DAŠICKÉ OZVĚNY duben Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY duben 2010 5 Kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY duben Kč 04 zastupitelstvo velikonoce na zš dašice nové knihy a další...

2 o čem se jednalo na radnici Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady města: Rada města bere na vědomí žádost firmy IBR Consulting s.r.o. ohledně územního řízení na akci rychlostní silnice R35 Časy Ostrov a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Rada města ukládá tajemníkovi vypracovat návrh nových nájemních smluv na pronájem nebytových prostor s možností zaplacení kauce 3 měsíčních nájmů. Rada města bere na vědomí žádost firmy Miros majetková a. s. o změnu územního plánu. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na akci Dašice koridor přeložky silnice II/322. Rada města vybrala ze tří nabídek na provedení projektové dokumentace Zřízení přechodu pro chodce v ulici Komenského v Dašicích firmu Jiří Stránský, projekce dopravních staveb (18 000,- vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Rada města souhlasí se žádostí manželů Jelínkových ohledně vybudování dřevěného přístřešku zmrzlinárny na pronajatém pozemku města Dašice. Rada města bere na vědomí žádost firmy SITA CZ a.s. o pronájem dalších prostor v areálu bývalých kasáren a pověřuje starostu dalším jednáním. Rada města souhlasí s ukončením smlouvy s firmou Bohemia Energy entity s.r.o. Rada města bere na vědomí žádost o bezúplatný převod pozemků pod ČOV a odkoupení podílů pozemků v k.ú. Zminný a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ Zasedání zastupitelstva Proběhlo 4. března 2010 v kinosále v areálu bývalých kasáren. Jednání zahájil a řídil starosta pan Racek a zúčastnilo se jej všech 15 zastupitelů města. V procedurálních otázkách rozšířili navrhovaný program jednání o další dva body. Nejvíce času v úvodu jednání bylo věnováno otázkám zastupitelů k činnosti a jednotlivým usnesením Rady města. Zastupitelé chtěli objasnit, proč je tak drahá rekonstrukce bytu v čp. 25, jak je řešena dopravní situace v Havlíčkově a Křičenského ulici, včetně odpovědí na stížnosti občanů, v jakém stadiu je řešení dopravní obslužnosti ve Zminném a Dašicích (od 1. června 2010 bude v sobotu, neděli a ve svátcích zajíždět do Zminného i Dašic Městská hromadná doprava 3x denně), proč se řeší plán zimní údržby až v březnu (v této souvislosti zastupitelé opětovně upozornili na zatím nezpracovaný protipovodňový plán i plán sekání trávy), jak se likviduje majetek města doporučený inventurní likvidační komisí, proč a jaké úpravy na pronajatých pozemcích města povolila Rada města manželům Jelínkovým, proč prodloužila Ing. Janákové termín vyúčtování OS ZDZ za roky 2008 a 2009 do 15. března 2010, jak je to s přechodem pro chodce v Komenského ulici, proč město neakceptovalo nabídku obce Kostěnice na spoluúčast při divadelním představení, na postup města při řešení bytu v Křičenského 195, na řešení svozu plastu a papíru, apod. V dalším jednání zastupitelé schválili podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR a tím o narovnání majetkových poměrů pod ČOV Dašice a schválili odkoupení podílů na pozemcích ve Zminném. Dále schválili rozpočtová opatření v rozpočtu města 2

3 na rok 2010 a zjednodušené vedení účetnictví v příspěvkových organizacích (ZŠ a MŠ). Dále schválili po doplnění o kontrolu vyúčtování dotací OS ZDZ Plán práce Finančního výboru a Plán kontrol kontrolního výboru na rok Velká diskuse proběhla k žádosti o změnu stávajícího územního plánu města Dašice v souvislosti s výstavbou nového areálu firmy Wolters Packaging Czech s.r.o. Nakonec zastupitelé rozhodli akceptovat a doporučit pro jeho výstavbu místo vedle ZZN Pardubice na hranicích katastrálního území Dašic a Kostěnic. Všemi patnácti hlasy zastupitelé schválili Strategický plán rozvoje města Dašice a třinácti hlasy vyjádření k územnímu řízení výstavby rychlostní silnice R-35 Časy - Ostrov. V průběhu jednání informovali dva zastupitelé zvolení do zastupitelstva za ČSSD (pánové Jelínek a MUDr. Dejdar), že ze strany vystoupili a požádali, aby dále byli vedeni a oslovováni jako zástupci Strany práv občanů Zemanovci. Ing. Jan Foldyna Oblastní charita Pardubice Byla zřízena arcibiskupem Karlem Otčenáškem v roce 1992 a patří k mezinárodní rodině organizací Caritas. V nich katolická církev zřizuje svá střediska tam, kde působí. Slovo caritas vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Mottem společnosti je výrok Matky Terezy: V životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme jen dělat malé věci s velkou láskou. Z původních šesti zaměstnanců se Oblastní charita Pardubice (OCHP) rozšířila na dnešních téměř 80 pracovníků, kteří s pomocí 24 automobilů a dvou mikrobusů zajišťují sociální a zdravotní služby domácí péče na Pardubicku z pěti center (Pardubice, Holice, Lázně Bohdaneč, Moravany a Třebosice). Jedním z aktuálních programů je Pomoc pro Haiti. Nejchudší zemi západní polokoule zasáhlo letos v lednu ničivé zemětřesení. Veřejná sbírka byla vyhlášena prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc, která na Haiti již řadu let řídí humanitární projekty. Sbírkový účet je otevřen u Komerční banky pod číslem: /0100, variabilní symbol je Do sbírky je možné přispět také odesláním DMS HAITI na číslo (jedna DMS Vás stojí 30 Kč, na pomoc Haiti jde 27 Kč). Pravidelně probíhá sbírka šatstva. Sbírá se do připraveného železničního vagónu na prvním prodlouženém nástupišti pardubického nádraží. Sběrné místo je otevřeno od 9 do 17 hodin ve dnech 23. a 24. dubna, 28. a 29. května, 25. a 26. června, 30. a 31. července a 27. a 28. srpna. Při této akci spolupracuje s Diakonií Broumov, která dále získaný materiál zpracovává, třídí a značnou část rozváží do tzv. třetích zemí. Část šatstva je využita pro potřeby občanů nacházejících se v obtížné finanční situaci, např. po výkonu trestu a podobně. OCHP se tím podílí na sociální pomoci potřebným v rámci celé ČR i na světové humanitární činnosti. Pár dašických občanů již této možnosti využilo a jistě se najdou další dárci. Důležitou součástí činnosti OCHP jsou dobrovolnické aktivity. Dobrovolníci dělají něco pro druhé bez finanční odměny, dávají část svého času, energie a schopností a jsou užiteční lidem, kteří potřebují pomoc a podporu. Zapojit se do prospěšné činnosti lze třeba jen na pár hodin měsíčně. Odměnou je dobrý pocit z prospěšné práce a získání zkušeností, které lze využít později. V organizacích poskytujících sociální služby mají dobrovolníci nezastupitelnou úlohu. Mohou předat klientům pocit, že má o ně někdo přátelský zájem a že 3

4 nejsou odkázáni pouze na profesionální placenou pomoc.. Jak můžete pomoci? Je možné se stát společníky v zařízení odlehčovacích služeb (třeba ČERVÁNKY v Třebosicích), být společníky u lidí, kteří trpí samotou ve své domácnosti, stát se doprovodem pro seniory a zdravotně postižené občany na vyšetření k lékaři nebo můžete seniorům a zdravotně postiženým občanům číst. Je možné nabídnout svou pomoc při vybírání šatstva 1x za měsíc na pardubickém nádraží a při každoročním organizování Tříkrálových sbírek. Podle informací na webových stránkách se dále hledá pro spolupráci se zahraničím osoba schopná komunikovat v cizím jazyce, nejlépe v angličtině - např. se stanicemi misijní pomoci. Instituci najdete na adrese V Ráji 732 v Pardubicích-Zelené Předměstí, telefonní číslo Pracovníci charity uvítají další nápady jak pomoci lidem. Pokud to chcete zkusit, kontaktujte vedoucí sociální služby: Ing. Markétu Divišovou buď na mobilu nebo na e- mailové adrese Ing. Alena Janáková Velikonoce na ZŠ Dašice V pátek 26. března 2010 si u příležitosti Velikonoční slavnosti na ZŠ Dašice mohli návštěvníci akce mimo jiné zakoupit knihu z nabídky Knihkupectví Helios v Pardubicích, nebo si mohli zkusit pracovat s korálky. Jak to dopadlo, vidíte z fotografií. Lenka Havlovcová, Městská knihovna Dašice 4

5 Sběry pořádané školou na jaře 2010 Na jaře tohoto roku bude škola opět sbírat druhotné suroviny a žádá Vás o součinnost. Kontejner na vytříděný papír bude přistaven v pondělí dne Ráno odevzdají své příspěvky děti a větší množství můžeme převzít od 12. hodiny na školním dvoře. Otevřeno bude do 16 hodin, pokud se potřebujete domluvit jinak, kontaktujte mne, prosím. K papíru vybíráme i PETky vytříděné podle barev. Opět probíhá soutěž ve sběru papíru mezi třídami i jednotlivci. Loni byli ocenění odměněni pizzou a drobnostmi. Za část výdělku se pořídil venkovní stůl na ping-pong, který slouží v areálu hřiště. Třídy soutěží také ve sběru vybitých baterií. I letos budeme vybírat elektroodpad. Po domluvě se zástupci města je možné přivážet použité elektrospotřebiče (kromě bojlerů) v neděli od 9 do 13 hodin a následující víkend a v době od 9 do 14 hodin k bývalé sběrně za obchodní středisko v Třebízského ulici. Tam jej převezmeme, prosím dodržujte zveřejněné hodiny. Ve výjimečných případech pomůžeme zajistit odvoz. Prosíme, spojte svůj jarní úklid s tím, že nám umožníte vydělat si další peníze na úpravy prostředí v okolí školy. Ještě připomeneme: celkových více než 15 tun vybraných elektrospotřebičů - s 12 tunami firmě Elektrowin a. s. jsme byli druzí v republice a další 3 tuny televizí a monitorů jsme odevzdali v rámci soutěže škol Recyklohraní. Vydělali jsme desítky tisíc a získali i další hodnotné ceny. Děkujeme Vám za pomoc loňskou i letošní. Ing. Alena Janáková, koordinátorka Dospělí čtenáři: Šimánek, Leoš Jižní Pacifik Klausová, Livia Smutkem neobtěžuji Janečková, Klára Srdce v písku Z nových knižních titulů... Harrod-Eagles, Cynthia Válečné pole (Dynastie Morlandů 31) Massie, Elizabeth Tudorovci II Brown, Dan Ztracený symbol Brown, Sandra Odražená střela Patterson, James Sedmé nebe Clarková, Mary H. Zrychlený tep Řeháčková, Věra Buď mojí mamkou Francková, Zuzana Daň z orgasmu Bradleay, Stanley Jak se dožít 140 let Mawer, Simon Skleněný pokoj Toole, John Spolčení hlupců Urbaníková, Eva Všechno nebo nic Cimický, Jan Dívka z přehrady Vítovcová, Ludmila Já a tropy Cartland, Barbara Vévoda v pasti Kessler, Leo Oheň na západě 5 Děti a mládež: Schefflerová, Ursel Tajemství žlutého kufru (detektiv Klubko) Kučera, Zbyněk Pohádky kocoura Kostičky Kratochvíl, Miloš Strašibraši aneb tajemství věže v Kamsehrabech Řeháčková, Věra Když machři mají IQ tykve Řeháčková, Věra Láska není samozřejmost Francková, Zuzana Jako Popelka Brezina, Thomas Půlnoční slavnost Lord, Gabrielle- Spiknutí 365 Únor Gehmová, Franziska Přepadení v muzeu Brezina, Thomas Pobřeží koster Barbie Příběh mořské panny Jak vycvičit draka filmový příběh... a další Lenka Havlovcová, Městská knihovna Dašice

6 Velikonoční slavnost Na Základní škole v Dašicích bylo v pátek 26. března 2010 rušno. Konala se zde totiž Velikonoční slavnost, na kterou žáci a jejich vyučující pozvali rodiče, další rodinné příslušníky a celou veřejnost. Před tím však celá škola žila přípravami k zajištění tak velké akce. Třídní učitelky prvních až pátých tříd vymyslely a začaly nacvičovat se svými žáky velké kulturní vystoupení, kde chlapci a děvčata zpívali, recitovali a tancovali. Paní učitelka, která vede kroužek angličtiny, nacvičovala s dětmi anglické velikonoční básničky. Některé děti nacvičovaly pod vedením paní učitelky hru na zobcové flétny. Připravovala se výstava velikonočních tradic. Byli pozváni prodejci květin, sušeného ovoce, zdobených perníčků, knih, dekoračních předmětů, dřevěných vyřezávaných ozdob apod. Dále pak se pekly perníky a připravovala se poleva na zdobení. Děti přinášely vrbové proutky na pletení pomlázek. Připravovalo se vše pro zdobení velikonočních kraslic. Žáci vyráběli papírové dekorativní květiny, další drobné výrobky s velikonoční tematikou, chystaly se pozvánky pro všechny hosty. Připravovalo se občerstvení pro všechny příchozí, zajišťovala se dětská tombola a chystal se velikonoční šachový turnaj. Celá škola byla vyzdobena. Získali jsme spolupracovníky pro ukázky drátkování, pletení pomlázek, korálkování, vázání květin apod. Oslovili jsme případné sponzory, abychom mohli nakoupit vše potřebné k zajištění tak velké akce. Všechny děti dostaly pozvánky pro rodiče a další rodinné příslušníky. Byli pozváni bývalí pedagogové naší školy a další milí hosté. V pátek 26. března 2010 dopoledne se ještě přenášel nábytek a chystalo se vše potřebné, abychom odpoledne ve hod. mohli přivítat přicházející hosty. A přišlo jich opravdu hodně! Třídy a chodby byly někdy přímo přeplněny návštěvníky. Domnívám se, že se Velikonoční slavnost na škole povedla! Všichni rodiče, rodinní příslušníci a další hosté mohli navštívit výstavu velikonočních 6

7 tradic, dílničky (zdobení kraslic, drátkování, pletení pomlázek, korálkování, velikonoční vazba květin), prodejní výstavy. Mohli využít drobného občerstvení, sledovat velikonoční šachový turnaj, poslechnout si naše malé muzikanty, kteří hráli na flétničky. Veliký počet diváků se sešel v naší tělocvičně, kde proběhlo kulturní představení žáků z I. stupně naší školy. Velice rád na tomto místě zveřejňuji naše sponzory a děkuji za podporu: firmě Kataforesis.cz firmě Davum panu Vasilu Dzhuhanovi firmě AmiCom pánům Stanislavu a Davidu Veigertovým firmě Templin. cz, s.r.o. firmě PVB, s.r.o panu Ing. Františku Vlasákovi firmě Stroje a zařízení panu Jindřichu Kadlecovi firmě Elektromontáže panu Karlu Kohoutkovi firmě Květinka manželům Škodovým firmě SCA Packaging firmě Recosa, s.r.o. firmě Izopur panu Václavu Hrdému firmě Truhlářství Latička panu Liboru Jirouškovi firmě Obchodní služby panu Ing. Jiřímu Práškovi firmě Prodej potravin a smíšeného zboží paní Ivě Hubálkové Odbornému učilišti a praktické škole v Chroustovicích Od mnoha hostů jsem slyšel vyjádření obdivu a poděkování za vše, co jsme k Velikonoční slavnosti přichystali. Mohu tak upřímně poděkovat všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům školy, kteří se zapojili do přípravy a realizace celé slavnosti. Děkuji externím dospívajícím a dospělým spolupracovníkům, kteří nám pomáhali. A samozřejmě děkuji našim školním dětem, které vystupovaly ve svých představeních, které pomáhaly při přípravách a vlastní realizaci celé akce včetně přemísťování nábytku apod. Děkuji všem hostům, kteří přispěli dobrovolným vstupným. Peníze takto získané budou využity pro školní děti při různých dalších akcích - odměny dětem při soutěžích, Den dětí, sportovní soutěže, dětský karneval apod. Žáci a všichni zaměstnanci školy děkují všem hostům za jejich návštěvu a někdy zase nashledanou! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy 7

8 Nocování v knihovně I v letošním roce se dašická knihovna připojila k celostátní akci Noc s Andersenem. My v Dašicích jsme ale ostatní o týden předběhli. V pátek 19. března 2010 v podvečer se sešlo 16 vybraných dětí v knihovně. Letos bylo nocování určeno novým malým čtenářům z druhé, třetí a čtvrté třídy. Až na jednu dívenku všichni přišli poprvé. Vstupenkou jim byla nejen přihláška vyplněná rodiči, ale také pravidelná návštěva knihovny a splnění úkolu. V letošním roce slavíme 100. výročí narození českého pohádkáře Františka Hrubína, a proto měly děti za úkol přiřadit k ukázkám z pohádek jejich názvy. Úkoly řešily doma s rodiči, v knihovně, hledaly na internetu a podařilo se jim to. Všichni je splnili a mohli jsme se tedy začít bavit, soutěžit, číst si,... Za splněné úkoly byly dětem přidělovány body, za ně potom losy a o půlnoci jsme si udělali tombolu s drobnými dárky. Protože většina z přítomných věděla, že se dětem má číst alespoň dvacet minut denně, vynutili si i pohádku na dobrou noc. Takže o půl jedné v noci jsme si četli Perníkovou chaloupku a potom se nocležníci pomaloučku polehoučku začínali ubírat do říše snů. První děti se probudily před půl šestou ranní, všichni jsme vstávali ke snídani kolem sedmé hodiny. Než si pro děti přišli rodiče, stačily si ještě i pohrát. Z přiložených obrázků je, myslím, patrné, že děti byly spokojené. Všechno proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Chtěla bych touto cestou poděkovat i maminkám, které nás zásobily dobrůtkami, takže jsme netrpěli ani hladem a ani žízní. Věřím, že se za rok zase sejdeme v takové pohodě, jako tomu bylo letos. Lenka Havlovcová, Městská knihovna Dašice 8

9 9

10 Hodina Země 2010 Možná jste v poslední březnovou sobotu Připojily se ve větší míře (několik desítek) i česká zaregistrovali výzvu k hodinovému vypnutí světel města a obce, mimo jiné Brno, Telč, Třeboň, Jičín, se začátkem od hod. Sobotní akce Poděbrady či Hostětín, který před pár dny navštívil byla pravděpodobně největší světová událost se princ Charles, následník britského trůnu. Z velkých zapojením veřejnosti. Spojila zhasnutím (leckde firem se účastní třeba IKEA či T-Mobile a připojily i na celou noc) více než miliardu lidí na celé planetě se desítky tisíc českých jednotlivců a domácností. ve více než 4 tisících obcí, propojila veřejný Leckde akci doprovázely různé přednášky, happe- i soukromý sektor. Světla zhasínala jako vlna, ningy a koncerty. která se 24 hodin šířila časovými pásy kolem Země Hodina Země je poselstvím naděje a činu. od novozélandských ostrovů až po tichomořský Ztemnělé budovy vyzývají k ochraně životního prostředí ostrov Samoa. se zaměřením na klimatické změny. Přispět Největší světová organizace pro ochranu přírody, může každý z nás. Jen si představme, co dokáže- WWF (World s Wildlife Fund), vyzvala i česká me zvládnout, budeme-li jednat společně. města, vesnice, firmy i jednotlivce k zapojení Tato novější akce navazuje na již známý do celosvětové akce - symbolickému hodinovému a dlouhodobě pořádaný Den Země - ekologicky zhasnutí, které spojilo ty, co si uvědomují svou motivovaný svátek, který upozorňuje lidi na dopady odpovědnost za budoucnost naší Země. ničení životního prostředí a rozvíjí diskuzi o mož- První Hodina Země proběhla 31. března ných cestách řešení. První Den Země byl slaven v 2007 v australském Sydney. Více než 2,2 miliónu San Francisku a od 1971 jej slaví i OSN. Cílem bylo domácností a firem vypnulo svá světla na hodinu. přinést otázku ekologie do politiky a zvýšit energetickou V následujícím roce se zapojily stovky měst z více účinnost, recyklovat odpadky a hledat než 35 zemí v 18 časových pásmech. Kampaň obnovitelné zdroje. Od roku 1990 se 22. duben se proměnila událost v celosvětové hnutí za trvale stal Mezinárodním dnem Země, který má i svou udržitelný život. Více než 50 milionů lidí z celého neoficiální vlajku. světa svá světla na hodinu zhaslo v březnu Dašická škola zahájila svou tradici oslav Ze světově známých dominant na jednu hodinu Dne Země před dvěma roky celoškolními celodenními potemněl třeba most Golden Gate v San Francisku aktivitami. I letos se připojíme. nebo římské Koloseum. Ing. Alena Janáková Třetí Hodina Země (2009) byla do té doby nejrozsáhlejší dobrovolnou akcí. Stovky milionů lidí vypnuly svá světla ve více než 4 tisících měst z více než 80 států. Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byly např. Sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž. Do Hodiny Země 2010 se zapojily mnohé z významných budov a staveb napříč kontinenty newyorský Empire State Building, londýnské dominanty Tower Bridge, Big Ben či London Eye, pařížská Eifellova věž či Akropolis v Aténách. 10

11 V tajence se skrývá název domku čp. 67, který sloužil v Dašicích původně jako obydlí obecního pasáka. V polovině 19. století domek sloužil jako obecní špitál a po vyhoření a znovupostavení plnil funkci městského vězení. 1. Menší tok než řeka 2. Známý román od Boženy Němcové 3. Opak začátku 4. Setina základu 5. Žlutá květina lidově nazývaná petrklíč 6. Píšeme na něj 7. Pátý den v týdnu 8. Váže se pod límec košile 9. Zdroj vody (zdrobněle) 10. Deset desítek 11. Chodil s námi do stejné třídy 12. Hvězda soustavy, ve které se nachází planeta Země 13. Druh ovoce, ze kterého se pálí slivovice 14. Den, kdy je pracovní klid 15. Koupeme se v ní Doplňovačka Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský Minulá doplňovačka V tajence se skrývalo jméno prvního majitele Dašic (dle dochovaných historických pramenů). 13 K R 18 5 O N 3 H 8 K Á 19 1 P A 6 7 P O 15 S V K 2 R V K R O K 10 P R D 14 R 16 A O Á V Á 4 R O O H O Z O O Ý P O K 17 D D V Á C L A V H Á J E K Z L I B O Č A N A C E É N Á Y D E D O H L O L O Í L K Ř K N N J L I T O K K A Á A E Í E N O V R C K D Y L N N Á A A D A 11 Jaroslav Lohynský

12 Mezinárodní den žen v klubu důchodců Jeho počátky byly již před 100 lety v Kodani. Po první světové válce získává tento den své pevné datum a v roce 1975 OSN uznává 8. březen oficiálně jako Mezinárodní den žen. Tento svátek je výzvou k pokračování humanizace společnosti, k boji za ženská a lidská práva, za rovné postavení žen a mužů ve všech oblastech. Byli jsme rádi, že s námi se zúčastnili této oslavy poslanci Mgr. Zelenková a Ing. Váňa, kteří věnovali našim členkám klubu důchodců krásné růže. Klub důchodců Dašice společenská rubrika Narodili se března Kristýna Tycová 10. března Denis Zeman 19. března Šimon Ďurač Opustili nás března Jiřina Šestáková 7. března Antonín Manda 8. března Jaroslav Říha Holice 24. března Květoslava Nováková V dubnu slaví narozeniny 2. dubna Karel Ryšavý Dašice 3. dubna Vladimír Nývlt Zminný 4. dubna Hana Cafourková Dašice 4. dubna Miroslava Pejřimovská Dašice 6. dubna Helena Müllerová Dašice 15. dubna Miroslava Kudrnová Dašice 20. dubna Ladislav Pulpit Dašice 20. dubna Marie Kostkanová Zminný 22. dubna Marta Krpatová Prachovice 22. dubna Zdeňka Sládková Dašice 24. dubna Miloslava Hubálková Dašice 30. dubna Helena Svobodová Dašice Pfiejeme v em jubilantûm hodnû zdraví, osobní pohody a radosti ze Ïivota! Dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E 12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice, IČO , šéfredaktorka: Lenka Havlovcová, redakční rada: Ing. J. Foldyna, Ing. J. Horský, Ing. A. Janáková, Mgr. J. Lohynský, grafická úprava: Radka Pátková, tisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, Sezemice, 12 vydání číslo: 03/2010, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: Městská knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: , nebo podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2010 5 Kč

DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2010 5 Kč DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2010 5 Kč 03 jednání na radnici velikonoční výstava knihovna a další... o čem se jednalo na radnici Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady města: Rada města jmenuje novým kronikářem

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin Přítomni: Bartheldi Leoš, Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Trinklová Jindřiška, Němec Roman Němcová Věra, Severová Leona

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 23.04.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice.

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice. Zasedání obecního zastupitelstva č.j. 1/2010 dne 29.1.2010 PROGRAM 1) Zahájení a přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva, určení zapisovatele a ověřovatelů. 2) Návrh na schválení a doplnění

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více