Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře"

Transkript

1 Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno 325 zákonů, desítky vyhlášek a nařízení vlády! Navíc nabyl účinnosti nový občanský zákoník89/2012, který zásadně změnil celý právní řád ČR. Sbírka zákonů: POZBYLO PLATNOSTI 94/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1992 k datu Zákon o rodině Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním Občanský zákoník Zákon o hospodářských stycích se zahraničím Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980, o hospodářských stycích se zahraničím Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce Zákon o sdružování občanů Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980, o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990, o sdružování občanů Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990, o zmírnění následků některých majetkových křivd Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník Obchodní zákoník Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 a zákona č. 529/1990 Zákon České národní rady o státní kontrole Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

2 Seite 2 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1999 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963, o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 k datu Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon České národní rady o cenných papírech Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992, o cenných papírech Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993, o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993, zákona č. 322/1993, zákona č. 42/1994 a zákona č. 85/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993, o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993, o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 a zákona č. 140/1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992, o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992, o dani dědické, daní darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

3 Seite 3 von / / / / / / / / / / / / / / / / /2008 8/ / / / / / / /1994 Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993, o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 59/1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963, o rodině, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990, o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993, o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1963, o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 193/1999, o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Zákon, kterým se mění zákon č. 83/1990, o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994, o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992, o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 310/2006, o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku k datu

4 Seite 4 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1982 k datu Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník Nařízení vlády o Obchodním věstníku Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000, o Obchodním věstníku Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000, o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000, o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995, kterým se provádí občanský zákoník Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013 Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964, o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966, o leteckém přepravním řádu Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964, o silničním přepravním řádu Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964, o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980, o jednorázovém

5 Seite 5 von / / / / / / / / / / / / / / /2001 příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964, o silničním přepravním řádu Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví Vyhláška Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964, o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 a vyhlášky č. 73/1991 Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992, o dani z nemovitostí Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky Vyhláška ministerstva financí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů k datu Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998, o skladování a způsobu používání hnojiv Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

6 Seite 6 von / / /2002 7/ / / / / / / / / / / /2006 7/ / / /2007 3/ / / / / /2009 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s předáním odsouzených Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/1998, o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 k datu Vyhláška o vodoprávní evidenci Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 440/2001, o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998, o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003, o vodoprávní evidenci Vyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou Vyhláška, kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Vyhláška, kterou se stanoví vzor evropského zatýkacího rozkazu a vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku Vyhláška o výčtu bezpečnostního materiálu Vyhláška, kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku) Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003, o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992, o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška) Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998, o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2006, o výčtu bezpečnostního materiálu Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008, o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998, o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

7 Seite 7 von / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008, o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2005, o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005, kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby k datu Sbírka zákonů: NABYLO ÚČINNOSTI 475/ / /2011 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012, o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 k datu Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

8 Seite 8 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006, o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony k datu Zákon o doplňkovém penzijním spoření Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon občanský zákoník Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Zákon o mezinárodním právu soukromém Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004, o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů Zákon o ochraně ovzduší Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000, o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010, o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007, o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999, o azylu a o změně zákona č. 283/1991, o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999, o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

9 Seite 9 von / / / / / / / / / / / / / / / /2013 souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000, o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009, o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008, o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003, o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003, o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony k datu Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) přijetím zákona o katastru nemovitostí Zákon o prekursorech drog Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998, o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993, o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999, o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002, o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákon o zvláštních řízeních soudních

10 Seite 10 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006, o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů přijetím rekodifikace soukromého práva k datu Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob přijetím zákona o povinném značení lihu Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012, o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012, a další související zákony Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012, kterým se mění zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012, o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/ Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008, o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009, o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

11 Seite 11 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008, o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000, o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy k datu Nařízení vlády o seznamech návykových látek Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012, o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011, o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001, o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001, o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014 Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014 Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

12 Seite 12 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001, o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance k datu Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008, o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014 Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008, o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007, o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001, o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013, o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012, o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006, o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011, o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015 Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin

13 Seite 13 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007, o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007, o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003, o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002, o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 k datu Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009, o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002, kterou se provádí zákon č. 3/2002, o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011, o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011, o průmyslové bezpečnosti Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011, o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001, o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006, kterou se provádí zákon č. 115/2006, o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

14 Seite 14 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012, o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006, o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001, o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002, o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009, o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů k datu Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008, o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991, o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

15 Seite 15 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001, o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009, o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů k datu Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ- ISCED 2011) Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí Nález Ústavního soudu ze dne 17. září 2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999, o azylu a o změně zákona č. 283/1991, o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení 11 zákona č. 121/2008, o vyšších soudních

16 Seite 16 von / /2013 úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 k datu Sbírka zákonů: NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY 504/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1991 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok / Zákon směnečný a šekový 91/2012 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 105/2013 Občanský soudní řád 293/2013 Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 91/2012 Zákon České národní rady o požární ochraně 303/2013 Zákon České národní rady o požární ochraně 344/2013 Zákon České národní rady o státní památkové péči 303/2013 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 257/ / /2013 Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 89/2012 Zákon o cenách 303/2013 Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích 303/2013 Zákon o mimosoudních rehabilitacích 89/2012 Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 257/ / /2013 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 279/2013 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 303/2013 Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 303/2013 Zákon České národní rady o soudních poplatcích 458/2011 Zákon České národní rady o soudních poplatcích 293/2013

17 Seite 17 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1992 Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 458/2011 Zákon České národní rady o obecní policii 303/2013 Zákon o účetnictví 344/2013 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 303/ / /2013 Zákon o bankách 303/2013 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963, o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 91/ / / / /2011 Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí 344/2013 Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 303/2013 Zákon o užitných vzorech 303/2013 Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 303/2013 Zákon České národní rady o daních z příjmů 458/2011 Zákon České národní rady o daních z příjmů 105/2013 Zákon České národní rady o daních z příjmů 160/2013 Zákon České národní rady o daních z příjmů 215/2013 Zákon České národní rady o daních z příjmů 344/2013 Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 458/ / / / / /2013 Zákon o ochraně spotřebitele 303/2013

18 Seite 18 von / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1994 Celní zákon 308/2013 Celní zákon 344/2013 Zákon České národní rady o dani silniční 344/2013 Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/ / /2013 Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 255/2012 Zákon o Ústavním soudu 303/2013 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992, zákona č. 264/1992, zákona č. 541/1992 a zákona č. 544/1992, zákon České národní rady č. 171/1991, o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státuna jiné osoby a o Fondu národního majetu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991, zákona České národní rady č. 438/1991, zákona České národní rady č. 569/1991 a zákona č. 282/1992, a mění zákon č. 265/1992, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 256/2013 Zákon o státním zastupitelství 105/2013 Zákon o státním zastupitelství 293/2013 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991, o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 a zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 a zákona č. 600/ /2012 Zákon o výkonu vazby 105/2013 Zákon o výkonu vazby 276/2013 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992, o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 a zákona č. 72/1994, zákon České národní rady č. 531/1990, o územních finančních orgánech, ve znění zákona České 89/ / / / / /2013

19 Seite 19 von 47 85/ / / / / / / / / / / / /1995 národní rady č. 337/1992, zákona České národní rady č. 35/1993 a zákona č. 325/1993, zákon České národní rady č. 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993, zákona 42/1994 a zákona č. 7/1994, zákon č. 331/1993, o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993, zákona č. 96/1993, zákona č. 157/1993, zákona č. 196/1993, zákona č. 323/1993 a zákona č. 42/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992, o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 a zákona č. 72/1994, zákon České národní rady č. 531/1990, o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992, zákona České národní rady č. 35/1993 a zákona č. 325/1993, zákon České národní rady č. 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993, zákona 42/1994 a zákona č. 7/1994, zákon č. 331/1993, o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993, zákona č. 96/1993, zákona č. 157/1993, zákona č. 196/1993, zákona č. 323/1993 a zákona č. 42/ /2013 Zákon o zpravodajských službách České republiky 186/2013 Zákon o bezpečnostní informační službě 303/2013 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991, o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 89/ /2013 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 91/2012 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 303/2013 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992, o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 458/ / /2012 Zákon o Rejstříku trestů 105/2013 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 279/ /2013

20 Seite 20 von 47 84/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991, o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 a zákona č. 40/1995, a mění zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 89/ / /2012 Zákon o státní sociální podpoře 458/2011 Zákon o státní sociální podpoře 303/2013 Zákon o státní sociální podpoře 344/2013 Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře 89/2012 Zákon o důchodovém pojištění 303/2013 Zákon o důchodovém pojištění 344/2013 Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 340/ / / /2013 Zákon o advokacii 303/2013 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992, o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/4964, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992, o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/4964, ve znění pozdějších předpisů 89/ /2013 Zákon o krmivech 279/2013 Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 89/ / /2012

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne č. VÝHLED LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY NA LÉTA 2015 AŽ 2017

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne č. VÝHLED LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY NA LÉTA 2015 AŽ 2017 Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne č. VÝHLED LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY NA LÉTA 2015 AŽ 2017 O b s a h Resortní členění - rok 2015 str. předseda vlády 1 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2013 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVAT RIA

PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2013 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVAT RIA PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2013 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVAT 2 O b s a h Resortní členění Ministerstvo dopravy... 3 Ministerstvo financí... 5 Ministerstvo kultury...

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období říjen prosinec 2014

Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období říjen prosinec 2014 Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období říjen prosinec 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Sdělení Ministerstva práce a sociálních

Více

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost Právnické y - tuzemské obchodněprávní: obchodní společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 2. srpna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 226. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 227. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Citace: 426/2005 Sb. Částka: 146/2005 Sb.

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Vetešník / Eva Stránská Jaroslav Šejvl Zákon o pohřebnictví

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993

Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993 Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 6. ledna 1993 č.1 Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993 Přehled legislativní úkolů období 1. leden - 31. leden 1993 1. MH - Návrh novely zákona

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015 Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015 Aktualizace je prováděna čtvrtletně....2...4...7...8... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20...

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 453. Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Novela upřesňuje podmínky pro výkon funkce insolvenčního správce.

Novela upřesňuje podmínky pro výkon funkce insolvenčního správce. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 185/2013

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více