Soubor map: Struktura porost v pr b hu jejich p estavby lokalita Kloko ná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor map: Struktura porost v pr b hu jejich p estavby lokalita Kloko ná"

Transkript

1 Soubor map: Struktura porost v prbhu jejich pestavby lokalita Klokoná Ing. Lukáš Bílek, PhD., doc. Ing. Jií Remeš, Ph.D. Mapa struktury porostu 626A zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Bílek L., Remeš J. Mapa struktury porostu 635B zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Bílek L., Remeš J. Mapa struktury porostu 635F zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Remeš J., Bílek L. Mapa struktury porostu 630D zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Remeš J., Bílek L. Mapa struktury porostu 630B zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Remeš J., Bílek L.

2 Mapa struktury porostu 626A zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Map of forest structure in stand 626A during the process of transformation locality Klokoná Specializovaná mapa s odborným obsahem eská zemdlská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a devaská Praha 2012 Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek, Ph.D. 1 Doc. Ing. Jií Remeš, Ph.D. 1 1 eská zemdlská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a devaská Autoi Praha, prosinec 2012 QI102A085 - Optimalizace pstebních opatení pro zvyšování biodiverzity v hospodáských lesích ( , MZE/QI)

3 Abstrakt Specializovaná mapa znázoruje horizontální strukturu jehlinatých porost v prbhu jejich pestavby na porosty rznovké na píkladu lesnického úseku Klokoná (Lesní závod Konopišt, Lesy R, s.p.). Pln provozní systém hospodaení podle zásad podrostního nebo výbrného hospodáského zpsobu je zde aplikován od roku Výzkumné aktivity zde probíhají od roku 1999 a jsou zamené na ty ásti lesnického úseku, které jsou z hlediska pestavby nejpokroilejší. Mapa byla vytvoena v prostedí GIS za použití programu fgis. V rámci trvalé výzkumné plochy jsme zamili všechny stromy s výetní tlouškou nad 10 cm. Ke sbru dat byla využita technologie Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions s.r.o.). U každého živého stromu byla zmena korunová projekce s pomocí minimáln pti obvodových bod koruny. Všechny stromy na ploše jsou oíslovány. Koordináty všech mených entit jsou uloženy pro poteby dlouhodobých studií v zájmovém území. Abstract Specialized map with expert content expresses horizontal structure of forest stand during its transformation towards uneven-aged stands on the example of forest division Klokoná (Konopišt, Lesy R, s. p.). The fully operational managing system according to axioms of shelterwood or selection systems has been executing here since An investigation of this transformation process has started in 1999 and it is focused on the places with a more distinct structural differences.map was recreated in GIS environment using software fgis. Within the permanent research plot we mapped all woody stems above 3 cm dbh using Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). We also mapped the crown projection of each live stem by measuring a minimum of five cardinal crown radii per tree. The volume of dead wood above 10 cm was estimated by complete enumerations within permanent plots. All trees within the research plots are enumerated. We regard the documentation of the coordinates of all measured entities for the reasons of long-term studies in the area. Klíová slova esky Struktura lesa, pestavba lesních porost, pstování lesa, výbrné principy Klíová slova anglicky Forest structure, forest stands transormation, selection principles Uplatnní Vytvoená mapa bude pedevším využívána pro úely dlouhodobého výzkumu struktury a dynamiky porost v prbhu jejich pestavby od porost pasených k porostm obhospodaovaným nepasenými pírod blízkými principy. Ekonomické parametry Optimalizace pstebních opatení zejména v dsledku minimalizace vstup a maximalizace využívání pírodních proces v lesním hospodáství. Závr Lze pedpokládat, že podrobná analýza struktury a dynamiky porost lesnického úseku Klokoná (Lesní závod Konopišt, Lesy R, s.p.). pispje k rozšíení znalostí o zvyšování stability a produkce smrkových nestejnovkých porost v podmínkách stedních poloh eské republiky.. Literatura REMEŠ J., KOZEL J., 2006: Structure, growth and increment of the stands in the course of stand transformation in the Klokoná Forest Range, J. For. Sci., 52: REININGER H., 1992: Zielstärkennutzung oder die Plenterung des Altersklassenwaldes. Österr. Agrarverlag, Wien: 163.

4

5 Mapa struktury porostu 635B zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Map of forest structure in stand 635B during the process of transformation locality Klokoná Specializovaná mapa s odborným obsahem eská zemdlská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a devaská Praha 2012 Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek, Ph.D. 1 Doc. Ing. Jií Remeš, Ph.D. 1 eská zemdlská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a devaská Autoi Praha, prosinec 2012 QI102A085 - Optimalizace pstebních opatení pro zvyšování biodiverzity v hospodáských lesích ( , MZE/QI)

6 Abstrakt Specializovaná mapa znázoruje horizontální strukturu jehlinatých porost v prbhu jejich pestavby na porosty rznovké na píkladu lesnického úseku Klokoná (Lesní závod Konopišt, Lesy R, s.p.). Pln provozní systém hospodaení podle zásad podrostního nebo výbrného hospodáského zpsobu je zde aplikován od roku Výzkumné aktivity zde probíhají od roku 1999 a jsou zamené na ty ásti lesnického úseku, které jsou z hlediska pestavby nejpokroilejší. Mapa byla vytvoena v prostedí GIS za použití programu fgis. V rámci trvalé výzkumné plochy jsme zamili všechny stromy s výetní tlouškou nad 10 cm. Ke sbru dat byla využita technologie Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions s.r.o.). U každého živého stromu byla zmena korunová projekce s pomocí minimáln pti obvodových bod koruny. Všechny stromy na ploše jsou oíslovány. Koordináty všech mených entit jsou uloženy pro poteby dlouhodobých studií v zájmovém území. Abstract Specialized map with expert content expresses horizontal structure of forest stand during its transformation towards uneven-aged stands on the example of forest division Klokoná (Konopišt, Lesy R, s. p.). The fully operational managing system according to axioms of shelterwood or selection systems has been executing here since An investigation of this transformation process has started in 1999 and it is focused on the places with a more distinct structural differences.map was recreated in GIS environment using software fgis. Within the permanent research plot we mapped all woody stems above 3 cm dbh using Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). We also mapped the crown projection of each live stem by measuring a minimum of five cardinal crown radii per tree. The volume of dead wood above 10 cm was estimated by complete enumerations within permanent plots. All trees within the research plots are enumerated. We regard the documentation of the coordinates of all measured entities for the reasons of long-term studies in the area. Klíová slova esky Struktura lesa, pestavba lesních porost, pstování lesa, výbrné principy Klíová slova anglicky Forest structure, forest stands transormation, selection principles Uplatnní Vytvoená mapa bude pedevším využívána pro úely dlouhodobého výzkumu struktury a dynamiky porost v prbhu jejich pestavby od porost pasených k porostm obhospodaovaným nepasenými pírod blízkými principy. Ekonomické parametry Optimalizace pstebních opatení zejména v dsledku minimalizace vstup a maximalizace využívání pírodních proces v lesním hospodáství. Závr Lze pedpokládat, že podrobná analýza struktury a dynamiky porost lesnického úseku Klokoná (Lesní závod Konopišt, Lesy R, s.p.). pispje k rozšíení znalostí o zvyšování stability a produkce smrkových nestejnovkých porost v podmínkách stedních poloh eské republiky.. Literatura REMEŠ J., KOZEL J., 2006: Structure, growth and increment of the stands in the course of stand transformation in the Klokoná Forest Range, J. For. Sci., 52: REININGER H., 1992: Zielstärkennutzung oder die Plenterung des Altersklassenwaldes. Österr. Agrarverlag, Wien: 163.

7 ϭ ϱϭϭ

8 Mapa struktury porostu 635F zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Map of forest structure in stand 635F during the process of transformation locality Klokoná Specializovaná mapa s odborným obsahem eská zemdlská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a devaská Praha 2012 Autorský kolektiv Doc. Ing. Jií Remeš, Ph.D. 1 Ing. Lukáš Bílek, Ph.D. 1 1 eská zemdlská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a devaská Autoi Praha, prosinec 2012 QI102A085 - Optimalizace pstebních opatení pro zvyšování biodiverzity v hospodáských lesích ( , MZE/QI)

9 Abstrakt Specializovaná mapa znázoruje horizontální strukturu jehlinatých porost v prbhu jejich pestavby na porosty rznovké na píkladu lesnického úseku Klokoná (Lesní závod Konopišt, Lesy R, s.p.). Pln provozní systém hospodaení podle zásad podrostního nebo výbrného hospodáského zpsobu je zde aplikován od roku Výzkumné aktivity zde probíhají od roku 1999 a jsou zamené na ty ásti lesnického úseku, které jsou z hlediska pestavby nejpokroilejší. Mapa byla vytvoena v prostedí GIS za použití programu fgis. V rámci trvalé výzkumné plochy jsme zamili všechny stromy s výetní tlouškou nad 10 cm. Ke sbru dat byla využita technologie Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions s.r.o.). U každého živého stromu byla zmena korunová projekce s pomocí minimáln pti obvodových bod koruny. Všechny stromy na ploše jsou oíslovány. Koordináty všech mených entit jsou uloženy pro poteby dlouhodobých studií v zájmovém území. Abstract Specialized map with expert content expresses horizontal structure of forest stand during its transformation towards uneven-aged stands on the example of forest division Klokoná (Konopišt, Lesy R, s. p.). The fully operational managing system according to axioms of shelterwood or selection systems has been executing here since An investigation of this transformation process has started in 1999 and it is focused on the places with a more distinct structural differences.map was recreated in GIS environment using software fgis. Within the permanent research plot we mapped all woody stems above 3 cm dbh using Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). We also mapped the crown projection of each live stem by measuring a minimum of five cardinal crown radii per tree. The volume of dead wood above 10 cm was estimated by complete enumerations within permanent plots. All trees within the research plots are enumerated. We regard the documentation of the coordinates of all measured entities for the reasons of long-term studies in the area. Klíová slova esky Struktura lesa, pestavba lesních porost, pstování lesa, výbrné principy Klíová slova anglicky Forest structure, forest stands transormation, selection principles Uplatnní Vytvoená mapa bude pedevším využívána pro úely dlouhodobého výzkumu struktury a dynamiky porost v prbhu jejich pestavby od porost pasených k porostm obhospodaovaným nepasenými pírod blízkými principy. Ekonomické parametry Optimalizace pstebních opatení zejména v dsledku minimalizace vstup a maximalizace využívání pírodních proces v lesním hospodáství. Závr Lze pedpokládat, že podrobná analýza struktury a dynamiky porost lesnického úseku Klokoná (Lesní závod Konopišt, Lesy R, s.p.). pispje k rozšíení znalostí o zvyšování stability a produkce smrkových nestejnovkých porost v podmínkách stedních poloh eské republiky.. Literatura REMEŠ J., KOZEL J., 2006: Structure, growth and increment of the stands in the course of stand transformation in the Klokoná Forest Range, J. For. Sci., 52: REININGER H., 1992: Zielstärkennutzung oder die Plenterung des Altersklassenwaldes. Österr. Agrarverlag, Wien: 163.

10 ϭ ϱϭϭ

11 Mapa struktury porostu 630D zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Map of forest structure in stand 630D during the process of transformation locality Klokoná Specializovaná mapa s odborným obsahem eská zemdlská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a devaská Praha 2012 Autorský kolektiv Doc. Ing. Jií Remeš, Ph.D. 1 Ing. Lukáš Bílek, Ph.D. 1 1 eská zemdlská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a devaská Autoi Praha, prosinec 2012 QI102A085 - Optimalizace pstebních opatení pro zvyšování biodiverzity v hospodáských lesích ( , MZE/QI)

12 Abstrakt Specializovaná mapa znázoruje horizontální strukturu jehlinatých porost v prbhu jejich pestavby na porosty rznovké na píkladu lesnického úseku Klokoná (Lesní závod Konopišt, Lesy R, s.p.). Pln provozní systém hospodaení podle zásad podrostního nebo výbrného hospodáského zpsobu je zde aplikován od roku Výzkumné aktivity zde probíhají od roku 1999 a jsou zamené na ty ásti lesnického úseku, které jsou z hlediska pestavby nejpokroilejší. Mapa byla vytvoena v prostedí GIS za použití programu fgis. V rámci trvalé výzkumné plochy jsme zamili všechny stromy s výetní tlouškou nad 10 cm. Ke sbru dat byla využita technologie Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions s.r.o.). U každého živého stromu byla zmena korunová projekce s pomocí minimáln pti obvodových bod koruny. Všechny stromy na ploše jsou oíslovány. Koordináty všech mených entit jsou uloženy pro poteby dlouhodobých studií v zájmovém území. Abstract Specialized map with expert content expresses horizontal structure of forest stand during its transformation towards uneven-aged stands on the example of forest division Klokoná (Konopišt, Lesy R, s. p.). The fully operational managing system according to axioms of shelterwood or selection systems has been executing here since An investigation of this transformation process has started in 1999 and it is focused on the places with a more distinct structural differences.map was recreated in GIS environment using software fgis. Within the permanent research plot we mapped all woody stems above 3 cm dbh using Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). We also mapped the crown projection of each live stem by measuring a minimum of five cardinal crown radii per tree. The volume of dead wood above 10 cm was estimated by complete enumerations within permanent plots. All trees within the research plots are enumerated. We regard the documentation of the coordinates of all measured entities for the reasons of long-term studies in the area. Klíová slova esky Struktura lesa, pestavba lesních porost, pstování lesa, výbrné principy Klíová slova anglicky Forest structure, forest stands transormation, selection principles Uplatnní Vytvoená mapa bude pedevším využívána pro úely dlouhodobého výzkumu struktury a dynamiky porost v prbhu jejich pestavby od porost pasených k porostm obhospodaovaným nepasenými pírod blízkými principy. Ekonomické parametry Optimalizace pstebních opatení zejména v dsledku minimalizace vstup a maximalizace využívání pírodních proces v lesním hospodáství. Závr Lze pedpokládat, že podrobná analýza struktury a dynamiky porost lesnického úseku Klokoná (Lesní závod Konopišt, Lesy R, s.p.). pispje k rozšíení znalostí o zvyšování stability a produkce smrkových nestejnovkých porost v podmínkách stedních poloh eské republiky.. Literatura REMEŠ J., KOZEL J., 2006: Structure, growth and increment of the stands in the course of stand transformation in the Klokoná Forest Range, J. For. Sci., 52: REININGER H., 1992: Zielstärkennutzung oder die Plenterung des Altersklassenwaldes. Österr. Agrarverlag, Wien: 163.

13

14 Mapa struktury porostu 630B zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Map of forest structure in stand 635B during the process of transformation locality Klokoná Specializovaná mapa s odborným obsahem eská zemdlská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a devaská Praha 2012 Autorský kolektiv Doc. Ing. Jií Remeš, Ph.D. 1 Ing. Lukáš Bílek, Ph.D. 1 1 eská zemdlská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a devaská Autoi Praha, prosinec 2012 QI102A085 - Optimalizace pstebních opatení pro zvyšování biodiverzity v hospodáských lesích ( , MZE/QI)

15 Abstrakt Specializovaná mapa znázoruje horizontální strukturu jehlinatých porost v prbhu jejich pestavby na porosty rznovké na píkladu lesnického úseku Klokoná (Lesní závod Konopišt, Lesy R, s.p.). Pln provozní systém hospodaení podle zásad podrostního nebo výbrného hospodáského zpsobu je zde aplikován od roku Výzkumné aktivity zde probíhají od roku 1999 a jsou zamené na ty ásti lesnického úseku, které jsou z hlediska pestavby nejpokroilejší. Mapa byla vytvoena v prostedí GIS za použití programu fgis. V rámci trvalé výzkumné plochy jsme zamili všechny stromy s výetní tlouškou nad 10 cm. Ke sbru dat byla využita technologie Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions s.r.o.). U každého živého stromu byla zmena korunová projekce s pomocí minimáln pti obvodových bod koruny. Všechny stromy na ploše jsou oíslovány. Koordináty všech mených entit jsou uloženy pro poteby dlouhodobých studií v zájmovém území. Abstract Specialized map with expert content expresses horizontal structure of forest stand during its transformation towards uneven-aged stands on the example of forest division Klokoná (Konopišt, Lesy R, s. p.). The fully operational managing system according to axioms of shelterwood or selection systems has been executing here since An investigation of this transformation process has started in 1999 and it is focused on the places with a more distinct structural differences.map was recreated in GIS environment using software fgis. Within the permanent research plot we mapped all woody stems above 3 cm dbh using Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). We also mapped the crown projection of each live stem by measuring a minimum of five cardinal crown radii per tree. The volume of dead wood above 10 cm was estimated by complete enumerations within permanent plots. All trees within the research plots are enumerated. We regard the documentation of the coordinates of all measured entities for the reasons of long-term studies in the area. Klíová slova esky Struktura lesa, pestavba lesních porost, pstování lesa, výbrné principy Klíová slova anglicky Forest structure, forest stands transormation, selection principles Uplatnní Vytvoená mapa bude pedevším využívána pro úely dlouhodobého výzkumu struktury a dynamiky porost v prbhu jejich pestavby od porost pasených k porostm obhospodaovaným nepasenými pírod blízkými principy. Ekonomické parametry Optimalizace pstebních opatení zejména v dsledku minimalizace vstup a maximalizace využívání pírodních proces v lesním hospodáství. Závr Lze pedpokládat, že podrobná analýza struktury a dynamiky porost lesnického úseku Klokoná (Lesní závod Konopišt, Lesy R, s.p.). pispje k rozšíení znalostí o zvyšování stability a produkce smrkových nestejnovkých porost v podmínkách stedních poloh eské republiky.. Literatura REMEŠ J., KOZEL J., 2006: Structure, growth and increment of the stands in the course of stand transformation in the Klokoná Forest Range, J. For. Sci., 52: REININGER H., 1992: Zielstärkennutzung oder die Plenterung des Altersklassenwaldes. Österr. Agrarverlag, Wien: 163.

16

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I. Soubor map: Mapa struktury porostu na TVP 1 v oblasti Modravy v Národním

Více

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V.

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V. Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V. Štícha Mapa struktury porostu na TVP 1 v NPR Velká Pleš v CHKO Křivoklátsko

Více

Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava

Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I. Soubor map: Mapa struktury porostu na TVP 12 v gradientu hory Plechý

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek, L. Bílek, V. Štícha

Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek, L. Bílek, V. Štícha Soubor map: Hodnoty biodiverzity jednotlivých SLT podle výskytu prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 ve vybraných VZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek,

Více

Soubor map: Typy porostů a typy vývoje lesa v CHKO Jizerské hory (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Typy porostů a typy vývoje lesa v CHKO Jizerské hory (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Typy porostů a typy vývoje lesa v CHKO Jizerské hory (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa vývojových fází lesa pro TP1 cílový v CHKO Jizerské hory (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa vývojových fází

Více

Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze)

Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze) Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze) Mapa porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Soubor map poškození lesních porostů zvěří v Krkonoších (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map poškození lesních porostů zvěří v Krkonoších (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map poškození lesních porostů zvěří v Krkonoších (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa poškození lesních porostů v Krkonoších okusem (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa poškození lesních porostů v Krkonoších ohryzem

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky Methods for inventory and biodiversity evaluation of tree layer SBORNÍK ZE

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Soubor map stupňů přirozenosti lesních porostů pro management lesních ekosystémů ve vybraných národních parcích (FLD ČZU v Praze)

Soubor map stupňů přirozenosti lesních porostů pro management lesních ekosystémů ve vybraných národních parcích (FLD ČZU v Praze) Soubor map stupňů přirozenosti lesních porostů pro management lesních ekosystémů ve vybraných národních parcích (FLD ČZU v Praze) Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek, L. Bílek, V. Štícha Mapa stupňů

Více

hospodaření v lesích. Structure and development of long-term shaded advance regeneration in system of the close-to-natural silviculture

hospodaření v lesích. Structure and development of long-term shaded advance regeneration in system of the close-to-natural silviculture Struktura a vývoj dlouhodobě cloněných nárostů v systému přírodě blízkého hospodaření v lesích. Structure and development of long-term shaded advance regeneration in system of the close-to-natural silviculture

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek Ph.D, Doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D, Mapa je výsledkem

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o.

Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Soubor map Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o. Doc. Ing. Jiří Remeš,

Více

TĚŽBY NAHODILÉ, NEZDARY KULTUR A EXTRÉMY POČASÍ NA VYBRANÝCH LESNÍCH SPRÁVÁCH LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH VLIV NA SMRK

TĚŽBY NAHODILÉ, NEZDARY KULTUR A EXTRÉMY POČASÍ NA VYBRANÝCH LESNÍCH SPRÁVÁCH LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH VLIV NA SMRK Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 2004, ISBN 80-86690-12-1 TĚŽBY NAHODILÉ, NEZDARY KULTUR A EXTRÉMY POČASÍ NA VYBRANÝCH LESNÍCH SPRÁVÁCH LESŮ ČESKÉ

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Structure, growth and increment of the stands in the course of stand transformation in the Klokočná Forest Range

Structure, growth and increment of the stands in the course of stand transformation in the Klokočná Forest Range JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 52, 6 (12): 537 546 Structure, growth and increment of the stands in the course of stand transformation in the Klokočná Forest Range J. Remeš 1, J. Kozel 2 1 Faculty of Forestry

Více

THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA

THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA PROBLEMATIKA ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI Hálek V., Hanuš L. Ústav krajinné

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VYHLÍDKOVÁ VĚŽ V

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání. Petr Dresler - Jiří Macháček

Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání. Petr Dresler - Jiří Macháček Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání Petr Dresler - Jiří Macháček Stav archeologického bádání Úsek Léta výzkumu Prozkoumaná plocha v m čtv. Počet objektů Počet kostrových hrobů Velmožský

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice Výroková ást zmny: Z 1807 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1807 / 07 Mstská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Praha Šeberov, Praha Kunratice Šeberov, Kunratice východn od Kunratické spojky, smr

Více

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ STABILITU A ODOLNOST LESNÍCH POROSTŮ S VÝZNAMNÝM PODÍLEM SMRKU VE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH POLOHÁCH JIŘÍ REMEŠ FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Adaptační

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS Šafář J. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno,

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Katedra pěstování lesů (KPL)

Katedra pěstování lesů (KPL) Katedra pěstování lesů (KPL) Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Prof. Ing. Ivo Kupka, CSc. Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc. Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. Doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Lukáš Bílek, Ph.D.

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

ádost o zápis do evidence zem d lského podnikatele

ádost o zápis do evidence zem d lského podnikatele PO. jednací... Potvrzení pijetí ádost o zápis do evidence zemdlského podnikatele podle 2f odst.4 zákona. 252/1997 Sb., o zemdlství, v platném znní (dále jen zákon o zemdlství) a1) Právnická osoba Obchodní

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 16 Radovan KUKUTSCH 1 UPLATNĚNÍ METOD VIZUÁLNÍHO POZOROVÁNÍ V HISTORICKÉM

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz cxi.tul.cz where NANOSPIDER TM was born o o Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials,

Více

RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství Matematicko-Fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze

RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství Matematicko-Fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství Matematicko-Fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze 1 Relační algebra / Relational Algebra 2 Kino(Jmeno, Mesto,

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Renáta Máchová Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá tvorbou a vývojem databázových systémů v souvislosti

Více

Martin Fulín Jiří Remeš Pavel Tauchman Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha

Martin Fulín Jiří Remeš Pavel Tauchman Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Praha ZPRÁVY LESNICKÉHO FULÍN VÝZKUMU, M. et al. 58, 2013 (2): 186-192 RŮST A PRODUKCE JEDLE OBROVSKÉ (ABIES GRANDIS LINDL.) VE SROVNÁNÍ S JINÝMI JEHLIČNANY GROWTH AND PRODUCTION OF GRAND FIR (ABIES GRANDIS

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

FUNKČNÍ VZOREK SESTAVA SOND PRO URČENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY MĚŘENÉHO OBJEKTU

FUNKČNÍ VZOREK SESTAVA SOND PRO URČENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY MĚŘENÉHO OBJEKTU MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ INTERAKCÍ V TECHNICKÝCH SYSTÉMECH FUNKČNÍ VZOREK SESTAVA SOND PRO URČENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY MĚŘENÉHO OBJEKTU Autor: Ing. Michal Kůs, Ph.D. Ing. Jindřich Kňourek, Ph.D. Ing. Petr Kovařík,

Více

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví

EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví EMPLA AG, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví PÍÍLOHA.. 2 Possouzzeení í Koncceept tu úzzeemní ího plánu obccee eevvni iovv zz hleedi isska

Více

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 442-447 ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Filip

Více

Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa

Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa Tomáš Pelc Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra geoinformatiky a územního plánování, Aplikovaná ekologie e-mail: tompelcik@seznam.cz

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF THE RESIDENTIAL ENVIRONMENT SEAT ON THE PRICE OF REAL ESTATE FOR HOUSING Markéta Nichtová Univerzita

Více

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ APOLLONIOVÝCH ÚLOH POMOCÍ PROGRAMU CABRI 3D

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ APOLLONIOVÝCH ÚLOH POMOCÍ PROGRAMU CABRI 3D PROTOROVÉ ŘEŠENÍ APOLLONIOVÝCH ÚLOH POMOCÍ PROGRAMU CABRI 3D Jaroslav Krieg, Milan Vacka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt: Příspěvek ukazuje na příkladu řešení některých

Více

Ontologie Příklady. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Ontologie Příklady. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Ontologie Příklady Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 15.5. 2013 Poslední aktualizace: 15. 5. 2013 Ontologie v projektu

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STATICKÉ ŘEŠENÍ

Více

Soubor map: Mapy přirozeného a současného rozšíření buku lesního v Národním parku Šumava (GIS FLD ČZU v Praze)

Soubor map: Mapy přirozeného a současného rozšíření buku lesního v Národním parku Šumava (GIS FLD ČZU v Praze) Soubor map: Mapy přirozeného a současného rozšíření buku lesního v Národním parku Šumava (GIS FLD ČZU v Praze) Mapa přirozeného rozšíření buku lesního v Národním parku Šumava (GIS FLD ČZU v Praze) Mapa

Více

POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU

POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU 1 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje zařízení realizující lineární posuv ultrazvukového snímače. Mechanismem realizujícím lineární posuv je kuličkový

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Remote control of the model connected to Programmable Logic Controller Martin Malinka Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

1 ÚVOD. Zbyněk Šafránek 73 ABSTRAKT:

1 ÚVOD. Zbyněk Šafránek 73 ABSTRAKT: OVĚŘENÍ PŘESNOSTI VÝBĚROVÝCH METOD POUŽITÝCH PŘI HODNOCENÍ ŠKOD ZVĚŘÍ OKUSEM VERIFYING OF THE ACCURACY OF SELECTION METHODS USED FOR THE EVALUATION OF BROWSING DAMAGES CAUSED BY GAME ABSTRAKT: Zbyněk Šafránek

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

Autonomnost solárních systémů

Autonomnost solárních systémů Autonomnost solárních systémů Autonomous of Solar systems Bc. Pavel Šimoník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více