I N D E T S H O C K S H O C K S T A R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N D E T S H O C K S H O C K S T A R"

Transkript

1 N E E L E K T R I C K Ý R O Z N Ě T N Ý S Y S T É M I N D E T S H O C K S H O C K S T A R U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Č E S K Á R E P U B L I K A B Ř E Z E N

2 OBSAH Úvod 3 1. Prvky neelektrického roznětného systému a jejich funkce 4 2. Princip iniciace neelektrického roznětného systému 5 3. Konstrukce a technický popis neelektrických rozbušek Rozbuška SHOCKSTAR SURFACE Dnové rozbušky - Rozbuška INDETSHOCK MS / a rozbuška INDETSHOCK TS Rozbuška SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR Rozbuška SHOCKSTAR DUAL DELAY 9 4. Praktické použití neelektrických rozbušek a jejich výhody Praktické pokyny pro práci s rozbuškou INDETSHOCK MS /, INDETSHOCK TS Praktické pokyny pro práci s rozbuškou SHOCKSTAR SURFACE Praktické pokyny pro používání rozbušek INDETSHOCK MS / na povrchu při clonových odstřelech Konstrukce úvazku s rozbuškou SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR Doporučené postupy při tvorbě časování odstřelů A Postupná iniciace vrtů B Schéma s jištěním přenosu detonace C Příklady odstřelů Postup při selhávkách a jejich likvidaci Používání rozbušek INDETSHOCK / SHOCKSTAR v podzemí Používání rozbušek INDETSHOCK / SHOCKSTAR při destrukcích Iniciace systému INDETSHOCK / SHOCKSTAR Likvidace zbytků roznětného systému Balení a skladování Balení Spotřební doba a skladovací podmínky Zatřídění pro dopravu a skladování Poznámky 21 2 I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R

3 INDETSHOCK / SHOCKSTAR je neelektrický roznětný systém vyvinutý a od roku 1993 vyráběný firmou Austin Detonator s.r.o. (dříve divize Zbrojovky Vsetín). Oproti tradičnímu elektrickému roznětu, přináší tento systém nové možnosti v provádění trhacích prací. Všechny tyto přednosti s sebou přinášejí ekonomické výhody. Byť jsou prvotní jednorázové náklady pro používání neelektrického roznětného systému vyšší, celková nákladová bilance těžebních prací je výhodnější než při použití tradičního elektrického systému. Výsledky odstřelů provedených neelektrickým systémem (fragmentace, seismické účinky) mohou být výrazně lepší. Před vyvinutím neelektrického roznětného systému byl jediný způsob jak provést neelektrický odstřel použitím bleskovice a nebo zápalnice. Tato metoda má mnoho úskalí. Při použití bleskovice je vrt otevírán shora (obr. 02), což způsobuje vyšší rozlet rozpojené horniny, snižuje součinnost náloží a může vést k přelisování necitlivých průmyslových trhavin typu ANFO a některých emulzních trhavin. Dalšími známými nepříjemnostmi při použití bleskovice jsou nežádoucí rozlet a vyšší hlučnost. Při použití systému lze iniciovat detonaci ode dna vrtu (obr. 0-1), což přináší lepší využití energie detonace a vyšší součinnost náloží. obr. 0-1 obr. 0-2 Mezi jeho největší výhody patří následující: Vyšší bezpečnost vyloučením vlivu cizích zdrojů elektrické energie z principu iniciace. Vyšší variabilita časování a tím možnost ušití na míru časování odstřelu daným podmínkám. Efektivnější hospodaření s rozbuškami důsledkem užšího sortimentu nutného pro dosažení požadovaných výsledků. I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R i 3

4 1. PRVKY NEELEKTRICKÉHO ROZNĚTNÉHO SYSTÉMU A JEJICH FUNKCE 1 SHOCKSTAR SURFACE 2 SHOCKSTAR SURFACE je časovaná rozbuška vybavená plastovým konektorem s barevným rozlišením. Tato rozbuška má nižší sekundární náplň a slouží pouze k iniciaci detonační trubičky. Rozbušku lze iniciovat další neelektrickou rozbuškou, elektrickou rozbuškou, zážehovou rozbuškou, bleskovicí nebo roznětnicí pro neelektrické rozbušky. INDETSHOCK MS / INDETSHOCK TS Jedná se o dnové rozbušky s milisekundovým a délečasujícím zpožděním k iniciaci trhaviny ve vrtu. INDETSHOCK MS / se většinou používá pro aplikace na povrchu a INDETSHOCK TS v podzemí. Tyto rozbušky jsou iniciovány rozbuškou SHOCKSTAR SURFACE, SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR, případně bleskovicí. Pro použití s bleskovicí mohou být vybaveny T-konektorem. obr. 1-1 obr SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR Jedná se o rozbušku s iniciační mohutností dimenzovanou na iniciaci připojené bleskovice s gramáží 5-6 g/m PETN. Společně s bleskovicí rozbuška slouží k iniciaci až 20 detonačních trubiček v úvazku, který je podrobněji popsán na dalších stránkách této příručky. Nejčastěji je rozbuška používána v podzemí. 4 SHOCKSTAR DUAL DELAY Rozbuška SHOCKSTAR DUAL DELAY je sestavena z roz bušky SHOCKSTAR SURFACE a INDETSHOCK MS / nebo INDETSHOCK TS na jedné detonační trubičce. Použítí rozbušek SHOCKSTAR DUAL DELAY přináší snadnější a rychlejší manipulaci při zapojování a celkově zpřehledňuje roznětnou síť. obr. 1-3 obr I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R

5 2. PRINCIP INICIACE NEELEKTRICKÉHO ROZNĚTNÉHO SYSTÉMU i Principem iniciace neelektrického roznětného systému je předání iniciace z iniciačního prvku (rozbušky SHOCKSTAR SURFACE) na rozbušku v náloži a na další iniciační prvek. Na obrázku 2-1 vidíme správný způsob iniciace - k iniciaci dochází s dostatečným předstihem před tím, než je zahájen odhoz horniny. UPOZORNĚNÍ Pro úspěšné provedení odstřelu je nezbytné, aby byl vhodně zvoleným časováním předán vrtům iniciační impulz dostatečně dlouho před tím, než dojde k destrukci roznětné sítě jejich detonací. obr. 2-1 I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R 5

6 3. KONSTRUKCE A TECHNICKÝ POPIS NEELEKTRICKÝCH ROZBUŠEK 1 Rozbuška SHOCKSTAR SURFACE (s milisekundovým zpožděním) fixační trubička i Nový konektor tohoto typu rozbušky přispívá ke zvýšení komfortu obsluhujícího personálu a k úspoře času při sestavování roznětné sítě. Konstrukce konektoru minimalizuje střepinový efekt a usnadňuje sestavení sítě. Konektor je vyráběn v 9 barevných odlišeních, které odpovídají 9 nominálním časům zpoždění (tab. 1). Rozbušky SHOCKSTAR SURFACE mají iniciační mohutnost 0,11 g PETN a skládají se z dutinky s výbušnou náplní a systémem s velmi přesným nominálním zpožděním, těsnící zátky, detonační trubičky, fixační trubičky, štítku a barevně odlišeného konektoru. Slouží k sestavení povrchové časované sítě a k přenosu iniciace na detonační trubice rozbušek INDETSHOCK MS / a INDETSHOCK TS a SHOCKSTAR SURFACE. TECHNICKÁ DATA Dutinka Vnější průměr: Délka: Značení: Konektor Barva konektoru: Těsnící zátka Barva: Detonační trubička Základní délka: Barva: Detonační rychlost: Značení: hliník 7,65 mm max. 62 mm potisk s nominálním časem zpoždění PE dle nominálního času zpoždění (viz tab.1) vodivá pryž černá Surlyn / PE 2,4 + x x 0,6 m (x = 0, 1, 2, ) červená 2000 m/s pomocí štítku s údaji: číslo výrobní série typ rozbušky nominální čas zpoždění délka detonační trubičky kód sledovatelnosti obr. 3-1 ČASOVÁNÍ NEELEKTRICKÝCH ROZBUŠEK SHOCKSTAR SURFACE Nominální čas zpoždění Barva konektoru 0 zelená 9 hnědá 17 žlutá červená 33 šedá 42 bílá 67 modrá 100 černá 200 oranžová tab. 1 štítek UPOZORNĚNÍ Rozbuška SHOCKSTAR SURFACE není určena k iniciaci trhaviny! Tato rozbuška je celek tvořený dvěma hlavními částmi - plastovým konektorem a malou rozbuškou s detonační trubičkou. Tyto části jsou vyrobcem sestaveny v nerozebíratelný celek. Rozebráním může dojít k poškození tohoto celku a jeho nesprávné funkci! 6 I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R

7 2 DNOVÉ ROZBUŠKY Rozbuška INDETSHOCK MS / (s nebo milisekundovým zpožděním) Rozbuška INDETSHOCK TS (s, 100, 200 a 0 milisekundovým zpožděním) T-konektor Uvedené rozbušky mají iniciační mohutnost rozbušky 0,72 g PETN a skládají se z dutinky s výbušnou náplní a systémem zpoždění, detonační trubičky, těsnící zátky a popisného štítku. Rozbušky, které jsou určeny pro zapojení do rozbušky SHOCKSTAR SURFACE jsou také vybaveny fixační trubičkou umístěnou na konci detonační trubičky před zatavením. Používají se k iniciaci počinové nálože (boosteru) nebo přímo průmyslové trhaviny. Rozbušky mohou být opatřeny T konektory (obr. 3-4) a pak mohou být iniciovány bleskovicí. T-konektory jsou dodávány pouze sestaveny s rozbuškou. obr. 3-2 štítek i TECHNICKÁ DATA Dutinka Vnější průměr: Délka: Značení: Těsnící zátka Barva: Detonační trubička Základní délka: hliník 7,65 mm max. 58 až 93 mm potisk s nominálním časem zpoždění, písmeno V na dně vodivá pryž černá Surlyn / PE 2,4 + x x 0,6 m (x = 0, 1, 2, ) Barva: žlutá Detonační rychlost: 2000 m/s Značení: pomocí štítku s údaji - číslo výrobní série typ rozbušky nominální čas zpoždění (časový stupeň) délka detonační trubičky kód sledovatelnosti obr. 3-3 T-konektor obr. 3-4 I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R 7

8 Stupeň zpoždění INDETSHOCK MS / Nominální čas zpoždění (ms) ČASOVÁNÍ NEELEKTRICKÝCH ROZBUŠEK Interval zpoždění (ms) Stupeň zpoždění / / / / / / / / / INDETSHOCK TS Nominální čas zpoždění (ms) Interval zpoždění (ms) tab. 2 8 I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R

9 3 Rozbuška SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR Rozbuška SHOCKSTAR DUAL DELAY 4 Tato rozbuška je opatřena konektorem BUNCH s bleskovicí o gramáži 5-6 g/m. Základní nominální čas zpoždění této rozbušky je 0 ms, může však být vyrobena i s intervaly zpoždění 9, 17,, 33, 42, 67, 100 a 200 ms. Rozbuška je komplexně připravena i s konektorem u výrobce. Má iniciační mohutnost 0,16 g PETN. Jedná se o kombinaci rozbušky SHOCKSTAR SURFACE (nominální zpoždění 0, 17,, 42, 67, 100, 200ms) a INDETSHOCK MS / nebo INDETSHOCK TS (nominální zpoždění 3, 475, 0, 800, 9000ms). Používá se při povrchových clonových odstřelech. Použití těchto rozbušek při sestavování roznětné sítě přináší následující výhody: snížení manipulace a evidence při skladování urychlení sestavení roznětné sítě snížení množství spojů mezi jednotlivými prvky usnadnění vizuální kontroly propojení sítě obr. 3-5 i TECHNICKÁ DATA Dutinka Vnější průměr: Délka: Značení: hliník 7,65 mm max. 54 mm potisk s nominálním časem zpoždění Konektor PE Barva konektoru: dle nominál. času zpoždění Těsnící zátka vodivá pryž Barva: černá Detonační trubička Surlyn / PE Základní délka: min. 2,4 m Barva: červená Detonační rychlost: 2000 m/s Značení: pomocí štítku s údaji - číslo výrobní série typ rozbušky nominální čas zpoždění délka detonační trubičky kód sledovatelnosti Svazkovač Délka: 0,6 m obr. 3-6 TECHNICKÁ DATA Detonační trubička Základní délka: Barva: Detonační rychlost: Značení: tab. 3 Surlyn / PE 2,4 + x x 0,6 m (x = 0, 1, 2, ) žlutá 2000 m/s pomocí štítku s údaji ČASOVÁNÍ NEELEKTRICKÝCH ROZBUŠEK SHOCKSTAR DUAL DELAY SHOCKSTAR SURFACE INDETSHOCK MS / INDETSHOCK TS 0 ms 800 ms 17 ms 475, 0 ms ms 3, 475, 0 ms 42 ms 475, 0, 9000 ms 67 ms 475, 0, 9000 ms 100 ms 9000 ms 200 ms 9000 ms i I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R 9

10 Konstrukce clonového odstřelu s použitím rozbušek SHOCKSTAR DUAL DELAY, INDETSHOCK MS / a SHOCKSTAR SURFACE Barva detonační trubičky SHOCKSTAR SURFACE INDETSHOCK MS / SHOCKSTAR DUAL DELAY obr PRAKTICKÉ POUŽITÍ NEELEKTRICKÝCH ROZBUŠEK A JEJICH VÝHODY Rozbušky INDETSHOCK / SHOCKSTAR se používají k iniciaci průmyslových trhavin při trhacích pracích na povrchu i v podzemí. UPOZORNĚNÍ Neelektrické rozbušky INDETSHOCK / SHOCKSTAR se nesmí používat na pracovištích v podzemí s výskytem uhelného prachu a metanu. Praktické pokyny pro práci s rozbuškou INDETSHOCK MS /, INDETSHOCK TS ADJUSTACE 1. Pomocí adjustačního kolíku vytvořit otvor co nejblíže středu, ose nálože, směřující do středu nálože (obr. 4-1). 2. Rozbušku zasunout do otvoru (obr. 4-2). 1 Podmínky použití: rozmezí teplot od -30 C do +60 C při namáhání tlakem vody 0,3 MPa po dobu 7 dnů Výhody použití neelektrických rozbušek: umožňují práci v mokrém prostředí a pod vodou umožňují vytvořit časované roznětné sítě s vysokou variabilitou časování zajišťují vysokou bezpečnost práce umožňují snížení seismických účinků, provázejících trhací práce obr. 4-1 obr I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R

11 3. Rozbuška musí být zasunuta celou délkou dutinky (obr. 4-3, obr. 4-4). Praktické pokyny pro práci s rozbuškou SHOCKSTAR SURFACE ZAPOJENÍ 2 obr. 4-3 obr Vytvořit smyčku na detonační trubičce (obr. 4-5). 5. Smyčku přetáhnout přes nálož a utáhnout (obr. 4-6). obr. 4-5 obr. 4-6 obr. 4-8 Správný postup při zatažení ST do konektoru 6. Pro nálože delší než 700 mm vytvořit dvě smyčky (obr. 4-7). obr. 4-7 obr. 4-9 Uzamčení konektoru se zataženou ST I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R 11

12 UPOZORNĚNÍ Při zapojování dbejte na to, aby nebyly trubičky v konektorech překříženy. Na každou stranu konektoru lze připojit maximálně 4 trubičky, celková kapacita konektoru je 8 trubiček. min. 60 cm min. 60 cm obr obr Správnost zapojení ST do nového SSC UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte dvojité (zpětné) provlečení jedné detonační trubičky jako prevenci proti jejímu vyklouznutí z konektoru (viz obr. 4-11). Dvojité provlečení je nestandardním zapojením a nelze tak zaručit spolehlivý přenos detonace. obr ODPOJOVÁNÍ obr Nesprávné, dvojité, provlečení obr. 4-5 UPOZORNĚNÍ Zapojujte, umísťujte konektor tak, aby jeho vzdálenost byla vždy minimálně 60 cm od dalšího konektoru nebo dnové rozbušky (viz obr a 4-13). obr Správný postup odpojení ST z konektoru 12 I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R

13 3 Praktické pokyny pro používání rozbušek MS / na povrchu při clonových odstřelech Konstrukce nálože ve vrtu Pro dosažení spolehlivých výsledků je nálož ve vrtech nutné iniciovat ve dvou bodech, tedy dvěma rozbuškami INDETSHOCK MS /. Jednu rozbušku umísťujeme na dno vrtu (resp. ke dnu vrtu) a druhou v horní části vrtu, pod ucpávku. Ve vrtech delších než 10 m doporučujeme používat dvě rozbušky. Horní počin 0 ms Dolní počin 475 ms DETAIL Horní počin DETAIL ms Dolní počin MS / obr MS / DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Orientace rozbušky musí být vždy dnem směrem k delší části nálože. Při řešení časování je nutno vždy počítat s rychlostí přenosu rázové vlny v detonační trubičce (2000 m/s). Ve všech vrtech situujte počinové nálože (náložka s rozbuškou) shodně. Ve vrtech delších než 10 m se doporučuje používat vždy dvě počinové nálože, u kratších vrtů je možnost použít pouze jednu počinovou nálož za předpokladu, že vrt je hladký a je vyloučeno přerušení nálože při nabíjení. Detonační trubičky rozbušek počinových náloží musí vyčnívat z vrtu minimálně 0,6 m. Detonační trubičky u všech propojení zasouvat do konektoru na stejnou vzdálenost. Detonační trubičku v rámci roznětné sítě nikdy nezkracovat. Výjimkou je odříznutí přívodního vedení pro zkoušku jiskrové roznětnice a pro samotný odstřel. Při této činnosti dbát na to, aby se do trubičky nedostala vlhkost, která by zapříčinila její nefunkčnost. Obvykle se používá na dně vrtu nominální čas zpoždění 475 ms a pro horní roznět 0 ms. Při délce vrtu nad 30 m se doporučuje na dolní roznět nominální čas zpoždění 4 ms. Obě rozbušky ve vrtu (u dna a pod ucpávkou) by měly být vždy umístěny tak, aby jejich dno směřovalo k delší části nálože. Iniciace obou rozbušek je zajištěna rozbuškou SHOCKSTAR SURFACE, v tomto případě (viz obr. 4-15) s nominálním zpožděním ms. Takto řešená nálož je iniciována ode dna vrtu, což přináší nejefektivnější využití energie výbuchu. Rychlost šíření rázové vlny v detonační trubičce je 2000 m/s, což představuje zpoždění 0,5 ms/m. Toto zpoždění by mělo být zohledněno při projektování časového schématu jednotlivých náloží a odstřelu. V případě použití stejných nominálních zpoždění obou rozbušek ve vrtu dojde k iniciaci shora, tedy i k menšímu využití energie výbuchu na rozpojení horniny. foto: Clonový odstřel Luleč (Česká republika), říjen 2009 I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R 13

14 4 Konstrukce úvazku s rozbuškou SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR Doporučené postupy při tvorbě časování odstřelů 5 Při konstrukci úvazku je důležité věnovat pozornost délkám detonačních trubiček tak, aby je bylo možné spojit do svazků. Kromě uchycení svazku se bleskovice BUNCH konektoru nesmí přiblížit k ostatním trubičkám a svazkům na <20 cm. Do SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR může být zapojeno max. 20 detonačních trubiček. Postupná iniciace vrtů Existuje mnoho způsobů jak má být roznětná síť časována. Obvykle se používá posloupnost, kdy jsou vrty iniciovány v řadách jedna po druhé. Tento způsob je jednoduchý z hlediska zapojování, je však už méně vhodný zvážíme-li možné odstraňování problémů způsobených zastavením přenosu iniciace. Nastane-li problém v některém místě, nedojde k zastavení odstřelu, ale budou s nejvyšší pravděpodobností iniciovány ostatní vrty, kromě vrtů v řadě, ve které se vyskytl problém (viz obr. 4-18). Problémy vzniklé s odstraňováním nesprávného průběhu odstřelu jsou poté značné. A obr Společnost Austin Detonator naproti tomu doporučuje koncipovat roznětnou síť takovým způsobem, aby potenciálně vzniklý problém zastavil celý odstřel. Odstraňování takovéto závady je poté mnohem snadnější (viz obrázek 4-19). obr obr obr Clonový odstřel třířadý s iniciací z jedné strany 14 I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R

15 B Schéma s jištěním přenosu detonace Další způsob jak zajistit bezchybný odstřel a předejít problémům způsobených nepřenesením detonace je schéma zapojení roznětné sítě s jištěním přenosu (obr. 4-20). Toto schéma lze použít při odstřelech se dvěma rozbuškami ve vrtu. Iniciace je do vrtu přiváděna ze dvou bodů a tím dochází k jištění iniciace vrtu. Příklady odstřelů 1. Clonový odstřel třířadý s iniciací z jedné strany Obr Iniciace systému je v místě START. V každém vrtu jsou rozbušky stejného nominálního zpoždění. Časování jednotlivých vrtů je zabezpečeno rozbuškami SHOCKSTAR SURFACE časového zpoždění ms v první řadě a u posledních vrtů ve druhé a třetí řadě; 42 ms směrem do pole. Čísla v kroužcích znamenají čas iniciace rozbušky SHOCKSTAR SURFACE v daném místě, který je součtem předcházejícího času a nominálního času rozbušky v daném místě. Nálož ve vrtu je iniciována po 475 milisekundách. C 2. Clonový odstřel třířadý s iniciací z jedné strany s použitím patních vrtů Obr Obdobná situace jako na obr s tím rozdílem, že jsou připojeny i patní vrty rozbuškou SHOCKSTAR SURFACE 42 ms s detonační trubičkou dlouhou 34 m. Mezi vrty v první řadě je zpoždění 17 ms, mezi řadami je zpoždění ms. V patních vrtech je jedna počinová náložka s rozbuškou INDETSHOCK MS / s časovým zpožděním 475 ms, která je umístěna blíž k ucpávce. V místě startu je iniciována i síť pro patní vrty. obr Schéma zapojení sítě s jištěním přenosu detonace obr Clonový odstřel třířadý s iniciací z jedné strany s použitím patních vrtů I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R 15

16 UPOZORNĚNÍ Při zapojování rozbušek postupovat vždy jedním směrem (začít buď od nuly nebo od posledního časového stupně). Do konektoru může být zapojeno max. 8 detonačních trubic. Dbát na to, aby detonační trubičky mezi vrty nebyly napnuty; při zadávání délky trubičky je potřeba vždy počítat s rezervou minimálně 0,6 m. Po zapojení celé sítě, provést důslednou kontrolu správnosti zapojení a zamezit vstupu pracovníků do již zkontrolovaného úseku. Vizuální kontrola je jedinou možnou kontrolou správnosti zapojení. Systém je možno odstartovat pomocí speciálních roznětnic (MICKO 1 - obr a SURE- FIRE - obr. 4-28) nebo pomocí rozbušky druhu odolnosti S, SICCA, případně V nebo zážehovou rozbuškou se zápalnicí, která se připevní k detonační trubičce izolační páskou, dnem proti směru plánovaného postupu iniciace roznětného systému (viz obr. 4-26). 3. Clonový odstřel třířadý s iniciací ze středu s použitím patních vrtů Obr Situace obdobná jako na obr. 4-21, s tím rozdílem, že iniciace systému je ze středu první řady a časování vrtů v první řadě je kombinací rozbušek 17 ms a 42 ms. U patních vrtů vidíme kombinaci rozbušek SHOCKSTAR SURFACE nominálního zpoždění 9, 17, a 42 ms. Odhoz uvolněné horniny je v tomto případě do středu pole. 4. Plošný odstřel s iniciací ze středu Obr Uvedené schéma je jednou z mnoha možností konstrukce plošných odstřelů. Celý systém je odstartován ze středu pole s postupnou iniciací ze středu. Pro konstrukci nálože a zapojení sítě platí zásady uvedené v úvodu kapitoly č. 4 s tím, že při zapojování sítě se doporučuje postupovat ze středu pole od časového stupně 0 ms. K odhozu rozpojené horniny v tomto případě nedojde, rozpojená hornina se pouze nakypří a navýší. obr Plošný odstřel s iniciací ze středu obr Clonový odstřel třířadý s iniciací ze středu s použitím patních vrtů 16 I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R

17 6 Postup při selhávkách a jejich likvidaci Zásadní postup je zachován jako při jiných druzích roznětů. Rozdíl je pouze v tom, že je možno jednoduchým způsobem zjistit, zda byla detonační trubička selhané rozbušky iniciována. Uvedené zjistíme odříznutím cm trubičky a jejím profouknutím na podložku. V případě, že nebyla iniciována, objeví se na podložce bílý prášek výbušniny. Detonační trubičku je zakázáno stříhat; může se pouze řezat. Počet rozbušek SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR určuje počet nabitých vrtů. Jejich detonační trubičky se upevňují do konektoru startovací rozbušky SHOCKSTAR SURFACE nebo SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR (podle počtu detonačních trubiček). Na obrázku 4-24 je 65 vrtů nabitých a detonační trubičky z těchto náloží jsou upevněny do čtyř rozbušek SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR. Detonační trubičky z těchto čtyř rozbušek jsou zasunuty do konektoru rozbušky SHOCKSTAR SURFACE s požadovanou délkou přívodního vedení. 7 Používání rozbušek INDETSHOCK / SHOCKSTAR v podzemí Používání rozbušek INDETSHOCK / SHOCKSTAR při destrukcích 48 Předností neelektrického roznětu je možno využít při trhacích pracích na ražení a dobývání. Při této činnosti je možno využít celý sortiment rozbušek přizpůsobený charakteru hornické činnosti. Výhody neelektrického roznětu je možné využít i při destrukčních pracích, zvlášť ve ztížených podmínkách, kde je použití elektrických rozbušek nebezpečné - zejména při výskytu cizích zdrojů elektrické energie. Velmi výhodné je řešení v kombinaci bleskovice - rozbuška, kde bleskovice slouží k iniciaci neelektrických rozbušek opatřených T konektorem, který slouží k jednoduchému připojení detonační trubičky na bleskovici. Samotná bleskovice je iniciována rozbuškou dle volby. Nemalou výhodou, v porovnání s elektrickým roznětem, je podstatně nižší pracnost při spojování sítě, což v konečném důsledku zvyšuje samotnou bezpečnost. obr Ražení štoly Do vrtů jsou použity rozbušky INDETSHOCK TS. Dno rozbušek musí směřovat vždy k delší části nálože. Počinovou náložku tvoří náložka trhaviny a rozbuška do ní zasunutá. Detonační trubičky vyčnívající z vrtů jsou spojeny do svazků maximálně dvaceti kusů a na dvou místech, vzdálených od sebe 30 cm jsou ovinuty izolační páskou (obr. 4-16). V tomto vymezeném úseku je celý svazek připevněn do rozbušky SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR. Takto jsou připevněny do rozbušek SHOCKSTAR BUNCH CONNEC- TOR detonační trubičky ze všech vrtů. obr. 4- Destrukce betonových základů I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R 17

18 9 Iniciace systému INDETSHOCK / SHOCKSTAR Likvidace zbytků roznětného systému 10 Detonační trubičku neelektických rozbušek lze iniciovat elektrickou rozbuškou, jiskrovou roznětnicí SUREFIRE nebo roznětnicí MICKO Iniciace pomocí elektrické rozbušky Dno elektrické rozbušky orientovat ke konci detonační trubičky a proti směru postupu iniciace roznětného systému. Neaktivní (vystřelené) zbytky detonačních trubic se soustřeďují na vyznačeném místě a předávají firmám oprávněným ke zneškodňování průmyslových odpadů pod katalogovým číslem (plastové obaly), kategorie O (ostatní odpady). Kovové části rozbušek (střepiny) se soustřeďují na vyznačeném místě a předávají se oprávněným osobám k využití pod katalogovým číslem (směsné kovy), kategorie O. obr Iniciace pomocí elektrické rozbušky 2. Iniciace pomocí roznětnice obr MICKO 1 - roznětnice pro elektrický a neelektrický roznět 3. Iniciace pomocí neelektrické rozbušky obr Neelektrická rozbuška s přívodním vedením na cívce pro start odstřelu 18 I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R

19 5. BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 1 Balení Sestavené neelektrické rozbušky jsou baleny do kartonu z vlnité lepenky a plastových sáčků (PAPE) nebo sáčků opatřených hliníkovou fólií (AlPE), které plní funkci vnitřního obalu. Počet kusů v sáčku závisí na délce detonační trubičky rozbušky. Výrobky v obalech splňují náročné podmínky mezinárodních předpisů pro silniční, železniční, námořní a leteckou přepravu, což dokladují certifikační kódy uvedené na obalu. obr. 5-1 Nálepky na sáček - jsou stejné jako nálepky na karton, na němž jsou navíc doplněny hmotnostní údaje obsahu obr. 5-2 Identifikační praporky označující typ rozbušky I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R 19

20 2 Spotřební doba a skladovací podmínky Zatřídění pro dopravu a skladování a) Spotřební doba neelektrických rozbušek je 2 roky, pokud jsou skladovány za podmínek teploty -30 C až +40 C v zatavených AlPE sáčcích. Záruční doba je shodná s dobou spotřeby. V případě porušení originálního balení musí být rozbušky spotřebovány do tří měsíců. Rozbušky INDETSHOCK MS a INDETSHOCK TS jsou zatříděny jako 1.1B, UN Rozbušky INDETSHOCK MS a INDETSHOCK TS, které jsou vloženy do ochranného elementu z plastu jsou zatříděny jako 1.4B, UN 0361 nebo jako 1.4S, UN 00. Zatřídění se liší způsobem vyztužení stěn vnějšího obalu a počtem rozbušek v kartonu. Rozbušky SHOCKSTAR SURFACE jsou zatříděny jako 1.4S, UN 00. Rozbušky SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR s bleskovicí jsou zatříděny jako 1.1B, UN Rozbušky SHOCKSTAR BUNCH CONNECTOR bez bleskovice jsou zatříděny jako 1.4S, UN 00. Rozbušky SHOCKSTAR DUAL DELAY jsou zatříděny jako 1.1B, UN Rozbušky SHOCKSTAR DUAL DELAY, které jsou vloženy do ochranného elementu z plastu jsou zatříděny jako 1.4B, UN 0361 nebo jako 1.4S, UN 00. Zatřídění se liší způsobem vyztužení stěn vnějšího obalu a počtem rozbušek v kartonu. b) Spotřební doba neelektrických rozbušek je 2 roky, pokud jsou skladovány za podmínek teploty -30 C až +40 C a RV MAX. 65% v zatavených PAPE sáčcích. Záruční doba je shodná s dobou spotřeby. V případě porušení originálního balení musí být rozbušky spotřebovány do tří měsíců. c) Spotřební doba rozbušek, které jsou baleny do kartonů bez sáčků, je 3 měsíce. Sklady musí být čisté, ohnivzdorné, větrané a uzamykatelné. Rozbušky nesmí být dlouhodobě vystaveny teplotě vyšší než C a musí být chráněny před přímými slunečními paprsky. obr. 5-3 DÉLKY DETONAČNÍCH TRUBIČEK ve smyčce od 2,4 m do,4 m násobek = 0,6 m na cívkách (pro typ SURFACE 0 ms) od,0 m do 400,0 m tab I N D E T S H O C K obr. 5-4 / S H O C K S T A R 3

21 6. POZNÁMKY Odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti Výrobky popsané v tomto dokumentu se přísně řídí zákony, vyhláškami a předpisy ČR. Nabývání a manipulace s výrobky popsanými v dokumentu musí být v souladu s výše uvedenými zákonnými ustanoveními. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. I N D E T S H O C K / S H O C K S T A R 21

22 Výrobce, zákaznický servis: Austin Detonator s.r.o. Jasenice 712, Vsetín Česká republika tel.: fax: Distribuce a servis: Austin Powder Service CZ s.r.o. Jasenice 712, Vsetín Česká republika kontaktní adresa: Jízdárenská 590, Vyškov 1 tel./fax: Distribuce a servis Slovensko: Austin Powder Slovakia s.r.o. Rybničná 40, Bratislava Slovensko tel.: (+421) fax: (+421) Austin Detonator v w w w. a u s t i n. c z w w w. a u s t i n s e r v i c e. c z w w w. a u s t i n p o w d e r. s k

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška Ing. Pavel Křivánek H 4 Austin Detonator s.r.o. E*Star - elektronické rozbuška Abstrakt Elektrické a neelektrické rozbušky jsou v poslední době doplněny stále více využívanými elektronickými rozbuškami.

Více

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 Základní složky trhavin Látky výbušné estery kyseliny dusičné, aromatické nitrolátky Nytroglycerin olej. Kapalina, těkavá, tuhne při 10 C, citlivá, detonační rychlost 8500m/sec

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PL ASTICKÉ DŮLNÍ SKALNÍ TRH AVIN Y AUSTROGEL P

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PL ASTICKÉ DŮLNÍ SKALNÍ TRH AVIN Y AUSTROGEL P 1. Rozsah a podmínky použití NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PL ASTICKÉ DŮLNÍ SKALNÍ TRH AVIN Y AUSTROGEL P 1.1 AUSTROGEL P je skalní, vodě odolná a ekologická trhavina (dále jen trhavina), která se může používat při

Více

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU SOUČÁSTI NÁVRHU: A, Parametry odstřelu B, Roznět náloží C, Škodlivé účinky odstřelů TRHACÍ PRÁCE A ROZPOJOVÁNÍ HORNIN PROGRAM Č. 3 1, Volba skutečné zabírky: z sk [m] Volíme

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.4 Inovace studijního oboru Geotechnika 4. Přednáška Nátřasný odstřel Nátřasné odstřely patří počtem řad vrtů (>3) mezi odstřely plošné. Typické plošné (kobercové)

Více

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech 9. cvičení Demolice Trhací práce na lomech Demolice Demolice Obecné vzorce pro výpočet destrukce Konstrukce z prostého betonu nebo zdiva Q = ( w 2 + w) c t kde Q hmotnost nálože [kg] w záběr nálože [m]

Více

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni.

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni. TRHAVINY Historie SINCE 1920 Explosia a. s. Explosia a. s. je tradiční a nejvýznamnější český výrobce výbušnin, jehož historie sahá do roku 1920, kdy byla založena Československá akciová továrna na látky

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí se štěrbinovým výtokem (dále jen vyústí). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II.

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Světlomet SV-01 číslo dokumentace: 205 22-150 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz VÍŘIVÉ

Více

rozpojovacích prací vzorový Technologický postup ..(název akce) Green Break Technology CZ s.r.o., Hledíková 191, 252 42 Osnice

rozpojovacích prací vzorový Technologický postup ..(název akce) Green Break Technology CZ s.r.o., Hledíková 191, 252 42 Osnice vzorový Technologický postup rozpojovacích prací..(název akce) V.dne. 0. Výklad pojmů GBT Green Break Technology, technologie tlakového rozpojování materiálů Technik GBT osoba vyškolená výrobcem nebo dovozcem

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované Co by bylo dobré vědět, než si objednáte textilní pás? Pár doporučení a rad jak na textil. Výběr textilních pásů Textilní pásy se

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním.

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním. KATALOGOVÝ LIST KM 0043/96h PŘÍRUBOVÁ LIŠTA Vydání: 8/07 DK 20/3; DK 30/3; DK 40/4 Strana: 1 Stran: 4 Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 4 TECHNOLOGIE RAŽENÍ Technologie ražení podzemích děl lze rozdělit: Metody ražby

Více

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu:

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu: Průvodní dokumentace Prohlášení výrobce o bezpečnosti výrobku Výrobce ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ve znění následujících změn a doplňků prohlašuje, že výrobek

Více

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER

www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER Přeprava Pro přepravu potrubí by měly být dopravní prostředky voleny tak, aby potrubí mohlo v nákladovém prostoru

Více

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD SYLOMER Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.1 1. Přednáška Kompendium předmětu Trhací práce a rozpojování hornin Dokumentace a rozsah trhacích prací Rozsah trhacích prací prací Malý rozsah Malý rozsah

Více

ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

Trhacípr metra v Helsinkách

Trhacípr metra v Helsinkách C:\Documents and Settings\ivan.pirsc Trhacípr práce při p i výstavbě metra v Helsinkách Ivan Piršč, Vladimír Pravda, TVO - VTP Metrostav a.s. 13.4.2012 1 Stávajícía nověbudovanátrasa metra v Helsinkách

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIDLICE, ZÁSUVKA 63A NZZ 63. č. 20428

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIDLICE, ZÁSUVKA 63A NZZ 63. č. 20428 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIDLICE, ZÁSUVKA 63A NZZ 63 č. 20428 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava Radvanice

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava Radvanice Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty) Hmotné produkty 1.1 * Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky (jen osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky a záchranné prostředky) 1.2 * Ostatní

Více

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 Popis: Přístroj E-ITN 10.7 je elektronický indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností pracující se dvěma snímači teploty. Jeden snímač snímá

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústek pro kruhové potrubí (dále jen vyústek) jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ KONCOVÝ SPÍNAČ TYP X2K2B1/Z

NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ KONCOVÝ SPÍNAČ TYP X2K2B1/Z ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA II.

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA II. MECHANICKÉ DÍLY BLOKU ZESILOVAČE Všechny součásti bloku zesilovače jsou montovány na šasi z polotvrdého hliníkového plechu tl. 1,5 mm. Jeho výkres je na obr. 8. Povrchová úprava by měla být provedena kvalitním

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka PROPOJOVACÍ OPTICKÁ SKŘÍŇ POK-72XX POK-36XX

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka PROPOJOVACÍ OPTICKÁ SKŘÍŇ POK-72XX POK-36XX ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka PROPOJOVACÍ OPTICKÁ SKŘÍŇ POK-72XX POK-36XX č. dokumentace: 212 16 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0051/00c ZÁVĚSNÁ LIŠTA Vydání: 8/07 ZL 20, ZL 37 Strana: 1 Stran: 5

KATALOGOVÝ LIST KM 0051/00c ZÁVĚSNÁ LIŠTA Vydání: 8/07 ZL 20, ZL 37 Strana: 1 Stran: 5 KATALOGOVÝ LIST KM 0051/00c ZÁVĚSNÁ LIŠTA Vydání: 8/07 ZL 20, ZL 37 Strana: 1 Stran: 5 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti závěsných profilových lišt (dále jen lišty) a úhlových

Více

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.2.102 DOPRAVNÍ

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z č. 20212 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část

PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část 1/2009 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. ROZDĚLENÍ PODZEMNÍCH STAVEB Podle dispozičního uspořádání Stavby liniové -

Více

FLD 100 Série. Průmyslový průtokoměr Uživatelská příručka

FLD 100 Série. Průmyslový průtokoměr Uživatelská příručka FLD 100 Série Průmyslový průtokoměr Uživatelská příručka OBSAH: A. VYBALENÍ PRŮTOKOMĚRU 1.1 Kontrola balení a případného vnějšího poškození 1.2 Navrácení zboží do opravy B. POKYNY K INSTALACI PŘÍLOHA:

Více

3Binstruments K O N T E J N E R Y. lékařské nástroje HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ KONTEJNERY

3Binstruments K O N T E J N E R Y. lékařské nástroje HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ KONTEJNERY 3Binstruments K O N T E J N E R Y HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ Petrovická 857 Tel./Fax.:566 618 317 592 31 Nové Město na Moravě 566 618 135 Obsah: Strana Popis kontejnerů 1 2 Kontejnery 1/1 ( 580x280 mm ) 3 6 Kontejnery

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek...

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TLUMIČŮ HLUKU SMRF "(dále jen TLUMIČŮ). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis... 2

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -025

BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -025 SIZE:X70X6P Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -05 Obsah Stručný úvod... Funkce...... Úvod k tlačítkům... Montáž základní desky... Schéma zapojení vnitřního monitoru...3 Nastavení

Více

Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No

Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu Překlad Publication No. 1501 / UPDATE 07.12 Id. No. 064265 U každého objektu obsahujícího zóny s výskytem výbušné atmosféry je potřeba přesně určit jejich

Více

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN

Návod k používání a obsluze. ventilátory MULTIFAN Návod k používání a obsluze ventilátory MULTIFAN Obsah I. BEZPEČNOST PRÁCE 3 II. TECHNICKÝ POPIS 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE...6 IV. MONTÁŽ.13 V. OBSLUHA A ÚDRŽBA..15 VI. BALENÍ, PŘEPRAVA SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE...15

Více

Riser kabel. Ø 12 mm 24 vláken

Riser kabel. Ø 12 mm 24 vláken Riser kabel kabel Ø mm a příslušenství Ø mm 4 vláken Optické kabely včetně příslušenství Strana Optické kabely Riser kabel Ø mm a příslušenství Kabely pro postupné připojování zákazníků (Riser kabely)

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.3 3. Přednáška Hromadné odstřely v povrchových lomech Systematika Trhací práce v povrchových dolech a lomech rozdělujeme na: - Primární (hlavní, prvotní),

Více

Riser kabely a příslušenství

Riser kabely a příslušenství služby Produktový Riser kabely a příslušenství Strana 1 služby Produktový Vnitřní, plně dielektrický kabel s LSZH pláštěm v provedení s 12 nebo 24 optickými vlákny dle ITU.T G.657.A, určený pro postupné

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

Výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky, č. Osvědčení 1445, a homologován pod číslem E8 10R-04 7084.

Výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky, č. Osvědčení 1445, a homologován pod číslem E8 10R-04 7084. Malá siréna AZD 530 A/M Návod k použití a montáži Výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky, č. Osvědčení 1445, a homologován pod číslem E8 10R-04 7084. Vážený zákazníku,

Více

EMKO F3 - indukční průtokoměr

EMKO F3 - indukční průtokoměr EMKO F3 - indukční průtokoměr Princip činnosti Měřidlo je založeno na principu elektromagnetické indukce. Je určeno k měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Je zvlášť vhodné tam, kde tradiční mechanická

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Výsekový lis C-PRESS 440

Výsekový lis C-PRESS 440 Návod k obsluze Výsekový lis C-PRESS 440 Obsah 1. Informace pro instalaci a provoz... 3 2. Technické parametry... 4 3. Popis stroje... 5 4. Pracovní režim... 6 5. Doporučená úprava nástroje... 7 6. Odstraňování

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Indukční snímače časové

Indukční snímače časové Indukční snímače časové Technická data: Snímače KSO, KSL, KSR, KSF a KSFL představují ucelenou řadu indukčních čidel s různými variantami zpracování časové složky. Výstupní periferie je u všech typů opatřena

Více

Uživatelská příručka.

Uživatelská příručka. ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: zam@zam.cz Uživatelská příručka. SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNĚ V ZAJIŠTĚNÉM PROVEDENÍ typ SSEi 10, SSEi 30,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: 4) Všeobecné informace: 5) Provoz: 1/5

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: 4) Všeobecné informace: 5) Provoz: 1/5 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu se všemi národními normami

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R 4. vydání - leden 2013 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Modul C-RC-0002R je interierový ovladač určený

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých anemostatů stavitelných (dále jen anemostatů) VASM 315, 400, 630. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK

Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK CZ Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK 1 NA ÚVOD PŘED INSTALACÍ Vážený zákazníku, tato část návodu obsahuje veškerá opatření a pokyny pro bezpečnou instalaci, provoz a údržbu větracích jednotek.

Více

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ)

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) 01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) Textilní vázací prostředky díky svým vysokým užitným vlastnostem nacházejí nejširší použití ve všech oblastech průmyslu při zvedání, spouštění a zavěšování

Více

NOVA-Z. Lineární nekonečné mřížky s pevnými lamelami

NOVA-Z. Lineární nekonečné mřížky s pevnými lamelami Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory NOVA-Z ineární nekonečné mřížky s pevnými lamelami 2 / 20 ineární mřížky Design, elegance

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

Psí pisoár s odpadkovým košem 2) - 1 400 99

Psí pisoár s odpadkovým košem 2) - 1 400 99 TECHNICKÝ LIST PSÍ PISOÁR PSÍ PISOÁR Psí pisoár Solitair, Psí pisoár s odpadkovým košem betonový prvek (Psí pisoár) je vyráběn z prostého betonu na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky

Více

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1.

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0664c ŠOUPÁTKA PÁKOVÁ Vydání: 6/05 Strana: 1 Stran: 2 Šoupátka páková (dále jen šoupátka) se používají pro uzavírání výpadů zásobníků, výsypek apod., v místech přístupných pro ruční

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

EMKO F3 - indukční průtokoměr

EMKO F3 - indukční průtokoměr EMKO F3 - indukční průtokoměr Princip činnosti Měřidlo je založeno na principu elektromagnetické indukce. Je určeno k měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Je zvlášť vhodné tam, kde tradiční mechanická

Více

Příslušenství na trubičky

Příslušenství na trubičky služby Produktový na trubičky na trubičky - precizní řada precizní řada Sezemická 287210, Strana 1 Produktový služby na trubičky - precizní řada Řada mechanických spojek na trubičky gabocom představuje

Více

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011 ... teplo pro Vás technický ceník Platnost cen od 01.05.2011 04/2011 ZÁRUKA LET GARANCE 10 Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším

Více

M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200

M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 Rozměry v mm, hmotnosti v kg. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů

Více

DISTA Technická dokumentace

DISTA Technická dokumentace DISTA Technická dokumentace Pokyny pro montáž Verze 2.5 Nádražní 88 565 01 CHOCEŇ tel./fax: +420-465471415 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC OBSAH: 1. Úprava konektorů...

Více

02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ)

02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ) 02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ) Textilní vázací prostředky díky svým vysokým užitným vlastnostem nacházejí nejširší použití ve všech oblastech průmyslu při zvedání, spouštění a zavěšování břemen.

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY 30.4.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.147.01 Vnější rozměry (cm) PC35E/0 PC35E/6/0 PC35E/G6/0 35 x 65 x 28 35 x 60 x 28 35 x 60 x 30 PC35E/1 PC35E/6/1

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

kotoučky Pokladní kotoučky

kotoučky Pokladní kotoučky KOTOUČKY Pokladní >>> Kotoučky se používají do registračních pokladen, diagnostických přístrojů, měřidel, atd. průměr kotoučku >>> Značení: šířka kotoučku / průměr kotoučku / průměr dutinky [mm] Příklad:

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

KOTOUČKY. Pokladní kotoučky

KOTOUČKY. Pokladní kotoučky KOTOUČKY KOTOUČKY Pokladní kotoučky průměr kotoučku >>> Kotoučky se používají do registračních pokladen, diagnostických přístrojů, měřidel, atd. >>> Značení: šířka kotoučku / průměr kotoučku / průměr dutinky

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn OFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem

Více

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10 NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM 10 Vydal JETI model s.r.o. 19. 6. 2013 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ZAPOJENÍ DSM 10...3 2.1 OVLÁDÁNÍ MAGNETICKÝM SPÍNAČEM...4 2.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ...5 3. INSTALACE...6

Více

Dveřní křídlo posuvné ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky.

Dveřní křídlo posuvné ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky. Dveřní křídlo posuvné 6 ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky. Dveře posuvné interiérové Technická zkouška AT - 15-7783/2008 Prohlášení o

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových mřížek (dále jen mřížek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2. Provedení...

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Tlakové ztráty Údajový štítek...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Tlakové ztráty Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324 Instalační manuál rev. 20110324 Tento instalační manuál je určen k instalaci průmyslových switchů průmyslových switchů 200M-2.0.3-... 200M-1.0.3-... 1 Obsah balení 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Switch Napájecí

Více

DELTA -MAXX WD. Fólie s vysokou úsporou pro valbové střechy.

DELTA -MAXX WD. Fólie s vysokou úsporou pro valbové střechy. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX WD Fólie s vysokou úsporou pro valbové střechy. D 30 o úspora materiá lu WD Obzvláště efektivní a hospodárná pokládka díky dvěma lepicím

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.2 2. Přednáška Technické odstřely Při rozpojování pevných hornin, ale i zpevněných zemin a stavebních hmot, zůstávají trhací práce stále jediným efektivním

Více

Quick Start SITRANS F

Quick Start SITRANS F Indukční průtokoměr Quick Start SITRANS Transmag 2 & 911/E SITRANS F Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení

Více