cenu 37 Kč/ks a 50 kusů keramických zvonků s motivem anděla za cenu 37 Kč/ks v Informačním centru. 45. RM/20/43/15 Návrh rozpočtu města Neratovice na rok 2016 Rada města bere 4. verzi návrhu rozpočtu na rok 2016 na vědomí a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva. 47.RM/20/45/15 Zpráva k usnesení ZM č. 5/11.8.1/2015 informace o provozování herních zařízení Zápis o jednání rady města: Rada města Neratovice bere předložené vyjádření na vědomí a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva města. Různé Různé č. 1 - Schválení programu jednání Zastupitelstva města Neratovice dne Rada města schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Neratovice, které se bude konat dne 16. prosince Různé č. 2 - Zápis ze sociální a zdravotní komise RM č. 6/2015 ze dne Rada města se seznámila se zápisem ze sociální a zdravotní komise RM č. 6/2015 ze dne Různé č. 3 - Informace o slavnostním vyhlášení ankety Sportovec roku města Neratovice Rada města se seznámila s informací pí Soukupové ve věci vyhlášení ankety Sportovec města Neratovice. Rada města rozšířila původní záměr ocenění nejlepších sportovců na obnovení Ceny města Neratovice bez omezení druhu aktivity. Toto udělování proběhne v souladu se schválenými pravidly, která na svém zasedání dne schválilo zastupitelstvo města. Různé č. 4 - Zařazení návrhu revokace usnesení Zastupitelstva města Neratovice č. 3/10.1/2015 na jednání ZM 10

11 Rada města bere žádost pana Jaroslava Třešňáka a Lenky Třešňákové na projednání návrhu revokace usnesení zastupitelstva města Neratovice č. 3/10.1/2015 na vědomí a postupuje žádost na jednání zastupitelstva města. Různé č. 5 - Informace o podání paní Aleny Proškové - řešení nedostatku parkovacích míst v Neratovicích, žádost o projednání návrhu Radou města a Zastupitelstvem města Neratovice a vyřízení odpovědi Rada města bere podání návrhu paní Aleny Proškové Řešení nedostatku parkovacích míst v Neratovicích na vědomí a postupuje informaci včetně odpovědi, zpracovaného technického posudku odborného projektanta v oboru dopravních staveb a stanoviska ALMEDA, a. s. k možnosti otevření Úrazové a centrální příjmové ambulance chirurgické pohotovosti na jednání zastupitelstva města. Různé č. 5 - Informace o Žádosti o přezkoumání postupu RM, návrh na odmítnutí návrhu p. Třešňáka, paní Třešňákové a spol. JTH Holding a žádost o zařazení bodu na program jednání Zastupitelstva města Neratovice Sousedská iniciativa Na Výsluní Kojetická ze dne Rada města bere informaci o žádosti Sousedské iniciativy Na Výsluní o přezkoumání postupu RM, návrh na odmítnutí návrhu p. Třešňáka, paní Třešňákové a spol. JTH Holding a žádost o zařazení bodu na program jednání ZM ze dne na vědomí a postupuje informaci včetně stanoviska stavebního úřadu MěÚ Neratovice na jednání zastupitelstva města. Různé č. 6 - Výsledek výběrového řízení na pozici ředitele Plaveckého bazénu, s. r. o. Neratovice ústní informace Rada města se seznámila s výsledkem výběrového řízení na pozici ředitele Plaveckého bazénu s. r. o. Neratovice a bere jej na vědomí. Závěr, informace Jednání rady města ukončila místostarostka Bc. Markéta Rajchertová Podpisy: Mgr. Kateřina Kořanová Bc. Markéta Rajchertová Předsedající: starostka Mgr. Lenka Mrzílková Zápis pořízen dne: 26. listopadu

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2015, konané dne 11. listopadu 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2015, konané dne 11. listopadu 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2015, konané dne 11. listopadu 2015 Přítomni: Ing. Dominik, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Ing. Hrodek,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, Ing. T. Hrodek, Ing. Kocourek Omluven: p. I. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2015, konané dne 23. září 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2015, konané dne 23. září 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2015, konané dne 23. září 2015 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2016 konané dne 2. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2016 konané dne 2. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2016 konané dne 2. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2015, konané dne 10. června 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2015, konané dne 10. června 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2015, konané dne 10. června 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2015, konané dne 27. května 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2015, konané dne 27. května 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2015, konané dne 27. května 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2016 konané dne 8. června 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2016 konané dne 8. června 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2016 konané dne 8. června 2016 Přítomni: Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Mgr. Mrzílková

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2015, konané dne 29. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2015, konané dne 29. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2015, konané dne 29. července 2015 Přítomni: Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Ing. Hrodek, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluveny: Mgr. Mrzílková,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2015, konané dne 1. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2015, konané dne 1. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2015, konané dne 1. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2016 konané dne 25. května 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2016 konané dne 25. května 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2016 konané dne 25. května 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: p.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2016 konané dne 20. ledna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2016 konané dne 20. ledna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2016 konané dne 20. ledna 2016 Přítomni: Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: p. Lenc,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2015, konané dne 26. srpna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2015, konané dne 26. srpna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2015, konané dne 26. srpna 2015 Přítomni: Ing. Dominik, p. Wiesner, Ing. Hrodek, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: :

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2015, konané dne 29. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2015, konané dne 29. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2015, konané dne 29. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2014, konané dne 11. června 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2014, konané dne 11. června 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2014, konané dne 11. června 2014 Přítomni: Mgr. Morava Mgr. Mrzílková, p. Šenkýř, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Omluven: Ing. Kocourek Za MěÚ: pí

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2016 konané dne 16. března 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2016 konané dne 16. března 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2016 konané dne 16. března 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 3/2015, konané dne 18. února 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 3/2015, konané dne 18. února 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 3/2015, konané dne 18. února 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Mgr. Mrzílková Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing. Hrodek, Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2015, konané dne 14. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2015, konané dne 14. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2015, konané dne 14. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Ing. Dominik, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2016 konané dne 13. dubna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2016 konané dne 13. dubna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2016 konané dne 13. dubna 2016 Přítomni: Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2016 konané dne 13. července 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2016 konané dne 13. července 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2016 konané dne 13. července 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č.7 konané dne 20. dubna 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č.7 konané dne 20. dubna 2011 Usnesení z jednání Rady města č.7 konané dne 20. dubna 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/7/01/11 - Zápis z likvidační komise 4. RM/7/02/11 - Přehled daňových

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2016 konané dne 27. dubna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2016 konané dne 27. dubna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2016 konané dne 27. dubna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 19. prosince 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 19. prosince 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 19. prosince 2012 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kocourek, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký Omluven: p. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 15 konané dne 21. září 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 15 konané dne 21. září 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 15 konané dne 21. září 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/15/01/11 - Žádost Domu dětí a mládeže Neratovice o finanční

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2014, konané dne 27. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2014, konané dne 27. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2014, konané dne 27. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Morava Mgr. Mrzílková, p. Šenkýř, Ing. Kroužecký, Ing. Hrodek, Ing. Kocourek Za MěÚ: JUDr. Konečný Omluveni: Ing.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 4. zasedání Rady města, konaného dne 24. 02. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 9. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Ewa

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í a Z Á P I S č. 6*)

U S N E S E N Í a Z Á P I S č. 6*) Obec Zbečno Zastupitelstvo obce Zbečno U S N E S E N Í a Z Á P I S č. 6*) ze zasedání Zastupitelstva obce Zbečno, konaného dne 26. 3. 2015 na Obecním úřadě ve Zbečně Začátek zasedání v 17:00 hodin. Přítomni:

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 01. 02. 2017 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 463/17/2017 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích.

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích. Usnesení z 83. zasedání rady města ze dne 8. 4. 2014 1862/83/2014/RM Rada města schvaluje uzavření smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, na pronájem pozemku p. č. 9406/2 o výměře

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne 19. 9. 2016 v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/40/2016-RM Rada města schvaluje program 40. zasedání s navrženým doplněním

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne 31.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161031/RM/641 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161031/RM/642 informaci ředitelky příspěvkové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 24. zasedání Rady města, konaného dne 16. 11. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne 15. 1. 2014 od 15.00 hod. v kanceláři starosty města 1/2014 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2013. 2/2014 RM bere

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 42. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 11.01.2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 1 Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 24. 9. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Koždoň, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 17. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 9. listopadu 1999 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. Přítomni:

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015

Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015 Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková, MPA tajemnice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Zápis jednání. Dodatek č. 2 ke SoD s Pragis a.s. 556/2008 7,0,0/ 7. BJ Stanovisko k návrhu na úpravu změny ÚP č.

Zápis jednání. Dodatek č. 2 ke SoD s Pragis a.s. 556/2008 7,0,0/ 7. BJ Stanovisko k návrhu na úpravu změny ÚP č. Zápis jednání Rada městské části 58. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 5), Ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček

Více