DAŠICKÉ OZVĚNY duben Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY duben 2010 5 Kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY duben Kč 04 zastupitelstvo velikonoce na zš dašice nové knihy a další...

2 o čem se jednalo na radnici Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady města: Rada města bere na vědomí žádost firmy IBR Consulting s.r.o. ohledně územního řízení na akci rychlostní silnice R35 Časy Ostrov a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Rada města ukládá tajemníkovi vypracovat návrh nových nájemních smluv na pronájem nebytových prostor s možností zaplacení kauce 3 měsíčních nájmů. Rada města bere na vědomí žádost firmy Miros majetková a. s. o změnu územního plánu. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na akci Dašice koridor přeložky silnice II/322. Rada města vybrala ze tří nabídek na provedení projektové dokumentace Zřízení přechodu pro chodce v ulici Komenského v Dašicích firmu Jiří Stránský, projekce dopravních staveb (18 000,- vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Rada města souhlasí se žádostí manželů Jelínkových ohledně vybudování dřevěného přístřešku zmrzlinárny na pronajatém pozemku města Dašice. Rada města bere na vědomí žádost firmy SITA CZ a.s. o pronájem dalších prostor v areálu bývalých kasáren a pověřuje starostu dalším jednáním. Rada města souhlasí s ukončením smlouvy s firmou Bohemia Energy entity s.r.o. Rada města bere na vědomí žádost o bezúplatný převod pozemků pod ČOV a odkoupení podílů pozemků v k.ú. Zminný a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ Zasedání zastupitelstva Proběhlo 4. března 2010 v kinosále v areálu bývalých kasáren. Jednání zahájil a řídil starosta pan Racek a zúčastnilo se jej všech 15 zastupitelů města. V procedurálních otázkách rozšířili navrhovaný program jednání o další dva body. Nejvíce času v úvodu jednání bylo věnováno otázkám zastupitelů k činnosti a jednotlivým usnesením Rady města. Zastupitelé chtěli objasnit, proč je tak drahá rekonstrukce bytu v čp. 25, jak je řešena dopravní situace v Havlíčkově a Křičenského ulici, včetně odpovědí na stížnosti občanů, v jakém stadiu je řešení dopravní obslužnosti ve Zminném a Dašicích (od 1. června 2010 bude v sobotu, neděli a ve svátcích zajíždět do Zminného i Dašic Městská hromadná doprava 3x denně), proč se řeší plán zimní údržby až v březnu (v této souvislosti zastupitelé opětovně upozornili na zatím nezpracovaný protipovodňový plán i plán sekání trávy), jak se likviduje majetek města doporučený inventurní likvidační komisí, proč a jaké úpravy na pronajatých pozemcích města povolila Rada města manželům Jelínkovým, proč prodloužila Ing. Janákové termín vyúčtování OS ZDZ za roky 2008 a 2009 do 15. března 2010, jak je to s přechodem pro chodce v Komenského ulici, proč město neakceptovalo nabídku obce Kostěnice na spoluúčast při divadelním představení, na postup města při řešení bytu v Křičenského 195, na řešení svozu plastu a papíru, apod. V dalším jednání zastupitelé schválili podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR a tím o narovnání majetkových poměrů pod ČOV Dašice a schválili odkoupení podílů na pozemcích ve Zminném. Dále schválili rozpočtová opatření v rozpočtu města 2

3 na rok 2010 a zjednodušené vedení účetnictví v příspěvkových organizacích (ZŠ a MŠ). Dále schválili po doplnění o kontrolu vyúčtování dotací OS ZDZ Plán práce Finančního výboru a Plán kontrol kontrolního výboru na rok Velká diskuse proběhla k žádosti o změnu stávajícího územního plánu města Dašice v souvislosti s výstavbou nového areálu firmy Wolters Packaging Czech s.r.o. Nakonec zastupitelé rozhodli akceptovat a doporučit pro jeho výstavbu místo vedle ZZN Pardubice na hranicích katastrálního území Dašic a Kostěnic. Všemi patnácti hlasy zastupitelé schválili Strategický plán rozvoje města Dašice a třinácti hlasy vyjádření k územnímu řízení výstavby rychlostní silnice R-35 Časy - Ostrov. V průběhu jednání informovali dva zastupitelé zvolení do zastupitelstva za ČSSD (pánové Jelínek a MUDr. Dejdar), že ze strany vystoupili a požádali, aby dále byli vedeni a oslovováni jako zástupci Strany práv občanů Zemanovci. Ing. Jan Foldyna Oblastní charita Pardubice Byla zřízena arcibiskupem Karlem Otčenáškem v roce 1992 a patří k mezinárodní rodině organizací Caritas. V nich katolická církev zřizuje svá střediska tam, kde působí. Slovo caritas vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Mottem společnosti je výrok Matky Terezy: V životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme jen dělat malé věci s velkou láskou. Z původních šesti zaměstnanců se Oblastní charita Pardubice (OCHP) rozšířila na dnešních téměř 80 pracovníků, kteří s pomocí 24 automobilů a dvou mikrobusů zajišťují sociální a zdravotní služby domácí péče na Pardubicku z pěti center (Pardubice, Holice, Lázně Bohdaneč, Moravany a Třebosice). Jedním z aktuálních programů je Pomoc pro Haiti. Nejchudší zemi západní polokoule zasáhlo letos v lednu ničivé zemětřesení. Veřejná sbírka byla vyhlášena prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc, která na Haiti již řadu let řídí humanitární projekty. Sbírkový účet je otevřen u Komerční banky pod číslem: /0100, variabilní symbol je Do sbírky je možné přispět také odesláním DMS HAITI na číslo (jedna DMS Vás stojí 30 Kč, na pomoc Haiti jde 27 Kč). Pravidelně probíhá sbírka šatstva. Sbírá se do připraveného železničního vagónu na prvním prodlouženém nástupišti pardubického nádraží. Sběrné místo je otevřeno od 9 do 17 hodin ve dnech 23. a 24. dubna, 28. a 29. května, 25. a 26. června, 30. a 31. července a 27. a 28. srpna. Při této akci spolupracuje s Diakonií Broumov, která dále získaný materiál zpracovává, třídí a značnou část rozváží do tzv. třetích zemí. Část šatstva je využita pro potřeby občanů nacházejících se v obtížné finanční situaci, např. po výkonu trestu a podobně. OCHP se tím podílí na sociální pomoci potřebným v rámci celé ČR i na světové humanitární činnosti. Pár dašických občanů již této možnosti využilo a jistě se najdou další dárci. Důležitou součástí činnosti OCHP jsou dobrovolnické aktivity. Dobrovolníci dělají něco pro druhé bez finanční odměny, dávají část svého času, energie a schopností a jsou užiteční lidem, kteří potřebují pomoc a podporu. Zapojit se do prospěšné činnosti lze třeba jen na pár hodin měsíčně. Odměnou je dobrý pocit z prospěšné práce a získání zkušeností, které lze využít později. V organizacích poskytujících sociální služby mají dobrovolníci nezastupitelnou úlohu. Mohou předat klientům pocit, že má o ně někdo přátelský zájem a že 3

4 nejsou odkázáni pouze na profesionální placenou pomoc.. Jak můžete pomoci? Je možné se stát společníky v zařízení odlehčovacích služeb (třeba ČERVÁNKY v Třebosicích), být společníky u lidí, kteří trpí samotou ve své domácnosti, stát se doprovodem pro seniory a zdravotně postižené občany na vyšetření k lékaři nebo můžete seniorům a zdravotně postiženým občanům číst. Je možné nabídnout svou pomoc při vybírání šatstva 1x za měsíc na pardubickém nádraží a při každoročním organizování Tříkrálových sbírek. Podle informací na webových stránkách se dále hledá pro spolupráci se zahraničím osoba schopná komunikovat v cizím jazyce, nejlépe v angličtině - např. se stanicemi misijní pomoci. Instituci najdete na adrese V Ráji 732 v Pardubicích-Zelené Předměstí, telefonní číslo Pracovníci charity uvítají další nápady jak pomoci lidem. Pokud to chcete zkusit, kontaktujte vedoucí sociální služby: Ing. Markétu Divišovou buď na mobilu nebo na e- mailové adrese Ing. Alena Janáková Velikonoce na ZŠ Dašice V pátek 26. března 2010 si u příležitosti Velikonoční slavnosti na ZŠ Dašice mohli návštěvníci akce mimo jiné zakoupit knihu z nabídky Knihkupectví Helios v Pardubicích, nebo si mohli zkusit pracovat s korálky. Jak to dopadlo, vidíte z fotografií. Lenka Havlovcová, Městská knihovna Dašice 4

5 Sběry pořádané školou na jaře 2010 Na jaře tohoto roku bude škola opět sbírat druhotné suroviny a žádá Vás o součinnost. Kontejner na vytříděný papír bude přistaven v pondělí dne Ráno odevzdají své příspěvky děti a větší množství můžeme převzít od 12. hodiny na školním dvoře. Otevřeno bude do 16 hodin, pokud se potřebujete domluvit jinak, kontaktujte mne, prosím. K papíru vybíráme i PETky vytříděné podle barev. Opět probíhá soutěž ve sběru papíru mezi třídami i jednotlivci. Loni byli ocenění odměněni pizzou a drobnostmi. Za část výdělku se pořídil venkovní stůl na ping-pong, který slouží v areálu hřiště. Třídy soutěží také ve sběru vybitých baterií. I letos budeme vybírat elektroodpad. Po domluvě se zástupci města je možné přivážet použité elektrospotřebiče (kromě bojlerů) v neděli od 9 do 13 hodin a následující víkend a v době od 9 do 14 hodin k bývalé sběrně za obchodní středisko v Třebízského ulici. Tam jej převezmeme, prosím dodržujte zveřejněné hodiny. Ve výjimečných případech pomůžeme zajistit odvoz. Prosíme, spojte svůj jarní úklid s tím, že nám umožníte vydělat si další peníze na úpravy prostředí v okolí školy. Ještě připomeneme: celkových více než 15 tun vybraných elektrospotřebičů - s 12 tunami firmě Elektrowin a. s. jsme byli druzí v republice a další 3 tuny televizí a monitorů jsme odevzdali v rámci soutěže škol Recyklohraní. Vydělali jsme desítky tisíc a získali i další hodnotné ceny. Děkujeme Vám za pomoc loňskou i letošní. Ing. Alena Janáková, koordinátorka Dospělí čtenáři: Šimánek, Leoš Jižní Pacifik Klausová, Livia Smutkem neobtěžuji Janečková, Klára Srdce v písku Z nových knižních titulů... Harrod-Eagles, Cynthia Válečné pole (Dynastie Morlandů 31) Massie, Elizabeth Tudorovci II Brown, Dan Ztracený symbol Brown, Sandra Odražená střela Patterson, James Sedmé nebe Clarková, Mary H. Zrychlený tep Řeháčková, Věra Buď mojí mamkou Francková, Zuzana Daň z orgasmu Bradleay, Stanley Jak se dožít 140 let Mawer, Simon Skleněný pokoj Toole, John Spolčení hlupců Urbaníková, Eva Všechno nebo nic Cimický, Jan Dívka z přehrady Vítovcová, Ludmila Já a tropy Cartland, Barbara Vévoda v pasti Kessler, Leo Oheň na západě 5 Děti a mládež: Schefflerová, Ursel Tajemství žlutého kufru (detektiv Klubko) Kučera, Zbyněk Pohádky kocoura Kostičky Kratochvíl, Miloš Strašibraši aneb tajemství věže v Kamsehrabech Řeháčková, Věra Když machři mají IQ tykve Řeháčková, Věra Láska není samozřejmost Francková, Zuzana Jako Popelka Brezina, Thomas Půlnoční slavnost Lord, Gabrielle- Spiknutí 365 Únor Gehmová, Franziska Přepadení v muzeu Brezina, Thomas Pobřeží koster Barbie Příběh mořské panny Jak vycvičit draka filmový příběh... a další Lenka Havlovcová, Městská knihovna Dašice

6 Velikonoční slavnost Na Základní škole v Dašicích bylo v pátek 26. března 2010 rušno. Konala se zde totiž Velikonoční slavnost, na kterou žáci a jejich vyučující pozvali rodiče, další rodinné příslušníky a celou veřejnost. Před tím však celá škola žila přípravami k zajištění tak velké akce. Třídní učitelky prvních až pátých tříd vymyslely a začaly nacvičovat se svými žáky velké kulturní vystoupení, kde chlapci a děvčata zpívali, recitovali a tancovali. Paní učitelka, která vede kroužek angličtiny, nacvičovala s dětmi anglické velikonoční básničky. Některé děti nacvičovaly pod vedením paní učitelky hru na zobcové flétny. Připravovala se výstava velikonočních tradic. Byli pozváni prodejci květin, sušeného ovoce, zdobených perníčků, knih, dekoračních předmětů, dřevěných vyřezávaných ozdob apod. Dále pak se pekly perníky a připravovala se poleva na zdobení. Děti přinášely vrbové proutky na pletení pomlázek. Připravovalo se vše pro zdobení velikonočních kraslic. Žáci vyráběli papírové dekorativní květiny, další drobné výrobky s velikonoční tematikou, chystaly se pozvánky pro všechny hosty. Připravovalo se občerstvení pro všechny příchozí, zajišťovala se dětská tombola a chystal se velikonoční šachový turnaj. Celá škola byla vyzdobena. Získali jsme spolupracovníky pro ukázky drátkování, pletení pomlázek, korálkování, vázání květin apod. Oslovili jsme případné sponzory, abychom mohli nakoupit vše potřebné k zajištění tak velké akce. Všechny děti dostaly pozvánky pro rodiče a další rodinné příslušníky. Byli pozváni bývalí pedagogové naší školy a další milí hosté. V pátek 26. března 2010 dopoledne se ještě přenášel nábytek a chystalo se vše potřebné, abychom odpoledne ve hod. mohli přivítat přicházející hosty. A přišlo jich opravdu hodně! Třídy a chodby byly někdy přímo přeplněny návštěvníky. Domnívám se, že se Velikonoční slavnost na škole povedla! Všichni rodiče, rodinní příslušníci a další hosté mohli navštívit výstavu velikonočních 6

7 tradic, dílničky (zdobení kraslic, drátkování, pletení pomlázek, korálkování, velikonoční vazba květin), prodejní výstavy. Mohli využít drobného občerstvení, sledovat velikonoční šachový turnaj, poslechnout si naše malé muzikanty, kteří hráli na flétničky. Veliký počet diváků se sešel v naší tělocvičně, kde proběhlo kulturní představení žáků z I. stupně naší školy. Velice rád na tomto místě zveřejňuji naše sponzory a děkuji za podporu: firmě Kataforesis.cz firmě Davum panu Vasilu Dzhuhanovi firmě AmiCom pánům Stanislavu a Davidu Veigertovým firmě Templin. cz, s.r.o. firmě PVB, s.r.o panu Ing. Františku Vlasákovi firmě Stroje a zařízení panu Jindřichu Kadlecovi firmě Elektromontáže panu Karlu Kohoutkovi firmě Květinka manželům Škodovým firmě SCA Packaging firmě Recosa, s.r.o. firmě Izopur panu Václavu Hrdému firmě Truhlářství Latička panu Liboru Jirouškovi firmě Obchodní služby panu Ing. Jiřímu Práškovi firmě Prodej potravin a smíšeného zboží paní Ivě Hubálkové Odbornému učilišti a praktické škole v Chroustovicích Od mnoha hostů jsem slyšel vyjádření obdivu a poděkování za vše, co jsme k Velikonoční slavnosti přichystali. Mohu tak upřímně poděkovat všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům školy, kteří se zapojili do přípravy a realizace celé slavnosti. Děkuji externím dospívajícím a dospělým spolupracovníkům, kteří nám pomáhali. A samozřejmě děkuji našim školním dětem, které vystupovaly ve svých představeních, které pomáhaly při přípravách a vlastní realizaci celé akce včetně přemísťování nábytku apod. Děkuji všem hostům, kteří přispěli dobrovolným vstupným. Peníze takto získané budou využity pro školní děti při různých dalších akcích - odměny dětem při soutěžích, Den dětí, sportovní soutěže, dětský karneval apod. Žáci a všichni zaměstnanci školy děkují všem hostům za jejich návštěvu a někdy zase nashledanou! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy 7

8 Nocování v knihovně I v letošním roce se dašická knihovna připojila k celostátní akci Noc s Andersenem. My v Dašicích jsme ale ostatní o týden předběhli. V pátek 19. března 2010 v podvečer se sešlo 16 vybraných dětí v knihovně. Letos bylo nocování určeno novým malým čtenářům z druhé, třetí a čtvrté třídy. Až na jednu dívenku všichni přišli poprvé. Vstupenkou jim byla nejen přihláška vyplněná rodiči, ale také pravidelná návštěva knihovny a splnění úkolu. V letošním roce slavíme 100. výročí narození českého pohádkáře Františka Hrubína, a proto měly děti za úkol přiřadit k ukázkám z pohádek jejich názvy. Úkoly řešily doma s rodiči, v knihovně, hledaly na internetu a podařilo se jim to. Všichni je splnili a mohli jsme se tedy začít bavit, soutěžit, číst si,... Za splněné úkoly byly dětem přidělovány body, za ně potom losy a o půlnoci jsme si udělali tombolu s drobnými dárky. Protože většina z přítomných věděla, že se dětem má číst alespoň dvacet minut denně, vynutili si i pohádku na dobrou noc. Takže o půl jedné v noci jsme si četli Perníkovou chaloupku a potom se nocležníci pomaloučku polehoučku začínali ubírat do říše snů. První děti se probudily před půl šestou ranní, všichni jsme vstávali ke snídani kolem sedmé hodiny. Než si pro děti přišli rodiče, stačily si ještě i pohrát. Z přiložených obrázků je, myslím, patrné, že děti byly spokojené. Všechno proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Chtěla bych touto cestou poděkovat i maminkám, které nás zásobily dobrůtkami, takže jsme netrpěli ani hladem a ani žízní. Věřím, že se za rok zase sejdeme v takové pohodě, jako tomu bylo letos. Lenka Havlovcová, Městská knihovna Dašice 8

9 9

10 Hodina Země 2010 Možná jste v poslední březnovou sobotu Připojily se ve větší míře (několik desítek) i česká zaregistrovali výzvu k hodinovému vypnutí světel města a obce, mimo jiné Brno, Telč, Třeboň, Jičín, se začátkem od hod. Sobotní akce Poděbrady či Hostětín, který před pár dny navštívil byla pravděpodobně největší světová událost se princ Charles, následník britského trůnu. Z velkých zapojením veřejnosti. Spojila zhasnutím (leckde firem se účastní třeba IKEA či T-Mobile a připojily i na celou noc) více než miliardu lidí na celé planetě se desítky tisíc českých jednotlivců a domácností. ve více než 4 tisících obcí, propojila veřejný Leckde akci doprovázely různé přednášky, happe- i soukromý sektor. Světla zhasínala jako vlna, ningy a koncerty. která se 24 hodin šířila časovými pásy kolem Země Hodina Země je poselstvím naděje a činu. od novozélandských ostrovů až po tichomořský Ztemnělé budovy vyzývají k ochraně životního prostředí ostrov Samoa. se zaměřením na klimatické změny. Přispět Největší světová organizace pro ochranu přírody, může každý z nás. Jen si představme, co dokáže- WWF (World s Wildlife Fund), vyzvala i česká me zvládnout, budeme-li jednat společně. města, vesnice, firmy i jednotlivce k zapojení Tato novější akce navazuje na již známý do celosvětové akce - symbolickému hodinovému a dlouhodobě pořádaný Den Země - ekologicky zhasnutí, které spojilo ty, co si uvědomují svou motivovaný svátek, který upozorňuje lidi na dopady odpovědnost za budoucnost naší Země. ničení životního prostředí a rozvíjí diskuzi o mož- První Hodina Země proběhla 31. března ných cestách řešení. První Den Země byl slaven v 2007 v australském Sydney. Více než 2,2 miliónu San Francisku a od 1971 jej slaví i OSN. Cílem bylo domácností a firem vypnulo svá světla na hodinu. přinést otázku ekologie do politiky a zvýšit energetickou V následujícím roce se zapojily stovky měst z více účinnost, recyklovat odpadky a hledat než 35 zemí v 18 časových pásmech. Kampaň obnovitelné zdroje. Od roku 1990 se 22. duben se proměnila událost v celosvětové hnutí za trvale stal Mezinárodním dnem Země, který má i svou udržitelný život. Více než 50 milionů lidí z celého neoficiální vlajku. světa svá světla na hodinu zhaslo v březnu Dašická škola zahájila svou tradici oslav Ze světově známých dominant na jednu hodinu Dne Země před dvěma roky celoškolními celodenními potemněl třeba most Golden Gate v San Francisku aktivitami. I letos se připojíme. nebo římské Koloseum. Ing. Alena Janáková Třetí Hodina Země (2009) byla do té doby nejrozsáhlejší dobrovolnou akcí. Stovky milionů lidí vypnuly svá světla ve více než 4 tisících měst z více než 80 států. Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byly např. Sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž. Do Hodiny Země 2010 se zapojily mnohé z významných budov a staveb napříč kontinenty newyorský Empire State Building, londýnské dominanty Tower Bridge, Big Ben či London Eye, pařížská Eifellova věž či Akropolis v Aténách. 10

11 V tajence se skrývá název domku čp. 67, který sloužil v Dašicích původně jako obydlí obecního pasáka. V polovině 19. století domek sloužil jako obecní špitál a po vyhoření a znovupostavení plnil funkci městského vězení. 1. Menší tok než řeka 2. Známý román od Boženy Němcové 3. Opak začátku 4. Setina základu 5. Žlutá květina lidově nazývaná petrklíč 6. Píšeme na něj 7. Pátý den v týdnu 8. Váže se pod límec košile 9. Zdroj vody (zdrobněle) 10. Deset desítek 11. Chodil s námi do stejné třídy 12. Hvězda soustavy, ve které se nachází planeta Země 13. Druh ovoce, ze kterého se pálí slivovice 14. Den, kdy je pracovní klid 15. Koupeme se v ní Doplňovačka Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský Minulá doplňovačka V tajence se skrývalo jméno prvního majitele Dašic (dle dochovaných historických pramenů). 13 K R 18 5 O N 3 H 8 K Á 19 1 P A 6 7 P O 15 S V K 2 R V K R O K 10 P R D 14 R 16 A O Á V Á 4 R O O H O Z O O Ý P O K 17 D D V Á C L A V H Á J E K Z L I B O Č A N A C E É N Á Y D E D O H L O L O Í L K Ř K N N J L I T O K K A Á A E Í E N O V R C K D Y L N N Á A A D A 11 Jaroslav Lohynský

12 Mezinárodní den žen v klubu důchodců Jeho počátky byly již před 100 lety v Kodani. Po první světové válce získává tento den své pevné datum a v roce 1975 OSN uznává 8. březen oficiálně jako Mezinárodní den žen. Tento svátek je výzvou k pokračování humanizace společnosti, k boji za ženská a lidská práva, za rovné postavení žen a mužů ve všech oblastech. Byli jsme rádi, že s námi se zúčastnili této oslavy poslanci Mgr. Zelenková a Ing. Váňa, kteří věnovali našim členkám klubu důchodců krásné růže. Klub důchodců Dašice společenská rubrika Narodili se března Kristýna Tycová 10. března Denis Zeman 19. března Šimon Ďurač Opustili nás března Jiřina Šestáková 7. března Antonín Manda 8. března Jaroslav Říha Holice 24. března Květoslava Nováková V dubnu slaví narozeniny 2. dubna Karel Ryšavý Dašice 3. dubna Vladimír Nývlt Zminný 4. dubna Hana Cafourková Dašice 4. dubna Miroslava Pejřimovská Dašice 6. dubna Helena Müllerová Dašice 15. dubna Miroslava Kudrnová Dašice 20. dubna Ladislav Pulpit Dašice 20. dubna Marie Kostkanová Zminný 22. dubna Marta Krpatová Prachovice 22. dubna Zdeňka Sládková Dašice 24. dubna Miloslava Hubálková Dašice 30. dubna Helena Svobodová Dašice Pfiejeme v em jubilantûm hodnû zdraví, osobní pohody a radosti ze Ïivota! Dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E 12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice, IČO , šéfredaktorka: Lenka Havlovcová, redakční rada: Ing. J. Foldyna, Ing. J. Horský, Ing. A. Janáková, Mgr. J. Lohynský, grafická úprava: Radka Pátková, tisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, Sezemice, 12 vydání číslo: 03/2010, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: Městská knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: , nebo podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. června 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 5. zasedání ZMě dne 26.3.2015. Trvá nebo splněno. -prodej pozemku 2013-Horská služba zadán GP

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 5. zasedání ZMě dne 26.3.2015. Trvá nebo splněno. -prodej pozemku 2013-Horská služba zadán GP 6. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 30.04.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19:30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

únor 2015 Celkem vybráno na poplatcích v Kč

únor 2015 Celkem vybráno na poplatcích v Kč obce Uhlířov únor 2015 JE VIDĚT, ŽE STÁLE VÍCE OBČANŮ TŘÍDÍ ODPAD Jistě mnoho z Vás zvedlo ze židle zvýšení poplatku za odpady. Přes všechny sliby, že když budete třídit odpady bude cena za ně jestli ne

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Na jednání se dostavil Ing. Zahradníček Michal.

Na jednání se dostavil Ing. Zahradníček Michal. ZÁPIS ze 43. jednání Rady města Libáň konané dne 3.9.2012 od 16.00 hodin Přítomni: p. Bc. David Holman p. Jindřich Řezníček p. Petr Soukup Ing. Michal Zahradníček od 16.30 hodin Mgr. Jitka Šedivá Omluveni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 13-2008 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30.10. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 2-2008 z 2. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.2. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více