Prohlídka pracovní plochy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlídka pracovní plochy"

Transkript

1 Prohlídka pracovní plochy Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií a pracovní plochou aplikace Corel PHOTO-PAINT. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte používat terminologii aplikace Corel PHOTO-PAINT, pohybovat se v okně aplikace Corel PHOTO-PAINT, rozlišovat mezi různými nástroji pracovní plochy aplikace Corel PHOTO-PAINT, přizpůsobit pracovní plochu aplikace Corel PHOTO-PAINT vlastním potřebám. Terminologie aplikace Corel PHOTO-PAINT Než se pustíte do práce v aplikaci Corel PHOTO-PAINT, měli byste se seznámit s následujícími termíny. Termín Kanál Upravitelná oblast Obrázek Čočka Maska Objekt Osnova Skica 8bitový obrázek ve stupních šedé, ve kterém jsou uloženy informace o barevné složce či masce obrázku. Upravitelná oblast masky umožňuje malovat apřidávat efekty do vybrané oblasti obrázku. Soubor, který otevřete nebo vytvoříte v aplikaci Corel PHOTO-PAINT. Objektová vrstva chránící část nebo celý obrázek, provádíte-li změny barev nebo tónů. Masku lze během úpravy obrázku použít k definování chráněných oblastí a upravovatelných oblastí. Nezávislý rastr, který je překryt přes obrázek pozadí. Série segmentů čar a křivek spojených nastavitelnými koncovými body nazývanými uzly. Miniaturní verze obrázku s nízkým rozlišením Stránka 1 z 12 kurzu

2 Okno aplikace Corel PHOTO-PAINT Okno aplikace Corel PHOTO-PAINT obsahuje prvky pro usnadnění přístupu k nástrojům a příkazům potřebným pro zobrazování a úpravy obrázků. Příkazy aplikace jsou dostupné prostřednictvím pruhu nabídky, okna nástrojů, panelu vlastností, panelů nástrojů a ukotvitelných panelů. Panel vlastností Panel nabídek Panel nástrojů Okno nástrojů Záhlaví Okno obrázku Stavový řádek Navigátor Ukotvitelný panel Okno aplikace se skládá z následujících hlavních částí: Část Panel nabídek Panel vlastností Panel nástrojů Okno nástrojů Oblast obsahující rozbalovací nabídky spříkazy ve skupinách podle kategorií Oddělitelný panel obsahující příkazy, které se mění v závislosti na aktivním nástroji Oddělitelný panel, který obsahuje zástupce pro nabídku a další příkazy. Na standardním panelu nástrojů naleznete zástupce základních příkazů, například příkazů pro otevírání, ukládání a tisk. Panel obsahující nástroje pro upravování, vytváření a zobrazování obrázků. Okno nástrojů také obsahuje oblast řízení barev, která umožňuje vybrat barvu a výplň. Stránka 2 z 12 kurzu

3 Část Okno obrázku Záhlaví Navigátor Ukotvitelný panel Stavový řádek Oblast, ve které se zobrazuje obrázek. Přestože lze najednou otevřít více oken obrázku, příkazy lze používat vždy pouze v aktivním okně obrázku. Oblast okna obrázku zobrazující název obrázku Tlačítko, které vám umožní zobrazit skicu celého obrázku a zaměřit tak okno obrázku na konkrétní oblast. Navigátor je k dispozici pouze za předpokladu, že pracujete s oblastmi přesahujícími okno obrázku. Okno umožňující přístup k dalším příkazům a informacím o obrázku. Standardně jsou zobrazeny ukotvitelné panely Rady a Objekty. Oblast zobrazující informace o obrázku, systémové informace a tipy Nástroje pracovní plochy aplikace Corel PHOTO-PAINT Příkazy aplikace jsou dostupné prostřednictvím pruhu nabídky, panelů nástrojů, panelu vlastností, plovoucích panelů a okna nástrojů. Panel vlastností a plovoucí panely umožňují přístup k příkazům, které se vztahují k aktivnímu nástroji nebo aktuální úloze. Panel vlastností, plovoucí panely, panely nástrojů a okno nástrojů lze kdykoli otevřít, zavřít a pohybovat jimi po obrazovce. Panely nástrojů Panel nástrojů se skládá z tlačítek, která představují zástupce příkazů nabídky. Standardní panel nástrojů se skládá z nejčastěji používaných příkazů. Následující tabulka popisuje jednotlivá tlačítka na standardním panelu nástrojů. Tlačítko Akce Vytvoření nového obrázku Otevření obrázku Uložení obrázku Tisk obrázku Vyjmutí vybraných objektů do schránky Stránka 3 z 12 kurzu

4 Tlačítko Akce Kopírování vybraných objektů do schránky Vložení obsahu schránky do obrázku Vrácení poslední akce zpět Zopakování poslední vrácené akce Import obrázku Export obrázku Změna úrovně lupy Zobrazení náhledu na celé obrazovce Zobrazení nebo skrytí mřížky pro rozdělení obrázku na řezy Zobrazení nebo skrytí obrysů masky Zobrazení nebo skrytí obrysů objektu Vymazání masky Invertování masky Spuštění aplikací Corel Kromě standardního panelu nástrojů je aplikace Corel PHOTO-PAINT vybavena panely nástrojů pro specifické činnosti. Pracujete-li například často s maskami, můžete zobrazit panel nástrojů Maska/objekt. Na rozdíl od panelu vlastností se obsah panelu nástrojů nemění. Skrytí nebo zobrazení panelu nástrojů Klepněte na příkaz Okno Panely nástrojů apoté klepněte na požadovaný panel nástrojů. Zaškrtnutí u názvu panelu nástrojů informuje o tom, že je daný panel zobrazen. Stránka 4 z 12 kurzu

5 Panel vlastností Na panelu vlastností se zobrazují nejběžnější příkazy použitelné u aktivního nástroje. Na rozdíl od panelů nástrojů se obsah panelu vlastností mění v závislosti na tom, který nástroj je právě aktivní. Použijete-li například nástroj Text, na panelu vlastností se zobrazí položky nastavení související s textem, jako je typ písma, velikost písma a zarovnání. Na rozšířeném panelu vlastností lze získat přístup k dalším možnostem aktivního nástroje. Rozšířený panel vlastnosti otevřete nebo zavřete tlačítkem s dvousměrnou šipkou, umístěným na konci panelu vlastností. Otevření nebo zavření rozšířeného panelu vlastností Akce Otevření rozšířeného panelu vlastností Zavření rozšířeného panelu vlastností Postup Klepněte na tlačítko Otevřít další možnosti. Klepněte na tlačítko Uzavřít další možnosti. Ukotvitelné panely Na ukotvitelných panelech se zobrazují různé ovládací prvky, jako jsou příkazová tlačítka, možnosti aseznamy. Některé ukotvitelné panely obsahují také další informace o nástrojích nebo prvcích obrázků. Při práci s obrázkem můžete ponechat ukotvitelné panely otevřené. Ukotvitelné panely můžete připojit (ukotvit) k libovolné straně aplikačního okna, nebo můžete jejich ukotvení zrušit a převést je tak na plovoucí panely, které lze během práce libovolně přemis ovat v rámci okna aplikace. Ukotvitelné panely lze také minimalizovat a ušetřit tak cenné místo na obrazovce. Otevřete-li současně dva a více ukotvitelných panelů, jednotlivá okna budou umístěna na sebe a zobrazí se ouška, pomocí nichž můžete rychle přejít na požadovaný ukotvitelný panel. Příkladem ukotvitelného panelu je panel Objekty. Na ukotvitelném panelu Objekty se zobrazují skici pozadí obrázku a jednotlivých vrstev objektů spolu s příkazovými tlačítky a možnostmi, které s objekty souvisejí. Otevření ukotvitelného panelu Klepněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely a poté klepněte na požadovaný ukotvitelný panel. Přesunutí ukotvitelného panelu Přetáhněte záhlaví ukotvitelného panelu pomocí myši na nové místo. Tažením ukotvitelného panelu od okraje okna aplikace zrušíte ukotvení tohoto panelu. Tažením plovoucího panelu k okraji okna aplikace tento panel ukotvíte. Stránka 5 z 12 kurzu

6 Minimalizace ukotvitelného panelu Minimalizovaný panel Plovoucí ukotvitelný panel Ukotvený ukotvitelný panel Postup Klepněte na šipku pro sbalení v záhlaví ukotvitelného panelu. Klepněte na obousměrnou šipku v záhlaví ukotvitelného panelu. Karta panelu se zobrazí na pravé straně okna aplikace. Stavový řádek Ve stavovém řádku se zobrazují informace o obrázku, o paměti systému a o aktivním nástroji. Typ zobrazených informací můžete změnit tak, aby vám tyto informace pomohly při provádění aktuální úlohy. Pracujete-li například s obrázky, které mají různé rozměry, můžete zobrazit rozměry aktuálního obrázku.. Změna typu informací zobrazených ve stavovém řádku Klepněte na šipku ve stavovém řádku a poté klepněte na některou z následujících možností: Velikost souboru Aktuální nástroj Rozměry dokumentu Režim barev Pamě Okno nástrojů Okno nástrojů obsahuje nástroje pro úpravu, vytváření a zobrazování obrázků. Některé z těchto nástrojů jsou ve výchozím nastavení viditelné, jiné jsou seskupeny v plovoucích nabídkách. Plovoucí nabídky zobrazují sady souvisejících nástrojů. Malá šipka v pravém dolním rohu tlačítka okna nástrojů označuje plovoucí nabídku. Vokně nástrojů se zobrazuje naposledy použitý nástroj plovoucí nabídky. V plovoucí nabídce Štětec se například ve výchozím stavu zobrazuje nástroj Malba, použijete-li však jiný nástroj této plovoucí nabídky, například nástroj Nanášení obrázků, zobrazí se v okně nástrojů nástroj Nanášení obrázků se šipkou plovoucí nabídky. Pokud otevřenou plovoucí nabídku přetáhnete pomocí myši mimo okno nástrojů, chová se stejně jako panely nástrojů. Při práci tak vidíte všechny související nástroje. Kromě nástrojů se v okně nástrojů zobrazuje také oblast řízení barev. Voblasti řízení barev můžete vybírat barvy a výplně. V následujících tabulkách jsou uvedeny popisy plovoucích nabídek, nástrojů a oblasti řízení barev v okně nástrojů aplikace Corel PHOTO-PAINT. Plovoucí nabídka Plovoucí nabídka Výběr Poskytuje přístup k nástrojům Výběr objektu a Maska - transformace Stránka 6 z 12 kurzu

7 Plovoucí nabídka Plovoucí nabídka Maska Poskytuje přístup k nástrojům Maska - Obdélník, Maska - Elipsa, Maska - Ruční režim, Maska - Laso, Maska - Magnetická, Maska - Kouzelná hůlka a Maska - Štětec Plovoucí nabídka Lupa Poskytuje přístup k nástrojům Lupa a Posuv Plovoucí nabídka Opravy Poskytuje přístup k nástrojům Odstranění červených očí, Klonovat a Opravy štětcem Plovoucí nabídka Tvar Poskytuje přístup k nástrojům Obdélník, Elipsa, Mnohoúhelník, Čára a Osnova Plovoucí nabídka Výplň Poskytuje přístup k nástrojům Výplň a Interaktivní výplň Plovoucí nabídka Štětec Plovoucí nabídka Interaktivní/Průhlednost Poskytuje přístup k nástrojům Malba, Efekt, Nanášení obrázků, Zpět tah štětce a Štětec nahrazení barvy Poskytuje přístup k nástrojům Interaktivní stín, Interaktivní průhlednost objektu, Průhlednost barvy a Štětec průhlednosti objektu Nástroj Výběr objektu Transformovat masku Maska - Obdélník Maska - Elipsa Maska - Ruční režim Maska - Laso Maska - Magnetická Umožňuje vybrat objekt Umožňuje změnit tvar upravitelných oblastí Umožňuje definovat obdélníkové upravitelné oblasti Umožňuje definovat eliptické upravitelné oblasti Umožňuje definovat upravitelné oblasti nepravidelného nebo mnohoúhelníkového tvaru Umožňuje definovat upravitelné oblasti nepravidelného tvaru, které obklopují pixely podobných barev Umožňuje detekovat okraje oblastí, jejichž barva kontrastuje s okolím, a umístit obrys masky podél těchto okrajů Stránka 7 z 12 kurzu

8 Nástroj Maska - Kouzelná hůlka Maska - Štětec Oříznout Lupa Posuv Kapátko Guma Text Odstranění červených očí Klonovat Opravy Obdélník Elipsa Mnohoúhelník Čára Osnova Výplň Umožňuje definovat upravitelné oblasti nepravidelného tvaru zahrnující pixely, jejichž barva je podobná barvě vybraného pixelu Umožňuje definovat upravitelnou oblast pomocí tahů štětcem jako při malování Umožňuje odstranit nežádoucí okraje a narovnat šikmo orientované obrázky Umožňuje změnit úroveň zvětšení v okně obrázku Umožňuje přetáhnout požadované oblasti obrázku pomocí myši na zobrazovanou plochu, pokud je obrázek větší než okno Umožňuje vybírat barvy přímo z obrázku Umožňuje vymazat oblasti obrázku nebo objektu a odhalit tak objekt nebo pozadí pod vymazávanou vrstvou Umožňuje přidat text do obrázku a upravit existující text Umožňuje odstranit z očí osob na fotografiích efekt červených očí. Umožňuje duplikovat část obrázku a použít ji v jiné části téhož obrázku nebo v jiném obrázku Umožňuje odstranit nedokonalosti v obrázcích, jako jsou díry, škrábance či záhyby, a to prolnutím okolních textur a barev. Umožňuje kreslit čtvercové a obdélníkové tvary Umožňuje kreslit kruhové a elipsovité tvary Umožňuje kreslit mnohoúhelníky Umožňuje kreslit jednotlivé úsečky nebo čáry složené s více úseček s použitím barvy popředí Umožňuje vytvářet a upravovat osnovy Umožňuje vyplnit oblasti jedním ze čtyř typů výplní: jednotnou, přechodovou, rastrovou nebo texturovou Stránka 8 z 12 kurzu

9 Nástroj Interaktivní výplň Barva Efekt Nanášení obrázků Zpět tah štětce Štětec nahrazení barvy Interaktivní stín Interaktivní průhlednost objektu Průhlednost barvy Štětec průhlednosti objektu Řezání obrázku Umožňuje použít přechodovou výplň v objektu, ve výběru nebo v celém obrázku Umožňuje malovat do obrázku s použitím barvy popředí Umožňuje provádět místní barevné a tonální korekce obrázku Umožňuje načíst jeden nebo více obrázků a malovat jimi do aktuálního obrázku Umožňuje obnovit oblasti obrázku do stavu, ve kterém byly před posledním tahem štětce Umožňuje nahradit barvu popředí na obrázku barvou pozadí Umožňuje přidat k objektům vržené stíny Umožňuje vytvořit postupný přechod barev objektu do barvy pozadí Umožňuje převést pixely objektu s určitou barevnou hodnotou na průhledné Umožňuje vytvořit průhledné oblasti objektu pomocí tahů štětcem Umožňuje rozdělit velký obrázek na menší části, které lze upravit pro web Oblast řízení barev Umožňuje volit barvy a výplně. Oblast řízení barev se skládá ze tří barevných políček: Barva popředí, Barva pozadí a Barva výplně. Barvu popředí a pozadí lze vzájemně zaměnit pomocí šipky a klepnutím na ikonu Původní se lze vrátit k výchozím barvám. Přizpůsobení pracovní plochy Aplikaci můžete přizpůsobit vytvořením vlastní pracovní plochy, která bude vyhovovat vašim potřebám. Můžete například vytvořit vlastní panely nástrojů a palety barev. Použití více pracovních ploch Pracovní prostor je konfigurace nastavení určujících uspořádání jednotlivých příkazů, panelů a tlačítek po spuštění aplikace. V případě potřeby můžete kdykoli obnovit výchozí nastavení aktuální pracovní plochy. Stránka 9 z 12 kurzu

10 Obnovení výchozího nastavení aktuální pracovní plochy Při spouštění aplikace podržte klávesu F8. Přizpůsobení panelů nástrojů Je možné přizpůsobit pozici a zobrazení panelu nástrojů. Je například možné přemístit panel nástrojů, upravit jeho velikost a rozhodnout, zda bude skryt nebo zobrazen. Panely nástrojů mohou být plovoucí, nebo mohou být ukotveny. Ukotvení znamená připevnění panelu nástrojů k okraji okna aplikace. Je-li ukotvení panelu nástrojů zrušeno, je panel nástrojů odpojen od okna aplikace a lze jím snadno pohybovat. Panely nástrojů lze přizpůsobit přidáním, odebráním a seřazením jednotlivých položek. K přesouvání, ukotvení a zrušení ukotvení panelu nástrojů slouží oblast úchytů. Typ objektu Ukotvený panel nástrojů Plovoucí panel nástrojů Oblast úchytů Označena dvojitou čárou na horním nebo levém okraji panelu nástrojů Záhlaví. Pokud název není zobrazen, je oblast úchytů označena dvojitou čarou na horním nebo levém okraji panelu nástrojů. Přizpůsobení pozice a zobrazení panelu nástrojů Akce Přesunutí panelu nástrojů Ukotvení panelu nástrojů Zrušení ukotvení panelu nástrojů Změna velikosti plovoucího panelu nástrojů Skrytí nebo zobrazení panelu nástrojů Postup Klepněte na oblast úchytů panelu nástrojů apřetáhněte jej na nové místo. Klepněte na oblast úchytů panelu nástrojů apřetáhněte jej k libovolnému okraji okna aplikace. Klepněte na oblast úchytů panelu nástrojů apřetáhněte jej od okraje okna aplikace. Ukažte myší na okraj panelu nástrojů apak pomocí obousměrné šipky tento okraj přetáhněte. Klepněte na příkaz Nástroje Přizpůsobení, klepněte na možnost Panely příkazů azrušte zaškrtnutí políčka u názvu panelu nástrojů nebo toto políčko zaškrtněte. Stránka 10 z 12 kurzu

11 Akce Obnovení výchozího nastavení panelu nástrojů Postup Klepněte na příkaz Nástroje Přizpůsobení, klepněte na možnost Panely příkazů, klepněte na požadovaný panel nástrojů a poté klepněte na tlačítko Původní. Přidání nebo odebrání položky na panelu nástrojů 1 Klepněte na příkaz Nástroje Vlastní úpravy. 2 V seznamu kategorií Vlastní úpravy klepněte na možnost Příkazy. 3 V horním seznamu vyberte kategorii příkazu. 4 Přetáhněte položku ze seznamu na panel nástrojů vokně aplikace. Chcete-li odebrat položku z panelu nástrojů, přetáhněte ji myší mimo tento panel. Uspořádání položek na panelu nástrojů 1 Klepněte na příkaz Nástroje Vlastní úpravy. 2 V seznamu kategorií Vlastní úpravy klepněte na možnost Příkazy. 3 Pomocí myši přetáhněte položku panelu nástrojů na nové místo. Chcete-li přesunout položku z panelu nástrojů na jiný panel nástrojů, přetáhněte ji z původního panelu nástrojů na požadovaný pomocí myši. Vytvoření vlastních palet barev Vlastní palety barev jsou kolekce barev, které jste uložili. Vlastní palety barev jsou užitečné, pokud často volíte tytéž barvy nebo chcete-li pracovat se sadou barev, které se k sobě hodí. Vlastní paleta barev je po vytvoření prázdná. Můžete ji však upravit přidáním požadovaných barev a také změnou, odstraněním, seřazením či přejmenováním barev. Vytvoření vlastní palety barev 1 Klepněte na příkaz Okno Palety barev Editor barev. 2 Klepněte na položku Nová paleta. 3 Zadejte název souboru. 4 Klepněte na tlačítko Uložit. Úprava vlastní palety barev 1 Klepněte na příkaz Okno Palety barev Editor barev. 2 Vyberte ze seznamu požadovanou paletu. 3 Upravte požadované barvy. Stránka 11 z 12 kurzu

12 Akce Přidání barvy Změna barvy Odstranění barvy Seřadit barvy Přejmenování barvy Postup Klepněte na tlačítko Přidat barvu. Voblasti pro výběr barev klepněte na požadovanou barvu a pak klepněte na tlačítko Přidat do palety. V oblasti pro výběr barev klepněte na barvu, kterou chcete změnit, klepněte na tlačítko Upravit barvu a pak v oblasti pro výběr barev klepněte na novou barvu. V oblasti pro výběr barev klepněte na požadovanou barvu a pak klepněte na tlačítko Odstranit barvu. Klepněte na tlačítko Seřadit barvy apak klepněte na požadovanou metodu řazení barev. V oblasti pro výběr barev klepněte na požadovanou barvu a pak klepněte na název barvy v poli Název. Další postup... S aplikací Corel PHOTO-PAINT můžete začít pracovat sami nebo můžete využít dalších kurzů CorelTUTOR. Další informace o tématech a nástrojích, s nimiž jste se seznámili v tomto kurzu, naleznete v nápovědě. Chcete-li zobrazit nápovědu aplikace Corel PHOTO-PAINT, klepněte na příkaz Nápověda Témata nápovědy. Copyright Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Stránka 12 z 12 kurzu

Prohlídka pracovní plochy

Prohlídka pracovní plochy Prohlídka pracovní plochy Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií a pracovní plochou aplikace

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Corel PhotoPaint pokud jsou problémy s výběry, hodí se někdy v Objektech v kontextovém menu Vybrat vše. Vůbec kontextové menu využívejme. (Zarovnání, pořadí apod.)okno programu podobné Corel Draw, analogická

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Poznámky. V té to ka pi to le:

Poznámky. V té to ka pi to le: 6 Poznámky V té to ka pi to le: Okno pro práci s poznámkami Vytvoření a úprava poznámky Zobrazení ikon poznámek v okně Orientace v poznámkách Otevření poznámky Odeslání textu poznámky poštou Úpravy poznámek

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Obsah: 1. Používání alfa kanálů. Ukládání výběrů do alfa kanálů s aktuálním nastavením voleb. 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask

Obsah: 1. Používání alfa kanálů. Ukládání výběrů do alfa kanálů s aktuálním nastavením voleb. 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask Obsah: 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask V této kapitole si ukážeme jak jednoduše uložit a zachovat výběr pomocí alfa kanálů. Jak výběr opět načíst nebo zkopírovat do jiných dokumentů.

Více

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator Obsah a amu a 2 Pros s a amu 3 Nástroje s 4 Palety a 5 Ilustrované palety 6 Vrác ac a kontextové nab ky Existují dva hlavní typy programů pro vytváření a úpravy grafických dokumentů bitmapové (neboli rastrové)

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_18 Sada: Digitální fotografie Téma: Vkládání obrázků a textů do obrázku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 4. ročník osmiletého gymnázia, třída 4.A Využití: Prezentace

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Design architektury. Jeff Livingston. O autorovi

Design architektury. Jeff Livingston. O autorovi Design architektury Jeff Livingston O autorovi Jeff Livingston se narodil v Lompocu v Kalifornii v roce 1976. Jako zanícený plavec a aspirující architekt se Jeff připojil k mužskému plaveckému týmu texaské

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete:

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete: Vítejte! HP Photo Creations společnosti RocketLife přináší rychlý a snadný způsob, jak vytvářet profesionálně vyhlížející dárky z vašich fotografií. Během několika vteřin vytvoříte elegantní fotoalba,

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání NOVÝ SVĚT, reg.č. CZ.1.07/1.3.42/03.0010 Základní umělecká škola Antonína

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

OCAD 11 hlavní menu (1)

OCAD 11 hlavní menu (1) OCAD 11 hlavní menu (1) Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 - hlavní menu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

1. Tužka. 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr. 8 ans a

1. Tužka. 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr. 8 ans a Obsah a Tužka a a a a 2 3 s s a a 4 h h h a h a alby a b 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr 7 Ob Elipsa 8 ans a 1. Tužka Nástroj Pencil (Tužka) je vhodný pro kreslení náčrtků. Pokud budete chtít nakreslit rovnou

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Tlačítko Fotoalbum slouží k trochu jinému účelu, než je obyčejné vkládání obrázků do prezentace. Popsáno bude proto dále v této kapitole.

Tlačítko Fotoalbum slouží k trochu jinému účelu, než je obyčejné vkládání obrázků do prezentace. Popsáno bude proto dále v této kapitole. KAPITOLA 5 Obrázky VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ ÚPRAVY OBRÁZKŮ STYLY OBRÁZKŮ FOTOALBUM VLASTNÍ GRAFICKÉ OBJEKTY Neodmyslitelnou součástí prezentací se staly grafické objekty. S jejich pomocí můžete názorně ilustrovat

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více