Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard"

Transkript

1 Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW /2006

2 Prohlášení Výrobce softwaru NEXT, Polsko, prohlašuje, že obsah tohoto dokumentu se vztahuje k momentální aktuální verzi software. Pokud produkt bude používán v rozporu s tímto manuálem, je toto považováno za porušení licenčních podmínek a reklamace nebudou uznány jako záruční. Výrobce a dovozce si vyhrazují právo změn v tomto dokumentu aniž by museli změny oznamovat. Za žádných okolností výrobce ani dovozce není zodpovědný za ztrátu dat, ztrátu případného zisku; částečného náhodného nebo záměrného přímého či částečného poškození systému v důsledku nesprávného užívání. 1

3 Obsah: 1.Instalace SW a požadavky na fungování 3 2.Přehled a rychlý start 3 3.Menu programu 4 4.Menu nastavení Jednoduché nastavení Uživatelé Komunikace Defaultní (tovární) nastavení zařízení Demo 10 5.Tabulky Stav Alarm Data Výpisy Editor dat Data snímačů Poznámky Osoby Identifikátory body Mapy Definice trasy Funkce nastavení a harmonogramů trasy nastavení snímače 21 6.Ostatní Nástroj telefonování Databáze vědomostí Stav systému Řízení událostí 25 7.Poznámky 26 8.Váš distributor 27 2

4 1. Instalace SW a požadavky na fungování Před instalací SW KRONOS GUARD LT musíte být přihlášen jako uživatel s administrátorskými právy, nebo, pokud nechcete používat software jako administrátor, musí Vám být přidělena administrátorská práva alespoň po dobu instalace softwaru. Poté, co najede úvodní obrazovka, následujte průvodce instalace SW. Poté, co proběhne instalace, je možné odebrat administrátorská práva uživateli, je-li to potřeba. Tímto je program připraven k použití. Aby SW KRONOS GUARD LT a snímač Active Guard pracovali správně, je nutné mít nastavené parametry komunikace na PC na kterém je SW KronosGuard nainstalován (IP adresa a port) a shodné hodnoty mít nastaveny i ve snímači Active Guard. Minimální požadavky na běh SW: Operační systém: Windows 2000, Windows2003 Server nebo Windows XP Hardware: 512MB RAM, 1GHz Procesor a 20GB volného místa na disku Obslužný software KONOS GUARD LT je distribuován bezúplatně s obchůzkovým systémem Active Guard. Přestože tato verze SW zvládne bez problémů plnit všechny běžné úkoly spojené s monitoringem a správou obchůzkových dat a systémů, nejedná se o síťovou verzi, a může být proto využívána pouze na jednom, lokálním PC bez podpory možnosti přístupu k aplikaci po síti. Kromě omezení práce na síti je tato verze programu dále omezena maximálním počtem využívaných zařízení Active Guard na 20 ks. Vznikne-li ze strany uživatele požadavek na síťovou správu systému KONOS GUARD, nebo dostaneli se za hranici 20 ks zařízení Active Guard, je třeba se obrátit na distributora případně dovozce a zakoupit adekvátní, již zpoplatněnou, verzi programu v provedení NET. 2. Přehled a rychlý start Software KRONOS GUARD LT byl navržen pro komunikaci se snímači Active Guard, shromažďování údajů z identifikací, a alarmů, včetně jejich dalšího zpracování a vyhodnocení. Nabízí množství informací, které mohou být navázány na zařízení jako kontaktní informace, mapy provozoven či oblastí kde se nachází obchůzková trasa. Software dokáže pracovat až s 20 snímači najednou. Pokud je tento počet překročen, systém ohlásí chybu a zpracovávání se zastaví. Pokud potřebujete využívat většího množství snímačů, nebo zakomponovat tento systém do jiného řídícího a monitorovacího systému, kontaktujte vašeho distributora systému, který Vám rád pomůže najít nejvhodnější řešení právě pro vás. Rychlý start: Před použitím systému je nutné nastavit několik základní parametrů. Po správném nastavení základních hodnot v SW a na snímači Active Guard bude tento automaticky ohlášen v SW. Nastavení a uložení nastavení neproběhne automaticky, musíte je potvrdit stiskem tlačítka -> Dalším krokem je nastavení a zadání bodů do systému pro každé existující zařízení (viz sekce 5.5.4). Poté, co jsou body definovány, nastavíte obchůzkové trasy, včetně časových intervalů a pořadí jak mají být odesílány ze snímače. (viz 5.5.6) Určením tras mohou být nastaveny harmonogramy tras. (viz 5.5.7), pokud to Vaše verze programu podporuje. Teď má Váš systém nastaveny všechny základní parametry a můžete začít používat Váš Active Guard systém. 3

5 3. Menu programu Informace: Login: informace o licenčním ujednání a autorských právech tabulka přihlášení. Uživatelské jméno a heslo musí být zadáno pro spuštění programu Standardní nastavení je : Už. Jméno: Heslo: next next Logout: End: odhlášení se provede automaticky po zvolení volby Odhlášení (logout) a nevyžaduje žádné další potvrzení konec programu vyžádá zadání uživatelského hesla 4. Menu nastavení 4.1 Jednoduché nastavení Cílový adresář: adresář, kam systém nainstaluje databáze Velikost písma: jak velké písmo bude zobrazováno Dotaz na heslo před zavřením programu: ano/ne Přidej zařízení jako zamčené: nový snímač hlásící se do systému bude označen jako zamčený a bude nutno ho pro užívání nejdříve aktivovat Přehraj zvuk alarmu: alarm může mít přiřazen zvukový soubor, se kterým bude spojován Automatický mód: nastaví automatické zpracování dat ze snímačů (pouze pro spec. aplikace) Automatické obnovování seznamů: nastavení obnovování seznamů Automaticky převzít alarm: nastaví automatický mód přebírání alarmu 4

6 Automaticky zobrazený alarm: nastaví automaticky zobrazovací mód pro převzaté alarmy 4.2 Uživatelé Přidávat či mazat uživatele je možné pomocí tlačítek nebo. Uživatelé mohou mít buď částečný, nebo plný přístup ke všem tabulkám. Toto vytvoříte kliknutím na jméno vybraného uživatele a zaškrtnutím voleb v následujícím okně: 5

7 4.3 Komunikace Nastavení komunikace pro modem a server: Nastavení komunikace: Port pro komunikaci: Přidat nový bod: Přidat nové zařízení: uveďte port, na kterém probíhá komunikace zaškrtnutím povolíte automatickou detekci nových bodů zaškrtnutím povolíte automatickou detekci snímačů (budou vypisovány jako neaktivní snímače) Automatická aktualizace času ve snímači: pro zvolená zařízení bude platit interval zjišťování správného nastavení času Perioda: akceptovatelný rozdíl mezi systémovým časem a časem ve snímači Nastavení modemu Připojeny mohou být až dva modemy pro realizaci příchozích hovorů ze snímačů, uskutečňování odchozích hovorů a zasílání SMS. 4 druhy modemů kompatibilních se softwarem: 6

8 Microcom neumožňuje zasílat SMS Wavecom Fastrack erider Wavecom dostupný u vašeho distributora eridersimcom - dostupný u vašeho distributora Jejich nastavení a zamýšlené použití nastavíte v okně volby Modem konfigurace 1 a Modem konfigurace 2: Použij modem 1 povolíte užití modemu č.1 Typ modemu vyberte typ, který hodláte použít Parametry základní nastavení které poskytuje modem. Mohou být změněny kliknutím na tlačítko změnu hodnot:, pak se zobrazí tato obrazovat pro 7

9 PIN kód: Předvolba: Telefonní číslo: PIN kód pro modemy, které používají SIM kartu předvolba státu tel. číslo modemu Vlastnosti modemu Modem možnosti Odchozí hovory: vyberte z rolovacího seznamu modem, který bude používán pro odchozí hovory Příchozí hovory: vyberte z rolovacího seznamu modem, který bude používán pro příchozí hovory SMS: vyberte z rolovacího seznamu modem, který bude používán pro sms Opakovaný přenos zpětná vazba : Zapnutí opakovaného přenosu: zapne opakování přenosu do systému Port pro komunikaci: port pro opakovaný přenos Vypršení času spojení: jakmile uplyne zadaný čas, kdy je spojení neaktivní, spojení se automaticky přeruší 4.4 Defaultní (tovární) nastavení zařízení Toto nastavení se používá pro rychlé nastavení snímačů 8

10 4.4.1 Připojení: SERVER IP: IP adresa serveru, nebo počítače s nainstalovaným SW KronosGuard Port: port na kterém bude probíhat komunikace Test frequency: časový interval odesílání testovacího signálu na snímače SMS: telefonní číslo, na které bude zaslána konfugurační sms z tohoto okna Nastavení GPRS Přístupový bod: přístupový bod (APN) k GSM síti Uživatelské jméno: uživatelské jméno pro APN Uživatelské heslo: pro APN SMS: telefonní číslo, na které bude zaslána konfigurační sms z tohoto okna Komunikace: Telefony: mohou být definována maximálně 4 rozdílná telefonní čísla, ze kterých je povoleno se spojovat se snímačem. 9

11 Pro přidání čísla zvolte pozici a klikněte na tlačítko se třemi vodorovnými čárkami. Všechny hovory, které budou uskutečněny z čísel, které nejsou v seznamu, budou zamítnuty. Lze nastavit počet zvonění, než bude hovor automaticky spojen. Pokud zvolíte 0, pak bude hovor spojen aniž by byl potvrzen uživatelem (obsluhou snímače). Záložní SMS číslo: SMS číslo: v případě poruchy GPRS budou zprávy ze snímače zasílány na toto číslo telefonní číslo, na které bude zaslána konfugurační sms z tohoto okna 4.5 Demo Můžete přidat demo-snímač do systému. 5.Tabulky 5.1 Stav Události snímače: naleznete zde informace o událostech ve snímači. Dvojitým kliknutím na událost je možné ji zobrazit v novém okně. Události systému: informace o událostech v softwaru KRONOS GUARD LT. Snímače: databáze dostupných snímačů. Řadíte dle kliknutí na nadpis sloupce. 10

12 5.2 Alarm Práce s alarmy Poté, co vytvoříte nový alarm, začne panel blikat a ozve se nadefinovaný zvuk. Číslo zobrazované na panelu Nový signalizuje počet alarmů, které jste ještě nepřijali. Umístěním kurzoru na řádek alarmu zobrazíte následující informace: Alarmy jsou přijaty operátorem dvojitým kliknutím na řádek alarmu v panelu Nový, nebo kliknutí pravým tlačítkem a vybráním jedné z variant: Přijmout alarm Odstranit Jsou následující typy alarmů: Poplach: poplachové tlačítko bylo aktivováno uživatelem Nepovolená manipulace: nepovolený zásah do snímače, sabotáž Telefon: žádost o zpětné zavolání Hlídka: porušen harmonogram či provedení obchůzky Technický: nastal technický problém se zařízením Událost: upozornění na událost Test: selhalo testování připojení snímače k serveru 11

13 Poté, co jsou alarmy přijaty, jsou přesunuty do oblasti Zpracovávání a budou zpřístupněny různé informace: Hlavní informace: můžete uskutečnit hovor pomocí software do zařízení nebo na jakýkoliv přednastavený kontakt. Seznam stavu signálu může být prohlížen a filtrován. Filtr je možné nastavit a povolit pomocí tlačítka možné používat +,-,*. Je Mapy mohou být zobrazeny po indikaci daného bodu, který byl předtím do mapy zadán. Soukromá data jako hesla a kontakty na osoby obsluhující snímače. Z této záložky můžete uskutečnit hovor po vybrání konkrétní osoby a stisku tlačítka. Zprávy SMS jsou realizovány stejným způsobem, jen použitím tlačítka: Poznámky: libovolné poznámky Kontrola správnosti zadaných funkcí obchůzkových tras. Operátor může přepínat mezi alarmy kliknutím na vybraný alarm. Můžete přidat ještě další akce spojené s vyvoláním alarmu a ukládat je v databázi. Prohlížet a spravovat tyto funkce můžete v tabulce Výpisy Hlášení o strážném. Může být přidáno jméno Hlášení o osobě. Můžete přidat jméno. Potvrzení poplachu (není planý). Planý poplach Alarm ukončen operátorem Další informace byly přidány Po zadání všech parametrů zavřete alarm kliknutím na tlačítko. 12

14 5.3 Data jednotky Tato volba nabízí informace o konkrétním snímači Po kliknutí na ikonku v nabídce, zpřístupníte informace o snímači, tabulku alarmů, prošlé body s vizualizací na mapě, kontakty na odpovědné osoby, poznámky a harmonogramy obchůzek. Pro všechny informace je k dispozici rozšířené filtrování, možnost tisku požadovaných seznamů a export do souboru CSV. 5.4 Výpisy 5.5 Editor dat Generátor výpisů umožňuje přístup ke všem načteným informacím o provedených identifikacích, alarmech a jejich zpracování a ostatních informacích o stavu snímače Active Guard. Všechny informace lze dle potřeby pro přehlednost filtrovat dle mnoha parametrů. V základní nabídce je ikonové třídění do základních informačních skupin: 1 sumář všech událostí 2 pouze systémové události 3 souhrnná statistika událostí ze snímačů 4 výpis pracovní doby (statistika vykonaných obchůzek a časů jejich trvání) Všechny fitry lze používat i pomocí klíčových slov. Klíčová slova mohou být spojována pomocí operandů +,-,* Potvrzení a zahájení filtrování následuje po stisknutí tlačítka V Příklad: Bod: všechny události obsahující slovo Bod budou zobrazeny +bod+alarm: události obsahující buď nebo alarm budou zobrazeny -bod: události, které nemají v popisu bod budou zobrazeny -bod-alarm: události neobsahující slovo bod a neobsahující alarm budou zobrazeny Bod*alarm: události, které obsahují slovo bod a zároveň slovo alarm budou zobrazeny Pokud umístíte některé slovní spojení do uvozovek, bude se vyhledávat pouze přesně toto spojení. Nabízí možnost editace dat pro konkrétní snímače. 13

15 5.5.1 Data snímačů Přehledný výpis nastavených informací pro konkrétní snímač s možností zadání kontaktních údajů na uživatele snímače a změnou základních informací: Může být editováno stisknutím tlačítka a otevře se následující okno: Číslo zařízení: číslo snímače Zamčen: je-li tento snímač aktivní (odemčen), nebo je-li ho potřeba deaktivovat Jméno: uživatelem zvolený název snímače (např. Demo, nebo snímač001 atd.) Telefonní číslo: tel. číslo snímače (SIM karty) Vlastník: stejným názvem můžete spojit do skupiny dva a více snímačů Jednej jako při alarmu: nastavíte zapnutí/vypnutí alarmu pro dané signály Interval testu: jak často se musí hlásit zařízení systému 14

16 5.5.2 Poznámky Mohou být definovány poznámky pro dané zařízení. Nadpis: název skupiny Obsah: obsah poznámky Osoby Nemusí být přiřazena žádná osoba ke snímači, ale pokud chcete, můžete použít tuto tabulku: 15 Důležitost: Jméno: Heslo: Popis: Kontakt: určuje pozici v seznamu osoby přiřazené heslo pro kontrolu osoby slovem jakákoliv věc související s danou osobou telefon atd

17 Stejným způsobem můžete přidat uživatele snímačů Identifikátory body Body musí být zadány, abyste mohli nastavit trasy obchůzky. Body mohou být zadány manuálně, nebo ze seznamu již přiřazených identifikátorů k některému ze snímačů. Vždy, když je načten nový bod buď jako aktivní, nebo nová část systému, ukáže se následující okno: Pro přidání bodu či zařízení (snímače) do systému, klikněte na. Pak se zařízení nebo bod vymaže z tohoto seznamu a uloží se do databáze programu KRONOS GUARD LT. Pokud chcete odstranit nový bod, klikněte na. Pro zavření okna klikněte na. Okno zmizí po 1 minutě, nebo poté, co je vypsán další nově nalezený subjekt. Bod můžete přidat i manuálně kliknutím na. 16

18 Nový bod: výběrem Nový bod povolíte manuální vkládání bodů pomocí řádku číslo Ostatní body a zařízení: body přiřazené k jinému snímači jsou zobrazeny a mohou být vybrány a přiřazeny k novému (aktuálnímu) snímači Poté, co je bod přidán, může být dále upravován pomocí tlačítka nebo dvojitým kliknutím na něj v seznamu. Popis: Umístění: Typ bodu: popis bodu kde je umístěn volba: žádné informace/bod trasy/událost/počáteční bod/koncový bod 17 Žádné informace: bod bez další specifikace Bod trasy: bod, který musí být načten během obchůzky Událost: bod události (ne trasy obchůzky vyhodnocuje nepovinně událost při obchůzce) Počáteční bod: označující začátek obchůzky

19 Koncový bod: označující konec obchůzky i Oba tyto body jsou nutné pro statistiku obchůzek!!! Alarm bod: pokud je volba zaškrtnuta, jeho načtení vyvolá alarm. Vhodné pro sledování stavu zařízení Mapy Mapy mohou být přiřazeny k danému snímači a body mohou být do mapy umístěny pomocí rozmístění ikon bodů přetažením z tabulky bodů. Body vymažete přetažením do ikonky Definice trasy Zde nastavíte základní dobu trvání obchůzky a toleranci časové prodlevy. Aktuální požadované časy začátků obchůzek jsou definovány přiřazením tras do rozvrhů počátečních časů. Rozvrh obchůzek definujete v dalším kroku. Kliknutím na otevřete okno pro přidání trasy. V okně po zadání jejího názvu můžete kliknutí na přidání bodu. otevřít okno pro Okno definice tras: Jméno: název obchůzkové trasy Základní časové údaje: Časové údaje k identifikaci bodu na trase. Bod číslo: zadává se u bodů Popis: zadává se u bodů Místo: zadává se u bodů 18

20 Okno nového bodu: Čas příchodu (k bodu) první bod má 0 a další mají čas, který zabere přemístění k danému bodu. (počítá se čas od prvního bodu obchůzky, ne od předchozího bodu) Tolerance +/- může být nastavena pro větší flexibilitu při zápisu Funkce nastavení a harmonogramů trasy Pokud program tuto funkci podporuje, pak je možné nastavit harmonogramy. V tomto případě máme již rozvrhy tras nastaveny. Zde můžete nastavit individuální rozvrh obchůzek: Funkce harmonogramů je dostupná přes volby: Funkce kontroly trasy > Datum (ve volbě Funkce supervize trasy ) 19

21 Datum: obchůzka bude platná pro zadanou trasu, datum a čas zahájení musí být zadán. Každý den: pro každodenní obchůzku musí být zadána trasa a čas zahájení během dne. Pondělí-pátek: pro obchůzku během pracovního týdne musí být zadána trasa a čas zahájení během dne. V sobotu a v neděli nebude prováděna obchůzka dle tohoto nastavení. Sobota-neděle. Pro víkendové obchůzky musí být zvolena trasa a čas zahájení během víkendových dnů. 20

22 Týden: pro všechny dny v týdnu začne zadaná trasa v předem stanovenou hodinu. Měsíc: pro všechny dny v měsíci počínaje posledním dnem předchozího měsíce, nebo prvním dnem aktuálního měsíce) začne zadaná trasa v předem stanovenou hodinu Nastavení snímače Před přidáním snímače do systému musí být pečlivě a správně nastaven. Prosíme projděte si manuál ke snímači Active Guard pro informace o hodnotách parametrů a metodách nastavení. Pokaždé, když je načten nový bod snímačem do softwaru KRONOS GUARD, nebo je připojen nový snímač, otevře se následující okno. Pro přidání bodu či snímače do databáze, klikněte na tlačítlo. Bod nebo snímač bude odstraněn z tohoto seznamu a přidán do databáze. Pokud chcete odstranit nový bod či snímač, stiskněte tlačítko Pro zavření okna zvolte tlačítko. Okno se objeví znovu během 1 minuty nebo po přidání dalšího nového zařízení. Některá zařízení mohou mít status uzamčeno, což závisí na volbě v základním nastavení. V takovém případě budou zobrazována v oblasti neaktivní zařízení. Poté, co zvolíte zařízení v seznamu v tabulce Editace dat v seznamu vlevo můžete zadat nastavení zařízení kliknutím na ikonu (nastavení zařízení) a poté tlačítka (upravit). 21

23 Pro nastavení defaultních parametrů nebo navrácení továrního nastavení zařízení, klikněte na ikonu, která nastaví parametry tak, jak jsou definovány v Továrním nastavení zařízení. Pro další úpravy je nutné provést následující kroky: Nastavení připojení: Server IP: Port: Testovací interval: IP serveru, nebo počítače, který přijímá signály vysílané ze snímačů komunikační port serveru nebo počítače jak často bude prováděn test spojení mezi serverem a zařízením GPRS nastavení: Přístupový bod: jméno přístupového bodu (APN) Uživatelské jméno: pro přístup k APN Uživatelské heslo: pro přístup k APN 22

24 Komunikace: Můžete nastavit nejvíce 4 telefonní čísla, se kterými bude povolena komunikace. Hovory ze všech ostatních čísel budou odmítnuty. Pro zadání čísla zvolte pozici a poté klikněte na tlačítko. Objeví se následující okno: Je vhodné zadávat celé číslo včetně předvolby státu ( ). Zadejte počet zvonění, po kterém bude hovor automaticky spojen. Zadáte-li 0, bude hovor spojen ihned bez upozornění osoby obsluhující snímač. Pro odstranění telefonního čísla ze seznamu zvolte požadované číslo a stiskněte tlačítko. Záložní SMS číslo: je číslo modemu, nebo telefonu, kam budou zasílány sms zprávy v případě, že selže přenos GPRS. Po nastavení všech parametrů je možné je uložit do databáze stiskem tlačítka. Data se uloží do databáze programu, ale nejsou odeslány do snímače! 23

25 Pro úpravu nastavení snímače dle nově zadaných parametrů musíte zvolit tlačítko Po zadání parametrů, a zvolení komunikační metody mohou být data odeslána kliknutím na tlačítko nastavení přesného času ve snímači lokalizace pozice pomocí služby operátora (pokud je podporována) restart snímače (odešle příkaz KILL ) vrátí verzi firmware ve snímači Pokaždé, když se snažíme komunikovat se snímačem, musíme zvolit komunikační metodu. (GPRS nebo SMS) 24

26 Je zde ještě varianta přímého zadání příkazů AT (automatických přenosů). Můžete zadat příkaz a kliknout na tlačítko. 6.Ostatní 6.1 Nástroj Telefonování Tento nástroj umožní operátorovi vytočit jakékoli číslo zadané v databázi kliknutím na ikonu. Podmínkou je možnost následné hlasové komunikace. 6.2 Databáze poznámek Kronos Guard KB nabízí možnost zapisování poznámek uživatelů, které mohou obsahovat postupy, doplňující informace nepřímo související se zařízením atd. Kapitoly mohou být vytvořeny, editovány a prohledávány dle potřeby. 6.3 Stav systému Ikonka SMILE informuje operátora o stavu systému. Jestliže změní barvu na červeného, klikněte na něj a zobrazí se tabulka s popisem problému. Tlačítko odstranit odstraní hlášení chyby a navrátí žlutého. 6.4 Řízení událostí Nástroj na řízení událostí získáte kliknutím na Nástroje > Řízení událostí. Ulož události: Počet relací: Počet přiojení: uloží do paměti události. Jméno a uložení souboru může být nastaveno pomocí tlačítka tři-tečky počet připojení pro otevření databáze počet aktivních připojených snímačů Okno zavřete kliknutím na tlačítko. 25

27 7. Poznámky 26

28 7. Poznámky 8. Váš distributor 27 Výhradní dovozce pro ČR: AVARIS, s.r.o., Krahulčí 2016/9, Praha 9 tel: , , fax:

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET

Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET Obchůzkový systém v reálném čase ACTIVEguard služba Monitoring obchůzek Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET Manuál Vydání 1.1 0 Obsah: 1.

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele Web n walk Manager pro Apple Mac OS X Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Podporovaná zařízení 4 3. Požadavky na HW a SW 4 4. Instalace SW a nastavení přístupu 5 5. Hlavní okno 6 6. Nastavení sítě a

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario IV, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení telefonu HTC HD2

Nastavení telefonu HTC HD2 Nastavení telefonu HTC HD2 Telefon HTC HD2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualmy_cz.pdf 1 NABÍJENÍ BATERIE Uživatel bude automaticky informován

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite pro telefony iphone Poslední aktualizace: 30. 11. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony iphone určený pro skrytí Vašich soukromých SMS a kontaktů. Vaše

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Manuál Vydání 0.1 beta Verze SW 1.4

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Manuál Vydání 0.1 beta Verze SW 1.4 KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 0.1 beta Verze SW 1.4 OBSAH 1.Úvod 1.1. Požadavky na systém 1.1.1. Minimální požadavky 1.2. Struktura

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4 Uživatelská příručka Internet Map Server verze 1.5.4 AURIS CZ s.r.o. vypracoval: Radek Valášek valasek@echotrack.cz poslední aktualizace: 30.4.2004 1 Funkce tenkého klienta... 3 Přihlášení do systému...

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Nastavení Sony Ericsson XPERIA X1

Nastavení Sony Ericsson XPERIA X1 Nastavení Sony Ericsson XPERIA X1 Telefon s integrovaným kapesním počítačem SE XPERIA X1 se v první fázi prodeje v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. prodává v anglické verzi operačního

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Konfigurační software DTConfig

Konfigurační software DTConfig Konfigurační software DTConfig Uživatelský manuál Víceúčastnický 2-drátový systém Obsah Úvod... 3 Instalace USB programátoru a ovládačů... 4 Spuštění software XtendLan DTConfig... 5 Připojení dveřní stanice...

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

GSV5 MODUL GSV5. Kompletní uživatelský manuál. Verze SW 2.01b. Seco

GSV5 MODUL GSV5. Kompletní uživatelský manuál. Verze SW 2.01b. Seco MODUL Kompletní uživatelský manuál Verze SW 2.01b Seco-9409-2 Tento manuál se skládá z 2 manuálů Mobilní aplikace Secolink Pro a cloud ALARMSERVER.NET Obsah Ovládání systému hlasovým průvodcem... 3 Ovládání

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

SECTRON s.r.o. Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory +420 595 626 333, sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o. Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory +420 595 626 333, sales@sectron.cz Datum posledního záznamu: 5.12.2012 Verze 2.3.3.1 Výrobní kód 1212 2012-12 Aktualizován manuál Napájecí konektor změněn na 2-pinový MRT9 Přidáno rozhraní pro připojení záložního Pb akumulátoru 12 V, max

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Návod pro Sony Xperia Z5

Návod pro Sony Xperia Z5 Návod pro Sony Xperia Z5 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 32 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD

AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD Podpora zařízení eseries a Cloud Verze 3.1 www.aktion.cz Aktion Connector Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. Verze 3.1 obsahuje

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více