Prohlídka pracovní plochy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlídka pracovní plochy"

Transkript

1 Prohlídka pracovní plochy Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií a pracovní plochou aplikace CorelDRAW. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte používat terminologii a koncepce aplikace CorelDRAW, pohybovat se v okně aplikace CorelDRAW, rozlišovat mezi různými nástroji pracovní plochy aplikace CorelDRAW, přizpůsobit pracovní plochu aplikace CorelDRAW. Terminologie a koncepce aplikace CorelDRAW Než se pustíte do práce s aplikací CorelDRAW, měli byste se seznámit s následujícími termíny. Termín objekt kresba vektorová grafika rastr ukotvitelný panel plovoucí nabídka řetězcový text odstavcový text Prvek kresby, například obrázek, tvar, čára, text, křivka, symbol nebo vrstva Práce, kterou vytvoříte v aplikaci CorelDRAW: například vlastní kresba, logo, plakát nebo leták Obrázek složený z matematicky definovaných tvarů objektů určených umístěním, délkou asměrem, v jakém jsou čáry kresleny Obrázek složený z matice bodů Okno obsahující příkazy a nastavení související s určitým nástrojem nebo úlohou Tlačítko, které otevírá skupinu souvisejících nástrojů. Typ textu, na který lze použít speciální efekty, například stíny Typ textu, na který lze použít možnosti formátování a který lze upravovat ve velkých blocích Stránka 1 z 14 kurzu

2 Okno aplikace CorelDRAW Když spustíte aplikaci CorelDRAW, otevře se okno aplikace obsahující okno kresby. Obdélník ve středu okna kresby je stránkou kresby, kde budete kresbu vytvářet. Přestože lze otevřít více oken kresby, příkazy lze používat vždy pouze v aktivním okně kresby. Záhlaví Panel nabídek Panel nástrojů (standardní) Panel vlastností Ukotvitelný panel Okno nástrojů Okno kresby Stránka kresby Paleta barev Pravítko Navigátor dokumentu Stavový řádek Navigátor Okno aplikace se skládá z následujících hlavních částí: Část Panel nabídek Panel vlastností Panel nástrojů Záhlaví Oblast obsahující rozbalovací nabídky spříkazy ve skupinách podle kategorií Oddělitelný panel obsahující příkazy, které se vztahují k aktivnímu nástroji nebo objektu Je-li například aktivní nástroj Text, zobrazí se na panelu vlastností textu příkazy, které vám umožní vytvářet a upravovat text. Oddělitelný panel, který obsahuje zkratky pro nabídku a další příkazy. Na standardním panelu nástrojů naleznete zástupce základních příkazů, například příkazů pro otevírání, ukládání a tisk. Oblast zobrazující název aktuálně otevřené kresby Stránka 2 z 14 kurzu

3 Část Pravítka Okno nástrojů Okno kresby Stránka kresby Paleta barev Ukotvitelný panel Stavový řádek Navigátor dokumentu Navigátor Vodorovné a svislé okraje, které se používají kurčení velikosti a umístění objektů vkresbě Oddělitelný panel s nástroji pro vytváření, vyplňování a upravování objektů vkresbě Oblast mimo stránku kresby ohraničená posuvníky a ovládacími prvky aplikace Obdélníková oblast uvnitř okna kresby. Jedná se o tisknutelnou oblast vaší pracovní oblasti. Oddělitelný panel obsahující vzorník barev Okno obsahující příkazy a nastavení související s určitým nástrojem nebo úlohou Oblast v dolní části okna aplikace, která obsahuje informace a o vlastnostech objektu, například typ, velikost, barvu, výplň a rozlišení. Stavový řádek také zobrazuje aktuální polohu ukazatele myši. Oblast v levém dolním rohu okna aplikace obsahující ovládací prvky pro přecházení mezi stránkami a přidávání stránek Tlačítko v pravém dolním rohu okna kresby, jímž lze otevřít menší okénko, které vám pomůže při pohybu v kresbě Nástroje pracovní plochy aplikace CorelDRAW Příkazy aplikace jsou dostupné prostřednictvím pruhu nabídky, panelů nástrojů, panelu vlastností, plovoucích panelů a okna nástrojů. Panel vlastností a plovoucí panely umožňují přístup k příkazům, které se vztahují k aktivnímu nástroji nebo aktuální úloze. Panel vlastností, plovoucí panely, panely nástrojů a okno nástrojů lze kdykoli otevřít, zavřít a pohybovat jimi po obrazovce. Panely nástrojů Panel nástrojů se skládá z tlačítek, která představují zástupce příkazů nabídky. Standardní panel nástrojů, který se zobrazuje ve výchozím stavu, obsahuje nejpoužívanější příkazy. Následující tabulka popisuje jednotlivá tlačítka na standardním panelu nástrojů. Tlačítko Akce Zahájení nové kresby Otevření kresby Stránka 3 z 14 kurzu

4 Tlačítko Akce Uložení kresby Tisk kresby Vyjmutí vybraných objektů do schránky Kopírování vybraných objektů do schránky Vložení obsahu schránky do kresby Vrácení akce Obnovení akce, která byla vrácena Import kresby Export kresby Spuštění aplikací Corel Přechod na webový server Corel Graphics Community Nastavení úrovně lupy Kromě standardního panelu nástrojů je aplikace CorelDRAW vybavena panely nástrojů pro specifické činnosti. Panel nástrojů Text například obsahuje příkazy používané při práci s nástrojem Text. Pokud některý panel nástrojů používáte často, můžete jej na pracovní ploše zobrazit trvale. Panely nástrojů, které se liší od standardního panelu nástrojů, jsou popsány v následující tabulce. Panel nástrojů Panel nástrojů Yahoo! Toolbar Text Poskytuje přístup k webovým službám společnosti Yahoo.com, například ke kalendáři a poště, a k vyhledávání Yahoo!, Search, které vám pomůže najít na Internetu potřebné informace. Panel nástrojů Yahoo! Toolbar lze používat jen u počítačů spřipojením k Internetu. Obsahuje příkazy pro formátování a zarovnávání textu Stránka 4 z 14 kurzu

5 Panel nástrojů Lupa Internet Hromadný tisk Transformovat Visual Basic for Applications Obsahuje příkazy pro zvětšení a zmenšení stránky kresby zadáním procenta původní velikosti, klepnutím na nástroj Lupa nebo výběrem zobrazení stránky Obsahuje příkazy pro webové nástroje umožňující vytvářet rollovery a publikovat obsah na Internetu Obsahuje příkazy pro položky hromadného tisku kombinující text s kresbami, například pro vytváření a načítání datových souborů, vytváření datových polí s proměnným textem a pro vkládání polí hromadného tisku Obsahuje příkazy pro zkosení, otáčení a zrcadlení objektů Obsahuje příkazy pro úpravy, testování a spouštění příkazů jazyka VBA Panel vlastností Na panelu vlastností se zobrazují nejpoužívanější funkce související s aktivním nástrojem nebo s úlohou, kterou provádíte. Ačkoli se panel vlastností podobá panelu nástrojů, jeho obsah se mění v závislosti na vybraném nástroji nebo úloze. Klepnete-li například na nástroj Text v okně nástrojů, na panelu vlastností se zobrazí pouze příkazy související s textem. V následujícím příkladu se na panelu vlastností zobrazují nástroje pro formátování, zarovnávání a úpravy textu. Ukotvitelné panely Na ukotvitelných panelech se zobrazují ovládací prvky stejného typu jako v dialogových oknech, například příkazová tlačítka, možnosti a seznamy. Na rozdíl od většiny dialogových oken lze ukotvitelné panely ponechat při práci s dokumentem otevřené, takže máte snadný přístup k příkazům a můžete experimentovat srůznými efekty. Stránka 5 z 14 kurzu

6 Příkladem je ukotvitelný panel Vlastnosti objektu. Jeli tento ukotvitelný panel otevřený, můžete klepnutím na objekt vokně kresby zobrazit vlastnosti tohoto objektu, jako je výplň, obrys a rozměry. Ukotvitelné panely mohou být plovoucí, nebo mohou být ukotveny. Ukotvení znamená připevnění ukotvitelného panelu k okraji okna aplikace. Zrušení ukotvení panelu znamená, že je ukotvitelný panel odpojen od okna aplikace, takže jím lze snadno pohybovat. Ukotvitelné panely lze také sbalit a ušetřit tak místo na obrazovce. Otevřete-li více ukotvitelných panelů, zobrazí se zpravidla ve vnořené podobě aplně viditelný je jen jeden znich. Částečně skrytý ukotvitelný panel můžete rychle zobrazit klepnutím na jeho ouško. Vlevo: Ukotvené a vnořené ukotvitelné panely. Vpravo: Plovoucí ukotvitelný panel. Chcete-li ukotvit plovoucí panel, klepněte na jeho záhlaví a táhněte ukazatel myši na okraj okna kresby. Chcete-li ukotvitelný panel zavřít, klepněte na tlačítko X v pravém horním rohu. Chcete-li ukotvitelný panel sbalit nebo rozbalit, klepněte na tlačítko se šipkou v pravém horním rohu. Stránka 6 z 14 kurzu

7 Stavový řádek Ve stavovém řádku se zobrazují informace o vybraných objektech, například jejich barva, typ výplně, obrys, pozice kurzoru a související příkazy. Paleta barev Paleta barev je kolekce vzorníků barev. Pomocí výchozí palety barev můžete vybírat barvy výplně a obrysu z 99 barev v barevném modelu CMYK. Vybraná barva výplně a obrysu se zobrazí ve vzornících barev ve stavovém řádku. Následující tabulka popisuje postup při výběru barvy z výchozí palety barev. Akce Výběr barvy výplně pro vybraný objekt Výběr barvy obrysu pro vybraný objekt Výběr různých odstínů barvy Zobrazení dalších barev z výchozí palety barev Postup Klepněte na políčko vzorníku barev. Pravým tlačítkem myši klepněte na políčko vzorníku barev. Klepnutím na políčko vzorníku barev a podržením tlačítka myši zobrazte rozevírací nástroj pro výběr barvy a v něm klepněte na požadovanou barvu. Klepněte na posouvací šipky v horní a dolní části palety barev. Okno nástrojů Okno nástrojů obsahuje nástroje pro úpravu, vytváření a zobrazování obrázků. Některé z těchto nástrojů jsou ve výchozím nastavení viditelné, jiné jsou seskupeny v plovoucích nabídkách. Plovoucí nabídky zobrazují sady souvisejících nástrojů. Malá šipka v pravém dolním rohu tlačítka okna nástrojů označuje plovoucí nabídku: příkladem může být plovoucí nabídka Úpravy tvarů. Klepnutím na šipku plovoucí nabídky zobrazíte sadu souvisejících nástrojů. Klepnutím a přetažením úchytů na konci plovoucí nabídky nastavíte její rozšířenou formu. V následujících tabulkách jsou uvedeny popisy plovoucích nabídek a nástrojů vokně nástrojů aplikace CorelDRAW. Plovoucí nabídka Úpravy tvarů Nástroj Oříznout Lupa Poskytuje přístup k nástrojům Tvar, Rozmazaný štětec, Zdrsněný štětec a Volná transformace Poskytuje přístup k nástrojům Oříznout, Nůž, Guma a Odstranění virtuálních segmentů Umožňuje přístup k nástrojům Lupa a Ruka Stránka 7 z 14 kurzu

8 Plovoucí nabídka Křivka Inteligentní nástroje Obdélník Elipsa Objekt Perfect Shapes (Ideální tvary) Interaktivní nástroj Kapátko Obrys Výplň Interaktivní výplň Poskytuje přístup k nástrojům Ruční režim, Bezierův režim, Malířské techniky, Pero, Lomená čára, Křivka se třemi body, Interaktivní spojovací čára a Kótování Poskytuje přístup k nástrojům Inteligentní výplň a Inteligentní kreslení Umožňuje přístup k nástrojům Obdélník a Obdélník se třemi body Poskytuje přístup k nástrojům Elipsa a Elipsa se třemi body Poskytuje přístup k nástrojům Mnohoúhelník, Hvězda, Složitá hvězda, Milimetrový papír a Spirála Poskytuje přístup k nástrojům Základní tvary, Šipky, Vývojové diagramy, Tvary nápisu a Odkazovací čáry Poskytuje přístup k nástrojům Interaktivní přechod, Interaktivní kontura, Interaktivní deformace, Interaktivní stín, Interaktivní obálka, Interaktivní vysunutí a Interaktivní průhlednost Umožňuje přístup k nástrojům Kapátko a Plechovka barvy Poskytuje přístup k dialogovým oknům Obrysové pero a Barva obrysu, k výběru obrysů různých šířek a k ukotvitelnému panelu Barva Poskytuje přístup k dialogovým oknům Barva výplně, Přechodová výplň, Vzorová výplň, Texturová výplň a Postscriptová výplň ak ukotvitelnému panelu Barva Umožňuje přístup k nástrojům Interaktivní výplň a Interaktivní sí ová výplň Nástroj Nástroj Výběr slouží k výběru, úpravě velikosti, zkosení a otočení objektů. Nástroj Tvar slouží k úpravě tvaru objektů. Stránka 8 z 14 kurzu

9 Nástroj Nástroj Rozmazaný štětec slouží k deformaci vektorového objektu přetažením podél jeho obrysu. Nástroj Zdrsněný štětec slouží k deformaci obrysu vektorového objektu přetažením podél obrysu. Nástroj Volná transformace vám umožňuje transformovat objekt pomocí nástrojů Volné otočení, Otočení o úhel, Měřítko a Zkosení. Nástroj Oříznout umožňuje odebrat nežádoucí plochy z objektů. Nástroj Nůž slouží k vyřezávání objektů. Nástroj Guma slouží k odstranění oblastí kresby. Nástroj Odstranění virtuálních segmentů slouží k odstranění částí objektů mezi průniky. Nástroj Lupa slouží ke změně úrovně zvětšení v okně kresby. Nástroj Ruka slouží k určení, která část kresby bude v okně kresby viditelná. Nástroj Ruční slouží ke kreslení jednotlivých úseček a křivek. Nástroj Bezierův režim slouží ke kreslení křivek po segmentech. Nástroj Malířské techniky poskytuje přístup knástrojům Štětec, Sprej, Kaligrafické pero a Tlak. Nástroj Pero slouží ke kreslení křivek po segmentech. Nástroj Lomená čára slouží ke kreslení čar akřivek v režimu náhledu. Nástroj Křivka se třemi body slouží ke kreslení křivek, definujete-li počáteční, koncový a středový bod. Nástroj Interaktivní spojovací čára slouží ke spojení dvou objektů čarou. Nástroj Kótování slouží ke kreslení svislých, vodorovných, šikmých nebo úhlových kótovacích čar. Stránka 9 z 14 kurzu

10 Nástroj Nástroj Inteligentní výplň umožňuje vytvářet objekty z uzavřených oblastí a tyto objekty pak vyplňovat. Nástroj Inteligentní kreslení převádí vámi nakreslené ruční tahy na základní tvary a hladké křivky. Nástroj Obdélník slouží ke kreslení obdélníků a čtverců. Nástroj Obdélník se třemi body umožňuje kreslit obdélníky skloněné pod určitým úhlem. Nástroj Elipsa slouží ke kreslení elips a kruhů. Nástroj Elipsa se třemi body umožňuje kreslit nakloněné elipsy. Nástroj Mnohoúhelník slouží ke kreslení symetrických mnohoúhelníků ahvězd. Nástroj Hvězda umožňuje kreslit dokonale pravidelné hvězdy. Nástroj Složitá hvězda umožňuje kreslit složité hvězdy s protínajícími se stranami. Nástroj Milimetrový papír slouží ke kreslení mřížky čar podobné milimetrovému papíru. Nástroj Spirála slouží ke kreslení symetrických a logaritmických spirál. Nástroj Základní tvary umožňuje vybrat z celé sady tvarů, včetně šesticípé hvězdy, emotikonů a pravoúhlého trojúhelníku. Nástroj Šipky slouží ke kreslení šipek různých tvarů, směrů a zakončení. Nástroj Vývojové diagramy slouží ke kreslení symbolů vývojových diagramů. Nástroj Tvary nápisu slouží ke kreslení objektů na stuhy a stylizované explodující bubliny. Nástroj Odkazovací čáry slouží ke kreslení bublin a popisků. Nástroj Text slouží k zadávání slov jako řetězcového nebo odstavcového textu přímo na obrazovce. Stránka 10 z 14 kurzu

11 Nástroj Nástroj Interaktivní přechod slouží k vytváření přechodu mezi dvěma objekty. Nástroj Interaktivní kontura slouží k vytvoření kontury objektu. Nástroj Interaktivní deformace umožňuje použít na objekt deformaci tlakem a tahem, zkostrbatěním nebo zkroucením. Nástroj Interaktivní stín slouží k vytvoření stínu objektu. Nástroj Interaktivní obálka slouží k deformaci objektu přetažením uzlů obálky. Nástroj Interaktivní vysunutí slouží k vytvoření iluze hloubky objektu. Nástroj Interaktivní průhlednost slouží ke zprůhlednění objektu. Nástroj Kapátko slouží k výběru a kopírování vlastností objektu v okně kresby, jako například výplň, tlouš ka čáry, velikost aefekty. Nástroj Plechovka barvy slouží k použití vlastností na objekt v okně kresby, jako například výplň, tlouš ka čáry, velikost a efekty, poté, co tyto vlastnosti vyberete pomocí nástroje Kapátko. Nástroj Obrys slouží k nastavení vlastností obrysu. Nástroj Výplň slouží k nastavení vlastností výplně. Nástroj Interaktivní výplň slouží k použití různých výplní. Nástroj Interaktivní sí ová výplň slouží k použití sí ové mřížky na objekt. Přizpůsobení pracovní plochy Aplikaci můžete přizpůsobit vytvořením vlastní pracovní plochy, která bude vyhovovat vašim potřebám. Můžete například vytvořit vlastní panely nástrojů a palety barev. Stránka 11 z 14 kurzu

12 Použití více pracovních ploch Pracovní plocha je konfigurace nastavení určujících uspořádání jednotlivých příkazů, panelů a tlačítek po spuštění aplikace. V případě potřeby můžete kdykoli obnovit výchozí nastavení aktuální pracovní plochy. Obnovení výchozího nastavení aktuální pracovní plochy Při spuštění aplikace podržte klávesu F8. Přizpůsobení panelů nástrojů Je možné přizpůsobit pozici a vzhled panelu nástrojů. Je například možné přemístit panel nástrojů, upravit jeho velikost a rozhodnout, zda bude skryt nebo zobrazen. Panely nástrojů mohou být plovoucí, nebo mohou být ukotveny. Ukotvení znamená připevnění panelu nástrojů k okraji okna aplikace. Je-li ukotvení panelu nástrojů zrušeno, je panel nástrojů odpojen od okna aplikace a lze jím snadno pohybovat. Panely nástrojů lze přizpůsobit přidáním, odebráním a seřazením jednotlivých položek. K přesouvání, ukotvení a zrušení ukotvení panelu nástrojů slouží oblast úchytů. Typ objektu Ukotvený panel nástrojů Plovoucí panel nástrojů Oblast úchytů Označena dvojitou čárou na horním nebo levém okraji panelu nástrojů Záhlaví. Pokud název není zobrazen, je oblast úchytů označena dvojitou čarou na horním nebo levém okraji panelu nástrojů. Přizpůsobení pozice a vzhledu panelu nástrojů Akce Přesunutí panelu nástrojů Ukotvení panelu nástrojů Zrušení ukotvení panelu nástrojů Změna velikosti plovoucího panelu nástrojů Postup Klepněte na oblast úchytů panelu nástrojů apřetáhněte jej na nové místo. Klepněte na oblast úchytů panelu nástrojů apřetáhněte jej k libovolnému okraji okna aplikace. Klepněte na oblast úchytů panelu nástrojů apřetáhněte jej od okraje okna aplikace. Ukažte myší na okraj panelu nástrojů apak pomocí obousměrné šipky tento okraj přetáhněte. Stránka 12 z 14 kurzu

13 Akce Skrytí nebo zobrazení panelu nástrojů Obnovení výchozího nastavení panelu nástrojů Postup Klepněte na příkaz Nástroje Přizpůsobení, klepněte na možnost Panely příkazů azrušte zaškrtnutí políčka u názvu panelu nástrojů nebo toto políčko zaškrtněte. Klepněte na příkaz Nástroje Přizpůsobení, klepněte na možnost Panely příkazů, klepněte na požadovaný panel nástrojů a poté klepněte na tlačítko Původní. Přidání nebo odebrání položky na panelu nástrojů 1 Klepněte na příkaz Nástroje Vlastní úpravy. 2 V seznamu kategorií Vlastní úpravy klepněte na možnost Příkazy. 3 V horním seznamu vyberte kategorii příkazu. 4 Přetáhněte položku ze seznamu na panel nástrojů vokně aplikace. Chcete-li odebrat položku z panelu nástrojů, přetáhněte ji myší mimo tento panel. Uspořádání položek na panelu nástrojů 1 Klepněte na příkaz Nástroje Vlastní úpravy. 2 V seznamu kategorií Vlastní úpravy klepněte na možnost Příkazy. 3 Pomocí myši přetáhněte položku panelu nástrojů na nové místo. Chcete-li přesunout položku z panelu nástrojů na jiný panel nástrojů, přetáhněte ji z původního panelu nástrojů na požadovaný pomocí myši. Vytvoření vlastních palet barev Vlastní palety barev jsou kolekce barev, které jste uložili. Vlastní palety barev jsou užitečné, pokud často volíte tytéž barvy nebo chcete-li pracovat se sadou barev, které se k sobě hodí. Vlastní paleta barev je po vytvoření prázdná. Můžete ji však upravit přidáním požadovaných barev a také změnou, odstraněním, seřazením či přejmenováním barev. Vytvoření vlastní palety barev 1 Klepněte na příkaz Okno Palety barev Editor barev. 2 Klepněte na položku Nová paleta. 3 Zadejte název souboru. 4 Klepněte na tlačítko Uložit. Úprava vlastní palety barev 1 Klepněte na příkaz Okno Palety barev Editor barev. Stránka 13 z 14 kurzu

14 2 Vyberte ze seznamu požadovanou paletu. 3 Upravte požadované barvy. Akce Přidání barvy Změna barvy Odstranění barvy Seřadit barvy Přejmenování barvy Postup Klepněte na tlačítko Přidat barvu. Voblasti pro výběr barev klepněte na požadovanou barvu a pak klepněte na tlačítko Přidat do palety. V oblasti pro výběr barev klepněte na barvu, kterou chcete změnit, klepněte na tlačítko Upravit barvu a pak v oblasti pro výběr barev klepněte na novou barvu. V oblasti pro výběr barev klepněte na požadovanou barvu a pak klepněte na tlačítko Odstranit barvu. Klepněte na tlačítko Seřadit barvy apak klepněte na požadovanou metodu řazení barev. V oblasti pro výběr barev klepněte na požadovanou barvu a pak klepněte na název barvy v poli Název. Další postup... S aplikací CorelDRAW můžete začít pracovat sami nebo můžete využít dalších kurzů CorelTUTOR. Další informace o tématech a nástrojích popsaných v tomto kurzu naleznete v nápovědě. Chcete-li zobrazit nápovědu aplikace CorelDRAW, klepněte na příkaz Nápověda Témata nápovědy. Copyright Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Stránka 14 z 14 kurzu

Prohlídka pracovní plochy

Prohlídka pracovní plochy Prohlídka pracovní plochy Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary METODICKÁ PŘÍRUČKA GRAFICKÝ SW COREL VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání NOVÝ SVĚT, reg.č. CZ.1.07/1.3.42/03.0010 Základní umělecká škola Antonína

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

CorelDRAW X4 praktická příručka. Petr Novotný. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3662. publikaci

CorelDRAW X4 praktická příručka. Petr Novotný. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3662. publikaci CorelDRAW X4 praktická příručka Petr Novotný Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3662. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková, DiS. Návrh a grafická

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW

Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW Hugo Hansen O autorovi Hugo Hansen žije kousek od nádherné Kodaně. Jako příležitostný profesionál v oboru grafického designu sledoval, jak dramaticky

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator Obsah a amu a 2 Pros s a amu 3 Nástroje s 4 Palety a 5 Ilustrované palety 6 Vrác ac a kontextové nab ky Existují dva hlavní typy programů pro vytváření a úpravy grafických dokumentů bitmapové (neboli rastrové)

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Poznámky. V té to ka pi to le:

Poznámky. V té to ka pi to le: 6 Poznámky V té to ka pi to le: Okno pro práci s poznámkami Vytvoření a úprava poznámky Zobrazení ikon poznámek v okně Orientace v poznámkách Otevření poznámky Odeslání textu poznámky poštou Úpravy poznámek

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Vektory a web. Základy práce s vektory. Rozvržení dokumentu

Vektory a web. Základy práce s vektory. Rozvržení dokumentu může evokovat jednoduché zobrazení sestávající ze základních geometrických tvarů a křivek. Pravda je ovšem taková, že pomocí vektorů lze vytvořit i velmi komplikované nebo realistické kresby. Mezi nejrozšířenější

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

1. Tužka. 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr. 8 ans a

1. Tužka. 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr. 8 ans a Obsah a Tužka a a a a 2 3 s s a a 4 h h h a h a alby a b 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr 7 Ob Elipsa 8 ans a 1. Tužka Nástroj Pencil (Tužka) je vhodný pro kreslení náčrtků. Pokud budete chtít nakreslit rovnou

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Design architektury. Jeff Livingston. O autorovi

Design architektury. Jeff Livingston. O autorovi Design architektury Jeff Livingston O autorovi Jeff Livingston se narodil v Lompocu v Kalifornii v roce 1976. Jako zanícený plavec a aspirující architekt se Jeff připojil k mužskému plaveckému týmu texaské

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

Anatomie lososí mušky

Anatomie lososí mušky Anatomie lososí mušky Aleksy Pawluczuk O autorovi O autorovi Aleksy Pawluczuk je návrhář, sochař a fotograf žijící v polském Krakově. Od roku 1982 provozuje vlastní návrhářská, sítotisková, předtisková

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

ACTIVmarker Uživatelská příručka

ACTIVmarker Uživatelská příručka ACTIVmarker Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1445-CS 2. vydání Uživatelská příručka pro tablet ACTIVote2 Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

MS OFFICE PUBLISHER 2010

MS OFFICE PUBLISHER 2010 Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D19_Z_OFF_PUB.docx Informatika MS Office MS Publisher MS OFFICE PUBLISHER 2010 ÚVOD

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více