AEGON Pojišťovna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AEGON Pojišťovna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 AEGON Pojišťovna, a.s. INVESTICE POJIŠTĚNÍ PENZE

2 OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 13 STRANA 15 ÚVODNÍ SLOVO PROFIL SPOLEČNOSTI VLASTNICKÁ STRUKTURA ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 3 Úvodní slovo předsedy 5 Profil společnosti 14 Informace o vlastnické 16 Zpráva dozorčí rady představenstva 5 Základní údaje struktuře, orgánech 5 O společnosti a koncernu a auditorovi společnosti 5 Produkty společnosti 14 Vlastnická struktura 8 Strategie, filozofie společnosti a hodnoty společnosti 14 Orgány společnosti 9 Obchodní model, 14 Auditor společnosti marketing a komunikace 10 Finanční a obchodní výsledky 10 Interní procesy 11 Lidské zdroje STRANA 17 STRANA 43 STRANA 46 FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVA O VZTAZÍCH KONTAKTNÍ ÚDAJE 18 Výrok auditora 44 Zpráva o vztazích mezi 47 Kontaktní údaje 20 Rozvaha společnosti propojenými osobami 47 Externí partneři 24 Výkaz zisku a ztráty 44 Úvod společnosti 44 Smlouvy a dohody 27 Přehled o změnách s ovládající osobou vlastního kapitálu 45 Opatření přijatá či společnosti učiněná 28 Příloha k účetní závěrce 45 Závěr společnosti 1

3 2 1 ÚVODNÍ SLOVO

4 ÚVODNÍ SLOVO 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy a pánové, ohlédnu-li se za rokem 2011, mohu konstatovat, že pro společnost AEGON Pojišťovna, a.s., to byl rok mnoha úspěchů v oblasti obchodních výsledků, vývoje produktů, interní organizace a kontinuálního zefektivňování procesů a v neposlední řadě i finančních ukazatelů. Zatímco pojistný trh v uplynulém roce zaznamenal nárůst hrubého předepsaného pojistného o pouhých 1,9 %, AEGON Pojišťovna, a.s., vykázala nárůst několikanásobně vyšší, a to 22 %, a její tržní podíl dosáhl takřka 2 %. Portfolio našich zákazníků jako výsledek úspěšné distribuce narostlo od minulého roku o 9,5 %. Poprvé v historii společnosti jsme dosáhli kladného výsledku hospodaření. Tyto úspěchy jsou pro nás výzvou do dalšího období. Díky našim zaměstnancům jsme byli schopní lépe a kvalitněji reagovat na požadavky našich zákazníků i obchodních partnerů v oblasti vývoje produktů a poskytování služeb souvisejících s prodejem pojištění. Ve vývoji produktů jsme se v souladu s naší strategií zaměřili na zkvalitnění naší nabídky v oblasti připojištění. Naší vlajkovou lodí se stalo připojištění invalidity, u něhož jsme se mohli pochlubit nejširším krytím na českém pojistném trhu. Našich zákazníků si velmi vážíme a pro ty dlouhodobé jsme připravili bonus za věrnost. Při poskytování všech svých služeb přitom klade AEGON Pojišťovna, a.s., velký důraz na transparentnost v komunikaci k zákazníkovi a obchodnímu poradci. Velmi podrobné pojistné podmínky informují našeho zákazníka o obchodních i rizikových poplatcích. Naši zákazníci mají možnost kdykoliv nahlédnout on-line na stav svých pojistných smluv. Andrew Allan Cohen Generální ředitel a předseda představenstva AEGON Pojišťovna, a. s. veřejně prospěšné aktivity a více se zajímat o spotřebu zdrojů, energií, odpadové hospodářství a další oblasti. V příštím roce bychom se rádi věnovali společenské odpovědnosti ještě důsledněji, a to ve všech třech jejích oblastech ekonomické, sociální a environmentální. V neposlední řadě bych rád zmínil úspěšnou sezonu Martiny Sáblíkové, kterou jako společnost podporujeme již od roku V roce 2011 získala tato úspěšná rychlobruslařka zlatou medaili ve víceboji jak na mistrovství světa, tak mistrovství Evropy. Přístup Martiny a její úspěchy nás samozřejmě těší a zároveň jsou inspirací pro naše podnikání v České republice. Z pohledu distribuce učinila AEGON Pojišťovna, a.s., v roce 2011 strategické rozhodnutí nabídnout své produkty výhradně prostřednictvím nezávislých makléřů. Zákazníci tak mají možnost zvolit nejlepší produkty vzhledem ke svým potřebám a s pomocí kvalifikovaného poradce vytvořit kompletní balík pojistné ochrany a spoření. V důsledku tohoto rozhodnutí se AEGON Pojišťovna, a.s., zavázala poskytovat nejen velmi kvalitní produkty, ale také nadstandardní služby. Za celé představenstvo společnosti AEGON Pojišťovna, a.s., bych na tomto místě rád poděkoval všem zaměstnancům, jejichž práce je základním pilířem pro úspěšnou společnost. Děkuji i našim zákazníkům za projevenou důvěru a obchodním partnerům děkuji za to, že odváděli kvalitní práci po celý rok a přinesli naše produkty zákazníkům. Na závěr bych rád popřál všem úspěšný rok 2012 a věřím, že nám i nadále zachováte svou přízeň. Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči společnosti, a proto jsme začali v loňském roce podporovat a aktivně iniciovat 3

5 4 2 PROFIL SPOLEČNOSTI

6 PROFIL SPOLEČNOSTI 2. PROFIL SPOLEČNOSTI AEGON POJIŠŤOVNA, a.s. 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: AEGON Pojišťovna, a. s. Sídlo: Na Pankráci 26/322, Praha 4 IČ: Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9577 Právní forma: akciová společnost Vznik společnosti: 22. září 2004 Udělení povolení k činnosti: 23. března 2005 Zahájení činnosti: 1. dubna 2005 Jediný akcionář: AEGON Tsjechië Holding B.V. Sídlo jediného akcionáře: AEGONplein 50, 2591 TV s-gravenhage (Haag), Nizozemské království Údaje o akciích: 100 akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč 100 akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč Základní kapitál: Kč, splacen 100 % Orgány společnosti: Představenstvo: Andrew Allan Cohen (předseda) Ing. Dušan Friedl (člen) Mgr. Ing. Vojtech Prerovský (člen) Ing. Leona Bláhová (člen) Ing. Tomáš Vystrčil (člen do 30. dubna 2011) Ing. Petr Hájek (člen od 1. prosince 2011) Dozorčí rada: Dr. Péter Zoltán Máhig (předseda) Ing. Pavla Marková (člen) Eszter Horpácsy (člen) 2.2 O SPOLEČNOSTI A KONCERNU AEGON Pojišťovna, a.s., (dále pojišťovna, AEGON Pojišťovna nebo společnost ) zahájila svou obchodní činnost na českém trhu v dubnu 2005 jako specialista na prodej především investičního životního pojištění. V roce 2007 vznikl AEGON Penzijní fond, a.s. Mateřský koncern AEGON patří mezi největší světové poskytovatele životního pojištění, penzijního připojištění a je také vyhledávaným poskytovatelem investičních produktů. Kořeny koncernu AEGON sahají do poloviny 19. století, kdy byla založena nejstarší společnost skupiny. Vznik značky AEGON v roce 1983 odstartoval novou etapu, která je charakterizována dynamickým rozvojem a moderním přístupem k podnikání. V roce 2011 dosáhl celkový objem aktiv koncernu AEGON 32 mld. EUR a zisk z hlavní činnosti dosáhl 872 mil. EUR. Celkový objem investic generujících výnos v tomto období přesáhl 424 mld. EUR. Víc než 25 tisíc zaměstnanců koncernu AEGON obsluhovalo přes 47 mil. zákazníků na více než 20 trzích Evropy, Ameriky a Asie. Klíčové trhy dnes představují tradiční země jako Spojené státy, Nizozemsko a Spojené království. Významný podíl na obchodní činnosti i celkovém výsledku hospodaření AEGON je však vykazován rovněž v regionu střední a východní Evropy. Koncern zde nyní podniká na šesti trzích v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Turecku. V České republice AEGON podniká vedle pojišťovnictví také v oblasti penzijního připojištění, a to prostřednictvím společnosti AEGON Penzijní fond, a.s. 2.3 PRODUKTY SPOLEČNOSTI AEGON Pojišťovna přistupuje k tvorbě produktů inovativně každý rok přichází na trh s řadou novinek a při tom úzce spolupracuje s distribučními sítěmi tak, aby při nastavení parametrů pojištění reagovala na aktuální vývoj na trhu a zejména na požadavky zákazníků. Před tím, než jsou jakýkoliv produkt nebo služba nabídnuty zákazníkovi, probíhá ve společnosti propracovaný proces vývoje produktu. Od počátku tohoto procesu spolupracujeme s finančními poradci a testujeme, zda parametry produktu korespondují se skutečnými potřebami zákazníků. AEGON Pojišťovna důsledně dbá na to, aby pojištění plnilo svůj hlavní účel, a to zabezpečení potřeb zákazníka, popř. i jeho rodiny a blízkých v případě vzniku rizika. Námi nabízené životní pojištění zaručuje vysoký standard pojistné ochrany a krytí komplexní škály rizik úrazu, nemoci, invalidity, i pojištění specifických rizik určených např. diabetikům nebo balíčky rizik pro určité skupiny zákazníků a jejich konkrétní životní situace. 5

7 AEGON Pojišťovna se za všech okolností nesnaží konkurovat nejnižší cenou. I přesto, že nízké náklady produktu jsou jedním z důležitých parametrů, je přirozené, že zákazníci především požadují, aby pojištění skutečně fungovalo ve chvíli, kdy to potřebují. K tomu přispíváme i neustálým zdokonalováním služeb pro naše zákazníky. V investiční složce produktů je důraz kladen především na investiční nástroje, které dokážou přinášet efektivní zhodnocení v dlouhodobém horizontu. Každý zákazník u nás nalezne takový program investování, který vyhovuje jeho požadavkům na výši zhodnocení a odpovídající akceptovatelné riziko. onemocnění v konečném stadiu (v anglické terminologii Terminal Illness), smrt a invalidita s progresí s klesající pojistnou částkou. Zavedením invalidity 1. stupně jsme prakticky vytvořili pro zákazníka kompletní a nejširší zajištění pro případ invalidity. Úvěrovým balíčkem jsme reagovali na potřebu zajištění zákazníků žádajících o úvěr, navíc za velmi výhodnou cenu, která je pro tyto zákazníky zvlášť důležitá. Krytí pro případ onemocnění v konečném stadiu se stalo součástí všech pojištění smrti s konstantní pojistnou částkou. Jedná se o první pojistné krytí tohoto druhu na území České republiky a ve střední Evropě. Jedním z hlavních principů, kterým se AEGON Pojišťovna při vývoji svých produktů řídí, je transparentnost. Jsme toho názoru, že zákazník musí vždy přesně vědět, co si kupuje a co za to platí. Údaje o sazbách rizikového pojistného, veškeré poplatky i podmínky, za nichž je pojistitel oprávněn ke změně sazeb či poplatků, jsou součástí smluvní dokumentace stejně jako i veškeré oceňovací tabulky, podle kterých je stanovována výše pojistného plnění. O vysokém standardu pojištění poskytovaného AEGONem svědčí také to, že klademe důraz nejen na parametry produktu, ale také na služby pro zákazníka a pro jeho poradce tak, aby sjednání a správa jeho pojištění byly komfortní a maximálně pružné, aby zákazník v jakékoli fázi svého pojištění dostal od nás včas požadovanou informaci a vždy věděl, že se na nás může obrátit. Za tímto účelem průběžně zdokonalujeme práci našeho kontaktního centra. Rovněž naše IT technologie postupně vedou k propojování informačních systémů s obchodními partnery a k vytvoření online přístupu pro zákazníka tak, aby si mohl kdykoli zjistit aktuální stav své smlouvy a provádět některé operace na smlouvě sám obdobně jako u elektronického bankovnictví. Produktové novinky 2011 V roce 2011 AEGON Pojišťovna představila produktové inovace, které zavedla v rámci investičních životních pojištění a v průběhu roku je postupně implementovala i do ostatních životních pojištění. Jedná se zejména o tato nová připojištění: Do produktu ZFP Život jsme přidali všechny výše zmíněné produktové novinky a v průběhu roku jsme je pak zaváděli i do ostatních běžně placených investičních a univerzálních životních pojištění. Na podporu sjednání především rizikové složky pojištění jsme v investičním životním pojištění AEGON Invest & Live navýšili věrnostní bonus z rizikového pojistného za každých 10 let trvání smlouvy a tuto možnost jsme nabídli i stávajícím zákazníkům. Na hlavním pojištění jsme umožnili alternativně sjednat balíček KOMPLET jako balíček rizik smrti, invalidity a závažných onemocnění za velmi výhodnou cenu. Produkt AEGON VIA zahrnuje všechny významné produktové novinky roku 2011, včetně možnosti zajímavého zhodnocení formou AEGON Konta a věrnostního bonusu, který má podpořit sjednání pojistné ochrany. Nedílnou součástí nabídky je neustálé zkvalitňování služeb např. elektronické sjednání smlouvy, platba prvního pojistného kartou již na první schůzce se zákazníkem a další služby zvyšující komfort sjednání pro poradce a zákazníka. V červenci 2011 byl spuštěn produkt INVIA, který se vyznačuje specifickým zaměřením na potřebu krytí rizika invalidity pro širokou škálu situací a v různých formách plnění. Rok 2011 byl rokem inovací nejen v produktech, ale i službách pro naše zákazníky a jejich poradce: invalidita 1. stupně, úvěrový balíček, Elektronický underwriting byl rozšířen o tzv. AEGON TURBO. Užití tohoto nástroje umožňuje bezprostředně 6

8 PROFIL SPOLEČNOSTI po zadání dat do elektronického formuláře zařazení přednostního zpracování medicínského rizika. Služba Asistent zase umožňuje poradci, aby některé administrativní úkony na jeho smlouvách prováděl jemu podřízený zprostředkovatel. Modelační nástroj Expert pro poradce všech spolupracujících sítí urychluje proces sjednání tím, že zobrazuje poradci upozornění, jaké dokumenty pro ocenění rizika má se zákazníkem vyplnit vzhledem ke sjednaným rizikům a pojistným částkám a zároveň je má k dispozici k vytištění. Veškeré informace v modelačním nástroji Expert umožňují poradci sjednávat pojistnou smlouvu bez papírových sazebníků a dalších metodických materiálů. V některých modelacích byl aktualizován rizikový plán, který pomáhá poradci pro stanovení velikosti pojistné potřeby zákazníka na základě výpočtu příspěvků ze státního systému sociálního pojištění v případě vzniku pojistné/sociální události. V modelacích byl zaveden nový iterační postup výpočtu minimálního pojistného, který reaguje na zájem zákazníka uzavřít pojištění výlučně ke krytí pojistného rizika nikoli na spoření. Program generuje minimální postačitelné pojistné ke krytí zvolených rizik s minimální hodnotou při dožití. Online přístup zákazníka s náhledem na aktuální stav pojistné smlouvy AEGON Pojišťovna rozšířila o možnost provádění vybraných investičních operací. Zákazník nemusí vyplňovat formuláře nebo telefonovat do pojišťovny. Pomocí autorizace přes číslo mobilního telefonu je mu k dispozici tato služba 24 hodin denně. Může tak z pohodlí své kanceláře nebo domova zadávat příkazy k mimořádným a pravidelným výběrům prostředků z AEGON Konta. Přehled produktů nabízených v roce 2011 Kategorie/ /název produktu Krytá rizika Investiční / univerzální životní pojištění běžně placené AEGON ZFP Život (tarif 2012, 2013) AEGON VIA (tarif 2019, 2018, 2020, 2021) AEGON Invest & Live (tarif 2008) Smrt Dožití Smrt následkem úrazu Trvalé následky s progresivním plněním Smrt (konstantní a klesající pojistná částka) Denní odškodné při úrazu Denní odškodné při úrazu PLUS Závažná onemocnění (pro dospělé a pro děti) Hospitalizace pracovní neschopnost od 29. dne Úvěrový balíček Invalidní penze (roční výše penze) Invalidita s progresivním plněním (konstantní a klesající pojistná částka) Invalidita 1. stupně Zproštění od placení Smrt Dožití Zproštění od placení Invalidní penze Úvěrový balíček Denní odškodné Denní odškodné PLUS Hospitalizace Smrt (konstantní a klesající pojistná částka) Závažná onemocnění (pro dospělé a pro děti) Pracovní neschopnost od 29. dne Trvalé následky úrazu od 1 % Částečná invalidita Částečná invalidita PLUS Smrt následkem úrazu Invalidita s progresivním plněním (konstantní a klesající pojistná částka) Invalidita 1. stupně DIA Life (pojištění pro diabetiky) Balíček KOMPLET Smrt Dožití Zproštění od placení Invalidní penze Invalidita s progresivním plněním (konstantní a klesající pojistná částka) Invalidita 1. stupně Smrt (konstantní a klesající pojistná částka) Denní odškodné 7

9 AEGON INVIA (tarif 2022) AEGON ZFP Důchod (tarif 2010, 2011) AEGON LIVE / AEGON Global Denní odškodné PLUS Hospitalizace Závažná onemocnění Smrt následkem úrazu DIA Life (pojištění pro diabetiky) Pracovní neschopnost od 29. dne Trvalé následky s progresivním plněním od 10 % Trvalé následky s progresivním plněním od 1 % Smrt Dožití Invalidita s progresí Invalidita s progresí s klesající pojistnou částkou Invalidita 1. stupně Úvěrový balíček Částečná invalidita Částečná invalidita PLUS Invalidní penze Zproštění od placení Smrt Dožití Zproštění od placení pojistného pro případ invalidity Smrt Dožití Rizikové životní pojištění AEGON Premium Smrt s klesající pojistnou částkou Smrt následkem úrazu Trvalé následky úrazu Progresivní plnění Denní odškodné Denní odškodné PLUS Závažná onemocnění (pro dospělé a pro děti) Hospitalizace pracovní neschopnost od 29. dne Invalidní penze (roční výše penze) Zproštění od placení Smrt Smrt následkem úrazu Trvalé následky úrazu Progresivní plnění Závažná onemocnění Hospitalizace Zproštění od placení Investiční životní pojištění jednorázově placené AEGON Invest smrt dožití Přehled investičních fondů nabízených v roce 2010 Název fondu AE01 AE02 AE04 AE05 AEGON FOND PENĚŽNÍHO TRHU AEGON FOND DLUHOPISOVÝ PARVEST CONVERGING EUROPE ČP INVEST FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRUMYSLU AE07 PIONER P.F. GLOBAL BALANCED 50 AE08 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES AE09 AE10 AE11 AE13 AE14 AE16 AE18 AE19 AE20 AE21 AE22 AE23 AE24 AE 25 AE 26 AE 27 AE 28 AE 29 AE 30 BNP PL1 EQUITY EUROPE FINANCE ISČS SPOROTREND REICO ČS NEMOVITOSTNÍ FOND PIONEER U.S. PIONEER FUND PIONEER PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY AEGON FOND INDEXOVÝ PIONEER P.F. GLOBAL CHANGES FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN (EUR) PIONEER GLOBAL SELECT TEMPLETON GROWTH (EURO) CONSEQ INVEST DLUHOPISY CONSEQ INVEST AKCIOVÝ CONSEQ KONZERVATIVNÍ PROGRAM CONSEQ BALANCOVANÝ PROGRAM CONSEQ DYNAMICKÝ PROGRAM AEGON KONTO CREDIT SUISSE DJ-AIG COMMODITY INDEX+ TEMPLETON LATIN AMERICA AE 31 PARWORLD QUAM 12 AE32 AE33 C-QUADRATARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE (T) BGF LATIN AMERICAN FUND AE34 PARTNERS UNIVERSE 10 AE35 PARTNERS UNIVERSE 13 AE 36 AE 37 AE 38 C-QUADRAT TOTAL RETURN DYNAMIC BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HSBC BRIC MARKET EQUITY 2.4 STRATEGIE, FILOZOFIE A HODNOTY SPOLEČNOSTI Demografické a ekonomické změny, které intenzivně zasáhly celý svět i Českou republiku přinášejí našemu podnikání řadu nových výzev a příležitostí. Prodlužování průměrné délky života a celkové stárnutí populace vyvolává potřebu dlouhodobých řešení, která s tímto trendem počítají. Zvýšená volatilita finančních trhů vede finanční domy k tomu, aby nabízely robustní produkty, které si udrží svoji hodnotu. Zároveň se ztenčují garance, které lidem přináší státní sociální systém, což vyvolává nutnost soukromého finančního zabezpečení. 8

10 PROFIL SPOLEČNOSTI AEGON Pojišťovna má v České republice jasně definovanou strategii, která vychází z globální strategie koncernu AEGON. Zaměřujeme se na efektivní využívání našeho kapitálu. Systematicky snižujeme naši expozici vůči finančním rizikům. Soustředíme se na aktivity, kde můžeme našim zákazníkům přinášet vyšší přidanou hodnotu a poskytovat jim produkty a služby ve všech fázích jejich života. Nabízíme produkty, které jsou transparentní a služby, které odpovídají potřebám našich zákazníků. V oblasti kontroly nákladů a zlepšování servisu pojišťovny dbáme především na maximální efektivitu našich distribučních kanálů a organizaci procesů uvnitř společnosti. Neustále se snažíme vylepšovat úroveň našich služeb. Vydali jsme se cestou technologických inovací, kdy v procesu sjednávání a zpracování smlouvy maximálně využíváme moderní technologie. Uvnitř společnosti jsme zavedli novou kulturu vedení lidí. Snažíme se o užší propojení každého zaměstnance s naší strategií tak, abychom posílili loajalitu našich zaměstnanců. Podporujeme samostatnost a zodpovědnost každého pracovníka a dáváme prostor jeho nápadům na inovace. Naší ambicí je být do roku 2015 na trhu leaderem. Být leaderem pro nás znamená: být nejvíce doporučovaným poskytovatelem finančních služeb mezi našimi zákazníky, být nejvíce preferovaných obchodním partnerem u našich distributorů, být nejvíce doporučovaným zaměstnavatelem. Naše strategie plně koresponduje s klíčovými hodnotami, které platí pro společnosti AEGON po celém světě: Pracujeme společně to znamená spolupráci mezi jednotlivými obory, se všemi partnery. Upřednostňujeme spolupráci před konkurencí. Rozmanitost našich znalostí a zkušeností nás dělá silnějšími jak individuálně, tak i jako celek. Komunikujeme jasně ve všem, co děláme, se snažíme komunikovat jasně. To platí směrem k našim zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům a všem ostatním zúčastněným stranám. Nabízíme takové produkty a služby, kterým mohou zákazníci snadno porozumět a které stanovují jasná očekávání, jež můžeme splnit. Překonáváme očekávání naši zákazníci stejně jako ostatní zúčastněné strany mají jasná očekávání. Abychom AEGON odlišili, musíme tato očekávání překonat v tom, co poskytujeme a jak to děláme. To vyžaduje důraz na kvalitu a úplné pochopení toho, co naši zákazníci opravdu potřebují k dosažení svého finančního zabezpečení. Uvědomujeme si, že se naše aktivity různým způsobem dotýkají života milionů lidí po celém světě. Cíl v každé zemi a v každý okamžik je stejný zabezpečení lepší budoucnosti našich zákazníků. 2.5 OBCHODNÍ MODEL, MARKETING A KOMUNIKACE Sledujeme na českém trhu jasný trend, kdy dochází k výraznému posílení distribuce finančních produktů prostřednictvím nezávislých poradenských a makléřských sítí na úkor vlastních distribučních kanálů. Zákazníci mění své spotřebitelské návyky, žádají komplexní služby a nezávislé poradenství. Širokému portfoliu produktů a služeb, které externí sítě nabízejí, mohou vázaní agenti jenom obtížně konkurovat. Proto jsme se v roce 2011 rozhodli pro zefektivnění našich distribučních kanálů, kde došlo k transferu interní distribuční sítě do podoby nezávislých poradenských subjektů. Mezi dlouhodobé významné obchodní partnery naší společnosti v České republice patří společnosti ZFP akademie, a.s., Partners Financial Services, a.s., a AWD Česká republika s.r.o. V roce 2011 jsme zahájili spolupráci se společností Broker Consulting, a.s. Kromě těchto velkých nezávislých distribučních sítí jsme v roce 2011 spolupracovali s řadou středních a menších poradenských a zprostředkovatelských společností. Náš obchodní model postavený na spolupráci s nezávislými obchodními partnery vyžaduje propracovaný systém péče, komunikace, materiálové podpory a vzdělávání. V zájmu ochrany zákazníků neustále zlepšujeme proces monitoringu 9

11 činnosti nezávislých zprostředkovatelů, který má za cíl předcházet případným podvodům a misselingu. V souladu s naší strategií usilujeme o spolupráci s obchodními partnery, kteří sdílejí naše klíčové hodnoty, a podporujeme etické jednání zprostředkovatelů vůči našim zákazníkům. Dbáme na to, abychom prostřednictvím spolupracujících poradců a zprostředkovatelů budovali dobrou pověst naší společnosti. Komunikačním prvkem AEGON v České republice je sponzorské partnerství s Martinou Sáblíkovou několikanásobnou světovou rekordmankou, olympijskou vítězkou a mistryní světa v rychlobruslení. Spojení s touto atraktivní a jednoznačně pozitivní sportovní osobností nám pomáhá posilovat povědomí o značce AEGON na domácím trhu. 2.6 FINANČNÍ A OBCHODNÍ VÝSLEDKY v mil. Kč Předepsané pojistné 1 161,4 918,6 z toho: jednorázové pojištění 327,7 231,7 běžně placené pojištění 833,7 686,9 Výsledek hospodaření před zdaněním 1,1-9,0 Vlastní kapitál 618,9 616,3 Hrubá výše technických rezerv 1 143,3 805,4 Průměrný počet zaměstnanců pojištění, u nichž je nositelem investičního rizika pojistník, což dokládá objem pojistného z těchto smluv za rok 2011 ve výši 1 119,87 mil. Kč (oproti roku 2010 nárůst o 29,3 %). Za rostoucího portfolia pojistných smluv společnost kontinuálně usiluje o maximální efektivitu nákladů. To dokazuje výše správních nákladů za rok 2011 (145,7 mil. Kč), která je o 1,2 % pod úrovní správních nákladů za rok 2010, a to i za cenu rostoucího portfolia pojistných smluv. Největší položku správní režie tvoří osobní náklady ve výši 80,6 mil. Kč (oproti roku 2010 pokles o 9,8 %), odpisy dlouhodobého majetku (12,2 mil. Kč), nájemné (9,5 mil. Kč) a následné provize náležející zprostředkovatelům pojištění (8,4 mil. Kč). Stejně jako v minulém roce společnost profitovala ze synergií se sesterskou společností AEGON Penzijní fond, a.s., a to v oblasti společného sdílení nákladů za služby marketingu, IT povahy a provozně-administrativní infrastruktury. Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2011 je zisk ve výši 1,1 mil. Kč, který reflektuje nárůst portfolia pojistných smluv za regulovaného nárůstu nákladů. Zisk společnosti bude rozdělen v rámci vlastního kapitálu společnosti. Solventnost společnosti přitom zůstává bezpečně na více než pětinásobku požadované úrovně. Po finanční stránce lze považovat rok 2011 za velmi úspěšný. AEGON Pojišťovna poprvé dosáhla kladného výsledku hospodaření (1,1 mil. Kč), čímž navázala na pozitivní trend vykazovaných výsledků v minulosti (oproti roku ,1 mil. Kč). Produkce roku 2011 byla na stabilní úrovni let předcházejících a došlo k dalšímu nárůstu pojistného portfolia oproti roku 2010 o 9,8 %. Předpis pojistného se zvýšil o 26,4 % oproti roku 2010 a AEGON Pojišťovna tímto vykázala druhý nejvyšší tržní nárůst (dle statistiky V roce 2011 se společnost pohybovala v rámci rozpočtového rámce schváleného a podporovaného jediným akcionářem. Vedení společnosti předpokládá, že při zachování dalšího růstu dojde v příštím účetním období k dalšímu vylepšení výsledku hospodaření. Z celkové hodnoty předepsaného pojistného v roce 2011 představuje 71,8 %, tj. 833,7 mil. Kč, ze smluv s běžně placeným pojistným a 28,2 %, tj. 327,7 mil. Kč, ze smluv s jednorázově placeným pojistným. Společnost se dominantně profiluje jako poskytovatel produktů životního 2.7 INTERNÍ PROCESY Jedním ze základních pilířů naší společnosti je zejména kvalita. Kvalitou rozumíme přesné a důsledné naplnění očekávání našich zákazníků i obchodních partnerů pro uspokojení jejich požadavků. Naším posláním je tak neustále optimalizovat interní procesy, jejich efektivitu a náročnost. Jedním z konkrétních příkladů přizpůsobování procesů potřebám našich zákazníků a jejich optimalizace je další zdokonalování komunikace s našimi zákazníky i obchodními partnery. Stali jsme se v minulosti jedněmi z prvních, kteří úspěšně zavedli nástroje pro snadný, přehledný přístup zákazníka k základním informacím o stavu pojistné smlouvy prostřednictvím tzv. on-line náhledu. Další výraznou specifickou pomůckou pro proces uzavírání pojistných smluv bylo zavedení elektronického underwritingu pro hodnocení medicínského rizika pojištěných osob či neustálé vylepšování podmínek pro 10

12 PROFIL SPOLEČNOSTI uzavírání pojistné smlouvy prostřednictvím elektronického formuláře, přenosu dat pro rychlé zpracování a následně potvrzení o vzniku pojištění. V roce 2011 jsme navíc představili novou funkcionalitu, tzv. AEGON TURBO. vědomostí a zkušeností mezi zaměstnanci, ale podařilo se přirozeně nastartovat aktivní zájem zaměstnanců na těchto setkáních přednášet a otevřeně diskutovat, čehož si velmi vážíme. V roce 2011 jsme zahájili činnosti vedoucí k naplnění představ projektu jednotného kontaktního centra. Jeho cílem je nastavit a sjednotit veškerou komunikaci našich zákazníků a obchodních partnerů (telefonickou, ovou, poštovní či formou osobní návštěvy) a tomu přizpůsobit následné procesy v naší společnosti tak, aby jejich požadavky byly řešeny rychle a efektivně. Otevřeně přijímáme podněty a návrhy od svých zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců a intenzivně je využíváme k dalšímu zkvalitňování nabídky svých produktů a služeb. 2.8 LIDSKÉ ZDROJE AEGON Pojišťovna si velmi váží svého stabilního týmu, který se kontinuálně podílí na rozvoji společnosti a nese velkou zásluhu za její úspěch. Nakonec především kvalifikovaní profesionálové jsou důležitým předpokladem úspěchu každé společnosti. Nejen proto se AEGON dlouhodobě a úspěšně snaží být preferovaným zaměstnavatelem a snaží se vytvářet příznivé pracovní podmínky pro maximální sladění efektivního pracovního a soukromého života všech zaměstnanců. Flexibilní pracovní doba, práce z domova a využívání alternativních pracovních úvazků se stávají samozřejmou součástí řízení našich zaměstnanců v rámci týmové spolupráce. V roce 2011 jsme rovněž zachovali stejnou úroveň zaměstnaneckých benefitů jako v uplynulých letech. AEGON dlouhodobě vytváří podmínky pro odborný a kariérní rozvoj svých zaměstnanců a klade důraz na to, aby se stejných příležitostí dostalo zaměstnancům obou jeho společností podnikajících na českém trhu, a to AEGON Pojišťovny a AEGON Penzijního fondu, a.s. V roce 2011 nastartoval AEGON v České republice mnoho nových aktivit v oblasti interního vzdělávání a rozvoje v duchu učící se organizace. Nejenže se podařilo vytvořit nové vzdělávací a zároveň diskusní platformy, které se staly příjemným a pravidelným fórem pro výměnu informací, Zároveň jsme koncem roku 2011 zahájili první ročník soutěže s názvem AEGON Génius zaměřený na významné zlepšováky v rámci naší společnosti. Ocenili jsme množství jednotlivců i týmů, kteří v průběhu roku významně přispěli k rozvoji procesů, jejich optimalizaci nebo zavedli úplně nové nápady či pracovní postupy v interní oblasti i směrem k zákazníkům a našim obchodním partnerům. Pilotní ročník soutěže se velmi vydařil a odstartoval tak úspěšně novou tradici v AEGONu coby další možnosti pro podporu inovativnosti našich zaměstnanců. I v roce 2011 se klíčoví zaměstnanci obou společnosti AEGON v České republice zapojili do mezinárodního projektu AEGON CEE University spolu s kolegy z ostatních poboček AEGONu v evropském regionu. Měli tak možnost vyzkoušet si zajímavou a náročnou práci v mezinárodním týmu, prezentovat svoje nápady a myšlenky na fóru těch nejlepších specialistů a vrcholového vedení AEGONu v rámci střední a východní Evropy. AEGON v České republice několik let úspěšně organizoval každoroční průzkumy spokojenosti a motivovanosti svých zaměstnanců, při kterých získával velmi podnětnou zpětnou vazbu. V roce 2011 se v rámci AEGONu na celém světě uskutečnil vůbec první mezinárodní zaměstnanecký průzkum s názvem AEGON Empower, do kterého se zapojilo téměř pracovníků z celého světa. Vedení AEGONu v ČR získalo opět nejen bohatou zpětnou vazbu, ale zároveň benchmark odpovědí v rámci celosvětových výsledků. Každoročně pracujeme s výsledky těchto průzkumů a následně vytváříme akční plány s konkrétními opatřeními pro zlepšení určitých oblastí řízení a dění ve společnosti. Dlouhodobě usilujeme o vytvoření činorodého, kreativního, kooperativního a otevřeného prostředí v duchu základních hodnot společnosti: Pracujeme společně, Komunikujeme jasně a Překonáváme očekávání. AEGON Pojišťovna zaměstnávala k 31. prosinci 2011 celkem 78 kmenových zaměstnanců. 11

13 Organizační struktura k 31. prosinci 2011 Generální ředitel Předseda představenstva Interní audit Divize corporate office Divize operations Divize obchod Divize finance Úsek právo a compliance Útvar IT Útvar metodika a vzdělávání Útvar pojistná matematika a řízení rizik Úsek lidské zdroje Úsek IT infrastruktura Útvar marketing a kontaktní centrum Úsek účetnictví Sekretariát představenstva Úsek IT vývoj Úsek marketing Úsek kontroling Útvar životní pojištění Úsek kontaktní centrum Úsek cenných papírů Úsek produkt Útvar externí distribuční síť Úsek zpracování nové produkce a podatelna Útvar back office obchodu Úsek správa smluv Útvar zpracování provizí 12

14 3 INFORMACE O VLASTNICKÉ STRUKTUŘE, ORGÁNECH A AUDITOROVI SPOLEČNOSTI 13

15 3. INFORMACE O VLASTNICKÉ STRUKTUŘE, ORGÁNECH A AUDITOROVI SPOLEČNOSTI 3.1 VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI AEGON N.V., mateřská společnost s akciovým kapitálem k 31. prosinci 2011 v hodnotě EUR ,12, je registrovaná v obchodním rejstříku obchodní komory Haaglanden v Nizozemsku pod číslem a vlastní 100 % AEGON International B.V. AEGON International B.V., dceřiná společnost s akciovým kapitálem k 31. prosinci 2011 v hodnotě EUR , je registrovaná v obchodním rejstříku obchodní komory Haaglanden v Nizozemsku pod číslem a vlastní 100 % AEGON Tsjechië Holding B.V. AEGON Tsjechië Holding B.V., dceřiná společnost se základním kapitálem k 31. prosinci 2011 v hodnotě EUR , je registrovaná v rejstříku obchodní komory Haaglanden v Nizozemsku pod číslem a je jediným akcionářem společnosti AEGON Pojišťovna, a.s. 3.2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Andrew Allan Cohen předseda představenstva a generální ředitel Pro AEGON začal pracovat v září 2010, má 36 let praxe v oboru. Ing. Tomáš Vystrčil člen představenstva, ředitel divize Operations a IT do 30. dubna 2011 Pro AEGON začal pracovat v dubnu 2007, má 17 let praxe v oboru. Ing. Petr Hájek člen představenstva a ředitel divize Operations a IT, den vzniku členství: 1. prosince 2011 Pro AEGON Česká republika začal pracovat v listopadu 2011, má 17 let praxe v oboru. Dozorčí rada Dr. Péter Zoltán Máhig předseda dozorčí rady a finanční ředitel pro AEGON střední a východní Evropa Pro AEGON začal v Maďarsku pracovat v roce 1993, má 22 let praxe v oboru finančního řízení bank a pojišťoven. Eszter Horpácsy místopředsedkyně dozorčí rady a člen řídícího týmu pro AEGON Střední a východní Evropa. Pro AEGON pracuje od roku 1998 a má 15 let praxe v oboru. Ing. Pavla Marková člen dozorčí rady (volený zaměstnanci společnosti) a interní auditor. Pro AEGON začala pracovat v roce 2005, má 8 let praxe v oboru. Ing. Dušan Friedl člen představenstva a ředitel divize obchod Pro AEGON začal pracovat v červnu 2006, má 18 let praxe v oboru. 3.3 AUDITOR SPOLEČNOSTI Auditorem je společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2. Mgr. Ing. Vojtech Prerovský člen představenstva a ředitel divize corporate office Pro AEGON začal pracovat v červnu 2005, má 8 let praxe v oboru. Ing. Leona Bláhová členka představenstva a ředitelka divize finance Pro AEGON začala pracovat v květnu 2009, má 14 let praxe v oboru. 14

16 4 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 15

17 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH JEJÍ ČINNOSTI A O PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2011 V roce 2011 pracovala dozorčí rada společnosti ve složení: Dr. Péter Zoltán Máhig (předseda) Ing. Pavla Marková (člen) Eszter Horpácsy (člen) Dozorčí rada se v roce 2011 sešla celkem na pěti jednáních, všechna byla za účasti členů představenstva společnosti. Dozorčí rada se na svých jednáních zabývala zejména následujícími, pro společnost prioritními otázkami: kontrola činnosti a výkonnosti vedení společnosti, soustavné hodnocení obchodních výsledků společnosti, kontrola plnění obchodního a finančního plánu, kontrola přijímání rozhodnutí k soustavnému posilování dynamiky prodeje, hodnocení plánu na rok 2011 a strategického plánu na roky , kontrola změn v organizačním uspořádání. Dozorčí rada zajistila provedení úkonů, které jí náleží v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. týkající se risk managementu a zprávy interního auditora. Dozorčí rada dále pravidelně posuzovala a vyhodnocovala funkčnost vnitřního řídícího a kontrolního systému společnosti. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami pro účetní období 2011 vypracovanou představenstvem společnosti podle ustanovení 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a na základě předložených dokumentů uvádí, že společnosti nevznikla v souvislosti se vztahy mezi propojenými osobami žádná újma. Dozorčí rada také plnila funkci Výboru pro audit dle ustanovení 44 odst. 6 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a to zejména tyto jeho funkce: sledovala postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti, hodnotila účinnost vnitřní kontroly, vnitřního auditu a systémů řízení rizik společnosti, sledovala proces povinného auditu účetní závěrky společnosti, posuzovala nezávislost statutárního auditora Společnosti, doporučila výběr společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., jako auditora společnosti. Po přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 a na základě zprávy auditora Ernst & Young Audit, s.r.o., týkající se této účetní závěrky dozorčí rada prohlašuje, že účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které upravují vedení účetnictví společností, které podnikají podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a taktéž v souladu se stanovami společnosti, a že účetnictví společnosti představuje ve všech významných ohledech věrný obraz finanční situace společnosti. Praha, 17. dubna 2012 Dr. Péter Zoltán Máhig předseda dozorčí rady Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku pro rok 2011 v podobě, jak byla předložena představenstvem. Ing. Pavla Marková člen dozorčí rady Dozorčí rada projednala hodnotící zprávu v oblasti AML (legalizace výnosů z trestní činnosti) a dále pravidelně kvartálně projednávala zprávy compliance officera, zprávy Eszter Horpácsy člen dozorčí rady 16

18 5 FINANČNÍ ČÁST 17

19 5. FINANČNÍ ČÁST 5.1 VÝROK AUDITORA 18

20 FINANČNÍ ČÁST 19

21 5.2 ROZVAHA k AKTIVA v tis. Kč bez des. míst A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2011 Hrubá výše 2011 Úprava 2011 Čistá výše 2010 Čistá výše B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill C. Finanční umístění (investice) I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: a) provozní nemovitosti II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Podíly v ovládaných osobách Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 3. Podíly s podstatným vlivem 4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám III. Jiná finanční umístění Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly Dluhové cenné papíry a) Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů b) Dluhopisy OECD držené do splatnosti c) Ostatní cenné papíry držené do splatnosti 3. Finanční umístění v investičních sdruženích 4. Ostatní půjčky 5. Depozita u finančních institucí Ostatní finanční umístění IV. Depozita při aktivním zajištění D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník E. Dlužníci I. Pohledávky z operací přímého pojištění Pohledávky za pojistníky, z toho: a) pohledávky za ovládanými osobami b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv 2. Pohledávky za pojišťovacími zprostředkovateli, z toho: a) pohledávky za ovládanými osobami b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv II. Pohledávky z operací zajištění, z toho: a) pohledávky za ovládanými osobami b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv III. Ostatní pohledávky, z toho: a) pohledávky za ovládanými osobami b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv 20

22 FINANČNÍ ČÁST AKTIVA v tis. Kč bez des. míst 2011 Hrubá výše 2011 Úprava 2011 Čistá výše 2010 Čistá výše F. Ostatní aktiva I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně III. Jiná aktiva G. Přechodné účty aktiv I. Naběhlé úroky a nájemné II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: a) v životním pojištění b) v neživotním pojištění III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: a) dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM PASIVA v tis. Kč bez des. míst A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál, z toho: a) změny základního kapitálu II. Emisní ážio III. Rezervní fond na nové ocenění IV. Ostatní kapitálové fondy V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období B. Podřízená pasiva C. Technické rezervy Rezerva na nezasloužené pojistné pro pojistná odvětví životního pojištění a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva pojistného životních pojištění a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na pojistná plnění pro pojistná odvětví životního pojištění a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na prémie a slevy pro pojistná odvětví životního pojištění a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Vyrovnávací rezerva a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) 6. Ostatní technické rezervy a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) 7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) 21

23 PASIVA v tis. Kč bez des. míst Rezerva pojistného neživotních pojištění a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) 9. Rezerva na závazky Kanceláře a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) D. Technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) E. Rezervy Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daně 3. Ostatní rezervy F. Depozita při pasivním zajištění G. Věřitelé I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho: a) závazky vůči ovládaným osobám b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv II. Závazky z operací zajištění, z toho: a) závazky vůči ovládaným osobám b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho: a) závazky vůči ovládaným osobám, z toho aa) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, z toho ba) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky IV. Závazky vůči finančním institucím, z toho: a) závazky vůči ovládaným osobám b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv V. Ostatní závazky, z toho: a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení b) závazky vůči ovládaným osobám c) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv VI. Garanční fond Kanceláře H. Přechodné účty pasiv I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: a) dohadné položky pasivní PASIVA CELKEM

24 FINANČNÍ ČÁST Sestaveno dne: 30. března 2012 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Petr Hájek Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis): Ing. Emília Vrzalová Ing. Leona Bláhová Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis): Ing. Leona Bláhová 23

25 5.3 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2011 v tis. Kč bez des. míst 2011 Základna 2011 Mezisoučet 2011 Výsledek 2010 Výsledek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ x x x x 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x x a) předepsané hrubé pojistné x x x b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) x x c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) x x x d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-) 2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) x x 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x 4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: x x x x a) náklady na pojistná plnění: x x x x aa) hrubá výše x x x ab) podíl zajišťovatelů (-) x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x x ba) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) 5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) x x 6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x 7. Čistá výše provozních nákladů: x x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) x x x c) správní režie x x x d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x 9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) x x 10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1) x x v tis. Kč bez des. míst 2011 Základna 2011 Mezisoučet 2011 Výsledek 2010 Výsledek II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ x x x x 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x x a) předepsané hrubé pojistné x x x b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) x x x c) c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/-) x Výnosy z finančního umístění (investic): x x x x a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob x x x b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: x x x x ba) výnosy z pozemků a staveb nemovitostí x x x bb) výnosy z ostatních investic x x 24

26 FINANČNÍ ČÁST v tis. Kč bez des. míst 2011 Základna 2011 Mezisoučet 2011 Výsledek 2010 Výsledek II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ x x x x c) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x x d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) x x Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: x x x x a) náklady na pojistná plnění: x x x x aa) hrubá výše x x x ab) podíl zajišťovatelů (-) x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x x ba) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-): x x x x a) rezervy v životním pojištění: x x x x aa) hrubá výše x x x ab) podíl zajišťovatelů (-) x x b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění x Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x 8. Čistá výše provozních nákladů: x x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) x x x c) správní režie x x x d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x Náklady na finanční umístění (investice): x x x x a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků x 833 x x b) změna hodnoty finančního umístění (investic) x x x c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) x Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) x x Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.) x x Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.) x x v tis. Kč bez des. míst 2011 Základna 2011 Mezisoučet 2011 Výsledek 2010 Výsledek III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x x 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) x x 2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) x x Výnosy z finančního umístění (investic): x x x x a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob x x x b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: x x x x ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) x x x bb) výnosy z ostatních investic x x 25

27 v tis. Kč bez des. míst 2011 Základna 2011 Mezisoučet 2011 Výsledek 2010 Výsledek III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x x c) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x x d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x 4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.) x x Náklady na finanční umístění (investice): x x x x a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků x x x b) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x x c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) x 6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) x x 7. Ostatní výnosy x x Ostatní náklady x x Daň z příjmů z běžné činnosti x x Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x Mimořádné náklady x x 12. Mimořádné výnosy x x 13. Mimořádný zisk nebo ztráta x x 14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti x x 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách x x Zisk nebo ztráta za účetní období x x Sestaveno dne: 30. března 2012 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Petr Hájek Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis): Ing. Emília Vrzalová Ing. Leona Bláhová Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis): Ing. Leona Bláhová 26

28 FINANČNÍ ČÁST 5.4 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. Kč bez des. míst Základní kapitál Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) Celkem ZŮSTATEK K Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do výsledku hospodaření Čistý zisk/ztráta za účetní období Použití fondů ZŮSTATEK K ZŮSTATEK K Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do výsledku hospodaření Čistý zisk/ztráta za účetní období Použití fondů Ostatní změny ZŮSTATEK K Sestaveno dne: 30. března 2012 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Petr Hájek Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis): Ing. Emília Vrzalová Ing. Leona Bláhová Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis): Ing. Leona Bláhová 27

29 5.5 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI I. OBECNÝ OBSAH I.1 Charakteristika a hlavní aktivity AEGON Pojišťovna, a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku dne 22. září 2004 (IČO ). Jediným akcionářem společnosti je AEGON Tsjechië Holding B.V., AEGONplein 50, 2591 TV s-gravenhage, Nizozemsko. Sídlo společnosti k 31. prosinci 2011 AEGON Pojišťovna, a.s. Na Pankráci 26/ Praha 4 Členové orgánů společnosti k 31. prosinci 2011: Představenstvo Předseda: Andrew Allan Cohen Členové: Ing. Petr Hájek Ing. Leona Bláhová Ing. Dušan Friedl Mgr. Ing. Vojtech Prerovský Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 23. března Společnost se zabývá pojišťovací činností od 1. dubna Společnost provozuje pojišťovací činnost a činnosti související v tomto rozsahu: Pojišťovací činnost podle 4 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu odvětví životních pojištění I., II. a III. uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, činnosti související s pojišťovací činností podle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví: zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění, provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti sjednávání spotřebitelských a hypotečních úvěrů, vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a likvidátory pojistných událostí, provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti služeb investičních společností a investičních fondů, provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti sjednávání bankovních účtů a kreditních karet. V průběhu roku 2011 došlo k těmto změnám v představenstvu společnosti: Dne 30. dubna 2011 zaniklo členství v představenstvu společnosti Ing. Tomáši Vystrčilovi, změna byla zapsána do obchodního rejstříku 25. července Dne 1. prosince 2011 se stal členem představenstva Ing. Petr Hájek. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku 10. ledna 2012 Dozorčí rada Předseda: Dr. Péter Zoltán Máhig Členové: Ing. Pavla Marková Eszter Horpácsy V průběhu roku 2011 nedošlo k jiným než výše uvedeným změnám v orgánech společnosti. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy vždy dva členové představenstva. I.2 Právní poměry Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, (dále jen zákon o pojišťovnictví ) se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí včetně příslušných prováděcích vyhlášek a s dalšími platnými právními předpisy. 28

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

AEGON Penzijní fond, a.s.

AEGON Penzijní fond, a.s. AEGON Penzijní fond, a.s. INVESTICE POJIŠTĚNÍ PENZE OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 10 STRANA 12 ÚVODNÍ SLOVO PROFIL SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 3 Úvodní slovo předsedy 5 Profil společnosti

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 HVP, a. s. 14.8.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2008 1 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1. Základní údaje 2.2. O společnosti a koncernu 2.3. Vývoj a charakteristika produktu

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah. S E R V I S N Í P O J I ŠŤOVNA A.S. Stránka 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah. S E R V I S N Í P O J I ŠŤOVNA A.S. Stránka 2 Výroční zpráva 2010 Servisní pojišťovna a.s. Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s. Q4 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výroční zpráva 2008. Servisní pojišťovna a.s.

Výroční zpráva 2008. Servisní pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008 Servisní pojišťovna a.s. Obsah Úvodní slovo 4 Vrcholové orgány pojišťovny 5 Výsledky společnosti v grafech a číslech 6 Zálohy, pohledávky a závazky 7 Ekonomické informace a výsledky

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více