Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard"

Transkript

1 Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW /2006

2 Prohlášení Výrobce softwaru NEXT, Polsko, prohlašuje, že obsah tohoto dokumentu se vztahuje k momentální aktuální verzi software. Pokud produkt bude používán v rozporu s tímto manuálem, je toto považováno za porušení licenčních podmínek a reklamace nebudou uznány jako záruční. Výrobce a dovozce si vyhrazují právo změn v tomto dokumentu aniž by museli změny oznamovat. Za žádných okolností výrobce ani dovozce není zodpovědný za ztrátu dat, ztrátu případného zisku; částečného náhodného nebo záměrného přímého či částečného poškození systému v důsledku nesprávného užívání. 1

3 Obsah: 1.Instalace SW a požadavky na fungování 3 2.Přehled a rychlý start 3 3.Menu programu 4 4.Menu nastavení Jednoduché nastavení Uživatelé Komunikace Defaultní (tovární) nastavení zařízení Demo 10 5.Tabulky Stav Alarm Data Výpisy Editor dat Data snímačů Poznámky Osoby Identifikátory body Mapy Definice trasy Funkce nastavení a harmonogramů trasy nastavení snímače 21 6.Ostatní Nástroj telefonování Databáze vědomostí Stav systému Řízení událostí 25 7.Poznámky 26 8.Váš distributor 27 2

4 1. Instalace SW a požadavky na fungování Před instalací SW KRONOS GUARD LT musíte být přihlášen jako uživatel s administrátorskými právy, nebo, pokud nechcete používat software jako administrátor, musí Vám být přidělena administrátorská práva alespoň po dobu instalace softwaru. Poté, co najede úvodní obrazovka, následujte průvodce instalace SW. Poté, co proběhne instalace, je možné odebrat administrátorská práva uživateli, je-li to potřeba. Tímto je program připraven k použití. Aby SW KRONOS GUARD LT a snímač Active Guard pracovali správně, je nutné mít nastavené parametry komunikace na PC na kterém je SW KronosGuard nainstalován (IP adresa a port) a shodné hodnoty mít nastaveny i ve snímači Active Guard. Minimální požadavky na běh SW: Operační systém: Windows 2000, Windows2003 Server nebo Windows XP Hardware: 512MB RAM, 1GHz Procesor a 20GB volného místa na disku Obslužný software KONOS GUARD LT je distribuován bezúplatně s obchůzkovým systémem Active Guard. Přestože tato verze SW zvládne bez problémů plnit všechny běžné úkoly spojené s monitoringem a správou obchůzkových dat a systémů, nejedná se o síťovou verzi, a může být proto využívána pouze na jednom, lokálním PC bez podpory možnosti přístupu k aplikaci po síti. Kromě omezení práce na síti je tato verze programu dále omezena maximálním počtem využívaných zařízení Active Guard na 20 ks. Vznikne-li ze strany uživatele požadavek na síťovou správu systému KONOS GUARD, nebo dostaneli se za hranici 20 ks zařízení Active Guard, je třeba se obrátit na distributora případně dovozce a zakoupit adekvátní, již zpoplatněnou, verzi programu v provedení NET. 2. Přehled a rychlý start Software KRONOS GUARD LT byl navržen pro komunikaci se snímači Active Guard, shromažďování údajů z identifikací, a alarmů, včetně jejich dalšího zpracování a vyhodnocení. Nabízí množství informací, které mohou být navázány na zařízení jako kontaktní informace, mapy provozoven či oblastí kde se nachází obchůzková trasa. Software dokáže pracovat až s 20 snímači najednou. Pokud je tento počet překročen, systém ohlásí chybu a zpracovávání se zastaví. Pokud potřebujete využívat většího množství snímačů, nebo zakomponovat tento systém do jiného řídícího a monitorovacího systému, kontaktujte vašeho distributora systému, který Vám rád pomůže najít nejvhodnější řešení právě pro vás. Rychlý start: Před použitím systému je nutné nastavit několik základní parametrů. Po správném nastavení základních hodnot v SW a na snímači Active Guard bude tento automaticky ohlášen v SW. Nastavení a uložení nastavení neproběhne automaticky, musíte je potvrdit stiskem tlačítka -> Dalším krokem je nastavení a zadání bodů do systému pro každé existující zařízení (viz sekce 5.5.4). Poté, co jsou body definovány, nastavíte obchůzkové trasy, včetně časových intervalů a pořadí jak mají být odesílány ze snímače. (viz 5.5.6) Určením tras mohou být nastaveny harmonogramy tras. (viz 5.5.7), pokud to Vaše verze programu podporuje. Teď má Váš systém nastaveny všechny základní parametry a můžete začít používat Váš Active Guard systém. 3

5 3. Menu programu Informace: Login: informace o licenčním ujednání a autorských právech tabulka přihlášení. Uživatelské jméno a heslo musí být zadáno pro spuštění programu Standardní nastavení je : Už. Jméno: Heslo: next next Logout: End: odhlášení se provede automaticky po zvolení volby Odhlášení (logout) a nevyžaduje žádné další potvrzení konec programu vyžádá zadání uživatelského hesla 4. Menu nastavení 4.1 Jednoduché nastavení Cílový adresář: adresář, kam systém nainstaluje databáze Velikost písma: jak velké písmo bude zobrazováno Dotaz na heslo před zavřením programu: ano/ne Přidej zařízení jako zamčené: nový snímač hlásící se do systému bude označen jako zamčený a bude nutno ho pro užívání nejdříve aktivovat Přehraj zvuk alarmu: alarm může mít přiřazen zvukový soubor, se kterým bude spojován Automatický mód: nastaví automatické zpracování dat ze snímačů (pouze pro spec. aplikace) Automatické obnovování seznamů: nastavení obnovování seznamů Automaticky převzít alarm: nastaví automatický mód přebírání alarmu 4

6 Automaticky zobrazený alarm: nastaví automaticky zobrazovací mód pro převzaté alarmy 4.2 Uživatelé Přidávat či mazat uživatele je možné pomocí tlačítek nebo. Uživatelé mohou mít buď částečný, nebo plný přístup ke všem tabulkám. Toto vytvoříte kliknutím na jméno vybraného uživatele a zaškrtnutím voleb v následujícím okně: 5

7 4.3 Komunikace Nastavení komunikace pro modem a server: Nastavení komunikace: Port pro komunikaci: Přidat nový bod: Přidat nové zařízení: uveďte port, na kterém probíhá komunikace zaškrtnutím povolíte automatickou detekci nových bodů zaškrtnutím povolíte automatickou detekci snímačů (budou vypisovány jako neaktivní snímače) Automatická aktualizace času ve snímači: pro zvolená zařízení bude platit interval zjišťování správného nastavení času Perioda: akceptovatelný rozdíl mezi systémovým časem a časem ve snímači Nastavení modemu Připojeny mohou být až dva modemy pro realizaci příchozích hovorů ze snímačů, uskutečňování odchozích hovorů a zasílání SMS. 4 druhy modemů kompatibilních se softwarem: 6

8 Microcom neumožňuje zasílat SMS Wavecom Fastrack erider Wavecom dostupný u vašeho distributora eridersimcom - dostupný u vašeho distributora Jejich nastavení a zamýšlené použití nastavíte v okně volby Modem konfigurace 1 a Modem konfigurace 2: Použij modem 1 povolíte užití modemu č.1 Typ modemu vyberte typ, který hodláte použít Parametry základní nastavení které poskytuje modem. Mohou být změněny kliknutím na tlačítko změnu hodnot:, pak se zobrazí tato obrazovat pro 7

9 PIN kód: Předvolba: Telefonní číslo: PIN kód pro modemy, které používají SIM kartu předvolba státu tel. číslo modemu Vlastnosti modemu Modem možnosti Odchozí hovory: vyberte z rolovacího seznamu modem, který bude používán pro odchozí hovory Příchozí hovory: vyberte z rolovacího seznamu modem, který bude používán pro příchozí hovory SMS: vyberte z rolovacího seznamu modem, který bude používán pro sms Opakovaný přenos zpětná vazba : Zapnutí opakovaného přenosu: zapne opakování přenosu do systému Port pro komunikaci: port pro opakovaný přenos Vypršení času spojení: jakmile uplyne zadaný čas, kdy je spojení neaktivní, spojení se automaticky přeruší 4.4 Defaultní (tovární) nastavení zařízení Toto nastavení se používá pro rychlé nastavení snímačů 8

10 4.4.1 Připojení: SERVER IP: IP adresa serveru, nebo počítače s nainstalovaným SW KronosGuard Port: port na kterém bude probíhat komunikace Test frequency: časový interval odesílání testovacího signálu na snímače SMS: telefonní číslo, na které bude zaslána konfugurační sms z tohoto okna Nastavení GPRS Přístupový bod: přístupový bod (APN) k GSM síti Uživatelské jméno: uživatelské jméno pro APN Uživatelské heslo: pro APN SMS: telefonní číslo, na které bude zaslána konfigurační sms z tohoto okna Komunikace: Telefony: mohou být definována maximálně 4 rozdílná telefonní čísla, ze kterých je povoleno se spojovat se snímačem. 9

11 Pro přidání čísla zvolte pozici a klikněte na tlačítko se třemi vodorovnými čárkami. Všechny hovory, které budou uskutečněny z čísel, které nejsou v seznamu, budou zamítnuty. Lze nastavit počet zvonění, než bude hovor automaticky spojen. Pokud zvolíte 0, pak bude hovor spojen aniž by byl potvrzen uživatelem (obsluhou snímače). Záložní SMS číslo: SMS číslo: v případě poruchy GPRS budou zprávy ze snímače zasílány na toto číslo telefonní číslo, na které bude zaslána konfugurační sms z tohoto okna 4.5 Demo Můžete přidat demo-snímač do systému. 5.Tabulky 5.1 Stav Události snímače: naleznete zde informace o událostech ve snímači. Dvojitým kliknutím na událost je možné ji zobrazit v novém okně. Události systému: informace o událostech v softwaru KRONOS GUARD LT. Snímače: databáze dostupných snímačů. Řadíte dle kliknutí na nadpis sloupce. 10

12 5.2 Alarm Práce s alarmy Poté, co vytvoříte nový alarm, začne panel blikat a ozve se nadefinovaný zvuk. Číslo zobrazované na panelu Nový signalizuje počet alarmů, které jste ještě nepřijali. Umístěním kurzoru na řádek alarmu zobrazíte následující informace: Alarmy jsou přijaty operátorem dvojitým kliknutím na řádek alarmu v panelu Nový, nebo kliknutí pravým tlačítkem a vybráním jedné z variant: Přijmout alarm Odstranit Jsou následující typy alarmů: Poplach: poplachové tlačítko bylo aktivováno uživatelem Nepovolená manipulace: nepovolený zásah do snímače, sabotáž Telefon: žádost o zpětné zavolání Hlídka: porušen harmonogram či provedení obchůzky Technický: nastal technický problém se zařízením Událost: upozornění na událost Test: selhalo testování připojení snímače k serveru 11

13 Poté, co jsou alarmy přijaty, jsou přesunuty do oblasti Zpracovávání a budou zpřístupněny různé informace: Hlavní informace: můžete uskutečnit hovor pomocí software do zařízení nebo na jakýkoliv přednastavený kontakt. Seznam stavu signálu může být prohlížen a filtrován. Filtr je možné nastavit a povolit pomocí tlačítka možné používat +,-,*. Je Mapy mohou být zobrazeny po indikaci daného bodu, který byl předtím do mapy zadán. Soukromá data jako hesla a kontakty na osoby obsluhující snímače. Z této záložky můžete uskutečnit hovor po vybrání konkrétní osoby a stisku tlačítka. Zprávy SMS jsou realizovány stejným způsobem, jen použitím tlačítka: Poznámky: libovolné poznámky Kontrola správnosti zadaných funkcí obchůzkových tras. Operátor může přepínat mezi alarmy kliknutím na vybraný alarm. Můžete přidat ještě další akce spojené s vyvoláním alarmu a ukládat je v databázi. Prohlížet a spravovat tyto funkce můžete v tabulce Výpisy Hlášení o strážném. Může být přidáno jméno Hlášení o osobě. Můžete přidat jméno. Potvrzení poplachu (není planý). Planý poplach Alarm ukončen operátorem Další informace byly přidány Po zadání všech parametrů zavřete alarm kliknutím na tlačítko. 12

14 5.3 Data jednotky Tato volba nabízí informace o konkrétním snímači Po kliknutí na ikonku v nabídce, zpřístupníte informace o snímači, tabulku alarmů, prošlé body s vizualizací na mapě, kontakty na odpovědné osoby, poznámky a harmonogramy obchůzek. Pro všechny informace je k dispozici rozšířené filtrování, možnost tisku požadovaných seznamů a export do souboru CSV. 5.4 Výpisy 5.5 Editor dat Generátor výpisů umožňuje přístup ke všem načteným informacím o provedených identifikacích, alarmech a jejich zpracování a ostatních informacích o stavu snímače Active Guard. Všechny informace lze dle potřeby pro přehlednost filtrovat dle mnoha parametrů. V základní nabídce je ikonové třídění do základních informačních skupin: 1 sumář všech událostí 2 pouze systémové události 3 souhrnná statistika událostí ze snímačů 4 výpis pracovní doby (statistika vykonaných obchůzek a časů jejich trvání) Všechny fitry lze používat i pomocí klíčových slov. Klíčová slova mohou být spojována pomocí operandů +,-,* Potvrzení a zahájení filtrování následuje po stisknutí tlačítka V Příklad: Bod: všechny události obsahující slovo Bod budou zobrazeny +bod+alarm: události obsahující buď nebo alarm budou zobrazeny -bod: události, které nemají v popisu bod budou zobrazeny -bod-alarm: události neobsahující slovo bod a neobsahující alarm budou zobrazeny Bod*alarm: události, které obsahují slovo bod a zároveň slovo alarm budou zobrazeny Pokud umístíte některé slovní spojení do uvozovek, bude se vyhledávat pouze přesně toto spojení. Nabízí možnost editace dat pro konkrétní snímače. 13

15 5.5.1 Data snímačů Přehledný výpis nastavených informací pro konkrétní snímač s možností zadání kontaktních údajů na uživatele snímače a změnou základních informací: Může být editováno stisknutím tlačítka a otevře se následující okno: Číslo zařízení: číslo snímače Zamčen: je-li tento snímač aktivní (odemčen), nebo je-li ho potřeba deaktivovat Jméno: uživatelem zvolený název snímače (např. Demo, nebo snímač001 atd.) Telefonní číslo: tel. číslo snímače (SIM karty) Vlastník: stejným názvem můžete spojit do skupiny dva a více snímačů Jednej jako při alarmu: nastavíte zapnutí/vypnutí alarmu pro dané signály Interval testu: jak často se musí hlásit zařízení systému 14

16 5.5.2 Poznámky Mohou být definovány poznámky pro dané zařízení. Nadpis: název skupiny Obsah: obsah poznámky Osoby Nemusí být přiřazena žádná osoba ke snímači, ale pokud chcete, můžete použít tuto tabulku: 15 Důležitost: Jméno: Heslo: Popis: Kontakt: určuje pozici v seznamu osoby přiřazené heslo pro kontrolu osoby slovem jakákoliv věc související s danou osobou telefon atd

17 Stejným způsobem můžete přidat uživatele snímačů Identifikátory body Body musí být zadány, abyste mohli nastavit trasy obchůzky. Body mohou být zadány manuálně, nebo ze seznamu již přiřazených identifikátorů k některému ze snímačů. Vždy, když je načten nový bod buď jako aktivní, nebo nová část systému, ukáže se následující okno: Pro přidání bodu či zařízení (snímače) do systému, klikněte na. Pak se zařízení nebo bod vymaže z tohoto seznamu a uloží se do databáze programu KRONOS GUARD LT. Pokud chcete odstranit nový bod, klikněte na. Pro zavření okna klikněte na. Okno zmizí po 1 minutě, nebo poté, co je vypsán další nově nalezený subjekt. Bod můžete přidat i manuálně kliknutím na. 16

18 Nový bod: výběrem Nový bod povolíte manuální vkládání bodů pomocí řádku číslo Ostatní body a zařízení: body přiřazené k jinému snímači jsou zobrazeny a mohou být vybrány a přiřazeny k novému (aktuálnímu) snímači Poté, co je bod přidán, může být dále upravován pomocí tlačítka nebo dvojitým kliknutím na něj v seznamu. Popis: Umístění: Typ bodu: popis bodu kde je umístěn volba: žádné informace/bod trasy/událost/počáteční bod/koncový bod 17 Žádné informace: bod bez další specifikace Bod trasy: bod, který musí být načten během obchůzky Událost: bod události (ne trasy obchůzky vyhodnocuje nepovinně událost při obchůzce) Počáteční bod: označující začátek obchůzky

19 Koncový bod: označující konec obchůzky i Oba tyto body jsou nutné pro statistiku obchůzek!!! Alarm bod: pokud je volba zaškrtnuta, jeho načtení vyvolá alarm. Vhodné pro sledování stavu zařízení Mapy Mapy mohou být přiřazeny k danému snímači a body mohou být do mapy umístěny pomocí rozmístění ikon bodů přetažením z tabulky bodů. Body vymažete přetažením do ikonky Definice trasy Zde nastavíte základní dobu trvání obchůzky a toleranci časové prodlevy. Aktuální požadované časy začátků obchůzek jsou definovány přiřazením tras do rozvrhů počátečních časů. Rozvrh obchůzek definujete v dalším kroku. Kliknutím na otevřete okno pro přidání trasy. V okně po zadání jejího názvu můžete kliknutí na přidání bodu. otevřít okno pro Okno definice tras: Jméno: název obchůzkové trasy Základní časové údaje: Časové údaje k identifikaci bodu na trase. Bod číslo: zadává se u bodů Popis: zadává se u bodů Místo: zadává se u bodů 18

20 Okno nového bodu: Čas příchodu (k bodu) první bod má 0 a další mají čas, který zabere přemístění k danému bodu. (počítá se čas od prvního bodu obchůzky, ne od předchozího bodu) Tolerance +/- může být nastavena pro větší flexibilitu při zápisu Funkce nastavení a harmonogramů trasy Pokud program tuto funkci podporuje, pak je možné nastavit harmonogramy. V tomto případě máme již rozvrhy tras nastaveny. Zde můžete nastavit individuální rozvrh obchůzek: Funkce harmonogramů je dostupná přes volby: Funkce kontroly trasy > Datum (ve volbě Funkce supervize trasy ) 19

21 Datum: obchůzka bude platná pro zadanou trasu, datum a čas zahájení musí být zadán. Každý den: pro každodenní obchůzku musí být zadána trasa a čas zahájení během dne. Pondělí-pátek: pro obchůzku během pracovního týdne musí být zadána trasa a čas zahájení během dne. V sobotu a v neděli nebude prováděna obchůzka dle tohoto nastavení. Sobota-neděle. Pro víkendové obchůzky musí být zvolena trasa a čas zahájení během víkendových dnů. 20

22 Týden: pro všechny dny v týdnu začne zadaná trasa v předem stanovenou hodinu. Měsíc: pro všechny dny v měsíci počínaje posledním dnem předchozího měsíce, nebo prvním dnem aktuálního měsíce) začne zadaná trasa v předem stanovenou hodinu Nastavení snímače Před přidáním snímače do systému musí být pečlivě a správně nastaven. Prosíme projděte si manuál ke snímači Active Guard pro informace o hodnotách parametrů a metodách nastavení. Pokaždé, když je načten nový bod snímačem do softwaru KRONOS GUARD, nebo je připojen nový snímač, otevře se následující okno. Pro přidání bodu či snímače do databáze, klikněte na tlačítlo. Bod nebo snímač bude odstraněn z tohoto seznamu a přidán do databáze. Pokud chcete odstranit nový bod či snímač, stiskněte tlačítko Pro zavření okna zvolte tlačítko. Okno se objeví znovu během 1 minuty nebo po přidání dalšího nového zařízení. Některá zařízení mohou mít status uzamčeno, což závisí na volbě v základním nastavení. V takovém případě budou zobrazována v oblasti neaktivní zařízení. Poté, co zvolíte zařízení v seznamu v tabulce Editace dat v seznamu vlevo můžete zadat nastavení zařízení kliknutím na ikonu (nastavení zařízení) a poté tlačítka (upravit). 21

23 Pro nastavení defaultních parametrů nebo navrácení továrního nastavení zařízení, klikněte na ikonu, která nastaví parametry tak, jak jsou definovány v Továrním nastavení zařízení. Pro další úpravy je nutné provést následující kroky: Nastavení připojení: Server IP: Port: Testovací interval: IP serveru, nebo počítače, který přijímá signály vysílané ze snímačů komunikační port serveru nebo počítače jak často bude prováděn test spojení mezi serverem a zařízením GPRS nastavení: Přístupový bod: jméno přístupového bodu (APN) Uživatelské jméno: pro přístup k APN Uživatelské heslo: pro přístup k APN 22

24 Komunikace: Můžete nastavit nejvíce 4 telefonní čísla, se kterými bude povolena komunikace. Hovory ze všech ostatních čísel budou odmítnuty. Pro zadání čísla zvolte pozici a poté klikněte na tlačítko. Objeví se následující okno: Je vhodné zadávat celé číslo včetně předvolby státu ( ). Zadejte počet zvonění, po kterém bude hovor automaticky spojen. Zadáte-li 0, bude hovor spojen ihned bez upozornění osoby obsluhující snímač. Pro odstranění telefonního čísla ze seznamu zvolte požadované číslo a stiskněte tlačítko. Záložní SMS číslo: je číslo modemu, nebo telefonu, kam budou zasílány sms zprávy v případě, že selže přenos GPRS. Po nastavení všech parametrů je možné je uložit do databáze stiskem tlačítka. Data se uloží do databáze programu, ale nejsou odeslány do snímače! 23

25 Pro úpravu nastavení snímače dle nově zadaných parametrů musíte zvolit tlačítko Po zadání parametrů, a zvolení komunikační metody mohou být data odeslána kliknutím na tlačítko nastavení přesného času ve snímači lokalizace pozice pomocí služby operátora (pokud je podporována) restart snímače (odešle příkaz KILL ) vrátí verzi firmware ve snímači Pokaždé, když se snažíme komunikovat se snímačem, musíme zvolit komunikační metodu. (GPRS nebo SMS) 24

26 Je zde ještě varianta přímého zadání příkazů AT (automatických přenosů). Můžete zadat příkaz a kliknout na tlačítko. 6.Ostatní 6.1 Nástroj Telefonování Tento nástroj umožní operátorovi vytočit jakékoli číslo zadané v databázi kliknutím na ikonu. Podmínkou je možnost následné hlasové komunikace. 6.2 Databáze poznámek Kronos Guard KB nabízí možnost zapisování poznámek uživatelů, které mohou obsahovat postupy, doplňující informace nepřímo související se zařízením atd. Kapitoly mohou být vytvořeny, editovány a prohledávány dle potřeby. 6.3 Stav systému Ikonka SMILE informuje operátora o stavu systému. Jestliže změní barvu na červeného, klikněte na něj a zobrazí se tabulka s popisem problému. Tlačítko odstranit odstraní hlášení chyby a navrátí žlutého. 6.4 Řízení událostí Nástroj na řízení událostí získáte kliknutím na Nástroje > Řízení událostí. Ulož události: Počet relací: Počet přiojení: uloží do paměti události. Jméno a uložení souboru může být nastaveno pomocí tlačítka tři-tečky počet připojení pro otevření databáze počet aktivních připojených snímačů Okno zavřete kliknutím na tlačítko. 25

27 7. Poznámky 26

28 7. Poznámky 8. Váš distributor 27 Výhradní dovozce pro ČR: AVARIS, s.r.o., Krahulčí 2016/9, Praha 9 tel: , , fax:

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Manuál. GSM komunikátoru T341-16

Manuál. GSM komunikátoru T341-16 Manuál GSM komunikátoru T341-16 www.selax.cz GSM komunikátor T341L Obsah: Úvod... 2 Foto plošného spoje... 3 Zapojení desky GSM komunikátoru... 4 Napájení, zapnutí modulu... 5 Instalace SIM karty... 5

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

OpenOffice.org 1.0.1 CZ

OpenOffice.org 1.0.1 CZ OpenOffice.org 1.0.1 CZ Průvodce instalací Prosinec 2002, Revize E Obsah 1. Průvodce systémem OpenOffice.org CZ 7 Ikony v dokumentaci 7 2. Instalace OpenOffice.org CZ 9 Typy instalace 9 Obecné rady při

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více